Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde"

Transkript

1 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april kl Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Holdturnering 2008/ Indkomne forslag disse skal være formanden i hænde senest 15. marts 2009 Der er 7 forslag: kampsreglen (bestyrelsen) 2. Spilledage i holdturneringen (bestyrelsen) 3. Sammenlægning af B- og C-rækkerne (bestyrelsen) 4. Samme styrkeliste i divisionsturneringen og hovedkredsturneringen (bestyrelsen) 5. Fri tilmelding i B-rækkerne (Maribo) 6. Nedrykning fra mesterrækken (Skovbo) 7. 4-mands hold afvikler alle runder som stævne (Dianalund) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg 1. Formand Niels Steen Larsen er på valg 2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten Frank Jensen, Leif Jensen og Jens Kurt Lundberg er på valg. 3. Bestyrelsessuppleanterne Peter Holst, Holbæk og Peter L. Larsen, Næstved er på valg 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse er på valg 7.Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. S. er på valg 8. Eventuelt Der gøres opmærksom på, at der er klubbens formand, som har stemmeretten. Er formanden forhindret i at deltage, kan stemmeretten ved fuldmagt overdrages til et andet medlem af klubben. Niels Steen Larsen

2 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Referat delegeretmøde, lørdag d. 4. april 2009 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Tilstede: Dianalund, Faxe, Haslev, Holbæk, Køge, Maribo, Nordfalster, Nyk. S., Nordfalster, Præstø, Ringsted, Skovbo, Skælskør, Slagelse, Sorø, Tornved og Tølløse i alt 53 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Holdturnering 2008/ Indkomne forslag disse skal være formanden i hænde senest 15. marts Fastsættelse af kontingent 7. Valg 1. Formand Niels Steen Larsen er på valg 2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten Frank Jensen, Leif Jensen og Jens Kurt Lundberg er på valg. 3. Bestyrelsessuppleanterne Peter Holst, Holbæk og Peter L. Larsen, Næstved er på valg 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse er på valg 7. Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. S. er på valg 8. Eventuelt ad 1) Erik Carlsen, Køge blev valgt til dirigent. ad 2) Niels Steen Larsen aflægger flg. beretning: Velkommen til Sorø og til delegeretmøde i 2. hovedkreds. Vi har tradition for gode og konstruktive møder. Jeg håber, at dette også vil tilfældet i dag. Min beretning vil være delt op i to dele: en mere generel del for dansk skak, og en der handler om det lokale. Jeg vil håbe, at det vil lægge op til en god debat. Ind i mellem kan det være svært at finde en grimasse, der kan passe, når det drejer sig om udviklingen i dansk skak. På den ene side ved vi, at mange mennesker i Danmark interesserer sig for skak og gerne vil vide noget mere om spillet. Der er mange potentielle kunder til butikken.

3 På den anden side må vi erkende, at det ikke er lykkedes at fange disse ind. Der har ellers ikke skortet på initiativer på det seneste. Lederuddannelseskurser, initiativer på ungdomsfronten, skakserveren. Hvor det går galt er der sikkert mange meninger om. Overordnet set fremstår det organiserede skakliv i Danmark som værende meget træt. Måske hænger det sammen med, at vores organisation i bund og grund består af glade amatører. Det er der for så vidt ikke noget ondt i. Men det kan være hårdt og opslidende, når mange dagligdags trivielle kontorfunktioner i en landssækkende organisation skal klares fra forretningsudvalgets dagligstuer. Jeg tror ikke, at der er mange organisationer inden for sportslivet, der vil lade sig nøje med så ringe arbejdsbetingelser. Jeg er godt klar over, at her dukker sekretariatstanken op igen. Og jeg er også godt klar over, at vi uden tilskud fra idrætsorganisationerne eller statsmidler heller ikke får noget sekretariat. Men det er tankevækkende, at 3 ud af 5 FU-medlemmer heriblandt formanden ønsker at forlade deres poster i den daglige ledelse. Skakserveren har ikke medført det store medlemsboom, som forventet. Endnu fungerer den ikke optimalt. For få bruger den. Det er svært at sige, hvad der helt præcist er gået galt. Måske hænger det sammen med ovenstående. Man kan sige, at idégrundlaget bag igangsættelsen af serveren var god nok. Tankerne kom fra professionelle analyse- og reklamefolk, programmet udvikledes af professionelle programmører, reklamematerialet kom fra professionelle. Lidt groft sagt kan man sige, at de uprofessionelle er alle os i DSU os, der skulle føre planer ud i livet. Vi har måske været naive i HB ved at tro, at denne vidundermaskine ville skabe nye medlemmer i hobetal. Vi har satset meget på, at klubberne lokalt skulle gøre et stykke arbejde for at skabe nye medlemmer med spilserveren som løftestang. Denne del af opgaven synes jeg ikke er lykkedes særlig godt endnu. Vi står overfor delegeretmødet i DSU. Der skal bl. a. tages stilling til nye kontingentsatser. Et forslag fra HB går ud på, at alle medlemsgrupper skal stige med 100 kr. Endvidere skal junior- og børne- kontingentet slås sammen til et nyt ungdomskontingent. Jeg synes at man i de enkelte klubber grundigt skal vurdere om det er en god idé, og så sørge for at stemme til delegeretmødet. Man kan synes, at det er betænkeligt at opgive børnekontingentet, da det jo netop er blevet indført for at gøre det mere attraktivt at få flere børn til at spille skak og melde sig ind i DSU. Omvendt må vi også erkende, at klubberne ikke synes at have taget godt i mod det. For tiden har DSU omkring 300 børn som medlemmer. Ærgerligt for vi har netop set, at når man gør en aktiv indsats her, så kan det også ses på medlemstallet. Rundt omkring i landet ser man hovedkredse, der har indledt samtaler om mulige sammenlægninger for at få en størrelse, der gør det muligt at iværksætte flere aktiviteter og navnlig kunne tilrettelægge en bedre holdturnering. Om vi ender der en dag er ikke godt at vide. Men det er bydende nødvendigt at vi får stabiliseret og helst også øget medlemstallet. Medlemstal Med hensyn til vores medlemstal er det heller ikke rar læsning: Pr. dags dato ser det ud som følger: Seniorer: 379 (426), pensionister: 178 (160), børn: 70 (70), juniorer: 28 (34). Samlet er vi således 655 mod sidste års tal på 690. Medlemsnedgangen har således været særlig stor i denne sæson 35 - og det er ikke rar læsning. Generelt færre voksenmedlemmer og flere pensionister. Svend Dyberg var turneringsleder i forbindelse med afslutningen på mesterrækken. Han fortalte bagefter, at han havde lagt mærke til, at der var mange spillere godt oppe i årene, ikke særlig mange juniorer og en enkelt kvinde!? Det er jo nok et meget typisk billede på vores organisation. Ungdomsarbejdet.

4 JGP-serien, som jeg vil kalde grundpillen i vores ungdomsarbejde i år haft 8 stævner med deltagelse af 100 unikke spillere. De fordeler sig med 11 deltagere i AB-gruppen, 9 deltagere i C- gruppen, 21 deltagere i D-gruppen, 29 deltagere i E-gruppen og 30 deltagere i F-gruppen. Nogle af spillerne har været med i rigtig mange stævner, mens der også er en del, som kun har deltaget i et eller to stævner. Også her kan vi se, at der kniber med deltagelsen. Det kan der være flere grunde til, men det faldende medlemstal spiller helt sikkert ind. I år har vi foretaget nogle ændringer i JGP-tilbuddet. Vi har gjort deltagelse gratis for medlemmer af DSU, mens ikke-medlemmer skal betale indskud. Som kompensation for manglende indskud til arrangøren kan man søge tilskud hos hovedkredsen. Vi har ønsket at markere, at det kan betale sig at blive medlem af DSU, og sådan skulle det også gerne være fremover. Men vi kan også glæde os over, at flere af vore unge spillere nu gør sig gældende. Ved Sjællandsmesterskabet blev det således til 1. plads i gruppe A, 2. plads i gr. C samt 3. plads i gruppe D og E. Ved hold-dm for hovedkredse blev det til en flot andenplads efter 6. hovedkreds. Det er tydeligt, at vi er godt med, når det drejer sig om dygtige ungdomsspillere, og at vi nu begynder at høste frugten af et intensivt instruktørarbejde i en del af vore klubber. Hvis vi ikke får flere børn og unge til at spille i DSU, skal man ikke være den store spåmand, for at se, hvor det går hen. Der er ingen tvivl om, at der skal satses mere på børn og unge. Der er i øvrigt en interessant detalje her. Jeg har en formodning om, at vi i højere grad end andre hovedkredse har satset på børnemedlemmer. Det kan også ses i statistikken. På landsplan findes der ca. 300 børn; men vi har altså 70 af dem (23%). Derfor skal klubberne også overveje meget grundigt hvilken fremtid børnekontingentet skal have. Når det er sagt, så må vi også erkende, at vi som organisation mangler et tilbud, der kan matche det, som Dansk Skole Skak har succes med. Jeg kan godt forstå, hvis man synes, at unionens ungdomstilbud i for høj grad er rettet mod de spillere, der i forvejen har et vist talent. Den store skare af jævne spillere, som findes blandt os voksne, findes også blandt børnene. De skal have et andet tilbud end mesterspiller-kandidaterne for at blive fastholdt. Vi bliver ikke alle stormestre, vi kommer ikke alle på førsteholdet. Men vi er mange, der stadig har haft gode oplevelser og gode kammeratskaber i klubben og bliver ved med at komme til skak på klubaftenerne. Hvor ville det dog være dejligt, hvis alle klubber havde en målsætning om at sætte ind på ungdomsarbejdet. Divisionsturneringen. Her er hovedkredsens flagskib tydeligvis Næstved Skakklub, som for første gang deltog i skakligaen. Efter en rimelig start gik det lidt ned ad bakke mod slutningen. Næstved måtte tage til takke med en 9. plads og dermed nedrykning til 1. division. Ærgerligt. Men mon ikke Næstved kommer tilbage? I 2. division blev vore tre hold hængende. Det er Ringsted, Dianalund og Køge. Nu får de så yderligere selskab af Holbæk, som jo vandt vores mesterrække. Pokalturneringen Denne turnering fandt sted med Næstved Skakklub som arrangør. 3 hold deltog i Eliterækken, 5 i bredderækken og 4 i juniorrækken. Fra eliterækken kvalificerede Næstved 1 og 2 sig til finalestævnet. Fra bredderækken blev det Holbæk og Haslev, og fra juniorrækken Skovbo 1 og Tornved.

5 Aktivitetspuljen De sidste år har vi afsat penge, som klubberne kunne søge, hvis de f. eks. havde fået en god idé til et arrangement, der kunne sætte fokus på skak i lokalområdet, og som måtte formodes at have en medlemsfremmende virkning. Til trods for, at vi hvert år oplyser om denne mulighed er det trist at se, at vi igen i år har sparet alle pengene. Der er ikke brugt af puljen. Hvor ville det være rart, hvis nogle klubber f. eks. fik den gode idé at lave reklame materiale for at uddele det i klubbens lokalområde umiddelbart før sæsonstart. EMT-konkurrencen Her deltog i alt 277 spillere fordelt over 24 turneringer. Vinder blev Jan Gregor med 78½ points foran Henning Rasmussen Nyk. S. med 73 points og Henning Jalobsen, Nordfalster med 69½ points Hjemmesiden Denne er jo blevet et meget vigtigt omdrejningspunkt for livet i 2. Hovedkreds. Kommunikation og hurtig formidling af nyheder og viden er blevet meget vigtigt i dagens dynamiske samfund. Det gælder også indenfor skaklivet. Her er udviklingen også gået hurtigt. I gamle dage og det er ikke ret langt tid siden! - brugte vi mange penge på frimærker, kopiering, hovedkredsblade og telefon. Det gør vi ikke mere. Nu er det og internet. Og det er jo ganske praktisk og meget billigere. Vi har hurtigt vænnet os til at søge alle mulige oplysninger om det lokale skakliv på nettet. Vi tager det efterhånden som en selvfølge, at man bare kan gå ind på 2-hk.dk; men I skal huske, at dette som så meget andet i skakken også er frivillig arbejdskraft og den sider her: Jens Lundberg! Hæderstegn Knud Hansen har været medlem af Præstø Skakklub lige siden Kun afbrudt af 1 år på landbrugsskole. Vi kender Knud som et meget engageret medlem, der hver gang kommer tidligt og hjælper med at stille op og med at pakke sammen igen. Da klubben for nogle år siden fik nye brikker, påtog Knud sig som en selvfølgelighed at få produceret poser til brikkerne, som vi stadig nyder gavn af. Knud har i flere perioder været medlem af bestyrelsen, hvor han ligeledes har fungeret som turneringsleder i flere perioder. Da den årlige skakbegivenhed Gøngeturneringen kørte på det højeste tilbage i 70 erne og 80 erne med over 300 deltagere, var Knud ligeledes en fast sikker mand bag stævnet. Formand er Knud mærkværdigt nok ikke blevet, men til gengæld har han rekorden med klubmesterskaber. I alt 19 gange har Knud været klubmester. Første gang tilbage i 1953 og det sidste mesterskab kom i hus i Og der kan komme flere til. Da skoleskakken var på sit højeste tilbage i 70 erne var Knud en særdeles ivrig instruktør, og førte byens skole Abildhøjskolen frem til deltagelse om bl.a. SM og DM. Knud har i mange år været en meget stærk spiller på klubbens første bræt, og det var også Knud der tog sig af første brættet i Præstø Skakklubs indtil videre eneste sæson i 3. division, tilbage i Initiativpræmie 2. Hovedkreds har valgt at tildele årets initiativpræmie til Maribo Skakklub, som med sine knapt 100 år er en af hovedkredsens ældste klubber. Trods den høje alder er klubben stadig i fuldt vigør. Maribo Skakklub er et rart sted at komme. Der er et godt kammeratskab og sammenhold i klubben. I en tid med vigende medlemstal er det rart at se, at Maribo går mod strømmen.

6 Klubben har for nyligt fået egne spillelokaler, idet man har overtaget det polske hus og sat lokalerne fint i stand. Vi glæder os til næste besøg i den gamle, driftige klub! Præmie til klub med størst medlemsfremgang: Haslev Skakklub har i sæsonens forløb været den klub, der har haft størst medlemsfremgang. Vi er nået til ende i beretningen. Forhåbentlig har den ikke været alt for kedelig. Måske har den vækket noget i jer. Selvom ikke alt er gået, som vi kunne have ønsket os, skal vi glæde os over, at vi har en god og stærk hovedkreds med mange medlemmer, der bakker op om arbejdet i dagligdagen. Uden disse ildsjæle ville det ikke gå. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til hovedkredsbestyrelsen. Jeg er meget glad for vores samarbejde, som jeg synes forløber i en god og konstruktiv ånd. Jeg er meget glad for at arbejde sammen med jer! Tak til alle medlemmer af 2. Hovedkreds, der på den ene eller anden måde har båret os igennem sæsonen. Herefter blev beretningen sat under debat. Udvikling inden for dansk skak: ingen kommentar Sekretariatstanken: Niels Linde, Næstved. synes det ville være godt med et. Men det koster. NSL mener man måske skal prioritere de lønudgifter DSU i forvejen har på en anden måde. Carl Otto, Dianalund mener man kan nedlægge Dansk Skak Salg. Meget kan alligevel købes billigere i udlandet. Skakserver: Michael Espensen. mener mange børn vil spille der, hvis det virkede. Carl Otto mener ikke, det er attraktivt at spille på nettet på klubaftener. Arne Mandrup, Haslev mener, at det skal være ikke-medlemmer, der er målgruppen. NSL mener at når HB sætter skibe i vandet, bliver det ikke altid fulgt op af klubberne. Ernst Sorø mener, der er bedre udbydere bl. a. e-skak og tv2-skak. Jørgen Hansen Skovbo vil gerne prøve at gøre opmærksom på serveren i klubben. Poul Buhl mener, der er for få på serveren. Den kan være svært at finde en passende modstander. Det er svært at gøre det interessant at spille på siden. Haslev har delt cd er ud, men det giver ikke noget. Thomas Alstrup, Nyk.S. mener øvelsen går ud på at få fat i børnene i SFO mm. Poul Møller Petersen. Holbæk mener de andre sider er bedre end dsu s side. Virker stadig ikke optimalt. Torben Haslev siger de har købt 3 x lego skak, som klubben låner ud til børnene. Det er kanon godt. Carl Otto mener hele ansvaret er lagt over på klubberne at få folk til at spille. NSL mener at ideerne er gode nok, der er bare ikke nemt at føre det ud i virkeligheden. Vi er ikke professionelle nok. Nu er det vigtigt at vi får serveren til at fungere. Poul Møller Petersen mener det er dem der står i kø på tv2 vi skal have fat i. Bjarne Petersen, Præstø mener det grundlæggende problem består i, at man ikke har været klar over hvad man ville fra start af. Thomas Haslev mener det skal være gratis at spille, hvis der alligevel ikke er nogen. Kontingent stigning og afskaffelsen af børnemedlemskab: bred enighed om det er en dårlig ide at afskaffe børnemedlemsskabet. Vi har ingen tilbud til dem, som retfærdigører stigningen. Arne Haslev mener det er en dårlig udvikling. Svend-Erik Faxe melder at deres klub er meget delt i spørgsmålet. Arne Haslev mener vi skal bevare børnekontingentet. Jens Lundberg siger at man kan udstede nogle fuldmagter til dem der skal til Silkeborg i Påsken for at stemme imod afskaffelsen. John Dianalund mener ikke børnemedlemmer får noget ud af at være med i DSU, men at de får en

7 masse i Dansk Skoleskak. Poul Møller Petersen fortæller at vi har JGP serien. Bjarne Petersen siger at han gerne vil give 500 kr. mere i kontingent, hvis man bare får noget for pengene. Han ønsker Ikke at være med til for at lukke et stort hul i DSU`s kasse. John Dianalund mener, det er et problem at DSU og DSS ikke kan arbejde sammen. NSL mener, at DSU gerne vil samarbejde. Men DSS er nødt til at distancere sig fra DSU som en selvstændig organisation for at kunne få tilskud. Ungdomsarbejdet: Torben Haslev ønsker en begyndergruppe i JPG. Michael Espensen siger det har været forsøgt uden det store held. Men måske man skal forsøge igen. ME siger også vi skal blive bedre til at modtage de bedste og mest engageret skoleskakspillere i klubberne. Divisionsturneringen: ingen kommentarer Aktivitetspuljen: ingen kommentar Hjemmesiden: John Dianalund mener det er et imponerende arbejde. Mener dog det er ærgerligt at der bruges java. Ros fra Torben Haslev for den hurtige opdatering. Afstemning om beretningen: enstemmigt godkendt. Ad 3) Kasserer Morten F. Jensen fremlagde hovedkredsens regnskab. Indtægterne androg kr, hvilket var lidt mindre end budgetteret. De samlede udgifter var kr, hvilket også var mindre end budgettet. Specielt var den afsatte aktivitetspulje på kr. slet ikke blevet brugt. Hovedkredsens formue udgjorde kr. John Christensen, Dianalund mente at det var en for stor formue og spurgte, hvad pengene skulle bruges til. Erik Carlsen, Køge spurgte til hvor stor hovedkredsens formue egentlig skulle være. Arne Mandrup, Haslev mente, at man kunne købe spil til brug i SFO-grupper. Efter denne debat blev regnskabet for 2008 godkendt enstemmigt. Ad 4) Jens Lundberg redegjorde for forløbet af holdturneringen 2008/09. Jens Lundberg havde udsendt denne redegørelse til klubberne inden delegeretmødet: Årets holdturnering blev vundet af: M: Holbæk 1 med 41 p, A1: Maribo 1 med 39½ p, A2: Holbæk 2 med 37½ p, B1: Skovbo 2 med 19½ p, B2: Dragsholm 1 med 20½, C1: Tølløse 1 med 19½ p og C2: Skovbo 3 med 16 p. 3 spillere har opnået max point og vinder topscorepræmie. A1: Svend Erik Hansen, Maribo. A2: Svend Ellegaard Christensen, Tornved og C1: Leif Jensen, Tølløse Alle kampe kunne afvikles uden aflysninger på grund af vinterføre, hvilket har været rart. I C2 rækken opstod en særlig situation, hvor Korsør 3 ikke kunne møde frem til Skovbo. Holdet fik lov til at fortsætte (dispensation), da de kun manglede sidste runde hjemme og for at få turneringen lukket på en god og sportslig måde. Der deltog 51 hold i årets holdturnering, mod 58 hold sidste år. Tendensen er klar. Der tilmeldes færre og færre hold i C-rækken. Dette giver desværre meget store køreafstande i C rækkerne, hvor vi nærmest måtte opgive at lægge turneringen sydligere end Faxe. Der vil sikkert derfor være behov for at vurdere om de kommende holdturneringer bør indeholde C-rækker. I alt har 395 deltaget i holdturneringen i alderen fra 8 til 87 år, hvilket er 33 færre end sidste år. Der har været spillet 1028 kampe, hvor 12 brætter har stået tomme (i forrige sæson havde vi 18 brætter stående tomme). I alt har der været givet 4 strafpoint for udeblivelser og ½ for holdsætningsfejl. 6 spillere har spillet 10 kampe og 8 har spillet 9 kampe, hvilket vidner om at nogle spillere har udvist stort engagement for klubben og holdspillet. 8 spillere har fået ratingtal. Højst rating var i 129 p og lavest i Bedste klub blev Nordfalster med 21 p over forventet 17,55 p (16,4%). Flere statistikker kan ses på hovedkredsens sider.

8 Vi havde ingen nedrykker fra divisionsturneringen (flot klaret!), hvorfor der på delegeretmødet skal aftales omkampe for A: Nykøbing F 1 og Ringsted 2 om oprykning til M-rækken. Samt omkamp for B: Faxe 2 og Korsør 1 om oprykning til A-rækken. Tiden er nok kommet til at vi i hovedkredsen skal anvende samme holdturneringsprogram som der anvendes i divisionsturneringen og andre hovedkredse. Det administrative holdsystem, der er udviklet af Steen Andersen i 6.hk, virker nogenlunde, men kan ikke lide strafpoint eller ligefrem negative værdier. Det er ret tungt og kræver opdatering af over 100 filer hver gang en tabel skal opdateres, så det var baggrunden at tabeller ikke blev opdateret før alle resultater var i hus. Vi har fået lavet en aftale med udvikler om at kunne fortsætte med at bruge programmet til og med , selv om det egentlig skulle skrottes og ikke længere vil blive opdateret til nye versioner. 2.hovedkreds er de eneste, der fortsat anvender hold administrations programmet. Alle statistikker anvender jeg excel regneark for præsentation og manuel indtastning kan nu og da forekomme med fejl fra de direkte indberetninger fra holdkampene. Jeg har forsøgt at få andre programmer, men indtil videre, virker det meget dyrt. Ifølge Karsten Nymann Pedersen, 6 hk vil han kunne sætte det op for os for kr moms, samt måske 5-10 timer af 300 kr. Vor hjemmesider er i html filer og vi skal over en anden brugerflade: CMS-system (med PHP og MySgl). Det virker meget uoverskueligt, da jeg intet kendskab har til dette system. Jeg har heller ikke meget lyst til helt at skulle omorganisere samtlige sider i hovedkredsens web til ny platform for at vi kan få integreret det nye holdprogram. Vi kan måske nøjes med at oprette nyt domæne kun til holdturnering? Til slut vil jeg og tu-leder, Bjarne Petersen, takke alle deltagere for en god holdturnering , hvor vi generelt har haft en let opgave med afviklingen og administrationen. Kommunikationen mellem tu-leder og administrator er sket via mails og samarbejdet er sket helt gnidningsfrit og uden problemer. Redegørelsen gav ikke anledning til kommentarer. Herefter deltes præmier ud til vinderne i holdturneringen. Ad 5) Herefter blev de indkomne forslag behandlet. 1. forslag var fremsat af hovedkredsbestyrelsen: Samme styrkeliste i divisionsturneringen og hovedkredsturneringen. Begrundelse: En klub der deltagere i divisionsturneringen har tidligere kunne spille efter forskellige styrkelister i divisionsturneringen og hovedkredsturneringen. Forslaget skal sikre lige forhold for klubber med førsteholdet i divisionen og klubber med førsteholdet i f. eks. mesterrækken. 6 tilføjes: C) Deltager en klub i divisionsturneringen skal styrkelisten fra nr. 1 til og med sidste bræt på sidste divisionshold, være sammenfaldende med styrkelisten til hovedkredsen.

9 Dette forslag blev vedtaget med 50 stemmer for. 3 undlod at stemme forslag var fremsat af hovedkredsbestyrelsen vedr. 7.E 2a, Ophævelse af 10 kamps reglen 2b, Ændring af 10 kamps reglen (bortfalder hvis 1a bliver vedtaget) Begrundelse: Reglen kan i værste tilfælde forhindre en tilmelding af et hold, hvilket ikke er ønskeligt. Kan ophævelse ikke vedtages, bør der være samme regler for divisionsklubber som for andre klubber. Forslag 2a: 7 E) ophæves Vedtages forslag 1a, bortfalder forslag 1b. Forslag 2b: 7 E) ændres fra: Ingen spiller må deltage i mere end 10 holdkampe i den ordinære turnering. Til: Ingen spiller må deltage i mere end 10 holdkampe i den ordinære turnering i hovedkredsturnering og divisionsturnering i alt. Dette forslag blev vedtaget med 49 stemmer for 2 imod. 2 undlod at stemme. Forslag 2b bortfalder herefter forslag var fremsat af hovedkredsbestyrelsen 3a Ændring af spilledage for holdkampe 3b Ændring af spilledage for Mesterrækken (bortfalder hvis 2a bliver vedtaget) Begrundelse: Spilledagene i divisionsturneringen følger ikke mere reglerne i skakhåndbogen, men ændres år for år af hensyn til spillere, der skal spille både i Danmark og Tyskland m.v. Det har derfor været besværligt for klubberne at afholde weekendturneringer fordi der skal tages hensyn til flere søndage med holdkampe enten i divisionen eller Mesterrækken. Både klubber og spillere har henvendt sig til hovedkredsbestyrelsen om dette. Forslag 3a: 4 A) ændres fra:

10 I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdes spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og søndag. Til: I mesterrækken afvikles runderne samme søndage som 2. division i DSUs divisionsturnering. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdes spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og søndag. Vedtages forslag 3a, bortfalder forslag 3b. Forslag 3b: 4) ændres fra: I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdes spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og søndag. Til: I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdes spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og søndag. Såfremt spilledagene for Mesterrækken ikke er sammenfaldende med spilledagene for 2. division i DSUs divisionsturnering ændres spilledagene for Mesterrækken. Spilledagene i de øvrige rækker ændres ikke. Forslag 3a blev vedtaget enstemmigt med 53 stemmer for. Forslag 3b bortfalder herefter Forslag 4 var fremsat af hovedkredsbestyrelsen 4a. Sammenlægning af B og C rækkerne 4b. Spilletid i B-rækken (bortfalder hvis 3a ikke vedtages) Begrundelse: I 2008/09 har der deltaget 16 B-hold og 13 C-hold. Med yderligere et divisionshold i næste sæson vil der kun blive 11 hold i C-rækken med uændret antal holdspillere. Det er ikke nok til at afvikle en fornuftig C-række. Hvis rækkerne sammenlægges vil det være muligt at spille i 3 eller 4 grupper, hvilket også giver mindre transporttid. Reglerne for oprykning til A-rækkerne ændres således at det øgede antal B-rækken ikke fører til yderligere oprykning til A-rækken, og dermed nedrykkere fra A-rækkerne. Forslag 4b giver mulighed for at ændre spilletiden i B-rækken så den sammenlagte B-række evt. kan spille med den tidligere spilletid fra C-rækken. Forslag 4a: 2 ændres fra:

11 Inddeling Mesterrække: En gruppe med 8 hold fælles for hele hovedkredsen. A-rækker: 2 grupper med hver 8 hold (benævnt A-række 1 og A-række 2). B-rækker: 2 grupper med hver 8 hold (benævnt B-række 1, B-række 2). C-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold (benævnt C-række 1, C-række 2 osv.) Der er fri tilmelding i C-rækkerne. Det tilstræbes, at grupperne dannes, så holdene får mindst mulig kørsel. Til: Inddeling Mesterrække: En gruppe med 8 hold fælles for hele hovedkredsen. A-rækker: 2 grupper med hver 8 hold (benævnt A-række 1 og A-række 2). B-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold (benævnt B-række 1, B-række 2 osv.) Der er fri tilmelding i B-rækkerne. Det tilstræbes, at grupperne dannes, så holdene får mindst mulig kørsel. I 3 slettes: og C- 5 H) ophæves. I 9 slettes: og C- 11 C) ændres fra Vinderne af B-rækkerne rykker op i A-rækkerne. Når et hold rykker op fra B-rækken, anses også klubbens næstbedst placerede 4-mandshold for oprykket, således at disse tilsammen danner et 8- mandshold i A-rækken. Hvis B-række-vinderen ikke ønsker oprykning til A-rk, oprykkes nr. 2 fra samme B-række. Hvis dette ikke kan lade sig gøre oprykkes nr. 2 fra den anden B-række. Hvis dette heller ikke kan lade sig gøre, beslutter TL, hvem der så skal have pladsen. Dermed kan han også bestemme, at en nedrykker fra A-rk fortsætter i samme række, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Til: Ved 1 eller 2 B-rækker rykker vinderne direkte op i A-rækkerne. Ved 3 B-rækker rykker 2 af vinderne op i A-rækkerne. Vinderen med flest point rykker direkte op. De 2 andre vindere spiller omkamp. Ved 4 B-rækker rykker 2 af vinderne op i A-rækkerne. Vinderne af B1 spiller omkamp mod vinderen af B2, og vinderne af B3 mod vinderen af B4. Ved 5 B-rækker rykker 3 af vinderne op i A-rækkerne. Vinderen med flest point rykker direkte op. De 4 andre vindere spiller omkamp. Vinderen af laveste B-række nummer mod næst laveste, o.s.v. Ved 6 B-rækker rykker 3 af vinderne op i A-rækkerne. Vinderne af B1 spiller omkamp mod vinderen af B2, o.s.v. Er der flere B-rækker afgøres oprykningen på tilsvarende måde. Ved omkampe trækker turneringsledelsen lod om, hvilket hold der skal have hjemmebane i denne kamp. Lodtrækningen overværes af to medlemmer af turneringskomitéen. Slutter kampen uafgjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende og så fremdeles. Er alle 4 kampe endt remis, trækker turneringsledelsen lod om oprykning til A-rækken.

12 Når et hold rykker op fra B-rækken, anses også klubbens næstbedst placerede 4-mandshold for oprykket, således at disse tilsammen danner et 8-mandshold i A-rækken. Hvis B-række-vinderen ikke kan stille hold i A-rækken, er det nr. 2 fra samme B-række der rykker op eller spiller omkamp. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, findes oprykkerne blandt de andre gruppevindere eller toere. Hvis dette heller ikke kan lade sig gøre, beslutter TL, hvem der så skal have pladsen. Dermed kan han også bestemme, at en nedrykker fra A-rækken fortsætter i samme række, hvis det er mest hensigtsmæssigt. 11 D) ophæves 12 C) ophæves Vedtages forslag 4a ikke, bortfalder forslag 4b også. Forslag 4a blev enstemmigt vedtaget med 53 stemmer for. (herefter forlod repræsentanten for Næstved Skakklub mødet, således at det samlede stemmetal nu er 47) Forslag 4b: 5 G ændres fra: A- og B-rækken startes kl , hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 4 timer. Hver spiller har 2 timer til rådighed for hele partiet. Urene stilles på kl Til: A-rækken startes kl , hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 4 timer. Hver spiller har 2 timer til rådighed for hele partiet. Urene stilles på kl. 4 00, eller der benyttes elektroniske ure. 5 H indsættes igen med denne tekst: H) I B-rækken startes kl , hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 3 timer. Hver spiller har 1 time og 30 minutter til rådighed til hele partiet. Urene stilles på kl. 4 30, eller der benyttes elektroniske ure. Efter en del debat om spilletiden i den nye fælles B-række vedtog delegeretmødet, at spilletiden skal være 4 timer med start kl som i A-rækken Forslag 5 var fremsat af Maribo Skakklub Fri tilmelding i B-rækkerne Begrundelse for forslaget: Med det faldende antal deltagere i holdturneringen, opstår der nu situationer, hvor der i de nederste rækker (B- og især C-rækken) bliver meget langt til modstanderne. Fx ville vi i Maribo gerne have deltaget mede et tredjehold i årets holdturnering. Men da vi så at modstanderne i C-rækken ville blive Faxe som nærmeste modstander og de øvrige ville blive op til 100 km væk, fandt vi det ikke forsvarligt at deltage, og trak derfor holdet i planlægningsfasen. Når vi med forslaget ikke ønsker helt at afskaffe C-rækken, er det fordi, vi ikke

13 ønsker at afskære de geografisk mere centralt placerede klubber muligheden for fortsat at bruge den som begynderrække, hvis de måtte ønske det. Dette forslag kom ikke til behandling, da Maribo trak det tilbage som følge af de forrige vedtagelser vedr. B-rækken Forslag 6 var fremsat af Skovbo Skakklub Nedrykning fra mesterrækken Motivation: Det virker urimeligt, at når der er 2 nedrykkere fra 2. Division er det mesterrækken, der skal holde for og aflevere pladser i rækken mens det er A-rækken, der scorer den ekstraordinære plads, hvis der undtagelsesvist ikke er nogen nedrykker til 2. HK fra 2. Division. Nuværende 11. A Fra mesterrækken rykker så mange hold op, som divisionsturneringen muliggør (mindst et hold) B De 2 vindere af A-rækkerne rykker op i mesterrækken. I tilfælde af ekstraordinær oprykning til mesterrækken spiller de 2 næstbedste hold i hver A-række om pladsen. Der spilles én kamp, og turneringsledelsen trækker lod om, hvilket hold der skal have hjemmebane i denne kamp. Lodtrækningen overværes af to medlemmer af turneringskomitéen. Slutter kampen uafgjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende og så fremdeles. Er alle otte kampe endt remis, trækker turneringsledelsen lod om oprykning til M rækken. C Vinderne af B-rækkerne rykker op i A-rækkerne. Når et hold rykker op fra B-rækken, anses også klubbens næstbedst placerede 4-mandshold for oprykket, således at disse tilsammen danner et 8- mandshold i A-rækken. Hvis B-række-vinderen ikke ønsker oprykning til A-rk, oprykkes nr. 2 fra samme B-række. Hvis dette ikke kan lade sig gøre oprykkes nr. 2 fra den anden B-række Hvis dette heller ikke kan lade sig gøre, beslutter TL, hvem der så skal have pladsen. Dermed kan han også bestemme, at en nedrykker fra A-rk fortsætter i samme række, hvis det er mest hensigtsmæssigt. D Vinderne af C-rækkerne rykker op i B-rækkerne Nuværende 12 A De to lavest placerede hold i mesterrækken rykker ned. Flere hold kan rykke ned, hvis der er ekstraordinær nedrykning fra divisionsturneringen. Den nye mesterrække kommer til at bestå af nedrykkere fra 3. division, oprykkerne fra A-rækken og så mange af de bedst placerede hold i den afsluttede turnering, at den nye mesterrække består af 8 hold. B De lavest placerede hold i hver A-række rykker ned. Nedrykkere fra A-rk får ret til 2 hold i B- rk.ved ulige antal nedrykkere spilles omkamp mellem de 2 mulige nedrykkere fra hver A-række. Der spiles 1 kamp. Turneringslederen trækker lod om, hvilket hold der skal have hjemmebane i denne kamp. Slutter kampen uafgjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende og så fremdeles. Er alle otte kampe endt remis, trækkes der lod. Ny A-række består af nedrykkerne fra mesterrækken og de oprykkede B-hold, samt så mange af de bedst placerede hold i A-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Mangler der hold i A- rækken, foretages supplerende oprykning fra B-rækken. C De lavest placerede hold i hver B-række rykker ned. Hvis en klub med kun 1 B hold rykker op i

14 A-rk, giver det ekstra nedrykning fra B-rk. Ved ulige antal nedrykkere spilles omkamp mellem de 2 mulige nedrykkere fra hver B-række. Der spilles 1 kamp. Turneringslederen trækker lod om, hvilket hold der skal have hjemmebane i denne kamp. Slutter kampen uafgjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende og så fremdeles. Er alle fire kampe endt remis, trækkes der lod. Ny B-række består af nedrykkerne fra A-rækkerne og de oprykkede C-hold, samt så mange af de bedst placerede hold i B-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Forslag til ændringer. 11: B: De to vindere af A-rækkerne rykker op i mesterrækken. 12: A: Det lavest placerede hold i M-rækken rykker altid ned. Derudover rykker et antal hold ned svarende til antallet af nedrykkere fra 2. Division som nedenfor: 0 nedrykkere fra 2. Division: nr. 8 rykker ned i A-rækken 1 nedrykker fra 2. Division: nr.7 og 8 rykker ned i A-rækken 2 nedrykkere fra 2. Division: nr. 6,7 og 8 rykker ned i A-rækken. Og så fremdeles. Dette forslag blev vedtaget med 22 stemmer for, 17 imod og 8, der undlod at stemme Forslag 7 var fremsat af Dianalund Skakklub. 4-mands hold afvikler alle runder som stævne. Dianalund skakklub vil gerne foreslå en ændring af afviklingen af holdturneringskampe i 2. hovedkreds. Ændringen vil betyde at alle runder afvikles som det kendes fra sidste runde kampe. Ændringen skal have betydning for de rækker hvor der spilles med 4 mandshold. Se vedlagte indføjede ændringer til holdturneringsreglementet. Ordlyden af ændringerne er uden betydning for vores forslag. Vores ændringsforslag har kun et sigte, nemlig en forbedring af holdkampene til fordel for det sociale liv der skal være omkring en holdturnering i 2. hovedkreds. Virkeligheden som den kan se ud i nuværende sæson. Sådan som vi afvikler holdturneringen i B rækkerne og C rækkerne i dag kan man meget vel komme ud for at skulle køre en forholdsvis lang vej for at komme ud til en klub hvor man møde 4 andre skakspillere fra hjemmeholdet. Det kan endda i grelle eksempler vise sig at der ikke er andre skakspillere i klubben. Man kommer altså til at spille en holdkamp i et mildest talt uinspirerende miljø. Det skal ikke ses som en kritik af de små klubber, men faktum er at der ikke er meget miljø omkring sådan en holdkamp.

15 Da nye medlemmer i en skalklub typisk starter deres karriere som skakspilleren i netop B- rækken eller C rækken er ovenstående scenarie vel ikke den mest ophidsende og inspirerende måde at møde holdskakken på. Virkeligheden som den kan komme til at se ud efter vores forslag. Mindst 32 skakspillere mødes til en fælles holdturneringskamp 6 7 gange i løbet af en sæson. Der vil være aktivitet på 16 skakbrætter, man møder gamle og nye skakvenner i spillelokalet og i kantinen. Nye medlemmer får et første indblik i hvordan det er at deltage i en skaktturnering med det miljø der er omkring sådan et arrangement. Det bliver altså ikke så kedeligt at blive sat mat i en fart der er masser af andre partier der kan kigges på eller lynpartier at spille i tilstødende lokaler. Der vil være en masse fokus både på eget parti og på alle andre partier i lokalet, både ud fra en skakmæssig synsvinkel og ud fra en placeringsmæssig synsvinkel. Fordele Bedre socialt miljø nye skakspillere møder en helt anden form for skakarrangementer end tilfældet er i dag. Møde nye og gamle skakvenner flere gange i løbet af sæsonen Den arrangerende klub gives mulighed for at have et stort arrangement i løbet af en sæson et større arrangement kan være med til at profilere skakklubben i lokalpressen Man skal kun arrangere en holdskakkamp årligt. Ulemper Lokaleforhold hvis det ikke er muligt at skaffe lokaler kan man måske leje arrangementet ud til en naboklub eller en centralt placeret klub. Man kan komme til at mangle en ikke spillende kampleder - det kan der måske rådes bod på i holdturneringsreglementet. Flere udekampe = flere kørte kilometer Det vil selvfølgelig være den letteste ting i verden at skyde forslaget ned med en masse praktiske mere eller mindre velargumenterede problemer, såsom kørsel og lignende. Men det er ikke det der i den sidste ende er spørgsmålet. Spørgsmålet er i sidste ende er om vi kan blive ved med at sidde det vigende medlemstal overhørig, uden at ændre på de rammer som vi afvikler vores holdturnering på. I Dianalund Skakklub mener vi at det er på høje tid at handle, hellere i dag end i morgen. Forslaget kan eventuelt virke som et forsøg i sæsonen Lykkes det at skabe bedre rammer omkring skakspillet er det jo nærliggende at gøre forslaget permanent justeret med de erfaringer man høster i sæsonen Efter en del debat blev flg. ændringsforslag sat til afstemning: Der afvikles op til 3 runder som stævner efter turneringslederens beslutning. Dette ændringsforslag blev vedtaget, idet 21 stemte for, 20 imod og 6 undlod at stemme.

16 Ad 6) Fastsættelse af kontingent til 2. Hovedkreds. Delegeretmødet vedtog, at kontingentet for den kommende sæson, skulle være: Børn: 24 kr., Junior: 24 kr., Pensionister: 48 kr. og Voksenmedlemmer (senior): 66 kr. For dette forslag stemte 33, 6 stemte imod og 8 undlod at stemme. Ad 7) 1. Formand Niels Steen Larsen blev genvalgt. 2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten Frank Jensen, Leif Jensen og Jens Kurt Lundberg blev genvalgt. 3. Bestyrelsessuppleanterne Peter Holst, Holbæk(1) og Peter L. Larsen, Næstved (2) blev genvalgt. 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund blev genvalgt. 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen blev genvalgt. 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse blev genvalgt 7. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse blev genvalgt. Ad 8) Poul Møller Petersen gjorde opmærksom på den kommende pokalturnering. Formand Niels Steen Larsen fortalte, at bestyrelsen ville konstituere sig på en ny måde. Dette indebar, at Bjarne Petersen ville blive kasserer, Morten F. Jensen ville blive sekretær og Niels Steen Larsen holdturneringsleder. Ingen andre havde bemærkninger, hvorefter formanden takkede de mange deltagere for et godt møde med en konstruktiv debat. Niels Steen Larsen sekretær

17 Status for holdturnering Delegeretmøde 4.april 2009 Årets holdturnering blev vundet af: M: Holbæk 1 med 41 p, A1: Maribo 1 med 39½ p, A2: Holbæk 2 med 37½ p, B1: Skovbo 2 med 19½ p, B2: Dragsholm 1 med 20½, C1: Tølløse 1 med 19½ p og C2: Skovbo 3 med 16 p. 3 spillere har opnået max point og vinder topscorepræmie. A1: Svend Erik Hansen, Maribo. A2: Svend Ellegaard Christensen, Tornved og C1: Leif Jensen, Tølløse Alle kampe kunne afvikles uden aflysninger på grund af vinterføre, hvilket har været rart. I C2 rækken opstod en særlig situation, hvor Korsør 3 ikke kunne møde frem til Skovbo. Holdet fik lov til at fortsætte (dispensation), da de kun manglede sidste runde hjemme og for at få turneringen lukket på en god og sportslig måde. Der deltog 51 hold i årets holdturnering, mod 58 hold sidste år. Tendensen er klar. Der tilmeldes færre og færre hold i C-rækken. Dette giver desværre meget store køreafstande i C rækkerne, hvor vi nærmest måtte opgive at lægge turneringen sydligere end Faxe. Der vil sikkert derfor være behov for at vurdere om de kommende holdturneringer bør indeholde C- rækker. I alt har 395 deltaget i holdturneringen i alderen fra 8 til 87 år, hvilket er 33 færre end sidste år. Der har været spillet 1028 kampe, hvor 12 brætter har stået tomme (i forrige sæson havde vi 18 brætter stående tomme). I alt har der været givet 4 strafpoint for udeblivelser og ½ for holdsætningsfejl. 6 spillere har spillet 10 kampe og 8 har spillet 9 kampe, hvilket vidner om at nogle spillere har udvist stort engagement for klubben og holdspillet. 8 spillere har fået ratingtal. Højst rating var i 129 p og lavest i Bedste klub blev Nordfalster med 21 p over forventet 17,55 p (16,4%). Flere statistikker kan ses på hovedkredsens sider. Vi havde ingen nedrykker fra divisionsturneringen (flot klaret!), hvorfor der på delegeretmødet skal aftales omkampe for A: Nykøbing F 1 og Ringsted 2 om oprykning til M-rækken. Samt omkamp for B: Faxe 2 og Korsør 1 om oprykning til A-rækken. Tiden er nok kommet til at vi i hovedkredsen skal anvende samme holdturneringsprogram som der anvendes i divisionsturneringen og andre hovedkredse. Det administrative holdsystem, der er udviklet af Steen Andersen i 6.hk, virker nogenlunde, men kan ikke lide strafpoint eller ligefrem negative værdier. Det er ret tungt og kræver opdatering af over 100 filer hver gang en tabel skal opdateres, så det var baggrunden at tabeller ikke blev opdateret før alle resultater var i hus. Vi har fået lavet en aftale med udvikler om at kunne fortsætte med at bruge programmet til og med , selv om det egentlig skulle skrottes og ikke længere vil blive opdateret til nye versioner. 2.hovedkreds er de eneste, der fortsat anvender hold administrations programmet. Alle statistikker anvender jeg excel regneark for præsentation og manuel indtastning kan nu og da forekomme med fejl fra de direkte indberetninger fra holdkampene. Jeg har forsøgt at få andre programmer, men indtil videre, virker det meget dyrt. Ifølge Karsten Nymann Pedersen, 6 hk vil han kunne sætte det op for os for kr moms, samt måske 5-10 timer af 300 kr. Vor hjemmesider er i html filer og vi skal over en anden brugerflade: CMS-system (med PHP og MySgl). Det virker meget uoverskueligt, da jeg intet kendskab har til dette system. Jeg har heller ikke meget lyst til helt at skulle omorganisere samtlige sider i hovedkredsens web til ny platform for at vi kan få integreret det nye holdprogram. Vi kan måske nøjes med at oprette nyt domæne kun til holdturnering? Til slut vil jeg og tu-leder, Bjarne Petersen, takke alle deltagere for en god holdturnering , hvor vi generelt har haft en let opgave med afviklingen og administrationen. Kommunikationen mellem tu-leder og administrator er sket via mails og samarbejdet er sket helt gnidningsfrit og uden problemer. Side 1 af 1 - Turneringslederteamet, Bjarne Petersen og Jens Lundberg

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 27. marts 2010 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården

Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Generalforsamling for Præstø Skakklub 2. maj 2011 kl. 19:30 på SFO2 Abildhøjgården Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning ved Morten F. Jensen Aflæggelse af regnskab ved Knud Åge Fønss Turneringslederens

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 16. april 2011 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1)

4. Opdatering vedr. påskens HB-møde og div. beslutninger (bilag 1) DANSK SKAK UNION 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 40, lørdag d. 29. marts 2008, kl. 9.30 Sorø Hallen, 4180 Sorø Til stede: Jens Lundberg (JL), Leif Jensen (LJ), Morten Frank Jensen (MFJ), Poul Møller

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009

Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009 Holdturneringen 2008-2009 Side 2 Dansk Skak Union 2.Hovedkreds Byder velkommen til Holdturneringen 2008-2009 Turneringsleder Bjarne Petersen Skolegade 31, 4800 Nyk F. Tlf. 2486 9983 e-mail:bp_den@hotmail.com

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Holdturneringsreglement

Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement Holdturneringsreglement 1 Turneringsledelse A) Turneringsleder. Hovedkredsens bestyrelse udpeger en turneringsleder (TL), der har ansvaret for, at turneringen gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl.

JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. JGP stævner? Hej juniorleder/interesserede forældre mfl. Nu er endnu en JGP sæson godt i gang. De foregående år har der været 8-10 stævner. Det samme er tilfældet i år. JGP stævnerne har noget grundlæggende

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

godkendt af dirigent, Erik Carlsen, den 12.april 2014

godkendt af dirigent, Erik Carlsen, den 12.april 2014 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 12. april 2014 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Tilstede: 15 klubber, 41 stemmer, 23 deltagere Peter

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 26.april 2016 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Referat af delegeretmøde 01/04/2006 1

Referat af delegeretmøde 01/04/2006 1 Der blev afholdt delegeretmøde i 2. hovedkreds lørdag den 1. april i Tølløse. Af hovedkredsens 28 klubber deltog 13 klubber, hvilket gav et samlet stemmeantal på 48. Mødet havde følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for Dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering... 5-9

Læs mere

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang.

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang. Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold. Derefter fordeles de øvrige tilmeldte hold, og det tilstræbes at alle hold får mindst 6 kampe. Tilmelding af hold og opdatering af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Dato: Lørdag d. 31. mar kl Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup

Dato: Lørdag d. 31. mar kl Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 31. mar. 2007 kl. 13.30 Sted: Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 25. april 2003

Referat af Delegeretmøde 25. april 2003 Referat af Delegeretmøde 25. april 2003 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS

Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Forside > Arkiv > Delegeretmøde 2004 Dansk Skakunion 2.hovedkreds/best/arkiv dato: 03.04.2004 INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Dagsorden: [se detaljerne på de følgende sider] 1. Valg

Læs mere

TORNVED SKAKKLUB INVITERER TIL CTS DATA CUP HURTIGSKAK - TURNERING PÅ TORNVED RÅDHUS. Lørdag den 4.marts 2000

TORNVED SKAKKLUB INVITERER TIL CTS DATA CUP HURTIGSKAK - TURNERING PÅ TORNVED RÅDHUS. Lørdag den 4.marts 2000 TORNVED SKAKKLUB INVITERER TIL CTS DATA CUP HURTIGSKAK - TURNERING PÅ TORNVED RÅDHUS Lørdag den 4.marts 2000 SPILLESTEDET TORNVED RÅDHUS, SKARRIDSØGADE 37, 4450 JYDERUP - lige overfor Jyderup Jernbanestation.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Skakforeningen GSF-Caïssa

Skakforeningen GSF-Caïssa Skakforeningen GSF-Caïssa Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd Generalforsamling RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrR Referat af Generalforsamling 24. maj 2015 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen til årets

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere... 1 2. Formandens beretning... 1 3. Regnskab V/Kassereren... 1 4. Hold- og Pokalturnering... 2 5.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold

PROGRAM. november 2010. Danmarksturneringen for hold PROGRAM november 2010 Danmarksturneringen for hold 2010/2011 2 Danmarksturneringen for hold 2010-2011 (8hk) Velkommen til 8. HK holdturneringen 2010-2011. Så er startskuddet til en ny sæson gået. Vi har

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 30. april 2004

Referat af Delegeretmøde 30. april 2004 Referat af Delegeretmøde 30. april 2004 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat General forsamling Referat nummer: 2014-03 Mødedato: 19. maj 2014 Fredericia den 19.maj 2014 0. Fremmødte a. Bestyrelsen b. Navne Per Hermansen, Tommy Larsen, Niels

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere