Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder"

Transkript

1 NOTAT Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder Hvidovre Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Sagsbehandler: Danna Borg Sagsnr.: 11/38537 Journalnr.: 24364/ Initiativ Røde forbrugere: I samarbejde med energiselskaberne har Albertslund kommune henvendt sig med et høfligt brev til meget energiforbrugende borgere og gjort dem opmærksom på deres store forbrug og samtidig tilbudt energigennemgang og rådgivning til nedbringelse. n oplyser, at boligejerne har været positive og at effekten har været god Tidsforbrug fra forvaltningen er vurderet til 2-3 mdr. samt efterfølgende energirådgivning fra specialist. Gratis energirådgivning til boligejere Energibyen Frederikshavn og Frederikshavn Forsyning A/S har ansat en energirådgiver, der tilbyder borgere og virksomheder gratis, uvildig energirådgivning og prisvurdering. Hvis der energirenoveres sælges energibesparelsen videre til energiforsyningsselskabet for 25 øre pr. kwh. Projektlederen oplyser, at interessen er stor, at ordningen næsten kan løbe økonomisk rundt og at man samtidig støtter de lokale håndværkere. n, der vil være selvforsynende med vedvarende energi i 2015, har etableret et energisekretariat med 4 ansatte til at varetage mange forskellige projekter, bl.a. dette. Det er vanskeligt at vurdere kommunens indsats, da det meste arbejde udføres af Varmeselskabet. Thermografering af bygninger. Thermografering er en metode til at afsløre kuldebroer og utætheder i bygninger. Flere kommuner inkl. Hvidovre bruger metoden til vurdering af varmetab i egne bygninger. EBO-consult (Hvidovre Energiforsyning) tilbyder kommunen at udføre termografisk energieftersyn af borgeres og virksomheders bygninger. Der er forskellige pakker, hvor prisforskellen især ligger i omfanget af den opfølgende energirådgivning. Priser ligger fra 995 kr. for parcelhuse Erhvervsnetværk Go Energi, der er en uafhængig offentlig institution under Klima- og Energiministeriet tilbyder kommuner, boligejere og virksomheder gratis hjælp og rådgivning til energibesparelser. På virksomhedssiden støtter de opstarten af erhvervsnetværk og tilrettelægger forløb med temamø- Albertslund kommune Frederikshavns kommune EBO Consult

2 der om energibesparelser, herunder opstartsmøde, erfaringsdeling vedr. tiltrækning af virksomheder til netværket, hjælp til etablering af kurveknækkeraftaler for virksomheder mm. Endvidere tilbyder de faglige indlæg ved temamøder f.eks. Energiledelse, Energirigtig ventilation, - belysning, -varmeanlæg, køleinstallationer, -adfærd mv. Go Energi s assistance er gratis, men eksterne konsulenter til bl.a. energigennemgang koster penge. En lang række kommuner har/er ved at etableret kommunedrevne Erhvervsnetværk sammen med Go Energi. Hovedbarrieren er at motivere virksomhederne til at deltage i startmødet. Furesø kommune, der startede netværk i august, oplyser at de nu har 40 virksomheder i netværket, hvor de forinden opstartsmødet måtte ringe rundt til alle virksomheder for at motivere. Det lykkedes bl.a. med et tilbud om mulig gratis energigennemgang (6 stk til samlet kr). Furesø oplyser også, at virksomhederne er glade for initiativet og at der fra første dag blev rapporteret om væsentlige energibesparelser, (flere hundrede tusinde kroner). Furesø kommune bruger ½ årsværk på netværket årligt. Furesø Gladsaxe Albertslund Køge Allerød m.fl Gladsaxe kommune har konceptet Klimaklar, der ud over drift af ovennævnte virksomhedsnetværk også omfatter drift af netværk for boligselskaber. I boligselskaberne er formålet at motivere bestyrelser, varmemestre mv. til energibesparelser. Endvidere har Gladsaxe demoprojekter. Gladsaxe har ansat 2 årsværk til netværksdrift, opfølgning, rådgivning mv. For Enden af Vejen kampagner i grundejerforeninger. Furesø har sammen med den uafhængige rådgiver Energitjenesten gennemført en energisparekampagne overfor private boligejere, hvor de med en udstillingsbus møder borgerne til en dialog om energibesparelser. Et af tilbuddene på dagen var et gratis "Energitjek light", hvor en rådgiver besøger borgerens hjem og kommer med nogle hurtige bud på hvilke indsatsområder, der er rentable. 30 af de 196 grundejerforeninger meldte sig straks og 4 blev udtrukket. n betalte kr pr. bus-besøg inkl. rådgivning. Pga. succesen vil kampagnen blive gennemført igen i Åben Energirådgivning Endvidere kunne parcelhusejere tilmelde sig en konkret energirådgivning på rådhuset en række torsdage i nov/dec Alle torsdagene var stort set booket op. Borgerne kunne få rådgivning om deres energiforbrug, få råd ud fra egne tegninger og idéer til energirenoveringsprojekter. Der var rådgivere fra Energitjenesten, samt kommunale byggesagsbehandlere og -planlæggere til stede. n betalte Energitjenesten 5000 kr./ rådgivningsgang Furesø Møde mellem boligejere og brancher

3 Furesø har i nov afholdt møde på rådhuset for håndværkere, entreprenører, arkitekter, rådgivere, ejendomsmæglere og banker om potentialet for energirenoveringer i private boliger. Den lokale branche var repræsenteret med 45 deltagere fra 36 firmaer, (murere, tømrere, arkitekter, rådgivere, ejendomsmæglere og banker). Mødet var højaktuelt, fordi regeringen 25. november 2011 fremlagde energiudspillet "Vores energi", hvor der i 2012 og 2013 etableres en grøn støtteordning til energirenovering af boliger med 500 millioner/år. Furesø s skønnede samlet tidsforbrug for de 3 projekter: ¼ årsværk samt midler til møder og informationsmateriale. Energigennemgang af boligforeninger I samarbejde med NRGi, Bolius m.fl. har Frederiksberg kommune i 2010 gennemført energirådgivning for energimærkede boligforeninger. Der blev udloddet energigennemgange af boligforeninger og af de 65 ansøgere udvalgtes 10 foreninger med i alt 528 lejligheder, 11 erhvervslejemål og m2. Opgaven blev udbudt ( kr., 10 boligforeninger, fast koncept til afrapportering) Energigennemgangene viste en beregnet årlig energibesparelse på kr. el. 136 ton CO2 med mindst/højeste årlig besparelse på hhv kr. Vigtigste læring fra projektet var at sikre: direkte, konkret beboerrådgivning i boligen, hjælp til at prioritere indsatser, projektere og vurdere tilbud samt finansielle aspekter som låneoptagelse, finansiel rådgivning, værdiforøgelse. Frederiksberg har nu fået pulje på kr. målrettet boligforeninger. n har brugt ½ årsværk på opgaven i Frederiksberg Energigennemgang af 136 boliger Frederiksberg havde i 2009 en kampagne Frederiksberg - klimaet kalder" med tilbud om at få klimatjekket sin bolig gratis. 136 boligejere meldte sig. n ansatte 4 studentermedhjælpere, der med et 3- dages kursus hos Energitjenesten rustedes til at foretage energigennemgangene. 1 student tog sig samtidig af den omfattende administration med borgerkontakt, besøgsaftaler mm. og studenterne besøgte toog-to borgerne om dagen/aftenen. Efter besøget modtog borgeren en rapport med konkrete beregninger på, hvad borgeren kunne spare i kroner og CO2. I gennemsnit kunne en husstand spare 10 % af energiforbruget ved at gennemføre de anviste tiltag. Estimeret tidsforbrug for kommunen 1/4 årsværk + studentermedhjælp + Energikurser til ca kr. Energigennemgange Green Spots virksomhedstiltag Som pilotprojekt har Frederiksberg udvalgt 5 virksomheder/butikker (Diakonissen, Claus Meyers Deli, Urtehuset m.fl) til gratis energigennemgang med efterfølgende forslag til indsatser. Et mindre konsulentfirma har sammen med kommunen gennemført disse til kr. Der beregnes væsentlige energi/co2-besparelser, for.eksempel kunne en butik

4 spare 3 ton CO2/år ved at udskifte belysningen. n er ved at samle gode historier sammen fra pilotprojektet til publicering. Resultaterne er så lovende at der forventes en yderligere bevilling på kr. til projektfortsættelsen. Kommunalt tidsforbrug er 3-4 måneder over 1 år med opstart, gennemførelse, afslutning og evaluering mm. ESCO-Light For både at udvikle byggebranchen og reducere CO2 udledningen fra boliger, har Middelfart kommune i partnerskab med kommunens energiselskaber, Go Energi og finansieringsinstitutter, udviklet ESCO-Light modellen og afprøvet den via et pilotprojekt. Projektet, som er designet til at kunne fungere kommercielt, kørte fra marts - august Projektet er ikke afsluttet endnu. Kernen i projektet er kravet om, at energiselskaberne årligt skal realisere og rapportere energibesparelse til Energistyrelsen, hvilket skaber et reelt marked for energibesparelser. Derfor etablerede Middelfarts energiselskaber en pulje, hvorfra borgeren kunne få tilskud til sine energibesparelser, når de gennemførtes af et lokalt håndværkerfirma, der havde deltaget i ESCO-Light kursus. Tilskuddet udbetaltes til håndværkeren efter kommunens godkendelse og håndværkeren gav en rabat til kunden svarende til tilskuddet. Energistyrelsen har særlige dokumentationskrav til energibesparelser og den danske håndværkerbranche har generelt endnu ikke kompetencerne til at opfylde dokumentationskravet til energibesparelsernes kvalitet. Derfor udviklede Go Energi som en del af projektet et supplement til energivejlederuddannelsen, således at håndværkerne kunne uddannes og få de nødvendige kompetencer og dermed energiselskabernes tillid. Middelfart I projektet skulle håndværkerne således afsætte tid til uddannelsen og tid til at gennemføre et energitjek hos boligejerne, der måske ikke giver en ordre. Omvendt har de uddannede håndværkere en strategisk fordel, da hele ESCO-light er møntet mod boligejeren, der vil spare på energien. Der var i pilotperioden et tilskud på 1 krone/kwh, hvorefter markedsprisen ville være gældende. I ESCO-light projektet gennemførtes hele processen ud fra ét samlet dokument overfor boligejeren. Dette for at lette sagsgangen og dokumentere kravet til energibesparelsernes kvalitet. Middelfart, der var Esco-Light sekretariat og modtog alle dokumenter til godkendelse. Herved opnåedes indsigt i et antal boligbesøg, antal anviste og realiserede KWh, de konkrete ordre, kunderne gav ESCO-light håndværkeren mv. Data blev omregnet til CO2 reduktioner og øget beskæftigelse udfra nøgletal. Som tommelfingerregel svarer en investering på 1 million kroners energirenovering til 1-1½ håndværkerårsværk som nyskabte

5 jobs. Af dette går en del tilbage som skatter. En samlet effektvurdering vil foreligge ved projektafslutningen.. Middelfart kommune har anvendt betydelig tid til projektforberedelse, sekretariatsfunktion samt evaluering af resultater.

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri

Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse. Udarbejdet af Dansk Byggeri Evaluering af One-Stop- Shopping ved energieffektivisering af parcelhuse Udarbejdet af Dansk Byggeri Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 Baggrund... 2 Leverancer og aktivitetsopgørelse... 3 Leverancer...

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen

Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Punkt nr. 1 - Ny plan for jordforureningsindsatsen (Beslutningssag) Bilag 1 - Side -1 af 10 Tre scenarier for jordforureningsindsatsen Møde i miljø- og trafikudvalget den 5. november 2014 Punkt nr. 1 -

Læs mere

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Marts 2015 Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Energiselskaberne 3 2. Eksterne aktører 45 2.1. Eksterne aktører der har været en del af indsatsen 45 2.2. Kontrolgruppe

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere