Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN"

Transkript

1 Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013

2 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS Mentor til voksne borgere... 5 BOAS Mentor til unge under 18 år... 7 BOAS Mentor Light... 9 KLUB BOAS et fritidstilbud BOAS Nørrebro BOAS Nørrebro - UDSLUSNING BOAS Valby BOAS Valby - UDSLUSNING BOAS Frederiksberg Introforløb til BOAS Frederiksberg BOAS Frederiksberg UDSLUSNING Skærmet plads... 25

3 BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse Den Sociale Udviklingsfond (SUF) ønsker med dette ydelseskatalog, at give et overblik over de ydelser, som BOAS Hovedstadens fire afdelinger i 2013 tilbyder normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Et let tilgængeligt arbejdsredskab Formålet med ydelseskataloget er at tilbyde et let tilgængeligt opslagsværk til de kommunale fagpersoner og fagledere, der træffer afgørelser om tildeling af sociale ydelser til målgruppen efter Serviceloven. Ydelseskataloget kan være med til at give tydelighed i visitationen, herunder sikre, at der er overensstemmelse mellem den enkelte borgers behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til. Ydelseskataloget beskriver det enkelte tilbuds helhedsorienterede indsats over for den enkelte borgers varierede ressourcer. Således specificerer kataloget sammenhængen mellem borgerens funktionsniveau og den faglige tilgang og de metoder, den enkelte afdeling i BOAS Hovedstaden tilbyder. Den Sociale Udviklingsfond (SUF) blev etableret i 1991 og er en privat nonprofit fond med afdelinger fordelt over hele landet. Afdelingerne tilbyder socialpædagogiske løsninger til unge og voksne. Se mere på En vifte af faglighed BOAS Hovedstaden består af fire selvstændige afdelinger + et klub tilbud: BOAS Mentor Klub BOAS BOAS Nørrebro BOAS Valby BOAS Frederiksberg De fire afdelinger bygger på et fælles værdi- og metodegrundlag. Udgangspunktet er en autismespecifik pædagogik, der er orienteret mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder og funktioner i forhold til at håndtere psykosociale, beskæftigelsesmæssige og praktiske vanskeligheder. Den specifikke støtte foregår med udgangspunkt i den enkelte borgers hverdag og tilrettelægges ud fra vedkommendes aktuelle behov. En del af indsatsen vil ofte være direkte kompenserende for Autisme Spektrum Forstyrrelsen. De fire afdelinger adskiller sig fra hinanden ved at have hver sin autismespecifikke målgruppe og faglige tilgang rettet mod borgere med forskellige funktionsniveauer. Således tilbyder BOAS Hovedstaden en vifte af faglighed, der kan rumme og understøtte den enkelte borgers udvikling og behov gennem en årrække. 1

4 Ydelsesoversigt Fælles Målgruppe Aldersgruppe Specifik målgruppe Tilbud Normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (Aspergers Syndrom) med evt. Ko-morbide tilstande Voksne i alle aldre Unge 15 til 17 år Voksne i alle aldre Unge og voksne Voksne 18 til 33 år Voksne 18 til 33 år Voksne 18 til 35 år Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte Borgere med behov for periodevis støtte. Borgere, der har behov for at styrke sociale kompetencer, bryde social isolation og skabe netværk Borgere med behov for omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere med behov for betydelig og omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere med behov for omfattende og massiv hjælp, støtte og omsorg i hverdagen Borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere,der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp Borgere, der selv kan befordre sig til og fra klublokalerne på Frederiksberg Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, støttecenter o. lign., men som kan klare sig uden døgnstøtte Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, hvor der er mulighed for rådighedsvagt/ nattevagt Borgere, der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, og med behov for vågen nattevagt BOAS Mentor, voksne BOAS Mentor, unge BOAS Mentor Light Klub BOAS BOAS Nørrebro BOAS Valby BOAS Frederiksberg Er det umuligt at finde et tilbud i viften der matcher borgeren, så ring endelig. Vi har stor erfaring i at tilrettelægge og tilpasse indsats individuelt. Meget er muligt! 2

5 BOAS Hovedstaden tilbyder også Som en naturlig forlængelse af fagligheden i BOAS Hovedstaden tilbydes: Foredrag og kurser for borgere, fagfolk og pårørende. Konsulentopgaver for kommuner. Konsulentopgaver for sociale tilbud samt uddannelses- og arbejdsmarkedstilbud, der henvender sig til målgruppen. Udvikling af nye autisme-rettede pædagogiske indsatser. Socialpædagogisk udredningsforløb for borgere med ASF. Faglig udvikling BOAS Hovedstaden arbejder kontinuerligt på at udvikle og fastholde en høj og konkurrencedygtig pædagogisk faglighed. Samarbejdet mellem de 4 afdelinger i BOAS hovedstaden har til formål at skabe et dynamisk fagligt miljø. Medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger skaber gennem fælles temadage og tværgående samarbejde rum for videndeling. Der stræbes mod at skabe en faglig kultur, hvor nysgerrighed og respekt er bærende elementer. Ydelseskatalogets opbygning For hvert af de fire tilbud i BOAS Hovedstaden beskriver ydelseskataloget følgende: Målgruppe Lovgrundlag Antal pladser Indskrivningstakst Ydelsens indhold Personalets kompetencer Fysiske rammer Kvalitetsmål for ydelsen Ydelsens opfølgning Kontaktoplysninger 3

6 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden Autisme Spektrum Forstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse diagnosticeret efter WHO s diagnosesystem ICD-10 (gruppe F84). En Autisme Spektrum Forstyrrelse er bl.a. kendetegnet ved et afgrænset funktionsniveau i forhold til socialt samspil og empati, en indskrænket eksekutiv funktion samt en usædvanlig læringsprofil. BOAS Hovedstadens fire afdelinger tager sig af forskellige målgrupper inden for autismespektret, men overordnet henvender BOAS Hovedstaden sig til følgende målgrupper: Normalt og højtbegavede unge og voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (Aspergers Syndrom). Borgere med evt. komorbide tilstande, som angst, depression, ADHD, OCD osv. Borgere med behov for én eller flere af følgende udviklingsindsatser: o Personlige kompetencer o Sociale kompetencer o Praktiske færdigheder/kompetencer o Beskæftigelses-kompetencer Borgere med behov for selvstændiggørelse og udvikling af ansvar i eget liv. De fire afdelinger modtager ikke: Borgere med generel voldelig og truende adfærd Borgere med aktivt misbrug Borgere med aktiv kriminalitet Borgere med tilbagevendende og/eller vedvarende psykotisk/skizoid lidelse 4

7 BOAS Mentor til voksne borgere Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelse. Aldersgruppe: Voksne i alle aldre. Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte. Kan omfatte borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp. Tilbuddets 3 specifikke målgrupper omfatter: Målgruppe 1: Borgere med et mindre støttebehov. Borgeren har behov for løbende aftalt støtte for at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at håndtere og drage omsorg for eget liv. Målgruppe 2: Borgere med et moderat behov for udvikling og støtte. Borgere med behov for aftalt vedvarende støtte, coaching og vejledning for at tage vare på egen udvikling og drage omsorg for eget liv. Målgruppe 3: Borgere med betydeligt og omfattede behov for udvikling og støtte. Borgere med et behov for vedvarende støtte, coaching og særligt tilrettelagt socialpædagogisk indsats for at tage vare på egen udvikling. Borgeren er som udgangspunkt ikke selv opsøgende. Rammen tilpasses borgerens behov. Der er herudover mulighed for at etablere løsninger for borgeren, der har særligt komplicerede behov og/eller som står på venteliste til anden afdeling i BOAS Hovedstaden. Lovgrundlag: Serviceloven 85. Antal pladser: Indskrivningstakst: Efter behov. Timetakst Kr. 627 kr. Målgruppe 1: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 2: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 3: Individuel beregning Indhold Socialpædagogisk udredning og støtte. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Den socialpædagogiske indsats er tilrettelagt efter borgerens behov for kontakt, hvilket betyder at socialkonsulenterne kan arbejde på skæve tidspunkter. Socialkonsulenterne er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for akut telefonisk kontakt og støtte. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov herunder stressprofil. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag, samt fortage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvare, medicin m.v. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter og træning i sociale færdigheder. 5

8 Støtte til at skabe og opretholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Vejledning i at administrere egen økonomi. Vejledning i økonomistyring og større nyanskaffelser. Vejledning og træning i mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/dagsbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Mulighed for leje af lejlighed. Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog el. lign. Indgående relevant erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og komorbide lidelser som angst, depression, OCD, tourette, stress m.m. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse og faglig supervision både internt og eksternt. Al personale modtager løbende faglig supervision af eksterne supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf 6 Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af progression, anvendt metode, nye mål og anbefalinger til indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed Der afholdes status- og netværksmøde hver 6. måned eller 1 gang om året. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf

9 BOAS Mentor til unge under 18 år Målgruppe Normalt og højtbegavede unge borgere med autisme spektrum forstyrrelse. Aldersgruppe: 15 til 17 år. Borgere med varierende funktionsniveau og behov for støtte. Kan omfatte borgere, der bor alene, hjemme hos forældre eller i bofællesskab uden tilknyttet hjælp. Tilbuddets målgruppe omfatter: Målgruppe 1: Borgeren med et mindre støttebehov. Borgeren har behov for aftalt og tilbagevendende hjælp og støtte for at mestre en selvstændig tilværelse og bevare evnen til at drage omsorg for eget liv. 1 fast aftale/uge. Målgruppe 2: Borgeren med et moderat behov for støtte. Borgeren med behov for aftalt vedvarende hjælp, støtte og vejledning for at tage vare på sig selv. 1-3 faste aftaler/uge. Målgruppe 3: Borgeren med et betydeligt og omfattende behov for støtte. Borgeren med et behov for hjælp, støtte og pædagogisk/social indsats for at tage vare på sig selv. Borgeren er som udgangspunkt ikke selv opsøgende. Der er herudover mulighed for at etablere løsninger for borgeren der har særligt komplicerede behov og/eller som står på venteliste til anden afdeling i BOAS Hovedstaden. Lovgrundlag: Serviceloven 52, stk. 3. Antal pladser: Efter behov. Indskrivningstakst: Timetakst Kr Målgruppe 1: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 2: kr. pr. mdr. incl. Klub BOAS Målgruppe 3: Individuel beregning Indhold Socialpædagogisk udredning og støtte. Brobygning mellem barndom, ungdom og voksenliv. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer og håndtering af medicin. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. 7

10 Hjælp til at skabe og opretholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i, at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/dagbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Borgeren modtager tilbud om halvårlige trivselssamtaler med afdelingsleder i BOAS Mentor. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumentere det pædagogiske arbejde. Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse med massagesæde Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Netcafe Multimediekælder med spilkonsoller Have 8

11 BOAS Mentor Light Målgruppe BOAS Mentor Light (BML) er et tilbud til borgere, som har været indskrevet i BOAS Mentor. Borgeren har opnået en høj grad af selvstændighed, men har fortsat brug for en livline og til tider 1:1 støtte, coaching og vejledning. Normalt og højtbegavede borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse Voksne i alle aldre Borgere med behov for periodevis støtte, coaching og vejledning Indhold Socialpædagogisk støtte, coaching og vejledning. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Borgeren og socialkonsulenten aftaler ad hoc og efter behov hjemmebesøg eller andet møde. Kontakt minimum 1 gang ugentlig via telefon, sms eller mail. De socialpædagogiske indsats er tilrettelagt efter borgerens behov for kontakt, hvilket betyder at socialkonsulenten kan arbejde på skæve tidspunkter. Borgeren har mulighed for at kontakte socialkonsulenten døgnet rundt, ugens syv dage. Borgeren har således altid en livline. Mulighed for individuelle socialpædagogiske samtaler. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Støtte, coaching og vejledning i forhold til at skabe og vedligeholde netværk og social kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi. Vejledning og støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlig myndighed fx bank og læge. Samarbejde med relevant netværk. Fx offentlige instanser, behandlingstilbud, arbejdsplads/beskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Lovgrundlag: Serviceloven 85. Antal pladser: Indskrivningstakst: Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efter behov. Grundpris: 5229 kr. pr. mdr. (dækker adm. og forberedelse). Klub pris: 6986 kr. pr. mdr. Fast mdr. pris = kr. Hertil lægges timetakst kr. 627 (der faktureres for afholdte 1:1 timer). Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. 9

12 Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Kontor & mødelokale Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Kontaktoplysninger BOAS Mentor Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Kvalitetsmål At støtten reduceres i takt med borgerens personlige, sociale og eksekutive udvikling. At borgeren uanset levevilkår opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt. Opfølgning/Dokumentation Statusrapport udarbejdes hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og anbefalinger gives. Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Socialkonsulenten dokumenterer løbende sit timeforbrug. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). 10

13 KLUB BOAS et fritidstilbud Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: Unge og voksne i alle aldre. Borgeren skal selv kunne befordre sig til og fra klublokalerne på Frederiksberg. Indhold Klubben er struktureret ved detaljeret månedligt klubprogram, som sendes til alle medlemmer sidste uge inden månedsstart. En klubaktivitet adviseres dagen før ved en service SMS til borgeren. Klubben tilbyder 1 3 aktiviteter om ugen i 48 uger om året. Klubben holder lukket i ugerne 29, 30 og 52. Klub aktiviteterne tager udgangspunkt i noget rart og inspirerende. Hver uge: Onsdagsklub kl Fast fællesmiddag. Forskellige aktiviteter annonceres. Forår og efterår, særligt tilrettelagt forløb, som løber over 6-8 gange, f.eks.: Madklub: Der er plads til 3 borgere. Samarbejde omkring indkøb, madlavning og hygiejne (ADL træning). Mindfulness Der er plads til 4 borgere. Styrke opmærksomhed og koncentration Sports aktivitet Pinball, teater, biograftur og temaaften med relevant indhold. Arrangementer med udgangspunkt i danske traditioner f. eks. sommerfest og julefest. Klub BOAS udvikles kontinuerligt i takt med medlemmernes behov. Personale Socialkonsulenter ansat i BOAS Mentor med flg. baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog el. lign. Indgående erfaring og viden indenfor målgruppen; Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og komorbide lidelser som angst, depression, OCD, tourette, stress m.m. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse og faglig supervision både internt og eksternt. Timelønnede klubmedarbejdere: Lovgrundlag: Serviceloven 104 Antal pladser: Indskrivningstakst: Efter behov. Kr pr. måned Relevant studie eller uddannelse Erfaring med målgruppen Klubmedarbejderne modtager løbende interne supervision Løbende ekskursioner til kulturelle aktiviteter i byen omkring os. Både hverdage og i weekenderne. 4 6 årlige fællesarrangementer med BOAS Hovedstaden. F. eks. Skitur, Go Kart, 11

14 Fysiske rammer Lokaler centralt beliggende på Frederiksberg. Funktionsopdelte rum: Samtaleværelse Lounge med mulighed for at slappe af Funktionelt køkken Hjemmebiograf Multimediekælder med spilkonsoller Netcafe Have Kontaktoplysninger Klub BOAS Falkoner Alle 58B, st Frederiksberg C Afdelingsleder Vickie Dalgaard Tlf Det er muligt at få lys-terapi samt massage via massagesæde. Kvalitetsmål Klub BOAS skal: Være med til at bryde social isolation. Give mulighed for netværksdannelse. Skabe/opbygge og vedligeholde sociale kontakter. Styrke sociale kompetencer. Alle programsatte klubaktiviteter gennemføres, men det er et kvantitativt succeskriterium, at hver aktivitet skal have tre til 10 deltagende medlemmer. Opfølgning/Dokumentation Der fremsendes kort statusskrivelse til bevilgende myndighed 1 gang årligt. Borgeren modtager tilbud om trivselssamtale med afdelingsleder i BOAS Mentor 1. gang årligt. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumenter det pædagogiske arbejde Indskrivningskontrakt kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). 12

15 BOAS NØRREBRO Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: 18 til 33 år. Borgere med behov for omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen. Borgere der har behov for at bo i egen lejlighed i sammenhæng med en fælles lokaler, men som kan klare sig uden døgnstøtte. Indhold Socialpædagogisk støtte og behandling. Leje af lejlighed og mulighed for brug af fælleslokaler. Mulighed for deltagelse i aktiviteter og social kontakt 21 timer/uge i fælleslokaler. Fællesspisning fire gange om ugen samt fælles aktiviteter løbende. Mulighed for deltagelse i samtalegrupper. Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. 1-5 ugentlige aftaler med socialkonsulent. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer og håndtering af medicin. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. Hjælp til at skabe og opretholde socialt netværk, kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder fx bank og læge. Samarbejde med relevante netværk. Fx offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/ dag-beskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. I særlige tilfælde kan rammen tilpasses individuelt ud fra borgerens aktuelle behov, efter aftale med bevilgende myndighed. Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 12 Indskrivningstakst, standard: Kr pr. måned. måned (kan reguleres efter individuel vurdering, hvor der er behov for at fravige standardydelsen) 13

16 Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring med og viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Centralt beliggende på Nørrebro i København. Fælleslokaler indeholder: Køkken- og spisefaciliteter Netcafe Hjemmebiograf Hver lejlighed består af: To værelser Køkken Toilet/bad eller toilet/brusekabine Lejlighederne varierer i størrelse fra 40 m2 til 60 m2. Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Halvårlig måling af evne til at strukturere og organisere daglige praktiske gøremål (ADL-niveau). Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Nørrebro Husumgade 38, st København N Afdelingsleder Eva Garde Tlf / Kvalitetsmål At borgeren udskrives med mindre støtte i egen lejlighed. Borgeren skal i indskrivningsforløbet gennemgå en personlig udvikling, hvor selvværd og ansvar for eget liv styrkes. Borgeren skal opnå øget selvstændighed gennem indøvelse af kompenserende strategier for sit handicap. 14

17 BOAS NØRREBRO - UDSLUSNING Målgruppe En udslusningsplads er en indskrivningsform, der afslutter en indskrivning i BOAS Nørrebro. Støtten justeres for at frigøre beboeren fra tilbuddet. Det vurderes i en dialog mellem kommunen, BOAS Nørrebro og beboeren selv, hvornår beboeren er parat til at overgå til en udslusningsplads. Længden af udslusningsperioden fastsættes ud fra den enkelte borgers situation og behov, dog maksimalt 1 år. Indhold Udslusningspladserne er etableret med henblik på at skabe optimal smidighed i overgangen til mindre støtte. Pladserne har således reduceret adgang til bostedets ydelser fx fællesspisning. Udslusningen kan derfor foregå i egen lejlighed i hjemkommunen, hvor man fastholder den vejleder, man har opbygget en tillidsfuld relation til gennem indskrivningsperioden. Personale Det vil altid være uddannet personale som knyttes til udslusningspladserne. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om den unge vil have størst udbytte af at fastholde sin vejleder fra BOAS Nørrebro gennem udslusningsforløbet, eller om det tværtimod kan være en fordel at få tildelt en ny vejleder det sidste kan fx være hensigtsmæssigt, hvis en ung ønsker at flytte til sin hjemkommune med mentorstøtte dér. Fysiske rammer Udslusningen kan foregå i den samme lejlighed, som den unge har boet i gennem indskrivningen. BOAS Nørrebro kan også i en periode give støtten i den nye lejlighed, som den unge flytter ind i efter, forløbet i BOAS Nørrebro er afsluttet. Den nye lejlighed, den unge flytter ind i, vil ofte være en bolig gennem den kommunale boligopskrivning. Kvalitetsmål At den unge udskrives til egen lejlighed med samme eller mindre støtte. At den unge forberedes på at modtage støtte fra andre fagpersoner. At den unge trives med den nedsatte støtte. At den unge ikke føler sig isoleret i egen bolig og har opbygget sit eget netværk i den grad, det søges muligt. At den unge til en vis grad mestrer selvstændighed inden for ADL funktioner eller at behov for støtte inden for ADL er beskrevet og iværksat. At den unges erhvervs og uddannelsesmæssige behov og evner er afdækket og udredt Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 2 Indskrivningstakst (excl. tilvalgsydelser): Kr pr. måned (2013) 15

18 Opfølgning/dokumentation I forbindelse med overflytning til en udslusningsplads aftales møder med kommunen. På disse møde aftales en konkret plan for, hvilken bolig beboeren skal flytte til efter udslusningsperioden, og hvad der er behov for efter udslusningsperioden (fx kommunale- eller andre typer støttetimer). Der er i BOAS Nørrebro stort fokus på vigtigheden i dette samarbejde. 16

19 BOAS VALBY Målgruppe Normalt og højtbegavede voksne borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Aldersgruppe: 18 til 35 år. Borgere med behov for betydelig og omfattende hjælp, støtte og omsorg i hverdagen. Borgere der har behov for at bo i sammenhæng med en fælles lejlighed, med behov for rådighedsvagt/nattevagt. Indhold Socialpædagogisk støtte og behandling. Leje af lejlighed i opgangen eller i umiddelbar nærhed af fælleslokaler. Mulighed for deltagelse i aktiviteter og social kontakt 45 timer/uge i fælleslokaler. Rådighedsvagt (sovende nattevagt) (aftner før hverdage 23:59-08:00, fredage 21:00-05:00, lørdage 22:00-06:00). Fælles spisning syv gange om ugen (morgenmad og aftensmad på hverdage samt frokost i weekend). Tilbud om fysisk vækning Fast tilknyttet socialkonsulent, der arbejder fokuseret og koordinerende. Socialkonsulenten er til rådighed døgnet rundt ugens syv dage, hvilket giver mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp. 17 Individuelle samtaler og psykoedukation med udgangspunkt i den unges forudsætninger, selvforståelse og behov. Hjælp og vejledning i forhold til at deltage i beskæftigelse og uddannelse. Vejledning og træning i at organisere og strukturere sin hverdag, samt foretage daglige praktiske gøremål som rengøring, kost, tøjvask, indkøb af dagligvarer, medicin, mv. Støtte til deltagelse i sociale aktiviteter. Hjælp til at skabe og opretholde socialt netværk, kontakt til familie, venner og samværstilbud. Vejledning i at administrere egen økonomi/aftalt hjælp til økonomistyring og hjælp til større nyanskaffelser. Vejledning og periodevis støtte til mundtlig/skriftlig kommunikation, kontakt til offentlige myndigheder; fx bank, læge mv. Samarbejde med relevante netværk. Eksempelvis offentlige instanser, andre behandlingstilbud, arbejdsplads/ dagbeskæftigelse, uddannelsesinstitution og familie. Lovgrundlag: Serviceloven 107, godkendt efter 144. Antal pladser: 8 Indskrivningstakst: Kr pr. måned (kan reguleres efter individuel vurdering, hvor der er behov for at fravige standard-ydelsen)

20 Personale Alle fast tilknyttede socialkonsulenter har følgende baggrund: Relevant faglig baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende. Indgående erfaring og viden indenfor målgruppen, Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet. Efteruddannelse i kognitiv terapi. Opdateret viden gennem relevant kursusdeltagelse. Al personale modtager løbende faglig supervision af ekstern supervisor. Fysiske rammer Centralt beliggende i Valby i København. Fælleslokaler indeholder: Køkken Spisestue Tv-stue Net-cafe Bad/toilet Have med bålplads Vaskekælder Hver lejlighed består af: 2 værelser Køkken Toilet/bad Opfølgning/Dokumentation Indledende 3 måneder afsluttes med statusrapport til bevilgende myndighed, med angivelse af mål, metoder og sigte for fremtidig indsats. Herefter udarbejdes statusrapport hver 6. måned til bevilgende myndighed, hvor indsatsen evalueres, nye mål aftales, anvendte metoder beskrives og evt. anbefalinger gives. Systematisk intern opfølgning hver anden måned mellem borger, socialkonsulent og leder. Det socialfaglige IT-system Bosted.net anvendes til løbende at planlægge og dokumentere det pædagogiske arbejde. Indskrivningskontrakter kan opsiges med 1 måneds varsel til den første i hver måned (løbende måned plus en måned). Kontaktoplysninger BOAS Valby Vigerslevvej Valby Afdelingsleder Christina Hartmayer Tlf Kvalitetsmål At borgeren udskrives med mindre støtte i egen lejlighed eller til andet botilbud. At borgeren opnår øget selvstændiggørelse indenfor følgende fire indsatsområder: 1) Psykologisk (eks. selverkendelse, selvværd) 2) Sociale kompetencer 3) Krav fra omverdenen 4) Daglige praktiske gøremål (ADL) 18

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Botilbud - bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv Beskæftigelse - der giver mening - på individuelle præmisser STU - for dig der er noget særligt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-Mail:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere