NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere"

Transkript

1 NOTAT FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere

2 Indledning Mål Målet for gruppens arbejde er at Ledernes og medarbejdernes kompetencer skal styrkes så de er rustet til at understøtte de løsninger, der fremsættes i forbindelse med FFF. Opgave Projektgruppen skal - udarbejde en plan for, hvordan skolens medarbejdere og ledere får styrket deres kompetencer, så de er rustet til at understøtte de løsninger, der fremsættes i forbindelse med FFF Den enkelte medarbejder: I Frederikssund kommunes personalepolitik er 9 værdier fremhævet. Tre af dem: Dygtighed, engagement og samarbejde er knyttet til den enkelte medarbejder. I vores gruppe har vi valgt ud fra kommisoriet at stille skarpt på især dygtighed. I personalepolitikken er Dygtighed beskrevet således: Vi har en stor frihed til at vælge mellem mange forskellige måder at løse opgaven på, og vi stiller krav til hinanden om, at vi også tænker over, hvordan vi løser den enkelte konkrete opgave bedst muligt. Vores fokus på opgaven stiller krav til os om at være åbne overfor nytænkning. Vi er derfor opmærksomme på og villige til at arbejde med ny ideer. Ligesom vi også har mod på at kaste os ud i ting, som vi ikke har prøvet før. I professionsidealet for Danmarks Lærerforening er der ligeledes en meget stor opmærksomhed på det at blive dygtigere: Citater: Læreren vil bruge sin metodefrihed professionelt i undervisningen og vil såvel alene som sammen med sine kolleger påtage sig det konkrete ansvar for undervisningens indhold og form Idet grundlaget for lærerens undervisning væsentligt er dennes egen reflekterende erfaring med egen undervisning og læreren aldrig kan forlade sig på rutiner, men bestandig må udøve dømmekraft og evne til omstilling og fornyelse, vil læreren løbende udvikle sin faglighed og lærerpersonlighed. Der er altså i lærerkredse en stor forståelse for og et stort ønske om at udvikle lærernes arbejde. Vi har undersøgt, om der fandtes tilsvarende udmeldinger fra FOA og BUPL, men det findes desværre ikke. Der skal i Folkeskolen især fokuseres på de to største medarbejdergrupper lærerne og pædagogerne. Der er i FFF kommisorierne især fokuseret på undervisningen, hvilket medfører, at lærernes kompetencer skal udvikles. Men pædagogerne indgår i et tæt samarbejde med lærerne i indskolingen og må derfor også medregnes som de medarbejderes, der skal udvikles for at forny folkeskolen. Det er derfor nødvendigt at løfte medarbejderne i klub, SFO og skole. 2/5

3 Analyse Nyere forskning viser, at selv om lærere har 3-4 års seminarieuddannelse og deltager på kurser igennem deres virke som lærere, underviser de alt for ofte på den måde, som de selv er blevet undervist. Indholdet i undervisningen har ændret sig over tid, måske mest ved hjælp af fremsynede lærebogsforfattere, som har ændret indhold i forhold til nye læreplaner sidst med Fælles mål Der har været fremført mange forsøg på at ændre lærernes metodik, f.eks. gruppearbejde, processkrivning, logbøger, forskellige læsestrategier bare for at nævne nogle eksempler. Lærernes videreuddannelse i disse emner har hovedsaligt været baseret på enkeltmandskurser. Derudover har der været benyttet fælles lærerkurser for et fagudvalg, for en hel skole og kurser. Enkelte kommuner har også prøvet startskud for et nyt projekt ved at samle alle kommunes lærere til et fælles oplæg. I Frederikssund kommune er senest LP-modellen blevet indført i skole og SFO. Dette blev igangsat med et fælles oplæg for lærere og pædagoger og derefter et projekt, hvor medarbejderne var sat sammen i teams. Dette e- mailprojekt havde PPR ansvaret for at følge til dørs ved at give tilbagemeldinger på medarbejdernes opgaver og efterfølgende vejlede lærere og pædagoger i forhold til metoden. Derudover udnævntes en koordinator på hver skole. Det er et overvejende indtryk på skolerne, at LP-uddannelserne har ændret medarbejdernes syn på eleverne til at være mere systemisk orienteret. Da nyere forskning viser, at hverken oplæg, kurser eller projekter flytter medarbejdernes metoder, men at coaching i selve situationen er vejen frem, hælder vi til den overbevisning at LP-modellens succes skyldes den vedvarende opfølgning fra PPR, koordinatorer og ledelser overfor de teams, som arbejder med metoden. Flere FFF-grupper peger på at kompetenceudviklingen skal ske i fællesskaber. Der skal derfor etableres faggrupper formet efter emnets område, som kan fastholde fokus på udviklingen. Disse grupper skal serviceres af kolleger udnævnt til vejledere på skolen/institutionen, som igen har mulighed for at sparre med hinanden i et kommunalt fællesskab. Denne struktur er kendt i Frederikssund, for eksempel indenfor AKT-området og læse-området. Kompetenceudviklingen ville blive yderligere styrket ved, at den i højere grad blev suppleret af sidemandsoplæring og coaching i selve situationen, hvor medarbejderne interagerer med eleverne. Dette kaldes også praksisnær læring. 3/5

4 Lederne: Ifølge personalepolitikken er ledernes opgaver: Formulering af mål og udvikling af organisationen i forhold til omverdenen og i forhold til det indre liv (Strategisk ledelse) Selve faget bag arbejdspladsens opgave (Faglig ledelse) Medarbejdernes trivsel og udvikling (Personaleledelse) Styre og holde orden i eget hus (Administrativ ledelse I Kodeks for god skoleledelse nævnes under punkt 5: Lederen skal sikre kvaliteten i skolens lærings- omsorgs- og dannelsesproscesser, hvilket hun blandt andet gør ved at den faglige viden anvendes udvikles og forankres i institutionen. Lederen skal sikre kvaliteten i udvikling og ledelse af skolens personale. Dette gøres ved at udvikle medarbejdernes kompetencer og kvalifikatioener, samt kommunikere krav og forventninger klart ud til personalet og følge op på medarbejdernes handlinger. Folkeskolernes ledelser er sammensat af teams, som har et fælles ansvar for udviklingen af skole og SFO. Klubbernes ledelse er også sammensat af mellemledere sammen med den fælles klubleder i Frederikssund. Alle disse ledelser tilhører den store skoleledergruppe, som mindst 4 gange om året er på uddannelse/kurser sammen. Det er vigtigt at ledelserne i både skoler/sfo er /klubber har et fælles mål f.eks i forhold til inclusion og der er også andre områder i de 8 gruppers arbejde, som går på tværs af udviklingen af medarbejderne. Lederne i Frederikssund har et udmærket værktøj til at udvikle skolerne/institutionerne udviklingsplanerne. For at udvikle områder på skolerne/sfo erne/klubberne er det nødvendigt at analysere den aktuelle status på området. Således at områderne bliver udviklet derudfra. Dette indgår i udviklingsplanerne. Endelig kræver arbejdet med udviklingsplanerne, at de evalueres. Teamsamtaler og medarbejderudviklingssamtaler bør også gennemsyres af de områder som skolerne/sfo erne/klubberne beskæftiger sig med. Lederne har hvert år deltaget i møder om udfærdigelsen af udviklingsplanen og eftersom den er en dynamisk størrelse anbefales de, at disse møder fortsætter. Derudover kan ledelserne styrkes ved at målrette internater og temadage til at indeholde oplæg og arbejde i ledelsesteams om strategi- og implementeringsmodeller. Det er vigtigt at arbejdet i FFF vidensdeles i den store skoleledergruppe. 4/5

5 Anbefalinger Vi har gennemlæst alle gruppers kompetenceprofiler og der er tre kompetencer, som er gengangere i beskrivelserne: Klasseledelse Relationskompetence Didaktisk kompetence (Dansk Clearingshouse 2008) Derudover går tre temaer også igen: Praksisnær læring Evaluering Refleksion Det er vigtigt at alt arbejde skole, SFO og klub har sit udgangspunkt i et dannelsesideal som betyder at vi skal: Give barnet mulighed for i mødet med en større og anderledes verden at gøre sig personlighedsdannende erfaringer Opøve børnenes viden og nysgerrighed Styrke det fællesskabsopbyggende, det identitetsskabende og den kritiske stillingtagen Der er også flere fagspecifikke udmeldinger, som mestring af de nødvendige IT-færdigheder, differentiere forældresamarbejdet, samt inklusionskompetence hos ressourcepersoner og andet. Iværksættelse af nationalt og globalt medborgerskab som indsatsområde skole SFO og klub. Det anbefales derfor, at styregruppen melder ud, hvilke områder, som er tvungne og hvilke områder som er mulige at implementere på skoler/sfo er/klubber i frivillig rækkefølge. Dette bør meldes ud i foråret 2013, således de oblitagoriske områder kan tages med i det kommende års planlægning. F.eks kan de elevfrie dage i uge 32 benyttes til kurser. Diskussionspunkter: Ressourcer til uddannelse af ledelse og medarbejdere Skal der være konsulenter/vejledere på fag eller er det de grundlæggende kompetencer for alle lærere, der skal fokuseres på eller begge dele? Hvis vi eksempelvis skal fokusere på praksisnær læring, skal skolerne så selv lave en organisationsudviklingsplan på selvvalgte specifikke områder? Hvor lang er tidshorisonten for uddannelsesplanen af ledelser og medarbejdere? Kan internatet i november i år bruges til, at grupperne arbejder videre med en implementeringsstrategi for deres eget område? 5/5

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund

FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund PROJEKTBESKRIVELSE FFF Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund red. 15.06.2011 Indhold Indhold... 1 Projektgruppeguide... 3 Kommissorium 1: Styrkelse af almenområdet & inklusion. 6 Kommissorium 2: It/Digitalisering...

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere