Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012"

Transkript

1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1

2 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse Silkeborg Bibliotekerne juni 2012 Karin Svendsen Karen Thomsen Baggrund... 3 Sammenfatning fra fokusgruppe... 4 Lokale muligheder for inspiration... 5 Materialer på afhentningsstedet... 5 Inspiration i poserne... 5 Book en bibliotekar... 5 Andre metoder for inspiration... 5 Detaljeret beskrivelse fra fokusgruppe... 6 Ans Skolebibliotek... 6 Bryrup Brugs... 6 Sinding Bibliotekscafé... 6 Sorringhus... 7 Thorning Skolebibliotek... 7 Vrads Købmandshandel... 7 Ferieordning... 8 Sammenfatning fra Spørgeskemaer... 8 Bilag 1 Interviewguide Bilag 2: Workshop dagsorden og praktisk forberedelse Velkommen Kort præsentation Bilag 3: Dagsorden Bilag 4: Spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 2

3 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Baggrund Silkeborg Bibliotekerne har i 2012 en forsøgsordning, hvor man i flere lokalområder af kommunen etablerer Afhentningssteder. Et afhentningssted er et sted, hvor borgerne kan hente og aflevere lånte materialer. Materialerne er udlånt fra biblioteket og derefter pakket i pose(r) med navn på. Poserne køres med kørselsordning til afhentningsstedet, hvor frivillige sætter dem frem i 'åbningstid'. Forsøgsordningen omfatter forskellige typer af afhentningssteder og er etableret 6 steder i kommunen: Ans Skolebibliotek Bryrup Brugs Thorning Skolebibliotek Vrads Købmandshandel Sinding Bibliotekscafé Sorringhus ældrecenter Forsøgsordningen omfatter 2 evalueringer i 2012: En halvårsevaluering, hvor der i en fokusgruppe med deltagere for alle afhentningssteder hører deres nuværende erfaringer med ordningen og opsamler idéer og forslag til eventuelle forbedringer inden for den økonomi, ordningerne er underlagt. Ved slutningen af 2012 afholdes en afsluttende evaluering, hvor hele årets forløb tages op til vurdering for at danne baggrund for beslutninger om eventuelle muligheder for at etablere faste ordninger. Denne afrapportering omhandler første halvår af forsøgsordningen. Afholdelse af fokusgruppe juni 2012 Fokusgruppen blev afholdt 13. juni 2012 med 1-2 deltagere fra alle afhentningsstederne. Der var en livlig erfaringsudveksling, og dermed kom der en meget dynamisk idégenerering under hele mødet. Det betyder i praksis, at dagsordenen ikke blev fulgt slavisk, men under mødet fik man snakket om de fleste emner. Denne rapport er derfor ikke struktureret efter dagsorden, men efter de emner, deltagerne fik diskuteret. Udsendelse af spørgeskemaer Gennem hele juni måned lå der på alle afhentningssteder spørgeskemaer, som brugerne gennem hjemmesiden og lokalt ved skiltning, var opfordret til at udfylde. V. 1.0 Halvårs evaluering 3

4 Til fokusgruppemødet foreslog deltagerne, at biblioteket i sidste periode af juni skulle lægge skemaer i poserne for ad den vej at få flere besvarelser. Der er i alt kommet 80 besvarelser. Overordnet set giver skemaerne udtryk for at afhentningsstederne bruges og brugerne føler både at det er nemt, og at det støtter lokalsamfundet, ligesom deres bogbusholdeplads gjorde. Men samtidig giver de udtryk for, at de på flere punkter føler, at det er et tilbud, som ikke helt kan leve op til bogbussen mht. inspiration, impulsivitet i lån og perioderne for lån. I Bilag 3, ses spørgeskemaet, og i afsnit 'Sammenfatning fra Spørgeskemaer' ses en kort gennemgang af resultaterne. Sammenfatning fra fokusgruppe Åbningstider og afhentningssted Der var generelt tilfredshed med de lokale 'åbningstider' og adgang til afhentningssteder, men der var også en klar holdning om, at man ville kunne opnå bedre udnyttelse af ordningen, hvis der fandtes fysiske materialer som inspiration til de brugere, der kom for at hente/aflevere. Brug af bibliotekets tilbud Der er ikke det store kendskab til mulighederne for at udnytte bibliotekets tilbud lokalt, ligesom der ikke er mange, som bruger de digitalt tilbud ud over de, der bruger den digitale selvbetjening ii forbindelse med reserveringer, lån og lånerstatus. De fremmødte, som er frivillige ildsjæle, kunne derfor ønske sig udbredelse af kendskab til ordningerne. Det gav derfor anledning til en del gode forslag, som der kan arbejdes videre med i sidste halvår af Konkrete forslag Der kom flere konkrete forslag til opgaver, der kan gøres her og nu: Biblioteket kan putte spørgeskemaer i de poser, der sendes ud til afhentningsstederne de næste par uger for at få så mange som muligt til at udfylde. Biblioteket skal sende tak for sidst mail, så alle deltagere har hinandens mailadresser. Og gerne vedhæfte referat fra fokusgruppemødet. Flere af deltagerne foreslår, at deltagerne eller biblioteket kan bruge skolernes Intranet til at reklamere for afhentningsstederne. Men derudover kom der rigtig mange konkrete idéer, som der kan arbejdes videre med gennem forsøgsperioden og så tage op til vurdering ved næste brugermøde sidst på året. Disse mere langsigtede idéer er beskrevet i de følgende afsnit.

5 Lokale muligheder for inspiration Flere gange i snakken kom der forslag omkring muligheden for lokalt at give inspiration til de, der kommer og henter/afleverer materialer: Fysiske materialer på afhentningsstedet Ønske om fysiske pjecer - lagt frem til inspiration. Inspiration lagt i poserne med materialer til afhentning Andre inspirationsmåder Materialer på afhentningsstedet De fleste steder mangler noget fysisk at bladre i: Der er stort behov for at have en kasse med 'kasserede' børnebøger stående, som brugerne kan bladre i, når de henter og afleverer deres poser. Ikke noget at komme efter, derfor kommer de ikke. Thorning vil gerne have kasser med materialer til inspiration. Også stort ønske i Sinding og Bryrup pensionistklub at få kasser med bøger a la dagplejekasserne bøger der ikke kører med i vores reserveringssystem. Det kunne måske også være bøger fra vores plejehjemsdepot. Generelt vil de gerne have kasser med bøger til at bladre i. Kasser med dagplejebøger som dagplejekoordinatoren bestyrer ved fælles møder Kunne lave lukkede kasser med kasserede materialer som gik på omgang mellem afhentningssteder, som de frivillige låner ud fra (uden om bibliotekssystemet) Inspiration i poserne Folder med reklame og beskrivelse af 'Årets bøger' Månedsfolder med aktuelle arrangementer og forslag til læsning i forhold til sæsoner og aktuelle temaer. Reklame for 'book en bibliotekar' Halvårligt: Arrangementsprogram Book en bibliotekar Vil gerne have arrangementer for digitale medier. Forslag om søge/reserverings kursus alle er nu blevet gjort opmærksom på, at de kan ansøge om sådanne småkurser hos os. Andre metoder for inspiration Måske (inspiration) på en skærm, for hvad skal vi læse? Sæt billeder af forsider, bagsider op lokalt og reklamer i skoleintra.

6 Kan man lave en skærm med visning af materialer, som man kan bladre hen gennem for inspiration? Detaljeret beskrivelse fra fokusgruppe Afhentningsstederne Som en start fortalte deltagerne, hvordan de enkelte afhentningssteder fungerer gennem faktiske oplysninger om: Åbningstider Brug af afhentningsordningen Umiddelbar tilfredshed med ordningen Ans Skolebibliotek Ans Skole Teglgade 20, 8643 Ans by. Biblioteket afleverer/afhenter materialer tirsdag og torsdag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering Åbent med frivillig bemanding tirsdag og torsdag Vurderinger Med placering på skolebiblioteket mangler man det sociale aspekt. Åbningstiden er ikke ret god, når den følger skoletid. Børnefamilierne bruger ordningen for lidt. Der kommer ikke ret mange, når de frivillige er der (og det har været svært at finde frivillige til andre tidspunkter), så man skærer antagelig ned i tiden med frivillig bemanding til en gang ugentlig (i stedet for 2) og det giver så mindre tid uden for skolens åbningstid. Bryrup Brugs Hovedgaden 13, 8654 Bryrup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og fredag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering i Brugsens åbningstid. Vurderinger Bryrup brugs er åben 'altid' og det fungerer med god tilfredshed. Materialerne står frit fremme i poserne hos Bryrup Brugs, men det er ikke noget problem. Stor tilfredshed med tilbuddet deltagerne herfra var meget begejstrede. Sinding Bibliotekscafé Sinding forsamlingshus. Sinding Hovvej 39, 8600 Silkeborg. Biblioteket afleverer materialer fredag formiddag. Biblioteket afhenter materialer mandag formiddag. Åbent med frivillig bemanding fredag

7 Vurderinger De har været etableret i over et år, og som del af specielt projekt har de fået startet på mange gode tiltag: En laver undervisning i mp3 og lydbøger Der er mange arrangementer hen gennem året og man har hidtil kunnet få bibliotekspersonale til at komme og afholde nogle af arrangementerne De frivillige hjælper ældre medborgere med at låne via PC på stedet. Der er socialt aspekt med kaffe, kage i åbningstid. Sorringhus Hovedgaden 56 N, 8641 Sorring. Biblioteket afleverer/afhenter materialer tirsdag og fredag formiddag. Åbent for afhentning/aflevering i Ældrecentrets åbningstid. Vurderinger Mangler meget, at dagplejere kan komme og kigge/bladre. Vi kender ikke de, der kommer og låner udover de, der er i læseklubben. Kunne godt bruge en fra pensionistklubben til at hjælpe: Hvad er godt for mig at læse? Thorning Skolebibliotek Møllevej 7, 8620 Kjellerup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og onsdag formiddag. Åbent for aflevering/afhentning i skolens åbningstid. Åbent med frivillig bemanding torsdag Vurderinger Mangler at skolen kunne stå åben, men de hører ikke, hvornår folk gerne vil have åbent. Det bruges nok meget, fordi børnene kan tage poserne med hjem. Den lokale købmand vil antagelig gerne afsætte en reol til poserne i ferien i hvert fald. - måske også på længere sigt. Vrads Købmandshandel St. Bredlundvej 6, 8654 Bryrup Biblioteket afleverer/afhenter materialer mandag og fredag formiddag. Åbent i Købmandshandlens åbningstid. Vurderinger Stor tilfredshed med tilbuddet deltagerne herfra var meget begejstrede. De voksne i Vrads er glade for åbningstiden og roser konceptet. Det viser sig også ved at der kommer flere og flere poser i kassen.

8 Børnelån er mistet, fordi der ikke er materialer til inspiration. Købmandshandelen har et lille bord stående, og her foregår også livligt socialt fællesskab i forbindelse med besøg i butikken - enten det er indkøb eller afhentning/aflevering af biblioteksposerne. Åbningstider Thorning har oplevet problem med stempling og angivelse af afhentningsfrister : Mail sige 24. xx som sidste afhentningsdato, på posen står 14. xx, så posen er væk, når brugeren kommer. (Dette problem er efterfølgende løst gennem ændring af håndteringen på biblioteket) Biblioteket skal have konkrete eksempler. Ferieordning Ans: Materialer til Ans kodes om til afhentning i Kjellerup. Sorringhus: Materialer til Sorring kodes om til afhentning i Gjern. Thorning: Frivillige fra Thorning henter kassen med materialer i Kjellerup (torsdag over middag) Bryrup og Vrads: Frivillige fra Vrads og Bryrup henter kasser med materialer i Them. torsdag over middag) Sinding: Henter selv fredag formiddag Sammenfatning fra Spørgeskemaer Der var i juni udsendt spørgeskemaer til alle afhentningsstederne. Der er i alt indkommet 80 besvarelser af det udsendte skema. Besvarelserne fordeler sig således mellem afhentningsstederne: Ans Skolebibliotek: 23 (28.75%) Bryrup Brugs: 1 (1.25%) Thorning Skolebibliotek: 1 (1.25%) Vrads Købmandshandel: 32 (40%) Sinding Bibliotekscafé: 20 (25%) Sorringhus ældrecenter: 3 (3.75%) Fordelingen af brugere viser den gennemsnitlige alder er 55 år, yngste er 11 år og ældste er 89 år

9 aldersmæssigt (yngre end 20, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, og >=80) er der en meget fin og jævn fordeling i de enkelte aldersgrupper med i hver gruppe, i ældste og yngste gruppe er der kun ca. 5 i hver. der er 58 kvinder/piger og 22 mænd/drenge, som typisk i biblioteksverdenen en overvægt af de kvindelige brugere den gennemsnitlige afstand til afhentningssted er 6-700m, længste afstand er 3 km. 60% af de adspurgte bruger udover afhentningsstedet et af bibliotekerne i nærheden (42,5% Silkeborg, 20% Kjellerup, 1,3% Gjern og 7,5% Them. Bemærk, at flere af brugerne anvender mere end et bibliotek) Kendskabet til Silkeborg Bibliotekernes netbaserede udlånstilbud varierer noget. Ca.19% kender Netlydbog.dk Filmstriben, mens 11-12% kender e-reolen og Bibzoom. De mindst kendte tilbud er SpilogMedier (3,8%) og Library Press display som ingen brugere i undersøgelsen angiver de kender. Tilfredshed med afhentningsstederne Af de 80 besvarelser angiver 3, at de er ikke-lånere, mens 76 bruger afhentningsstederne og angiver en eller flere grunde til det: 68 (55%) fordi det er nemt 46 (57.5%) for at støtte lokalsamfundet 26 (32.5%) for åbningstiderne 28 (35%) for transport De tilsvarende tal for brug af bogbussen, da den kørte, er at 53 ud af 73 brugte bogbusssen : 45 (61.7%) fordi det er nemt 29 (39.7%) for at støtte lokalsamfundet Kun 9 (12.3%) for åbningstiderne 17 (23.3%) for transport 15 (20.6%) af andre grunde. Her bruger rigtig mange Andet til at angive deres frustration over, at bogbussen ikke kører mere: Det var helt vildt godt og jeg er meget træt af at den ikke kommer i Sinding længere Hygge med børn og et "pusterum" til sig selv God start på weekenden at børn og voksne kan mødes i bussen. Det fremmede samtaler om fælles interesser og skabte aftaler om kaffeslabberas og andet netværken! Fordi vort bibliotek lukkede, hvilket stadig er ærgerligt. Det udelukker mange brugere, som ikke kan bruge computeren samt orientere sig om bøger på nettet I forhold til bogbussen er nuværende en voldsom forringelse.

10 Der er tilfredshed over som alternativ til bogbussen at have fået tilbud med afhentningssted, men med udtryk for savn af bogbussen: Håber virkeligt at nuværende ordning kan fortsætte, så vi fortsat kan benytte os af biblioteket - også her i randområderne Jeg savner bogbussen, men er rigtig godt tilfreds med ordningen i Vrads Købmandshandel. Vi er meget taknemmelige for aflevering/afhentningsordning i Vrads Købmandshandel. Ordningen er superfin! Bibliotekscafeen bidrager til vores fælles sammenhold. Det er væsentligt!!! Ikke nær så godt som bogbussen men bedre end ingenting Andre angiver mere konkret, hvad det er, de mangler ved afhentningssted i forhold til bogbus/filial: Blev inspireret til at låne andet end det jeg bestiller via nettet Bibliotekarvejledning Der er større udvalg i bøger og musik (i bogbussen) Glad for bogcafeen. Savner bogbussen med bibliotekarvejledning Mangler at blive inspireret Det er fint med et afhentningssted men bogbussen var et bedre tilbud - fx- til børn. Vi savner et udvalg til udlån. Kunne godt bruge lidt udvalg ved afhentningsstedet, men som man kan låne med det samme. Impuls lån :-) Glad for bogcafeen. Savner bogbussen med bibliotekarvejledning Og flere understreger behov for at have et møde- og inspirationssted at tage hen til: Savner bogbussen. Hyggeligt mødested for lokale. Og jeg er meget til det visuelle (arkitekt), så jeg har faktisk endnu ikke brugt afhentningsstedet, men vil gøre det. Men hvordan orientere sig, når man ikke har DVD'erne i hånden? Måske har jeg blot ikke brug for al den underholdning! Bøger jeg læser er nogle, jeg gerne vil eje - "faglitteratur" om spiritualitet. Jeg synes, det er ærgerligt, bogbussen ikke kører mere af flere grunde: mere/måske for besværligt for de ældre, de handicappede og for de børn, som før selv kunne gå i bogbussen og se udvalget. Små børns oplevelse af at komme i bogbussen. Familier som nu vælger at tage på biblioteket, lægger måske deres indkøb i en større by, når de er ude at køre. Det går ud over de handlende i de små lokalsamfund. det sociale for alle ved at mødes i bogbussen. Også i spørgeskemaerne dukker problemet op med registrering af datoer i bibliotekssystemet i forhold til kørselsordningens mulighed for at sætte/hente poser:

11 Det kan ofte give problemer ift. Afleveringsdatoer på ex. film (7 dage), når der bliver afhentet i Ans 2x ugen. Men I er gode til at slette bøden, når jeg skriver til jer. Tak. Når man afleverer på afleveringsdagen der står på sedlen får jeg bøde. Det ville være godt om det kunne være afleveringsdagen i købmanden der talte, og ikke budets afleveringsdag. Nogen gange har jeg fået bøde for at aflevere til tiden i Vrads købmand!

12 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 1 Interviewguide Åbningstider Er de i orden? Ikke kun Jeres personlige interesser, men også, hvad I hører ude i lokalsamfundet? Hvad kan I som kontaktpersoner komme med af forslag til evt. ændringer i åbningstid frivillige der henter, bringer materialer oftere, skaffe lokale og frivillige på andre tidspunkter.? Ferier: Kan vi finde en generel løsning for alle afhentningssteder, f.eks. ud fra de forskellige løsninger, der prøves af denne sommer? Afhentningsstedet Hvordan fungerer stedet (lokalet, posernes placering, orden )? Hvor stort er behovet for hjælp af frivillige - kan folk klare sig selv på stedet, eller skal de have hjælp? Brug af afhentningsordningen Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, Hvor mange der benytter sig af afhentnings- og afleveringsstedet? Har i hørt om folk, der nu i stedet foretrækker at tage til nærmeste filial og hvorfor de gør det? Hvad folk mener om denne løsning som alternativ til en bogbusholdeplads? Brug af bibliotekets øvrige tilbud Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, om man bruger Arrangementer? Undervisning? Book en bibliotekar? Book et arrangement? Kender I det tilbud (Sinding kender det og er i gang med at få lavet plan) Brug af bibliotekets digitale tilbud Har I en fornemmelse af fra Jer selv men også fra snak med andre brugere, om man bruger Netlydbøger fra netlydbøger.dk E-bøger fra ereolen.dk? Film fra filmstriben.dk? Netmusik fra bibzoom.dk? Netspil fra spilogmedier.dk? Databaseadgange, f.eks. Library Press Display, Faktalink, Den store danske encyklopædi.. V. 1.0 Halvårs evaluering 12

13 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 2: Workshop dagsorden og praktisk forberedelse Velkommen Tak fordi I er kommet selv om der er fodbold i dag vi håber selvfølgelig, at det er fordi I anser biblioteket for en vigtig del af jeres og lokalsamfundets tilbud. Vi satser på at holde en lille pause undervejs, hvor vi vil byde på en sandwich, og hele forløbet i dag skal gerne slutte inden bibliotekets lukketid. Biblioteket kører en del forskellige eksperimenter med at servicere borgerne i de områder, hvor tidligere bogbus var del af serviceringen. Nogle eksperimenter har kørt gennem længere tid, f.eks. bibliotekscaféen i Sinding og afhentning i Sorringhus, mens andre er under opstart, f.eks. afhentning i Thorning og Ans. Vi har derfor brug for, at kunne planlægge og optimere vores arbejdsgange og dermed økonomi, at finde ud af hvordan de enkelte eksperimenter fungerer i praksis og derudfra lave et fælles koncept som kan tilbydes forskellige steder i den store kommune. Derfor har vi besluttet, at lave 2 evalueringer i Begge evalueringer skal vha. spørgeskemaer på afhentningsstederne, udtræk af statistiske informationer fra vores bibliotekssystem og fokusgruppe interviews give grundlaget for en analyse af tilbuddenes værdi for brugerne og de praktiske problematikker: En halvårsevaluering her i forsommeren for at få input tidligt i eksperimenterne En helårsevaluering sidst på året eller først i det nye år for hvordan erfaringer og tid påvirker eksperimenternes forløb. Kort præsentation Her vil vi gerne bordet rundt for lige at præsentere os for hinanden. Karin.. Karen står for IT-udvikling og brugerinddragelse og det er selvfølgelig i den sidste rolle, jeg er her i dag. Vi vil gerne have Jer til at fortælle helt kort: Hvilket afhentningssted I repræsenterer? Hvad sted har I til afhentning og aflevering (lokale, hvordan er det indrettet, evt. møbler, kasser.)? Hvilke åbningstider har I? Er der personlig hjælp (frivillige, butikspersonale ) for brugerne? Ferie: Hvilken ordning har I fået aftale om denne sommer? (frivillige henter på bibliotek, folk skal til nærmeste filial )? V. 1.0 Halvårs evaluering 13

14 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 3: Dagsorden Velkommen Kort præsentation Åbningstider Afhentningsstedet Brug af afhentningsordningen Brug af bibliotekets øvrige tilbud Brug af bibliotekets digitale tilbud V. 1.0 Halvårs evaluering 14

15 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Bilag 4: Spørgeskema 2012 Biblioteket vil gerne undersøge anvendelsen og tilfredsheden med de nye tilbud om afhentnings- og afleveringssteder. Det gør vi gennem en kombination af spørgeskemaer, fokusgrupper og analyser af data i bibliotekssystemet 2 gange i 2012, dels i juni måned dels i december måned. Derfor vil vi gerne bede dig om at udfylde følgende spørgeskema og lægge det i afleveringskassen. Alle besvarelser behandles naturligvis fortroligt. På forhånd tak. Navn: Alder: 1. Hvad er dit nærmeste afhentnings- og afleveringssted? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Thorning Skole Ans Skole Sinding Rummet Sorringhus Bryrup Brugs Vrads Købmandshandel Ved ikke 2. Hvor langt har du dertil i km: Køn: K, M 3. Bruger du afhentnings-og afleveringssteder? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja Hvorfor? Nemt Støtter lokalsamfundet Åbningstider Transport Andet Hvor ofte kommer du? Hver uge Sjældnere Hvem låner du til? Hver anden uge Hver måned Dig selv Ægtefælle Børn Forældre eller anden familie V. 1.0 Halvårs evaluering 15

16 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Hvilke typer materialer henter og afleverer du? Faglitteratur Skønlitteratur Film Musik Spil Andet Nej Hvorfor ikke? Bruger bibliotekerne Låner ikke på biblioteket Åbningstider Tæt på Andet 4. Bruger du biblioteker i nærheden af dig til at afhente og/eller aflevere? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja Hvilke? Silkeborg Kjellerup Gjern Them Hvorfor? Vil selv kunne gå rundt og finde Inspiration Arrangementer eller undervisning Udstillinger Andet Hvor ofte kommer du på en af bibliotekerne? Hver uge Hver anden uge Hver måned Nej Hvorfor ikke? Sjældnere Låner ikke på biblioteket Åbningstider V. 1.0 Halvårs evaluering 16

17 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Transport 5. Er åbningstiderne ved afhentnings-og afleveringssteder i orden? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) I orden vil gerne have flere vil gerne have andre tidspunkter på dagen nej, hvorfor? ved ikke 6. Er det nemt for dig at komme til afhentnings- og afleveringsstederne? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ja, Hvorfor? Kan gå derhen Har mulighed for bil Det passer med bus Kan få andre til at køre Nej, Hvorfor ikke? Andet Kan ikke gå derhen Har ikke mulighed for bil eller bus Tidspunktet passer ikke i hverdagen Andet 7. Oplever du problemer i forhold til afhentning eller aflevering? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Ingen problemer Poserne står og roder, så det er svært at finde sin pose Poserne er ikke altid sat frem i åbningstiden ved ikke 8. Er du tilfreds med den nuværende ordning med afhentnings- og afleveringssteder? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) Meget tilfreds: Tilfreds Ved ikke Utilfreds Meget utilfreds: 9. Brugte du bogbussen til afhentning- og aflevering? (sæt kryds ud for dem, der passer bedst) V. 1.0 Halvårs evaluering 17

18 Ja Hvorfor? Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Nemt Støtter lokalsamfundet Åbningstider Transport Andet Hvor ofte? Nej, Hvorfor ikke? Hver gang Hver måned Sjældnere Brugte bibliotekerne Låner ikke på biblioteket Åbningstider Transport hen til bogbussen Andet 10. Kender du bibliotekets digitale tilbud (sæt kryds ud for dem, du har brugt inden for de sidste 2 måneder) Netlydbøger fra netlydbog.dk Netmusik fra bibzoom.dk Netfilm fra Filmstriben.dk E-bøger fra ereolen.dk Library PressDisplay Netspil fra spilogmedier.dk Har du uddybende kommentarer, vil vi gerne have dem: Tak for hjælpen V. 1.0 Halvårs evaluering 18

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS?

HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS? LÆSEKREDS SÅDAN! BØGER OG ROMANKASSER HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS? I Biblioteket hjælper gerne med at skaffe bøger til jeres læsekreds. Som en særlig service har vi en række

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

SAMLET TABELRAPPORT BENCHMARKUNDERSØGELSE 2011

SAMLET TABELRAPPORT BENCHMARKUNDERSØGELSE 2011 Til Deltagere i Benchmarkundersøgelse 2011 Dokumenttype Tabelrapport Dato Maj, 2011 SAMLET TABELRAPPORT BENCHMARKUNDERSØGELSE 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 1. Introduktion 1 2. Metode 2 2.1 Vægtning

Læs mere

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker 1 Indhold: 1. Indledning og sammenfatning...3 Portræt af brugerne...4 Brug af biblioteket...4 Vurdering af biblioteket...5 Brug af IT...6 Prioritering

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Der søges om Projektmidler til modning vedr. udvikling og design af værktøjer som muliggør selvbetjente filialer

Der søges om Projektmidler til modning vedr. udvikling og design af værktøjer som muliggør selvbetjente filialer Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K ANSØGER Silkeborg Bibliotek Lars Bornæs / Mogens Larsen Hostrupsgade 41A, 8600

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Spørgeskema til ansøger (Børnebil)

Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at dit barns ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af dit

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

HF SUNDBYVESTER. Biksens fremtid. spørgeskemaundersøgelse

HF SUNDBYVESTER. Biksens fremtid. spørgeskemaundersøgelse HF SUNDBYVESTER Biksens fremtid spørgeskemaundersøgelse Kan udfyldes elektronisk på hjemmeside og facebook grupper - eller afleveres i postkassen på Diamantgangen 66. Medlemmer og kunders input til fremtiden

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Vordingborg Bibliotekerne tilbyder diverse services tilpasset til mobiltelefoner der har adgang til Internet. Det betyder,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere