HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 228/2009 Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod In-Hatex ved Carl Aage Andersen (advokat Frank Bøggild) I tidligere instans er afsagt domme af Sø- og Handelsretten den 7. juli I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen og Lars Hjortnæs. Påstande Sag 227/2009 Appellanten, Hermès International S.A. (Hermès), har nedlagt følgende påstande:

2 Indstævnte, Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (Handelsselskabet), forbydes at importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage eller disponere over tasker som afbildet i bilag Handelsselskabet skal anerkende, at import, markedsføring og salg af den i bilag 8 afbildede taske indebærer en krænkelse af Hermès ophavsrettigheder. 3. Handelsselskabet skal anerkende, at import, markedsføring og salg af den i bilag 8 afbildede taske indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder. 4. Handelsselskabet skal betale kr. i erstatning, vederlag og godtgørelse til Hermès med procesrente fra stævningens indgivelse. 5. Handelsselskabet skal anerkende, at varemærket med reg. nr. CTM er velkendt efter varemærkeloven. 6. Handelsselskabet skal anerkende, at det i bilag 43 anvendte varemærke er forveksleligt med varemærket med reg. nr. CTM og indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder. 7. Handelsselskabet skal anerkende, at det i bilag 44 illustrerede varemærke er forveksleligt med varemærket med reg. nr. MP D og indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder. 8. Handelsselskabet skal anerkende, at det i bilag 45 illustrerede varemærke er forveksleligt med varemærket med reg. nr. MP806207E og indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder. 9. Handelsselskabet skal anerkende, at Hermès lukkeanordning uden hængelås er et varemærke som illustreret i bilag 46 stiftet ved ibrugtagning og indarbejdelse efter varemærkeloven. 10. Handelsselskabet skal anerkende, at det i bilag 45 illustrerede varemærke er forveksleligt med varemærket som illustreret i bilag 46 og indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder.

3 - 3 - Indstævnte, Handelsselskabet, har nedlagt påstand om afvisning af påstandene 1-3 og 5-10, subsidiært stadfæstelse. Over for påstand 4 påstås stadfæstelse. Sag 228/2009 Appellanten, Hermès International S.A. (Hermès), har nedlagt følgende påstande: 1. Indstævnte, In-Hatex ved Carl Aage Andersen (In-Hatex), forbydes at importere, sælge, markedsføre og/eller på anden måde overdrage eller disponere over tasker som afbildet i bilag In-Hatex skal anerkende, at import, markedsføring og salg af den i bilag 10 afbildede taske indebærer en krænkelse af Hermès ophavsrettigheder. 3. In-Hatex skal anerkende, at import, markedsføring og salg af den i bilag 10 afbildede taske indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder. 4. In-Hatex skal betale kr. i erstatning, vederlag og godtgørelse til Hermès med procesrente fra stævningens indgivelse. 11. In-Hatex skal anerkende, at Hermès varemærke med reg. nr. CTM er velkendt efter varemærkeloven. 12. In-Hatex skal anerkende, at det i bilag 47 anvendte varemærke er forveksleligt med Hermès varemærke med reg. nr. CTM og indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder. 13. In-Hatex skal anerkende, at det i bilag 48 anvendte varemærke er forveksleligt med Hermès varemærke reg. nr. MP D og indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder. 14. In-Hatex skal anerkende, at det i bilag 49 anvendte varemærke er forveksleligt med Hermès varemærke med reg. nr. MP806207E og indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder.

4 In-Hatex skal anerkende, at Hermès lukkeanordning uden hængelås er et varemærke som illustreret i bilag 46 stiftet ved ibrugtagning og indarbejdelse efter varemærkeloven. 16. In-Hatex skal anerkende, at det i bilag 49 anvendte varemærke er forveksleligt med Hermès varemærke som illustreret i bilag 46 og indebærer en krænkelse af Hermès varemærke- og markedsføringsrettigheder. Indstævnte, In-Hatex, har nedlagt påstand om afvisning af påstandene 1-3 og 11-16, subsidiært stadfæstelse. Over for påstand 4 påstås stadfæstelse. De nævnte bilag er medtaget som bilag til dommen. Anbringender Hermès International S.A. har gentaget sine anbringender og har supplerende anført, at der ved vurderingen af, om de indstævnte har krænket Hermès ophavsret til Birkin-taskerne, må lægges vægt på de indstævntes krænkelser af hvert enkelt af de varemærker, som Hermès påberåber sig, idet de har central betydning for denne vurdering. Det er baggrunden for, at Hermès har opdelt påstandene om varemærkekrænkelsen i 6 uddybende påstande i hver af de to sager. Designerne af de to Birkin-tasker har overdraget ophavsretten til taskerne til Hermès i kraft af deres ansættelse hos Hermès, og Hermès er derfor påtaleberettiget. Skønsmændene har i deres besvarelse også taget stilling til muligheden for, at der kan være hentet inspiration til Birkin-taskerne i Hermès taske Haute à Courroies fra 1894, idet der i givet fald er tale om en selvstændig og original tilvækst. Figurmærkerne CTM (3D-registrering af Birkin-taskens form i sin helhed) og MP D (lukkeanordningen på forsiden af taskerne) er registreret før krænkelserne og omfatter tasker. Figurmærket MP E (lukkemekanisme med hængelås) er ikke registreret for tasker, men varemærket var i 2006, hvor krænkelserne fandt sted, så velkendt, at det også omfattede tasker. Alle tre varemærker er indarbejdet i Danmark. Retten til varemærket vedrørende låseanordningen uden hængelås er stiftet ved kontinuerlig brug. Hermès-taskerne var velkendte i Danmark i 2006 på grund af deres globale velkendthed samt den jævnlige omtale

5 - 5 - af dem i modeblade m.v. En markedsundersøgelse udført i Japan med 200 respondenter viste også en stor velkendthed, og særligt i 2006 blev kendskabet til taskerne understøttet af den kendte person Victoria Beckhams eksponering med Birkin-tasker i forbindelse med afholdelsen af VM i fodbold i Tyskland. Der foreligger en krænkelse af varemærkerettighederne på grund af forvekslelighed, jf. varemærkelovens 4, stk. 1 og 2. Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S og In-Hatex ved Carl Aage Andersen har gentaget deres anbringender til støtte for afvisningspåstandene og har supplerende anført, at påstandene 5-16 er anbringender til støtte for påstandene 1-4. Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S har i øvrigt gentaget sine anbringender og har supplerende anført, at appellantens påtaleret trods opfordringer ikke er blevet dokumenteret ved fremlæggelse af en overdragelsesaftale. Skønsmændene har ikke ved deres vurdering af ophavsretsspørgsmålet været bekendt med og har derfor heller ikke forholdt sig til at Hermès-tasken fra 1894 også havde en overfaldsklap med tre tunger og en lignende lukkeanordning, og at Birkin-taskerne blot er tilpassede versioner af denne gamle taske. Figurmærket MP E (lukkemekanisme med hængelås) har et andet selskab som påtaleberettiget. Varemærket MP D (lukkeanordningen på forsiden af taskerne) er registreret med påmonteret hængelås, som ikke findes på Handelsselskabets taske. Der er i øvrigt mange forskelle i taskernes detaljer, og der foreligger ingen risiko for forveksling for den relevante kundekreds. Handelsselskabets taske er ikke en nærgående efterligning, endsige en meget nærgående efterligning, idet der må lægges vægt på de mange forskelle i taskernes nærmere udførelse og detaljer, som netop er det, som efter skønsmændenes vurdering giver Birkin-taskerne særpræg. In-Hatex ved Carl Aage Andersen har i øvrigt gentaget sine anbringender og har henvist til de supplerende synspunkter, der er gjort gældende af Handelsselskabet. In-Hatex har endvidere supplerende anført, at man allerede i 2003, dvs. før varemærkeregistreringerne, indkøbte tasker, der havde samme ligheder med Hermès tasker. Lars Raftesgaards forklaring bestyrker, at Carl Aage Andersen ved indkøbet af taskerne ikke lagde vægt på, om de kunne tænkes at ligne Hermès tasker.

6 - 6 - Supplerende sagsfremstilling I syn- og skønsrapporten i sag 227/2009 hedder det bl.a.: Spm 7 Svar Er der mellem Birkin Bag og Shoulder Birkin Bag og sagsøgtes taske, jf bilag 1 og 8, ud fra en helhedsvurdering en sådan ydre lighed, at der er nærliggende risiko for at den almindelige forbruger kan forveksle taskerne, når disse ikke betragtes af forbrugeren samtidig? Skønsmændene finder, at måtte besvare spørgsmålet med en vis (kvalificeret) usikkerhed, men lighederne er dog så markante, at den almindelige forbruger meget vel kan være bibragt den opfattelse, at sagsøgtes taske ved en første betragtning (altså ikke en ligefrem scrutinøs undersøgelse af produktet) er produceret og markedsført af sagsøger. Skønsmændene kan således ikke udelukke, at den sædvanlige køber af en Hermès taske kunne opfatte sagsøgers taske som en variant af Hermès taskerne til strandbrug (tåler måske bedre sand og havvand). Generelt finder skønsmændene dog, at Hermès sædvanlige publikum næppe vil tage fejl, medens købere med et mere beskedent indkøbsbudget til gengæld meget vel kan antage sagsøgtes taske for at være en original Hermès eller i hvert fald en fuldt acceptabel substitut. Spm e Er det praktisk tænkeligt, at en mulig køber af en Birkin Taske vil købe sagsøgtes taske og omvendt? Svar se svar ad spm 7 Spm f Svar Spm g Er pris og Hermès-navnet væsentlige forhold for en køber af Birkin taskerne? Ja! Vil en gennemsnitsoplyst forbruger forvente at kunne købe en Hermès taske for kr 129,95 hos danske læderhandlere og i supermarkeder? Svar Næppe! se dog også svar ad spm 7. Spm i Såfremt spørgsmål 7 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, om der i praksis er en nærliggende risiko for, at potentielle købere af Birkin taskerne vil tro, at sagsøgtes taske er en Hermès taske, uanset om taskerne ses sammen eller hver for sig.

7 - 7 - Svar se svar ad spm 7 I syn- og skønsrapporten i sag 228/2009 hedder det bl.a.: Spm 5 Er der mellem Shoulder Birkin Bag og sagsøgtes taske, jf bilag 10, ud fra en helhedsvurdering en sådan ydre lighed, at der er nærliggende risiko for, at den almindelige forbruger kan forveksle taskerne, når disse ikke betragtes af forbrugeren samtidig? Svar Skønsmændene finder at måtte besvare spørgsmålet med en vis (kvalificeret) usikkerhed, men lighederne er dog så markante, at den almindelige forbruger meget vel kan være bibragt den opfattelse, at sagsøgtes taske ved en første betragtning (altså ikke en ligefrem scrutinøs undersøgelse af produktet) er produceret og markedsført af sagsøger. Generelt finder skønsmændene dog, at Hermès sædvanlige publikum næppe vil tage fejl, medens købere med et mere beskedent indkøbsbudget til gengæld meget vel kan antage sagsøgtes taske for at være en original Hermès eller i hvert fald en fuldt acceptabel substitut. Spm e Er det praktisk tænkeligt, at en mulig køber af en Birkin taske vil købe sagsøgtes taske og omvendt? Svar se svar ad spm 5 Spm f Svar Spm g Svar Spm i Svar Er pris og Hermès-navnet væsentlige forhold for en køber af Birkin tasken? Ja! Vil en gennemsnitsoplyst forbruger forvente at kunne købe en Hermès taske for kr. 349,95 hos danske læderhandlere og i supermarkeder? Næppe! Såfremt spørgsmål 5 besvares bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, om der i praksis er en nærliggende risiko for, at potentielle købere af Birkin tasken vil tro, at sagsøgtes taske er en Hermès taske, uanset om taskerne ses sammen eller hver for sig. Nej! Der er for Højesteret fremlagt yderligere eksempler på omtaler af Birkin-taskerne i tv, på internettet, i blade, avisartikler og kataloger m.v. Der er endvidere forevist et tv-indslag bragt i

8 på DR2 om Hermès virksomhed og Birkin-taskerne. Der er desuden fremlagt en markedsundersøgelse fra Japan med 200 respondenter, kvinder i alderen år. Det fremgår af undersøgelsen bl.a., at 81 % af de adspurgte svarede ja til, at de havde kendskab til Birkintasken. Der er for Højesteret fremlagt fotografier af den taske, som er omtalt i Mie Hyllings forklaring for Sø- og Handelsretten. Tasken, der er betegnet Hermès Haute à Courroies (HAC), er lanceret af Hermès i begyndelsen af 1890 erne. Fotografi af tasken er medtaget som bilag til dommen (bilag 62). Der er til brug for Højesteret afgivet forklaring af Lars Raftesgaard, der som produktchef hos COOP deltog sammen med Carl Aage Andersen ved indkøb af lædervarer i Italien, herunder indkøb af In-Hatex tasken. Højesterets begrundelse og resultat Det er et hovedspørgsmål i sagerne, om Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S og In- Hatex ved Carl Aage Andersens tasker ligner henholdsvis tasken Hermès Birkin Bag og tasken Hermès Shoulder Birkin Bag på en sådan måde, at der kan foreligge ophavsretskrænkelse, varemærkeretskrænkelse eller overtrædelse af markedsføringsloven. Som fastslået i retspraksis er brugskunst alene ophavsretligt beskyttet mod meget nærgående efterligninger. Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten vedrørende Handelsselskabets taske og af Sø- og Handelsrettens flertal vedrørende In-Hatex taske, tiltræder Højesteret, at taskerne ikke er så nærgående efterligninger af Hermès tasker, at det kan indebære ophavsretskrænkelser. Der er herefter ikke anledning for Højesteret til at tage stilling til, om Hermès tasker er ophavsretligt beskyttet som brugskunst. Det bemærkes herved, at der for Højesteret er fremlagt billeder af Hermès taske Haute à Courroies fra begyndelsen af 1890 erne, som fremstår med en lignende lukkeanordning over en overfaldsklap med tre tunger. Der har ikke været stillet spørgsmål til syn- og skønsmændene om ligheden mellem denne taske og Birkin-taskerne. Af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, og på baggrund af skønsmændenes besvarelse af spørgsmålene 7, e, f, g og i vedrørende Handelsselskabets taske samt spørgsmå-

9 - 9 - lene 5, e, f, g og i vedrørende In-Hatex taske tiltræder Højesteret, at der ikke er risiko for, at købere af tasker vil forveksle Handelsselskabets taske med Hermès Birkin Bag eller In-Hatex taske med Hermès Shoulder Birkin Bag, herunder at de vil opfatte taskerne som hidrørende fra Hermès. Højesteret tiltræder derfor, at markedsføringen af Handelsselskabets taske og In-Hatex taske ikke kan indebære krænkelse af de påberåbte varemærker. Højesteret tiltræder endvidere, at de indstævnte ikke har overtrådt markedsføringslovens 1. Højesteret finder det herefter ufornødent at tage stilling til afvisningspåstandene. Højesteret stadfæster herefter Sø- og Handelsrettens domme i sagerne 227/2009 og 228/2009. Thi kendes for ret: Sag 227/2009 Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Hermès International S.A. betale kr. til Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a. Sag 228/2009 Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Hermès International S.A. betale kr. til In-Hatex ved Carl Aage Andersen. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

10 - 10 -

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 Sag 187/2008 (1. afdeling) Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam) (advokat Erik Høimark) mod Rosendahl A/S (advokat Christian L. Bardenfleth)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. juni 2011 Sag 306/2009 (1. afdeling) Lulu Baby ApS (tidligere Basson Baby ApS) (advokat Mads Marstrand-Jørgensen) mod Peter Opsvik og Stokke AS (advokat Per Håkon

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 153/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 6. november 2012 Sag 34/2011 (2. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Erstatningsnævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 242/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Ellbjørg Hansen, Inge Rasmussen, Ib Christiansen, John Bruni Pedersen, Rene Chapion, Birgit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 Sag 431/2008 (2. afdeling) A (advokat Jakob Juul) mod B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør (advokat Per Håkon Schmidt) Som biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 104/2013 T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 188/2015 FlowCon International ApS (advokat Preben Kønig) mod Frese A/S (advokat Eigil Lego Andersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 265/2013 (2. afdeling) A (advokat Mikael Dreyer, beskikket) mod B (advokat Wilhelm Dickmeiss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 293/2010 (2. afdeling) Furnipart A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Frost A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 294/2010 (2. afdeling) Frost

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. juni 2011 Sag 201/2009 (2. afdeling) Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) mod A (advokat Lasse Dalberg) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag D O M afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag V.L. B 2350 14 C.F.P. Ejendomme A/S (advokat Grit Andersen, København) mod Natur-

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 10. oktober 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 263/13 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0165-2013) SIK som mandatar for Appellanten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag

DOM. afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Hanne Aagaard) i ankesag 26-06-2014-B-057147 DOM afsagt den 25.juni 2014 afvestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og anne Aagaard) i ankesag V.L. B-1460-12 (advokat Bo ansen, Frederikshavn) mod Patientskadeankenævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 290/2008 (2. afdeling) Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 82/2014 (1. afdeling) Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen (advokat Niels Anker Michaelsen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 Sag 195/2010 Kroma A/S (advokat Christa Westergaard) mod Snaptun Frysehus A/S (advokat Michael Bach Jensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 Sag 293/2013 (1. afdeling) DuPont Nutrition Biosciences ApS og Danisco US Inc. (advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (advokat Sture

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. januar 2014 Sag 88/2012 (2. afdeling) Vola A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) mod Damixa ApS (advokat Christina Wiesner) og Andersen & Nielsen A/S (advokat Hanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. december 2010 Sag 321/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for Erik Maibom A/S (advokat Morten Eisensee) mod Malerforbundet i Danmark som mandatar for René Bøgh Andersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

DOM. Afsagt den 15. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident

DOM. Afsagt den 15. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident DOM Afsagt den 15. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, industriel designer Karin Schou Andersen, designer mdd Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. august 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 82/2014 (1. afdeling) (advokat Niels Anker Michaelsen) mod Natur- Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. maj 2012 Sag 61/2011 Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. marts 2011 Sag 3/2010 (1. afdeling) Jørgen Nørgaard (advokat Janus Fürst) mod Alm. Brand Ejendom II A/S (advokat Carl Henrik Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - 1 - - PLL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. august 2010 V 118/08 Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. november 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Dorthe Wiisbye og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 27. november 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Dorthe Wiisbye og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 27. november 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Dorthe Wiisbye og Anne Birgitte Fisker). 4. afd. nr. B-3589-09: 1) Codan Forsikring A/S (advokat Morten Erritzøe

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013 Sag 180/2011 (1. afdeling) A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. juli 2009. V-3-08 Hermés International S.A. (Advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (Advokat Frank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere