EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?"

Transkript

1 EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?

2 Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon Maj 2011 Tekst og layout: Kommunikation og analyse Tryk: Datagraf Auning Oplag: På side kan du læse tre cases om virksomheder, der har fiansieret et ejerskifte med Vækstkaution. På www. vf.dk kan du læse flere cases om virksomheder, der har fået Vækstkaution til ejerskifte bl.a. fra MA Smede- og Maskinværksted (forsidefoto) og Brændstrup Maskinfabrik (bagsidefoto). 2

3 EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? 3

4 INDHOLD HVAD ER ET EJERSKIFTE?... 5 HVORDAN KLARER EJERSKIFTER SIG?...6 HVAD SKABER ET EFFEKTIVT EJERSKIFTE? PERSPEKTIVER OG STYRKEPROFILER CASE: HOTELLER HITTER I PROVINSEN CASE: GLADE GNAVERE OG FARVERIGE FISK CASE: EJERSKIFTE UDVIDER PRODUKTPALETTEN FAKTA OM EJERSKIFTE MED VÆKSTKAUTION FINANSIERINGSMODELLER KRAV OG KONSEKVENSER

5 HVAD ER ET EJERSKIFTE? Mange virksomheder står på et tidspunkt i løbet af deres levetid over for valget mellem at lukke eller blive ført videre igennem et ejerskifte. Hvordan ejerskiftet sker bedst muligt, har været genstand for mange analyser og undersøgelser gennem tiden 1. Som et bidrag til puljen af viden om ejerskifter ser Vækstfonden, som med kautioner har været med til at finansiere 616 ejerskifter over de seneste 10 år, i denne undersøgelse nærmere på, om det er muligt at finde særlige karakteristika for succesfulde ejerskifter. Alle 616 virksomheder indgår i undersøgelsen 2. Et ejerskifte er karakteriseret ved, at en virksomhed overgår fra en ejerleder til en anden. Køberen af virksomheden kan enten være en ansat eller en udefrakommende, som har mod på at overtage ejerskabet for at drive virksomheden videre. Der kan være mange grunde til at købe en virksomhed. En af dem er, at det er mindre risikofyldt og knap så kapitaltungt at videreføre en eksisterende virksomhed end at starte som iværksætter. Sandsynligheden for at lykkes er større, når den nye ejer kan bruge energien på at udvikle virksomheden frem for at skulle etablere den fra bunden, idet den nye ejer overtager en virksomhed, der allerede har produkter og en kundekreds. Et godt ejerskifte kan spille en afgørende rolle for en virksomheds udvikling. Nye ejere kommer med frisk energi og ideer, der kan flytte forretningen til et højere niveau. I perioden har væksten i antal ansatte i virksomheder, der er blevet ejerskiftet med Vækstkaution, således været 11 pct., hvorimod den samlede beskæftigelse i danske virksomheder er faldet med 14 pct. i samme periode. 1) Eksempler på analyser: Vækstfonden: Generations- og ejerskifte en udfordring for kapitalmarkedet, 2003; CEBR: Vækst via generationsskifte, 2008; Erhvervs- og Byggestyrelsen: Ejerskifte din virksomheds fremtid, ) Find databeskrivelse på 5

6 HVORDAN KLARER EJERSKIFTER SIG? Fordi et ejerskifte kan være et alternativ til at starte ny virksomhed, er det relevant at se nærmere på forskellene i økonomiske resultater. For investorer og finansieringsvirksomheder er det ligeledes interessant at undersøge, hvordan risikobilledet ser ud sammenlignet med andre aktiviteter, der kræver finansiering. I den sammenhæng kan konkursraten 3 for virksomheder, der opnår lån med Vækstkaution, give et fingerpeg. Konkursraten for ejerskifte er markant lavere end konkursraten for både kautioner til start af ny virksomhed og kautioner til investeringer, som dækker over investering i nye aktiver eller aktiviteter i virksomhederne, jf. figur 1. Vi kan endvidere opdele konkursraten for ejerskifte i forskellige brancher, virksomhedsstørrelser og lånestørrelser. Konkursraten er forholdsvis jævnt fordelt på tværs af brancher, dog er konkursraten for servicevirksomhedsbranchen en del lavere end de øvrige, jf. figur 2. Størrelsen målt i antal ansatte på den virksomhed, som bliver overtaget, har tilsyneladende ikke stor indflydelse på konkursraten, jf. figur ) Konkursraten angiver andelen af virksomheder i den enkelte gruppe, der er gået konkurs. 4) I figur 3 angiver 0 enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren er den eneste i virksomheden dermed er der ingen ansatte i virksomheden. 6

7 FIGUR 1: KONKURSRATER PÅ LÅN MED VÆKSTKAUTI- ON, FORDELT PÅ AKTIVI- TETER. FIGUR 2: KONKURSRATER PÅ EJERSKIFTELÅN MED VÆKSTKAUTION, FORDELT PÅ BRANCHER. FIGUR 3: KONKURSRATER PÅ EJERSKIFTELÅN MED VÆKSTKAUTION, FORDELT PÅ ANTAL ANSATTE. 7

8 Imidlertid er der en tydelig sammenhæng mellem størrelsen på lånet med Vækstkaution og konkursraten: Jo større lånet er, jo lavere er konkursraten, jf. figur 4. Sammenhængen antyder, at større lån og dermed større økonomisk risiko skærper fokus på at sikre virksomhedens overlevelse og afværge tab. Risikoen bør også være afspejlet i prisen for at låne penge til at gennemføre ejerskiftet, og som det ses af figur 5, har den gennemsnitlige rente 5 på tværs af lånestørrelser netop været høj for virksomheder, der er gået konkurs. Sammenhængen bliver endnu mere tydelig ved at sammenstille konkursrater med renteniveauet, som den enkelte låntager har skullet betale, jf. figur 6. Sammenhængen mellem konkursrate og rente understreger, at risikopræmien udgør en væsentlig del af den rente, som låntager betaler. 5) Renten angiver i figur 5 og 6 lånerenten fratrukket CIBOR-renten på 3 måneders basis for at korrigere for udviklingen i konjunkturerne. 8

9 FIGUR 4: KONKURSRATER PÅ EJERSKIFTELÅN MED VÆKSTKAUTION, FORDELT PÅ LÅNESTØRRELSER. FIGUR 5: GENNEMSNITLIG RENTE PÅ IKKE-KONKUR- SER OG KONKURSER, FORDELT PÅ LÅNESTØR- RELSER. FIGUR 6: SAMMENHÆNG MELLEM KONKURSRATE OG RENTE. 9

10 HVAD SKABER ET EFFEKTIVT EJERSKIFTE? For at blive klogere på, hvilke faktorer der skaber et effektivt ejerskifte, har vi kigget på 140 virksomheder, som alle har været igennem et ejerskifte, hvor lån med Vækstkaution har været en del af den samlede finansiering. Virksomhederne er udvalgt, så de udgør et repræsentativt udsnit af den samlede portefølje fordelt på regioner, brancher, finansieringsår, konkursrater og lånestørrelser. køber er eller har været ansat i virksomheden inden ejerskiftet, mens en ekstern køber har stået uden for virksomheden frem til købet. Både interne og eksterne købere har særlige muligheder og udfordringer, som det er relevant at tage højde for i et ejerskifte. Især fire dimensioner er relevante for et effektivt ejerskifte: Købers relation til virksomheden inden ejerskiftet Sælgers involvering i virksomheden efter overtagelsen Sælgers bidrag til finansieringen Købers ledelses- og brancheerfaring. NÅR KØBER ER INTERN En intern køber har som udgangspunkt via sin ansættelse i virksomheden et dybere kendskab til medarbejdere, kunder, produktionsforhold, forretningsprocesser og udviklingspotentiale. For nogle af dimensionerne er antallet af observationer begrænset, hvorfor der her er grund til at tolke resultaterne med en vis varsomhed. Men det ændrer ikke ved, at resultaterne overordnet kan give et vidnesbyrd om, hvad nogle af ingredienserne i et effektivt ejerskifte kan være. De 140 virksomheder kan opdeles i to kategorier: Køber er enten intern eller ekstern i forhold til virksomheden. En intern Der er dog stor forskel på det at være ansat i en virksomhed og det at skulle eje og lede den. Købers erfaring med personaleledelse viser sig da også at have en positiv effekt på, om virksomheden klarer sig godt igennem et ejerskifte. På tværs af de ejerskifter, hvor der er observationer, ligger konkursraten lavere for interne købere, der har erfaring med personaleledelse, end for interne købere uden personaleledelse, jf. tabel 1. 10

11 TABEL 1: INTERN KØBERS ERFARING MED PERSONALELEDELSE. Virksom- Antal Konkursheder konkurser rate Personaleledelseserfaring pct. Ingen personaleledelseserfaring pct. Selvom en intern køber kender virksomheden indefra og derfor har brancheerfaring, kan det være en fordel at knytte sælger til virksomheden i en afgrænset periode efter ejerskiftet. Det gør det muligt at sikre kontinuitet i organisationen og sørge for en smidig overførsel af viden om virksomhedens drift, hvilket kan være med til øge sandsynligheden for succes, jf. tabel 2. TABEL 2: SÆLGERINVOLVERING VED INTERN KØBER. Virksom- Antal Konkursheder konkurser rate Sælgerinvolvering pct. Ingen sælgerinvolvering pct. NÅR KØBER ER EKSTERN Som ekstern køber er det muligt for alvor at se virksomhedens udviklingspotentiale i et andet lys, herunder forretningsmodel, produkter, kunder og organisation. Det, at der kommer nye ideer og ambitioner til, kan i sig selv være med til at sætte gang i virksomhedens vækst. Det er imidlertid vigtigt, at den eksterne køber har de rette kompetencer til at skabe værdi og ny vækst i virksomheden. I den sammenhæng spiller kendskabet til branchen en stor rolle, ligesom erfaring med både personaleledelse og virksomhedsledelse kan være med til at skabe et godt udgangspunkt for at drive virksomheden i den rigtige retning, jf. tabel 3. 11

12 TABEL 3: EKSTERN KØBERS ERFARING MED BRANCHEN, PERSONALE- OG VIRKSOMHEDSLEDELSE. Virksom- Antal Konkursheder konkurser rate Brancheerfaring pct. Ingen brancheerfaring pct. Personaleledelseserfaring pct. Ingen personaleledelseserfaring pct. Virksomhedsledelseserfaring pct. Ingen virksomhedsledelseserfaring pct. Den pris, virksomheden bliver sat til, skal som udgangspunkt afspejle virksomhedens værdi og indtjeningsevne fremadrettet. Købsprisen spiller derfor en stor rolle i et ejerskifte. Det er ikke altid positivt for køber, at prisen på virksomheden er lav, da det kan være et udtryk for, at virksomheden har et begrænset potentiale. Virksomheder solgt til en pris pr. indtjeningskrone, som ligger under 4 kr., har da også haft højere konkursrater end virksomheder, hvor køber har givet 4 kr. eller mere for hver krone i indtjening 6, jf. tabel 4. TABEL 4: PRIS PR. INDTJENINGSKRONE VED EKSTERN KØBER. Pris pr. Virksom- Antal Konkursindtjeningskrone heder konkurser rate pct pct pct. Det handler altså om meget andet og mere end prisen, når det gælder evnen til at gennemføre et ejerskifte på en lønsom måde. Tallene er med til at understrege, at kvalitet koster, forstået på den måde, at en dyr virksomhed meget vel kan have et markant større potentiale end en billig virksomhed, hvilket begrunder den højere pris. 6) Indtjening er angivet som resultat før renter og skat (EBIT). 12

13 PERSPEKTIVER OG STYRKEPROFILER STYRKEPROFIL FOR INTERN KØBER Erfaring med personaleledelse Involvering af sælger efter ejerskiftet. STYRKEPROFIL FOR EKSTERN KØBER Branchekendskab Erfaring med personale- og virksomhedsledelse. Når en virksomhedsejer ønsker at trække sig ud af virksomheden, er det nødvendigt at beslutte, om virksomheden skal sælges eller lukkes. Sammenligninger viser, at overlevelsesraten er markant højere for virksomheder, der skifter ejer, end den er for nystartede virksomheder. Oven i dette dokumenterer tal fra porteføljen af 616 virksomheder, som har været igennem et ejerskifte med Vækstkaution, at beskæftigelsesvæksten i virksomhederne har været højere end i den øvrige økonomi. For den samlede økonomi er det derfor af stor betydning, at virksomheder, der fortsat vil være i stand til at skabe værdi, bliver videreført gennem ejerskifter. Den mere detaljerede gennemgang af resultaterne for de 140 ejerskifter med Vækstkaution viser, at der er muligheder såvel som udfordringer for både interne og eksterne købere. Selvom det ikke kan lade sig gøre at sætte det perfekte ejerskifte på formel, kan resultaterne fra porteføljen af ejerskifter med Vækstkaution alligevel give et fingerpeg om, hvilke egenskaber ved køber og selve transaktionen der kan trække i retning af et vellykket ejerskifte. Først og fremmest er købers erfaring væsentlig for, at et ejerskifte bliver succesfuldt. Yderligere er der to faktorer, som er vigtige, afhængig af om køber er intern eller ekstern. For interne købere viser Vækstfondens portefølje, at det kan være med til at reducere risikoen for konkurs ved et ejerskifte, hvis køber har konkret erfaring med personaleledelse. På samme måde tyder undersøgelsen på, at konkurssandsynligheden er lavere, hvis sælger er involveret i virksomheden efter handlen. Det giver køber et bedre udgangspunkt for at tilegne sig noget af den unikke viden om virksomheden, som sælger har opbygget. En ekstern køber bør have branchekendskab for at lykkes med ejerskiftet, viser undersøgelsens resultater. Samtidig er det en fordel, hvis køber også har erfaring med personale- og virksomhedsledelse. Med den baggrund står køber bedre rustet til at stille sig i spidsen for at lede og udvikle den virksomhed, som bliver overtaget. 13

14 FOTO: NILS ROSENVOLD

15 CASE: HOTELLER HITTER I PROVINSEN Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, der har været særligt hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Det er dog ikke noget, man mærker hos Milling Hotels, der har flere gæster end nogensinde før Med centralt beliggende byhoteller i klassiske bygninger har Jan og Dorte Milling skabt den succesrige hotelkæde Milling Hotels. Med en kaution fra Vækstfonden er parret kommet et stort skridt nærmere drømmen om at ekspandere i Jylland. Da chancen bød sig, købte de Saxildhus i hjertet af Kolding hotelkædens femte hotel. Saxildhus er helt i tråd med de andre hoteller, vi har. Vores koncept er baseret på bygninger fra århundredeskiftet, så vi kigger efter ældre bygninger med sjæl frem for nybyggeri. Vi regner med, at det bliver selvfinansierende inden for det første driftsår, siger Jan Milling. Vores lokale bank har hele tiden været positiv, men først med kautionen fra Vækstfonden fik vi det lån, der fik den samlede investering til at falde på plads. At Kolding blev første stop i udvidelsen mod vest, er ingen tilfældighed. Byen har et rigt erhvervsliv og er med spændende kulturinstitutioner som Koldinghus og Trapholt attraktiv for både virksomheder og privatpersoner. Målet for det nye hotel er at nå et besøgstal på op mod gæster om året. Historien om Milling Hotels begyndte tilbage i 1994, hvor Jan Milling nærmest ved et tilfælde blev tilbudt at købe Ansgar Hotel i Odense. Forretningen tog hurtigt fart, og allerede i 1996 udvidede ægteparret Milling med endnu et hotel i byen. Siden fulgte Hotel Plaza, også i Odense, og senere Hotel Park i Middelfart. Og det er gået rigtig godt for hotelkæden, som fokuserer på provinsen. Vi rammer noget, som mange mennesker rigtig godt kan lide. I dag er der tendens til, at det hele skal være meget gourmetagtigt, men på vores hoteller trækker vi det hele lidt ned på jorden, så gæsterne føler sig hjemme. Her er plads til hele familien, men også til forretningsfolk, siger Jan Milling og forklarer, at en del af hemmeligheden bag succesen er, at han med sin baggrund som tømrer selv har kunnet udstyre og vedligeholde sine hoteller: Grunden til vores overskud og gode forretning er, at vi modsat en række af vores konkurrenter selv ejer og renoverer bygningerne. Det er en god forretning og giver høj fleksibilitet. Dem, der ikke klarer sig godt i vores branche, har netop haft svært ved at omstille sig til nye kundesegmenter og koncepter. Aftalen mellem banken og Vækstfonden om et lån med Vækstkaution faldt på plads i juli 2010, og allerede 1. september overtog Jan og Dorte Milling Hotel Saxildhus. Parret har 140 ansatte fordelt på fem hoteller. Den langsigtede plan er at etablere yderligere fire hoteller i Jylland inden for en tiårig periode. 15

16 FOTO: TORBEN KLINT

17 CASE: GLADE GNAVERE OG FARVERIGE FISK Vordingborgenserne er vilde med akvariefisk, gnavere og pangfarvede hundekurve, så da Brian Jørgensen fik mulighed for at overtage et af byens dyrecentre, slog han til. Med Vækstkaution fik han finansieringen af ejerskiftet på plads Et minisupermarked for dyr. Sådan beskriver indehaver, Brian Jørgensen, selv sin forretning. Sortimentet dækker alt fra kæledyr såsom akvariefisk og marsvin til moderne tilbehør og tøj til hunde. Og der er gang i salget. Hver uge sender Brian Jørgensen 481 akvariefisk og 4 gnavere over disken. Som led i ejerskiftet fik Brian Jørgensen i 2005 et lån med Vækstkaution for at kunne overtage den dyrehandel, som han i tre år havde været butiksbestyrer i. Da min tidligere chef satte butikken til salg, krævede det ikke meget overvejelse, før jeg slog til. Men banken krævede, at der blev stillet mere sikkerhed, end jeg umiddelbart selv kunne imødekomme, og derfor bragte de Vækstkaution på banen, fortæller Brian Jørgensen. Motivationen for at købe en eksisterende forretning var især de fordele, der fulgte med. Den forretning, jeg nu har overtaget, havde trofaste kunder, et godt butikslokale og havde været kendt i lokalmiljøet i mere end 30 år. Og så var det billigere for mig at overtage forretningen end at starte op fra bunden. Med en baggrund som kok lå det ikke i kortene, at Brian Jørgensen en dag skulle blive indehaver af et dyrecenter. I 2002 lagde han jobbet i restaurationsbranchen på hylden og begyndte i Amigos Dyrecenter, som han nu har overtaget og omdøbt til Brians Dyrecenter. Interessen for fisk, hunde og fugle inspirerede Brian Jørgensen til at søge job i netop en dyrehandel. Men det var især det at sælge, der trak i ham. Successen med ejerskiftet gjorde, at han fik behov for at udvide forretningen. Brian Jørgensen valgte også at finansiere udvidelsen med et lån med Vækstkaution. Brians Dyrecenter er i 2011 flyttet til lokaler, der er tre gange så store som de oprindelige, og han har udvidet produktpaletten betydeligt. Flytningen til nye lokaler har sikret, at vi fortsat kan vokse i fremtiden. De 400 m 2 giver os mulighed for at føre væsentligt flere produkter, end vi kunne tidligere, og på den nye adresse har vi parkeringspladser lige uden for butikken. Det er en stor fordel, for mange af vores kunder køber jo ofte tunge ting, som fx hundefoder og akvarier, der skal læsses direkte ind i bagagerummet, afslutter Brian Jørgensen. 17

18 Foto kommer onsdag FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN

19 CASE: EJERSKIFTE UDVIDER PRODUKTPALETTEN Med opkøbet af OJ Skolemøbler fik Jens Højer ikke blot udvidet sin virksomhed FurnX betydeligt, han fik også mulighed for at ruste forretningen til fremtidens udfordringer. Finansieringen af ejerskiftet faldt på plads med et lån med Vækstkaution På det fremtidige marked for skolemøbler vil der komme flere og flere udbydere samtidig med, at den offentlige sektor skal spare. Vi havde to muligheder for at tilpasse os: Enten kunne vi selv udvikle en billigere møbelserie, eller vi kunne overtage en veletableret virksomhed, der havde erfaring. Med opkøbet supplerede vi vores eksisterende serie af lidt dyrere skolemøbler fra Højer Møbler med det billigere sortiment fra OJ Skolemøbler, siger stifter og adm. direktør, Jens Højer. FurnX A/S kom ved et tilfælde i dialog med ejeren af OJ Skolemøbler, John Smed, som nærmede sig pensionsalderen og derfor var interesseret i at sælge sit selskab. I forbindelse med finansieringen af ejerskiftet havde Jens Højer brug for hjælp til at stille den sidste sikkerhed for lånet, og i samarbejde med banken fik Jens Højer lån med Vækstkaution. Lånet var en afgørende forudsætning for at kunne høste fordelene ved at overtage en eksisterende forretning. Det, at man overtager en virksomheds navn og telefonnummer, gør, at man kommer hurtigere i gang, end hvis man selv startede op fra bunden. Vi fik automatisk fat i en række kunder, som OJ Skolemøbler tidligere havde handlet med. En anden fordel ved ejerskiftet var selve udviklingsomkostningerne. Det tager to medarbejdere et år at udvikle et bord og en stol, fordi de skal overholde en lang række krav og standarder. Vi skal være sikre på, at børnene ikke kan komme til skade, så vi kan ikke sende et produkt på markedet, som ikke er gennemtestet, fortæller Jens Højer. Virksomhedens kunder tæller alt fra folkeskoler, gymnasier og privatskoler over tekniske skoler til universiteter kort sagt alle institutioner, der beskæftiger sig med uddannelse. Størstedelen af produktionen foregår lokalt omkring Vodskov ved Aalborg, hvor virksomheden har adresse. Kun en ganske lille del af virksomhedens produkter bliver produceret i udlandet i fx Polen, Spanien og Sverige. I fremtiden vil FurnX have blikket stift rettet mod nord. Jens Højer satser nemlig på eksport til Norge, hvor både indkøbsmønstre og valg af produkter er som i Danmark. 19

20 FIGUR 10: VÆKSTKAUTION TIL EJERSKIFTE, FORDELT PÅ LÅNESTØRREL- SER. Hovedstaden 9 % FIGUR 7: VÆKSTKAUTION TIL EJERSKIFTE, FORDELT PÅ REGIONER. Syddanmark 29 % Midtjylland 28 % Sjælland 11 % Nordjylland 23 % Industri 22 % Servicevirksomheder 17 % Bygge og anlæg 10 % Detailhandel og reparationsvirksomheder 33 % FIGUR 8: VÆKSTKAUTION TIL EJERSKIFTE, FORDELT PÅ BRANCHER. Hotel og restauration 7 % Engroshandel 11 % % Ikke oplyst 11 % 0 4 % FIGUR 9: VÆKSTKAUTION TIL EJERSKIFTE, FORDELT PÅ ANTAL ANSATTE % % 0,5 til 3 mio kr. 0,5 til 3 mio kr. 61 pct 61 pct 3-5 mio kr. 18 % 0-0,5 mio kr. 21 % 0,5-3 mio kr. 61 % 20

21 FAKTA OM EJERSKIFTE MED VÆKSTKAUTION Denne undersøgelse er baseret på 616 ejerskifter, som Vækstfonden med kautioner har været med til at finansiere, fra august 2000, hvor Vækstkaution blev lanceret, og frem til september Størstedelen af kautionerne til ejerskifte er givet til virksomheder i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, jf. figur 7. Når det gælder branchefordelingen, er det især detailhandel og reparationsvirksomheder, industri samt servicevirksomheder, som skiller sig, jf. figur 8. Tæt ved ¾ af alle ejerskiftevirksomhederne havde mellem 1 og 20 ansatte på det tidspunkt, hvor ejerskiftet blev gennemført, jf. figur 9. Når det gælder lånene, som kautionerne dækker, ligger de i spændet fra nogle få hundrede tusinde kroner og op til 5 mio. kr., der var loftet for størrelsen på lån, som virksomheder kunne søge Vækstkaution for, frem til november Hovedparten af lånene ligger i den midterste kategori mellem 0,5 og 3 mio. kr., jf. figur

22 FINANSIERINGS- MODELLER KRAV OG KONSEKVENSER Et ejerskifte kan overordnet blive finansieret på tre forskellige måder, jf. nedenstående figur. Egenkapital Egenkapital og sælgerfinansiering Egenkapital, sælgerfinansiering og bankfinansiering. Når køber selv har tilstrækkelig likviditet til at finansiere hele ejerskiftet, er det muligt at gennemføre handlen alene baseret på egenkapital. likviditet til selv at finansiere hele ejerskiftet. I de situationer bidrager sælger til finansieringen ved at udstede et gældsbrev og/eller indgå aftale om en earn out-betaling, som afhænger af, hvordan virksomhedens økonomiske resultater udvikler sig. Samtidig gør dette, at risikoen på virksomhedens fremtidige værdiskabelse bliver delt mellem køber og sælger. Jo større købesum, desto mere relevant er sælgerfinansiering. For interne købere er sælgerfinansiering da også mest udbredt for lån i størrelsesordenen 3 5 mio. kr., jf. tabel 5. Ved at kombinere egenkapital og sælgerfinansiering er det muligt at kompensere i de situationer, hvor køber ikke har nok EGENKAPITAL EGENKAPITAL EGENKAPITAL SÆLGER- FINANSIERING SÆLGER- FINANSIERING BANK- FINANSIERING 22

23 TABEL 5: SÆLGERFINANSIERING, FORDELT PÅ LÅNESTØRRELSE INTERN KØBER. TABEL 6: SÆLGERFINANSIERING, FORDELT PÅ LÅNESTØRRELSE EKSTERN KØBER. Låne- Virksom- Antal med Andel med størrelse heder sælgerfin. sælgerfin. 0-0,5 mio. kr pct. 0,5-3 mio kr pct. 3-5 mio kr pct. Total pct. Låne- Virksom- Antal med Andel med størrelse heder sælgerfin. sælgerfin. 0-0,5 mio. kr pct. 0,5-3 mio kr pct. 3-5 mio kr pct. Total pct. Sælgerfinansiering er generelt mere udbredt blandt eksterne købere end interne købere. Det er med til at kompensere for, at en ekstern køber ikke har samme indgående kendskab til værdien af virksomheden, som en intern køber har, og derfor er mere usikker på værdien af virksomheden. Ligesom for interne købere er sælgerfinansiering mest udbredt for lån i intervallet 3-5 mio. kr., jf. tabel 6. I mange tilfælde er det imidlertid både relevant og nødvendigt at inddrage bankfinansiering som en vigtig ingrediens i virksomhedshandlen. Når købers egenkapital og sælgers bidrag til finansieringen ikke dækker, træder et pengeinstitut ind med den resterende finansiering, som får handlen til at være fuldt finansieret. Når Vækstfonden stiller Vækstkaution i en lang række ejerskifter, hænger det sammen med, at en kaution reducerer pengeinstituttets risiko ved at finansiere ejerskiftet. Vækstkaution er derfor relevant i de situationer, hvor pengeinstituttet vurderer, at køberen af virksomheden er kreditværdig, men ikke er i stand til at stille tilstrækkelig sikkerhed for et lån til at købe virksomheden. 23

24 24

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital Kandidat + Kapital Adgang til ejerkandidater med kapital Baggrunden for samarbejdet Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder. Flere pengeinstitutter

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen

Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Side 1 (6) Søborg 2012-02-03 Virksomheder med bedste kreditratings kan hjælpe Danmark ud af krisen Kreditvurderingsbureauet Soliditet fremhæver eksporterende virksomheder som muligt økonomisk lokomotiv

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO!

VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013. Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! VELKOMMEN MEAmidt Tema-møde: EJERSKIFTE 10. Juni 2013 Nyt køkken og bad leveret til tiden så er det AUBO! Torben Andersens indlæg Torben Andersens baggrund. Hvem er AUBO PRODUCTION og hvad har udviklingen

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere