1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening"

Transkript

1 6 1. Drikkevand

2 1. Fakta om drikkevand 2. Vand og geologi 3. Kalk og kridt 4. Grundvand 5. Drikkevand 6. Overvågning og forurening 7. Case A: Syrer og baser Case B: Østerbyværket Case C: Rensning Case D: Nitrat, ph mm Case E: Pesticider 8. Øvelse - Måling af nitrat 7

3 1. Fakta om drikkevand Grundvandsressourcen i Danmark er på ca. 1,8 milliarder m 3 årligt. Forbruget af drikkevand i Danmark er på ca. 1,0 milliarder m 3 årligt. I gennemsnit bliver kun en femtedel af det vand, der falder som regn, til grundvand. De fleste af de ca større vandværker i Danmark har boringer, der når grundvandet i meters dybde. Der findes derudover ca private boringer eller brønde i Danmark. Omkring halvdelen af vores drikkevand behandles på de større almene vandværker, mens kun ca. 8 % af drikkevandet hentes op af private enkelt boringer. Resten af vandet behandles på private vandværker. Ca. 1/3 af drikkevandet benyttes i private husholdninger, 1/3 i landbruget og gartnerier og den sidste 1/3 i industri og institutioner. I perioden er forbruget af drikkevand i Danmark faldet med ca. 1/5. 35 % af Danmarks areal er udpeget som områder med særlig drikkevandsinteresser. I disse områder beskyttes grundvandet i særlig grad. I Danmark beskyttes grund- og drikkevandet ved en række regler og love: miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven, kemikalieloven, råstofloven, skovloven og affaldsdepotloven. Derudover er Danmark forpligtiget til at overholde EU-lovgivningen i direktiverne 91/676 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, direktiv 91/ 414 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og direktiv 80/ 68/EØF om kvaliteten af drikkevand samt de regler, der foreskrives i EU s Vandrammedirektiv, der erstatter det tidligere Grundvandsdirektiv. 8

4 2. Vand og geologi Vandet i jorden, grundvandet, definerer vi som den vandmængde, der i et magasin fylder alle poremellemrum. Der kan være helt op til 45 % vand i et magasin, og vi siger i dette tilfælde, at porøsiteten i bjergarten er 45 %. Dets overflade kaldes grundvandsspejlet. For at vand kan pumpes op, må det kunne bevæge sig i magasinet. Der skal være en vis forbindelse mellem hulrummene i bjergarten; vi kalder det permeabiliteten. Permeabiliteten skal være mindst 10-6 m/s, før man kan tale om et grundvandsmagasin. Grundvandsmagasiner er geologisk set oftest sandog gruslag. På grund af netop mange sandog gruslag synes de danske istidsaflejringer ideelle som opholdssted for Umættet zone vand. De øverste og yngste lag består overvejende af usorte- Mættet zone ret moræneler gennemsat af Sand varierede lag af sorteret sand og grus, som er afsat af Grus smeltevand. Det er derfor også her, man finder de virkelig gode og vandrige grundvandsmagasiner. Dominerer derimod leret Moræneler for Primær magasin Sekundær magasin Fig. 1. Jordlag med vandmagasiner. meget i bjergarten, så van- det i jorden strømmer for langsomt igennem, kan det blive svært eller umuligt at udvinde vand. Permeabiliteten er for ringe. Det er fx tilfældet mange steder på Lolland, der til gengæld har Danmarks fedeste lerjord. Hvis de geologiske lag er relativt uforstyrrede, ligger de yngste lag øverst, som lagene i en lagkage. Men i Danmark forholder det sig mange steder anderledes. Selv to tætliggende boringer kan vise stærkt varierende lagfølge. Der er forskydninger, foldninger og brud i lagene, som skyldes gletschernes bevægelser i de seneste istider. Som man kan se det af fig. 2, ligger Tertiærtidens lag lige under Kvartæret markeret opad af Prækvartæroverfladen. Det er i de to lagserier Tertiæret og Kvartæret, vi oftest finder vores drikkevand. Det skyldes primært, at endnu ældre lag af undergrunden ligger 9

5 LifeStraw: Sugerør skaffer rent vand til u-landene Mangel på drikkevand er et af de største problemer i ulandene. Op imod 250 mio. mennesker verden over lider i dag af vandbårne sygdomme, som fx diarré, fremkaldt af en lang række af bakterier som tyfus, E.coli og salmonella, der trives i overfladevand fra søer og floder. I langt de fleste lande verden over har man ikke mulighed for at hente drikkevand op fra undergrunden, og man er derfor henvist til overfladevand som drikkevand. I praksis kan man koge vandet, før man drikker det. Men denne metode er ofte meget vanskelig eller umulig, og derfor drikkes vandet meget ofte urenset, med sygdomme til følge. En ny opfindelse gør det nu muligt at drikke vand fra søer og floder. Opfindelsen er døbt LifeStraw og virker som et helt lille rensningsanlæg. Vandet suges op igennem et 25 cm langt sugerør, og i den tid det tager at suge vandet igennem røret, fjernes bakterier, virus og parasitter fra vandet. Røret består af 3 kamre: Første kammer består af et filter, der fjerner de største urenheder, smådyr og de største parasitter. Anden kammer består af små kugler imprægneret med iod. Ioden dræber de resterende mikroorganismer og parasitter. Tredje kammer består af aktivt kul, der fjerner smagen af iod samt resterende urenheder. Til sidst i røret er der indbygget en bremse, så man ikke kan suge hurtigere, end filtrene når at virke. Derfor tager det ca. 1 minut at suge en kopfuld vand gennem sugerøret. Levetiden for LifeStraw er ca. 700 liter, svarende til et år med to liter om dagen. Produktionsomkostningerne er helt nede omkring 10 kr. pr. styk. Opfindelsen er dansk og har allerede modtaget flere internationale priser. Den blev bl.a. kåret af Time Magazine som årets opfindelse i LifeStraw produceres og sælges af et oprindeligt Kolding-firma, der i dag holder til i Schweiz. Direktøren forventer at kunne sælge omkring mio. stk. årligt af den nye opfindelse. Bl.a. Danida og Carter-fonden er på firmaets kundeliste. 18

6 8. Øvelse: Måling af nitrat i drikkevand Der findes ufatteligt mange parametre, der afgør, om drikkevand har en god kvalitet. Nogle af disse parametre er koncentrationen af forskellige kemikalier eller ioner i drikkevandet. Af alle disse ioner kan vi her nævne nogle få men vigtige: Nitrat Jern (II) Jern (III) Chlorid Mangan Alle disse forskellige ioner kan man analysere gennem mange forskellige metoder som for eksempel Chromatografi, Flow Injection Analysis (FIA) og Continuous Flow Analysis (CFA) samt diverse spektrofotometriske metoder. Hos Dansk Standard (www.ds.dk) kan man købe standarder, der beskriver alle de metoder, der eksisterer til bestemmelse af forskellige fysiske, kemiske og biologiske parametre i vandet. Da det er sjældent, at skoler, der tilbyder ungdomsuddannelser, råder over det forholdsvis avancerede udstyr, der skal bruges for at kunne lave mange af disse analyser, vil vi her koncentrere os om metoder, hvor man kan anvende simple kemiske reaktioner og udstyr, som skolen råder over - som for eksempel spektroskoper. Bestemmelse af nitrat i drikkevand Nitrat ionen har den egenskab, at den absorberer i UV-området med absorptionsmaksimum ved 205 nm. Denne egenskab kan man udnytte til at bestemme nitrat indholdet i drikkevandsprøver ved en spektrofotometrisk metode. Inden man begynder at måle på drikkevandsprøverne, er man nødt til at kalibrere sit spektrofotometer med standardprøver, dvs. fremstillede Undervisningsmateriale på Internettet Hjemmesiden er et velegnet supplement til denne bog. Her findes en række artikler, opgaver og små filmklip om emner som drikkevand, spildevand og kulstofkredsløbet. Det globale miljø handler om miljøproblemer i et internationalt perspektiv. Sitet retter sig især mod miljøundervisningen i biologi i Gymnasiet og HF og er udgivet med støtte fra Miljøstyrelsen og Danida. 34

7 drikkevandsprøver med kendt indhold af nitrat. Da grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l (også kaldet for ppm (parts per million)), skal man fremstille standardprøver med koncentrationer i området 0 ppm til 100 ppm. Til at fremstille standardprøver af nitratopløsninger benytter man NaNO 3 eller KNO 3. Fremstilling af nitrat standardprøver 1. Opløs 0,1371 g NaNO 3 i demineraliseret vand i en 1L målekolbe for at fremstille en standardopløsning på 100 ppm. 2. Udtag af denne opløsning henholdsvis 0, 10, 20, 30, 40, mL og overfør disse mængder til 100mL målekolber. Fyld efter med demineraliseret vand. Der er nu fremstillet følgende standardopløsninger: 0, 10, 20, ppm nitrat. Kalibrering 1. Overfør fra hver af standardopløsningerne en passende mængde til kuvetten, der skal benyttes til spektrofotometeret, og mål absorbansen af prøven ved 205 nm. 2. Indtegn alle målingerne af standardprøverne i et koordinatsystem med koncentrationen af nitrat som x-akse og absorbansen som y- akse. 3. Tegn en bedste rette linie igennem målepunkterne. Der er nu fremstillet en kalibreringskurve, man kan benytte til at bestemme nitrat indholdet i ukendte drikkevandsprøver. Måling 1. Overfør en passende mængde af drikkevandsprøven til kuvetten og mål absorbansen ved 205 nm. 2. Indfør målingen på kalibreringskurven og aflæs koncentrationen af nitrat i prøven. Fig

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund

Fra boringsdatabasen JUPITER til DK- grund Fra boringsdatabasen "JUPITER" til DK- grund Hans Jørgen Henriksen Danmarks forsyningssituation med ferskvand er enestående, den er baseret på grundvand med hele 99%. Vi har i Danmark en decentral forsyningsstruktur,

Læs mere

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Indledning...2 Udstyr...2 1. Akvarium...2 2. Lys...3 7. Salt...7 8. Sporestoffer...8 9. Testsæt...10 11. Varmelegeme

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

UDSKOLINGEN DET RENE VAND!

UDSKOLINGEN DET RENE VAND! DET RENE VAND! Udviklet af Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbejde med Danfoss Universe som et led i Dansk Naturvidenskabsfestival 2007 Indholdsfortegnelse Festivalpakken 2007... side 4-7 Det rene

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as

GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as Indholdsfortegnelse Side GRUNDVANDSKVALITET MED SÆRLIG FOKUS PÅ 1-6 INDVINDING I BYER Direktør Bjarne Madsen, WaterVision as VVM FOR DE SRORE REGIONALE VADFORSYNINGFER 7-10 Regionplanlægger René Paul Hansen,

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere