AB Glasgården generalforsamling bestyrelsens beretning!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!"

Transkript

1 BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver og specielle udfordringer. Det er stadig både sjovt, og MEGET lærerigt at deltage i bestyrelsesarbejdet. På generalforsamlingen sidste år blev Anette Stampe og Casper Stokholm nyvalgt. Bestyrelsen bestod herefter af Anette Stampe, Casper Stokholm, Ramtin Matin og Mogens Wøldike. Gennem hele året er bestyrelsen suppleret sig med assistance fra Torben Dahlkvist, Frederikssundsvej 60 C, 1. tv. Må jeg benytte lejligheden til at takke alle, for et aktivt, godt og konstruktivt arbejde, til gavn og glæde for AB Glasgården og dens andelshavere. Tak til alle 4. Salg af andele: Efter sidste års generalforsamling, hvor andelskronen blev fastsat til kr. pr. m 2, er ingen andele solgt til vurderingsprisen. Salg af andele er i det forløbne år sket til priser omkring kr. pr. m 2, eller ca. 17 % under vurderingen. Flere salg har medført indfrielse af moderniseringstillæg, hvilket har givet foreningen kontanter i kassen, den nye andelshaver en lavere boligafgift, og foreningen får en mindre løbende indtægt. Foreningens varelager: K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2010\Beretning 21. marts /7

2 I 2007 døde lejeren af Frederikssundsvej 60 C, 2. th., hvor det endnu ikke er lykkedes at få solgt lejligheden. Endnu en lejer er fraflyttet; Glasvej 1, 1. th, ligesom lejerne af Frederikssundsvej 60 B, 3, th., er fraflyttet. Det betyder at foreningen har 3 lejligheder til salg. I bestræbelserne på at få aktiveret lejlighederne til at give indtægter, har bestyrelsen undersøgt muligheden for at sætte dem i stand, for efterfølgende at leje dem ud. En stor investering i modernisering og istandsættelse af de 3 lejemål, vil blive vanskeligt at få til at hænge sammen økonomisk. Da det samtidig ikke vil være lovligt, at udleje boligerne for en tidsbestemt periode, således at foreningen frit kan sælge boligerne, er bestyrelsen gået væk fra denne mulighed. Lad mig for god ordens skyld nævne, at eventuelle købere har store muligheder for at sætte deres eget præg på indretning af lejlighederne. Bestyrelsen har på denne baggrund besluttet at sælge varelageret, og salgsaktiviteterne intensiveres efter generalforsamlingen. Inden salg vil vi foranledige uvildig vurdering af de 3 lejligheder, og derefter udbyde dem til salg internt i foreningen. Skulle dette ikke give salgsresultat vil bestyrelsen udbyde dem til salg gennem autoriseret ejendomsmægler. Til foreningens medlemmer kan vi oplyse, at det er tilladt at sammenlægge lejligheder hvis det skulle have interesse at få en væsentlig større bolig i AB Glasgården. Erhvervslejerne: Den varslede stigning af erhvervslejerne, med justering af huslejerne op til markedslejen, medførte at 3 accepterede, 1 har vi måttet frafalde og der forhandles stadig ny leje med 4 erhvervslejere. Resultat af forhandlinger med de 4 erhvervslejere, kan der af gode grunde ikke gættes på hvad det positivt vil betyde for AB Glasgårdens økonomi. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2010\Beretning 21. marts /7

3 Projekt Nye Boliger : På generalforsamlingen i 2008 nævnte vi, at der ville blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i løbet af forsommeren 2008, hvor Projekt Nye Boliger + Vedligeholdelsesplanen skulle drøftes og besluttes. Som I sikkert bemærkede skete dette ikke, ligesom I sikkert har hørt ordet finanskrise. AB Glasgården har nu et Projekt Nye Boliger liggende klar, til igangsætning når det igen bliver bedre tider. Af driften har vi i de forgangne år allerede investeret 1,1 mio kr. Vandskader: I det forløbne år har der desværre været et par vandskader fra dårligt vedligeholdte badeværelser. Der er en verserende sag, mellem en køber og sælger, som bestyrelsen afventer på en afslutning. Det er en igangværende sag som bestyrelsen betragter økonomisk krævende ud over almindelig og sædvanlig god skik og brug. Bestyrelsen henstiller til, at der ikke udvises grådighed. Vaskerier: Stor succes med BeboerNyt og manglende nøgler Udskiftning af vaskemaskine på Frederikssundsvej trænger sig på, og vi vil gøre alt for at der i samme forbindelse bliver foretaget en renovering af vaskerummet med fliser mv. Dette vil sandsynligvis medføre en aflastning af vaskerummet på Glasvej. Vaskerierne er stadig gratis at benytte, og bestyrelsen mener det fungerer fint. Skal for god ordens skyld minde om, at gratis vask kun gælder ejendommens beboere. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2010\Beretning 21. marts /7

4 Opfordre til at holde bedre orden ellers må vi indføre betaling for at vaske. Populært sagt: Så er det rent ud noget svineri at se på. Sikken uorden Vedligeholdelsesplanen: I 2007 fik vi undersøgt samtlige faldstammer, kloaker m.v., og disse undersøgelser danner grundlag for vedligeholdelsesplanen. I år er nogle af opgaverne fra vedligeholdelsesplanen sat på dagsordenen, og vil blive behandlet separat. Jahn & Partnere vil senere gennemgå vedligeholdelsesplanen. Udgifterne til vedligeholdelsesplanen er ikke medtaget i det fremsendte budget for året 2009, da vi ikke ved hvad generalforsamlingen beslutter. Postkasser: Prisen for opsætning af disse medtages først i regnskabet for Er glad for at vi har fået skrå tage, der bliver ikke lagt ting ovenpå postkasserne. Hvordan tilmelde sig Reklame m.v. nej tak skiltning Forbrugeromdeleren er skriftligt gjort opmærksom på, at skilte skal respekteres, men det er jo ikke alle reklameomdelere der kan læse. Benytte lejligheden til at opfordre alle til at være med til at holde rent for reklamer, ved at tage overskudslager med i skraldespanden. Også tømme egne postkasse, selvom der er sagt nej tak til reklamer. Det ser gevaldigt rodet ud når reklamer stikker ud af postkassen i flere dage. Udgifter til vedligeholdelse med mere: Året 2008 blev ikke påvirket af større uplanlagte udgifter. Renovering af vaskerierne blev afsluttet, og de samlede udgifter hertil blev kr. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2010\Beretning 21. marts /7

5 Økonomi: I det forgangne år har det været nødvendigt at optage en driftskredit på 1 mio kr. Årsagen til den manglende likviditet har flere årsager Manglende indtægter fra varelageret, dels salg og dels de månedlige indbetalinger af boligafgift. Betaling af rådgivere mv. if.m. Byfornyelsesprojektet Kabel TV og internet: Tidligere er det blevet stillet i udsigt, at bestyrelsen ville undersøge muligheder for billigere leverance af Kabel TV og Internet. Af dagsordenen kan I se, at vi har indhentet tilbud fra YouSee, der indebærer at ALLE beboere vil blive opkrævet betaling for grundpakken via den månedlige boligafgift. Herefter er det op til den enkelte at vælge yderligere køb af ydelser fra YouSee, f.eks. TV Mellempakke eller den store TV pakke. Der er også mulighed for at tilmelde Internet via Webspeed. Da en del af foreningens beboere, har bredbånd via deres arbejdsgivere, har foreningen ikke fundet anledning til at etablere egen internetopkobling. Alle ekstra ydelser herunder køb af større TV pakker, vil blive opkrævet separat hos den enkelte beboer. Egen Hjemmeside: Til almindelig orientering så har foreningen, med Ramtin s snilde, etableret egen hjemmeside, hvor vedtægter, regnskaber, budgetter, husorden og meget mere, løbende vil blive offentliggjort. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2010\Beretning 21. marts /7

6 Her kan også hentes nødvendig information, hvis du skal sælge din andelsbolig. Foreningens hjemmeside kan findes på: Byfornyelse, fælles gårdareal Glasvejskarréen: Vedtaget. Bestyrelsen vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at AB Glasgården foreslog væsentlige ændringer til det oprindelige forslag, forslag der er taget ad notam og indarbejdet i det foreliggende prospekt. AB Glasgården har bl.a. foreslået Det har medført det byfornyelsesprojekt der nu foreligger. Der forestår nu et større projektarbejde, hvor alle kan deltage. Projektarbejdet går i korthed ud på, at komme med forslag til hvordan den fremtidige gård skal se ud, herunder placering af cykelparkering, skraldeområder etc. har haft en væsentlig rolle for at projektet bliver igangsat med de I følge oplæg, vil der i gården blive etableret separat erhvervsareal, hvor projektet forventes gennemført og afsluttet i løbet af Låsning af døre: Igen i år vil jeg benytte lejligheden til at minde alle om, at når du går ud ad en kælderdør skal den låses - udefra. Kan du komme ind i kælderen, så har du en nøgle og du kan derfor også låse når du er kommet ud! I disse tider, hvor der sker så meget er det ikke betryggende at komme i kælderen og se at udgangsdøren ikke er låst. Låsning af døre gælder i øvrigt også lågen mellem gårdene Frederikssundsvej og Glasvej. K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2010\Beretning 21. marts /7

7 Personligt kan jeg ikke forstå, at jeg jævnligt kan komme i kælderen og se at yderdøren ikke er låst. Det kan ikke være manglende omtanke fra den beboer der er gået ud af døren, men gement sløseri og slendrian Afslutning: Beretningen vil jeg slutte med at takke såvel Administrationen som Jahn & Partnere for et, for os, særdeles godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Tak skal I have. Dette var hvad bestyrelsen havde at berette om året P.b.v. Mogens Wøldike K:\Andelsbolig\Generalforsamling\2010\Beretning 21. marts /7

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot

Beretning. AB Glasgården. Marts 2013. Februar 2012: Fra skrot til slot 2012 Beretning Februar 2012: Fra skrot til slot AB Glasgården Marts 2013 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 19. marts 2013 Indhold BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 3 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009

FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 FORMANDENS BERETNING Generalforsamling 2009 Belåning Ved købet af Opnæsgård den 1. november 2004 blev der hos Nykredit optaget lån i ejendommen på 436 mio. kr., som er fordelt på 4 lån af 109 mio. kr.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

A/B Griffenfeldsgade 37-39

A/B Griffenfeldsgade 37-39 A/B Griffenfeldsgade 37-39 Marts 2014 Bestyrelsens beretning for 2013 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade 37-39 har eksisteret siden 1980. Ved udgangen af 2013 havde foreningen: 108 Andelsboliger

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010

Bestyrelsens beretning for 2010 Bestyrelsens beretning for 2010 Andelskronen Der kom ny ejendomsvurdering pr. 1/10-2010 på 95 mio.kr., hvor det nye tag og det udvidede lejlighedsareal er med. En stigning på 18 mio. kr. Bestyrelsen indstiller

Læs mere

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Beretning 2014 2015 Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Tirsdag den 7. marts 2006 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Der var mødt 11 andelshavere ud af 26. Herudover var mødt ejendomsadministrator Anette Bennesen fra CEJ Ejendomsadministration A/S.

Der var mødt 11 andelshavere ud af 26. Herudover var mødt ejendomsadministrator Anette Bennesen fra CEJ Ejendomsadministration A/S. År 2009, mandag den 16. november kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Holtehus, hos Jørgen Florentz, Holtegade 13, 1.tv. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere