Odense Centralbibliotek 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Centralbibliotek 2015"

Transkript

1 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1

2 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2. Konklusioner 3. Kortlægning af læsevaner 4. Digitalisering og læsevaner 5. Betydning af biblioteksbrug i barndom 6. Eftermåling: resultater og evaluering 2

3 1. Projektets formål 1. Om teknologi skaber bedre læselyst og læsekompetencer og om det betyder noget for læseoplevelsen, hvilket medie man benytter 2. Hvad er samspillet mellem medie- og læsekompetencer 3. Afprøve digitale læsestimulerende aktiviteters effekt på målgruppernes læsning (evne, oplevelse, lyst og vaner). 4. Målgrupperne: Læseuvante +/- mediekompetence 5. Perspektiverne: Input til bibliotekerne ift. udnyttelse af nutidens teknologi for et mere sammenhængende tilbud National interesse, hvis der kan identificeres positive effekter: uddannelse, social arv m.m. 3

4 1. Introduktion og formål Samlet undersøgelse med følgende hovedformål: 1. Kortlægning af danskernes læsevaner, læseevner og præferencer for læsning fysisk vs. digitalt 2. Samspil mellem digitale mediekompetencer og læsning? 3. En temaundersøgelse af sammenhængen mellem biblioteksbrug i barndommen og senere læsevaner 4. Specifik effektevaluering af deltagelse i læseforløbene på Odense, Randers og Thisted Bibliotek. 4

5 1. Om undersøgelsen (kvantitativ) Denne kvantitative del er baseret på to datasæt et til den generelle analyse af danskernes læsevaner, -interesser og evner og et til den specifikke projektevaluering. Det generelle datasæt indeholder besvarelser, indsamlet fra september 2014 til februar Datasættet er vejet for at stemme overens med den nationale fordeling på køn, alder og uddannelse. Det projektevaluerende datasæt indeholder en nulpunktsmåling med 118 besvarelser samt en eftermåling med 73 besvarelser Begge datasæt omfatter både læsevante og uvante samt personer med forskellige grader af mediekompetencer 5

6 1. Om undersøgelsen (kvalitativ) Personinterviews før og efter projektets indsatser. Interviewtema: kompetencer, vaner, baggrund, historik, motivation og lyst ift. digitale medier og tjenester samt niveau for læseevne og læselyst samt oplevelser af sammenhænge mellem medier og læsning. Efter projekt: hvordan specifik projektaktivitet har påvirket læselyst, læsevaner, læsemængde og type af litteratur. Semistruktureret interviewguide 22 før interviews 19 efterinterviews med samme personer efter aktiviteternes gennemførelse. 6

7 2. Konklusioner 1. Læsevaner 2. Læsevaner og køn, alder, og uddannelse 3. Biblioteksbrug i barndommen 4. Effektevaluering af projekts digitale læsestimulerende aktiviteter 7

8 2.1 Konklusion: Læsevaner Fysiske medier såsom aviser, romaner og magasiner, benyttes oftere end digitale medier De fleste foretrækker at benytte biblioteket fysisk, og at låne/købe bøger i fysisk form De fleste benytter sig af sociale medier og apps på smartphone eller tablet Mange har svært ved at læse og forstå indholdet i breve og beskeder fra det offentlige dette bedres dog klart med øget uddannelsesniveau (social skævhed) Store andele kender til Bibliotek.dk, ereolen.dk, og Filmstriben.dk, mens kendskab til andre tilbud er lavt. 8

9 2.2 Konklusion: Læsevaner og køn, alder, og uddannelse Kvinder læser oftere end mænd, og angiver at de har lettere ved at læse og forstå indholdet i det de læser Yngre mennesker er mere digitaliserede end ældre Ældre mennesker læser oftere end yngre Højtuddannede mennesker er de mest digitaliserede Samspillet mellem fysisk og digital læsning er overordnet: Personer, der ofte læser fysisk er mere digitaliserede og de læser samlet set mere. Projektet viser dog, at læsning formentlig kan øges for alle grupper gennem digitale læsestimulerende og oplysende tiltag (jf. Følgende). 9

10 2.3 Konklusion: Biblioteksbrug i barndommen Biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på læsningshyppighed senere i livet. Efter kontrol for indflydelse fra forældres uddannelse! Biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på lysten til at låne/købe både fysiske og digitale bøger Biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på evnen til at læse og forstå indholdet i romaner, noveller, digte, avisartikler, magasiner og breve og beskeder fra det offentlige -> Biblioteker har plads ved siden af mælk, fiskeolie og grøntsager! 10

11 2.4 Konklusion: Effektvurdering af projektet opgradér din læsning Efter forløbet vurderer projektdeltagerne både spørgeskema og interviews: at projektet har været spændende, relevant, og især lærerigt at projektet har haft en positiv indflydelse på deres lyst og evne til at læse at projektet har øget deres læsningshyppighed At projektet har øget deres viden om hvordan man finder interessant læsestof digitalt 11

12 2.4 Konklusion: Effektvurdering af projektet opgradér din læsning Konkrete målbare effekter (forskel på før og nu) er: at deltagere oftere benytter apps på smartphone eller tablet oftere besøger biblioteket både fysisk og digitalt Desuden kan man efter forløbet måle et betydeligt øget kendskab til mange af bibliotekets digitale tilbud 12

13 3. Kortlægning af læsevaner 1. Generelle tendenser 2. Køns indflydelse 3. Alders indflydelse 4. Uddannelsesniveaus indflydelse 13

14 3.1 Læsevaner på tværs af medier (ugentligt eller oftere) Avis Romaner Faglitterære artikler 28% 32% 63% Denne figur viser læsning og lytning på tværs af forskellige medietyper. De viste andele er de, der benytter medierne ugentligt eller oftere. Faglitterære bøger Magasiner om kongelige, kendte og hjemmet 17% 25% Avis er det hyppigst benyttede medie, med 63% der læser avis ugentligt eller oftere. Blogs på nettet Noveller Magasiner om mode, design og livsstil Litteratur fra nettet Digte 15% 12% 12% 5% 3% Blandt andre populære medier er romaner (32%), faglitterære artikler (28%) og faglitterære bøger (25%). Betydelige andele læser magasiner, blogs og noveller ugentligt eller oftere, mens litteratur fra nettet og digte er mindre populære. Litteratur fra skrivefora på nettet 2% 14

15 3.1 Digitale medievaner (ugentligt eller oftere) Læser og søger nyheder og information på internettet Benytter sociale medier 73% 88% Denne figur viser andelene, der benytter forskellige digitale tilbud ugentligt eller oftere. Bruger apps på smartphone eller tablet Hører og ser digitale nyheder Bruger digitale underholdningstjenester til musik, film og serier 46% 57% 69% Hyppigst benyttet er læsning og søgning af nyheder og information på internettet. Herefter følger brug af sociale medier og brug af apps på smartphone eller tablet. Ser film på YouTube eller lignende Foretager indkøb og betaling på nettet 12% 39% Mindre populære digitale tilbud er indkøb og betaling på nettet, brug af digitale betalingstjenester til litteratur og oprettelse og deling af film på YouTube og lignende. Bruger digitale betalingstjenester til litteratur 4% Opretter og deler film på YouTube eller lignende 4% 15

16 3.1 Det fysiske mod det digitale bibliotek Fysisk 43% Figur 1: Biblioteksbesøg indenfor seneste måned Digitalt 35% Bøger i fysisk form Bøger i digital form 22% 40% Figur 2: Andele, der om 1 år forventer at låne bøger på biblioteket månedligt eller oftere Låne fysiske bøger på biblioteket Købe fysiske bøger 51% 50% Figur 3: Interesse for køb/bibliotekslån af bøger i digital og fysisk form Låne digitale bøger på biblioteket 27% Købe digitale bøger 13% 16

17 3.1 Det fysiske mod det digitale bibliotek I skolen læser vi noveller på skærm. Men jeg foretrækker klart papir, fordi den hvide skærm giver ondt i øjnene. Sandy, ung kvinde Det er simpelthen mere praktisk at læse bøgerne i hånden og så går den jo heller ikke tør for strøm, så den kan man bedre have med sig. Bente, voksen kvinde Har lettere ved at læse på ipad fordi store bøger virker uoverskueligt. Foretrækker ipad læsning. Viktor, ung mand 17

18 3.1 Læseevner Magasiner 95% Figuren viser de andele der vurderer, at de har nemt eller meget nemt ved at læse og forstå forskellige typer læsestof. Avisartikler Romaner Noveller 90% 89% 95% Langt de fleste, 95%, kan læse og forstå indholdet af magasiner og avisartikler uden problemer. Lidt færre har nemt ved at læse og forstå romaner og noveller tallet er ca. 90% for begge. Breve og beskeder fra det offentlige Digte 41% 65% Breve og beskeder fra det offentlige har betydeligt færre, 65%, nemt ved. Nederst ligger digte, med kun 41% der har nemt ved at læse og forstå indholdet. 18

19 3.1 Forventninger til fremtidig læsning Fysiske bøger 46% Denne figur viser andelene, der om et år forventer at læse forskellige typer materiale ugentligt eller oftere. Magasiner 24% E-bøger/digitale bøger 18% Blogs 16% Noveller 14% Digte 5% 19

20 3.1 Kendskab til digitale bibliotekstilbud Bibliotek.dk Filmstriben.dk 21% 50% Det mest kendte digitale bibliotekstilbud er Bibliotek.dk, med 50% kendskab. ereolen.dk Litteratursiden.dk Netlydbog.dk BibZoom.dk 11% 10% 9% 17% Andre kendte tilbud er Filmstriben.dk (21% kendskab), ereolen.dk (17% kendskab) og Litteratursiden.dk (11% kendskab). Biblioteksvagten.dk Forfatterweb 7% 5% Kendskabet til de øvrige tilbud ligger lavt, på 10% eller derunder. E-Musik.dk Faktalink 5% 4% En betydelig andel på 39% kender slet ikke til nogen af de nævnte digitale bibliotekstilbud. PallesGavebod.dk 3% SMS-Press 1% Kender ingen af de nævnte 39% 20

21 3.1 Typisk placering ved læsning af fysisk materiale I en lænestol eller sofa 71% I sengen 48% Under transport 24% I haven 19% Ved spisebordet 13% I venteværelse 10% Ved skrive-/arbejdsbord hjemme 9% På toilettet I skolen eller på uddannelsesinstitution Ved skrive-/arbejdsbord på arbejdsplads 8% 8% 6% På café, restaurant eller lignende 2% Andet 8% 21

22 3.1 Typisk placering ved læsning af digitalt materiale I en lænestol eller sofa 44% I sengen 23% Under transport 22% Ved skrive-/arbejdsbord hjemme 19% Ved skrive-/arbejdsbord på arbejdsplads 10% Ved spisebordet 10% I skolen eller på uddannelsesinstitution 7% På toilettet 7% I haven 6% I venteværelse 6% På café, restaurant eller lignende 2% Læser ikke noget digitalt 21% Andet 5% 22

23 3.1 Faktorer med indflydelse på fysisk læsning At jeg har ro og mulighed for fordybelse At emnet er personligt udviklende eller interessant for mig At det er hyggeligt 36% 39% 42% Denne figur viser de faktorer der har betydning for, at de adspurgte får lyst til, og går i gang med at læse fysiske materialer. At jeg kan låne det gratis på biblioteket At jeg får bogen eller andet anbefalet af familie eller venner At jeg har weekend eller holder ferie 22% 21% 23% Nogenlunde den samme fordeling gør sig gældende med hensyn til digitale materialer. At det er relevant for mit arbejde, skole eller studie 18% At det er nemt tilgængeligt 16% At det er letlæseligt 11% At der er noget socialt forbundet med læsningen At jeg har deltaget i kurser, aktiviteter eller lignende, der inspirerer mig til at læse At jeg kan være online samtidig med at jeg læser 7% 2% 3% Andet 6% 23

24 3.2 Forskel mellem kønnenes biblioteksbrug og læsevaner Kvinde/pige Mand/dreng 65% 81% Figur 1: Andel, der benytter sociale medier ugentligt eller oftere, sammenholdt med køn Kvinde/pige Mand/dreng 39% 49% Figur 2: Andel, der har besøgt biblioteket fysisk for højst en måned siden, sammenholdt med køn Kvinde/pige Mand/dreng 26% 39% Figur 3: Andel, der læser romaner ugentligt eller oftere, sammenholdt med køn Disse tre figurer er blot eksempler analysen viste, at køn spiller ind i mange andre sammenhænge. Den generelle tendens var at kvinder var de mest digitaliserede, bedst læsende, og benyttede biblioteket mest. 24

25 3.3 Alder og digitale vaner 70 år eller derover år år 44% 53% 70% Figur 1: Andel, der benytter sociale medier ugentligt eller oftere, sammenholdt med alder år 79% år 87% år år 93% 95% 70 år eller derover år år 3% 8% 9% Figur 2: Andel, der læser blogs på nettet ugentligt eller oftere, sammenholdt med alder år 15% år 17% år 31% år 38% 25

26 3.3 Alder og fysiske læsevaner 70 år eller derover år år 33% 40% 47% Figur 1: Andel, der læser romaner ugentligt eller oftere, sammenholdt med alder år 31% år 23% år 14% år 25% 70 år eller derover år 75% 79% Figur 2: Andel, der læser avis ugentligt eller oftere, sammenholdt med alder år år 66% 67% år 45% år år 47% 50% 26

27 3.4 Uddannelse og læseevner Lang videregående uddannelse Mellemang videregående uddannelse 78% 83% Denne figur viser andelene der har nemt eller meget nemt ved at forstå indholdet i breve og beskeder fra det offentlige, fordelt på længst gennemførte uddannelse. Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Studentereksamen eller lignende 61% 65% 70% Tendensen er at læseevne stiger i takt med uddannelsesniveau. Dette gør sig ikke kun gældende med hensyn til breve og beskeder fra det offentlige, men også med indholdet i digte og noveller, og til en vis grad indholdet i romaner. Folkeskole/grundskole 53% 27

28 3.4 Uddannelse og digitaliseringsgrad Lang videregående uddannelse Mellemang videregående uddannelse 17% 22% Denne figur viser andelene der foretager indkøb på internettet ugentligt eller oftere, fordelt på længst gennemførte uddannelse. Denne faktor er ofte en god indikator for en persons generelle digitaliseringsgrad. Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse 9% 15% Det fremgår at personer med folkeskole-/ grundskoleuddannelse eller erhvervsuddannelse sjældnest benytter internettet til indkøb. Studentereksamen eller lignende Folkeskole/grundskole 10% 15% Personer med studentereksamen eller kort videregående uddannelse befinder sig lidt bedre, og herefter stiger hyppigheden med længere uddannelse. 28

29 3.4 Uddannelse og bogudlån Lang videregående uddannelse Mellemang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse 42% 47% 71% 72% Denne figur viser andelen af personer, der er noget eller meget interesserede i at låne fysiske bøger på biblioteket, fordelt på længst gennemførte uddannelse. Det fremgår at grupperne med folkeskole-/ grundskoleuddannelse, erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse er de mindst interesserede. Personer med studentereksamen, og især mellemlang eller lang videregående uddannelse, viser høj interesse. Studentereksamen eller lignende Folkeskole/grundskole 43% 63% Nogenlunde samme tendens gør sig gældende med hensyn til interesse for lån af digitale bøger, samt for køb af fysiske bøger. 29

30 4. Digitalisering og læsevaner 1. Om fysisk læseindeks og samlet læseindeks 2. Læsepræferencer og læsning 3. Digitaliseringsgrad og læsning 30

31 4.1 Om fysisk læseindeks og samlet læseindeks I dette afsnit benyttes det fysiske og det samlede læseindeks. Disse indeks er indikatorer for gruppers læsehyppighed. Det fysiske læseindeks omhandler kun læsning af fysiske materialer, mens det samlede læseindeks omhandler læsning af både fysiske og digitale materialer. Begge indeks går fra 0 til 6, hvor 0 er meget sjælden læsning, og 6 er meget hyppig læsning. 31

32 4.2 Læsepræferencer og læsning Læse den som en fysisk bog 3,0 Figur 1: Foretrukken måde at læse/høre en roman på, sammenholdt med fysisk læseindeks Læse den digitalt 2,8 Høre den på lydbånd/cd eller i radioen 2,6 Læse den digitalt Læse den som en fysisk bog 2,7 2,7 Figur 2: Foretrukken måde at læse/høre en roman på, sammenholdt med samlet læseindeks Høre den på lydbånd/cd eller i radioen 2,4 32

33 4.3 Digitaliseringsgrad og fysisk læsning 1 eller flere gange dagligt 3,2 Denne figur viser hyppighed af indkøb og betaling på nettet, sammenholdt med fysisk læseindeks. 1 eller flere gange om ugen 1 eller flere gange om måneden 2,9 3,0 Brug af internettet til betaling og indkøb er generelt en god indikator for en persons digitaliseringsgrad. 1 eller flere gange om året 2,8 Det ses at personer med en højere grad af digitalisering, også læser fysiske materialer hyppigst. Sjældnere end 1 gang om året Aldrig 2,4 2,5 Dette gør sig også gældende, hvis man i stedet for indkøb på internettet ser på brug af internettet til læsning og søgning af information og digitale nyheder. 33

34 4.3 Digitaliseringsgrad og læsning samlet set 1 eller flere gange dagligt 3,0 Denne figur viser hyppighed af indkøb og betaling på nettet, sammenholdt med det samlede læseindeks. 1 eller flere gange om ugen 2,8 Det ses at personer med en højere grad af digitalisering læser mest samlet set. 1 eller flere gange om måneden 1 eller flere gange om året Sjældnere end 1 gang om året Aldrig 2,1 2,1 2,5 2,7 Dette gør sig også gældende, hvis man i stedet for indkøb på internettet ser på brug af internettet til læsning og søgning af information og digitale nyheder, på brug af internettet til underholdning, til digitale betalingstjenester for litteratur, eller til at se film på YouTube eller lignende. 34

35 5. Betydning af biblioteksbrug i barndom 1. Biblioteksbrug i barndoms indflydelse på læsning 2. Biblioteksbrug i barndoms indflydelse på andre faktorer 35

36 5.1 Biblioteksbrug i barndoms indflydelse på læsning Lang videregående uddannelse 2,1 2,7 På denne figur er respondenterne blevet delt ind efter hvilken uddannelse deres forældre har/havde. Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse 2,1 2,1 2,8 2,8 Tallene til venstre viser placering på det samlede læseindeks for dem, der i barndommen benyttede biblioteket sjældnere end årligt. Tallene til højre viser placering for dem der benyttede biblioteket ugentligt eller oftere. Erhvervsuddannelse Folkeskole eller studentereksamen 1,9 2,0 2,5 2,7 Det ses således at forældres uddannelse har en vis betydning for læsningshyppighed senere i livet, men også at biblioteksbrug i barndommen har en betydeligt større betydning. 36

37 5.2 Biblioteksbrug i barndoms indflydelse på andre faktorer Analysen viser desuden, at hyppigt biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på: Lysten til at låne fysiske og digitale bøger på biblioteket Lysten til at købe fysiske og digitale bøger Evnen til at læse og forstå indholdet i romaner, noveller, digte, avisartikler, magasiner og breve og beskeder fra det offentlige 37

38 6. Eftermåling: resultater og evaluering 1. Selvvurderet effekt at forløb 2. Konkrete forbedringer som følge af forløb 38

39 6.1 Deltageres vurdering af forløbet Lærerigt 70% Denne figur omhandler de personer, der har deltaget i et læseforløb, og deres vurdering af dette forløb. Relevant Spændende 53% 63% Det fremgår at 70% i nogen eller høj grad mener at forløbet har været lærerigt, 63% at det har været relevant, og 53% at det har været spændende. 39

40 6.1 Deltageres vurdering af forløbet...brug af digitale medier til at læse 52% Denne figur viser andelen af deltagere, der i nogen eller høj grad vurderer, at deltagelse i forløbet i fremtiden vil øge følgende ting....lyst til at læse i det hele taget...viden om, hvor du kan finde noget spændende læsestof 55% 70% Det ses at de fleste af deltagerne har stor tiltro til de positive effekter af forløbet, især når det kommer til viden om at finde spændende læsestof....læsemængde (i fritiden såvel som studie/skole/job) 55%...evne til at læse 51% 40

41 6.1 Deltageres vurdering af forløbet Ser jeg en artikel på nettet, så læser jeg hele artiklen nu, det var jeg ikke så god til før. Anders, ung mand Har aldrig læst en krimi før forløbet startede, men nu kan jeg godt lide det. Det var fordi vi blev introduceret til det. Asbjørn, ung mand Ja, det har øget min læsning, jeg læser jo andre steder nu og jeg benytter lydbøger og e-bøger som jeg kan have med over alt. Det giver nye muligheder for mine læsevaner. Jan, ældre mand 41

42 6.2 Ændringer i vaner fra før til efter deltagelse Efter Før 88% 96% Figur 1: Andel, der bruger apps på smartphone eller tablet ugentligt eller oftere Efter Før 47% 67% Figur 2: Andel, der har besøgt biblioteket fysisk for højst en måned siden Efter Før 28% 47% Figur 3: Andel, der har besøgt biblioteket digitalt for højst en måned siden 42

43 6.2 Ændringer i kendskab til digitale tilbud SMS-Press Faktalink 2% 9% 16% 26% Denne figur viser ændringer i kendskabet til forskellige digitale bibliotekstilbud. Forfatterweb Litteratursiden.dk Filmstriben.dk 9% 21% 45% 57% 64% 81% Det hvide tal til venstre viser andelen der kendte til tilbuddene før deltagelse i et læseforløb, mens de sorte tal til højre viser kendskab efter deltagelse. ereolen.dk 23% 67% Det fremgår at kendskabet til alle disse digitale bibliotekstilbud er steget betydeligt. E-Musik.dk 2% 10% Biblioteksvagten.dk 3% 14% Bibliotek.dk 53% 69% 43

44 6.2 Ændringer i kendskab til digitale tilbud Jeg syntes at de der hjemmesider fungerer rigtig godt. I stedet for at Google og skrive, så kan man her gå ind under digte direkte. Det fungerer også godt at man kan låne bøger på nettet. Katrine, ung kvinde Jeg tror at tilgængeligheden til biblioteket er blevet meget større og jeg har fået viden om de forskellige tilbud. Det gør at jeg nok vil læse mere fremover. Liv, ældre kvinde 44

45 6.2 Faktorer med indflydelse på igangsætning af læsning Efter Før 9% 23% Figur 1: Andel der angiver, at det har betydning for, at de går i gang med at læse fysisk materiale, at materialet er nemt tilgængeligt, før og efter deltagelse i forløb Efter Før 18% 34% Figur 2: Andel der angiver, at det har betydning for, at de går i gang med at læse digitalt materiale, at materialet er nemt tilgængeligt, før og efter deltagelse i forløb 45

46 Afrunding Fysiske medier benyttes oftere end digitale medier Mange har svært ved at læse og forstå indholdet i breve og beskeder fra det offentlige Samspillet mellem fysisk og digital læsning er overordnet: Personer, der ofte læser fysisk er mere digitaliserede og de læser samlet set mere. Projektet viser, at læsning formentlig kan øges for alle grupper Biblioteksbrug i barndommen har en positiv indflydelse på læsningshyppighed senere i livet. Efter kontrol for indflydelse fra forældres uddannelse! 46

47 Afrunding Efter forløbet vurderer projektdeltagerne: projektet har været spændende, relevant og lærerigt projektet har haft en positiv indflydelse på deres lyst og evne til at læse at projektet har øget deres læsningshyppighed At projektet har øget viden om hvordan man finder interessant læsestof digitalt Deltagerne benytter oftere apps Besøger biblioteket både fysisk og digitalt Øget kendskab til mange af bibliotekets digitale tilbud 47

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse for billagsrapporten 1 BILAG 1: KEND DIN MÅLGRUPPE DETALJERET BESKRIVELSE AF DE 10 SEGMENTER... 3 1.1

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danskernes KULTUR. vaner 2012. Epinion og Pluss Leadership Danskernes KULTUR vaner 2012 Epinion og Pluss Leadership Danskernes kulturvaner 2012 Danskernes kulturvaner 2012 Udarbejdet af Epinion og Pluss Leadership for Kulturministeriet Danskernes Kulturvaner 2012

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering

Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere Effektevaluering Evaluering Bent Saabye Jensen Februar 2013 2 Indhold Resume... 5 Baggrund... 5 Kursusrammen... 6 Evalueringsmål...

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner

Danske unges museums- og mediebrug. Temaer og tendenser. Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug Temaer og tendenser Christian Kobbernagel, Kim Schrøder & Kirsten Drotner Danske unges museums- og mediebrug: Temaer og tendenser Christian Kobbernagel Kim Schrøder Kirsten

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014

EVALUERING AF GRAVID-APP EN. Komiteen for sundhedsoplysning 2014 EVALUERING AF GRAVID-APP EN Komiteen for sundhedsoplysning 2014 Indhold 1.0 Indledning... 2 1.1 Gravid-app en... 2 2.0 Evalueringens formål... 2 3.0 Evalueringens metoder og materialer... 3 3.1 Datagrundlaget

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere