Håndbog til artus HBV RG PCR-kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til artus HBV RG PCR-kit"

Transkript

1 December 2014 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr ) 96 (katalognr ) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter , DA TYSKLAND QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN Sample and Assay Technologies QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, som gør det muligt at isolere og detektere indholdet af enhver biologisk prøve. Vores avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nukleinsyre- og proteinanalyser mikrorna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyseteknologier Det er vores mål sætte Dem i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. Der findes flere oplysninger på

3

4 Indhold Kittet indeholder 6 Symbols 6 Opbevaring 7 Tilsigtet anvendelse 7 Begrænsninger af produktets anvendelse 7 Advarsler og forholdsregler 8 Kvalitetskontrol 8 Indledning 9 Princip 9 Patogeninformation 9 Ydelsesegenskaber 10 Udstyr og reagenser, der skal leveres af bruger 19 Vigtige bemærkninger 20 Almene forsigtighedsregler 20 Prøveindsamling, opbevaring og transport 20 DNA-isolering 21 Intern kontrol 22 Indstilling af tærsklen for PCR-analysen 23 Kvantitering 23 Protokol: PCR og dataanalyse 24 Fejlfindingsvejledning 33 Litteraturhenvisninger 36 Bestillingsinformation 37 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/2014 5

5 Kittet indeholder artus HBV RG PCR Kit (24) (96) Katalognr Antal reaktioner Blåt HBV RG/TM Master 2 x 12 reaktioner 8 x 12 reaktioner Rødt HBV RG/TM QS 1* (1 x 10 5 IU/μl) 200 μl 200 μl Rødt HBV RG/TM QS 2* (1 x 10 4 IU/μl) 200 μl 200 μl Rødt HBV RG/TM QS 3* (1 x 10 3 IU/μl) 200 μl 200 μl Rødt HBV RG/TM QS 4* (1 x 10 2 IU/μl) 200 μl 200 μl Rødt HBV RG/TM QS 5* (1 x 10 1 IU/μl) 200 μl 200 μl Grønt HBV RG/TM IC 1000 μl 2 x 1000 μl Hvidt Vand (PCR kvalitet) 1000 μl 1000 μl Håndbog 1 1 * Kvantiteringsstandard. Intern kontrol. Symbols <N> Indeholder tilstrækkelige reagenser til <N> tests Anvendes inden In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Katalognummer Lot-nummer Materialenummer Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/2014 6

6 Komponenter Indeholder Nummer GTIN Globalt varenummer Temperaturbegrænsning Producent Læs brugsvejledningen Vigtig bemærkning Opbevaring Komponenterne i artus HBV RG PCR-kittet skal opbevares ved 15 C til 30 C og er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Gentagne optøninger og genfrysninger (>2 x) bør undgås, da det kan reducere analysens følsomhed. Hvis reagenserne kun bruges forbigående, skal de fryses i alikvotter. Må ikke opbevares ved 2 8 C i mere end fem timer. Tilsigtet anvendelse artus HBV RG PCR-kittet er en in vitro-nukleinsyreamplifikationstest til kvantitering af hepatitis B-virus (HBV) DNA i humant plasma. Dette diagnostiske test-kit udnytter polymerasekædereaktionen (PCR) og er konfigureret til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter. Begrænsninger af produktets anvendelse Alle reagenser kan kun anvendes til in vitro-diagnostik. Produktet må kun anvendes af personale, som er specielt instrueret og uddannet i in vitro-diagnostiske procedurer. Det er nødvendigt nøje at følge brugervejledningen for at opnå optimale PCRresultater. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/2014 7

7 Bemærk nøje udløbsdatoerne, der er trykt på æsken og etiketterne til alle komponenter. Brug aldrig for gamle komponenter. Selv om det er sjældent, kan mutationer i de stærkt konserverede områder af det virale genom, der dækkes af kittets primere og/eller probe, resultere i underkvantitering eller manglende evne til at detektere tilstedeværelsen af virusset i disse tilfælde. Analysedesignets gyldighed og ydeevne revideres med jævne mellemrum. Advarsler og forholdsregler Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, éngangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i bekvemt og kompakt pdf-format på hvor sikkerhedsdatabladene til hvert QIAGEN -kit og hver kitkomponent kan læses og udskrives. Prøvepræparat- og analyseaffald bortskaffes ifølge de lokale sikkerhedsregler. Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af artus HBV RG PCR-kit efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/2014 8

8 Indledning artus HBV RG PCR-kitteter et brugsklart system til detektion af HBV-DNA ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) på Rotor-Gene Q-instrumenter. HBV RG/TM Master indeholder reagenser og enzymer til specifik amplifikation af en 134 bp region af HBV-genomet og til direkte detektion af det specifikke amplikon i fluorescenskanalen Cycling Green på Rotor-Gene Q eller Rotor- Gene 6000 eller Cycling A.FAM på Rotor-Gene Derudover indeholder artus HBV RG PCR-kittetet andet heterologt amplifikationssystem, som bruges til detektion af en eventuel PCR-inhibition. Denne detekteres som en intern kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Yellow på Rotor-Gene Q eller Rotor-Gene 6000 eller A.JOE på Rotor-Gene Detektionsgrænsen for den analytiske HBV-PCR (se Analysefølsomhed, side 10) bliver derved ikke reduceret. Der leveres eksterne positive kontroller (HBV RG/TM QS 1 5), der tillader bestemmelse af mængden af viralt DNA. For yderligere information, se Kvantitering, side 23. Princip Patogendetektion via polymerasekædereaktion (PCR) er baseret på amplifikation af specifikke områder a patogenets genom. Det amplificerede produkt detekteres i realtids-pcr via fluorescerende farver. Disse er i reglen knyttet til oligonucleotidprober, der bindes specifikt til det amplificerede produkt. Monitorering af fluorescensintensiteterne under PCR-kørslen (dvs. i realtid) muliggør detektion og kvantitering af det akkumulerede produkt, uden at man behøver genåbne reaktionsglassene efter PCR-kørslen.* Patogeninformation Hepatitis B virus (HBV) overføres hovedsageligt via blod eller blodprodukter. Men også seksuel, oral og perinatal infektion er mulig. Efter almindelige sygdomssymptomer som appetitløshed, opkastning og abdominalt besvær opstår der hos % af de inficerede feber, exanthemer (hududslæt) samt reumatoidt led- og muskelbesvær dage senere udvikler der sig ikterus, som kan være forbundet med pruritus. Fulminant hepatitis forekommer hos omkring 1 % af alle inficerede patienter og er hyppigt fatalt % af hepatitis B-patienter udvikler kronisk leverinflammation, der kan progrediere til levercirrose eller primært levercellkarcinom. * Mackay, I.M. (2004) Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 10, 190. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/2014 9

9 Ydelsesegenskaber Analysefølsomhed Til valideringen af artus HBV RG PCR-kittet blev både den analytiske detektionsgrænse og den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen (sensitivitetsgrænser) bestemt. Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen blev bestemt ved hjælp af HBV-positive kliniske prøver med hensyn til den benyttede oprensningsmetode. Derimod blev den analytiske detektionsgrænse determineret ved hjælp af en standard af en kendt koncentration, uden kliniske prøver og uafhængigt af oprensningsmetoden. Til bestemmelsen af den analytiske sensitivitet for artus HBV RG PCR-kittet blev der udarbejdet en fortyndingsrække af 10 til nominelt 0,0003 HBV IU/μl. Denne blev derefter analyseret ved hjælp af artus HBV RG PCR-kittet på Rotor- Gene-instrumenter. Undersøgelserne blev gennemført på tre forskellige dage med otte replikater. Resultaterne blev bestemt med en probitanalyse. Den analytiske detektionsgrænse for artus HBV RG PCR-kittet i kombination med Rotor-Gene 3000 er 0,02 IU/μl (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 0,02 IU/μl vil blive detekteret. Ækvivalens mellem Rotor-Gene 3000 og Rotor-Gene Q/6000 er vist på grundlag af tekniske specifikationer, som er bekræftet ved sammenligning af analyseydelse. Probitanalyser blev udført parallelt på begge systemer. Den analytiske detektionsgrænse på Rotor-Gene Q/6000 ligger inden for konfidensintervallet for Rotor-Gene Derfor kan artus HBV RG PCR-kittet anvendes til detektion af HBV-DNA på Rotor-Gene Q/6000 med tilsvarende sensitivitet. Den analytiske sensitivitet med hensyn til oprensningen (QIAamp DSP Virus-kit) af artus HBV RG PCR-kittet blev bestemt med en fortyndingsrække af 1st International HBV DNA Standard (WHO) fra 158 til nominelt 0,4 HBV IU/ml i kliniske plasmaprøver. Disse blev underkastet en DNA-oprensing med QIAamp DSP Virus Kit (ekstrationsvolumen: 0,5 ml, eleringsvolumen: 26 μl). Hver af de 7 fortyndinger blev analyseret med artus HBV RG PCR-kittet på 3 forskellige dage med hver 8 replikater. Resultaterne blev bestemt med en probitanalyse. En grafisk illustration af probitanalysen er vist i figur 1. Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen af artus HBV RG PCR-kittet i kombination med Rotor-Gene 3000 er 3,8 IU/ml (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 3,8 IE/ml vil blive detekteret. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

10 1.0 95% ~ 3.8 IU/ml (95%) Proportions log (dose) Figur 1. Probitanalyse: HBV (Rotor-Gene 3000). Analytisk sensitivitet med hensyn til oprensningen (QIAamp DSP Virus-kit, QIAGEN) for artus HBV RG PCR-kittet på Rotor-Gene Specificitet Specificiteten for artus HBV RG PCR-kittet sikres først og fremmest gennem udvalget af primere og prober samt ved valget af stringente reaktionsbetingelser. Primere og prober blev kontrolleret for mulige homologier med alle sekvenser, der er publiceret i genbanker, med sekvenssammenligningsanalyse. Detektérbarheden for alle relevante genotyper er således sikret ved en databasejustering og ved en PCR-kørsel på Rotor- Gene-instrumenter med følgende genotyper (se tabel 1). Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

11 Tabel 1. Testning af relevante genotypers specificitet Virus Genotype Kilde HBV (Cycling Green eller A.FAM) Intern kontrol (Cycling Yellow eller A. JOE)) HBV A (USA) Teragenix* + + HBV B (Indonesien) Teragenix + + HBV C (Indonesien) Teragenix + + HBV C (Venezuela) Teragenix + + HBV D (USA) Teragenix + + HBV E (Elfenbenskysten) Teragenix + + HBV F (Venezuela) Teragenix + + HBV G (USA) Teragenix + + HBV H (Nicaragua) Teragenix + + * Teragenix Corporation, Florida, USA. For yderligere specificitetstestning anvendtes HBV-stammer med kendte sekvensforskelle i pre-core området af HBV-genomet (HBV Pre-Core Mutant Panel, Teragenix, Florida, USA). Alle 9 pre-core mutant-stammer i dette panel kunne detekteres med artus HBV RG PCR-kittet. Desuden blev specificiteten valideret med 100 forskellige HBV-negative plasmaprøver. Disse genererede ikke nogen signaler med HBV-specifikke primerer og prober, som indgår i HBV RG/TM Master. En potentiel krydsreaktivitet i artus HBV RG PCR-kittet blev testet med den kontrolgruppe, der er angivet i tabel 2 (side 13). Ingen af de testede patogener har været reaktive. Der viste sig ingen krydsreaktiviteter ved blandede infektioner. Lineært område Det lineære område (analytisk måling) af artus HBV RG PCR-kittetblev bestemt ved at analysere en fortyndingsrække af HBV-kvantiteringsstandarder over et koncentrationsområde fra 1 x 10 8 IU/μl to 1 x 10-2 IU/μl. Fortyndingsrækken blev i forvejen kalibreret imod WHO 1st International HBV DNA Standard. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

12 Ethvert fortyndingstrin blev testet i replikater (n = 8 for koncentrationer 1 x 10 0 IU/μl, n = 16 for koncentrationer < 1 x 10 0 IU/μl) med artus HBV RG PCRkittet på Rotor-Gene-instrumenter. Tabel 2. Testning af kittets specificitet med potentielt krydsreaktive patogener Kontrolgruppe Humant herpesvirus 1 (Herpes-simplex-virus 1) Humant herpesvirus 2 (Herpes-simplex-virus 2) Humant herpesvirus 3 (Varizella-zoster-virus) Humant herpesvirus 4 (Epstein-Barr-virus) Humant herpesvirus 5 (Zytomegalovirus) HBV (Cycling Green eller Cycling A.FAM) Intern kontrol (Cycling Yellow eller A. JOE) Humant herpesvirus 6 + Humant immundefektvirus 1 + Hepatitis A-virus + Hepatitis C-virus + Parvovirus B19 + Gul feber virus + Human T-celleleukæmivirus type 1 og type 2 + Coxsackie virus B3 + Dengue virus Escherichia coli + Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

13 Det lineære område af artus HBV RG PCR-kittet blev bestemt til at dække koncentrationer fra 0,02 IU/μl til minimum 1 x 10 8 IU/μl (figur 2). Under antagelsen, at QIAamp DSP Virus-kittet benyttes til DNA-ekstraktion, kan artus HBV RG TM PCR-kittet omfatte et lineært område fra 1,1 IU/ml til minimum 4 x 10 9 IU/ml. log 10 estimated concentration (IU/μl) y = 0.995x R 2 = log 10 nominal concentration (IU/μl) -3 Figur 2. Det lineære område af artus HBV RG PCR-kittet. Beregning af det lineære område. Den lige linje blev bestemt ved en lineær regression af de beregnede log 10 - koncentrationer med de nominelle log 10 -koncentrationer. Formlen for regressionslinjen er medtaget i figuren. Præcision artus HBV RG PCR-kit-præcisionsdata tillader bestemmelse af analysens totale varians. Den totale varians består af variabilitet inden for analysen (variabiliteten af flere resultater af prøver med samme koncentration inden for et eksperiment), variabiliteten mellem prøverne (variabiliteten af flere resultater af analysen genereret på forskellige instrumenter af samme type af forskellige operatører inden for et laboratorium) og variabiliteten mellem batches (variabiliteten af flere resultater af analysen ved brug af forskellige batches). De opnåede data blev brugt til at bestemme standardafvigelsen, variansen og variationskoefficienten for den patogenspecifikke og den interne kontrol-pcr. Disse præcisionsdata blev bestemt for artus HBV RG PCR-kittet på baggrund af kvantiteringsstandarden med den laveste koncentration (QS 5; 10 IU/μl). Testningen blev foretaget med 8 replikater. Præcisionsdata blev beregnet på basis af C T -værdierne af amplifikationskurverne (C T : tærskelcyklus, se tabel 3, side 15). Desuden blev præcisionsdata for kvantitative resultater i IU/μl bestemt Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

14 ved hjælp af de tilsvarende C T -værdier (tabel 4). Baseret på disse resultater er den samlede statistiske spredning af enhver given prøve med den nævnte koncentration 1,29 % (C T ) eller 8,99 % (koncentration) og 1,87 % (C T ) for detektion af den interne kontrol. Disse værdier er baseret på den samlede mængde af alle enkelte værdier for de bestemte variabiliteter. Tabel 3. Præcisionsdata på basis af C T -værdierne Variabilitet inden for analysen: HBV RG/TM QS 5 Variabilitet inden for analysen: Intern kontrol Variabilitet mellem analyser: HBV RG/TM QS 5 Variabilitet mellem analyser: Intern kontrol Variabilitet mellem batches: HBV RG/TM QS 5 Variabilitet mellem batches: Intern kontrol Total varians: HBV RG/TM QS 5 Total varians: Intern kontrol Standardafvigelse Varians Variationskoefficient (%) 0,09 0,01 0,32 0,10 0,01 1,06 0,14 0,02 0,49 0,29 0,08 1,00 0,38 0,15 1,39 0,62 0,39 2,23 0,36 0,13 1,29 0,52 0,27 1,87 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

15 Tabel 4. Præcisionsdata på basis af de kvantitative resultater (i IU/μl) Variabilitet inden for analysen: HBV RG/TM QS 5 Variabilitet mellem analyser: HBV RG/TM QS 5 Variabilitet mellem batches: HBV RG/TM QS 5 Total varians: HBV RG/TM QS 5 Standardafvigelse Varians Variationskoefficient (%) 0,93 0,87 9,28 0,79 0,63 7,92 1,03 1,05 10,21 0,90 0,81 8,99 Robusthed Kontrol af robustheden bruges til bestemmelsen af den samlede udskillelsesrate for artus HBV RG PCR-kittet. For at verificere robustheden fik 100 HBV-negative plasmaprøver tilsat 0,05 IU/μl elueringsvolumen HBV-kontrol-DNA (cirka tre gange koncentrationen af den analytiske sensitivitetsgrænse). Efter oprensningen med QIAamp DSP Virus-kittet (se DNA-isolering, side 21) blev disse prøver analyseret med artus HBV RG PCR-kittet. Fejlraten for HBV udgjorde for alle prøver 0%. Robustheden af den interne kontrol blev yderligere kontrolleret gennem oprensning og analyse af 100 HBV negative plasmaprøver. Den samlede udskillelsesrate udgjorde 0%. Der blev ikke observeret nogen hæmninger. Dermed er robustheden for artus HBV RG PCRkittet 99 %. Reproducerbarhed Dataene for reproducerbarheden registreres for at kunne foretage en regelmæssig vurdering af effekten af artus HBV RG PCR-kittet samt for en Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

16 sammenligning med effekten af andre produkter. Disse data indhentes ved deltagelse i standardiserede præstationsprogrammer. Diagnostisk evaluering artus HBV RG PCR-kittet blev sammenlignet med COBAS TaqMan HBV Assay i et studie af to uafhængige testlaboratorier. Der blev undersøgt 287 retrospektive og prospektive plasmaprøver. HBV-DNA'et til test af artus HBV RG PCR-kittet blev isoleret ved hjælp af QIAamp DSP Virus-kittet, og analysen blev udført på Rotor-Gene instrumentet. Til sammenlignende test med COBAS TaqMan HBV Assay blev HBV-DNA isoleret ifølge producentens anvisninger i indlægssedlen. De resultater, der blev opnået med artus HBV RG PCR-kittet, blev sammenlignet med resultaterne af COBAS TaqMan HBV Assay. Til sammenligning med resultaterne fra COBAS TaqMan HBV Assay som referenceassay kunne der bestemmes en diagnostisk sensitivitet for artus HBV RG PCR-kittet på 100 % og en diagnostisk specificitet på 97 % for totaliteten af alle plasmaprøver. Resultaterne er gengivet i tabel 5. Tabel 5. Resultater af det sammenlignende valideringsstudie. COBAS TaqMan HBV Assay + Samlet artus HBV RG PCR-kit Yderligere test af de tre diskrepante prøver bekræftede resultaterne af artus HBV RG PCR-kittet. Det kan derfor antages, at diskrepansen er betinget af den højere sensitivitet af artus HBV RG PCR-kittet. Korrelationen af de kvantitative resultater af begge testsystemer blev analyseret ved hjælp af en lineær regression. Resultaterne af begge kit er vist til sammenligning i figur 3. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

17 Roche, HBV log 10 concentration (IU/ml) y = x R 2 = QIAGEN, HBV log 10 concentration (IU/ml) Figur 3. Sammenligning af COBAS TaqMan HBV Assay (Roche, HBV; med prøveoprensning med High Pure system) med artus HBV RG PCR-kittet (QIAGEN, HBV; med prøveoprensning med QIAamp DSP Virus-kittet). Korrelationen af de kvantitative resultater af begge testsystemer (tabel 5) blev analyseret ved hjælp af en lineær regression. Resultaterne fra begge kit er vist i et XY-diagram (spredningsdiagram) med log log-skala. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

18 Udstyr og reagenser, der skal leveres af bruger Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, éngangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør. DNA-isoleringskit (se DNA-isolering, side 21) Pipetter (justerbare)* Sterile pipettespidser med filtre Vortex-mixer* Bordcentrifuge* med rotor til 2 ml reagensglas Rotor-Gene Q- eller Rotor-Gene-instrument* med fluorescenskanaler til Cycling Green og Cycling Yellow eller med fluorescenskanaler til Cycling A.FAM og Cycling A.JOE Rotor-Gene Q softwareversion (Rotor-Gene 6000 softwareversion , , , Rotor-Gene 3000 softwareversion ) eller nyere Striprør og hætter, 0,1 ml til brug med 72-brøndsrotor (katalognr eller ) Alternativt: PCR-rør, 0,2 ml, til brug med 36-brøndsrotor (katalognr eller ) Køleblok (påfyldningsblok 72 x 0,1 ml rør, katalognr , eller påfyldningsblok 96 x 0,2 ml rør, katalognr ) * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres og kalibreres efter producentens anvisninger. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

19 Vigtige bemærkninger Almene forsigtighedsregler Brugeren skal altid være opmærksom på følgende: Brug sterile pipettespidser med filtre. Positivt materiale (prøver, positive kontroller, amplifikater) skal opbevares og oprenses adskilt fra de øvrige reagenser og tilsættes reaktionsblandingen i et separat rum. Optø alle komponenter grundigt ved stuetemperatur (15 25 C), før en analyse påbegyndes. Når komponenterne er optøet, blandes de (ved at pipettere op og ned flere gange eller med en pulsvortexblanding) og centrifugeres kort. Arbejd hurtigt, og hold PCR-komponenterne på is eller i køleblokken (72/96-brønds påfyldningsblok). Prøveindsamling, opbevaring og transport Alle prøver skal behandles som potentielt infektiøst materiale. Hidtil foreliggende data viser, at EDTA- eller citrat-plasma er de prøvematerialer, som er bedst egnet til detektion af HBV. Vi anbefaler derfor, at disse materialer anvendes med artus HBV RG PCR-kittet. Den interne validering af artus HBV RG PCR-kittet blev gennemført med EDTAplasma. Andre prøvematerialer er ikke valideret. De bedes udelukkende anvende det anbefalede DNA-isolerings-kit (se DNA-isolering, side 21). 'Ved brug af visse prøvematerialernskal specifikke vejledninger vedrørende indsamling, transport og opbevaring skal nøje overholdes. Prøveudtagning Enhver blodprøve forårsager en skade påblodkar (arterier, vener, kapillærer). Der bør kun anvendes uskadeligt og sterilt materiale. Til udtagning af blodprøver findes der egnede engangsmaterialer. Til venepunkturen må der ikke benyttes for fine kanyler. Udtagning af venøst blod skal ske i passende dele af albuebøjningen, underarmen eller håndryggen. Blod skal udtages med standard prøverør (rød hætte, Sarstedt eller tilsvarende rør fra anden producent). Der skal udtages et volumen på 5 10 ml EDTA blod. Rørene skal blandes højt oppe direkte efter prøveudtagningen (8 x, må ikke omrystes). Prøver fra hepariniserede personer må ikke anvendes (se Forstyrrende substanser, nedenfor). Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

20 Opbevaring af prøver Fuldblod skal separeres i plasma og cellulære komponenter ved centrifugering i 20 minutter ved x g inden for 6 timer. Det isolerede plasma skal overføres til sterile polypropylenrør. Analysens følsomhed kan reduceres, hvis prøverne rutinemæssigt fryses eller opbevares i længere tid. Virus-indkapslet DNA er stabilt i dage, hvis det opbevares ved 4 C, i uger hvis det opbevares ved 20 C, og endog i måneder og år, hvis det opbevares ved 70 C.* Transport af prøver Prøvemateriale skal principielt transporteres i en knusningssikker transportbeholder. Dermed kan en potentiel infektionsfare som følge af udlækkende prøvemateriale undgås. Prøverne skal transporteres efter de gyldige lokale og statslige forskrifter vedrørende transporten af sygdomsfremkaldende stoffer. Prøverne skal afsendes inden for 6 timer. Vi anbefaler ikke, at prøven opbevares på aftagelsesstedet. Det er muligt at sende prøverne med post i henhold til de lovbefalede vejledninger i transport af patogent materiale. Vi anbefaler, at prøven transporteres med kurer. Blodprøverne skal sendes på køl (2 8 C) og separeret plasma i dybfrossen tilstand ( 15 til 30 C). Forstyrrende substanser Forhøjede bilirubin- ( 15 mg/dl) og lipidværdier ( 800 mg/dl) såvel som hæmolytiske prøver påvirker ikke systemet. Heparin ( 10 IE/ml) påvirker PCR. Prøver, der er indsamlet i rør, der indeholder heparin som antikoagulant, bør ikke anvendes. Prøver fra hepariniserede patienter må heller ikke anvendes. DNA-isolering QIAamp DSP Virus-kittet (QIAGEN, kat. nr ) er valideret til viral DNAoprensning fra humant plasma til brug sammen med artus HBV RG PCR-kittet. Udfør den virale DNA-oprensning i henhold til anvisningerne i HÝndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit. * Arbeitskreis Blut, V17 ( ), Bundesgesundheitsblatt 11/1997, p International Air Transport Association (Den internationale lufttransport-sammenslutning) (IATA). Dangerous Goods Regulations (Regler vedrørende transport af farligt gods). Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

21 Anvendelsen af carrier-rna er af afgørende betydning for oprensningens effektivitet og dermed for DNA-/RNA-udbyttet. For at opnå en højere stabilitet af den i QIAamp DSP Virus Kit vedlagte carrier-rna bør angivelserne for rekonstruktion og opbevaring af carrier-rna i brugsanvisningen ( Preparing reagents and buffers ) følges. Den interne kontrol til artus HBV RG PCR-kittet kan bruges direkte i isoleringsproceduren (se Intern kontrol, nedenfor). Sørg for at medføre en negativ plasmaprøve i oprensningen. Signalet af den deri indeholdte interne kontrol er grundlaget for oprensningens vurdering. Intern kontrol Der vedlægges en intern kontrol (HBV RG/TM IC). Dette giver brugeren mulighed for både at kontrollere DNA-isoleringsproceduren og kontrollere for mulig PCR-hæmning. Til denne anvendelse tilsættes den interne kontrol i et forhold, der svarer til 0,1 μl pr. 1 μl elueringsvolumen til oprensningen. Ved brug af f.eks. QIAamp DSP Virus-kittet elueres DNA'et i 60 μl elueringsbuffer (AVE). Derfor bør 6 μl af den interne kontrol tilsættes initialt. Mængden af den anvendte interne kontrol er kun afhængig af elueringsvolumenet. Den interne kontrol og carrier-rna (se DNA-isolering, side 21) bør kun tilsættes blandingen af lysisbuffer og prøvemateriale eller direkte til lysisbufferen. Den interne kontrol må ikke direkte tilsættes prøvematerialet. Ved tilsætningen til lysisbufferen skal der sørges for, at blandingen af den interne kontrol og lysisbuffer/carrier-rna forberedes frisk og tilsættes med det samme (opbevaring af blandingen ved stuetemperatur eller i køleskabet kan allerede efter få timer føre til fravær af den interne kontrol og til en reduceret oprensningseffektivitet). Pipetter ikke den interne kontrol og carrier-rna direkte i prøvematerialet. For at kunne vurdere en oprensning som en succes skal C T -værdien af den interne kontrol af en negativ plasmaprøve, der er behandlet under oprensningen (QIAamp DSP Virus-kit), ligge ved C T = 29 3 (tærskel: 0,03) på Rotor-Gene Q-instrumenter. Den angivne spredning betinges af apparaternes og oprensningernes varians. En højere afvigelse tyder på problemer med oprensningen. I dette tilfælde skal denne kontrolleres og I givent tilfælde valideres igen. Hvis der skulle opstå yderligere spørgsmål eller problemer, kontakt da venligst QIAGENs tekniske service. Alternativt kan den interne kontrol anvendes udelukkende til kontrol af en mulig PCR-inhibition. Til denne anvendelse tilsættes den interne kontrol direkte til HBV RG/TM Master som beskrevet i trin 2b i protokollen (side 25). Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

22 Indstilling af tærsklen for PCR-analysen De optimale tærskelindstillinger for en given kombination af Rotor-Gene Q- instrumentet og artus RG PCR-kittet skal sættes empirisk ved at teste hver individuel kombination, eftersom det er en relativ værdi, afhængig af den generelle diagnostiske arbejdsgang. Som udgangspunkt kan tærsklen indstilles på en præliminær værdi på 0,04 til analysen af den første PCR-kørsel, men denne værdi skal finindstilles i en komparativ analyse af de næste kørsler af arbejdsgangen. Tærsklen skal indstilles manuelt lige over baggrundssignalet for de negative kontroller og negative prøver. Tærskelmiddelværdien, som beregnes ud fra disse eksperimenter, vil sandsynligvis fungere for de fleste kørsler, men brugeren skal alligevel gennemgå den genererede tærskelværdi med jævne mellemrum. Tærskelværdien vil sædvanligvis ligge i intervallet 0,03 0,05 og skal afrundes til højst tre decimaler. Kvantitering De vedlagte kvantiteringsstandarder (HBV RG/TM QS 1 5) behandles som en allerede oprenset prøve og anvendes i samme volumen (20 μl). For at generere en standardkurve på Rotor-Gene Q-instrumenter bør alle 5 kvantiteringsstandarder bruges og defineres i dialogboksen Edit Samples (Rediger prøver)som standarder med de specificerede koncentrationer (se instrumentets brugervejledning). Kvantiteringsstandarderne defineres som IU/μl.* Til omregning af værdierne, der blev udarbejdet på baggrund af standardkurven i IU/ml prøvemateriale, skal følgende formel anvendes: Resultat (IU/μl) x Elueringsvolumen (μl) Resultat (IU/ml) = Prøvevolumen (ml) Det initiale prøvevolumen skal altid indsættes i ovenstående formel. Det skal tages i betragtning, når prøvevolumen ændres før nukleinsyreekstraktionen (f.eks. reduktion af volumen ved centrifugering eller øgning af volumen ved at tilsætte det nødvendige volumen til isolationen). * Standarden er kalibreret ved hjælp af 1st International HBV-standarden (WHO). Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

23 Protokol: PCR og dataanalyse Vigtige anvisninger før start Før proceduren påbegyndes, bør Vigtige bemærkninger, side gennemlæses. Tag dig tid til at lære Rotor-Gene Q at kende, før du starter protokollen. Se brugervejledningen til instrumentet. Sørg for, at mindst en kvantiteringsstandard og en negativ kontrol (vand, PCR-kvalitet) er med i hver PCR-kørsel. For at generere en standardkurve bruges alle 5 kvantiteringsstander, der medfølger (HBV, RG/TM QS 1 5) for hver PCR-kørsel. Ting, der skal gøres før start Sørg for, at køleblokken (tilbehør til Rotor-Gene Q-instrumentet) er forkølet til 2 8 C. Alle reagenser skal, inden testen startes, optøs fuldstændigt ved stuetemperatur, blandes godt (gentagen pipettering eller kort vortexen) og centrifugeres kort. Procedure 1. Anbring det ønskede antal PCR-rør i køleblokkens adaptere. 2. Hvis De anvender den interne kontrol til at monitorere oprensningen af DNA og til at kontrollere en eventuel inhibition af PCR, følges trin 2a. Hvis De kun anvender den interne kontrol til at kontrollere en inhibition af PCR, følges trin 2b. 2a. Den interne kontrol er allerede tilsat oprensningen (se Intern kontrol, side 22). I dette tilfælde klargøres en Master Mix ifølge tabel 6. Tabel 6. Klargøring af Master Mix (intern kontrol anvendes til at monitorere DNA-oprensning og kontrollere for hæmning af PCR) Antal prøver 1 12 HBV RG/TM Master 30 μl 360 μl HBV RG/TM IC 0 μl for hver 0 μl* Totalt volumen 30 μl for hver 360 μl* Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

24 2b. Den interne kontrol skal tilsættes direkte til HBV RG/TM Master. I dette tilfælde klargøres en Master Mix ifølge tabel 7. Reaktionsblandingen indeholder typisk alle de komponenter, der skal anvendes til PCR, undtagen prøven. Tabel 7. Klargøring af Master Mix (intern kontrol anvendes kun til at kontrollere for hæmning af PCR) Antal prøver 1 12 HBV RG/TM Master 30 μl 360 μl HBV RG/TM IC 2 μl 24 μl Totalt volumen 32 μl* 384 μl* * Volumenforhøjelsen, som opstår på grund af den interne kontrol, er irrelevant. Sensitiviteten for detektionssystemet påvirkes ikke. 3. Pipettér 30 μl af Master Mix i hvert PCR-rør. Tilsæt derefter 20 μl af det eluerede prøve-dna (se tabel 8). Tilsvarende skal 20 μl af mindst en af kvantiteringsstandarderne (HBV RG/TM QS 1 5) anvendes som positiv kontrol og 20 μl vand (vand, PCR-kvalitet) som negativ kontrol. Tabel 8. Opsætning af PCR-reaktion Antal prøver 1 12 Master-blanding 30 μl for hver 30 μl* Prøve 20 μl for hver 20 μl* Totalt volumen 50 μl for hver 50 μl* 4. Luk PCR-rørene. Sørg for, at låseringen (tilbehør til Rotor-Geneinstrumentet) er placeret oven på rotoren for at forebygge utilsigtet åbning af rørene under kørslen. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

25 5. For detektion af HBV DNA oprettes en temperaturprofil i henhold til de følgende trin. Indstilling af generelle analyseparametre Figur 4, 5, 6 Indledende aktivering af hot-start enzymet Figur 7 Amplifikation af DNA'et Figur 8 Justering af fluorescenskanalens følsomhed Figur 9 Start af kørsel Figur 10 Alle specifikationer henviser til Rotor-Gene Q softwareversion (Rotor- Gene 6000 softwareversion , , , Rotor-Gene 3000 softwareversion ). Yderligere oplysninger om programmering af Rotor-Gene Q-instrumenter kan ses i instrumentets brugervejledning. I illustrationerne er disse ilustrationer indrammet med en fed, sort streg. Der er illustrationer til Rotor-Gene Q-instrumenter. Når der skal anvendes andre værdier til Rotor-Gene 3000, er forskellene beskrevet i teksten. 6. Åbn først dialogboksen New Run Wizard (Hjælp til ny kørsel) (Figur 4). Marker afkrydsningsfeltet Locking Ring Attached (Låsering påsat), og klik på Next (Næste). Figur 4. Dialogboksen New Run Wizard. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

26 7. Vælg 50 for PCR-reaktionsvolumen, og klik på Next (figur 5). Figur 5. Indstilling af generelle analyseparametre. 8. Klik på knappen Edit Profile (Regiger profil) i den næste dialogboks New Run Wizard (Figur 6) og programmer temperaturprofilen som vist i Figur 6-8). Figur 6. Redigering af profilen. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

27 Figur 7. Indledende aktivering af hot-start enzymet. Figur 8. Amplifikation af DNA'et. Bemærk, at softwaren på Rotor-Gene 3000 vil definere fluorescensfarver som FAM/Sybr, JOE. 9. Detektionsområdet for fluorescenskanalerne skal bestemmes i henhold til fluorescensintensiteterne i PCR-rørene. Klik på Gain- Optimisation (Gain-optimering) i dialogboksen New Run Wizard (se figur 6) for at åbne dialogboksen Auto-Gain Optimisation Setup (Opsætning af automatisk gain-optimering). Indstil Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

28 kalibreringstemperaturen til 55 for at matche amplifikationsprogrammets afhærdningstemperatur (Figur 9). Figur 9. Justering af fluorescenskanalens følsomhed. Bemærk, at softwaren på Rotor-Gene 3000 vil definere fluorescensfarver som FAM/Sybr og JOE. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

29 10. Gain-værdierne, der bestemmes af kanalkalibreringen, gemmes automatisk og angives i det sidste menuvindue i programmeringsproceduren (figur 10). Klik på Start Run (Start kørsel). Figur 10. Start kørslen. Bemærk, at softwaren på Rotor-Gene 3000 vil definere fluorescensfarver som FAM/Sybr og JOE. 11. Når kørslen er færdig, analyseres data. Følgende resultater (11a, 11b og 11c) er mulige. Eksempler på positive og negative PCR-reaktions er givet i Figur 11 og Figur a.Der er detekteret et signal i fluorescenskanalen Cycling Green. Analysens resultat er positivt: prøven indeholder HBV DNA. I så tilfælde er detektion af et signal i kanalen Cycling Yellow unødvendigt, idet høje initielle koncentrationer af HBV DNA (positivt signal i Cycling Green-kanalen) kan medføre reducedret eller manglende fluorescenssignal af den interne kontrol i Cycling Yellow-kanalen (konkurrence). Bemærk, at de relevante kanaler på Rotor-Gene 3000 er Cycling A.FAM for det positive signal og Cycling A.JOE for den interne kontrol. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

30 11b.Der er ikke detekteret noget signal i fluorescenskanalen Cycling Green. Samtidig vises et signal fra den interne kontrol i Cycling Yellow-kanalen. Intet HBV DNA kan detekteres i prøven.den kan betragtes som negativ. I tilfælde af en negativ HBV PCR udelukker det detekterede signal af den interne kontrol muligheden for PCR-hæmning. Bemærk, at de relevante kanaler på Rotor-Gene 3000 er Cycling A.JOE for den interne kontrol og intet signal for Cycling A.FAM. 11c.Intet signal detekteret i Cycling Green- eller Cycling Yellow-kanalen. Der kan ikke udledes noget resultat. Information vedrørende fejlkilder og deres løsning kan findes i Fejlfindingsvejledning, side 33. Bemærk, at de relevante kanaler på Rotor-Gene 3000 er Cycling A.FAM og Cycling A.JOE. Figur 11. Detektion af kvantiteringsstandarderne (HBV RG/TM QS 1 5) i fluorescenskanalen Cycling Green. NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol). Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

31 Figur 12. Detektion af den interne kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Yellow med samtidig amplifikation af kvantiteringsstandarderne (HBV RG/TM QS 1 5). NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol). Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

32 Fejlfindingsvejledning I denne fejlfindingsvejledning kan der findes brugbare henvisninger, som kan hjælpe ved løsningen af eventuelle problemer. Der findes desuden flere informationer på siden Frequently Asked Questions [Hyppigt stillede spørgsmål] hos vores tekniske supportcenter: Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøve- og analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden, eller besøg Kommentarer og forslag Intet signal ved positive kontroller (HBV RG/TM QS 1 5) i fluorescenskanal Cycling Green eller Cycling A.FAM a) Den valgte fluorescenskanal for PCR-dataanalyse stemmer ikke overens med protokollen b) Ukorrekt programmering af temperaturprofilen for Rotor-Gene-instrument c) Ukorrekt konfiguration af PCR d) Opbevaringsbetingels erne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring, (side 7) e) artus HBV RG PCR-kit er udløbet Ved dataanalyse vælges fluorescenskanalen Cycling Green eller Cycling A.FAM til analytisk HBV PCR og fluorescenskanalen Cycling Yellow eller Cycling A.JOE til den interne kontrol PCR. Sammenlign temperaturprofilen med protokollen. Se Protokol: PCR og dataanalyse, side 24. Kontrollér Deres arbejdstrin ved hjælp af pipetteringsskemaet, og gentag i givet fald PCR en. Se Protokol: PCR og dataanalyse, side 24. Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

33 Kommentarer og forslag Svagt eller intet signal fra den interne kontrol af en negativ plasmaprøve underkastet oprensning med QIAamp DSP Virus-kit (C T = 29 ± 3, tærskel, 0,03) i fluorescenskanalen Cycling Yellow eller Cycling A.JOE og samtidigt fravær af signal i kanalen Cycling Green eller Cycling A.FAM a) PCR-betingelserne stemmer ikke overens med protokollen b) PCR blev hæmmet c) DNA gik tabt under ekstraktionen d) Opbevaringsbetingels erne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring, (side 7) e) artus HBV RG PCR-kit er udløbet Kontroller PCR-betingelserne (se ovenfor), og gentag om nødvendigt PCR med korrigerede indstillinger. Sørg for, at De bruger den anbefalede isoleringsmetode og følger producentens vejledning nøje. Hvis den interne kontrol er tilsat til ekstraktionen, kan et manglende signal fra den interne kontrol være tegn på tab af DNA under ekstraktionen. Sørg for, at De bruger den anbefalede isoleringsmetode (se DNAisolering, side 21) og følger producentens vejledning nøje. Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Kontroller opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

34 Kommentarer og forslag Signaler med de negative kontroller i fluorescenskanalen Cycling Green eller Cycling A.FAM eller i den analytiske PCR a) Kontamination under klargøring af PCR Gentag PCR med de nye reagenser i replika. Luk om muligt PCR-rørene umiddelbart efter tilsætning af den prøve, der skal testes. Positiv-kontrollerne skal pipetteres til sidst. Sørg for, at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. b) Der forekom kontamination under ekstraktion Gentag ekstraktion og PCR for den prøve, der skal testes, med nye reagenser. Sørg for, at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

35 Litteraturhenvisninger QIAGEN vedligeholder en stor, ajourført onlinedatabase med videnskabelige publikationer, hvor QIAGENs produkter er anvendt. De avancerede søgefunktioner gør det muligt at finde de artikler, du har brug for, enten med en simpel nøgleordssøgning eller ved at angive applikation, forskningsområde, titel osv. En fuldstændig referenceliste kan fås ved at besøge QIAGENs referencedatabase online på eller kontakte QIAGENs tekniske service eller den lokale forhandler. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

36 Bestillingsinformation Produkt Indhold Kat. nr. artus HBV RG PCR Kit (24) artus HBV RG PCR Kit (96) Til 24 reaktioner: Master, 5 kvantiteringsstandarder, intern kontrol, vand (PCR-kvalitet) Til 96 reaktioner: Master, 5 kvantiteringsstandarder, intern kontrol, vand (PCR-kvalitet) QIAamp DSP Virus-kit til oprensning af virale nukleinsyrer fra humant plasma til in vitro-diagnostiske formål QIAamp DSP Virus Kit Til 50 klargøringer: QIAamp MinElute spin-spalter, buffere, reagenser, spalteekstendere og VacConnectors Rotor-Gene Q MDx til IVD-valideret PCR-analyse i realtid til klinisk anvendelse Rotor-Gene Q MDx 5plex System Rotor-Gene Q MDx 5plex Platform Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM System Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

37 Produkt Indhold Kat. nr. Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM Platform Rotor-Gene Q MDx 6plex System Rotor-Gene Q MDx 6plex Platform Rotor-Gene Q MDx 2plex System Rotor-Gene Q MDx 2plex Platform Rotor-Gene Q MDx 2plex HRM System Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler med 2 kanaler (grøn, gul), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 2 kanaler (grøn, gul) plus HRM-kanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 2 kanaler (grøn, gul) plus HRM-kanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

38 Produkt Indhold Kat. nr. Rotor-Gene Q MDx 2plex HRM Platform Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 2 kanaler (grøn, gul) plus HRM-kanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Rotor-Gene Q for enestående ydeevne i realtids-pcr Rotor-Gene Q 5plex System Rotor-Gene Q 5plex Platform Rotor-Gene Q 5plex HRM System Rotor-Gene Q 5plex HRM Platform Rotor-Gene Q 6plex System Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

39 Produkt Indhold Kat. nr. Rotor-Gene Q 6plex Platform Rotor-Gene Q 2plex System Rotor-Gene Q 2plex Platform Rotor-Gene Q 2plex HRM System Rotor-Gene Q 2plex HRM Platform Rotor-Gene Q-tilbehør Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes Loading Block 96 x 0.2 ml Tubes Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler med 2 kanaler (grøn, gul), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 2 kanaler (grøn, gul) plus HRM-kanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 2 kanaler (grøn, gul) plus HRM-kanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 2 kanaler (grøn, gul) plus HRM-kanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Aluminiumsblok til manuel opsætning af reaktion med en etkanalspipette i 72 x 0,1 ml rør Aluminiumsblok til manuel opsætning af reaktion i et standard 8 x 12-array med 96 x 0,2 ml rør Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

40 Produkt Indhold Kat. nr. Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250) Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (2500) PCR Tubes, 0.2 ml (1000) PCR Tubes, 0.2 ml (10000) 250 strips a 4 rør og hætter til 1000 reaktioner 10 x 250 strips a 4 rør óg høtter til reaktioner 1000 tyndvæggede rør til 1000 reaktioner 10 x 1000 tyndvæggede rør til 1000 reaktioner For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kit-håndbog eller -brugervejledning. QIAGEN kit-håndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. Håndbog til artus HBV RG PCR-kit 12/

41

42 Ved købet af dette produkt erhverver brugeren tilladelse til at bruge det til udførelse af diagnostiske serviceydelser til human in vitro-diagnostik. Derved gives intet generelt patent eller nogen anden tilladelse af nogen art ud over denne specifikke brugsret. Varemærker: QIAGEN, QIAamp, artus, MinElute, Rotor-Gene (QIAGEN Group); COBAS, TaqMan (Roche Group); FAM, JOE, SYBR (Life Technologies Corporation). artus HBV RG PCR-kittet og QIAamp DSP Virus-kittet er CE-mærkede diagnostiske kit i overensstemmelse med EU's direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 98/79/EØF. Ikke tilgængeligt i alle lande. Aftale om begrænset licens Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af artus HBV RG PCR-kittet accepterer følgende vilkår: 1. Artus HBV RG PCR-kittet mý kun bruges i overensstemmelse med artus HBV RG PCR-kit-hÝndbogen, og kun med de komponenter, der følger med kittet. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere komponenterne i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i artus HBV RG PCR-kit-hÝndbogen og yderligere protokoller, som er tilgængelige på 2. Ud over de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller brugen af det ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Dette kit og dets komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, gendannes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt, der kunne føre til, eller fremme, handlinger, der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med kittet og/eller komponenterne deri. For opdaterede licensbetingelser henvises der til QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.

43 Australia Orders Fax Technical Austria Orders Fax Technical Belgium Orders Fax Technical Brazil Orders Fax Technical Canada Orders Fax Technical 800-DNA-PREP ( ) China Orders Fax Technical Denmark Orders Fax Technical Finland Orders Fax Technical France Orders Fax Technical Offers Germany Orders Fax Technical Hong Kong Orders Fax Technical Ireland Orders Fax Technical Italy Orders Fax Technical Japan Telephone Fax Technical Korea (South) Orders Fax Technical Luxembourg Orders Fax Technical Mexico Orders Fax Technical The Netherlands Orders Fax Technical Norway Orders Fax Technical Singapore Orders Fax Technical Spain Orders Fax Technical Sweden Orders Fax Technical Switzerland Orders Fax Technical UK Orders Fax Technical USA Orders Fax Technical 800-DNA-PREP ( ) Sample & Assay Technologies

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus CMV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4503263) 96 (katalognr. 4503265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4503263, 4503265 1046908DA

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr. 4513263) 96 (katalognr. 4513265) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4513263, 4513265

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4551063) 96 (katalog nr. 4551065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 instrument Marts 2015 version

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4509063, 4509065 1046924DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

artus EBV LC PCR Kit Håndbog

artus EBV LC PCR Kit Håndbog Marts 2015 artus EBV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4501063) 96 (katalog nr. 4501065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler Instrument version 1 4501063, 4501065 1046892DA

Læs mere

artus VZV LC PCR Kit Håndbog

artus VZV LC PCR Kit Håndbog artus VZV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4502063) 96 (katalog nr. 4502065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Januar 2007 version

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S)

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) Send Digitalt. Elementerne i Send Digitalt vinduet 1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) 2. Tjek kan anvendes til at kontrollere, om der kan sendes

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter

INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter INSTALLATIONSGUIDE ConnectLine telefon-adapter FORMÅLET MED DENNE GUIDE LÆS DETTE FØRST Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon-adapter og en fastnettelefon, skal adapteren

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER BRUGSANVISNING SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN ULTIMATE SLOWJUICER Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.... 02 Advarsel.... 03 Apparatets dele.... 05 Sådan samles juiceren.... 07 Tips vedr. betjening... 09 Tips vedr. ingredienser...

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift Veteranbanebekendtgørelsen 9. maj 2011 3 Vejledning om ikke Forord Forord Generelt Bekendtgørelsen kan ses under Lovstof på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL ISOREADER. Ver. 04 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! ISOREADER 981 002 701 Ver. 04 03-10-2013 Indholdsfortegnelse 1 Funktion og forbindelse... 4 2 Hvad betyder de enkelte lys/ lamper... 5 3 Læs øremærke (transponder)... 6 4

Læs mere

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies Februar 2015 artus SARS RG RT-PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4511263) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med artus 3000 og med Rotor-Gene 3000 Version 1 4511263 1046936DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Betjeningsvejledning. Applikationssite

Betjeningsvejledning. Applikationssite Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Bemærkninger... 3 Applikationssidens egenskaber...4 Før du går

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Appendiks 2: Analyse af en elevs testforløb i 4. og 6. klasse I de nationale test baseres resultaterne på et ret begrænset antal opgaver (normalt 15-25 items pr. profilområde 1 ). Hensynet ved design af

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

IndFak Kontrakt manual

IndFak Kontrakt manual IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 501-49 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD CONSET MODEL: 01-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

CD-DIRECT Eksport til MS-Office

CD-DIRECT Eksport til MS-Office CD-DIRECT Eksport til MS-Office Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport fra CD-DIRECT... 4 2.1 Angivelse af filformat...4 2.2 Valg af datafelter... 5 2.3 Angivelse af filnavn samt

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh121-mat/b-04062012 Mandag den 4. juni 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

TDC Wallboard Basis. Brugervejledning

TDC Wallboard Basis. Brugervejledning TDC Wallboard Basis Brugervejledning Marts 2015 Indholdsfortegnelse Forord...3 Webadresser...3 Terminologi...3 Inden du går i gang...3 Systemkrav...3 Sådan logger du på TDC Wallboard Basis...4 Sådan virker

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Den bedste dåse, en optimeringsopgave

Den bedste dåse, en optimeringsopgave bksp-20-15e Side 1 af 7 Den bedste dåse, en optimeringsopgave Mange praktiske anvendelser af matematik drejer sig om at optimere en variabel ved at vælge en passende kombination af andre variable. Det

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning DA GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du spørge

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

SDB. MySQL Installation Guide

SDB. MySQL Installation Guide SDB MySQL Installation Guide MERE 2003 D. 05 July, 2003 Installation af MySQL databasen Introduktion...2 Krav for at installere MySQL...2 Installationen...3 Udpak zip filen...3 Start Installationen...3

Læs mere

Modul 5: Test for én stikprøve

Modul 5: Test for én stikprøve Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 5: Test for én stikprøve 5.1 Test for middelværdi................................. 1 5.1.1 t-fordelingen.................................

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Indhold Adgang og opstart... 2 Registrering af opgave... 3 Registrering af opgave med fysisk prøve... 3 Registrering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. E-bøger Vejledning (version 2.3)

Indholdsfortegnelse. E-bøger Vejledning (version 2.3) Indholdsfortegnelse Grundlæggende om lån af e-bøger hos CFU... 2 Søg og book e-bøger i mitcfu... 3 Søg e-bogstitler... 4 Brug filter... 5 E-bogs ikonet... 6 Bestil materialet... 7 Booking-kurv (indkøbsposen)...

Læs mere

Grafteori, Kirsten Rosenkilde, september 2007 1. Grafteori

Grafteori, Kirsten Rosenkilde, september 2007 1. Grafteori Grafteori, Kirsten Rosenkilde, september 007 1 1 Grafteori Grafteori Dette er en kort introduktion til de vigtigste begreber i grafteori samt eksempler på opgavetyper inden for emnet. 1.1 Definition af

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden

Analyseforskrift. Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden Analyseforskrift Bestemmelse af hangriselugt i svinespæk med kolbemetoden 20. september 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne forskrift beskriver, hvorledes påvisning af hangriselugt i svinespæk

Læs mere

Den ultimative sindsro

Den ultimative sindsro Den ultimative sindsro Philips' udendørs belysning - Standard Garantiordning 1 Standard Garantiordning Udendørs belysning er en af samfundets vigtigste investeringer i infrastrukturen. Ikke kun er udendørs

Læs mere

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik Januar 2015 artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4552163) 96 (katalog nr. 4552165) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection

Læs mere

Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning

Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning Streglaser PLS FT90 Betjeningsvejledning 1. EGENSKABER - 2 - 2. SIKKERHEDSMÆRKATER NB: REGULERINGER, JUSTERINGER ELLER PROCEDURER SOM IKKE ER BESKREVET I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING KAN GIVE STRÅLEFARE.

Læs mere

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 pia@schiermer.dk

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 pia@schiermer.dk Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Amtscentrene 2 Bloggen er et online medie for både de store og de små, høje og lave, lange og brede. Bloggen er for alle på nettet også de andre. En blog, også kaldet

Læs mere

Android mobil app manual Version 170516

Android mobil app manual Version 170516 Android mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på Google Play... 2 Gå ind på Mobil app en... 3 Indstillinger... 3 Telefonnummer... 4 Favorit udgående id... 4

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

Hypotese test. Repetition fra sidst Hypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type 2 fejl Signifikansniveau

Hypotese test. Repetition fra sidst Hypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type 2 fejl Signifikansniveau ypotese test Repetition fra sidst ypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type fejl Signifikansniveau Konfidens intervaller Et konfidens interval er et interval, der estimerer

Læs mere

% &'(& )*+% &'(,!+$-*

% &'(& )*+% &'(,!+$-* !!"#$ % &'(& )*+% &'(,!+$-*.!!"#$ /0 12 /2. 0 3 4 % &'( +% + % &'(& 5 +26 7, 0/126.. 89$ 8.+3+ ) :);+ /012/2.2'-3 3: "#

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 501-11, 3 - BEN BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før

Læs mere

Validering af en analysemetode

Validering af en analysemetode Validering af en analysemetode Der henvises til: ICH Guideline Q2(R1, Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology. Indledning Alle større laboratorier, i f.ex. industrien har fuldstændig

Læs mere

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af.

Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. DIN VEJ TIL MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING INDLEDNING Denne vejledning henvender sig til katalogadministratoren, og er en guide der gennemgår hvilke elementer en titel består af. Kursets 3 dele: 1. Titlen

Læs mere

FORTROLIGHEDSERKLÆRING BABYSITTERMATCH

FORTROLIGHEDSERKLÆRING BABYSITTERMATCH FORTROLIGHEDSERKLÆRING BABYSITTERMATCH Babysittermatch tager dit privatliv meget alvorligt, og vil behandle og bruge oplysninger om dig på en sikker måde. For at sikre dit privatliv, vil Babysittermatch

Læs mere

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold - EW-7438RPn Air - CD med lyninstallationsguide på flere sprog og brugerhåndbog - Lyninstallationsguide

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012

Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 Inspektion af Statsfængslet i Ringe den 15. maj 2012 OPFØLGNING Dok.nr. 12/01219-30/PLS 2/8 Indholdsfortegnelse Ad 2.5. Telefonbokse... 3 Ad 2.6. Gårdhaver... 4 Ad 3.2.1. Forholdet mellem kvindelige og

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere