Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst."

Transkript

1 Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement, 2. maj 2011 afdelingsnavn - værdier, kompetenceudvikling, redskaber og ressourcepersoner

2 Baggrund for inkluderende skoler Salamancaerklæringen fra 1994 Alle børn har en grundlæggende ret til uddannelse, og børn med særlige uddannelsesmæssige behov skal have adgang til almindelige skoler, som skal kunne imødekomme deres behov.

3 Kommunens værdigrundlag I Børne- og ungepolitikken fremhæves det mangfoldige fællesskab som et vigtigt grundlag for børnenes læring, trivsel og udvikling. I det mangfoldige fællesskab lærer børn af I det mangfoldige fællesskab lærer børn af at være sammen med børn, der er anderledes end dem selv. Det styrker deres sociale kompetencer og evne til at udøve empati, tolerance og forståelse for hinanden.

4 Omfanget af øget inklusion? Det første nationale mål for inklusion: Minimum 96% af alle elever skal være inkluderet i almenskolen i 2015

5 Status Frederikssund Kommune 2013 I inklusionsprocenten for den enkelte skole indgår ikke tal for socioøkonomiske indeks for skoledistriktet.

6 Fokus på inkluderende læringsmiljøer Tallene giver en idé om omfanget Der er ikke nogen kommunal plan om at flytte børn fra specialskoler til almenskoler skolerne vurderer i samarbejde med forældre Inklusion af flere elever skal ske gradvist ved Inklusion af flere elever skal ske gradvist ved at arbejde med inkluderende læringsmiljøer, herunder evt. særlige forløb/gruppeordninger på de enkelte skoler.

7 Hvornår er elever inkluderet? eleverne er til stede størstedelen af tiden i almenklassen eleverne deltager ligeværdigt i faglige og sociale fællesskaber eleverne opnår viden og kompetencer både fagligt og socialt gennem passende udfordringer side

8 Hvad er inklusion? - En dynamisk og vedvarende proces, der handler om at skabe inkluderende læringsmiljøer - Et gensidigt samspil mellem skole, medarbejdere, elever og forældre

9 Fælles ansvar og opgave for alle Alle skal være med og se inklusion som en fælles opgave Skolens medarbejdere Skolens ledelse Børn Andre fagprofessionelle (PPR, Familieafdeling, sundhedsplejersker mv.) Den inkluderende skole et inkluderende miljø Forældre Forvaltning Lokalsamfundet Politikere

10 Hvad viser forskningen? Faktorer som har stor betydning for inkluderende læringsmiljøer: Et fælles værdigrundlag på skolen der skaber retning i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer Tydelige målsætninger og klar struktur i alle tiltag der har til formål at fremme inkluderende læringsmiljøer En anerkendende og ressourceorienteret tilgang til eleverne Tydelig klasseledelse Gode relationer mellem lærer-elev og eleverne imellem Tydelige mål for den enkelte elevs læring og for undervisningen Gode muligheder for som lærer eller pædagog at udvikle sin praksis gennem adgang til ressourcepersoner Et anerkendende, differentieret og ligeværdigt skole-hjem samarbejde Et velfungerende teamsamarbejde, herunder lærerpædagogsamarbejdet

11 Handleplan for elever der får støtte Det anbefales at der udarbejdes handleplan for elever der har behov for særlig indsats som minimum de der får specialundervisning i 12 lektioner eller mere om ugen. Handleplanen er et supplement til elevplanen Planen skal styrke arbejdet med mål, indsatser og evaluering for at sikre elevens udvikling og læring fagligt, personligt og socialt I tilknytning til handleplanen skal der være minimum 3 årlige møder med alle relevante aktører Bl.a. LP-analyse, faglige tests og PPV bruges som grundlag

12 Klasseledelse med fokus på adfærdsledelse Indikatorer der peges på i forskningen: Læreren er til stede i klassen i god tid før lektion starter Der er tydeligt markerede begyndelser på lektionerne og tydeligt markerede afslutninger Rutinerne er grundigt indarbejdede Disposition og læringsmål for undervisningen fremgår på tavlen Læreren kommunikerer forventninger tydeligt, og sikrer at eleverne kender, forstår og kan leve op til forventningerne. Læreren fokuserer på forventet adfærd frem for ikke ønsket adfærd Der er arbejdsro i timen Læreren er opmærksom på, at alle elever er aktive i læringen

13 Relationskompetence Indikatorer der peges på i forskningen: Læreren har øjenkontakt med alle elever i løbet af lektionen (bordene stilles så Læreren hurtigt kan få øjenkontakt med alle) Læreren viser interesse, anerkendelse og engagement overfor alle elever, så alle elever oplever sig set, hørt og forstået. Læreren roser og giver anerkendelse for det eleven kan Læreren sikrer at eleverne får mulighed for at indfri forventningerne og få mestringsoplevelser som er vigtige for, at eleven føler sig anerkendt og bekræftet Læreren er bevidst om den sociale medlæring i klassen, når han/hun kommunikerer til enkelte elever åbent for alle i klassen, så alle elever oplever sig ligeværdige Læreren er bevidst om sin rolle som det gode eksempel

14 Arbejdet med læringsmål Indikatorer der peges på i forskningen: Læringsmål er styrende for tilrettelæggelse og gennemførelse af elevernes læring og benyttes i såvel længere som kortere læringsforløb Læringsmålene bliver gjort tydelige for eleverne (evt. synliggjort i klassen) under hele forløbet men særligt i begyndelsen og slutningen af et forløb. Eleverne kan fortælle, hvad de er i gang med at lære, hvis de bliver spurgt om det (fx af ledelsen ved klassebesøg) Eleverne kender egne læringsmål og involveres i, hvordan målene skal nås. Eleverne tager aktivt stilling til, hvorvidt de opsatte mål er nået. Lærerne fastholder læringsmål for hele klassen i klassens årsplan og læringsmål for den enkelte elev i elevplanen. I teamsamarbejdet taler lærerne med hinanden om, hvad eleverne skal lære i stedet for hvad eleverne skal lave.

15 Kompetenceudvikling Forskning i kompetenceudvikling på skoleområdet viser, at det er afgørende at det sker gennem praksisnær læring for at forandre praksis. Praksisnær læring: At træne kompetencerne Praksisnær læring: At træne kompetencerne mange gange, få feedback og bliver coachet i den praksis man udøver.

16 Effekt af kompetenceudvikling (Joyce and Showers, 2002) 95%

17 Adgang til ressourcepersoner FFF inklusionsgruppen anbefaler at: Der er god adgang til ressourcepersoner, der kan støtte lærerteamet indenfor eksempelvis: Faglige vanskeligheder, især læsning og matematik Indlæringsvanskeligheder Adfærds- og trivselsproblematikker (AKT) Familieproblematikker Sprog, tale- og kommunikationsvanskeligheder Sanseintegration, finmotorik og grovmotorik

18 Brug af ressourcepersoner FFF inklusionsgruppen anbefaler at: Ressourcepersonerne bliver brugt som en støtte i udviklingen af lærere og pædagogers praksis ved hjælp af forløb med vejledning, coaching, aktionslæring mv. Medarbejderne selv på sigt udvikler de nødvendige kompetencer eller får den viden, der er nødvendig for at kunne håndtere den udfordring, de står overfor. Ressourcepersoner kan give målrettet støtte til enkelte elever i en periode hvis det er nødvendigt.

19 Ressourcepersoner på skolen Interne AKT-vejleder Læsevejleder Specialkoordinator DSA vejleder Matematikvejleder SSP-lærer Eksterne Forebyggelseskonsulent (udskolingsskoler) PPR-psykolog

20 Ressourcepersoner i kommunen AKT-konsulent, PPR Support fra Gyldenstenskolen - ADHD og autismespektrumforstyrrelser Support fra Gyldenstenskolen - den udadgående funktion Support fra Gyldenstenskolen de utrolige år (forebyggelse i 0. klasse) Læsekonsulent, PPR Supportordning fra Videnscenteret Læseobservation Supportordning fra Videnscenteret LIT-kurser (læsning og it) Supportordning fra Videnscenteret KITO-kurser (kompenserende IT i overbygningen) Supportordning fra Videnscenteret Kurser og netværk for lærere Tale/hørekonsulent og tale/hørelærere, PPR Tosprogskonsulenter, PCF Matematikkonsulent, PPR Ergoterapeutkonsulent, PPR

21 Ressourcer i andre FFF-grupper Øvrige projektgrupper i Folkeskolens Fornyelse Frederikssund kan bruges til inspirationsoplæg, deltagelse i møder mv. Skole-hjem samarbejde Skolens resultater og evalueringskultur Klar til ungdomsuddannelse Afdelingsdifferentieret didaktik Dannelse og medborgerskab IT og digitalisering Se kontaktoplysninger på

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere