Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994)"

Transkript

1 DEN NY NATUR

2 Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994)

3 Peter Hesseldahl DEN NY NATUR HØST & SØN

4 DEN NY NATUR Peter Hesseldahl og Høst & Søns Forlag, København 1998 Omslagsfoto: Harvey Macaulay Typografisk tilrettelægning: Dorte Cappelen Trykt hos Narayana Press, Gylling 1998 Printed in Denmark 1998 ISBN Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy Dan og inden for de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at bringe korte uddrag i forbindelse med anmeldelser. HØST & SØN KØBMAGERGADE KØBENHAVN K

5 INDHOLD Kapitel 1 DEN NY NATUR Det fortsatte syndefald Vi er blevet som guder En tid af paradokser Et hurtigt overblik: FRA ATOMER TIL BITS Kapitel 2 COMPUTERE ÜBER ALLES Meget, meget mere end medier Things That Think Slut med at lede efter p-pladser Digital aura Det hele hænger sammen Det globale nu Fremtidens fjernsyn Internettet som det centrale, samlende medie Webcams Organisk interface Et befolket elektronisk univers Den elektroniske maskerade Kapitel 3 NYE KRAV OG KVALIFIKATIONER Less is more

6 Agenter Tunnelsyn Computerforglemmelse Informationers lødighed og vigtighed Det menneskelige A- og B-holdet Kapitel 4 INFORMATIONSØKONOMIEN Landbrug, industrialisme, info-samfund Fra atomer til bits Konstant forandring er det grundlæggende vilkår Proces i stedet for produkt Informationer er som fisk Mindre er mere Masse-costumization: Det er ikke til at komme af med pengene Gratis? Opmærksomhedsøkonomien Drømmesamfundet Geografien er ophævet Kan man opkræve skat i Cyberspace? Grønne skatter De som har, skal mere gives Enorme stordriftsfordele Kunsten at binde en forbruger Næste skridt: private stater Kapitel 5 TEKNOLOGIENS TO ANSIGTER Systemet kender mig Det automatiske, tænkende supermarked Ny nærhed Det virtuelle menneske Elektronisk karma Noget for noget

7 Afslørende brug af medierne Betal for dit præcise forbrug Når krybben er tom Kapitel 6 DEN SOCIALE OG ØKOLOGISKE KRISE Social udstødning IT polariserer arbejde og viden Dematerialisering Kan telekommunikation erstatte transport? Besparelserne ædes op Kapitel 7 NYE VÆRDIER FOR VELSTAND Enzensbergers nye luksus En ny velstandsmodel Gør fysisk transport langsommere Mindre er mere Kvalitet Kunstens nødvendighed Kunst er intuitiv kompression Men størst af alle er kærligheden Vi er mennesker, ikke maskiner NYT LIV Kapitel 8 SMARTERE END ET MENNESKE Da butleren overtog godset Vernor Vinge og singulariteten Distribueret intelligens Hvis det kan ske, så vil det ske Genetisk programmering, Danny Hillis Kompleksitet, en ny disciplin En dansker i Santa Fe Samspillet gør forskellen. Emergens

8 Verden er fyldt med fnadder Små skub kan give enorme forandringer Livet som emergent fænomen Hippie med en arbejdsstation. Chris Langton Der er ingen forskel på biologi og teknologi Der er ingen bånd der binder mig Det menneskelige Kapitel 9 DET BIOLOGISKE PARADIGME Memer Det biologiske paradigme Brun og slimet hi-tech Bioteknologi: den næste bølge Pharming Nye kure Genterapi Svinehjerter i mennesker Aldring Kloning; bliver mennesker det næste? Ændringer af menneskets arvemasse Menneskesæd fra muse-testikler En kassette af nye gener Uoverskuelige konsekvenser Sex er kun for sjov Udbedring eller forbedring? Det store G-ord Risici Systemkonflikter Vanskelig viden Mennesket spiller Gud Vi designer os selv Kapitel 10 VI BLIVER ÉT MED VORES SKABNINGER Nye evner

9 Et ekstra lag oven på virkeligheden Virtuel oprigtighed Vores fælles nervesystem Næste skridt: Metaman MACWORLD Kapitel 11 BORN TO SHOP The story of shopping Shop till you drop in the mall with it all Reklameskibet Themeparks Disney rules stem på Mickey Celebration! Piratstater Disneyland med dødsstraf Kapitel 12 I SYSTEMETS VOLD Den kulturelle varmedød Barbie in India Det er pengene, der tæller MacDonaldisering Vi taler efter manuskriptet Ligeglad Jerusalems brand Kapitel 13 COMPUTERE ÜBERALLES 9 GLOBALISERINGENS FAKTUM En verdensregering Politik uden værdier Nationalstaten eroderes, markedet overtager Den politiske forbruger/den politiske virksomhed Greenpeace A/S

10 Kapitel 14 FORPLIGTELSER OG ANSVAR Borgerens genkomst Asian values Et møde med Storebroder De indre værdier Symbolsk censur Kontrol af internettet Hvortil går ansvaret NYE SPILLEREGLER Kapitel 15 THE TRAGEDY OF THE COMMONS Individ vs. fællesskab La future proche Hvad ved vi i grunden? Alt kan ske Risikosamfundet Nye instinkter Vi lukker af Kapitel 16 BEHOVET FOR GENNEMSKUELIGHED BNP-bedrag Økologisk skattereform De etableredes protest Nyt forbrugsmønster når ressourcerne er dyre Hvilket servicesamfund? Der er masser af arbejde der skal klares Kapitel 17 LOKALE ATOMER, GLOBALE BITS En anden type globalisering Tilpasset det lokale

11 Vi kører længere til færre butikker Langdistanceforhold Fukuyama tror på tillid ET NYT FÆLLESSKAB Kapitel 18 REALTIME Tiden kortslutter I nuet er sagen sat på spidsen Hivemind Den rituelle indsats Kapitel 19 KOMPLEKSE BESLUTNINGER Den skjulte enighed Out of control Magten forsvinder Kapitel 20 EN BEDRE FREMTID Vi er alle i samme båd Motivation Fra frygt til lyst Det civile samfund Nomaden Kloden, billedet Jagten på symbolet Noget at tro på LITTERATUR REGISTER

12

13 DEN NY NATUR Vi har det med at gå rundt og drømme om engang når vi får tid at vende tilbage til naturen. Af og til, når nyhederne om ozonhullet og drivhuseffekten bliver for påtrængende, kan det virke som den eneste redning vi har overhovedet, før det hele drukner i engangsbleer og gamle mælkekartoner. Som moderne mennesker kan vi føle at vi har mistet rødderne og vi længes tilbage til en slags oprindelig orden. Problemet er bare at den natur vi længes tilbage til forlængst er blevet til noget andet. Evolutionen kværner videre; den natur vores børn fødes ind i, er en anden end den vi ankom til, og når vi dør, vil mange af os føle os som fremmede i en forandret verden. Allerede fra undfangelsen er forskellen klar: Mange befrugtes med teknologiens hjælp og allerede i moders mave scannes og måles de kommende verdensborgere. Vi fødes og vi dør påsat de samme målere der med kurver og digitale tal fortæller om puls, blodtryk osv. Vi kan have en forestilling om at vi bare kan slukke for teknologien hvis vi en dag ikke længere synes vi vil benytte den, men i realiteten er vi langt forbi det punkt hvor vi kan klare os uden teknologi. Vi kan ikke slukke for computerne, lige så lidt som vi kan klare os uden elektricitet, forbrændingsmotorer eller penicillin. Ikke med en befolkning der hastigt svulmer forbi de seks milliarder. Vi er blevet ét med vores frembringelser. Teknologien har givet os nye evner og sanser: Vi kan transportere os selv hurtigere omkring end noget andet dyr, vi kan mønstre enorme kræfter, vi kan kommunikere øjeblikkeligt på kryds og tværs af hele kloden, vi kan se ind i det mindste atom og ud i de største galaxer og nu er vi begyndt at udvikle et

14 14 DEN NY NATUR elektronisk nervesystem og en global elektronisk hjerne, der er fælles for alle dem der tilslutter sig. Grænserne mellem levende og dødt bliver udvisket med teknologier som kunstigt liv, nanoteknologi og genmanipulation, og vores traditionelle skelnen mellem mekaniske, elektroniske og biologiske systemer bliver stadig vanskeligere. Vi er i færd med radikalt at omdanne planeten lige fra dens fysiske udseende til dens økosystem og klima. Næste trin bliver at vi med bioteknologien begynder at omdanne os selv. Alt i alt er der tale om en ny natur der kræver nye instinkter og nye erkendelser, og hvor der gælder nye naturlove og spilleregler. Vi har bare ikke for alvor indset det. For de fleste er naturen mest et billede de har inde i deres hoved. Det er noget smukt og flot som man kan se på TV og af og til på skovtur eller i ferierne. Men det er ikke naturen der holder os i live. I praksis er den uden betydning i vores daglige liv, vi bruger den kun til rekreation og dekoration. Det er supermarkedet og bilen og varmt vand og el der holder os kørende, og det vi bruger det meste af opmærksomheden på. Som den amerikanske forfatter Paul Hawkens siger, så kan de fleste skelne meget præcist mellem bilmærker eller de store koncerners logo er, men de færreste kender navnene på mere end nogle få fugle og træer. Når vi taler om at noget er»naturligt«, mener vi tit at det er noget som er oprindeligt og uforandret. Natur er blevet et ord der signalerer permanens og en vis konservatisme. Men naturen er jo netop ikke permanent. Den er dynamisk, den forandrer sig og udvikles hele tiden. Verden blev ikke pludselig skabt som den er, og den vil ikke forblive som nu som om dette var det endelige, perfekte stadium af udvikling; kronen på værket. Det kan virke banalt at påpege det, men der er ikke ret meget omkring os af det, som vi umiddelbart ville udpege som»natur«, der overhovedet er oprindeligt længere. Vores kost er ændret af vores forfædres togter rundt i verden, vores landskaber, vores husdyr, selv klimaet er præget af generationerne før os. Der er et nyt økosystem under udvikling, hvor robotter og cyberspace skal finde deres plads mellem bakterier og skovsøer og årstidernes skiften. Evolutionen går videre, og nogle gange går det pludselig stærkt. Det kan virke som om vi er i en af de perioder i evolutionen, hvor

15 DEN NY NATUR 15 vilkårene forandres gennemgribende og hurtigt. I hvert fald har vi i de senere år fjernet en række stopklodser, ikke mindst med bioteknologien der nu gør det muligt at lave hurtige ændringer i den måde mennesker, dyr og planter fungerer på ændringer, som før ville have taget tusinder af år at opnå. Evolutionen er i sig selv blevet ændret. Det fortsatte syndefald Det naturlige er for os det uberørte; det, der har fået lov at udvikle sig som det nu gjorde uden menneskers indgriben. Når vi mennesker har haft fingre i det, bliver det derimod til»kultur«, eller det bliver»u-naturligt«. Naturen er paradiset før Adam og Eva spiste af kundskabens træ. Da mennesket fik viden, mistede vi uskylden, og sådan fortsætter syndefaldet faktisk den dag i dag. Al den nye viden vi får, trænger den uberørte natur tilbage. På område efter område blotlægger vi sammenhængene, og lærer at forstå systemet godt nok til at kunne gribe ind i det. Vores nye viden rykker os ud af uskylden og fordrer handling. Vi har f.eks. levet lykkeligt uvidende om drivhuseffekten, men nu får vi en formodning om at den findes og nogle formodninger om konsekvenserne og vores muligheder for at påvirke dem. Vores viden giver os et valg, og det er vi nødt til at forholde os til for vi ved at det også er et valg hvis vi ikke gør noget. Det er helt tydeligt inden for medicin. Når vi eksempelvis ved hvad der påvirker vores humør, så kan vi også i højere grad selv vælge hvordan vi vil have det. Resultatet er at vi får et ansvar på et nyt område; ens humør er ikke længere bare noget tilfældigt. Vi forstår nu at det afhænger af vores handlinger f.eks. hvad vi indtager af mad og medikamenter. Det gjorde det også før, men dengang var vi ikke bevidste om at vi kunne medvirke til at styre det. Tilsvarende med muligheden for at undersøge fostre for genetiske fejl. Det kunne man simpelthen ikke førhen, så forældrene tog hvad der kom det var i Guds hænder. Nu kan vi selv sortere, og dermed har vi fået ansvaret hvad enten vi handler eller ej. Man kan naturligvis stadig vælge at lukke øjnene eller lade stå til ved ikke at gribe ind. Det giver imidlertid moralske problemer. Hvis man ikke vidste bedre, kan man dårligt klandres for ikke at have gjort noget for at afværge en ulykke.

16 16 DEN NY NATUR At handle mod bedre viden derimod, er efter min mening tæt på at være definitionen på at synde. Man må ikke vidende ignorere et påtrængende problem eller andres ulykke. Dét er det fortsatte syndefald, vi falder stadig for hver gang vi bider af æblet med kundskaben så er der ingen vej tilbage, så er vi ikke uskyldige længere, det kan ikke gøres om, og vi må leve ude i verden som vi bedst selv kan. Vi er blevet som guder Steward Brand, nok en amerikansk forfatter, har sagt at»vi er blevet som guder, så vi kan lige så godt gøre os umage med det«. Det vi mennesker gør, vil fortsætte med at forandre kloden så gennemgribende at der stort set ikke er noget tilbage der er»naturligt«og uberørt. Vi står i fællesskab med klodens skæbne i vores hænder. Der er masser af andre faktorer, inklusive en eventuel guddommelig indgriben, som kunne tænkes at forme fremtiden, men vi er selv blevet så stærke at vi ikke længere kan frasige os ansvaret. Et populært citat i Silicon Valley er at enhver virkelig ny teknologi er umulig at skelne fra magi. Flyvemaskinen, telefonen, penicillin og talløse andre opfindelser ændrede hvad der var muligt. Pludselig kunne mennesket tale sammen over lange afstande eller rejse sig fra hidtil dødsensfarlige sygdomme i løbet af nogle dage. Nu tager vi det for givet, men dengang var det som magi. De teknologier der vil forandre verden i de kommende år, vil også virke som det rene magi der vender op og ned på vores vante verdensbillede. Der er ingen tvivl om at vi undervejs i udviklingsprocessen har glemt mange, meget væsentlige ting, og at vi gennem længere tid har ignoreret og udpint det økosystem som vi nu genopdager at vi er fuldstændigt afhængige af. Hvis man er i det skeptiske hjørne kan man endda blive i tvivl om hvorvidt der overhovedet er sket fremskridt. Er vi i grunden blevet lykkeligere, har vi det bedre i dag end førhen? Er vi ikke blevet forfærdeligt fremmedgjorte over for den klode vi lever på? Omvendt mener jeg at det ville være naivt at tro at hvis vi bare vender tilbage, glemmer teknologien, lever som man gjorde i de gode gamle

17 DEN NY NATUR 17 dage så bliver alt godt. Som om vi kunne køre filmen baglæns igen, til et eller andet punkt tidligere i handlingen hvor alting så lysere ud. Det holder ikke. Vi kan kun gå fremad. En bemærkning der virkelig har sat sig fast hos mig, kom fra Kevin Kelly, chefredaktør for Wired Magazine og forfatter til bogen Out of Control, som jeg omtaler senere. Jeg interviewede ham i Wireds lokaler i et stort gammelt pakhus i San Francisco, og efter en times optagelser, prøvede jeg lige at pirke til ham en sidste gang, for at se om jeg kunne provokere noget overraskende frem. Og så kom den her:»vi mennesker er tilbøjelige til at se os selv og den tid vi selv lever i, som altings naturlige tilstand. Vi har det med at ville beholde alting. Vi vil holde fast i alt det vi finder er smukt, og vi synes det skal eksistere for evigt. Men op gennem hele historien har der været masser af smukke organismer der er blevet skubbet væk eller er uddøde. Den skønne græske kultur er væk men der kom noget andet der erstattede den. Verden vil fortsat forandres, og nogle meget smukke ting vil gå tabt men sådan er livet. Det er hårdt at acceptere, for af og til fører det ikke til noget som helst, og det kan virke uretfærdigt over for dem det går ud over, men hvis man ser langsigtet på det, så er det altså simpelthen sådan det er. Det det gør, er at det tillader andre, nye smukke ting at komme til udfoldelse. Ting vi aldrig har tænkt på før. Det vi ser, er den menneskelige kultur i færd med at opfinde noget helt nyt og hvem ved hvilke skønne ting det kan føre til.«en tid af paradokser Lad mig slå fast at jeg har et ben i begge lejre. Jeg er bekymret, og jeg er begejstret, jeg er pessimist og optimist, jeg er konservativ og udfarende, jeg tror på solidaritet og individuelt ansvar, jeg er fascineret og jeg er frastødt af teknologi, jeg elsker at rejse og jeg knokler for at opbygge noget varigt på Tåsinge, hvor jeg har valgt at bo med min familie. Gennemlæsning af bogen her vil sikkert efterlade indtrykket af en stærkt splittet person. Jeg kan kun sige at bogen netop er et forsøg på at komme overens med nogle af de paradokser og dilemmaer der præger vores tid. Det ligger for så vidt i forlængelse af min forrige bog, Computerdrømmen og de økologiske realiteter, som udkom i Dengang var mit projekt at vise at informationsteknologien og en bæredygtig ud-

18 18 DEN NY NATUR vikling ikke nødvendigvis er modsætninger, men tværtimod hinandens forudsætning. Denne bog er bredere. Jeg vil forsøge at vise at den kommende samfundsudvikling som vil blive kraftigt præget af både informationsteknologi og bioteknologi både kan føre til noget yderst ubehageligt og til noget meget positivt og jeg vil pege på nogle af de faktorer der efter min mening kan afgøre udfaldet. Jeg vil beskrive hvordan verden og vilkårene i den allerede er forandret, og jeg vil videregive og sammenfatte en lang række bud på elementer i den videre udvikling for at forsøge at male et billede af det vi er på vej imod. Det er scenarier og visioner fra forskere, filosoffer og politikere som jeg personligt mener, er blandt de bedst kvalificerede i verden til at udtale sig på deres felt.»spilleregler«er et vigtigt ord her. Virkeligheden er under forandring, og spillereglerne der afgør hvem der klarer sig, og hvad man kan tillade sig, ændres også. I dag er samfundet gennemsyret af spillereglerne for industrisamfundet lovene, moralen og opdragelsen er præget af vilkårene fra dengang man levede af fysisk produktion, dengang verden endnu var uendelig i forhold til det mennesker kunne påvirke. De spilleregler er i stigende grad uhensigtmæssige. De svarer ikke til virkeligheden, og i værste fald er de kontraproduktive og destruktive. Spørgsmålet er så hvad spillereglerne i den ny natur er. I øjeblikket står det åbent. Vores gamle verdensbillede er pillet fra hinanden, og vi er ved at skrue et nyt sammen frigjort fra mange af fortidens moralske og teknologiske begrænsninger. Det betyder imidlertid ikke at det er ligemeget hvad vi vælger. Vi kan vælge næsten hvad som helst, men vores valg har stadig konsekvenser. Faktisk har konsekvenserne af vores handlinger aldrig været så gennemgribende og afgørende for hele kloden som nu. Nogle ting virker, nogle ting gør ikke. Jeg har med bogen forsøgt at skabe lidt klarhed over nogle af sammenhængene for at indkredse de mekanismer vi kan bruge til at påvirke udviklingen. Jeg har min personlige mening om meget af alt det her, og mange afsnit vil være præget af mine egne betragtninger og forsøg på at konkludere. Men igen: Jeg er i tvivl. Det er bestemt muligt at jeg tager fejl og vurderer kendsgerningerne forkert. Jeg håber læseren vil betragte bo-

19 DEN NY NATUR 19 gen som et udspil; en opfordring til diskussion og korrektion af det der måtte være af misforståelser. Et hurtigt overblik: Bogen er delt i 5 dele som koncentrerer sig om hvert sit aspekt af hvordan vores verden er ved at forandre sig og blive ny af natur. Jeg starter med informationsteknologien og gennemgår først hvad den teknologiske udvikling kan gøre muligt i de kommende år. Det er en udvikling der også vil påvirke os kulturelt og socialt. Der vil blive andre krav om kvalifikationer for at klare sig i samfundet, og de økonomiske spilleregler vil generelt blive væsentligt ændret når man går fra en økonomi baseret på fysiske ting atomer til en økonomi baseret på informationer bits. Informationsteknologien kan lette vores liv og frigøre os til at koncenterere os om det vi virkelig ønsker. Den selv samme teknologi kan imidlertid også føre til et kontrolsamfund, præget af splittelse og ensomhed ikke mindst, hvis samfundet skulle komme ud i en alvorlig krise, f.eks. en form for økologisk sammenbrud. Teknologien har to ansigter. Det, der afgør om det bliver det ene eller det andet, er de værdier vi lægger til grund for samfundets udvikling. Efter min mening kan man, meget groft, sammenfatte de værdier der skal til for holde os på positiv kurs, som kvalitet, kreativitet og kærlighed. Det er også de værdier som er enestående for mennesker i modsætning til de mere eller mindre levende og bevidste computere og maskiner vi sandsynligvis skal lære at omgås inden så længe. For mange forskere virker det som en næsten given ting at der vil opstå kunstig intelligens og endda kunstigt liv, og der er mange interessante og fantastiske bud på hvad det kunne tænkes at indebære. En af de væsentligste modeller til at forklare hvordan det levende og det mekaniske nu kan begynde at smelte sammen, er kompleksitetsteorien, der forsøger at finde nogle generelle mønstre i udviklingen af alle komplekse systemer, hvad enten de er fysiske eller biologiske. Vi er også selv under forandring: Vores teknologi giver os nye evner og sanser, og forskellige former for proteser går i stadig tættere samspil med vores kroppe. Men det er først og fremmest bioteknologien der vil kunne ændre radikalt på hvad mennesker er. Med gensplejsning får vi mulighed for at ændre på den grundlæggende sammensætning af plan-

20 20 DEN NY NATUR ter og dyr. Det bliver særdeles tydeligt at mennesket nu direkte er med til at designe verden, og på sigt endda sig selv. Globaliseringen er endnu en udvikling der betyder at vi i dag lever under helt nye forhold. Vi bliver knyttet stadig tættere sammen af informationsteknologi og forbedret transport. Kulturer, økonomier og politiske systemer der i høj grad var holdt inden for nationalstaterne, er nu ved at blive tilpasset et spirende globalt samfund. Det har i høj grad været markedskræfterne, og dermed penge som den centrale værdi, der har præget globaliseringen. Der er opstået zoner i hverdagen, som er stort set ens for alle i den vestlige del af verden; en kultur, som kan kaldes MacWorld. MacWorld er et system hvor vi defineres som forbrugere snarere end borgere. Vi er uforpligtede og frie til at realisere os selv så længe vi kan betale for det. Problemet er at det fører til en uhyggelig udstødning af de svageste, og at systemet har en tilbøjelighed til at søge mod den laveste kulturelle fællesnævner. Modstykket er det civile samfund hvor vi opfatter os selv som borgere, gensidigt forpligtet over for hinanden og det fællesskab vi tilhører. Det strider mod idealerne i forbrugersamfundet at individet skulle underkaste sig fællesskabets bedste, men i eksempelvis asiatiske kulturer er den tankegang langt mere fremherskende. Verden er blevet uoverskuelig. Det er nærmest umuligt at følge konsekvenserne af vores handlinger og tilsvarende svært at foretage sig noget bevidst for at gøre verden bedre. Vi skal navigere i en storm af modstridende interesser og forskellige dimensioner. De signaler vi følger, er ofte forvrængede og vildledende, ikke mindst fordi det økonomiske system er indrettet så det ikke afspejler hvad de sande omkostninger ved vores forbrug er. Beskatningen og de måder samfundet støtter bestemte dele af erhvervslivet på, er præget af en tid, hvor arbejdskraften var knap og de naturlige ressourcer var rigelige. I dag er situationen den omvendte, og der er behov for en økologisk skattereform der kan gøre det økonomisk attraktivt at fremme et bæredygtigt og mere menneskeligt samfund samtidig med at den støtter udviklingen i retning af at udnytte informationsteknologien. En økologisk skattereform ville formentlig føre til et samfund, hvor man er langt mere bevidst om brugen af ressourcer og transport; et samfund hvor informationer er globale, men hvor de fysiske rammer i højere grad er præget af de lokale forhold.

21 DEN NY NATUR 21 I takt med at kommunikationen og samhandelen øges, begynder kloden at virke som ét sammenhængende system, og som sådan kan man overveje om det system vil vise nogle af de samme mønstre der kendetegner andre komplekse systemer f.eks. at noget nyt, der er større og kvalitativt anderledes, kan opstå i samspillet mellem de mange enkeltdele, eller at meget små påvirkninger på kritiske tidspunkter kan have en enorm effekt. Lidt mere filosofisk kan man overveje om hele kloden eller hele menneskeheden kan betragtes som én organisme med en vis grad af egen bevidsthed. Under alle omstændigheder bliver det stadig tydeligere at vi er afhængige af hinanden. Der er behov for en myte der kan give os alle en forståelse af udviklingen på kloden, og som giver en ramme at forstå værdien af vores handlinger i forhold til. Måske er det økologien der er den myte; erkendelsen af at alt hænger sammen i kredsløb, og at man ikke uden videre kan sætte sig ud over klodens økologiske balance ved at opføre sig somom én form for liv er den eneste der har betydning. Jeg har prøvet at skrive bogen, så kapitler eller sektioner kan læses separat. De læsere der læser den igennem fra A til Z, håber jeg vil bære over med et par gentagelser. Baggrunden for bogen har været de artikler og radio- og TV-programmer, jeg har lavet de sidste 2-3 år, og det er muligt at læseren vil kunne genkende passager der har været offentliggjort før. Lad mig blot understrege at bogen ikke er en sammenklistring af det der efterhånden har hobet sig op på min harddisk. For mig er bogen en chance for at tænke alle de mange brikker sammen og forsøge at finde en større sammenhæng og drage nogle konklusioner. Den proces fortsætter naturligvis selvom bogen er gået i trykken, og derfor vil jeg forsøge at føre arbejdet videre i form at et web-site på Internettet hvor jeg vil lægge nye artikler og indtryk ind, og hvor man vil kunne finde henvisninger til en lang række af de personer og emner som er omtalt her i bogen. Troense, sept. 98

22

23 FRA ATOMER TIL BITS

24

25 x Kapitel 2x COMPUTERE ÜBER ALLES Min første computer kostede kr. i Jeg købte den brugt, ni måneder gammel, gennem Den Blå Avis, den havde kostet fra ny. Det var en Apple Mac SE, med 1 MB ram og 20 MB harddisk og den var hot, hot, hot! I dag kan man købe små håndholdte, såkaldte palmtop computere til en tiendedel af prisen. De har mindst den samme computerkraft og byder på stort set de samme funktioner. Om nogle år vil jeg sikkert have den kapacitet indbygget i armbåndsuret der er ganske vist ikke plads til et tastatur, men så vil jeg kunne tale til computeren i stedet. Det er den vej det går. Computeren bliver mindre og billigere. Hvis vi køber et lykønskningskort af den slags der kan spille en lille melodi når man åbner det, så er der lige så meget computerkraft i kortets lille chip som der overhovedet fandtes i verden indtil BMW praler i deres annoncer med at når man kører i en af deres topmodeller så understøttes man af mere computerkraft i bilen, end man brugte under Apollo 11 s færd til månen. Siden computerens barndom har udviklingen fulgt en forbløffende regelmæssig kurve: Hver attende måned er det lykkedes at halvere prisen, og de fleste forventer at den udvikling vil holde et godt stykke ind i det næste århundrede. Hvis det fortsætter femten år endnu, vil man til den tid kunne få tusinde gange mere computerkraft for de samme penge. Som Bill Gates har udtrykt det, så skal man gå ud fra at prisen på computerkraft i praksis går imod nul, hvis man skal gøre sig en realistisk forestilling om fremtidens teknologi. Den samme prisudvikling gælder inden for kommunikationskapacitet, hvor det hastigt bliver billigere at overføre signaler. Man taler om at selve det, at sende signaler over nettet, med tiden vil blive stort set gratis.

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8

Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D Kom/it C 1. feb 2013. Computerens anatomi. --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Computerens anatomi --- Lavet af Markus, Nicklas, Jonas og Patrick D --- Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Foredrag... 3 Formidling... 4 En computer er opbygget af... 5 Side 2 af 8 Foredrag Målgruppe 7,

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

ledelse istanceledelse

ledelse istanceledelse D istance- Helle Søndergaard ledelse istanceledelse D nu med kapitel om global distanceledelse Forlaget BIOS Helle Søndergaard Distanceledelse BIOS Distanceledelse 2010 Helle Søndergaard Produktion: BIOS/Vinge

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere