Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse af den gode stemning gennem hele Alle aktivklasser gav solide positive afkast i april og den første del af maj måned. Men da chefen for den amerikanske centralbank (FED) Ben Bernanke den 22. maj overfor Kongressen indikerede, at FED s massive opkøbsprogram af stats- og realkreditobligationer (kaldet QE3) kunne blive aftrappet i slutningen af 2013, hvis den amerikanske økonomi fortsat viste tegn på bedring, da blev finansmarkederne bekymrede. Både aktier og obligationer faldt voldsomt på de udviklede markeder og især på emerging markets. Markedsreaktionen var på sin vis uforståelig, fordi baggrunden for Bernankes udtalelse netop var, at den økonomiske udvikling i USA især udtrykt i boligmarkedet - var i god gænge. Derfor kan man ikke være overrasket over, at den massive pengepolitiske stimulans på et tidspunkt ville blive aftrappet, såfremt den økonomiske vækst tillader det. At den negative reaktion blev ekstra stor i emerging markets afspejler den stigende integration i verdensøkonomien: Emerging markets, der tidligere blev opfattet som et egentligt alternativ til de udviklede lande, er nu så integrerede med de udviklede markeder, at en opbremsning i de udviklede landes markeder med det samme forventes at få negativ vækst effekt i emerging markets. Fordelen ved at sprede sin aktierisiko mellem emerging- og udviklede markeder er ganske enkelt blevet mindre. I 2. kvartal blev de asiatiske emerging markets lande desuden ramt af den øgede priskonkurrence fra den aggressive japanske valutapolitik, der med stort held har svækket japanske yen, og dermed sparket gang i den japanske eksportsektor på bekostning af bl.a. Kina og Sydkorea. Endelig er visse råstofbaserede emerging markets økonomier som f.eks. Brasilien og Rusland blevet ramt af faldende råvarepriser på verdensmarkedet. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet 2. kvartals afkast kan som nævnt ovenfor opdeles i to perioder: Før og efter Bernankes tale den 22. maj. De globale aktiemarkeder var steget med mellem 4% og 7% i perioden frem til 22. maj, og derefter faldt de tilbage med mellem 3% (i USA) og helt op til 11% (i Japan og Kina). Set over hele kvartalet faldt MSCI World (i DKK) med 0,69% i 2. kvartal, mens MSCI Emerging Markets (i DKK) faldt med 9,30%. Det amerikanske S&P 500 aktieindeks steg i kvartalet med 2,36%, mens Euro Stoxx 50, der viser udviklingen i de 50 største europæiske aktier, faldt med 0,76%. Endelig faldt det kinesiske aktiemarked udtrykt ved Shanghai Shenzhen CSI 300 Index med 11,82% i 2. kvartal. Det brede danske aktieindeks OMX Copenhagen All Share faldt til sammenligning med 2,83%, mens OMX Copenhagen All Share CAP, der begrænser vægten af Novo Nordisk, kun faldt 0,85%. Bag disse tal ligger naturligvis, at Novo Nordisk havde et meget svært kvartal, hvor aktien faldt med 6,30%. Amerikanske virksomhedsobligationer målt på Merrill Lynch High Yield Bonds Index gav i kvartalet et afkast på -1,37% opgjort i USD. Obligationer udstedt af stater i emerging markets områderne udtrykt ved JPM Emerging Market Bond Index gav et afkast på -5,64% opgjort i USD. Endelig gav danske statsobligationer udtrykt ved EFFAS Denmark All Index et afkast på -2,41%, mens danske realkreditobligationer (Nykredit Danish Mortgage Bond Index) gav et lidt bedre afkast på -0,52%. De generelt svage obligationsafkast udtrykker således, at markedsrenterne var stigende igennem kvartalet. Danmark Dansk økonomi udviklede sig svagt i årets første kvartal. De reviderede tal for realvæksten i 1. kvartal er netop offentliggjort af Danmarks Statistik, og tallene viser, at økonomien ikke voksede i 1. kvartal i forhold til niveauet ultimo 2012, mens den økonomiske aktivitet faldt med 0,7% i forhold til 1. kvartal Det er primært en svag eksport til europæiske markeder samt en afdæmpet offentlig efterspørgsel, der er årsag til den svage økonomiske aktivitet i Danmark. Den sidstnævnte komponent, den offentlige efterspørgsel, har tiltrukket sig stor bevågenhed fra de politiske yderfløje samt fra fagøkonomer, der i en sjældent set alliance ønsker at øge det offentlige forbrug for at øge den samlede økonomiske vækst. I fraværet af store europæiske gældskriser i kvartalet har den danske krone ligget meget stabilt overfor euro en. Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet siden januar måned Valutareserven udgjorde ved udgangen af kvartalet DKK 490,6 mia. mod DKK 481,9 mia. ved indgangen til kvartalet. Udsigterne for de finansielle markeder for 3. kvartal 2013 Udviklingen i de betydende økonomiske indikatorer peger fortsat i retning af øget økonomisk aktivitet i USA og Europa i de kommende kvartaler. I USA er det bolig- og arbejdsmarkedet, der viser tegn på bedring, mens det i Europa primært er industriens tillidsindikatorer fra de nordeuropæiske lande som f.eks. det tyske IFO indeks, der giver håb om tiltagende vækst i den resterende del af året.

2 Markedskommentar Emerging markets har ganske rigtigt skuffet investorerne i årets første halvdel, men det ændrer ikke ved, at de strukturelle forhold som demografi og øget velstand i middelklassen taler for emerging markets aktiver. Ben Bernankes velmente udtalelse har bragt en kommende pengepolitisk stramning på dagsordenen, men vi forventer ikke, at der konkret sker nogen stramning før end tidligst mod slutningen af året. Og når det sker, så er det reelt et sundhedstegn for den globale økonomi.

3 Pulje 1 - Danske Obligationer Renterne steg ganske betydeligt i 2. kvartal af Således steg den 2-årige danske statsrente med 0,30 procent-pointprocent-point, mens den 10-årige statsrente steg med 0,38 procent-point. Specielt i juni var danske realkreditobligationer udsat for et meget negativt marked, hvilket påvirkede porteføljens afkast i stor udstrækning. Puljen har haft en relativ stor andel af realkreditobligationer med 3,5% og 4% rentekupon i porteføljerne, hvilket har påvirket afkastet negativt i 2. kvartal. Det er dog fortsat vores holdning, at disse obligationer vil give et attraktivt afkast gennem 2. halvår. Usikkerhed om centralbankernes fremtidige politik var afgørende for afkastudviklingen i kvartalet. Således skabte i særdeleshed den amerikanske centralbank, Fed, stor nervøsitet i slutningen af maj, da man startede en diskussion om neddrosling af den lempelige pengepolitik. Renteniveauerne for 10-årige statsobligationer er ret forskelligt på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente er 2,5%, hvilket er klart højere end den 10-årige tyske rente, som er 1,7%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,9% altså marginalt højere end i Tyskland. I USA steg den 2-årige rente med 0,12 procent-pointprocent-point mens den 10-årige rente steg med 0,64 procent-point. Dermed blev rentekurven markant stejlere. De tyske renter målt på samme løbetider steg med hhv. 0,21 procent-point og 0,44 procentpoint. Rentespændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra +0,20 procent-point til +0,15 procent-point målt ved de 10-årige statsobligationer. Den danske krone har i kvartalet været ganske stabil. Dermed har Danmarks Nationalbanks indsats for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen virket efter hensigten. Valutareserven udgør ved udgangen af kvartalet DKK 490,6 mia. Som berørt indledningsvis har realkreditobligationer generelt givet meget skuffende afkast i perioden. Dette gælder særligt for lange konverterbare realkreditobligationer. Eksempelvis har 3% 2044 givet et afkast på -2,5%, mens 4% 2044 har givet -1,6%. De stigende renter over kvartalet har bidraget til et negativt afkast for Pulje 1 - Danske Obligationer. For 2. kvartal lyder afkastet på -1,75 pct. (før pensionsafkastskat) og et afkast på -2,04 pct. (før pensionsafkastskat) for halvåret Danske obligationer -1,75% -1,75% -1,49% -2,04% -2,04% -1,73% Danske obligationer 5,9% 5,0% 8,4% 7,1% 10,6% 9,1% 5,8% 4,9% 5 største investeringer Pct. 3% Realkredit Danmark SDRO ,4 4,5% Danske Stat ,1 3% Nordea 2044 ALM 11,0 7% Danske Stat ,6 2% Realkredit Danmark SDRO ,4

4 Pulje 2 - Danske Aktier Aktiemarkedet har i 2. kvartal været præget af humørsvingninger og investorernes vekslende risikoappetit, hvilket har afstedkommet høje kursudsving i perioden. På den positive side er der fortsat strømmet likviditet ind i aktiemarkedet, hvilket har styrket efterspørgslen og dermed prissætningen. På den negative side har en række skuffende nøgletal fra Kina pustet til frygten for den globale vækst og især sendt aktier med tilknytning til minesektoren ned. Dette, kombineret med en væsentlig korrektion af det japanske aktiemarked, har også smittet negativt af på de europæiske markeder, herunder det danske. Samlet set er det danske marked faldet i løbet af kvartalet. Desuden har det danske marked fået et nyt medlem med børsnoteringen af Matas ultimo kvartalet. DFDS og D/S Norden leverede de største kursstigninger på hhv. 5,76 pct. og 4,96 pct. i perioden, mens Danske Bank og Nordea stod for de største fald på hhv. -13,60 pct. og -9,98 pct. Den største positive bidragsyder, til det relative afkast, var undervægten til Novozymes mens den største negative bidragsyder var overvægten til FLS Industries. Pulje 2 Danske Aktier gav i 2. kvartal et afkast på -1,84 pct. (før pensionsafkastskat). For halvåret gav Pulje 2 Danske Aktier et afkast på 10,39 pct. (før pensionsafkastskat) Danske aktier -1,82% -1,84% -1,56% 10,58% 10,39% 8,80% Danske aktier 52,6% 44,7% 35,8% 30,5% -15,2% -12,9% 30,4% 25,8% 5 største investeringer Pct. Novo Nordisk 9,7 Coloplast A/S 9,7 Danske Bank 8,2 Topdanmark 7,3 A P Møller-Mærsk 7,1

5 Pulje 3 - Danske Indeksobligationer Renterne steg ganske betydeligt i 2. kvartal af Således steg den 2-årige danske statsrente med 0,30 procent-pointprocent-point, mens den 10-årige statsrente steg med 0,38 procent-point. Specielt i juni var danske realkreditobligationer udsat for et meget negativt marked, hvilket påvirkede porteføljens afkast i stor udstrækning. Usikkerhed om centralbankernes fremtidige politik var afgørende for afkastudviklingen i kvartalet. Således skabte i særdeleshed den amerikanske centralbank, Fed, stor nervøsitet i slutningen af maj, da man startede en diskussion om neddrosling af den lempelige pengepolitik. Renteniveauerne for 10-årige statsobligationer er ret forskelligt på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente er 2,5%, hvilket er klart højere end den 10-årige tyske rente, som er 1,7%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,9% altså marginalt højere end i Tyskland. I USA steg den 2-årige rente med 0,12 procent-pointprocent-point mens den 10-årige rente steg med 0,64 procent-point. Dermed blev rentekurven markant stejlere. De tyske renter målt på samme løbetider steg med hhv. 0,21 procent-point og 0,44 procentpoint. Rentespændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra +0,20 procent-point til +0,15 procent-point målt ved de 10-årige statsobligationer. Den danske krone har i kvartalet været ganske stabil. Dermed har Danmarks Nationalbanks indsats for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen virket efter hensigten. Valutareserven udgør ved udgangen af kvartalet DKK 490,6 mia. Som berørt indledningsvis har realkreditobligationer generelt givet meget skuffende afkast i perioden. Dette gælder særligt for lange konverterbare realkreditobligationer. Eksempelvis har 3% 2044 givet et afkast på -2,5%, mens 4% 2044 har givet -1,6%. De stigende renter over kvartalet har bidraget til et negativt afkast for Pulje 3 - Danske Indeksobligationer. For 2. kvartal lyder afkastet på -1,01 pct. (før pensionsafkastskat) og et afkast på -1,93 pct. (før pensionsafkastskat) for halvåret Indeksobligationer -1,01% -1,01% -0,86% -1,93% -1,93% -1,63% Indeksobligationer 8,4% 7,1% 5,5% 4,7% 11,7% 9,9% 6,5% 5,5% Puljens investeringer Pct. 2,5% Nykredit ,2 2,5% Nykredit ,7 2,5% Nykredit ,5 2,5% Realkredit Danmark ,7

6 Pulje 4 - Mixpulje De finansielle markeder har i andet kvartal 2013 været meget usikre og meget specielle. I april og starten af maj oplevede vi, at både aktier, statsobligationer og kreditobligationer steg kraftigt. Dette ændrede sig den 22. maj hvor Ben Bernanke (formand for den amerikanske centralbank) på et møde i kongressen indikerede, at det nuværende opkøbsprogram kunne blive neddroslet allerede i slutningen af Denne udmelding fik de finansielle markeder til at reagere særdeles kraftigt: Renterne steg markant, samtidigt med at aktier faldt tilbage. Hvis dette havde været en enkeltstående begivenhed ville situationen måske kunne være blevet håndteret, ikke mindst fordi økonomiske nøgletal begyndte at vende til det mere positive i både USA og Europa. Problemet er, at markedet i sin nervøse tilstand kraftigt overreagerede på den næste tale som Bernanke holdtden 19. juni. Om end han i vores øjne forsøgte at viderebringe et positivt budskab reagerede markederne markant, og især obligationer faldt kraftigt. Hvorvidt dette var forudset fra FED må stå hen i det uvisse. Sikkert er det dog, at en lang række af FED medlemmer i dagene efter med al deres magt forsøgte at fortælle markederne, at de havde læst og hørt Bernanke forkert. Målt over kvartalet leverede aktier et negativt afkast på -0,69% målt ved MSCI World i lokal valuta. Obligationer gav ligeledes et negativt afkast i kvartalet, målt ved Nykredits Realkredit indeks på -0,52%. Puljens obligationer var udvalgt med overvægt i Investment Grade obligationer og undervægt i danske obligationer. Aktiedelen af mixpuljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 4 - Mixpulje et afkast i andet kvartal på -0,91 pct. (før pensionsafkastskat). For halvåret leverede Pulje 4 - Mixpulje et afkast på 4,35 pct. (før pensionsafkastskat) Mixpulje -0,89% -0,91% -0,77% 4,37% 4,35% 3,68% Mixpulje 17,8% 15,1% 15,6% 13,2% 0,43% 0,37% 10,8% 9,1% 5 største investeringer Pct. SEBinvest Nordamerika Indeks 19,2 SEBinvest Europa Small Cap 14,1 SEBinvest Danske Aktier 11,0 SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) 9,5 SEBinvest japan Hybrid (DIAM) 5,5

7 Pulje 5 - Internationale Aktier De finansielle markeder har i andet kvartal 2013 været meget usikre og meget specielle. I april og starten af maj oplevede vi, at både aktier, statsobligationer og kreditobligationer steg kraftigt. Dette ændrede sig den 22. maj hvor Ben Bernanke (formand for den amerikanske centralbank) på et møde i kongressen indikerede, at det nuværende opkøbsprogram kunne blive neddroslet allerede i slutningen af Denne udmelding fik de finansielle markeder til at reagere særdeles kraftigt: Renterne steg markant, samtidigt med at aktier faldt tilbage. Hvis dette havde været en enkeltstående begivenhed ville situationen måske kunne være blevet håndteret, ikke mindst fordi økonomiske nøgletal begyndte at vende til det mere positive i både USA og Europa. Problemet er, at markedet i sin nervøse tilstand kraftigt overreagerede på den næste tale som Bernanke holdtden 19. juni. Om end han i vores øjne forsøgte at viderebringe et positivt budskab reagerede markederne markant, og især obligationer faldt kraftigt. Hvorvidt dette var forudset fra FED må stå hen i det uvisse. Sikkert er det dog, at en lang række af FED medlemmer i dagene efter med al deres magt forsøgte at fortælle markederne, at de havde læst og hørt Bernanke forkert. Målt over kvartalet leverede aktier et negativt afkast på -0,69% målt ved MSCI World i lokal valuta. Aktiedelen af puljen var fokuseret i emerging market aktier, imens europæiske og amerikanske aktier lå i undervægt i porteføljen. I absolutter termer gav Pulje 5 - Internationale Aktier et afkast i andet kvartal på 1,35 pct. (før pensionsafkastskat). For halvåret leverede Pulje 5 - International Aktier et afkast på 13,14 pct. (før pensionsafkastskat) Internationale aktier 1,35% 1,35% 1,14% 13,14% 13,14% 11,13% Internationale aktier 17,1% 14,6% 18,9% 16,1% -3,5% -2,9% 11,6% 9,7% Puljens investeringer Pct. SEBinvest Nordamerika Indeks 59,8 SEBinvest Europa Small Cap 18,4 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 12,8 SEBinvest Europa Højt Udbytte 7,6

8 Pulje 7 - Korte Obligationer Renterne steg ganske betydeligt i 2. kvartal af Således steg den 2-årige danske statsrente med 0,30 procent-pointprocent-point, mens den 10-årige statsrente steg med 0,38 procent-point. Specielt i juni var danske realkreditobligationer udsat for et meget negativt marked, hvilket påvirkede porteføljens afkast i stor udstrækning. Usikkerhed om centralbankernes fremtidige politik var afgørende for afkastudviklingen i kvartalet. Således skabte i særdeleshed den amerikanske centralbank, Fed, stor nervøsitet i slutningen af maj, da man startede en diskussion om neddrosling af den lempelige pengepolitik. Renteniveauerne for 10-årige statsobligationer er ret forskelligt på tværs af kernelandene. Den amerikanske 10-årige rente er 2,5%, hvilket er klart højere end den 10-årige tyske rente, som er 1,7%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,9% altså marginalt højere end i Tyskland. I USA steg den 2-årige rente med 0,12 procent-pointprocent-point mens den 10-årige rente steg med 0,64 procent-point. Dermed blev rentekurven markant stejlere. De tyske renter målt på samme løbetider steg med hhv. 0,21 procent-point og 0,44 procentpoint. Rentespændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra +0,20 procent-point til +0,15 procent-point målt ved de 10-årige statsobligationer. Den danske krone har i kvartalet været ganske stabil. Dermed har Danmarks Nationalbanks indsats for at holde kronekursen inden for det snævre bånd i forhold til euroen virket efter hensigten. Valutareserven udgør ved udgangen af kvartalet DKK 490,6 mia. Som berørt indledningsvis har realkreditobligationer generelt givet meget skuffende afkast i perioden. Dette gælder særligt for lange konverterbare realkreditobligationer. Eksempelvis har 3% 2044 givet et afkast på -2,5%, mens 4% 2044 har givet -1,6%. De stigende renter over kvartalet har bidraget til et negativt afkast for Pulje 7 - Korte Obligationer. For 2. kvartal lyder afkastet på -0,25 pct. (før pensionsafkastskat) og et afkast på -0,08 pct. (før pensionsafkastskat) for halvåret Korte obligationer -0,23% -0,25% -0,22% -0,04% -0,08% -0,07% Korte obligationer 5,1% 4,4% 4,2% 3,5% 4,0% 3,4% 2,7% 2,3% 5 største investeringer Pct. 2% Realkredit Danmark SDRO ,5 4% Nordea SDRO ,8 2% Realkredit Danmark SDRO ,8 2% Realkredit Danmark SDRO ,6 4% Nykredit SDO ,9

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser i oktober og november blev

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Markedskommentar. 3. August 2010

Markedskommentar. 3. August 2010 Markedskommentar 3. August 2010 Optimering af risikobudget I Artha Kapitalforvaltning arbejder vi med den efficiente rand og optimering af denne ved at kombinere aktivklasser på en hensigstsmæssig måde

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 MARKEDSKOMMENTAR Stærk dollar styrker afkastene Set med danske briller blev 2015 et år, hvor der var mulighed for pæne investeringsafkast, omend afkastene generelt var

Læs mere

ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE

ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 4. januar 2018) HØJERE AKTIVITET I ÅRETS SIDSTE KVARTAL blev året, hvor det globale opsving for alvor bed sig fast. De positive tendenser har været

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar. 2. juli 2010

Markedskommentar. 2. juli 2010 Markedskommentar 2. juli 2010 Markedskommentar På trods af de seneste negative trends fra aktiemarkedet gav 1. halvår et afkast på 8,8% for vores middelrisikoportefølje og alle aktivklasser bidrog positivt

Læs mere

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg!

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2016 Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Oktober måned blev præget af stigende renter og en styrket dollar pga. en øget sandsynlighed for en rentestigning

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere