KVARTALSNYT første KVARTAL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSNYT første KVARTAL 2013"

Transkript

1 KVARTALSNYT første kvartal 2013

2 2 Om Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed, kvalitet og fokus på rimelige omkostninger. Mads Krage Formand for Investeringsforeningen Maj Invest. Mads stod gennem 25 år i spidsen for Netto, som han har bygget op nærmest fra grunden. I dag står han i spidsen for Investeringsforeningen Maj Invest. Enkelthed Maj Invest lægger vægt på enkelthed og sammenhæng. Det gælder både den enkelte portefølje og hele investeringsforeningen. Vi tilbyder ikke et væld af specialiserede og avancerede afdelinger, men satser i stedet på mere basale afdelinger, der dækker den almindelige investors behov. Kvalitet Kvalitet betyder for os, at vi står inde for det, vi laver. Vi lader ikke forbigående tendenser diktere, hvordan vi skal investere dine penge. Vi tror ikke på hurtige gevinster ved at investere i meget vækstorienterede og populære områder. Vi har fokus på den langsigtede opsparing. Erfarne medarbejdere Porteføljerådgivningen i Maj Invest ligger hos smæglerselskabet Maj Invest A/S, der også rådgiver Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og en lang række andre institutionelle investorer. smæglerselskabet Maj Invest A/S bygger sin investeringsfilosofi på faglig indsigt, og porteføljemanagerne bag de enkelte afdelinger har 10, 15 eller 20 års erfaring. Få rådgivning i din egen bank eller hos vores samarbejdsbanker Afdelingerne i Maj Invest er børsnoterede, og du kan investere i Maj Invest gennem alle danske banker. Har du brug for mere rådgivning, står vores samarbejdsbanker klar til at hjælpe dig. Se listen på bagsiden. Læs mere om os på Her kan du læse mere om de enkelte afdelinger i Maj Invest, og du kan bruge vores investeringsguide og opsparingsmodeller, hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan sammensætte din opsparing. Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon CVRnr Medlemmer Alle, der har investeret penge i Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest), er automatisk medlem af foreningen. Bestyrelsen for Maj Invest vælges på generalforsamlingen. Porteføljerådgiver: smæglerselskabet Maj Invest A/S smæglerselskabet Maj Invest A/S (smæglerselskabet Maj Invest) er porteføljerådgiver for Maj Invest og står for den daglige porteføljerådgivning af alle Maj Invests afdelinger. Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Investeringsforvaltningsselskabet udfører en række administrative og investeringsmæssige opgaver i forbindelse med den daglige drift af foreningen. Depotbank: Danske Bank A/S Depotbanken har til opgave at udføre en lang række kontrolopgaver for at sikre medlemmernes opsparing. Tilsyn: Finanstilsynet Investeringsforeningen Maj Invest er under tilsyn af Finanstilsynet.

3 Indhold 3 Indholdfortegnelse Makroøkonomi Fortsat global vækst Obligationsmarkederne Aktiemarkederne Aktieafdelinger Maj Invest Danske Aktier Maj Invest Europa Aktier Maj Invest Aktier Maj Invest Value Aktier Maj Invest Global Sundhed Obligationsafdelinger Maj Invest Danske Obligationer Maj Invest Obligationer Blandede afdelinger Maj Invest Pension Maj Invest Kontra Fakta Omkostninger Historiske afkast Udbytter Stamdata Samarbejdsbanker Morningstar Rating Afkast SIDEN START Performance Morningstar kategori Performance Afkast 3 år 5 år Danske Aktier 47,4 26,1 19,8 26,0 62,7 +18,3 +2,0 +3,3 Europa Aktier 25,9 7,6 6,1 15,6 10,1 +3,1 2,3 +3,7 Aktier 30,1 24,4 4,7 8,2 40,7 +17,4 1,2 +23,1 Value Aktier 42,3 25,5 0,6 12,0 51,9 +28,6 +13,4 +35,3 Global Sundhed 41,4 5,5 16,1 13,9 38,1 20,7 +5,6 Danske Obligationer 6,3 5,6 6,6 5,8 41,8 +3,4 +2,4 +6,1 Obligationer 9,8 6,4 3,9 10,5 46,6 +8,2 +9,5 +16,0 Pension 12,6 13,3 1,4 10,5 44,5 +15,3 +31,5 Kontra 8,6 12,3 7,3 0,4 65,9 +8,3 +49,5 Noter: Afdelingerne Pension og Kontra har ikke et sammenligningsindeks. Performance (merafkast i forhold til sammenligningsindeks) siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa.

4 4 Makroøkonomi Forsat Global Vækst Arvid Stentoft Jakobsen Cheføkonom i smæglerselskabet Maj Invest A/S. Arvid Stentoft Jakobsen er cheføkonom i smæglerselskabet Maj Invest. Arvid har mere end 20 års erfaring inden for global konjunktur og finansmarkedsanalyse. Vi har over de seneste måneder set en del kortsigtet volatilitet i en række af de mere konjunkturfølsomme indikatorer, så som beskæftigelse og de såkaldte Purchasing Managers (i A kaldet ISM). Det dækker primært over kortsigtede udsving i lagercyklen. Op til årsskiftet valgte man på grund af usikkerheden i relation til Fiscal Cliff problematikken at nedbringe lagrene, og efterfølgende har der så i en periode været behov for at genopbygge dem. Det førte til relativt svage konjunkturtal op mod årsskiftet, relativt stærke tal umiddelbart efter årsskiftet, og så en ny midlertidig afsvækkelse nu hvor lagergenopbygningen er overstået. Nok så væsentligt er det imidlertid, at den underliggende konjunkturfremgang i A tilsyneladende fortsætter upåvirket af de finanspolitiske stramninger i årets første måneder. Dermed ser det fortsat ud til, at opsvinget i A efterhånden er stærkt nok til at bære en gradvis genopretning af de offentlige finanser. Lagercykel vs. ISM Lagre (faldende < 46 < stigende) Ordrer (faldende < 50 < stigende) Lagre planlagt udvikling (Phil. Fed, Emp. State) Lagre faktisk udvikling (ISM) Ordrer (ISM) MAR JUN 2012 Kilde: IHS Global Insight SEP DEC MAR 2013 Styrken af den underliggende konjunkturfremgang afspejles blandt andet i de stadig tydeligere tegn på en vending i boligsektoren, både i form af fremgang i byggeaktiviteten og i form af stigende huspriser. Hertil kommer imidlertid, at også forbrugsopgangen er fortsat uantastet af skattestigningerne i starten af året. Det svarer helt til Maj Invests forventning om, at skattestigningerne primært ville give sig udslag i en acceleration af den opgang i forbrugskvoten, som konjunkturudviklingen under alle omstændigheder lagde op til. Vi opfatter således den fortsatte forbrugsvækst som en foreløbig bekræftelse på, at de sidste 30 års opdrift i forbrugskvoten ikke så meget afspejler, at husholdningerne er blevet gradvist mere pressede, men snarere er udtryk for et lidt problematisk datagrundlag.

5 Finansmarkederne 5 Også i Europa har man mærket effekterne af usikkerheden op til Fiscal Cliff aftalenog dermed også oplevet samme kortsigtede opgang i starten af året og efterfølgende afsvækkelse. Mere overordnet set er det to grundlæggende stramningstendenser, der bremser væksten i Europa: dels opstramningen af finanspolitikken, dels gældskorrektionen, hvor pressede virksomheder og husholdninger holder igen med udgifterne for at nedbringe gælden. Det økonomiske opsving starter imidlertid allerede når man begynder at stramme lidt langsommere, og ikke som man måske umiddelbart skulle tro først når opstramningen stopper. Noget tyder på, at at vi er ved at have passeret bunden. For så vidt angår finanspolitikken, forudser IMF, at det cyklisk korrigerede budgetunderskud i euroområdet bliver reduceret lidt langsommere i 2013, end det blev i Dermed bliver vækstbidraget fra finanspolitikken lidt mindre negativt, og det vil alt andet lige trække i retning af højere vækst. Samtidigt og det er nok det væsentligste er den fornyede vækst i pengemængden (M1) (den private, ikkebank sektors beholdning af sedler, mønter og anfordringsindskud) tegn på, at ECB efterhånden har fået stabiliseret banksektoren tilstrækkeligt til, at også gældskorrektionen nu ser ud til at have toppet. M1 er en usædvanlig pålidelig indikator for udviklingen i samfundsøkonomien. Det skyldes primært, at den er en meget præcis indikator for udlånsvæksten, med et lead på ca. 8 måneder. Det er illustreret i figuren herunder, der viser M1 over for bankernes nyudlån. Gældskorrektionen kommer til udtryk ved, at væksten i nyudlån i en længere periode generelt har været negativ. M1 har ikke kunnet fastholde den relativt robuste fremgang fra slutningen af 2012, men væksten ser ud til at have stabiliseret sig på et niveau svarende til en årsrate på godt 5 pct. Det ville normalt indikere en fortsat gældskorrektion, men finanskrisen har tilsyneladende flyttet på sammenhængen mellem pengemængdevækst og udlånsvækst, og det giver grundlag for en vis optimisme om at gældskorrektionen nærmer sig sin afslutning. Der er næppe udsigt til markant økonomisk fremgang i Europa, men dog mulighed for en udvikling, der overgår de generelt pessimistiske forventninger i markedet. Konklusion Der er begrundet håb om, at den økonomiske vækst gradvist vil vinde fodfæste i løbet af 2013, men der er også fortsat væsentlige usikkerhedsmomenter. I A er det først og fremmest usikkerheden om den økonomiske politik, der kan afspore udviklingen, mens fundamentet for økonomisk fremgang i Europa er særdeles svagt, og hurtigt vil kunne eroderes helt, hvis der på ny opstår markant usikkerhed om perspektiverne for eurosamarbejdet. Det er fortsat Maj Invests vurdering, at obligationer er meget højt prissat, mens aktier er meget lavt prissat. Der er således fortsat grundlag for en gradvis normalisering af den overordnede prissætning på finansmarkederne, hvor risikoaktiver eksempelvist aktier oplever fremgang på bekostning af sikre aktiver som f.eks. tyske, amerikanske og danske statsobligationer. Forløbet forventes dog stadig præget af riskoff perioder med udsalg af risikoaktiver ikke mindst hvis der opstår ny tvivl om eurolandenes sammenhold, eller hvis forhandlingerne om A s økonomiske politik ser ud til at køre af sporet A: forbrugskvote ( af disp. indk.) Faktisk/Forecast (kvartalstal) Seneste (månedstal) Euro area: nyudlån vs. M1 Nyudlån (4 mdrs. stg.) Euro area M1 (4mdrs. stg., årsrate) Nyudlån til privat, ikkebank sektor 1 Euro area M1, lagget 8 mdr. Do., +3½ ppt Kilde: IHS GlobalInsight, Maj Invest beregniger Kilde: IHS Global Insight, Maj Invest beregninger

6 6 Finansmarkederne Obligationsmarkederne Gældsproblemerne i Sydeuropa, så som danske og tyske. Vi venter usikkerhed om den økonomiske politik i A og generelt skuffende en generel bedring i vækstbilledet gennem året, men usikkerheden økonomiske vækst, tynger fortsat omkring statsgældsproblemerne investorernes risikovillighed. Renten på 10årige amerikanske statsobligationer og den økonomiske politik kan stadig give anledning til uro. er steget lidt, men ligger fortsat næsten lige så langt under fair value som ved årsskiftet 2008/2009, da finanskrisen toppede. Tilsvarende forhold gælder for andre sikre statsobligationer Der er udbredt skepsis over for de vestlige økonomiers evne til at generere tilstrækkeligt vækst, og mange opfatter japanske tilstande som det mest sandsynlige sce Amerikansk 10års rente: faktisk og "fair value" ( p.a.) 6 QE1 QE2 QE3 "Fair value" Faktisk narie. Efter Maj Invests vurdering er der afgørende forskel på Japans strukturelle ligevægtsproblemer, og de problemer der aktuelt plager A og Europa. Japans problemer er udslag af en grundlæggende, strukturel overopsparing i samfundet, mens problemerne i A og Europa i vidt omfang er relateret til en boligboble, der nu er punkteret (og i Sydeuropa desuden til et betydeligt konkurrenceevneproblem). I takt med at boligmarkedet stabiliseres og efterfølgende gradvist normaliseres, vil økonomierne på ny kunne generere selvbærende økonomisk fremgang. Helingsprocessen er længst fremme i A, men også i Europa er der mulighed en vis bedring i løbet af Balancen mellem afkast og risiko er efter Maj Invests vurdering ikke attraktiv ved 10årige renter på 2 pct. eller derunder Kilde: IHS Global Insight og Maj Invest beregninger Baggrund: Fair value på obligationsmarkedet Fair value bygger på en model for forventningsdannelsen på obligationsmarkedet, og figuren illustrerer således 10års rentens forankring i forventningerne til den fremtidige pengepolitik. Den faktiske 10års rente bevæger sig typisk i et interval på +/0,3 procentpoint omkring den modelberegnede fair value. Markant større afvigelser vil generelt være udtryk for, at rentedannelsen er påvirket af ekstraordinære udbuds og efterspørgselsforhold som for eksempel QE. Siden midten af 2011 har forventningsdannelsen desuden i stigende grad været præget af en this time is different opfattelse, hvor investorerne ser stadig tydeligere paralleller til udviklingen i Japan siden 1990, og hvor perspektiverne for en kommede normalisering af styringsrenten derfor tegner sig stadig fjernere. Efter Maj Invests opfattelse kan parallellerne til Japan begynde at fortone sig i løbet af Den amerikanske centralbank (Fed) har tidligere i 2 runder opkøbt statsobligationer. Først under finanskrisen, hvor Fed opkøbte for i alt mia. dollar (QE1), og efterfølgende fra slutningen af 2010 frem til udgangen af juni 2011, hvor der blev opkøbt for i alt 600 mia. dollar (QE2). I midten af september 2012 vedtog Fed et nyt opkøbsprogram (QE3), hvor man indtil arbejdsløsheden falder markant vil købe realkreditobligationer for 40 mia. dollar om måneden. Rent porteføljeteoretisk er udbudseffekten en såkaldt beholdningseffekt, der vokser i takt med at opkøbene reducerer obligationsudbuddet. Teoretisk skulle renten derfor falde under hele QE programmet og derefter forblive lav, indtil Fed på et tidspunkt begynder at afvikle obligationsbeholdningen igen. Det forhold, at den faktiske rente både under QE1 og QE2 steg helt tilbage til fair value, allerede mens Fed stadig var i fuld gang med at reducere obligationsudbuddet, er et udtryk for, at den isolerede udbudseffekt er negligeabel på blot lidt længere sigt. I praksis giver QE kun volati

7 Finansmarkederne 7 Aktiemarkederne Aktier handler normalt forholdsvist tæt på deres underliggende fair værdi (Maj Invest beregning). Under dot.com boblen steg aktier dog til næsten det dobbelte af fair værdi, ligesom de på bunden af finanskrisen faldt til halvdelen. Efter finanskrisens bund i marts 2009, nærmede aktiemarkedet sig gradvist en mere normal prissætning, men investorerne har vist sig ude af stand til for alvor at lægge finanskrisen bag sig. En kombination af generel skepsis overfor opsvingets bæredygtighed og usikkerhed som følge af den europæiske gældskrise fastholder prissætningen af amerikanske aktier på et niveau markant under fair værdi. Troen på et bæredygtigt opsving vinder dog gradvist frem, og aktuelt er S&P 500 prissat på et niveau svarende til ca. 70 pct.af fair værdi (uden finanskri S&P 500: indeks vs. fair value 1960 Fair value (med finanskrise). Do. +/ 5. Fair value (uden finanskrise) Kilde: IHS Global Insight og Maj Invest beregninger 1980 lighed for en fortsat, gradvis normalisering af prissætningen. Prissætningen af amerikanske aktier er generelt normgivende for prissætningen af globale aktier, og tilsvarende forhold gælder således for europæiske herunder danske aktier. Oktober 1987 Finanskrise Dot.com boble se, jfr. nedenfor). Det er i brede termer stadig nogenlunde samme prissætning som under 1970 ernes stagflation. Markedet har tidligere vist sig i stand til at fastholde en skæv prissætning over meget lange forløb, men en fortsat styrkelse af konjunkturopsvinget kan skabe mulitet i renterne, ikke varigt lavere renter, og virkningen er størst i den forventningsdrevne, initiale fase, inden opgøbsprogrammet reelt går i gang. Baggrund: Fair value på aktiemarkedet smæglerselskabet Maj Invest estimerer fair værdi ud fra virksomhedernes indtjening og det risikofri alternativafkast udtrykt ved renten på en 10årig statsobligation. Vi anvender i denne sammenhæng et indtjeningsbegreb, der er renset for en lang række hensættelser og op eller nedskrivninger. Det svarer nærmest til resultat før justeringer over balancen. Dette indtjeningsbegreb er et bedre mål for virksomhedernes underliggende evne til at tjene penge, som er det, aktiemarkedet under normale omstændigheder prissættes efter. Efter finanskrisen gælder det dog, ikke mindst for banksektoren, at en væsentlig del af indtjeningen i de nærmest kommende år ikke direkte kommer aktionærerne til gode. Den må hensættes for at genskabe egenkapitalen. Da det anvendte indtjeningsbegreb netop ikke indeholder disse hensættelser, er det nødvendigt at lave en korrektion. I den gule kurve i figuren er der indregnet 285 mia. dollar pr. år i ekstraordinære hensættelser. Dette beløb kan sammenlignes med, at den internationale valutafond, IMF, efter finanskrisen estimerede, at alene A s banksektor havde tabt mia. dollar. På et tidspunkt vil rekapitaliseringen være tilendebragt, og hensættelserne vil forsvinde ud af virksomhedernes regnskaber. I figuren ville det komme til udtryk ved, at fair value med finanskrise (gul kurve) bevæger sig tilbage på niveau med fair value uden finanskrise (grå kurve).

8 8 Danske aktier Maj Invest danske aktier Kære investor Afkast bør altid vurderes på mindst 3 års sigt, men absolut set er et kvartalsafkast for afdelingen på 12,1 pct. meget tilfredsstillende, men dog lavere end markedsafkastet for 1. kvartal 2013 som blev 12,7 pct. Keld Henriksen Aktiechef Kvartalet var i høj grad præget af et positivt stemningsskifte i forhold til risiko generelt og aktier specifikt, og det danske aktiemarked udviklede sig meget stærkt i årets første kvartal, både i absolutte termer og relativt til de fleste øvrige aktiemarkeder På makrofronten er opfattelsen blandt økonomer i stigende grad, at her vil verden igen bevæge sig i den rigtige retning med højere vækst til følge for Europas vedkommende dog kun med små skridt. I A lykkedes det ikke i første omgang politikerne at nå til enighed om økonomiske opstramninger, hvilket betød, at der pr. 1. marts trådte automatiske besparelser i kraft. Peter Stenholt Porteføljemanager Keld og Peter er ansvarlige for Maj Invest Danske Aktier Keld har mere end 20 års erfaring fra den finansielle branche, hvor han har arbejdet med styring af specielt danske aktieporteføljer. Peter er cand.polit. og har de seneste 10 år arbejdet med analyse og udvælgelse af danske aktier. Helårsregnskaberne for 2012 med dertil hørende forventninger til 2013 er aflagt, og hvor tendensen de senere år har været positive overraskelser fra de store virksomheder og det modsatte fra de små, var det nu et mere uensartet billede, vi så. Samlet set vurderes de positive og negative overraskelser stort set at opveje hinanden, hvilket ikke harmonerer helt med et yderst positivt dansk aktiemarked, der steg 5 pct. i perioden med regnskabsaflæggelserne. Da der heller ikke er væsentligt positivt nyt om verdensøkonomien, er konklusionen, at markedet stadig er i riskon mode Den vigtigste nyhed på selskabsfronten var, at fondsbørsens mangeårige darling Novo Nordisk ikke fik godkendelse til lancering af sine nye langtidsvirkende insulinprodukter Tresiba og Ryzodeg i A, men blev bedt om at lave yderligere hjertekarstudier inden en endelig beslutning om godkendelse. I bedste fald en forsinkelse på 3 år, inden man kan lancere produkterne på det meget vigtige amerikanske marked. Da selskabet allerede havde godkendelser på plads i både Europa og Japan, var dette en stor overraskelse for Novo Nordisk selv og meget skuffende for aktiemarkedet. Afkast morningstar rating Aktier Danmark startdato: skode: DK udbyttetype: Udbyttebetalende : OMXCCap Værdiudvikling (Hvad er 100 blevet til?) = afkast Diff. åtd seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 12,1 12,1 23,2 8,5 3,8 12,7 12,7 22,2 8,0 1,6 0,6 0,6 1,0 0,5 2,2 afkast morningstar Kategori ,4 38,5 45, ,1 25,3 30, ,8 19,9 20, ,0 23,8 23, ,1 12,7 12,0

9 Danske aktier 9 Investeringsområde Lav Mellem Høj Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg selskabersfordeling OMXC20 82,2 Mellemstore selsk... 16,7 selskabersfordeling Små selskaber OMXC20 82,2 Mellemstore selsk... 16,7 Små selskaber sektorfordeling for aktier Finans 27,0 Sundhed 25,8 sektorfordeling Industri for aktier 22,2 Forbrugsvarer 10,1 Finans Cyklisk forbrug 4,5 27,0 Sundhed Kommunikationss... 4,4 25,8 Industri Teknologi 3,2 22,2 Forbrugsvarer Materialer 2,8 10,1 Cyklisk Ejendomme forbrug 4,5 Kommunikationss... Olie og gas 4,4 Teknologi Forsyning 3,2 Materialer 0 2, Ejendomme Olie og gas Forsyning Afdelingen investerer i danske aktier og øvrige aktier, som er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med virksomhedernes ledelser, da deres trackrecord og troværdighed er afgørende. Tilgangen er pragmatisk og købsmandsmæssig. Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen i forhold til det generelle aktiemarked findes i den enkelte akties udvikling. Blandt de væsentligste positive bidragsydere er DFDS, Spar Nord Bank og SimCorp. Modsat har investering i DSV bidraget negativt i den relative performance. Ligeså har undervægt i Novozymes samt det forhold, at afdelingen ikke har investering i Genmab og Vestas Wind Systems bidraget negativt. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, Carlsberg, Danske Bank samt A.P. MøllerMærsk, der hver især udgør 7 9 pct. af den samlede beholdning. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Spar Nord Bank, Topdanmark, DFDS og SimCorp, mens de største undervægte er i Københavns Lufthavne, Novozymes og Rockwool Intl. Info ratio 0,2 Kurs/Indtjening 13,9 Kurs/Indreværdi 1,6 ROE 20,6 Info ratio 0,2 Kurs/Indtjening 13,9 Kurs/Indreværdi 1,6 ROE 20,6 10 største investeringer land vægt navn sektor land vægt DK 4,4 Novo landnordisk vægtb DK 8,9 olding DK 4,4 Carlsberg DK 4,4 B DK 4,3 DK 8,7 navn Danske DK Bank 4,4 sektor land vægt DK 4,1 DK 8,5 Novo A.P. DK Møller Nordisk 4,3 Mærsk B DKA 4,0 DK 8,9 5,6 Carlsberg DSV DK 4,1 B DK 8,7 4,7 Danske DK Bank 4,0 DK 8,5 A.P. Møller Mærsk A DK 5,6 DSV DK 4,7 navn land vægt Tryg DK 4,4 William Demant Holding DK 4,4 navn TDC land DK vægt 4,3 Tryg FLSmidth & Co. DK 4,4 4,1 William Coloplast Demant B Holding DK 4,4 4,0 TDC DK 4,3 FLSmidth & Co. DK 4,1 Coloplast B DK 4,0 Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

10 10 Europa aktier Maj Invest Europa aktier Kære investor Afdelingen gav i 1. kvartal 2013 et afkast på 3,6 pct. Afkastet er absolut set tilfredsstillende, men dog lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Europa, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 5,4 pct. Afkastet bør dog altid vurderes på mindst 3 års sigt, idet der anbefales en minimum 3 års investeringshorisont. Ulrik Jensen Porteføljemanager, ansvarlig for Maj Invest Europa Aktier Ulrik er uddannet cand. merc. Han har 10 års erfaring med aktieanalyse og value investering. De europæiske aktiemarkeder lagde godt ud med solide stigninger i januar og februar på trods af en del politiske uro, blandt andet som følge af et kaotisk valgresultat i Italien. Mange af de europæiske aktier måtte dog give en del af disse stigninger tilbage i kølvandet på et nyt kapitel i den europæiske gældskrise. Cypern et land som de fleste ikke har på deres observationsliste røg i meget store problemer, og bankerne måtte reddes ved brug af metoder, man ikke havde regnet med: indskydere i de cypriotiske banker kunne ikke hæve deres penge i flere dage, og man debatterede åbent, om ikke alle indskydere skulle betale en del af deres indlån for at redde banksektoren. For første gang i Europakrisens historie var der således tale om en såkaldt bail in i stedet for de hidtige bail out metoder, hvor indskydere blev holdt skadesløse. Dette nye fænomen sendte chokbølger gennem samtlige europæiske markeder herunder især sydeuropæiske markeder generelt og finansaktier specifikt. Afkast morningstar rating Aktier Europa Large Cap Blend startdato: skode: DK udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI Europe Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 blevet til?) = afkast Diff. åtd seneste kvartal 1 år 3 år ann. 3,6 3,6 13,4 5,3 5,4 1,7 5,4 1,7 14,9 1,5 6,7 1,4 afkast morningstar Kategori ,0 31,6 29, ,5 11,3 11, ,1 8,3 11, ,5 17,7 18, ,6 5,4 5,5 5 år ann. 2,2 2,1 0,1

11 Europa aktier 11 Investeringsområde Lav Mellem Høj Lav Mellem Høj Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingen er en indeksafdeling med fokus på at generere et markedsafkast og har derfor intet element af aktiv aktieudvælgelse. Sammensætningen af porteføljen sker ud fra et mål om at generere et afkast, der over en længere periode ligger tæt op af MSCI Europa inkl. nettoudbytter geninvesteret. Afdelingen vil normalt være fuldt investeret i udvalgte større europæiske aktier. Investeringsvalg top 10 lande Figurer opdateret top pr lande top Storbritannien 10 lande (Uk) 35,5 Tyskland Storbritannien (Uk) 15,5 35,5 Frankrig Tyskland 14,9 15,5 Schweiz Storbritannien Frankrig (Uk) 14,1 14,9 35,5 Schweiz Tyskland Danmark 6,9 14,1 15,5 Spanien Frankrig Danmark 3,6,9 14,9 Schweiz Spanien Italien 2,7 3,6 14,1 Italien Danmark Holland 2,76,9 Spanien Holland Sverige 1,5 2,7 3,6 Norge Italien Sverige 0,7 1,5 2,7 Holland Norge 0,7 2, Sverige 1, Norge 0, sektorfordeling for aktier sektorfordeling for aktier Finans 20,5 Sundhed sektorfordeling Finans for aktier 15,4 20,5 Sundhed Forbrugsvarer 14,9 15,4 Forbrugsvarer Finans Olie og gas 11,814,9 20,5 Materialer Sundhed Olie og gas 9,811,8 15,4 Industri Forbrugsvarer Materialer 8,5 9,8 14,9 Olie Industri Cyklisk og gas forbrug 7,1 8,5 11,8 Kommunikationss... Materialer Cyklisk forbrug 5,5 7,1 9,8 Teknologi Industri Kommunikationss... 3,45,5 8,5 Forsyning Teknologi Cyklisk forbrug 3,2 3,4 7,1 Ejendomme Forsyning Kommunikationss... 3,25,5 Teknologi Ejendomme 3, Forsyning 3, Ejendomme Info ratio 0,7 Info Kurs/Indtjening ratio 12,1 0,7 Kurs/Indreværdi Kurs/Indtjening 12,1 1,4 ROE Info Kurs/Indreværdi ratio 19,4 0,7 1,4 ROE Kurs/Indtjening 19,4 12,1 Kurs/Indreværdi 1,4 ROE 19,4 10 største investeringer navn land vægt sektor land vægt navn Nestle (Regd) GB 2,7 sektor land vægt CH 4,4 Nestle land (Regd) vægt navn DE 2,5 sektor CH 4,4 LVMH land vægt GB Louis 2,7 Vuitton Moet... FR 3,8 LVMH Louis Vuitton DKMoet... 2,4 FR 3,8 Roche Nestle Holding (Regd) (genussch... CH 3,3 4,4 DE 2,5 Roche Holding (genussch... GB 2,4 CH 3,3 HSBC LVMH DK Holdings Louis 2,4 Vuitton Plc Ord Moet... (U... GB FR 3,0 3,8 Plc A Ord HSBC Holdings Plc GB Ord (U... 2,4 GB 3,0 Siemens Roche GB Holding (Regd) 2,4 (genussch... DE CH 3,0 3,3 Siemens (Regd) HSBC GB Holdings 2,4 Plc Ord (U... DE GB 3,0 3,0 Siemens (Regd) DE 3,0 Juridisk information Afdeling Europa Aktier har en målsætning om en tracking error på højst to procent. Tracking error beskriver, hvor store udsving der er i afdelingens afkast i forhold til sammenligningsindeks. Det betyder, at afdelingens performance (dvs. afkast relativt til sammenligningsindekset) statistisk set vil opføre sig således (ssh. betyder sandsynlighed): Performance vil ligge i intervallet +/ 2 pct. pro anno med 66 pct. ssh. Performance vil ligge i intervallet +/ 4 pct. pro anno med 95 pct. ssh. Performance vil ligge i intervallet +/ 6 pct. pro anno med 99 pct. ssh. Hastigheden og størrelsen af kursfaldende under finanskrisen i 2008 var de største siden 1929, og derfor har afdelingen oplevet udsving i forhold til sammenligningsindekset, der er væsentlig større end de normalt vil være for afdelingen. navn land vægt navn BHP Billiton Plc land GB vægt 2,7 BHP Billiton Plc BASF navnse GB DE land 2,7 vægt 2,5 BASF SE Novo BHP Billiton Nordisk PlcB DE DK GB 2,5 2,4 2,7 Novo Nordisk B Barclays BASF SE Plc Ord DK GB DE 2,4 2,4 2,5 Barclays Plc Ord Royal Novo Nordisk Dutch Shell B Plc A Ord GB GB DK 2,4 2,4 Royal Dutch Shell Plc A Ord Barclays Plc Ord GB GB 2,4 2,4 Royal Dutch Shell Plc A Ord GB 2,4 Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

12 12 Aktier Maj Invest aktier Kære investor Afdelingen gav i 1. kvartal 2012 et afkast på 6,7 pct. Afkastet er absolut set tilfredsstillende, men lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 10,5 pct. Afkastet bør dog altid vurderes på mindst 3 års sigt, idet der anbefales en minimum 3 års investeringshorisont. Henrik Ekman Aktiechef, ansvarlig for Maj Invest Aktier Henrik er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har mere end 20 års erfaring med rådgivning om forvaltning af aktieporteføljer og aktieanalyse. I årets første kvartal er den positive markedsstemning fra fjerde kvartal af 2012 fortsat. Baggrunden er en gunstig kombination af lave renter som følge af lempelig pengepolitik fra centralbankerne, høj og stigende indtjening i virksomhederne samt forbedrede konjunkturindikatorer, der tilsammen har øget investorernes appetit på at investere i aktier i stedet for obligationer. Den øgede appetit for aktier generelt har imidlertid ikke givet sig udslag i tilsvarende øget risikoappetit inden for aktiemarkedet. Ligesom i det meste af 2012 er det således fortsat de mest stabile og ikke konjunkturfølsomme sektorer og regioner, der har udvist de største kursstigninger i starten af Afdelingens har siden starten af 2012 foretaget en gradvis forøgelse af eksponeringen mod de mere konjunkturfølsomme sektorer i forventning om at konjunkturudviklingen ville overraske positivt. Indtil videre og også i første kvartal af 2013 har dette strategivalg ikke givet det forventede merafkast, men i stedet været medvirkende til, at afdelingens afkast har været lavere end den generelle markedsudvikling. Konkrete aktievalg bl.a. inden for råvare og energiområdet har også bidraget negativt. Det er fortsat forventningen, at den generelt øgede risikoappetit på finansmarkederne vil blive opretholdt og afspejlet i investorernes valg af aktier samt vægtning af sektorer og regioner i takt med at konjunkturerne bliver bedre. Afdelingens høje eksponering mod konjunkturfølsomme aktier forventes derfor at blive fastholdt. Afkast morningstar rating Aktier Globale Large Cap Blend startdato: skode: DK udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 blevet til?) = afkast Diff. afkast åtd seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 6,8 6,7 10,5 3,7 3,8 30,1 24,3 4,7 8,2 6,7 6,8 6,8 6,7 10,5 7,3 16,2 6,5 10,4 7,5 6,6 3,7 3,8 9,0 3,9 0,8 morningstar Kategori 25,9 28,6 19,7 16,9 2,6 8,1 14,5 12,7 10,5 8,6

13 Aktier 13 Investeringsområde Lav Mellem Høj Lav Lav Mellem Mellem Høj Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg top 10 lande Figurer opdateret top pr lande top A 10 lande 35,1 Japan 17,5 Storbritannien A (Uk) 14,6 35,1 A Japan 35,1 Sverige 10,1 17,5 Japan 17,5 Schweiz Storbritannien (Uk) 4,6 14,6 Storbritannien (Uk) 14,6 Tyskland Sverige 4,4 10,1 Sverige 10,1 Israel Schweiz 2,0 4,6 Schweiz 4,6 Finland Tyskland 2,0 4,4 Tyskland Israel 4,4 Danmark 1,9 2,0 Israel Italien Finland 1,8 2,0 Finland Danmark 1,9 2,0 Danmark Italien 0 1,8 1, Italien 1, sektorfordeling for aktier Teknologi sektorfordeling for aktier 16,2 sektorfordeling for aktier Finans 15,7 Teknologi Industri 15,2 16,2 Teknologi Finans 16,2 Cyklisk forbrug 12,9 15,7 Industri Finans 15,7 Olie og gas 11,0 15,2 Industri 15,2 Materialer Cyklisk forbrug 9,9 12,9 Cyklisk Olie forbrug 12,9 Sundhed og gas 8,7 11,0 Olie og gas 11,0 Forbrugsvarer Materialer 4,4 9,9 Materialer 9,9 Kommunikationss... Sundhed 3,8 8,7 Sundhed 8,7 Forsyning Forbrugsvarer 2,1 4,4 Forbrugsvarer 4,4 Ejendomme Kommunikationss... 3,8 Kommunikationss... Forsyning 2,13,8 Forsyning Ejendomme 0 2, Ejendomme Info ratio 0,9 Kurs/Indtjening 12,7 Info ratio 0,9 Info Kurs/Indreværdi ratio 0,9 1,5 Kurs/Indtjening 12,7 ROE Kurs/Indtjening 13,0 Kurs/Indreværdi 12,7 1,5 ROE Kurs/Indreværdi 13,0 1,5 ROE 13,0 10 største investeringer land vægt navn sektor Inc. 2,5 land vægt Securitas navn AB B sektor SE land vægt 2,8 navn JP 2,5 sektor land vægt Sandvik AB 2,7 ices Gr... Securitas land vægt AB B 2,5 SE 2,8 Securitas AB B SE 2,8 B A GEA Sandvik Group AB 2,5 AG SE 2,4 DE SE 2,7 Sandvik AB SE 2,7 Chesapeake GEA JP Group 2,5 AG Energy JP Corp. 2,4 DE 2,5 2,7 GEA Group AG DE 2,7 Toyota Chesapeake Motor 2,5 Energy Corp. Corp. JP 2,5 Chesapeake Energy Corp. Toyota SE Motor 2,4 Corp. JP 2,5 2,5 Toyota JP Motor 2,4 Corp. JP 2,5 Juridisk information Afdelingen investerer i forskellige og primært større danske og udenlandske virksomheder, bredt repræsenteret på brancher og regioner. Aktieudvælgelsen tager udgangspunkt i traditionelle som P/E (price/ earning) og K/I (kurs/indre værdi), der sættes i forhold til virksomhedens forventede indtjening og egenkapitalforrentning (ROE). Der fokuseres på det langsigtede potentiale, og der gåes gerne mod strømmen, hvis det vurderes, at markedet undervurderer en virksomheds potentiale. Da der er tale om en bred global portefølje, inddrages kontinuerligt en vurdering af den internationale makroøkonomiske udvikling, når de enkelte aktier vælges. Overordnet set er afdelingens afkast positivt påvirket af høje afkast på især de amerikanske og japanske investeringer, og på sektorniveau især inden for medicinalområdet, stabilt forbrug, telekom og varigt forbrug. På aktieniveau er de største positive bidrag især kommet fra den amerikanske producent af skifferlagsgas Chesapeake, den japanske motorcykelproducent Yamaha, Svenska Handelsbanken, det amerikanske forsikringsselskab Progressive samt det amerikanske reklamebureau Omnicom. Det største positive bidrag kom dog fra Dell i forbindelse med, at der blev fremsat et bud på selskabet. Afdelingen valgte at sælge aktien i den forbindelse. Hvad angår det relative afkast, var det især afdelingens overvægt af europæiske aktier og de konjunkturfølsomme sektorer, der trak afkastet ned i forhold til den generelle markedsudvikling. Hertil kommer, at flere af afdelingens aktievalg inden for Industriområdet har udviklet sig negativt i starten af året. Samlet set har dette været en væsentlig forklaring på, hvorfor afdelingens afkast har været lavere end den generelle markedsudvikling. På aktieniveau har afdelingen valgt at realisere tab på investeringerne i guldmineselskabet Newmont Mining og olieselskabet Petrobras som følge af strukturelle udfordringer for begge selskaber. Afdelingen har også haft kurstab på investeringerne i den italienske bank Intesa Sanpaolo, mineproducenten Rio Tinto samt den japanske producent af industrirobotter Fanuc, men disse investeringer forventes fortsat at udvikle sig positivt på længere sigt. navn land vægt Applied navn Materials Inc. land vægt 2,5 navn Canon Applied Inc. Materials Inc. land JP vægt 2,5 Applied Materials Inc. PNC Canon Financial Inc. Services Gr... JP 2,5 2,5 Canon Inc. Handelsbanken PNC Financial Services AB A Gr... JP SE 2,5 2,4 2,5 PNC Financial Services Gr... Asahi Handelsbanken Glass AB A JP SE 2,5 2,4 Handelsbanken AB A Asahi Glass SE JP 2,4 2,4 Asahi Glass JP 2,4 Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

14 14 Value Aktier Maj Invest Value aktier Kære investor Kurt Kara Aktiechef Ulrik Jensen Porteføljemanager Kurt og Ulrik er ansvarlige for Maj Invest Value Aktier Kurt er uddannet cand.polit. Han har 12 års erfaring med investering og har i de senere år haft value aktier som sit primære arbejdsområde. Ulrik er uddannet cand. merc. Han har 10 års erfaring med aktieanalyse og value investering. Afdelingen gav i 1. kvartal 2013 et afkast på 9,4 pct. Afkastet er absolut set meget tilfredsstillende men lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 10,5 pct. Afkastet bør dog altid vurderes på mindst 3 års sigt, idet der anbefales en minimum 3 års investeringshorisont. For første kvartal 2013 kunne stort set alle de store globale aktiemarkeder notere sig pæne stigninger, men dynamikken i stigningerne var meget forskellige marked for marked. De amerikanske aktier har ligget meget stabilt og solidt igennem hele kvartalet. Udsigten til et fortsat fornuftigt opsving i den amerikanske økonomi og især det amerikanske boligmarked, har understøttet den positive tone på aktiemarkedet,som man har kunnet observere i de forudgående kvartaler. Jobmarkedstal samt forbrugstal viser også en klar bedring i A. I Japans tilfælde skal de store stigninger på indeksniveauet derimod ses direkte i sammenhæng med den massive devaluering af landets valuta, der i kvartalet faldt med ca. 14 pct. over for den amerikanske dollar. Siden devalueringen startede i september 2012, er den japanske yen nu svækket med mere end 25 pct. over stort set alle globale valutaer. Kursstigningerne i de japanske aktier er derfor stort set blevet neutraliseret af tabet på valutaen. Slutteligt lagde også de europæiske aktiemarkeder godt ud med solide stigninger i januar og februar, men måtte give en del af disse tilbage i kølvandet på et nyt kapitel i den europæiske gældskrise. Cypern et land som de fleste ikke har på deres observationsliste røg i meget store problemer, og bankerne måtte reddes ved brug af metoder ingen havde regnet med: indskydere i de cypriotiske banker kunne ikke hæve deres penge i flere dage, og der debatterede åbent, om alle indskydere skulle betale en del af deres indlån for at redde banksektoren. For første gang i Europa krisens historie var der således tale om en såkaldt bail in i stedet for de hidtige bail out metoder, hvor indskydere blev holdt skadesløse. Dette nye fænomen sendte chokbølger gennem samtlige europæiske markeder herunder især sydeuropæiske markeder generelt og finansaktier specifikt. Afkast morningstar rating Aktier Globale Large Cap Blend startdato: skode: DK udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 blevet til?) = afkast Diff. afkast åtd seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 8,7 9,4 8,7 9,4 10,0 10,7 9,2 10,5 10,5 16,2 10,4 6,6 1,8 1,1 1,8 1,1 6,2 0,3 2,6 morningstar Kategori 42,3 25,9 28,6 25,5 19,7 16,9 0,7 2,6 8,1 12,0 14,5 12,7 8,7 9,4 10,5 8,6

15 Value Aktier 15 Investeringsområde Lav Mellem Høj Lav Mellem Høj Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg top 10 lande A 66,8 Storbritannien top 10 lande (Uk) 8,8 Figurer opdateret top pr Canada 10 lande 7,6 Italien 3,6 A 66,8 Peru A 3,0 Storbritannien (Uk) 8,8 66,8 Storbritannien Sydkorea (Uk) 2,2 8,8 Canada 7,6 Canada Finland 1,9 7,6 Italien 3,6 Italien Frankrig 1,9 3,6 Peru 3,0 Israel Peru 1,1 3,0 Sydkorea 2,2 Sydkorea Finland 0 1,9 2, Frankrig Finland 1,9 Frankrig Israel 1,1 1,9 Israel 1, sektorfordeling for aktier Industri 19,3 Olie og gas 15,2 Forbrugsvarer sektorfordeling for aktier 14,6 sektorfordeling for aktier Teknologi 13,6 Industri 19,3 Industri Sundhed 13,0 Olie og gas 15,2 19,3 Olie Finans og gas 10,5 Forbrugsvarer 14,6 15,2 Cyklisk Forbrugsvarer forbrug 8,6 Teknologi 13,6 14,6 Teknologi Materialer 5,2 Sundhed 13,0 13,6 Sundhed Ejendomme Finans 10,5 13,0 Finans Kommunikationss... Cyklisk forbrug 8,610,5 Cyklisk Forsyning Materialer forbrug 5,2 8,6 Materialer Ejendomme 0 5 5, Ejendomme Kommunikationss... Kommunikationss... Forsyning Forsyning Info ratio ,1 Kurs/Indtjening 4,3 Kurs/Indreværdi 1,3 ROE Info ratio Kurs/Indtjening Info ratio 19,4 0,1 0,1 4,3 Kurs/Indtjening Kurs/Indreværdi 4,3 1,3 Kurs/Indreværdi ROE 19,4 1,3 ROE 19,4 Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingen investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingen har ikke et branche eller landemæssigt fokus, og det betyder, at den kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store selskaber. Afdelingen har i kvartalet formået at levere et afkast en tand under markedet, men afkastet er som oftest drevet af enkelt aktier, da afdelingen er koncentreret og fokuseret. Vi har i denne periode været mindre aktive, da vi i forvejen besidder positioner i gode og undervurderede selskaber og ikke har set den store grund til at ændre for meget ved porteføljen som helhed. Dog valgte vi at helt frasælge det franske olieselskab Total: Den franske krise kradser dybt, og efter indførslen af en millionærskat, tales der frit på markedet, om hvorvidt det kunne tænkes, at bl.a. franske olieselskaber kam risikere en meget hård beskatning. Da vi ikke ønsker at holde selskaber med betydelig politisk risiko, valgte vi at sælge fra. Provenuet fra dette salg er gået til køb af TDC. TDC har i dag et udbytte på ca. 10 pct. pro anno, hvilket vi anser for yderst attraktivt. land vægt navn 10 største investeringer sektor land vægt ional G... 3,9 Union Pacific Corp. 4,9 roup Inc. 3,9 Hess Corp. 4,3 navn IT 3,6 sektor land vægt Leucadia navn National Corp. sektor land vægt 4,3 Group Plc Union land Pacific vægt Corp. GB 3,6 4,9 Canadian Union Pacific National Corp. Railwa... CA 4,1 4,9 p. A Hess Corp. 3,9 CA 3,5 4,3 Microsoft Hess Corp. Corp. 4,0 4,3 Leucadia 3,9 National Corp. 4,3 Leucadia National Corp. Canadian IT 3,6 National Railwa... CA 4,3 4,1 Canadian National Railwa... Microsoft GB 3,6 Corp. CA 4,1 4,0 Microsoft CA 3,5 Corp. 4,0 navn Pr. land vægt American International G... 3,9 Goldman Sachs Group Inc. navn land 3,9 vægt Eni navn SpA American International G... IT land vægt 3,6 3,9 Reckitt American Benckiser International Group G... Plc Goldman Sachs Group Inc. GB 3,6 3,9 3,9 Canadian Goldman Sachs Tire Corp. Group A Inc. Eni SpA CA IT 3,5 3,9 3,6 Eni SpA Reckitt Benckiser Group Plc IT GB 3,6 3,6 Reckitt Benckiser Group Plc Canadian Tire Corp. A GB CA 3,6 3,5 Canadian Tire Corp. A CA 3,5 Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

16 16 GLOBAL SUNDHED Maj Invest Global sundhed Kære investor Afdelingen gav i 1. kvartal 2013 et afkast på 9,3 pct. Afkastet er absolut set tilfredsstillende men lidt lavere end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner steg 10,5 pct. Afkastet bør dog altid vurderes på mindst 3 års sigt, idet der anbefales en minimum 3 års investeringshorisont. Morten Rask Nymark Seniorporteføljemanager, ansvarlig for Maj Invest Global Sundhed Morten er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har 10 års erfaring med miljøinvesteringer. Afdelingens investeringsunivers blev i februar udvidet således, at afdelingen fremover vil kunne investere i selskaber inden for såvel miljø og klimaområdet som undhedspleje. Sundhedspleje dækker over selskaber med aktiviteter inde nfor blandt andet medicinal, medikoteknik, biotek og sundhedsydelsessektoren. Med udvidelsen fås et investeringsunivers og en portefølje som forventelig fortsat er eksponeret mod nogle af de stærkeste trends, såsom befolkningsudvikling, stigende levestandard, stærkt voksende middelklasse i emerging markets, demografisk udvikling i vesten og Japan, global opvarmning, stigende energipriser, pres på jordens ressourcer, øget fokus og krav generelt til miljø og sundhed lokalt og globalt. Disse trends, forventer vi, vil resultere i en mangeårig periode med høj vækst og indtjeningsmuligheder for de selskaber, som har aktiviteter inden for området. Den foreslåede ændring skyldes, at det ikke er oplagt, at en snæver fokusering på miljø og klimaområdet fremover vil være en god strategi til at skabe et merafkast i forhold til det globale aktiemarked. Derimod forventer vi, at den bredere investeringsunivers vil give mulighed for at skabe et merafkast i forhold til det globale aktiemarked over tid. Samtidig er miljø og klimaområdet præget af tunge industriselskaber, der ofte er meget konjunkturfølsomme. Ændringen vil give langt bedre muligheder for også at investere i mindre konjunkturfølsomme selskaber, når tiderne tilsiger dette. Siden lanceringen af afdelingen i november 2008 har den frem til januar 2013 givet et afkast på 29,3 pct, og outperformet miljø & klimaindekset ET50 med hele 45,8 pct. over perioden. Afkast morningstar rating Sektor Miljø & Klima, Aktier startdato: skode: DK udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 blevet til?) = afkast Diff. åtd seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 9,3 9,3 12,5 3,4 10,5 1,2 10,5 1,2 16,2 3,7 10,4 7,0 6,6 afkast morningstar Kategori ,4 25,9 27, ,5 19,7 7, ,1 2,6 18, ,0 14,5 11, ,3 10,5 9,2

17 GLOBAL SUNDHED 17 Lav Mellem Høj Investeringsområde Morningstar Kategori Lav Mellem Høj Morningstar Kategori Lav Mellem Høj Morningstar Kategori Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Figurer opdateret top pr lande top A 10 lande 71,2 Frankrig 7,2 Schweiz 6,2 top A Danmark 10 lande Frankrig Israel 4,8 2,9 7,2 71,2 Schweiz Sverige 2,2 6,2 Danmark A 4,8 71,2 Storbritannien (Uk) 1,9 Frankrig Israel 2,9 7,2 Sydafrika 1,9 Schweiz Sverige 2,2 6,2 Danmark Storbritannien (Uk) 0 1,9 4, Israel Sydafrika 1,9 2,9 Sverige 2, Storbritannien (Uk) 1, Sydafrika 1, Info ratio 0,7 Kurs/Indtjening 16,0 Kurs/Indreværdi 2,2 Info ratio 0,7 ROE 18,0 Kurs/Indtjening 16,0 Kurs/Indreværdi 2,2 ROE Info ratio 18,0 0,7 Kurs/Indtjening 16,0 Kurs/Indreværdi 2,2 ROE 18,0 Strategien er fortsat baseret på en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang, hvor der kontinuerligt afsøges investeringsmuligheder, på tværs af sektorer, selskabsstørrelser og typer, som vil kunne opnå en længere tidsperiode med overnormal vækst og indtjeningsmuligheder på grund af selskabernes eksponering mod generelle sundhedsplejeprodukter og service samt mod miljø og klimaområdet. I løbet af februar måned blev afdelingen omlagt til det nye investeringsunivers, således at ca. 25 pct. af porteføljen er investeret inden for miljø og klimaområdet fordelt på 12 selskaber, og ca. 74 pct. af porteføljen er investeret indenfor sundhedspleje fordelt på 30 selskaber. Der er derfor solgt en række aktier helt ud af porteføljen ligesom der er investeret i 30 nye selskaber inden for sundhedspleje. Blandt de største beholdninger inden for sundhedspleje er selskaber som Actavis, Teva, Mylan og Novartis, der producerer generiske (kopi) medicinalprodukter og som har god fordel af udløbet på patenter for en lang række stort sælgende medicinalprodukter. De generiske medicinalselskaber udgør ca. 15 pct. af porteføljen og er sammen med de traditionelle medicinalselskaber, som udgør ca. 16 pct. af porteføljen, de største andele inden for porteføljens eksponering mod sundhedspleje. Men også selskaber med produkter til øjne, ører og tænder udgør en væsentlig andel med ca. 15 pct.(selskaber som Dentply, Patterson, Essilor, Cooper og William Demant), selskaber inden for diagnostik og testudstyr udgør ca. 15 pct. (selskaber som eksempelvis Danaher, Waters, Agilent) samt selskaber inden for distribution af sundhedsprodukter med en andel på ca. 11 pct. (selskaber som McKesson, Express Scripts, Patterson og CVS/Caremark). 10 største investeringer navn sektor land vægt Owens land Corning vægt Inc 3,1 navn 3,0 LKQ Corp. land vægt sektor land vægt 3,0 Owens Corning 3,0 Inc 3,0 Mylan Inc 3,1 3,0 LKQ navn DK Corp. 2,9 3,0 sektor land vægt Express Scripts Holding... 3,0 3,0 Mylan Owens Inc Corning 2,9 DK 2,9 Inc 3,0 3,1 Danaher Corp. () 3,0 ies Inc. IL 2,9 2,9 Express LKQ Corp. Scripts Holding... 3,0 cal Ind... IL 2,9 Danaher Mylan IncCorp. () 3,0 Express Scripts Holding... 3,0 Danaher Corp. () 3,0 navn land vægt McKesson Corp. 3,0 navn Actavis Inc land vægt 3,0 McKesson Novo Nordisk Corp. B DK 3,0 2,9 Actavis navn Agilent Inc Technologies Inc. land vægt 3,0 2,9 Novo McKesson Nordisk Corp. Teva Pharmaceutical B Ind... DK IL 2,9 3,0 2,9 Agilent Actavis Technologies Inc Inc. 2,9 3,0 Teva Novo Pharmaceutical Nordisk B Ind... IL DK 2,9 Agilent Technologies Inc. 2,9 Teva Pharmaceutical Ind... IL 2,9 Juridisk information Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

18 18 Danske Obligationer Maj Invest Danske obligationer Kære investor Afdelingen gav i 1. kvartal 2013 et afkast på 0,8 pct. Afkastet er absolut set meget tilfredsstillende og bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset Effas 110 år, der faldt 0,1 pct. Gustav Bundgaard Smidth Porteføljemanager, ansvarlig for Maj Invest Danske Obligationer Gustav har en bred erfaring inden for obligationsområdet med forvaltning, rådgivning og anlyse gennem 9 år. Det flotte afkast i afdelingen i første kvartal kan i høj grad tilskrives afdelingens beholdning af kreditobligationer. I kraft af det meget lave renteniveau samt det forhold at danske obligationsrenter generelt er uændrede til svagt stigende i kvartalet er afkastet i afdelingen meget tilfredsstillende. Afdelingens afkast bør dog ses over 35 år. Renteniveauet i det danske obligationsmarked er ved kvartalets afslutning fortsat på et meget lavt niveau. Kvartalet har dog budt på en rutchebanetur for renteniveauet. Renten steg ganske pænt gennem stort set gennem hele januar for efterfølgende at falde tilbage tæt på niveauet fra årets begyndelse. Rentefaldet var især drevet af to begivenheder i sydeuropa: valget i Italien uden en klar vinder og det kaotiske forløb omkring en redningspakke til Cypern og især de cypriotiske banker. Gennem hele kvartalet har afdelingens rentefølsomhed været tæt på minimum, da vi mener, at renteniveauet er for lavt og på sigt vil stige igen. For at beskytte vores investorer har vi derfor en rentefølsomhed, der er tæt på minimum. Realkreditporteføljen, der udgør ca. 75 pct. af porteføljen, er primært eksponeret mod defensive realkreditobligationer, dvs. korte flexlånsobligationer og højere forrentede konverterbare obligationer uden så meget renterisiko. Denne eksponering vil vi bevare på de nuværende lave renteniveauer. Til sidst er det værd at nævne, at foreningen i marts modtog en Morningstar Fund Award i kategorien Obligationer. Denne award gives på baggrund af fondens resultater over de seneste fem år med hovedvægt på seneste år. Vi er naturligvis stolte over denne pris og vil gøre vores ypperste for at foreningen også i 2013 vil kunne præstere et konkurrencedygtigt afkast. Afkast morningstar rating Obligationer Øvrige startdato: skode: DK udbyttetype: Udbyttebetalende : BloombergEFFAS 1 10 år Værdiudvikling (Hvad er 100 blevet til?) = afkast Diff. afkast åtd seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 0,9 0,8 0,1 0,9 6,3 5,6 6,6 5,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,1 0,9 3,8 6,1 8,7 3,4 0,1 5,8 3,7 5,6 5,1 6,2 5,7 2,0 morningstar Kategori 5,9 4,8 7,6 4,6 0,1 0,5 0,4

19 Danske Obligationer 19 Investeringsområde Lav Mellem Høj Lav Mellem Høj Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Dog kan obligationer udstedt i euro udgøre op til 20 pct. af afdelingen. Der er således meget begrænset valutarisiko ved at investere i afdelingen. Afdelingen investerer hovedsageligt i stats og realkreditobligationer, men kreditobligationer kan udgøre op til 25 pct. af formuen. Den samlede porteføljes korrigerede varighed vil være mellem 2 og 7 år. Fordeling på typer Realkreditobligati... 73,0 Øvrige/kredit 19,9 Stats/offentlige Investeringsvalg o... 5,4 Fordeling Kt. & obl. < 1år på typer1, Realkreditobligati... 73,0 Øvrige/kredit 19,9 Fordeling på typer Stats/offentlige o... 5,4 Kt. & obl. < 1år 1,7 Realkreditobligati ,0 Øvrige/kredit 19,9 Stats/offentlige o... 5,4 Kt. Obligationsstil & obl. < 1år 1,7 Effektiv rente Modificeret varighed 2.3 Obligationsstil løbetid Kontant og < 1 år Effektiv rente 1 til 3 år Modificeret varighed 3 til 5 år Obligationsstil 5 til 7 år løbetid Effektiv 7 til 10 år rente Kontant Modificeret Over 10 og år < varighed 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år 5 løbetid til 7 år 7 Kontant til 10 år og < 1 år Over 1 til 310 år år 3 til 5 år 5 til 7 år 7 til 10 år Over 10 år Obl Obl Obl I første kvartal er det flotte afkast primært kommet fra afdelingens beholdning af kreditobligationer og sekundært fra afdelingens beholdning af 4 pct. og 5 pct. konverterbare realkreditobligationer. Blandt kreditobligationer skal især fremhæves en hovedstolsgaranteret obligation fra Plusinvest/ Bankinvest, som afdelingen købte i december Den har givet et afkast på mere end 4 pct. i Yderligere har ansvarlig kapital fra Nykredit også bidraget positivt. Vi har i løbet af kvartalet foretaget to investeringer i nyudstedelser dels har vi købt en kreditobligation i danske kroner fra danske AMBU og dels har vi købt ansvarlig kapital i EUR fra det norske forsikringsselskab Storebrand. Vi forventer at begge disse investeringer vil bidrage positivt til foreningens afkast i resten af Strategien i afdelingen har gennem længere tid været at fastholde en rentefølsomhed, der er tæt på minimum for at beskytte afdelingens formue mod eventuelle rentestigninger snarere end at profitere i tilfælde af yderligere rentefald. Vi forsøger dog til stadighed at give vores investorer et fornuftigt afkast. 10 største investeringer navn type valuta vægt 2,00 valuta BRFKREDIT vægt 321 B O... Realkreditobligationer 7,0 ditobligationer 2,75 REALKREDIT 4,1 Pr. DANM Realkreditobligationer 5,9 ditobligationer 3,00 REALKREDIT 3,9 DANM... Realkreditobligationer 5,9 ditobligationer type navn type 5,00 BRFKREDIT 3,7 411.E.O... valuta vægt Realkreditobligationer valuta vægt 5,3 kredit 2,00 BRFKREDIT 321 B O... Realkreditobligationer E A Realkreditobligationer 4,00 NYKREDIT 3,5 01E A ,1 Realkreditobligationer 7,0 4,9 kredit 2,75 REALKREDIT DANM... Realkreditobligationer 5,9 DANM... Realkreditobligationer 3,4 3,9 3,00 navn REALKREDIT DANM... Realkreditobligationer type valuta vægt E A Realkreditobligationer 3,7 5,9 5,00 2,00 BRFKREDIT BRFKREDIT 411.E.O B O... Realkreditobligationer Realkreditobligationer RENTE... Øvrige/kredit 3,5 5,3 7,0 4,00 2,75 NYKREDIT REALKREDIT 01E DANM... A Realkreditobligationer Realkreditobligationer RID FR... Øvrige/kredit 3,4 4,9 5,9 3,00 REALKREDIT DANM... Realkreditobligationer 5,9 Juridisk information 5,00 BRFKREDIT 411.E.O... Realkreditobligationer 5,3 4,00 NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer 4,9 navn type valuta vægt 4,00 NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer 4,1 3,50 REALKREDIT DANM... Realkreditobligationer 3,9 4,00 NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer 3,7 navn type BIG 6 PL BONRENTE... Øvrige/kredit valuta vægt Pr ,5 4,00 NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer BANKNORDIK HYBRID FR... Øvrige/kredit 4,1 3,4 3,50 REALKREDIT DANM... Realkreditobligationer 3,9 4,00 navn NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer type valuta vægt 3,7 BIG 4,00 6 NYKREDIT PL BONRENTE 01E A Øvrige/kredit Realkreditobligationer 3,5 4,1 BANKNORDIK 3,50 REALKREDIT HYBRID DANM... FR... Øvrige/kredit Realkreditobligationer 3,4 3,9 4,00 NYKREDIT 01E A Realkreditobligationer 3,7 BIG 6 PL BONRENTE... Øvrige/kredit 3,5 BANKNORDIK HYBRID FR... Øvrige/kredit 3,4 Investeringsforeningen Maj Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen Maj Invest og smæglerselskabet Maj Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen Maj Invest s skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte.

20 20 Obligationer Maj Invest obligationer Kære investor Afdelingen gav i 1. kvartal 2013 et afkast på 1,7 pct. Afkastet er absolut set meget tilfredsstillende og bedre end sammenligningsindekset Effas 110 år, der er faldet 0,1 pct. I forhold til andre tilsvarende fonde i samme Morningstar Kategori har første kvartal også været godt. Afdelingen har givet et afkast, som ligger 1,3 pctpoint over gennemsnittet af de øvrige afdelinger. Peter Mosbæk CIO/Obligationschef, ansvarlig for Maj Invest Obligationer Peter har en bred erfaring inden for obligationsområdet gennem 15 års arbejde med handel og rådgivning. Efter at fantastisk 2012, hvor stort set alle typer af obligationer steg i kurs, var der lagt op til et 2013, som ville blive meget udfordrende for obligationsinvestorer. Der er dog heller ingen tvivl om, at det er meget sværere at finde attraktive investeringer i dag end det var f.eks. for et år siden. Efter vores vurdering er det dog stadig muligt at finde attraktive investeringsmuligheder. Det kræver dog disciplin og tålmodighed. Afkastet vil fremadrettet i højere grad komme fra rentebetalinger frem for kursstigninger som tilfældet har været de senere år. Året startede med relativt kraftige rentestigninger, der gav investorerne en forsmag på, hvad der kunne ske, når/hvis renterne for alvor begynder at stige. Rentestigningerne påvirkede både kreditobligationer og sikre obligationer. Det betød, at januar var en svær måned for de fleste obligationsinvestorer. Som vi har set det så ofte før, opstod der uro i Sydeuropa, som betød, at renterne endnu engang faldt tilbage igen. Denne gang var det er grotesk italiensk valgresultat og forhandlingerne omkring en hjælpepakke til Cypern, der sendte renterne ned igen. Det er dog sket uden den store panik. Strategien for afdelingen er også fastholdt gennem første kvartal. En stor del af porteføljen fastholdes i nordeuropæiske obligationer. Derudover købes enkelte udvalgte kreditobligationer og statsobligationer fra andre lande. Vi forsøger løbende at tilpasse eksponeringen mod de forskellige segmenter ud fra vores forventninger til hvad der vil give det højeste afkast. Dog sker det altid med respekt for, at porteføljen skal have en fornuftig fordeling mellem sikre og risikable obligationer. Afkast morningstar rating Obligationer Globale EUR Fokus startdato: skode: DK udbyttetype: Udbyttebetalende : BloombergEFFAS 1 10 år Værdiudvikling (Hvad er 100 blevet til?) = afkast Diff. afkast åtd seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 1,3 1,7 0,1 1,4 1,8 9,8 6,4 3,9 10,5 1,3 1,7 1,3 1,7 0,1 1,4 1,8 3,8 6,1 8,7 3,4 0,1 9,3 3,7 6,4 5,1 6,9 5,7 5,5 morningstar Kategori 6,4 4,6 0,8 7,7 0,5 1,3 1,1

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011

KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011 KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011 Om Investeringsforeningen Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2012

KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2012 KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2012 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2011

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2011 KVARTALSNYT Om Investeringsforeningen LD Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have lave omkostninger.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2015 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011

KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011 KVARTALSNYT 4. KVARTAL 2011 Om Investeringsforeningen Maj Invest 4. kvartal 2011 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere