artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog"

Transkript

1 Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, TYSKLAND R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN prøve- og analyseteknologier QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, der muliggør isolation og påvisning af indholdet i enhver biologisk prøve. Vore avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nukleinsyre- og proteinanalyser microrna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyseteknologier Det er vores mål sætte Dem i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. Der findes flere oplysninger på

3 Indhold Tilsigtet anvendelse 4 Resumé og forklaring 4 Patogeninformation 5 Medfølgende materialer 6 Kittets indhold 6 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt 7 Advarsler og forholdsregler 8 Almene forsigtighedsregler 8 Opbevaring og håndtering af reagenser 8 Prøvehåndtering og -opbevaring 9 Procedure 10 Kom godt i gang med QIAsymphony SP/AS-instrumenter 10 Oprensning af viralt DNA 10 Brug af intern kontrol og bærer-rna (CARRIER) 10 Analysekontrolsæt og analyseparametersæt 10 Ydelser af nukleinsyrer 11 Opbevaring af nukleinsyrer 11 Protokol Opsætning af DNA-isolation og -analyse på QIAsymphony SP/AS 12 PCR på Rotor-Gene Q 16 Fortolkning af resultater 17 Fejlfindingsvejledning 17 Kvalitetskontrol 22 Ansvarsbegrænsninger 22 Ydelsesegenskaber 22 Referencer 23 Symboler 23 Kontaktoplysninger 24 Bestillingsinformation 25 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014 3

4 Tilsigtet anvendelse artus EBV QS-RGQ-kittet er en in vitro nukleinsyre-amplifikationstest til kvantitering af Epstein-Barr virus (EBV) DNA. Dette diagnostiske test-kit udnytter polymerasekædereaktionen (PCR) og er konfigureret til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenterne. Der findes flere informationer om specifikke humanbiologiske prøver, som dette kit er godkendt sammen med, i anvendelsesbeskrivelserne (Application Sheets), som er tilgængelige online på QIAGEN udvikler og godkender kontinuerligt yderligere anvendelser for artus QS-RGQ-kit, f.eks. brug sammen med yderligere prøvetyper. Den mest opdaterede version af denne håndbog og de tilhørende anvendelsesbeskrivelser findes online på artus EBV QS-RGQ-kittet er beregnet til anvendelse i forbindelse med klinisk præsentation og andre laboratoriemarkører for sygdomsprognose Der findes flere informationer om specifikke humanbiologiske prøver, som dette kit er godkendt sammen med, i anvendelsesbeskrivelserne (Application Sheets), som er tilgængelige online på Da QIAGEN løbende overvåger analysens effektivitet og godkender nye anvendelser, skal brugerne sikre sig, at de benytter den nyeste reviderede udgave af brugsvejledningen. Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på inden udførelse af test. Alle kit kan bruges sammen med de tilhørende brugsvejledningselementer, når blot håndbogens versionsnummer og andre mærkningsoplysninger stemmer overens med kittets versionsnummer. Versionsnummeret er angivet på kittets kasseetiket. QIAGEN sikrer kompatibilitet mellem alle lot-numre for test-kit med samme versionsnummer. Resumé og forklaring artus EBV QS-RGQ-kit udgør et brugsklart system til detektion af EBV DNA ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) på Rotor-Gene Q-instrumenter med prøveklargøring og analyseopsætning ved hjælp af QIAsymphony SP/ASinstrumenterne. EBV RG Master indeholder reagenser og enzymer til specifik amplifikation af en 97 bp region af EBV -genomet og til direkte detektion af det specifikke amplikon i fluorescenskanalen Cycling Green på Rotor-Gene Q. Desuden indeholder artus EBV QS-RGQ-kit et ekstra heterologt amplifikationssystem til identifikation af mulig PCR-hæmning. Denne detekteres 4 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

5 som en intern kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Yellow på Rotor- Gene Q. Detektionsgrænsen for den analytiske EBV PCR er ikke reduceret. Der leveres eksterne positive kontroller (EBV RG QS 1 4), der tillader bestemmelse af mængden af viralt DNA. Der findes flere informationer i den relevante anvendelsesbeskrivelse på Patogeninformation Overførsel af Epstein-Barr virus (EBV) sker oralt, hovedsageligt via kontamineret spyt. Generelt er infektion med EBV asymptomatisk, især ved smitte i barndommen. Det kliniske tegn på en akut infektion er infektiøs mononukleose forbundet med feber, træthed og angina samt inflammation af lymfekirtler og milt. Hos nogle patienter er disse symptomer kronisk tilbagevendende. Svære former for EBV-infektion kan ses hos patienter med immundefekt og personer med T-celle-defekter. artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014 5

6 Medfølgende materialer Kittets indhold artus EBV QS-RGQ-kit (24) Katalognr Antal reaktioner 24 Blå EBV RG Master 3 x 360 µl Rød EBV RG QS 1* (5 x 104 kopier/µl) 200 µl Rød EBV RG QS 2* (5 x 103 kopier/µl) 200 µl Rød EBV RG QS 3* (5 x 10 2 kopier/µl) 200 µl Rød EBV RG QS 4* (5 x 10 1 kopier/µl) 200 µl Grøn EBV RG IC 1000 µl Hvid Water (PCR grade) (Vand [PCR kvalitet]) 1000 µl Handbook (Håndbog) 1 * Kvantiteringsstandard. Intern kontrol. 6 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

7 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, éngangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør. Pipetter (justerbare)*og sterile pipettespidser med filtre Vortex-mixer* Bordcentrifuge* med rotor til 2 ml reagensglas, centrifugeringshastighed 6800 x g Til prøveklargøring QIAsymphony SP-instrument (kat. nr )* QIAsymphony AS-instrument (kat. nr )* Til PCR Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM- eller Rotor-Gene Q 5plex HRMinstrument* Rotor-Gene Q-software version 2,1 eller nyere Valgfrit: Rotor-Gene AssayManager -version 1.0 eller nyere Bemærk: Der findes flere informationer om nødvendige materialer til specifikke anvendelser i den relevante anvendelsesbeskrivelse på * Sørg for at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres og kalibreres efter producentens angivelser. Rotor-Gene AssayManager planlægges at blive tilgængelig inden udgangen af artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014 7

8 Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk brug Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, éngangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i et bekvemt og kompakt PDF-format på hvor sikkerhedsdatabladene for hvert QIAGEN -kit og hver kit-komponent kan læses og udskrives. Der findes sikkerhedsinformationer for oprensningskittet i den relevante kithåndbog. Der findes sikkerhedsinformationer om instrumenterne i brugervejledningen til de pågældende instrumenter. Prøvepræparat- og analyseaffald bortskaffes ifølge de lokale sikkerhedsregler. Almene forsigtighedsregler Du skal altid være opmærksom på følgende: Brug sterile pipettespidser med filtre. Hold om muligt rørene lukket under manuelle trin, og undgå kontaminering. Optø alle komponenter omhyggeligt ved stuetemperatur (15 25 C) før start af en analyse. Efter optøning skal komponenterne blandes (ved at pipettere op og ned flere gange eller ved impuls-votex) og centrifugeres kort. Sørg for, at der ikke er skum eller bobler til stede i reagensglassene. Bland ikke komponenter fra kit med forskellige lot-numre. Sørg for, at de nødvendige adaptere for-køles til 2 8 C. Arbejd hurtigt, og hold PCR-reagenserne på is eller i køleblok før påfyldning. Fortsæt kontinuerligt fra den ene del af arbejdsgangen til den næste. Overskrid ikke 30 minutters overførselstid mellem hvert modul (QIAsymphony SP til QIAsymphony AS til Rotor-Gene Q). Opbevaring og håndtering af reagenser Komponenterne i artus EBV QS-RGQ-kittet skal opbevares ved 15 til 30 C og er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. 8 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

9 Prøvehåndtering og -opbevaring Der findes informationer om håndtering og opbevaring af prøver for specifikke anvendelser i den relevante anvendelsesbeskrivelse på artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014 9

10 Procedure Kom godt i gang med QIAsymphony SP/AS-instrumenter Luk alle skuffer og hætter. Tænd for QIAsymphony SP/AS-instrumenterne, og vent, indtil skærmen Sample Preparation (prøveklargøring) vises, og initieringsproceduren er færdig. Log på instrumentet (skuffernes lås åbnes). Oprensning af viralt DNA artus EBV QS-RGQ-kit er godkendt med et trin til oprensning af viralt DNA fra humant plasma udført på QIAsymphony SP ved brug af et QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit. Alle informationer om, hvordan reagensbeholderen klargøres til prøveoprensningstrinnet på QIAsymphony SP, findes i QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-håndbog. artus EBV QS-RGQ-kittet er godkendt med et trin til oprensning af viralt DNA fra humant fuldblod på QIAsymphony SP ved brug af QIAsymphony DNA Minikit (kat. nr ). Se alle informationer om, hvordan reagensbeholderen klargøres til prøveoprensningstrinnet på QIAsymphony SP, i QIAsymphony DNA-håndbog (QIAsymphony DNA Handbook). Brug af intern kontrol og bærer-rna (CARRIER) Brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kitstene og QIAsymphony DNA Mini-kittet sammen med artus EBV QS-RGQ-kitttet kræver indføring af den interne kontrol (EBV RG IC) i oprensningsproceduren for at overvåge effektiviteten af prøveklargøringen og efterfølgende analyse. Desuden kan QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittene og QIAsymphony DNA Mini-kittet kræve klargøring af bærer-rna (CARRIER). Der findes specifikke informationer om den interne kontrol og brugen af bærer-rna (CARRIER) i den relevante anvendelsesbeskrivelse på Analysekontrolsæt og analyseparametersæt Analysekontrolsæt er kombinationen af en protokol plus supplerende parametre, f.eks. intern kontrol, til prøveoprensning på QIAsymphony SP. Der er på forhånd installeret et standard-analysekontrolsæt for hver protokol. Analyseparametersæt er kombinationen af en analysedefinition med supplerende parametre defineret, f.eks. replikatælling og antal analysestandarder, til analyseopsætning på QIAsymphony AS. 10 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

11 Til integrerede kørsler på QIAsymphony SP/AS er analyseparametersættet direkte sammenkædet med et indledende analysekontrolsæt, der specificerer den tilknyttede prøveoprensningsprocedure. Ydelser af nukleinsyrer Eluater, der er klargjort med bærer-rna (CARRIER), kan indeholde meget mere bærer-rna (CARRIER) end target-nukleinsyrer. Vi anbefaler at bruge kvantitative amplifikationsmetoder til bestemmelse af ydelserne. Opbevaring af nukleinsyrer Til kortvarig opbevaring på op til 24 timer anbefaler vi at opbevare oprensede nukleinsyrer ved 2 8 C. Til langvarig opbevaring på over 24 timer anbefaler vi opbevaring ved 20 C. artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/

12 Protokol: Opsætning af DNA-isolation og -analyse på QIAsymphony SP/AS Følgende beskrivelse er en generel protokol for brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittene eller QIAsymphony DNA Mini-kittet. Der findes detaljerede informationer om specifikke anvendelser, herunder volumener og rør, i den relevante anvendelsesbeskrivelse på Vigtige anvisninger før start Sørg for, at du er bekendt med betjeningen af QIAsymphony SP/ASinstrumenterne. Se betjeningsvejledningen i brugervejledningerne til instrumenterne og de mest opdaterede versioner, der er tilgængelige på Før en reagensbeholder (RC) bruges første gang skal det kontrolleres, at bufferne QSL2 og QSB1 i beholderen (RC) ikke indeholder et præcipitat. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkubér i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Sørg for at sætte brøndene ind på de rigtige pladser igen. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er forseglet med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* Undgå for voldsom omrystning af reagensbeholderen (RC), ellers kan der dannes skum, hvilket kan medføre problemer med detektion af væskestanden. Arbejd hurtigt, og hold PCR-reagenserne på is eller i køleblok før påfyldning. Reagensvolumenerne er optimeret til 24 reaktioner pr. kit pr. kørsel (kat. nr ). Før hver brug skal alle reagenser tøs helt op, blandes (ved gentagen opog nedpipettering eller hurtig vortex-blanding) og centrifugeres i mindst 3 sekunder ved 6800 x g. Undgå, at reagenserne danner skum. Eluater fra prøveklargøringen og alle komponenter af artus EBV QS-RGQkittet har vist sig at være stabile på instrumentet i mindst den tid, der normalt kræves til prøveoprensning for 96 prøver og analyseopsætning af 72 analyser, inklusive op til 30 minutters overførselstid fra QIAsymphony SP til QIAsymphony AS og op til 30 minutters overførselstid fra QIAsymphony AS til Rotor-Gene Q. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. 12 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

13 Ting, der skal gøres før start Klargør alle nødvendige blandinger. Klargør om nødvendigt alle blandinger, der indeholder bærer-rna (CARRIER) og interne kontroller, lige før start. Der findes flere informationer i den relevante anvendelsesbeskrivelse på Før proceduren startes, skal man sikre sig, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede. Hvirvl brønden med magnetpartiklerne kraftigt i mindst 3 minutter før første brug. Før reagensbeholderen (RC) isættes, fjernes dækslet fra brønden, der indeholder magnetpartiklerne, og enzymglassene åbnes. Sørg for, at enzym-racket er afbalanceret til stuetemperatur (15 25 C). Sørg for, at gennembrydningslåget (PL) placeres på reagensbeholderen (RC), og at låget til magnetpartikelbrønden er fjernet, eller, hvis der benyttes en delvist brugt reagensbeholder (RC), sørg for, at genbrugsforseglingsstrips er fjernet. Hvis prøverne er forsynet med stregkoder, vendes prøverne i rørholderen sådan, at stregkoderne vender mod stregkodelæseren i skuffen Sample (Prøve) i venstre side af QIAsymphony SP. Procedure Oprensning af viralt DNA på QIAsymphony SP 1. Luk alle skuffer og hætter på QIAsymphony SP/AS-instrumenterne. 2. Tænd for instrumenterne, og vent indtil skærmen Sample Preparation (Prøveklargøring) vises, og initieringsproceduren er færdig. Afbryderkontakten sidder i nederste venstre hjørne af QIAsymphony SP. 3. Log ind på instrumenterne. 4. Klargør følgende skuffer i overensstemmelse med den relevante anvendelsesbeskrivelse på Skuffen Waste (Affald). Udfør en indholdsscanning, når skuffen er klargjort. Skuffen Eluate (Eluat). Udfør en indholdsscanning, når skuffen er klargjort. Skuffen Reagents and Consumables (Reagenser og forbrugsartikler). Udfør en indholdsscanning, når skuffen er klargjort. Skuffen Sample artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/

14 5. Brug opsætningen Integrated run (Integreret kørsel) på QIAsymphony-berøringsskærmen til at indlæse de nødvendige oplysninger for hvert batch af prøver, der skal behandles. Vælg et analyseparametersæt til kørslen, og tildel det og det tilhørende ASbatch til prøverne. Der findes informationer om analyseparametersættet og den forvalgte elutionsmængde i den relevante anvendelsesbeskrivelse. Der findes flere informationer om integrerede kørsler på QIAsymphony SP/AS i instrumentbrugervejledningerne. 6. Kontroller ved opsætning af en integreret kørsel, at tildelingen af prøvelaboratorieudstyr, prøvetype (prøve, EC+ og EC ) og volumener er korrekt. Der findes informationer om de forbrugsartikler og komponenter, der skal fyldes i hver enkelt skuffe, i den relevante anvendelsesbeskrivelse. 7. Klik på knappen Ok, når der er angivet informationer om alle batches, for at afslutte opsætningen Integrated run. På oversigten for den integrerede kørsel ændres status for alle batches fra LOADED (PÅFYLDT) til QUEUED (I KØ). Så snart en batch er i kø, vises knappen Run. Tryk på knappen Run for at starte proceduren. Alle behandlingstrin er fuldt automatiserede. Påfyldning af QIAsymphony AS-skufferne til analyseopsætning 8. Åbn QIAsymphony AS-skufferne, når en integreret kørsel er sat i kø. De komponenter, der skal påfyldes, vises på berøringsskærmen. 9. Sørg altid for at gøre følgende, før den integrerede kørsel. Indsæt spidsskakten Kassér spidsaffaldsposen Indsæt en tom spidsaffaldspose 10. Definér og isæt analyse-rack(s). Analyse-rack(s), i for-kølet adapter(e), isættes på pladsen eller pladserne Assay (Analyse). Der findes flere informationer om analyse-racks i den relevante anvendelsesbeskrivelse på Kontrollér temperaturen på kølepladserne. Når de tilsigtede køletemperaturer er nået, vil den lille stjerne ved siden af hver enkelt plads være grøn. 12. Kombinér alle rør i EBV RG Master i et enkelt kit i ét rør. Bemærk: Viskøse reagenser kan være svære at håndtere med manuelle pipetter. Sørg for at overføre hele volumenet af Master i røret. 14 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

15 13. Fyld hvert reagensglas med den nødvendige mængde passende reagens i henhold til den fyldningsinformation, der er angivet i instrumentets software. Bemærk: Før hver brug skal alle reagenser tøs helt op, blandes (ved gentagen op- og nedpipettering eller hurtig vortex-blanding) og centrifugeres i mindst 3 sekunder ved 6800 x g. Undgå bobler og skum, da det kan medføre detekteringsfejl. Arbejd hurtigt, og hold PCRkomponenterne på is eller i køleblok før påfyldning. 14. Isæt reagens-racket, og placér reagensglassene uden låg i de korrekte positioner af for-kølede adaptere til reagenser i overensstemmelse med den relevante anvendelsesbeskrivelse. 15. Læg engangsfilterspidser i skufferne Eluate and Reagents og Assays efter det nødvendige antal af hver spidstype, der er angivet i den relevante anvendelsesbeskrivelse. 16. Luk skufferne Eluate and Reagents og Assays. 17. Når hver enkelt skuffe er lukket, trykkes på Scan for at starte indholdsscanningen for hver af skufferne. Ved indholdsscanningen kontrolleres pladserne, filterspidserne og spidsskakten samt korrekt påfyldning af specifikke reagensvolumener. Ret eventuelle fejl. Analyseopsætningen starter automatisk, når oprensningstrinnet på QIAsymphony SP er fuldført, og eluat-rackene er overført til QIAsymphony AS. 18. Når kørslen er færdig, trykkes på Remove på analyseopsætningsskærmen Overview. Åbn skuffen Assays og tag analyse-racket/ene ud. 19. Download resultat- og cyklusfiler. 20. Hvis der er konfigureret flere batches i en integreret kørsel på QIAsymphony AS, skal QIAsymphony AS-påfyldes igen startende ved trin Gå videre til Protokol: PCR på Rotor-Gene Q, side Gennemfør den regelmæssige vedligeholdelse af QIAsymphony AS under PCR-kørslen på Rotor-Gene Q eller senere. Da workflowet er en integreret funktion, rengøres alle instrumenter, når arbejdsgangen er afsluttet. Følg vedligeholdelsesvejledningen i Brugervejledningen til QIAsymphony SP/AS Generel beskrivelse (QIAsymphony SP/AS User Manual General Description). Sørg for at udføre vedligeholdelse jævnligt for at minimere risikoen for krydskontamination. artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/

16 Protokol: PCR på Rotor-Gene Q Vigtige anvisninger før start Brug tid på at blive fortrolig med Rotor-Gene Q, før protokollen startes. Se instrumentets brugervejledning. Til fortolkning af PCR-resultaterne kan Rotor-Gene AssayManager* bruges i stedet for Rotor-Gene Q-softwaren. Sørg for, at alle 4 kvantiteringsstandarder samt mindst en negativ kontrol (vand, PCR-kvalitet) er med i hver PCR-kørsel. For at generere en standardkurve bruges alle 4 kvantiteringsstander, der medfølger (EBV QS 1 4)for hver PCR-kørsel. Procedure 1. Luk PCR-rørene, og anbring dem i den 72 brøndes rotor på Rotor- Gene Q. Sørg for at overføre Rotor-Gene Q 4-strip-rør i den rigtige retning, så positionen viser køleadapter og rotor-match. Sørg for, at låseringen (tilbehør til Rotor-Gene-instrumentet) er placeret oven på rotoren for at forebygge utilsigtet åbning af rørene under kørslen. 2. Overfør cyklusfilen fra QIAsymphony AS til Rotor-Gene Q- computeren. 3. Opret en temperaturprofil til detektion af EBV DNA, og start kørslen i overensstemmelse med den relevante anvendelsesbeskrivelse på Der findes softwarespecifikke informationer om programmering af Rotor-Gene Q i den relevante protokolbeskrivelse Settings to run artus QS-RGQ Kits på * Rotor-Gene AssayManager planlægges at blive tilgængelig inden udgangen af artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

17 Fortolkning af resultater Der findes detaljerede informationer om fortolkning af resultater i den relevante anvendelsesbeskrivelse på Fejlfindingsvejledning Denne fejlfindingsguide kan være nyttig til at afhjælpe eventuelle problemer. Der findes desuden flere informationer på siden Frequently Asked Questions [Hyppigt stillede spørgsmål] hos vores tekniske supportcenter: Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøve- og analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden, eller besøg Generel håndtering Fejlmeddelelse vist på berøringsskærmen Kommentarer og forslag Hvis der vises en fejlmeddelelse under en protokolkørsel, henvises til de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumenterne. Præcipitat i reagensbeholderen med åbnet beholder i QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittet eller QIAsymphony DNA Mini-kittet a) Bufferfordampning For stærk fordampning kan medføre øget saltkoncentration eller nedsatte alkoholkoncentrationer i buffere. Kassér reagensbeholderen (RC). Sørg for at forsegle bufferbeholderne med en delvist brugt reagensbeholder (RC) med genbrugsforseglingsstrips, hvis de ikke bruges til oprensning. artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/

18 b) Opbevaring af reagensbeholder (RC) Kommentarer og forslag Opbevaring af reagensbeholder (RC) under 15 C kan medføre dannelse af præcipitater. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkubér i et vandbad* i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Sørg for at sætte brøndene ind på de rigtige pladser igen. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er genlukket med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i vandbad i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning. Lav ydelse af nukleinsyrer a) Magnetiske partikler blev ikke fuldstændigt resuspenderet Før proceduren startes, skal man sikre sig, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede. Hvirvles i mindst 3 minutter før brug. b) Nedfrosne prøver blev ikke opblandet korrekt efter optøning c) Bærer-RNA (CARRIER) ikke tilsat Optø frosne prøver med let omrystning for at sikre omhyggelig blanding. Rekonstituér bærer-rna (CARRIER) i Buffer AVE (AVE) eller ATE (ATE), og bland med den rette volumen af Buffer AVE (AVE) eller ATE (ATE) som beskrevet i den relevante anvendelsesbeskrivelse på Gentag oprensningsproceduren med nye prøver. d) Nedbrudte nukleinsyrer Prøverne blev opbevaret ukorrekt eller udsat for for mange frysnings/optøningscyklusser. Gentag oprensningsproceduren med nye prøver. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. 18 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

19 Kommentarer og forslag e) Ufuldstændig prøvelyse Kontrollér før brug, at Buffer QSL2 og QSB1 ikke indeholder præcipitater. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL1 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkubér i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er lukket igen med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* f) Tilstopning af pipettespids på grund af uopløseligt materiale Uopløseligt materiale blev ikke fjernet fra prøven før starten på QIAsymphony oprensningsproceduren. For at fjerne uopløseligt materiale ved virale applikationer centrifugeres prøven ved 3000 x g for 1 minut, og supernatanten overføres til et nyt prøveglas. QIAsymphony AS detekterer utilstrækkeligt Master Ikke alt Master overført til rør Kombinér alle rør i EBV RG Master i et enkelt kit i ét rør. Viskøse reagenser kan være svære at håndtere med manuelle pipetter. Sørg for at overføre hele volumenet af Master i røret. For viskøse reagenser anbefaler vi at aspirere en ekstra volumen på 5 %, når der anvendes manuelle pipetter (justér f.eks. pipetten til 840 µl til en 800 µl volumen). Fjern alternativt spidsen fra væsken efter langsom dispensering af væsken og en udblæsning ved målrørets væg, udløs pipettestemplet, og vent i yderligere 10 sekunder. Resterende væske løber ned ad spidsen og kan blæses ud ved at trykke på pippettestemplet en gang mere. Anvendelsen af filterspidser af PCR-kvalitet mærket som lav tilbageholdelse kan forbedre udbyttet af væske. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/

20 Kommentarer og forslag Intet signal ved positive kontroller (EBV RG QS 1 4) I fluorescenskanalen Cycling Green a) Den valgte fluorescenskanal for PCR-dataanalyse stemmer ikke overens med protokollen Ved dataanalyse vælges fluorescenskanalen Cycling Green for analytisk EBV PCR, og fluorescenskanalen Cycling Yellow for intern kontrol PCR. b) Ukorrekt programmering af temperaturprofilen for Rotor-Gene-instrument c) Ukorrekt konfiguration af PCR d) Opbevaringsbetingelserne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring og håndtering af reagenser, (side 8) e) artus EBV QS-RGQkittet er udløbet Sammenlign temperaturprofilen med protokollen. Se den relevante anvendelsesbeskrivelse på Sørg for, at analyseopsætningen er foretaget korrekt, og at det korrekte analyseparametersæt blev anvendt. Gentag om nødvendigt PCR. Se den relevante anvendelsesbeskrivelse på Kontrollér opbevaringsbetingelserne og udløbsdatoen (se kit-etiketten) for reagenserne, og brug om nødvendigt et nyt kit. Kontrollér opbevaringsbetingelserne og udløbsdatoen (se kit-etiketten) for reagenserne, og brug om nødvendigt et nyt kit. Svagt eller intet signal fra den interne kontrol af en negativ plasmaprøve underkastet oprensning med QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittet eller QIAsymphony DNA Mini-kittet i fluorescenskanalen Cycling Yellow og samtidigt fravær af signal i kanalen Cycling Green a) PCR-betingelserne stemmer ikke overens med protokollen Kontrollér PCR-betingelserne (se ovenfor), og gentag om nødvendigt PCR med korrigerede indstillinger. 20 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

21 b) PCR blev hæmmet Sørg for, at du bruger den godkendte isoleringsmetode (se Protokol: Opsætning af DNA-isolation og -analyse på QIAsymphony SP/AS side 12), og følg nøje vejledningen. c) DNA gik tabt under ekstraktionen d) Opbevaringsbetingelserne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring og håndtering af reagenser, (side 8) e) artus EBV QS-RGQkittet er udløbet Et fraværende signal fra den interne kontrol kan indikere tab af DNA under ekstraktion. Sørg for, at du bruger den godkendte isoleringsmetode (se Protokol: Opsætning af DNA-isolation og - analyse på QIAsymphony SP/AS side 12), og følg nøje vejledningen. Se også Lav ydelse af nukleinsyrer ovenfor. Kontrollér opbevaringsbetingelserne og udløbsdatoen (se kit-etiketten) for reagenserne, og brug om nødvendigt et nyt kit. Kontrollér opbevaringsbetingelserne og udløbsdatoen (se kit-etiketten) for reagenserne, og brug om nødvendigt et nyt kit. Signaler med de negative kontroller i fluorescenskanal Cycling Green af det analytiske PCR a) Der forekom kontamination under klargøring af PCR Gentag PCR med nye reagenser i replika. Luk om muligt PCR-rørene direkte efter tilsætning af den prøve, der skal testes. Sørg for, at arbejdsområdet og instrumenterne dekontamineres med jævne mellemrum. b) Der forekom kontamination under ekstraktion Gentag ekstraktionen og PCR af den prøve, der skal testes, med nye reagenser. Sørg for, at arbejdsområdet og instrumenterne dekontamineres med jævne mellemrum. artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/

22 Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af artus EBV QS-RGQ-kit efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Ansvarsbegrænsninger Alle reagenser må udelukkende anvendes til in vitro-diagnostik. Produktet må kun anvendes af personale, som er specielt instrueret og uddannet i in vitro-diagnostiske procedurer. Det er nødvendigt nøje at følge brugervejledningen for at opnå optimale PCRresultater. Bemærk nøje udløbsdatoer, der er trykt på æsken og etiketterne til alle komponenter. Brug aldrig for gamle komponenter. Selv om det er sjældent, kan mutationer i de stærkt konserverede områder af det virale genom, der dækkes af kittets primere og/eller probe, resultere i underkvantitering eller manglende evne til at detektere tilstedeværelsen af virusset i disse tilfælde. Analysedesignets gyldighed og ydeevne revideres med jævne mellemrum. Ydelsesegenskaber Se vedrørende ydelsesegenskaber for artus EBV QS-RGQ-kittet. 22 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

23 Referencer QIAGEN opretholder en stor, opdateret online-database over videnskabelige publikationer, der benytter QIAGENs produkter. Omfattende søgemuligheder gør det nemt at finde de artikler, der er brug for, enten ved en enkel søgning på nøgleord eller ved at specificere anvendelse, forskningsområde, titel, etc. En fuldstændig referenceliste kan fås ved at besøge QIAGENs referencedatabase online på eller kontakte QIAGENs tekniske service eller den lokale forhandler. Symboler <N> Indeholder tilstrækkelige reagenser til <N> reaktioner Holdbar indtil In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Katalognummer Lot-nummer Materialenummer Komponenter Indeholder Nummer Globalt varenummer Temperaturbegrænsning Producent Læs brugsvejledningen artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/

24 Forsigtig Kontaktoplysninger For teknisk bistand og flere informationer kan du besøge vores tekniske supportcenter på ringe på , eller du kan kontakte en af QIAGENs tekniske serviceafdelinger eller lokale forhandlere (se bagsiden, eller besøg 24 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

25 Bestillingsinformation Produkt Indhold Kat. nr. artus EBV QS-RGQ Kit (24) Til 24 reaktioner: Master, 4 kvantiteringsstandarder, intern kontrol, vand (PCR-kvalitet) QIAsymphony RGQ-system QIAsymphony RGQ, System QIAsymphony SP, QIAsymphony AS, Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM, nødvendigt tilbehør og forbrugsartikler, installation og uddannelse For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN kit-håndbog eller brugervejledning. QIAGEN kit-håndbøger og brugervejledninger kan findes på eller rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/

26 Denne side er med vilje tom 26 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog 10/2014

27 Ved købet af dette produkt erhverver brugeren tilladelse til at bruge det til udførelse af diagnostiske serviceydelser til human in vitro-diagnostik. Derved gives intet generelt patent eller nogen anden tilladelse af nogen art ud over denne specifikke ret til anvendelse. Varemærker: QIAGEN, QIAsymphony, artus, Rotor-Gene (QIAGEN Group). artus EBV QS-RGQ-kittet er et CE-mærket diagnostisk kit i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Ikke tilgængeligt i alle lande. Aftale om begrænset licens Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af artus EBV QS-RGQ-kittet accepterer følgende vilkår: 1. artus EBV QS-RGQ-kittet må kun bruges i overensstemmelse med artus EBV QS-RGQ-kit-håndbogen, og kun med de komponenter, der følger med kittet. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere komponenterne i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i artus EBV QS-RGQ-kit-håndbogen og yderligere protokoller, som er tilgængelige på 2. Ud over de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller brugen af det, ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Dette kit og dens komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, genoprettes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt, der kunne føre til, eller fremme handlinger, der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med kittet og/eller komponenterne deri. For opdaterede licensbetingelser henvises til QIAGEN, alle rettigheder forbeholdes.

28 Australia Austria Belgium Brazil Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong India Ireland Italy Japan Korea (South) Luxembourg Mexico The Netherlands Norway Singapore Sweden Switzerland UK USA DA Sample & Assay Technologies

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit oktober 2014 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit Version 1 96 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4569365 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version 1 192 Til in vitro-diagnostisk brug 937556 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden TYSKLAND R2 1103177DA Sample to Insight

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog)

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) August 2015 Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) 192 (cat. no. 937236) Version 1 96 (cat. no. 937255) Til in vitro-diagnostisk brug QIAsymphony DSP DNA Mini Kit QIAsymphony DSP DNA Midi Kit

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr. 4513263) 96 (katalognr. 4513265) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4513263, 4513265

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies Februar 2015 artus SARS RG RT-PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4511263) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med artus 3000 og med Rotor-Gene 3000 Version 1 4511263 1046936DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4509063, 4509065 1046924DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

artus EBV LC PCR Kit Håndbog

artus EBV LC PCR Kit Håndbog Marts 2015 artus EBV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4501063) 96 (katalog nr. 4501065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler Instrument version 1 4501063, 4501065 1046892DA

Læs mere

PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog

PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog Marts 2015 PyroMark Q24 Kontrol Oligo - Håndbog Version 1 Til installationskontrol af PyroMark Q24 MDx system. Til in vitro-diagnostisk brug 979303 1057421DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Håndbog til artus C. difficile QS-RGQ-kit

Håndbog til artus C. difficile QS-RGQ-kit Oktober 2013 Håndbog til artus C. difficile QS-RGQ-kit Version 1 72 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4572366 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus CMV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4503263) 96 (katalognr. 4503265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4503263, 4503265 1046908DA

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING

INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING Introduktion Tillykke med at have downloadet Interton appen. Interton appen er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og give dig mulighed for at få mere ud af dine Interton

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4506263) 96 (katalognr. 4506265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4506263, 4506265 1046920DA

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015 Side 1 Installationsvejledning ViTre til Mac Version 2.0, udgave 1, december 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere