Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994)"

Transkript

1 DEN NY NATUR

2 Af samme forfatter Computerdrømmen og de økologiske realiteter (1994)

3 Peter Hesseldahl DEN NY NATUR HØST & SØN

4 DEN NY NATUR Peter Hesseldahl og Høst & Søns Forlag, København 1998 Omslagsfoto: Harvey Macaulay Typografisk tilrettelægning: Dorte Cappelen Trykt hos Narayana Press, Gylling 1998 Printed in Denmark 1998 ISBN Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy Dan og inden for de i aftalen nævnte rammer. Det er tilladt at bringe korte uddrag i forbindelse med anmeldelser. HØST & SØN KØBMAGERGADE KØBENHAVN K

5 INDHOLD Kapitel 1 DEN NY NATUR Det fortsatte syndefald Vi er blevet som guder En tid af paradokser Et hurtigt overblik: FRA ATOMER TIL BITS Kapitel 2 COMPUTERE ÜBER ALLES Meget, meget mere end medier Things That Think Slut med at lede efter p-pladser Digital aura Det hele hænger sammen Det globale nu Fremtidens fjernsyn Internettet som det centrale, samlende medie Webcams Organisk interface Et befolket elektronisk univers Den elektroniske maskerade Kapitel 3 NYE KRAV OG KVALIFIKATIONER Less is more

6 Agenter Tunnelsyn Computerforglemmelse Informationers lødighed og vigtighed Det menneskelige A- og B-holdet Kapitel 4 INFORMATIONSØKONOMIEN Landbrug, industrialisme, info-samfund Fra atomer til bits Konstant forandring er det grundlæggende vilkår Proces i stedet for produkt Informationer er som fisk Mindre er mere Masse-costumization: Det er ikke til at komme af med pengene Gratis? Opmærksomhedsøkonomien Drømmesamfundet Geografien er ophævet Kan man opkræve skat i Cyberspace? Grønne skatter De som har, skal mere gives Enorme stordriftsfordele Kunsten at binde en forbruger Næste skridt: private stater Kapitel 5 TEKNOLOGIENS TO ANSIGTER Systemet kender mig Det automatiske, tænkende supermarked Ny nærhed Det virtuelle menneske Elektronisk karma Noget for noget

7 Afslørende brug af medierne Betal for dit præcise forbrug Når krybben er tom Kapitel 6 DEN SOCIALE OG ØKOLOGISKE KRISE Social udstødning IT polariserer arbejde og viden Dematerialisering Kan telekommunikation erstatte transport? Besparelserne ædes op Kapitel 7 NYE VÆRDIER FOR VELSTAND Enzensbergers nye luksus En ny velstandsmodel Gør fysisk transport langsommere Mindre er mere Kvalitet Kunstens nødvendighed Kunst er intuitiv kompression Men størst af alle er kærligheden Vi er mennesker, ikke maskiner NYT LIV Kapitel 8 SMARTERE END ET MENNESKE Da butleren overtog godset Vernor Vinge og singulariteten Distribueret intelligens Hvis det kan ske, så vil det ske Genetisk programmering, Danny Hillis Kompleksitet, en ny disciplin En dansker i Santa Fe Samspillet gør forskellen. Emergens

8 Verden er fyldt med fnadder Små skub kan give enorme forandringer Livet som emergent fænomen Hippie med en arbejdsstation. Chris Langton Der er ingen forskel på biologi og teknologi Der er ingen bånd der binder mig Det menneskelige Kapitel 9 DET BIOLOGISKE PARADIGME Memer Det biologiske paradigme Brun og slimet hi-tech Bioteknologi: den næste bølge Pharming Nye kure Genterapi Svinehjerter i mennesker Aldring Kloning; bliver mennesker det næste? Ændringer af menneskets arvemasse Menneskesæd fra muse-testikler En kassette af nye gener Uoverskuelige konsekvenser Sex er kun for sjov Udbedring eller forbedring? Det store G-ord Risici Systemkonflikter Vanskelig viden Mennesket spiller Gud Vi designer os selv Kapitel 10 VI BLIVER ÉT MED VORES SKABNINGER Nye evner

9 Et ekstra lag oven på virkeligheden Virtuel oprigtighed Vores fælles nervesystem Næste skridt: Metaman MACWORLD Kapitel 11 BORN TO SHOP The story of shopping Shop till you drop in the mall with it all Reklameskibet Themeparks Disney rules stem på Mickey Celebration! Piratstater Disneyland med dødsstraf Kapitel 12 I SYSTEMETS VOLD Den kulturelle varmedød Barbie in India Det er pengene, der tæller MacDonaldisering Vi taler efter manuskriptet Ligeglad Jerusalems brand Kapitel 13 COMPUTERE ÜBERALLES 9 GLOBALISERINGENS FAKTUM En verdensregering Politik uden værdier Nationalstaten eroderes, markedet overtager Den politiske forbruger/den politiske virksomhed Greenpeace A/S

10 Kapitel 14 FORPLIGTELSER OG ANSVAR Borgerens genkomst Asian values Et møde med Storebroder De indre værdier Symbolsk censur Kontrol af internettet Hvortil går ansvaret NYE SPILLEREGLER Kapitel 15 THE TRAGEDY OF THE COMMONS Individ vs. fællesskab La future proche Hvad ved vi i grunden? Alt kan ske Risikosamfundet Nye instinkter Vi lukker af Kapitel 16 BEHOVET FOR GENNEMSKUELIGHED BNP-bedrag Økologisk skattereform De etableredes protest Nyt forbrugsmønster når ressourcerne er dyre Hvilket servicesamfund? Der er masser af arbejde der skal klares Kapitel 17 LOKALE ATOMER, GLOBALE BITS En anden type globalisering Tilpasset det lokale

11 Vi kører længere til færre butikker Langdistanceforhold Fukuyama tror på tillid ET NYT FÆLLESSKAB Kapitel 18 REALTIME Tiden kortslutter I nuet er sagen sat på spidsen Hivemind Den rituelle indsats Kapitel 19 KOMPLEKSE BESLUTNINGER Den skjulte enighed Out of control Magten forsvinder Kapitel 20 EN BEDRE FREMTID Vi er alle i samme båd Motivation Fra frygt til lyst Det civile samfund Nomaden Kloden, billedet Jagten på symbolet Noget at tro på LITTERATUR REGISTER

12

13 DEN NY NATUR Vi har det med at gå rundt og drømme om engang når vi får tid at vende tilbage til naturen. Af og til, når nyhederne om ozonhullet og drivhuseffekten bliver for påtrængende, kan det virke som den eneste redning vi har overhovedet, før det hele drukner i engangsbleer og gamle mælkekartoner. Som moderne mennesker kan vi føle at vi har mistet rødderne og vi længes tilbage til en slags oprindelig orden. Problemet er bare at den natur vi længes tilbage til forlængst er blevet til noget andet. Evolutionen kværner videre; den natur vores børn fødes ind i, er en anden end den vi ankom til, og når vi dør, vil mange af os føle os som fremmede i en forandret verden. Allerede fra undfangelsen er forskellen klar: Mange befrugtes med teknologiens hjælp og allerede i moders mave scannes og måles de kommende verdensborgere. Vi fødes og vi dør påsat de samme målere der med kurver og digitale tal fortæller om puls, blodtryk osv. Vi kan have en forestilling om at vi bare kan slukke for teknologien hvis vi en dag ikke længere synes vi vil benytte den, men i realiteten er vi langt forbi det punkt hvor vi kan klare os uden teknologi. Vi kan ikke slukke for computerne, lige så lidt som vi kan klare os uden elektricitet, forbrændingsmotorer eller penicillin. Ikke med en befolkning der hastigt svulmer forbi de seks milliarder. Vi er blevet ét med vores frembringelser. Teknologien har givet os nye evner og sanser: Vi kan transportere os selv hurtigere omkring end noget andet dyr, vi kan mønstre enorme kræfter, vi kan kommunikere øjeblikkeligt på kryds og tværs af hele kloden, vi kan se ind i det mindste atom og ud i de største galaxer og nu er vi begyndt at udvikle et

14 14 DEN NY NATUR elektronisk nervesystem og en global elektronisk hjerne, der er fælles for alle dem der tilslutter sig. Grænserne mellem levende og dødt bliver udvisket med teknologier som kunstigt liv, nanoteknologi og genmanipulation, og vores traditionelle skelnen mellem mekaniske, elektroniske og biologiske systemer bliver stadig vanskeligere. Vi er i færd med radikalt at omdanne planeten lige fra dens fysiske udseende til dens økosystem og klima. Næste trin bliver at vi med bioteknologien begynder at omdanne os selv. Alt i alt er der tale om en ny natur der kræver nye instinkter og nye erkendelser, og hvor der gælder nye naturlove og spilleregler. Vi har bare ikke for alvor indset det. For de fleste er naturen mest et billede de har inde i deres hoved. Det er noget smukt og flot som man kan se på TV og af og til på skovtur eller i ferierne. Men det er ikke naturen der holder os i live. I praksis er den uden betydning i vores daglige liv, vi bruger den kun til rekreation og dekoration. Det er supermarkedet og bilen og varmt vand og el der holder os kørende, og det vi bruger det meste af opmærksomheden på. Som den amerikanske forfatter Paul Hawkens siger, så kan de fleste skelne meget præcist mellem bilmærker eller de store koncerners logo er, men de færreste kender navnene på mere end nogle få fugle og træer. Når vi taler om at noget er»naturligt«, mener vi tit at det er noget som er oprindeligt og uforandret. Natur er blevet et ord der signalerer permanens og en vis konservatisme. Men naturen er jo netop ikke permanent. Den er dynamisk, den forandrer sig og udvikles hele tiden. Verden blev ikke pludselig skabt som den er, og den vil ikke forblive som nu som om dette var det endelige, perfekte stadium af udvikling; kronen på værket. Det kan virke banalt at påpege det, men der er ikke ret meget omkring os af det, som vi umiddelbart ville udpege som»natur«, der overhovedet er oprindeligt længere. Vores kost er ændret af vores forfædres togter rundt i verden, vores landskaber, vores husdyr, selv klimaet er præget af generationerne før os. Der er et nyt økosystem under udvikling, hvor robotter og cyberspace skal finde deres plads mellem bakterier og skovsøer og årstidernes skiften. Evolutionen går videre, og nogle gange går det pludselig stærkt. Det kan virke som om vi er i en af de perioder i evolutionen, hvor

15 DEN NY NATUR 15 vilkårene forandres gennemgribende og hurtigt. I hvert fald har vi i de senere år fjernet en række stopklodser, ikke mindst med bioteknologien der nu gør det muligt at lave hurtige ændringer i den måde mennesker, dyr og planter fungerer på ændringer, som før ville have taget tusinder af år at opnå. Evolutionen er i sig selv blevet ændret. Det fortsatte syndefald Det naturlige er for os det uberørte; det, der har fået lov at udvikle sig som det nu gjorde uden menneskers indgriben. Når vi mennesker har haft fingre i det, bliver det derimod til»kultur«, eller det bliver»u-naturligt«. Naturen er paradiset før Adam og Eva spiste af kundskabens træ. Da mennesket fik viden, mistede vi uskylden, og sådan fortsætter syndefaldet faktisk den dag i dag. Al den nye viden vi får, trænger den uberørte natur tilbage. På område efter område blotlægger vi sammenhængene, og lærer at forstå systemet godt nok til at kunne gribe ind i det. Vores nye viden rykker os ud af uskylden og fordrer handling. Vi har f.eks. levet lykkeligt uvidende om drivhuseffekten, men nu får vi en formodning om at den findes og nogle formodninger om konsekvenserne og vores muligheder for at påvirke dem. Vores viden giver os et valg, og det er vi nødt til at forholde os til for vi ved at det også er et valg hvis vi ikke gør noget. Det er helt tydeligt inden for medicin. Når vi eksempelvis ved hvad der påvirker vores humør, så kan vi også i højere grad selv vælge hvordan vi vil have det. Resultatet er at vi får et ansvar på et nyt område; ens humør er ikke længere bare noget tilfældigt. Vi forstår nu at det afhænger af vores handlinger f.eks. hvad vi indtager af mad og medikamenter. Det gjorde det også før, men dengang var vi ikke bevidste om at vi kunne medvirke til at styre det. Tilsvarende med muligheden for at undersøge fostre for genetiske fejl. Det kunne man simpelthen ikke førhen, så forældrene tog hvad der kom det var i Guds hænder. Nu kan vi selv sortere, og dermed har vi fået ansvaret hvad enten vi handler eller ej. Man kan naturligvis stadig vælge at lukke øjnene eller lade stå til ved ikke at gribe ind. Det giver imidlertid moralske problemer. Hvis man ikke vidste bedre, kan man dårligt klandres for ikke at have gjort noget for at afværge en ulykke.

16 16 DEN NY NATUR At handle mod bedre viden derimod, er efter min mening tæt på at være definitionen på at synde. Man må ikke vidende ignorere et påtrængende problem eller andres ulykke. Dét er det fortsatte syndefald, vi falder stadig for hver gang vi bider af æblet med kundskaben så er der ingen vej tilbage, så er vi ikke uskyldige længere, det kan ikke gøres om, og vi må leve ude i verden som vi bedst selv kan. Vi er blevet som guder Steward Brand, nok en amerikansk forfatter, har sagt at»vi er blevet som guder, så vi kan lige så godt gøre os umage med det«. Det vi mennesker gør, vil fortsætte med at forandre kloden så gennemgribende at der stort set ikke er noget tilbage der er»naturligt«og uberørt. Vi står i fællesskab med klodens skæbne i vores hænder. Der er masser af andre faktorer, inklusive en eventuel guddommelig indgriben, som kunne tænkes at forme fremtiden, men vi er selv blevet så stærke at vi ikke længere kan frasige os ansvaret. Et populært citat i Silicon Valley er at enhver virkelig ny teknologi er umulig at skelne fra magi. Flyvemaskinen, telefonen, penicillin og talløse andre opfindelser ændrede hvad der var muligt. Pludselig kunne mennesket tale sammen over lange afstande eller rejse sig fra hidtil dødsensfarlige sygdomme i løbet af nogle dage. Nu tager vi det for givet, men dengang var det som magi. De teknologier der vil forandre verden i de kommende år, vil også virke som det rene magi der vender op og ned på vores vante verdensbillede. Der er ingen tvivl om at vi undervejs i udviklingsprocessen har glemt mange, meget væsentlige ting, og at vi gennem længere tid har ignoreret og udpint det økosystem som vi nu genopdager at vi er fuldstændigt afhængige af. Hvis man er i det skeptiske hjørne kan man endda blive i tvivl om hvorvidt der overhovedet er sket fremskridt. Er vi i grunden blevet lykkeligere, har vi det bedre i dag end førhen? Er vi ikke blevet forfærdeligt fremmedgjorte over for den klode vi lever på? Omvendt mener jeg at det ville være naivt at tro at hvis vi bare vender tilbage, glemmer teknologien, lever som man gjorde i de gode gamle

17 DEN NY NATUR 17 dage så bliver alt godt. Som om vi kunne køre filmen baglæns igen, til et eller andet punkt tidligere i handlingen hvor alting så lysere ud. Det holder ikke. Vi kan kun gå fremad. En bemærkning der virkelig har sat sig fast hos mig, kom fra Kevin Kelly, chefredaktør for Wired Magazine og forfatter til bogen Out of Control, som jeg omtaler senere. Jeg interviewede ham i Wireds lokaler i et stort gammelt pakhus i San Francisco, og efter en times optagelser, prøvede jeg lige at pirke til ham en sidste gang, for at se om jeg kunne provokere noget overraskende frem. Og så kom den her:»vi mennesker er tilbøjelige til at se os selv og den tid vi selv lever i, som altings naturlige tilstand. Vi har det med at ville beholde alting. Vi vil holde fast i alt det vi finder er smukt, og vi synes det skal eksistere for evigt. Men op gennem hele historien har der været masser af smukke organismer der er blevet skubbet væk eller er uddøde. Den skønne græske kultur er væk men der kom noget andet der erstattede den. Verden vil fortsat forandres, og nogle meget smukke ting vil gå tabt men sådan er livet. Det er hårdt at acceptere, for af og til fører det ikke til noget som helst, og det kan virke uretfærdigt over for dem det går ud over, men hvis man ser langsigtet på det, så er det altså simpelthen sådan det er. Det det gør, er at det tillader andre, nye smukke ting at komme til udfoldelse. Ting vi aldrig har tænkt på før. Det vi ser, er den menneskelige kultur i færd med at opfinde noget helt nyt og hvem ved hvilke skønne ting det kan føre til.«en tid af paradokser Lad mig slå fast at jeg har et ben i begge lejre. Jeg er bekymret, og jeg er begejstret, jeg er pessimist og optimist, jeg er konservativ og udfarende, jeg tror på solidaritet og individuelt ansvar, jeg er fascineret og jeg er frastødt af teknologi, jeg elsker at rejse og jeg knokler for at opbygge noget varigt på Tåsinge, hvor jeg har valgt at bo med min familie. Gennemlæsning af bogen her vil sikkert efterlade indtrykket af en stærkt splittet person. Jeg kan kun sige at bogen netop er et forsøg på at komme overens med nogle af de paradokser og dilemmaer der præger vores tid. Det ligger for så vidt i forlængelse af min forrige bog, Computerdrømmen og de økologiske realiteter, som udkom i Dengang var mit projekt at vise at informationsteknologien og en bæredygtig ud-

18 18 DEN NY NATUR vikling ikke nødvendigvis er modsætninger, men tværtimod hinandens forudsætning. Denne bog er bredere. Jeg vil forsøge at vise at den kommende samfundsudvikling som vil blive kraftigt præget af både informationsteknologi og bioteknologi både kan føre til noget yderst ubehageligt og til noget meget positivt og jeg vil pege på nogle af de faktorer der efter min mening kan afgøre udfaldet. Jeg vil beskrive hvordan verden og vilkårene i den allerede er forandret, og jeg vil videregive og sammenfatte en lang række bud på elementer i den videre udvikling for at forsøge at male et billede af det vi er på vej imod. Det er scenarier og visioner fra forskere, filosoffer og politikere som jeg personligt mener, er blandt de bedst kvalificerede i verden til at udtale sig på deres felt.»spilleregler«er et vigtigt ord her. Virkeligheden er under forandring, og spillereglerne der afgør hvem der klarer sig, og hvad man kan tillade sig, ændres også. I dag er samfundet gennemsyret af spillereglerne for industrisamfundet lovene, moralen og opdragelsen er præget af vilkårene fra dengang man levede af fysisk produktion, dengang verden endnu var uendelig i forhold til det mennesker kunne påvirke. De spilleregler er i stigende grad uhensigtmæssige. De svarer ikke til virkeligheden, og i værste fald er de kontraproduktive og destruktive. Spørgsmålet er så hvad spillereglerne i den ny natur er. I øjeblikket står det åbent. Vores gamle verdensbillede er pillet fra hinanden, og vi er ved at skrue et nyt sammen frigjort fra mange af fortidens moralske og teknologiske begrænsninger. Det betyder imidlertid ikke at det er ligemeget hvad vi vælger. Vi kan vælge næsten hvad som helst, men vores valg har stadig konsekvenser. Faktisk har konsekvenserne af vores handlinger aldrig været så gennemgribende og afgørende for hele kloden som nu. Nogle ting virker, nogle ting gør ikke. Jeg har med bogen forsøgt at skabe lidt klarhed over nogle af sammenhængene for at indkredse de mekanismer vi kan bruge til at påvirke udviklingen. Jeg har min personlige mening om meget af alt det her, og mange afsnit vil være præget af mine egne betragtninger og forsøg på at konkludere. Men igen: Jeg er i tvivl. Det er bestemt muligt at jeg tager fejl og vurderer kendsgerningerne forkert. Jeg håber læseren vil betragte bo-

19 DEN NY NATUR 19 gen som et udspil; en opfordring til diskussion og korrektion af det der måtte være af misforståelser. Et hurtigt overblik: Bogen er delt i 5 dele som koncentrerer sig om hvert sit aspekt af hvordan vores verden er ved at forandre sig og blive ny af natur. Jeg starter med informationsteknologien og gennemgår først hvad den teknologiske udvikling kan gøre muligt i de kommende år. Det er en udvikling der også vil påvirke os kulturelt og socialt. Der vil blive andre krav om kvalifikationer for at klare sig i samfundet, og de økonomiske spilleregler vil generelt blive væsentligt ændret når man går fra en økonomi baseret på fysiske ting atomer til en økonomi baseret på informationer bits. Informationsteknologien kan lette vores liv og frigøre os til at koncenterere os om det vi virkelig ønsker. Den selv samme teknologi kan imidlertid også føre til et kontrolsamfund, præget af splittelse og ensomhed ikke mindst, hvis samfundet skulle komme ud i en alvorlig krise, f.eks. en form for økologisk sammenbrud. Teknologien har to ansigter. Det, der afgør om det bliver det ene eller det andet, er de værdier vi lægger til grund for samfundets udvikling. Efter min mening kan man, meget groft, sammenfatte de værdier der skal til for holde os på positiv kurs, som kvalitet, kreativitet og kærlighed. Det er også de værdier som er enestående for mennesker i modsætning til de mere eller mindre levende og bevidste computere og maskiner vi sandsynligvis skal lære at omgås inden så længe. For mange forskere virker det som en næsten given ting at der vil opstå kunstig intelligens og endda kunstigt liv, og der er mange interessante og fantastiske bud på hvad det kunne tænkes at indebære. En af de væsentligste modeller til at forklare hvordan det levende og det mekaniske nu kan begynde at smelte sammen, er kompleksitetsteorien, der forsøger at finde nogle generelle mønstre i udviklingen af alle komplekse systemer, hvad enten de er fysiske eller biologiske. Vi er også selv under forandring: Vores teknologi giver os nye evner og sanser, og forskellige former for proteser går i stadig tættere samspil med vores kroppe. Men det er først og fremmest bioteknologien der vil kunne ændre radikalt på hvad mennesker er. Med gensplejsning får vi mulighed for at ændre på den grundlæggende sammensætning af plan-

20 20 DEN NY NATUR ter og dyr. Det bliver særdeles tydeligt at mennesket nu direkte er med til at designe verden, og på sigt endda sig selv. Globaliseringen er endnu en udvikling der betyder at vi i dag lever under helt nye forhold. Vi bliver knyttet stadig tættere sammen af informationsteknologi og forbedret transport. Kulturer, økonomier og politiske systemer der i høj grad var holdt inden for nationalstaterne, er nu ved at blive tilpasset et spirende globalt samfund. Det har i høj grad været markedskræfterne, og dermed penge som den centrale værdi, der har præget globaliseringen. Der er opstået zoner i hverdagen, som er stort set ens for alle i den vestlige del af verden; en kultur, som kan kaldes MacWorld. MacWorld er et system hvor vi defineres som forbrugere snarere end borgere. Vi er uforpligtede og frie til at realisere os selv så længe vi kan betale for det. Problemet er at det fører til en uhyggelig udstødning af de svageste, og at systemet har en tilbøjelighed til at søge mod den laveste kulturelle fællesnævner. Modstykket er det civile samfund hvor vi opfatter os selv som borgere, gensidigt forpligtet over for hinanden og det fællesskab vi tilhører. Det strider mod idealerne i forbrugersamfundet at individet skulle underkaste sig fællesskabets bedste, men i eksempelvis asiatiske kulturer er den tankegang langt mere fremherskende. Verden er blevet uoverskuelig. Det er nærmest umuligt at følge konsekvenserne af vores handlinger og tilsvarende svært at foretage sig noget bevidst for at gøre verden bedre. Vi skal navigere i en storm af modstridende interesser og forskellige dimensioner. De signaler vi følger, er ofte forvrængede og vildledende, ikke mindst fordi det økonomiske system er indrettet så det ikke afspejler hvad de sande omkostninger ved vores forbrug er. Beskatningen og de måder samfundet støtter bestemte dele af erhvervslivet på, er præget af en tid, hvor arbejdskraften var knap og de naturlige ressourcer var rigelige. I dag er situationen den omvendte, og der er behov for en økologisk skattereform der kan gøre det økonomisk attraktivt at fremme et bæredygtigt og mere menneskeligt samfund samtidig med at den støtter udviklingen i retning af at udnytte informationsteknologien. En økologisk skattereform ville formentlig føre til et samfund, hvor man er langt mere bevidst om brugen af ressourcer og transport; et samfund hvor informationer er globale, men hvor de fysiske rammer i højere grad er præget af de lokale forhold.

21 DEN NY NATUR 21 I takt med at kommunikationen og samhandelen øges, begynder kloden at virke som ét sammenhængende system, og som sådan kan man overveje om det system vil vise nogle af de samme mønstre der kendetegner andre komplekse systemer f.eks. at noget nyt, der er større og kvalitativt anderledes, kan opstå i samspillet mellem de mange enkeltdele, eller at meget små påvirkninger på kritiske tidspunkter kan have en enorm effekt. Lidt mere filosofisk kan man overveje om hele kloden eller hele menneskeheden kan betragtes som én organisme med en vis grad af egen bevidsthed. Under alle omstændigheder bliver det stadig tydeligere at vi er afhængige af hinanden. Der er behov for en myte der kan give os alle en forståelse af udviklingen på kloden, og som giver en ramme at forstå værdien af vores handlinger i forhold til. Måske er det økologien der er den myte; erkendelsen af at alt hænger sammen i kredsløb, og at man ikke uden videre kan sætte sig ud over klodens økologiske balance ved at opføre sig somom én form for liv er den eneste der har betydning. Jeg har prøvet at skrive bogen, så kapitler eller sektioner kan læses separat. De læsere der læser den igennem fra A til Z, håber jeg vil bære over med et par gentagelser. Baggrunden for bogen har været de artikler og radio- og TV-programmer, jeg har lavet de sidste 2-3 år, og det er muligt at læseren vil kunne genkende passager der har været offentliggjort før. Lad mig blot understrege at bogen ikke er en sammenklistring af det der efterhånden har hobet sig op på min harddisk. For mig er bogen en chance for at tænke alle de mange brikker sammen og forsøge at finde en større sammenhæng og drage nogle konklusioner. Den proces fortsætter naturligvis selvom bogen er gået i trykken, og derfor vil jeg forsøge at føre arbejdet videre i form at et web-site på Internettet hvor jeg vil lægge nye artikler og indtryk ind, og hvor man vil kunne finde henvisninger til en lang række af de personer og emner som er omtalt her i bogen. Troense, sept. 98

22

23 FRA ATOMER TIL BITS

24

25 x Kapitel 2x COMPUTERE ÜBER ALLES Min første computer kostede kr. i Jeg købte den brugt, ni måneder gammel, gennem Den Blå Avis, den havde kostet fra ny. Det var en Apple Mac SE, med 1 MB ram og 20 MB harddisk og den var hot, hot, hot! I dag kan man købe små håndholdte, såkaldte palmtop computere til en tiendedel af prisen. De har mindst den samme computerkraft og byder på stort set de samme funktioner. Om nogle år vil jeg sikkert have den kapacitet indbygget i armbåndsuret der er ganske vist ikke plads til et tastatur, men så vil jeg kunne tale til computeren i stedet. Det er den vej det går. Computeren bliver mindre og billigere. Hvis vi køber et lykønskningskort af den slags der kan spille en lille melodi når man åbner det, så er der lige så meget computerkraft i kortets lille chip som der overhovedet fandtes i verden indtil BMW praler i deres annoncer med at når man kører i en af deres topmodeller så understøttes man af mere computerkraft i bilen, end man brugte under Apollo 11 s færd til månen. Siden computerens barndom har udviklingen fulgt en forbløffende regelmæssig kurve: Hver attende måned er det lykkedes at halvere prisen, og de fleste forventer at den udvikling vil holde et godt stykke ind i det næste århundrede. Hvis det fortsætter femten år endnu, vil man til den tid kunne få tusinde gange mere computerkraft for de samme penge. Som Bill Gates har udtrykt det, så skal man gå ud fra at prisen på computerkraft i praksis går imod nul, hvis man skal gøre sig en realistisk forestilling om fremtidens teknologi. Den samme prisudvikling gælder inden for kommunikationskapacitet, hvor det hastigt bliver billigere at overføre signaler. Man taler om at selve det, at sende signaler over nettet, med tiden vil blive stort set gratis.

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

Af Povl Mors Sales solutions International

Af Povl Mors Sales solutions International Af Povl Mors Sales solutions International Bedre kundeservice Hvad er god service Hvordan sælge flere ydelser ind Mine holdninger Betydningen af ros og ris Bedre forståelse af mig selv Konklusion: Et formidabelt

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Høst frugterne. TM = Travl Mand

Høst frugterne. TM = Travl Mand sagens kerne Sagens kerne 1 Høst frugterne 2 Der var engang... 3 Den rene vare 4 Tænk globalt 5 Et æble om dagen... 6 Man skal ikke tro på alt hvad man hører 7 Hold dit arbejde og følelsesliv adskilt 8

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38

Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Mariæ Bebudelse Tekster: Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 767 Tiden skrider 68 Se hvilket menneske 71 Nu kom der bud 201 Det hellige kors 477 Som korn 773 Bliv hos os Og Ordet blev kød og tog bolig

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt

At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Julie K. Depner, 2z Allerød Gymnasium Essay Niels Bohr At forstå det uforståelige Ordet virkelighed er også et ord, som vi må lære at bruge korrekt Der er mange ting i denne verden, som jeg forstår. Jeg

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Den lettilgængelige revolution

Den lettilgængelige revolution At gætte Tankerne væltede stadig rundt i hovedet da jeg havde spist og smidt den marmeladeindsmurte avis ud. Måske kunne jeg lave et foredrag om en identitetskrise hvor jeg havde en skuespiller med som

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

5 TIP FRA EN TVIVLER

5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER 5 TIP FRA EN TVIVLER MANUEL VIGILIUS Credo Forlag København 2007 5 TIP FRA EN TVIVLER 1. udgave, 1. oplag Copyright Credo Forlag 2007 Forfatter: Manuel Vigilius Omslag: Jacob Friis

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere