Fangerne betalte ikke skat af de penge, de tjente og derfor blev det ikke kaldt løn, men dusør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fangerne betalte ikke skat af de penge, de tjente og derfor blev det ikke kaldt løn, men dusør."

Transkript

1 Arbejde Fangerne skulle arbejde som en del af deres straf. I begyndelsen arbejdede de med at bygge fængslet færdigt. Derefter var mange af fangerne beskæftiget med tekstilindustri under Crome & Goldschmidt. Men gennem tiden har fangerne også arbejdet på trykkeri, skrædderi og gartneri. De har syet postsække, bygget kontormøbler, foldet kuverter og flettet pil. De har desuden samlet chokoladejulekalendere og vasket tøj. Endelig kunne de arbejde med den almindelige drift i fængslet, for eksempel i køkkenet, hos tømreren, smeden og mureren. Ligesom arbejdet har selve arbejdstiden også ændret sig med tiden. Helt op til 1913 arbejdede fangerne fra 5.15 til 20, afbrudt af spisepauser, undervisning og gårdtur. Lørdag var også en arbejdsdag. I 2003 arbejdede fangerne fra 8 til mandag til torsdag og 8 til 15 om fredagen. De fanger, der var ansat i køkkenet, mødte dog 7.30 og havde fri allerede kl om fredagen. Fangerne betalte ikke skat af de penge, de tjente og derfor blev det ikke kaldt løn, men dusør. Fangernes arbejde Fangernes beskæftigelse er et vigtigt led i arbejdet for deres genopdragelse En del af fangerne mangler rutine og sikkerhed i almindeligt forekommende arbejde. De mangler derfor selvtillid, og dette medfører atter, at de opgiver de pladser, som de anbringes i eller skaffer sig ved løsladelsen. Målet med fangearbejdet bliver derfor af fangen at skabe en brugbar arbejder. (Almindelig instruks for fængselstjeneste, 1948, s. 11) Arbejde eller ej Ovenstående er et citat fra Almindelig instruks for fængselsbetjente, og selvom den daterer sig til 1948, har forbedringen altid været grundtanken bag fangernes arbejde. Arbejdet var ikke kun tænkt som straf, men også et middel til et højere selvværd og moral, og desuden som en mulighed for at få en uddannelse eller lære et erhverv. Men med tiden er der blevet knaphed på både arbejde og uddannelsesmuligheder i fængslerne. I 2010 blev der for eksempel sparet 60 lærerstillinger i fængslerne. Vicefængselsinspektør Michael Schøder forklarer problemet med, at man må afpasse indsatsen efter de penge der er til rådighed med andre ord, der er ikke penge nok. Fængslerne mangler også ordrer på de produkter de fremstiller, hvilket betyder, at fangerne ikke har noget at lave, og ca. 30 % af danske fanger sidder i dag i cellen hele dagen uden at have noget at give sig til. (Fakta og citat fra Michael Schøder fra: Magasinet Penge, DR; 9. marts 2011) Fængslet om arbejdet 1990 Det arbejde, som udføres af de indsatte i fængslet, er dels serviceydelser, der kommer fængslet til gode, dels produktion, der sælges. Således tilbyder anstalten beskæftigelse i køkken, vaskeri og gartneri samt snedkeri, væveri, trykkeri og

2 forskellige andre værksteder. De ansatte får løn/dusør. Normallønnen er juli ,50 kr. pr. uge. Det er muligt via akkord- og bonusordninger at forbedre lønnen op til ca. 600 kr., men den gennemsnitlige ugeløn vil være omkring 250 kr. De indsatte kan anbringe deres løn på en opsparingskonto, men sædvanligvis bliver den anvendt hos købmanden. (Kortfattet orientering om Statsfængslet i Horsens. Juli 1990) Hvad blev lavet hvor? Da fængslet blev opført, var der tænkt meget nøje over indretningen af de forskellige fløje. Fangerne boede i cellefløjene, som lå mod øst og vest. Når de skulle på arbejde, foregik det i en af fængslets 20 arbejdssale. De var fordelt, så der var tre afdelinger på hver etage i nordfløjen og to afdelinger på hver etage i sydfløjen. Eksempelvis lå der bomuldsvæverier i begge fløje, mens dugmageriet lå i sydfløjen og spinderiet samt skrædderværkstedet lå i nordfløjen. Efterhånden fik man behov for mere plads til andre funktioner på fængslet og desuden var arbejdssalene for små. Derfor begyndte produktionen at rykke ud af hovedbygningen. I 1924 blev væveriet bygget nord for hovedbygningen og senere blev også malerværkstedet, værkstedet og pileflet også flyttet herud. Trykkeriet flyttede ud i en bygning nordvest for det nuværende gårdtursareal og i 1981 stod et nyt snedkeri færdigt ved siden af gymnastiksalen. Tilbage i hovedbygningen var kun småfag i Gammel Celle og montagen i 1. nord, som hører til arresten. Fængslet og Crome & Goldschmidt Da de første fanger ankom i 1853, bestod deres arbejde det første år i at bygge fængslet færdigt. Derefter begyndte fangerne at arbejde med tekstiler de vævede, de syede dynevår og de strikkede strømper. Dengang var det lokale fabrikanter, der lejede fangernes arbejdskraft af fængslet. I 1857 ophørte aftalen med de lokale fabrikanter og fængslet indgik i 1860 en aftale med fabrikant Moritz Goldschmidt, konsul August Crome og købmand Sinding Christensen, der stod bag Crome & Goldschmidt i/s. Fra 1860 til 1875 beskæftigede de fast 200 fanger med klædefabrikation, bomuldsvæveri, knapfabrikation og farveri. Produktionen gik så godt, at Crome & Goldschmidt fra 1875 beskæftigede alle fængslets 500 fanger. Produkterne blev blandt andet solgt i en af de 25 Tugthus Udsalg, der blev oprettet i hele Danmark. Ordningen fortsatte indtil 1916, hvor der kom kritik om konkurrenceforvridning, fordi fangernes løn var meget lav. Derefter ophørte samarbejdet med Crome & Goldschmidt og fangerne producerede i stedet kun til Statens eget forbrug. Om arbejdsredskaber 1946 Fra instruksbog til betjente 1946, Afsnit om arbejdsredskaber Arbejdsredskaber. Holdbetjentene har ansvaret for, at det til arbejdsholdene udleverede værktøj og redskaber dagligt ved arbejdstidens ophør tilbageleveres i rengjort stand. Den udleverende funktionær har ansvaret for, at det udleverede værktøj på ny modtages tilbage. Om hændelige beskadigelser af værktøj skal værkmesteren underrettes, f.eks. ved notat på den daglige arbejdsrapport. Såfremt beskadigelse er forvoldt med fortsæt eller grov uagtsomhed, skal der indgives rapport

3 om forholdet til inspektøren. Stiger skal altid uden for arbejdstiden være anbragt og fastgjort på deres pladser. Fængslet om værkmestre 1990 Den næststørste gruppe af personale udgøres af arbejdsledere (værkmestre), hvor der til anstalten er knyttet 44 stillinger. Værkmestrene har en faglig uddannelse og fungerer som arbejdsledere på de enkelte værksteder. Desuden har værkmestrene en vagtfunktion overfor de indsatte. (Statsfængslet i Horsens, 1992, s. 19) Fange om arbejdet 1992 Der findes ingen beskæftigelse herinde, du kan bruge som forberedelse til et liv udenfor undtagen til fortsatte narrestreger. Værkstederne er helt utidssvarende indrettet og beregnet på sinker. Det eneste sted, der tilnærmer sig forhold udenfor, er gartneriet, hvor man lærer at køre med trillebør og på den måde kan kvalificere sig til et job i en park udenfor. (Henning Laustsen, fange, Afdeling 5. I: Livet bag tremmerne, 1992, s. 109) Fange om mangel på arbejde De fleste arbejdspladser i et fængsel fungerer i virkeligheden dårligt. Der bliver udført meget lidt reelt arbejde. Måske en time eller to pr. fange pr. dag. Fangerne er ikke interesseret i at bestille noget, når der er tale om ensformigt rutinearbejde der ikke forekommer meningsfuldt og er uden større økonomisk incitament. De fleste arbejdspladser har således karakter af parkering. (Tidligere fange i Vridsløselille, Torkil Lauesen, Magt og modmagt i fængslet, onlineartikel printet 29. oktober 2009, der bygger på bogen: Fra forbedringshus til parkeringshus, 1988) Overværkmesteren om mangel på arbejde En gang imellem så måtte vi jo lave parkeringskredsløb med dem. Sætte dem i parkeringskredsløb, som vi kaldte det. Ja, det vil så sige, så skulle de passe sig selv hernede i et lille stykke tid. Og det er så årsagen til så noget som det her, ikke [Nynes peger på et Backgammonbræt]. Backgammon og så noget. Så spillede de kort og så noget. Så måtte man jo altså sige. jeg skal altså gøre sådan og sådan og der kan I ikke komme med i morgen, men I skal være på jeres arbejde, uanset det. Vi kaldte det parkeringskredsløb, fordi de skulle bare være her. (Tidligere overværkmester og murer Ole Nynes i: interview den 24. marts 2009) Fængselslæreren om mangel på arbejde Det er meget bekymrende at de indsatte på grund af manglende beskæftigelse og på grund af manglende tilbud om undervisning kan ligge på cellen det meste om dagen. (Kirsten Grønnebæk, formand for fængselslærerforeningen og fængselslærer på Statsfængslet Østjylland i: Magasinet Penge, DR; 9. marts 2011) Undervisning Egentlig var det ikke meningen, at fangerne i Horsens skulle undervises. Man mente ikke, at tugthusfangerne ville have gavn af undervisning. Men den første fængselspræst fik alligevel skaffet en lærer og hver søndag var der derfor undervisning i skrivning og regning fra kl. 14 til 17.

4 Tugthusfangerne blev undervist i fællesskab, mens forbedringshusfangerne fik enkeltundervisning i deres celler. Helt specielt var det med fangerne, der kom fra De vestindiske øer. De fik ekstraundervisning adskilt fra de andre fanger. Efterhånden blev undervisningen udvidet til sangundervisning om søndagen og sprogundervisning. Her var målet ikke kun at forbedre fangerne, men også at forbedre deres muligheder for at udvandre fra Danmark, når de blev løsladt. I 1970 erne var undervisningen blevet til en dagskole med 4 ansatte, hvor fangerne blandt andet kunne tage 9. klasse og i 1990 erne havde skolen plads til 30 personer, der kunne undervises i almen voksen uddannelse eller HF-enkeltfag. Undervisningen erstattede arbejde, men den optjente løn var mindre. Albert Dam om undervisning Fangerne modtager eventuelt nogen undervisning [to timer om søndagen]. Skolepligten kommer med overgangen til fjerde klasse. Fanger under eller om ved 18 år vil dog straks ved indsættelsen få undervisning i almindelige skolefag. Og hvis en fange viser sig slet ikke at kende bogstaverne, det er sket, vil han blive undervist derefter. Desuden kan der tilstås undervisning i et sprog navnlig med henblik på udvandring efter endt straffetid. (Albert Dam, Bort fra fængselsstraffene. Seks essays, 1988, s. 21) HF på 8 år i 2011 Ifølge Magasinet Penge på DR den 9 marts 2011 tilbyder Statsfængslet Østjylland 8 timers undervisning pr. uge på HF-niveau. Det betyder, at man kan få en HFeksamen, hvis man ellers har en dom på 8 år, for så lang tid tager uddannelsen med så lavt et timetal. I programmet udtaler Kirsten Grønnebæk, formand for fængselslærerforeningen og fængselslærer på Statsfængslet Østjylland: I øjeblikket er der tilknyttet fem faste lærere og to timelærere til undervisning af 228 indsatte. Så naturligvis kan vi ikke dække det store behov og den store efterspørgsel, der er på undervisningen. Det er meget bekymrende at de indsatte på grund af manglende beskæftigelse og på grund af manglende tilbud om undervisning kan ligge på cellen det meste om dagen. (Magasinet Penge, DR; 9. marts 2011) Fængselsmalerens skraldespand Horsens Museums Fængselssamling rummer genstande, der med deres historier rører os, og tvinger os til eftertanke. Ofte på grund af deres triste baggrund, men ind imellem også fordi de er ekstraordinære beviser for menneskelig varme og overskud. Et godt eksempel på denne sidste type er fængselsmalerens skraldespand. Fængslet i Horsens havde en maler. Han havde et værksted. Og i værkstedet havde han en skraldespand. Skraldespanden har en gang været en hel almindelig skraldespand. Sådan en alle os, der endnu ikke har en af de store plasticcontainere, sætter en stor papirpose fast i, som vi derefter fylder med ugens affald. Maleren brugte sin skraldespand helt som os andre, til affald. Det der adskiller den markant fra det normale, er dens udseende. Den er nemlig på et tidspunkt blevet malet i en cremet hvid farve, og oven på låget, er den derefter dekoreret med monogrammet SH og en kongekrone, indrammet med en linie og med ordet Malerværkstedet. Dekorationen er i flere farver, og delvis udført med skabelon.

5 I 2009 indsamlede Horsens Museum genstande og historier overalt i det lukkede fængsel. Også i malerens værksted, hvor skraldespanden stod. Når man går rundt i så stor en bygning med så mange ting, historier og muligheder, er det ikke let at beslutte hvor grænsen skal trækkes mellem hvad der ikke skal indsamles, og hvad der skal. Men med skraldespanden var valget let. Den er nu en vigtig del af Horsens Museums Fængselssamling. Den er dekoreret i en let genkendelig stil, der oser af kunstnerisk overskud. Og det er netop overskuddet, der gør skraldespanden til noget særligt. For det fandt vi ellers ikke mange eksempler på, i de forladte fængselsbygninger i Skraldespanden stikker ud, den pirrer ens fantasi, og man får lyst til at kende dens historie. Ikke så underligt er skraldespanden uden signatur. Hvem sætter signatur på en skraldespand? Så udover at det var en dekoreret skraldespand fra malerværkstedet, vidste vi ingenting. Det gav til gengæld frit rum for fantasien. Gennem hele indsamlingskampagnen i 2009 bryggede indsamlingsholdet mange gode forslag sammen om skraldespandens historie. Men en dag faldt alle forslagene til jorden med et brag. Rickey Iversen kom nemlig på besøg hos os i fængslet. Rickey har tidligere boet der som fange, og han hjælper museet med informationer. Den dag besøgte Rickey malerværkstedet for at hilse på Jane, der gik og dokumenterede og samlede genstande ind. Og det absolut første han sagde, var, Nå, der står min skraldespand jo stadig. Den rigtige skaldespande-historie er, at Rickey i en årrække arbejdede som medhjælper hos fængslets maler. At Rickey arbejdede der, var der i og for sig ikke noget underligt i. Han er nemlig uddannet skiltemaler. Når man som fange arbejdede for en af fængslets håndværkere (værkmestrene), havde de deres eget pausested, adskilt fra de ansatte. Hos maleren var det ude i selve værkstedet, strategisk placeret, så værkmesteren havde fuldt opsyn fra kontoret. Rickey har fortalt, at ud over at han jo så naturligt også kunne se maleren, så var det mest prægnante i hans udsigt, skraldespanden. Og den var ikke køn. Det tænkte Rickey så over dag, efter dag, efter dag, indtil han til sidste spurgte maleren, om han måttet male den. Og det måtte han. Skraldespanden står nu som et fint eksempel på en af de meget vigtige faktorer i fængselslivet, nemlig tid, og hvordan man får den til at gå. Sjældent, hvis nogensinde før, har en skraldespand i brug, været gjort til genstand for så stor kunstnerisk omhu, omtanke og professionel dygtighed, samt sans for komposition, detaljer med en tvist af humor.

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bladet Kriminalforsorgen

Bladet Kriminalforsorgen NR 12 Juni 2012 Bladet Kriminalforsorgen Temaet I samspil med omverdenen Var det bare det? På Statsfængslet Møgelkær har de allieret sig med erhvervsskolerne for at uddanne de indsatte. 10 De dømte du

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

INDHOLD. 3 En tur bag tremmer. 4 Klokken er 8.45 - du er anholdt! 6 Fakta. 8 Hvorfor straffer vi kriminelle? 9 Holdninger til forbrydelse og straf

INDHOLD. 3 En tur bag tremmer. 4 Klokken er 8.45 - du er anholdt! 6 Fakta. 8 Hvorfor straffer vi kriminelle? 9 Holdninger til forbrydelse og straf ELEVHÆFTE Min far er astronaut, han arbejder på månen Limousinechauffør, er altid ude og kør Han har travlt i sit firma, han ejer faktisk IRMA Er i Kina som kok, og det er rigtigt nok Det er bare noget,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10

Fængselsfunktionæren 10 Fængselsfunktionæren 10 Fængselsforbundet Oktober 2009 Nr. 10-2009 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Nedslidte bliver hurtigere fyret 25 Hurtigere afskedigelser trækker sygefraværet ned 26 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2012 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2012 Nr. 5-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 De åbne fængsler er overfyldte 15 Video skal afløse fangetransporter 16 Magtesløse overfor indsmugling i åbne

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe Af Natalia Bien og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret, Evalueringsenheden December 2012 Forord

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Oversvømmelse. ødelagt for millioner i DR Byen N Y H E D S B R E V E T

Oversvømmelse. ødelagt for millioner i DR Byen N Y H E D S B R E V E T N Y H E D S B R E V E T 11. J U L I 2 0 0 8 U G E 2 8 Det helt store problem er, at der ikke er nogen afløb i DR Byens kældre. Der er heller ikke nogen alarm, som kunne melde om, at der er begyndt at komme

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2010

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2010 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2010 Nr. 4-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Volden mod medarbejderne stiger 16 Pludselig er ens liv lagt i deres hænder 7 Indsats mod bandetyrani 18

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011 Fængselsfunktionæren 9 Fængselsforbundet September 2011 Nr. 9-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ringere retssikkerhed for fængselsbetjente 16 Pebersprayen ud af skabet 18 Ingen undsætning til landets

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2011 Nr. 4-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny aftale om arbejdsmiljø 15 Hvordan får man et tillæg fremover? 16 Oppositionen afviser private fængsler

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fængselsfunktionæren TILREJSENDE KRIMINELLE FYLDER FÆNGSLERNE RINGE ER DET MEST VOLDELIGE FÆNGSEL KRAGSKOVHEDE SIGER GODDAG PÅ EN NY MÅDE

Fængselsfunktionæren TILREJSENDE KRIMINELLE FYLDER FÆNGSLERNE RINGE ER DET MEST VOLDELIGE FÆNGSEL KRAGSKOVHEDE SIGER GODDAG PÅ EN NY MÅDE Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 9 sep 2014 TILREJSENDE KRIMINELLE FYLDER FÆNGSLERNE RINGE ER DET MEST VOLDELIGE FÆNGSEL KRAGSKOVHEDE SIGER GODDAG PÅ EN NY MÅDE Leder indhold Hvad sker der med

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere