Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 1 2"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde for at fjerne apartheidregimet i Sydafrika og støtte det forbudte LO, COSATU. Gennem den internationale, faglige sammenslutning IFS og de globale fagforeninger støttede vi projekter med arbejderuddannelse. Ulandssekretariatet er i dag den danske fagbevægelses professionelle udviklingsorganisation med 20 ansatte i Danmark og danske og udenlandske rådgivere over hele verden. Gennem årene er der sket en stadig udvikling af sekretariatet med fokus på at sikre en høj teknisk bistandsindsats, kvalitet og troværdighed i arbejdet samtidig med, at organisationen er fleksibel og klar til nye udfordringer. Det grundlæggende udgangspunkt for sekretariatet er fagbevægelsens værdigrundlag og det faglige nationale og globale netværk. Ulandssekretariatet arbejder målrettet inden for Anstændigt Arbejde dagsordenen på fire overordnede temaområder: Demokrati social dialog på arbejdsmarkedet Arbejdstagerrettigheder Fattigdomsbekæmpelse, fordelingspolitik og den uformelle økonomi Arbejdsmiljø og hiv/aids På den måde styrker dansk fagbevægelse kapacitetsopbygning, lobbyog fortalervirksomhed hos faglige organisationer i udviklingslandene med henblik på, at de udfylder deres rolle på arbejdsmarkedet og bidrager til vækst og beskæftigelse. Danske samarbejdspartnere Faglige organisationer BAT-Kartellet Blik- og Rørarbejderforbundet BUPL CO-industri Dansk El-Forbund Danmarks Lærerforening Dansk Metal Dansk Sygeplejeråd Finansforbundet FOA Fag og Arbejde FTF HK LO Socialpædagogernes Landsforbund Uddannelsesforbundet 3F Andre Dansk Industri Håndværksrådet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Forkortelser ACIW Association of Construction and Informal Workers ANTUF All Nepal Trade Union Federation ASEAN Association of Southeast Asian Nations ASETUC ASEAN Services Employees Trade Union Council AUKMW Amalgated Union of Kenya Metal Workers BILS Bangladesh Institute of Labour Studies CDT Confédération Démocratique du Travail CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc CISU Civilsamfund i Udvikling COTU Central Organisation of Trade Unions (Kenya) CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Autentica EAC East African Community EATUC East African Trade Union Confederation EFITU Egyptian Federation of Independent Trade Unions EI Education International EU European Union FDT Fédération Democratique du Travail FNCCI Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry GEFONT General Federation of Nepalese Trade Unions IFS International Faglig Sammenslutning IFS-Afrika International Faglig Sammenslutning - Afrika IFS-AP International Faglig Sammenslutning Asien Pacific IFS-TUCA International Faglig Sammenslutning Trade Union Confederation of Americas ILO International Labour Organization ISACC Instituto Sindical para Centro America y Caribe JTUCC Joint Trade Union Coordination Centre NOTU National Organisation of Trade Unions NTUC-I Nepal Trade Union Congress OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PELSPI Philippine Employer-Labor Social Partners, Inc. PSI Public Service International PSLINK Public Service Labour Independent Confederation PWF Pakistan Workers Federation SAARC South Asian Association for Regional Cooperation SEWA Self Emplyed Women s Association TUCOSWA Trade Union Congress of Swaziland UGTM Union Gènerale des Travailleurs du Maroc UGTT Union Gènerale Tunisienne du Travail UMT Union Marocaine du Travail UNTM Union Nationale des Travailleurs Marocains WOZA Women of Zimbabwe Arise Årsrapport 2012 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Islands Brygge 32D, 2300 København S Telefon: Redaktion Mads Bugge Madsen, Gladis Johansson og Katrine Dichmann Christophersen Layout og produktion: Ægir Oplag: 600 eks. Forsidefoto Manuel indfarver garn i Guatemala Foto: Carsten Flint Hunneche 2

3 Nye tider For tiden taler vi meget om os selv i udviklingsbistanden Ulandssekretariatet er, ligesom en række andre tidligere programorganisationer, blevet rammeorganisation. Der skal nu udvikles en såkaldt Ressource Allokerings Model, som skal afgøre, hvem der er de dygtige børn i klassen, og hvem der skal sidde efter. CISU (det tidligere Projektrådgivningen) har overtaget ansvaret for alle andre Danida-projekter fra et mandskabsklemt Danida. Alle disse processer kommer nemt til at flytte fokus fra det, det handler om, nemlig at lave noget god bistand og få rykket bare lidt rundt på fordelingen i verden. Selv om vi skal være de sidste til at påstå, at alt er godt, så er der dog lyspunkter: I Ghana er det lykkedes den faglige landsorganisation at presse regeringen til at give folk i den uformelle økonomi adgang til sociale sikringssystemer. Det er der indtil videre mennesker, der har benyttet sig af. Det drejer sig om adgang til basale sundhedsydelser og mulighed for at være med i kollektive pensionssystemer. I Cambodja i Asien er det, efter en lang indsats med at få både fagbevægelsen og arbejdsgiverne til at udvikle og acceptere et fælles koncept for en minimumsoverenskomst, lykkedes at indgå en trepartsaftale om minimumslønninger i tekstilindustrien. Det betyder et lønhop på 15 procent for ikke færre end mennesker, fortrinsvis kvinder. I Tunesien er der indgået en landsdækkende social aftale mellem staten, arbejdsgiverorganisationen og fagbevægelsen, som kommer hele arbejdsstyrken på fire millioner mennesker til gode. Fagbevægelsen har været hovedkraften bag aftalen, som af mange anses for at være en vigtig milepæl i opbygningen af det nye demokratiske Tunesien. I Benin i Afrika har fagbevægelsen været primus motor i en indsats for at få ændret lovgivningen på sundhedsområdet. I slutningen af 2012 lykkedes det at få lovgivningen vedtaget, og nu bliver sundhedsordningen faset ind og kommer til at gælde for ikke færre end ni millioner mennesker! I denne årsrapport kan du læse om de resultater, som fagbevægelsen skaber, og de udfordringer, vi møder rundt omkring i verden. Vi håber, du også synes, at fagbevægelsens og Ulandsekretariatets arbejde med at skabe bedre vilkår i den virkelige verden fortsat er vigtigt. God læselyst. Mads Bugge Madsen Sekretariatsleder Marie-Louise Knuppert LO-sekretær Formand for Ulandssekretariatet Bente Sorgenfrey Formand for FTF Næstformand for Ulandssekretariatet 3

4 Produktion af trækul i Swaziland. Afrika Foto: Mark Lewis Høj vækst gemmer på stigende ulighed Afrikas store økonomiske optur Store firmaer skåler for vækst i Afrika Afrika kan hjælpe Danmark ud af krisen. Dagbladet Politikens tema 27. marts 2013 om Afrikas økonomi er blot et af de seneste eksempler på, at dansk erhvervsliv men måske primært danske medier er blevet grebet af en euforisk optimisme på både afrikanernes og vores egne vegne. Vækstrater på fem til otte procent i økonomiske krisetider er bestemt både positivt og imponerende. Men den danske mediehype risikerer trods alle de bedste hensigter at trække udviklingen fuldstændig ud af proportioner. Mozambiques vækst på syv-otte procent om året ligger for eksempel helt i front. Men det er vel at mærke syv-otte procent af en bruttonationalindkomst BNI på under kroner per indbygger. Til sammenligning havde Danmark i 2011 en vækst på kun lige over én procent af en BNI på omkring kroner per indbygger. Omregnet betyder det, at alene væksten selv om den er på sølle en procent per indbygger i Danmark overstiger hele BNI per indbygger i Mozambique. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at væksten først og fremmest skyldes nye fund af og stigende efterspørgsel på kul, olie og mineraler. Et kapløb om adgangen til ressourcer, hvor specielt Kina nu markerer sig som Afrikas vigtigste handelspartner. Og et kapløb, hvor de faglige menneskerettigheder let ofres i den hidsige konkurrence. Det er også en udvikling, hvor væksten er koncentreret i få og meget kapital-intensive sektorer, som samtidig kræver så specialiseret arbejdskraft, at de fleste afrikanske lande ikke kan følge med. Konsekvensen er, at den sociale ulighed stiger og at manglen på anstændig beskæftigelse for især de unge fortsat er den helt store udfordring på kontinentet. Flertallet af arbejdsstyrken er beskæftiget i den såkaldt uformelle økonomi, og her melder fagbevægelsen sig nu i stigende grad som talerør for ikke alene lønmodtagere i de formelle sektorer, men for en langt bredere del af den arbejdende befolkning i den uformelle økonomi. Samarbejdet med partnerne Østafrika har i 2012 været domineret af omfattende strejker i den offentlige sektor. Læger, sygeplejersker og ikke mindst lærerne kæmper for at forbedre deres ofte elendige løn- og arbejdsvilkår og har opnået et løft af lønnen, nyansættelser og løfter om fremtidig dialog. I Kenya og Tanzania er der også sket forbedringer af de sociale sikringssystemer, som blandt andet er blevet åbnet for arbejdere fra den uformelle økonomi. Inden for det østafrikanske fællesmarked EAC stiger frustrationer over, at hele den regionale integrationsproces går meget langsomt. De politiske ambitioner er fortsat meget høje. Men på det praktiske niveau er for eksempel harmoniseringen af arbejdsmarkeds lovgivningen og dermed grundlaget for den fri bevægelighed af arbejdskraften næsten gået i stå. Den regionale, faglige sammenslutning EATUC søger i stigende grad samarbejde med arbejdsgivernes organisationer med det formål at styrke den regionale integration. 4

5 Ufaglærte Rose blev rollemodel Rose Omamo er ufaglært metalarbejder fra Mombasa i Kenya. Og så er hun ulønnet afdelingsformand i Amalgamated Union of Kenyan Metal Workers. Da Roses mand døde for ikke så mange år siden, blev hun, som traditionen er i Kenya, presset af sin svigerfamilie til at gifte sig med sin afdøde mands bror. Men som en stærk og moderne kvinde valgte Rose at fastholde sin selvstændighed. Hun overlevede ved at have to job: Om dagen som ufaglært fabriksarbejder og om aftenen som nyhedsoplæser på en lokal radiostation. Benin 6% Regionalt 18% Rwanda 4% Niger 6% Malawi 5% Zimbabwe 7% Zanzibar 3% Zambia 2% Mongoliet 5% Indsatser 2012 Afrika fordelt på lande Indsatser 2012 Asien fordelt på lande Ghana 16% Kenya 5% Mozambique 4% Swaziland 4% Sierra Leone 8% Tanzania 4% Togo 3% Uganda 1% Regionalt 14% Den mest opløftende udvikling er sket i Uganda og på Zanzibar. Bangladesh 11% Pakistan 10% I Uganda er der efter mange år åbnet for den nødvendige dialog mellem de to landsorganisationer NOTU og COFTU Cambodja og dermed for en samlet, faglig front over for regeringen på en lang 8% Indien 8% række områder. På Zanzibar er det lykkedes den faglige Nepal landsorganisation at vende en tidligere ikke-anerkendelse til nu en 11% Filippinerne 33% bred accept fra regeringen med invitationer til at deltage i social dialog på en lang række områder. Indsatser 2012 Latinamerika fordelt på lande Burundi 3% I Kenya var det meste af 2012 præget af optakten til det netop afholdte valg til præsidentposten og parlamentet Regionalt ligesom 25% Bolivia 9% store dele af den politiske debat i Tanzania er præget af diskussioner om den igangværende revision af grundloven og det Paraguay 15% Guatemala 21% kommende præsident- og parlamentsvalg. I begge lande (såvel som i Uganda) er der som en del af valgdebatten stigende fokus på den Nicaragua omfattende 10% korruption. Honduras 20% I det sydlige Afrika har den stigende ulighed, der gemmer sig bag massive vækstrater, Indsatser ført 2012 til MENA konflikter fordelt i flere på lande lande. Mange fulgte med Tunesien i urolighederne 12% i platinminerne i Sydafrika. Men også i Mozambique vokser frustrationen over prisstigninger, Regionalt som 25% Marokko 10% ikke matches af tilsvarende højere løn. Ikke mindst ungdomsarbejdsløsheden er af alle parter erkendt som et helt dominerende problem. Egypten 53% I Swaziland lykk edes det fagbevægelsen at slutte de to hidtidige landsorganisationer og den uafhængige lærerorganisation sammen til én samlende, faglig landsorganisation TUCOSWA. Umiddelbart efter sammenslutningen besluttede regeringen dog at forbyde (teknisk de-registrere ) organisationen med det resultat, at befolkningen i Swaziland formelt fik lukket et af de sidste talerør og muligheder for at påvirke dette enevældige Rose insisterede samtidig på, at hendes børn skulle have ordentlige uddannelser, så de ikke blev ufaglærte ligesom hende selv. Og da børnene var godt i vej, fortsatte Rose med også at hjælpe sin søster til at få en voksenuddannelse. I dag arbejder Rose som metalarbejder på en fabrik, der samler lastbiler. Derudover er hun med udgangspunkt i det lokale netværk af faglige kvinder både blevet valgt til afdelingsformand i den næststørste afdeling af metalarbejderforbundet AUKMW og til fremtrædende faglig sekretær for ligestilling i landsorganisationen COTU. Jobbet som nyhedsoplæser er derfor droppet og erstattet af rejser rundt i Kenya og resten af Afrika, hvor hun med sig selv som rollemodel bidrager til at skabe opmærksomhed om nødvendigheden af større ligestilling på arbejdspladsen. Rose og metalarbejderforbundet har gennem de seneste to år samarbejdet med Dansk Metal og Ulandssekretariatet om at sætte fokus på arbejdsmiljøet og organisere sikkerhedsarbejdet på en lang række virksomheder i metalindustrien i Kenya. kongedømme i en demokratisk retning. Det er utilgiveligt, at det internationale samfund endnu ikke har taget sig sammen til at kræve forandring. I Zimbabwe lykkedes det i slutningen af året at få et forslag til ny grundlov på bordet et forslag, som også fagbevægelsen sluttede op omkring. Grundloven blev endeligt vedtaget 16. marts 2013 og vil danne udgangspunkt for det længe ventede, og forhåbentlig fredelige, valg senere på året. I Vestafrika har Ulandssekretariatet fortsat det stabile samarbejde med IFS-Afrika og landsorganisationerne i Benin, Ghana, Niger, Sierra Leone og Togo omkring hele støtten til organisering af de meget store grupper af arbejdere i den uformelle økonomi. Indsatsen lykkes i dag i stort omfang, ligesom der er skabt adgang til sociale sikkerhedsordninger for større grupper i den uformelle økonomi. Samarbejdet blev i 2012, i en alliance med Uddannelsesforbundet og Håndværksrådet, udvidet med yderligere et program til støtte til iværksættere med udgangspunkt i de faglige organisationer. På førskoleområdet er samarbejdet mellem BUPL og partnerorganisationerne fortsat inde i en god udvikling med stadigt stigende politisk fokus på hele området. Den lokale koordinering af denne del af programmet er i årets løb overgået til Education Internationals kontor i Ghana. 5

6 Strejkende tekstilarbejdere i Cambodja. Foto: Finn Brasen Asien Samarbejdet med partnerne Ulandsekretariatets program Støtte til anstændigt arbejde i Asien er nu i sin anden fase og støtter fortsat den asiatiske fagbevægelses arbejde for at sikre, at dagsordenen om anstændigt arbejde bliver gennemført på både nationalt og regionalt niveau. Høj vækst haves flere job efterlyses Asiens to store økonomiske dynamoer Kina og Indien har i flere år trukket de asiatiske økonomiers gennemsnitstal op. I 2012 så man imidlertid en afmatning i væksten i de to store lande. En afmatning, der dog samtidig gav luft til hidtil uset store væksttal hos naboerne. Bangladesh oplevede højere vækstrater end Indien, og Filippinerne overhalede Kina i sidste halvdel af Desværre kommer de nye væksttal ikke de fattige til gode. Blandt andet i Filippinerne taler man om jobløs vækst. Trods vækstrater på over otte procent har man ikke set et fald i antallet af arbejdsløse og underbeskæftigede. Også fattigdomstallene er bekymrende konstante. Denne fase af programmet støtter de regionale og subregionale faglige organisationers bestræbelser på at påvirke udviklingen i SAARC-samarbejdet og ASEAN-samarbejdet mellemstatslige samarbejdsorganisationer for henholdsvis Sydasien og Sydøstasien og sikre, at den sociale dimension kommer i spil med respekt for anstændigt arbejde dagsordenen. Den regionale organisation IFS-AP koordinerer disse aktiviteter og har i 2012 udgivet en bog om fagbevægelsens behov for at promovere anstændigt arbejde i en region, hvor uligheden vokser. De globale fagforeninger i Asean-landene, ASETUC, har gennemført sektorstudier, der skal være inspiration til forslag til ASEAN-landene om arbejdsmiljøstandarder blandt andet inden for detailhandel og byggeindustrien. Det vidner om, at økonomisk vækst kun vil afhjælpe fattigdomsproblemerne, hvis væksten er fulgt op af en fordelingspolitik og etableringen af et bæredygtigt arbejdsmarked, der baserer sig på social dialog, trepartssamarbejde og anstændige arbejdsforhold. Her har den asiatiske fagbevægelse i de økonomisk gunstige tider enorme udfordringer og samtidig muligheder for at påvirke udviklingen i en verdensdel i vækst. En verdensdel, hvor vi fortsat finder flertallet af verdens fattige. I Bangladesh har BILS støttet fagforeninger i metal- og byggesektorerne i at gennemføre kampagner for bedre arbejds- og levevilkår og uddannet dem inden for blandt andet arbejdsmiljø. I Cambodja har de faglige organisationer udviklet en fælles minimums-standardoverenskomst, der nu bliver brugt i store dele af tekstilindustrien. For nyligt deltog partnerne i trepartsforhandlinger om den nye minimumsløn inden for tekstilområdet 6

7 Fra fiskehandler til faglig leder Pate Esparcia tjente sine penge som fiskesælger ved kysten på den sydligste del af den filippinske ø Mindanao. Hans drøm om en studentereksamen var der aldrig blevet råd til, og han var overbevist om, at hans tilværelse var kysten ved General Santos City og salget af fisk. En dag fik Pate Esparcia en invitation af en nabo, der er instruktør i det filippinske forbund for arbejdere i byggeriet og den uformelle økonomi ACIW. Han mente, at Pate Esparcia skulle tage ACIW s uddannelse af blikkenslagere. Egentlig sagde Pate Esparcia kun ja af høflighed. Han vidste ikke, at det ville åbne nye døre, give ham andre færdigheder og et fast lønnet arbejde. Men med sin flid og interesse for at lære nyt tog han hurtigt færdighederne som blikkenslager til sig. Faget blev hans nye levevej, og i dag er han glad for, at han fik chancen: Vi kan jo ikke være sælgere for evigt. Vi er nødt til at få ny viden og nye færdigheder, så vi kan finde muligheder og job, der kan forbedre vores liv. Indsatser 2012 Afrika fordelt på lande Benin 6% Burundi 3% Regionalt 18% Ghana 16% Kenya 5% Rwanda 4% Mozambique 4% Niger 6% Swaziland 4% Malawi 5% Sierra Leone 8% Guldminearbejder Zimbabwe 7% i Filippinerne. Tanzania 4% Zanzibar 3% Togo 3% Uganda 1% Zambia 2% Indsatser 2012 Asien fordelt på lande Foto: Carsten Flint Hunneche Pate Esparcia stoppede ikke her. Han tog kurser i ledelse og deltog i faglige seminarer, hvor hans lederevner hurtigt blev spottet. Siden blev han afdelingsleder og næstformand i ACIW. Han gik også ind i arbejdet for at oprette andre ACIW-afdelinger i General Santos City, opsøgte sine venner i kystområdet og hjalp dem med at organisere sig. Mongoliet 5% Pakistan 10% Indien 8% Filippinerne 33% Regionalt 14% Bangladesh 11% Cambodja 8% Nepal 11% Det er et privilegium for mig at lære mine venner og andre, hvad jeg selv har lært under uddannelsen. Jeg kunne se, at mange mennesker kunne få glæde af ACIW s programmer. Det gælder om at få uddannelsesprogrammet bragt ud til de samfund, hvor folk ellers ikke har råd til uddannelse, siger Pate Esparcia. og opnåede 15 procents stigning. Det lønhop vil gavne de flere end primært kvindelige arbejdere i Cambodjas tekstilindustri. Nepal er fortsat præget af politisk ustabilitet, og udviklingen er nærmest gået i stå. En samlet fagbevægelse presser nu på for, at man finder en politisk løsning på den langvarige regeringskrise. På trods af dette politiske vakuum er det lykkedes Ulandssekretariatets partnere i Nepal, NTUCI og GEFONT, sammen med den maoistiske fagforening ANTUF at indgå en samarbejdsaftale med arbejdsgiverforeningen FNCCI. Resultatet er, at man har etableret sikkerhedsudvalg på en række virksomheder, og det har øget antallet af komiteer og styrket arbejdsmiljøindsatsen. Ud over samarbejdet med ovennævnte partnere har Ulandssekretariatet støttet opbygningen af den nepalesiske faglige paraplyorganisation Joint Trade Union Coordination Council, JTUCC. Organisationen er nu anerkendt af regering og arbejdsgivere som det fælles talerør for fagbevægelsen, og dens status forventes at blive indarbejdet i den kommende arbejdsmarkedslovgivning. I Filippinerne har PSLINK deltaget i en omfattende kampagne for at få indført to vigtige lovforslag om beskyttelse af vidner i korruptionssager samt om offentlighed i forvaltningen. Beskyttelsesloven er nu vedtaget, mens kongressen endnu ikke endeligt har behandlet offentlighedsloven. Bolivia 9% Indsatser 2012 Latinamerika fordelt på lande Bygningsarbejderne i ACIW har udviklet en internetbaseret jobportal for deres medlemmer, og såvel det filippinske arbejdsministerium Paraguay som 15% byggefagenes arbejdsgiverforening Guatemala anbefaler 21% den kraftigt. Nicaragua 10% Regionalt 25% Honduras 20% I et nyt samarbejde med en forening for minearbejdere i små guldminer er man igang med at opbygge et netværk af trænere. De skal uddanne Indsatser minearbejdere 2012 MENA i at fordelt anvende på lande en ufarlig teknologi til erstatning for det farlige kviksølv, de bruger i dag. Tunesien 12% Marokko 10% Regionalt 25% Samarbejdsorganisationen PELSPI består af arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, der har sat sig sammen for at via social dialog at sikre den filippinske industris konkurrenceevne Egypten 53% og produktivitet samt sikre anstændigt arbejde. Projektet er nystartet, men partnerne er allerede i gang med at udforme et bud på en national industripolitik. SEWA i Indien har sikret højere minimumslønninger til kvindelige tobaksarbejdere samtidig med, at organisationens medlemstal nu er vokset til 1,7 millioner. I Pakistan har fagbevægelsen PWF med støtte fra programmet igangsat arbejdet med at indgå alliancer med civilsamfundet i de områder, der grænser op til Afghanistan, og som er præget af fundamentalisme og Talebans tilstedeværelse. Alliancerne skal sikre en demokratisk og fredelig udvikling. Som en del af dette arbejde har PWF oversat bogen Arbejdets betydning inden for islam til det lokale sprog poshto. Bogen argumenterer ud fra Koranens lære for arbejdernes faglige rettigheder. 7

8 Producenter af stearinlys i Guatemala. Latinamerika Foto: Carsten Flint Hunneche Behov for 40 millioner nye job I Latinamerika har 2012 været et år med en moderat økonomisk vækst på tre-fire procent i partnerlandene Guatemala, Honduras og Nicaragua. Bolivia skiller sig positivt ud med en vækstrate på fem procent, mens Paraguay er det eneste land i regionen, som oplevede et fald i væksten på 1,8 procent af bruttonationalproduktet BNP. Generelt er de økonomiske udsigter for 2013 relativt optimistiske. Handlen øges interregionalt, og for Mellemamerika har det betydning, at eksporten til USA så småt stiger igen, og at migranterne i nord sender flere penge tilbage til deres hjemlande. De seneste års udvikling har betydet færre fattige, men ikke mindre økonomisk ulighed. I gennemsnit lever 30 procent med materiel fattigdom i dagens Latinamerika. I Ulands sekretariatets partnerlande er tallet det dobbelte. Et eksempel er Honduras, hvor væksten i 2012 har været over tre procent og den gennemsnitlige bruttonationalindkomst BNI omkring US dollar per indbygger. Her lever 65 procent af befolkningen fortsat under fattigdomsgrænsen og 45 procent endda i ekstrem fattigdom. FN s arbejdsorganisation ILO vurderer, at der frem til 2020 skal skabes 40 millioner nye job i Latinamerika for at holde trit med en voksende økonomisk aktiv andel af befolkningen. Kvaliteten af jobbene og sikkerheden på arbejdsmarkedet skal også bedres. Halvdelen af arbejdsstyrken arbejder i den uformelle økonomi, og kun en ud af fem er dækket af sociale sikkerhedsnet. Hårdest ramt af arbejdsløshed er de unge og kvinderne. Minimumslønnen i den formelle sektor dækker ikke de basale udgifter, og reallønsstigninger har for flertallet været yderst beskedne. I Paraguay faldt reallønnen ligefrem var et år, hvor forringelse af arbejdsvilkårene har krævet stadig mere opmærksomhed fra fagforeningerne. Kampen for forbedringer er i stigende grad blevet en kamp mod flere forringelser. Mens det politiske klima i de fleste partnerlande gjorde det muligt at øge den sociale dialog på nationalt niveau, blev situationen i 2012 forværret i Paraguay. Her blev fagbevægelsen rystet af et landspolitisk magtskifte, der betegnes som et parlamentarisk statskup og har mødt skarp international kritik. De politiske forandringer gav mærkbare tilbageslag for civilsamfundet. De faglige organisationers sociale dialog med regeringen er gået i stå, og de har mistet deres stemme i medierne. Samarbejdet med vores partnere På programniveau har FN s 2015-mål og ILO s prioriteter om Anstændigt Arbejde og God Regeringsførelse fortsat været en fælles referenceramme i Temaerne er integrerede i de aktiviteter, som partnerne gennemfører nationalt og regionalt. 8

9 Burundi 3% Regionalt 18% Ghana 16% Rwanda 4% Fokus på hushjælpernes rettigheder Niger 6% Swaziland 4% I Paraguay er hver fjerde indbygger så fattig, at han eller hun sulter. Nogle Malawi af disse 5% mennesker har fundet en vej ud af Sierra sulten Leone i de 8% bedrestilledes Zimbabwe hjem: 7% Det er hushjælperne, som passer Tanzania børn, passer 4% de gamle, Zanzibar Togo 3% gør rent, 3% laver mad og varter op. Zambia 2% Kenya 5% Mozambique 4% Uganda 1% Omkring paraguayere arbejder som hushjælpere i det lille sydamerikanske land med 6,7 millioner indbyggere. Langt de fleste er yngre kvinder Indsatser uden 2012 uddannelse, Asien fordelt der på lever landerelativt isolerede på deres arbejdsplads. Deres arbejdsdag er officielt Regionalt 12 14% timer, og skal de Mongoliet have fri 5% om søndagen, skal det aftales med arbejdsgiveren. Bangladesh 11% Pakistan 10% Mange af hushjælperne hører til den store del af befolkningen, Cambodja 8% Indien 8% der lever under fattigdomsgrænsen. Ifølge loven har de kun ret til 40 procent af minimumslønnen, som end ikke kan dække Nepal de basale 11% Filippinerne 33% udgifter. Sociale sikringsordninger i forbindelse med pension, ferie, sygdom har ansatte som hushjælp ikke haft ret til. Ulandssekretariatets samarbejdspartner i Paraguay, landsorganisationen CUT-A (Central de Trabajdores Autentica), har i 2012 formået at sætte hushjælpernes arbejds- og livsvilkår på dagsordenen. Det er en del af CUT-A s arbejde for at sikre alle arbejdstagere anstændige vilkår og adgang til sociale sikringsordninger. CUT-A har undervist kvinder om anstændigt arbejde og ført oplysningskampagne om arbejdstagernes basale rettigheder. CUT-A har også stillet forslag til politikerne og presset på for, at landet skal ratificere ILO s nyere konvention om hushjælpens rettigheder (konvention nr. 189). I november blev konventionen godkendt af parlamentet. Foto: CUT-A Indsatser 2012 Latinamerika fordelt på lande Bolivia 9% Regionalt 25% Paraguay 15% Guatemala 21% Nicaragua 10% Honduras 20% Indsatser 2012 MENA fordelt på lande Tunesien 12% Marokko 10% Regionalt 25% Samarbejdet med den regionale paraplyorganisation IFS- TUCA har haft fokus på at øge fagbevægelsens fælles indsats, og TUCA har støttet udviklingen af nationale planer for at få Egypten 53% aftaler om anstændigt arbejde. Det faglige institut ISACC i Mellemamerika har i 2012 etableret et system til at dokumentere overtrædelser af arbejdstagerrettighederne, som nu skal stå sin prøve. Sammen med Ulandssekretariatets partner i Guatemala har ISACC også fået sat indfødte folks rettigheder på fagbevægelsens dagsorden regionalt. Samarbejdet med det globale forbund PSI i Mellemamerika forløb planmæssigt i Sundhedsnetværkene har gennemført kampagner for anstændige, offentlige sundhedsbudgetter, og styrket ungdomsarbejdet internt. Sundhedsnetværket har øget sin repræsentation i regionale fora, eksempelvis FN s panamerikanske sundhedsorganisation. I Guatemala er partneren et fælles, fagligt uddannelsescenter, som understøtter ejerkredsens kamp mod overtrædelser af basale rettigheder, vold og straffrihed. Centeret er økonomisk skrøbeligt, men oplever stor efterspørgsel på viden om rettigheder blandt tillidsfolk i provinsen. Det gælder ikke mindst kvinder, unge og indfødte folk. I Honduras er den sociale dialog i 2012 øget mellem parterne på arbejdsmarkedet samtidig med, at der fortsat sker utallige overtrædelser af basale rettigheder på virksomhederne. I projektregi var året præget af forandringerne i partnerens ledelse året før, og en ny projektafdeling blev etableret. Det interne demokrati blev styrket via otte regionskontorer, som blandt andet når ud til svage grupper på arbejdsmarkedet. Projektsamarbejdet i Nicaragua forløb som planlagt. Fagforeninger i den private sektor har været i stand til at forhandle kollektive overenskomster, og fagforeninger i den uformelle økonomi har indgået aftaler med myndighederne. I 2012 blev arbejdere dækket af overenskomster, fra den uformelle økonomi fik mulighed for teknisk uddannelse, og flere end tillidsfolk har diskuteret forslag til social sikring. I Paraguay er uddannelsesaktiviteterne for tillidsfolk og oplysningsarbejdet om basale rettigheder fortsat i 2012, og to af partnerens politikforslag om social sikring og dannelsen af et arbejdsministerium blev debatteret i kongressen. Dialogen med arbejdsgivere og myndigheder gik dog i stå efter det politiske magtskifte, og partneren har siden søgt at rejse sager om fyrede offentligt ansatte. I Bolivia er der samarbejde med tre organisationer i den offentlige sociale sektor. Sundhedsforbundet har i 2012 haft en månedlang konflikt med myndighederne, hvilket forsinkede projektplanerne. Der blev ført kampagne for, at sundhedsarbejdere omfattes af arbejdsmarkedsloven, og for en bedre sundhedssektor. Lærerforbundene fik øget dialog med uddannelsesministeriet og diskuteret uddannelsesreformen i landet. Danmarks Lærerforening har bidraget til at sætte fokus på fordelene ved social dialog og banet vejen for, at Education International, EI, har fået øget kontakt med de bolivianske lærerforbund. 9

10 Børnearbejdere i et gadekøkken i Cairo Fotos: AhMed hayman Hafez Det arabiske forår i slæbegear Da det arabiske forår brød ud for to år siden i Nordafrika, var håbet lysegrønt. Nu begyndte en ny æra med opbygningen af nye samfund, udviklingen af gode, sunde demokratier og skabelsen af sociale og økonomiske forbedringer for befolkningen. I dag står det klart, at forandringen har været præcis så svær, som mange frygtede. I hele regionen er der i dag stigende spændinger med en mere og mere udtalt polarisering mellem de religiøse magthavere og de sekulære kræfter, hvor fagbevægelsen ofte står i spidsen. Kampen foregår både på gaderne og i parlamentet og omhandler blandt andet sikringen af helt grundlæggende rettigheder som retten til at danne foreninger, ytringsfrihed og ikke mindst kvinders rettigheder i samfundet. Læg dertil, at tilværelsen ikke er blevet bedre for befolkningen. Der er ingen økonomisk vækst, ingen nye arbejdspladser og ingen forbedrede sociale forhold. Tværtimod. Økonomien er gået i stå, fabrikker og butikker lukker, turisterne bliver væk, og arbejdsløsheden stiger. Der er ikke sært, at man kan mærke en stadigt stigende fortvivlelse i befolkningen. Men opgaven er også vanskelig. De svage demokratier står over for en kæmpe opgave med at reformere og opbygge arkitekturen af de fremtidige samfund. Frie valg skal afholdes, og grundloven og en lang række andre love skal på plads. Det er en kamp, der langsomt Mena Mellemøsten og Nordafrika bringer demokratiske fremskridt, men desværre også usikkerhed og endda væsentlige forringelser for det enkelte menneske. Udvikling i samarbejdet med vores partnere Det overordnede fokus på Ulandssekretariatets aktiviteter i regionen er fortsat at støtte de demokratiske reformprocesser og styrke fagbevægelsen til at indgå i social dialog med arbejdsgiverne og staten. Udviklingen i løbet af 2012 har desuden gjort det lysende klart, at det er vigtigt at støtte fagbevægelsen og andre organisationer i civilsamfundet i deres kamp for rettigheder som foreningsfrihed, for at landene kan komme videre i deres udvikling. I januar 2012 startede Ulandssekretariatet et nyt toårigt program i Egypten. Programmet har i løbet af året givet støtte til en fri og uafhængig fagbevægelses opbygning og kamp for at sikre 10

11 Indsatser 2012 Asien fordelt på lande Mongoliet 5% Pakistan 10% Regionalt 14% Bangladesh 11% Cambodja 8% Indien 8% Nepal 11% Filippinerne 33% Indsatser 2012 Latinamerika fordelt på lande Regionalt 25% Bolivia 9% Paraguay 15% Guatemala 21% Nicaragua 10% Honduras 20% Indsatser 2012 MENA fordelt på lande Tunesien 12% Regionalt 25% Marokko 10% Egypten 53% Kvinderne er revolutionens store tabere Kampen for demokrati og frihed til at organisere sig er ikke mindst kvindernes kamp, mener Fatma Ramadan fra Egyptens uafhængige fagbevægelse EFITU. Selv om kvinderne spillede en nøglerolle i revolutionen for godt to år siden, har de ikke fået bedre vilkår. Tværtimod oplever kvinderne tilbageskridt, mener Fatma Ramadan: Kvinder var i front i alle protester og demonstrationer. De risikerede deres liv i kampen for bedre livsvilkår, retten til at organisere sig og retten til at være repræsenteret demokratisk. Og nu betaler kvinderne en dobbelt pris for regeringens fejlslagne politik. De er i stor stil udelukket fra både politik og arbejdsmarked. Egypten er et af de lande i verden, hvor kvinderne har den laveste deltagelse på arbejdsmarkedet, nemlig 23 procent. Samtidig er det et af de lande, hvor løngabet mellem mænd og kvinder er størst. Og ud af 132 lande ligger Egypten nummer 124, når det gælder kvindernes økonomiske muligheder. Der hersker fordomme om, at ansættelsen af kvinder er en modsætning til økonomisk effektivitet, og at kvinder betyder flere forpligtelser for virksomhederne, siger Fatma Ramadan. I øjeblikket oplever Egyptens kvinder tilmed en massiv bølge af seksuel forfølgelse, som omfatter alt fra tilråb over befamlinger til voldtægter. foreningsfriheden og dermed dens egen eksistensberettigelse. Konkret er der indledt et lovende samarbejde med EFITU, som i begyndelsen af året afholdt sin stiftende kongres og dermed blev en demokratisk organisation. Den generelle viden om arbejdsmarkedet og fagbevægelsens rolle er naturligt lavt efter årtier med diktatorisk styre, hvilket gør, at behovene for forøget viden og kapacitet er enorme. I Tunesien er et meget lovende samarbejde med UGTT startet. UGTT har med stor succes gennemgået demokratiske og organisatoriske ændringer, så organisationen i dag er en fri og uafhængig organisation, der er klar til at indgå i landets reformprocesser. Ulandssekretariatet har specifikt styrket UGTT til at indgå i social dialog med arbejdsgiverne og staten. Denne støtte har udmøntet sig i, at UGTT generelt har været en af de stærkeste aktører i skabelsen af det nye demokratiske Tunesien og helt konkret været primus motor i den store nationale, sociale aftale, der blev indgået med arbejdsgiverne og staten. I Marokko fortsætter det mangeårige samarbejde med fagbevægelsen i en nyere og bredere form. For det første er samarbejdet med de gamle marokkanske partnere CDT, FDT og UGTM udvidet med nye partnerskaber med UMT og UNTM, så alle de anerkendte fem landsorganisationer er med. Ulandssekretariatets støtte fokuserer på at forøge og konsolidere de marokkanske, faglige organisationers styrke til at deltage i en konstruktiv, social dialog med arbejdsgivere og stat og dermed understøtte de reformer af arbejdsmarkedet, som er i gang. Revolutionen har altså ikke givet Egyptens kvinder frihed og ligestilling. Tværtimod. De stærke religiøse strømninger i landet har betydet, at situationen er blevet værre. For Ulandssekretariatets partnere i Mellemøsten og Nordafrika er kampen for kvindernes rettigheder frihed og ligestilling en central del af deres overordnede kamp for rettigheder og for et bedre liv. For det andet er der i løbet af 2012 underskrevet en aftale mellem de fem landsorganisationer og Ulandssekretariatet på den ene side og DI Dansk Industri og den tunesiske arbejdsgiverorganisation CGEM på den anden side. Aftalen indeholder blandt andet udvikling af fælles politikpapirer inden for erhvervsuddannelser og støtte til opbygningen af mekanismer til løsning af konflikter på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne i Bahrain og Kuwait i Golfen fokuserer på at forbedre forholdene for asiatiske migrantarbejdere, der generelt bliver behandlet så uanstændigt, at det grænser til moderne slavehandel. Revolterne i Nordafrika medførte desværre en demokratisk tilbagegang i Golfen, især i Bahrain, som indtil 2011 var det mest liberale land i regionen med en stærk fagbevægelse. I dag lever de fleste folk i Bahrain under et autoritært styre, som i stor stil undertrykker befolkningen. På trods af, at situationen har gjort det svært at gennemføre de planlagte aftaler, har Ulandssekretariatets støtte været medvirkende til, at der er indgået en aftale mellem fagbevægelserne i Kuwait og Bahrain og sydasiatiske lande om forbedring af migrantarbejderes forhold. 11

12 Kommunikationsarbejdet kort fortalt Omkring en million danskere er i løbet af 2012 og begyndelsen af 2013 blevet eksponeret for Ulandssekretariatets arbejde og aktiviteter. Hjemmeside og Facebook Ulandssekretariatet.dk har igennem 2012 fået et grafisk løft, der har gjort hjemmesiden mere imødekommende og brugervenlig. Et eksempel er vores nye solidaritetsside, hvor besøgende nu nemt kan se, hvilke projekter der er i udbud, og hvordan fagforbundene støtter igangværende solidaritetsprojekter. Samtidig er Ulandssekretariatets Facebook-side blevet brugt aktivt som medie til at eksponere vores arbejde via ugentlige artikler og kommende events. Det har eksempelvis resulteret i, at selv om vi endnu har en lille medlemsgruppe på 155 personer, så blev filmpremieren på Den gode vækst blandt andet med hjælp fra FTF s Facebook eksponeret for omkring Facebook-brugere. Publikationer og events Ulandsmagasinet udkommer to gange årligt i et oplag på eksemplarer. Fokus i 2012 har været globaliseringen, og hvad den betyder for verdens fattigste i forhold til at få et anstændigt arbejde, og hvorvidt vækst skaber velfærd. Debatsalen på dagbladet Information var fyldt med ivrigt debatterende gæster, da Ulandssekretariatet 12. april 2012 udgav bogen Egypten på vej mod demokrati Arbejdsmarkedets betydning for Det Arabiske Forår. Bogen om fagbevægelsens vigtige rolle i oprøret blev solgt i eksemplarer og anmeldt i flere lokale dagblade herunder Fredericia Dagblad, som gav den 5 stjerner. Filmen Den gode vækst I 2011/12 satte Ulandssekretariatet et storstilet projekt i gang med at producere en ny dokumentarfilm. Målet var en film, som på en enkel og letforståelig måde kunne formidle så kompliceret et emne som vækst og fordelingspolitik. Projektet kulminerede med premieren i Grand biografen i København 21. februar 2013, hvor godt 300 gæster kiggede med, da Tobias rejste rundt til landene Brasilien, Filippinerne og Ghana for at udforske vidt forskellige måder at forvalte vækst. Og der var udbredt tilfredshed med resultatet hos publikum. Siden har filmen været lanceret på vores egen hjemmeside, hvor indtil videre 60 personer har bestilt filmen heraf har 10 til undervisningsbrug. Yderligere har 180 tillidsfolk og fagligt aktive rekvireret filmen, efter den blev vist på blandt andet 3F s solidaritetskonference og Metalskolen i Jørlunde. Dermed har filmen indtil viden haft en samlet eksponering på cirka mennesker. Det tal forventes at stige markant i 2013, hvor filmen også udkommer på engelsk og spansk, hvilket gør det muligt at bruge den i endnu flere undervisningsfag og af vores samarbejdspartnere i regionerne. Samtidig skal filmen vises på den årlige ILOkonference i Geneve, hvor omkring 100 delegerede skønnes at se med. Og ikke mindst vil filmen blive vist på DR. Foto: Carsten Flint Hunneche 1. maj blev traditionen tro fejret i Fælledparken, hvor Ulandssekretariatets bod tiltrak sig stor opmærksomhed med konceptet Slå et slag for et frit Egypten. Og det gjorde omkring 350 glade 1. maj-deltagere da også - enten ved at slå med en hammer på kraftprøven eller ved at kaste bolde efter dåser. Udover at give både børn og voksne en sjov oplevelse, gav aktiviteterne også mulighed for at fortælle om Ulandssekretariatets arbejde i Egypten og diskutere, hvad det betyder for et civilsamfund at have eller ikke at have en fri fagforening. Efteråret stod i kongressernes tegn, og Ulandssekretariatet deltog med en stand på seks forskellige kongresser rundt om i landet BUPL, Dansk Metal, DLF, DSR, FTF og NNF. For Ulandssekretariatet betyder disse kongresser, at vi kan komme i direkte dialog med vores bagland og informere om og engagere medlemmerne i vores arbejde. Ulandssekretariatet i medierne Nationale medier: P1 Morgen, Orientering, Radio 24syv, MetroXpress, Politikens bogliste, bogbranchens blad Bogmarkedet og Magisterbladet. Lokal presse: Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad og Lemvig Folkeblad. Fagblade: Sygeplejersken, CO-Magasinet, MetalMagasinet, Tidsskrift for Jordemødre og desuden i foreningsbladet BAV-nyt. Online medier: FTF s hjemmeside og Facebook-side, 3F s internationale nyhedsbrev og hjemmeside, detarabiskeinitiativ.dk, folkeskolen.dk, Avisen.dk, U-landsnyt.dk, Verdensnyt.dk og på Informations forlag. 12

13 Verdenskort og nøgletal Mongoliet Guatemala Nicaragua Honduras Bolivia Paraguay Tunesien Marokko Egypten Niger Ghana Togo Benin Zambia Zimbabwe Kuwait Bahrain Pakistan Uganda Kenya Rwanda Zanzibar Burundi Tanzania Malawi Mozambique Indien Cambodja Nepal Bangladesh Filippinerne Swaziland Østafrika: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda og Zanzibar Vestafrika: Benin, Ghana, Niger, Sierra Leone og Togo Sydlige Afrika: Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambia og Zimbabwe MENA: Bahrain, Egypten, Kuwait, Marokko og Tunesien Landekontorer: Afrika: Mozambique, Tanzania og Togo Asien: Filippinerne og Nepal Latinamerika: Nicaragua MENA: Egypten Asien: Bangladesh, Cambodja, Filippinerne, Indien, Mongoliet, Nepal og Pakistan Latinamerika: Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Paraguay Indsatser 2012 fordelt på verdensdele MENA 12% Latinamerika 10% Asien 30% Afrika 48% Arbejdsmarkedsprofiler Ulandssekretariatet har lanceret en helt ny vidensbank af gennemarbejdede profiler på arbejdsmarkederne i vores samarbejdslande. Her finder du information om de enkelte landes økonomi, arbejdsmarkedsforhold og fagbevægelsens rolle. Om arbejdsstyrkens sammensætning, arbejdernes forhold og rettigheder og meget, meget mere. Arbejdsmarkedsprofilerne er på engelsk. 13

14 Fagbevægelsen og dansk udviklingsbistand Dansk fagbevægelse bidrager på flere måder til at udvikle og gennemføre Ulandssekretariatets arbejde i udviklingslandene. Ud over det årlige, kontante bidrag til Ulandssekretariatet deltager fagbevægelsen i de årlige partnermøder og stiller med resourcepersoner til konferencer og kurser om arbejdsmarkedsforhold. I begge tilfælde dækker fagbevægelsen for størstedelens vedkommende lønudgiften i den forbindelse. Stadigt flere solidaritetsprojekter bliver etableret gennem Ulandssekretariatet, hvor enkelte forbund direkte støtter fattige søsterorganisationer. Også politisk spiller dansk fagbevægelse en rolle. Det gælder det store engagement i den internationale fagbevægelse og i ILO. Og det gælder på den hjemlige, politiske scene, hvor fagbevægelsen lægger kræfterne i for at sikre, at udviklingsbistanden rettes mod de fattigste på arbejdsmarkedet og mod dem, der slet ikke har et arbejde, men må leve fra hånden til munden i den uformelle økonomi. Fra 2013 er Ulandssekretariatet igen en rammeorganisation, efter at vi for otte år siden mistede vores rammestatus og efter relativt kort tid blev såkaldt programorganisation. Allerede på det tidspunkt var der en diskussion om, i hvor høj grad rammeorganisationerne skulle rette ind, geografisk og indholdsmæssigt, i forhold til resten af den officielle danske udviklingsbistand og levere på de forskellige udviklingsmål. Den bevægelse er ikke blevet svækket i de forløbne otte år, og fremover vil fordeling af midler mellem de forskellige rammeorganisationer blive afgjort på baggrund af en endnu ikke udviklet RAM Ressource Allokerings Model. Der er ingen tvivl om, at en vigtig årsag til, at det er lykkedes (nogenlunde) for fagbevægelsen at bevare og styrke støtten til udvikling af arbejdsmarkederne i de fattigste lande gennem Ulandssekretariatet, skyldes evnen til at arbejde inden for regeringens overordnede udviklingsmål med veldefinerede målgrupper blandt de fattigste arbejdere og menneskene i den uformelle økonomi. Udviklingen af en stærk fagbevægelse bliver ikke i sig selv set som et mål i Udenrigsministeriet, men i højere grad som et middel til at opnå en række delmål i forbindelse med god regeringsførelse, fattigdomsudryddelse, produktivitet og konfliktløsning på arbejdsmarkedet. Derfor er det godt, at Civilsamfund i Udvikling (CISU) har overtaget bevillingen af midler til enkeltprojekter. Her er det nemlig fortsat muligt at søge og få penge til at støtte mindre indsatser, der ikke nødvendigvis er helt strømlinede i forhold til de overordnede målsætninger, men som ligger inden for civilsamfundsstrategiens tankegods. Ulandssekretariatet har fastholdt, at selv om Ulandssekretariatet har fået en (lille) ramme, så bør det hverken afholde danske fagforeninger fra at søge penge i CISU til faglige udviklingsprojekter eller afholde Ulandssekretariatet fra at give dem teknisk bistand til det. Solidaritetsprojekter Der er imidlertid mange i fagbevægelsen, både blandt de valgte tillidsfolk og blandt medlemmerne, som ønsker at støtte deres kolleger rundt omkring i verden, uanset om de kan få støtte til det fra det offentlige eller ej. I den erkendelse har Ulandssekretariatet udviklet et koncept for faglige solidaritetsprojekter, som giver fagforeninger og deres medlemmer mulighed for at engagere sig meningsfuldt i tryg forvisning om, at alle pengene for det første går til det, de er bevilget til, for det andet, at de gør nytte. Tjek solidaritetsprojekterne på vores hjemmeside Det er flot, at der i løbet af 2012 er givet midler for godt en million kroner til solidaritetsprojekter. Penge, som er bevilget af de forskellige, engagerede fagforeningers kompetente for- I løbet af 2012 gav adskillige forbund tilsammen over 1,3 millioner kroner gennem Ulandssekretariatet til solidaritetsprojekter. Nogle af projekterne bliver gennemført over to år, og fælles for dem alle er, at de er et udtryk for det engagement og den støtte, som fagbevægelsen giver til kolleger over hele verden. BUPL 30% Vestafrika Solidaritetsprojekter fordelt på danske samarbejdspartnere Dansk Metal 32% Filippinerne, Burma, Honduras og Kenya 14 Dansk El-Forbund 17% Bangladesh Blik & Rør 5% Filippinerne LO-ungdom 16% Guatemala

15 FotoS: Finn Brasen samlinger, og som siger noget om den ansvarlighed og det engagement, som findes i dansk fagbevægelse. Børnearbejdere får en ny chance i livet med Dansk El-Forbunds workshop i Bangladesh. Ulandssekretariatet følger op med et nyt koncept, som skal give engagerede unge med en faglig baggrund mulighed for at komme i praktik i et udviklingsland. De skal selv betale for fornøjelsen, men Ulandssekretariatet garanterer en oplevelse for livet. Indsatser 2012 fordelt på danske samarbejdspartnere Uddannelsesforbundet 1% Dansk Sygeplejeråd 3% Dansk Metal 2% Danmarks Lærerforening 8% MENA 11% LO og FTF 46% BUPL 3% BAT-Kartellet 4% Den uformelle økonomi 22% 15

16 Organisation Bestyrelsen Sekretariatsleder Strategisk planlægning Økonomi Personale Kommunikation Offentlig profil Danida Bestyrelse: LO: Dansk Metal, FOA, HK, NNF, 3F, Dansk El-Forbund og Global Solidaritet, København FTF: BUPL, Farmakonomforeningen, DLF, DSR og Uddannelsesforbundet Referencegruppe LO/FTF Afrika Konsulent Sagsbehandling programstrategier implementering udvikling partnere alliancer project cycle management Asien Konsulent Sagsbehandling programstrategier implementering udvikling partnere alliancer project cycle management Latinamerika Konsulent Sagsbehandling programstrategier implementering udvikling partnere alliancer project cycle management MENA Konsulent Sagsbehandling programstrategier implementering udvikling partnere alliancer project cycle management Kommunikation Adm. & økonomi Temaer/spidskompetencer og udvikling af projekter og produkter Demokrati social dialog & konfliktløsning Arbejdstagerrettigheder Fattigdom/fordeling Arbejdsmiljø Fagbevægelsens ressourcenetværk Arbejdsmarkedsanalyse Tværgående arbejdsgrupper Udvikling/redskaber Administration/Rationalisering Internationale faglige netværk Programkomitéer Baggrundsgrupper Projektkomitéer Forbundenes Internationale Sekretærer Tværgående støttefunktioner Arbejdsmiljø Erhvervssektorprogram Allianceprogram EU

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Programrapportering Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Afrika... 3 1.1 Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder...3 1.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 Årsrapport 2013 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer og. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

arbejdernes Internationale Forum

arbejdernes Internationale Forum Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet. Danske samarbejdspartnere. Forkortelser

Kort om Ulandssekretariatet. Danske samarbejdspartnere. Forkortelser Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Ulandssekretariatet

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Ulandssekretariatet Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 U l a n d s s e k r e t a r i a t e t LO/FTF Council ÅRSRAPPORT 2006 UDGIVET AF Ulandssekretariatet - LO/FTF Council Sommerstedgade 7, 4. 1718 København V Telefon: 33 73 74

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé

Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé \\- -S \ \\- ìt \.- Ulandssekretariatet LO/FTF Council Indholdsfortesnelse Indholdsfortegnelse:...2 1. AFRIKA...3 1.1 Politisk, økonomisk og arbejdsmarkedsrelateret

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 ÅRSRAPPORT 2015 Om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2011 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet

Kort om Ulandssekretariatet Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465, Email: info@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465 Email: mail@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

International Solidaritet

International Solidaritet International Solidaritet Side 1 / 5 Nyhedsbrev om LO s internationale aktiviteter / Marts 2007 INDHOLD Gør Noget Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen Hjælp til børnearbejdere, fattige løsarbejdere og kvinder,

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

1. maj tale, Sønderjylland LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj tale, Sønderjylland LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj tale, Sønderjylland LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Første maj er fællesskab. Første maj er farver. Første maj er en festdag. Det er i dag vi mødes på tværs af generationer, køn og etnisk oprindelse

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

FL2016. Investering i ligestilling betaler sig

FL2016. Investering i ligestilling betaler sig FL2016 Investering i ligestilling betaler sig Anna Berg Fødevareforbundet NNF FL2016 Velkommen FL er et netværk for centralt placerede kvinder i fagbevægelsen, der sætter fokus på ligestilling med mange

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5

Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5 Bistandspolitik Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5 Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer:

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Et stort spring mod 2030 eller små hop på stedet

Et stort spring mod 2030 eller små hop på stedet Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Islands Brygge 32D, 2300 København S Telefon: 33737440 Email: mail@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk Redaktion: Jacob Rosdahl

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006 Forord Et af WHO s hovedformål er at medvirke til at opnå det højest mulige sundhedsniveau for alle mennesker. WHO søger gennem det internationale samarbejde om sundhedsfremme at påvirke medlemslandenes

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere