KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURREGION MIDT- OG VESTSJÆLLAND"

Transkript

1 KULTURREGION MIDT OG VESTSJÆLLAND Referat Kulturgruppen Dato 18. januar 2011 Tidspunkt 16:00 Sted Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Til stede Flemming Baagø Hanne Pigonska Hardy Granhøj Lena Holm Jensen Peter Jacobsen Thure Dan Petersen Troels Christensen Susanne Docherty Poul Knopp Damkjær Emrah Tuncer Jørgen Topsøe Jensen Inge BergHansen Henrik Hvidesten Jan Jakobsen Anders Nielsen Jane Hald Brian Ahlquist Eva Ormstrup Bentsen Marius Byriel

2 Fraværende Christian Plank Steen Egede Jensen Gert Jørgensen Anita Skjoldager Ingelise Hansen Lars Lindskov Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 1

3 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 3 Åbent møde Meddelelser fra sekretariatet for Kulturregion Midt og Vestsjælland Nyt fra kommunerne Oplæg vedrørende kulturarv og identitet... 9 Åbent møde Sager til behandling Kulturgruppen ekskursion Da Danmark blev til projekt til kulturaftale Fortsættelse af Kulturgruppens udviklingspulje ? Fagråd Kulturaftale Evt Samlet bilagsliste... i Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 2

4 Underskriftsark Flemming Baagø Hanne Pigonska Hardy Granhøj Lena Holm Jensen Peter Jacobsen Thure Dan Petersen Troels Christensen Susanne Docherty Poul Knopp Damkjær Emrah Tuncer Jørgen Topsøe Jensen Inge BergHansen Christian Plank Steen Egede Jensen Henrik Hvidesten Jan Jakobsen Anders Nielsen Gert Jørgensen Anita Skjoldager Jane Hald Brian Ahlquist Eva Ormstrup Bentsen Ingelise Hansen Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 3

5 Lars Lindskov Marius Byriel Protokolfører: Dato: Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 4

6 Åbent møde 1. Meddelelser fra sekretariatet for Kulturregion Midt og Vestsjælland Sag Dok Initialer: AAL Åbent Økonomioversigt 2 nye medlemmer i Kulturgruppen Bilag Økonomioversigt pr. 5. januar 2011 Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Roskilde har lavet omkonstituering, hvorefter det er byrådsmedlemmer, der er udpeget til Kulturgruppen. Til efterretning. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 5

7 2. Nyt fra kommunerne Sag Dok Initialer: AAL Åbent Holbæk: Kalundborg: Lejre: Odsherred: Ringsted: Roskilde: Slagelse: Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 6

8 Sorø: Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Holbæk: Ny Kultur og Fritidspolitik sendes i høring Kalundborg: Kulturpakker for skoleelever Partnerskabsaftale med DGI Ny museumsleder Projekt bevægelseshus i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden Udvikling af biblioteksområdet (1 mio. kr. i budgettet til formålet) Lejre: Revision af Kultur Fritidspolitik Odsherred: Dialogmøder (Folkeoplysningsudvalget er nedlagt) Projekt Kultur for ældre Orientering om overvejelser vedrørende Odsherred Kunstmuseum Ringsted: Kulturaftalen er godkendt, men Sundhedsaspekt ønskes inddraget Roskilde: Kulturpolitik og Fritidspolitik som 2 adskilte politikker Biblioteker skal være mødested for den øvrige kultur Grønlandsfestival i april 2011 (31 institutioner deltager) VM i handicapcykling Genforhandling af aftale med Åben dans Slagelse: De 3 købstæder har hver deres tilbagevendende aktivitet Fæstningens 400 års jubilæum Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 7

9 Troels Christensen orienterede om samråd i forbindelse med kommende Folkeoplysningslov Sorø: Fokus på elite og talentudvikling indenfor idræt Biblioteksafdelingen i Stenlille er lukket. Flytning af biblioteket i Dianalund til det tidligere rådhus (Brugerstyret Kulturhus) Kunstmuseet genåbner ca. 1. juli 2011 efter udvidelse og renovering. Forøgelse af driftstilskuddet Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 8

10 3. Oplæg vedrørende kulturarv og identitet Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagsfremstilling Museumsdirektør Kirsten Henriksen, Historiens Hus Museum, vil fortælle om kulturarv og identitet. Oplægget er en udvidet version af det oplæg Kirsten Henriksen holdt på Kragerup Gods den 26. november Kirsten Henriksen vil relatere oplægget til, hvordan man på et museum arbejder med Middelalderen som særligt indsatsområde og perspektivere emnet i forhold til Kulturregionens projekt Da Danmark blev til. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Til orientering. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 9

11 Åbent møde Sager til behandling 4. Kulturgruppen ekskursion Sag Dok Initialer: AAL Åbent Sagens opståen Kulturgruppen har planlagt ekskursion til Sønderjylland og de fleste, der har meldt tilbage kan den april Foreløbigt program for ekskursionen til Kulturregion Sønderjylland: Museumsorganisation Teater Møllen (egnsteatrets udfordringer/perspektiver) Samarbejde over grænsen (Sønderjylland, Slesvig, Flensborg) Skaterprojekt i byrummet (ikke organiseret aktivitet) besøg i Flensborg Talentudvikling Udvikling af kulturel intelligens hos børn og unge FolkBaltica.de nordisk og baltisk folkemusik i nyfortolkning v/unge musikere Dialog med politikere (Danske/tyske kulturudvalg) Overnatning: Hotel des Nordens Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Til efterretning. Program udsendes. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 10

12 5. Da Danmark blev til projekt til kulturaftale Sag Dok Initialer: EVO Åbent Sagens opståen Projektgruppen for projekt Da Danmark blev til fremsender den 11. november 2010 et revideret projektskema, projektbeskrivelse og finansieringsplan, samt en konkret ansøgning til ansættelse af projektkoordinator, medhenblik på opstart af projektet s opstart i Sagsfremstilling Projektet Da Danmark blev til er udviklet på baggrund af en Idé fra inspirationskonferencen i januar Lejre og Ringsted kommuner, blev valgt som tovholdere. Kulturgruppen bevilligede den 8. december 2009 kr til en projektkonsulent, der har udviklet projektet til den vedhæftede projektbeskrivelse. Der henvises til projektbeskrivelsen vedrørende indhold og organisation. Projektet blev præsenteret til orientering for Kulturgruppen den 15. juni På den baggrund er projektet blevet drøftet i den administrative følgegruppe, og finansieringsplan og tidsplan revideret. Den er som følger: Budget Kr Kr Kr Kr Kulturregion Midt og Vestsjælland Region Sjælland Kulturministeriet Fonde og Spons EU I alt Sekretariatet for Kulturaftalen, har efter modtagelse af vedhæftede projektbeskrivelse, stillet uddybende spørgsmål vedrørende bl.a. forholdet mellem markedsføring og kulturudvikling, Turistsektorens økonomiske involvering, samarbejdspartnernes rolle samt konkretisering af handlinger. Der henvises til vedhæftede bilag for de konkrete spørgsmål og projektgruppens svar. Projektgruppen ønsker at starte projektet op i december 2010, og har sendt en konkret ansøgning på kr til brug for ansættelse af en projektkoordinator. Ansættelsen omfatter 30 timer pr. uge fra den 1. december 2010 og frem til foråret Arbejdsopgaverne vil ifølge ansøgningen være: At etablerer og vedligeholde forbindelserne og udarbejde samarbejdskontrakter mellem kulturregionens kulturinstitutioner, kommunerne, turistorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne Udarbejde konkrete beskrivelser af de kommende aktiviteter, samt tidsplan Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 11

13 Påbegynder profileringen af Kulturregion Midt og Vestsjælland som et område, der er innovativt i forhold til samarbejder mellem kultur, turisme og uddannelse, med udgangspunkt i den kommende satsning på vikingetiden /middelalderen Planlægger netværksarrangementer, hvor kulturregionens kulturinstitutioner og turistorganisationer samarbejder. Det gælder f.eks. videndelingsmøder mellem faggrupper fra alle deltagende aktører Den administrative følgegruppe har på møde den 1. december 2010 drøftet projektet. Den administrative følgegruppe anbefaler: At projektet principgodkendes under forudsætning af, at den øvrige finansiering kan tilvejebringes At projektet forelægges for Kulturministeriet som et projekt i den nye kulturaftale Den administrative følgegruppe bemærker, at budgettet skal revideres, med henblik på at afsætte midler til konkret kulturel indholdsudvikling i forbindelse med realisering af projektets målsætninger. Den administrative følgegruppe anbefaler, at der indledes et forpligtende samarbejde med turistsektoren, med henblik på medfinansiering af markedsføringsudgifter. Den administrative følgegruppe finder det vigtigt, at der udarbejdes en handleplan for aktiviteter og målsætninger, herunder indholdsudviklingen i projektet og anbefaler, at der i 2010 afsættes midler til en projektmedarbejder til, at forestå dette konkretiserings arbejde. Den administrative følgegruppe anbefaler, at Kulturgruppen drøfter Kulturregionens økonomiske medvirken til projektets realisering. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Udtalelser og høring Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen træffer beslutning om: At Kulturgruppen principgodkender projektet til den ny kulturaftale At Kulturgruppen drøfter Kulturregionens økonomiske medvirken til projektets realisering At der i projektets budget afsættes midler til indholdsudvikling At der tilvejebringes en konkret handleplan for projektets dele At der bevilliges kr til ansættelse af projektmedarbejder Bilag Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 12

14 Projektbeskrivelse m revideret tidsplan samt finiansieringsplan.pdf Ansøgning om økonomiske tilskud til Projektopstart..doc Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 8. december 2010 Sted: Kongsgaarden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø Fraværende: Christian Plank, Inge BergHansen, Jan Jakobsen, Jørgen Topsøe Jensen, Jørn Rex, Maren Ottar Hessner, Poul Knopp Damkjær, Steen Egede Jensen Indstillingen blev tiltrådt, idet Kulturgruppen ønsker et nyt budgetoplæg. Sagen genoptages Sekretariatet har mandag den 10. januar 2011 afholdt møde med projektgruppen. Indhold og budget blev drøftet. Det blev aftalt, at indholdsudvikling, herunder: vidensgenerering, oplevelsesudvikling samt formidling bliver opprioriteret i projektet, og dermed også i budgettet. Turismesektor inddrages i finansieringen af markedsføringsdelen. Projektgruppen fremsender et nyt budgetoplæg til godkendelse i Kulturgruppen samt en revideret projektbeskrivelse. Revideret projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag. Bilag Endelig projektbeskrivelse.pdf Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Til efterretning. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 13

15 6. Fortsættelse af Kulturgruppens udviklingspulje ? Sag Dok Initialer: EVO Åbent Sagens opståen I Kulturaftalen har Kulturgruppen rådet over en udviklingspulje Kulturgruppens frie midler. Disse er blevet uddelt til projekter m.m. efter politisk beslutning på baggrund af ansøgning og opfyldelse af de fastlagte kriterier. De frie midler er blevet tilvejebragt via ikke udbetalte tilskud fra den 4årige overgangsordning, undladelse af prisfremskrivning af tilskud fra den 4årige overgangsordning i perioden , samt midler fra den tidligere kulturaftale. Kulturaftalen har såvel finansieringsmæssigt som indholdsmæssigt et andet grundlag. Derfor fremsender sekretariatet et diskussionsoplæg til drøftelse i den administrative følgegruppe og herefter til beslutning i Kulturgruppen. Den Administrative følgegruppe har drøftet oplægget på møde den 11. januar Sagsfremstilling Oplægget omhandler følgende problemstilling: Skal der forsat være en udviklingspulje? Hvis ja, af hvilken størrelse, med hvilket formål og til uddeling efter hvilke kriterier? Eller Skal kulturgruppen i stedet fordele kulturaftalens økonomi mellem indsatsområderne øremærket til godkendte projekter? Eller En kombination at disse to modeller? Kulturaftalens økonomi sammensættes på følgende måde: kr. 3,00 pr. indbygger fra kommunerne: ca. kr. 1,2 mio. samt kr. 1,1 mio. fra 3 tidligere tilskud fra overgangsordningen. Kulturgruppen vil således pr. år have ca. kr. 2,3 mio. til rådighed. Her af har Kulturgruppen på møde den 13. oktober besluttet at kr disponeres til drift af sekretariat. Kulturgruppen har derefter kr mio. årligt i aftaleperioden. Der kan forventes et engangsbeløb på ca. kr. 3,0 mio. overført fra Kulturaftalen til Kulturaftalen fordelt på 4 år (kr pr. år) giver dette i alt ca. kr. 2,85 mio. pr. år Oplægget til Kulturaftale er centreret om 4 større indsatsområder med tilknyttede mål. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 14

16 Kulturgruppen har pr. december 2010 principgodkendt 3 projekter til forhandling med Kulturministeriet. Såfremt disse realiseres som beskrevet beløber kulturgruppens støtte sig til ca. kr pr. år. Der er sat en projektudviklingsproces i gang blandt kulturaktørerne i Kulturregionen, med henblik på opfyldelse af Kulturaftalens indsatsområder og mål. Realisering af disse projekter kræver Kulturregionens medfinansiering, hvorfor det derfor er nødvendigt, at der øremærkes midler til disse projekter. Denne medfinansiering kendes ikke pt. Dette betyder, at der ikke umiddelbart, vil være økonomi til en udviklingspulje af en stor størrelse. Desuden er der med den nye kulturaftales struktur udtrykt en intension om, at de fælles Kulturregionale projekter, skal have en volumen og en kvalitet, der er større end en enkelt kommune kan magte. Således må mindre projekter henvises til kommunal evt. mellemkommunal finansiering. Desuden er intentionen, at fælles kulturregionale projekter, skal have relevans for fællesskabet og ikke blot for aktørerne eller for en enkelt Kommune. Såfremt man ønsker en udviklingspulje finder Den administrative følgegruppe det vigtigt: At puljen målrettes projekter, der matcher kulturaftalens temaer At ansøgere henvender sig til fagrådene At der udarbejdes nye kriterier for tildeling af støtte, med henblik på at kvalitetssikre de projekter der støttes Følgende kriterier foreslås: At temaet kultur for alle er det grundlæggende udgangspunkt At det opfylder indsatsområde i kulturaftalen At der ikke gives til enkeltpersoner At fagrådene inddrages i vurdering af projekterne At der maximalt givet 50 % af det samlede budget som støtte At der er anden offentlig støtte til projektet At projektet initierer tværgående kommunalt samarbejde i projektudviklingsfasen At minimum tre af kommunerne i Kulturregionen er involveret At projektet beskriver relevansen for borgerne i Kulturregionen Den administrative følgegruppe har på møde den 11. januar 2011 drøftet sagen. Den administrative følgegruppe har følgende bemærkninger: En udviklingspulje kan sikre dynamik og udvikling gennem aftaleperioden og giver mulighed for at støtte projekter /initiativer og samarbejder, der opstår undervejs i aftaleperioden. Det blev påpeget, at er vigtigt, at fagrådene inddrages i vurderinger af ansøgninger til udviklingspuljen, samt at projekter, der støttes ligger i direkte forlængelse af kulturaftalens temaer og indsatsområder. Desuden betones vigtigheden i at reelle samarbejder på tværs af kommunerne støtte således, at der skabes sammenhæng i Kulturindsatsen. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 15

17 Udviklingspuljen størrelse kan beløbe sig på kr Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Udtalelser og høring Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe fremsender sagen til drøftelse i kulturgruppen. Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Der udarbejdes nyt oplæg på baggrund af drøftelsen. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 16

18 7. Fagråd Kulturaftale Sag Dok Initialer: EVO Åbent Sagens opståen Kulturgruppen inviterede den 19. maj 2010 formænd og næstformænd fra Kulturregionens fagråd til dialogmøde, om fagrådenes rolle i en fremtidig Kulturaftale, og om erfaringerne fra fagrådsarbejdet i den gældende Kulturaftale. Alle fagråd gav udtryk for et ønske om at fortsætte fagrådsarbejdet, og der blev lagt vægt på, at man gerne ville arbejde sammen på tværs af fagrådene. Fagrådene udtrykte behov for en revision af deres kommissorium med vægt på rollen som faglig rådgiver, inspirator og på tværgående samarbejde mellem rådene. Der blev givet udtryk for et ønske om tættere dialog med Kulturgruppen. Kulturgruppen besluttede på baggrund af dialogmødet at bibeholde fagråd inden for billedkunst, musik, teater og museer. Kulturgruppen besluttede endvidere at etablere et biblioteksfagråd, og at indskrive det nuværende Børnekulturnetværk som et fagråd i den kommende Kulturaftale. Det blev besluttet, at fagrådene fortsat ikke er bevilligende. Med baggrund i dette, fremsender sekretariatet forslag vedrørende fagrådenes sammensætning og kommissorium til drøftelse i den administrative følgegruppe. Den administrative følgegruppe har drøftet oplægget på møde den 11. januar 2011 og fremsender det efter tilretning til godkendelse i kulturgruppen. Sagsfremstilling I Kulturaftalen er fagrådene sammensat af repræsentanter fra henholdsvis kulturinstitutioner, udøvende kunstnere og foreninger. Fagrådenes nuværende kommissorier knytter sig her til de mål og resultatkrav, der blev indskrevet i den foregående aftale. For information om fagrådenes nuværende sammensætning og kommissorium henvises til En udvidelse af antallet af fagråd, samt ønske om revision af kommissorium giver mulighed for, at ændre disse i den kommende kulturaftale. I udkastet til den nye aftale fremgår det, at fagrådene udarbejder et kommissorium, der godkendes i Kulturgruppen. Sekretariatet foreslår, at fagrådenes kommissorium beskriver følgende punkter: Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 17

19 Elementer til Kommissorium for fagråd Fagrådet er et rådgivende organ for Kulturgruppen i bevillingssager Fagrådene kvalitetssikrer projekter, der vedrører deres fagområde Fagrådene beskriver, hvordan de kan medvirke til opfyldelse af kulturaftalens indsatsområder og mål Fagrådene beskriver, hvordan de kan indgå i tværgående samarbejder med de øvrige fagråd Fagrådene har initiativret og pligt Fagrådene vælger formand, næstformand og sekretær Fagrådene udarbejder forretningsorden og handleplan Fagrådene har et dialogmøde med Kulturgruppen årligt Fagrådene mødes en gang årligt eller efter behov i forbindelse med tværgående projekter Fagrådene indsender referater til sekretariatet Sammensætning af fagråd Til de kunstneriske fagråd (billedkunst, musik og teater) udpeges medlemmerne fra kulturinstitutioner og kunstneriske forbund. Antallet vil variere, da nogle fagområder dækker bredt: Teaterrådet: En repræsentant fra hvert af de professionelle producerende teatre i Kulturregionen (5) To udøvende professionelle skuespillere, udpeget af skuespillernes forbund Billedkunstrådet: En repræsentant fra hvert kunstmuseum (3) En repræsentant fra kunstforeningerne To repræsentanter udpeget af BKFs regionsafdeling To repræsentanter udpeget af DK En repræsentant fra Kulturregionens BGK En repræsentant fra de kunstneriske udvekslings/uddannelsesinstitutioner Musikrådet Tre repræsentanter fra Musikskolerne To repræsentanter for professionelle udøvende musikere, evt. udpeget af dansk musikerforbund En repræsentant fra Bandakademiet, Roskilde En repræsentant fra arrangørerne inden for den professionelle klassiske musik (støtte fra kunstrådet) En repræsentant fra arrangørerne inden for den professionelle rytmiske musik(støtte fra kunstrådet) En repræsentant fra ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Museumsrådet Repræsentanter fra de Statsanerkendte Kulturhistoriske Museer (5) Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 18

20 To repræsentanter fra Kunstmuseerne Biblioteksrådet En repræsentant fra hver kommune Børnekulturfagrådet En repræsentant fra hver kommune Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Udtalelser og høring Administrativ indstilling Den administrative følgegruppe indstiller, at oplægget drøftes, og at der træffes beslutning om: Oplæg til fagrådenes kommissorium Fagrådenes sammensætning Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Godkendt med ændret sammensætning af Teaterrådet jvf. sekretariatets oplæg. Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 19

21 8. Evt. Sag Dok Initialer: AAL Åbent Beslutning fra Kulturgruppen Dato: 18. januar 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted Fraværende: Anita Skjoldager, Christian Plank, Gert Jørgensen, Ingelise Hansen, Lars Lindskov, Steen Egede Jensen Orientering fra det fælles museumsmagasin (første læs er kørt ind, ibrugtagningstilladelse). Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. 20

22 Samlet bilagsliste Økonomioversigt pr. 5. januar Endelig projektbeskrivelse.pdf Kulturgruppen den 18. januar 2011 Side nr. i

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 13-03-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.00 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere