KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND"

Transkript

1 KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 18. januar 2011 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Til stede Flemming Baagø Hanne Pigonska Hardy Granhøj Lena Holm Jensen Peter Jacobsen Thure Dan Petersen Troels Christensen Susanne Docherty Poul Knopp Damkjær Emrah Tuncer Jørgen Topsøe Jensen Inge BergHansen Henrik Hvidesten Jan Jakobsen Anders Nielsen Jane Hald Brian Ahlquist Eva Ormstrup Bentsen Marius Byriel

2 Fraværende Christian Plank Steen Egede Jensen Gert Jørgensen Anita Skjoldager Ingelise Hansen Lars Lindskov Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 1

3 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 3 Åbent møde Meddelelser fra sekretariatet for Kulturregion Midt og Vestsjælland Nyt fra kommunerne Oplæg vedrørende kulturarv og identitet... 9 Åbent møde Sager til behandling Kulturgruppen ekskursion Da Danmark blev til projekt til kulturaftale Fortsættelse af Kulturgruppens udviklingspulje ? Fagråd Kulturaftale Evt Samlet bilagsliste... i Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 2

4 Underskriftsark Flemming Baagø Hanne Pigonska Hardy Granhøj Lena Holm Jensen Peter Jacobsen Thure Dan Petersen Troels Christensen Susanne Docherty Poul Knopp Damkjær Emrah Tuncer Jørgen Topsøe Jensen Inge BergHansen Christian Plank Steen Egede Jensen Henrik Hvidesten Jan Jakobsen Anders Nielsen Gert Jørgensen Anita Skjoldager Jane Hald Brian Ahlquist Eva Ormstrup Bentsen Ingelise Hansen Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 3

5 Lars Lindskov Marius Byriel Protokolfører: Dato: Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 4

6 Åbent møde 1. Meddelelser fra sekretariatet for Kulturregion Midt og Vestsjælland Sag Dok Initialer: AAL Åbent Økonomioversigt 2 nye medlemmer i Kulturgruppen Bilag Økonomioversigt pr. 5. januar 2011 Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Roskilde har lavet omkonstituering, hvorefter det er byrådsmedlemmer, der er udpeget til Kulturgruppen. Til efterretning. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 5

7 2. Nyt fra kommunerne Sag Dok Initialer: AAL Åbent Holbæk: Kalundborg: Lejre: Odsherred: Ringsted: Roskilde: Slagelse: Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 6

8 Sorø: Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Holbæk: Ny Kultur og Fritidspolitik sendes i høring Kalundborg: Kulturpakker for skoleelever Partnerskabsaftale med DGI Ny museumsleder Projekt bevægelseshus i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden Udvikling af biblioteksområdet (1 mio. kr. i budgettet til formålet) Lejre: Revision af Kultur Fritidspolitik Odsherred: Dialogmøder (Folkeoplysningsudvalget er nedlagt) Projekt Kultur for ældre Orientering om overvejelser vedrørende Odsherred Kunstmuseum Ringsted: Kulturaftalen er godkendt, men Sundhedsaspekt ønskes inddraget Roskilde: Kulturpolitik og Fritidspolitik som 2 adskilte politikker Biblioteker skal være mødested for den øvrige kultur Grønlandsfestival i april 2011 (31 institutioner deltager) VM i handicapcykling Genforhandling af aftale med Åben dans Slagelse: De 3 købstæder har hver deres tilbagevendende aktivitet Fæstningens 400 års jubilæum Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 7

9 Troels Christensen orienterede om samråd i forbindelse med kommende Folkeoplysningslov Sorø: Fokus på elite og talentudvikling indenfor idræt Biblioteksafdelingen i Stenlille er lukket. Flytning af biblioteket i Dianalund til det tidligere rådhus (Brugerstyret Kulturhus) Kunstmuseet genåbner ca. 1. juli 2011 efter udvidelse og renovering. Forøgelse af driftstilskuddet Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 8

10 3. Oplæg vedrørende kulturarv og identitet Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Museumsdirektør Kirsten Henriksen, Historiens Hus Museum, vil fortælle om kulturarv og identitet. Oplægget er en udvidet version af det oplæg Kirsten Henriksen holdt på Kragerup Gods den 26. november Kirsten Henriksen vil relatere oplægget til, hvordan man på et museum arbejder med Middelalderen som særligt indsatsområde og perspektivere emnet i forhold til Kulturregionens projekt Da Danmark blev til. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Til orientering. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 9

11 Åbent møde Sager til behandling 4. Kulturgruppen ekskursion Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagens opståen Kulturgruppen har planlagt ekskursion til Sønderjylland og de fleste, der har meldt tilbage kan den april Foreløbigt program for ekskursionen til Kulturregion Sønderjylland: Museumsorganisation Teater Møllen (egnsteatrets udfordringer/perspektiver) Samarbejde over grænsen (Sønderjylland, Slesvig, Flensborg) Skaterprojekt i byrummet (ikke organiseret aktivitet) besøg i Flensborg Talentudvikling Udvikling af kulturel intelligens hos børn og unge FolkBaltica.de nordisk og baltisk folkemusik i nyfortolkning v/unge musikere Dialog med politikere (Danske/tyske kulturudvalg) Overnatning: Hotel des Nordens Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Til efterretning. Program udsendes. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 10

12 5. Da Danmark blev til projekt til kulturaftale Sag Dok Initialer: EVO Åbent Sagens opståen Projektgruppen for projekt Da Danmark blev til fremsender den 11. november 2010 et revideret projektskema, projektbeskrivelse og finansieringsplan, samt en konkret ansøgning til ansættelse af projektkoordinator, medhenblik på opstart af projektet s opstart i Sagsfremstilling Projektet Da Danmark blev til er udviklet på baggrund af en Idé fra inspirationskonferencen i januar Lejre og Ringsted kommuner, blev valgt som tovholdere. Kulturgruppen bevilligede den 8. december 2009 kr til en projektkonsulent, der har udviklet projektet til den vedhæftede projektbeskrivelse. Der henvises til projektbeskrivelsen vedrørende indhold og organisation. Projektet blev præsenteret til orientering for Kulturgruppen den 15. juni På den baggrund er projektet blevet drøftet i den administrative følgegruppe, og finansieringsplan og tidsplan revideret. Den er som følger: Budget Kr Kr Kr Kr Kulturregion Midt og Vestsjælland Region Sjælland Kulturministeriet Fonde og Spons EU I alt Sekretariatet for Kulturaftalen, har efter modtagelse af vedhæftede projektbeskrivelse, stillet uddybende spørgsmål vedrørende bl.a. forholdet mellem markedsføring og kulturudvikling, Turistsektorens økonomiske involvering, samarbejdspartnernes rolle samt konkretisering af handlinger. Der henvises til vedhæftede bilag for de konkrete spørgsmål og projektgruppens svar. Projektgruppen ønsker at starte projektet op i december 2010, og har sendt en konkret ansøgning på kr til brug for ansættelse af en projektkoordinator. Ansættelsen omfatter 30 timer pr. uge fra den 1. december 2010 og frem til foråret Arbejdsopgaverne vil ifølge ansøgningen være: At etablerer og vedligeholde forbindelserne og udarbejde samarbejdskontrakter mellem kulturregionens kulturinstitutioner, kommunerne, turistorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne Udarbejde konkrete beskrivelser af de kommende aktiviteter, samt tidsplan Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 11

13 Påbegynder profileringen af Kulturregion Midt og Vestsjælland som et område, der er innovativt i forhold til samarbejder mellem kultur, turisme og uddannelse, med udgangspunkt i den kommende satsning på vikingetiden /middelalderen Planlægger netværksarrangementer, hvor kulturregionens kulturinstitutioner og turistorganisationer samarbejder. Det gælder f.eks. videndelingsmøder mellem faggrupper fra alle deltagende aktører Den administrative følgegruppe har på møde den 1. december 2010 drøftet projektet. Den administrative følgegruppe anbefaler: At projektet principgodkendes under forudsætning af, at den øvrige finansiering kan tilvejebringes At projektet forelægges for Kulturministeriet som et projekt i den nye kulturaftale Den administrative følgegruppe bemærker, at budgettet skal revideres, med henblik på at afsætte midler til konkret kulturel indholdsudvikling i forbindelse med realisering af projektets målsætninger. Den administrative følgegruppe anbefaler, at der indledes et forpligtende samarbejde med turistsektoren, med henblik på medfinansiering af markedsføringsudgifter. Den administrative følgegruppe finder det vigtigt, at der udarbejdes en handleplan for aktiviteter og målsætninger, herunder indholdsudviklingen i projektet og anbefaler, at der i 2010 afsættes midler til en projektmedarbejder til, at forestå dette konkretiserings arbejde. Den administrative følgegruppe anbefaler, at Kulturgruppen drøfter Kulturregionens økonomiske medvirken til projektets realisering. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Udtalelser og høring Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen træffer beslutning om: At Kulturgruppen principgodkender projektet til den ny kulturaftale At Kulturgruppen drøfter Kulturregionens økonomiske medvirken til projektets realisering At der i projektets budget afsættes midler til indholdsudvikling At der tilvejebringes en konkret handleplan for projektets dele At der bevilliges kr til ansættelse af projektmedarbejder Bilag Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 12

14 Projektbeskrivelse m revideret tidsplan samt finiansieringsplan.pdf Ansøgning om økonomiske tilskud til Projektopstart..doc Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 8. december 2010 Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø Fraværende: Christian Plank, Inge BergHansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen, Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen Indstillingen blev tiltrådt, idet Kulturgruppen ønsker et nyt budgetoplæg. Sagen genoptages Sekretariatet har mandag den 10. januar 2011 afholdt møde med projektgruppen. Indhold og budget blev drøftet. Det blev aftalt, at indholdsudvikling, herunder: vidensgenerering, oplevelsesudvikling samt formidling bliver opprioriteret i projektet, og dermed også i budgettet. Turismesektor inddrages i finansieringen af markedsføringsdelen. Projektgruppen fremsender et nyt budgetoplæg til godkendelse i Kulturgruppen samt en revideret projektbeskrivelse. Revideret projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag. Bilag Endelig projektbeskrivelse.pdf Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Til efterretning. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 13

15 6. Fortsættelse af Kulturgruppens udviklingspulje ? Sag Dok Initialer: EVO Åbent Sagens opståen I Kulturaftalen har Kulturgruppen rådet over en udviklingspulje Kulturgruppens frie midler. Disse er blevet uddelt til projekter m.m. efter politisk beslutning på baggrund af ansøgning og opfyldelse af de fastlagte kriterier. De frie midler er blevet tilvejebragt via ikke udbetalte tilskud fra den 4årige overgangsordning, undladelse af prisfremskrivning af tilskud fra den 4årige overgangsordning i perioden , samt midler fra den tidligere kulturaftale. Kulturaftalen har såvel finansieringsmæssigt som indholdsmæssigt et andet grundlag. Derfor fremsender sekretariatet et diskussionsoplæg til drøftelse i den administrative følgegruppe og herefter til beslutning i Kulturgruppen. Den Administrative følgegruppe har drøftet oplægget på møde den 11. januar Sagsfremstilling Oplægget omhandler følgende problemstilling: Skal der forsat være en udviklingspulje? Hvis ja, af hvilken størrelse, med hvilket formål og til uddeling efter hvilke kriterier? Eller Skal kulturgruppen i stedet fordele kulturaftalens økonomi mellem indsatsområderne øremærket til godkendte projekter? Eller En kombination at disse to modeller? Kulturaftalens økonomi sammensættes på følgende måde: kr. 3,00 pr. indbygger fra kommunerne: ca. kr. 1,2 mio. samt kr. 1,1 mio. fra 3 tidligere tilskud fra overgangsordningen. Kulturgruppen vil således pr. år have ca. kr. 2,3 mio. til rådighed. Her af har Kulturgruppen på møde den 13. oktober besluttet at kr disponeres til drift af sekretariat. Kulturgruppen har derefter kr mio. årligt i aftaleperioden. Der kan forventes et engangsbeløb på ca. kr. 3,0 mio. overført fra Kulturaftalen til Kulturaftalen fordelt på 4 år (kr pr. år) giver dette i alt ca. kr. 2,85 mio. pr. år Oplægget til Kulturaftale er centreret om 4 større indsatsområder med tilknyttede mål. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 14

16 Kulturgruppen har pr. december 2010 principgodkendt 3 projekter til forhandling med Kulturministeriet. Såfremt disse realiseres som beskrevet beløber kulturgruppens støtte sig til ca. kr pr. år. Der er sat en projektudviklingsproces i gang blandt kulturaktørerne i Kulturregionen, med henblik på opfyldelse af Kulturaftalens indsatsområder og mål. Realisering af disse projekter kræver Kulturregionens medfinansiering, hvorfor det derfor er nødvendigt, at der øremærkes midler til disse projekter. Denne medfinansiering kendes ikke pt. Dette betyder, at der ikke umiddelbart, vil være økonomi til en udviklingspulje af en stor størrelse. Desuden er der med den nye kulturaftales struktur udtrykt en intension om, at de fælles Kulturregionale projekter, skal have en volumen og en kvalitet, der er større end en enkelt kommune kan magte. Således må mindre projekter henvises til kommunal evt. mellemkommunal finansiering. Desuden er intentionen, at fælles kulturregionale projekter, skal have relevans for fællesskabet og ikke blot for aktørerne eller for en enkelt Kommune. Såfremt man ønsker en udviklingspulje finder Den administrative følgegruppe det vigtigt: At puljen målrettes projekter, der matcher kulturaftalens temaer At ansøgere henvender sig til fagrådene At der udarbejdes nye kriterier for tildeling af støtte, med henblik på at kvalitetssikre de projekter der støttes Følgende kriterier foreslås: At temaet kultur for alle er det grundlæggende udgangspunkt At det opfylder indsatsområde i kulturaftalen At der ikke gives til enkeltpersoner At fagrådene inddrages i vurdering af projekterne At der maximalt givet 50 % af det samlede budget som støtte At der er anden offentlig støtte til projektet At projektet initierer tværgående kommunalt samarbejde i projektudviklingsfasen At minimum tre af kommunerne i Kulturregionen er involveret At projektet beskriver relevansen for borgerne i Kulturregionen Den administrative følgegruppe har på møde den 11. januar 2011 drøftet sagen. Den administrative følgegruppe har følgende bemærkninger: En udviklingspulje kan sikre dynamik og udvikling gennem aftaleperioden og giver mulighed for at støtte projekter /initiativer og samarbejder, der opstår undervejs i aftaleperioden. Det blev påpeget, at er vigtigt, at fagrådene inddrages i vurderinger af ansøgninger til udviklingspuljen, samt at projekter, der støttes ligger i direkte forlængelse af kulturaftalens temaer og indsatsområder. Desuden betones vigtigheden i at reelle samarbejder på tværs af kommunerne støtte således, at der skabes sammenhæng i Kulturindsatsen. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 15

17 Udviklingspuljen størrelse kan beløbe sig på kr Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Udtalelser og høring Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe fremsender sagen til drøftelse i kulturgruppen. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Der udarbejdes nyt oplæg på baggrund af drøftelsen. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 16

18 7. Fagråd Kulturaftale Sag Dok Initialer: EVO Åbent Sagens opståen Kulturgruppen inviterede den 19. maj 2010 formænd og næstformænd fra Kulturregionens fagråd til dialogmøde, om fagrådenes rolle i en fremtidig Kulturaftale, og om erfaringerne fra fagrådsarbejdet i den gældende Kulturaftale. Alle fagråd gav udtryk for et ønske om at fortsætte fagrådsarbejdet, og der blev lagt vægt på, at man gerne ville arbejde sammen på tværs af fagrådene. Fagrådene udtrykte behov for en revision af deres kommissorium med vægt på rollen som faglig rådgiver, inspirator og på tværgående samarbejde mellem rådene. Der blev givet udtryk for et ønske om tættere dialog med Kulturgruppen. Kulturgruppen besluttede på baggrund af dialogmødet at bibeholde fagråd inden for billedkunst, musik, teater og museer. Kulturgruppen besluttede endvidere at etablere et biblioteksfagråd, og at indskrive det nuværende Børnekulturnetværk som et fagråd i den kommende Kulturaftale. Det blev besluttet, at fagrådene fortsat ikke er bevilligende. Med baggrund i dette, fremsender sekretariatet forslag vedrørende fagrådenes sammensætning og kommissorium til drøftelse i den administrative følgegruppe. Den administrative følgegruppe har drøftet oplægget på møde den 11. januar 2011 og fremsender det efter tilretning til godkendelse i kulturgruppen. Sagsfremstilling I Kulturaftalen er fagrådene sammensat af repræsentanter fra henholdsvis kulturinstitutioner, udøvende kunstnere og foreninger. Fagrådenes nuværende kommissorier knytter sig her til de mål og resultatkrav, der blev indskrevet i den foregående aftale. For information om fagrådenes nuværende sammensætning og kommissorium henvises til En udvidelse af antallet af fagråd, samt ønske om revision af kommissorium giver mulighed for, at ændre disse i den kommende kulturaftale. I udkastet til den nye aftale fremgår det, at fagrådene udarbejder et kommissorium, der godkendes i Kulturgruppen. Sekretariatet foreslår, at fagrådenes kommissorium beskriver følgende punkter: Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 17

19 Elementer til Kommissorium for fagråd Fagrådet er et rådgivende organ for Kulturgruppen i bevillingssager Fagrådene kvalitetssikrer projekter, der vedrører deres fagområde Fagrådene beskriver, hvordan de kan medvirke til opfyldelse af kulturaftalens indsatsområder og mål Fagrådene beskriver, hvordan de kan indgå i tværgående samarbejder med de øvrige fagråd Fagrådene har initiativret og pligt Fagrådene vælger formand, næstformand og sekretær Fagrådene udarbejder forretningsorden og handleplan Fagrådene har et dialogmøde med Kulturgruppen årligt Fagrådene mødes en gang årligt eller efter behov i forbindelse med tværgående projekter Fagrådene indsender referater til sekretariatet Sammensætning af fagråd Til de kunstneriske fagråd (billedkunst, musik og teater) udpeges medlemmerne fra kulturinstitutioner og kunstneriske forbund. Antallet vil variere, da nogle fagområder dækker bredt: Teaterrådet: En repræsentant fra hvert af de professionelle producerende teatre i Kulturregionen (5) To udøvende professionelle skuespillere, udpeget af skuespillernes forbund Billedkunstrådet: En repræsentant fra hvert kunstmuseum (3) En repræsentant fra kunstforeningerne To repræsentanter udpeget af BKFs regionsafdeling To repræsentanter udpeget af DK En repræsentant fra Kulturregionens BGK En repræsentant fra de kunstneriske udvekslings/uddannelsesinstitutioner Musikrådet Tre repræsentanter fra Musikskolerne To repræsentanter for professionelle udøvende musikere, evt. udpeget af dansk musikerforbund En repræsentant fra Bandakademiet, Roskilde En repræsentant fra arrangørerne inden for den professionelle klassiske musik (støtte fra kunstrådet) En repræsentant fra arrangørerne inden for den professionelle rytmiske musik(støtte fra kunstrådet) En repræsentant fra ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Museumsrådet Repræsentanter fra de Statsanerkendte Kulturhistoriske Museer (5) Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 18

20 To repræsentanter fra Kunstmuseerne Biblioteksrådet En repræsentant fra hver kommune Børnekulturfagrådet En repræsentant fra hver kommune Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Udtalelser og høring Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at oplægget drøftes, og at der træffes beslutning om: Oplæg til fagrådenes kommissorium Fagrådenes sammensætning Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Godkendt med ændret sammensætning af Teaterrådet jvf. sekretariatets oplæg. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 19

21 8. Evt. Sag Dok Initialer: AAL Åbent Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Orientering fra det fælles museumsmagasin (første læs er kørt ind, ibrugtagningstilladelse). Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 20

22 Samlet bilagsliste Økonomioversigt pr. 5. januar Endelig projektbeskrivelse.pdf Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. i

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 13. juni 2012 Tidspunkt 16:00 Sted Odsherred Kommune, Nyvej 22, 4573 Højby - Kursuslokalet Til stede Hanne Pigonska Lena Holm Jensen Peter

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 8. oktober 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Fugledegård Formidlingscenter, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Erik Winther,

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 13. april 2010 Tidspunkt 17:00 Sted Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2, 4320 Lejre. Til stede Anders Asmind, Hanne Pigonska, Hardy Granhøj, Lena

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 19. maj 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted Til stede Flemming Bogø, Hanne Pigonska, Hardy Granhøj,

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. september 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted Til stede Willy Lisby, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Per Nørhave, Torben

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 2. juni 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø Til stede Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Troels Christensen, Anders Nielsen,

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 5. februar 2009 Tidspunkt 16:00 Sted Restaurant Herthadalen, Slangealléen 1, 4320 Lejre Medlemmer Byrådsmedlem Birgit Klarskov Byrådsmedlem

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 4. marts 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3, 4200 Slagelse Til stede Emrah Tuncer, Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Claus Jørgensen,

Læs mere

Dagsorden Kulturgruppen

Dagsorden Kulturgruppen Dagsorden Kulturgruppen Dato 19. marts 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Skolevej 12, 4330 Hvalsø, Kulturhuset Til stede Flemming Baagø, Hanne Pigonska, Lena Holm Jensen, Peter Jacobsen, Thure Dan Petersen, Troels

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 6. maj 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Brorfelde Observatorium (Værkstedsbygningen), Observator Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse Til stede Emrah Tuncer, Claus Jørgensen, Søren Bo

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 8. december 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø Til stede Flemming Baagø Hanne Pigonska Hardy Granhøj

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 15. juni 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Slagelse Musikhus, Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 15, 4200 Slagelse Til stede Flemming Bogø Hanne Pigonska

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 28. juni 2011 Tidspunkt 12:00 Sted Malergården, Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge Til stede Flemming Baagø Hanne Pigonska Susanne Docherty

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 8. december 2009 Tidspunkt 16:00 Sted Sorø Kultur og Fritidscenter, mødelokale 202, Frederiksvej 27, 4180 Sorø Til stede Flemming Bogø Hardy

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 18. september 2012 Tidspunkt 16:00 Sted Kultur- og Idrætshallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11, 4400 Kalundborg Til stede Flemming Baagø,

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 21. maj 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Det Gamle Rådhus, "Sorø Stuen", Torvet 2, 1. sal, 4180 Sorø Til stede Flemming Baagø, Hanne Pigonska, Thure

Læs mere

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 1. september 2009 Tidspunkt 16:00 Sted Nykøbing Sj. Svømmehal, A. Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj. Der er bestilt kaffe/the, småkager og sandwich.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

KULTURAFTALE FOR KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Evaluering i aftalens 2. år

KULTURAFTALE FOR KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND Evaluering i aftalens 2. år KULTURAFTALE FOR KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND 2011 2014. Evaluering i aftalens 2. år Indledning: I denne oversigt beskrives og evalueres kort de indsatsområder og resultater, som er opnået fra den

Læs mere

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturaftale 2011-2014 www.kum.dk kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion MIDT OG VESTSJÆLLAND KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND 1. JANUAR

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 27. november 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Roskilde Kongres- og Idrætscenter Til stede Willy Lisby, Torben Toft Andersen, Claus Jørgensen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 24. nov 2014 DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger Mandag den 24. november 2014, Bragesvej 18,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat - møde i Den Politiske Styregruppe 6. marts 2013, kl. 16,000-18,00 Afholdes i Administrationsbygningen, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, lokale 129 Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere