Business angel survey November 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business angel survey November 2017"

Transkript

1 Business angel survey 2017 November 2017

2 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet. Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni/juli 2017 og er blevet suppleret med anonymiserede data, som Danish Business Angels (DanBAN) har stillet til rådighed for undersøgelsen. Der skal derfor lyde en stor tak til DanBAN for at stille disse data på deres medlemmer til rådighed. Derudover skal der også lyde en stor tak til de tre danske business angel-netværk: Vestor, BA Syddanmark og Switzr for deres medvirken og input i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. Det primære formål med undersøgelsen har været at kortlægge de danske business angels aktivitet i Herunder investerings- og exitaktivitet samt præferencer i forhold til investeringerne. Derudover har vi i år set nærmere på, om erfaring og porteføljestørrelse hos den enkelte engel spiller en rolle i forhold til de gennemsnitlige exitmultipler opnået på exits i 2015 og Population: Surveyen er sendt ud til mere end 500 danske business angels, hvoraf 83 har svaret på spørgeskemaet. Af disse er 67 reelt aktive business angels, dvs. de har foretaget deres første investering i et unoteret selskab. Derudover har DanBAN stillet anonymiserede data fra deres medlemmer til rådighed, hvilket bevirker, at det samlede datasæt i årets undersøgelse kommer op på 176 aktive engle. I datasættet for 2015 indgår 155 aktive business angels. Det er disse to grupper, der danner grundlag for beregningerne i analysen. Hvad er en business angel? Business angels er privatpersoner, som investerer egne midler i unoterede selskaber, og som har forretningsmæssige kompetencer og interesse i at være med til at udvikle virksomhederne gennem aktivt ejerskab. 6. november 2017 / Side 2

3 Hovedresultater Hovedresultater: De aktive BA er har foretaget flere end 289 investeringer i 2016 for et samlet beløb på 342 mio. kr. Det svarer til 1,6 investeringer per BA for et gennemsnitligt beløb på 1,9 mio. kr. Stor andel af nyinvesteringer i Andelen af nyinvesteringer udgjorde 55 pct. i 2015, mens den udgør 70 pct. i BA erne har foretaget 45 exits i 2016, hvor den gennemsnitlige multipel (investering x retur) er beregnet til 3,4x. Data indikerer, at erfaring som BA har en positiv effekt på de gennemsnitlige exitmultipler. I hvert fald har de engle, der har foretaget deres første investering før 2005, opnået højere gennemsnitlige exitmultiper (3,4x) på deres exits i 2015 og 2016 end dem med mindre erfaring (2,4x). Endvidere viser data, at der i 2015 og 2016 har været en positiv sammenhæng mellem porteføljestørrelse og gennemsnitlige exitmultipler. Det er specielt BA erne med en portefølje på 1-2 virksomheder, som har oplevet lavere multipler på deres exits sammenlignet med BA erne med større porteføljer. 6. november 2017 / Side 3

4 Baggrundsinfo om populationen Geografi: 64 pct. af BA erne er bosat i Region Hovedstaden. Denne overvægt hænger delvist sammen med, at størstedelen af DanBans medlemmer er bosat i Region Hovedstaden. Region Midtjylland er med 15 pct. den næststørste region, mens Region Nordjylland skiller sig ud med blot 2 pct. af BA erne. Primær brancheerfaring: Med hhv. 23 pct. og 22 pct. er ICT og industri de brancher, som flest BA er har erhvervsmæssig erfaring fra. Dernæst kommer rådgivning og finans med hhv. 15 pct. og 9 pct. Inden for de øvrige brancher såsom detail, biotek, cleantech og medico er der 5 pct. eller mindre i hver kategori. Erhvervsmæssig baggrund: 57 pct. af BA erne er enten ansat som direktør i dag eller har været det, mens 38 pct. har erfaring med at starte egen virksomhed. Dealflow: BA erne får deres dealflow via mange forskellige kanaler. De hyppigste kilder til deals er, I) at BA en bliver kontaktet direkte af iværksætteren, II) andre business angels og III) formelle business angelnetværk. 6. november 2017 / Side 4

5 Mere end 40 pct. af BA erne har en portefølje på 1-2 unoterede virksomheder Hvor stor er din nuværende portefølje af unoterede virksomheder? Mange BA er med små porteføljer 45% 4 35% 25% 15% 32% 41% 37% 36% 15% Med 41 pct. af BA erne er en porteføljestørrelse på 1-2 unoterede virksomheder den mest udbredte i Dette er en ændring i forhold til 2015, hvor en portefølje på 3-5 virksomheder var mest udbredt. Ændringen kan delvist forklares ved, at DanBan har haft stor medlemstilgang med nye BA er, som er i gang med at opbygge en portefølje. 1 5% 6% 2% > % 6% Med 36 pct. er den næsthyppigste porteføljestørrelse 3-5 virksomheder, mens 21 pct. har en portefølje på 6 virksomheder eller mere. 6. november 2017 / Side 5

6 Stor andel af BA erne bruger tre dage eller mere om ugen på ledelsen/driften af deres porteføljevirksomheder 4 35% 25% 15% 1 Hvor meget tid anvender du samlet set i ledelsen/driften af de virksomheder, du er involveret i? 21% 21% 17% 21% 38% 8% BA erne er tidsmæssigt meget dedikerede I 2016 ser vi en større andel af BA er, der tidsmæssigt er meget dedikerede til deres virksomheder. Således er andelen af BA er, der bruger 3 dage eller mere om ugen på ledelsen/driften af deres porteføljevirksomheder i 2016 oppe på 38 pct. 5% Under en ½ dag om ugen Ca. 1 dag om ugen Ca. 2-3 dage om ugen Over 3 dage om ugen Passiv investor % Andelen af passive investorer er faldet til 5 pct., hvilket bekræfter, at størstedelen af BA erne ønsker en aktiv involvering i deres investeringer. 6. november 2017 / Side 6

7 Fortsat høj investeringsaktivitet i Antal BA er i populationen Antal investeringer Samlet investeringsbeløb Antal investeringer per BA Investeringsbeløb per BA Investeringsbeløb per virksomhed mio. kr. 342 mio. kr. 1,7 1,6 1,9 mio. kr. 1,9 mio. kr. 1,1 mio. kr. 1,2 mio. kr. 6. november 2017 / Side 7

8 Fortsat stort fokus på virksomheder i deres tidlige faser 45% 4 35% 25% 15% 1 5% Hvilken fase befandt de virksomheder, du investerede i i 2015 og 2016, sig i? 22% 24% 36% 39% 33% 32% Seed Opstart/start-up Ekspansion Buyout/omstrukturering Generationsskifte % 3% 1% 2% Mange tidlig fase-investeringer Ligesom i 2015 var det igen virksomheder i opstarts-/startupfasen, der tiltrak flest BA-investeringer med 39 pct. af samtlige investeringer. Lige knap en fjerdedel af investeringerne blev i 2016 foretaget i virksomheder, som befinder sig på det helt tidlige seed-stadie. Se bilag 1 for en definition af de enkelte faser. 6. november 2017 / Side 8

9 Stor andel af BA erne har investeret et relativt beskedent beløb i % 15% 1 5% 15% Hvor stort et beløb har du samlet investeret i unoterede selskaber i 2015 og 2016? 9% 19% 23% 17% 17% 17% 17% < 0,25 mio. kr. 0,25-0,5 mio. kr. 0,5-1 mio. kr. 1-2 mio. kr. 2-5 mio. kr mio. kr. > 10 mio. kr % 1 6% 9% 7% Flere BA er, der har investeret under 0,5 mio. kr. i 2016 I 2016 ser vi en stor andel af BA er, der har investeret mindre beløb. Således er andelen, der har investeret mindre end 0,5 mio. kr. steget fra 24 pct. i 2015 til 39 pct. i En del af forklaringen ligger igen i den øgede medlemstilgang hos DanBan, hvor nye BA er er ved at opbygge en portefølje og måske kun har foretaget beskedne investeringer i Samlet set er det gennemsnitlige investerede beløb per BA dog fortsat på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes at mange af BA erne i 2016 har ligget i den høje ende af investeringsintervallerne i figuren. 6. november 2017 / Side 9

10 Langt størstedelen af de enkelte investeringer var fortsat under 1 mio. kr. i % 4 35% 25% 15% 1 5% Investeringsbeløbsstørrelsen for de enkelte investeringer 39% 38% 23% 21% 17% 18% 11% 9% 8% 7% 3% 3% 2% < 0,25 mio. kr. 0,25-0,5 mio. kr. 0,5-1 mio. kr. 1-2 mio. kr. 2-5 mio. kr mio. kr. >10 mio. kr Den typiske investering er på under 1 mio. kr. I 2016 gælder det fortsat, at knap 80 pct. af de enkelte investeringer var på under 1 mio. kr. Her er det vigtigt at understrege, at de enkelte BA er ofte syndikerer med andre BA er (og øvrige investorer), og de enkelte selskaber derfor bliver tilført væsentligt mere kapital, end hvad den enkelte engel investerer. 6. november 2017 / Side 10

11 2016 var præget af mange nyinvesteringer Antal nyinvesteringer vs. opfølgningsinvesteringer Ny investering Opfølgningsinvestering Mange ny investeringer i 2016 I 2015 var fordelingen mellem ny- og opfølgningsinvesteringer 55 pct. nyinvesteringer og 45 pct. opfølgningsinvesteringer. Dette forhold har ændret sig i 2016, hvor fordelingen nu hedder 70 pct. nyinvesteringer og 30 pct. opfølgningsinvesteringer. En del af forklaringen skal findes i en øget syndikeringsaktivitet, hvor fx engle går sammen i en investering. Se bilag 2 for en udspecificering af ny vs. opfølgningsinvesteringer fordelt på brancher. 6. november 2017 / Side 11

12 ICT er fortsat den branche, der tiltrækker flest business angel-investeringer 5 45% 4 35% 25% 15% 44% 41% Hvilken branche tilhører de virksomheder, som du har investeret i i 2015 og 2016? 25% 31% ICT har fortsat BA ernes interesse Der har i 2016 været et lille fald i andelen af investeringer inden for ICT, men det er fortsat den branche flest BA er investerer i. Således blev 41 pct. af alle investeringer i 2016 foretaget i ICT-virksomheder. 1 5% 8% 6% 4% 8% 6% 5% 5% 4% 6% 2% 3% 3% ICT Andet Industri Medico Design Detail Biotek Cleantech november 2017 / Side 12

13 Region Hovedstaden tiltrækker flest business angel-investeringer % 55% Region Hovedstaden Hvis du har foretaget investeringer i Danmark, i hvilken region blev disse investeringer foretaget? 11% 4% 2% 3% 2% Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark % 7% 21% 18% Uden for Danmark Note: Det er antaget, at DanBan-medlemmernes investeringer i øvrige DK (DK ekskl. Region Hovedstaden) fordeler sig ligesom de øvrige BA ers investeringer i de 4 danske regioner. Flest BA-investeringer i Hovedstaden Region Hovedstaden er med 55 pct. af investeringerne den region, hvor der er foretaget flest investeringer i 2016 af BA erne i populationen, efterfulgt af investeringer uden for Danmark. Den høje andel af investeringer i udlandet skyldes bl.a., at de BA er, der er bosat i udlandet, også investerer lokalt, og at BA er i DanBan-regi har foretaget flere syndikerede investeringer i bl.a. UK, Estland og Finland. Andelen af investeringer i Region Midtjylland er faldet i Dette kan til dels forklares ved, at mange af DanBans medlemmer er bosat i Region Hovedstaden og har en tendens til at investere lokalt. Det skal dog bemærkes, at 64 pct. af BA erne i populationen er bosat i Region Hovedstaden, mens 55 pct. af de samlede investeringer er foretaget i regionen. 6. november 2017 / Side 13

14 Flere exits med positivt afkast i % 4 35% 25% 15% 1 5% 46% Exit-afkast i forhold til oprindelig investering (investering x retur) 31% 15% 16% 15% 0-1x 1-2x 2-5x 5-10x >10x 29% % 13% 4% 11% Højere gennemsnitligt afkast i 2016 Der blev i 2016 foretaget 45 exits blandt BA erne i undersøgelsen. Dette er både i andel og antal flere exits med positivt afkast end i 2015, hvor der blev foretaget 52 exits. Den gennemsnitlige multipel for alle exits er steget fra 2,6x i 2015 til 3,4x i Metode til beregning af gns. multipel: Udregningen tager udgangspunkt i en konservativ tilgang. Således er multiplen i intervallet 0-1x sat til nul, mens den ved >10x er sat til ti. I de øvrige intervaller er det midten af intervallet, der danner udgangspunkt for beregningen. Fx er multiplen i intervallet 2-5x sat til 3,5x. Det er samme metode, der er benyttet på de følgende slides. 6. november 2017 / Side 14

15 TEMA: Spiller erfaring og porteføljestørrelse en rolle for afkastet på exits? 6. november 2017 / Side 15

16 Det tager tid at opbygge en portefølje Porteføljestørrelse fordelt på første investeringsår som BA, 2015 & % 1 19% 21% 51% 19% Før 2005 N=53 36% 33% N= virk. 3-5 virk virk. >10 virk. 12% 34% 54% N=41 De erfarne engle har større porteføljer Blandt de erfarne engle, der har foretaget deres første investering før 2005, er det blot 19 pct., der har en portefølje på mindre end 3 virksomheder. De er dermed dem, der har den største gennemsnitlige portefølje, hvilket indikerer, at det tager tid at bygge en solid portefølje op. Dette bekræftes også ved, at mere end halvdelen af englene med mindst erfaring (første investering i ) har en portefølje på 1-2 virksomheder. Note: Kun survey data, N = 133 (2015 & 2016) 6. november 2017 / Side 16

17 og der synes at være en sammenhæng mellem erfaring og afkast Fordeling af exit-multipler i forhold til, hvornår BA'en foretog sin første investering, 2015 & % 17% 17% 13% 39% Før 2005 N=23 0-1x 1-2x 2-5x 5-10x >10x 8% 8% 24% 8% 52% Efter 2005 N=25 Sammenhæng mellem erfaring og afkast Data indikerer, at der er en sammenhæng mellem erfaring som business angel og afkast. I hvert fald er det de BA er, der har foretaget deres første investering før 2005, der i 2015 og 2016 har opnået den højeste gennemsnitlige multipel på deres exits med 3,4x mod en gennemsnitlig multipel på 2,4x for dem, der har investeret for første gang efter Det skal tilføjes, at der også ligger et element af naturlig selektion i den forstand, at de engle, der er dygtige til at investere, alt andet lige vil fortsætte med at investere, mens dem, der er mindre dygtige, vil falde fra over tid. Note: Kun survey data, N = 48 (2015 & 2016) 6. november 2017 / Side 17

18 Benyttes porteføljestørrelse som proxy for erfaring, ses der igen en sammenhæng ift. afkast Fordeling af exit multipler i forhold til porteføljestørrelse, 2015 & % 9% 7% 29% 7% virk. N=14 16% 23% 12% 23% virk. N=43 0-1x 1-2x 2-5x 5-10x >10x 5% 21% 18% 33% >5 virk. N=39 Sammenhæng mellem pf-størrelse og afkast Benyttes porteføljestørrelse som approksimation for erfaring, ses der igen en sammenhæng ift. afkast. Data viser, at de BA er, der har en portefølje på 1-2 selskaber i 2015 og 2016 har oplevet et negativt afkast på halvdelen af deres exits. Blandt BA erne med en portefølje på mere end fem selskaber er det kun én tredjedel af exits ne, der har givet et negativt afkast. Betragtes de gennemsnitlige exit-multipler fordelt på BA ernes porteføljestørrelse, ses det, at BA er med en portefølje på 3 eller flere selskaber i 2015 og 2016 har oplevet højere gennemsnitlige exit-multipler end BA erne med en portefølje på 1-2 selskaber, jf. nedenfor. 1-2 pf-selskaber: 2,36x 3-5 pf-selskaber: 3,14x > 5 pf-selskaber: 3,03x Note: N = 96 (2015 & 2016) 6. november 2017 / Side 18

19 Bilag Bilag 6. november 2017 / Side 19

20 Bilag 1: Forklaring på investeringsfaser Seed er fasen, hvor produktet, det initiale koncept eller prototype udvikles. Opstart/start-up er fasen, hvor projektet etableres som selskabsform og prototype færdiggøres inden initial markedsintroduktion iværksættes. Ekspansion er fasen, hvor virksomheden har vist sig konkurrencedygtig og er klar til yderligere udvikling f.eks. igennem kapacitetsudvidelse eller udvikling af nye produkter mv. Buyout/omstrukturering er fasen, hvor investor finansierer eksisterende virksomheder med uudnyttede salgsmæssige potentialer. Generationsskifte er fasen, hvor virksomhedens ejer vil trække sig ud af virksomheden og overdrage den til andre. 6. november 2017 / Side 20

21 Bilag 2: Antal ny- og opfølgningsinvesteringer fordelt på brancher Antal af ny- og opfølgningsinvesteringer i forhold til brancher Antal af ny- og opfølgningsinvesteringer i forhold til brancher ICT Andet Medico Design Detail Biotek Industri Cleantech ICT Andet Medico Design Detail Biotek Industri Cleantech Ny investering Opfølgningsinvestering Ny investering Opfølgningsinvestering 6. november 2017 / Side 21

22 Bilag 3: Fordeling af ny- og opfølgningsinvesteringer på brancher, 2016 Fordeling af ny- og opfølgningsinvesteringer i forhold til brancher % 24% 9% 27% 33% 27% 33% % 76% 7 91% 73% 67% 73% 67% 1 ICT N=105 Andet N=79 Medico N=20 Design N=11 Detail N=11 Biotek N=6 Industri N=15 Cleantech N= Ny investering 2016 Opfølgningsinvestering 6. november 2017 / Side 22

23 Bilag 4: N-værdier til figurer på slides Slide 5: Hvor stor er din nuværende portefølje af unoterede virksomheder? N=155 (2015), N=176 (2016) Slide 6: Hvor meget tid anvender du samlet set i ledelsen/driften af de virksomheder, du er involveret i? N=76 (2015), N=66 (2016) Slide 8: Hvilken fase befandt de virksomheder, du investerede i i 2015 og 2016, sig i? N=206 (2015), N=207 (2016) Slide 9: Hvor stort et beløb har du samlet investeret i unoterede selskaber i 2015 og 2016? N=103 (2015), N=111 (2016) Slide 10: Investeringsbeløbsstørrelsen for de enkelte investeringer N=264 (2015), N=289 (2016) Slide 11: Antal nyinvesteringer vs. opfølgningsinvesteringer N=261 (2015), N=287 (2016) Slide 12: Hvilken branche tilhører de virksomheder, som du har investeret i i 2015 og 2016? N=226 (2015), N=258 (2016) Slide 13: Hvis du har foretaget investeringer i Danmark, i hvilken region blev disse investeringer foretaget? N=208 (2015), N= 252 (2016) Slide 14: Exit-afkast i forhold til oprindelig investering (investering x retur) N=52 (2015), N=45 (2016) Slide 16: Porteføljestørrelse fordelt på første investeringsår som BA, 2015 & 2016 N=133 (2015 & 2016) Slide 17: Fordeling af exit-multipler i forhold til, hvornår BA'en foretog sin første investering, 2015 & 2016 N=49 (2015 &2016) Slide 18:Fordeling af exit multipler i forhold til porteføljestørrelse, 2015 & 2016 N=96 (2015 & 2016) 6. november 2017 / Side 23

24 6. november 2017 / Side 24

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Master Class Hvad er din virksomhed værd? Sådan værdiansætter du din startup på det tidlige stadie

Master Class Hvad er din virksomhed værd? Sådan værdiansætter du din startup på det tidlige stadie Master Class 13.15 14.00 Hvad er din virksomhed værd? Sådan værdiansætter du din startup på det tidlige stadie Velkommen Vestor er Danmarks næststørste business angel netværk og er baseret på en sammenlægning

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Det danske crowdfunding marked anno 2017

Det danske crowdfunding marked anno 2017 Det danske crowdfunding marked anno 2017 Om analysen Om analysen: Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde fulgt op på sidste års pioner opgørelse af aktiviteten på det danske crowdfunding

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

2011: Det danske marked for venturekapital

2011: Det danske marked for venturekapital 211: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009 Vækstvirksomheder - tal & fakta Glenda Napier Analysechef 28. april, 29 Præsentation > FORA vækstprojekt > Vækstvirksomheder? > Vækstvirksomheders DNA? Hvad er vækstvirksomheder? Vækstvirksomheder er alle

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt. Kapitalfonde i Danmark Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 83 Offentligt Kapitalfonde i Danmark Christian Frigast, Axcel, 7. december 2006 Agenda Fakta om kapitalfonde Hvordan skaber kapitalfonde værdi Et eksempel Myter og

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere