Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 1 3"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer og. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde for at fjerne apartheidregimet i Sydafrika og støtte det forbudte, COSATU. Gennem den internationale, faglige sammenslutning IFS og de globale fagforeninger støttede vi projekter med arbejderuddannelse. Ulandssekretariatet er i dag den danske fagbevægelses professionelle udviklingsorganisation med 20 ansatte i Danmark og danske og udenlandske rådgivere over hele verden. Gennem årene er der sket en stadig udvikling af sekretariatet med fokus på at sikre en høj teknisk bistandsindsats, kvalitet og troværdighed i arbejdet samtidig med, at organisationen er fleksibel og klar til nye udfordringer. Danske samarbejdspartnere Faglige organisationer BAT-Kartellet Blik- og Rørarbejderforbundet BUPL CO-industri Dansk El-Forbund Forkortelser Danmarks Lærerforening Dansk Sygeplejeråd Finansforbundet FOA Fag og Arbejde ACIW Association of Construction and Informal Workers ANTUF All Nepal Trade Union Federation ASEAN Association of Southeast Asian Nations ASETUC ASEAN Services Employees Trade Union Council AUKMW Amalgated Union of Kenya Metal Workers BILS Bangladesh Institute of Labour Studies CDT Confédération Démocratique du Travail CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc CISU Civilsamfund i Udvikling COTU Central Organisation of Trade Unions (Kenya) CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Autentica EAC East African Community EATUC East African Trade Union Confederation EDLC Egyptian Democratic Labour Congress EFITU Egyptian Federation of Independent Trade Unions EI Education International EU European Union FDT Fédération Democratique du Travail FNCCI Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry GEFONT General Federation of Nepalese Trade Unions IFS International Faglig Sammenslutning IFS-Afrika International Faglig Sammenslutning - Afrika Det grundlæggende udgangspunkt for sekretariatet er fagbevægelsens værdigrundlag og det faglige nationale og globale netværk. Ulandssekretariatet arbejder målrettet inden for Anstændigt Arbejde dagsordenen på fire overordnede temaområder: Demokrati social dialog på arbejdsmarkedet Arbejdstagerrettigheder Fattigdomsbekæmpelse, fordelingspolitik og den uformelle økonomi Arbejdsmiljø og hiv/aids På den måde styrker dansk fagbevægelse kapacitetsopbygning, lobbyog fortalervirksomhed hos faglige organisationer i udviklingslandene med henblik på, at de udfylder deres rolle på arbejdsmarkedet og bidrager til vækst og beskæftigelse. HK Socialpædagogernes Landsforbund Uddannelsesforbundet 3F Andre DI Håndværksrådet Kommunernes Landsforening Danske Regioner IFS-AP International Faglig Sammenslutning Asian Pacific IFS-TUCA International Faglig Sammenslutning Trade Union Confederation of Americas I International Labour Organization ISACC Instituto Sindical para Centro America y Caribe JTUCC Joint Trade Union Coordination Centre NOTU National Organisation of Trade Unions NTUC Nepal Trade Union Congress OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PELSPI Philippine Employer-Labor Social Partners, Inc. PSI Public Service International PSLINK Public Service Labour Independent Confederation PWF Pakistan Workers Federation SAARC South Asian Association for Regional Cooperation SEWA Self Emplyed Women s Association TUCOSWA Trade Union Congress of Swaziland UGTM Union Gènerale des Travailleurs du Maroc UGTT Union Gènerale Tunisienne du Travail UMT Union Marocaine du Travail UNTM Union Nationale des Travailleurs Marocains WOZA Women of Zimbabwe Arise Et nyt erhvervsinstrument for vækst og beskæftigelse Med Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde og den netop færdiggjorte civilsamfundspolitik er der sat skarpt lys på at fremme vækst og beskæftigelse i udviklingslandene. Såvel strategien som civilsamfundspolitikken placerer udviklingsbistanden som en katalysator for bæredygtig vækst og beskæftigelse i et aktivt samspil med private virksomheder, offentlige institutioner og arbejdsmarkedets parter. Mange udviklingslande har imponerende væksttal. Men væksten kommer ikke det store flertal af borgerne til gode, og uligheden stiger. Et eksempel er væksten i Afrika, som primært er drevet af olie- og mineraludvinding med begrænset beskæftigelseseffekt. Samtidig sker der en begrænset social omfordeling gennem skattesystemet og den offentlige servicesektor. Væksten forarmer de fattigste yderligere, når den ikke bliver fulgt op af en omfordeling. Det sker, fordi den relativt lille, men voksende middelklasse med sin øgede købekraft trækker priserne på basisfødevarer op. En prisudvikling, som ikke bliver udlignet gennem lønudviklingen og flere ordentligt lønnede job eller gennem udvikling af sociale sikkerhedsnet for de fattigste. Situationen udfordrer statens legitimitet, og i flere lande er det migrantarbejdernes overførsler, der fastholder nogenlunde social ro og skindet på næsen af de fattigste, trods imponerende væksttal. Den udvikling søges imødegået af bistand til statslige og kommunale myndigheder, som skal sætte dem i stand til at levere helt basale serviceydelser som rent vand, sociale sikkerhedsnet, sundhed og uddannelse og samtidig forankre det i en åben og ansvarlig forvaltningskultur. Desværre er der kun i meget begrænset omfang arbejdet systematisk på at sikre, at de sociale parter på arbejdsmarkedet bliver aktivt inddraget og i stand til at påtage sig en rolle som centrale udviklingsaktører. Kun få steder er det lykkedes at mobilisere den synergi mellem de sociale parter, som er en nødvendighed for udviklingen af en inklusiv økonomisk vækst. Der er et åbenlyst behov for at etablere et erhvervsinstrument, der kan understøtte initiativer, som dansk fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer i fællesskab og i samarbejde med lokale partnere og myndigheder har mulighed for at gennemføre for at fremme en produktiv og inklusiv økonomisk vækst. Eksempler på sådanne behovs- og efterspørgselsdrevne initiativer med udgangspunkt i social dialog og en udnyttelse af best practices kunne være: Etablering af målrettede, erhvervsfaglige uddannelser af kvalificeret arbejdskraft, som ellers rekrutteres uden for landets grænser. F.eks. ved olie- og mineraludvinding, større infrastruktur eller industrielle udviklingsprogrammer, agro-industriel udvikling etc. Etablering af korte, modulopbyggede uddannelser målrettet operatører og arbejdere i den uformelle økonomi som kan omfatte professionel skills-udvikling, iværksætter-kurser om rettigheder, arbejdsmarkeds- og miljølovgivning mm. Udvikling og formidling af konkrete CSR-strategier. Rammebetingelser for udviklingen af et bæredygtigt arbejdsmarked: Styrkelse af social dialog, arbejdsmarkedslovgivning mm. Støtte til udvikling af offentlige og private servicevirksomheder inden for sundhed, børne- og ældrepleje, uddannelse etc. Et område, som kan understøttes af en egentlig systemeksport af servicekoncepter fra Danmark. Årsrapport 2013 Udgivet af Ulandssekretariatet / Council Islands Brygge 32D, 2300 København S Telefon: Redaktion Mads Bugge Madsen, Gladis Johansson og Katrine Dichmann Christophersen Layout og produktion: Ægir Oplag: 600 eks. Forsidefoto Smedje i Alexandria, Egypten Foto: Carsten Snejbjerg Marie-Louise Knuppert -sekretær Formand for Ulandssekretariatet Bente Sorgenfrey Formand for Næstformand for Ulandssekretariatet 2 Ulandssekretariatet 2013 Ulandssekretariatet

3 A s i e n Rana Plaza en menneskelig katastrofe i s maskinrum Foto: Søren Zeuth Ofrene har stadig brug for hjælp 24-årige Rahima var gravid og arbejdede på en beklædningsfabrik i Rana Plaza den dag, da den otte etagers fabriksbygning styrtede sammen og dræbte over mennesker. Katastrofen skrev med sit omfang historie i ikke bare Bangladesh, men i hele verdens tekstilindustri. Rahima var heldig. Både hun og hendes ufødte barn overlevede kollapset og blev reddet ud af ruinerne. Sammen med andre unge, gravide kvinder er Rahima en del af et projekt støttet af og Ulandssekretariatet, der sikrer hospitals- og lægehjælp og sund kost frem til fire måneder efter fødslen. Flertallet af kvinderne i projektet var på arbejde i Rana Plaza den skæbnesvangre dag og lå fastklemt i murbrokkerne i timevis. Andre mistede deres ægtefæller. Mange af dem har ikke bare fysiske skader, men er traumatiserede og lider af søvnløshed og depression. Projektet har til huse i det sundhedscenter, som Ulands sekretariatets samarbejdspartner BILS oprettede efter katastrofen. Her kan ofrene og deres familier få den lægehjælp, mange af dem stadig har hårdt brug for. Det var også her, BILS blev opmærksom på de unge, gravide kvinder som en særligt sårbar gruppe. Sundhedscentret er bare et af BILS projekter i kølvandet på katastrofen. Straks efter kollapset gik BILS i gang med at skaffe medicin, mad, vand og tøj til ofre og pårørende på hospitalerne. Delte mad og vand ud til dem, der i dagene efter forsamlede sig på en lokal skole for at få nyt om forsvundne pårørende eller identificere ligene. Etablerede en mobil sundhedsklinik. Og ikke mindst har BILS siden katastrofen kæmpet for erstatning til de overlevende og efterladte og koordineret indsatsen over for myndighederne. Benin 5% Regionalt 24% Indsatser 2013 Afrika fordelt på lande for over bygnings- og minearbejdere i den uformelle økonomi er blevet Bolivia 20% forbedret. Igennem samarbejdet med BFSMMI er Regionalt 30% der endvidere fokus på at sikre, at det sundhedsfarlige kviksølv igennem forbedret lovgivning og teknologi erstattes Guatemala med andre 10% og bedre Paraguay produkter. 12% Foto: Lone Ilum Christensen Burundi 3% Ghana 16% Kenya 2% Mozambique 4% Swaziland 3% Xxxxxxxx Sierra Leone 7% Rwanda 7% Tanzania 3% Togo 2% Niger 5% Uganda 2% Malawi 7% Zambia 4% Zimbabwe 6% Indsatser 2013 fordelt på lande Regionalt 13% Pakistan 11% Bangladesh 11% Indien 11% Cambodja 11% Filippinerne 31% Nepal 12% Indsatser 2013 Latinamerika fordelt på lande Kollapset af den otte etagers fabriksbygning Rana Plaza i Bangladesh 24. april 2013 er den største katastrofe i tekstilindustriens historie. Over mennesker døde, og omkring blev reddet ud af murbrokkerne, mange med alvorlige skader på krop og sjæl. Nyheden om Rana Plaza gik verden rundt og satte fokus på de horrible arbejdsforhold i tekstilindustrien i Bangladesh. Regeringen og de store tekstilproducenter kom under internationalt pres. Også i Danmark var der stor bevågenhed omkring katastrofen og et ønske om, at danske tekstilproducenter og importører sikrer ordentlige arbejdsforhold. Rana Raza afdækker også den kedelige bagside af s imponerende økonomiske vækst: Millioner af mennesker, herunder arbejdere i verdens fabrik i, får ikke glæde af den forbedrede økonomi. Tværtimod oplever de, at uligheden mellem rig og fattig bliver større dag for dag. Store grupper af de arbejdere, som er hele grundlaget for væksten, arbejder og lever under kummerlige forhold. Derudover oplever de, at deres købekraft forringes, og at de derfor reelt bliver fattigere. Det bliver mere og mere klart, at ulighed er den store udfordring i i de kommende år. En udfordring, som på længere sigt vil få sociale, økonomiske og endda sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis der intet foretages, lyder vurderingen fra regionale og internationale aktører som FN og Verdensbanken. Samarbejdet med partnerne Ulandssekretariatets program Støtte til anstændigt arbejde i fokuserer på at støtte den asiatiske fagbevægelses arbejde for at sætte anstændigt arbejde på dagsordenen både nationalt og regionalt. På det regionale niveau koordineres aktiviteterne gennem den regionale organisation IFS-AP. Dette arbejde fokuserer på at promovere anstændigt arbejde og behovet for arbejdsmarkedsreformer som en nødvendighed for at reducere den stigende ulighed. Det sker blandt andet gennem en støtte til de regionale og subregionale faglige organisationers bestræbelser på at påvirke udviklingen i SAARC-samarbejdet og ASEAN-samarbejdet mellemstatslige samarbejdsorganisationer for henholdsvis Sydasien og Sydøstasien og sikre, at den sociale dimension kommer i spil med respekt for anstændigt arbejde dagsordenen. Derudover er der gennem samarbejdet med ASETUC den globale sammenslutning af fagforeninger i Asean-landene gennemført sektorstudier, der skal være inspiration til forslag til ASEAN-landene om arbejdsmiljøstandarder inden for eksempelvis detailhandel og byggeindustri. ASETUC bliver i stigende grad anerkendt som en regional aktør i Sydøstasien blandt andet gennem deltagelse i ASEAN-konferencer. I Bangladesh har BILS brugt Rana Plaza til at få arbejdsforhold sat højt på den politiske dagsorden. Det har blandt andet medført et øget antal statslige arbejdsinspektører. BILS har også været med til at sikre, at ofrene har fået økonomisk kom- pensation fra staten, og har desuden med støtte fra og Ulandssekretariatet oprettet et center, der sikrer unge kvindelige ofres adgang til lægehjælp og til ordentlig kost. I Cambodja har Ulandssekretariatets tre samarbejdspartnere medvirket til at færdiggøre en revision af arbejdsmarkedslovgivningen. Derudover har de været meget aktive i et af de helt store politiske slagsmål i landet, nemlig fastsættelsen af en minimumsløn. Selvom fagbevægelsen ikke opnåede alle sine mål, blev minimumslønnen hævet betragteligt til 100 dollar pr. måned. Det har forbedret situationen for de flere end primært kvindelige arbejdere i Cambodjas tekstilindustri. I Nepal var den store begivenhed i 2013 parlamentsvalget i slutningen af året. Fagbevægelsen har været en stabiliserende faktor under den politiske krise, som landet har været igennem, og var medvirkende til, at valget forløb overraskende roligt. På trods af det politiske vakuum lykkedes det Ulandssekretariatets partnere i Nepal at fortsætte en samlet indsats for bedre arbejdsmiljø og arbejdsforhold for omkring arbejdere i den uformelle økonomi. Den nepalesiske faglige paraplyorganisation Joint Trade Union Coordination Council, JTUCC, er nu anerkendt af regering og arbejdsgivere som det fælles talerør for fagbevægelsen og har spillet en afgørende rolle i forhandlingerne om forøgelse af minimumslønninger. I Filippinerne har programmet sikret, at der er blevet uddannet flere end bygningsarbejdere, og at den sociale sikkerhed Samarbejdsorganisationen Nicaragua 10% PELSPI, som består af både Honduras arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, er gået sammen om at sikre 18% den filippinske industris konkurrenceevne og produktivitet samt Indsatser 2013 MENA fordelt på lande sikre anstændigt arbejde. PELSPI er godt i gang med at blive anerkendt som en aktør i udviklingen af et forbedret arbejdsmarked i Filippinerne blandt andet gennem deltagelse i natio- Tunesien 19% Regionalt 27% nale konsultationer og i udarbejdelsen af en lang række fælles Egypten 43% arbejdsmarkedsstudier. Marokko 11% Endelig er PSLINK ved at færdiggøre et inspirationskatalog om ledelse og medarbejderinddragelse som bidrag til at forbedre implementering af nationale sundheds- og uddannelsesreformer. Desuden arbejder PSLINK fortsat for lovgivning, der beskytter vidner i korruptionssager, samt offentlighed i forvaltningen. SEWA i Indien har sikret højere minimumslønninger til kvindelige tobaksarbejdere samtidig med, at organisationens medlemstal nu er vokset til 1,7 millioner. SEWA fastholder fokus på organisering af kvinder og er ved at udvikle strategier for organisering af yngre kvinder. Endelig fortsætter SEWA arbejdet for at opnå bedre sociale vilkår for arbejdere i den uformelle økonomi. I Pakistan har fagbevægelsen PWF med støtte fra programmet blandt andet udarbejdet et nationalt studie om status på anstændigt arbejde i landet. Dette vil være et vigtigt redskab til lobbyarbejde og anbefalinger til arbejdsmarkedslovgivningen. Derudover har PWF gennem samarbejde med civilsamfundsorganisationer sikret bedre arbejds- og leveforhold for befolkningen i PKP-provinsen. 4 Ulandssekretariatet 2013 Ulandssekretariatet

4 Indsatser 2013 Afrika fordelt på lande Benin 5% Regionalt 24% Rwanda 7% Niger 5% Malawi 7% Zimbabwe 6% Pakistan 11% Indsatser 2013 fordelt på lande Burundi 3% Ghana 16% Kenya 2% Mozambique 4% Swaziland 3% Sierra Leone 7% Tanzania 3% Togo 2% Uganda 2% Zambia 4% Regionalt 13% Bangladesh 11% Organisering rykker i den uformelle økonomi Emilia Aryee har sit lille gadekøkken på Agbobloshie Market i Ghanas hovedstad Accra. Her serverer hun hver dag frokost for de mange gæster fra de nærliggende kontorer. Emilia er en af de mest aktive kvinder i sammenslutningen af smårestauratører Chop Bar Keepers Association. For tre år siden blev fagforeningen tilsluttet Ghanas hovedorganisation TUC. Og det har betydet store forbedringer for både Emilia og hendes ti ansatte. Deres ansættelsesvilkår er blevet langt bedre, efter at Emilia har lært om rettigheder og anstændigt arbejde på TUC s kurser. Og fagforeningen har fået klare regler for lønninger og arbejdstider. Indien 11% Cambodja 11% Mine ansatte skal behandles med respekt og høflighed, siger Emilia stolt. a f r i k a Vækst og lighed I 2013 er den danske medieomtale af Afrika atter domineret af den gode nyhed om, at væksten i regionen ligger højere end i resten af verden. Helt op til 20 procent vækst i det lille vestafrikanske land Sierra Leone. Intet mindre! Væksten skyldes primært den stigende efterspørgsel på kul, olie og mineraler. Et kapløb om ressourcer, hvor specielt Kina som Afrikas vigtigste handelspartner samtidig bidrager med store investeringer i både infrastruktur og pompøse bygninger. Væksten er koncentreret i nogle få sektorer, og der er samtidig mangel på relevante, korte såvel som længerevarende, erhvervsfaglige uddannelser, der kunne levere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Samtidig er uligheden stigende, ungdomsarbejdsløsheden helt ude af kontrol, og de sociale sikkerhedsnet er både mangelfulde og uden for rækkevidde for flertallet af den arbejdende befolkning. Utilfredsheden og usikkerheden over for fremtiden har mange udtryk. I har der i 2013 været mange strejker, især blandt ansatte i den offentlige sektor, som kæmper for at forbedre arbejdsvilkårene og samtidig slås for at hæve standarden på skoler og hospitaler. I Kenya var 2013 samtidig præget af en forværring af sikkerheden med gentagne terroranslag fra somaliske Al-Shabaab, ligesom der har været stort politisk fokus på retssagen ved den internationale straffedomstol i Haag mod den nyvalgte præsident Kenyatta og vicepræsident Ruto. er stærkt splittet mellem vækstlande som Nigeria og Sierra Leone og så eksempelvis Niger og Togo, hvor økonomien er stagnerende. I hele regionen rumsterer en frygt for, at de manglende økonomiske muligheder og den til tider voldsomme politiske uro i blandt andet Benin, Niger, Togo og flere andre FotoS: EVA TABOR lande kan danne grobund for væbnede konflikter, som det er set i andre lande i regionen. Situationen i det sydlige Afrika er på samme måde en kilde til bekymring. I Mozambique har militære sammenstød i den centrale del af landet ført til afbrydelser af blandt andet transporten af kul fra minerne i Tete, Malawi slås med en inflation på over 30 procent, og regeringen i Zambia griber i stigende grad til udemokratiske metoder, der blandt andet truer forsamlingsfriheden. Flertallet af arbejdere i Afrika er fortsat beskæftiget i den uformelle økonomi, men mange faglige organisationer organiserer nu aktivt medlemmer i den meget blandede gruppe af markedshandlende, motorcykel-chauffører, frisører, skræddere med flere. Det giver dem en længe savnet stemme i de enkelte lande. Samarbejdet med partnerne I har de faglige organisationer opnået en række forbedringer i Uganda, Kenya og Tanzania, og minimumslønningerne er blevet hævet i såvel Kenya som i Tanzania og Zanzibar. I Uganda og på Zanzibar er det lykkedes at få etableret formelle forhandlingssystemer i den offentlige sektor, og i Burundi arbejdes der målrettet for en lønreform i den offentlige sektor, efter en tidligere succes med at få gennemført en skattereform til fordel for de store lavtlønsgrupper. Inden for det østafrikanske fællesmarked EAC har året været præget af intern splittelse. Kenya, Uganda og Rwanda har i frustration over især Tanzanias skeptiske tilgang til den regionale integration indgået en række særaftaler. Til trods herfor har EAC i slutningen af 2013 vedtaget at indføre en Monetær Filippinerne 31% Bolivia 20% Indsatser 2013 Latinamerika fordelt på lande Paraguay 12% Nepal 12% Union. Den politiske ambition lever også fortsat, selvom det går langsomt med rent praktisk at gennemføre den. Nicaragua 10% Regionalt 30% Guatemala 10% Honduras 18% Den regionale faglige sammenslutning, EATUC, arbejder fortsat på at få de faglige interesser ind i den politiske proces. Indsatser 2013 MENA fordelt på lande Samarbejdet mellem organisationerne i EATUC er gradvist blevet styrket, og der er udviklet en række fælles politikker på såvel Tunesien 19% Regionalt 27% regionalt som nationalt plan. Samarbejdet med arbejdsgiverne i regionen er også udbygget og støttes gennem et (pilot-)projekt, som Ulandssekretariatet Marokko 11% gennemfører i samarbejde med Egypten 43% Dansk Industri. Endelig opnåede lærerne i i 2013 at få deres regionale sammenslutning, FEATU, formelt godkendt. I det sydlige Afrika har fagbevægelsen i høj grad fokus på de store politiske udfordringer i regionen. I Zambia lever regeringen ikke op til sine valgløfter om en hurtig reform af arbejdsmarkedslovgivningen og en forfatningsændring. Zimbabwe er på fallittens rand, og regeringen forsøger med alle midler at skaffe ressourcer til at fortsætte statens drift. I Mozambique har borgerkrigen, der blev afsluttet for over 20 år siden, stukket sit grimme ansigt frem igen. Renamo mener ikke, at Frelimo har levet op til fredsaftalen fra 1992, men har nu afbrudt sin varslede boykot af parlaments- og præsidentvalg i efteråret I Malawi har en stor korruptionsskandale sat regeringen under pres. Cashgate fik en række donorer til at indefryse deres støtte, og der er ikke mange, der tør spå om resultatet af det kommende præsident- og parlamentsvalg. I har Ulandssekretariatet i 2013 yderligere udbygget samarbejdet med fagbevægelsen i Benin, Ghana, Niger, Kurserne i TUC har lært Emilia om alt fra hygiejne til regnskab. Det er med til at udvikle hendes forretning og forbedre arbejdsforholdene for hendes ansatte. Smårestauratørerne har også etableret en velfærdsfond, som støtter medlemmerne i særlige situationer. Og Emilia har via TUC fået adgang til sociale sikringsordninger. Ghana er bare et af mange afrikanske lande, hvor fagbevægelsen de seneste år har fokuseret på at organisere arbejdere i den uformelle økonomi. Ulandssekretariatet har i flere år støttet partnerorganisationerne i dette arbejde. Og medlemmerne strømmer til. Størst succes har Sierra Leone i, hvor hovedorganisationen SLLC i dag repræsenterer uformelle arbejdere. Det svarer til 30 procent af arbejdsstyrken. Et særligt allianceprogram mellem Ulandssekretariatet, Håndværksrådet og Uddannelsesforbundet støtter dannelsen af forretningsnetværk og kooperativer i den uformelle økonomi i. Sierra Leone og Togo med et stærkt fokus på den uformelle økonomi. I flere af landene er organiseringen for alvor begyndt at tage fart, og fagbevægelsen anerkendes nu som demokratisk repræsentant for arbejdere i både formel og uformel beskæftigelse. Samarbejdet med Uddannelsesforbundet og Håndværksrådet har derudover ført til en vifte af initiativer fra oprettelsen af kooperativer til udvikling af korte erhvervsfaglige uddannelser. I Niger er det sket på trods af den politiske uro og kidnapninger, som er fulgt i kølvandet på de militære opgør i blandt andet Libyen og Mali. Samarbejdet med BUPL på førskoleområdet er blevet konsolideret med et stigende fokus på de faglige rettigheder i sektoren. Samtidig er der taget de første skridt til at udbrede erfaringerne fra til resten af kontinentet i et samarbejde med Education International. Endelig har FOA med finansiering fra CISU indledt et samarbejde om ældrepleje med Ghana TUC og sundhedsarbejderne i Ghana. Området er nyt for begge organisationer, og samarbejdet har indtil nu været mest præget af nysgerrighed overfor, hvordan vi i Danmark har organiseret området. 6 Ulandssekretariatet 2013 Ulandssekretariatet

5 Paraguay 12% Guatemala 10% Nicaragua 10% Honduras 18% Fra social kontrakt til forfatning De sociale medier flød over med lykønskninger og glædesudbrud fra Tunesiens kvinder, da landet i begyndelsen af 2014 fik sin første forfatning siden revolutionen tre år tidligere. Helt unikt for et arabisk land slår forfatningen nemlig fast, at kvinder og mænd er lige for loven og har samme rettigheder og pligter. Ulandssekretariatets samarbejdspartner UGTT har arbejdet hårdt for at få afgørende punkter ind i den forfatning, som har fået ord som en historisk milepæl og et lokomotiv for regionen med på vejen. En forfatning, der gør Tunesien til et af de mest demokratiske arabiske lande. Indsatser 2013 MENA fordelt på lande Tunesien 19% Regionalt 27% Egypten 43% Marokko 11% En tredjedel af UGTT s medlemmer er kvinder, og ligestillingen kæmpede UGTT hjem i tæt parløb med en række af landets kvindeorganisationer. Men også andre afgørende mærkesager lykkedes det UGTT at få med i forfatningen. Det gælder retten til at organisere sig og retten til at strejke. Især strejkeretten var et stridspunkt i processen, men anerkendelsen af fagforeningerne i forfatningen er afgørende i et land, hvor nogle partier ligefrem har krævet fagforeningerne ophævet. M E N A Fotos: AhMed hayman Hafez Det arabiske forår fortsætter desværre kun i Tunesien En helt central byggesten til den nye forfatning er den sociale kontrakt, som UGTT, arbejdsgiverorganisationen UTICA og regeringen indgik i begyndelsen af 2013 med UGTT som drivkraft. Det er landets første sociale kontrakt, og den omhandler netop mange af de elementer, som nu indgår i landets forfatning: blandt andet ligestilling, retten til at organisere sig og indgå kollektive overenskomster og retfærdige arbejdsforhold. Ulandssekretariatet støtter UGTT i arbejdet med at være partner i social dialog og har støttet UGTT i forberedelserne til den sociale kontrakt. Med den tragiske, humanitære katastrofe, som udspiller sig i Syrien, det totale politiske kaos i Egypten, et Libyen på randen af borgerkrig og den stigende undertrykkelse i Golf-landene, med Bahrain som et rigtigt godt eksempel, er der ikke meget tilbage af det arabiske forår, der startede i begyndelsen af Der foregår i øjeblikket en kamp, som ikke bare er et magtspil på nationalt, regionalt og globalt niveau. Det indeholder mange andre elementer af kamp, for eksempel mellem sekulære og religiøse grupper. Og det indeholder ikke mindst et socialt oprør, hvor befolkningen ønsker fremgang både i demokratisk forstand, men ikke mindst i forhold til at skabe bedre økonomiske og sociale muligheder for sig selv og ikke mindst for deres børns fremtid. De håbefulde forventninger fra 2011 er desværre blevet gjort til skamme. I et land i MENA-regionen er der håb om, at man er kommet videre. I løbet af året gennemgik Tunesien en politisk og religiøs krise, som grundlæggende var en kamp om forfatningen og om at blive enige om byggestenene i det nye Tunesien. Kampen er ikke ovre, men fremtiden tegner meget lysere end for bare et år siden. Og det er ikke bare vigtigt for Tunesien og landets indbyggere. Det er også vigtigt, fordi de progressive kræfter i regionens øvrige lande kan skele til Tunesien for at få inspiration til, hvordan deres land skal bygges op, når de værste kampe forhåbentlig snart er ovre. Samarbejdet med partnerne Fra og med 2013 indgik Ulandssekretariatet en regional partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet under Det Arabiske Initiativ. Det overordnede formål med aftalen er dels at støtte de demokratiske reformprocesser og styrke fagbevægelsen til at indgå i social dialog med arbejdsgiverne og staten. Dels at støtte fagbevægelsen og andre organisationer i civilsamfundet i deres kamp for rettigheder som foreningsfrihed, for at landene kan komme videre i deres udvikling. I Egypten startede året med dansk deltagelse i en række seminarer og workshops i byerne Luxor og Alexandria. Konferencerne var organiseret af I, FN s arbejdsmarkedsorganisation, men udviklet i samarbejde med Ulandssekretariatet med henblik på deltagelse af egyptiske arbejdsgivere og arbejdsmarkedsrepræsentanter fra Danmark, Irland, Tyrkiet, Marokko og Tunesien. Danmark havde deltagelse af repræsentanter fra og Dansk Industri. Ud over seminarerne og et timelangt møde med arbejdsministeren blev der holdt en række møder med repræsentanter fra den uafhængige fagbevægelse i Egypten, EFITU. Ulandssekretariatet fortsætter samarbejdet med EFITU såvel som med EDLC, den anden uafhængige faglige landsorganisation. Blandt andet på grund af det meget politiske miljø på nationalt niveau har Ulandssekretariatet valgt at fokusere på at implementere aktiviteterne i de tre regioner Suez, Aswan og Alexandria. Det primære fokus i disse regioner er på træning af tillidsmænd i grundlæggende rettigheder, forhandling og overenskomster. Derudover fokuseres der på, at fagbevægelsen i de tre regioner kan hjælpe deres medlemmer med juridisk bistand og give dem viden om centrale aspekter af arbejdsmarkedet. I Tunesien fortsætter samarbejdet med den stærke faglige organisation UGTT begyndte lovende, idet der i januar måned blev indgået en social trepartskontrakt mellem UGTT, arbejdsgiverorganisationen UTICA og regeringen. Dette skete meget passende under stor mediebevågenhed på toårsdagen for fjernelsen af den tidligere diktator Zine El Abidine Ben Ali. Den sociale kontrakt, som er et vigtigt element i opbygningen af et demokratisk samfund, omhandler blandt andet økonomisk vækst og regional udvikling, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, retten til at organisere sig og indgå kollektive overenskomster, retfærdige arbejdsvilkår, ligestilling og en institutionalisering af en national treparts-dialog. Kontrakten var en central byggesten for udviklingen af den nye tunesiske forfatning. Det er bredt anerkendt, at UGTT var den primære kraft bag den sociale kontrakt. Ulandssekretariatet har givet støtte til UGTT s forberedelser til at indgå kontrakten og støttet UGTT til at være en social dialog-partner. I Marokko fortsætter det brede samarbejde med de fem anerkendte, faglige landsorganisationer FDT, CDT, UGTM, UMT og UNTM. Ulandssekretariatets støtte fokuserer på at forøge og konsolidere de marokkanske, faglige organisationers styrke til at deltage i en konstruktiv, social dialog med arbejdsgivere og stat og dermed understøtte de nødvendige reformer af arbejdsmarkedet. Langsigtet er der fokus på et tæt samarbejde med DI og den marokkanske arbejdsgiverorganisation CGEM. Derfor afholdt DI og Ulandssekretariatet to dages workshop om trepartsforhandlinger, social dialog og konfliktløsning. Workshoppen blev modereret af Charles Nupen, som er en af verdens førende eksperter i social dialog og konfliktløsning. Han var blandt andet rådgiver i den sydafrikanske præsident Nelson Mandelas regering efter afskaffelsen af apartheid i I løbet af året fortsatte opbygningen af to netværk mellem fagligt aktive fra arabiske lande og Danmark. Det ene netværk er med unge fra Egypten, Tunesien og Danmark. Gruppen af unge var på studiebesøg både i Danmark og Tunesien, hvor de fik mulighed for at lære af hinandens udfordringer og tiltag. Det andet er et netværk mellem faglige kvinder fra Egypten, Tunesien, Bahrain og Danmark, som er blevet dannet i tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser ligestilling. 8 Ulandssekretariatet 2013 Ulandssekretariatet

6 Bolivia 20% Indsatser 2013 Latinamerika fordelt på lande Regionalt 30% Foto: JAN KØHLER Paraguay 12% Guatemala 10% Nicaragua 10% Honduras 18% L A T I N A M E R I K A Økonomisk vækst men ikke større lighed Forventningerne til den økonomiske vækst i Latinamerika for 2013 holdt ikke stik. Den gennemsnitlige vækst i regionen var 2,5 procent af bruttonationalproduktet BNP. Højeste vækstrate blandt Ulandssekretariatets partnerlande opnåede Paraguay med 13,7 procent, mens Bolivias økonomi voksede 6,8 procent, og i de tre lande i Mellemamerika Guatemala, Honduras og Nicaragua mellem 2,6 og 4,6 procent. Ulandssekretariatets partnere er med til at forhandle landenes mindsteløn. I 2013 fik lønmodtagerne en lille stigning i reallønnen i de fleste lande, men uligheden er stadig stor i Latinamerika. I Paraguay har den høje økonomiske vækst eksempelvis hverken skabt flere arbejdspladser eller øgede indtægter til det store flertal. 2 procent af befolkningen ejer cirka 80 procent af jorden. De færreste tjener en minimumsløn, og selv om man gør, så rækker den ikke til at dække de basale leveomkostninger for en familie. Flertallet på arbejdsmarkedet arbejder fortsat i den uformelle økonomi i partnerlandene uden sociale sikkerhedsnet som sygesikring og pensionsordninger. I lande som Honduras og Nicaragua gælder det mere end 70 procent af arbejdstagerne. Derfor står jobskabelse og udvidelse af sociale sikringsordninger højt på fagbevægelsens dagsorden i hele regionen. Samarbejdet med partnere På programniveau har FN s 2015-mål og I s Anstændigt Arbejde-dagsorden fortsat været en fælles referenceramme i Foto: LARS BERTELSEN Samarbejdet med den regionale paraplyorganisation IFS-TUCA har styrket fagbevægelsens fælles indsats, og TUCA har støttet de nationale organisationer, så de kan udvikle fælles planer for at få aftaler om anstændigt arbejde. Det faglige institut ISACC i Mellemamerika har etableret et system til at dokumentere overtrædelser af arbejdstagerrettighederne, og der er trænet folk i de forskellige forbund, som skal indberette overtrædelser i Guatemala, Honduras og Nicaragua til systemet. Samarbejdet med det globale forbund for organisationer i den offentlige sektor PSI i Mellemamerika blev fra 2013 udvidet til at omfatte fagforeninger for kommunerne og for arbejdere i vand- og elforsyning. Der ydes fortsat støtte til netværk i sundhedsarbejdernes fagforeninger, som både arbejder for anstændige arbejdsvilkår og for en anstændig offentlig service. PSI har gennemført en kampagne om guatemalanernes kamp for overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder. Et flot resultat i 2013 var, at flere end arbejdere i sundhedssektoren fik bedre ansættelsesvilkår, da de fra 2014 får fast ansættelse efter at have været kontraktansat i årevis. Guatemala er fortsat et af de farligste steder at være faglig aktiv, og mord, bortførelser og trusler hører til dagens orden. Forbrydelserne opklares sjældent, og en domsfældelse hører til undtagelserne. Ulandssekretariatets partner FMLL, et fælles fagligt uddannelsescenter, støtter fagbevægelsens kamp for at sikre overholdelse af faglige rettigheder. Den økonomiske situation i FMLL er vanskelig, fordi medlemsorganisationerne ikke ser sig i stand til at give finansiel støtte det fælles arbejde. Indsatser 2013 MENA fordelt på lande Unge guatemalanere trodser frygten Når Jesús er på arbejde på snedkerværkstedet i Xela-provinsen i Tunesien 19% Guatemalas højland, er det i en stank af lak. Beskyttelsen Regionalt 27% mod de giftige dampe består af papirmasker, sikkerhedsbriller er kun for de udvalgte, og værkstedets store save har slet ingen Egypten afskærmning. 43% Marokko 11% Arbejdsugen er 50 timer, og Jesús har arbejdet på værkstedet i et halvt år. Alligevel har ingen ansættelseskontrakt. Jesús er en af de aktive unge i det faglige uddannelsescenter FMLL s ungdomsnetværk. Men selv om han er fagligt aktiv, råber han ikke op om sine elendige arbejdsvilkår. Hans arbejdsgiver må slet ikke få nys om, at Jesús er organiseret. At være fagligt aktiv vil nemlig ikke bare udløse en fyreseddel. Det kan også betyde fare for livet. Alligevel fortsætter han sine aktiviteter i ungdomsnetværket. Fagbevægelsen er stærkt splittet, og mindre end 2 procent af arbejdsstyrken er medlem af en fagforening. I juni sluttede et EU-finansieret projekt med FMLL om social dialog i provinsen. Der er opnået positive resultater. For eksempel er der etableret dialog om arbejdsvilkår og lokaludvikling mellem myndigheder, arbejdsgivere og faglige organisationer, hvilket aldrig er set i provinsen før. Desuden har en stor målgruppe af yngre, indfødte kvinder fået viden om deres basale rettigheder. I 2013 blev der også gennemført et solidaritetsprojekt med -Ungdom i Danmark. Honduras afholdt i november 2013 valg af præsident og medlemmer til nationalforsamlingen. Ulandssekretariatets partnerorganisation CUTH, som repræsenterer cirka medlemmer, kastede en del kræfter ind i valgkampen til fordel for et nyt parti LIBRE. Partiet vandt ikke valget, men formåede med en stærk opbakning at bryde med hundrede års tradition for et topartisystem. CUTH valgte på sin kongres i maj en ny generalsekretær og hovedbestyrelse. Der er sat fokus på den organisatoriske udvikling af CUTH, men strategien om at forankre organisationen i regionerne videreføres. De projektstøttede undervisningsaktiviteter med lokale tillidsrepræsentanter og andre fagligt aktive blev videreført i Et fagligt uddannelsescenter med plads til 30 kursister er taget i brug. var i efteråret 2013 på besøg hos partneren. FMLL s faglige ungdomsnetværk er i 2013 blevet støttet med kroner af -Ungdom i et etårigt solidaritetsprojekt. Solidaritetsprojektet er et supplement til Ulandssekretariatets EU-finansierede projekt i Xela-provinsen, der har støttet FMLL i at decentralisere organisationen og dermed nå ud til langt flere mennesker, især kvinder og unge. Tilsammen har omkring mennesker via de to projekter fået undervisning i blandt andet rettigheder og forhandling. Det har for eksempel resulteret i genansættelser i en række sager om uberettigede fyringer, især af kommunalt ansatte. De unge har desuden holdt oplæg på skoler, malet murmalerier om rettigheder og ført kampagner på sociale medier. Og ikke mindst taget sager op med arbejdsgivere, hvor forholdene ikke har været i orden. I Nicaragua har partnerorganisationen FNT nu cirka medlemmer. De fleste er offentligt ansatte, men den hurtigst voksende medlemsorganisation er CTCP, som dækker den uformelle økonomi og har cirka medlemmer. Kun cirka 3 procent af arbejderne i den private sektor anslås at stå i fagforening. Ulandssekretariatet støtter uddannelsesaktiviteter for nyere organisationer i den private sektor, herunder organisationen for arbejdere i uformel økonomi. Ved siden af forhandlingerne om mindsteløn har reformer af den sociale pensionsforsikring været et stort tema for fagbevægelsen i Det har forhindret en forringelse af vilkårene for brugerne i pensionssystemet. I Paraguay har afsættelsen af præsidenten i 2012 og regeringsskiftet efter valget i 2013 betydet, at den sociale dialog er sat i stå. Partnerens forslag om at oprette et egentligt arbejdsministerium blev vedtaget, men efter den politiske behandling er realiteten meget langt fra de krav, fagbevægelsen havde. Partneren ønskede et ministerium, som har kapacitet til at føre tilsyn med virksomheder og tage sig af de mange sager om overtrædelser af basale rettigheder. Omfattende afskedigelser af offentligt ansatte er også en konsekvens af det politiske skifte, og partneren har med støtte fra TUCA indgivet flere klager til I. CUT-A har med uddannelse og oplysning styrket svage grupper på arbejdsmarkedet, for eksempel unge og husarbejdere. CUT-A har også øget samarbejdet med andre faglige organisationer for at få udarbejdet en fælles strategi, der kan sætte anstændigt arbejde på dagsordenen hos politikerne igen. I Bolivia arbejder Ulandssekretariatet fortsat sammen med tre forbund i den offentlige sektor, et sundhedsforbund og to lærerforbund. Danmarks Lærerforening er inddraget direkte i samarbejdet med lærerforbundene. Samarbejdet mellem de to lærerforbund er udbygget, og de deltager begge i dialog med undervisningsministeriet om gennemførelsen af en undervisningsreform. Sundhedsarbejderforbundet holdt kongres i december og valgte for første gang flere kvinder til den nye hovedbestyrelse. Sundhedsarbejderforbundet har udarbejdet et forslag til reform af sundhedssektoren, som forventes at skulle diskuteres med regeringen og brugerne i Ulandssekretariatet 2013 Ulandssekretariatet

7 Kommunikationsarbejdet kort fortalt Verdenskort og nøgletal I 2013 har kommunikationsafdelingen gennemført flere store lanceringer, og samlet set er Ulandssekretariatet arbejde og aktiviteter blevet eksponeret for omkring en million danskere. I februar havde vi premiere med 300 gæster på dokumentarfilmen Den gode vækst i Grand Teatret i København. Siden har filmen været vist ved 3F s solidaritetskonference, Metal-skolen i Jørlunde, Ungdoms-møde, DSU s internationale konference og I s årsmøde i juni. I august blev filmen vist på DR2, hvor mennesker kiggede med. Filmen findes nu med engelske, spanske, franske og arabiske undertekster og er tilgængelig på bibliotekernes streaming-tjeneste Filmstriben. Samtidig er vi ved at få produceret undervisningsmateriale, så filmen kan bruges i undervisningen på tekniske skoler og professionshøjskoler via undervisningsportalen emu.dk. Kampagnen Håbet om en bedre fremtid 2013-kampagnen blev skudt i gang med fernisering på udstillingen Arbejdsliv arabiske fortællinger i Brøndsalen, hvor cirka besøgende så fotoreportager af egyptiske og tunesiske arbejdere. Fotografierne er blevet til 128 siders fotobog, der er distribueret til vores partnerorganisationer i Egypten og Tunesien og delt ud på 3F s solidaritetskonference og kongresser i DLF, HK og FOA. Desuden har PLS, Ungdom og 3F Ungdom uddelt bogen i deres faglige netværk. Interessen har været så stor, at den er trykt i 3. oplag af eksemplarer. Fotoreportager og kunstværker er blevet udstillet i otte forbundshuse i hovedstadsområdet, i Birkerød Kunstforening og ved Det Arabiske Initiativs 10 års jubilæum. Mindst personer set udstillingen. I begyndelsen af 2013 fik vi besøg af de to egyptiske street artists, Ammar Abo Bakr og Anter Abdella Rady. Her udførte de, som en del af Ulandssekretariatets samarbejde med Malerforbundet, kreative workshops for omkring 150 danske malerlærlinge på tekniske skoler i Silkeborg, Odense og Gladsaxe. Også to egyptiske hiphoppere, Rush og Sphinx fra Arab League, besøgte Danmark i efteråret, hvor de med stor succes optrådte og lavede workshops for samlet set 500 unge på ni danske pædagogseminarier og på Københavns Tekniske Skole. Derudover gav de koncert til ferniseringen i Brøndsalen, på PLS kursusweekend og på Pædagoguddannelsen Frøbel. Arrangementerne blev til i samarbejde med Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, og deres to moderforbund BUPL og SL. Hjemmeside, Facebook og arbejdsmarkedsprofiler Ulandssekretariatet.dk er fortsat hovedplatform for Ulandssekretariatets kommunikation. Den har dannet ramme om både kampagnen med en stor, informativ kampagneside og om filmen, der kan streames direkte fra hjemmesiden. Det har omkring personer benyttet sig af. Samtidig er vores Facebook-side blevet flittigt brugt til at eksponere artikler og events, og vores medlemsgruppe er vokset fra 155 personer på samme tid sidste år til 454 i skrivende stund. Vores artikler læses i snit af 250 Facebook-brugere. Hjemmesiden har blevet en videns-database med vores nye, grundige arbejdsmarkedsprofiler af de 30 lande, hvor Ulandssekretariatet arbejder. Arbejdsmarkedsprofilerne er blevet udsendt bredt herhjemme til relevante medier, i faglige netværk, i politisk regi, til NGO er og i udlandet til lokale samarbejdspartnere, ambassader og faglige organisationer. Arbejdsmarkedsprofilerne er også blevet bemærket og rost af I. I 2013 deltog Ulandssekretariatet med en stand på FOA s, DLF s og HK s kongresser, til Blik og Rørs TR-topmøde og til DLF Storkøbenhavns generalforsamling. Foto: Carsten Flint Hunneche Guatemala Honduras Bolivia Paraguay Nicaragua Marokko Niger Sierra Leone Ghana Togo Benin Zambia Libyen Zimbabwe Tunesien Swaziland Egypten : Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda og Zanzibar : Benin, Ghana, Niger, Sierra Leone og Togo Sydlige Afrika: Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambia, Zimbabwe MENA: Bahrain, Egypten, Libyen, Marokko og Tunesien : Bangladesh, Cambodja, Filippinerne, Indien, Nepal og Pakistan Latinamerika: Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Paraguay Bahrain Pakistan Uganda Kenya Rwanda Zanzibar Burundi Tanzania Malawi Mozambique Indien Cambodja Landekontorer: Nepal Bangladesh Filippinerne Afrika: Mozambique, Tanzania og Togo : Filippinerne og Nepal Latinamerika: Nicaragua MENA: Egypten Ulandssekretariatet i medierne Ulandssekretariatet har i løbet af 2013 fået en rigtig fin eksponering i medierne. Især to begivenheder gav hul igennem: Kampagnen Håbet om en bedre fremtid med fokus på Tunesien og Egypten og den tragiske begivenhed med Rana Plaza i Bangladesh, hvor mindst tekstilarbejdere blev dræbt. Nationale medier: DR2, TV2 News, Radio24syv, P1 Morgen, Politiken og Jyllands-Posten Lokal presse: TV2/Lorry, Bagsværd-Søborg Bladet, Frederiksberg Bladet, Horsens Folkeblad, Lemvig Folkeblad, Roskilde Avis og Frederiksborg Amts Avis Online medier: aok.dk, u-landsnyt.dk, verdensnyt.dk, Det Arabiske Initiativs hjemmeside, NNF s hjemmeside, 3F s nyhedsbrev, s hjemmeside og nyhedsbrev. Fagblade: Maleren, Magasinet Arbejdsmiljø, Metal-Magasinet, Fagbladet 3F, Elektrikeren og CO-Magasinet. Indsatser 2013 fordelt på verdensdele MENA 16% Latinamerika 12% 27% Afrika 45% 12 Ulandssekretariatet 2013 Ulandssekretariatet

8 Fagbevægelsens engagement vokser det gør indflydelsen på udviklingspolitikken også Jens Kragh Social dialog, organisationsudvikling, medlem af programkomite Morten Brynskov BUPL Rådgivning om organisering i førskolesektoren Fagbevægelsens ressourcepersoner Bente Sorgenfrey Social dialog i den offentlige sektor, medlem af programkomite Lizette Risgaard I årenes løb er Ulandssekretariatets arbejde blev beriget af et hav af ressourcepersoner fra dansk fagbevægelse. De har stillet engagement, viden og erfaring til rådighed for partnere, projekter og programmer, og deres organisationer har oftest stillet løn og arbejdstid til rådighed. Ressourcepersonerne yder teknisk assistance og rådgivning om alt fra juridisk bistand over uddannelse af tillidsrepræsentanter til workshops i social dialog. Det er alt sammen med til at styrke fagbevægelserne, forbedre arbejdsvilkår og rettigheder og skabe mere bæredygtige arbejdsmarkeder i Afrika,, Latinamerika og MENA-regionen. Antallet af solidaritetsprojekter, som Ulandssekretariatet udbyder på sin hjemmeside til fagbevægelsen og dens medlemmer har aldrig været større. Og solidaritetsprojekter bliver direkte målrettet de enkelte fagforbund, når Ulandssekretariatet deltager på fagbevægelsens kongresser og topmøder. Engagementet og netværket af ressourcepersoner er med til yderligere at styrke og opbygge fagbevægelsens fælles sekretariatet som den professionelle udviklings- og bistandsorganisation, Ulandssekretariatet er. Forudsætningen for at forblive en rammeorganisation er, at vi lever op til dette. Det er det, vi bliver målt på. Derfor er fortsat opbakning fra de danske forbund og deres medlemmer afgørende. Internationalt arbejde som et aktiv Ulandssekretariatets praktikordning blev for alvor løbet i gang i Vi har med succes haft den første praktikant fra HK af sted på et to måneders praktikophold med base på vores kontor i Filippinerne. Og i skrivende stund er vores anden praktikant fra af sted hos ungdomsafdelingen i landsorganisationen NOTU i Uganda. Begge praktikophold er blevet til i tæt samarbejde mellem Ulandssekretariatet og praktikanternes forbund, og begge praktikanter har blogget om deres oplevelser på forbundenes hjemmesider. Praktikordningen giver fagligt aktive unge mulighed for at lære mere om dansk fagbevægelses internationale arbejde og samtidig få indblik i arbejdsvilkår og fagbevægelse i et udviklingsland. Mange unge orienterer sig mod verden og bekymrer sig om globalisering og social dumping, og det internationale arbejde kan blive et aktiv, der kan trække disse unge til fagbevægelsen.,, Latinamerika, Sydlige Afrika Sydlige Afrika Jens Boe Andersen Social dialog i privat sektor, medlem af programkomite Jens-Erik Ohrt Flemming Andersen Lobby- og fortalervirksomhed, medlem af programkomite Jørgen Holst Organisationsudvikling og forhandling Flemming Sørensen DLF Organisationsudvikling Svend Laursen BUPL Rådgivning om organisering i førskolesektoren Morten Bruun Søgaard FOA Rådgivning om organisering i offentlig sektor, medlem af programkomite Peter Kvist Jørgensen FOA Rådgi5vning om organisering i offentlig sektor Tom Bjerregaard FOA Rådgivning om ældrepleje og fagforeninger Rune Albertsen Ungdomsorganisering, praktikant, MENA Anni Pilgaard DSR Rådgivning om arbejdsmiljø i den offentlige sundhedssektor Jørgen Rønnow Bruun Jura, basale arbejdstagerrettigheder, I-konventioner Gunde Odgaard BAT-kartellet Rådgivning af bygningsarbejdere Jens Bundvad CO-industri Social dialog og fagforeninger Kurt Buch-Jensen Fagforeningsstøtte MENA Heidi Rønne Møller Organisationsudvikling, medlem af programkomite, Latinamerika Jan Køhler Nielsen Selvstændig, tidl. 3F Udvikling og afholdelse af tillidsmandstræning Afrika,, MENA, Latinamerika Latinamerika Latinamerika Tore Asmussen DLF Rådgivning af lærerforbund Michael Mølleg. Jessen HK Juridisk rådgivning, arbejdstagerrettigheder Kasper Palm Social dialog og trepartssamarbejde Fagbevægelsen er mere involveret i og tættere på Ulands sekre tariatet end nogensinde før. Og netop i kraft af et fælles ulandssekretariat har fagbevægelsen heller aldrig været mere involveret i dansk udviklingspolitik, end den er i dag. Som rammeorganisation skal Ulandssekretariatet præsentere en sammenhængende strategi for at kunne fastholde en andel af de danske udviklingsmidler og en position som rammeorganisation. Ulandssekretariatet er en professionel udviklings- og bistandsorganisation på arbejdsmarkedet, og vores delmængde af den danske udviklingsbistand kan beskrives under to overskrifter: Vækst og beskæftigelse samt arbejdstagerrettigheder som en del af de universelle menneskerettigheder. Praktikordningen er bare et af de tiltag, der skal engagere unge. Ulandssekretariatets MENA-afdeling har bygget videre på den gode ungdomskontakt, der er skabt blandt andet gennem kampagnerne, hvor musikere og kunstnere turnerer rundt til tekniske skoler og professionshøjskoler og holder workshops. MENA-afdelingen søsatte således sidste år en udvekslingsaftale over to et halvt år for danske, tunesiske og egyptiske fagligt aktive unge. De mødtes i efteråret for første gang i Danmark for at diskutere fagligt arbejde og udveksle erfaringer. Siden har yderligere to møder fundet sted, i henholdsvis Tunesien og Danmark. Også her deltager fra dansk side repræsentanter fra både og. Ulrik Rasmussen Rådgivning og undervisning i arbejdsmiljø og organisationsudvikling Jesper Christensen Rådgivning og undervisning i arbejdsmiljø og organisationsudvikling Jan Toft Rasmussen Rådgivning og undervisning i arbejdsmiljø og organisationsudvikling Lotte Meilstrup FOA Rådgivning om uddannelse i ældresektoren Klaus Matthiesen Tom Gotfred HK Undervisning i lobby- og fortalervirksomhed Asger Hougaard HK Praktikant Mikkel Dalsgaard Erik Nielsen MENA MENA Børge Pedersen Uddannelsesforbundet Social dialog og trepartssamarbejde Steen Karlsen NNF, tidl. HK Rådgivning om organisationsudvikling Sydlige Afrika, Frank Jørgensen Uddannelsesforbundet Rådgivning om erhvervsfaglige uddannelser Sydlige Afrika BUPL 30% Solidaritetsprojekter fordelt på danske samarbejdspartnere 32% Filippinerne, Burma, Honduras og Kenya Henrik Keinicke Undervisning i lobby- og fortalervirksomhed Blik & Rør 5% Dansk El-Forbund 17% Filippinerne Bangladesh -ungdom 16% Ulandssekretariatet 2013 Guatemala Ulandssekretariatet

9 Organisation Bestyrelse: Bestyrelsen :, FOA, HK, NNF, Dansk El-Forbund og Global Solidaritet Storkøbenhavn : BUPL, Farmakonomforeningen, DLF, DSR og Uddannelsesforbundet Sekretariatsleder Strategisk planlægning Økonomi Personale Kommunikation Offentlig profil Danida Referencegruppe / Afrika Konsulent Sagsbehandling programstrategier implementering udvikling partnere alliancer project cycle management Konsulent Sagsbehandling programstrategier implementering udvikling partnere alliancer project cycle management Latinamerika Konsulent Sagsbehandling programstrategier implementering udvikling partnere alliancer project cycle management MENA Konsulent Sagsbehandling programstrategier implementering udvikling partnere alliancer project cycle management Kommunikation Adm. & økonomi Temaer/spidskompetencer og udvikling af projekter og produkter Demokrati social dialog & konfliktløsning Arbejdstagerrettigheder Fattigdom/fordeling Arbejdsmiljø Fagbevægelsens ressourcenetværk Arbejdsmarkedsanalyse Tværgående arbejdsgrupper Udvikling/redskaber Administration/Rationalisering Internationale faglige netværk Programkomitéer Baggrundsgrupper Projektkomitéer Forbundenes Internationale Sekretærer Tværgående støttefunktioner Arbejdsmiljø Erhvervssektorprogram Allianceprogram EU

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 Årsrapport 2012 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Programrapportering Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Afrika... 3 1.1 Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder...3 1.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

arbejdernes Internationale Forum

arbejdernes Internationale Forum Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet. Danske samarbejdspartnere. Forkortelser

Kort om Ulandssekretariatet. Danske samarbejdspartnere. Forkortelser Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Ulandssekretariatet

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Ulandssekretariatet Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 U l a n d s s e k r e t a r i a t e t LO/FTF Council ÅRSRAPPORT 2006 UDGIVET AF Ulandssekretariatet - LO/FTF Council Sommerstedgade 7, 4. 1718 København V Telefon: 33 73 74

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 ÅRSRAPPORT 2015 Om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé

Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé Projektrapportering maj-okt 2009 r Resumé \\- -S \ \\- ìt \.- Ulandssekretariatet LO/FTF Council Indholdsfortesnelse Indholdsfortegnelse:...2 1. AFRIKA...3 1.1 Politisk, økonomisk og arbejdsmarkedsrelateret

Læs mere

Å r s r a p p o r t

Å r s r a p p o r t Årsrapport 2011 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i starten om solidaritetsarbejde

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet

Kort om Ulandssekretariatet Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465, Email: info@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 2007 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465 Email: mail@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

IDÉER SOM KAN INSPIRERE

IDÉER SOM KAN INSPIRERE IDÉER SOM KAN INSPIRERE EN INTRODUKTION TIL INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE FRA DIPDs STRATEGI Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

FL2016. Investering i ligestilling betaler sig

FL2016. Investering i ligestilling betaler sig FL2016 Investering i ligestilling betaler sig Anna Berg Fødevareforbundet NNF FL2016 Velkommen FL er et netværk for centralt placerede kvinder i fagbevægelsen, der sætter fokus på ligestilling med mange

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

International Solidaritet

International Solidaritet International Solidaritet Side 1 / 5 Nyhedsbrev om LO s internationale aktiviteter / Marts 2007 INDHOLD Gør Noget Ny kampagne fra LO-fagbevægelsen Hjælp til børnearbejdere, fattige løsarbejdere og kvinder,

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5

Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5 Bistandspolitik Oktober 2013 Foto: Ulandssekretariatet Layout: Zoulmade AS ISBN-nummer: 978-87-7356-151-5 Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer:

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen Udenrigsministeriet Notat Til: J.nr.: 104.Dan.6-6.c CC: Bilag: Fra: Dato: 20. august 2008 Emne: Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen 1. Indledning I perioden 2004-2007 har

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

NOTER FRA STRATEGIDAG

NOTER FRA STRATEGIDAG NOTER FRA STRATEGIDAG Et fyldt lokale af både rådsmedlemmer, ansatte frivillige og almindelige medlemmer. INTRO V. ANDREAS & HELLE - Kernen i strategien: fællesskaber - AAI er i gang med ny strategi. I

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere