TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8)

2 Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger på tillid, kan føre os dertil. skal være en arbejdsplads, hvor delegering er en selvfølgelighed, hvor handlekraft og dristighed værdsættes, og hvor der ikke er langt fra ord til handling. For at understøtte en tillidsbaseret organisation blev mange institutioner i 00 lagt sammen, og ansvaret delegeret så langt ud som muligt. Resultaterne fra denne trivselsundersøgelse kan give os en pejling på, om vi er på rette vej. Den udfordring, I nu står over for, er at omsætte jeres svar i spørgeskemaet til forbedret trivsel på netop jeres arbejdsplads. Kan I genkende det billede, resultaterne i rapporten viser? Passer det med den hverdag og de udfordringer, I oplever? Og hvad kan ledelsen og medarbejderne sammen gøre bedre på jeres arbejdsplads? Hvis trivselsundersøgelsen skal være andet og mere end blot et spørgeskema, og hvis den skal være anledning til en reel forbedring af trivslen, kræver det, at både ledelse og medarbejdere tager den efterfølgende dialog alvorligt. Vi håber, I får en konstruktiv dialog, der kan hjælpe med til at forbedre trivslen på jeres arbejdsplads! Med venlig hilsen Olga Brüniche-Olsen og Carsten Haurum s direktion []

3 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling, Krav i arbejdet Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement 9 Øvrige indsatsområder Sundhedsfremme, Fysiske rammer, Krænkende adfærd, MUS/LUS/GRUS 9 Hvordan skaber vi større Tilfredshed, Motivation og Engagement? Vurdering af indsatsområder; Effekt af indsatsområder og overordnet prioriteringskort Temaer Social Kapital, Balance i det daglige arbejde Baggrundsresultater Alder, Anciennitet, Køn, Faggruppe 0 Resultater i tabelform Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ekstern sammenligning: interresearch a/s og SSI Danmark, februar 0 []

4 Overordnede resultater Følgende viser de overordnede resultater for. Skalaen nederst på siden er en indikator for, hvordan resultaterne kan tolkes. Tilfredshed Resultatet for Tilfredshed. Uddybede resultater og forklarende forhold for Tilfredshed kan findes fra side. Tilfredshed Motivation Resultatet for Motivation. Uddybede resultater og forklarende forhold for Motivation kan findes fra side.,9 Motivation Engagement Resultatet for Engagement. Uddybede resultater og forklarende forhold for Engagement kan findes fra side., Engagement []

5 Introduktion Formål Formålet med Trivselsundersøgelsen 0 er at få medarbejdernes vurdering af trivslen. Resultatet er sammenfattet i denne rapport og giver en status på Tilfredshed, Motivation og Engagement i. Rapporten er med til at give Kultur- og Fritidsforvaltningen mulighed for at identificere, hvor vi er stærke, og hvor der er plads til forbedringer. Med rapporten skabes grundlag for at kunne prioritere indsatser som kan højne medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Om undersøgelsen Denne rapport beskriver resultaterne fra Trivselsundersøgelsen 0. Trivselsundersøgelsen er gennemført i perioden 0. februar -. marts 0. I alt har 8 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har valgt at svare. har således opnået en svarprocent på 8%. Medarbejdernes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt udleveres besvarelser fra enkeltpersoner eller udarbejdes rapporter, hvor svar fra enkeltpersoner kan identificeres eller beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater: s samlede resultater for Trivselsundersøgelsen 0. Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Hvad er status på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement? Ekstern sammenligning I perioden. februar 0 til. februar 0 har interresearch a s i samarbejde med SSI Danmark foretaget en undersøgelse blandt kommunalt ansatte i Danmark. Undersøgelsen afdækker spørgsmål i Trivselmeter Standardspørgeskema og Social Kapital (Arbejdsmiljørådet). Undersøgelsen dækker: Danskere ansat i den kommunale sektor Antal respondenter er.00 Undersøgelsen er repræsentativ for danskere ansat i den kommunale sektor. Modellen Modellen nederst på siden indeholder 0 områder, som medarbejderne gennem deres besvarelser har vurderet. Der er syv indsatsområder og tre resultatområder. I modellen ses på sammenhængen mellem indsatsområderne og resultatområderne. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes vurdering af Tilfredshed, Motivation og Engagement. Modellen kan give et godt udgangspunkt for dialog om, hvordan I på arbejdspladsen vil prioritere jeres indsatser for at styrke trivslen, og hvor I tror, at opfølgning vil have størst effekt for jer. Fra trivsel til adfærd Resultatområderne er udtryk for medarbejdernes generelle tilfredshed samt hvorvidt de er motiverede og engagerede i deres arbejde. Rapporten peger på indsatsområder, der har særlig sammenhæng med niveauet af Tilfredshed, Motivation og Engagement blandt medarbejderne. Indsatsområder Resultatområder Job og organisering Tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Motivation Ledelsen Samarbejde Engagement Læring og udvikling Krav i arbejdet []

6 Vurdering Vurdering Vurdering Resultatområder Tilfredshed Figuren viser niveauet for medarbejdernes Tilfredshed i Kultur- og Fritidsforvaltningen.,,,,8,8, Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,,,, Tilfredshed Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Motivation Figuren viser niveauet for medarbejdernes Motivation i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,9,0,9,,8,9,,,,,,8 Motivation Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? Engagement Figuren viser niveauet for medarbejdernes Engagement i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark Spørgsmålet Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? er formuleret så en høj vurdering i spørgeskemaet er negativ, dvs. man tænker ofte på at søge arbejde et andet sted. Det er modsat de øvrige spørgsmål. For at kunne sammenligne spørgsmålene er resultatet i figuren beregnet, så en høj score i figuren er positivt, dvs. at en høj score betyder, at man sjældent tænker på at søge arbejde et andet sted.,,, Engagement,,, Tager du ansvar for at få tingene til at fungere?,,, Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads?,8,9, Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? []

7 MOTIVATION Resultatområder Motivation og Engagement i Motivation og Engagement på tværs af Kultur- og Fritidsforvaltningen Figuren viser Motivation samt Engagement for alle enheder, der er i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Motivation og Engagement ses som de endelige resultatområder, der påvirkes af de forskellige indsatsområder samt den overordnede tilfredshed. Derfor er det sammenhængen mellem disse to resultatområder, det er valgt at fokusere på i figuren ENGAGEMENT.. Københavns Kommune. Kommunalt ansatte i Danmark. 00Kultur. Chefer i KFF. Amager Kulturpunkt. Amagerbro Kultur 8. BLÅGÅRDEN 9. Københavns Ejendomme 0. Hovedbiblioteket. Huset. KEjd Analyse & Udvikling. KEjd Chefer i Københavns Ejendomme. KEjd Direktionssekretariatet. KEjd Drift & Service. KEjd Kunder & Planlægning. KEjd Projekt & Bygherre 8. KEjd Økonomi & Ejendomsadministration 9. Kraftwerket 0. Kultur Christianshavn - Islands Brygge. Kultur Nord. Kultur Valby. Kultur Østerbro. Kulturanstalten. Kulturstationen Vanløse. Kunsthallen Nikolaj. Københavns Museum 8. Planlægning 9. Sekretariat & Kommunikation 0. Servicecentret. Solvang og Ørestads Biblioteker. Stadsarkivet. Team Bade. Team Nord-Øst. Team Sundby Valby. Thorvaldsens Museum. Verdenskulturcentret Øvrige enheder []

8 Lav MOTIVATION Høj Resultatområder Segmentering: Motivation og Engagement Medarbejdergrupper Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i grupper ud fra samspillet mellem deres motivation og engagement. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der vises kun resultater ved mindst 0 besvarelser. ZAPPERE KERNEMEDARBEJDERE ILDSJÆLE PÅ-VEJ-VÆK- MEDARBEJDERE TROFASTE Lav ENGAGEMENT Høj ILDSJÆLE er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af at være ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kombinationen af høj Motivation og højt Engagement, gør ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. KERNEMEDARBEJDERE udgør kernen i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Har en motivation og et engagement, der gør at arbejdet bliver gjort og at der ikke overvejes jobskifte. Den store stabile midtergruppe, der dog har grænseflader til alle andre grupper. ZAPPERE er motiverede i deres arbejde, men har behov for at motivationen holdes intakt, da deres engagement over for Kultur- og Fritidsforvaltningen er lavt. En positiv arbejdskraft så længe de får udfordringer nok. TROFASTE forventer at være ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen i fremtiden på trods af, at de er mindre motiverede. De er meget trofaste over for deres job og. PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE er sandsynligvis på vej til at forlade, da både motivation og engagement er under middel. Antal svar Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Trofaste På-vej-vækmedarbejdere Enhedens resultat % 0% % % % Københavns Kommune 90 % 9% % % % Underliggende enheder 00Kultur % % % 0% % Amagerbro Kultur % % % 0% 0% Hovedbiblioteket 0 % 9% 9% % % KEjd Drift & Service 8% % 0% % % KEjd Projekt & Bygherre % % 9% % % KEjd Økonomi & Ejendomsadministration 8 % % % 0% % Kultur Nord % 8% % 0% % Københavns Ejendomme % % % % % Københavns Museum % % 9% 0% % Planlægning 0 8% % % 0% % Servicecentret % 9% % % 0% Team Bade 8% 9% 9% % % Team Nord-Øst 8 % 9% % 0% % Team Sundby Valby 8% % 8% 0% % [8]

9 Lav VURDERING Høj Hvordan skaber vi større Tilfredshed, Motivation og Engagement? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist Tilfredshed, Motivation og Engagement blandt medarbejderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen. De følgende sider hjælper med at identificere hvilke indsatsområder, der har den største effekt på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortene viser, hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre disse resultatområder. Det er ikke nok kun at kigge på, om vurderingen er høj eller lav. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte indsatsområder har på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Prioriteringskortene er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj De vandrette og lodrette streger, som opdeler prioriteringskortene i felter, er lavet ud fra den gennemsnitlige vurdering af de forskellige indsatsområder og områdernes gennemsnitlige effekt på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Sådan tolker du Prioriteringskortene Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder i nederste højre felt har en forholdsvis lav score. Samtidig viser analysen, at områderne har stor sammenhæng med medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på mulige forbedringer inden for områderne. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Indsatsområder i øverste højre hjørne har forholdsvis høj score og samtidig viser analysen, at området har stor sammenhæng med medarbejdernes samlede Tilfredshed, Motivation og Engagement. Det er vigtigt at bevare fokus på disse områder, så de forholdsvis høje vurderinger vedligeholdes og ideelt forbedres yderligere, idet forbedringer stadig vil have stor betydning for Tilfredshed, Motivation og Engagement. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: Indsatsområder i øverste venstre hjørne har en forholdsvis høj score, men har samtidig kun svag betydning for den samlede Tilfredshed, Motivation og Engagement. En større bevidsthed på arbejdspladsen om de høje scorer i det blå felt og større bevidsthed om hvorfor indsatsområderne har en høj vurdering, kan bidrage til større Tilfredshed, Motivation og Engagement. Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsområder i nederste venstre hjørne har lav score og har samtidig svag sammenhæng med medarbejdernes samlede Tilfredshed, Motivation og Engagement. Selvom den svage sammenhæng kan friste til at se bort fra de pågældende områder, er det vigtigt at huske, at vurderinger kan bliver for lave. Som hovedregel betragtes en score under som meget lav, derfor er det vigtigt på arbejdspladsen at vurdere, om der er brug for at arbejde med de områder, der ligger i feltet. [9]

10 VURDERING Vurdering Hvordan skaber vi større Tilfredshed, Motivation og Engagement? Vurdering af Indsatsområder Figuren viser medarbejdernes vurdering af de syv indsatsområder, som påvirker Tilfredshed, Motivation og Engagement. Der findes ikke et eksternt sammenligningsgrundlag for Krav i arbejdet, da spørgsmålene der danner indsatsområdet afviger fra sammenligningsgrundlaget.,8,,,8,,,,,,,, Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,,0 Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet Effekt på Tilfredshed, Motivation og Engagement I cirkeldiagrammet kan du se hvilke indsatsområder, der har størst effekt på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. % Job og organisering 9% Indflydelse 8% Nærmeste leder % Ledelsen % Samarbejde 8% Læring og udvikling 9% Krav i arbejdet Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på medarbejdernes Tilfredshed, Motivation og Engagement. Prioriteringskortet hjælper med at finde de indsatsområder, der kan arbejdes med for at opnå forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind.,0 TILPAS VEDLIGEHOLD,0 Samarbejde Nærmeste leder Job og organisering Læring og udvikling Indflydelse Ledelsen,0 Krav i arbejdet,0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Job og organisering Læring og udvikling TILPAS Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Indflydelse Krav i arbejdet [0]

11 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Job og organisering Job og organisering Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Job og organisering i Kultur- og Fritidsforvaltningen.,8,,,,9,0,,8,9,,8,9,, Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,8,, Job og organisering Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Prioriteringskort for Job og organisering Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Job og organisering, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Job og organisering.,0 TILPAS VEDLIGEHOLD,, Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? VEDLIGEHOLD. Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder?. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? TILPAS. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?. Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? []

12 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Indflydelse Indflydelse Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Indflydelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen.,,8,8,,,,,,, Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,,,8,8 Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? Prioriteringskort for Indflydelse,0 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Indflydelse, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Indflydelse., 8, 0 9,0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 9. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? VEDLIGEHOLD 8. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? TILPAS. Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde?. Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 0. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? []

13 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Nærmeste leder i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,,,,,,,,,,,9,,9 Nærmeste leder Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? Prioriteringskort for Nærmeste leder,0 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Prioriteringskort for Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Prioriteringskort for Nærmeste leder.,, Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj. Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt?. Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? VEDLIGEHOLD. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? TILPAS. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?. Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? []

14 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Ledelsen Ledelsen Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Ledelsen i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,,,,,,, Ledelsen Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Prioriteringskort for Ledelsen, TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Ledelsen, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Ledelsen , Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 9. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? VEDLIGEHOLD 8. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? TILPAS. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 0. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? []

15 Vurdering Vurdering Indsatsområder: Samarbejde Samarbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Samarbejde i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Samarbejde.,,,8,8,9,0,9,0,9,, Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,8,,, Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Spørgsmålene i denne figur uddyber Samarbejde. Spørgsmålene er supplerende i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvorfor der ikke findes et sammenligningsgrundlag.,,0, Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? Har du let adgang til at spørge kolleger til råds? Oplever du tillid på din arbejdsplads, så du kan give udtryk for, hvordan du trives? []

16 VURDERING Indsatsområder: Samarbejde Prioriteringskort for Samarbejde, TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Samarbejde.,0, Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? VEDLIGEHOLD. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger?. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? TILPAS. Har du let adgang til at spørge kolleger til råds?. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?. Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden?. Oplever du tillid på din arbejdsplads, så du kan give udtryk for, hvordan du trives? []

17 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Læring og udvikling Læring og udvikling Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Læring og udvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen.,,,,,,,,8,0 Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,,8 Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? Prioriteringskort for Læring og udvikling Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Læring og udvikling, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Læring og udvikling.,0 TILPAS VEDLIGEHOLD 9, Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? VEDLIGEHOLD 8. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? TILPAS 9. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? [Ingen punkter], Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj []

18 VURDERING Vurdering Indsatsområder: Krav i arbejdet Krav i arbejdet Her ser du medarbejdernes vurdering af spørgsmålene om Krav i arbejdet i Kulturog Fritidsforvaltningen. Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark En høj vurdering af de fire første spørgsmål under Krav i arbejdet, betyder at der er mange/høje krav i arbejdet. For at kunne sammenligne resultaterne med de øvrige spørgsmål i rapporten er tallene i figuren beregnet så en høj score er udtryk for få/lave krav. Dvs. at en lav score i figuren kan være tegn på mange/høje krav for eksempel at skulle overskue mange ting, have meget at lave og skulle arbejde hurtigt. Der findes ikke et eksternt sammenligningsgrundlag for Krav i arbejdet, da spørgsmålene der danner indsatsområdet afviger fra sammenligningsgrundlaget.,,0 Krav i arbejdet,,0,9 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde?,,, Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?,,, Er der ofte rigtig meget at lave?,8,, Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?,9 Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? Prioriteringskort for Krav i arbejdet Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål om Krav i arbejdet, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Krav i arbejdet.,0 TILPAS VEDLIGEHOLD,0,0. Er der ofte rigtig meget at lave?. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? VEDLIGEHOLD. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende?,0,0,0 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj TILPAS. Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job?. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? [8]

19 Vurdering Vurdering Øvrige indsatsområder: Sundhedsfremme og Fysiske rammer Sundhedsfremme Figuren viser medarbejdernes vurdering af Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Københavns Kommune Sidste spørgsmål er supplerende i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvorfor der ikke findes et sammenligningsgrundlag.,,, Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? Mit eventuelle sygefravær er ikke påvirket af forhold på mit arbejde Fysiske rammer Figuren viser medarbejdernes vurdering af de Fysiske rammer på arbejdspladsen. Københavns Kommune,,,,,,,, Fysiske rammer Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? Er du tilfreds med indeklimaet? Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? Er du generet af støj og uro i dit arbejde? Er dine lysforhold på arbejdet gode? [9]

20 Øvrige indsatsområder: Krænkende adfærd Nultolerance Københavns Kommune tolererer ikke vold, trusler, mobning og chikane på arbejdspladsen. Alle ansatte skal behandles med respekt og værdighed, og det skal være trygt at gå på arbejde i Københavns Kommune, jf. også "Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen", som kan findes på under politikker. Trusler om vold Tabellen viser hvor mange, som inden for de sidste måneder har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen og i så fald, hvor de kommer fra. Udsat for trusler om vold? Hvis ja - Fra hvem? Københavns Kommune Kategori Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja dagligt 0% 0% Kolleger 0 0% Ja ugentligt 0% % En leder % Ja månedligt % 99 % Underordnede 0 0% Ja af og til 9 8% 8 % Borgere/Brugere/Pårørende 0 9% Nej 9% 9 8% Ønsker ikke at uddybe % Total 00% 00% Total, ja 9% % Fysisk vold Tabellen viser hvor mange, som inden for de sidste måneder har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen og i så fald, hvor den kommer fra. Udsat for fysisk vold? Hvis ja - Fra hvem? Københavns Kommune Kategori Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja dagligt 0% 9 0% Kolleger % Ja ugentligt 0% % En leder % Ja månedligt 0% % Underordnede 0 0% Ja af og til % 9 % Borgere/Brugere/Pårørende 9% Nej 0 99% 9 9% Ønsker ikke at uddybe % Total 00% 00% Total, ja % 8% Mobning Tabellen viser hvor mange, som inden for de sidste måneder har været udsat for mobning på arbejdspladsen og i så fald, hvor den kommer fra. Udsat for mobning? Hvis ja - Fra hvem? Københavns Kommune Kategori Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja dagligt 0% 0 % Kolleger 0 0% Ja ugentligt 0 % 8 % En leder 0 % Ja månedligt % 0 % Underordnede % Ja af og til 9 % 0 8% Borgere/Brugere/Pårørende 8 % Nej 90% 9 90% Ønsker ikke at uddybe 8% Total 00% 09 00% Total, ja 0 0% 8 0% Uønsket seksuel opmærksomhed Tabellen viser hvor mange, som inden for de sidste måneder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen og i så fald, hvor den kommer fra. Udsat for Uønsket seksuel opmærksomhed? Hvis ja - Fra hvem? Københavns Kommune Kategori Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja dagligt 0% 0% Kolleger 8 % Ja ugentligt 0% 8 % En leder 8% Ja månedligt 0% 0 0% Underordnede % Ja af og til 8 % 0 % Borgere/Brugere/Pårørende % Nej 9% 9% Ønsker ikke at uddybe % Total 9 00% 9 00% Total, ja 8 % 0 % [0]

21 Vurdering Øvrige indsatsområder: MUS/LUS/GRUS Andel der har haft en MUS/GRUS/LUS inden for det sidste år % Ja 9% Nej % Ikke relevant Andel der har en udviklingsplan % Ja % Nej 0% Ved ikke Udbytte af samtale Her ses medarbejdernes vurdering af udbytte af samtalen,9 Jeg har fået et godt udbytte af samtalen []

22 Vurdering Temaer: Social Kapital Social kapital i Social Kapital måler hele arbejdspladsens evne til at spille sammen, hjælpes ad, bygge videre på hinandens ideer osv. Social Kapital har fokus på relationerne medarbejderne imellem og mellem ledelse og medarbejdere. Det afgørende er, om disse relationer er præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. I praksis forudsætter det, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Det er disse tre relationelle forhold, som en organisation skal rette fokus på, hvis den vil opbygge en høj social kapital og løbende vedligehold den. Den sociale kapital i beregnes ud fra følgende spørgsmål. Flere af spørgsmålene er supplerende, hvorfor der ikke findes et sammenligningsgrundlag. Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du tillid på din arbejdsplads, så du kan give udtryk for, hvordan du trives? Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? Har du let adgang til at spørge kolleger til råds?,,, Social Kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne []

23 Vurdering Vurdering Vurdering Temaer: Social Kapital Tillid Figuren viser medarbejdernes vurdering af Tillid.,,, Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du tillid på din arbejdsplads, så du kan give udtryk for, hvordan du trives? Retfærdighed Figuren viser medarbejdernes vurdering af Retfærdighed.,, Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Figuren viser medarbejdernes vurdering af Samarbejdsevne.,,,8,9,,0 Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden? Har du let adgang til at spørge kolleger til råds? []

24 Vurdering Temaer: Social Kapital Social kapital i På de foregående sider er Social Kapital beregnet ud fra den fælles spørgeramme, der anvendes på tværs af Københavns Kommune suppleret med få uddybende spørgsmål, der er valgt hos jeres forvaltning. For at kunne sammenligne med andre forvaltninger og resultatet for Københavns Kommune er der lavet en beregning af Social Kapital uden disse uddybende spørgsmål. Nedenstående resultater er derfor kun baseret på følgende spørgsmål: Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Københavns Kommune Kommunalt ansatte i Danmark,,,,,,,,, Social Kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne []

25 Vurdering Temaer: Balance i det daglige arbejde Balance i det daglige arbejde Der benyttes tre indikatorer til at belyse medarbejdernes vurdering af balance i det daglige arbejde: Forebyggende faktorer, Arbejdsbetingelser og krav samt Trivsel med arbejdspres. Forebyggende faktorer Når balance i det daglige arbejde skal vurderes, er det væsentligt at se på, om medarbejderne oplever, at der er gode muligheder for støtte og indflydelse samt tydelige roller og forventninger. Spørgsmålene der anvendes til at undersøge denne indikator er følgende: Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Arbejdsbetingelser og krav Medarbejdernes opfattelse af arbejdskravene, herunder arbejdsmængden, belyses i Krav og betingelser. Krav og betingelser er en vurdering af forskellige typer af krav fra at kunne overskue mange ting på en gang, have meget at lave og om det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt. Kravene kan opfattes som positive eller negative alt efter personlige grænser og præferencer. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? Er der ofte rigtig meget at lave? Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Trivsel med arbejdspres Den tredje indikator på balancen i det daglige arbejde er, om medarbejderne vurderer, at de trives med det arbejdspres, de oplever i jobbet. Med andre ord kan det godt være, at medarbejderne trives på trods af, at arbejdskravene og arbejdsmængden opleves højere end gennemsnittet. Københavns Kommune,,,9,9, Forebyggende faktorer Arbejdsbetingelser og krav Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? []

26 Vurdering Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i fordelt på baggrundsvariable: Alder Fordeling af medarbejderne 8% Under 0 år % 0-9 år 9% 0-9 år 9% 0-9 år 0% Over 0 år Vurdering fordelt på Alder Under 0 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år Over 0 år,8,,,,,,8,9,,,,,,9,9,8,,,,,,,,,,,,, Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet Under 0 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år Over 0 år,9,,,,9,9,0,9,,,,,9 Tilfredshed Motivation Engagement []

27 Vurdering Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i fordelt på baggrundsvariable: Anciennitet Fordeling af medarbejderne 9% 0- år % - år % - år % Over år Vurdering fordelt på Anciennitet 0- år - år - år Over år,,,,,9,9,8,,,,,9,9,,,,,,,,,,,, Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet 0- år - år - år Over år,8,,9,9,,0,,,, Tilfredshed Motivation Engagement []

28 Vurdering Vurdering Baggrundsoplysninger Resultater i fordelt på baggrundsvariable: Køn Fordeling af medarbejderne % Kvinde % Mand Vurdering fordelt på Køn Kvinde Mand,,,,,,,,, Job og organisering Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Samarbejde Læring og udvikling Krav i arbejdet Kvinde Mand,9,9,, Tilfredshed Motivation Engagement [8]

29 Baggrundsoplysninger Resultater i fordelt på baggrundsvariable: Faggrupper RESULTATOMRÅDER INDSATSOMRÅDER Krav i arbejdet Læring og udvikling Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Job og organisering Engagement Motivation Tilfredshed Antal svar Akademikere 9,9,,,,9,,, Chefer, KL 0,0,,,,,,0,0,, Håndværkere,,,,0,,,,,,8 Kontor- og IT-personale 9,9,,,,, Køkken- og rengøringsområdet 9,,8,,,,8,,9,8, Specialarbejdere, gartnere mv.,,0,,,9,,,, Teknisk Service 9,9,,,,,,, Øvrige 0,,,,,,8,,,9, [9]

30 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke RESULTATOMRÅDER Tilfredshed Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet?, % % 9% % % % % % Er du tilfreds med arbejdsmiljøet?,8 % % 0% % % % % % Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? % % 8% % % % % % Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning?, % % % 0% % % % % Motivation,9 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?, % % % 0% 0% % 8% 0% Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt?, 0% 0% % % 0% % 9% 0% Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen?, % % % 9% % % 9% % Engagement, Tager du ansvar for at få tingene til at fungere?, 0% 0% % % % 8% % 0% Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads?, % % % 0% % 8% 8% % Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?,8 % 9% % % % % % % INDSATSOMRÅDER Job og organisering, Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder?,9 0% % % % % % % 0% Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 0,8 0% % % 8% 9% % % 0% Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 8,8 0% % % 9% 0% % % 0% Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører?, % % % 8% % 9% % % Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører?,8 0% 0% % % % 9% 8% 0% Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 0 % % % % % % % % Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde?,8 % % % % 0% % % 0% Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 0 % % % % % 8% 9% % Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 8, % 0% % 8% % % % % Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 0, % 0% % 9% % 8% % % Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 9 8% % % 0% % % % % Nærmeste leder, Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet?,9 % % 8% % 0% % % % Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 0 % % 8% 0% 8% % % 8% Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt?, % % 8% 0% 9% % % % Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?, % % % 9% % 8% % % Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder?, % % % % 8% % % % Ledelsen Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?, % % % % 0% % % % Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? % % % % % % 8% % Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? % % 9% % 0% 8% % %, % 9% 9% % 9% % % % []

31 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke Samarbejde, Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 0,8 % 0% % 8% % 0% 0% % Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 0,9 % % % % 9% % % % Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger?, % % % 0% % % % % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?, % % % % % 9% % % Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden?, % % % % % 0% % % Har du let adgang til at spørge kolleger til råds? 0,0 % % % % % % 9% % Oplever du tillid på din arbejdsplads, så du kan give udtryk for, hvordan du trives? Læring og udvikling,, % % % % 0% 0% % % Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde?, % % % 0% % % % % Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde?, % % % 9% % % % % Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? % % 8% % 8% % % 8% Krav i arbejdet, Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde?, % % 8% % % % % 0% Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 0, % % % 0% % % % % Er der ofte rigtig meget at lave?, 9% % % 0% % % % 0% Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 9,8 9% % 9% % % % % 0% Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? % % % 8% % 8% % % Sundhedsfremme Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? 8, % % 9% % 0% 9% 0% 9% Sygefravær Mit eventuelle sygefravær er ikke påvirket af forhold på mit arbejde, % % % 9% 8% % % 8% Fysiske rammer, Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? % % 8% % % 9% % 0% Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning?, % % % 9% % % % 0% Er du tilfreds med indeklimaet? 9, 8% % % 0% % 9% 8% % Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? 0 % % 9% % % 0% % % Er du generet af støj og uro i dit arbejde? 0, % % % % 9% 8% % % Er dine lysforhold på arbejdet gode? % % 8% % % 0% % % MUS/LUS/GRUS Jeg har fået et godt udbytte af samtalen 9,9 % % % 9% % % % % Balance i det daglige arbejde Forebyggende faktorer, Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder?,9 0% % % % % % % 0% Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 0,8 0% % % 8% 9% % % 0% Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører?, % % % 8% % 9% % % Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde?,8 % % % % 0% % % 0% Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet?,9 % % 8% % 0% % % % Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 0,9 % % % % 9% % % % Arbejdsbetingelser og krav,9 Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde?, % % 8% % % % % 0% Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 0, % % % 0% % % % % Er der ofte rigtig meget at lave?, 9% % % 0% % % % 0% Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 9,8 9% % 9% % % % % 0% Trivsel med arbejdspres Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? % % % 8% % 8% % % Social Kapital, []

32 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke Tillid, Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?, % % % % 0% % % % Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? % % % % % % 8% % Oplever du tillid på din arbejdsplads, så du kan give udtryk for, hvordan du trives?, % % % % 0% 0% % % Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 0 % % % % % % % % Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? % % 9% % 0% 8% % % Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt?, % 9% 9% % 9% % % % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?, % % % % % 9% % % Samarbejdsevne, Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 0 % % 8% 0% 8% % % 8% Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder?, % % % 9% % 8% % % Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 0,8 % 0% % 8% % 0% 0% % Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 0,9 % % % % 9% % % % Er I gode til at dele viden og erfaringer med hinanden?, % % % % % 0% % % Har du let adgang til at spørge kolleger til råds? 0,0 % % % % % % 9% % []

33 Ennova A/S Daugbjergvej DK-8000 Århus C T W

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (90/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (98/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Kultur- og Fritidsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 00% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Undersøgelsens temaer 0 Krænkende

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden 0 (Top

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: (99/88) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 87% (1734/1997) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 84% (537 besvarelser ud af 636 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER. Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER. Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE KLYNGER Strategisk rapport Svarprocent: 79% (4485/5655) 2017 Indhold Del 1 Introduktion Temaoversigt Største positive

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER

ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN ALLE SELVEJENDE INSTITUTIONER Strategisk rapport Svarprocent: 65% (1741/2695) 2017 Indhold Del 1 Introduktion Temaoversigt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 96% (1632/1697) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN. Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE SOCIALFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 90% (5677/6275) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Strategisk rapport Svarprocent: 80% (13398/16817) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere