Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S )"

Transkript

1 Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (/S )

2 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet Frederiksberg Kommune har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: Rettelse/tilføjelse 1: Frederiksberg Kommune har besluttet sig for at ændre på den procentvise accept af mængdeafvigelser, som er angivet i vejledningen til prisskemaet. Afsnittet fra vejledningen i prisskemaet: Udgår og erstattes af: Rettelse/tilføjelse 2: Kan tilbudsgiver ikke levere varen i den oplyste enhed, må der gerne bydes med mængder med en afvigelse på op til + 25 % i mængdeangivelsen. Det vil sige kun afvigelser, som er op til 25 % større accepteres. Derved må der gerne bydes med en vare, der vejer f.eks. 1,2, hvis der er efterspurgt en vare på 1,0 Prisen på varen med mængdeafvigelsen indgår på lige vilkår med den efterspurgte vare i tilbudsvurderingen. Kan tilbudsgiver ikke levere varen i den oplyste enhed, må der gerne bydes med mængder med en afvigelse på op til 50 % og % i mængdeangivelsen. Eksempelvis må der, ved en efterspurgt vare, der vejer 1,00 kg, tilbydes varer imellem 0,5-2,00 Accepten af mængdeafvigelserne i pakningsstørrelserne, gør at Frederiksberg Kommune har valgt at foretage en omregning af mængderne til pris pr. enhed i kr. Rettelse/tilføjelse 3: Der er enkelte af de varer Frederiksberg Kommune har efterspurgte, som ikke findes økologiske. Nogle af produkterne udgår af tilbudslisten, men andres ønskes tilbudt i den konventionelle udgave. Markeret ved et kryds i kolonnen Accepteres at det ikke føres økologisk. Rettelse/tilføjelse 3: Der er grundet ændringerne redigeret i udbudsbetingelserne og i tidligere udsendte spørgsmål. Ændringerne i disse dokumenter er markeret ved registrer ændringer funktionen for at sikre tydeligheden heraf. Ændringerne i prisskemaet ved mængdeangivelser eller accept af ikke-økologiske varer, er også markeret med rød skrift. Rettelse/tilføjelse 4: Spørgsmål til tilbudslisten efter spørgsmål nr. 23, er det valgt at samle alle spørgsmål til det enkelte produkt, da flere leverandører har spurgt om det samme. Side 2 af 22

3 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune Sidst opdateret: [] Der er foreløbig fremkommet følgende spørgsmål til Frederiksberg Kommune, som hermed offentliggøres i anonymiseret form. Sp ør gs må l Id Reference Kontraktbilag Reference spec. Krav/Infokrav /Option/Afsnitsn ummer i øvrige bilag Spørgsmål: Dato for modtaget spørgs mål: Svar: Dato for publiceret svar: 1 Udbudsbetingelserne Afsnit 6. Dokumentationskrav, vedr. Økonomisk og finansiel formåen Under økonomisk og finansiel kapacitet kræver Frederiksberg kommune en positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår. Vi havde en negativ egenkapital i midten af 2011 men har efterfølgende haft en positiv egenkapital de seneste 2 regnskabsår og forventer at egenkapitalen styrkes yderligere pr 3006, altså 3 måneder efter kontraktstart og vi vil altså her opfylde kravet til de 3 år. Såfremt kravet til 3 års positiv egenkapital fastholdes vil vi ikke have mulighed for at byde ind. Hvis kravet til 3 år fastholdes kan det ligeledes have konsekvenser for andre mindre eller mellemstore firmaer. Vil Frederiksberg kommune overveje at ændre på dette krav til eksempelvist de seneste 2 år? Frederiksberg Kommune fastholder minimumskravet til positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår. 2 Position nr.29 Celle A33 Youghurt, naturel og m. frugt Yoghurt naturel eller med frugt er forskellige varer. Der er kun plads til at byde med 1 varenummer. Ønskes der naturel eller med frug i linien? Eller skal vi tage naturel i skemaet og frugt-varianterne i øvrige sortiment listen? Celle A33 Youghurt, naturel og m. frugt vil blive erstattet af: Yoghurt naturel 0,5 % De øvrige varianter kan medtages i tilbudsskemaet under øvrigt sortiment. Der fremsendes et opdateret bilag 2 Side 3 af 22

4 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune prisskema hurtigst muligt efter informationsmødet d. 4. februar. Såfremt det kan undgås vil der ikke blive tilføjet eller slettet rækker eller koloner i prisskemaet. 3 Position nr. 48 Celle A54 Smøreost, naturel og m. smag Smøreost naturel eller med smag er forskellige varer. Der er kun plads til at byde med 1 varenummer. Ønskes der naturel eller med smaf i linien? Eller skal vi tage naturel i skemaet og smags-varianterne i øvrige sortiment listen? I skemaet skal Tilbudsgiver byde med smøreost, naturel. De øvrige varianter kan medtages i tilbudsskemaet under øvrigt sortiment. Der fremsendes et opdateret bilag 2 prisskema hurtigst muligt efter informationsmødet d. 4. februar. Såfremt det kan undgås vil der ikke blive tilføjet eller slettet rækker eller koloner i prisskemaet. 4 Position nr. 105 Celle A118: Pastaskruer, penne mv., alm. Position nr Celle A120: Pastaskruer, penne mv., fuldkorn Pastaskruer, Penne mv. er forskellige varer. Der er kun plads til at byde med 1 varenummer. Hvilken variant ønskes i disse linier? Tilbudsgiver skal i prisskemaet i celle A118 byde med Penne, almindelig og i A120 byde med penne fuldkorn. De øvrige varianter kan medtages i tilbudsskemaet under øvrigt sortiment. Der fremsendes et opdateret bilag 2 prisskema hurtigst muligt efter informationsmødet d. 4. februar. Såfremt det kan undgås vil der ikke blive tilføjet eller slettet rækker eller koloner i prisskemaet. 5 Position nr. 135 Celle A151: Marmelade, andet Hvilken variant/smag ønskes i denne position? I prisskemaet i celle A151 ønskes Marmelade, hindbær De øvrige varianter kan medtages i tilbudsskemaet under øvrigt sorti- Side 4 af 22

5 6 Position nr. 148 Celle A164: Bouillon, diverse Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune Hvilken variant/smag ønskes i denne position? ment. Der fremsendes et opdateret bilag 2 prisskema hurtigst muligt efter informationsmødet d. 4. februar. Såfremt det kan undgås vil der ikke blive tilføjet eller slettet rækker eller koloner i prisskemaet. I prisskemaet i celle A164 ønskes Bouillon, grønsag De øvrige varianter kan medtages i tilbudsskemaet under øvrigt sortiment. Der fremsendes et opdateret bilag 2 prisskema hurtigst muligt efter informationsmødet d. 4. februar. Såfremt det kan undgås vil der ikke blive tilføjet eller slettet rækker eller koloner i prisskemaet. 7 Position nr. 172 Celle A192/B192: Rugbrød, skivet u. kerner Denne variant forhandles nu i 1450 gr må der bydes med denne? Mængde angivelsen i B192: Rugbrød, skivet uden kerner ændres til 1,450 gram i stedet for 1,00 De øvrige varianter kan medtages i tilbudsskemaet under øvrigt sortiment. 8 Positions nr. 247 Celle A277: Tun, i vand/olie Tun i vand eller med Olie er forskellige varer. Der er kun plads til at byde med 1 varenummer. Ønskes der i vand eller i olie i linien? I prisskemaet i celle A277 ønskes Tun i olie De øvrige varianter kan medtages i tilbudsskemaet under øvrigt sortiment. Der fremsendes et opdateret bilag 2 prisskema hurtigst muligt efter informationsmødet d. 4. februar. Såfremt det kan undgås vil der ikke blive tilføjet eller slettet rækker eller Side 5 af 22

6 9 Kravspecifikation Punkt 4.2. Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune Vedr. punkt 4.2. er der flere punkter jeg savner at få belyst leveringstidsrummet. I skriver:"leveringstidspunkterne skal ligesom leveringsdagene være faste, og skal generelt ligge inden for tidsrummet Leverandøren aftaler et nærmere leveringstidspunkt med den enkelte institution, så der kan tages hensyn til planlægning. Det forudsættes af hensyn til egenkontrol, at leveringstidspunktet er inden for køkkenpersonalets arbejdstid". Betyder det at tilbudsgiver frit kan vælge tider? eller hvordan skal det fortolkes? Erfaringsmæssigt ved vi også at køkkenpersonalets arbejdstid typisk er mellem , er det anderledes for Frederiksberg Kommune? og vil vi kunne levere frem til kl ? Erfaringsmæssisgt ved vi at de fleste gerne vil have levering fx mandag og torsdag mellem , men det vil være dyrt at skulle levere på de tidspunkter til alle. Der står i teksten at leveringstidspunktet aftales nærmere, men hvad gør man hvis leverandøren ønsker at levere mellem og den enkelte enhed ønsker leverance kl ? koloner i prisskemaet. Som udgangspunkt skal leveringstidspunkterne ligge inden for tidsrummet , men der kan være på tidspunkter eller på institutioner, hvor køkkenpersonalet møder senere end kl eller har fri tidligere end kl Tilbuddet skal indeholde denne fleksibilitet. På nuværende tidspunkt får størsteparten af institutionerne leveret fødevarerne i tidsrummet mellem kl og Leverandør og institutioner har hidtil kunnet blive enige om et leveringstidspunkt. Punkt 4.3. Vedr. punkt 4.3. Leveringsstedet Der står at en levering kan deles op i flere steder på samme adresse? Er det muligt det kan synliggøres hvor mange institutioner det drejer sig om og hvor mange afdelinger det drejer sig om pr. institution? Det er vigtig for at kunne beregne leveringen omfang. 10 Kravspecifikation Der er som udgangspunkt et leveringssted pr. institution 11 Kravspeci- Punkt 4.3 Vedr. levering opad eller nedad trapper Der er pt. fire af institutionerne, der Side 6 af 22

7 fikation Punkt 4.3. Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune Hvad er omfanget af dette(antal steder)? Det er ikke lovligt for vores chauffører at gøre dette uden det rigtige materiel(maskiner) Vedr. levering på anvist plads Hvad menes der med det? Er det at leverancen skal deles op ig sættes i køleskabe, fryser og kolonial? eller hvordan skal det forståes? udelukkende trapper til køkkenet. 12 Kravspecifikation Fødevarerne leveres til det sted (køkkenet) i institutionen, som institutionen og leverandøren har aftalt. Der er ikke krav om, at leverandøren skal sætte fødevarerne i køleskab og fryser. 13 Kravspecifikation Punkt 3. Vedr. krav til bestilling af varer punkt 3. i kravspecifikationen, så savner jeg oplysninger omkring bestillingsfrister på de forskellige varegrupper?? Der er ikke differentierede bestillingsfrister på de forskellige varegrupper. Bestilling af varer skal kunne foretages indtil kl dagen inden levering. Det vægtes positivt i tildelingskriteriet Leveringssikkerhed og service at der ydes en høj leveringssikkerhed Celle A75: Majsstivelse 0,4 kg og 67 Celle A76: Majsstivelse 2,5 kg Begge disse pakningsstørrelser findes kun i konventionel udgave. Må linierne lægges sammen og må der bydes med en 1 kg øko variant? Majsstivelse 0,4 udgår og erstattes af den økologiske Majsstivelse 1,0 kg i celle A75. I Celle A76 fastholdes, at der skal tilbydes Majsstivelse 2,5 i konventionel. Derfor er der nu sat kryds i kolonen accepteres at det føres ikke økologisk ud for positionsnr Celle A83: 5- korns blanding, 2 Denne pakningsstørrelse er konventionel. Må der bydes med en økologisk 1 kg variant? 5-kornsblandning, 2,00 kg udgår og erstattes af den økologisk variant i 1, Celle A126: Hørfrø, 0,50 Må vi byde med en 1 kg s variant? Ja, prisen på varen med mængdeafvigelsen indgår på lige vilkår med den efterspurgte vare i tilbudsvurderingen., Side 7 af 22

8 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune Mængden er ændret til 1, Celle A130: Valnødder, 1,00 Må vi byde med en 500 gr s ØKO variant? Nej Må grundet ændringen af mængeafvigelsen leveres i alt fra 500 g. 2,00 kilo 18 Positionnr. 118 Celle A132: Pinjekerner, 0,50 Må vi byde med en 100gr s ØKO variant? Nej Er rettet i mængde angivelsen til 100 g., så den kan leveres økologisk 19 Positionnr. 124 Celle A139: Svesker u. sten: 0,40 Må vi byde med en 250 gr s ØKO variant? Nej Er rettet til 200 g. Derfor må der tilbydes fra 100 g. 400 g Celle A153: Mayonnaise, let, 0,40 Denne vare produceres ikke Økologisk, må vi byde konventionelt? Ja, Derfor er der nu sat kryds i kolonen accepteres at det føres ikke økologisk Celle A154: Remoulade, let, 0,40 Denne vare produceres ikke Økologisk, må vi byde konventionelt? Ja, Derfor er der nu sat kryds i kolonen accepteres at det føres ikke økologisk , Celle A157: Tomatpuré, 0,40 Må vi byde med en 700 gr s ØKO variant, da den er billigere? Ja, prisen på varen med mængdeafvigelsen indgår på lige vilkår med den efterspurgte vare i tilbudsvurderingen. Må tilbydes i alt fra 0,2 g. til 0,8 g Celle A204: Kammerjunkere 0,15 Menes der ikke 450gr s poser? Må der bydes med en konventionel vare? Korrekt, der skal tilbydes poser på 450 g. Kammerjunkere 0,15 udgår og erstattes af kammerjunkere 0,45 Side 8 af 22

9 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune 24 10, Ymer 1,00 Denne linie er oprindelig en konventionel vare. Kan vi byde med samme øko. ymer som i linien over? Eller skal linien annuleres? - Denne linje udgår af prisskemaet , Fløde, 18 % og positionsnr. 16, Fløde, 9 % 17. Fløde 9 % 18, Creme fraiche 38 % 27, Fromage Fraiche, 0,3 % Positionnr. 28, Drænet Youghurt 10 % Positionnr. 32, Smør 2,00 kan ikke skaffes i øko Findes det på markedet? Denne vare produceres ikke som Øko. Må vi byde med konventionelt? kan ikke skaffes i øko Findes det på markedet? Denne vare produceres ikke som Øko. Må vi byde med konventionelt? kan ikke skaffes i øko Må der bydes med 200 ML? Denne vare produceres ikke som 500 gr. Øko. Må vi byde med 200gr øko? - Disse to linjer udgår af prisskemaet. - Denne varer accepteres tilbud som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. - Mængden/pakningsstørrelse er ændret til 200 g. Må der bydes med 400ml. 0,5%? - Ja, der accepteres mængdeafvigelser fra -50 % og op til %. Der må derfor tilbydes mellem 0,25 1,00 Må der bydes med 2 L? Denne vare produceres kun i 400gr, 2 kg, 3 kg og 10 kg økologisk, må vi byde med en af disse? Må der bydes med et blandingsprodukt? kan ikke skaffes i øko - Mængdeangivelse/forpakningsstørrelsen er ændret til 2,00 liter. Der må derfor tilbydes mellem 1,00-4,00 liter. - Denne linje udgår fra prisskemaet. 31 Positionnr. 41, Må der bydes på 550g? - Ja, der må bydes mellem 0,25 g og Side 9 af 22

10 Ost (blok), Mellemlagret 30+, 0,5 43, Ost (blok), Mellemlagret 30+, 2,80 46, Ost i skiver, 45+, 0,2 46, Ost i skiver, 45+, 1,0 48, Smøreost, naturel, 0,25 kg 54, Tørgær, 0,01 g. Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune 1,00 Må der bydes med 2,5 kg? - Ja, der må bydes med en mængde i intervallet 1,4 kg 5,6 Må der bydes med 180g? kan ikke skaffes i øko - Må tilbydes en mængde mellem 0,1 0,4 Denne varer accepteres tilbudt som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. kan ikke skaffes i øko - Denne varer accepteres tilbudt som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. Må der bydes med 150g? Denne vægt er konventionel. Øko produceres i f.eks 150 gr. må vi byde med det? Må der bydes med 9g? og kan ikke skaffes i øko - Ja, der må tilbydes mængder mellem 125 g. og 0,5 - Der må gerne tilbydes 0,9 g. i den økologiske variant. Mængdeangivelsen er ændret , Majsstivelse 1,00 Og 67, Majsstivelse 2,5 68, Speltmel, 1,00 69, Må der bydes med 1 kg? kan leveres i 1 kg - Se svaret i spørgsmål nr. 14. Ønskes der sigte eller fuldkorn? - Der ønskes fuldkorn Side 10 af 22

11 38 39 Speltmel, 1,5 70, Speltmel 5,0 73, 5-kornsblanding, 1,00 kg-. 75, Bygflager, 2,00 Må der bydes med 500g? kan leveres i 750g Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune - Se spørgsmål nr. 15. i ovenstående. Da 5-kornblandingen efterspørges i 1,00, må der tilbydes mellem 0,5 kg og 2,00 kan leveres i 500g og 3,5kg - Accepteres mængder imellem 1,00 4, , Hvedekerner, knækkede, 1,00 Må der bydes med 1,5 kg? - Ja, der må bydes med mængder mellem 0,5 kg 2, , Hvedeflager, 1,00 Må der bydes med Boghvedeflager? - Ja, der ønskes netop boghvedeflager. Navnet er rettet i prisskemaet , Hvedeklid, 0,5 kan ikke skaffes i øko - Denne varer accepteres tilbudt som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk , Speltflager, 0,5 kan leveres i 400g og 3,5kg - Varen må leveres med en mængde mellem 0,25 og 1,00 44 Positionnr. 83, Mannagryn, 1,00 Må det være spelt mannagryn? Produceres ikke længere øko. Må vi byde med 500g konventionel? Der må tilbydes en mængde mellem 0,5 2,0 - Der må gerne tilbydes spelt mannagryn. Denne varer accepteres tilbudt som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres Side 11 af 22

12 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune ikke økologisk , Baked beans, 0,4 Er det dåse? Må der bydes med 450g? - Det er uden betydning om Baked beans og Kidney bønnerne tilbydes i dåse eller anden emballage. 100, Kidneybønner, 0,4 Der må i begge tilfælde tilbydes mellem 0,2 og 0, , Linser, røde, 0,75 kan leveres i 1 kg - Der må leveres mellem 0,5 og 2,00 47 Postionsnr. 105, Penne, almindelig, 1,00 Må der bydes på 500g? Øko Pasta Penne produceres i 500g, 3kg eller 5 Hvilken må vi byde med? - Ja, der må tilbydes mængder mellem 0,5 og 2, , Suppehorn, 0,5 kan leveres i 1 kg - Det accepteres, da der må leveres i mængder mellem 0,25 1, , Spaghetti, fuldkorn, 5,00 kan leveres i 1 kg - Der accepteres mængder imellem 2,5 10, , Hørfrø, 1,00 Ja, prisen på varen med mængdeafvigelsen. Produceres ikke længere i 500gr øko, men i 1kg, 5kg, må vi byde med det? kan leveres i 1 kg - Se spørgsmål nr. 16. Der efterspørges en mængde på 1,00 Derfor må der bydes med mængder mellem 0,5 2, , Sesamfrø kan leveres i 1 kg - Mængden er ændret til 0,5 Derved kan der bydes med 0,25 1, , Valnødder, Må der bydes med 500g? en 500 gr s ØKO variant? Økologiske valnødder findes kun i 500 gr eller 5kg, hvilken - Mængden er ændret til 0,5 Derved kan der bydes med 0,25 1,00 Side 12 af 22

13 53 118, Pinjekerner må vi byde med? kan leveres i 150 g Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune 100gr s ØKO variant? Økologiske pinjekerner findes kun i 100g eller 1kg, hvilken må vi byde med? kan leveres øko - Mængden er ændret til 0,1 Derved må der tilbydes mellem 50 g. og 200 g , Rosiner, 1,00 Må der bydes med 500g? - Ja, der må tilbydes mellem 0,50 2,00 55 Positionnr. 124, Svesker u. sten 250 gr s ØKO variant? Øko. svesker u. sten findes i 250gr, 1 kg eller 13,6kg, hvilken må vi byde med? Må der bydes med 200g? - Se svaret på spørgsmål nr. 19. Da mængden er ændret til 0,2 må der tilbydes mellem 0,1 0,4 kan leveres i 200g , Honning, 0,45 Må der bydes med 360g? - Ja, der må tilbydes mellem 0,225-0, , Olie, solsikke Må der bydes med koldpresset? - Ja, der må gerne bydes med koldpresset 58 Findes det på markedet? - Denne varer accepteres tilbudt som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. 128, Olie, vindruekerne , Olie, Raps, Må der bydes med koldpresset? Den produceres i øjeblikket ikke øko. Må vi byde men konventionel? Denne varer accepteres tilbudt som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres - Ja, der må gerne bydes med koldpresset. Side 13 af 22

14 , Tomatketchup, 0,58 Og 132, Tomatketup, 0,1 133 Sennep, 0,9 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune ikke økologisk. kan leveres i 500g accepteres i en mængde på 0,29 1,16 Må der bydes med 1 Kg? - Ja, der må bydes mellem 0,45 1,8 132 udgår af prisskemaet. 62 Postionsnr. 137 og 138 Findes det på markedet? - Se svaret på spørgsmål nr. 20 og nr , Tomatpure, kan leveres i 200g og 800g Efterspørges der puré eller koncentrat? - Se svaret på spørgsmål nr. 22. Der efterspørges tomatkoncentrat , Soltørrede tomater, 0,2 Postionsnr. 148, Bouillon, grønsag, 1,0 150, Salt strødåse Må der bydes med 240g? - Ja, alt mellem 0,1 0,4 Produceres ikke som øko i 1kg, men kun i 500gr eller 4kg, hvilken må vi byde med? kan leveres i 500g - Mængden er rettet til 0,5 Må der bydes med pose? - Ja. Navnet er nu ændret til Salt, fint , Rugbrød, skivet m. kerner, 1,00 Må der bydes med 900g? - Ja, der må bydes med en mængde mellem 0,5 kg 2,00 68 Må der bydes med 1450g? - Se svaret i spørgsmål nr. 7. Mæng- Side 14 af 22

15 172, Rugbrød, skivet u. kerner, 1, , Rugbrød, hel, 1,00 176, Sandwichbrød, groft, skivet 177, Franskbrød, grov, hel 183, Kammerjunkere Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune Frost eller fersk - må der bydes med 950 g på frost? kan ikke skaffes i øko Må der bydes med 500g? Produceres ikke som økologisk. Må vi byde med en konventionel? kan leveres i 10 kg Findes det på markedet? Produceres ikke økologisk. Må vi byde med konventionelt? Produceres ikke som frisk brød længere, må vi byde med frost bake-off? Må der bydes med 550 g - frost? kan ikke skaffes i øko 0,45 Øko er sæsonvare forbeholdt sommersalg, må vi byde med konventionelt? deangivelsen er ændret til 1450 g. - Der må gerne bydes med frost. Mængden må være mellem 0,5-2,00 Denne varer accepteres tilbudt som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk - Der må bydes med mængder mellem 0,5 2,00 Denne varer accepteres tilbudt som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk 175, Rugbrødsblanding, m kerner - Denne linje udgår af prisskemaet. - Denne linje udgår af prisskemaet. - Denne linje udgår af prisskemaet , Kyllingefilet kan leveres som frost - Frost accepteres ikke under fersk kød , Kyllingeunderlår, 1,00 kan leveres i 2,5 kg - Mængdeangivelse/forpakningsstørrelsen er ændret til 2,00 Der må derved tilbydes Side 15 af 22

16 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune mængder imellem 1,00 kg-4, , Hel kylling, mangler enhed - Der er nu anført en mængdeangivelse/forpakningsstørrelse på 1,5 Derved må den hele kylling veje imellem 0,75 3, , Kyllingelever 0,3 Må vi byde med 500 gr? - Mængdeangivelse/forpakningsstørrelsen er ændret til 0, , Kalkunbaco, 0,5 Må vi byde med 1,5 kg? - Ja, mængdeangivelse/ forpakningsstørrelsen er ændret til 1,00 Der må tilbydes mellem 0,50 2, Hakket oksekød, max 8 %, 0,5 197, Hakket oksekød, ca %, 2,5 203, Hakket kalvekød, ca. 10 %, 0,5 og positionsnr. 204, Kalvehjerte, hakket, 1,00 205, Kalvelever, skiver, 206, Kalvekød, strimler, kan leveres i 1 kg - Mængdeangivelse/ forpakningsstørrelsen er ændret til 1,00 Der må tilbydes mellem 0,50 2,00 kan leveres i 1 kg - Denne varer accepteres tilbud som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. kalv kan ikke leveres øko Kalvekød findes ikke øko.! Må vi byde med ungoksesmåkød hakket 2,5kg øko frost, eller skal vi byde med konventionelt? - Disse to varer accepteres tilbud som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. kalv kan ikke leveres øko - De tre linjer udgår af prisskemaet. Side 16 af 22

17 , Kalvetunge 208, Hakket svinekød, ca 10 %, 0,5 209, Hakket svinekød, ca 9-15 %, 1, Svinemørbrad Postionsnr. 211 Bacon, 0,5 Og positionsnr. 212 Bacon, 1,00 213, Medister 214, Skinke i tern/strimler, kogt 215, Svinekam/flæskesteg, Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune kan leveres i 1 kg - Det accepteres, der må leveres i mængder mellem 0,25 1,00 kan leveres i 3 kg - Mængdeangivelsen/forpakningsstørrelsen på de to varer, er ændret til 1,50 Derved må der leveres mænger imellem 0,75 3,00 Er dette helt eller skiveskåret? er ændret til bacontern 1,00 (Det vil sige mængder mellem 0,5 1,5 ) Må vi byde med 1000 gr? kan leveres i 1 kg Bør være to varenumre - enten strimler eller tern Findes ikke økologisk. Skal vi byde med konventionelt? kan ikke leveres øko - Ja, mængdeangivelse/ forpakningsstørrelsen er ændret til 1,00 Der må derved bydes med mængder mellem 0,5 2,00 - Navnet er ændret til Skinketern. Varen accepteres tilbud som konventionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. kan leveres i 2,5 kg - Ja, mængdeangivelse/ forpakningsstørrelsen er ændret til 1,50 Der må derved bydes med mængder mellem 1,00 2,00 89 Må der bydes med ungdyr (andel for kalv)? - Varen accepteres tilbud som konven- Postionsnr. 212, er ændret til bacon i skiver, 1,50 (Det vil sige at mænger mellem 0,75-3,00 accepteres). Side 17 af 22

18 , Hakket kalv og flæsk, 10 % 224, Leverpostej, fjerkræ, 0,5 225, Hamburgerryg 226, Spegepølse, 227, Spegepølse Postionsnr. 228, rullepølse kalv kan ikke leveres øko Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune tionel, derfor er der sat kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. Må der bydes med 200 g? - Ja, mængdeangivelse/ forpakningsstørrelsen er ændret til 0,40 Der må derved bydes med mængder mellem 0,2 0,8 Må der bydes med 200 gr Sliced - Ja, det skal være i skiver. Mængdeangivelse/ forpakningsstørrelsen er ændret til 0,40 Der må derved bydes med mængder mellem 0,2 0,8 Er det skiveskåret? - Der ønskes hele spegepølser i prisskemaet. Er det skiveskåret? - Det er op til tilbudsgiver om der tilbydes en hel rullepølse eller skiveskåret. 94 Postionsnr. 229, Kødpølse, alm Er det skiveskåret? kan leveres i 250g - Det er op til tilbudsgiver om der tilbydes en hel Kødpølse eller skiveskåret. Der efterspørges en mængde på 0,4 Derved kan der bydes med mængder mellem 0,20 0,80 95 Postionsnr. 230, Kødpølse, kylling Er det skiveskåret? kan leveres i 300g - Det er op til tilbudsgiver om der tilbydes en hel Kødpølse eller skiveskåret. Da der er efterspurgt en mængde på 0,4 Kan der bydes med mængder mellem 0,20 0, , Kyllingebryst, i skiver og kan ikke leveres i øko - Begge varer har et kryds i kolonnen accepteres at det føres ikke økologisk. Side 18 af 22

19 , Kalkunbryst, i skiver 239, Fiskefrikadeller, færdige 244, Torskerogn, 1,00 kg Må der bydes med 5kg? kan leveres i 5 kg Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune Varelinjen med kalkunbryst i skiver udgår fra prisskemaet. - Mængdeangivelsen / forpakningsstørrelsen er ændret til 3,0 Derved må der bydes med mængder mellem 1,5 6,0 kan ikke leveres i 1 kg konserves - Varen udgår af prisskemaet , Tun i oile, 1,00 Må der bydes på 1705g? - Ja, der må bydes med mængder imellem 0,5 2, , Agurk, u. film Må der bydes med film? Øko agurker forhandles ikke u. film, og skal der bydes på en vare uden mængde? - Varen udgår af prisskemaet , Ærter, Friske ærter er ikke i sæson i uge 8 og vi kan derfor ikke byde med en aktuel pris! Skal linien annuleres? - Varen udgår af prisskemaet. kan ikke leveres friske i uge Øko champignon findes i 200g eller 2,5 kg, hvilken kan vi byde med? Må der bydes med 2,5 kg - Mængdeangivelsen er ændret til 2,5 259, Champignoner , Squash sælges i kg (ca 4 stk/kg) - Mængdeangivelsen er nu Det gør at prisen skal angives pr. (Så derved for ca. 4. stk.) og 265, Små kartofler 3 og 7 Må der bydes med 7 kg? - De to varelinjer er nu slået sammen, så der kun skal bydes på 7 kartofler. Grundet accepten af mængdeafvigelser, må der bydes med mængder Side 19 af 22

20 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune mellem 3, , Skrællede kartofler, Må der bydes med 7 kg? - Mængdeangivelsen / forpakningsstørrelsen er ændret til 4 Derved må der bydes med mængder mellem 2,00 og 8, Postionsnr.268, Spisekartofler, 1,5 Må der bydes med 1 kg? - Ja der må bydes med mængder mellem 0,75 3, Postionsnr.269, Spisekartofler, 3,00 Må der bydes med 1 kg? - Nej, der må bydes med mængder mellem 1,5 6, Postionsnr. 271 og 272, Bagekartofler, 2,00 kg og 5,00 kg Må der bydes med 1,5 kg? Må der bydes med 1,5 kg alternativt 10 kg? - Ja, der må gerne bydes med 1,5 De to varelinjer er nu slået sammen, så der kun skal bydes på 2,5 bagekartofler. Grundet accepten af mængdeafvigelser, må der bydes med mængder mellem 1,25 5,00 i positionsnr , Hvidløg Må der bydes med 100 g? - Mængdeangivelse/ forpakningsstørrelsen er ændret til 0,2 Derved kan der bydes med mængder mellem 0,1 0, , Majskolber Friske majskolber er ikke i sæson i uge 8 og vi kan derfor ikke byde med en aktuel pris! Skal linien annuleres? - Varen udgår af prisskemaet Må der bydes med 500 g? - Ja, der må bydes med mængder mellem 0,5 2,00 284, Jordskokker , Vindruer Må der bydes med 400 g? - Ja, mængdeangivelsen er ændret til 0,5 Derved må der bydes med mængder mellem 0,25 1,00 Side 20 af 22

21 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune , Bananer Må der bydes med 5 kg? sælges i kg (ca 7 stk/kg) - Bananer efterspørges i 1 (så ca. 7 stk.), Der må bydes mellem , , Ananas og 293, appelsiner sælges i kg (ca 0,8-1 stk/kg) sælges i kg (ca 6 stk/kg) - Enhederne er ændret fra stk. til , Æbler 1,00 sælges i kg (ca 7 stk/kg) - Enheden er ændret fra stk. til Derved kan der bydes med mængder mellem 0,5 kg 2, , Æbler 1,00 Der er typisk 13 kg pr. kasse. Hvad kan accepteres? - Der ønskes en stor størrelse. Der efterspørges derfor 8 Hvilket giver tilbudsgiver mulighed for at byde med mængder mellem 4,00 kg - 16, , Pærer, 1,00 stk. sælges i kg (ca 7 stk/kg) - Enheden er ændret fra stk. til , blommer, 1,00 Må der bydes med 5 kg? - Ja. Mængdeangivelsen/ forpakningsstørrelsen er ændret til 2,5 Derved må der bydes med mængder mellem 1,25 5, , Jordbær, 0,5 Må der bydes med 250 g? - Ja, der må tilbydes mængder mellem 0,25 1, Kiwi, 1,00 MÅ der bydes med 3 kg? - Ja. Mængdeangivelsen er ændret til 2,00 Der må bydes med mængder mellem 1,00 4, , Kirsebær Må der bydes med 5 kg? Friske kirsebær er ikke i sæson i uge 8 og vi kan derfor ikke byde med en aktuel pris! Skal - Varen udgår af prisskemaet. Side 21 af 22

22 Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune linien annuleres? , Nektariner Må der bydes med 4 kg? Øko Nektariner er ikke i sæson i uge 8 og vi kan derfor kun byde med en konventionel, men de er ekstremt dyre på denne årstid. Må vi det? - Varen udgår af prisskemaet , Rabarber Friske Rabarber er ikke i sæson i uge 8 og vi kan derfor ikke byde med en aktuel pris! Skal linien annuleres? - Varen udgår af prisskemaet. Side 22 af 22

Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S )

Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S ) Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (/S 006-006133) Sidst opdateret: [] Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne

Læs mere

Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S )

Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S ) Spørgsmål til Frederiksberg Kommunes udbudsmateriale vedr. økologiske fødevarer til daginstitutioner - udbudsbekendtgørelse (2014/S 006-006133) Sidst opdateret: Udbud af økologiske fødevarer til daginstitutionerne

Læs mere

Varebeskrivelse Krav til kvalitet m.v. Ønsket ca. mængde pr. enhed. Leverandøren skal levere størrelser inden for den angivne mængde. kvalitet m.v.

Varebeskrivelse Krav til kvalitet m.v. Ønsket ca. mængde pr. enhed. Leverandøren skal levere størrelser inden for den angivne mængde. kvalitet m.v. Mejeriprodukter Krav til kvalitet m.v. Ønsket ca. mængde 3 38 Kakaomælk Økologisk 1 stk. á ca. 0,6-0,8 L Må der bydes med 1/2l? 62 2.720 Yoghurt, naturel, 3,5 % fedt Økologisk 1 stk. á ca. 5 L Må der bydes

Læs mere

Spørgsmål, svar og berigtigelser

Spørgsmål, svar og berigtigelser Spørgsmål, svar og berigtigelser Fødevareudbud for Fælleskøkkenet I/S, Granitvej 1, 4990 Sakskøbing Senest opdateret den 15. juli 2013. GENERELT Nærværende dokument samler op på spørgsmål, svar og berigtigelser

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer

Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer 24. august 2016 Nummer Spørgsmål Svar Vi er interesseret i at læse jeres udbud på fødevarer.

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer 24. august 2016 Nummer Spørgsmål Svar Vi er interesseret i at læse jeres udbud på fødevarer.

Læs mere

Er det ok at byde med 15 kg? Ja, dette kan Indkøbsfællesskabet Sjælland acceptere Bananer

Er det ok at byde med 15 kg? Ja, dette kan Indkøbsfællesskabet Sjælland acceptere Bananer Spørgsmål/svar i forbindelse med offentligt EU udbud på fødevarer Der gøres opmærksom på, at spørgsmål og svar indgår som en del af udbudsmaterialet. Er der uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet inkl.

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki

Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Kyllingefilet med saltkogte kartofler og tzatziki Mandag d. 20 1,250 kg kyllingefilet 100 g fedtstof 2½ agurk 1 tsk. salt 5 fed hvidløg 5 dl creme fraiche 2 spsk. olie Kartofler Kylling: 1. Krydder kyllingefileterne

Læs mere

Madplan Varm mad m. smør selv

Madplan Varm mad m. smør selv Madplan m. smør selv Uge:45 2015 Frikadeller Spidskålstzatziki Kartoffel både, bagt Rugbrød Bolognese (kødsovs) Rugbrød Kartoffel både Fuldkornspasta Agurk Hønsekødpølse Gulerødder Purløg Leverpostej Makrel

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv.

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Torsdag d. 19. september Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Smagskassen Smør selv: Spegepølse, kalkun, sildepostej, æg Antal: Smagskassen (% svinekød) Smør selv: Oksespegepølse,

Læs mere

Hvad spiser du i løbet af dagen?

Hvad spiser du i løbet af dagen? Navn: Alder: Højde: Vægt: Hvad spiser du i løbet af dagen? Sæt kryds ud for hvad du spiser Hvor ofte spiser du morgenmad? Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen Mindre end 1-2 gange

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte rodfrugter

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen?

1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 40. 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 4 1. Synes du, at du sidder godt når du spiser din mad i caféen? 4 2. Synes du, at lyset er behageligt når du spiser din mad i cafeen? 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3. Synes du, at der er for meget larm når

Læs mere

Positionsnr. Varebeskrivelse Krav til kvalitet m.v. Ønsket ca. mængde pr. enhed. Leverandøren skal levere størrelser inden for den angivne mængde

Positionsnr. Varebeskrivelse Krav til kvalitet m.v. Ønsket ca. mængde pr. enhed. Leverandøren skal levere størrelser inden for den angivne mængde IS Varebeskrivelse Krav til kvalitet m.v. Ønsket ca. pr. enhed. Leverandøren skal levere størrelser inden for den angivne 13 Islagkage, gammeldags ca. 9 portioner Konventionel 1,7-2,0 L Må vi byde med

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud af fødevarer til University College Sjælland

Spørgsmål og svar EU-udbud af fødevarer til University College Sjælland Spørgsmål og svar EU-udbud af fødevarer til University College Sjælland Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbuddet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Portionerne i Menuplanen

Portionerne i Menuplanen Portionerne i Menuplanen I nedenstående skemaer finder du en oversigt over portionsstørrelser til hhv. vuggestue- og børnehavebørnene til dagens måltider; morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 26 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Pestomarineret kylling bryst anrettet på sommergrønt vendt med vinaigrette (1 stk. pr. prs.) Pasta penne vendt med grov pesto,

Læs mere

Velbekomme! Side 2 Kogebog Spejdernes Lejr. Kære Spejdere. Følgende danner grundlag for varer i proviantudleveringen:

Velbekomme! Side 2 Kogebog Spejdernes Lejr. Kære Spejdere. Følgende danner grundlag for varer i proviantudleveringen: Velbekomme! Foto: Mie Balleby Dahl Kære Spejdere. I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser - I kan hente i jeres proviantudlevering.

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal

Patientvejledning. Kostplan. 1200 kcal Patientvejledning Kostplan 1200 kcal Kostplan på 1200 kcal/ 5000 kj Morgen Formiddag ½ skive (25 g) rugbrød ½ skive groft franskbrød skrabet minarine 1 skive ost 30+/18% 150 ml skummetmælk Se forslag ½

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Madplan Varm mad m. smør selv Uge:

Madplan Varm mad m. smør selv Uge: Madplan Varm mad m. smør selv Uge:01 2016 Frikadeller (svin) Spidskålstzatziki, bagt Hønsekødpølse Purløg Makrel i tomat kødsovs Fuldkornspasta Kiwi Karry/kokossuppe Suppehorn Bolle (Kylling frikadeller)

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Menukort. Holstebro/Herning

Menukort. Holstebro/Herning Menukort Holstebro/Herning - MANDAG Boller i karry (svinekød) serveret med årstidens økologiske salat og løse ris Kartoffel-porresuppe med bacon Kikærtepilaf serveret med årstidens økologiske salat Koldskål

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker A e og Anne lbrechts n Stine Jung lbrechtsen Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker e A Inspiration til sunde madpakker og mellemmåltider P muusmann forlag 01 Fisk Danskerne spiser generelt

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud af rammeaftale om indkøb af fødevarer til Beredskabsstyrelsen

Spørgsmål og svar EU-udbud af rammeaftale om indkøb af fødevarer til Beredskabsstyrelsen Spørgsmål og svar EU-udbud af rammeaftale om indkøb af fødevarer til Beredskabsstyrelsen Senest opdateret den 20.10.2014 1 GENERELT Nærværende dokument samler op på spørgsmål, svar og berigtigelser i løbet

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Skinketortilla med sennepscreme

Skinketortilla med sennepscreme Skinketortilla med sennepscreme Ingredienser 100 g friskost med højst 4 % fedt 1 spsk. sød fransk sennep 1 tsk. dijonsennep Salt og peber Fyld 2 blade icebergsalat 1 stor gulerod (ca. 100 g) ½ grøn peberfrugt

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Madplan Varm mad m. smør selv

Madplan Varm mad m. smør selv Madplan m. smør selv Uge: 352016 Frikadeller (svin) Spidskålstzatziki, bagt (Kylling frikadeller) Indisk Kofte (Kødboller i tomat sovs) Hønsekødpølse Ris Purløg Makrel i tomat Yoghurt Okse spegepølse Ost

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 47 Mandag Paprika gryde med svinekød i tern og pølsestykker, perleløg, svampe og peberfrugter Ovnbagt kartoffelmos med nødder og selleri Små oksefrikadeller med rødbede tzatziki 4 slags

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Madplan Varm mad m. smør selv

Madplan Varm mad m. smør selv Madplan m. smør selv Uge: 432016 Frikadeller (svin) Spidskålstzatziki, bagt (Kylling frikadeller) Små ristede pølser Kartoffelmos Hønsekødpølse sråkost Purløg Ketchup Okse spegepølse Ost i skriver er er

Læs mere

Madplan Varm mad m. smør selv Uge:

Madplan Varm mad m. smør selv Uge: Madplan Varm mad m. smør selv Uge: 25 2016 Frikadeller (svin) Små ristede pølser Karry/kokossuppe Spidskålstzatziki Kartoffelmos Suppehorn, bagt Hønsekødpølse sråkost Purløg Brød Ketchup Okse spegepølse

Læs mere

Grill pølser. Italienske grove griller med sennep og æbler Porterhouse 0,200 kg 265403 Gul sennep Hel 0,100 kg Æblegranulat 0,100 kg 462051

Grill pølser. Italienske grove griller med sennep og æbler Porterhouse 0,200 kg 265403 Gul sennep Hel 0,100 kg Æblegranulat 0,100 kg 462051 Vild med grill Velkommen til ny grill sæson Grill pølser Grill hakkebøffer At grille er ikke blot en sommerfornøjelse. Igen i år har vi i Kryta udviklet nye spændende retter til grillen, som vi håber I

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Hver dag. Frokostmenu A uge 36 EN RET GO FROKOST. leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, madbrød og baguette/ naturbrød

Hver dag. Frokostmenu A uge 36 EN RET GO FROKOST. leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, madbrød og baguette/ naturbrød Frokostmenu A uge 36 Mandag Kryddermarineret nakkesteg med rodfrugter Kartofler stegt i citron olie med timian Kyllingbryst anrettet med spæde salater, karrydressing, bagte oliven og strimler af soltørret

Læs mere

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød

Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød Farvekodning om korrekt opbevaring af frugt, grønt og brød Hvad er optimal opbevaring? FORMÅL OG FORUDSÆTNING Hvad er optimal opbevaring? Er folk i tvivl om opbevaring af deres fødevarer? FORMÅL OG FORUDSÆTNING

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Tirsdag. Mandag. vaegtkonsulenterne.dk 70 23 73 93

Tirsdag. Mandag. vaegtkonsulenterne.dk 70 23 73 93 Mandag 5 g DDV plante 70 30 g brød 75 g ost 20+ 1 ¼ dl appelsinsaft > Brødet smøres og ost og marmelade kommes evt på. Drik appelsinsaften. Broccoli i fad 300 g broccolibuketter 2 æg salt & citronpeber

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, melon, revet squash, blomkålsbuketter, cherrytomater og krydder croutons Frokostmenu A uge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Koldskål Torsdag Fredag Fredagssødt Kyllingebryst i eksotisk karry/mango sauce, sprøde sommer grøntsager og friske krydderurter (1 stk. pr. prs.) Lune hvedekerner

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Menukort. Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016

Menukort. Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 Menukort Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 MANDAG Uge 48 50 2015 / 1 3 5 7 2016 Langtidsstegt gammeldags oksesteg serveret med skysauce, syltede asier og tyttebær og hvide kartofler Boller i karry (svinekød)

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Mandag: Panerede oksekødsboller i polenta, hurtig humus, tomatjums og rå kål 4 personer

Mandag: Panerede oksekødsboller i polenta, hurtig humus, tomatjums og rå kål 4 personer Go mad med Holm: Madplan for uge 15 Mandag: Panerede oksekødsboller i polenta, hurtig humus, tomatjums og rå kål Oksekøds boller 800 g økologisk hakket oksekød 2 skalotteløg, finthakket 1 stykker frisk

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 09-10-2012 10-10-2012 Jeg

Læs mere

Nøglehulsretter. Frokostretter. Nøglehulsmærkede. Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg

Nøglehulsretter. Frokostretter. Nøglehulsmærkede. Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg 3 Nøglehulsretter Nøglehulsmærkede Frokostretter Udviklet til REMA 1000 af Diætisterne på Frederiksberg Amagermad med æggesalat Nøglehulsopskrift - 12. november 2014 Amagermad med æggesalat Det skal du

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38

Morgenmad. Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 Morgenmad Hjemmelavet mysli med yoghurt eller A-38 A-38, yoghurt naturel, havregryn, økologiske rosiner, mandler, nødder, bananer, solsikkekerner, hørfrøkerner, græskarkærner, æbler, appelsiner, pærer

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt frisk- frisk- + økolisk, Frokostmenu A uge 46 Mandag til brødet Øl marineret svinefilet Varmt kartoffelfad med tomater, kartoffelskiver krydderurter krydret tomat vinaigrette Skiver af Vegetarisk pate

Læs mere

Idrætsbørnehaven Motalagades Madpakkeforslag

Idrætsbørnehaven Motalagades Madpakkeforslag Idrætsbørnehaven Motalagades Madpakkeforslag Denne bog er lavet for at give nogle idéer til, at børn kan få nogle gode og sunde madpakker med i børnehave. Alle salater og brød er hjemmelavet og opskrifterne

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 40 Mandag Tapas Ragout af skært oksekød i krydret sur/sød sauce med Thai grønt, citrongræs og ingefær Gurkemeje ris med krydderurter Italiensk skinke med melon og gode oliven Havesalat

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Indkøbsliste. UGe 46-47

Indkøbsliste. UGe 46-47 UGe 46-47 Indkøbsliste Ugepakken inderholder kødet 600 gram friskhakket oksefars 1 kg. hamburgerryg 4 stk. store ferske kyllingelår 4 stk. store løgmarinerede jægerschnitzler 700 gram oksekød i tern Øvrige

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, revet rødbede med sesam, Romana bønner, Conchiglini skaller med pesto, peberfrugt og ristede solsikke kerner

EN RET GO FROKOST. Revet gulerod, revet rødbede med sesam, Romana bønner, Conchiglini skaller med pesto, peberfrugt og ristede solsikke kerner Frokostmenu A uge 44 Mandag Skiver af kyllingebryst i paprika/rosmarin flødesauce med stegte auberginer, friske cherrytomater og peberfrugter Lun pastasalat vendt med hjemmelavet tomatpesto, ost og ristede

Læs mere

Madplan Varm mad m. smør selv Uge:

Madplan Varm mad m. smør selv Uge: Madplan Varm mad m. smør selv Uge: 09 2017 Hønsekødpølse Purløg Ost i skriver er er r Avocado pure Kold mad Varm mad Varm mad Kold mad Varm mad Frikadeller (svin) Små ristede pølser Karry/kokossuppe Spidskålstzatziki

Læs mere

DETAILSLAGTER Fisk og vildt

DETAILSLAGTER Fisk og vildt DETAILSLAGTER Fisk og vildt Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 454 af 10. juni 2005 Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 Postboks 209-4000 Roskilde

Læs mere

Snack n Snack. Opskrifter på sunde snack s! kan deles hjemme med familien eller tages med på tur med vennerne

Snack n Snack. Opskrifter på sunde snack s! kan deles hjemme med familien eller tages med på tur med vennerne Snack n Snack Opskrifter på sunde snack s! kan deles hjemme med familien eller tages med på tur med vennerne Slik, kager, chips, saft og sodavand har første pladsen over populære valg til mellemmåltider.

Læs mere

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød

Hver dag leveres frisk- og hjemmebagt rugbrød, + madbrød Frokostmenu A uge 51 Mandag Tirsdag Onsdag Suppe Torsdag Tapas Fredag Dessert Let saltet kalkuncuvette med vin, tomat og urter Stegte kartofler, rodfrugter, porrer, squash og løg vendt i vores egen pesto

Læs mere

SMØR DIN MADPAKKE. Smor din madpakke_sebastian_folder_ok.indd 1 07/07/10 16.06

SMØR DIN MADPAKKE. Smor din madpakke_sebastian_folder_ok.indd 1 07/07/10 16.06 SMØR DIN MADPAKKE med Sebastian Mmmmm! Mums! Smor din madpakke_sebastian_folder_ok.indd 1 07/07/10 16.06 Madpakken er en kærlig hilsen hjemmefra Hvorfor er madpakken så vigtig? Hvad indeholder en sund

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en kvinde over 74 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7400 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 800 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til 1750

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Mandag: Chili con carne med bønner og perlespelt med grønne asparges 4 personer

Mandag: Chili con carne med bønner og perlespelt med grønne asparges 4 personer Mandag: Chili con carne med bønner og perlespelt med grønne asparges Chili con carne: 800 g hakket dansk oksekød, magert og af god kvalitet 2 løg, pillet og finthakket 1 chili, meget finthakket 2 fed hvidløg,

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 24 Mandag 2. Pinsedag Tirsdag Ovnstegt kyllingeoverlår med Sauce Surprême og sprøde urter Braiserede små kartofler med oliven olie og havsalt Pastasalat med karrycreme, stegt bacon, soltørrede

Læs mere

SUND FORNUFT MENU MANDAG

SUND FORNUFT MENU MANDAG MANDAG Medallion af svinekamfilet (1 stk. pr. person), serveret med ratatouille og pasta penne vendt med basilikumolie (1,2,15) Blomkål med revne gulerødder, pære, rosiner og ristede saltmandler vendt

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation

EN RET GO FROKOST. Gode råvarer Godt håndværk Smag Stabilitet Unik service Hjemmebagt brød Variation Frokostmenu A uge 37 Mandag Thailandsk karry ret med kylling, ananas, rosiner, peanuts, bambus og bønnespirer Løse ris med gulerod og krydderurter Røget makrel æggestand, tomat og purløg Tomat salat med

Læs mere