Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN"

Transkript

1 Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013

2 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS Mentor til voksne borgere... 5 BOAS Mentor til unge under 18 år... 7 BOAS Mentor Light... 9 KLUB BOAS et fritidstilbud BOAS Nørrebro BOAS Nørrebro - UDSLUSNING BOAS Valby BOAS Valby - UDSLUSNING BOAS Frederiksberg Introforløb til BOAS Frederiksberg BOAS Frederiksberg UDSLUSNING Skærmet plads... 25

3 BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse Den Sociale Udviklingsfond (SUF) ønsker med dette ydelseskatalog, at give et overblik over de ydelser, som BOAS Hovedstadens fire afdelinger i 2013 tilbyder normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Et let tilgængeligt arbejdsredskab Formålet med ydelseskataloget er at tilbyde et let tilgængeligt opslagsværk til de kommunale fagpersoner og fagledere, der træffer afgørelser om tildeling af sociale ydelser til målgruppen efter Serviceloven. Ydelseskataloget kan være med til at give tydelighed i visitationen, herunder sikre, at der er overensstemmelse mellem den enkelte borgers behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til. Ydelseskataloget beskriver det enkelte tilbuds helhedsorienterede indsats over for den enkelte borgers varierede ressourcer. Således specificerer kataloget sammenhængen mellem borgerens funktionsniveau og den faglige tilgang og de metoder, den enkelte afdeling i BOAS Hovedstaden tilbyder. Den Sociale Udviklingsfond (SUF) blev etableret i 1991 og er en privat nonprofit fond med afdelinger fordelt over hele landet. Afdelingerne tilbyder socialpædagogiske løsninger til unge og voksne. Se mere på En vifte af faglighed BOAS Hovedstaden består af fire selvstændige afdelinger + et klub tilbud: BOAS Mentor Klub BOAS BOAS Nørrebro BOAS Valby BOAS Frederiksberg De fire afdelinger bygger på et fælles værdi- og metodegrundlag. Udgangspunktet er en autismespecifik pædagogik, der er orienteret mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder og funktioner i forhold til at håndtere psykosociale, beskæftigelsesmæssige og praktiske vanskeligheder. Den specifikke støtte foregår med udgangspunkt i den enkelte borgers hverdag og tilrettelægges ud fra vedkommendes aktuelle behov. En del af indsatsen vil ofte være direkte kompenserende for Autisme Spektrum Forstyrrelsen. De fire afdelinger adskiller sig fra hinanden ved at have hver sin autismespecifikke målgruppe og faglige tilgang rettet mod borgere med forskellige funktionsniveauer. Således tilbyder BOAS Hovedstaden en vifte af faglighed, der kan rumme og understøtte den enkelte borgers udvikling og behov gennem en årrække. 1

4 Ydelsesoversigt Fælles Målgruppe Aldersgruppe Specifik målgruppe Tilbud Normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (Aspergers Syndrom) med evt. Ko-morbide tilstande Voksne i alle aldre Unge 15 til 17 år Voksne i alle aldre Unge og voksne Voksne 18 til 33 år Voksne 18 til 33 år Voksne 18 til 35 år Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte Borgere med behov for periodevis støtte. Borgere, der har behov for at styrke sociale kompetencer, bryde social isolation og skabe netværk Borgere med behov for omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere med behov for betydelig og omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere med behov for omfattende og massiv hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere,der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere, der selv kan befordre sig til og fra klublokalerne på Frederiksberg Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, støttecenter o. lign., men som kan klare sig uden døgnstøtte Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, hvor der er mulighed for rådighedsvagt/ nattevagt Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, og med behov for vågen nattevagt BOAS Mentor, voksne BOAS Mentor, unge BOAS Mentor Light Klub BOAS BOAS Nørrebro BOAS Valby BOAS Frederiksberg Er det umuligt at finde et tilbud i viften der matcher borgeren, så ring endelig. Vi har stor erfaring i at tilrettelægge og tilpasse indsats individuelt. Meget er muligt! 2

5 BOAS Hovedstaden tilbyder også Som en naturlig forlængelse af fagligheden i BOAS Hovedstaden tilbydes: Foredrag og kurser for borgere, fagfolk og pårørende. Konsulentopgaver for kommuner. Konsulentopgaver for sociale tilbud samt uddannelses- og arbejdsmarkedstilbud, der henvender sig til målgruppen. Udvikling af nye autisme-rettede pædagogiske indsatser. Socialpædagogisk udredningsforløb for borgere med ASF. Faglig udvikling BOAS Hovedstaden arbejder kontinuerligt på at udvikle og fastholde en høj og konkurrencedygtig pædagogisk faglighed. Samarbejdet mellem de 4 afdelinger i BOAS hovedstaden har til formål at skabe et dynamisk fagligt miljø. Medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger skaber gennem fælles temadage og tværgående samarbejde rum for videndeling. Der stræbes mod at skabe en faglig kultur, hvor nysgerrighed og respekt er bærende elementer. Ydelseskatalogets opbygning For hvert af de fire tilbud i BOAS Hovedstaden beskriver ydelseskataloget følgende: Målgruppe Lovgrundlag Antal pladser Indskrivningstakst Ydelsens indhold Personalets kompetencer Fysiske rammer Kvalitetsmål for ydelsen Ydelsens opfølgning Kontaktoplysninger 3

6 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden Autisme Spektrum Forstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse diagnosticeret efter WHO s diagnosesystem ICD-10 (gruppe F84). En Autisme Spektrum Forstyrrelse er bl.a. kendetegnet ved et afgrænset funktionsniveau i forhold til socialt samspil og empati, en indskrænket eksekutiv funktion samt en usædvanlig læringsprofil. BOAS Hovedstadens fire afdelinger tager sig af forskellige målgrupper inden for autismespektret, men overordnet henvender BOAS Hovedstaden sig til følgende målgrupper: Normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (Aspergers Syndrom). Borgere med evt. komorbide tilstande, som angst, depression, ADHD, OCD osv. Borgere med behov for én eller flere af følgende udviklingsindsatser: o Personlige kompetencer o Sociale kompetencer o Praktiske færdigheder/kompetencer o Beskæftigelses-kompetencer Borgere med behov for selvstændiggørelse og udvikling af ansvar i eget liv. De fire afdelinger modtager ikke: Borgere med generel voldelig og truende adfærd Borgere med aktivt misbrug Borgere med aktiv kriminalitet Borgere med tilbagevendende og/eller vedvarende psykotisk/skizoid lidelse 4

7 BOAS Mentor til voksne borgere Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelse. Aldersgruppe: Voksne i alle aldre. Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte. Kan omfatte borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp. Tilbuddets 3 specifikke målgrupper omfatter: Målgruppe 1: Borgere med et mindre støttebehov. Borgeren har behov for løbende aftalt støtte for at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at håndtere og drage omsorg for eget liv. Målgruppe 2: Borgere med et moderat behov for udvikling og støtte. Borgere med behov for aftalt vedvarende støtte, coaching og vejledning for at tage vare på egen udvikling og drage omsorg for eget liv. Målgruppe 3: Borgere med betydeligt og omfattede behov for udvikling og støtte. Borgere med et behov for vedvarende støtte, coaching og særligt tilrettelagt socialpædagogisk indsats for at tage vare på egen udvikling. Borgeren er som udgangspunkt ikke selv opsøgende. Rammen tilpasses borgerens behov. Der er herudover mulighed for at etablere løsninger for borgeren, der har særligt komplicerede behov og/eller som står på venteliste til anden afdeling i BOAS Hovedstaden. Lovgrundlag: Serviceloven 85. Antal pladser: Indskrivningstakst: Efter behov. Timetakst Kr. 627 kr. Målgruppe 1: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 2: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 3: Individuel beregning Indhold Socialpædagogisk udredning og støtte. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Den socialpædagogiske indsats er tilrettelagt efter borgerens behov for kontakt, hvilket betyder at socialkonsulenterne kan arbejde på skæve tidspunkter. Socialkonsulenterne er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for akut telefonisk kontakt og støtte. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov herunder stressprofil. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag, samt fortage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvare, medicin m.v. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter og træning i sociale færdigheder. 5

8 Støtte til at skabe og opretholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Vejledning i at administrere egen økonomi. Vejledning i økonomistyring og større nyanskaffelser. Vejledning og træning i mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/dagsbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Mulighed for leje af lejlighed. Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog el. lign. Indgående relevant erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og komorbide lidelser som angst, depression, OCD, tourette, stress m.m. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse og faglig supervision både internt og eksternt. Al personale modtager løbende faglig supervision af eksterne supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf 6 Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af progression, anvendt metode, nye mål og anbefalinger til indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed Der afholdes status- og netværksmøde hver 6. måned eller 1 gang om året. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf

9 BOAS Mentor til unge under 18 år Målgruppe Normalt og højtbegavede unge borgere med autisme spektrum forstyrrelse. Aldersgruppe: 15 til 17 år. Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte. Kan omfatte borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp. Tilbuddets målgruppe omfatter: Målgruppe 1: Borgeren med et mindre støttebehov. Borgeren har behov for aftalt og tilbagevendende hjælp og støtte for at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv. 1 fast aftale/uge. Målgruppe 2: Borgeren med et moderat behov for støtte. Borgeren med behov for aftalt vedvarende hjælp, støtte og vejledning for at tage vare på sig selv. 1-3 faste aftaler/uge. Målgruppe 3: Borgeren med et betydeligt og omfattende behov for støtte. Borgeren med et behov for hjælp, støtte og pædagogisk/social indsats for at tage vare på sig selv. Borgeren er som udgangspunkt ikke selv opsøgende. Der er herudover mulighed for at etablere løsninger for borgeren der har særligt komplicerede behov og/eller som står på venteliste til anden afdeling i BOAS Hovedstaden. Lovgrundlag: Serviceloven 52, stk. 3. Antal pladser: Efter behov. Indskrivningstakst: Timetakst Kr Målgruppe 1: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 2: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 3: Individuel beregning Indhold Socialpædagogisk udredning og støtte. Brobygning mellem barndom, ungdom og voksenliv. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer og håndtering af medicin. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. 7

10 Hjælp til at skabe og opretholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i, at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/dagbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Borgeren modtager tilbud om halvårlige trivselssamtaler med afdelingsleder i BOAS Mentor. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumentere det pædagogiske arbejde. Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse med massagesæde Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Netcafe Multimediekælder med spilkonsoller Have 8

11 BOAS Mentor Light Målgruppe BOAS Mentor Light (BML) er et tilbud til borgere, som har været indskrevet i BOAS Mentor. Borgeren har opnået en høj grad af selvstændighed, men har fortsat brug for en livline og til tider 1:1 støtte, coaching og vejledning. Normalt og højtbegavede borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse Voksne i alle aldre Borgere med behov for periodevis støtte, coaching og vejledning Indhold Socialpædagogisk støtte, coaching og vejledning. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Borgeren og socialkonsulenten aftaler ad hoc og efter behov hjemmebesøg eller andet møde. Kontakt minimum 1 gang ugentlig via telefon, sms eller mail. De socialpædagogiske indsats er tilrettelagt efter borgerens behov for kontakt, hvilket betyder at socialkonsulenten kan arbejde på skæve tidspunkter. Borgeren har mulighed for at kontakte socialkonsulenten døgnet rundt, ugens syv dage. Borgeren har således altid en livline. Mulighed for individuelle socialpædagogiske samtaler. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at skabe og vedligeholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi. Vejledning og støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlig myndighed fx bank og læge. Samarbejde med relevant netværk. Fx offentlige instanser, behandlingstilbud, arbejdsplads/beskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Lovgrundlag: Serviceloven 85. Antal pladser: Indskrivningstakst: Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efter behov. Grundpris: 5229 kr. pr. mdr. (dækker adm. og forberedelse). Klub pris: 6986 kr. pr. mdr. Fast mdr. pris = kr. Hertil lægges timetakst kr. 627 (der faktureres for afholdte 1:1 timer). Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. 9

12 Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Statusrapport udarbejdes hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og anbefalinger gives. Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Socialkonsulenten dokumenterer løbende sit timeforbrug. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). 10

13 KLUB BOAS et fritidstilbud Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: Unge og voksne i alle aldre. Borgeren skal selv kunne befordre sig til og fra klublokalerne på Frederiksberg. Indhold Klubben er struktureret ved detaljeret månedligt klubprogram, som sendes til alle medlemmer sidste uge inden månedsstart. En klubaktivitet adviseres dagen før ved en service SMS til borgeren. Klubben tilbyder 1 3 aktiviteter om ugen i 48 uger om året. Klubben holder lukket i ugerne 29, 30 og 52. Klub aktiviteterne tager udgangspunkt i noget rart og inspirerende. Hver uge: Onsdagsklub kl Fast fællesmiddag. Forskellige aktiviteter annonceres. Forår og efterår, særligt tilrettelagt forløb, som løber over 6-8 gange, f.eks.: Madklub: Der er plads til 3 borgere. Samarbejde omkring indkøb, madlavning og hygiejne (ADL træning). Mindfulness Der er plads til 4 borgere. Styrke opmærksomhed og koncentration Sports aktivitet Pinball, teater, biograftur og temaaften med relevant indhold. Arrangementer med udgangspunkt i danske traditioner f. eks. sommerfest og julefest. Klub BOAS udvikles kontinuerligt i takt med medlemmernes behov. Personale Socialkonsulenter ansat i BOAS Mentor med flg. baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog el. lign. Indgående erfaring og viden indenfor målgruppen; Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og komorbide lidelser som angst, depression, OCD, tourette, stress m.m. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse og faglig supervision både internt og eksternt. Timelønnede klubmedarbejdere: Lovgrundlag: Serviceloven 104 Antal pladser: Indskrivningstakst: Efter behov. Kr pr. måned Relevant studie eller uddannelse Erfaring med målgruppen Klubmedarbejderne modtager løbende interne supervision Løbende ekskursioner til kulturelle aktiviteter i byen omkring os. Både hverdage og i weekenderne. 4 6 årlige fællesarrangementer med BOAS Hovedstaden. F. eks. Skitur, Go Kart, 11

14 Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Kontaktoplysninger Klub BOAS Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Det er muligt at få lys-terapi samt massage via massagesæde. Kvalitetsmål Klub BOAS skal: Være med til at bryde social isolation. Give mulighed for netværksdannelse. Skabe/opbygge og vedligeholde sociale kontakter. Styrke sociale kompetencer. Alle programsatte klubaktiviteter gennemføres, men det er et kvantitativt succeskriterium, at hver aktivitet skal have tre til 10 deltagende medlemmer. Opfølgning/Dokumentation Der fremsendes kort statusskrivelse til bevilgende myndighed 1 gang årligt. Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). 12

15 BOAS NØRREBRO Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: 18 til 33 år. Borgere med behov for omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen. Borgere der har behov for at bo i egen lejlighed i sammenhæng med en fælles lokaler, men som kan klare sig uden døgnstøtte. Indhold Socialpædagogisk støtte og behandling. Leje af lejlighed og mulighed for brug af fælleslokaler. Mulighed for deltagelse i aktiviteter og social kontakt 21 timer/uge i fælleslokaler. Fællesspisning fire gange om ugen samt fælles aktiviteter løbende. Mulighed for deltagelse i samtalegrupper. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. 1-5 ugentlige aftaler med socialkonsulent. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer og håndtering af medicin. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. Hjælp til at skabe og opretholde socialt netværk, kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/ dag-beskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. I særlige tilfælde kan rammen tilpasses individuelt ud fra borgerens aktuelle behov, efter aftale med bevilgende myndighed. Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 12 Indskrivningstakst, standard: Kr pr. måned. måned (kan reguleres efter individuel vurdering, hvor der er behov for at fravige standardydelsen) 13

16 Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Centralt beliggende på Nørrebro i København. Fælleslokaler indeholder: Køkken- og spisefaciliteter Netcafe Hjemmebiograf Hver lejlighed består af: To værelser Køkken Toilet/bad eller toilet/brusekabine Lejlighederne varierer i størrelse fra 40 m2 til 60 m2. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Halvårlig måling af evne til at strukturere og organisere daglige praktiske gøremål (ADL-niveau). Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Nørrebro Husumgade 38, st København N Afdelingsleder Eva Garde Tlf / Kvalitetsmål At borgeren udskrives med mindre støtte i egen lejlighed. Borgeren skal i indskrivningsforløbet gennemgå en personlig udvikling, hvor selvværd og ansvar for eget liv styrkes. Borgeren skal opnå øget selvstændighed gennem indøvelse af kompenserende strategier for sit handicap. 14

17 BOAS NØRREBRO - UDSLUSNING Målgruppe En udslusningsplads er en indskrivningsform, der afslutter en indskrivning i BOAS Nørrebro. Støtten justeres for at frigøre beboeren fra tilbuddet. Det vurderes i en dialog mellem kommunen, BOAS Nørrebro og beboeren selv, hvornår beboeren er parat til at overgå til en udslusningsplads. Længden af udslusningsperioden fastsættes ud fra den enkelte borgers situation og behov, dog maksimalt 1 år. Indhold Udslusningspladserne er etableret med henblik på at skabe optimal smidighed i overgangen til mindre støtte. Pladserne har således reduceret adgang til bostedets ydelser fx fællesspisning. Udslusningen kan derfor foregå i egen lejlighed i hjemkommunen, hvor man fastholder den vejleder, man har opbygget en tillidsfuld relation til gennem indskrivningsperioden. Personale Det vil altid være uddannet personale som knyttes til udslusningspladserne. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om den unge vil have størst udbytte af at fastholde sin vejleder fra BOAS Nørrebro gennem udslusningsforløbet, eller om det tværtimod kan være en fordel at få tildelt en ny vejleder det sidste kan fx være hensigtsmæssigt, hvis en ung ønsker at flytte til sin hjemkommune med mentorstøtte dér. Fysiske rammer Udslusningen kan foregå i den samme lejlighed, som den unge har boet i gennem indskrivningen. BOAS Nørrebro kan også i en periode give støtten i den nye lejlighed, som den unge flytter ind i efter, forløbet i BOAS Nørrebro er afsluttet. Den nye lejlighed, den unge flytter ind i, vil ofte være en bolig gennem den kommunale boligopskrivning. Kvalitetsmål At den unge udskrives til egen lejlighed med samme eller mindre støtte. At den unge forberedes på at modtage støtte fra andre fagpersoner. At den unge trives med den nedsatte støtte. At den unge ikke føler sig isoleret i egen bolig og har opbygget sit eget netværk i den grad, det søges muligt. At den unge til en vis grad mestrer selvstændighed inden for ADL funktioner eller at behov for støtte inden for ADL er beskrevet og iværksat. At den unges erhvervs og uddannelsesmæssige behov og evner er afdækket og udredt Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 2 Indskrivningstakst (excl. tilvalgsydelser): Kr pr. måned (2013) 15

18 Opfølgning/dokumentation I forbindelse med overflytning til en udslusningsplads aftales møder med kommunen. På disse møde aftales en konkret plan for, hvilken bolig beboeren skal flytte til efter udslusningsperioden, og hvad der er behov for efter udslusningsperioden (fx kommunale- eller andre typer støttetimer). Der er i BOAS Nørrebro stort fokus på vigtigheden i dette samarbejde. 16

19 BOAS VALBY Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: 18 til 35 år. Borgere med behov for betydelig og omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen. Borgere der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, med behov for rådighedsvagt/nattevagt. Indhold Socialpædagogisk støtte og behandling. Leje af lejlighed i opgangen eller i umiddelbar nærhed af fælleslokaler. Mulighed for deltagelse i aktiviteter og social kontakt 45 timer/uge i fælleslokaler. Rådighedsvagt (sovende nattevagt) (aftner før hverdage 23:59-08:00, fredage 21:00-05:00, lørdage 22:00-06:00). Fælles spisning syv gange om ugen (morgenmad og aftensmad på hverdage samt frokost i weekend). Tilbud om fysisk vækning Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. 17 Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag, samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer, medicin, mv. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. Hjælp til at skabe og opretholde socialt netværk, kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder; fx bank, læge mv. Samarbejde med relevante netværk. Eksempelvis offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/ dagbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 8 Indskrivningstakst: Kr pr. måned (kan reguleres efter individuel vurdering, hvor der er behov for at fravige standard-ydelsen)

20 Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring og viden indenfor målgruppen, Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Centralt beliggende i Valby i København. Fælleslokaler indeholder: Køkken Spisestue Tv-stue Net-cafe Bad/toilet Have med bålplads Vaskekælder Hver lejlighed består af: 2 værelser Køkken Toilet/bad Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Systematisk intern opfølgning hver anden måned mellem borger, socialkonsulent og leder. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumentere det pædagogiske arbejde. Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Valby Vigerslevvej Valby Afdelingsleder Christina Hartmayer Tlf Kvalitetsmål At borgeren udskrives med mindre støtte i egen lejlighed eller til andet botilbud. At borgeren opnår øget selvstændiggørelse indenfor følgende fire indsatsområder: 1) Psykologisk (eks. selverkendelse, selvværd) 2) Sociale kompetencer 3) Krav fra omverdenen 4) Daglige praktiske gøremål (ADL) 18

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

SUF. BOAS Hovedstaden. BOAS Hovedstaden skaber rolige rammer om hverdagens uforudsigeligheder for unge og voksne med Aspergers Syndrom

SUF. BOAS Hovedstaden. BOAS Hovedstaden skaber rolige rammer om hverdagens uforudsigeligheder for unge og voksne med Aspergers Syndrom SUF Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond» skaber rolige rammer om hverdagens uforudsigeligheder for unge og voksne med Aspergers Syndrom 2 Indhold Værdier... 3 Målgruppe... 4 Formål og

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond SUF Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond SUF SYD SUF SYD s vision er at udvikle og arbejde med metoder og indhold som gør den afgørende forskel for unge og familier»med betydelige personlige

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Asgaard Bofællesskab Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Fonden Asgaard 2014 Indhold Indledning 2 Beskrivelse 2 Målgruppe 3 Brugerråd 3 Visitering

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune

Ydelseskatalog. Psykiatri- og Handicapafdelingen. Ikast-Brande Kommune Ydelseskatalog Psykiatri- og Handicapafdelingen Ikast-Brande Kommune 1 Indledning Dette ydelseskatalog er et værktøj for myndighed og udfører ved den indledende dialog om bevillinger til beboere på Ikast-Brande

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen Ydelseskatalog Bo-støttecenter Reberbanen November 2013 Forord Bo-støttecenter Reberbanen er et bosted for voksne borgere, der på forskellig vis er præget af et nedsat funktionsniveau, grundet forskellige

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Hovmosegaard - læring for livet

Hovmosegaard - læring for livet Om os Velkommen til Hovmosegaard - Vi er optaget af det, der virker i Allerød og i Farum er stiftet af og ejes af tidligere tømrermester Ole Hjort Jensen. Begge tilbud drives ud fra et socialøkonomisk

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015 Ydelsesbeskrivelse Afdeling Agerbo Målgruppe: Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Haugevej 25, 7400 Herning Tel. 96284800 handicapcenter@herning.dk www.handicapcenter.herning.dk 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

2010 Autismekonsulenterne.dk

2010 Autismekonsulenterne.dk 2010 Autismekonsulenterne.dk [YDELSEKATALOG] For Boligfællesskabet Freyas Kvarter Forord Indledningsvis vil Autismekonsulenterne.dk takke for forespørgelsen på etableringen og driften af et boligfællesskab

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85

1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte i eget hjem (serviceloven 85) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Socialpædagogisk støtte i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 85 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere