Odense Centralbibliotek 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Centralbibliotek 2015"

Transkript

1 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1

2 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2. Konklusioner 3. Kortlægning af læsevaner 4. Digitalisering og læsevaner 5. Betydning af biblioteksbrug i barndom 6. Eftermåling: resultater og evaluering 2

3 1. Projektets formål 1. Om teknologi skaber bedre læselyst og læsekompetencer og om det betyder noget for læseoplevelsen, hvilket medie man benytter 2. Hvad er samspillet mellem medie- og læsekompetencer 3. Afprøve digitale læsestimulerende aktiviteters effekt på målgruppernes læsning (evne, oplevelse, lyst og vaner). 4. Målgrupperne: Læseuvante +/- mediekompetence 5. Perspektiverne: Input til bibliotekerne ift. udnyttelse af nutidens teknologi for et mere sammenhængende tilbud National interesse, hvis der kan identificeres positive effekter: uddannelse, social arv m.m. 3

4 1. Introduktion og formål Samlet undersøgelse med følgende hovedformål: 1. Kortlægning af danskernes læsevaner, læseevner og præferencer for læsning fysisk vs. digitalt 2. Samspil mellem digitale mediekompetencer og læsning? 3. En temaundersøgelse af sammenhængen mellem biblioteksbrug i barndommen og senere læsevaner 4. Specifik effektevaluering af deltagelse i læseforløbene på Odense, Randers og Thisted Bibliotek. 4

5 1. Om undersøgelsen (kvantitativ) Denne kvantitative del er baseret på to datasæt et til den generelle analyse af danskernes læsevaner, -interesser og evner og et til den specifikke projektevaluering. Det generelle datasæt indeholder besvarelser, indsamlet fra september 2014 til februar Datasættet er vejet for at stemme overens med den nationale fordeling på køn, alder og uddannelse. Det projektevaluerende datasæt indeholder en nulpunktsmåling med 118 besvarelser samt en eftermåling med 73 besvarelser Begge datasæt omfatter både læsevante og uvante samt personer med forskellige grader af mediekompetencer 5

6 1. Om undersøgelsen (kvalitativ) Personinterviews før og efter projektets indsatser. Interviewtema: kompetencer, vaner, baggrund, historik, motivation og lyst ift. digitale medier og tjenester samt niveau for læseevne og læselyst samt oplevelser af sammenhænge mellem medier og læsning. Efter projekt: hvordan specifik projektaktivitet har påvirket læselyst, læsevaner, læsemængde og type af litteratur. Semistruktureret interviewguide 22 før interviews 19 efterinterviews med samme personer efter aktiviteternes gennemførelse. 6

7 2. Konklusioner 1. Læsevaner 2. Læsevaner og køn, alder, og uddannelse 3. Biblioteksbrug i barndommen 4. Effektevaluering af projekts digitale læsestimulerende aktiviteter 7

8 2.1 Konklusion: Læsevaner Fysiske medier såsom aviser, romaner og magasiner, benyttes oftere end digitale medier De fleste foretrækker at benytte biblioteket fysisk, og at låne/købe bøger i fysisk form De fleste benytter sig af sociale medier og apps på smartphone eller tablet Mange har svært ved at læse og forstå indholdet i breve og beskeder fra det offentlige dette bedres dog klart med øget uddannelsesniveau (social skævhed) Store andele kender til Bibliotek.dk, ereolen.dk, og Filmstriben.dk, mens kendskab til andre tilbud er lavt. 8

9 2.2 Konklusion: Læsevaner og køn, alder, og uddannelse Kvinder læser oftere end mænd, og angiver at de har lettere ved at læse og forstå indholdet i det de læser Yngre mennesker er mere digitaliserede end ældre Ældre mennesker læser oftere end yngre Højtuddannede mennesker er de mest digitaliserede Samspillet mellem fysisk og digital læsning er overordnet: Personer, der ofte læser fysisk er mere digitaliserede og de læser samlet set mere. Projektet viser dog, at læsning formentlig kan øges for alle grupper gennem digitale læsestimulerende og oplysende tiltag (jf. Følgende). 9

10 2.3 Konklusion: Biblioteksbrug i barndommen Biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på læsningshyppighed senere i livet. Efter kontrol for indflydelse fra forældres uddannelse! Biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på lysten til at låne/købe både fysiske og digitale bøger Biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på evnen til at læse og forstå indholdet i romaner, noveller, digte, avisartikler, magasiner og breve og beskeder fra det offentlige -> Biblioteker har plads ved siden af mælk, fiskeolie og grøntsager! 10

11 2.4 Konklusion: Effektvurdering af projektet opgradér din læsning Efter forløbet vurderer projektdeltagerne både spørgeskema og interviews: at projektet har været spændende, relevant, og især lærerigt at projektet har haft en positiv indflydelse på deres lyst og evne til at læse at projektet har øget deres læsningshyppighed At projektet har øget deres viden om hvordan man finder interessant læsestof digitalt 11

12 2.4 Konklusion: Effektvurdering af projektet opgradér din læsning Konkrete målbare effekter (forskel på før og nu) er: at deltagere oftere benytter apps på smartphone eller tablet oftere besøger biblioteket både fysisk og digitalt Desuden kan man efter forløbet måle et betydeligt øget kendskab til mange af bibliotekets digitale tilbud 12

13 3. Kortlægning af læsevaner 1. Generelle tendenser 2. Køns indflydelse 3. Alders indflydelse 4. Uddannelsesniveaus indflydelse 13

14 3.1 Læsevaner på tværs af medier (ugentligt eller oftere) Avis Romaner Faglitterære artikler 28% 32% 63% Denne figur viser læsning og lytning på tværs af forskellige medietyper. De viste andele er de, der benytter medierne ugentligt eller oftere. Faglitterære bøger Magasiner om kongelige, kendte og hjemmet 17% 25% Avis er det hyppigst benyttede medie, med 63% der læser avis ugentligt eller oftere. Blogs på nettet Noveller Magasiner om mode, design og livsstil Litteratur fra nettet Digte 15% 12% 12% 5% 3% Blandt andre populære medier er romaner (32%), faglitterære artikler (28%) og faglitterære bøger (25%). Betydelige andele læser magasiner, blogs og noveller ugentligt eller oftere, mens litteratur fra nettet og digte er mindre populære. Litteratur fra skrivefora på nettet 2% 14

15 3.1 Digitale medievaner (ugentligt eller oftere) Læser og søger nyheder og information på internettet Benytter sociale medier 73% 88% Denne figur viser andelene, der benytter forskellige digitale tilbud ugentligt eller oftere. Bruger apps på smartphone eller tablet Hører og ser digitale nyheder Bruger digitale underholdningstjenester til musik, film og serier 46% 57% 69% Hyppigst benyttet er læsning og søgning af nyheder og information på internettet. Herefter følger brug af sociale medier og brug af apps på smartphone eller tablet. Ser film på YouTube eller lignende Foretager indkøb og betaling på nettet 12% 39% Mindre populære digitale tilbud er indkøb og betaling på nettet, brug af digitale betalingstjenester til litteratur og oprettelse og deling af film på YouTube og lignende. Bruger digitale betalingstjenester til litteratur 4% Opretter og deler film på YouTube eller lignende 4% 15

16 3.1 Det fysiske mod det digitale bibliotek Fysisk 43% Figur 1: Biblioteksbesøg indenfor seneste måned Digitalt 35% Bøger i fysisk form Bøger i digital form 22% 40% Figur 2: Andele, der om 1 år forventer at låne bøger på biblioteket månedligt eller oftere Låne fysiske bøger på biblioteket Købe fysiske bøger 51% 50% Figur 3: Interesse for køb/bibliotekslån af bøger i digital og fysisk form Låne digitale bøger på biblioteket 27% Købe digitale bøger 13% 16

17 3.1 Det fysiske mod det digitale bibliotek I skolen læser vi noveller på skærm. Men jeg foretrækker klart papir, fordi den hvide skærm giver ondt i øjnene. Sandy, ung kvinde Det er simpelthen mere praktisk at læse bøgerne i hånden og så går den jo heller ikke tør for strøm, så den kan man bedre have med sig. Bente, voksen kvinde Har lettere ved at læse på ipad fordi store bøger virker uoverskueligt. Foretrækker ipad læsning. Viktor, ung mand 17

18 3.1 Læseevner Magasiner 95% Figuren viser de andele der vurderer, at de har nemt eller meget nemt ved at læse og forstå forskellige typer læsestof. Avisartikler Romaner Noveller 90% 89% 95% Langt de fleste, 95%, kan læse og forstå indholdet af magasiner og avisartikler uden problemer. Lidt færre har nemt ved at læse og forstå romaner og noveller tallet er ca. 90% for begge. Breve og beskeder fra det offentlige Digte 41% 65% Breve og beskeder fra det offentlige har betydeligt færre, 65%, nemt ved. Nederst ligger digte, med kun 41% der har nemt ved at læse og forstå indholdet. 18

19 3.1 Forventninger til fremtidig læsning Fysiske bøger 46% Denne figur viser andelene, der om et år forventer at læse forskellige typer materiale ugentligt eller oftere. Magasiner 24% E-bøger/digitale bøger 18% Blogs 16% Noveller 14% Digte 5% 19

20 3.1 Kendskab til digitale bibliotekstilbud Bibliotek.dk Filmstriben.dk 21% 50% Det mest kendte digitale bibliotekstilbud er Bibliotek.dk, med 50% kendskab. ereolen.dk Litteratursiden.dk Netlydbog.dk BibZoom.dk 11% 10% 9% 17% Andre kendte tilbud er Filmstriben.dk (21% kendskab), ereolen.dk (17% kendskab) og Litteratursiden.dk (11% kendskab). Biblioteksvagten.dk Forfatterweb 7% 5% Kendskabet til de øvrige tilbud ligger lavt, på 10% eller derunder. E-Musik.dk Faktalink 5% 4% En betydelig andel på 39% kender slet ikke til nogen af de nævnte digitale bibliotekstilbud. PallesGavebod.dk 3% SMS-Press 1% Kender ingen af de nævnte 39% 20

21 3.1 Typisk placering ved læsning af fysisk materiale I en lænestol eller sofa 71% I sengen 48% Under transport 24% I haven 19% Ved spisebordet 13% I venteværelse 10% Ved skrive-/arbejdsbord hjemme 9% På toilettet I skolen eller på uddannelsesinstitution Ved skrive-/arbejdsbord på arbejdsplads 8% 8% 6% På café, restaurant eller lignende 2% Andet 8% 21

22 3.1 Typisk placering ved læsning af digitalt materiale I en lænestol eller sofa 44% I sengen 23% Under transport 22% Ved skrive-/arbejdsbord hjemme 19% Ved skrive-/arbejdsbord på arbejdsplads 10% Ved spisebordet 10% I skolen eller på uddannelsesinstitution 7% På toilettet 7% I haven 6% I venteværelse 6% På café, restaurant eller lignende 2% Læser ikke noget digitalt 21% Andet 5% 22

23 3.1 Faktorer med indflydelse på fysisk læsning At jeg har ro og mulighed for fordybelse At emnet er personligt udviklende eller interessant for mig At det er hyggeligt 36% 39% 42% Denne figur viser de faktorer der har betydning for, at de adspurgte får lyst til, og går i gang med at læse fysiske materialer. At jeg kan låne det gratis på biblioteket At jeg får bogen eller andet anbefalet af familie eller venner At jeg har weekend eller holder ferie 22% 21% 23% Nogenlunde den samme fordeling gør sig gældende med hensyn til digitale materialer. At det er relevant for mit arbejde, skole eller studie 18% At det er nemt tilgængeligt 16% At det er letlæseligt 11% At der er noget socialt forbundet med læsningen At jeg har deltaget i kurser, aktiviteter eller lignende, der inspirerer mig til at læse At jeg kan være online samtidig med at jeg læser 7% 2% 3% Andet 6% 23

24 3.2 Forskel mellem kønnenes biblioteksbrug og læsevaner Kvinde/pige Mand/dreng 65% 81% Figur 1: Andel, der benytter sociale medier ugentligt eller oftere, sammenholdt med køn Kvinde/pige Mand/dreng 39% 49% Figur 2: Andel, der har besøgt biblioteket fysisk for højst en måned siden, sammenholdt med køn Kvinde/pige Mand/dreng 26% 39% Figur 3: Andel, der læser romaner ugentligt eller oftere, sammenholdt med køn Disse tre figurer er blot eksempler analysen viste, at køn spiller ind i mange andre sammenhænge. Den generelle tendens var at kvinder var de mest digitaliserede, bedst læsende, og benyttede biblioteket mest. 24

25 3.3 Alder og digitale vaner 70 år eller derover år år 44% 53% 70% Figur 1: Andel, der benytter sociale medier ugentligt eller oftere, sammenholdt med alder år 79% år 87% år år 93% 95% 70 år eller derover år år 3% 8% 9% Figur 2: Andel, der læser blogs på nettet ugentligt eller oftere, sammenholdt med alder år 15% år 17% år 31% år 38% 25

26 3.3 Alder og fysiske læsevaner 70 år eller derover år år 33% 40% 47% Figur 1: Andel, der læser romaner ugentligt eller oftere, sammenholdt med alder år 31% år 23% år 14% år 25% 70 år eller derover år 75% 79% Figur 2: Andel, der læser avis ugentligt eller oftere, sammenholdt med alder år år 66% 67% år 45% år år 47% 50% 26

27 3.4 Uddannelse og læseevner Lang videregående uddannelse Mellemang videregående uddannelse 78% 83% Denne figur viser andelene der har nemt eller meget nemt ved at forstå indholdet i breve og beskeder fra det offentlige, fordelt på længst gennemførte uddannelse. Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Studentereksamen eller lignende 61% 65% 70% Tendensen er at læseevne stiger i takt med uddannelsesniveau. Dette gør sig ikke kun gældende med hensyn til breve og beskeder fra det offentlige, men også med indholdet i digte og noveller, og til en vis grad indholdet i romaner. Folkeskole/grundskole 53% 27

28 3.4 Uddannelse og digitaliseringsgrad Lang videregående uddannelse Mellemang videregående uddannelse 17% 22% Denne figur viser andelene der foretager indkøb på internettet ugentligt eller oftere, fordelt på længst gennemførte uddannelse. Denne faktor er ofte en god indikator for en persons generelle digitaliseringsgrad. Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse 9% 15% Det fremgår at personer med folkeskole-/ grundskoleuddannelse eller erhvervsuddannelse sjældnest benytter internettet til indkøb. Studentereksamen eller lignende Folkeskole/grundskole 10% 15% Personer med studentereksamen eller kort videregående uddannelse befinder sig lidt bedre, og herefter stiger hyppigheden med længere uddannelse. 28

29 3.4 Uddannelse og bogudlån Lang videregående uddannelse Mellemang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse 42% 47% 71% 72% Denne figur viser andelen af personer, der er noget eller meget interesserede i at låne fysiske bøger på biblioteket, fordelt på længst gennemførte uddannelse. Det fremgår at grupperne med folkeskole-/ grundskoleuddannelse, erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse er de mindst interesserede. Personer med studentereksamen, og især mellemlang eller lang videregående uddannelse, viser høj interesse. Studentereksamen eller lignende Folkeskole/grundskole 43% 63% Nogenlunde samme tendens gør sig gældende med hensyn til interesse for lån af digitale bøger, samt for køb af fysiske bøger. 29

30 4. Digitalisering og læsevaner 1. Om fysisk læseindeks og samlet læseindeks 2. Læsepræferencer og læsning 3. Digitaliseringsgrad og læsning 30

31 4.1 Om fysisk læseindeks og samlet læseindeks I dette afsnit benyttes det fysiske og det samlede læseindeks. Disse indeks er indikatorer for gruppers læsehyppighed. Det fysiske læseindeks omhandler kun læsning af fysiske materialer, mens det samlede læseindeks omhandler læsning af både fysiske og digitale materialer. Begge indeks går fra 0 til 6, hvor 0 er meget sjælden læsning, og 6 er meget hyppig læsning. 31

32 4.2 Læsepræferencer og læsning Læse den som en fysisk bog 3,0 Figur 1: Foretrukken måde at læse/høre en roman på, sammenholdt med fysisk læseindeks Læse den digitalt 2,8 Høre den på lydbånd/cd eller i radioen 2,6 Læse den digitalt Læse den som en fysisk bog 2,7 2,7 Figur 2: Foretrukken måde at læse/høre en roman på, sammenholdt med samlet læseindeks Høre den på lydbånd/cd eller i radioen 2,4 32

33 4.3 Digitaliseringsgrad og fysisk læsning 1 eller flere gange dagligt 3,2 Denne figur viser hyppighed af indkøb og betaling på nettet, sammenholdt med fysisk læseindeks. 1 eller flere gange om ugen 1 eller flere gange om måneden 2,9 3,0 Brug af internettet til betaling og indkøb er generelt en god indikator for en persons digitaliseringsgrad. 1 eller flere gange om året 2,8 Det ses at personer med en højere grad af digitalisering, også læser fysiske materialer hyppigst. Sjældnere end 1 gang om året Aldrig 2,4 2,5 Dette gør sig også gældende, hvis man i stedet for indkøb på internettet ser på brug af internettet til læsning og søgning af information og digitale nyheder. 33

34 4.3 Digitaliseringsgrad og læsning samlet set 1 eller flere gange dagligt 3,0 Denne figur viser hyppighed af indkøb og betaling på nettet, sammenholdt med det samlede læseindeks. 1 eller flere gange om ugen 2,8 Det ses at personer med en højere grad af digitalisering læser mest samlet set. 1 eller flere gange om måneden 1 eller flere gange om året Sjældnere end 1 gang om året Aldrig 2,1 2,1 2,5 2,7 Dette gør sig også gældende, hvis man i stedet for indkøb på internettet ser på brug af internettet til læsning og søgning af information og digitale nyheder, på brug af internettet til underholdning, til digitale betalingstjenester for litteratur, eller til at se film på YouTube eller lignende. 34

35 5. Betydning af biblioteksbrug i barndom 1. Biblioteksbrug i barndoms indflydelse på læsning 2. Biblioteksbrug i barndoms indflydelse på andre faktorer 35

36 5.1 Biblioteksbrug i barndoms indflydelse på læsning Lang videregående uddannelse 2,1 2,7 På denne figur er respondenterne blevet delt ind efter hvilken uddannelse deres forældre har/havde. Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse 2,1 2,1 2,8 2,8 Tallene til venstre viser placering på det samlede læseindeks for dem, der i barndommen benyttede biblioteket sjældnere end årligt. Tallene til højre viser placering for dem der benyttede biblioteket ugentligt eller oftere. Erhvervsuddannelse Folkeskole eller studentereksamen 1,9 2,0 2,5 2,7 Det ses således at forældres uddannelse har en vis betydning for læsningshyppighed senere i livet, men også at biblioteksbrug i barndommen har en betydeligt større betydning. 36

37 5.2 Biblioteksbrug i barndoms indflydelse på andre faktorer Analysen viser desuden, at hyppigt biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på: Lysten til at låne fysiske og digitale bøger på biblioteket Lysten til at købe fysiske og digitale bøger Evnen til at læse og forstå indholdet i romaner, noveller, digte, avisartikler, magasiner og breve og beskeder fra det offentlige 37

38 6. Eftermåling: resultater og evaluering 1. Selvvurderet effekt at forløb 2. Konkrete forbedringer som følge af forløb 38

39 6.1 Deltageres vurdering af forløbet Lærerigt 70% Denne figur omhandler de personer, der har deltaget i et læseforløb, og deres vurdering af dette forløb. Relevant Spændende 53% 63% Det fremgår at 70% i nogen eller høj grad mener at forløbet har været lærerigt, 63% at det har været relevant, og 53% at det har været spændende. 39

40 6.1 Deltageres vurdering af forløbet...brug af digitale medier til at læse 52% Denne figur viser andelen af deltagere, der i nogen eller høj grad vurderer, at deltagelse i forløbet i fremtiden vil øge følgende ting....lyst til at læse i det hele taget...viden om, hvor du kan finde noget spændende læsestof 55% 70% Det ses at de fleste af deltagerne har stor tiltro til de positive effekter af forløbet, især når det kommer til viden om at finde spændende læsestof....læsemængde (i fritiden såvel som studie/skole/job) 55%...evne til at læse 51% 40

41 6.1 Deltageres vurdering af forløbet Ser jeg en artikel på nettet, så læser jeg hele artiklen nu, det var jeg ikke så god til før. Anders, ung mand Har aldrig læst en krimi før forløbet startede, men nu kan jeg godt lide det. Det var fordi vi blev introduceret til det. Asbjørn, ung mand Ja, det har øget min læsning, jeg læser jo andre steder nu og jeg benytter lydbøger og e-bøger som jeg kan have med over alt. Det giver nye muligheder for mine læsevaner. Jan, ældre mand 41

42 6.2 Ændringer i vaner fra før til efter deltagelse Efter Før 88% 96% Figur 1: Andel, der bruger apps på smartphone eller tablet ugentligt eller oftere Efter Før 47% 67% Figur 2: Andel, der har besøgt biblioteket fysisk for højst en måned siden Efter Før 28% 47% Figur 3: Andel, der har besøgt biblioteket digitalt for højst en måned siden 42

43 6.2 Ændringer i kendskab til digitale tilbud SMS-Press Faktalink 2% 9% 16% 26% Denne figur viser ændringer i kendskabet til forskellige digitale bibliotekstilbud. Forfatterweb Litteratursiden.dk Filmstriben.dk 9% 21% 45% 57% 64% 81% Det hvide tal til venstre viser andelen der kendte til tilbuddene før deltagelse i et læseforløb, mens de sorte tal til højre viser kendskab efter deltagelse. ereolen.dk 23% 67% Det fremgår at kendskabet til alle disse digitale bibliotekstilbud er steget betydeligt. E-Musik.dk 2% 10% Biblioteksvagten.dk 3% 14% Bibliotek.dk 53% 69% 43

44 6.2 Ændringer i kendskab til digitale tilbud Jeg syntes at de der hjemmesider fungerer rigtig godt. I stedet for at Google og skrive, så kan man her gå ind under digte direkte. Det fungerer også godt at man kan låne bøger på nettet. Katrine, ung kvinde Jeg tror at tilgængeligheden til biblioteket er blevet meget større og jeg har fået viden om de forskellige tilbud. Det gør at jeg nok vil læse mere fremover. Liv, ældre kvinde 44

45 6.2 Faktorer med indflydelse på igangsætning af læsning Efter Før 9% 23% Figur 1: Andel der angiver, at det har betydning for, at de går i gang med at læse fysisk materiale, at materialet er nemt tilgængeligt, før og efter deltagelse i forløb Efter Før 18% 34% Figur 2: Andel der angiver, at det har betydning for, at de går i gang med at læse digitalt materiale, at materialet er nemt tilgængeligt, før og efter deltagelse i forløb 45

46 Afrunding Fysiske medier benyttes oftere end digitale medier Mange har svært ved at læse og forstå indholdet i breve og beskeder fra det offentlige Samspillet mellem fysisk og digital læsning er overordnet: Personer, der ofte læser fysisk er mere digitaliserede og de læser samlet set mere. Projektet viser, at læsning formentlig kan øges for alle grupper Biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på læsningshyppighed senere i livet. Efter kontrol for indflydelse fra forældres uddannelse! 46

47 Afrunding Efter forløbet vurderer projektdeltagerne: projektet har været spændende, relevant og lærerigt projektet har haft en positiv indflydelse på deres lyst og evne til at læse at projektet har øget deres læsningshyppighed At projektet har øget viden om hvordan man finder interessant læsestof digitalt Deltagerne benytter oftere apps Besøger biblioteket både fysisk og digitalt Øget kendskab til mange af bibliotekets digitale tilbud 47

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv

Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Mediebilledet anno 2014 i et filmperspektiv Kim Angel, Head of Media 2014 Side 1 Follow the money 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Årlig annonceomsætning, antal mio. kr. excl. moms 2006 2007 2008

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Hovedresultater fra: Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Hovedresultater fra Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet Kilder i VIP Zinio (150059-magasin) Søgning vælg ja når metadata skal kunne søges og vises i jeres grænseflade vælg link til onlineadgang for at brugerne kan få adgang til ressourcen hos leverandøren Beskrivelse

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek Danskernes Digitale Bibliotek Hvorfor er det en god idé? Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen DB SYD biblioteks- og kulturforening. 1. marts 2011, Jelling.

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere