Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN"

Transkript

1 Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013

2 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS Mentor til voksne borgere... 5 BOAS Mentor til unge under 18 år... 7 BOAS Mentor Light... 9 KLUB BOAS et fritidstilbud BOAS Nørrebro BOAS Nørrebro - UDSLUSNING BOAS Valby BOAS Valby - UDSLUSNING BOAS Frederiksberg Introforløb til BOAS Frederiksberg BOAS Frederiksberg UDSLUSNING Skærmet plads... 25

3 BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse Den Sociale Udviklingsfond (SUF) ønsker med dette ydelseskatalog, at give et overblik over de ydelser, som BOAS Hovedstadens fire afdelinger i 2013 tilbyder normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Et let tilgængeligt arbejdsredskab Formålet med ydelseskataloget er at tilbyde et let tilgængeligt opslagsværk til de kommunale fagpersoner og fagledere, der træffer afgørelser om tildeling af sociale ydelser til målgruppen efter Serviceloven. Ydelseskataloget kan være med til at give tydelighed i visitationen, herunder sikre, at der er overensstemmelse mellem den enkelte borgers behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til. Ydelseskataloget beskriver det enkelte tilbuds helhedsorienterede indsats over for den enkelte borgers varierede ressourcer. Således specificerer kataloget sammenhængen mellem borgerens funktionsniveau og den faglige tilgang og de metoder, den enkelte afdeling i BOAS Hovedstaden tilbyder. Den Sociale Udviklingsfond (SUF) blev etableret i 1991 og er en privat nonprofit fond med afdelinger fordelt over hele landet. Afdelingerne tilbyder socialpædagogiske løsninger til unge og voksne. Se mere på En vifte af faglighed BOAS Hovedstaden består af fire selvstændige afdelinger + et klub tilbud: BOAS Mentor Klub BOAS BOAS Nørrebro BOAS Valby BOAS Frederiksberg De fire afdelinger bygger på et fælles værdi- og metodegrundlag. Udgangspunktet er en autismespecifik pædagogik, der er orienteret mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder og funktioner i forhold til at håndtere psykosociale, beskæftigelsesmæssige og praktiske vanskeligheder. Den specifikke støtte foregår med udgangspunkt i den enkelte borgers hverdag og tilrettelægges ud fra vedkommendes aktuelle behov. En del af indsatsen vil ofte være direkte kompenserende for Autisme Spektrum Forstyrrelsen. De fire afdelinger adskiller sig fra hinanden ved at have hver sin autismespecifikke målgruppe og faglige tilgang rettet mod borgere med forskellige funktionsniveauer. Således tilbyder BOAS Hovedstaden en vifte af faglighed, der kan rumme og understøtte den enkelte borgers udvikling og behov gennem en årrække. 1

4 Ydelsesoversigt Fælles Målgruppe Aldersgruppe Specifik målgruppe Tilbud Normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (Aspergers Syndrom) med evt. Ko-morbide tilstande Voksne i alle aldre Unge 15 til 17 år Voksne i alle aldre Unge og voksne Voksne 18 til 33 år Voksne 18 til 33 år Voksne 18 til 35 år Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte Borgere med behov for periodevis støtte. Borgere, der har behov for at styrke sociale kompetencer, bryde social isolation og skabe netværk Borgere med behov for omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere med behov for betydelig og omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere med behov for omfattende og massiv hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere,der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere, der selv kan befordre sig til og fra klublokalerne på Frederiksberg Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, støttecenter o. lign., men som kan klare sig uden døgnstøtte Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, hvor der er mulighed for rådighedsvagt/ nattevagt Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, og med behov for vågen nattevagt BOAS Mentor, voksne BOAS Mentor, unge BOAS Mentor Light Klub BOAS BOAS Nørrebro BOAS Valby BOAS Frederiksberg Er det umuligt at finde et tilbud i viften der matcher borgeren, så ring endelig. Vi har stor erfaring i at tilrettelægge og tilpasse indsats individuelt. Meget er muligt! 2

5 BOAS Hovedstaden tilbyder også Som en naturlig forlængelse af fagligheden i BOAS Hovedstaden tilbydes: Foredrag og kurser for borgere, fagfolk og pårørende. Konsulentopgaver for kommuner. Konsulentopgaver for sociale tilbud samt uddannelses- og arbejdsmarkedstilbud, der henvender sig til målgruppen. Udvikling af nye autisme-rettede pædagogiske indsatser. Socialpædagogisk udredningsforløb for borgere med ASF. Faglig udvikling BOAS Hovedstaden arbejder kontinuerligt på at udvikle og fastholde en høj og konkurrencedygtig pædagogisk faglighed. Samarbejdet mellem de 4 afdelinger i BOAS hovedstaden har til formål at skabe et dynamisk fagligt miljø. Medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger skaber gennem fælles temadage og tværgående samarbejde rum for videndeling. Der stræbes mod at skabe en faglig kultur, hvor nysgerrighed og respekt er bærende elementer. Ydelseskatalogets opbygning For hvert af de fire tilbud i BOAS Hovedstaden beskriver ydelseskataloget følgende: Målgruppe Lovgrundlag Antal pladser Indskrivningstakst Ydelsens indhold Personalets kompetencer Fysiske rammer Kvalitetsmål for ydelsen Ydelsens opfølgning Kontaktoplysninger 3

6 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden Autisme Spektrum Forstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse diagnosticeret efter WHO s diagnosesystem ICD-10 (gruppe F84). En Autisme Spektrum Forstyrrelse er bl.a. kendetegnet ved et afgrænset funktionsniveau i forhold til socialt samspil og empati, en indskrænket eksekutiv funktion samt en usædvanlig læringsprofil. BOAS Hovedstadens fire afdelinger tager sig af forskellige målgrupper inden for autismespektret, men overordnet henvender BOAS Hovedstaden sig til følgende målgrupper: Normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (Aspergers Syndrom). Borgere med evt. komorbide tilstande, som angst, depression, ADHD, OCD osv. Borgere med behov for én eller flere af følgende udviklingsindsatser: o Personlige kompetencer o Sociale kompetencer o Praktiske færdigheder/kompetencer o Beskæftigelses-kompetencer Borgere med behov for selvstændiggørelse og udvikling af ansvar i eget liv. De fire afdelinger modtager ikke: Borgere med generel voldelig og truende adfærd Borgere med aktivt misbrug Borgere med aktiv kriminalitet Borgere med tilbagevendende og/eller vedvarende psykotisk/skizoid lidelse 4

7 BOAS Mentor til voksne borgere Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelse. Aldersgruppe: Voksne i alle aldre. Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte. Kan omfatte borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp. Tilbuddets 3 specifikke målgrupper omfatter: Målgruppe 1: Borgere med et mindre støttebehov. Borgeren har behov for løbende aftalt støtte for at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at håndtere og drage omsorg for eget liv. Målgruppe 2: Borgere med et moderat behov for udvikling og støtte. Borgere med behov for aftalt vedvarende støtte, coaching og vejledning for at tage vare på egen udvikling og drage omsorg for eget liv. Målgruppe 3: Borgere med betydeligt og omfattede behov for udvikling og støtte. Borgere med et behov for vedvarende støtte, coaching og særligt tilrettelagt socialpædagogisk indsats for at tage vare på egen udvikling. Borgeren er som udgangspunkt ikke selv opsøgende. Rammen tilpasses borgerens behov. Der er herudover mulighed for at etablere løsninger for borgeren, der har særligt komplicerede behov og/eller som står på venteliste til anden afdeling i BOAS Hovedstaden. Lovgrundlag: Serviceloven 85. Antal pladser: Indskrivningstakst: Efter behov. Timetakst Kr. 627 kr. Målgruppe 1: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 2: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 3: Individuel beregning Indhold Socialpædagogisk udredning og støtte. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Den socialpædagogiske indsats er tilrettelagt efter borgerens behov for kontakt, hvilket betyder at socialkonsulenterne kan arbejde på skæve tidspunkter. Socialkonsulenterne er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for akut telefonisk kontakt og støtte. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov herunder stressprofil. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag, samt fortage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvare, medicin m.v. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter og træning i sociale færdigheder. 5

8 Støtte til at skabe og opretholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Vejledning i at administrere egen økonomi. Vejledning i økonomistyring og større nyanskaffelser. Vejledning og træning i mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/dagsbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Mulighed for leje af lejlighed. Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog el. lign. Indgående relevant erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og komorbide lidelser som angst, depression, OCD, tourette, stress m.m. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse og faglig supervision både internt og eksternt. Al personale modtager løbende faglig supervision af eksterne supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf 6 Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af progression, anvendt metode, nye mål og anbefalinger til indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed Der afholdes status- og netværksmøde hver 6. måned eller 1 gang om året. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf

9 BOAS Mentor til unge under 18 år Målgruppe Normalt og højtbegavede unge borgere med autisme spektrum forstyrrelse. Aldersgruppe: 15 til 17 år. Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte. Kan omfatte borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp. Tilbuddets målgruppe omfatter: Målgruppe 1: Borgeren med et mindre støttebehov. Borgeren har behov for aftalt og tilbagevendende hjælp og støtte for at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv. 1 fast aftale/uge. Målgruppe 2: Borgeren med et moderat behov for støtte. Borgeren med behov for aftalt vedvarende hjælp, støtte og vejledning for at tage vare på sig selv. 1-3 faste aftaler/uge. Målgruppe 3: Borgeren med et betydeligt og omfattende behov for støtte. Borgeren med et behov for hjælp, støtte og pædagogisk/social indsats for at tage vare på sig selv. Borgeren er som udgangspunkt ikke selv opsøgende. Der er herudover mulighed for at etablere løsninger for borgeren der har særligt komplicerede behov og/eller som står på venteliste til anden afdeling i BOAS Hovedstaden. Lovgrundlag: Serviceloven 52, stk. 3. Antal pladser: Efter behov. Indskrivningstakst: Timetakst Kr Målgruppe 1: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 2: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 3: Individuel beregning Indhold Socialpædagogisk udredning og støtte. Brobygning mellem barndom, ungdom og voksenliv. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer og håndtering af medicin. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. 7

10 Hjælp til at skabe og opretholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i, at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/dagbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Borgeren modtager tilbud om halvårlige trivselssamtaler med afdelingsleder i BOAS Mentor. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumentere det pædagogiske arbejde. Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse med massagesæde Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Netcafe Multimediekælder med spilkonsoller Have 8

11 BOAS Mentor Light Målgruppe BOAS Mentor Light (BML) er et tilbud til borgere, som har været indskrevet i BOAS Mentor. Borgeren har opnået en høj grad af selvstændighed, men har fortsat brug for en livline og til tider 1:1 støtte, coaching og vejledning. Normalt og højtbegavede borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse Voksne i alle aldre Borgere med behov for periodevis støtte, coaching og vejledning Indhold Socialpædagogisk støtte, coaching og vejledning. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Borgeren og socialkonsulenten aftaler ad hoc og efter behov hjemmebesøg eller andet møde. Kontakt minimum 1 gang ugentlig via telefon, sms eller mail. De socialpædagogiske indsats er tilrettelagt efter borgerens behov for kontakt, hvilket betyder at socialkonsulenten kan arbejde på skæve tidspunkter. Borgeren har mulighed for at kontakte socialkonsulenten døgnet rundt, ugens syv dage. Borgeren har således altid en livline. Mulighed for individuelle socialpædagogiske samtaler. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at skabe og vedligeholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi. Vejledning og støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlig myndighed fx bank og læge. Samarbejde med relevant netværk. Fx offentlige instanser, behandlingstilbud, arbejdsplads/beskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Lovgrundlag: Serviceloven 85. Antal pladser: Indskrivningstakst: Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efter behov. Grundpris: 5229 kr. pr. mdr. (dækker adm. og forberedelse). Klub pris: 6986 kr. pr. mdr. Fast mdr. pris = kr. Hertil lægges timetakst kr. 627 (der faktureres for afholdte 1:1 timer). Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. 9

12 Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Statusrapport udarbejdes hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og anbefalinger gives. Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Socialkonsulenten dokumenterer løbende sit timeforbrug. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). 10

13 KLUB BOAS et fritidstilbud Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: Unge og voksne i alle aldre. Borgeren skal selv kunne befordre sig til og fra klublokalerne på Frederiksberg. Indhold Klubben er struktureret ved detaljeret månedligt klubprogram, som sendes til alle medlemmer sidste uge inden månedsstart. En klubaktivitet adviseres dagen før ved en service SMS til borgeren. Klubben tilbyder 1 3 aktiviteter om ugen i 48 uger om året. Klubben holder lukket i ugerne 29, 30 og 52. Klub aktiviteterne tager udgangspunkt i noget rart og inspirerende. Hver uge: Onsdagsklub kl Fast fællesmiddag. Forskellige aktiviteter annonceres. Forår og efterår, særligt tilrettelagt forløb, som løber over 6-8 gange, f.eks.: Madklub: Der er plads til 3 borgere. Samarbejde omkring indkøb, madlavning og hygiejne (ADL træning). Mindfulness Der er plads til 4 borgere. Styrke opmærksomhed og koncentration Sports aktivitet Pinball, teater, biograftur og temaaften med relevant indhold. Arrangementer med udgangspunkt i danske traditioner f. eks. sommerfest og julefest. Klub BOAS udvikles kontinuerligt i takt med medlemmernes behov. Personale Socialkonsulenter ansat i BOAS Mentor med flg. baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog el. lign. Indgående erfaring og viden indenfor målgruppen; Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og komorbide lidelser som angst, depression, OCD, tourette, stress m.m. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse og faglig supervision både internt og eksternt. Timelønnede klubmedarbejdere: Lovgrundlag: Serviceloven 104 Antal pladser: Indskrivningstakst: Efter behov. Kr pr. måned Relevant studie eller uddannelse Erfaring med målgruppen Klubmedarbejderne modtager løbende interne supervision Løbende ekskursioner til kulturelle aktiviteter i byen omkring os. Både hverdage og i weekenderne. 4 6 årlige fællesarrangementer med BOAS Hovedstaden. F. eks. Skitur, Go Kart, 11

14 Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Kontaktoplysninger Klub BOAS Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Det er muligt at få lys-terapi samt massage via massagesæde. Kvalitetsmål Klub BOAS skal: Være med til at bryde social isolation. Give mulighed for netværksdannelse. Skabe/opbygge og vedligeholde sociale kontakter. Styrke sociale kompetencer. Alle programsatte klubaktiviteter gennemføres, men det er et kvantitativt succeskriterium, at hver aktivitet skal have tre til 10 deltagende medlemmer. Opfølgning/Dokumentation Der fremsendes kort statusskrivelse til bevilgende myndighed 1 gang årligt. Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). 12

15 BOAS NØRREBRO Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: 18 til 33 år. Borgere med behov for omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen. Borgere der har behov for at bo i egen lejlighed i sammenhæng med en fælles lokaler, men som kan klare sig uden døgnstøtte. Indhold Socialpædagogisk støtte og behandling. Leje af lejlighed og mulighed for brug af fælleslokaler. Mulighed for deltagelse i aktiviteter og social kontakt 21 timer/uge i fælleslokaler. Fællesspisning fire gange om ugen samt fælles aktiviteter løbende. Mulighed for deltagelse i samtalegrupper. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. 1-5 ugentlige aftaler med socialkonsulent. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer og håndtering af medicin. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. Hjælp til at skabe og opretholde socialt netværk, kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/ dag-beskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. I særlige tilfælde kan rammen tilpasses individuelt ud fra borgerens aktuelle behov, efter aftale med bevilgende myndighed. Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 12 Indskrivningstakst, standard: Kr pr. måned. måned (kan reguleres efter individuel vurdering, hvor der er behov for at fravige standardydelsen) 13

16 Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Centralt beliggende på Nørrebro i København. Fælleslokaler indeholder: Køkken- og spisefaciliteter Netcafe Hjemmebiograf Hver lejlighed består af: To værelser Køkken Toilet/bad eller toilet/brusekabine Lejlighederne varierer i størrelse fra 40 m2 til 60 m2. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Halvårlig måling af evne til at strukturere og organisere daglige praktiske gøremål (ADL-niveau). Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Nørrebro Husumgade 38, st København N Afdelingsleder Eva Garde Tlf / Kvalitetsmål At borgeren udskrives med mindre støtte i egen lejlighed. Borgeren skal i indskrivningsforløbet gennemgå en personlig udvikling, hvor selvværd og ansvar for eget liv styrkes. Borgeren skal opnå øget selvstændighed gennem indøvelse af kompenserende strategier for sit handicap. 14

17 BOAS NØRREBRO - UDSLUSNING Målgruppe En udslusningsplads er en indskrivningsform, der afslutter en indskrivning i BOAS Nørrebro. Støtten justeres for at frigøre beboeren fra tilbuddet. Det vurderes i en dialog mellem kommunen, BOAS Nørrebro og beboeren selv, hvornår beboeren er parat til at overgå til en udslusningsplads. Længden af udslusningsperioden fastsættes ud fra den enkelte borgers situation og behov, dog maksimalt 1 år. Indhold Udslusningspladserne er etableret med henblik på at skabe optimal smidighed i overgangen til mindre støtte. Pladserne har således reduceret adgang til bostedets ydelser fx fællesspisning. Udslusningen kan derfor foregå i egen lejlighed i hjemkommunen, hvor man fastholder den vejleder, man har opbygget en tillidsfuld relation til gennem indskrivningsperioden. Personale Det vil altid være uddannet personale som knyttes til udslusningspladserne. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om den unge vil have størst udbytte af at fastholde sin vejleder fra BOAS Nørrebro gennem udslusningsforløbet, eller om det tværtimod kan være en fordel at få tildelt en ny vejleder det sidste kan fx være hensigtsmæssigt, hvis en ung ønsker at flytte til sin hjemkommune med mentorstøtte dér. Fysiske rammer Udslusningen kan foregå i den samme lejlighed, som den unge har boet i gennem indskrivningen. BOAS Nørrebro kan også i en periode give støtten i den nye lejlighed, som den unge flytter ind i efter, forløbet i BOAS Nørrebro er afsluttet. Den nye lejlighed, den unge flytter ind i, vil ofte være en bolig gennem den kommunale boligopskrivning. Kvalitetsmål At den unge udskrives til egen lejlighed med samme eller mindre støtte. At den unge forberedes på at modtage støtte fra andre fagpersoner. At den unge trives med den nedsatte støtte. At den unge ikke føler sig isoleret i egen bolig og har opbygget sit eget netværk i den grad, det søges muligt. At den unge til en vis grad mestrer selvstændighed inden for ADL funktioner eller at behov for støtte inden for ADL er beskrevet og iværksat. At den unges erhvervs og uddannelsesmæssige behov og evner er afdækket og udredt Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 2 Indskrivningstakst (excl. tilvalgsydelser): Kr pr. måned (2013) 15

18 Opfølgning/dokumentation I forbindelse med overflytning til en udslusningsplads aftales møder med kommunen. På disse møde aftales en konkret plan for, hvilken bolig beboeren skal flytte til efter udslusningsperioden, og hvad der er behov for efter udslusningsperioden (fx kommunale- eller andre typer støttetimer). Der er i BOAS Nørrebro stort fokus på vigtigheden i dette samarbejde. 16

19 BOAS VALBY Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: 18 til 35 år. Borgere med behov for betydelig og omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen. Borgere der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, med behov for rådighedsvagt/nattevagt. Indhold Socialpædagogisk støtte og behandling. Leje af lejlighed i opgangen eller i umiddelbar nærhed af fælleslokaler. Mulighed for deltagelse i aktiviteter og social kontakt 45 timer/uge i fælleslokaler. Rådighedsvagt (sovende nattevagt) (aftner før hverdage 23:59-08:00, fredage 21:00-05:00, lørdage 22:00-06:00). Fælles spisning syv gange om ugen (morgenmad og aftensmad på hverdage samt frokost i weekend). Tilbud om fysisk vækning Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. 17 Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag, samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer, medicin, mv. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. Hjælp til at skabe og opretholde socialt netværk, kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder; fx bank, læge mv. Samarbejde med relevante netværk. Eksempelvis offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/ dagbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 8 Indskrivningstakst: Kr pr. måned (kan reguleres efter individuel vurdering, hvor der er behov for at fravige standard-ydelsen)

20 Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring og viden indenfor målgruppen, Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Centralt beliggende i Valby i København. Fælleslokaler indeholder: Køkken Spisestue Tv-stue Net-cafe Bad/toilet Have med bålplads Vaskekælder Hver lejlighed består af: 2 værelser Køkken Toilet/bad Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Systematisk intern opfølgning hver anden måned mellem borger, socialkonsulent og leder. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumentere det pædagogiske arbejde. Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Valby Vigerslevvej Valby Afdelingsleder Christina Hartmayer Tlf Kvalitetsmål At borgeren udskrives med mindre støtte i egen lejlighed eller til andet botilbud. At borgeren opnår øget selvstændiggørelse indenfor følgende fire indsatsområder: 1) Psykologisk (eks. selverkendelse, selvværd) 2) Sociale kompetencer 3) Krav fra omverdenen 4) Daglige praktiske gøremål (ADL) 18

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere