Specialistuddannelsen Design & Drive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialistuddannelsen Design & Drive"

Transkript

1 Specialistuddannelsen Design & Drive August 2014 juni 2016

2 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens opbygning... s. 6 Den overordnede tænkning Læringsfora Indhold og læringsmål i teori-modulerne De enkelte elementer på uddannelsen Side 2

3 Forord Velkommen til gennemlæsningen af vores kursusbeskrivelse af den arbejds- og organisationspsykologiske specialistuddannelse, som vi har valgt at kalde Design & Drive. Design og Drive er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb på to år. Det dækker 196 timer af specialiseringsmodulet: Grundstammeforløbets 120 timer plus yderligere 84 timers teorikurser. Design & Drive er pt i gang med hold 1 og vi åbner nu for hold 2. Forud er gået samtaler med og interviews af en række psykologer, som enten havde specialiseringsmodulet, var midt i det eller stod overfor at skulle have det. På baggrund af en række af disse udsagn, vores egen erfaring i rollen som organisationspsykolog og indsigt i den måde uddannelsestænkning udvikler sig på, har vi udviklet Design og Drive-uddannelsen. Og der er store krav til organisationspsykologer. Vi skal beherske viden om organisationer, strategier, ledelse, teams, være specialister på det psykologiske felt og samtidig stærke på kunsten at kunne designe, udføre og evaluere forløb i mange forskellige typer af organisationer. Og vi skal kunne orientere os i relevant forskning. Denne bredde og dybde har vi valgt at iscenesætte ved at vægte følgende aspekter for uddannelsen: Der optages ikke andre faggrupper end psykologer. Vi værdsætter samarbejdet med og uddannelse af andre faggrupper meget højt. Det er en vigtig del af en organisationspsykologisk virkelighed. Men vi mener, at en specialistuddannelses specialiseringsmodul er nødt til at være specialtilpasset den faggruppe, der skal uddannes. Det er netop i specialiseringsmodulet, at den professionelle diskurs videreudvikles og specialiseres. Specialiseringsmodulet er altså ikke kun en uddannelse for konsulenter, men for arbejds- og organisationspsykologer. Vi ser allerede nu tydeligt, at de nye generationer af psykologer er på vej ind i andre karriereveje. I denne udvikling er netop behovet for at være sammen med andre psykologer for at kunne forme og modellere sin fagprofessionelle identitet et ønske, vi har hørt længe. Der er fokus på konteksten for psykologens virke og den personlige udvikling. I mange år har uddannelse af arbejds- og organisationspsykologer handlet om træning i de forskellige procesteknologiske tilgange systemisk, narrativt, kompleksistetsteoretisk mv. Adskillige psykologer har et stabilt fundament i disse tilgange, deres metoder og spørgeteknikker, når de møder op på specialistuddannelserne. Det er derfor ikke introduktionen og øvelserne i disse procesteknologier, der er relevant længere, men et meget bredere perspektiv, som er på en gang meget overordnet og meget personligt og ikke mindst integrativt. Vekselvirkningen mellem det overordnede: De politologiske, sociologiske og socialfilosofiske perspektiver og samtidig fokus på den enkelte deltagers professionelle liv, eksistens og udvikling er fastholdt gennem den struktur, som vi har lagt på uddannelsen. Der er selvfølgelig input fra mange dele af psykologien lige fra den organisationspsykologiske strategitænkning til den affektorienterede kliniske psykologi. Uddannelsen er døbt Design og Drive. Intentionen med denne titel er gennem hele forløbet at have et overordnet fokus på det at kunne designe og drive forløb af både kortere og længere varighed. Der er fokus på udviklingen af den enkelte kursists evne til at kunne vælge metoder og interventionsformer fra et lærende perspektiv, hvor det er arbejdsopgaven, der former interventionerne. Det vægtes højt på uddannelsen at give kursisterne teorier, interventionsformer og metoder, som sætter hver enkelt i stand til at designe og drive såvel korte som lange processer med enkeltpersoner, team og store grupper. Der tilbydes en bred tilgang for at uddanne organisationspsykologerne til reflekterende teoretikere og praktikere, der er i stand til kritisk og konstruktivt at kunne forholde sig til forskellige teorier og metoder. Vi er dybt afhængige af netværk og andres viden. Selvom vi alle tre er garvede undervisere, mener vi ikke, at vores sammenlagte viden er nok til at dække det niveau, en specialistuddannelse skal være funderet på. Vi trækker derfor på vores netværk af teoretikere, forskere, ledere og konsulenter på denne uddannelse. Disse personer vil bidrage med enten kortere forelæsninger, forskellige forløb eller en kaminpassiar på uddannelsen. Den enkelte deltagers personlige professionelle udvikling er i centrum. En vigtig feedback fra vores samtaler med tidligere, nuværende og kommende deltagere var, at det var vigtigt, at der blev stillet mange krav til deltagerne på en sådan uddannelse. Vi har derfor indbygget adskillige opgaver i uddannelsen. Den enkelte deltager tilbydes et tæt følgeskab gennem de to år uddannelsen varer. Der er fokus både på de mere personlige eksistentielle dimensioner af kursisternes udvikling og på en understøttelse af en videns- og håndsværksmæssig kunnen. Følgeskabet gives gennem test, mentorskab fra underviserne, supervision, personlige udviklingsgrupper, feedback, feedback fra samarbejdspartnere, en 24 timers opgaveløsning i en konkret organisation, eksamensopgave i formidling og net - baserede læringsdialoger mellem modulerne. Vi tre faste undervisere er alle erfarne organisationspsykologer, og vi har gennem de seneste 10 år samarbejdet på en række opgaver med omdrejningspunkt i de psykologiske aspekter af leder- og organisationsudvikling. Gennem længere tid har vi syslet med denne uddannelse for psykologer. Vi underviser og superviserer alle tre psykologer, og der var en række forandringer omkring organisationspsykologernes kompetence, som vi alle tre observerede, og som har medvirket til den beskrivelse, der nu ligger foran dig. Vi har i det følgende søgt at beskrive form og indhold så detaljeret som muligt, men du er altid velkommen til at ringe eller maile for yderligere spørgsmål. Vi vil glæde os til at se dig. Lone Willer Ejnar Bryld Vibe Strøier Side 3

4 Praktiske spørgsmål Deltagere Der optages kursister med en cand.psych. eller cand.pæd.psych uddannelse. Deltagerne kan være ansatte eller selvstændige konsulenter inden for det arbejds- og organisationspsykologiske område og/eller psykologer i lederroller eller på vej mod ledelse inden for de respektive specialer. Hver enkelt deltager gennemfører en Hogan Personality Inventory. Deltageren vil modtage feedback på resultatet af Hogan-testen cirka midtvejs i forløbet med en af underviserne, ligesom der vil blive lagt en individuel uddannelsesplan. Pris Prisen for forløbet er kr pr. år, i alt kr. ekskl. moms. Dette beløb inkluderer al undervisning (teori, supervision, individuelle samtaler, personlig udvikling), test samt forplejning og overnatning på internatmodulerne. Beløbet opkræves i 4 rater halvårligt, men der kan laves en individuel aftale, hvis der ønskes andre betalingsterminer. Der skal påregnes udgifter til bøger. Forløbsoversigt Uddannelsen omfatter en 2 årig pakke bestående af: 8 kursusmoduler af 2-3 dages varighed (2 internater og 6 eksternater) 8 halve supervisionsdage* 8 halve personlige udviklingsdage* 5 timers individuelle samtaler fordelt på 3 sessioner 24 timers praksisarbejde (2 eksternatdage) 2 dages eksamen/formidling (2 eksternatdage) Vejlederfunktion hvor hver enkelt kursist kobles på en vejleder der følger vedkommendes udvikling fra start til slut. * de halve dage gennemføres således, at deltagerne på en og samme dag har ½ dags supervision og ½ dags personlig udvikling. Specialistuddannelsen omfatter i alt 29 dage og 5 timers individuelle samtaler. Uddannelsen fordeler sig på følgende måde (se forstørret udgave af oversigten på s. 11). Datoer 2014: Individuel samtale Modul 1 Sup./PU 1 Modul 2 Sup./PU : Juni/ uge 26 Sup./PU 3 Modul 3 Sup./PU 4 Modul 4 Sup./PU 5 Individuel samtale Sup./PU 6 Modul 5 Sup./PU 7 Modul 6 Praksis arb. 2016: Maj/ uge 20 Modul 7 Sup./PU 8 Modul 8 Individuel samtale Eksamen Modul = 2 dages moduler (Modul 1 dog 3 dage) SUP/PU = Supervisionsgruppe: 3 timer Personlig Udviklingsaktivitet: 3 timer Individuel samtale = samtale med konsulent af 1,5 times varighed I forhold til kravene i specialistuddannelsen fordeler timer sig på følgende måde i Specialiseringsmodulet (jf. DP s Uddannelse til specialist og supervisor, 2009): 1. Grundstammeforløbet: 40 timers teori (16 timer på Blok 1, 12 timer på Blok 2 og 12 timer på Blok 3) 40 timers supervision (fordelt på 4 blokke) 40 timers personlig udvikling (fordelt på 4 blokke) 2. Supplerende kurser: 84 timer De i alt 204 timer udgør over 85% af det samlede timekrav i Specialiseringsmodulet. Uddannelsen er godkendt af Arbejds- og Organisationspsykologisk Fagnævn i Dansk Psykologforening. Kursussted og tidsramme Eksternatdage og supervisionsdage afvikles i lokaler hos La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg se Moduler: Dag 1 kl og dag 2 kl Enkeltdage: Kl De to internatmoduler afvikles på et kursuscenter på Fyn. Første internatmodul er på 3 dage, andet internatmodul er på 2 dage. Dag 1 kl og sidste dag kl Side 4

5 Krav til deltagerne Vi forventer, at deltagerne bidrager ved at: deltage i min. 90% af den planlagte undervisning/de planlagte aktiviteter læse siders teori pr. blok/halvår bidrage med cases fra egen organisation såvel på modulerne som i supervisionssammenhænge vise vilje til at engagere sig i arbejdet med kursuskollegers cases på modulerne og i supervisionsgrupper som aktiv refleksionsog dialogpartner indgå aktivt i anvendelsen af de test, tilgange og metoder, som er en del af såvel det generelle forløb som det personlige udviklingsforløb deltage i gennemførelsen af en kvalitativ 360 graders feedbackundersøgelse være åben for gennem hele forløbet at modtage feedback fra undervisere og kursuskolleger i.f.t. egen rolle, tilgang m.m. løse mindre opgaver mellem modulerne arbejde aktivt herunder løbende at reflektere mundtligt og skriftligt i en logbog - med egen udvikling med afsæt i de i henholdsvis uddannelsesplanen og den individuelle udviklingsplan definerede mål afsætte 24 timer til gennemførelsen af praksisarbejde i en organisation i et action learning team skrive en afsluttende opgave med et omfang på sider, præsentere denne og modtage feedback på eksamensdagen Ejnar Bryld - født 1959 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi. Ejnar har en fortid som HR konsulent og manager samt chefpsykolog hos Danfoss og har efterfølgende været ansat som managementkonsulent hos Udviklingskonsulenterne. I de sidste 12 år har han haft selvstændig virksomhed med base i Silkeborg, hvor han især varetager opgaver inden for lederudvikling, forandringsprocesser og konflikthåndtering samt mere klassiske arbejdspsykologiske opgaver inden for stress og trivsel. Ejnar har en international konsulentuddannelse fra GIC/Gestalt Institut of Cleveland, USA og er akkrediteret Executive Business Coach fra Ashridge Business School, London. Aktuelle kunder er private virksomheder som Siemens Wind Power, LEGO og Lån & Spar Bank, samt offentlige kunder som større sygehus som fx Odense Universitetshospital samt en række store kommuner. Hertil kommer en lang række mindre og mellemstore produktions- og vidensvirksomheder. Ejnar er tilknyttet MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet som ekstern underviser og har gennem årene været underviser og træner på en lang række interne lederudviklingsforløb for offentlige og private organisationer. Underviserne De tre faste undervisere, supervisorer og vejledere på uddannelsen er Lone Willer, Ejnar Bryld og Vibe Strøier. Lone Willer Holm - født 1961 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., HD (O), specialist i arbejds- og organisationspsykologi Lone har gennem 8 år arbejdet som konsulent i KPMG s konsulentafdeling og efterfølgende i 5 år været ansat som specialkonsulent i Københavns Amts udviklingscenter. De sidste 8 år har hun haft egen erhvervspsykologisk rådgivningsvirksomhed. Arbejdsopgaverne omfatter lederudvikling, ledercoaching, projekt- og forandringsledelse, gennemførelse af organisationsudviklingsprojekter, kurser i kommunikation, samarbejde og personlig udvikling, team- og lederteamudvikling, strategi- og værdiprocesser, karriere- og kompetenceudvikling samt styrkelse af trivsel og arbejdsmiljø. Lone har gennemført konsulentuddannelser på OPU og DISPUK, en international konsulentuddannelse i KPMG og er certificeret executive coach fra Ashridge Business School. Hun er certificeret i en række erhvervspsykologiske test og har endvidere gennemført kurser i teamudvikling, kulturarbejde, kommunikation, forandringsledelse, coaching, facilitering og storgruppeprocesser. Blandt Lones kunder er Danske Bank, Hewlett Packard, STG, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, 3F, Lægeforeningen, en række større hospitaler og psykiatrien, flere kommuner og styrelser samt et antal mindre virksomheder og interesseorganisationer. Lone underviser på kurser i organisationspsykologi i Dansk Psykologforening og er tilknyttet Lægeforeningens nye lederuddannelse Læge & Leder. Vibe Strøier - født 1955 Erhvervspsykolog, autoriseret cand. psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi. Vibe har en fortid som souschef i 4 årig periode i en selvejende behandlingsinstitution med unge med en psykiatrisk diagnose. Derefter var hun med til at bygge DISPUK op og var i en række år uddannelsesleder og souschef der. Vibe har siden været selvstændig konsulent siden Vibe er udover at være cand.psych. uddannet i samfundsfag på Københavns Universitet og hendes særlige interesse er udviklingsprocesser i offentlige virksomheder i den styringsmæssige kompleksitet, det medfører at være i en politisk organisation. Blandt Vibes kunder vil man kunne se hendes interesse for både at være blandt bestyrelser, i direktioner, på mellemlederniveau og på gulvet hos medarbejdergrupper. Hun har typisk længerevarende forløb i organisationer, hvor hun designer forløb på de forskellige niveauer i organisationen. Hun har for øjeblikket særligt fokus på samarbejdsformer mellem private og offentlige aktører. Vibe underviser på arbejds- og organisationspsykologi på Psykologistudiet på Københavns universitet. Desuden underviser hun som ekstern underviser på MPG uddannelsen på CBS. Gennem de sidste 15 år har Vibe særligt haft fokus på uddannelse af psykologer og udviklingen af fagets professionsrettede kompetenceudvikling. Vibe har såvel kliniske som arbejds- og organisatoriske efteruddannelser og supervisionsforløb. Du kan se læse mere om vores faglige baggrund på vores cv`er på hjemmesiden. Derudover er der tilknyttet en række andre undervisere, som vil være inde på uddannelsen i kortere forløb: Forskere som på forelæsninger præsenterer deres forskning Organisationspsykologer som vi inviterer ind til oplæg og erfaringsudveksling, fordi de besidder en særlig viden og praksiserfaring på nogle specifikke områder Professionelle fra vores netværk som inviteres til kaminpassiar for at give os gode råd som organisationspsykologer Side 5

6 Uddannelsens opbygning Den overordnede tænkning i specialistforløbet Design & Drive Psykologien Det er en vigtig del af uddannelsen at betragte organisationspsykologien gennem et psykologisk optik. Derfor er psykologisk teori vægtet meget bredt: Politologi - med særligt henblik på udviklingen i den offentlige sektor vil der blive inddraget politologiske tekster om såvel politiske systemer, magtteori og teorier om forskellige styreformer Antropologi - som rummer spændende metoder til observation og beskrivelser som i den kommende tid vil være relevante for udviklingen af konsulentfeltet Det er således kendetegnende for uddannelsen, at der introduceres bredt til forskellige tilgange inspireret af såvel det psykologiske felt som andre videnskabelige felter jf. modellerne oven for. En central del af uddannelsen er at træne den psykologiske konsulents anliggende, som netop er at have varierende viden, teorier og teknikker til rådighed. Det er således feltet, der bestemmer teorierne og ikke omvendt. Afhængigt af hvad feltet kalder på, vil vi således tage udgangspunkt i nogle af følgende teorier/tilgange: Kompleksitetsteorier, psykodynamisk, systemisk, narrativ og eksistentiel tænkning, organisations- og strukturteorier, ledelsesteorier, magtperspektiver samt managementtænkning. Læringsfora Hver enkelt blok er opbygget med udgangspunkt i et organisationspsykologisk område dvs. de forskellige typer af opgaver, interventioner og udviklingsforløb, som en arbejds-/organisationspsykolog kan tænkes at stå over for fx udvikling af et lederteam eller gennemførelse af en forandring/fusion. Organisations- og arbejdspsykologien hviler desuden på en række forskellige søjler, som indrammer og inspirerer det psykologiske felt: Dette område belyses via forelæsninger i forskning og forskellige psykologiske teoridannelser. Koblet til det pågældende område sættes der fokus på de specifikke konsultative processer samt undersøgelses- og interventionsmetoder, som kan bruges på området af organisationspsykologen. Der vil være et stort fokus på at udvikle kursisternes evne til at sammensætte og planlægge relevante forløb med input af såvel viden som reflekterende teknikker og metoder. Deltagerne vil undervejs være koblet i forskellige typer af læringsfora: De søjler, som denne uddannelse vil læne sig op af, er følgende: Organisationsteori og management fx strategitænkning, forretningsforståelse, styringsværktøjer og kommunikation. Man kan kalde dele af denne uddannelse for psykologens HD Filosofi den overordnede epistemologiske tilgang som er den øverste kontekstmarkør for de enkelte tilganges forandringsteori. De relevante filosoffer vil blive inddraget fra både den politiske filosofi og den sociale filosofi Sociologi som ligger tæt på dele af den organisationspsykologiske videnskab, og her er det særligt de sociologer der beskæftiger sig med social kapital og aktør netværksteorier, hvis tekster vil blive inddraget. Endvidere vil der være en vægtning af professionsforskning og betydninger af forskellige professioners samspil. SUP-gruppe: Deltagerne forbliver medlemmer af den samme supervisionsgruppe gennem to år, men vil opleve skift i supervisor undervejs i forløbet. Formålet med at lade supervisionsgrupperne være faste er at sætte fokus på læring over tid. Formålet med skiftet af supervisor er at give grupperne mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige supervisionsteknikker og personlige læringsstile. AL-gruppe: En aktion learninggruppe er en gruppe på 5-6 deltagere, som på tredje semester skal arbejde sammen i et 24 timers projekt i en konkret organisation, hvor de skal løse en opgave. Bagefter skal de for resten af holdet beskrive deres overvejelser på design og drive -aspektet, deres konkrete opgaveløsning og refleksioner over processen. PU-gruppe: Deltagerne tilknyttes en personlig udviklingsgruppe og forbliver medlemmer af denne gennem hele forløbet. PUgruppen mødes på SUP-dagene, og her vil man gennemføre forskellige personlige udviklingsaktiviteter. Der vil være forskellige undervisere knyttet til gruppen på forskellige tidspunkter. Praksisgruppe: Deltagerne mødes virtuelt i mindre grupper mellem nogle af modulerne og løser en opgave eller drøfter temaer eller spørgsmål, der udleveres som afslutning på et modul og hvor vægten vil være på overførselsværdien til praksis. Vejlederfora: Hver enkelt deltager vil under hele forløbet være tilknyttet den samme vejleder, som er en af de tre faste undervisere. Denne vejleder har i alt 5 timers en-til-en samtaler og blandt andet en psykologisk midtvejs. Derudover er der et kontinuerligt følgeskab mellem vejleder og kursist i forhold til den udviklingsplan, der laves i starten af forløbet. Side 6

7 De enkelte elementer på uddannelsen Dette afsnit beskriver de enkelte elementer i uddannelsen under følgene overskrifter: A. Teorimoduler Indhold og læringsmål Grundstammeforløbets 40 timers teori Teorimodulerne arbejdsform B. Supervision C. Personlig udvikling D. Individuelle samtaler E. Praksisarbejde F. Eksamen A. Teorimoduler Indhold og læringsmål I det følgende er indhold og læringsmål i teorimodulerne beskrevet. Efterfølgende har vi trukket de elementer fra teorimodulerne ud, som retter sig mod grundmodulet (for timeoversigt og fordeling af timer på hhv. Grundmodul og Øvrige kurser henvises til side 4) 1. halvår: Udvikling af organisationer Modul 1 og 2 I blok 1 introduceres deltagerne til grundstenene i organisationspsykologisk teori og tænkning. Formålet er at deltagerne øger deltagernes grundlæggende organisationsforståelse ved at stifte bekendtskab med den historiske udvikling, begreber, teori, forståelsesmodeller og forskellige organisationsteoretiske paradigmer og deres forankring i og prægning af arbejds- og organisationspsykologien. Endvidere sættes temaet udvikling og forandring i spil. Formålet er her at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, paradigmer, forståelsesmodeller og erfaringer om forandringsledelse, forandringsprocesser og forandringspsykologi og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til at lave forandringsprocesser i en organisation såvel management -tilgange til forandringsarbejde som mere processuelle, psykologiske og komplekse tilgange. På færdighedsniveau vil vi tilføre konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive organisatoriske forandringsprocesser og klæde deltagerne på til at kunne foretage metodisk forsvarlige udredninger og interventioner af organisationspsykologiske problemstillinger på såvel individ, gruppe og organisationsniveau, herunder medtænke og håndtere de psykologiske reaktioner ved hjælp af hensigtsmæssige designs, metoder og værktøjer. I praksis vil vi i denne blok arbejde med nogle af de organisatoriske forandrings-processer, som deltagerne ofte involveres i: Strategi-, visions- og værdiarbejde, fusioner, afvikling, omlægninger og strukturændringer. Her vil vi teoretisk arbejde med afsæt i henholdsvis et strategisk aspekt, et professionspecifikt aspekt, et psykodynamisk aspekt, et narrativt aspekt og et eksistentielt aspekt. På færdighedsniveau er det formålet at tilføre deltagerne konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive processer møntet på gennemførelse af ovenstående forandringer, at styrke deltagerens evne til at kunne håndtere en høj grad af kompleksitet, ligesom vi vil highlighte fordele og ulemper ved forskellige former for processtyring. Med fokus på psykologens egen rolle som forandringsagent i forandringsprocesser er et yderligere formål med indholdet i denne blok afslutningsvis, at deltagerne bliver i stand til at vurdere og navigere i det spændingsfelt, der opstår undervejs i processerne herunder at have bevidsthed om dynamikken mellem de berørte medarbejdere og sig selv i rollen som forandringsagent, samt psykologiske reaktioner, når forandringsagentens rolle kommer i spil, og endvidere at den enkelte får skærpet bevidstheden om egne præferencer som proceskonsulent gennem spejling i og refleksioner over egen praksis i forhold til de præsenterede paradigmer inden for udvikling og forandring. 2. halvår: Udvikling af grupper og team Modul 3 og 4 Denne blok har overskriften arbejde og udvikling af grupper og team. Grupperne kan være medarbejdergrupper på arbejdspladser og i frivillige organisationer, grupper eller team af medarbejdere og en leder/teamleder. Psykologen bliver enten involveret i etablering og udviklingen af en gruppe/et team eller kontaktet i situationer præget af konflikt, stuckness og samarbejdsvanskeligheder eller dårlig trivsel. Formålet er at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til arbejdet med og udviklingen af grupper og teams og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til at analysere og intervenere i grupper og gruppeprocesser herunder introduceres til teorier i en kompleksitetsteoretisk ramme med afsæt i poststrukturel, psykodynamisk, systemisk/narrativ og eksistentiel tænkning. Disse teorier belyser fra forskellige vinkler grupper, relationer i grupper, dynamikker i grupper og udvikling af grupper, ligesom temaerne magt, konflikt og emotioner vil blive belyst. Deltagerne vil endvidere blive præsenteret for populære konsulent -tilgange til gruppe- og teamintervention og -udvikling. Vi vil undervejs forholde os (kritisk) til såvel klassiske teorier, konsulent -teorierne og nye teorier/forskning på området. På færdighedsniveau er formålet at deltagerne bliver introduceret til redskaber og metoder møntet på at analysere og forstå grupper, gruppers liv, gruppers historik, udviklingen i grupper, konflikter, magtspil og dynamikker af relevans for gruppens stuckness og videre udvikling. Deltagerne vil endvidere få konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive interventioner i grupper og bliver bevidst om hvilke tilgange, der er mest hensigtsmæssige på forskellige tidspunkter i processen og i forskellige kontekster. Endvidere sættes temaet arbejde med og udvikling i storgrupper i spil. Her er formålet at tilføre deltagerne teori og viden om storgruppedynamikker samt inspiration, viden og metoder til psykologens rolle, position og styringskompetencer i forhold til at arbejde med storgrupper. Deltagerne vil blive involveret i drøftelser om metodevalg og set-up lige fra de mest løse storgruppesettings af mere gruppeanalytisk karakter, herunder de semistrukturerede forløb og overvejelser om reflektoriske processer i storgrupper. Deltagerne vil gennem kurset få kendskab til teorier, metoder og overvejelser, der omhandler en bevægelse fra et fokus og styring fra et mere ubevidst gruppe niveau til de mere strategiske målrettede forløb. Deltagerne vil få indgående kendskab til forskellige former for reflektoriske metoder, praksisformer og faciliteringsteknikker til brug i storgrupper, ligesom vi vil afprøve anvendelsen af forskellige metoder. Afslutningsvis er formålet med denne blok, at deltagerne reflekterer over psykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med små og store grupper, samt at deltagerne bliver bevidst om egen rolle og intrapersonelle dynamikker i arbejdet med svære grupper og tilføres kloge greb i forhold til psykologens position og rolle i processen. Side 7

8 3. halvår: Udvikling af ledere og lederteam Modul 5 og 6 I blok 3 er overskriften ledelse. I denne blok vil vi beskæftige os med udvikling af ledere i individuelle forløb, design og drive af lederuddannelsesforløb samt arbejdet med udvikling af ledergrupper eller lederteam. Formålet er, at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer om ledelse, ledelsesopgaver og lederrollen og herigennem erhverver sig oversigt over disciplinen ledelse i såvel klassisk som ny optik. Deltagerne erhverver sig indsigt i og forståelse for forskellene og betydningen af management og leadership, hvilke faglige og personlige og sociale kompetencer, der typisk skal udvikles hos ledere, og hvor psykologer har deres særlige berettigelse, hvordan forskellige lederniveauer kalder på forskellige lederkompetencer samt de dilemmaer, der knytter sig til ledelsesrollen. Deltagerne præsenteres for forskellige psykologiske aspekter til forståelse og udvikling af ledere: Managementperspektivet, et udviklingspsykologisk perspektiv, et eksistentielt perspektiv, et rolleanalytisk perspektiv og et magt- og autoritets perspektiv. I praksis vil vi arbejde med forskellige designs for lederudvikling og forholde os til, hvad der skal til for at skabe mest muligt udbytte af et lederudviklingsforløb. Deltagerne bliver endvidere præsenteret for forskellige dialogiske måder at arbejde med lederudvikling på, herunder coaching og feedback. Deltagerne præsenteres for bidrag og inspiration til ledercoaching fra henholdsvis kognitiv coaching, psykodynamisk coaching, positiv psykologisk coaching, person centreret coaching og eksistentiel coaching. Deltagerne får konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive lederudviklingsprocesser dels som kursusaktivitet og dels på individuelt niveau. Deltagerne præsenteres for og afprøver en vifte af metoder til at fremme en leders selvindsigt som leder og konkrete lederkompetencer, herunder test, 360 graders vurderinger og feedback. I forhold til arbejdet med og udvikling af ledergrupper/lederteams vil vi dels lægge os op at teorier, perspektiver og metoder møntet på arbejdet med grupper og dels trække de tilgange frem, som er særligt relevante i forhold til arbejdet med ledergrupper/-teams. Deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til design og drive af udviklingsforløb for ledergrupper/lederteams og erhverver sig herigennem en oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til området. Disse teorier og modeller belyser fra forskellige vinkler begrebet ledelse, lederteamets ledelsesopgaver, ledelse på tværs og på langs, succeskriterier for lederteamgrupper, konteksten for lederteamets arbejde, særlige krav og dilemmaer i hhv. offentlig/privat ledelse, niveauer for ledelsesopgaverne, organisationens strategi og afledte konsekvenser for lederteamets opgave. Endvidere belyses relationer i lederteamet, hæmmende og fremmende faktorer for samarbejdet i et lederteam, dynamikker i lederteam, roller i lederteam og lederteams udvikling. På færdighedsniveau er formålet, at deltagerne præsenteres for tilgange møntet på planlægning og gennemførelse af et lederteamudviklingsforløb. Disse tilgange/metoder afprøver på deltagernes egne eller konsulentens medbragte cases. Deltagerne præsenteres for og afprøver metoder møntet på konkretisering af lederteamets opgaver, afstemning af forventninger til lederteamets arbejde, håndtering af konflikter i lederteam, feedbackprocesser i lederteam, afdækning af roller og ressourcer i lederteamet, formulering af vision for lederteamet, formulering af spilleregler for lederteamets arbejde, coaching af lederteam etc. samt andre tiltag møntet på arbejdet med såvel lederteamets formelle som uformelle organisation, ligesom vi vil overveje fordele og ulemper ved forskellige tilgange til arbejdet med lederteam. Møntet på psykologens rolle som driver af lederudvikling vil vi arbejde med at skærpe bevidstheden om egne præferencer i rollen gennem spejling og refleksioner over egen praksis i forhold til de præsenterede paradigmer inden for arbejdet med ledere. Deltagerne får endvidere skærpet deres bevidsthed og muligheder og udfordringer i forhold til at arbejde med lederudvikling på forskellige hierarkiske niveauer, ligesom organisationspsykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med udvikling af lederteam vil blive adresseret. 4. halvår: Udvikling af den enkelte roller, kompetencer og karrierer Modul 7 og 8 Formålet med denne blok er, at deltagerne stifter bekendtskab med begreber, teori, forståelsesmodeller og erfaringer relateret til design og drive af karriere- og kompetenceudviklingsprocesser og programmer - og herigennem erhverver sig oversigt over fagområdet og specifik indsigt i såvel klassiske som nyere tilgange til området. Deltagerne bliver introduceret til teorier, modeller og metoder relateret til psykologens arbejde med karriereafdækning, karriereplanlægning, analyse af karriereankre, udformning af karrierespor, karriereretninger og motiver, karrierecoaching og karriereudvikling. Teorier, modeller og metoder vil dels være relateret afdækning og udvikling af individers karriere og ligeledes være rettet mod arbejdet med udformning af karriereudviklingsprogrammer på større arbejdspladser. Vi vil endvidere forholde os kritisk til brugen af karrierebegrebet i organisationer. På færdighedsniveau er formålet, at deltagerne præsenteres for og afprøver metoder møntet på karriereafdækning, karriereplanlægning, analyse af karriereankre, udformning af karrierespor, karrierecoachingteknikker og karriereudviklingsmetoder og systemer. Deltagerne introduceres til kompetencebegrebet, dets historie, definitioner, teorier og modeller møntet på kompetenceafdækning og udvikling, strategier for kompetenceudvikling, strategisk kompetenceudvikling, læring og læringsniveauer, organisatoriske og individuelle kompetencer samt udfordringer, muligheder og faldgruber forbundet med arbejdet med kompetenceudvikling, ligesom kompetencebegrebet vil blive sat under kritisk lup. Deltagerne bliver præsenteret for populære tilgange til arbejdet med karriere- og kompetenceudvikling og opøver evnen til at forholde sig (kritisk) til disse tilgange, og deltagerne præsenteres ligeledes for den nyeste forskning på området. Karriere- og kompetenceudvikling i kombination udmønter sig ofte i talentudviklingsprogrammer; på uddannelsen vil vi kort kigge på arbejdet med talentudvikling på større arbejdspladser særligt med fokus på tilgang, muligheder og faldgruber. Deltagerne introduceres til praktiske tilgange møntet på gennemførelse af kompetenceudvikling fx design og drive af kompetenceudviklingsprogrammer, arbejde med kompetencekort, kompetenceblomsten, kompetenceinterview, kompetenceprofiler, kompetencehjulet og andre metoder til kompetenceudvikling. Deltagerne får konkrete ideer til struktur og metoder i forhold til at designe og drive karriereudviklingsforløb på individniveau og i organisationen og bliver bevidste om hvilke tilgange, der er mest hensigtsmæssige på forskellige tidspunkter i processen og i forskellige kontekster. Deltagerne reflekterer over organisationspsykologens rolle herunder position, rollevalg og potentielle etiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med karriere-, kompetence- og talentudvikling. Der vil være fokus på, hvad vores særlige etik og spilleregler betyder for, hvilke tiltag vi kan deltage i og hvilke vi må omformulere. De psykologiske etikregler inddrages som en særlig ressource i forhold til psykologens roller særligt som konsulent. Der vil være fokus på det allestedsnærværende spørgsmål som konsulent nemlig forholdet mellem konsulentens forskellige roller som rådgiver, terapeut, underviser, proceskonsulent og strateg. Grundstammeforløbets 40 timers teori: Den teoretiske del i grundstammen fokuserer på: Konsultation og intervention overfor individer og organisationer Etiske problemstillinger i relation til interventioner i organisationer Etiske problemstillinger, der findes mellem psykologen, dennes opdragsgiver og de personer, som psykologen arbejder med eller intervenerer overfor Projektudvikling Refleksion over teori/praksis Side 8

Specialistuddannelsen Design & Drive

Specialistuddannelsen Design & Drive Specialistuddannelsen Design & Drive December 2012 januar 2015 Forord... s. 3 Praktiske spørgsmål... s. 4 Deltagere Pris Forløbsoversigt Datoer Kursussteder Krav til deltagerne Undervisere Uddannelsens

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014

TR kursustilbud 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2014 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2014. Vi glæder os til at hilse på dig på vores aktiviteter. I 2014 har

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere