Referat af møde i Frivilligudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Frivilligudvalget"

Transkript

1 Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden Nyt fra formand og sekretariat Orientering/drøftelse/beslutning Ilse bød velkommen til Hanne Lisbeth, som ordinært medlem af udvalget på vegne af Lise Dam. Der var en kort præsentationsrunde af Frivilligudvalget. Der blev også budt velkommen til Sara Kudsk-Iversen fra DH. Der har været sendt evaluerings-spørgeskema ud til alle deltagere i Årsmødet Der var tilfredshed med Årsmødet. Der var ønske om længere pauser til at netværke. Det overvejes at afholde Årsmødet på en anden måde. Lone vil lave et udkast til hvordan Årsmødet kan afholdes på en anden måde og det vil blive præsenteret for Frivilligudvalget. Der er ingen ansøgninger til Frivilligpuljen denne gang. Status er at der er udbetalt og disponeret , bliver de disponeret midler brugt er puljen tæt på at være opbrugt. Invitation til DFHs debatarrangement den 12/12 blev udleveret. For 1½ år siden blev retningslinjer for godtgørelse af frivilliges kørselsudgifter ændret. I de retningslinjer tages ikke højde for at der er frivillige, som - udover aktiviteten - også fungerer som koordinator med opgaver som kræver kørsel. Det blev besluttet at tilføje følgende ændring: Frivillige, der er registreret i Frivillignet/intra som formand eller kontaktperson for en frivilliggruppe eller frivillige, der har matchningsopgaver og derfor kan have kørsel i tilknytning til koordinerende opgaver, kan yderligere få dækket 1 kørsel pr. uge efter forudgående aftale med Regionskonsulenten De nye retningslinjer træder i kraft pr. 1. januar På det seneste forretningsudvalgsmødet d. 5. november var hovedemnet strategi Landsindsamling var søndag d. 10. november. I forbindelse med Landsindsamlingen kunne det være oplagt at rekruttere frivillige. Sara Kudsk-Iversen fortalte om organisationen Dansk

2 Projekt Dobbeltminoriteter - Et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer (DH) og Dansk Flygtningehjælp (DFH) Handicaporganisation. Der er 30 medlemsorganisationer. DH vil gerne inkludere handicappede med etnisk minoritetsbaggrund. DH har derfor inviteret Frivillignet til samarbejde med henblik på at få bredt kendskabet til organisationen ud, og give mulighed for DH s medlemmer får kendskab til Frivillignet. Det handler om at få kendskab til hvilke muligheder, der kan opstå ved samarbejdet mellem de to organisationer. Frivillignet arbejdede med mangfoldig rekruttering, da muligheden for samarbejdet med DH opstod. Frivilliggrupperne forsøger at rekruttere så mangfoldigt som muligt. Dog er de fleste af grupperne ikke opsøgende. Minoriteterne henvender sig selv for enten at være frivillig eller være bruger. DH vil gerne vise, at de er der for alle, og ville gerne høre hvad Frivillignet har gjort helt præcist for rekruttere. Der blev efterspurgt input fra DH om hvordan det skal gribes an. DH er ved at uddanne brobyggere. Det er også et spørgsmål om hvad grupperne kan rumme, her tænkes især på psykiske syge. Det var et ønske om at gøre tilbuddet mere konkret, og måske overveje at uddannet nogle nøglepersoner. DH udbyder kurser i Aalborg og Roskilde. Invitation blev omdelt. Den aktuelle situation set fra generalsekretærens stol Landsindsamlingen gik rigtig godt. Der blev indsamlet 14 mio. kroner. Det er en fremgang på 13 %. Det betyder, at den indsats der er blevet ydet har fungeret. En stor tak til Frivilligudvalget for hjælpen. Der var flere indsamlere der dukkede op, på trods af, at vejret var dårligt. Der blev ikke rekrutteret så hårdt i gruppen unge gymnasieelever i år, da der var et frafald på 70 % sidste år. Der var lavede frafald i år. Det har stor betydning for den interne stemning i huset i Borgergade, at der var fremgang. Presse, Kommunikation og Indsamling er nu lagt sammen og har fået ny chef Peter Herman Kamph. I Syrien går det fra slemt til værre hele tiden. Andreas Kamm har haft besøg af Kim DFHs mand i Syrien og der berettes, at situationen bliver værre og værre dag for dag. 10 mio. mennesker har behov for nødhjælp. 6,5 mio. er intern fordrevne, derudover er der 3 mio. flygtninge, som er ude af Syrien. Det er svært at få visum til Damaskus, hvilket gør det svært at få hjælpen frem. 2,5 mio. mennesker er fanget i Syrien og dem kan man ikke nå med nødhjælp. Presset på nabolandene, Libanon og Jordan, er store. Det er lande, som ikke kan bære det på det lange bane. Civilbefolkningen i nabolandene oplever pres på priserne i

3 opadgående retning og pres på lønningerne i nedadgående retning. Der tales lige nu om en konference i Geneve med henblik på at finde en løsning. Der er svært at gætte på hvilken Syrien der kommer ud af konflikten, om der kommer et helt land, som flygtningene kan komme tilbage til. Brydes landet op i dele, vil der være mange flygtninge, som ikke vil tilbage og dermed være nødsaget til at fortsætte med at bo i flygtningelejre, uden udsigt til at komme videre. Det er en af de bekymringer det internationale samfund har. I forbindelse med flygtninge, som drukner i Middelhavet i et forsøg på at komme til Europa, er Andreas Kamm s synspunktet først og fremmest, at nu må Europa tage sig sammen. Der skal være respekt for det enkelte menneskes liv.. Det skal rykkes op på dagsordenen, hjælpe dem, og så må man tage en snak om hvad man så gør. De flygter fra fattigdom og forfølgelse, og skal ikke drukne for at komme væk fra det. Der er meget snak om fra politikkernes side, at historierne om det gyldne Europa skal afskaffes. Det menes, at menneskehandlerne sælger Europa på historier om hvor godt der er i Europa. Det er Andreas Kamm s holdning, at de historier ikke skal stoppes, for det er korrekt. Ser man på det faktum, at der er 4 mio. på det sorte arbejdsmarked, så må konklusionen være, at arbejdet er der. De 4 mio. får én eller anden form for arbejde, hvilket gør, at de kan sende penge hjem til deres familier. Fokusset skal ændres til, at der indenfor EU s rammer sættes ind på at bekæmpe det illegale arbejdsmarked. Der er 4 mio. arbejdspladser, også selvom de er dårligt lønnet. Andreas Kamm appellerede til at tænke det anderledes. Arbejdsmarkedet er der og der er plads til 4 mio., der er bare ikke plads til den løn, der er på det almindelige arbejdsmarked. Der har været møder med 2 ministre. Socialminister Anette Wilhelmsen har stor opmærksomhed på det frivillige felt. Hun har et stort kendskab til Dansk Flygtningehjælp. Mødet tog udgangspunkt i de tilbud CUF havde, og det var et meget positivt møde. Mødet med By-, Bolig- og Landdistriktsminister, Carsten Hansen, var ligeledes meget positivt. Han havde afsat 1½ time, og der blev snakket om udsatte i boligområderne. Det blev gjort klart, at Dansk Flygtningehjælp ikke er interesseret i projekter, som er tidsbegrænset. Vi er interesseret i fortløbende samarbejde, og der er mange frivillige, som gerne vil være med. Nu kigger der på Ledelsen er færdig med det strategiske udspil. Der er blevet fulgt op med budget, så det er næsten klar. Det skal stemme igennem i Forretningsudvalget, inden dette kan offentliggøres. De penge der er til rådighed til nye og kendte aktiviteter er ca. 70 mio. og det er flot i forhold til omstændighederne. Frivilligudvalget I strategien for skal det frivillige arbejde udvikles i et samfund på skrump. Der skal være fokus på civilsamfundet.

4 Formanden for Forretningsudvalget har været med til at udforme Frivillig Charteret, og Flygtningehjælp er i front, når det gælder frivilligt arbejde. Det er en konstant proces. Det skal primært synliggøres overfor brugere/samarbejdspartnere. Jo mere synlighed, jo mere respekt overfor Dansk Flygtningehjælp. Indspark fra udvalget til hvad der skal arbejdes med i udvalget fremadrettet: - Det nye navn Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp gør det mere vanskeligt. - Ud af huset vil være rigtig godt. Dialogmøder om Frivilligcharteret. Det er vigtigt, at vi er med til at klæde de frivillige på, der skal indgå i samarbejde med kommunerne. Der efterlyses materiale. - God idé at få kendskab til de forskellige typer arbejde der foretages rundt omkring i de forskellige grupper. - Besøg ude vil være rigtig godt. - Der kunne tages integrationspolitiske emner op på Frivilligudvalgsmøderne. - Charteret kræver en mere grundig diskussion. - Der er et problem, at der er valgt 2 fra hver region. Der er forsøgt at holde kontakt til grupperne, men det lykkedes ikke rigtig. Derfor kan det svært repræsentere en region. - Det kan være en stor hjælp at få regionskonsulenterne med til nogle møder. De har føling med hvad der rør sig i grupperne og kan give et indspark til hvilken diskussioner der skal op i udvalget. - Nogen frivillige er meget aktive og andre interesserer sig ikke for at komme til møder. Ambitionsniveauet skal nedjusteres. Regionskonsulenterne har forsøgt at indkalde til møder, som blev aflyst pga. manglende tilslutning. - Omkring kommunikation man kan godt prøve at kommunikere ud til grupperne, men det skal gøres mundtlig for ofte bliver mails ikke læst. Omkring svære skrivelser/digitale postkasser osv. er en problemstilling, som de frivillige ofte støder på, og der kunne hjælp til at håndtere det være et emne. - Kendskab til Integrationsnet. - Besøg på Asylcenteret. Udflugter kombineres med møde. Behandling af ansøgninger til Frivilligpuljen Der sættes 1½ time af til at behandle emnet på næste møde.

5 Der er ikke kommet nogen ansøgninger Evt. Næste møde er 16. januar med efter-jule-hygge. Mødet er forlænget til at vare til kl med 2 timers møde og 2 timers hygge. 13. marts er sidste møde inden valg.

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere