Indhold. 1. Introduktion til motivation Hvad er motivation? Bogens disposition... 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1. Introduktion til motivation... 15 Hvad er motivation?... 15 Bogens disposition... 20"

Transkript

1 Indhold Forord Del 1: Perspektiv 1. Introduktion til motivation Hvad er motivation? Bogens disposition Motivationsteori og psykologi i et historisk perspektiv Behaviorisme Kognitivisme Den humanistiske psykologi Eksistenspsykologi Klassiske motivationsundersøgelser Scientific Management Hawthorne-eksperimenterne The Affluent Worker Del 2: Klassiske motivationsteorier 4. Maslows behovsteori Maslows livsmission: den humanistiske psykologi Behovshierarkiteorien På vej mod en værens-psykologi Empirisk grundlag Det selvaktualiserende menneske Maslow i praksis Indhold 5 bog2036-motivation.indd :32:29

2 5. Behovsteorier Clayton Paul Alderfer Douglas McGregor McClellands behovsteori Herzbergs to-faktor-teori Nøglen i Dachau Kita Herzbergs metode F-A-E-modellen To-faktor-teorien Herzberg i praksis Hackman og Oldhams jobdesignteori Arbejdsmoralkrise eller ej? Et opgør med den klassiske organisationsteori Jobkarakteristika-modellen Kognitive procesteorier Retfærdighedsteori Forventningsteori Målsætningsteori Del 3: Motivation i vor tid 9. Motivation af højtspecialiserede medarbejdere Professionsteori Den kreative klasse Videnarbejderen Motivation af primadonnaer Motivation i dag nye strømninger Motivation som medarbejderens eget ansvar Motivation af what s in it for me -generationen Motivation og stress Motivation bog2036-motivation.indd :32:29

3 Del 4: Motivation i praksis 11. Motivation i praksis 4 cases Coca-Cola Nordic og fleksible lønpakker Motivation i den offentlige sektor SAS Institute verdens bedste arbejdsplads? Zentropa Metodiske refleksioner Generelle metodiske problemstillinger Tolkningsmæssige faldgruber Motivationsteoretikernes metode Referencer Register Indhold 7 bog2036-motivation.indd :32:29

4 Forord Når man læser bøger, kapitler og artikler, der handler om motivation, vil forfatteren ofte forklare læseren, at ordet motivation stammer fra det latinske movere, som betyder at bevæge eller at flytte. Det kan hurtigt blive en lidt flad definition af, hvad motivation er, men samtidig er det en uomtvistelig sandhed, at motivation bevæger. At bevæge eller at flytte er også motivet for at skrive denne bog. For det første er det mit håb at flytte folks fordomme om de klassiske motivationsteorier. Bogen udspringer på den måde af en stadig stigende irritation over, at mange af de klassiske motivationsteorier kritiseres for at være alt for forsimplede, forældede og nogle gange grænsende til det tåbelige og baseret på et forkvaklet menneskesyn samtidig med at de fremstillinger, der gives af de klassiske motivationsteorier, ofte er meget forenklede og også nogle gange misforståede, fordi teoriernes nuancer slet ikke kommer til udfoldelse. Det er på høje tid at støve de gamle mestre af og give et dybere indblik i deres teorier og tanker, og mit håb er, at læseren vil se, hvor meget disse teorier har at bidrage med på nutidens arbejdsmarked. For det andet er det mit håb, at bogen vil bidrage til at klæde kommende og nuværende ledere bedre på ved dels at give et indblik i motivationsteoriernes mange pointer, dels at skabe refleksion over, hvordan mange af de tiltag, man i dag implementerer i organisationer, påvirker medarbejdernes motivation. I den akademiske verden er der en tendens til at fnyse lidt ad de klassiske motivationsteorier, men i praksis har motivation af medarbejderne været en vedvarende og væsentlig del af ledelsesopgaven. De færreste vil argumentere for, at det er muligt for organisationer at Forord 9 bog2036-motivation.indd :32:29

5 nå det bedst mulige resultat med eller på trods af demotiverede medarbejdere. Jeg har selv i flere år forsket i motivation, og jeg har flere gange observeret, hvor afgørende arbejdslivet er for et menneskes hele liv. Ledere har et næsten umenneskeligt stort ansvar for de mennesker, de er ledere for. Motivationsteorierne giver en dybere indsigt i den viden, som igennem næsten 100 år er opsamlet om medarbejderes adfærd og motivation, og på den måde kan de klassiske motivationsteorier fungere som en inspirerende ramme for refleksion og dermed som en vigtig trædesten til et bedre arbejdsmarked, et bedre samfund og en højere livskvalitet. Det er det, ledere med deres tanker og handlinger dagligt er med til at påvirke på godt og ondt. Bogen har karakter af at være en lærebog, og dens primære målgruppe er studerende på bachelor-, diplom- og masteruddannelser uddannelser, som udklækker eller efteruddanner ledere. Men jeg har gjort mit yderste for, at bogen også kan læses med interesse og udbytte af ledere, som ikke indgår i uddannelsesforløb, men som tager opgaven med og ansvaret for at motivere og lede alvorligt. Der findes også en anden forståelse af ordet motivation. Motivation er ikke bare det, der sker, når en leder forsøger at bevæge eller flytte en medarbejder. Motivation er også det, der sker, når man selv bliver bevæget. Og bogen her udspringer også af de afgørende øjeblikke, hvor jeg selv er blevet bevæget. Jeg vil give to eksempler: Når jeg holder foredrag, fortæller jeg tit en historie fra et af mine første forskningsprojekter, som fandt sted på Rigshospitalet. Her mødte jeg en professor, som havde svært ved at skjule sin arrogance over for den del af personalet, der i hans optik opførte sig som rene lønmodtagere. Dem, der f.eks. ville have løntillæg for at overvære en operation, i stedet for med glæde at tage imod tilbuddet, så de fik indblik i, hvad der var sket med patienten, inden de varetog plejen og behandlingen på sengeafsnittet og på ambulatoriet. Her oplevede jeg for første gang til fulde den motivation, der udspringer af at bekende sig til et højere formål og en anden type motivation (i dettte tilfælde hos lønmodtagerne ), der har et helt andet udspring. Denne professor føler jeg en stadig dybere 10 Motivation bog2036-motivation.indd :32:29

6 taknemmelighed over for. Her mødte jeg motivationens inderste væsen, for under arrogancen lå der et stort kald og en stor veneration over for patienterne. En forpligtelse til at gøre det bedst mulige over for patienterne og en stor dedikation til faget. Når jeg her flere år senere genlæser Maslows teorier, er det professoren, der først dukker op som et eksempel på det selv-aktualiserende menneske et menneske med en mission og en stærk indre motivation, der ikke kan skabes udefra, men som har en stærk ydre kraft, og som bevæger dem, der vil bevæges. Igennem de seneste tre år har jeg tilbragt det meste af min tid på Det Kongelige Teater i forbindelse med mit forskningsprojekt, som har til formål at udvikle ny motivations- og ledelsesteori, som fokuserer særligt på de højtspecialiserede kreative medarbejdere. Skuespillet holdt deres årlige seminar for alle medarbejdere over to dage i august måned 2007 på et konferencecenter i Nordsjælland. På andendagen kom den daværende balletmester Frank Andersen for at fortælle om, hvad de egentlig gik og lavede i balletten. Den oplevelse står for altid prentet i mit sind. Efter en levende beskrivelse af, hvordan August Bournonville fik inspirationen til nogle af sine balletter, sluttede Frank Andersen af med at læse August Bournonvilles Choreographisk Troesbekjendelse højt. Den lyder således: Dandsen er en Kunst, fordi den forudsætter Kald, Kundskab og Færdighed. Den er en skjøn Kunst, fordi den stræber efter Idealet, ikke alene i plastisk, men i dyrisk og dramatisk Henseende. Den Skjønhed, som Dandsen bør hige efter, er ikke betinget af Smag og Behag, men grundet paa det Naturliges uforanderlige Love. Mimiken omfatter alle sjælelige Bevægelser; Dandsen derimod er væsentlig et Udtryk for Glæden, en Trang til at følge Musikens Rhythmer. Det er Kunstens og navnlig Theaterets Mission at skærpe Tanken, løfte Sindet og forfriske Sandserne. Dandsen bør altsaa frem for Alt vogte sig for at smigre et blaseret Publicums Forkjærlighed for Indtryk, der ere fremmede for den sande Kunst. Munterhed er en kraft, Beruusning er en Svækkelse. Det Skjønne beholder stedse Nyhedens Friskhed, det Forbausende trætter i Længden. Dandsen kan ved Musikens Forord 11 bog2036-motivation.indd :32:29

7 Hjælp hæve sig til Poesie, men ogsaa ved et Overmaal af Gymnastik nedsynke til Gjøgleri; det saakaldte Vanskelige har utallige Adepter, hvorimod det tilsyneladende Lette kun opnaaes af nogle faa Udvalgte. Høidepunktet af Kunstfærdighed er at dølge Mekanismen og Anstrengelsen ved harmonisk Ro. Maneer er ikke Characteer, og Affectationen er Gratiens afgjorte Fjende. Enhver Dandser bør betragte sin møisommelige Kunst som et led i Skjønhedskjæden, som en nyttig Prydelse for Scenen, og denne igjen som et betydningsfuldt Moment i Nationernes aandige Udvikling (Nørlyng, 2005). Her stod én balletmester, fuld af kærlighed til sit arbejde, fuld af motivation, og læste højt af en anden balletmesters ord, lige så fulde af kærlighed til arbejdet, lige så fulde af motivation. Ordene fra begge balletmestre var fortættede beskrivelser af, hvad motivation fører med sig af glæde, pligt, værdier og kraft. Det var ord, der bevægede de tilstedeværende, og det var et øjeblik, som satte begrebet motivation i relief. Motivation bevæger! Helle Hedegaard Hein, Rønnede, februar Motivation bog2036-motivation.indd :32:29

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse Helle Hedegaard Hein (2009) MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse den 09-03-2012 kl. 8:52 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Ledere har et næsten umenneskeligt stort ansvar for de mennesker,

Læs mere

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren

Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Primadonnaen, Præstations-tripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren Artiklen er publiceret på i Ledelseidag.dk nr. 4, april 2009 Fremtidens arbejdsmarked bliver i høj grad præget af højtspecialiserede

Læs mere

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Primadonna ledelse Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Indholdsfortegnelse Primadonna ledelse! 4 Primadonnaen, præstations-tripperen, pragmatikeren og

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere

Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere Af Helle Hedegaard Hein Resumé Den vigtigste ressource i vidensøkonomien, den kreative økonomi og oplevelsesøkonomien er de højtspecialiserede

Læs mere

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres

Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation - et casestudie af Sparxpres Bachelorafhandling HA - Bæredygtighed Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Lasse Høltzermann Lh87089 HA Hold 4 Vejleder: Ninna Meier Motivationsteoriernes anvendelse til afdækning af motivation

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen

Jens Riis Andersen. Motivation på arbejdspladsen Erhvervsøkonomisk Institut Afhandling HD R Forfatter: Stine Bie Pedersen Vejleder: Jens Riis Andersen Motivation på arbejdspladsen Handelshøjskolen i århus 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget

MOTIVATION. - for ledere i anlægsgartnerfaget MOTIVATION - for ledere i anlægsgartnerfaget Hvad er dét der motiverer, når man vælger, at blive anlægsgartner? Rapporten giver svar på dette spørgsmål og giver lederen nogle regler, som man kan arbejde

Læs mere

Motivation og ledelsesudøvelse for officerer

Motivation og ledelsesudøvelse for officerer Motivation og ledelsesudøvelse for officerer Masterafhandling udarbejdet som en del af master i militære studier ved Forsvarsakademiet Maj 2014 Udarbejdet af: Kaptajn René Sølvberg Vejleder: Major Michael

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde

Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde Evalueringsbølgen og det frivillige sociale arbejde - En analyse af konsekvenser og strategier Masteropgave ved Master i Evaluering, Syddansk Universitet Af Nete Krogsgaard Niss Sommer 2013 Vejleder: Peter

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Indledning og problemformulering

Indledning og problemformulering Indledning og problemformulering Jeg har fået nyt job i IT- og Telestyrelsen. Stillingen er knyttet til kontaktcenteret for www.borger.dk. Opgaverne er, sammen med 7 kolleger, at besvare spørgsmål fra

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Peter Holdt Christensen. Motivation i organisationer

Peter Holdt Christensen. Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer 1. udgave 2013 Samfundslitteratur og forfatteren

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere