Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort"

Transkript

1 Indskoling Job

2 Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen Arbejde med Jobkort En tur på biblioteket efter bøger om job Tur i lokalområdet En tur rundt i lokalområdet, på jagt efter job Efterbearbejdning af tur på skolen 2. modul Arbejde med planche om medarbejder på skolen Oplæsning i klassen Leg Hvem er jeg? Evaluering 1 Hvis du arbejder med emnet i et modul, kan du lave mandagens program med forkortelse af samtlige aktiviteter. Hvis du har en dag til rådighed, kan du arbejde efter programmet for mandag. 1 2

3 Mandag Målet med dagen er at opleve skolens forskellige jobfunktioner og opnå en forståelse heraf. 1. og 2. modul Formålet med temaet er at lede elevernes opmærksomhed hen mod jobfunktioner i samfundet. Det kan være en god ide at arbejde med logbog under forløbet. Lad eleverne udfylde logbogen med tegninger, udklip og tekst alt efter klassetrin. Fortæl dem om, at man i logbogen nedfælder, hvad man har lært i løbet af dagen, og hvad man har syntes om dagens program. Forbered emnearbejdet med at tale om: Hvilke job kender I? Hvilket job kunne I godt tænke jer? Hvad ved I om jeres ønskejob? Tur på skolen Det er en god ide at forberede skolens personale på, at I kommer på rundtur på skolen, så de hver især har afsat lidt tid til at tale om og vise deres vigtigste funktioner. Forbered turen rundt på skolen ved i klassen at tale om: Hvor skal vi gå hen for at opleve forskellige fagpersoner? Hvad kan vi spørge de forskellige fagpersoner om? F.eks.: - hvornår arbejder du? - hvem arbejder du sammen med? - hvilke redskaber bruger du? - hvad er godt/mindre godt ved dit arbejde? Gå en tur rundt på skolen med klassen og stop op hver gang, I møder et nyt job. Snak om de forskellige jobs: Hvad laver de? Hvornår arbejder de? Hvem arbejder de sammen med? Tag et billede af alle de medarbejdere, I møder. 2

4 Tilbage i klassen Med udgangspunkt i turen rundt på skolen tales nu om alle de job, eleverne har mødt. Tal bl.a. om hvilke arbejdsredskaber de bruger: skoleleder (computer, telefon, papir etc.) administrativ leder (computer, lommeregner, pengeskab etc.) skolesekretær (computer, telefon, blyant etc.) lærer (stemme, kridt/tusch, skoletaske, bøger etc.) pædagog (lege, stemme og gode ideer etc.) kantinepersonale (køkkenredskaber, mad, forklæde etc.) rengøring (vand, sæbe, spand etc.) pedel (kost, værktøj, telefon etc.) sundhedsplejerske (computer, plastre, målebånd etc.) UU-vejleder (computer, telefon, foldere etc.) talepædagog/psykolog (stemme, computer, papirer) bibliotekar (bøger, computer, rullevogn) elev (bøger, blyant, computer) 2 Repetér også arbejdstider, jobfunktioner og lignende. 3

5 Tirsdag Målet med dagen er, at eleverne får yderligere kendskab til indhold i forskellige job, og producerer en planche. 1. modul I praktik på skolen Eleverne deles op i grupper, så det passer med det antal medarbejdere, I mødte på jeres tur rundt på skolen i går. Aftal med hver medarbejder, at eleverne kan komme og være sammen med dem minutter og evt. hjælpe dem med deres arbejde. På biblioteket kan de hjælpe med at sætte bøger på plads, i kantinen kan de hjælpe med at gøre klar, på kontoret kan de måske hjælpe med at kopiere osv. 2. modul Planche Grupperne producerer en planche omkring det job, de har været i praktik som. Selve planchen kan udformes i fuld figur. Tag et kæmpe stykke papir og lad eleverne tegne rundt om enten en af de andre elever eller dig. Hver gruppe får et billede af deres medarbejder, som de kan klistre på. Sørg for at have printet de billeder, I tog på jeres rundtur i går. Grupperne skal nu snakke om, hvad det var deres person lavede, og hvilke arbejdsredskaber de bruger. Lad eleverne klippe ting ud fra Kopiark 1: Billeder job på skolen, eller lad dem tegne det selv. De kan også tegne forskellige jobsituationer. Alle deres tegninger og arbejdsredskaber klistres på personen. Eleverne præsenterer plancherne for hinanden i klassen. I kan evt. invitere medarbejderne ned i klassen, så de kan se plancherne. 4

6 Onsdag Målet med dagen er at opnå viden om forskellige job. 1. modul I dag skal eleverne arbejde med andre job end dem, der er på skolen. Kopiark 2: Jobkort, består af 8 ark, som du kan kopiere i A3 og hænge op på tavlen. Gennemgå de enkelte job. I det nedenstående er der forslag til, hvad I kan komme ind på. Kok: - Hvad arbejder en kok med? - Hvor arbejder en kok? - Har en kok særligt tøj på? Hvorfor? Hygiejne - Hvornår arbejder en kok? - Hvilke redskaber bruger en kok? - Hvad skal en kok være god til? Murer: - Hvad arbejder en murer med? - Hvor arbejder en murer? Både ude og inde - Tøj f.eks. sikkerhedssko og hjelm - Hvilke redskaber bruger en murer? - Hvad skal en murer være god til? 6 Postbud: - Hvad arbejder et postbud med? - Hvor arbejder et postbud henne? - Hvorfor tror de postbuddet har uniform på? - Hvordan kommer et postbud rundt? - Hvad skal et postbud være god til? Gartner: - Hvad arbejder en gartner med? - Hvor arbejder en gartner? - Hvilke redskaber bruger en gartner i sit arbejde? - Hvad skal en gartner være god til? 5

7 Tømrer: - Hvad arbejder en tømrer med? - Hvor arbejder en tømrer henne? Både ude og inde - Tror du en tømrer har særligt tøj på? F.eks. sikkerhedssko - Hvilke redskaber bruger en tømrer? - Hvad skal en tømrer være god til? Brandmand: - Hvad arbejder en brandmand med? - Hvor arbejder en brandmand henne? - Hvorfor tror du en brandmand har uniform på? - Hvilke redskaber bruger en brandmand? - Hvad skal en brandmand være god til? Automekaniker: - Hvad arbejder en automekaniker med? - Hvor arbejder en automekaniker henne? - Tror du en automekaniker har særligt tøj på? F.eks. sikkerhedssko - Hvilke redskaber bruger en automekaniker? - Hvad skal en automekaniker være god til? Bager: - Hvad arbejder en bager med? - Hvor arbejder en bager henne? - Hvorfor tror du en bager har en hat på? Hygiejne - Hvilke redskaber bruger en bager? - Hvad skal en bager være god til? Hvis I har adgang til en computer og en projektor, kan I med fordel se interview med personer, der har de 8 erhverv på Spørg skolens UU-vejleder om I har abonnement og om skolens licensnummer. Gå ind på Log på med licensnummer Gå ind i ABC-søgning Find de job du ønsker Lad eleverne vælge et af jobbene og bed dem om at tegne en typisk situation fra en arbejdsdag. Tal om tegningerne i klassen. 6

8 2. modul Oplæsning Find en bog, som kan læses højt i klassen. Du kan enten finde en bog, der handler direkte om job. Men det kan også bare være en god historie, hvor der optræder forskellige mennesker med forskellige job og funktioner. Køres der i tog, kan der tales om togføreren, købes der ind, kan der tales om medarbejdere i et supermarked, er de i tivoli, om medarbejdere i forlystelsesparker osv. På bibliotekerne findes der også bøger om job. Dette er bare et par eksempler: På arbejde af Ole Steen Hansen Kalle og Palle på arbejde af Aino Havukainen Hvad kan Olivia blive? af Keld Broksø Tal om de job, I hører om i historien. 9 7

9 Torsdag Målet med dagen er at opnå yderlige viden om forskellige job. 1. modul En tur på biblioteket. Skolers biblioteker er forskellige. Har I et velassorteret bibliotek kan I benytte skolebiblioteket. Alternativt kan I besøge et lokalt kommunebibliotek. Nogle biblioteker samler også gerne en kasse med bøger og sender til skolen. Der findes en del bøger om job og erhverv også en del billedbøger. Lad eleverne finde en bog om et job. Eleverne kan bruge noget tid på at se bogen igennem og måske fortælle en klassekammerat om, hvad de har fundet ud af om jobbet. Nedenstående er et par eksempler på den type bøger: Brandmand af Troels Gollander Pilot af Else Stig Hermansen Politi af Per Østergaard Soldat af Troels Gollander Ballet af Else Stig Hermansen Falck af Bent Faurby Tømrer af Bent Faurby 2. modul Hvem er jeg? Eleverne skal lege legen: Hvem er jeg? Sørg for at have kopieret Kopiark 3: Hvem er jeg? på labels. Start med at introducere legen for eleverne. Tag selv et label med et job på panden. Vis det til eleverne, og fortæl dem om reglerne: - Jeg må kun stille spørgsmål, som I kan svare ja eller nej på - Det gælder om, jeg gætter, hvem jeg selv er - Når jeg tror, jeg har gættet det, så må jeg spørge. F.eks. Er jeg en brandmand? Start nu med at spørge eleverne, så du kan gætte, hvem du er: - Bruger jeg en computer? - Bruger jeg min stemme? 8

10 - Taler jeg i telefon? - Arbejder jeg udenfor? - Sidder jeg på kontor? - Bruger jeg værktøj? Når du har gættet, hvem du er, kan I fortsætte med, at en af eleverne får et label på panden og skal gætte, hvem han/hun er. Derefter kan I fortsætte det som en klasseaktivitet, eller I kan dele klassen op i grupper, hvor eleverne på skift skal gætte, hvem de er. Alternativt kan eleverne skiftes til at gå uden for døren, mens I andre beslutter hvilket job eleven skal gætte. Eleven kommer ind og spørger jer alle, på samme måde som beskrevet ovenfor

11 Fredag Målet med dagen er at se på job i lokalområdet og evaluere ugens aktiviteter. 1. modul En tur i lokalområdet Start dagen med at gå en tur i lokalområdet. Lav en rute, der er realistisk at gå med klassen, og som byder på mulighed for at se forskellige job. Det kan være, I går forbi en bager, et postkontor, et supermarked, et bibliotek, en restaurant osv. Tal om de forskellige job, I møder. 2. modul Forløbet evalueres med eleverne. Der tegnes eller skrives om forløbet i logbogen. Hvad har været sjovt? Hvad har vi lært? Hvad har været godt? Hvad har været mindre godt? Har I lært nye jobs at kende? Skriv/tegn/lim ind i logbogen. Fælles mål: Uddannelse og job Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige typer arbejde og arbejdsformer Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsvilkår Færdighedsmål: Eleven kan skelne mellem typer af arbejde Vidensmål: Eleven har viden om lønnet og ulønnet arbejde Færdigheds- og vidensområde: Arbejdsmarked Færdighedsmål: Eleven kan beskrive arbejdsmarkedsforhold fra eget nærmiljø Vidensmål: Eleven har viden om roller og funktioner på arbejdsmarkedet

12 Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds- og vidensområde: Information Færdighedsmål: Eleven kan indsamle enkle informationer om uddannelser og job i eget nærmiljø Vidensmål: Eleven har viden om informationskilder om uddannelse og job 12 11

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Indledende information

Indledende information Indskoling Café Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende er der lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god

Læs mere

Værktøjskasse til UEA i undervisningen

Værktøjskasse til UEA i undervisningen Erfaringer fra projektet: UEA på heldagskolerne i København Værktøjskasse til UEA i undervisningen UU København 2010 Dette hæfte er skrevet af Karina Meinecke (UU København). Det grafiske design er lavet

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere