Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012"

Transkript

1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1

2 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse Silkeborg Bibliotekerne juni 2012 Karin Svendsen Karen Thomsen Baggrund... 3 Sammenfatning fra fokusgruppe... 4 Lokale muligheder for inspiration... 5 Materialer på afhentningsstedet... 5 Inspiration i poserne... 5 Book en bibliotekar... 5 Andre metoder for inspiration... 5 Detaljeret beskrivelse fra fokusgruppe... 6 Ans Skolebibliotek... 6 Bryrup Brugs... 6 Sinding Bibliotekscafé... 6 Sorringhus... 7 Thorning Skolebibliotek... 7 Vrads Købmandshandel... 7 Ferieordning... 8 Sammenfatning fra Spørgeskemaer... 8 Bilag 1 Interviewguide Bilag 2: Workshop dagsorden og praktisk forberedelse Velkommen Kort præsentation Bilag 3: Dagsorden Bilag 4: Spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 2

3 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Baggrund Silkeborg Bibliotekerne har i 2012 en forsøgsordning, hvor man i flere lokalområder af kommunen etablerer Afhentningssteder. Et afhentningssted er et sted, hvor borgerne kan hente og aflevere lånte materialer. Materialerne er udlånt fra biblioteket og derefter pakket i pose(r) med navn på. Poserne køres med kørselsordning til afhentningsstedet, hvor frivillige sætter dem frem i 'åbningstid'. Forsøgsordningen omfatter forskellige typer af afhentningssteder og er etableret 6 steder i kommunen: Ans Skolebibliotek Bryrup Brugs Thorning Skolebibliotek Vrads Købmandshandel Sinding Bibliotekscafé Sorringhus ældrecenter Forsøgsordningen omfatter 2 evalueringer i 2012: En halvårsevaluering, hvor der i en fokusgruppe med deltagere for alle afhentningssteder hører deres nuværende erfaringer med ordningen og opsamler idéer og forslag til eventuelle forbedringer inden for den økonomi, ordningerne er underlagt. Ved slutningen af 2012 afholdes en afsluttende evaluering, hvor hele årets forløb tages op til vurdering for at danne baggrund for beslutninger om eventuelle muligheder for at etablere faste ordninger. Denne afrapportering omhandler første halvår af forsøgsordningen. Afholdelse af fokusgruppe juni 2012 Fokusgruppen blev afholdt 13. juni 2012 med 1-2 deltagere fra alle afhentningsstederne. Der var en livlig erfaringsudveksling, og dermed kom der en meget dynamisk idégenerering under hele mødet. Det betyder i praksis, at dagsordenen ikke blev fulgt slavisk, men under mødet fik man snakket om de fleste emner. Denne rapport er derfor ikke struktureret efter dagsorden, men efter de emner, deltagerne fik diskuteret. Udsendelse af spørgeskemaer Gennem hele juni måned lå der på alle afhentningssteder spørgeskemaer, som brugerne gennem hjemmesiden og lokalt ved skiltning, var opfordret til at udfylde. V. 1.0 Halvårs evaluering 3

4 Til fokusgruppemødet foreslog deltagerne, at biblioteket i sidste periode af juni skulle lægge skemaer i poserne for ad den vej at få flere besvarelser. Der er i alt kommet 80 besvarelser. Overordnet set giver skemaerne udtryk for at afhentningsstederne bruges og brugerne føler både at det er nemt, og at det støtter lokalsamfundet, ligesom deres bogbusholdeplads gjorde. Men samtidig giver de udtryk for, at de på flere punkter føler, at det er et tilbud, som ikke helt kan leve op til bogbussen mht. inspiration, impulsivitet i lån og perioderne for lån. I Bilag 3, ses spørgeskemaet, og i afsnit 'Sammenfatning fra Spørgeskemaer' ses en kort gennemgang af resultaterne. Sammenfatning fra fokusgruppe Åbningstider og afhentningssted Der var generelt tilfredshed med de lokale 'åbningstider' og adgang til afhentningssteder, men der var også en klar holdning om, at man ville kunne opnå bedre udnyttelse af ordningen, hvis der fandtes fysiske materialer som inspiration til de brugere, der kom for at hente/aflevere. Brug af bibliotekets tilbud Der er ikke det store kendskab til mulighederne for at udnytte bibliotekets tilbud lokalt, ligesom der ikke er mange, som bruger de digitalt tilbud ud over de, der bruger den digitale selvbetjening ii forbindelse med reserveringer, lån og lånerstatus. De fremmødte, som er frivillige ildsjæle, kunne derfor ønske sig udbredelse af kendskab til ordningerne. Det gav derfor anledning til en del gode forslag, som der kan arbejdes videre med i sidste halvår af Konkrete forslag Der kom flere konkrete forslag til opgaver, der kan gøres her og nu: Biblioteket kan putte spørgeskemaer i de poser, der sendes ud til afhentningsstederne de næste par uger for at få så mange som muligt til at udfylde. Biblioteket skal sende tak for sidst mail, så alle deltagere har hinandens mailadresser. Og gerne vedhæfte referat fra fokusgruppemødet. Flere af deltagerne foreslår, at deltagerne eller biblioteket kan bruge skolernes Intranet til at reklamere for afhentningsstederne. Men derudover kom der rigtig mange konkrete idéer, som der kan arbejdes videre med gennem forsøgsperioden og så tage op til vurdering ved næste brugermøde sidst på året. Disse mere langsigtede idéer er beskrevet i de følgende afsnit.

5 Lokale muligheder for inspiration Flere gange i snakken kom der forslag omkring muligheden for lokalt at give inspiration til de, der kommer og henter/afleverer materialer: Fysiske materialer på afhentningsstedet Ønske om fysiske pjecer - lagt frem til inspiration. Inspiration lagt i poserne med materialer til afhentning Andre inspirationsmåder Materialer på afhentningsstedet De fleste steder mangler noget fysisk at bladre i: Der er stort behov for at have en kasse med 'kasserede' børnebøger stående, som brugerne kan bladre i, når de henter og afleverer deres poser. Ikke noget at komme efter, derfor kommer de ikke. Thorning vil gerne have kasser med materialer til inspiration. Også stort ønske i Sinding og Bryrup pensionistklub at få kasser med bøger a la dagplejekasserne bøger der ikke kører med i vores reserveringssystem. Det kunne måske også være bøger fra vores plejehjemsdepot. Generelt vil de gerne have kasser med bøger til at bladre i. Kasser med dagplejebøger som dagplejekoordinatoren bestyrer ved fælles møder Kunne lave lukkede kasser med kasserede materialer som gik på omgang mellem afhentningssteder, som de frivillige låner ud fra (uden om bibliotekssystemet) Inspiration i poserne Folder med reklame og beskrivelse af 'Årets bøger' Månedsfolder med aktuelle arrangementer og forslag til læsning i forhold til sæsoner og aktuelle temaer. Reklame for 'book en bibliotekar' Halvårligt: Arrangementsprogram Book en bibliotekar Vil gerne have arrangementer for digitale medier. Forslag om søge/reserverings kursus alle er nu blevet gjort opmærksom på, at de kan ansøge om sådanne småkurser hos os. Andre metoder for inspiration Måske (inspiration) på en skærm, for hvad skal vi læse? Sæt billeder af forsider, bagsider op lokalt og reklamer i skoleintra.

6 Kan man lave en skærm med visning af materialer, som man kan bladre hen gennem for inspiration? Detaljeret beskrivelse fra fokusgruppe Afhentningsstederne Som en start fortalte deltagerne, hvordan de enkelte afhentningssteder fungerer gennem faktiske oplysninger om: Åbningstider Brug af afhentningsordningen Umiddelbar tilfredshed med ordningen Ans Skolebibliotek Ans Skole Teglgade 20, 8643 Ans by. Biblioteket afleverer/afhenter materialer tirsdag og torsdag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering Åbent med frivillig bemanding tirsdag og torsdag Vurderinger Med placering på skolebiblioteket mangler man det sociale aspekt. Åbningstiden er ikke ret god, når den følger skoletid. Børnefamilierne bruger ordningen for lidt. Der kommer ikke ret mange, når de frivillige er der (og det har været svært at finde frivillige til andre tidspunkter), så man skærer antagelig ned i tiden med frivillig bemanding til en gang ugentlig (i stedet for 2) og det giver så mindre tid uden for skolens åbningstid. Bryrup Brugs Hovedgaden 13, 8654 Bryrup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og fredag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering i Brugsens åbningstid. Vurderinger Bryrup brugs er åben 'altid' og det fungerer med god tilfredshed. Materialerne står frit fremme i poserne hos Bryrup Brugs, men det er ikke noget problem. Stor tilfredshed med tilbuddet deltagerne herfra var meget begejstrede. Sinding Bibliotekscafé Sinding forsamlingshus. Sinding Hovvej 39, 8600 Silkeborg. Biblioteket afleverer materialer fredag formiddag. Biblioteket afhenter materialer mandag formiddag. Åbent med frivillig bemanding fredag

7 Vurderinger De har været etableret i over et år, og som del af specielt projekt har de fået startet på mange gode tiltag: En laver undervisning i mp3 og lydbøger Der er mange arrangementer hen gennem året og man har hidtil kunnet få bibliotekspersonale til at komme og afholde nogle af arrangementerne De frivillige hjælper ældre medborgere med at låne via PC på stedet. Der er socialt aspekt med kaffe, kage i åbningstid. Sorringhus Hovedgaden 56 N, 8641 Sorring. Biblioteket afleverer/afhenter materialer tirsdag og fredag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering i Ældrecentrets åbningstid. Vurderinger Mangler meget, at dagplejere kan komme og kigge/bladre. Vi kender ikke de, der kommer og låner udover de, der er i læseklubben. Kunne godt bruge en fra pensionistklubben til at hjælpe: Hvad er godt for mig at læse? Thorning Skolebibliotek Møllevej 7, 8620 Kjellerup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og onsdag formiddag. Åbent for aflevering/afhentning i skolens åbningstid. Åbent med frivillig bemanding torsdag Vurderinger Mangler at skolen kunne stå åben, men de hører ikke, hvornår folk gerne vil have åbent. Det bruges nok meget, fordi børnene kan tage poserne med hjem. Den lokale købmand vil antagelig gerne afsætte en reol til poserne i ferien i hvert fald. - måske også på længere sigt. Vrads Købmandshandel St. Bredlundvej 6, 8654 Bryrup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og fredag formiddag. Åbent i Købmandshandlens åbningstid. Vurderinger Stor tilfredshed med tilbuddet deltagerne herfra var meget begejstrede. De voksne i Vrads er glade for åbningstiden og roser konceptet. Det viser sig også ved at der kommer flere og flere poser i kassen.

8 Børnelån er mistet, fordi der ikke er materialer til inspiration. Købmandshandelen har et lille bord stående, og her foregår også livligt socialt fællesskab i forbindelse med besøg i butikken - enten det er indkøb eller afhentning/aflevering af biblioteksposerne. Åbningstider Thorning har oplevet problem med stempling og angivelse af afhentningsfrister : Mail sige 24. xx som sidste afhentningsdato, på posen står 14. xx, så posen er væk, når brugeren kommer. (Dette problem er efterfølgende løst gennem ændring af håndteringen på biblioteket) Biblioteket skal have konkrete eksempler. Ferieordning Ans: Materialer til Ans kodes om til afhentning i Kjellerup. Sorringhus: Materialer til Sorring kodes om til afhentning i Gjern. Thorning: Frivillige fra Thorning henter kassen med materialer i Kjellerup (torsdag over middag) Bryrup og Vrads: Frivillige fra Vrads og Bryrup henter kasser med materialer i Them. torsdag over middag) Sinding: Henter selv fredag formiddag Sammenfatning fra Spørgeskemaer Der var i juni udsendt spørgeskemaer til alle afhentningsstederne. Der er i alt indkommet 80 besvarelser af det udsendte skema. Besvarelserne fordeler sig således mellem afhentningsstederne: Ans Skolebibliotek: 23 (28.75%) Bryrup Brugs: 1 (1.25%) Thorning Skolebibliotek: 1 (1.25%) Vrads Købmandshandel: 32 (40%) Sinding Bibliotekscafé: 20 (25%) Sorringhus ældrecenter: 3 (3.75%) Fordelingen af brugere viser den gennemsnitlige alder er 55 år, yngste er 11 år og ældste er 89 år

9 aldersmæssigt (yngre end 20, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, og >=80) er der en meget fin og jævn fordeling i de enkelte aldersgrupper med i hver gruppe, i ældste og yngste gruppe er der kun ca. 5 i hver. der er 58 kvinder/piger og 22 mænd/drenge, som typisk i biblioteksverdenen en overvægt af de kvindelige brugere den gennemsnitlige afstand til afhentningssted er 6-700m, længste afstand er 3 km. 60% af de adspurgte bruger udover afhentningsstedet et af bibliotekerne i nærheden (42,5% Silkeborg, 20% Kjellerup, 1,3% Gjern og 7,5% Them. Bemærk, at flere af brugerne anvender mere end et bibliotek) Kendskabet til Silkeborg Bibliotekernes netbaserede udlånstilbud varierer noget. Ca.19% kender Netlydbog.dk Filmstriben, mens 11-12% kender e-reolen og Bibzoom. De mindst kendte tilbud er SpilogMedier (3,8%) og Library Press display som ingen brugere i undersøgelsen angiver de kender. Tilfredshed med afhentningsstederne Af de 80 besvarelser angiver 3, at de er ikke-lånere, mens 76 bruger afhentningsstederne og angiver en eller flere grunde til det: 68 (55%) fordi det er nemt 46 (57.5%) for at støtte lokalsamfundet 26 (32.5%) for åbningstiderne 28 (35%) for transport De tilsvarende tal for brug af bogbussen, da den kørte, er at 53 ud af 73 brugte bogbusssen : 45 (61.7%) fordi det er nemt 29 (39.7%) for at støtte lokalsamfundet Kun 9 (12.3%) for åbningstiderne 17 (23.3%) for transport 15 (20.6%) af andre grunde. Her bruger rigtig mange Andet til at angive deres frustration over, at bogbussen ikke kører mere: Det var helt vildt godt og jeg er meget træt af at den ikke kommer i Sinding længere Hygge med børn og et "pusterum" til sig selv God start på weekenden at børn og voksne kan mødes i bussen. Det fremmede samtaler om fælles interesser og skabte aftaler om kaffeslabberas og andet netværken! Fordi vort bibliotek lukkede, hvilket stadig er ærgerligt. Det udelukker mange brugere, som ikke kan bruge computeren samt orientere sig om bøger på nettet I forhold til bogbussen er nuværende en voldsom forringelse.

10 Der er tilfredshed over som alternativ til bogbussen at have fået tilbud med afhentningssted, men med udtryk for savn af bogbussen: Håber virkeligt at nuværende ordning kan fortsætte, så vi fortsat kan benytte os af biblioteket - også her i randområderne Jeg savner bogbussen, men er rigtig godt tilfreds med ordningen i Vrads Købmandshandel. Vi er meget taknemmelige for aflevering/afhentningsordning i Vrads Købmandshandel. Ordningen er superfin! Bibliotekscafeen bidrager til vores fælles sammenhold. Det er væsentligt!!! Ikke nær så godt som bogbussen men bedre end ingenting Andre angiver mere konkret, hvad det er, de mangler ved afhentningssted i forhold til bogbus/filial: Blev inspireret til at låne andet end det jeg bestiller via nettet Bibliotekarvejledning Der er større udvalg i bøger og musik (i bogbussen) Glad for bogcafeen. Savner bogbussen med bibliotekarvejledning Mangler at blive inspireret Det er fint med et afhentningssted men bogbussen var et bedre tilbud - fx- til børn. Vi savner et udvalg til udlån. Kunne godt bruge lidt udvalg ved afhentningsstedet, men som man kan låne med det samme. Impuls lån :-) Glad for bogcafeen. Savner bogbussen med bibliotekarvejledning Og flere understreger behov for at have et møde- og inspirationssted at tage hen til: Savner bogbussen. Hyggeligt mødested for lokale. Og jeg er meget til det visuelle (arkitekt), så jeg har faktisk endnu ikke brugt afhentningsstedet, men vil gøre det. Men hvordan orientere sig, når man ikke har DVD'erne i hånden? Måske har jeg blot ikke brug for al den underholdning! Bøger jeg læser er nogle, jeg gerne vil eje - "faglitteratur" om spiritualitet. Jeg synes, det er ærgerligt, bogbussen ikke kører mere af flere grunde: mere/måske for besværligt for de ældre, de handicappede og for de børn, som før selv kunne gå i bogbussen og se udvalget. Små børns oplevelse af at komme i bogbussen. Familier som nu vælger at tage på biblioteket, lægger måske deres indkøb i en større by, når de er ude at køre. Det går ud over de handlende i de små lokalsamfund. det sociale for alle ved at mødes i bogbussen. Også i spørgeskemaerne dukker problemet op med registrering af datoer i bibliotekssystemet i forhold til kørselsordningens mulighed for at sætte/hente poser:

11 Det kan ofte give problemer ift. Afleveringsdatoer på ex. film (7 dage), når der bliver afhentet i Ans 2x ugen. Men I er gode til at slette bøden, når jeg skriver til jer. Tak. Når man afleverer på afleveringsdagen der står på sedlen får jeg bøde. Det ville være godt om det kunne være afleveringsdagen i købmanden der talte, og ikke budets afleveringsdag. Nogen gange har jeg fået bøde for at aflevere til tiden i Vrads købmand!

12 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 1 Interviewguide Åbningstider Er de i orden? Ikke kun Jeres personlige interesser, men også, hvad I hører ude i lokalsamfundet? Hvad kan I som kontaktpersoner komme med af forslag til evt. ændringer i åbningstid frivillige der henter, bringer materialer oftere, skaffe lokale og frivillige på andre tidspunkter.? Ferier: Kan vi finde en generel løsning for alle afhentningssteder, f.eks. ud fra de forskellige løsninger, der prøves af denne sommer? Afhentningsstedet Hvordan fungerer stedet (lokalet, posernes placering, orden )? Hvor stort er behovet for hjælp af frivillige - kan folk klare sig selv på stedet, eller skal de have hjælp? Brug af afhentningsordningen Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, Hvor mange der benytter sig af afhentnings- og afleveringsstedet? Har i hørt om folk, der nu i stedet foretrækker at tage til nærmeste filial og hvorfor de gør det? Hvad folk mener om denne løsning som alternativ til en bogbusholdeplads? Brug af bibliotekets øvrige tilbud Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, om man bruger Arrangementer? Undervisning? Book en bibliotekar? Book et arrangement? Kender I det tilbud (Sinding kender det og er i gang med at få lavet plan) Brug af bibliotekets digitale tilbud Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, om man bruger Netlydbøger fra netlydbøger.dk E-bøger fra ereolen.dk? Film fra filmstriben.dk? Netmusik fra bibzoom.dk? Netspil fra spilogmedier.dk? Databaseadgange, f.eks. Library Press Display, Faktalink, Den store danske encyklopædi.. V. 1.0 Halvårs evaluering 12

13 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 2: Workshop dagsorden og praktisk forberedelse Velkommen Tak fordi I er kommet selv om der er fodbold i dag vi håber selvfølgelig, at det er fordi I anser biblioteket for en vigtig del af jeres og lokalsamfundets tilbud. Vi satser på at holde en lille pause undervejs, hvor vi vil byde på en sandwich, og hele forløbet i dag skal gerne slutte inden bibliotekets lukketid. Biblioteket kører en del forskellige eksperimenter med at servicere borgerne i de områder, hvor tidligere bogbus var del af serviceringen. Nogle eksperimenter har kørt gennem længere tid, f.eks. bibliotekscaféen i Sinding og afhentning i Sorringhus, mens andre er under opstart, f.eks. afhentning i Thorning og Ans. Vi har derfor brug for, at kunne planlægge og optimere vores arbejdsgange og dermed økonomi, at finde ud af hvordan de enkelte eksperimenter fungerer i praksis og derudfra lave et fælles koncept som kan tilbydes forskellige steder i den store kommune. Derfor har vi besluttet, at lave 2 evalueringer i Begge evalueringer skal vha. spørgeskemaer på afhentningsstederne, udtræk af statistiske informationer fra vores bibliotekssystem og fokusgruppe interviews give grundlaget for en analyse af tilbuddenes værdi for brugerne og de praktiske problematikker: En halvårsevaluering her i forsommeren for at få input tidligt i eksperimenterne En helårsevaluering sidst på året eller først i det nye år for hvordan erfaringer og tid påvirker eksperimenternes forløb. Kort præsentation Her vil vi gerne bordet rundt for lige at præsentere os for hinanden. Karin.. Karen står for IT-udvikling og brugerinddragelse og det er selvfølgelig i den sidste rolle, jeg er her i dag. Vi vil gerne have Jer til at fortælle helt kort: Hvilket afhentningssted I repræsenterer? Hvad sted har I til afhentning og aflevering (lokale, hvordan er det indrettet, evt. møbler, kasser.)? Hvilke åbningstider har I? Er der personlig hjælp (frivillige, butikspersonale ) for brugerne? Ferie: Hvilken ordning har I fået aftale om denne sommer? (frivillige henter på bibliotek, folk skal til nærmeste filial )? V. 1.0 Halvårs evaluering 13

14 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 3: Dagsorden Velkommen Kort præsentation Åbningstider Afhentningsstedet Brug af afhentningsordningen Brug af bibliotekets øvrige tilbud Brug af bibliotekets digitale tilbud V. 1.0 Halvårs evaluering 14

15 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 4: Spørgeskema 2012 Biblioteket vil gerne undersøge anvendelsen og tilfredsheden med de nye tilbud om afhentnings- og afleveringssteder. Det gør vi gennem en kombination af spørgeskemaer, fokusgrupper og analyser af data i bibliotekssystemet 2 gange i 2012, dels i juni måned dels i december måned. Derfor vil vi gerne bede dig om at udfylde følgende spørgeskema og lægge det i afleveringskassen. Alle besvarelser behandles naturligvis fortroligt. På forhånd tak. Navn: Alder: 1. Hvad er dit nærmeste afhentnings- og afleveringssted? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Thorning Skole Ans Skole Sinding Rummet Sorringhus Bryrup Brugs Vrads Købmandshandel Ved ikke 2. Hvor langt har du dertil i km: Køn: K, M 3. Bruger du afhentnings-og afleveringssteder? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja Hvorfor? Nemt Støtter lokalsamfundet Åbningstider Transport Andet Hvor ofte kommer du? Hver uge Sjældnere Hvem låner du til? Hver anden uge Hver måned Dig selv Ægtefælle Børn Forældre eller anden familie V. 1.0 Halvårs evaluering 15

16 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Hvilke typer materialer henter og afleverer du? Faglitteratur Skønlitteratur Film Musik Spil Andet Nej Hvorfor ikke? Bruger bibliotekerne Låner ikke på biblioteket Åbningstider Tæt på Andet 4. Bruger du biblioteker i nærheden af dig til at afhente og/eller aflevere? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja Hvilke? Silkeborg Kjellerup Gjern Them Hvorfor? Vil selv kunne gå rundt og finde Inspiration Arrangementer eller undervisning Udstillinger Andet Hvor ofte kommer du på en af bibliotekerne? Hver uge Hver anden uge Hver måned Nej Hvorfor ikke? Sjældnere Låner ikke på biblioteket Åbningstider V. 1.0 Halvårs evaluering 16

17 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Transport 5. Er åbningstiderne ved afhentnings-og afleveringssteder i orden? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) I orden vil gerne have flere vil gerne have andre tidspunkter på dagen nej, hvorfor? ved ikke 6. Er det nemt for dig at komme til afhentnings- og afleveringsstederne? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja, Hvorfor? Kan gå derhen Har mulighed for bil Det passer med bus Kan få andre til at køre Nej, Hvorfor ikke? Andet Kan ikke gå derhen Har ikke mulighed for bil eller bus Tidspunktet passer ikke i hverdagen Andet 7. Oplever du problemer i forhold til afhentning eller aflevering? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ingen problemer Poserne står og roder, så det er svært at finde sin pose Poserne er ikke altid sat frem i åbningstiden ved ikke 8. Er du tilfreds med den nuværende ordning med afhentnings- og afleveringssteder? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Meget tilfreds: Tilfreds Ved ikke Utilfreds Meget utilfreds: 9. Brugte du bogbussen til afhentning- og aflevering? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) V. 1.0 Halvårs evaluering 17

18 Ja Hvorfor? Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Nemt Støtter lokalsamfundet Åbningstider Transport Andet Hvor ofte? Nej, Hvorfor ikke? Hver gang Hver måned Sjældnere Brugte bibliotekerne Låner ikke på biblioteket Åbningstider Transport hen til bogbussen Andet 10. Kender du bibliotekets digitale tilbud (sæt kryds ud for dem, du har brugt inden for de sidste 2 måneder) Netlydbøger fra netlydbog.dk Netmusik fra bibzoom.dk Netfilm fra Filmstriben.dk E-bøger fra ereolen.dk Library PressDisplay Netspil fra spilogmedier.dk Har du uddybende kommentarer, vil vi gerne have dem: Tak for hjælpen V. 1.0 Halvårs evaluering 18

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen 1. Unges syn på biblioteket De kvalitative data er indsamlet

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering

Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere Effektevaluering Evaluering Bent Saabye Jensen Februar 2013 2 Indhold Resume... 5 Baggrund... 5 Kursusrammen... 6 Evalueringsmål...

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere