PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015"

Transkript

1 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

2 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter, godt hjulpet på vej af lave oliepriser, en svækket euro og historisk lave renter. Hertil kommer, at Europas banker har slækket lidt på kreditvilkårene, og virksomhederne i stigende grad efterspørger nye lån. Som konsekvens af de bedre nøgletal er flere analytikere begyndt at opjustere deres skøn for væksten i Eurozonen, som nu lyder på 1,2% i 2015 efter 0,9% i Amerikanske nøgletal har svært ved at leve op til høje forventninger I USA har de seneste nøgletal været blandede. På den ene side fortsætter arbejdsmarkedet med at imponere med rekordmange nyoprettede stillinger, men samtidig har nøgletal for industritilliden og boligmarkedet skuffet i starten af Samlet set er der dog stadig indikationer på robust vækst i USA i 2015, om end væksten kan blive lidt lavere end i andet halvår 2014, hvor den i gennemsnit var 3,6%. De seneste udmeldinger fra Fed peger på, at renterne kan blive hævet i juni eller september i år. Kina ventes at forsætte kontrolleret vækstnedtrapning i 2015 I Kina har de seneste nøgletal vist en mindre nedgang i væksten i slutningen af 2014 og ind i Samtidig er budgetterne i provinserne under pres fra lavere indtægter fra salg af land, der tidligere har udgjort omkring 1/3 af indtægterne, og som nu lider under et svagt boligmarked. Som reaktion på den svagere vækst og lav inflation sænkede den kinesiske centralbank ultimo februar renten til 5,35%. Risikoen for at det svage boligmarkedet medfører en hård landing i Kina reduceres af, at Kinas centrale regering stadig har rig mulighed for at understøtte væksten via en mere lempelig finanspolitik, og central banken kan sænke renterne yderligere og/eller lempe reserve kravene. Varsler nye aktierekorder en ny nedtur Stadig flere aktiemarkeder sætter nye kursrekorder, herunder det danske og det amerikanske. Da det samme skete i 2007, var det et tegn på at aktietoppen var faretruende nær. Står vi overfor en gentagelse af historien? Næppe - der er flere afgørende forskelle i forhold til dengang. Der føres her i begyndelsen af 2015 en meget lempelig pengepolitik overalt i de toneangivende økonomier, mens det modsatte var tilfældet i perioden Her strammede både den amerikanske og europæiske centralbank samt et stort flertal af de øvrige centralbanker pengepolitikken. Så i modsætning til i 2007 understøtter pengepolitikken den økonomiske aktivitet og risikofyldte aktiver. I 2007 vidste vi ikke, at Finanskrisen lå umiddelbart foran os. I dag lever vi alle i de lange skygger af krisen. Det giver sig blandt andet til udtryk i tilliden eller mangel på samme blandt forbrugere og virksomheder. Private investorer har siden finanskrisen generelt foretrukket at investere i obligationer frem for aktier. Prisfastsættelsen af globale aktier er generelt lavere end i 2007 med danske aktier som en af de få undtagelser. Målt ved kurs/indre værdi er især europæiske og japanske aktier henholdsvis 20% og 30% lavere prissat, end de var i 2007, på trods af, at de har givet meget høje afkast i På kort sigt er risikoen for en korrektion øget af den kraftige opgang på aktiemarkederne siden oktober Hertil kommer, at den første renteforhøjelse fra Fed typisk skaber en periode med forbigående uro på aktiemarkederne. Hvis de økonomiske nøgletal stadig ser gunstige ud, ser vi imidlertid en korrektion som en 2 mulighed, snarere end en trussel.

3 AFKASTOVERSIGT PFA INVEST PFA INVEST AFDELINGER Afkast Februar Afkast 2015 Benchmark 2015 Merperformance 2015 PFA Invest Balance A 2,4% 6,9% 6,7% 0,2% PFA Invest Balance B 5,2% 10,0% 9,0% 1,0% PFA Invest Korte Obligationer -0,2% 0,2% 0,8% -0,6% PFA Invest Lange Obligationer -0,1% 0,9% 1,5% -0,6% PFA Invest Kreditobligationer 1,2% 8,5% 9,5% -1,0% PFA Invest Danske Aktier 9,3% 17,1% 15,1% 2,0% PFA Invest Globale Aktier 8,8% 14,5% 12,4% 2,1% PFA Invest Højt Udbytte Aktier 5,6% 14,0% 14,9% -0,9% PFA Invest Europa Value Aktier 7,0% 15,2% 14,9% 0,3% AFKASTKOMMENTARER BALANCE A Afkastet for afdelingen Balance A har siden årets start været præget af den positive stemning på de finansielle markeder. Drivkraften har primært været ECB s seneste opkøbsprogram, som har sænket renterne globalt, løftet aktiekurserne ikke mindst i Europa og svækket euroen. Det sidste har løftet afkastet på alle udenlandske aktiver udenfor eurozonen. Afdelingen har siden årets start været overvægtet aktier og undervægtet obligationer, hvilket har bidraget positivt til afkastet. På aktieallokeringen har undervægten af nordamerikanske aktier og overvægten af europæiske aktier ligeledes bidraget positivt. Ved udgangen af februar er afdelingen overvægtet aktier og undervægtet obligationer. Aktieallokeringen er overvægtet Europa og undervægtet Nordamerika og Japan. Obligationsallokeringen er overvægtet kreditobligationer og undervægtet danske obligationer. Afdelingen har år til dato givet et afkast på 6,9%. BALANCE B Afkastet for afdelingen Balance B har siden årets start været præget af den positive stemning på de finansielle markeder. Drivkraften har primært været ECB s seneste opkøbsprogram, som har sænket renterne globalt, løftet aktiekurserne ikke mindst i Europa og svækket euroen. Det sidste har løftet afkastet på alle udenlandske aktiver udenfor eurozonen. Afdelingen har gennem perioden været overvægtet aktier og undervægtet obligationer, hvilket har bidraget positivt til afkastet. På aktieallokeringen har undervægten af nordamerikanske aktier og overvægten af europæiske aktier ligeledes bidraget positivt. Ved udgangen af februar er afdelingen overvægtet aktier og undervægtet obligationer. Aktieallokeringen er overvægtet Europa og undervægtet Nordamerika og Japan. Obligationsallokeringen er overvægtet kreditobligationer og undervægtet danske obligationer. 3 Afdelingen har år til dato givet et afkast på 10,0%.

4 KORTE OBLIGATIONER Starten af året har været præget af nye rentefald med flere officielle rentenedsættelser fra NationalBanken til følge. Ikke færre end 4 gange har NationalBanken i forsvar for kronestyrkelsen reduceret de ledende rentesatser helt ned til -0,75%. Presset på kronen er opstået i kølvandet på en markant styrkelse af CHF, idet Schweiz tidligt på året lod deres valuta flyde med en styrkelse til følge. De korte statsrenter handler således markant negativt mens selv de korte realkreditobligationer ligeledes har nået negativt territorium. De store auktioner på de korte flekslån er nu veloverstået selvom starten var lidt tung pga. kronesvækkelsen. Afdelingen har været eksponeret primært mod højtforrentede realkreditobligationer, som ikke helt har kunnet følge statsrenternes stærke performance. Afdelingen har i 2015 leveret et afkast på 0,2%, hvilket er lidt under niveau med benchmark. LANGE OBLIGATIONER Starten af året har været præget pæne rentefald med flere officielle rentenedsættelser fra NationalBanken til følge. Rentefaldet er ligeledes slået igennem i de længere løbende obligationer og ikke mindst statsobligationerne har performet. Rentefaldet har medført en pæn konverteringsbølge og udbuddet har været markant i de nye lange 2% obligationer, som derfor har været presset i kurs. Statsrenter handler således markant negativt helt ud til 9 år og selv de korte realkreditobligationer handler i negativt territorium. Afdelingen har været eksponeret primært mod traditionelle realkreditobligationer og er derfor udsat for høje udtrænkninger til april. Afdelingen har i 2015 leveret et afkast på 0,9%, hvilket er under niveau med benchmark da realkreditobligationerne ikke er steget i samme omfang som statsobligationerne. KREDITOBLIGATIONER Frygten for global afmatning fortsatte ind i 2015, og i jagten på at skabe vækst lancerede den Europæiske Centralbank et opkøbsprogram på 60 mia. om måneden, som løber fra marts og minimum frem til september Det gav en markant svækkelse af euroen og således også kronen. Februar måned var positiv for risikofyldte aktiver, og temaer som forlængelse af lånepakke til Grækenland og våbenhvile i Ukraine var med til at drive det positive sentiment. Olieprisen genvandt lidt af det tabte terræn fra januar, men er som andre råvarer (fx kobber, jernmalm, kul etc) på nuværende tidspunkt præget af overudbud. Den markante dollar styrkelse bidrog positivt til det absolutte afkast på 8,5%. Afdelingen har år-til-dato givet et afkast på 7,3% og afdelingen har en underperformance i forhold til benchmark. 4

5 DANSKE AKTIER Det danske aktiemarked fortsatte stigningerne i februar måned, hvor markedet steg med yderligere 8,1%, så afkastet år til dato nu er 15,1%. De europæiske aktiemarkeder steg med 7,2%, og er steget 14,9% år til dato. De globale aktiemarkeder steg 6,8%, og er steget 12,4% i Alle afkast er i DKK. Porteføljen overperformede markedet i februar. De største positive bidragsydere var overvægtene i Pandora og SimCorp samt undervægten i Coloplast, mens de største negative bidragsydere var undervægten i Carlsberg og overvægtene i Ossur og DSV. Den største bidragsyder Pandora fremlagde et godt resultat for 2014, og stort set overraskede på alle parametre, og aktien steg 29% i måneden. Der var en del nervøsitet op til regnskabet, da flere af selskabets konkurrenter i USA, Tiffany og Signet, havde vist en lidt skuffende omsætningsudvikling i sidste kvartal af men dette var ikke tilfældet for Pandora. De største stigninger blandt de store selskabet i februar var Pandora (+29%), Carlsberg (+18%) og Mærsk (+15%), mens det eneste selskab der faldt var Jyske Bank (-3%) Afdelingen har i februar givet et afkast på 9,3% og 17,1% år til dato. GLOBALE AKTIER De globale aktiemarkeder steg i februar med 6,8 %. Japanske aktier steg i februar med 7 %, mens de nordamerikanske aktiemarkeder steg med 6,7 % og Europa steg med 7,2 %. Emerging markets steg med 4 %. De europæiske aktiemarkeder outperformede amerikanske aktier i februar på baggrund af øget tiltro til at lempelserne fra ECB vil skabe vækst og dermed skabe bedre vilkår for europæiske virksomheder. Derudover påvirkede fremgang i Grækenlands genforhandling af sin gæld europæiske aktier positivt. Aftalen lød på en forlængelse med 4 måneder Grækenlands bailout funds. Bedre end forventet BNP vækst i eurozonen i 4. kvartal 2014 var ligeledes positivt for markederne. De amerikanske aktiemarkeder haltede lidt efter de europæiske, men leverede dog stadig et pænt positivt afkast. Stærk performance i non-farm payrolls, den Græske aftale samt våbenhvile mellem Ukraine og Rusland var positivt for amerikanske aktier. Derudover påvirkede et rebound i oliepriserne og M&A aktivitet markederne positivt. Derudover skubbes forventningerne til, hvornår den første amerikanske rentestigning indtræffer stadigt længere ud. De største positive bidragsydere var i februar Pandora, McGraw-Hill og LVMH, mens Advance Auto Parts, Telenor og Vodafone trak i modsat retning. På sektorniveau var de største positive bidragsydere i den forgangne måned Finans og cyklisk forbrug. Største negative bidragsydere var Tele og Materials. Afdelingen har i februar givet et afkast på 8,8 % og 14,5 % ÅTD. 5

6 HØJT UDBYTTE AKTIER De europæiske aktier fortsatte den flotte performance fra januar måned ind i februar, hvor afkastet blev 7,2% og 14,9% år til dato. En øget tiltro til at lempelserne fra den europæiske centralbank vil skabe vækst i Europa på sigt, førte til stigende efterspørgsel efter de mere konjunkturfølsomme sektorer i februar, der således indhentede det tabte i forhold til de mere defensive sektorer fra årets start. Højt Udbytte aktierne blev udfordret i dette scenarie og kunne ikke helt følge med stigningerne i februar, men ligger stadig på et attraktivt niveau for året. På sektorniveau er det stort set kun Forsyningsselskaberne der halter efter markedet med et afkast på ca. 5%. Olieselskaberne blev hårdt ramt i starten af året, men de er steget igen i takt med olieprisen har vist lidt styrke i februar. Porteføljens afkast er 14% år til dato hvilket er 0,9% lavere end det tilsvarende markedsafkast. EUROPA VALUE AKTIER Forventningen om QE dvs. store tilbagekøb af obligationer fortsatte med at præge de europæiske aktiemarkeder i positiv retning. Samtidig var de overvejende positive økonomiske nøgletal og den lave oliepris samt den græske midlertidige gældsløsning understøttende for markederne. Det er fortsat de cykliske selskaber der klarer sig fornuftigt omend billedet er mere blandet end tidligere. I porteføljen var det Pandora (smykker), Ashtead (udlejning af udstyr), DS Smith (papir) og Persimmon (UK husbygger), der trak op i afkastet. Herudover var det den engelsk-asiatiske storbank HSBC der efter en nedjustering bidrog positivt, da den ikke er i porteføljen. Norsk Hydro (aluminium), Easyjet (transport) og BP (olie) trak ned i afkastet. Risikoen i Value porteføljen styres risikomæssigt efter det brede MSCI indeks, hvor der er en lavere andel af finans end i det deciderede value indeks. Det samlede afkast var 7% i februar. 6

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune 4. kvartal 2013. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for 4. kvartal 2013. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Rapport for Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 15. januar 2014 Indholdsfortegnelse Portefølje- og markedsbeskrivelse Afkastopgørelse... 1 Markedsudvikling... 2 Performance...

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis side 37 Hoved- og nøgletal side 39 Indgåede aftaler side 45

INDHOLDSFORTEGNELSE. FÆLLES NOTER Anvendt regnskabspraksis side 37 Hoved- og nøgletal side 39 Indgåede aftaler side 45 2013 Halvårsrapport INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmernes egen forening side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Handelsinvest i 1. halvår 2013 side 5 Politik for samfundsansvar side 5 Markedsudviklingen

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere