KVARTALSNYT. 2. kvartal Side kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010"

Transkript

1 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1

2 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have lave omkostninger. Kodeordene for LD Invest er enkelhed, kvalitet og fokus på rimelige omkostninger. Enkelhed LD Invest lægger vægt på enkelhed og sammenhæng. Det gælder både den enkelte portefølje og hele investeringsforeningen. Vi tilbyder ikke et væld af specialiserede og avancerede afdelinger, men satser i stedet på mere basale afdelinger, der dækker den almindelige investors behov. Mads Krage Formand for Investeringsforeningen LD Invest. Mads stod gennem 25 år i spidsen for Netto, som han har bygget op nærmest fra grunden. I dag står han i spidsen for Investeringsforeningen LD Invest. Kvalitet Kvalitet betyder for os, at vi står inde for det, vi laver. Vi lader ikke forbigående tendenser diktere, hvordan vi skal investere dine penge. Vi tror ikke på hurtige gevinster ved at investere i meget vækstorienterede og populære områder. Vi har fokus på den langsigtede opsparing. Erfarne medarbejdere Porteføljerådgivningen i LD Invest ligger hos smæglerselskabet LD Invest A/S, der er stiftet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). LD Invest bygger sin investeringsfilosofi på de erfaringer og den tankegang, der har præget LDs måde at investere på og givet LD gode resultater gennem mange år. Det betyder, at du som privat investor har mulighed for at investere dine penge i en forening, der drager nytte af den ekspertise, medarbejdere i LD har opbygget gennem 30 år. Få rådgivning i din egen bank eller hos vores samarbejdsbanker Afdelingerne i LD Invest er børsnoterede, og du kan investere i LD Invest gennem alle danske banker. Har du brug for mere rådgivning, står vores samarbejdsbanker klar til at hjælpe dig. Se listen på bagsiden. Læs mere om os på Her kan du læse mere om de enkelte afdelinger i LD Invest, og du kan bruge vores Investeringsguide og opsparingsmodeller, hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan sammensætte din opsparing. Side 2

3 Indhold 2. kvartal 2010 Indhold Siden sidst: Fortsat fremgang i forbrugskonjunkturen... side 4 Obligationsmarkederne side 5 Aktiemarkederne side 6 Aktieafdelinger: LD Invest Danske Aktier... side 8 LD Invest Europa Aktieindeks... side 10 LD Invest Aktier... side 12 LD Invest Value Aktier... side 14 LD Invest Miljø & Klima... Side 16 Obligationsafdelinger: LD Invest Danske Obligationer... side 18 LD Invest Obligationer... side 20 Blandede afdelinger: LD Invest Pension... side 22 LD Invest Kontra... side 24 Oversigt over historiske afkast... side 26 Udbytter... side 26 Stamdata... side 27 Samarbejdsbanker... side 28 Medlemmer Alle, der har investeret penge i LD Invest, er automatisk medlem af foreningen. Bestyrelsen for LD Invest vælges på generalforsamlingen. Porteføljerådgiver smæglerselskabet LD Invest A/S (LD Invest A/S). LDs datterselskab LD Invest A/S er porteføljerådgiver for LD Invest. LD Invest A/S står for den daglige porteføljerådgivning af alle LD Invests afdelinger. LD Invest A/S varetager også opgaver med produktudvikling og formidling. Investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S. Investeringsforvaltningsselskabet udfører en række administrative og investeringsmæssige opgaver i forbindelse med den daglige drift af foreningen. Depotbank Danske Bank A/S. Depotbanken har til opgave at udføre en lang række kontrolopgaver for at sikre medlemmernes opsparing. Lovgivning og tilsyn. Finanstilsynet Morningstar Årligt merafkast i ÅTD 2. kvartal Rating fht. indeks seneste 3 år Danske Aktier 10,5 1,3 +2,6 % Europa Aktieindeks 3,8 7,2 +1,7 % Aktier 10,6 2,3 +8,6 % Value Aktier 9,2 3,8 +6,1 % Miljø & Klima 2,7 2,4 Danske Obligationer 5,4 3,3 0,1 % Obligationer 4,0 1,1 0,6 % Pension 6,8 0,2 Kontra 10,1 5,8 Note: Afdelingerne Pension og Kontra har ikke sammenligningsindeks. Miljø & Klima er yngre end 3 år og er derfor ikke ratet af Morningstar. Investeringsforeningen LD Invest er under tilsyn af Finanstilsynet. Det er den offentlige myndighed, der også fører kontrol med bl.a. banker og forsikringsselskaber. Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46, 2100 København Ø Telefon CVRnr I afdelingsbeskrivelserne er porteføljens sammensætning opgjort pr. 30. maj Side 3

4 Makroøkonomiske udsigter 2. kvartal 2010 Siden sidst: Fortsat fremgang i forbrugskonjunkturen Arvid Stentoft Jakobsen Cheføkonom i smæglerselskabet LD Invest A/S. Arvid Stentoft Jakobsen er cheføkonom i LD Invest. Arvid har mere end 20 års erfaring inden for global konjunktur og finansmarkedsanalyse og benyttes regelmæssigt som gæsteforelæser på CBS. LD Invest forventer fortsat global konjunkturopgang i 2010, drevet af solid økonomisk vækst i USA. Omdrejningspunkt for konjunkturvendingen i USA, er den gældskorrektion, der også var drivkraften bag tilbageslaget. Kort sagt handler det om, at husholdningerne er begyndt at afdrage mindre på deres gæld, og det giver forbrugsefterspørgslen et løft. Denne bedre balance mellem udbud og efterspørgsel skaber grundlag for en længere periode med holdbar fremgang i produktion og beskæftigelse. Finansmarkederne er p.t. præget af en udbredt frygt for, at gældskrisen i lande som Grækenland, Portugal, Spanien og Irland skal udvikle sig til en global finanskrise med negative konsekvenser for generel økonomisk vækst. Selv om denne risiko USA: privatforbrug Mængdeindeks, januar 2004= Tyskland: industriproduktion Mængdeindeks, januar 2006= ikke kan afvises, er det LD Invests vurdering, at den reelt er væsentligt mere begrænset, end den aktuelle prissætning af finansielle aktiver implicerer. Trods udbredt pessimisme ventes også store dele af Europa at få del i den globale fremgang. Ikke mindst den tyske økonomi har oplevet en overraskende positiv udvikling gennem den forløbne del af 2010, og fremadrettet understøttes denne udvikling af, at euroen er blevet mere konkurrencedygtig. Samtidigt forekommer de finanspolitiske stramninger reelt noget mindre dramatiske, end den generelle medieomtale måske umiddelbart lader formode. Side 4

5 2. kvartal 2010 Lagercyklen har peak et På kort sigt er der dog risiko for, at frygten for en ny konjunkturafmatning kan få yderligere næring i form af en skuffende udvikling i industriproduktionen. Det skyldes ikke så meget risikoen for en afmatning i den underliggende efterspørgsel til forbrug og investeringer, men det forhold at lagercyklen er ved at skifte til en ny fase, hvor produktionen går fra at vokse hurtigere end efterspørgselen, til at vokse langsommere. Der har været behov for at genopbygge lagrene, og tilsyneladende vokser de nu i et relativt pænt tempo. Det svarer til, at produktionen er bragt væsentligt op over niveauet for den underliggende efterspørgsel, og derfor skal bringes tilbage på niveau med denne, i takt med at lagrene når op på den ønskede størrelse. Der er således udsigt til en periode med ret begrænset vækst i produktionen, og i den aktuelle kontekst er der risiko for, at det vil blive fejltolket som udtryk for en tilsvarende afsvækkelse af den underliggende efterspørgsel. Risici for 2011 Risikoen for en tidlig opstramning af finanspolitikken i USA udgør en af de væsentligste risici for en konjunkturafmatning i Præsident Bush s skattelettelser fra starten af årtiet var midlertidige og udløber formelt med udgangen af Vi formoder, at disse skattelettelser i væsentligt omfang enten udstrækkes til 2011 eller erstattes af nye evt. midlertidige tiltag. Sker dette ikke, vil den resulterende opstramning af finanspolitikken udgøre en væsentlig trussel mod et fortsat opsving i amerikansk og dermed global økonomi. Det er i denne sammenhæng et problem, at der næppe kommer nogen afklaring af disse forhold før efter det amerikanske midtvejsvalg i starten af november. Obligationsmarkederne Forventninger: Stigende renter sidst på året. LD Invest forventer, at Federal Reserve strammer pengepolitikken mod slutningen af 2010 således, at styringsrenten ligger på 0,5 pct. ved årets udgang og med risiko for yderligere markante stramninger i Aktuelt er det dominerende tema på obligationsmarkederne dog frygten for, at den sydeuropæiske gældskrise skal udvikle sig til en omfattende finanskrise. Flight to quality har i denne sammenhæng presset renten på tyske og amerikanske statsobligationer markant ned. Hvis det som forventes lykkes at afværge en egentlig finanskrise og markedets fokus på ny svinger tilbage til den underliggende konjunkturfremgang kan det føre til væsentlige rentestigninger på disse obligationer. Risikoen for rentestigninger gælder også i Europa, hvor det ellers er en fremherskende opfattelse, at ECBs hænder er bundet af hensynet til de kriseramte økonomier i euroområdets periferi. Denne opfattelse kan blive kraftigt udfordret i takt med et fremvoksende dilemma for ECB, der både skal føre pengepolitik for den deflationstruede periferi og for et Nordeuropa med overraskende robust vækst. Side 5

6 2. kvartal 2010 En tilnærmet fair value for 10års renten kan således beregnes ud fra de seneste, cykliske top og bundniveauer for styringsrenten, samt de aktuelle niveauer for dagtildag og 6 måneders renten. Amerikansk 10års rente: faktisk og "fair value" % p.a. % p.a. % 7 p.a. % p.a. 7 7 "Fair value" (+/ 0,3 pct.point) "Fair value" (+/ 0,3 pct.point) "Flight "Flight to to quality" quality" og og overdrevne overdrevne forventninger forventninger til til effekten effekten af af Fed's Fed's støtteopkøb støtteopkøb af statsobligationer af statsobligationer presser presser renten renten markant markant under under "fair "fair value" value" Faktisk Faktisk Baggrund: Fair value på obligationsmarkedet. 10års renten afspejler markedets forventninger til udviklingen i den korte rente de kommende 10 år. Generelt kan disse forventninger opfattes som et mix af kortsigtede og langsigtede forventninger: 1. Kortsigtede ret eksplicitte forventninger til udviklingen de næste måneder. 2. langsigtet mere implicit forventninger til det underliggende niveau. Det vil sige det niveau den korte rente varierer omkring i løbet af en pengepolitisk cyklus De kortsigtede forventninger hvad gør Fed næste gang? kan i praksis kvantificeres ud fra spændet mellem dagtildag og 6måneders renten. Fornemmelsen for det langsigtede niveau er overvejende erfaringsbaseret, og kan kvantificeres ud fra styringsrentens top og bundniveau i den nærmest forudgående, pengepolitiske cyklus. En tilnærmet fair value for 10års renten kan således beregnes ud fra de seneste, cykliske top og bundniveauer for styringsrenten, samt de aktuelle niveauer for dagtildag og 6 måneders renten. Aktiemarkederne Forventninger: Fortsatte stigninger i fair value. Forventningerne til udviklingen på aktiemarkedet er hos LD Invest forankret i en estimeret fair value. Figuren herunder viser udviklingen i henholdsvis faktisk aktiekurs og fair value for det amerikanske S&P 500 indeks siden afslutningen på dotcomboblen i 2002 og inklusive vore forventninger til udviklingen frem til Der er selvsagt meget stor usikkerhed forbundet med udviklingen på så langt sigt, men hovedpointen er at illustrere, at den aktuelle prissætning fortsat må betragtes om lav, relativt til en fremtidig situation hvor konjunkturopgangen er fortsat, og hvor aktiemarkedet har lagt hensættelser efter finanskrisen bag sig, og atter er Side 6

7 2. kvartal 2010 Det samlede rekapitaliseringsbehov kan vise sig at blive endnu større end de USD mia., og så kan det tage længere tid inden markedet vender tilbage til en normal prissætning. prissat ud fra virksomhedernes underliggende indtjeningsevne. Aktiemarkedets fokus er dog p.t. i langt højere grad rettet mod risikoen for at gældskrisen i Sydeuropa skal udvikle sig til en omfattende finanskrise med markant negative konsekvenser for global økonomisk vækst. Hvis det som forventet lykkes at undgå dette scenarie, er der potentiale til fornyet fremgang på aktiemarkederne. S&P S&P 500: 500: indeks indeks vs. vs. fair fair value value Fair value (med finanskrise) Fair value (med finanskrise).. Do. +/ 5% Do.. +/ 5%. Fair value beregnet ud fra virksomhedernes underliggende indtjeningsevne Fair value beregnet ud fra virksomhedernes underliggende indtjeningsevne Baggrund: Fair value på aktiemarkedet LD Invest estimerer fair value ud fra virksomhedernes indtjening og det risikofri alternativafkast (renten på en 10årig statsobligation). Vi anvender i denne sammenhæng et indtjeningsbegreb, der er renset for en lang række hensættelser og op eller nedskrivninger. Det svarer til resultat før justeringer over balancen. Dette indtjeningsbegreb er et godt mål for virksomhedernes underliggende evne til at tjene penge, som er det aktiemarkedet under normale omstændigheder prissættes efter. Særligt for banksektoren gælder det dog nu og i de nærmest kommende år at en væsentlig del af indtjeningen ikke direkte kommer aktionærerne til gode, men må hensættes for at genskabe den nødvendige egenkapital efter finanskrisen. Da det anvendte indtjeningsbegreb netop ikke indeholder disse hensættelser, er det nødvendigt at lave en korrektion for udgifterne til at rekapitalisere banksektoren. IMF estimerer, at alene i USA vil nedskrivningerne som følge af finanskrisen lande på USD mia. Vi antager, at dette svarer til rekapitaliseringsbehovet og aktiverer det over 5 år med en årlig udgift på USD 230 mia. i perioden og gradvis nedtrapning til 0 i løbet af Det samlede rekapitaliseringsbehov kan vise sig at blive endnu større end de USD mia., og så kan det tage længere tid inden markedet vender tilbage til en normal prissætning. Modsat er det også nærliggende at forestille sig, at investorerne begynder at prissætte aktiemarkedet efter virksomhedernes underliggende indtjeningsevne, inden hensættelserne helt er forsvundet ud af regnskaberne. I figuren ville det komme til udtryk ved, at det faktiske indeks bevæger sig hurtigere tilbage på fair value beregnet ud fra underliggende indtjeningsevne, end den gule kurve indikerer. Side 7

8 LD Invest Danske Aktier 2. kvartal 2010 Kære investor bør altid vurderes på mindst 3 års sigt, men isoleret set er et kvartalsafkast for afdelingen på 1,3 pct. mindre tilfredsstillende. Markedsafkastet i perioden var negativt med 2,0 pct. Siden afdelingens lancering i slutningen af 2005 er merafkastet i forhold til markedet knap 14 procentpoint. Keld Henriksen chefporteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Danske Aktier Keld har især indsigt i det danske aktiemarked og har mere end 20 års erfaring fra den finansielle branche, hvor han har arbejdet med styring af specielt danske aktieporteføljer. Selskabsmeddelelserne for 1. kvartal var overraskende stærke. En række danske virksomheder, heriblandt Novo Nordisk, Novozymes og Coloplast, benyttede allerede her lejligheden til at hæve helårsforventningerne, hvilket er usædvanligt. Det dannede en god base for kursstigninger i første del af kvartalet. Efterfølgende faldt markedet dog tilbage affødt af krisen i Sydeuropa, hvor en række lande har markante problemer med at få statsbudgetterne til at hænge sammen. En større hjælpepakke fra EU/IMF er blevet vedtaget, men risikoen for en længerevarende lavvækstperiode i Europa er steget. Vurderet virksomhed for virksomhed vurderes det danske aktiemarked til at have et pænt potentiale, men i den kommende periode ventes globale økonomiske nøgletal i højere grad at være bestemmende for markedsudviklingen, og heri består en risiko. Strategien, der er fastholdt siden afdelingens start i 2005, fortsættes uforandret i 2010 med en købmandsmæssig og pragmatisk tilgang, hvor der kontinuerligt afsøges investeringsmuligheder i det danske aktiemarked på tværs af sektorer, selskabsstørrelser og typer. Fokus vil fortsat være på stockpicking frem for valg baseret på temaer eller makroøkonomiske forhold. Prisfastsættelsen af den enkelte aktie er en væsentlig parameter, hvor selskaberne vurderes enkeltvis ud fra en langsigtet fundamental betragtning. Der lægges stor vægt på at vedligeholde kendskabet til det enkelte selskab. Jævnlige møder med den specifikke virksomheds ledelse er vigtige, da dennes trackrecord og troværdighed er meget afgørende. Morningstar Rating Danmark Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : OMXCCap Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 10,5 % 1,3 % 32,2 % 7,4 % 8,8 % 2,0 % 29,3 % 10,0 % 4,9 % 1,7 % 0,8 % 2,9 % 2,6 % Morningstar Kategori ,1 % 31,3 % 28,6 % ,0 % 8,0 % 1,2 % ,7 % 49,3 % 49,0 % ,4 % 38,5 % 45,1 % ,5 % 8,8 % 11,9 % Side 8

9 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Afdelingen investerer i danske aktier samt øvrige aktier, som er noteret på NASDAQ OMX COPENHAGEN. Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette opnås gennem information til markedet og ved jævnlige møder med ledelserne. Investeringstilgangen er langsigtet, pragmatisk og købsmandsmæssig Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Selskabersfordeling OMXC20 82,5 % Mellemstore selsk... 17,4 % Små selskaber 0,1 % 0% 20% 40% 60% 80% Da stockpicking er fundamentet i afdelingen, skal afkastforskellen findes i den enkelte akties udvikling. Investering i GN Store Nord har trukket op i det relative afkast, ligesom det har bidraget positivt, at afdelingen ikke har investering i TDC, Neurosearch og Rockwool International. Modsat har investering i Auriga Industries, DSV samt Vestas Wind Systems trukket ned i det relative afkast. Sektorfordeling for aktier Sundhed 24,6 % Finansiel service 24,4 % Industrivarer 18,8 % Erhvervsservice 13,7 % Forbrugsvarer 11,5 % Forbrugerservice 3,9 % Software 2,2 % Hardware 1,0 % Media Telekommunikation Energi Forsyning Nøgletal 0% 5% 10% 15% 20% 25% Info ratio 0,8 Kurs/Indtjening 16,6 Kurs/Indreværdi 1,7 ROE 13,2 For GN Store Nord blev kvartalet ganske skelsættende. Meget overraskende vandt GN Store Nord sin sag i den tyske højesteret, hvor man havde appelleret de tyske kartelmyndigheders dom fra 2007, hvor salget af selskabets høreapparatdivision til Schweiziske Sonova blev hindret. Dommen ændrer spillereglerne i branchen, hvor man ellers havde belavet sig på, at konsolidering blandt de større aktører i sektoren ikke ville kunne finde sted. Selv om selskabet nu udtrykker ønske om selv at udvikle GN Resound, må divisionen siges atter at være i spil. Blandt andet derfor steg aktien mere end 30 pct. i kvartalet. I 2. kvartal er Per Aarsleff ny aktie i porteføljen. Absolut set har afdelingen sine største investeringer i Novo Nordisk, Danske Bank og A.P. Møller Mærsk, der hver især udgør 8 10 pct. af den samlede beholdning. I forhold til sammenligningsindekset har afdelingen sine største overvægte i Topdanmark, DSV og Danisco, mens de største undervægte er i TDC, Novozymes samt Carlsberg. 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Novo Nordisk B Sundhed DK 10,0 % Danske Bank Finansiel service DK 8,0 % Carlsberg B Forbrugsvarer DK 7,1 % Vestas Wind Systems Industrivarer DK 6,8 % A.P. Møller Mærsk B Erhvervsservice DK 5,0 % Navn Sektor Land Vægt Coloplast B Sundhed DK 4,7 % DSV Erhvervsservice DK 4,6 % Topdanmark Finansiel service DK 4,1 % Danisco Forbrugsvarer DK 4,1 % FLSmidth & CO Industrivarer DK 4,0 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 9

10 LD Invest Europa Aktieindeks 2. kvartal 2010 Kære Investor Resultatet i 2. kvartal 2010, var meget utilfredsstillende med et fald på 7,2 pct. Dette var en anelse dårligere end MSCI Europa, der faldt med 6,3 pct. Afdelingen formål er at generere et aktieafkast der ligger tæt op ad markedets afkast, og dette i form af en investering i de væsentligste selskaber i sammenligningsindekset. Der kan være afvigelser fra markedsafkastet, især fordi afdelingen har et tilt imod Largecap aktier. Kurt Kara seniorporteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Europa Aktieindeks Kurt er uddannet cand.polit. Han har 10 års erfaring med aktieinvesteringer og har i de senere år haft value aktier som sit primære arbejdsområde. De store kursstigninger i 1. kvartal 2010 blev desværre ikke båret ind i 2. kvartal. Opsvinget, som vi p.t. bevidner, er frembragt på baggrund af en stribe finanspolitiske tiltag verden over igennem de sidste 1224 måneder. Disse tiltag er finansierede af meget store blokke af ny statsgæld, og har derfor medført en generel forringelse af statsbalancerne i flere europæiske lande. Det er denne kraftige forøgelse af gæld der i første omgang medførte en negativ investorfokus på Grækenland men senere blev også store dele af Sydeuropa samt Irland objekt for denne negative stemning. Konsekvensen blev en redningsplan for de gældsplagede lande, samt at landene i risikozonen måtte foretage en hård finanspolitisk opbremsning med risiko for en efterfølgende periode med lavvækst. Kombination af gældsfrygt samt potentiel lavvækst viste sig endnu engang at være en meget dårlig cocktail for aktiemarkedet og investorerne sendte derfor aktierne ned over en bred kam. Især de sydeuropæiske markeder faldt markant i 2. kvartal. Morningstar Rating Europa Large Cap Value Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI Europe Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 3,8 % 7,2 % 16,9 % 10,5 % 2,3 % 1,5 % 6,3 % 1,0 % 21,1 % 4,1 % 12,2 % 1,7 % 0,0 % Morningstar Kategori ,7 % 0,9 % ,3 % 43,7 % 43,4 % ,0 % 31,6 % 28,9 % ,8 % 2,3 % 3,6 % Side 10

11 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Afdelingen er fokuseret på at generere et markedsafkast og har derfor intet element af aktiv aktieudvælgelse. Sammensætningen af porteføljen er derfor sket ud fra et mål om at generere et afkast der ligger tæt op af MSCI Europa inkl. nettoudbytter reinvesteret. Afdelingen lå fuldt investeret i udvalgte større europæiske aktier og formåede derved at levere et resultatet der lå på niveau med markedet. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Top 10 Lande Storbritannien (Uk) 37,7 % Schweiz 14,3 % Tyskland 13,9 % Frankrig 13,2 % Spanien 5,7 % Italien 3,7 % Holland 3,5 % Sverige 1,5 % Finland 1,4 % Danmark 1,0 % 0% 10% 20% 30% 40% Der er foretaget et mindre justeringer, men det har udelukkende været med henblik på at sikre, at afdelingens afkast fremadrettet fortsat vil lægge tæt op ad dets sammenligningsindeks MSCI Europa. Herudover er der ikke sket større ændringer da dette ikke har været fordret. Afdeling Europa Aktieindeks har en målsætning om en tracking error på højst to procent. Tracking error beskriver, hvor store udsving der er i afdelingens afkast i forhold til sammenligningsindeks. Det betyder, at afdelingens performance (dvs. afkast relativt til sammenligningsindekset) statistisk set vil opføre sig således: (ssh. betyder sandsynlighed) Sektorfordeling for aktier Finansiel service 22,9 % Industrivarer 15,3 % Forbrugsvarer 14,8 % Energi 14,8 % Sundhed 13,3 % Telekommunikation 9,8 % Forsyning 4,6 % Forbrugerservice 2,6 % Software 1,0 % Hardware 0,9 % Media Erhvervsservice 0% 5% 10% 15% 20% 25% Performance vil ligge i intervallet +/ 2 pct. pro anno med 66 pct. ssh. Performance vil ligge i intervallet +/ 4 pct. pro anno med 95 pct. ssh. Performance vil ligge i intervallet +/ 6 pct. pro anno med 99 pct. ssh. Hastigheden og størrelsen af kursfaldende under finanskrisen var de største siden 1929, og derfor har afdelingen oplevet udsving i forhold til sammenligningsindeks, der er væsentlig større end de normalt vil være for afdelingen. Nøgletal Info ratio 0,4 Kurs/Indtjening 9,8 Kurs/Indreværdi 1,6 ROE 20,6 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Nestlé Forbrugsvarer CH 4,7 % BP Energi GB 3,8 % Siemens Reg. Industrivarer DE 3,4 % HSBC Holdings Finansiel service GB 3,3 % BHP Billiton Plc Industrivarer GB 3,1 % Navn Sektor Land Vægt Anglo American (GPB) Industrivarer GB 3,1 % Novartis Reg. Sundhed CH 2,8 % Total SA Energi FR 2,7 % Roche Holding Gs. Sundhed CH 2,6 % Royal Dutch Shell A Energi GB 2,6 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 11

12 LD Invest Aktier 2. kvartal 2010 Kære Investor Afdelingen gav i 2. kvartal 2010 et negativt afkast på 2,3 pct. et er utilfredsstillende, men dog knapt så negativt som udviklingen i MSCI Verden, der faldt 3,5 pct. i perioden. 2. kvartal 2010 startede lige så godt som 1. kvartal sluttede med stigende aktiekurser i lyset af forsat gode makroøkonomiske nøgletal samt gode og bedre end ventede regnskaber fra virksomhederne. Samtidig kunne der spores en svag tendens til lidt mere optimisme i virksomhedernes forventninger til resten af året, hvor mange konkluderede, at det værste var ved at være ovre. Henrik Ekman aktiechef, ansvarlig for LD Invest Aktier Henrik er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har 17 års erfaring med rådgivning om forvaltning af aktieporteføljer og aktieanalyse. De gode forudsætninger for yderligere kursstigninger blev imidlertid hurtigt overskygget af betydelig usikkerhed omkring udviklingen i statsgælden i en række sydeuropæiske lande. Trods statslig indgriben, annoncering af besparelsesprogrammer samt andre tværnationale tiltag og politiske støtteerklæringer øgedes markedets nervøsitet, hvilket førte til store generelle kursfald. Trods uro på finansmarkederne er det fortsat vurderingen, at den globale vækst anført af USA vil overraske positivt i løbet af 2010, og at uroen på finansmarkederne ikke forplanter sig til realøkonomien og dæmper det igangværende opsving. De fleste annoncerede europæiske besparelsesprogrammer vurderes ej heller at bringe væksten i Europa i fare. Rent faktisk kan den svækkede euro og fortsat lave rente som følge af uroen vise sig at være væsentlig positiv betydning for de europæiske virksomheder. Samlet set danner dette generelle konjunktur og markedssyn baggrund for at fastholde en relativ høj konjunkturfølsomhed og risikovillighed i porteføljen ikke mindst i lyset af kursfaldene, der indtil videre fortsat vurderes at udgøre en købsmulighed, idet prisfastsættelsen af mange aktier igen er blevet relativ attraktiv. Morningstar Rating Globale Large Cap Blend Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 10,6 % 2,3 % 29,2 % 0,1 % 5,7 % 3,5 % 26,2 % 8,5 % 0,2 % 4,9 % 1,2 % 3,0 % 8,6 % Morningstar Kategori ,5 % 7,3 % 8,5 % ,0 % 1,6 % 0,0 % ,3 % 37,8 % 40,0 % ,1 % 25,9 % 28,6 % ,6 % 5,7 % 4,1 % Side 12

13 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingen investerer i forskellige, primært større danske og udenlandske virksomheder med det sigte at være bredt repræsenteret på brancher og regioner. Aktieudvælgelsen tager udgangspunkt i traditionelle nøgletal som P/E (price/earning) og K/I (kurs/indre værdi), der sættes i forhold til virksomhedens forventede indtjening og egenkapitalforrentning (ROE). Der fokuseres på det langsigtede potentiale, og der gåes gerne mod strømmen, hvis det vurderes at markedet undervurderer en virksomheds potentiale. Da der er tale om en bred global portefølje, inddrages kontinuerligt en vurdering af den internationale makro økonomiske udvikling når de enkelte aktier udvælges. Investeringsvalg Top 10 Lande USA 26,4 % Japan 21,6 % Danmark 6,3 % Storbritannien (Uk) 5,8 % Sverige 5,1 % Sydkorea 5,1 % Finland 3,5 % Schweiz 3,2 % Sydafrika 2,8 % Rusland 2,8 % Sektorfordeling for aktier 0% 10% 20% 30% Forbrugsvarer 31,5 % Sundhed 11,2 % Telekommunikation 11,1 % Finansiel service 7,7 % Energi 7,5 % Industrivarer 7,3 % Hardware 6,5 % Forbrugerservice 5,2 % Software 4,3 % Forsyning 3,1 % Media 3,0 % Erhvervsservice 1,8 % 0% 10% 20% 30% 40% Generelt fortsatte stigende dollar og yenkurser med at påvirke afdelingens afkast positivt, men ellers var afkastet negativt påvirket af investeringerne indenfor de mest konjunkturfølsomme områder dog kun i absolut forstand, idet flere af de mest konjunkturfølsomme områder såsom energi, råvare og finanssektorerne kun har en lav vægt i afdelingen. Relativt set bidrog dette dermed til at afdelingen ikke faldt så kraftigt som de generelle aktiemarkeder. De høje vægte indenfor japansk eksportindustri og globale teknologivirksomheder bidrog dog negativt til afkastet i kvartalet, men set for hele 2010 har områderne stadig bidraget betydeligt positivt. Afdelingen har samlet set fastholdt konjunkturfølsomheden i afdelingens sektorsammensætning og har som følge af vurderingen af, at der primært er tale om midlertidig uro på finansmarkederne uden længerevarende realøkonomisk betydning, ikke ændret væsentlig på den overordnede sammensætning. På regions og sektorniveau er det dog søgt at udnytte de største kursfald til at øge vægtene, f.eks. i europæiske virksomheder med megen eksport eller nordiske banker, der ikke vurderes at have eksponering mod den sydeuropæiske gældskrise. Udvalgte investeringer indenfor emerging markets er tilsvarende blevet forøget, mens der hjemtaget gevinster i udvalgte japanske og amerikanske virksomheder. Nøgletal Info ratio 1,7 Kurs/Indtjening 12,6 Kurs/Indreværdi 1,8 ROE 16,2 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Isuzu Motors Forbrugsvarer JP 3,4 % Canon Forbrugsvarer JP 3,3 % Fanuc Forbrugsvarer JP 3,1 % Omron Corp. Forbrugsvarer JP 3,0 % Walt Disney Media US 2,8 % Navn Sektor Land Vægt Svenska Handelsbanken A Finansiel service SE 2,5 % Nintendo Co. Forbrugerservice JP 2,5 % Mylan Laboratories Sundhed US 2,4 % Jyske Bank Finansiel service DK 2,4 % NTT DoCoMo Telekommunikation JP 2,4 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 13

14 LD Invest Value Aktier 2. kvartal 2010 Kære Investor. Med et afkast på 3,8 pct. mod markedets afkast på 3,5 pct. klarede afdelingen sig utilfredsstillende i absolut såvel som relativ forstand. I forlængelse af de store kursstigninger i starten af 2010, bød dette kvartal desværre på markante kursfald og en egentlig korrektion. Korrektionen er sløret af en markant stigning i den amerikanske dollar på over 10 pct. og målt i lokale valutaer faldt de fleste aktiemarkeder verden over med mere end Kurt Kara seniorporteføljemanager 10 pct. Årsagen til det stærkt negative aktiemarked, og den stigende amerikanske dollar, skal findes i udbruddet af den sydeuropæiske statsgældskrise. Især problemer med græsk statsgæld, og en mulig spredning af disse problemer til også at omfatte spanske, italienske, portugisiske og irske statsobligationer, har drevet risikoaversionen på aktiemarkederne i meget negativ retning. Den samme risikoaversion har medført en flugt til dollaren, og er den forklarende årsag til styrkelsen af den amerikanske valuta. Derudover har også nyheden om olieudslippet i den mexicanske golf været en negativ drivkraft for markedet især for energi relaterede selskaber. Ulrik Jensen porteføljemanager, ansvarlige for LD Invest Value Aktier I perioden har vi foretaget yderligere omlægninger for at reagere på markedets store kursudsving, og derfor har vi i kvartalet været noget mere aktive end hvad normalt er. Kurt er uddannet cand.polit. Han har 10 års erfaring med aktieinvesteringer og har i de senere år haft value aktier som sit primære arbejdsområde. Ulrik er uddannet cand. merc. Han har 8 års erfaring med aktieanalyse og value investering. Morningstar Rating Globale Large Cap Value Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff ÅTD 9,2 % 5,7 % 3,4 % 6,1 % 0,4 % 36,2 % 42,3 % 9,2 % Seneste kvartal 3,8 % 3,5 % 0,3 % 7,3 % 1,6 % 37,8 % 25,9 % 5,7 % 1 år 41,5 % 26,2 % 15,3 % Morningstar Kategori 10,9 % 3,1 % 37,9 % 27,0 % 3,7 % 3 år ann. 2,4 % 8,5 % 6,1 % 5 år ann. 0,2 % Side 14

15 Investeringsområde Risikoindikator Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Lav Mellem Høj Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier udvalgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Afdelingen investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderet. Afdelingen har ikke et branche eller landemæssigt fokus, og det betyder, at den kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store selskaber. Investeringsvalg Top 10 Lande USA 64,4 % Japan 11,8 % Storbritannien (Uk) 7,7 % Sydafrika 3,8 % Mexico 3,6 % Sverige 2,7 % Sydkorea 2,2 % Holland 1,5 % Italien 1,4 % Sektorfordeling for aktier 0% 20% 40% 60% 80% Forbrugerservice 24,2 % Erhvervsservice 14,5 % Forbrugsvarer 14,2 % Energi 10,1 % Industrivarer 9,5 % Finansiel service 8,0 % Sundhed 7,1 % Hardware 5,3 % Media 4,1 % Software 3,1 % Telekommunikation Forsyning 0% 5% 10% 15% 20% 25% Afdelingen er primært drevet af enkeltaktier, da strategi og taktik ikke spiller den store rolle i den daglige udvælgelse af aktier. Fokus er udelukkende på at købe selskaber der virker undervurderede og som vi vurderer, har et potentiale for større kursstigninger. Vi investerer derfor meget fokuseret, og de ti største navne i afdelingen tegner sig for godt halvdelen af hele porteføljen. De store kursudsving i kvartalet, har fordret at vi har valgt at omlægge dele af porteføljen. Som konsekvens af den store stigning i aktiekursen for selskabet Adobe Systems Inc, besluttede vi at sælge vores beholdning i dette selskab. Provenuet blev brugt til at købe aktier i selskabet ebay, som er den største online aktionswebside og nu handler til en meget lav værdifastsættelse. Det er især indenfor energi relaterede aktier, at porteføljen har set de største ændringer. Vi valgte således at sælge vores position i Unit Corp, til fordel for en investering i det britiske olieselskab BP. Vi vurderer, at BP s aktiepris nu fuldt ud inddiskonterer regningen for oprydningsarbejdet i den mexicanske golf samt eventuelle bøder der måtte falde i kølvandet på miljøkatastrofen. Derudover har vi købt aktier i det russiske naturgasselskab Gazprom, som vi mener er meget kraftigt undervurderet. Nøgletal Info ratio 1,2 Kurs/Indtjening 14,2 Kurs/Indreværdi 1,7 ROE 13,4 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Berkshire Hathaway Finansiel service US 5,2 % Canon Forbrugsvarer JP 5,0 % ConocoPhillips Energi US 4,7 % Tesco Forbrugerservice GB 4,7 % Becton Dickinson Sundhed US 4,4 % Navn Sektor Land Vægt Kohl's Corp. Forbrugerservice US 4,4 % Jacobs Engineering Erhvervsservice US 4,1 % Walt Disney Media US 4,1 % Total System Services Erhvervsservice US 3,9 % Gold Fields Industrivarer ZA 3,8 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 15

16 LD Invest Miljø & Klima 2. kvartal 2010 Kære Investor Afdelingen gav i 2. kvartal 2010 et afkast på 2,4 pct. et er ikke tilfredsstillende, men er dog bedre end den generelle udvikling målt ved sammenligningsindekset MSCI Verden, der omregnet til danske kroner havde et afkast på 3,5 pct. et bør dog altid vurderes på mindst 3 års sigt, idet der anbefales en minimum 3 års investeringshorisont. Morten Rask Nymark seniorporteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Miljø & Klima Morten er uddannet cand.merc. i regnskab og finansiering og har 9 års erfaring med miljøinvesteringer. Årsagen til porteføljens dårlige afkast skyldes især de fortsatte konsekvenser finanskrisen har på især markedet for sol og vindenergi er præget af den lave ordreindgang selskaberne havde i 2009, hvorfor man i år har en lav udnyttelse af sine produktionsanlæg. Samtidig har usikkerheden omkring især de sydeuropæiske landes gældssituation betydet en udbredt nervøsitet for, at politikerne i disse lande vil skære i de støtteordninger, som er med til at drive såvel sol som vindenergimarkedet. Adgangen til lånekapital er i forbedring, men er ikke tilbage på et niveau som før finanskrisens udbrud. I USA og Europa har den lavere økonomiske aktivitet betydet væsentligt lavere priser på elektricitet. Dette sammenkoblet med de lave naturgaspriser i USA, har betydet en mindre vækst for en række grønne produkter som vindenergi, solenergi, energieffektive løsninger og lign. Olieprisen har derimod holdt et meget højt niveau på ca. 75 USD per tønde i Ligeledes ser vi en række nye lande i Mellemøsten og Latinamerika, som vedtager lovgivning samt mål indenfor miljø og klimaområdet. Værdiansættelsesmæssigt handler porteføljen i forhold til sin egen historik på et lavt niveau, hvorfor værdiansættelsen vurderes attraktiv for den langsigtede risikovillige investor. Morningstar Rating Sektor Miljø & Klima Aktier Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : MSCI World Index inkl. nettoudbytter Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 2,7 % 2,4 % 14,1 % 5,7 % 3,5 % 26,2 % 8,5 % 0,2 % 8,4 % 1,1 % 12,1 % Morningstar Kategori ,8 % 44,0 % ,4 % 25,9 % 27,8 % ,7 % 5,7 % 3,1 % Side 16

17 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Morningstar Kategori Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. LD Invest Miljø & Klima investerer globalt i børsnoterede selskaber. Selskaberne skal have en betydelig aktivitet inden for miljø og klimaområdet og/eller gøre en særlig indsats for at forbedre produkter og produktionsmetoder i forhold til miljø og klima. Afdelingen kan investere i såvel små som store og mellemstore selskaber. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Top 10 Lande USA 33,5 % Kina 18,9 % Spanien 7,3 % Brasilien 5,5 % Danmark 4,8 % Storbritannien (Uk) 4,5 % Norge 4,5 % Hongkong 4,1 % Tyskland 3,5 % Frankrig 2,6 % Nøgletal 0% 10% 20% 30% 40% Info ratio Kurs/Indtjening 12,8 Kurs/Indreværdi 0,9 ROE 13,4 Afdelingen har investeret i 48 selskaber, som har betydelige aktiviteter indenfor miljø og klimaområdet. Dette er selskaber indenfor eksempelvis vind og solenergi, lysdioder, vandrensning, isolering, genbrug, rådgivning, måleudstyr, samt produkter og løsninger indenfor energi og ressourceeffektive løsninger. I andet kvartal har især amerikanske Owens Corning, der er markedsleder indenfor isoleringsmaterialer i USA, bidraget positivt til afkastet. Ligeledes har brasilianske SABESP, der er et vandrensnings og distributionsselskab, leveret et flot afkast. Således steg Owens Corning med 28,5 pct. i anden kvartal mens SABESP steg 29,9 pct. i danske kroner. Danske Greentech (vindmølleparkoperatør), norske REC (solcelleproducent) samt spanske Gamesa (vindmølleproducent) bidrog særligt negativt til afkastet med negative afkast på henholdsvis 34 pct., 32,4 pct. og 30 pct. I kvartalet er den amerikanske solcelleproducent Sunpower blevet solgt helt ud af porteføljen, mens der er nyinvesteret i det amerikanske selskab LKQ. LKQ er det største og førende selskab i USA indenfor genbrug, skrotning og gensalg af bildele fra skrottede biler. For kunden (slutbruger, autoværksted eller forsikringsselskab) ligger den typiske besparelse på 2050 pct. ved brug af LKQ s produkter. 10 største investeringer Navn Sektor Land Vægt Lee & Man Paper Forbrugsvarer CN 4,7 % Owens Corning Industrivarer US 4,5 % China Metal Recycling HK 4,1 % Chaoda Modern Agricult... Forbrugsvarer CN 4,0 % Dongfang Electric Corp Forbrugsvarer CN 4,0 % Navn Sektor Land Vægt Pentair Inc Industrivarer US 3,2 % China High Speed Trasm. Industrivarer CN 3,1 % Wabtec Erhvervsservice US 3,0 % Vestas Wind Systems Industrivarer DK 3,0 % Cemig (Pref. shares) Forsyning BR 2,9 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 17

18 LD Invest Danske Obligationer 2. kvartal 2010 Kære Investor Afdelingen gav i 2. kvartal et tilfredsstillende afkast på 3,3 pct. I begyndelsen af kvartalet offentliggjorde EU, IMF og ECB en omfattende og dristig redningsauktion til inddæmning af den europæiske gældskrise. Den positive markedseffekt blev dog kortvarig, og usikkerheden og risikoaversionen steg efterfølgende igen. Medvirkende til sidstnævnte var udsigten til massive finanspolitiske stramninger i Europa og problemer i den spanske banksektor. Hertil kom en række negative overraskelser fra nøgletalsfronten fra primært USA og Kina i juni måned. Kredit og aktiemarkedet leverede således generelt et negativt afkast, mens det europæiske renteniveau faldt markant over perioden. Hasse Lucht porteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Danske Obligationer Hasse er matematikøkonom og har en mastergrad i matematisk finansiering fra Edinburgh Universitet. Han har de sidste 6 år beskæftiget sig med obligationsinvesteringer. Afdelingens beholdning af realkreditobligationer leverede et positivt afkast. Det var dog lavere, end det for sammenligningsindekset bestående af danske statsobligationer, som følge af den stigende risikoaversion. Til gengæld trodsede afdelingens beholdning af kreditobligationer med en stærk performance den generelle udvikling på kreditmarkedet. Forventningen om et stærkt vækstmomentum var imidlertid medvirkende til at afdelingen lå med en undervægt af varigheden. Sidstnævnte var den primære årsag til, at afdelingen gav et lavere afkast, end sammenligningsindeksets afkast på 3,7 pct. Vi forventer, at risikoaversionen vil aftage og at fokus vil vende tilbage til den fortsat fornuftige økonomiske udvikling. En solid økonomisk vækst i USA vil være drivkraften bag en global konjunkturopgang i Samtidig er der udsigt til en stigende fokus på stramninger af pengepolitikken fra de store centralbanker. Dette vil føre til en dyrere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver og et opadgående pres på renteniveauet. Afdelingen fastholder derfor investeringsstrategien, herunder en undervægt af varigheden. Morningstar Rating DKK Øvrige Obligationer Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : BloombergEFFAS 1 10 år Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 5,4 % 3,3 % 8,9 % 7,6 % 6,4 % 3,7 % 8,7 % 7,7 % 1,0 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % Morningstar Kategori ,6 % 0,1 % 0,1 % ,9 % 2,5 % 1,0 % ,9 % 9,6 % 5,4 % ,3 % 3,8 % 5,9 % ,4 % 6,4 % 5,8 % Side 18

19 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Afdelingen investerer udelukkende i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Der er således ikke nogen valutarisiko ved at investere i afdelingen. Investeringerne omfatter danske stats og realkreditobligationer og vil i et begrænset omfang også omfatte f.eks. danske kreditobligationer. Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Fordeling på typer Realkreditobligati... 69,5 % Kt. & obl. < 1år 18,6 % Øvrige/kredit 11,8 % Stats/offentlige o... 0,2 % Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid Kontant og < 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år 5 til 7 år 7 til 10 år Over 10 år 0% 20% 40% 60% 80% 1.9 % Obl I maj måned blevet der solgt 30årige 6 pct s realkreditobligationer mod køb af 30årige 5 pct s realkreditobligationer. Dette pga. en kraftig stigende konverteringsrisiko i 6 pct s segmentet i takt med at de 30årige 4 pct s obligationer er kommet op i et kursniveau på over 95, hvilket har gjort nedkonverteringer fra 6 pct ere mere attraktive. Indbetalinger og udtræk fra juli terminen er desuden blev placeret i lange 5 pct s obligationer, der ventes at blive understøttet af en begrænset konverteringsrisiko, en høj direkte rente og forventningen om at rentekurven vil forblive stejl i 3. kvartal. Stort set hele afdelingens beholdning af statsobligationer er desuden blevet solgt mod køb af primært ultrakorte inkonverterbare realkreditobligationer givet vores forventning om en normalisering af risikoaversionen og renteniveauet. Endelig er der blevet investeret i en nyudstedt kreditobligation fra Topdanmark. Obligationen blev købt til en attraktiv rente på 7,15 pct. Andelen af kreditobligationer er herved blev øget fra ca. 14 pct. til tæt ved 20 pct. Det danske realkreditmarked er generelt dyrt prisfastsat. På kort sigt ventes prisfastsættelsen dog at være holdbar for segmentet af konverterbare obligationer, idet dette vil blive understøttet af et stort reinvesteringsbehov ved både juli og oktober terminen. Hertil kommer en pæn investorinteresse i kølvandet på gældsproblemerne i eurozonen. Investorbasen skønnes desuden i større omfang end tidligere at bestå af ikkegearede danske investorer med præferencer på krone denominerede obligationer. 10 største investeringer Navn Type Valuta Vægt 2% Nordea Realkredit 1/... Realkreditobligationer DKK 19,6 % 2% RD 1/12013 SDO Realkreditobligationer DKK 10,3 % 2% Skibskreditfond 1/119 Realkreditobligationer DKK 8,6 % FRN Fih St.Lån 2011 Øvrige/kredit DKK 7,7 % 5% Nykredit 73D 0A 2038 Realkreditobligationer DKK 7,3 % Navn Type Valuta Vægt 4% BRF 321 E 2014 Realkreditobligationer DKK 5,9 % 5,5% BRF 6.s 2014 Realkreditobligationer DKK 5,7 % 4% Real. Danmark 1/111 Realkreditobligationer DKK 5,0 % 2% Nykredit st.l. 1/113 Realkreditobligationer DKK 4,3 % 2% Citigroup 2015 Øvrige/kredit DKK 3,8 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 19

20 LD Invest Obligationer 2. kvartal 2010 Kære Investor I 2. kvartal gav afdelingen et mindre tilfredsstillende afkast på 1,1 pct. I begyndelsen af kvartalet offentliggjorde EU, IMF og ECB en omfattende og dristig redningsauktion til inddæmning af den europæiske gældskrise. Den positive markedseffekt blev dog kortvarig, og usikkerheden og risikoaversionen steg efterfølgende igen. Medvirkende til sidstnævnte var udsigten til massive finanspolitiske stramninger i Europa og problemer i den spanske banksektor. Hertil kom en række negative overraskelser fra nøgletalsfronten fra primært USA og Kina i juni måned. Kredit og aktiemarkedet leverede således generelt et negativt afkast, mens det europæiske renteniveau faldt markant over perioden. Hasse Lucht porteføljemanager, ansvarlig for LD Invest Obligationer Hasse er matematikøkonom og har en mastergrad i matematisk finansiering fra Edinburgh Universitet. Han har de sidste 6 år beskæftiget sig med obligationsinvesteringer. Afdelingens beholdning af realkreditobligationer leverede et positivt afkast, der dog var lavere end det for sammenligningsindekset bestående af danske statsobligationer, som følge af den stigende risikoaversion. De største syndere, hvad afkastet angår, var imidlertid beholdningen af græske og irske statsobligationer, der blev hårdt ramt af uroen i forbindelse med den europæiske gældskrise. Hertil kom at afdelingen lå med en undervægt af varigheden givet forventningen om et stærkt vækstmomentum. Afdelingen leverede derfor et afkast, der var dårligere end sammenligningsindeksets afkast på 3,7 pct. Vi forventer, at risikoaversionen vil aftage og at fokus vil vende tilbage til den fortsat fornuftige økonomiske udvikling. En solid økonomisk vækst i USA vil være drivkraften bag en global konjunkturopgang i Samtidig er der udsigt til en stigende fokus på stramninger af pengepolitikken fra de store centralbanker. Dette vil føre til en dyrere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver og et opadgående pres på renteniveauet. Afdelingen fastholder derfor investeringsstrategien, herunder en undervægt af varigheden. Morningstar Rating EUR Global Obligationer Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende : BloombergEFFAS 1 10 år Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = Diff. ÅTD Seneste kvartal 1 år 3 år ann. 5 år ann. 4,0 % 1,1 % 10,1 % 7,1 % 6,4 % 3,7 % 8,7 % 7,7 % 2,4 % 2,6 % 1,4 % 0,6 % Morningstar Kategori ,6 % 0,1 % 2,3 % ,6 % 2,5 % 0,4 % ,5 % 9,6 % 0,2 % ,8 % 3,8 % 6,4 % ,0 % 6,4 % 6,9 % Side 20

21 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen også kan investere i f.eks. emerging markets obligationer og high yieldobligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsvalg Fordeling på typer Realkreditobligati... 67,0 % Øvrige/kredit 17,4 % Kt. & obl. < 1år 8,3 % Stats/offentlige o... 7,3 % Fordeling på valuta Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid Kontant og < 1 år 1 til 3 år 3 til 5 år 5 til 7 år 7 til 10 år Over 10 år 0% 20% 40% 60% 80% Danske kroner 70,7 % Euro 20,9 % Andet 6,4 % Amerikanske dollar 2,1 % 0% 20% 40% 60% 80% 2.3 % Obl I 2. kvartal er der solgt danske inkonverterbare realkreditobligationer da disse var blevet meget dyre. I steder er der købt realkreditobligationer i EUR udstedt af Sparbank 1 og Sparbank Vest fra Norge samt svenske SEB. Købet er sket til en merrente i forhold til salget af de danske realkreditobligationer. Desuden er der købt kreditobligationer udstedt som ansvarlig kapital fra Topdanmark og TDC samt hybridkapital fra Nykredit. Dette fordi der er tale om selskaber med en høj kreditkvalitet og det at udstedelserne giver en attraktiv og høj direkte rente. Afdelingen investerede oprindeligt i græske statsobligationer ud fra en forventning om, at EU var tvunget til at støtte op om Grækenland i dets kamp mod at undgå en statsbankerot. Denne analyse holdt stik, men redningsauktionen kom så sent, at investorerne nåede at miste tilliden. Hertil kom at mange investorer fik forbud mod at købe græske statsobligationer. På denne baggrund blev andelen af græske statsobligationer reduceret betydeligt primo kvartalet. Dette skete med mindre tab. Det danske realkreditmarked er generelt dyrt prisfastsat. På kort sigt ventes prisfastsættelsen dog at være holdbar for segmentet af konverterbare obligationer, idet dette vil blive understøttet af et stort reinvesteringsbehov ved både juli og oktober terminen. Hertil kommer en pæn investorinteresse i kølvandet på gældsproblemerne i eurozonen. Investorbasen skønnes desuden i større omfang end tidligere at bestå af ikkegearede danske investorer med præferencer på krone denominerede obligationer. 10 største investeringer Navn Type Valuta Vægt 2% RD 1/12013 SDO Realkreditobligationer DKK 11,9 % 2% Nykredit st.l. 1/113 Realkreditobligationer DKK 8,2 % 2% BRF st.l. 1/112 Realkreditobligationer DKK 5,9 % 5% Nordea 2038 Realkreditobligationer DKK 5,9 % 5% Nykredit 73D 0A 2038 Realkreditobligationer DKK 5,5 % Navn Type Valuta Vægt FRN Sydbank 2049 Øvrige/kredit EUR 4,3 % 5% Nordea 2038 Øvrige/kredit DKK 4,3 % 2% Nordea Kredit 1/ Realkreditobligationer DKK 4,2 % 9% Nykredit 1/449 Realkreditobligationer EUR 3,9 % 5% DLR 43SOA 2038 DKK 3,8 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 21

22 LD Invest Pension 2. kvartal 2010 Kære Investor Afdelingen har i 2. kvartal givet et utilfredsstillende afkast på 0,2 pct. Til gengæld har afdelingen siden årets begyndelse leveret et meget tilfredsstillende afkast på 6,8 pct. I begyndelsen af kvartalet offentliggjorde EU, IMF og ECB en omfattende og dristig redningsauktion til inddæmning af den europæiske gældskrise. Den positive markedseffekt blev dog kortvarig, og usikkerheden og risikoaversionen steg efterfølgende igen. Medvirkende til sidstnævnte var udsigten til massive finanspolitiske stramninger i Europa og Peter Mosbæk obligationschef problemer i den spanske banksektor. Hertil kom en række negative overraskelser fra nøgletalsfronten fra primært USA og Kina i juni måned. Kredit og aktiemarkedet leverede således generelt et negativt afkast, mens det europæiske renteniveau faldt markant over perioden. Den svage performance i 2. kvartal skyldtes primært et negativt afkast på aktiebeholdningen. Hertil kom et også markant negativt afkast på beholdningen af græske og irske statsobligationer, der blev hårdt ramt af uroen i forbindelse med den europæiske gældskrise. et blev dog trukket op af et pæn positiv afkast af danske realkreditobligationer og et markant positivt afkast på amerikanske statsobligationer, som følge af en betydelig styrkelse af dollaren. Henrik Ekman aktiechef, ansvarlige for LD Invest Pension Peter har en bred erfaring inden for obligationsområdet gennem 10 års arbejde med handel og rådgivning. Henrik har en bred erfaring med aktieporteføljer og har 17 års beskæftiget sig med rådgivning og aktieanalyse. Vi forventer, at risikoaversionen vil aftage og at fokus vil vende tilbage til den fortsat fornuftige økonomiske udvikling. En solid økonomisk vækst i USA vil være drivkraften bag en global konjunkturopgang i Samtidig er der udsigt til en stigende fokus på stramninger af pengepolitikken fra de store centralbanker. Dette vil føre til en dyrere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver og et opadgående pres på renteniveauet. Afdelingen fastholder derfor investeringsstrategien, givet ved bl.a. en høj aktieeksponering og en undervægt af varigheden. Morningstar Rating EUR Moderat Risiko Balanceret Startdato: skode: DK Udbyttetype: Udbyttebetalende Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = 100 Morningstar Kategori Diff ÅTD 6,8 % 1,8 % 2,2 % 7,9 % 12,6 % 6,8 % Seneste kvartal 0,2 % Morningstar Kategori 6,2 % 0,9 % 20,8 % 14,3 % 0,8 % 1 år 16,7 % 3 år ann. 4,0 % 5 år ann. Side 22

23 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Afdelingens investeringsområde er danske og udenlandske aktier og obligationer, herunder statsobligationer og kreditobligationer med lav rating. Fordelingen mellem aktier og obligationer tilpasses løbende for at opnå det bedst mulige afkast under hensyntagen til risiko og markedsmuligheder. Obligationer vil udgøre mellem 30 og 90 pct., heraf kan virksomhedsobligationer og emergingmarkets obligationer maks. udgøre 10 pct. hver. Aktier vil udgøre mellem 10 og 60 pct. af den samlede formue. Investeringsvalg Aktier 44,8 % Stats/offentlige obligationer 7,4 % Realkreditobligationer 38,0 % Kreditobligationer 9,8 % Sektorfordeling for aktier Forbrugsvarer 22,0 % Sundhed 14,0 % Telekommunikation 12,0 % Industrivarer 9,2 % Finansiel service 8,9 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% På obligationssiden er der solgt danske inkonverterbare realkreditobligationer da disse var blevet meget dyre. I stedet er der købt realkreditobligationer i EUR udstedt af Sparbank 1 og Sparbank Vest fra Norge samt svenske SEB. Købet er sket til en merrente i forhold til salget af de danske realkreditobligationer. Desuden er der købt kreditobligationer udstedt som ansvarlig kapital fra TDC mod salg af en senior kreditobligation fra FIH. Dette til dels fordi TDC er et selskab med en høj kreditkvalitet, og at den købte TDCudstedelse havde en betydelig højere direkte rente end FIHobligationen. Afdelingen investerede oprindeligt i græske statsobligationer ud fra en forventning om at EU var tvunget til at støtte op om Grækenland i dets kamp mod at undgå en statsbankerot. Denne analyse holdt stik, men redningsauktionen kom så sent, at investorerne nåede at miste tilliden. Hertil kom at mange investorer fik forbud mod at købe græske statsobligationer. På denne baggrund blev andelen af græske statsobligationer reduceret betydeligt primo kvartalet. Dette skete med mindre tab. Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid over 10 år Nøgletal Fremadrettet er det hensigten at lade aktieeksponeringen stige i takt med eventuelle kursstigninger, mens undervægten på varigheden vil blive holdt på det nuværende niveau indtil renteniveauet er steget. Info ratio Kurs/Indtjening 12,4 Kurs/Indreværdi 1,7 ROE 16,0 5 største obligationer og 5 største aktier Navn Type Valuta Vægt 2% Nykredit st.l. 1/113 Realkreditobligationer DKK 8,1 % 2% RD 1/12013 SDO Realkreditobligationer DKK 3,9 % 4% Real. Danmark 1/111 Realkreditobligationer DKK 3,6 % 2% Nykredit st.l. 1/115 Realkreditobligationer DKK 3,4 % 6% Nordea Kredit 01/10/... Realkreditobligationer DKK 3,3 % Navn Sektor Land Vægt Walt Disney Media US 1,3 % Canon Forbrugsvarer JP 1,3 % Fanuc Forbrugsvarer JP 1,2 % Vodafone Group Telekommunikation GB 1,1 % Novo Nordisk B Sundhed DK 1,1 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 23

24 LD Invest Kontra 2. kvartal 2010 Kære Investor I 2. kvartal og siden årets begyndelse har afdelingen givet et meget tilfredsstillende afkast på hhv. 5,8 pct. og 10,1 pct. I begyndelsen af kvartalet offentliggjorde EU, IMF og ECB en omfattende og dristig redningsauktion til inddæmning af den europæiske gældskrise. Den positive markedseffekt blev dog kortvarig, og usikkerheden og risikoaversionen steg efterfølgende igen. Medvirkende til sidstnævnte var udsigten til massive finanspolitiske stramninger i Europa og problemer i den spanske banksektor. Kredit og aktiemarkedet leverede således generelt et negativt afkast, mens det europæiske renteniveau faldt markant over perioden. Peter Mosbæk Obligationschef, ansvarlig for LD Invest Kontra Peter har en bred erfaring inden for obligationsområdet gennem mere end 10 års beskæftigelse med handel og rådgivning. Det gode kvartalsafkast skal ses i lyset af en meget stærk performance af afdelingens beholdning af lange obligationer og guldaktier. Sidstnævnte er blevet understøttet af betydelig styrkelse af guldprisen på lidt over 10 pct. i perioden. Afdelingen har desuden draget fordel af en høj USD eksponering på over 20 pct. og en betydelig styrkelse af dollaren på over 10 pct. Korte obligationer har bidraget med et mindre positivt afkast, mens beholdningen af globale aktier har ligget stort set fladt over perioden. Vi forventer, at risikoaversionen vil aftage, og at fokus vil vende tilbage til den fortsat fornuftige økonomiske udvikling. En solid økonomisk vækst i USA vil være drivkraften bag en global konjunkturopgang i Samtidig er der udsigt til en stigende fokus på stramninger af pengepolitikken fra de store centralbanker. Dette vil føre til en dyrere prisfastsættelse af risikofyldte aktiver og et opadgående pres på renteniveauet. Afdelingen fastholder derfor investeringsstrategien, givet ved bl.a. en høj aktieeksponering og en undervægt af varigheden. Morningstar Rating EUR Moderat Risiko Balanceret Startdato: skode: DK Udbyttetype: Akkumulerende Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) = 100 Morningstar Kategori Diff ÅTD 10,1 % 1,1 % 21,7 % 8,6 % 10,1 % Seneste kvartal 5,8 % Morningstar Kategori 6,2 % 0,9 % 20,8 % 14,3 % 0,8 % 1 år 15,3 % 3 år ann. 15,2 % 5 år ann. Side 24

25 Investeringsområde Risikoindikator Lav Mellem Høj Målgruppe: Både frie midler og pensionsmidler. Investeringshorisont: Anbefalet minimum 3 år. Investeringsstrategien fokuserer på fire områder: Korte obligationer i udvalgte valutaer, obligationer med lang løbetid, globale aktier, guldaktier samt evt. en afdækning aktiemarkedsrisiko ved brug af optioner/futures. Vægtningen mellem de fire områder vil variere afhængig af de aktuelle scenarier på de finansielle markeder. Kontantandelen eller pengemarkedsindskud kan udgøre op til 20 pct. Obligationer vil udgøre mellem 30 og 80 pct., danske og udenlandske obligationer op til 80 pct. hver, og virksomhedsobligationer kan maks. udgøre 50 pct. af den samlede formue. Aktier vil udgøre mellem 10 og 60 pct. Guldaktier kan maks. udgøre 40 pct. af formuen. Investeringsvalg Obligationsstil Effektive rente % Modificeret varighed Løbetid over 10 år Nøgletal Korte obligationer 46,1 % Lange obligationer 13,9 % Andre aktier 19,8 % Guldaktier 20,2 % Sektorfordeling for aktier Industrivarer 55,7 % Sundhed 23,3 % Forbrugsvarer 20,9 % Software Hardware 0% 20% 40% 60% Info ratio Kurs/Indtjening 16,6 Kurs/Indreværdi 2,3 ROE 18,6 Hedgegrad 0,0 Den markante stigning i guldprisen kan til dels tilskrives den betydelige stigning i risikoaversionen. Samtidig er der kommet fokus på gulds status som en alternativ valuta i en verden, hvor en historisk lempelig pengepolitik og store statslige gældsbyrder på sigt truer med at udhule værdien af mange valutaer. Afdelingens guldeksponering er taget via investering i mineselskaber, hvis værdi ikke altid følger guldprisen slavisk. Set over hele perioden har indekset over de største guldmineselskaber imidlertid fulgt udviklingen i guldprisen, og det er med en stigning på 11 pct. tilmed steget en anelse mere end guldprisen. Den europæiske gældskrise fik i første uge af maj en voldsom afsmitning på andre finansielle markeder pga. frygten for, at gældskrisen ville blive en katalysator for en ny global finanskrise. I den forbindelse blev der foretaget en aktieafdækning svarende til 15 pct. af den samlede formue via salg af aktiefutures på Eurostoxx50. Efter annonceringen af redningsauktionen fra EU, IMF og ECB blev aktieafdækningen købt tilbage med en mindre gevinst. Desuden er afdelingens beholdning af græske statsobligationer blevet solgt med et mindre tab. Dette ud fra en forventning om at det i bedste fald vil tage Grækenland lang tid at få rettet op på dets finanspolitiske troværdighed. Fremadrettet er det hensigten at lade aktieeksponeringen stige i takt med eventuelle fortsatte kursstigninger, mens varigheden vil blive holdt på et lavt niveau indtil renteniveauet er steget. 5 største obligationer og 5 største aktier Navn Type Valuta Vægt 4% Nykredit 1/111 Realkreditobligationer DKK 11,9 % 2% RD 1/12011 SDO Realkreditobligationer DKK 11,7 % 1% US Treasury 31/1211 Stats/offentlige obligationer USD 7,9 % 2% Nordea Realkredit 1/... Realkreditobligationer DKK 6,8 % 4% Danske Stat St. lån Stats/offentlige obligationer DKK 6,2 % Navn Sektor Land Vægt Newmont Mining Industrivarer US 4,5 % AgnicoEagle Mines Industrivarer CA 4,2 % Kinross Gold Industrivarer CA 3,9 % Newcrest Mining Industrivarer AU 3,8 % Gold Fields Industrivarer ZA 3,8 % Juridisk information Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46 DK2100 København Ø Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S har udarbejdet dette materiale udelukkende til generel orientering. Indholdet er ikke en opfordring til køb eller salg af værdipapirer, herunder investeringsbeviser, og udgør ikke investeringsrådgivning eller investeringsanalyse. Investeringsforeningen LD Invest og smæglerselskabet LD Invest A/S påtager sig ikke ansvar for rigtigheden af informationer fra eksterne datakilder og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i materialet. Oplysninger om afkast i materialet er historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko for tab og kursudviklingen kan afvige væsentligt fra det i materialet forventede. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Investeringsforeningen LD Invest's skriftlige tilladelse. Tabeller og grafer er leveret af Morningstar Danmark A/S, der ikke påtager sig ansvar for, om disse er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Side 25

26 Historiske afkast, udbytter og stamdata 2. kvartal 2010 Historiske afkast kvartal 2010 Danske Aktier 4,0 47,7 47,4 10,5 1,3 Europa Aktieindeks 1) 4,4 38,3 25,9 3,8 7,2 Aktier 4,0 29,3 30,1 10,6 2,3 Value Aktier 0,4 36,2 42,3 9,2 3,8 Miljø & Klima 2) 11,4 41,4 2,7 2,4 Danske Obligationer 1,9 7,9 6,3 5,4 3,3 Obligationer 1,6 4,5 9,8 4,0 1,1 Pension 2,2 7,9 12,6 6,8 0,2 Kontra 1,1 21,7 8,6 10,1 5,8 Noter: 1) i 2007 vedrører perioden fra starten den til den , 2) i 2008 vedrører perioden fra starten den til , Udbytter i kroner pr. investeringsbevis af nominel værdi på 100 kr. Skattemæssig fordeling 2009 for per ersoner Udbytte for året Aktie Kapital Skattefri Danske Aktier 6,75 15,00 1, Europa Aktieindeks 0 3,50 2,00 1,98 0,02 Aktier 2,00 7,25 2,25 1,50 1,37 0,13 Value Aktier 2,75 1,50 1, Miljø & Klima 2) Danske Obligationer 3,50 3,50 5,75 4,50 0 4,31 0,19 Obligationer 3,50 3,25 3,25 6,50 0 6,20 0,30 Pension 2,75 3,25 3,75 3,75 0,68 2,02 1,05 Kontra Udbetaler ikke udbytte Side 26

27 2. kvartal 2010 Stamdata skode Børsnoteret Valuta Stykstørrelse Startdato Danske Aktier DK Ja Danske kroner dec Europa Aktieindeks DK Ja Danske kroner jun Aktier DK Ja Danske kroner dec Value Aktier DK Ja Danske kroner dec Miljø & Klima DK Ja Danske kroner nov Danske Obligationer DK Ja Danske kroner dec Obligationer DK Ja Danske kroner dec Pension DK Ja Danske kroner dec Kontra DK Ja Danske kroner jun Omkostninger Forventet ÅOP 2010 Loft over adm.omk Højeste emissionstillæg Højeste indløsningsfradrag Specialafdelinger Danske Aktier 1,71 1,45 1,35 0,45 Aktier 1,80 1,45 1,50 0,55 Value Aktier 1,79 1,45 1,50 0,55 Miljø & Klima 1,84 1,45 1,45 0,55 Kontra 1,78 1,50 1,45 0,50 Basisafdelinger Europa Aktieindeks 1) 0,72 0,40 1,45 0,60 Danske Obligationer 0,55 0,35 1,15 0,25 Obligationer 0,69 0,50 1,20 0,30 Pension 0,94 0,65 1,45 0,50 Side 27

28 2. kvartal Samarbejdsbanker Amagerbanken Arbejdernes Landsbank Den Jyske Sparekasse DiBa Djurlands Bank Eik Bank SAXOETRADE Bank Finansbanken Føroya Banki Lån & Spar Bank Max Bank Middelfart Sparekasse Morsø Bank Nykredit Bank Nørresundby Bank Ringkjøbing Landbobank Skjern Bank SparBank Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen Lolland Sparekassen Thy Spar Nord Bank Vestfyns Bank Vestjysk Bank Århus Lokalbank Investeringsforeningen LD Invest Strødamvej 46, 2100 København Ø CVRnr Telefon Side 28

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2011

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2011 KVARTALSNYT Om Investeringsforeningen LD Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have lave omkostninger.

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011

KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011 KVARTALSNYT 3. KVARTAL 2011 Om Investeringsforeningen Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2012 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

KVARTALSNYT. 3. kvartal Side kvartal 2010

KVARTALSNYT. 3. kvartal Side kvartal 2010 KVARTALSNYT Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have lave omkostninger.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013

KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 KVARTALSNYT ANDET KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

KVARTALSNYT. 1. kvartal Side kv 0

KVARTALSNYT. 1. kvartal Side kv 0 1. kv 0 KVARTALSNYT Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne og samtidig have

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST KVARTALSNYT FJERDE KVARTAL 2014 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne.

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere