EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?"

Transkript

1 EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?

2 Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon Maj 2011 Tekst og layout: Kommunikation og analyse Tryk: Datagraf Auning Oplag: På side kan du læse tre cases om virksomheder, der har fiansieret et ejerskifte med Vækstkaution. På www. vf.dk kan du læse flere cases om virksomheder, der har fået Vækstkaution til ejerskifte bl.a. fra MA Smede- og Maskinværksted (forsidefoto) og Brændstrup Maskinfabrik (bagsidefoto). 2

3 EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? 3

4 INDHOLD HVAD ER ET EJERSKIFTE?... 5 HVORDAN KLARER EJERSKIFTER SIG?...6 HVAD SKABER ET EFFEKTIVT EJERSKIFTE? PERSPEKTIVER OG STYRKEPROFILER CASE: HOTELLER HITTER I PROVINSEN CASE: GLADE GNAVERE OG FARVERIGE FISK CASE: EJERSKIFTE UDVIDER PRODUKTPALETTEN FAKTA OM EJERSKIFTE MED VÆKSTKAUTION FINANSIERINGSMODELLER KRAV OG KONSEKVENSER

5 HVAD ER ET EJERSKIFTE? Mange virksomheder står på et tidspunkt i løbet af deres levetid over for valget mellem at lukke eller blive ført videre igennem et ejerskifte. Hvordan ejerskiftet sker bedst muligt, har været genstand for mange analyser og undersøgelser gennem tiden 1. Som et bidrag til puljen af viden om ejerskifter ser Vækstfonden, som med kautioner har været med til at finansiere 616 ejerskifter over de seneste 10 år, i denne undersøgelse nærmere på, om det er muligt at finde særlige karakteristika for succesfulde ejerskifter. Alle 616 virksomheder indgår i undersøgelsen 2. Et ejerskifte er karakteriseret ved, at en virksomhed overgår fra en ejerleder til en anden. Køberen af virksomheden kan enten være en ansat eller en udefrakommende, som har mod på at overtage ejerskabet for at drive virksomheden videre. Der kan være mange grunde til at købe en virksomhed. En af dem er, at det er mindre risikofyldt og knap så kapitaltungt at videreføre en eksisterende virksomhed end at starte som iværksætter. Sandsynligheden for at lykkes er større, når den nye ejer kan bruge energien på at udvikle virksomheden frem for at skulle etablere den fra bunden, idet den nye ejer overtager en virksomhed, der allerede har produkter og en kundekreds. Et godt ejerskifte kan spille en afgørende rolle for en virksomheds udvikling. Nye ejere kommer med frisk energi og ideer, der kan flytte forretningen til et højere niveau. I perioden har væksten i antal ansatte i virksomheder, der er blevet ejerskiftet med Vækstkaution, således været 11 pct., hvorimod den samlede beskæftigelse i danske virksomheder er faldet med 14 pct. i samme periode. 1) Eksempler på analyser: Vækstfonden: Generations- og ejerskifte en udfordring for kapitalmarkedet, 2003; CEBR: Vækst via generationsskifte, 2008; Erhvervs- og Byggestyrelsen: Ejerskifte din virksomheds fremtid, ) Find databeskrivelse på 5

6 HVORDAN KLARER EJERSKIFTER SIG? Fordi et ejerskifte kan være et alternativ til at starte ny virksomhed, er det relevant at se nærmere på forskellene i økonomiske resultater. For investorer og finansieringsvirksomheder er det ligeledes interessant at undersøge, hvordan risikobilledet ser ud sammenlignet med andre aktiviteter, der kræver finansiering. I den sammenhæng kan konkursraten 3 for virksomheder, der opnår lån med Vækstkaution, give et fingerpeg. Konkursraten for ejerskifte er markant lavere end konkursraten for både kautioner til start af ny virksomhed og kautioner til investeringer, som dækker over investering i nye aktiver eller aktiviteter i virksomhederne, jf. figur 1. Vi kan endvidere opdele konkursraten for ejerskifte i forskellige brancher, virksomhedsstørrelser og lånestørrelser. Konkursraten er forholdsvis jævnt fordelt på tværs af brancher, dog er konkursraten for servicevirksomhedsbranchen en del lavere end de øvrige, jf. figur 2. Størrelsen målt i antal ansatte på den virksomhed, som bliver overtaget, har tilsyneladende ikke stor indflydelse på konkursraten, jf. figur ) Konkursraten angiver andelen af virksomheder i den enkelte gruppe, der er gået konkurs. 4) I figur 3 angiver 0 enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren er den eneste i virksomheden dermed er der ingen ansatte i virksomheden. 6

7 FIGUR 1: KONKURSRATER PÅ LÅN MED VÆKSTKAUTI- ON, FORDELT PÅ AKTIVI- TETER. FIGUR 2: KONKURSRATER PÅ EJERSKIFTELÅN MED VÆKSTKAUTION, FORDELT PÅ BRANCHER. FIGUR 3: KONKURSRATER PÅ EJERSKIFTELÅN MED VÆKSTKAUTION, FORDELT PÅ ANTAL ANSATTE. 7

8 Imidlertid er der en tydelig sammenhæng mellem størrelsen på lånet med Vækstkaution og konkursraten: Jo større lånet er, jo lavere er konkursraten, jf. figur 4. Sammenhængen antyder, at større lån og dermed større økonomisk risiko skærper fokus på at sikre virksomhedens overlevelse og afværge tab. Risikoen bør også være afspejlet i prisen for at låne penge til at gennemføre ejerskiftet, og som det ses af figur 5, har den gennemsnitlige rente 5 på tværs af lånestørrelser netop været høj for virksomheder, der er gået konkurs. Sammenhængen bliver endnu mere tydelig ved at sammenstille konkursrater med renteniveauet, som den enkelte låntager har skullet betale, jf. figur 6. Sammenhængen mellem konkursrate og rente understreger, at risikopræmien udgør en væsentlig del af den rente, som låntager betaler. 5) Renten angiver i figur 5 og 6 lånerenten fratrukket CIBOR-renten på 3 måneders basis for at korrigere for udviklingen i konjunkturerne. 8

9 FIGUR 4: KONKURSRATER PÅ EJERSKIFTELÅN MED VÆKSTKAUTION, FORDELT PÅ LÅNESTØRRELSER. FIGUR 5: GENNEMSNITLIG RENTE PÅ IKKE-KONKUR- SER OG KONKURSER, FORDELT PÅ LÅNESTØR- RELSER. FIGUR 6: SAMMENHÆNG MELLEM KONKURSRATE OG RENTE. 9

10 HVAD SKABER ET EFFEKTIVT EJERSKIFTE? For at blive klogere på, hvilke faktorer der skaber et effektivt ejerskifte, har vi kigget på 140 virksomheder, som alle har været igennem et ejerskifte, hvor lån med Vækstkaution har været en del af den samlede finansiering. Virksomhederne er udvalgt, så de udgør et repræsentativt udsnit af den samlede portefølje fordelt på regioner, brancher, finansieringsår, konkursrater og lånestørrelser. køber er eller har været ansat i virksomheden inden ejerskiftet, mens en ekstern køber har stået uden for virksomheden frem til købet. Både interne og eksterne købere har særlige muligheder og udfordringer, som det er relevant at tage højde for i et ejerskifte. Især fire dimensioner er relevante for et effektivt ejerskifte: Købers relation til virksomheden inden ejerskiftet Sælgers involvering i virksomheden efter overtagelsen Sælgers bidrag til finansieringen Købers ledelses- og brancheerfaring. NÅR KØBER ER INTERN En intern køber har som udgangspunkt via sin ansættelse i virksomheden et dybere kendskab til medarbejdere, kunder, produktionsforhold, forretningsprocesser og udviklingspotentiale. For nogle af dimensionerne er antallet af observationer begrænset, hvorfor der her er grund til at tolke resultaterne med en vis varsomhed. Men det ændrer ikke ved, at resultaterne overordnet kan give et vidnesbyrd om, hvad nogle af ingredienserne i et effektivt ejerskifte kan være. De 140 virksomheder kan opdeles i to kategorier: Køber er enten intern eller ekstern i forhold til virksomheden. En intern Der er dog stor forskel på det at være ansat i en virksomhed og det at skulle eje og lede den. Købers erfaring med personaleledelse viser sig da også at have en positiv effekt på, om virksomheden klarer sig godt igennem et ejerskifte. På tværs af de ejerskifter, hvor der er observationer, ligger konkursraten lavere for interne købere, der har erfaring med personaleledelse, end for interne købere uden personaleledelse, jf. tabel 1. 10

11 TABEL 1: INTERN KØBERS ERFARING MED PERSONALELEDELSE. Virksom- Antal Konkursheder konkurser rate Personaleledelseserfaring pct. Ingen personaleledelseserfaring pct. Selvom en intern køber kender virksomheden indefra og derfor har brancheerfaring, kan det være en fordel at knytte sælger til virksomheden i en afgrænset periode efter ejerskiftet. Det gør det muligt at sikre kontinuitet i organisationen og sørge for en smidig overførsel af viden om virksomhedens drift, hvilket kan være med til øge sandsynligheden for succes, jf. tabel 2. TABEL 2: SÆLGERINVOLVERING VED INTERN KØBER. Virksom- Antal Konkursheder konkurser rate Sælgerinvolvering pct. Ingen sælgerinvolvering pct. NÅR KØBER ER EKSTERN Som ekstern køber er det muligt for alvor at se virksomhedens udviklingspotentiale i et andet lys, herunder forretningsmodel, produkter, kunder og organisation. Det, at der kommer nye ideer og ambitioner til, kan i sig selv være med til at sætte gang i virksomhedens vækst. Det er imidlertid vigtigt, at den eksterne køber har de rette kompetencer til at skabe værdi og ny vækst i virksomheden. I den sammenhæng spiller kendskabet til branchen en stor rolle, ligesom erfaring med både personaleledelse og virksomhedsledelse kan være med til at skabe et godt udgangspunkt for at drive virksomheden i den rigtige retning, jf. tabel 3. 11

12 TABEL 3: EKSTERN KØBERS ERFARING MED BRANCHEN, PERSONALE- OG VIRKSOMHEDSLEDELSE. Virksom- Antal Konkursheder konkurser rate Brancheerfaring pct. Ingen brancheerfaring pct. Personaleledelseserfaring pct. Ingen personaleledelseserfaring pct. Virksomhedsledelseserfaring pct. Ingen virksomhedsledelseserfaring pct. Den pris, virksomheden bliver sat til, skal som udgangspunkt afspejle virksomhedens værdi og indtjeningsevne fremadrettet. Købsprisen spiller derfor en stor rolle i et ejerskifte. Det er ikke altid positivt for køber, at prisen på virksomheden er lav, da det kan være et udtryk for, at virksomheden har et begrænset potentiale. Virksomheder solgt til en pris pr. indtjeningskrone, som ligger under 4 kr., har da også haft højere konkursrater end virksomheder, hvor køber har givet 4 kr. eller mere for hver krone i indtjening 6, jf. tabel 4. TABEL 4: PRIS PR. INDTJENINGSKRONE VED EKSTERN KØBER. Pris pr. Virksom- Antal Konkursindtjeningskrone heder konkurser rate pct pct pct. Det handler altså om meget andet og mere end prisen, når det gælder evnen til at gennemføre et ejerskifte på en lønsom måde. Tallene er med til at understrege, at kvalitet koster, forstået på den måde, at en dyr virksomhed meget vel kan have et markant større potentiale end en billig virksomhed, hvilket begrunder den højere pris. 6) Indtjening er angivet som resultat før renter og skat (EBIT). 12

13 PERSPEKTIVER OG STYRKEPROFILER STYRKEPROFIL FOR INTERN KØBER Erfaring med personaleledelse Involvering af sælger efter ejerskiftet. STYRKEPROFIL FOR EKSTERN KØBER Branchekendskab Erfaring med personale- og virksomhedsledelse. Når en virksomhedsejer ønsker at trække sig ud af virksomheden, er det nødvendigt at beslutte, om virksomheden skal sælges eller lukkes. Sammenligninger viser, at overlevelsesraten er markant højere for virksomheder, der skifter ejer, end den er for nystartede virksomheder. Oven i dette dokumenterer tal fra porteføljen af 616 virksomheder, som har været igennem et ejerskifte med Vækstkaution, at beskæftigelsesvæksten i virksomhederne har været højere end i den øvrige økonomi. For den samlede økonomi er det derfor af stor betydning, at virksomheder, der fortsat vil være i stand til at skabe værdi, bliver videreført gennem ejerskifter. Den mere detaljerede gennemgang af resultaterne for de 140 ejerskifter med Vækstkaution viser, at der er muligheder såvel som udfordringer for både interne og eksterne købere. Selvom det ikke kan lade sig gøre at sætte det perfekte ejerskifte på formel, kan resultaterne fra porteføljen af ejerskifter med Vækstkaution alligevel give et fingerpeg om, hvilke egenskaber ved køber og selve transaktionen der kan trække i retning af et vellykket ejerskifte. Først og fremmest er købers erfaring væsentlig for, at et ejerskifte bliver succesfuldt. Yderligere er der to faktorer, som er vigtige, afhængig af om køber er intern eller ekstern. For interne købere viser Vækstfondens portefølje, at det kan være med til at reducere risikoen for konkurs ved et ejerskifte, hvis køber har konkret erfaring med personaleledelse. På samme måde tyder undersøgelsen på, at konkurssandsynligheden er lavere, hvis sælger er involveret i virksomheden efter handlen. Det giver køber et bedre udgangspunkt for at tilegne sig noget af den unikke viden om virksomheden, som sælger har opbygget. En ekstern køber bør have branchekendskab for at lykkes med ejerskiftet, viser undersøgelsens resultater. Samtidig er det en fordel, hvis køber også har erfaring med personale- og virksomhedsledelse. Med den baggrund står køber bedre rustet til at stille sig i spidsen for at lede og udvikle den virksomhed, som bliver overtaget. 13

14 FOTO: NILS ROSENVOLD

15 CASE: HOTELLER HITTER I PROVINSEN Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, der har været særligt hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Det er dog ikke noget, man mærker hos Milling Hotels, der har flere gæster end nogensinde før Med centralt beliggende byhoteller i klassiske bygninger har Jan og Dorte Milling skabt den succesrige hotelkæde Milling Hotels. Med en kaution fra Vækstfonden er parret kommet et stort skridt nærmere drømmen om at ekspandere i Jylland. Da chancen bød sig, købte de Saxildhus i hjertet af Kolding hotelkædens femte hotel. Saxildhus er helt i tråd med de andre hoteller, vi har. Vores koncept er baseret på bygninger fra århundredeskiftet, så vi kigger efter ældre bygninger med sjæl frem for nybyggeri. Vi regner med, at det bliver selvfinansierende inden for det første driftsår, siger Jan Milling. Vores lokale bank har hele tiden været positiv, men først med kautionen fra Vækstfonden fik vi det lån, der fik den samlede investering til at falde på plads. At Kolding blev første stop i udvidelsen mod vest, er ingen tilfældighed. Byen har et rigt erhvervsliv og er med spændende kulturinstitutioner som Koldinghus og Trapholt attraktiv for både virksomheder og privatpersoner. Målet for det nye hotel er at nå et besøgstal på op mod gæster om året. Historien om Milling Hotels begyndte tilbage i 1994, hvor Jan Milling nærmest ved et tilfælde blev tilbudt at købe Ansgar Hotel i Odense. Forretningen tog hurtigt fart, og allerede i 1996 udvidede ægteparret Milling med endnu et hotel i byen. Siden fulgte Hotel Plaza, også i Odense, og senere Hotel Park i Middelfart. Og det er gået rigtig godt for hotelkæden, som fokuserer på provinsen. Vi rammer noget, som mange mennesker rigtig godt kan lide. I dag er der tendens til, at det hele skal være meget gourmetagtigt, men på vores hoteller trækker vi det hele lidt ned på jorden, så gæsterne føler sig hjemme. Her er plads til hele familien, men også til forretningsfolk, siger Jan Milling og forklarer, at en del af hemmeligheden bag succesen er, at han med sin baggrund som tømrer selv har kunnet udstyre og vedligeholde sine hoteller: Grunden til vores overskud og gode forretning er, at vi modsat en række af vores konkurrenter selv ejer og renoverer bygningerne. Det er en god forretning og giver høj fleksibilitet. Dem, der ikke klarer sig godt i vores branche, har netop haft svært ved at omstille sig til nye kundesegmenter og koncepter. Aftalen mellem banken og Vækstfonden om et lån med Vækstkaution faldt på plads i juli 2010, og allerede 1. september overtog Jan og Dorte Milling Hotel Saxildhus. Parret har 140 ansatte fordelt på fem hoteller. Den langsigtede plan er at etablere yderligere fire hoteller i Jylland inden for en tiårig periode. 15

16 FOTO: TORBEN KLINT

17 CASE: GLADE GNAVERE OG FARVERIGE FISK Vordingborgenserne er vilde med akvariefisk, gnavere og pangfarvede hundekurve, så da Brian Jørgensen fik mulighed for at overtage et af byens dyrecentre, slog han til. Med Vækstkaution fik han finansieringen af ejerskiftet på plads Et minisupermarked for dyr. Sådan beskriver indehaver, Brian Jørgensen, selv sin forretning. Sortimentet dækker alt fra kæledyr såsom akvariefisk og marsvin til moderne tilbehør og tøj til hunde. Og der er gang i salget. Hver uge sender Brian Jørgensen 481 akvariefisk og 4 gnavere over disken. Som led i ejerskiftet fik Brian Jørgensen i 2005 et lån med Vækstkaution for at kunne overtage den dyrehandel, som han i tre år havde været butiksbestyrer i. Da min tidligere chef satte butikken til salg, krævede det ikke meget overvejelse, før jeg slog til. Men banken krævede, at der blev stillet mere sikkerhed, end jeg umiddelbart selv kunne imødekomme, og derfor bragte de Vækstkaution på banen, fortæller Brian Jørgensen. Motivationen for at købe en eksisterende forretning var især de fordele, der fulgte med. Den forretning, jeg nu har overtaget, havde trofaste kunder, et godt butikslokale og havde været kendt i lokalmiljøet i mere end 30 år. Og så var det billigere for mig at overtage forretningen end at starte op fra bunden. Med en baggrund som kok lå det ikke i kortene, at Brian Jørgensen en dag skulle blive indehaver af et dyrecenter. I 2002 lagde han jobbet i restaurationsbranchen på hylden og begyndte i Amigos Dyrecenter, som han nu har overtaget og omdøbt til Brians Dyrecenter. Interessen for fisk, hunde og fugle inspirerede Brian Jørgensen til at søge job i netop en dyrehandel. Men det var især det at sælge, der trak i ham. Successen med ejerskiftet gjorde, at han fik behov for at udvide forretningen. Brian Jørgensen valgte også at finansiere udvidelsen med et lån med Vækstkaution. Brians Dyrecenter er i 2011 flyttet til lokaler, der er tre gange så store som de oprindelige, og han har udvidet produktpaletten betydeligt. Flytningen til nye lokaler har sikret, at vi fortsat kan vokse i fremtiden. De 400 m 2 giver os mulighed for at føre væsentligt flere produkter, end vi kunne tidligere, og på den nye adresse har vi parkeringspladser lige uden for butikken. Det er en stor fordel, for mange af vores kunder køber jo ofte tunge ting, som fx hundefoder og akvarier, der skal læsses direkte ind i bagagerummet, afslutter Brian Jørgensen. 17

18 Foto kommer onsdag FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN

19 CASE: EJERSKIFTE UDVIDER PRODUKTPALETTEN Med opkøbet af OJ Skolemøbler fik Jens Højer ikke blot udvidet sin virksomhed FurnX betydeligt, han fik også mulighed for at ruste forretningen til fremtidens udfordringer. Finansieringen af ejerskiftet faldt på plads med et lån med Vækstkaution På det fremtidige marked for skolemøbler vil der komme flere og flere udbydere samtidig med, at den offentlige sektor skal spare. Vi havde to muligheder for at tilpasse os: Enten kunne vi selv udvikle en billigere møbelserie, eller vi kunne overtage en veletableret virksomhed, der havde erfaring. Med opkøbet supplerede vi vores eksisterende serie af lidt dyrere skolemøbler fra Højer Møbler med det billigere sortiment fra OJ Skolemøbler, siger stifter og adm. direktør, Jens Højer. FurnX A/S kom ved et tilfælde i dialog med ejeren af OJ Skolemøbler, John Smed, som nærmede sig pensionsalderen og derfor var interesseret i at sælge sit selskab. I forbindelse med finansieringen af ejerskiftet havde Jens Højer brug for hjælp til at stille den sidste sikkerhed for lånet, og i samarbejde med banken fik Jens Højer lån med Vækstkaution. Lånet var en afgørende forudsætning for at kunne høste fordelene ved at overtage en eksisterende forretning. Det, at man overtager en virksomheds navn og telefonnummer, gør, at man kommer hurtigere i gang, end hvis man selv startede op fra bunden. Vi fik automatisk fat i en række kunder, som OJ Skolemøbler tidligere havde handlet med. En anden fordel ved ejerskiftet var selve udviklingsomkostningerne. Det tager to medarbejdere et år at udvikle et bord og en stol, fordi de skal overholde en lang række krav og standarder. Vi skal være sikre på, at børnene ikke kan komme til skade, så vi kan ikke sende et produkt på markedet, som ikke er gennemtestet, fortæller Jens Højer. Virksomhedens kunder tæller alt fra folkeskoler, gymnasier og privatskoler over tekniske skoler til universiteter kort sagt alle institutioner, der beskæftiger sig med uddannelse. Størstedelen af produktionen foregår lokalt omkring Vodskov ved Aalborg, hvor virksomheden har adresse. Kun en ganske lille del af virksomhedens produkter bliver produceret i udlandet i fx Polen, Spanien og Sverige. I fremtiden vil FurnX have blikket stift rettet mod nord. Jens Højer satser nemlig på eksport til Norge, hvor både indkøbsmønstre og valg af produkter er som i Danmark. 19

20 FIGUR 10: VÆKSTKAUTION TIL EJERSKIFTE, FORDELT PÅ LÅNESTØRREL- SER. Hovedstaden 9 % FIGUR 7: VÆKSTKAUTION TIL EJERSKIFTE, FORDELT PÅ REGIONER. Syddanmark 29 % Midtjylland 28 % Sjælland 11 % Nordjylland 23 % Industri 22 % Servicevirksomheder 17 % Bygge og anlæg 10 % Detailhandel og reparationsvirksomheder 33 % FIGUR 8: VÆKSTKAUTION TIL EJERSKIFTE, FORDELT PÅ BRANCHER. Hotel og restauration 7 % Engroshandel 11 % % Ikke oplyst 11 % 0 4 % FIGUR 9: VÆKSTKAUTION TIL EJERSKIFTE, FORDELT PÅ ANTAL ANSATTE % % 0,5 til 3 mio kr. 0,5 til 3 mio kr. 61 pct 61 pct 3-5 mio kr. 18 % 0-0,5 mio kr. 21 % 0,5-3 mio kr. 61 % 20

21 FAKTA OM EJERSKIFTE MED VÆKSTKAUTION Denne undersøgelse er baseret på 616 ejerskifter, som Vækstfonden med kautioner har været med til at finansiere, fra august 2000, hvor Vækstkaution blev lanceret, og frem til september Størstedelen af kautionerne til ejerskifte er givet til virksomheder i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, jf. figur 7. Når det gælder branchefordelingen, er det især detailhandel og reparationsvirksomheder, industri samt servicevirksomheder, som skiller sig, jf. figur 8. Tæt ved ¾ af alle ejerskiftevirksomhederne havde mellem 1 og 20 ansatte på det tidspunkt, hvor ejerskiftet blev gennemført, jf. figur 9. Når det gælder lånene, som kautionerne dækker, ligger de i spændet fra nogle få hundrede tusinde kroner og op til 5 mio. kr., der var loftet for størrelsen på lån, som virksomheder kunne søge Vækstkaution for, frem til november Hovedparten af lånene ligger i den midterste kategori mellem 0,5 og 3 mio. kr., jf. figur

22 FINANSIERINGS- MODELLER KRAV OG KONSEKVENSER Et ejerskifte kan overordnet blive finansieret på tre forskellige måder, jf. nedenstående figur. Egenkapital Egenkapital og sælgerfinansiering Egenkapital, sælgerfinansiering og bankfinansiering. Når køber selv har tilstrækkelig likviditet til at finansiere hele ejerskiftet, er det muligt at gennemføre handlen alene baseret på egenkapital. likviditet til selv at finansiere hele ejerskiftet. I de situationer bidrager sælger til finansieringen ved at udstede et gældsbrev og/eller indgå aftale om en earn out-betaling, som afhænger af, hvordan virksomhedens økonomiske resultater udvikler sig. Samtidig gør dette, at risikoen på virksomhedens fremtidige værdiskabelse bliver delt mellem køber og sælger. Jo større købesum, desto mere relevant er sælgerfinansiering. For interne købere er sælgerfinansiering da også mest udbredt for lån i størrelsesordenen 3 5 mio. kr., jf. tabel 5. Ved at kombinere egenkapital og sælgerfinansiering er det muligt at kompensere i de situationer, hvor køber ikke har nok EGENKAPITAL EGENKAPITAL EGENKAPITAL SÆLGER- FINANSIERING SÆLGER- FINANSIERING BANK- FINANSIERING 22

23 TABEL 5: SÆLGERFINANSIERING, FORDELT PÅ LÅNESTØRRELSE INTERN KØBER. TABEL 6: SÆLGERFINANSIERING, FORDELT PÅ LÅNESTØRRELSE EKSTERN KØBER. Låne- Virksom- Antal med Andel med størrelse heder sælgerfin. sælgerfin. 0-0,5 mio. kr pct. 0,5-3 mio kr pct. 3-5 mio kr pct. Total pct. Låne- Virksom- Antal med Andel med størrelse heder sælgerfin. sælgerfin. 0-0,5 mio. kr pct. 0,5-3 mio kr pct. 3-5 mio kr pct. Total pct. Sælgerfinansiering er generelt mere udbredt blandt eksterne købere end interne købere. Det er med til at kompensere for, at en ekstern køber ikke har samme indgående kendskab til værdien af virksomheden, som en intern køber har, og derfor er mere usikker på værdien af virksomheden. Ligesom for interne købere er sælgerfinansiering mest udbredt for lån i intervallet 3-5 mio. kr., jf. tabel 6. I mange tilfælde er det imidlertid både relevant og nødvendigt at inddrage bankfinansiering som en vigtig ingrediens i virksomhedshandlen. Når købers egenkapital og sælgers bidrag til finansieringen ikke dækker, træder et pengeinstitut ind med den resterende finansiering, som får handlen til at være fuldt finansieret. Når Vækstfonden stiller Vækstkaution i en lang række ejerskifter, hænger det sammen med, at en kaution reducerer pengeinstituttets risiko ved at finansiere ejerskiftet. Vækstkaution er derfor relevant i de situationer, hvor pengeinstituttet vurderer, at køberen af virksomheden er kreditværdig, men ikke er i stand til at stille tilstrækkelig sikkerhed for et lån til at købe virksomheden. 23

24 24

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet.

VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. venture Vækstfondens magasin / nr.2 / sept. 2011 VENTUREMARKEDET I KØLVANDET PÅ FINANSKRISEN Vi har bedt to internationale eksperter beskrive udviklingen på venturemarkedet. Side 4 KLÆDER IVÆRKSÆTTERE

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16

v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 MAGASIN 1 / 2010 v e n t u r e Torsten Sløk: USA viser vej ud af krisen, side 4 Stærk stigning i Vækstkaution, side 16 Hvor går du hen? Find vej til kapital og viden, side 19 Nyt til iværksættere: vækstkasse

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET FRANCHISING

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET FRANCHISING DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Sep 10 FRANCHISING TIPS TIL AT LYKKES MED FRANCHISING Genvej til succes Kom hurtigere og billigere i gang med et franchisekoncept FOTO: TORBEN KLINT Franchising

Læs mere

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering

Fokus. Råd til vækst. Råd til vækst. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Fokus Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering Vækst Få råd til vækst I dette nummer Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Marketingchef Svend-Erik Meulengracht Nordania Leasing Redaktion:

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere