A/B Griffenfeldsgade 37-39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Griffenfeldsgade 37-39"

Transkript

1 A/B Griffenfeldsgade Primo april 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade har eksisteret siden Ved årets slutning den rummede foreningen: 107 Andelsboliger 3 Boliglejemål 3 Erhvervslejemål 67 P-pladslejemål i underjordisk garageanlæg 1 Bestyrelseslokale 1 Beboerlokale Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte, har nu varetaget foreningens administration i ét år og der har været en del indkøringsvanskeligheder, som nu er kommet på plads. Mangler efter renovering i 2007 Der blev i 2009 konstateret væsentlige mangler ved det udførte arbejde på tagterrasserne udført i forbindelse med renoveringen i 2007, hvilket også i 2010 har medført betydelige omkostninger for foreningen og gener for andelshaverne. Det blev forsøgt at få udbedret manglerne gennem forhandlinger med entreprenøren, men der kunne ikke opnås enighed om hverken ansvar eller økonomi. Hvad manglerne angår, har foreningen været nødsaget til at foretage en række akutte reparationer. Bestyrelsen har derfor - efter råd fra vores advokat - valgt at køre en synsog skønssag, som kan ende i en voldgiftssag. Vi afventer endeligt svar fra Voldgiftsnævnets skønsmand før vi kan komme videre. Bygningsmæssig vedligeholdelse Året 2010 har ikke været et helt almindeligt år i foreningen, hvor vedligeholdelsesindsatsen har været begrænset som følge af det reducerede budget. Kun strengt nødvendige rørinstallationer er blevet udskiftet. Ligesom enkelte igangsatte vedligeholdelsesarbejder udelukkende har været af uopholdelig karakter. Adresse: Griffenfeldsgade 39C, st. tv København N Telefon: E-post: Hjemmeside:

2 Eksempelvis har en del el-installationer i ydervægge været hårdt angrebet af fugt og ælde, hvorfor det har været nødvendigt at udskifte dem. Der blev også konstateret svampeangreb flere steder i ejendommen, hvor det var påkrævet at sætte en renovering i gang med det samme, for at mindske omfanget af skaderne. Postkasser i opgangene Af bestyrelsens beretning for året 2008 fremgik det, at der i medfør af Lov nr. 472 af 9. juni 2004 senest den 31. december 2009 skulle være etableret brevkasseanlæg i alle etageejendomme. Der er blevet opsat nødvendig belysning ved postkasserne og ved samme lejlighed blev de nu overflødige navnetavler nedtaget, samtidig med at der blev opsat større opslagstavler. Det indskærpes nu, at barnevogne ikke må stå ved postkasse anlægget. Post Danmark har kontaktet os flere gange pga. at der er parkeret barnevogne op af postkasserne, så det ikke har været muligt at aflevere posten. Der er indkøbt slisker til opgang 37A og 39A, så barnevogne kan køres op på næste plateau. Trådløst netværk Aktuelt er hastigheden på foreningens to ADSL-forbindelser på 20 Mb indgående (download) og 1 Mb udgående (upload). Vi vil løbende sætte hastigheden op, når muligheden foreligger. For tiden har vi den højeste hastighed, som TDC kan levere som almindelig bredbånd. Det er trukket ud med højere hastighed fra TDC, sandsynligvis fordi TDC har svært ved at sikre en reel højere hastighed end 20 Mb. Bestyrelsen vil i 2011 se på, om der kan findes andre løsninger. Kabel-tv Siden 2005 har det været muligt at have individuelt pakkevalg på kabel-tv i foreningen. Alle beboere skal som minimum abonnere på grundpakken, og ønsker man at skifte sin programpakke, skal man henvende sig til bestyrelsen. Erfaringsmæssigt tager det mindst tre uger før ændringen træder i kraft, og det sker med virkning fra den 1. i en måned. YouSee tager et gebyr for at skifte programpakken. For tiden er det kr. 295 for valg af mindre programpakke (fx fra fuldpakke til mellempakke). Der er dog den undtagelse, at man ved indflytning inden én måned fra overtagelsesdagen gratis kan ændre valg af programpakke i den nye lejlighed. Foreningen dækker eventuelt gebyr fra YouSee. Dette skyldes at pakkevalg af administrative årsager er knyttet til boligen og ikke til beboeren, således som det normalt er tilfældet for YouSee s privatkunder. Foreningen står selv for en del af administrationen, mod at kabel-tv-pakkerne leveres til en pris ca. 100 kr. lavere end for normale YouSee privatkunder. Beboerne kan selv fejlmelde kabel-tv-signalet direkte hos YouSee Kabel TV på tlf Man kan også rette henvendelse om tv-signalfejl til bestyrelsens IT-team. I begge tilfælde bør man først sikre sig, at der ikke er noget galt med eget fjernsyn; fx spørge naboer om de har et lignende problem, da man selv skal dække udgifterne, hvis en fejlmelding af kabel-tv signalet viser sig at være fejl på eget fjernsyn. 2

3 Foreningens hjemmeside Foreningens gamle hjemmeside, abf.griffen.homepage.dk, er ved at blive afløst af af en ny hjemmeside, Den nye hjemmeside bliver løbende opdateret og udvidet med nyt indhold. Besøg den!! Salg af lejligheder Siden sidste generalforsamling er der blevet solgt 5 lejligheder i foreningen. Vi har lige nu 10 lejligheder til salg, hvor sælger selv sørger for at finde en køber. Alle lejligheder er i 2010 blevet solgt med afslag i prisen. Venteliste Ventelisten er nu åben for alle og af foreningens hjemmeside fremgår det, hvordan man tilmelder sig. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skelnes mellem at være passiv eller aktiv på ventelisten, da vi ved salg vil sende besked om ledige lejligheder ud til alle på ventelisten via . Endvidere har bestyrelsen besluttet, at lejligheder til salg fremover sættes på foreningens hjemmeside naturligvis efter accept fra sælgers side. Regler for fremleje og udlån Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at fremleje og udlån af lejligheder i foreningen skal godkendes af foreningens bestyrelse inden fremlejen eller udlånet kan begynde. Regler for fremleje/lån af lejligheder fremgår af 11 i foreningens vedtægt. Der kan gives tilladelse til fremleje/lån som følge af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, afprøvning af bofællesskab, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Der kan ikke gives tilladelse til fremleje/lån som følge af svigtende salg af lejligheden. I sin ansøgning til bestyrelsen skal man angive årsag til fremleje/lån. Man skal desuden indsende en udfyldt fremlejekontrakt, underskrevet af udlejer og lejer, som skal godkendes af foreningens bestyrelse. Elevatorer Der har i årets løb været ganske få driftsstop på elevatorerne, så vi i 2010 efter omstændighederne - har haft en nogenlunde stabil drift. Vaskerierne Vaskerierne fungerer fint, men bestyrelsen vil gerne minde brugerne om at: rense filteret i tørretumblerne, fjerne spildt vaskepulver på vaskemaskinerne og feje gulv når man er færdig med at vaske. På grund af den begrænsede tørreplads, skal man hente sit tøj, når det er tørt og ikke lade det hænge flere dage. Der må ikke henlægges tøj i vindueskarmene i dagevis, det vil blive fjernet. 3

4 Forestående bygningsmæssig vedligeholdelse I de kommende otte år skal der gennemføres en række omfattende renoveringsprojekter før foreningens ejendom vil fremstå fuldt renoveret. Nogle projekter søges gennemført inden for den ordinære løbende vedligeholdelse, mens andre og større samlede projekter vil kræve optagelse af lån. Nedenstående oversigt afløser de vedligeholdelsesplaner, som hidtil har ledsaget foreningens årsrapporter: Forestående bygningsmæssig vedligeholdelse i A/B Griffenfeldsgade i perioden HVOR -NÅR? SKØN (mio.) El-installationer Der skal trækkes nye hovedkabler fra kælder til alle elmålere i lejlighederne. Hvor der sidder gamle elmålere, udskiftes disse for andelshaverens regning, og vurderes som en forbedring. Toilet/badeværelser Faldstammerog stigeledninger skal udskiftes/ renoveres efter trang. Køkkener Der skal udskiftes/renoveres stigeledninger, ventiler og faldstammer efter trang. Varmvandsbeholderen Tæring er uafviselig, og vi kommer derfor til at udskifte den i den nærmeste fremtid. Det er bedst at gøre det i et sommerhalvår - vi ser tiden an. Passagen Asfaltslidlag + skift af membran er påkrævet pga. nedsivende vand i parkeringskælderen. Hvis akut må det fremskyndes. [L] 1,2 [L] 2,4 [L] 2,4 1-2 år 0,3 1-2 år 2,0 Dørtelefoner Udskiftning er påtrængende. 2-3 år 0,3 Indgangspartier Udskiftning er påtrængende. 2-3 år 0,2 Brandaltaner mod Griffenfeldsgade Udskiftes/renoveres. Sikres mod gennemtæring. 3-4 år 0,4 Vinduer, altan-/stuepartier (4-fags) i gårdsider Er nedslidte og trænger til udskiftning. 3-4 år 4,0 Loke Cykler Facade mod Griffenfeldsgade og passage skal renoveres i lighed med Ayutaia 5-8 år 1,2 4

5 Elevatorerne Renoveres pga. støjgener og usikre driftforhold. 5-8 år 2,0 Mur i gård ved 39-siden Opretning 5-8 år 0,1 Væg ved garagenedkørsel 37-siden Renoveres 5-8 år 0,1 Klimaanlæg i garagen Afmonteres/nedrives 5-8 år 0,1 [L] = løbende igennem hele perioden = optagelse af realkreditlån Til alle nævnte opgaver vil der blive indhentet tre tilbud inden igangsættelse af arbejdet. Praktiske forhold Affaldssortering Vi er fortsat ikke gode nok til at sortere vores daglige affald! Det er ikke svært at lægge aviser og andet papir i aviscontainer samt pap i papcontainer - husk at slå papkasser flade så de ikke fylder for meget. Flamingo og indlæg mv. skal i de andre affaldscontainere, glas skal i glascontainer og batterier skal i den stander, som er opstillet i gårdene. I skakterne må kun komme indpakket køkkenaffald. Hjælp nu med at sortere dit affald og skån miljøet! Endnu engang nævnes at poser der smides i affaldsskakten skal lukkes så indholdet bliver i posen. Det fungerer godt med flaske sortering af klart og farvet glas. Storskrald Der bliver fortsat opstillet containere efter behov til storskrald. I 2010 var der opstillet container én gang. Brug det anviste rum i 39-blokken (det tidligere flaskerum) til storskrald i den mellemliggende periode. Nøgle til dette rum fås hos viceværten eller hos bestyrelsesmedlemmerne. Der må ikke stilles affald foran døren. Er du i tvivl, kan du spørge viceværten eller læse på hjemmesiden abf.griffen.homepage.tele.dk Storskrald kan også afleveres på Nærgenbrugsstationen, Gartnergade 8 ved indkørslen til garagen/cykelkælderen i 37-blokken. Nærgenbrugsstationen har åben tirsdag og torsdag samt lørdag På grund af brandfare må der ikke sættes private genstande på foreningens fællesarealer, herunder loftsgange og trappeopgange. Genstandene bliver fjernet uden varsel. 5

6 Parkeringsovervågning på foreningens arealer Foreningen indgik - med virkning fra 1. november en aftale med firmaet EuroPark om parkeringsovervågning, hvor en kontrolafgift vil blive udskrevet til ulovligt parkerede biler. Kontrolafgiften er for tiden på kr. 590,- Loke Cykler og Restaurant Ayuttaya har fået tildelt P-beviser til deres P-pladser i passagen. Ligeledes vil håndværkere i ejendommen kunne låne et P-bevis til de to håndværkerpladser i passagen eller til håndværkerpladsen ved nedkørslen til parkeringskælderen. Til hver lejlighed i foreningen udleveres der et beboer P-bevis. Dette bevis giver tilladelse til lovlig parkering følgende steder: Loke Cykler, 3 P-pladser i tidsrummet mandag-fredag , lørdag før 7.00 og efter samt hele søndagen. Restaurant Ayuttaya, 2 P-pladser i tidsrummet alle dage. Håndværkerpladser i passagen, 2 P-pladsermandag-fredag samt hele lørdagen og søndagen. Der gøres her særskilt opmærksom på: At håndværkerpladsen ved nedkørslen til parkeringskælderen aldrig må benyttes med beboer P-bevis Parkering uden for ovennævnte tidsrum med beboer P-bevis eller uden for parkeringsfelterne er ulovligt og kan medføre en kontrolafgift. Har man som beboer bestilt en håndværker, skal man bede om et særligt P-bevis til håndværkerpladserne ved henvendelse til viceværten eller bestyrelsen. Beboer P-beviser kan fås ved henvendelse til bestyrelsen i træffetiden den 1. mandag i hver måned kl Beboer P-beviserne har samme numre som lejlighederne. Bortkommer P-beviset skal man betale kr. 100,- for et nyt bevis. Dette gælder også, hvis håndværker P-beviser ikke returneres. Kortvarig af- og pålæsning i passagen ved fx flytning er naturligvis fortsat tilladt, så længe man holder opsyn med sin bil. EuroPark har opsat skilte med parkeringsanvisninger på foreningens grund, og det er disse anvisninger, som til en hver tid vil være gældende. Barnevognsrum i 37-blokken I dette rum må der kun stå barnevogne og klapvogne. Her ligger endvidere salt til blødgøringsanlægget til vaskeriet. Alt andet bliver fjernet uden varsel. Cykler Der blev i 2010 ryddet op i cyklerne, både i gården og i kældrene. Vi vil i forår & efterår 2011 rydde op i cyklerne efter samme metode. Bestyrelsen A/B Griffenfeldsgade

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 Bestyrelsens træffetid ændres Dagen vil fortsat være den første torsdag i måneden, men træffetidspunktet ændres til kl. 18-19. Begrundelsen er, at vi oplever, at beboere hovedsagligt

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011.

Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. www.godthaabshave.dk Bestyrelsens skriftlige beretning, Ordinær Generalforsamling 2011. Denne beretning indeholder i år kun nyt fra det indeværende år. De almene oplysninger om generelle forhold på ejendommen

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere