HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 128/2010 (1. afdeling) Elite Licensing Company SA (advokat Lars Karnøe) mod Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS (advokat Janne Glæsel for begge) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 19. marts I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jon Stokholm, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Oliver Talevski. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Appellanten, Elite Licensing Company SA (Elite Licensing), har nedlagt følgende påstande: 1. Principalt: Elite NYC ApS (Elite NYC) og House of Scandinavian Care ApS (HOSC) forbydes at producere, markedsføre og/eller sælge produkter omfattet af Niceklassifikationens klasse 3, 9, 18, 21 og 25, herunder at importere og eksportere, under anvendelse af varemærket ELITE som et kendetegn eller del af et kendetegn. Subsidiært:

2 - 2 - Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS forbydes at producere, markedsføre og/eller sælge produkter omfattet af Niceklassifikationens klasse 3, 9, 18, 21 og 25, herunder at importere og eksportere, under anvendelse af varemærket ELITE NEW YORK. 2. Elite NYC skal anerkende, at registreringen af Elite NYC s danske varemærke VR , ELITE NEW YORK <figur>, er ugyldig og skal udslettes af Varemærkeregistret. 3. Elite NYC og HOSC skal solidarisk betale kr. med procesrente fra sagens anlæg den 28. november De indstævnte, Elite NYC og HOSC, har påstået stadfæstelse. Anbringender Elite Licensing har gentaget sine anbringender og har yderligere over for Elite NYC s og HOSC s nye anbringende om dokumentation for reel brug af de påberåbte varemærker, jf. herom nedenfor, gjort gældende, at den relevante periode for dokumentation af brug er 17. juni juni 2010, hvor Elite NYC og HOSC fremsatte anbringendet om, at Elite Licensing skal dokumentere reel brug. Den fremlagte dokumentation viser, at varemærkerne er taget i brug i denne periode. Der må herved også tages hensyn til dokumentationen for anvendelse af figurmærket ELITE uden tilføjelserne Models, Fashion og Studio, idet ELITE er udformet på samme grafiske måde som ELITE i de nævnte kombinerede varemærker. Ordmærket ELITE MODEL LOOK blev registreret den 19. februar Brugspligten vedrørende dette mærke indtrådte således først den 19. februar 2009, dvs. efter sagens anlæg. Det er derfor ikke påkrævet at fremlægge dokumentation for brug af dette varemærke. Desuagtet har Elite Licensing fremlagt dokumentation herfor. Den samlede brug, som er dokumenteret ved de fremlagte bilag, støtter i øvrigt, at der er tale om velindarbejdede og velkendte varemærker. Elite Licensing har præciserende anført, at der kan nedlægges forbud i forhold til alle de klasser, som Elite Licensings påstand 1 for Højesteret omfatter, idet Elite NYC s danske varemærke er registreret i alle disse klasser. Elite Licensing har yderligere gjort gældende, at Elite Licensings varemærker er velkendte i flere medlemsstater i EU og dermed nyder beskyttelse som velkendte mærker i hele EU, herunder i Danmark. Det er underordnet, hvilke konkrete varer eller tjenesteydelser varemær-

3 - 3 - kerne vedrører, idet et varemærkes velkendthed pr. definition indebærer, at beskyttelsen rækker ud over de konkrete varer og tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, jf. varemærkelovens 4, stk. 2, og varemærkeforordningens artikel 8, stk. 5. For at opnå beskyttelse som et velkendt varemærke er det tilstrækkeligt, at varemærket er velkendt inden for en væsentlig del af Fællesskabets område, jf. EU-Domstolens afgørelse af 6. oktober 2009 i sag C- 301/07, Pago International GmbH mod Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbh. I den pågældende sag var velkendtheden i Østrig tilstrækkelig til at omfatte hele EU. Konsekvensen af, at Elite Licensings varemærker er velkendte i EU, er, at varemærkerne har en bredere beskyttelse, idet der vil være en større risiko for, at den relevante omsætningskreds vildledes til at tro, at der er en forbindelse mellem Elite Licensings varemærker og Elite NYC s varemærke. Under forberedelsen for Sø- og Handelsretten frafaldt Elite Licensing anbringendet om, at dets varemærker er velkendte, idet det efter Elite Licensings opfattelse måtte være tilstrækkeligt til at statuere krænkelse, at varemærkerne er velindarbejdede. I mellemtiden har EU- Domstolen truffet den ovennævnte afgørelse, hvori det er slået fast, at den udvidede beskyttelse, som tildeles velkendte varemærker, kan udstrækkes til hele EU, såfremt varemærkerne er velkendte i en væsentlig del af EU. Dette var baggrunden for, at Elite Licensing genintroducerede anbringendet under sagens forberedelse for Højesteret. Elite NYC og HOSC har gentaget deres anbringender. Elite NYC og HOSC har yderligere gjort gældende, at Elite Licensing skal dokumentere reel brug af de påberåbte varemærker, jf. herved varemærkelovens 25 og 28, stk. 5. Elite NYC og HOSC anmodede i ankesvarskriftet af 16. juni 2010 om tilladelse til at fremsætte dette anbringende, og Højesteret meddelte den 6. oktober 2010 tilladelse hertil. Elite NYC og HOSC har nærmere anført, at det ikke er tilstrækkeligt kun at dokumentere brug af ELITE uden yderligere mærkeelementer. Tilsvarende er brug af figurmærket ELITE i kombination med bestanddele, som ikke er omfattet af de registreringer, som er påberåbt, og som er relevante for sagen, uden betydning. Det bemærkes herved, at det kun er de varemærker, som er ældre end varemærket ELITE NEW YORK, som er relevante for sagen, forudsat at de er registreret i samme klasser som dette varemærke, der har beskyttelse fra ansøgningstidspunktet den 22. september Den dokumentation, som Elite Licensing har fremlagt, viser en yderst begrænset brug af EF-varemærket ELITE MODEL LOOK for parfume, produkter til hudple-

4 - 4 - je/personlig pleje og kosmetik og brug af EF-varemærket ELITE MODELS FASHION for parfume, kosmetik, manicure sæt, ure/smykker, tasker, hårbørster, kamme, sko og undertøj. Derimod er der ikke dokumenteret brug af EF-varemærket ELITE MODELS STUDIO eller brug af EF-varemærket MISS ELITE i de registrerede klasser. Elite Licensing kan derfor heller ikke påberåbe sig nogen udvidet beskyttelse med henvisning til, at varemærkerne er velindarbejdet, indgår i en serie eller udgør familiemærker. Elite NYC og HOSC har med hensyn til Elite Licensings påstand 1 om forbud præciserende anført, at kun klasse 3 er relevant, idet Elite NYC og HOSC alene har taget varemærket i brug i relation til varer i denne klasse. Elite NYC og HOSC har protesteret mod Elite Licensings nye anbringende om, at dets varemærker er velkendte. Elite Licensing frafaldt udtrykkeligt dette anbringende i sin replik af 1. april 2009 for Sø- og Handelsretten. Det var først i processkrift IV af 4. marts 2011 for Højesteret, at Elite Licensing genfremsatte dette anbringende. Der blev ikke anmodet om tilladelse til at fremsætte anbringendet for Højesteret, og Elite NYC og HOSC blev først i forbindelse med de skriftlige procedureindlæg klar over, at Elite Licensing gør dette anbringende gældende på ny. Elite Licensings frafald af anbringendet for Sø- og Handelsretten må anses for bindende også under ankesagens behandling, og Højesteret bør i øvrigt ikke tillade anbringendet fremsat, jf. retsplejelovens Elite NYC og HOSC har bestridt, at Elite Licensings varemærker er velkendte i Danmark. Supplerende sagsfremstilling Varemærkerne I Sø- og Handelsrettens dom er nævnt en række af Elite Licensings varemærker. Herom kan oplyses følgende: EF-varemærket ELITE MODELS FASHION <figur> (CTM ) blev registreret den 12. april 2002 på grundlag af en ansøgning af 10. januar Registreringen i klasse 21 omfatter bl.a. fitted vanity cases (beholdere), kamme, hårbørster og svampe.

5 - 5 - EF-varemærket ELITE MODELS FASHION <figur> (CTM ) blev registreret den 27. juni 2002 på grundlag af en ansøgning af 7. august Registreringen omfatter i klasse 3 bl.a. parfumeprodukter, olier, eau de toilette, sæber, shampoo, deodoranter og kosmetik, i klasse 18 bl.a. kufferter, rejsetasker, håndtasker og paraplyer samt i klasse 25 bl.a. beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. EF-varemærket ELITE MODEL LOOK <ord> (CTM ) blev registreret den 19. februar 2004 på grundlag af en ansøgning af 11. februar Registreringen omfatter i klasse 3 bl.a. de varer, som er nævnt ovenfor vedrørende varemærket ELITE MODELS FA- SHION. EF-varemærket MISS ELITE <ord> (CTM ) blev registreret den 25. april 2006 på grundlag af en ansøgning af 22. juli Registreringen omfatter i klasse 9 bl.a. briller og solbriller til piger og unge kvinder mellem 11 og 16 år samt i klasse 18 bl.a. håndtasker og rygsække, rejsetasker til de nævnte piger eller unge kvinder. EF-varemærket ELITE MODEL LOOK <figur> (CTM ) blev den 20. december 1999 registreret i klasse 41 på grundlag af en ansøgning af 23. oktober EF-varemærket ELITE MODELS STUDIO <ord> (CTM ) blev den 12. april 2002 registreret i klasse 42 på grundlag af en ansøgning af 14. marts Varemærket ELITE MODELS STUDIO <figur> (MP ) blev den 5. marts 2002 internationalt registreret i klasse 3 med virkning for bl.a. Danmark. EF-varemærket ELITE MODEL SUN <ord> (CTM ) blev den 19. januar 2006 registreret i klasse 3 og 5 på grundlag af en ansøgning af 19. november EF-varemærket ELITE BEAUTY STUDIO <figur> (CTM ) blev den 15. februar 2006 registreret i klasse 41 og 44 på grundlag af en ansøgning af 25. november EF-varemærket ELITE MODELS ACADEMY <figur> (CTM ) blev den 16. november 2006 registreret i klasse 35, 38 og 41 på grundlag af en ansøgning af 28. november 2005.

6 - 6 - Elite NYC s danske varemærke ELITE NEW YORK <figur> blev registreret den 16. december 2004 på grundlag af en ansøgning af 22. september Registreringen omfatter i klasse 3 sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og hårvand, i klasse 9 briller og solbriller, i klasse 18 kufferter, rejsetasker og paraplyer, i klasse 21 beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme, svampe og børster samt i klasse 25 beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Dokumentation for brug For Højesteret har Elite Licensing fremlagt omfattende materiale til belysning af brug af Elite Licensings varemærker. Der er i den forbindelse fremlagt en erklæring af 6. oktober 2009 fra Andrew Gleeson, der var direktør for Elite Licensing. I denne erklæring er der henvist til bilag 1-143, hvoraf bilag og er fremlagt. I erklæringen og bilagene er der oplysninger om, at varemærket ELITE MODELS FASHION i perioden er anvendt på bl.a. kosmetik og parfumevarer (klasse 3), tasker og kufferter (klasse 18), beholdere ( vanity cases ), kamme, børster og svampe (klasse 21), samt på beklædningsgenstande, herunder undertøj, nattøj, sokker, bukser og t-shirts, og fodtøj (klasse 25). Om brug af varemærket ELITE MODEL LOOK på parfumevarer, kosmetik og lignende er fremlagt bl.a. billeder med vejledende udsalgspriser for , præsentationsmateriale fra 2005, katalog fra C.E.A.D. Groupe Laurinco for og oversigt over selskabet Arthes omsætning af produkter i Den sidstnævnte oversigt omfatter også parfumevarer m.v. vedrørende varemærket ELITE MODELS FASHION. Om brug af varemærket ELITE MODELS FASHION på hårbørster er der bl.a. fremlagt en reklame fra 2007 i det franske magasin Biba. Aftaler om licens Elite Licensing har fremlagt to licensaftaler fra 2004 vedrørende varer i klasse 3. Af den ene licensaftale, som blev indgået med Societé ABC PARTICIPATIONS, fremgår, at licenshaveren i årene skulle betale en minimumslicensafgift mellem og euro og derudover et vederlag på 5-6 % af omsætningen.

7 - 7 - Af den anden licensaftale, der blev indgået med Jeanne Arthes S.A., fremgår, at licenshaveren i årene skulle betale en minimumslicensafgift mellem og euro og derudover et vederlag på 6 % af omsætningen. OHIM s afgørelse OHIM (Office for Harmonization in The Internal Market) afslog den 13. november 2007 Elite NYC s ansøgning om registrering af figurmærket ELITE NEW YORK som et EF-varemærke. Det hedder i afgørelsen bl.a.: b) Comparison of the signs In determining the existence of likelihood of confusion, trade marks have to be Compared by making an overall assessment of the visual, phonetic and conceptual similarities between the marks. The comparison must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components (cf. Judgment of the Court of Justice, Case C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997] OJ OHIM 1/98, p. 91, paragraph 22 et seq.). The signs to be compared are: 1) [ELITE MODELS FASHION] 2) [ELITE MODELS STUDIO] 3) MISS ELITE The earlier trade mark is protected in the European Union and more particularly in Benelux, Spain and France. Therefore, it is the impression that the signs make on the public in the European Union and their meaning and pronunciation in the languages spoken in the European Union which are relevant for their comparison. Both the sign applied for and the earlier signs are composite marks. A composite mark cannot be regarded as being similar to another trade mark which is identical or similar to one of the components of the composite mark, unless that component forms the dominant element within the overall impression created by the composite mark. That is the case where that component is likely to dominate, by itself, the image of that mark which the relevant public keeps in mind, with the result that all the other components of the mark are of little importance within the overall impression created by it. Visually, the conflicting signs coincide in the word ELITE which by its position at the beginning of the signs and size is particularly striking and eye catching. These earlier signs and the one applied for are followed by different verbal elements written underneath the principal element ELITE in smaller characters. The sign applied for, differs also by the presence of the figurative element, although not being particularly striking. Therefore, the figurative element is of less importance in the overall impression of the sign. Consequently, given the identity of the verbal element ELITE, its size and position in the conflicting signs, the Office considers that the marks are visually similar and that this finding is not overcome by the presence of the figurative element or the rest of the verbal elements. Aurally, the marks have the word ELITE in common. Moreover, it is reasonable to

8 - 8 - assume that the relevant public will refer to the signs in question only by the word ELITE because the verbal elements MODELS FASHION and MODELS STU- DIO of the earlier signs and NEW YORK of the application are written in smaller characters and will be perceived of secondary importance in comparison with the common word ELITE. It must be therefore concluded that the signs are very similar aurally; they are even identical in the event of both being pronounced as ELITE. Conceptually, as follows from the analysis above, the relevant consumer is able to perceive the word ELITE denoting a privileged minority. The signs are thus conceptually highly similar as far as the signs in conflict contain the same idea of ELITE. c) Overall assessment on the likelihood of confusion It constitutes a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR if there is a risk that the public might believe that the goods or services in question, under the assumption that they bear the marks in question, come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings (See Canon, paragraph 29) Likelihood of confusion must be assessed globally, taking into account all the circumstances of the case. Likelihood of confusion implies some interdependence between the relevant factors, and in particular a similarity between the trade marks and between the goods or services. Accordingly, a lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa. Furthermore, the more distinctive the earlier mark, the greater the risk of confusion. Marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character. (See Canon, paragraph 17 et seq.) For the purposes of that global appreciation, the average consumer of the category of products concerned is deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect. However, account should be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be borne in mind that the average consumer s level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question (Judgment of the Court of Justice Case C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, OJ OHIM No 12/1999, p. 1585, paragraph 26). To conclude, the signs in dispute have been found visually, phonetically and conceptually similar while the goods in comparison have been found identical or similar. Therefore, taking into account all the relevant factors of this case and the interdependence principle in particular, it is concluded that there is a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR as regards the goods involved on the part of the public in the European territory and in particular in Benelux, France and Spain in which the earlier marks are protected. Consequently, the opposition based onarticle 8(1)(b) CTMR must be upheld.

9 - 9 - As the earlier French trade mark No , the earlier international trade mark No and the CTM No leads to the success of the opposition and to the rejection of the contested Community trade mark application for all the goods against which the opposition was directed, there is no need to examine the other earlier right invoked by the opponent (see the above mentioned Judgment of the Court of First Instance of in case T-342/02 MGM ). Bearing in mind the above, it would be redundant and contrary to procedural economy to assess the evidence of well-known character of the opponent s marks. In fact, a possible well-known character and consequent high distinctiveness of the earlier mark could not but reinforce the above finding as far as identical goods are concerned. Højesterets begrundelse og resultat Det nye anbringende om velkendthed Højesteret tillader ikke, at Elite Licensing Company SA (Elite Licensing) fremsætter anbringendet om velkendthed, jf. retsplejelovens 383 og 384. Der er herved lagt vægt på, at Elite Licensing udtrykkeligt frafaldt at gøre anbringendet gældende for Sø- og Handelsretten, og at Elite Licensing først gjorde anbringendet gældende på ny i sit processkrift IV af 4. marts 2011 kort før forberedelsens afslutning i Højesteret. De relevante varemærker Elite NYC ApS (Elite NYC), c/o House of Scandinavian Care ApS (HOSC), fik den 16. december 2004 på grundlag af en ansøgning af 22. september 2004 registreret varemærket ELITE NEW YORK <figur> som dansk varemærke i klasse 3 (sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og hårvand), i klasse 9 (briller og solbriller), i klasse 18 (kufferter, rejsetasker og paraplyer), i klasse 21 (beholdere, kamme, svampe og børster) og i klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning). Elite Licensing har registreret en række varemærker. Ikke alle disse varemærker har prioritet forud for varemærket ELITE NEW YORK, men alene de varemærker, som er registreret før den 22. september 2004, eller hvor der er ansøgt om registrering inden denne dato, og hvor der senere er sket registrering, jf. herved artikel 8, stk. 2, litra b, i varemærkeforordningen (Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (tidligere Rådets forordning 40/94 af 20. december 1993)) og varemærkelovens 7 sammenholdt med 26. Det drejer sig bl.a. om EF-varemærket ELITE MODELS FASHION <figur>, der blev registreret den 12. april 2002 i klasse 21 for bl.a. fitted vanity cases (beholdere), kamme, hårbørster og

10 svampe. Det drejer sig endvidere om EF-varemærket ELITE MODELS FASHION <figur>, der blev registreret den 27. juni 2002 i klasse 3 for bl.a. parfumeprodukter, olier, eau de toilette, sæber, shampoo, deodoranter og kosmetik, i klasse 18 for bl.a. kufferter, rejsetasker, håndtasker og paraplyer, og i klasse 25 for bl.a. beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Det drejer sig desuden om EF-varemærket ELITE MODEL LOOK <ord>, som den 19. februar 2004 blev registreret i klasse 3 for bl.a. de varer, som er nævnt ovenfor vedrørende varemærket ELITE MODELS FASHION. Det drejer sig herudover om EF-varemærket MISS ELITE <ord>, som den 25. april 2006 på baggrund af en ansøgning af 22. juli 2004 blev registreret i klasse 9 for bl.a. briller og solbriller til piger og unge kvinder mellem 11 og 16 år og i klasse 18 for bl.a. håndtasker, rygsække og rejsetasker til de nævnte piger eller unge kvinder. Dokumentation for brug Højesteret tillod den 6. oktober 2010, at Elite NYC og HOSC fremsatte et nyt anbringende om, at Elite Licensing ikke har dokumenteret brug af de påberåbte varemærker. Elite NYC og HOSC havde i ankesvarskriftet af 16. juni 2010 anmodet om tilladelse til at gøre dette anbringende gældende. På det tidspunkt, hvor Elite NYC og HOSC gjorde anbringendet gældende, var brugspligten vedrørende EF-varemærket MISS ELITE ikke indtrådt. Dette varemærke blev som nævnt registreret den 25. april Efter artikel 15, stk. 1, i varemærkeforordningen skal der gøres brug af et EF-varemærke inden 5 år efter registreringen. 5-års fristen udløb således umiddelbart før afslutningen af sagens forberedelse for Højesteret. Højesteret finder herefter, at der ikke under denne sag skal tages stilling til, om der er dokumenteret reel brug med hensyn til varemærket MISS ELITE. Med hensyn til spørgsmålet om dokumentation for reel brug af de påberåbte varemærker i øvrigt finder Højesteret det efter bevisførelsen godtgjort, at varemærkerne ELITE MODEL LOOK og ELITE MODELS FASHION i perioden var taget i brug i Fællesskabet med hensyn til bl.a. parfume og kosmetik og ELITE MODELS FASHION tillige med hensyn til bl.a. tasker, herunder rejsetasker, beholdere ( vanity cases ), kamme, hårbørster og svampe samt beklædningsgenstande og sko, jf. herved artikel 51, stk. 1, litra a, i varemærkeforordningen (tidligere artikel 50, stk. 1, litra a), og varemærkelovens 28, stk. 3 og 5.

11 Forvekslingsrisiko Elite Licensing har gjort gældende, at der er risiko for forveksling mellem varemærkerne, jf. varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra b, og varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, jf. 15, stk. 1, nr. 2, og at OHIM s afgørelse af 13. november 2007 vedrørende Elite NYC s ansøgning om EF-varemærkeregistrering, er bindende under denne sag. Efter Højesterets opfattelse er der ikke grundlag for at anse OHIM s afgørelse for bindende for Højesterets afgørelse af spørgsmålet om forvekslingsrisiko under denne sag. Elite Licensing har taget figurmærkerne ELITE MODELS FASHION og ordmærket ELITE MODEL LOOK i brug i klasse 3, 18, 21 og 25 for varer, som svarer til eller har stor lighed med de varer, som Elite NYC s varemærke ELITE NEW YORK er registreret for. Elite Licensings ordmærke MISS ELITE er endvidere registreret i klasse 9 for bl.a. solbriller og briller svarende til, hvad varemærket ELITE NEW YORK er registreret for i denne klasse. Det er herefter relevant at undersøge, om varemærkerne ligner hinanden så meget, at der efter de regler, der er nævnt ovenfor, er risiko for forveksling. Det bemærkes herved, at ordet elite, som indgår i varemærkerne, ikke kan anses for en beskrivelse af varernes beskaffenhed, og at der efter Højesterets opfattelse ikke er grundlag for at se bort fra dette ord ved bedømmelsen af varemærkernes lighed. Det omstridte varemærke ELITE NEW YORK blev registreret som figurmærke. Ved bedømmelsen af den visuelle lighed mellem dette mærke og de forud prioriterede figurmærker registreret af Elite Licensing (ELITE MODELS FASHION) finder Højesteret, at den grafiske udformning af ordet elite i Elite Licensings mærker isoleret set adskiller sig væsentligt fra den grafiske udformning af samme ord i Elite NYC s mærke. Ved en bedømmelse af helheden i mærkerne finder Højesteret imidlertid, at det både for så vidt angår Elite Licensings mærker og Elite NYC s mærke er visuelt særligt fremtrædende, at ordet elite udtrykkes. Højesteret har herved lagt vægt på placeringen af ordet elite, bogstavernes størrelse og skrifttypen i forhold til den øvrige del af mærkerne. De ord, som elite følges af, er i alle mærkerne på grund af deres placering, størrelse og skrifttype ikke så iøjnefaldende. Disse efterfølgende forskellige ord og de øvrige efterfølgende grafiske elementer er derfor efter Højesterets opfattelse af mindre betydning for det visuelle helhedsindtryk, som figurmærkerne efterlader. Samlet set finder Højesteret, at figurmærkerne ELITE MODELS FASHION og figurmærket ELITE NEW YORK har nogen visuel lighed. Ud fra samme synspunkter fin-

12 der Højesteret, at der er nogen visuel lighed mellem ordmærkerne ELITE MODEL LOOK og MISS ELITE på den ene side og figurmærket ELITE NEW YORK på den anden side. Dette gælder selv om ordet elite ikke står i begyndelsen af ordmærket MISS ELITE, idet ordet elite også i dette mærke må anses for det mest fremtrædende. Ud fra et fonetisk synspunkt har alle de nævnte varemærker ordet elite til fælles, og efter Højesterets opfattelse må det under hensyn til det, som er anført ovenfor, lægges til grund, at dette ord har afgørende betydning for det helhedsindtryk, som varemærkerne efterlader i fonetisk henseende. Der er derfor ud fra en fonetisk synsvinkel betydelig lighed mellem mærkerne, hvorved bemærkes, at ordet elite udtales på samme måde i alle varemærkerne. Ud fra en begrebsmæssig synsvinkel er der efter Højesterets opfattelse også betydelig lighed mellem varemærkerne, idet ordet elite efterlader det indtryk, at varerne er beregnet for de bedste eller dygtigste personer, eller at varerne hører til det bedste inden for den pågældende type af varer. I helhedsbedømmelsen af, om de beskrevne ligheder mellem varemærkerne skaber risiko for forveksling, må indgå med betydelig vægt, at der som nævnt er tale om varemærker vedrørende varer, som er identiske eller i hvert fald har en høj grad af lighed. Herefter finder Højesteret efter en samlet vurdering, at der er risiko for forveksling, jf. artikel 9, stk. 1, litra b, i varemærkeforordningen og varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, samt varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Passivitet eller lignende Højesteret har ikke grundlag for at fastslå, at Elite Licensing på grund af passivitet eller lignende har fortabt sin ret til at anfægte brugen og registreringen af varemærket ELITE NEW YORK, jf. artikel 54, stk. 2, i varemærkeforordningen (tidligere artikel 53, stk. 2) og varemærkelovens 8 og 9. Højesteret har lagt vægt på, at Elite Licensing ikke har tålt brugen af varemærket ELITE NEW YORK i fem på hinanden følgende år, og at det må lægges til grund, at Elite Licensing først blev bekendt med Elite NYC s og HOSC s brug af varemærket ELITE NEW YORK i sommeren 2008, hvilket Elite Licensing reagerede over for i september 2008, hvorefter der blev anlagt retssag i november 2008.

13 Forbud, ugyldighed og udsletning Elite Licensings påstand 1 går principalt ud på, at det skal forbydes Elite NYC og HOSC at anvende varemærket ELITE som et kendetegn eller del af et kendetegn. Det må imidlertid efter bevisførelsen lægges til grund, at Elite NYC eller HOSC ikke har gjort erhvervsmæssig brug af tegnet ELITE alene. Elite Licensing har endvidere ikke ret til at forbyde anvendelsen af ordet elite som en del af et kendetegn, men kun i de tilfælde, hvor der er forvekslingsrisiko. Højesteret kan derfor ikke give Elite Licensing medhold i påstand 1, således som den principalt er formuleret. Hvad angår påstand 1, som den subsidiært er formuleret, lægger Højesteret til grund, at påstanden angår forbud mod anvendelse af varemærket ELITE NEW YORK. Dette varemærke har Elite NYC som nævnt ovenfor registreret for nogle varekategorier i en række klasser og taget i brug for varer i klasse 3. Elite NYC og HOSC har gjort gældende, at der i givet fald alene kan nedlægges forbud vedrørende varer i klasse 3, fordi der ikke er sket erhvervsmæssig brug af varemærket med hensyn til varer i de andre registrerede klasser. Da varemærket ELITE NEW YORK imidlertid tillige er registreret i andre klasser, finder Højesteret, at forbuddet kan udstrækkes til alle de kategorier af varer, som Elite NYC har registreret varemærket for. Forbuddet kan på den anden side ikke udstrækkes til kategorier af varer i de pågældende klasser, som varemærket ikke er registreret for. I det beskrevne omfang tages påstand 1, som den subsidiært er formuleret, til følge som fastsat nedenfor. Under hensyn til det ovenfor anførte om forvekslingsrisikoen tager Højesteret Elite Licensings påstand nr. 2 om ugyldighed af registreringen af varemærket ELITE NEW YORK og om udsletning af mærket i Varemærkeregistreret til følge, jf. varemærkelovens 28, stk. 1. Rimeligt vederlag Højesteret lægger til grund, at Elite NYC og HOSC tog initiativ til registrering af varemærket ELITE NEW YORK uden at undersøge nærmere, om dette ville være i strid med de EF-varemærker, som Elite Licensing havde registreret. Det bemærkes herved, at Henrik Olsson efter sin forklaring i 2002 var bekendt med modelbureauet Elite Models. Det lægges videre til grund, at Elite NYC og HOSC gjorde brug af varemærket ELITE NEW YORK også efter, at Elite Licensing i begyndelsen af 2006 havde fremsat indsigelse mod ansøgningen om registre-

14 ring af varemærket som EF-varemærke. Under disse omstændigheder finder Højesteret, at Elite NYC og HOSC på en ansvarspådragende måde har krænket Elite Licensings varemærkeret, således at de solidarisk skal betale et rimeligt vederlag herfor, jf. varemærkelovens 43, stk. 1. Størrelsen af vederlaget må fastsættes under hensyn til Henrik Olssons forklaring om, at der fra august 2006 til udgangen af 2008 samlet er solgt ca produkter under anvendelse af varemærket ELITE NEW YORK. Der må endvidere tages hensyn til de foreliggende oplysninger om den licensafgift, som Elite Licensing har opkrævet hos to af sine licenstagere. Højesteret fastsætter herefter skønsmæssigt vederlaget for perioden til kr. Sagsomkostninger Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for begge retter med kr. og til forholdsmæssig dækning af retsafgift for begge retter med kr., i alt kr. Der er ved fastsættelsen af udgiften til advokatbistand taget hensyn til sagens udfald og omfang. Thi kendes for ret: Elite NYC ApS og House of Scandinavia Care ApS forbydes under anvendelse af varemærket ELITE NEW YORK at producere, markedsføre og/eller sælge, herunder importere eller eksportere, følgende varer omfattet af Niceklassifikationen: Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og hårvand. Klasse 9: briller og solbriller. Klasse 18: kufferter, rejsetasker og paraplyer. Klasse 21: beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme, svampe og børster. Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Elite NYC ApS skal anerkende, at registreringen af Elite NYC ApS danske varemærke VR , ELITE NEW YORK <figur>, er ugyldig og skal udslettes af Varemærkeregistreret.

15 Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS skal solidarisk til Elite Licensing Company SA betale kr. med procesrente fra den 28. november I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS solidarisk til Elite Licensing Company SA betale i alt kr. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

DOM. Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS (begge advokat Janne Glæsel)

DOM. Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS (begge advokat Janne Glæsel) - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-117-08 Elite Licensing Company SA (advokat Lars Karnøe) mod Elite NYC ApS og House of Scandinavian Care ApS (begge advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 Sag 317/2013 Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) Stormwear ApS har under forberedelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 Sag 30/2012 (1. afdeling) Precision Industries ApS under konkurs (advokat Kim Munk-Petersen) mod Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 Sag 293/2013 (1. afdeling) DuPont Nutrition Biosciences ApS og Danisco US Inc. (advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 64/2014 (2. afdeling) Grundejerforeningen Elgårdsminde (advokat Lone Møller) mod Kurt Oxvig (advokat Niels Lomborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere