Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever"

Transkript

1 Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever Somatisk praktik

2 Forord. Vi byder dig velkommen på Sydvestjysk Sygehus, hvor din somatiske praktik i social- og sundhedsassistentuddannelsen skal foregå. Indholdet i denne mappe giver oplysninger om forløbet, praktikstedets tilbud og forventninger til dig, samtaler, læringsredskaber mm. Sydvestjysk Sygehus er et stort uddannelsessted og uddannelse indgår som en naturlig og integreret del af det daglige arbejde. Din Praktikvejleder støtter og udfordrer din faglige og personlige udvikling gennem praktikperioden. Sygehusets vision og værdier er en rettesnor i alle forhold også i uddannelsessammenhæng. Derfor skal du vide, at du også er en vigtig medspiller i arbejdet med vision og værdier: Der er Sydvestjysk Sygehus vision at være et effektivt sygehus valgt af patienterne. Værdierne på SVS er: Åbenhed Udvikling Ansvarlighed Professionalisme Respekt Vi håber, at din praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus bliver god og lærerig - velkommen. På Sydvestjysk Sygehus vegne, Uddannelseskonsulenter HR-uddannelse 2

3 PEJLEMÆRKER... 4 PRAKTIKPERIODENS OPBYGNING... 5 HVAD KAN PRAKTIKSTEDET TILBYDE OG HVAD FORVENTER VI?... 6 DU KAN FORVENTE, AT DIN PRAKTIKVEJLEDER:... 6 FORVENTNINGER TIL DIG SOM ELEV:... 6 SAMTALER I PRAKTIKKEN... 7 FORVENTNINGSSAMTALE... 7 VEJLEDNINGS SAMTALER 1 OG PRAKTIKERKLÆRING... 8 EVALUERING... 8 LÆRINGSSPIRAL PRAKTIKMÅL LÆRINGSREDSKABER I PRAKTIKKEN REFLEKSION Refleksionsmodellen Den løsningsorienterede arbejdsmetode Dagbogsskrivning Livshistorie Praksisbeskrivelse Procedurer Refleksive spørgsmål UNDERVISNING OG REFLEKSIONSTIMER LITTERATUR- OG VIDENS SØGNING BILAG 1. SAMTALEARK TIL FORVENTNINGSSAMTALEN BILAG 2. SAMTALEARK TIL VEJLEDENDE SAMTALER 1 OG BILAG 3: KONKLUSION AF SAMTALER

4 Pejlemærker For at støtte op om din tilegnelse af de erhvervsfaglige kompetencer er der igennem uddannelsen fem centrale pejlemærker. De indgår i både skoleundervisningen og i praktikuddannelsen, ligesom de medtænkes i arbejdet med refleksionsmodellen. Pejlemærkerne vil også indgå i prøvetidssamtalen. 1. At være nysgerrig. Dvs. være interesseret i at lære nyt, at stille undrende spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser 2. At være refleksiv. Dvs. at stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori med henblik på at opnå læring 3. At indgå i relationer. Dvs. at have interesse for andre mennesker, mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen 4. At være empatisk. Dvs. at kunne genkende og forstå andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted 5. At handle etisk. Dvs. at handle fornuftigt og rigtigt ud fra beskrevne normer og værdier og ud fra gældende love og retningslinjer 4

5 Praktikperiodens opbygning Praktikperiodens varighed er ca. 15 uger. Praktikuddannelsen giver dig mulighed for at tilegne dig erhvervsfaglig kompetence i et praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for somatisk praktik. Det tilstræbes, at praktikforløbet tilrettelægges, så du får kendskab til patientforløb; enten ved kortere ophold i et ambulatorium/sengeafdeling og/eller følger en patient til f.eks. undersøgelse eller behandling. I de første 2 uger, er der fokus på at lære personalet og afdelingen at kende, herunder introduktion til afdelingens rytme og afdelingens sygepleje. I praktikperioden planlægges kontinuerligt samtaler: Forventningssamtalen afholdes indenfor de første 14 dage Vejlednings samtale 1 afholdes inden for de første 7 uger Vejledningssamtale 2 afholdes ca. 4 uger efter vejledningssamtale 1 Praktikerklæring og evaluering af afdelingen afholdes indenfor de sidste 2 uger af praktikperioden Herudover er der i praktikperioden en prøvetidssamtale, som afholdes efter 6-7 uger 5

6 Hvad kan praktikstedet tilbyde og hvad forventer vi? Du kan forvente, at din Praktikvejleder: har indsigt i og anvender uddannelsesmaterialet instruerer, superviserer og giver bed-side undervisning hjælper, støtter, vejleder, guider og motiverer dig, uden at tage ansvaret fra dig stiller krav og lytter til dig følger op på dine skriftlige refleksioner og hjælper dig til at koble teori til praksis samt til at reflektere vurderer og evaluerer dig løbende samt giver dig konstruktiv kritik afholder samtaler og udfærdiger Praktikerklæringen Forventninger til dig som elev: har læst praktikstedsbeskrivelsen og målene for praktikperioden er åben og ærlig og fortæller dine forventninger arbejder ud fra de fem pejlemærker er ansvarlig for egen uddannelse og viser det eksempelvis i at: o arbejde målrettet m.h.t. egen uddannelse, herunder er opsøgende på læringssituationer og litteratur o synliggøre din viden og kunnen i dagligdagen, samt gennem skriftlige refleksioner o gøre opmærksom på hvad du arbejder med og selv deltager i tilrettelæggelsen af din dag er dit ansvars- og kompetenceområde bevidst og overholder dette er bevidst om din tavshedspligt og oplysningspligt samt handler derefter forholder dig konstruktivt til sygeplejen og egen indsats i forhold til målene for praktikperioden evaluerer dig selv både med og uden din vejleder undrer dig og stiller spørgsmål til og reflekterer over læringssituationer er modtagelig for vejledning og konstruktiv kritik stiller krav til og gør aktiv brug af din Praktikvejeder og henvender dig, hvis der opstår problemer/tvivlsspørgsmål gør brug af hele personalegruppens ressourcer er velforberedt til undervisning, samtaler m.m. Har du læse-stave udfordringer: Afdelingen stiller ViTre progammet til rådighed på udvalgte PC-er Du forventes at bruge dette hjælpemiddel, som du er testet til For dig der ikke er testet og har læse-stave udfordringer forventes at du er åben om dette, så vi kan hjælpe dig 6

7 Samtaler i praktikken Nedenstående er en oversigt over de formelle samtaler, der finder sted i praktikperioden. Forventningssamtale Afholdes indenfor de første 14 dage Formål: Der skabes et fælles grundlag for et godt samarbejde i praktikperioden samt at du føler tryghed og tillid til Praktikvejlederen og afdelingen. Mål: $ Udveksle gensidige forudsætninger mellem dig og din Praktikvejleder $ Afklarer dine og Praktikvejlederens forudsætninger $ Afklarer praktikstedets rammer og muligheder $ Afklarer evt. brugen af ViTre progammer $ Aftale en individuel plan for praktikperioden $ Få indblik i praktikperiodens forløb $ Redegøre for dine personlige og faglige kompetencer Rammer: $ Der afsættes 45 min. til samtalen $ I samtalen deltager du, din Praktikvejleder og evt. Uddannelseskonsulent $ I aftaler så vidt det er muligt dato for de øvrige samtaler $ Du forbereder dig skriftlig til samtalen ud fra bilag 1. Dette medbringes til samtalen $ Konklusionen fra samtalen skrives ned i samarbejde med din Praktikvejleder i bilag 3 Vejlednings samtaler 1 og 2 Formål: Synliggøre niveau i forhold til praktik målene og klarlægge det videre forløb Mål: Synliggøre trivsel og niveau i praktikperiode Aftale og planlægge den kommende praktikperiode Aftale og justere det fortsatte samarbejde Vurdere din egnethed (i forhold til prøvetid v/ vejledende samtale 1) Rammer: Der afsættes min. til samtalen I samtalen deltager du, din Praktikvejleder og evt. Uddannelseskonsulent. I forbindelse med samtalen forbereder både du og din Praktikvejleder sig ud fra bilag 2. Du medbringer en skriftlig besvarelse. 7

8 Endvidere forbereder både du og din Praktikvejleder sig skriftligt ud fra læringsspiralen, som indføres i skemaet med Praktikmålene Konklusion fra samtalen skrives ned i samarbejde med din Praktikvejleder i bilag 3. Praktikerklæring Indenfor praktikforløbets sidste 2 uger vil du få en praktikerklæring samt bilag til praktikerklæring. Der vil blive anvendt bedømmelsen godkendt / ikke godkendt. Du finder begge på følgende link: Formål: Vurdere om du har opnået praktik målene Mål: Klarlægge det afsluttende niveau for 1. praktikperiode I-talesætte begrundelsen for det opnåede niveau for 1. praktikperiode Du får en forståelse for hvad du med fordel kan arbejde videre med i sit uddannelsesforløb Rammer: Der afsættes ca min. til samtalen I samtalen deltager du, din Praktikvejleder og evt. Uddannelseskonsulent Praktikvejleder udfærdiger og medbringer Praktikerklæring, samt bilag til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Praktikstedet er ansvarlig for at sende Praktikerklæring til Social- og Sundhedsskolen. Konklusion fra samtalen skrives ned i samarbejde med din Praktikvejleder i bilag 4 Bilaget Du får udleveret en kopi af Praktikerklæring og Bilag. Disse kopier skal du medbringe til næste praktiksted, hvor bilaget skal inddrages i forventningssamtalen. Formålet er at skabe sammenhæng mellem praktikperioderne. Jf. Lokal Uddannelses Plan s %20Rev%20%2027%2010% pdf Evaluering Region Syddanmark gennemfører systematisk evalueringer af praktikforløbet. Besvarelsen af spørgeskemaet foregår i et elektronisk system, hvori din besvarelse er anonym. Du vil pr. mail modtage et link indenfor de sidste 14 dage af praktikforløbet. Din deltagelse er vigtig for os. Formål: At kvalitetsudvikle praktikforløbet Mål: Alle medarbejdere på SVS tager ansvar for læringsmiljøet på afdelingen Sikrer relevant kompetenceudvikling At du som elev oplever sammenhæng mellem det du lærer på skolen og når du er i praktik 8

9 At du som elev oplever kvalitet i praktikforløb Rammer: Du opfordres til at medbringe et print af dit udfyldte evalueringsskema til den afsluttende samtale med praktikvejleder, hvor skemaet vil danne grundlag for en mundtlig drøftelse med mulighed for at uddybe besvarelsen 9

10 Læringsspiral Forklaring af spiralen: Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå. Læring veksler hele tiden mellem faserne introduktion, øve og selvstændighed. Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en: Introduktion (I) - en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven - du læser faglitteratur eller instrukser om opgaven - du sikrer dig, at du har forstået opgaven Øvelse (Ø) - du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven - din vejleder deltager helt eller delvist i udførelse af opgaven - du får feed-back og vejledning på opgaven - du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for - du øver dig struktureret og regelmæssigt - du dokumenterer din læring skriftligt og bruger refleksionsmodellen Selvstændighed (S) - du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence) - du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer) - du udfører alle opgaver i målet på en selvstændig måde Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på den vejledning der finder sted i praksis, samt de samtaler og refleksioner, du har om opgaverne med: dig selv din vejleder andre medarbejdere patienterne 10

11 Spiralen anvendes som et redskab til at synliggøre niveau i forhold til praktikmålene. Hvordan gør du: ud for hvert af de 16 praktikmål evaluerer både du og din praktikvejleder, om du er i introduktionsfasen I, øvefasen Ø eller selvstændighedsfasen S fasen skrives ind i arket praktikmål med generelle og afdelingsspecifikke læringsmuligheder forud for hver vejledningssamtale 11

12 Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål for hovedforløbet jvf Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, Bilag 3, 4.1 Kompetencemål for hovedforløb, punkt Praktikmål 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Generelle læringsmuligheder på Sydvestjysk Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Servicelov: Befordring, hjælpemidler, genoptræning Persondataloven:Tavshedspligt SAMBO/ Forløbsplan mm. i Cosmic Regions patientvejleder SVSs mål og værdier. Afdelingens mål og værdier Afspejle bekendtgørelsen i det praktiske Afdelings-specifikke læringsmuligheder Samtale 1 Fase? I Ø S Samtale 2 Fase? I Ø S Samtale 3 Fase? I Ø S 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. Sygeplejeteorier: Virginia Henderson, Orem m.fl. Problemløsningsmodellen/Sygeplejeproces Sundhedsstyrelsens vejledning i sygeplejefaglige optegnelser Dokumentation/Cosmic/EPJ Instrukser på Infonet Refleksionsmodel 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Etisk dilemma Nytteetik/pligtetik Sundhedslov Patientrettigheder Autonom Integritet Samtykke(erklæring) Patientsikkerhed Håndtering af utilsigtede hændelser. Instrukser på Infonet 12

13 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. Patientjournal Forløbspakker Stafetmetode ved overflytning Sikker kirurgi Eksempler på samarbejdsparter internt og eksternt Forløbsplaner/Udskrivelse/SAMBO Persondatalov/Tavshedspligt 5. Eleven kan identificerer komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagerer hensigtsmæssig på ændringer i borgerens/ patientens psykiske, fysiske eller social tilstand og sammenspillet mellem disse faktorer. Sygeplejeprocessen: Dataindsamling-, mål-, handlingog evaluering. Prioritere, planlægge, udføre og evaluere plejen Specifik somatisk sygdomslære i forhold til afdelingens speciale Generel somatisk og psykisk sygdomslære Ansvars-og kompetenceområde 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Praksissprog Latinske betegnelser Aflevere og modtage en mundtlig besked og handle derefter Cosmic Kommunikationsteori Skriftlig refleksion (refleksionsmodel kan anvendes til at øve sig i den faglige terminologi) 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Modtagelse af patient i afdeling Dialog med patient, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere Dataindsamling Information og vejledning ved undersøgelser og operationer Vejlede i sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende tiltag Kommunikationsteori Udskrivelse 13

14 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Patientforløbet SVS instrukser der retter sig til patienten overgange mellem sygehus og hjem overgange mellem primær og sekundær sundhedssektor Dokumentere ifølge gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen Motivation Mestring Anerkendende kommunikation Patientens autonomi Reflektere over etiske dilemmaer Vejlede patienten KRAM faktorerne Orems egenomsorgsteorien i plejen Virginia Hendersons grundlæggende behovsområder Den løsningsorienterede arbejdsmetode 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Samarbejde tværfagligt med relevante fagpersoner Deltage aktivt i patientens genoptræningsforløb 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/ patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Informere patient om relevante tilbud, herunder patientforeninger Kommunale tilbud og tilbud generelt Fremme patientens motivation Anvende teori om rehabilitering i plejen Arbejde med medicin jævnfør

15 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og katheteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. Personaleuniform på SVS jævnfør Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. SVS arbejdsmiljø Instruks om håndtering af vold. Søg på Info Deltage i undervisning i forflytning på SVS Arbejde tværfagligt Sammenhængende patientforløb. Kontinuitet i sygeplejen Mundtlig og skriftlig dokumentation Velfærdsteknologiske hjælpemidler Etik omkring velfærdsteknologi 15

16 Læringsredskaber i Praktikken Refleksion Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er sket. Det kan sammenlignes med en filmoptagelse af den pågældende situation, og efterfølgende spiller filmen igennem, og dermed ser handlingen i et andet perspektiv. Der er mange måder at reflektere på, nogle gange er det en ubevidst proces, som bare foregår, andre gange er det bevidst. Det at sætte ord på en spændende, udfordrende, sorgfuld eller ubehagelig situation, kan give dig et nyt perspektiv på det, du har oplevet. Refleksion giver mulighed for at lære og opnå erfaring, som kan bruges i andre situationer. I det følgende, vil vi komme med nogle forslag til spørgsmål, du kan stille dig selv. Vi vil komme med forslag til forskellige former for skriftlig refleksion, som afspejler den praksis du befinder dig i. Du kan reflektere såvel skriftligt som mundtlig ud fra følgende metoder: Refleksionsmodellen Du finder skemaerne her: Assistent/Refleksionsmodel.aspx Refleksionsmodellen er et obligatorisk læringsredskab på tværs af skole og praktik Formål: Have et kendt læringsredskab til såvel at motivere og understøtte læring og skabe sammenhæng mellem teori og praktik. Metode: I praktikken kan refleksionsmodellen anvendes i flere sammenhænge, eksempelvis: I relation til en konkret praksissituation med før-refleksion/vejledning og efterrefleksion/vejledning I relation til skriftlige refleksioner såvel i det daglige arbejde som til mere formaliseret refleksion med Uddannelseskonsulent Som dokumentation af din læring i praktikken Refleksionsmodellen har mange lighedspunkter med den løsningsorienterede arbejdsmetoder, og der vil derfor forekomme overlapning mellem refleksionsmodellen og den løsningsorienterede arbejdsmetode. Referencer: Lokale uddannelsesplan (LUP) Social- og Sundhedsassistentskolen i Esbjerg. Refleksionsmodellen på skolens hjemmeside: %20Revision%20Nov%20% docx 16

17 Den løsningsorienterede arbejdsmetode Metoden har mange navne, eksempelvis; sygeplejeprocessen, aktivitetsanalyse m.m. Viden danner baggrund for den handling du vælger. Der tre trin i denne metode: Trin 1 er dine handlinger, det du gør! Trin 2 er din viden og dine erfaringer, som danner baggrund for netop de handlinger, du udførte i trin 1. Trin 3 er dit etiske og holdningsmæssige ståsted, som udtrykker din personlighed. Metode: Den løsningsorienterede arbejdsmetode er en model med 5 faser, som skal komme i en bestemt rækkefølge. Fase 1: Dataindsamling. Her søger du viden; fra samtale og observation af patienten, fra patientens pårørende og fra kolleger gennem f.eks. Cosmic. Du vil søge oplysninger ud fra dataindsamlingsguiden, som består af flg. 6 områder: Patientens fysiske tilstand Patientens psykiske tilstand Patientens sociale tilstand Fysiske rammer i patientens nærhed Patientens opfattelse af sig selv Patientens mestringsevne Fase 2: Refleksion/undren. Hvor du undrer dig over noget, du har set, oplevet, noget der ikke gik som forventet, hvor du ofte tænker, at der er noget galt. Fase 3: Erkendelse Er den fase hvor man erkender, at der er en grund til at man undres, at man står med et problem, og hvor man måske erkender, at der mangler yderligere data, for at man kan handle på situationen. Fase 4: Handlinger Kræver, at du har et mål, at du ved, hvad du vil opnå, og hvorledes du vil begrunde de valgte handlinger. Det er meget vigtigt, at du altid kan begrunde dit valg af handlinger. Fase 5: Vurdering/evaluering Er reelt en refleksionsfase, hvor du gennemtænker hele forløbet, spiller filmen igen og tænker på, om der er noget der skal/bør/skulle have været gjort anderledes. Hvis der er ting, der skulle have været ændret, kan du prøve at spørge dig selv om hvorfor? /hvorfor ikke? Hvilken betydning kan det få? Hvilke problemstillinger står patienten nu med? Hvilke handlinger skal i givet fald ændres? Hvad skal der til, for at komme videre herfra? Herefter kan du på ny dataindsamle, og processen er således løbende i den løsningsorienterende arbejdsmetode. Referencer: Mille Idehen, Tine Vissing, Lars Aagerup, Ingrid Schmidt, Charlotte Rugh, Personlige kompetencer Munksgaard Danmark, 2. Udgave, 4. oplag

18 Dagbogsskrivning Formål: Øvelse i at formuler tanker og indtryk i et skriftsprog. Komme i gang med refleksionsprocessen ved at skrive din oplevelser og tanker ned. Metode: Du skriver om din dagligdag på afdelingen. Du skriver til dig selv og for dig selv. Du kan skrive frit. Du kan aftale med din vejleder om hun skal læse og evt. kommentere dine dagbogsnoter. Dette kan ofte styrke eller forbedre din refleksion. Referencer: Undervisningsministeriet 2002,Skriv og lær. Faglig skrivning hvad og hvorfor. pub.uvm.dk/2002/skriv/02.htm. Livshistorie Formål: Du øver dig i sansemæssige og refleksive læreprocesser. Du bliver bevidst om betydningen af patientens vinkel. Metode: Med udgangspunkt i samtale med patienten udarbejdes en skriftlig fortælling, som skrives i et dagligdagssprog og hvor patienten er anonymiseret. Fortællingen gengiver en historie som patienten har fortalt dig. Endvidere kan der spørges ind til andre ting vedrørende patientens liv. Du indleder med en præsentation af patienten hvordan ser omgivelserne ud eller andre sanseindtryk. Dernæst skriver du patientens historie. Du afslutter med at skrive f. eks hvilke oplevelser og indtryk har patientens historie givet dig Referencer Hauge 2001, Den studerende og fortællingen I: Tidsskrift for sygeplejersker 11/2001 Hansen, Helle Ploug, 1/1994, Hvad er en fortælling? Om sygeplejersker i heltepositioner. I: Klinisk sygepleje nr.1side Ramhøj, Pia 1998, Narrativer. Fortællingens muligheder i sygeplejen. I: Lyngaa, Jane (red) Sygepleje fag, refleksion og handling, bind 2, Munksgaard. Side Nielsen, Birthe Kamp, Klinisk sygepleje 2 del. Sygeplejen bogen 2. Gads Forlag. På vej til klinisk undervisning. 18

19 Praksisbeskrivelse Formål: Udvikle din sygepleje Være medvirkende til at koble praksis med teori. Metode: Praksisbeskrivelsen er en hændelse, som du har oplevet i afdelingen under den daglige pleje af patienter og i samarbejde med personalet. Vælg en situation fra praksis, f. eks. en situation hvor alt gik anderledes end forventet, eller en situation som du følte dig berørt af. Start med at skrive data om patienten eller situationen f.eks. pt. alder, diagnose, indlæggelsesårsag, sociale oplysninger osv. Beskriv hvad der skete i situationen og hvilke handlinger du gjorde. Hvilke tanker, følelser og refleksioner var på spil i situationen. Referencer: Konsmo, Trulte 1996, en hatt med slør : om omsorgens forhold til sygepleje: en presentasjon af Benner og Wrubels teori. Munksgaard. København. Benner, Patricia 2000, Fra novice til ekspert mesterlighed og styrke i klinisk sygeplejepraksis, 1. udgave, 5. oplag.. Munksgaards Forlag, København. Materialer fra Kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje. Modul 1. http//ucsyd.dk/uddannelser/ sygeplejerske/ sygeplejerske-i-esbjerg/uddannelsesindhold/studieplaner-2008-uddannelsen. Procedurer Formål: Du reflekterer over forskellige sygeplejeprocedurer. Du får erfaring med udførelsen af forskellige procedurer. Metode: Procedurer kan eksempelvis være blodsukkermåling, sengebad, fjernelse af PVK, mundpleje eller urinundersøgelser. Du indleder med præsentation af patienten og den forestående sygeplejeprocedure, herunder hvorfor denne procedure skal udføres. Dernæst beskriver du den udførte procedure, herunder forberedelse og information af patienten. Afslutning med reflekterer du over den udførte procedure. Hvad gik godt og hvad gik mindre godt. Hvilke erfaringer fik du på baggrund af denne sygeplejehandling og hvad kan disse erfaringer anvendes til. Referencer: Sundhedsstyrelsens vejledning om udfærdigelse af instrukser, 20. november

20 Refleksive spørgsmål Formål: Du får viden indenfor en række konkrete sygeplejefaglige emner. Du reflekterer skriftligt og mundtlig over udvalgte sygeplejefaglige emner og patientsituationer. Du forbedrer evne til at observere, vejlede og informere patienterne om konkrete sygeplejefaglige emner. Metode: Refleksive spørgsmål er skriftlig og mundtlig refleksion over udvalgte spørgsmål i forhold til specifikke sygdomme, symptomer, sygepleje, information og vejledning til patienter. Uddannelseskonsulent / Praktikvejleder har udarbejdet studiespørgsmål indenfor sygeplejefaglige emner, som det erfaringsmæssigt vil være hensigtsmæssigt at arbejde med i 1. praktikperiode. Du kan udarbejde refleksive spørgsmål individuelt eller i grupper. Der aftales med din Praktikvejleder/ Uddannelseskonsulent hvilke refleksive spørgsmål, der arbejdes med. Desuden aftales, hvorledes den skriftlige besvarelse gennemgås, om det skal være i grupper eller individuelt. Endvidere om det skal være mundtlig gennemgang af de refleksive spørgsmål eller skriftlig tilbagemelding. Undervisning og Refleksionstimer Du vil i din praktikperiode deltage i forskellige undervisnings- og refleksionstimer. Det vil foregå på forskellig vis afhængig af det område/speciale du er tilknyttet. Der vil også være undervisning, som foregår fælles med de andre social- og sundhedsassistent elever på SVS. Uddannelseskonsulenten er overordnet ansvarlig for planlægningen af disse timer. Du vil i starten af praktikken modtage en oversigt for undervisnings- og refleksionstimer af Uddannelseskonsulenten. Litteratur- og videns søgning Det forventes at du er aktiv i søgning af relevant litteratur på afdelingen, Medicinsk bibliotek, Sydvestjysk Sygehus intranet, Infonet og Internettet i øvrigt. 20

21 Bilag 1. Samtaleark til forventningssamtalen Personlige forudsætninger: Hvem er du? Hvad er du god til? Hvad er du mindre god til? Faglige forudsætninger Hvordan er det gået på Social- og sundhedsskolen? Hvad er du god til og mindre god til? Hvordan har du arbejdet på Social- og sundhedsskolen, og med hvilke emner? Dine læringsmæssige forudsætninger: Hvordan lærer du bedst? Hvordan har du det med at lære? Hvordan bruger du ViTre programmer, hvis relevant? Hvordan forventer du, at din evaluering skal foregå I dagligdagen? Dine forventninger: Hvilke forventninger har du til dig selv? Hvilke forventninger har du til din vejleder? Hvilke forventninger har du til afdelingen? 21

22 Bilag 2. Samtaleark til vejledende samtaler 1 og 2 1. Hvordan er det at være elev i afdelingen? Socialt/trivsel Sige til og fra Elevrollen Lever afdelingen op til dine forventninger? Lever du op til dine egne forventninger? 2. Hvordan oplever du samarbejdet med din Praktikvejleder? Hvordan er relationen? Tilbagemeldinger/feedback Hvordan oplever du vejledningen fra Praktikvejlederen og andre? Hvorledes oplever du kravene? 3. Hvor langt er du nået i forhold til praktik målene og på hvilket niveau? Hvordan oplever du din indsats i forhold til din praktikuddannelses? Hvad er du god til i forhold til målene for praktikperioden? Hvad er du mindre god til i forhold til målene for praktikperioden? 4. Hvad skal du arbejde videre med og til hvilket niveau? 5. Hvordan arbejder du med Vitre, hvor relevant? 6. Hvilke mål skal du helt konkret arbejde med? 7. Andet 22

23 Bilag 3: Konklusion af samtaler Forventningssamtale: Vejledende samtale 1: Vejledende samtale 2: Afsluttende samtale: 23

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever

Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever Somatisk praktik Forord. Vi byder dig velkommen på Sydvestjysk Sygehus, hvor din somatiske praktik i social- og sundhedsassistentuddannelsen skal foregå. Indholdet

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever

Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever Elevmappe Social- og sundhedsassistentelever Somatisk praktik Forord. Vi byder dig velkommen på Sydvestjysk Sygehus, hvor din somatiske praktik i social- og sundhedsassistentuddannelsen skal foregå. Indholdet

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktikmål. Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Generelle læringsmuligheder på Sydvestjysk Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Generelle læringsmuligheder på Sydvestjysk Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik Uddannelsesprogram Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 2 Kirurgisk forløb FAM 1 FAM 2 Indhold 1.0 Praktikperiodens indhold... 4 1.1 Praktikmål... 4 2.0 Uddannelsessamtaler... 6 2.1 Forventningssamtale

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå.

Til forventningssamtalen aftaler eleven og praktikvejlederen, hvorledes samarbejdet omkring skriftlig refleksion skal foregå. Skriftlig refleksion hvad er det? Obligatorisk læringsredskab i praktikuddannelsen. Et hjælpemiddel til at koble teori og praksis. Et personligt lærings- og arbejdsredskab. Formål: At sikre sammenhæng

Læs mere

Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb Side 3 Pejlemærker og eks. På anvendelse side

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Farmakologi og medicinhåndtering Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Samlet varighed 2 uger Indholdet har tidligere

Læs mere

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikopgaver Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever der er startet på uddannelsen efter maj 2019 Indholdsfortegnelse SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere