Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:"

Transkript

1 Regnskab for 2001 Budget for 2002

2 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer Verner Christensen, Sydkysten Sekretær Kasper Wilken Damm, Farum Kartoteksfører Niels Kløve, Nordkalotten Turneringsleder Per Rasmussen, Nordbornholm Juniorleder Lars Johansen, Allerød NSU Per Rasmussen, Stenløse Ole Rasmussen, Hillerød Roskildekredsen Torben Teimer Olsen, Sydkysten Bornholm Bent Schiøtt Hansen, Rønne Torben Teimer Olsen Niels Kløve Kasper Wilken Damm Verner Christensen Er til fotografen Per Rasmussen Bent Schiøtt Hansen Lars Johansen Ole Rasmussen 2 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001

3 Indhold Resultatopgørelse Balance pr Noter til regnskabet 6 Budget Budgetforudsætning 13 Medlemsudvikling 14 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

4 Resultatopgørelse Regnskab 2000 Note Tekst Budget 2001 Regnskab 2001 Indtægter Kontingentindtægter Tilskud fra DSU vedr. holdturnering , Indskud holdturnering , Indskud pokalturnering , Resultatformidling , Renteindtægter , Andre indtægter , Indtægter i alt ,47 Udgifter Kontorhold , Hjemmeside , Porto , Telefongodtgørelse , Rejser og møder , Gebyrer BG-Bank , Præmier holdturnering , Scoringspræmier holdturnering , Rejsetilskud holdturnering , Kontorhold holdturnering , Program holdturnering , TL-/kamplederkursus , Junior aktivitetstilskud , Andet aktivitetstilskud , Juniorinstruktør , Junior PR arrangementer , Miniskaklejr , Pokalturnering , Andre udgifter ,35 0 Overførsel jubilæumsfond ,00 0 Overførsel junior SM , Udgifter i alt , Periodens resultat ,57 4 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001

5 Balance pr Note Tekst 2001 Aktiver BG-Bank ( ) , Udlån Blæksprutteskaklejren ,00 0 Tilgode hos klubber 250,00 0 Tilgode hos enkeltmedlemmer 0,00 0 Forudbetalte udgifter 0,00 0 Øvrige tilgodehavender 104, Aktiver i alt ,96 Passiver Forudbetalt kontingent 5.400, Forudbetalt tilskud 8.250, Kortfristet gæld 7.000, Dansk Skak Union 60, Nordsjællands Skak Union 0, Roskildekredsen 0, Jubilæumsfond , Junior SM 2003 fonden 3.000, Egenkapital, primo , Årets resultat 1.330, Egenkapital, ultimo , Passiver i alt ,96 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

6 Noter til regnskabet Note 1: Kontingentindtægter Kontingentindtægterne fordeler sig således på delkredse og medlemstyper. Seniorer Pensionister Børn Juniorer I alt Tekst Delkreds # Kr # Kr # Kr # Kr # Kr Regulering NSU , , , , , RK 1 20, , ,00 Bornh. Enkelt I alt , , , , ,00 Januar NSU , , , , ,00 artal RK , , , , , Bornh , ,00 1 5, , ,00 Enkelt , , ,00 I alt , , , , ,00 April NSU , , , , ,00 artal RK , , , , , Bornh , ,00 1 5, , ,00 Enkelt , , ,00 I alt , , , , ,00 Juli NSU , , , , ,00 artal RK , , , , , Bornh , ,00 1 5, , ,00 Enkelt , , ,00 I alt , , , , ,00 Oktober NSU , , , , ,00 artal RK , , , , , Bornh , ,00 1 5, , ,00 Enkelt , , ,00 I alt , , , , ,00 I alt NSU , , , , , RK , , , , ,00 Bornh , , , , ,00 Enkelt , , ,00 I alt , , , , ,00 Gennem- NSU Snit RK Bornh Enkelt I alt Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001

7 8. hovedkreds opkræver - foruden kontingent til hovedkredsen - også kontingent til Dansk Skak Union (note 23), samt til de sjællandske delkredse (note 24 og 25). Bornholm opkræver selv kontingent til delkredsen. Hovedkredsens kontingentsatser blev hævet på sidste års delegeretmøde Satserne har været således: 8. Hovedkreds Seniorer Pensionister Børn Juniorer Januar artal 20,00 10,00 5,00 10,00 April artal 20,00 10,00 5,00 10,00 Juli artal 24,00 12,00 6,00 12,00 Oktober artal 24,00 12,00 6,00 12,00 De øvrige kontingentsatser er ikke ændret i løbet af 2001 og har været følgende pr. artal. Seniorer Pensionister Børn Juniorer DSU 60,00 40,00 17,50 40,00 NSU 3,00 2,00 0,00 2,00 RK 2,00 1,00 0,00 1,00 Note 2: Tilskud DSU holdturnering Tilskud ,00 Tilskud ,00 Overført til ,00 I alt ,00 Note 3: Indskud holdturnering M-rækken, 8 hold 1.600,00 A-rækken, 16 hold 3.200,00 B-rækken, 16 hold 3.200,00 C-rækken, 7 hold (FHS 2) 1.400,00 I alt 9.400,00 Note 4: Indskud Pokalturnering Sydkysten 3 hold 300,00 Hillerød 2 hold 200,00 FHS 1 hold 100,00 Birkerød 1 hold 100,00 I alt 700,00 Note 5: Resultatformidling Jyllinge Skakklub 100,00 I alt 100,00 Note 6: Andre indtægter 'For sent' gebyr 1.478,00 I alt 1.478,00 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

8 Note 7: Kontorhold Kartoteksførerudgifter 1.000,00 Bogføringsprogram 3.000,00 Øvrige kontorhold 2.253,00 I alt 6.253,00 I alt 8.435,42 Note 8: Hjemmeside Webhotel ( ) 1.525,00 I alt 1.525,00 Note 11: Gebyrer BG-Bank Checkgebyrer 0,00 Kontogebyrer 180,00 Overførselsgebyrer 6,75 I alt 186,75 Note 12: Præmier holdturneringen 7 rækkevindere 2.800,00 5 andenpræmier 1.250,00 I alt 4.050,00 Note 9: Telefongodtgørelse Formand 350,00 Kasserer 350,00 Kartoteksfører 350,00 Turneringsleder 350,00 Juniorleder 350,00 Sekretær 350,00 Webmaster 700,00 I alt 2.800,00 Note 10: Rejser & møder HB-møder 2.446,00 8. HK bestyrelsesmøder 5.889,42 8. HK delegeretmøde 100,00 Andre møder 0,00 Note 13: Scoringspræmier holdturner. 3 topscorer ("7 af 7") 1.200,00 1 juniorpræmie 400,00 I alt 1.600,00 Note 14: Rejsetilskud holdturneringen 8 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001

9 : Rønne Skakklub 7.875,00 Helsinge , : Allerød ,00 Rønne ,00 Fr. Sund ,00 I alt ,00 Note 15: Kontorhold holdturneringen Godtg. turneringsleder 1.000,00 Kontor 2000/ ,63 Kontor 2001/2002 0,00 I alt 1.445,63 Note 16: Program holdturneringen Trykning, forsendelse mv ,00 Annoncer ,00 I alt 5.000,00 Note 23: Pokalturnering Sydkysten 1.500,00 Hillerød 1.500,00 I alt 3.000,00 Note 24: Andre udgifter WIN-SWISS 1.593,60 Skakhåndbøger mv. 653,75 DGI-kursus Kasper 200,00 Afskrivning kontingent 168,00 I alt 2.615,35 Note 17: TL/kamplederkursus Espergærde, marts I alt 212,50 Note 18: Junior aktivitetstilskud JGP-turneringer 750,00 Blæksprutteskaklejren 3.000,00 DM Skoleskak 3.200,00 Sjællandsmesterskabet 3.000,00 Junior Hold 4.050,00 I alt ,00 Note 19: Andet aktivitetstilskud Overført til ,00 I alt 4.000,00 Note 25: Forudbetalt kontingent Enkeltmedlemmer 5.400,00 I alt 5.400,00 Note 26: Forudbetalt tilskud DSU tilskud vedr. holdturnering for foråret ,00 I alt 8.250,00 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

10 Note 27: Kortfristet gæld Økonomisystem 3.000,00 Arrangementstilskud 4.000,00 I alt 7.000,00 Note 30: Roskildekredsen Pr ,00 Reguleringer ,00 Kontingent jan. t ,00 Kontingent apr. t ,00 Kontingent jul. t ,00 Kontingent okt. t ,00 Betalt til RK -866,00 Pr ,00 Note 28: Dansk Skak Union Pr ,00 Reguleringer Kontingent jan. t ,50 Kontingent apr. t ,50 Kontingent jul. t ,00 Kontingent okt. t ,00 Betalt til DSU Pr ,00 Note 31: Jubilæumsfond Pr ,00 Overførsel ,00 Pr ,00 Note 29: Nordsjællands Skak Union Pr ,00 Reguleringer ,00 Kontingent jan. t ,00 Kontingent apr. t ,00 Kontingent jul. t ,00 Kontingent okt. t ,00 Betalt til NSU ,00 Pr ,00 Note 32: Junior SM 2003 fonden Pr ,00 Overførsel Pr ,00 10 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001

11 Bestyrelsens beretning: Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. januar Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på hovedkredsens økonomiske situation. Regnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse. Allan Rasmussen Johannes Jensen Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

12 Budget Note Tekst Budget 2002 Indtægter 1 Kontingentindtægter 8. hk Tilskud fra DSU holdtur 2001/ Indskud holdtur 2002/ Tilskud fra DSU holdtur 2002/ Indskud pokalturnering Resultatformidling 2002/ Renteindtægter 100 Andre indtægter 500 Indtægter i alt Udgifter 5 Kontor Hjemmeside Porto Telefon Rejser og møder Gebyrer giro/bank Præmier, holdtur 2001/ Rejsetilskud, Bornholm, 2001/ Kontorhold, holdtur 2001/ Scoringspræmier, holdtur 2001/ Program, holdtur 2002/ Rejsetilskud, Bornholm, 2002/ Kontorhold, holdtur 2002/ Andet end junioraktiviteter Juniorarbejde Juniorinstruktør Mini skaklejre Pokalturnering Andre udgifter Overførsel jubilæumsfond Overførsel junior SM 2003 fond Udgifter i alt Periodens resultat Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001

13 Budgetforudsætning 1. Fremskrivning af medlemstal samt uændrede kontingentsatser. 2. Det samme tilskud fra DSU som i sæsonen 2001/ Indskud uændret på 200 kr pr hold 4. Indskud uændret på 100 kr pr hold 5. Ingen extraordinære udgifter 6. Webhotel. 7. Portoniveau som i Består af 6x400 kr (Formand, kartoteksfører, kasserer, turneringsleder, sekretær, juniorleder) samt 800 til webmaster. 9. Samme niveau som tidligere 10. Prisforhøjelser på kontogebyr 11. Førstepræmier(tårnur), andenpræmier (skakspil) og tredjepræmier (bog eller andet). 12. Samme niveau som tidligere. 13. Samme niveau som tidligere. 14. Samme niveau som tidligere. 15. Program inkluderer nu også styrkelister 16. Samme ramme som i de foregående år. 17. DSU ordning, hvor HK skal supplere 18. Samme ramme som i de foregående år. 19. Samme ramme som i de foregående år. 20. Samme ramme som i de foregående år. 21. Diverse uforudset 22. HK har 60 års jubilæum i HK skal arrangere junior SM i 2003 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

14 Medlemsudvikling Medlemsudvikling i 8. hk fra april 1996 til juni Pensionister Pensionister I I I I Seniorer Juniorer Børn I I I 00, I 00, Seniorer Juniorer Børn Medlemsudvikling i NSU fra april 1996 til juni Pensionister Seniorer Pensionister Seniorer Juniorer I I I I Juniorer Børn I I I 00, I 00, Børn 14 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001

15 Medlemsudvikling i RK fra april 1996 til juni Pensionister 150 Pensionister 100 Seniorer Seniorer Juniorer 50 Juniorer Børn 0 I I I I Børn I I I 00, I 00, Medlemsudvikling på Bornholm fra april 1996 til juni Pensionister Seniorer Pensionister Seniorer Juniorer Børn 10 0 I I I I Juniorer Børn I I I 00, I 00, Regnskab for DSU, 8. hovedkreds

16 Besøg hovedkredsens hjemmeside 16 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 15 sider Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere