Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012"

Transkript

1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1

2 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse Silkeborg Bibliotekerne juni 2012 Karin Svendsen Karen Thomsen Baggrund... 3 Sammenfatning fra fokusgruppe... 4 Lokale muligheder for inspiration... 5 Materialer på afhentningsstedet... 5 Inspiration i poserne... 5 Book en bibliotekar... 5 Andre metoder for inspiration... 5 Detaljeret beskrivelse fra fokusgruppe... 6 Ans Skolebibliotek... 6 Bryrup Brugs... 6 Sinding Bibliotekscafé... 6 Sorringhus... 7 Thorning Skolebibliotek... 7 Vrads Købmandshandel... 7 Ferieordning... 8 Sammenfatning fra Spørgeskemaer... 8 Bilag 1 Interviewguide Bilag 2: Workshop dagsorden og praktisk forberedelse Velkommen Kort præsentation Bilag 3: Dagsorden Bilag 4: Spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 2

3 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Baggrund Silkeborg Bibliotekerne har i 2012 en forsøgsordning, hvor man i flere lokalområder af kommunen etablerer Afhentningssteder. Et afhentningssted er et sted, hvor borgerne kan hente og aflevere lånte materialer. Materialerne er udlånt fra biblioteket og derefter pakket i pose(r) med navn på. Poserne køres med kørselsordning til afhentningsstedet, hvor frivillige sætter dem frem i 'åbningstid'. Forsøgsordningen omfatter forskellige typer af afhentningssteder og er etableret 6 steder i kommunen: Ans Skolebibliotek Bryrup Brugs Thorning Skolebibliotek Vrads Købmandshandel Sinding Bibliotekscafé Sorringhus ældrecenter Forsøgsordningen omfatter 2 evalueringer i 2012: En halvårsevaluering, hvor der i en fokusgruppe med deltagere for alle afhentningssteder hører deres nuværende erfaringer med ordningen og opsamler idéer og forslag til eventuelle forbedringer inden for den økonomi, ordningerne er underlagt. Ved slutningen af 2012 afholdes en afsluttende evaluering, hvor hele årets forløb tages op til vurdering for at danne baggrund for beslutninger om eventuelle muligheder for at etablere faste ordninger. Denne afrapportering omhandler første halvår af forsøgsordningen. Afholdelse af fokusgruppe juni 2012 Fokusgruppen blev afholdt 13. juni 2012 med 1-2 deltagere fra alle afhentningsstederne. Der var en livlig erfaringsudveksling, og dermed kom der en meget dynamisk idégenerering under hele mødet. Det betyder i praksis, at dagsordenen ikke blev fulgt slavisk, men under mødet fik man snakket om de fleste emner. Denne rapport er derfor ikke struktureret efter dagsorden, men efter de emner, deltagerne fik diskuteret. Udsendelse af spørgeskemaer Gennem hele juni måned lå der på alle afhentningssteder spørgeskemaer, som brugerne gennem hjemmesiden og lokalt ved skiltning, var opfordret til at udfylde. V. 1.0 Halvårs evaluering 3

4 Til fokusgruppemødet foreslog deltagerne, at biblioteket i sidste periode af juni skulle lægge skemaer i poserne for ad den vej at få flere besvarelser. Der er i alt kommet 80 besvarelser. Overordnet set giver skemaerne udtryk for at afhentningsstederne bruges og brugerne føler både at det er nemt, og at det støtter lokalsamfundet, ligesom deres bogbusholdeplads gjorde. Men samtidig giver de udtryk for, at de på flere punkter føler, at det er et tilbud, som ikke helt kan leve op til bogbussen mht. inspiration, impulsivitet i lån og perioderne for lån. I Bilag 3, ses spørgeskemaet, og i afsnit 'Sammenfatning fra Spørgeskemaer' ses en kort gennemgang af resultaterne. Sammenfatning fra fokusgruppe Åbningstider og afhentningssted Der var generelt tilfredshed med de lokale 'åbningstider' og adgang til afhentningssteder, men der var også en klar holdning om, at man ville kunne opnå bedre udnyttelse af ordningen, hvis der fandtes fysiske materialer som inspiration til de brugere, der kom for at hente/aflevere. Brug af bibliotekets tilbud Der er ikke det store kendskab til mulighederne for at udnytte bibliotekets tilbud lokalt, ligesom der ikke er mange, som bruger de digitalt tilbud ud over de, der bruger den digitale selvbetjening ii forbindelse med reserveringer, lån og lånerstatus. De fremmødte, som er frivillige ildsjæle, kunne derfor ønske sig udbredelse af kendskab til ordningerne. Det gav derfor anledning til en del gode forslag, som der kan arbejdes videre med i sidste halvår af Konkrete forslag Der kom flere konkrete forslag til opgaver, der kan gøres her og nu: Biblioteket kan putte spørgeskemaer i de poser, der sendes ud til afhentningsstederne de næste par uger for at få så mange som muligt til at udfylde. Biblioteket skal sende tak for sidst mail, så alle deltagere har hinandens mailadresser. Og gerne vedhæfte referat fra fokusgruppemødet. Flere af deltagerne foreslår, at deltagerne eller biblioteket kan bruge skolernes Intranet til at reklamere for afhentningsstederne. Men derudover kom der rigtig mange konkrete idéer, som der kan arbejdes videre med gennem forsøgsperioden og så tage op til vurdering ved næste brugermøde sidst på året. Disse mere langsigtede idéer er beskrevet i de følgende afsnit.

5 Lokale muligheder for inspiration Flere gange i snakken kom der forslag omkring muligheden for lokalt at give inspiration til de, der kommer og henter/afleverer materialer: Fysiske materialer på afhentningsstedet Ønske om fysiske pjecer - lagt frem til inspiration. Inspiration lagt i poserne med materialer til afhentning Andre inspirationsmåder Materialer på afhentningsstedet De fleste steder mangler noget fysisk at bladre i: Der er stort behov for at have en kasse med 'kasserede' børnebøger stående, som brugerne kan bladre i, når de henter og afleverer deres poser. Ikke noget at komme efter, derfor kommer de ikke. Thorning vil gerne have kasser med materialer til inspiration. Også stort ønske i Sinding og Bryrup pensionistklub at få kasser med bøger a la dagplejekasserne bøger der ikke kører med i vores reserveringssystem. Det kunne måske også være bøger fra vores plejehjemsdepot. Generelt vil de gerne have kasser med bøger til at bladre i. Kasser med dagplejebøger som dagplejekoordinatoren bestyrer ved fælles møder Kunne lave lukkede kasser med kasserede materialer som gik på omgang mellem afhentningssteder, som de frivillige låner ud fra (uden om bibliotekssystemet) Inspiration i poserne Folder med reklame og beskrivelse af 'Årets bøger' Månedsfolder med aktuelle arrangementer og forslag til læsning i forhold til sæsoner og aktuelle temaer. Reklame for 'book en bibliotekar' Halvårligt: Arrangementsprogram Book en bibliotekar Vil gerne have arrangementer for digitale medier. Forslag om søge/reserverings kursus alle er nu blevet gjort opmærksom på, at de kan ansøge om sådanne småkurser hos os. Andre metoder for inspiration Måske (inspiration) på en skærm, for hvad skal vi læse? Sæt billeder af forsider, bagsider op lokalt og reklamer i skoleintra.

6 Kan man lave en skærm med visning af materialer, som man kan bladre hen gennem for inspiration? Detaljeret beskrivelse fra fokusgruppe Afhentningsstederne Som en start fortalte deltagerne, hvordan de enkelte afhentningssteder fungerer gennem faktiske oplysninger om: Åbningstider Brug af afhentningsordningen Umiddelbar tilfredshed med ordningen Ans Skolebibliotek Ans Skole Teglgade 20, 8643 Ans by. Biblioteket afleverer/afhenter materialer tirsdag og torsdag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering Åbent med frivillig bemanding tirsdag og torsdag Vurderinger Med placering på skolebiblioteket mangler man det sociale aspekt. Åbningstiden er ikke ret god, når den følger skoletid. Børnefamilierne bruger ordningen for lidt. Der kommer ikke ret mange, når de frivillige er der (og det har været svært at finde frivillige til andre tidspunkter), så man skærer antagelig ned i tiden med frivillig bemanding til en gang ugentlig (i stedet for 2) og det giver så mindre tid uden for skolens åbningstid. Bryrup Brugs Hovedgaden 13, 8654 Bryrup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og fredag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering i Brugsens åbningstid. Vurderinger Bryrup brugs er åben 'altid' og det fungerer med god tilfredshed. Materialerne står frit fremme i poserne hos Bryrup Brugs, men det er ikke noget problem. Stor tilfredshed med tilbuddet deltagerne herfra var meget begejstrede. Sinding Bibliotekscafé Sinding forsamlingshus. Sinding Hovvej 39, 8600 Silkeborg. Biblioteket afleverer materialer fredag formiddag. Biblioteket afhenter materialer mandag formiddag. Åbent med frivillig bemanding fredag

7 Vurderinger De har været etableret i over et år, og som del af specielt projekt har de fået startet på mange gode tiltag: En laver undervisning i mp3 og lydbøger Der er mange arrangementer hen gennem året og man har hidtil kunnet få bibliotekspersonale til at komme og afholde nogle af arrangementerne De frivillige hjælper ældre medborgere med at låne via PC på stedet. Der er socialt aspekt med kaffe, kage i åbningstid. Sorringhus Hovedgaden 56 N, 8641 Sorring. Biblioteket afleverer/afhenter materialer tirsdag og fredag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering i Ældrecentrets åbningstid. Vurderinger Mangler meget, at dagplejere kan komme og kigge/bladre. Vi kender ikke de, der kommer og låner udover de, der er i læseklubben. Kunne godt bruge en fra pensionistklubben til at hjælpe: Hvad er godt for mig at læse? Thorning Skolebibliotek Møllevej 7, 8620 Kjellerup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og onsdag formiddag. Åbent for aflevering/afhentning i skolens åbningstid. Åbent med frivillig bemanding torsdag Vurderinger Mangler at skolen kunne stå åben, men de hører ikke, hvornår folk gerne vil have åbent. Det bruges nok meget, fordi børnene kan tage poserne med hjem. Den lokale købmand vil antagelig gerne afsætte en reol til poserne i ferien i hvert fald. - måske også på længere sigt. Vrads Købmandshandel St. Bredlundvej 6, 8654 Bryrup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og fredag formiddag. Åbent i Købmandshandlens åbningstid. Vurderinger Stor tilfredshed med tilbuddet deltagerne herfra var meget begejstrede. De voksne i Vrads er glade for åbningstiden og roser konceptet. Det viser sig også ved at der kommer flere og flere poser i kassen.

8 Børnelån er mistet, fordi der ikke er materialer til inspiration. Købmandshandelen har et lille bord stående, og her foregår også livligt socialt fællesskab i forbindelse med besøg i butikken - enten det er indkøb eller afhentning/aflevering af biblioteksposerne. Åbningstider Thorning har oplevet problem med stempling og angivelse af afhentningsfrister : Mail sige 24. xx som sidste afhentningsdato, på posen står 14. xx, så posen er væk, når brugeren kommer. (Dette problem er efterfølgende løst gennem ændring af håndteringen på biblioteket) Biblioteket skal have konkrete eksempler. Ferieordning Ans: Materialer til Ans kodes om til afhentning i Kjellerup. Sorringhus: Materialer til Sorring kodes om til afhentning i Gjern. Thorning: Frivillige fra Thorning henter kassen med materialer i Kjellerup (torsdag over middag) Bryrup og Vrads: Frivillige fra Vrads og Bryrup henter kasser med materialer i Them. torsdag over middag) Sinding: Henter selv fredag formiddag Sammenfatning fra Spørgeskemaer Der var i juni udsendt spørgeskemaer til alle afhentningsstederne. Der er i alt indkommet 80 besvarelser af det udsendte skema. Besvarelserne fordeler sig således mellem afhentningsstederne: Ans Skolebibliotek: 23 (28.75%) Bryrup Brugs: 1 (1.25%) Thorning Skolebibliotek: 1 (1.25%) Vrads Købmandshandel: 32 (40%) Sinding Bibliotekscafé: 20 (25%) Sorringhus ældrecenter: 3 (3.75%) Fordelingen af brugere viser den gennemsnitlige alder er 55 år, yngste er 11 år og ældste er 89 år

9 aldersmæssigt (yngre end 20, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, og >=80) er der en meget fin og jævn fordeling i de enkelte aldersgrupper med i hver gruppe, i ældste og yngste gruppe er der kun ca. 5 i hver. der er 58 kvinder/piger og 22 mænd/drenge, som typisk i biblioteksverdenen en overvægt af de kvindelige brugere den gennemsnitlige afstand til afhentningssted er 6-700m, længste afstand er 3 km. 60% af de adspurgte bruger udover afhentningsstedet et af bibliotekerne i nærheden (42,5% Silkeborg, 20% Kjellerup, 1,3% Gjern og 7,5% Them. Bemærk, at flere af brugerne anvender mere end et bibliotek) Kendskabet til Silkeborg Bibliotekernes netbaserede udlånstilbud varierer noget. Ca.19% kender Netlydbog.dk Filmstriben, mens 11-12% kender e-reolen og Bibzoom. De mindst kendte tilbud er SpilogMedier (3,8%) og Library Press display som ingen brugere i undersøgelsen angiver de kender. Tilfredshed med afhentningsstederne Af de 80 besvarelser angiver 3, at de er ikke-lånere, mens 76 bruger afhentningsstederne og angiver en eller flere grunde til det: 68 (55%) fordi det er nemt 46 (57.5%) for at støtte lokalsamfundet 26 (32.5%) for åbningstiderne 28 (35%) for transport De tilsvarende tal for brug af bogbussen, da den kørte, er at 53 ud af 73 brugte bogbusssen : 45 (61.7%) fordi det er nemt 29 (39.7%) for at støtte lokalsamfundet Kun 9 (12.3%) for åbningstiderne 17 (23.3%) for transport 15 (20.6%) af andre grunde. Her bruger rigtig mange Andet til at angive deres frustration over, at bogbussen ikke kører mere: Det var helt vildt godt og jeg er meget træt af at den ikke kommer i Sinding længere Hygge med børn og et "pusterum" til sig selv God start på weekenden at børn og voksne kan mødes i bussen. Det fremmede samtaler om fælles interesser og skabte aftaler om kaffeslabberas og andet netværken! Fordi vort bibliotek lukkede, hvilket stadig er ærgerligt. Det udelukker mange brugere, som ikke kan bruge computeren samt orientere sig om bøger på nettet I forhold til bogbussen er nuværende en voldsom forringelse.

10 Der er tilfredshed over som alternativ til bogbussen at have fået tilbud med afhentningssted, men med udtryk for savn af bogbussen: Håber virkeligt at nuværende ordning kan fortsætte, så vi fortsat kan benytte os af biblioteket - også her i randområderne Jeg savner bogbussen, men er rigtig godt tilfreds med ordningen i Vrads Købmandshandel. Vi er meget taknemmelige for aflevering/afhentningsordning i Vrads Købmandshandel. Ordningen er superfin! Bibliotekscafeen bidrager til vores fælles sammenhold. Det er væsentligt!!! Ikke nær så godt som bogbussen men bedre end ingenting Andre angiver mere konkret, hvad det er, de mangler ved afhentningssted i forhold til bogbus/filial: Blev inspireret til at låne andet end det jeg bestiller via nettet Bibliotekarvejledning Der er større udvalg i bøger og musik (i bogbussen) Glad for bogcafeen. Savner bogbussen med bibliotekarvejledning Mangler at blive inspireret Det er fint med et afhentningssted men bogbussen var et bedre tilbud - fx- til børn. Vi savner et udvalg til udlån. Kunne godt bruge lidt udvalg ved afhentningsstedet, men som man kan låne med det samme. Impuls lån :-) Glad for bogcafeen. Savner bogbussen med bibliotekarvejledning Og flere understreger behov for at have et møde- og inspirationssted at tage hen til: Savner bogbussen. Hyggeligt mødested for lokale. Og jeg er meget til det visuelle (arkitekt), så jeg har faktisk endnu ikke brugt afhentningsstedet, men vil gøre det. Men hvordan orientere sig, når man ikke har DVD'erne i hånden? Måske har jeg blot ikke brug for al den underholdning! Bøger jeg læser er nogle, jeg gerne vil eje - "faglitteratur" om spiritualitet. Jeg synes, det er ærgerligt, bogbussen ikke kører mere af flere grunde: mere/måske for besværligt for de ældre, de handicappede og for de børn, som før selv kunne gå i bogbussen og se udvalget. Små børns oplevelse af at komme i bogbussen. Familier som nu vælger at tage på biblioteket, lægger måske deres indkøb i en større by, når de er ude at køre. Det går ud over de handlende i de små lokalsamfund. det sociale for alle ved at mødes i bogbussen. Også i spørgeskemaerne dukker problemet op med registrering af datoer i bibliotekssystemet i forhold til kørselsordningens mulighed for at sætte/hente poser:

11 Det kan ofte give problemer ift. Afleveringsdatoer på ex. film (7 dage), når der bliver afhentet i Ans 2x ugen. Men I er gode til at slette bøden, når jeg skriver til jer. Tak. Når man afleverer på afleveringsdagen der står på sedlen får jeg bøde. Det ville være godt om det kunne være afleveringsdagen i købmanden der talte, og ikke budets afleveringsdag. Nogen gange har jeg fået bøde for at aflevere til tiden i Vrads købmand!

12 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 1 Interviewguide Åbningstider Er de i orden? Ikke kun Jeres personlige interesser, men også, hvad I hører ude i lokalsamfundet? Hvad kan I som kontaktpersoner komme med af forslag til evt. ændringer i åbningstid frivillige der henter, bringer materialer oftere, skaffe lokale og frivillige på andre tidspunkter.? Ferier: Kan vi finde en generel løsning for alle afhentningssteder, f.eks. ud fra de forskellige løsninger, der prøves af denne sommer? Afhentningsstedet Hvordan fungerer stedet (lokalet, posernes placering, orden )? Hvor stort er behovet for hjælp af frivillige - kan folk klare sig selv på stedet, eller skal de have hjælp? Brug af afhentningsordningen Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, Hvor mange der benytter sig af afhentnings- og afleveringsstedet? Har i hørt om folk, der nu i stedet foretrækker at tage til nærmeste filial og hvorfor de gør det? Hvad folk mener om denne løsning som alternativ til en bogbusholdeplads? Brug af bibliotekets øvrige tilbud Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, om man bruger Arrangementer? Undervisning? Book en bibliotekar? Book et arrangement? Kender I det tilbud (Sinding kender det og er i gang med at få lavet plan) Brug af bibliotekets digitale tilbud Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, om man bruger Netlydbøger fra netlydbøger.dk E-bøger fra ereolen.dk? Film fra filmstriben.dk? Netmusik fra bibzoom.dk? Netspil fra spilogmedier.dk? Databaseadgange, f.eks. Library Press Display, Faktalink, Den store danske encyklopædi.. V. 1.0 Halvårs evaluering 12

13 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 2: Workshop dagsorden og praktisk forberedelse Velkommen Tak fordi I er kommet selv om der er fodbold i dag vi håber selvfølgelig, at det er fordi I anser biblioteket for en vigtig del af jeres og lokalsamfundets tilbud. Vi satser på at holde en lille pause undervejs, hvor vi vil byde på en sandwich, og hele forløbet i dag skal gerne slutte inden bibliotekets lukketid. Biblioteket kører en del forskellige eksperimenter med at servicere borgerne i de områder, hvor tidligere bogbus var del af serviceringen. Nogle eksperimenter har kørt gennem længere tid, f.eks. bibliotekscaféen i Sinding og afhentning i Sorringhus, mens andre er under opstart, f.eks. afhentning i Thorning og Ans. Vi har derfor brug for, at kunne planlægge og optimere vores arbejdsgange og dermed økonomi, at finde ud af hvordan de enkelte eksperimenter fungerer i praksis og derudfra lave et fælles koncept som kan tilbydes forskellige steder i den store kommune. Derfor har vi besluttet, at lave 2 evalueringer i Begge evalueringer skal vha. spørgeskemaer på afhentningsstederne, udtræk af statistiske informationer fra vores bibliotekssystem og fokusgruppe interviews give grundlaget for en analyse af tilbuddenes værdi for brugerne og de praktiske problematikker: En halvårsevaluering her i forsommeren for at få input tidligt i eksperimenterne En helårsevaluering sidst på året eller først i det nye år for hvordan erfaringer og tid påvirker eksperimenternes forløb. Kort præsentation Her vil vi gerne bordet rundt for lige at præsentere os for hinanden. Karin.. Karen står for IT-udvikling og brugerinddragelse og det er selvfølgelig i den sidste rolle, jeg er her i dag. Vi vil gerne have Jer til at fortælle helt kort: Hvilket afhentningssted I repræsenterer? Hvad sted har I til afhentning og aflevering (lokale, hvordan er det indrettet, evt. møbler, kasser.)? Hvilke åbningstider har I? Er der personlig hjælp (frivillige, butikspersonale ) for brugerne? Ferie: Hvilken ordning har I fået aftale om denne sommer? (frivillige henter på bibliotek, folk skal til nærmeste filial )? V. 1.0 Halvårs evaluering 13

14 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 3: Dagsorden Velkommen Kort præsentation Åbningstider Afhentningsstedet Brug af afhentningsordningen Brug af bibliotekets øvrige tilbud Brug af bibliotekets digitale tilbud V. 1.0 Halvårs evaluering 14

15 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 4: Spørgeskema 2012 Biblioteket vil gerne undersøge anvendelsen og tilfredsheden med de nye tilbud om afhentnings- og afleveringssteder. Det gør vi gennem en kombination af spørgeskemaer, fokusgrupper og analyser af data i bibliotekssystemet 2 gange i 2012, dels i juni måned dels i december måned. Derfor vil vi gerne bede dig om at udfylde følgende spørgeskema og lægge det i afleveringskassen. Alle besvarelser behandles naturligvis fortroligt. På forhånd tak. Navn: Alder: 1. Hvad er dit nærmeste afhentnings- og afleveringssted? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Thorning Skole Ans Skole Sinding Rummet Sorringhus Bryrup Brugs Vrads Købmandshandel Ved ikke 2. Hvor langt har du dertil i km: Køn: K, M 3. Bruger du afhentnings-og afleveringssteder? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja Hvorfor? Nemt Støtter lokalsamfundet Åbningstider Transport Andet Hvor ofte kommer du? Hver uge Sjældnere Hvem låner du til? Hver anden uge Hver måned Dig selv Ægtefælle Børn Forældre eller anden familie V. 1.0 Halvårs evaluering 15

16 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Hvilke typer materialer henter og afleverer du? Faglitteratur Skønlitteratur Film Musik Spil Andet Nej Hvorfor ikke? Bruger bibliotekerne Låner ikke på biblioteket Åbningstider Tæt på Andet 4. Bruger du biblioteker i nærheden af dig til at afhente og/eller aflevere? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja Hvilke? Silkeborg Kjellerup Gjern Them Hvorfor? Vil selv kunne gå rundt og finde Inspiration Arrangementer eller undervisning Udstillinger Andet Hvor ofte kommer du på en af bibliotekerne? Hver uge Hver anden uge Hver måned Nej Hvorfor ikke? Sjældnere Låner ikke på biblioteket Åbningstider V. 1.0 Halvårs evaluering 16

17 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Transport 5. Er åbningstiderne ved afhentnings-og afleveringssteder i orden? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) I orden vil gerne have flere vil gerne have andre tidspunkter på dagen nej, hvorfor? ved ikke 6. Er det nemt for dig at komme til afhentnings- og afleveringsstederne? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja, Hvorfor? Kan gå derhen Har mulighed for bil Det passer med bus Kan få andre til at køre Nej, Hvorfor ikke? Andet Kan ikke gå derhen Har ikke mulighed for bil eller bus Tidspunktet passer ikke i hverdagen Andet 7. Oplever du problemer i forhold til afhentning eller aflevering? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ingen problemer Poserne står og roder, så det er svært at finde sin pose Poserne er ikke altid sat frem i åbningstiden ved ikke 8. Er du tilfreds med den nuværende ordning med afhentnings- og afleveringssteder? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Meget tilfreds: Tilfreds Ved ikke Utilfreds Meget utilfreds: 9. Brugte du bogbussen til afhentning- og aflevering? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) V. 1.0 Halvårs evaluering 17

18 Ja Hvorfor? Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Nemt Støtter lokalsamfundet Åbningstider Transport Andet Hvor ofte? Nej, Hvorfor ikke? Hver gang Hver måned Sjældnere Brugte bibliotekerne Låner ikke på biblioteket Åbningstider Transport hen til bogbussen Andet 10. Kender du bibliotekets digitale tilbud (sæt kryds ud for dem, du har brugt inden for de sidste 2 måneder) Netlydbøger fra netlydbog.dk Netmusik fra bibzoom.dk Netfilm fra Filmstriben.dk E-bøger fra ereolen.dk Library PressDisplay Netspil fra spilogmedier.dk Har du uddybende kommentarer, vil vi gerne have dem: Tak for hjælpen V. 1.0 Halvårs evaluering 18

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

LÆR MERE OM IT. forår 2012

LÆR MERE OM IT. forår 2012 LÆR MERE OM IT forår 2012 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, downloade e-bøger og

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT)

Skolebiblioteket Snedsted skole 2012/13. Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) Skolebiblioteket hæ fte Snedsted skole 2012/13 ns o i at for e rm er r o f læ In Skolebibliotekarer: Poul Erik Weber (PW) Heidi Thing (HT) 1 Hvor er mellemgruppens og overbygningens depoter? (Indskolingen

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS?

HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS? LÆSEKREDS SÅDAN! BØGER OG ROMANKASSER HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS? I Biblioteket hjælper gerne med at skaffe bøger til jeres læsekreds. Som en særlig service har vi en række

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

I en verden af oplevelser

I en verden af oplevelser I en verden af oplevelser Side06 Dokumentarfilmklub: Voldtægt som krigsvåben. Krigen på Balkans glemte sider. Side08 Forfatteren Peter Høeg besøger biblioteket i Ikast og fortæller om musik og litteratur.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Indhold. indhold+... 4 Ebook Spot... 5. Eksperimenter med lyd... 7

Indhold. indhold+... 4 Ebook Spot... 5. Eksperimenter med lyd... 7 Indhold indhold+... 4 Ebook Spot... 5 Palles Arkademaskiner.... 6 Eksperimenter med lyd... 7 Twitter Træ... 8 I FILMSTRIBEN... 9 Library PressDisplay... 10 Lyttestolen... 11 Om projektet Aarhus Kommune/

Læs mere

Transformativt Bibliotek

Transformativt Bibliotek Transformativt Bibliotek Beskrivelse af projektet Projektet Transformativt Bibliotek er opstået fra en idé om at opnå en bedre brugeroplevelse ved digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter!

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! 1 Dogmeregler for mit oplæg: Maks. 22 slides. Ikke nævne DDB. Kortene på bordet. Mere refleksion end konklusion. 2 Min faglige DNA: Uddannet bibliotekar. Kommunikationschef

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Referat af adresse-elevrådsmøde

Referat af adresse-elevrådsmøde Referat af adresse-elevrådsmøde Torsdag den 12. november, kl. 15.30 17.00 Referent: Tine Louise Jensen Ordstyrer: Steffen Poulsen, Auto Præsentation af repræsentanter fra fokusgrupperne Deltagende: Steffen

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere