Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde"

Transkript

1 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april kl Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Holdturnering 2008/ Indkomne forslag disse skal være formanden i hænde senest 15. marts 2009 Der er 7 forslag: kampsreglen (bestyrelsen) 2. Spilledage i holdturneringen (bestyrelsen) 3. Sammenlægning af B- og C-rækkerne (bestyrelsen) 4. Samme styrkeliste i divisionsturneringen og hovedkredsturneringen (bestyrelsen) 5. Fri tilmelding i B-rækkerne (Maribo) 6. Nedrykning fra mesterrækken (Skovbo) 7. 4-mands hold afvikler alle runder som stævne (Dianalund) 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg 1. Formand Niels Steen Larsen er på valg 2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten Frank Jensen, Leif Jensen og Jens Kurt Lundberg er på valg. 3. Bestyrelsessuppleanterne Peter Holst, Holbæk og Peter L. Larsen, Næstved er på valg 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse er på valg 7.Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. S. er på valg 8. Eventuelt Der gøres opmærksom på, at der er klubbens formand, som har stemmeretten. Er formanden forhindret i at deltage, kan stemmeretten ved fuldmagt overdrages til et andet medlem af klubben. Niels Steen Larsen

2 Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Referat delegeretmøde, lørdag d. 4. april 2009 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Tilstede: Dianalund, Faxe, Haslev, Holbæk, Køge, Maribo, Nordfalster, Nyk. S., Nordfalster, Præstø, Ringsted, Skovbo, Skælskør, Slagelse, Sorø, Tornved og Tølløse i alt 53 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab Holdturnering 2008/ Indkomne forslag disse skal være formanden i hænde senest 15. marts Fastsættelse af kontingent 7. Valg 1. Formand Niels Steen Larsen er på valg 2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten Frank Jensen, Leif Jensen og Jens Kurt Lundberg er på valg. 3. Bestyrelsessuppleanterne Peter Holst, Holbæk og Peter L. Larsen, Næstved er på valg 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund er på valg 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen er på valg 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse er på valg 7. Turneringskomitésuppleanterne Morten H. Olsen, Ringsted og Henning Rasmussen, Nyk. S. er på valg 8. Eventuelt ad 1) Erik Carlsen, Køge blev valgt til dirigent. ad 2) Niels Steen Larsen aflægger flg. beretning: Velkommen til Sorø og til delegeretmøde i 2. hovedkreds. Vi har tradition for gode og konstruktive møder. Jeg håber, at dette også vil tilfældet i dag. Min beretning vil være delt op i to dele: en mere generel del for dansk skak, og en der handler om det lokale. Jeg vil håbe, at det vil lægge op til en god debat. Ind i mellem kan det være svært at finde en grimasse, der kan passe, når det drejer sig om udviklingen i dansk skak. På den ene side ved vi, at mange mennesker i Danmark interesserer sig for skak og gerne vil vide noget mere om spillet. Der er mange potentielle kunder til butikken.

3 På den anden side må vi erkende, at det ikke er lykkedes at fange disse ind. Der har ellers ikke skortet på initiativer på det seneste. Lederuddannelseskurser, initiativer på ungdomsfronten, skakserveren. Hvor det går galt er der sikkert mange meninger om. Overordnet set fremstår det organiserede skakliv i Danmark som værende meget træt. Måske hænger det sammen med, at vores organisation i bund og grund består af glade amatører. Det er der for så vidt ikke noget ondt i. Men det kan være hårdt og opslidende, når mange dagligdags trivielle kontorfunktioner i en landssækkende organisation skal klares fra forretningsudvalgets dagligstuer. Jeg tror ikke, at der er mange organisationer inden for sportslivet, der vil lade sig nøje med så ringe arbejdsbetingelser. Jeg er godt klar over, at her dukker sekretariatstanken op igen. Og jeg er også godt klar over, at vi uden tilskud fra idrætsorganisationerne eller statsmidler heller ikke får noget sekretariat. Men det er tankevækkende, at 3 ud af 5 FU-medlemmer heriblandt formanden ønsker at forlade deres poster i den daglige ledelse. Skakserveren har ikke medført det store medlemsboom, som forventet. Endnu fungerer den ikke optimalt. For få bruger den. Det er svært at sige, hvad der helt præcist er gået galt. Måske hænger det sammen med ovenstående. Man kan sige, at idégrundlaget bag igangsættelsen af serveren var god nok. Tankerne kom fra professionelle analyse- og reklamefolk, programmet udvikledes af professionelle programmører, reklamematerialet kom fra professionelle. Lidt groft sagt kan man sige, at de uprofessionelle er alle os i DSU os, der skulle føre planer ud i livet. Vi har måske været naive i HB ved at tro, at denne vidundermaskine ville skabe nye medlemmer i hobetal. Vi har satset meget på, at klubberne lokalt skulle gøre et stykke arbejde for at skabe nye medlemmer med spilserveren som løftestang. Denne del af opgaven synes jeg ikke er lykkedes særlig godt endnu. Vi står overfor delegeretmødet i DSU. Der skal bl. a. tages stilling til nye kontingentsatser. Et forslag fra HB går ud på, at alle medlemsgrupper skal stige med 100 kr. Endvidere skal junior- og børne- kontingentet slås sammen til et nyt ungdomskontingent. Jeg synes at man i de enkelte klubber grundigt skal vurdere om det er en god idé, og så sørge for at stemme til delegeretmødet. Man kan synes, at det er betænkeligt at opgive børnekontingentet, da det jo netop er blevet indført for at gøre det mere attraktivt at få flere børn til at spille skak og melde sig ind i DSU. Omvendt må vi også erkende, at klubberne ikke synes at have taget godt i mod det. For tiden har DSU omkring 300 børn som medlemmer. Ærgerligt for vi har netop set, at når man gør en aktiv indsats her, så kan det også ses på medlemstallet. Rundt omkring i landet ser man hovedkredse, der har indledt samtaler om mulige sammenlægninger for at få en størrelse, der gør det muligt at iværksætte flere aktiviteter og navnlig kunne tilrettelægge en bedre holdturnering. Om vi ender der en dag er ikke godt at vide. Men det er bydende nødvendigt at vi får stabiliseret og helst også øget medlemstallet. Medlemstal Med hensyn til vores medlemstal er det heller ikke rar læsning: Pr. dags dato ser det ud som følger: Seniorer: 379 (426), pensionister: 178 (160), børn: 70 (70), juniorer: 28 (34). Samlet er vi således 655 mod sidste års tal på 690. Medlemsnedgangen har således været særlig stor i denne sæson 35 - og det er ikke rar læsning. Generelt færre voksenmedlemmer og flere pensionister. Svend Dyberg var turneringsleder i forbindelse med afslutningen på mesterrækken. Han fortalte bagefter, at han havde lagt mærke til, at der var mange spillere godt oppe i årene, ikke særlig mange juniorer og en enkelt kvinde!? Det er jo nok et meget typisk billede på vores organisation. Ungdomsarbejdet.

4 JGP-serien, som jeg vil kalde grundpillen i vores ungdomsarbejde i år haft 8 stævner med deltagelse af 100 unikke spillere. De fordeler sig med 11 deltagere i AB-gruppen, 9 deltagere i C- gruppen, 21 deltagere i D-gruppen, 29 deltagere i E-gruppen og 30 deltagere i F-gruppen. Nogle af spillerne har været med i rigtig mange stævner, mens der også er en del, som kun har deltaget i et eller to stævner. Også her kan vi se, at der kniber med deltagelsen. Det kan der være flere grunde til, men det faldende medlemstal spiller helt sikkert ind. I år har vi foretaget nogle ændringer i JGP-tilbuddet. Vi har gjort deltagelse gratis for medlemmer af DSU, mens ikke-medlemmer skal betale indskud. Som kompensation for manglende indskud til arrangøren kan man søge tilskud hos hovedkredsen. Vi har ønsket at markere, at det kan betale sig at blive medlem af DSU, og sådan skulle det også gerne være fremover. Men vi kan også glæde os over, at flere af vore unge spillere nu gør sig gældende. Ved Sjællandsmesterskabet blev det således til 1. plads i gruppe A, 2. plads i gr. C samt 3. plads i gruppe D og E. Ved hold-dm for hovedkredse blev det til en flot andenplads efter 6. hovedkreds. Det er tydeligt, at vi er godt med, når det drejer sig om dygtige ungdomsspillere, og at vi nu begynder at høste frugten af et intensivt instruktørarbejde i en del af vore klubber. Hvis vi ikke får flere børn og unge til at spille i DSU, skal man ikke være den store spåmand, for at se, hvor det går hen. Der er ingen tvivl om, at der skal satses mere på børn og unge. Der er i øvrigt en interessant detalje her. Jeg har en formodning om, at vi i højere grad end andre hovedkredse har satset på børnemedlemmer. Det kan også ses i statistikken. På landsplan findes der ca. 300 børn; men vi har altså 70 af dem (23%). Derfor skal klubberne også overveje meget grundigt hvilken fremtid børnekontingentet skal have. Når det er sagt, så må vi også erkende, at vi som organisation mangler et tilbud, der kan matche det, som Dansk Skole Skak har succes med. Jeg kan godt forstå, hvis man synes, at unionens ungdomstilbud i for høj grad er rettet mod de spillere, der i forvejen har et vist talent. Den store skare af jævne spillere, som findes blandt os voksne, findes også blandt børnene. De skal have et andet tilbud end mesterspiller-kandidaterne for at blive fastholdt. Vi bliver ikke alle stormestre, vi kommer ikke alle på førsteholdet. Men vi er mange, der stadig har haft gode oplevelser og gode kammeratskaber i klubben og bliver ved med at komme til skak på klubaftenerne. Hvor ville det dog være dejligt, hvis alle klubber havde en målsætning om at sætte ind på ungdomsarbejdet. Divisionsturneringen. Her er hovedkredsens flagskib tydeligvis Næstved Skakklub, som for første gang deltog i skakligaen. Efter en rimelig start gik det lidt ned ad bakke mod slutningen. Næstved måtte tage til takke med en 9. plads og dermed nedrykning til 1. division. Ærgerligt. Men mon ikke Næstved kommer tilbage? I 2. division blev vore tre hold hængende. Det er Ringsted, Dianalund og Køge. Nu får de så yderligere selskab af Holbæk, som jo vandt vores mesterrække. Pokalturneringen Denne turnering fandt sted med Næstved Skakklub som arrangør. 3 hold deltog i Eliterækken, 5 i bredderækken og 4 i juniorrækken. Fra eliterækken kvalificerede Næstved 1 og 2 sig til finalestævnet. Fra bredderækken blev det Holbæk og Haslev, og fra juniorrækken Skovbo 1 og Tornved.

5 Aktivitetspuljen De sidste år har vi afsat penge, som klubberne kunne søge, hvis de f. eks. havde fået en god idé til et arrangement, der kunne sætte fokus på skak i lokalområdet, og som måtte formodes at have en medlemsfremmende virkning. Til trods for, at vi hvert år oplyser om denne mulighed er det trist at se, at vi igen i år har sparet alle pengene. Der er ikke brugt af puljen. Hvor ville det være rart, hvis nogle klubber f. eks. fik den gode idé at lave reklame materiale for at uddele det i klubbens lokalområde umiddelbart før sæsonstart. EMT-konkurrencen Her deltog i alt 277 spillere fordelt over 24 turneringer. Vinder blev Jan Gregor med 78½ points foran Henning Rasmussen Nyk. S. med 73 points og Henning Jalobsen, Nordfalster med 69½ points Hjemmesiden Denne er jo blevet et meget vigtigt omdrejningspunkt for livet i 2. Hovedkreds. Kommunikation og hurtig formidling af nyheder og viden er blevet meget vigtigt i dagens dynamiske samfund. Det gælder også indenfor skaklivet. Her er udviklingen også gået hurtigt. I gamle dage og det er ikke ret langt tid siden! - brugte vi mange penge på frimærker, kopiering, hovedkredsblade og telefon. Det gør vi ikke mere. Nu er det og internet. Og det er jo ganske praktisk og meget billigere. Vi har hurtigt vænnet os til at søge alle mulige oplysninger om det lokale skakliv på nettet. Vi tager det efterhånden som en selvfølge, at man bare kan gå ind på 2-hk.dk; men I skal huske, at dette som så meget andet i skakken også er frivillig arbejdskraft og den sider her: Jens Lundberg! Hæderstegn Knud Hansen har været medlem af Præstø Skakklub lige siden Kun afbrudt af 1 år på landbrugsskole. Vi kender Knud som et meget engageret medlem, der hver gang kommer tidligt og hjælper med at stille op og med at pakke sammen igen. Da klubben for nogle år siden fik nye brikker, påtog Knud sig som en selvfølgelighed at få produceret poser til brikkerne, som vi stadig nyder gavn af. Knud har i flere perioder været medlem af bestyrelsen, hvor han ligeledes har fungeret som turneringsleder i flere perioder. Da den årlige skakbegivenhed Gøngeturneringen kørte på det højeste tilbage i 70 erne og 80 erne med over 300 deltagere, var Knud ligeledes en fast sikker mand bag stævnet. Formand er Knud mærkværdigt nok ikke blevet, men til gengæld har han rekorden med klubmesterskaber. I alt 19 gange har Knud været klubmester. Første gang tilbage i 1953 og det sidste mesterskab kom i hus i Og der kan komme flere til. Da skoleskakken var på sit højeste tilbage i 70 erne var Knud en særdeles ivrig instruktør, og førte byens skole Abildhøjskolen frem til deltagelse om bl.a. SM og DM. Knud har i mange år været en meget stærk spiller på klubbens første bræt, og det var også Knud der tog sig af første brættet i Præstø Skakklubs indtil videre eneste sæson i 3. division, tilbage i Initiativpræmie 2. Hovedkreds har valgt at tildele årets initiativpræmie til Maribo Skakklub, som med sine knapt 100 år er en af hovedkredsens ældste klubber. Trods den høje alder er klubben stadig i fuldt vigør. Maribo Skakklub er et rart sted at komme. Der er et godt kammeratskab og sammenhold i klubben. I en tid med vigende medlemstal er det rart at se, at Maribo går mod strømmen.

6 Klubben har for nyligt fået egne spillelokaler, idet man har overtaget det polske hus og sat lokalerne fint i stand. Vi glæder os til næste besøg i den gamle, driftige klub! Præmie til klub med størst medlemsfremgang: Haslev Skakklub har i sæsonens forløb været den klub, der har haft størst medlemsfremgang. Vi er nået til ende i beretningen. Forhåbentlig har den ikke været alt for kedelig. Måske har den vækket noget i jer. Selvom ikke alt er gået, som vi kunne have ønsket os, skal vi glæde os over, at vi har en god og stærk hovedkreds med mange medlemmer, der bakker op om arbejdet i dagligdagen. Uden disse ildsjæle ville det ikke gå. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til hovedkredsbestyrelsen. Jeg er meget glad for vores samarbejde, som jeg synes forløber i en god og konstruktiv ånd. Jeg er meget glad for at arbejde sammen med jer! Tak til alle medlemmer af 2. Hovedkreds, der på den ene eller anden måde har båret os igennem sæsonen. Herefter blev beretningen sat under debat. Udvikling inden for dansk skak: ingen kommentar Sekretariatstanken: Niels Linde, Næstved. synes det ville være godt med et. Men det koster. NSL mener man måske skal prioritere de lønudgifter DSU i forvejen har på en anden måde. Carl Otto, Dianalund mener man kan nedlægge Dansk Skak Salg. Meget kan alligevel købes billigere i udlandet. Skakserver: Michael Espensen. mener mange børn vil spille der, hvis det virkede. Carl Otto mener ikke, det er attraktivt at spille på nettet på klubaftener. Arne Mandrup, Haslev mener, at det skal være ikke-medlemmer, der er målgruppen. NSL mener at når HB sætter skibe i vandet, bliver det ikke altid fulgt op af klubberne. Ernst Sorø mener, der er bedre udbydere bl. a. e-skak og tv2-skak. Jørgen Hansen Skovbo vil gerne prøve at gøre opmærksom på serveren i klubben. Poul Buhl mener, der er for få på serveren. Den kan være svært at finde en passende modstander. Det er svært at gøre det interessant at spille på siden. Haslev har delt cd er ud, men det giver ikke noget. Thomas Alstrup, Nyk.S. mener øvelsen går ud på at få fat i børnene i SFO mm. Poul Møller Petersen. Holbæk mener de andre sider er bedre end dsu s side. Virker stadig ikke optimalt. Torben Haslev siger de har købt 3 x lego skak, som klubben låner ud til børnene. Det er kanon godt. Carl Otto mener hele ansvaret er lagt over på klubberne at få folk til at spille. NSL mener at ideerne er gode nok, der er bare ikke nemt at føre det ud i virkeligheden. Vi er ikke professionelle nok. Nu er det vigtigt at vi får serveren til at fungere. Poul Møller Petersen mener det er dem der står i kø på tv2 vi skal have fat i. Bjarne Petersen, Præstø mener det grundlæggende problem består i, at man ikke har været klar over hvad man ville fra start af. Thomas Haslev mener det skal være gratis at spille, hvis der alligevel ikke er nogen. Kontingent stigning og afskaffelsen af børnemedlemskab: bred enighed om det er en dårlig ide at afskaffe børnemedlemsskabet. Vi har ingen tilbud til dem, som retfærdigører stigningen. Arne Haslev mener det er en dårlig udvikling. Svend-Erik Faxe melder at deres klub er meget delt i spørgsmålet. Arne Haslev mener vi skal bevare børnekontingentet. Jens Lundberg siger at man kan udstede nogle fuldmagter til dem der skal til Silkeborg i Påsken for at stemme imod afskaffelsen. John Dianalund mener ikke børnemedlemmer får noget ud af at være med i DSU, men at de får en

7 masse i Dansk Skoleskak. Poul Møller Petersen fortæller at vi har JGP serien. Bjarne Petersen siger at han gerne vil give 500 kr. mere i kontingent, hvis man bare får noget for pengene. Han ønsker Ikke at være med til for at lukke et stort hul i DSU`s kasse. John Dianalund mener, det er et problem at DSU og DSS ikke kan arbejde sammen. NSL mener, at DSU gerne vil samarbejde. Men DSS er nødt til at distancere sig fra DSU som en selvstændig organisation for at kunne få tilskud. Ungdomsarbejdet: Torben Haslev ønsker en begyndergruppe i JPG. Michael Espensen siger det har været forsøgt uden det store held. Men måske man skal forsøge igen. ME siger også vi skal blive bedre til at modtage de bedste og mest engageret skoleskakspillere i klubberne. Divisionsturneringen: ingen kommentarer Aktivitetspuljen: ingen kommentar Hjemmesiden: John Dianalund mener det er et imponerende arbejde. Mener dog det er ærgerligt at der bruges java. Ros fra Torben Haslev for den hurtige opdatering. Afstemning om beretningen: enstemmigt godkendt. Ad 3) Kasserer Morten F. Jensen fremlagde hovedkredsens regnskab. Indtægterne androg kr, hvilket var lidt mindre end budgetteret. De samlede udgifter var kr, hvilket også var mindre end budgettet. Specielt var den afsatte aktivitetspulje på kr. slet ikke blevet brugt. Hovedkredsens formue udgjorde kr. John Christensen, Dianalund mente at det var en for stor formue og spurgte, hvad pengene skulle bruges til. Erik Carlsen, Køge spurgte til hvor stor hovedkredsens formue egentlig skulle være. Arne Mandrup, Haslev mente, at man kunne købe spil til brug i SFO-grupper. Efter denne debat blev regnskabet for 2008 godkendt enstemmigt. Ad 4) Jens Lundberg redegjorde for forløbet af holdturneringen 2008/09. Jens Lundberg havde udsendt denne redegørelse til klubberne inden delegeretmødet: Årets holdturnering blev vundet af: M: Holbæk 1 med 41 p, A1: Maribo 1 med 39½ p, A2: Holbæk 2 med 37½ p, B1: Skovbo 2 med 19½ p, B2: Dragsholm 1 med 20½, C1: Tølløse 1 med 19½ p og C2: Skovbo 3 med 16 p. 3 spillere har opnået max point og vinder topscorepræmie. A1: Svend Erik Hansen, Maribo. A2: Svend Ellegaard Christensen, Tornved og C1: Leif Jensen, Tølløse Alle kampe kunne afvikles uden aflysninger på grund af vinterføre, hvilket har været rart. I C2 rækken opstod en særlig situation, hvor Korsør 3 ikke kunne møde frem til Skovbo. Holdet fik lov til at fortsætte (dispensation), da de kun manglede sidste runde hjemme og for at få turneringen lukket på en god og sportslig måde. Der deltog 51 hold i årets holdturnering, mod 58 hold sidste år. Tendensen er klar. Der tilmeldes færre og færre hold i C-rækken. Dette giver desværre meget store køreafstande i C rækkerne, hvor vi nærmest måtte opgive at lægge turneringen sydligere end Faxe. Der vil sikkert derfor være behov for at vurdere om de kommende holdturneringer bør indeholde C-rækker. I alt har 395 deltaget i holdturneringen i alderen fra 8 til 87 år, hvilket er 33 færre end sidste år. Der har været spillet 1028 kampe, hvor 12 brætter har stået tomme (i forrige sæson havde vi 18 brætter stående tomme). I alt har der været givet 4 strafpoint for udeblivelser og ½ for holdsætningsfejl. 6 spillere har spillet 10 kampe og 8 har spillet 9 kampe, hvilket vidner om at nogle spillere har udvist stort engagement for klubben og holdspillet. 8 spillere har fået ratingtal. Højst rating var i 129 p og lavest i Bedste klub blev Nordfalster med 21 p over forventet 17,55 p (16,4%). Flere statistikker kan ses på hovedkredsens sider.

8 Vi havde ingen nedrykker fra divisionsturneringen (flot klaret!), hvorfor der på delegeretmødet skal aftales omkampe for A: Nykøbing F 1 og Ringsted 2 om oprykning til M-rækken. Samt omkamp for B: Faxe 2 og Korsør 1 om oprykning til A-rækken. Tiden er nok kommet til at vi i hovedkredsen skal anvende samme holdturneringsprogram som der anvendes i divisionsturneringen og andre hovedkredse. Det administrative holdsystem, der er udviklet af Steen Andersen i 6.hk, virker nogenlunde, men kan ikke lide strafpoint eller ligefrem negative værdier. Det er ret tungt og kræver opdatering af over 100 filer hver gang en tabel skal opdateres, så det var baggrunden at tabeller ikke blev opdateret før alle resultater var i hus. Vi har fået lavet en aftale med udvikler om at kunne fortsætte med at bruge programmet til og med , selv om det egentlig skulle skrottes og ikke længere vil blive opdateret til nye versioner. 2.hovedkreds er de eneste, der fortsat anvender hold administrations programmet. Alle statistikker anvender jeg excel regneark for præsentation og manuel indtastning kan nu og da forekomme med fejl fra de direkte indberetninger fra holdkampene. Jeg har forsøgt at få andre programmer, men indtil videre, virker det meget dyrt. Ifølge Karsten Nymann Pedersen, 6 hk vil han kunne sætte det op for os for kr moms, samt måske 5-10 timer af 300 kr. Vor hjemmesider er i html filer og vi skal over en anden brugerflade: CMS-system (med PHP og MySgl). Det virker meget uoverskueligt, da jeg intet kendskab har til dette system. Jeg har heller ikke meget lyst til helt at skulle omorganisere samtlige sider i hovedkredsens web til ny platform for at vi kan få integreret det nye holdprogram. Vi kan måske nøjes med at oprette nyt domæne kun til holdturnering? Til slut vil jeg og tu-leder, Bjarne Petersen, takke alle deltagere for en god holdturnering , hvor vi generelt har haft en let opgave med afviklingen og administrationen. Kommunikationen mellem tu-leder og administrator er sket via mails og samarbejdet er sket helt gnidningsfrit og uden problemer. Redegørelsen gav ikke anledning til kommentarer. Herefter deltes præmier ud til vinderne i holdturneringen. Ad 5) Herefter blev de indkomne forslag behandlet. 1. forslag var fremsat af hovedkredsbestyrelsen: Samme styrkeliste i divisionsturneringen og hovedkredsturneringen. Begrundelse: En klub der deltagere i divisionsturneringen har tidligere kunne spille efter forskellige styrkelister i divisionsturneringen og hovedkredsturneringen. Forslaget skal sikre lige forhold for klubber med førsteholdet i divisionen og klubber med førsteholdet i f. eks. mesterrækken. 6 tilføjes: C) Deltager en klub i divisionsturneringen skal styrkelisten fra nr. 1 til og med sidste bræt på sidste divisionshold, være sammenfaldende med styrkelisten til hovedkredsen.

9 Dette forslag blev vedtaget med 50 stemmer for. 3 undlod at stemme forslag var fremsat af hovedkredsbestyrelsen vedr. 7.E 2a, Ophævelse af 10 kamps reglen 2b, Ændring af 10 kamps reglen (bortfalder hvis 1a bliver vedtaget) Begrundelse: Reglen kan i værste tilfælde forhindre en tilmelding af et hold, hvilket ikke er ønskeligt. Kan ophævelse ikke vedtages, bør der være samme regler for divisionsklubber som for andre klubber. Forslag 2a: 7 E) ophæves Vedtages forslag 1a, bortfalder forslag 1b. Forslag 2b: 7 E) ændres fra: Ingen spiller må deltage i mere end 10 holdkampe i den ordinære turnering. Til: Ingen spiller må deltage i mere end 10 holdkampe i den ordinære turnering i hovedkredsturnering og divisionsturnering i alt. Dette forslag blev vedtaget med 49 stemmer for 2 imod. 2 undlod at stemme. Forslag 2b bortfalder herefter forslag var fremsat af hovedkredsbestyrelsen 3a Ændring af spilledage for holdkampe 3b Ændring af spilledage for Mesterrækken (bortfalder hvis 2a bliver vedtaget) Begrundelse: Spilledagene i divisionsturneringen følger ikke mere reglerne i skakhåndbogen, men ændres år for år af hensyn til spillere, der skal spille både i Danmark og Tyskland m.v. Det har derfor været besværligt for klubberne at afholde weekendturneringer fordi der skal tages hensyn til flere søndage med holdkampe enten i divisionen eller Mesterrækken. Både klubber og spillere har henvendt sig til hovedkredsbestyrelsen om dette. Forslag 3a: 4 A) ændres fra:

10 I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdes spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og søndag. Til: I mesterrækken afvikles runderne samme søndage som 2. division i DSUs divisionsturnering. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdes spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og søndag. Vedtages forslag 3a, bortfalder forslag 3b. Forslag 3b: 4) ændres fra: I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdes spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og søndag. Til: I mesterrækken afvikles runderne om søndagen i følgende uger: 44, 46, 49, 2, 5, 9 og 11. I de øvrige rækker afvikles runderne på hjemmeholdes spilleaften i den efterfølgende uge dog ikke fredag, lørdag og søndag. Såfremt spilledagene for Mesterrækken ikke er sammenfaldende med spilledagene for 2. division i DSUs divisionsturnering ændres spilledagene for Mesterrækken. Spilledagene i de øvrige rækker ændres ikke. Forslag 3a blev vedtaget enstemmigt med 53 stemmer for. Forslag 3b bortfalder herefter Forslag 4 var fremsat af hovedkredsbestyrelsen 4a. Sammenlægning af B og C rækkerne 4b. Spilletid i B-rækken (bortfalder hvis 3a ikke vedtages) Begrundelse: I 2008/09 har der deltaget 16 B-hold og 13 C-hold. Med yderligere et divisionshold i næste sæson vil der kun blive 11 hold i C-rækken med uændret antal holdspillere. Det er ikke nok til at afvikle en fornuftig C-række. Hvis rækkerne sammenlægges vil det være muligt at spille i 3 eller 4 grupper, hvilket også giver mindre transporttid. Reglerne for oprykning til A-rækkerne ændres således at det øgede antal B-rækken ikke fører til yderligere oprykning til A-rækken, og dermed nedrykkere fra A-rækkerne. Forslag 4b giver mulighed for at ændre spilletiden i B-rækken så den sammenlagte B-række evt. kan spille med den tidligere spilletid fra C-rækken. Forslag 4a: 2 ændres fra:

11 Inddeling Mesterrække: En gruppe med 8 hold fælles for hele hovedkredsen. A-rækker: 2 grupper med hver 8 hold (benævnt A-række 1 og A-række 2). B-rækker: 2 grupper med hver 8 hold (benævnt B-række 1, B-række 2). C-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold (benævnt C-række 1, C-række 2 osv.) Der er fri tilmelding i C-rækkerne. Det tilstræbes, at grupperne dannes, så holdene får mindst mulig kørsel. Til: Inddeling Mesterrække: En gruppe med 8 hold fælles for hele hovedkredsen. A-rækker: 2 grupper med hver 8 hold (benævnt A-række 1 og A-række 2). B-rækker: Et antal grupper med 4 til 8 hold (benævnt B-række 1, B-række 2 osv.) Der er fri tilmelding i B-rækkerne. Det tilstræbes, at grupperne dannes, så holdene får mindst mulig kørsel. I 3 slettes: og C- 5 H) ophæves. I 9 slettes: og C- 11 C) ændres fra Vinderne af B-rækkerne rykker op i A-rækkerne. Når et hold rykker op fra B-rækken, anses også klubbens næstbedst placerede 4-mandshold for oprykket, således at disse tilsammen danner et 8- mandshold i A-rækken. Hvis B-række-vinderen ikke ønsker oprykning til A-rk, oprykkes nr. 2 fra samme B-række. Hvis dette ikke kan lade sig gøre oprykkes nr. 2 fra den anden B-række. Hvis dette heller ikke kan lade sig gøre, beslutter TL, hvem der så skal have pladsen. Dermed kan han også bestemme, at en nedrykker fra A-rk fortsætter i samme række, hvis det er mest hensigtsmæssigt. Til: Ved 1 eller 2 B-rækker rykker vinderne direkte op i A-rækkerne. Ved 3 B-rækker rykker 2 af vinderne op i A-rækkerne. Vinderen med flest point rykker direkte op. De 2 andre vindere spiller omkamp. Ved 4 B-rækker rykker 2 af vinderne op i A-rækkerne. Vinderne af B1 spiller omkamp mod vinderen af B2, og vinderne af B3 mod vinderen af B4. Ved 5 B-rækker rykker 3 af vinderne op i A-rækkerne. Vinderen med flest point rykker direkte op. De 4 andre vindere spiller omkamp. Vinderen af laveste B-række nummer mod næst laveste, o.s.v. Ved 6 B-rækker rykker 3 af vinderne op i A-rækkerne. Vinderne af B1 spiller omkamp mod vinderen af B2, o.s.v. Er der flere B-rækker afgøres oprykningen på tilsvarende måde. Ved omkampe trækker turneringsledelsen lod om, hvilket hold der skal have hjemmebane i denne kamp. Lodtrækningen overværes af to medlemmer af turneringskomitéen. Slutter kampen uafgjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende og så fremdeles. Er alle 4 kampe endt remis, trækker turneringsledelsen lod om oprykning til A-rækken.

12 Når et hold rykker op fra B-rækken, anses også klubbens næstbedst placerede 4-mandshold for oprykket, således at disse tilsammen danner et 8-mandshold i A-rækken. Hvis B-række-vinderen ikke kan stille hold i A-rækken, er det nr. 2 fra samme B-række der rykker op eller spiller omkamp. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, findes oprykkerne blandt de andre gruppevindere eller toere. Hvis dette heller ikke kan lade sig gøre, beslutter TL, hvem der så skal have pladsen. Dermed kan han også bestemme, at en nedrykker fra A-rækken fortsætter i samme række, hvis det er mest hensigtsmæssigt. 11 D) ophæves 12 C) ophæves Vedtages forslag 4a ikke, bortfalder forslag 4b også. Forslag 4a blev enstemmigt vedtaget med 53 stemmer for. (herefter forlod repræsentanten for Næstved Skakklub mødet, således at det samlede stemmetal nu er 47) Forslag 4b: 5 G ændres fra: A- og B-rækken startes kl , hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 4 timer. Hver spiller har 2 timer til rådighed for hele partiet. Urene stilles på kl Til: A-rækken startes kl , hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 4 timer. Hver spiller har 2 timer til rådighed for hele partiet. Urene stilles på kl. 4 00, eller der benyttes elektroniske ure. 5 H indsættes igen med denne tekst: H) I B-rækken startes kl , hvis ikke andet er aftalt. Spilletiden er 3 timer. Hver spiller har 1 time og 30 minutter til rådighed til hele partiet. Urene stilles på kl. 4 30, eller der benyttes elektroniske ure. Efter en del debat om spilletiden i den nye fælles B-række vedtog delegeretmødet, at spilletiden skal være 4 timer med start kl som i A-rækken Forslag 5 var fremsat af Maribo Skakklub Fri tilmelding i B-rækkerne Begrundelse for forslaget: Med det faldende antal deltagere i holdturneringen, opstår der nu situationer, hvor der i de nederste rækker (B- og især C-rækken) bliver meget langt til modstanderne. Fx ville vi i Maribo gerne have deltaget mede et tredjehold i årets holdturnering. Men da vi så at modstanderne i C-rækken ville blive Faxe som nærmeste modstander og de øvrige ville blive op til 100 km væk, fandt vi det ikke forsvarligt at deltage, og trak derfor holdet i planlægningsfasen. Når vi med forslaget ikke ønsker helt at afskaffe C-rækken, er det fordi, vi ikke

13 ønsker at afskære de geografisk mere centralt placerede klubber muligheden for fortsat at bruge den som begynderrække, hvis de måtte ønske det. Dette forslag kom ikke til behandling, da Maribo trak det tilbage som følge af de forrige vedtagelser vedr. B-rækken Forslag 6 var fremsat af Skovbo Skakklub Nedrykning fra mesterrækken Motivation: Det virker urimeligt, at når der er 2 nedrykkere fra 2. Division er det mesterrækken, der skal holde for og aflevere pladser i rækken mens det er A-rækken, der scorer den ekstraordinære plads, hvis der undtagelsesvist ikke er nogen nedrykker til 2. HK fra 2. Division. Nuværende 11. A Fra mesterrækken rykker så mange hold op, som divisionsturneringen muliggør (mindst et hold) B De 2 vindere af A-rækkerne rykker op i mesterrækken. I tilfælde af ekstraordinær oprykning til mesterrækken spiller de 2 næstbedste hold i hver A-række om pladsen. Der spilles én kamp, og turneringsledelsen trækker lod om, hvilket hold der skal have hjemmebane i denne kamp. Lodtrækningen overværes af to medlemmer af turneringskomitéen. Slutter kampen uafgjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende og så fremdeles. Er alle otte kampe endt remis, trækker turneringsledelsen lod om oprykning til M rækken. C Vinderne af B-rækkerne rykker op i A-rækkerne. Når et hold rykker op fra B-rækken, anses også klubbens næstbedst placerede 4-mandshold for oprykket, således at disse tilsammen danner et 8- mandshold i A-rækken. Hvis B-række-vinderen ikke ønsker oprykning til A-rk, oprykkes nr. 2 fra samme B-række. Hvis dette ikke kan lade sig gøre oprykkes nr. 2 fra den anden B-række Hvis dette heller ikke kan lade sig gøre, beslutter TL, hvem der så skal have pladsen. Dermed kan han også bestemme, at en nedrykker fra A-rk fortsætter i samme række, hvis det er mest hensigtsmæssigt. D Vinderne af C-rækkerne rykker op i B-rækkerne Nuværende 12 A De to lavest placerede hold i mesterrækken rykker ned. Flere hold kan rykke ned, hvis der er ekstraordinær nedrykning fra divisionsturneringen. Den nye mesterrække kommer til at bestå af nedrykkere fra 3. division, oprykkerne fra A-rækken og så mange af de bedst placerede hold i den afsluttede turnering, at den nye mesterrække består af 8 hold. B De lavest placerede hold i hver A-række rykker ned. Nedrykkere fra A-rk får ret til 2 hold i B- rk.ved ulige antal nedrykkere spilles omkamp mellem de 2 mulige nedrykkere fra hver A-række. Der spiles 1 kamp. Turneringslederen trækker lod om, hvilket hold der skal have hjemmebane i denne kamp. Slutter kampen uafgjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende og så fremdeles. Er alle otte kampe endt remis, trækkes der lod. Ny A-række består af nedrykkerne fra mesterrækken og de oprykkede B-hold, samt så mange af de bedst placerede hold i A-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Mangler der hold i A- rækken, foretages supplerende oprykning fra B-rækken. C De lavest placerede hold i hver B-række rykker ned. Hvis en klub med kun 1 B hold rykker op i

14 A-rk, giver det ekstra nedrykning fra B-rk. Ved ulige antal nedrykkere spilles omkamp mellem de 2 mulige nedrykkere fra hver B-række. Der spilles 1 kamp. Turneringslederen trækker lod om, hvilket hold der skal have hjemmebane i denne kamp. Slutter kampen uafgjort er resultatet på bræt 1 afgørende. Er det parti endt remis, er resultatet på bræt 2 afgørende og så fremdeles. Er alle fire kampe endt remis, trækkes der lod. Ny B-række består af nedrykkerne fra A-rækkerne og de oprykkede C-hold, samt så mange af de bedst placerede hold i B-rækken i den sluttede turnering, som der er plads til. Forslag til ændringer. 11: B: De to vindere af A-rækkerne rykker op i mesterrækken. 12: A: Det lavest placerede hold i M-rækken rykker altid ned. Derudover rykker et antal hold ned svarende til antallet af nedrykkere fra 2. Division som nedenfor: 0 nedrykkere fra 2. Division: nr. 8 rykker ned i A-rækken 1 nedrykker fra 2. Division: nr.7 og 8 rykker ned i A-rækken 2 nedrykkere fra 2. Division: nr. 6,7 og 8 rykker ned i A-rækken. Og så fremdeles. Dette forslag blev vedtaget med 22 stemmer for, 17 imod og 8, der undlod at stemme Forslag 7 var fremsat af Dianalund Skakklub. 4-mands hold afvikler alle runder som stævne. Dianalund skakklub vil gerne foreslå en ændring af afviklingen af holdturneringskampe i 2. hovedkreds. Ændringen vil betyde at alle runder afvikles som det kendes fra sidste runde kampe. Ændringen skal have betydning for de rækker hvor der spilles med 4 mandshold. Se vedlagte indføjede ændringer til holdturneringsreglementet. Ordlyden af ændringerne er uden betydning for vores forslag. Vores ændringsforslag har kun et sigte, nemlig en forbedring af holdkampene til fordel for det sociale liv der skal være omkring en holdturnering i 2. hovedkreds. Virkeligheden som den kan se ud i nuværende sæson. Sådan som vi afvikler holdturneringen i B rækkerne og C rækkerne i dag kan man meget vel komme ud for at skulle køre en forholdsvis lang vej for at komme ud til en klub hvor man møde 4 andre skakspillere fra hjemmeholdet. Det kan endda i grelle eksempler vise sig at der ikke er andre skakspillere i klubben. Man kommer altså til at spille en holdkamp i et mildest talt uinspirerende miljø. Det skal ikke ses som en kritik af de små klubber, men faktum er at der ikke er meget miljø omkring sådan en holdkamp.

15 Da nye medlemmer i en skalklub typisk starter deres karriere som skakspilleren i netop B- rækken eller C rækken er ovenstående scenarie vel ikke den mest ophidsende og inspirerende måde at møde holdskakken på. Virkeligheden som den kan komme til at se ud efter vores forslag. Mindst 32 skakspillere mødes til en fælles holdturneringskamp 6 7 gange i løbet af en sæson. Der vil være aktivitet på 16 skakbrætter, man møder gamle og nye skakvenner i spillelokalet og i kantinen. Nye medlemmer får et første indblik i hvordan det er at deltage i en skaktturnering med det miljø der er omkring sådan et arrangement. Det bliver altså ikke så kedeligt at blive sat mat i en fart der er masser af andre partier der kan kigges på eller lynpartier at spille i tilstødende lokaler. Der vil være en masse fokus både på eget parti og på alle andre partier i lokalet, både ud fra en skakmæssig synsvinkel og ud fra en placeringsmæssig synsvinkel. Fordele Bedre socialt miljø nye skakspillere møder en helt anden form for skakarrangementer end tilfældet er i dag. Møde nye og gamle skakvenner flere gange i løbet af sæsonen Den arrangerende klub gives mulighed for at have et stort arrangement i løbet af en sæson et større arrangement kan være med til at profilere skakklubben i lokalpressen Man skal kun arrangere en holdskakkamp årligt. Ulemper Lokaleforhold hvis det ikke er muligt at skaffe lokaler kan man måske leje arrangementet ud til en naboklub eller en centralt placeret klub. Man kan komme til at mangle en ikke spillende kampleder - det kan der måske rådes bod på i holdturneringsreglementet. Flere udekampe = flere kørte kilometer Det vil selvfølgelig være den letteste ting i verden at skyde forslaget ned med en masse praktiske mere eller mindre velargumenterede problemer, såsom kørsel og lignende. Men det er ikke det der i den sidste ende er spørgsmålet. Spørgsmålet er i sidste ende er om vi kan blive ved med at sidde det vigende medlemstal overhørig, uden at ændre på de rammer som vi afvikler vores holdturnering på. I Dianalund Skakklub mener vi at det er på høje tid at handle, hellere i dag end i morgen. Forslaget kan eventuelt virke som et forsøg i sæsonen Lykkes det at skabe bedre rammer omkring skakspillet er det jo nærliggende at gøre forslaget permanent justeret med de erfaringer man høster i sæsonen Efter en del debat blev flg. ændringsforslag sat til afstemning: Der afvikles op til 3 runder som stævner efter turneringslederens beslutning. Dette ændringsforslag blev vedtaget, idet 21 stemte for, 20 imod og 6 undlod at stemme.

16 Ad 6) Fastsættelse af kontingent til 2. Hovedkreds. Delegeretmødet vedtog, at kontingentet for den kommende sæson, skulle være: Børn: 24 kr., Junior: 24 kr., Pensionister: 48 kr. og Voksenmedlemmer (senior): 66 kr. For dette forslag stemte 33, 6 stemte imod og 8 undlod at stemme. Ad 7) 1. Formand Niels Steen Larsen blev genvalgt. 2. Bestyrelsesmedlemmerne Morten Frank Jensen, Leif Jensen og Jens Kurt Lundberg blev genvalgt. 3. Bestyrelsessuppleanterne Peter Holst, Holbæk(1) og Peter L. Larsen, Næstved (2) blev genvalgt. 4. Revisorerne Søren Dyberg Larsen, Slagelse og Bruno Sørensen, Dianalund blev genvalgt. 5. Revisorsuppleant Henrik Knudsen blev genvalgt. 6. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse blev genvalgt 7. Turneringskomitémedlemmerne Henrik Knudsen, Næstved og Svend Dyberg Larsen, Slagelse blev genvalgt. Ad 8) Poul Møller Petersen gjorde opmærksom på den kommende pokalturnering. Formand Niels Steen Larsen fortalte, at bestyrelsen ville konstituere sig på en ny måde. Dette indebar, at Bjarne Petersen ville blive kasserer, Morten F. Jensen ville blive sekretær og Niels Steen Larsen holdturneringsleder. Ingen andre havde bemærkninger, hvorefter formanden takkede de mange deltagere for et godt møde med en konstruktiv debat. Niels Steen Larsen sekretær

17 Status for holdturnering Delegeretmøde 4.april 2009 Årets holdturnering blev vundet af: M: Holbæk 1 med 41 p, A1: Maribo 1 med 39½ p, A2: Holbæk 2 med 37½ p, B1: Skovbo 2 med 19½ p, B2: Dragsholm 1 med 20½, C1: Tølløse 1 med 19½ p og C2: Skovbo 3 med 16 p. 3 spillere har opnået max point og vinder topscorepræmie. A1: Svend Erik Hansen, Maribo. A2: Svend Ellegaard Christensen, Tornved og C1: Leif Jensen, Tølløse Alle kampe kunne afvikles uden aflysninger på grund af vinterføre, hvilket har været rart. I C2 rækken opstod en særlig situation, hvor Korsør 3 ikke kunne møde frem til Skovbo. Holdet fik lov til at fortsætte (dispensation), da de kun manglede sidste runde hjemme og for at få turneringen lukket på en god og sportslig måde. Der deltog 51 hold i årets holdturnering, mod 58 hold sidste år. Tendensen er klar. Der tilmeldes færre og færre hold i C-rækken. Dette giver desværre meget store køreafstande i C rækkerne, hvor vi nærmest måtte opgive at lægge turneringen sydligere end Faxe. Der vil sikkert derfor være behov for at vurdere om de kommende holdturneringer bør indeholde C- rækker. I alt har 395 deltaget i holdturneringen i alderen fra 8 til 87 år, hvilket er 33 færre end sidste år. Der har været spillet 1028 kampe, hvor 12 brætter har stået tomme (i forrige sæson havde vi 18 brætter stående tomme). I alt har der været givet 4 strafpoint for udeblivelser og ½ for holdsætningsfejl. 6 spillere har spillet 10 kampe og 8 har spillet 9 kampe, hvilket vidner om at nogle spillere har udvist stort engagement for klubben og holdspillet. 8 spillere har fået ratingtal. Højst rating var i 129 p og lavest i Bedste klub blev Nordfalster med 21 p over forventet 17,55 p (16,4%). Flere statistikker kan ses på hovedkredsens sider. Vi havde ingen nedrykker fra divisionsturneringen (flot klaret!), hvorfor der på delegeretmødet skal aftales omkampe for A: Nykøbing F 1 og Ringsted 2 om oprykning til M-rækken. Samt omkamp for B: Faxe 2 og Korsør 1 om oprykning til A-rækken. Tiden er nok kommet til at vi i hovedkredsen skal anvende samme holdturneringsprogram som der anvendes i divisionsturneringen og andre hovedkredse. Det administrative holdsystem, der er udviklet af Steen Andersen i 6.hk, virker nogenlunde, men kan ikke lide strafpoint eller ligefrem negative værdier. Det er ret tungt og kræver opdatering af over 100 filer hver gang en tabel skal opdateres, så det var baggrunden at tabeller ikke blev opdateret før alle resultater var i hus. Vi har fået lavet en aftale med udvikler om at kunne fortsætte med at bruge programmet til og med , selv om det egentlig skulle skrottes og ikke længere vil blive opdateret til nye versioner. 2.hovedkreds er de eneste, der fortsat anvender hold administrations programmet. Alle statistikker anvender jeg excel regneark for præsentation og manuel indtastning kan nu og da forekomme med fejl fra de direkte indberetninger fra holdkampene. Jeg har forsøgt at få andre programmer, men indtil videre, virker det meget dyrt. Ifølge Karsten Nymann Pedersen, 6 hk vil han kunne sætte det op for os for kr moms, samt måske 5-10 timer af 300 kr. Vor hjemmesider er i html filer og vi skal over en anden brugerflade: CMS-system (med PHP og MySgl). Det virker meget uoverskueligt, da jeg intet kendskab har til dette system. Jeg har heller ikke meget lyst til helt at skulle omorganisere samtlige sider i hovedkredsens web til ny platform for at vi kan få integreret det nye holdprogram. Vi kan måske nøjes med at oprette nyt domæne kun til holdturnering? Til slut vil jeg og tu-leder, Bjarne Petersen, takke alle deltagere for en god holdturnering , hvor vi generelt har haft en let opgave med afviklingen og administrationen. Kommunikationen mellem tu-leder og administrator er sket via mails og samarbejdet er sket helt gnidningsfrit og uden problemer. Side 1 af 1 - Turneringslederteamet, Bjarne Petersen og Jens Lundberg

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54. Referat. 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Bestyrelsesmøde nr. 54 2. februar 2013 Aktivitetshuset, Tølløse Deltagere: Niels Steen Larsen (NSL) (mødeleder) Bjarne Haar (BH) Leif Jensen (LJ) Jens Lundberg (JL) Morten

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 27. marts 2010 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 Alm. oplysninger Spilledage Mesterrækken spiller søndage kl. 12.00 på de anførte datoer. De øvrige rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af Delegeretmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af Delegeretmøde i 8. Hovedkreds. Referat af Delegeretmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere