138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent / = 66 %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %"

Transkript

1 Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent / = 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab til? du må gerne vælge flere ting. Uddybende kommentarer Sjældent møde benytter den udmærkede hjemmeside Mest til opdatering- hvad sker der inden for geriatri i DK, uddannelsen. meget degligt, at der findes information vedr. relevante konferencer og kongresser internationalt forårsmøde Følger specialets udvikling og dermed muligheder i et integreret sundhedsvæsen Jeg har valgt at bibeholde mit medlemsskab, men bruger det ikke pt. da jeg ikke er i specialet Jeg savner jeres støtte til min "karriere som praktiserende speciallæge i Geriatri" geriatriens retning som akut speciale Eftersom at jeg har været i geriatrien siden 97 og arb som afdl. kunne jeg godt tænke mig at få del i de geritriske kurser som er indbefattet i hoveduddannelsen. Jeg mener man godt kunne være opmærksom på at der er en del læger som i årevis har arb indenfor specialet der kunne have brug for mere formaliserede undervisning. Det vil være en gevinst for geriatrien, jeg synes nemlig ikke at der er særlig mange kursustilbud Lære referater, se nyt fra udvalg årsmøde, organisatorisk aktivtet Det vigtigste er fagligt netværk, at kunne mødes med andre med samme faglige interesser - som kan genkende ens situation og man derfor lettere ser vejen videre Socialt netværk Netop indmeldt. Aktuelt ph.d. studerende, men planlægger HU i geriatri

2 Jeg har stor glæde af hjemmesiden med div. links er pensioneret årsmøde Hvad er vigtigst for dig at bestyrelsen bruger tid på? Marker med tallet 1-3, hvor 1 er meget vigtigt og 3 mindst vigtigt =meget vigtigt 2 3=mindst vigtigt At repræsentere geriatrien i tillidsposter Politisk indflydelse Undervisning/årsmøder Guidelines Samarbejde med interesseorganisationer, fx Ældresagen Styrke videnskabeligt arbejde Andet Uddyb gerne (hvad er vigtigst for dig at bestyrelsen bruger tid på) arbejde meget mere fagligt og se ud over Danske grænse rekruttering og arbejdsmiljø på geriatriske afdelinger samarbejde internationalt DSG er et VIDENSKABELIGT selskab, ikke et fagpolitisk Det er næsten ikke muligt at prioritere. Ikke mærkeligt at I har travlt og gør et stort arbejde. Politisk indflydelse synes jeg det halter med og når I endlig gør noget på den front, så er det for at overbevise Ældresagen om at det ikke er nødvendigt at der er praktiserende speciallæger i Geriatri. Men ellers tak for jeres store arbejde på mange fronter ved ikke KU, stud med uddannelse. udbrede geriatrien i hele DK,profilere som akut speciale At vi havde hjemmesider som dansk kardiologisk selskab og dansk endokrinologisk selskab med fine instrukser mm Kvalitetsdatabasen Dette skema kan man ikke skrive tal i på en smartphone. Det vigtigste er at fremme viden. Vi skal styrke og synliggøre de kompetencer, som kun geriaterne har. F.eks. som "akutlæger" for de multimorbide patienter i en FAM Vi er få; men der skal være en geriater på alle poster, en røst, der kan klargøre begreberne, fastholde synspunkterne. I et lille nyt speciale er der altid kamp ( sml ergoterapeuter fx) Er i tvivl vedr. guidelines, der jo ligger i regi af de sundhedsfaglige råd

3 Skal bestyrelsen udpege arbejdsgrupper mhb.på udarbejdelse af guidelines? Hvis Ja - skal bestyrelsen fastsætte deadlines? Deltager du for det meste i generalforsamlingen? Hvorfor deltager du ikke i generalforsamlingen? Uddyb gerne (deltagelse i generalforsamling) har gerne sendt de yngre jeg havde ikke godt,psykisk,på mit tidligere arbejdsplads, og jeg havde íkke den overskud. Koncentration af Mærkedage i familien, hvilket jeg prioriterer. Afdelingen skal passes Har gjort tidligere det har ikke passet Tager tid at komme til generalforsamling Ikke afgørende for min indsigt har deltaget, vil gerne Kan sjælden være med. anden aftale Har været i phd forløb og har bare generelt været forhindret For lidt udbytte i forhold til at skulle have yderligere fri til den del De er faldet sammen med noget andet relativt ny kunne ikke sidste år Aktuelt ikke beskæftiget i geriatrien Stor kursusaktivitet aktuelt Jeg har længe været pensionist. I mange år var jeg med til at bestemme, hvad vej geriatrien skulle gå. Nu er det ikke mine meninger, der skal være retningsgivende længere Ingen mening Er ny Er kun 1 uge gammel introlæge og har ikke overblik endnu til at få fri etc. føler ikke at jeg som ikke fagligt aktiv har nogen speciel adkomst til at komme med input Aktuel pga barsel

4 Hvor ofte er du på DSGs hjemmeside? Savner du noget på hjemmesiden? Hvis du savner noget på hjemmesiden, så uddyb gerne her mere professionel udformning Vigtigt er oversigten over geriatri. Vigtige danske geriatrisk relevante publikationer vil være interessant Bedre oversigt over obligatoriske kurser og hvor de findes på nettet! Fælles guidelines retningslinjer, videnskabelig artikler Direkte faglige guidlines e.lign. - a la Cardio.dk mere systematik og orden, som instuks med god søgningsfunktion Opdateringer gerne oftere, gerne nyeste viden/forksning inden for geriatri internationalt ognationalt. Ved at der er etableret Interessegruppe vedr. Onkogeriatri-ingen information på hjemmeside Vejledninger fx. fald, demens, delir som andre selskaber har. Overblik Guidelines, opdatering på arrangementer, nyttige faglige links. En mere nyttig "frisk" hjemmeside. guidelines, faglig information chat(link) mulighed mellem bestyrelsen og dsg medlemmer overskuelighed. Kliniske vejledninger. At den r opdateret med sidste nye møder og kongresser, regionalt, nationalt eller inernationalt, og jeg ved godt, det er svært at nå at den holdes opdateret guidelines Kommer nok til at bruge den mere, når mit HU forløb genstarter til marts 2015 Opdatering af arb grupper opdateringer og mere struktur den der alert funktion fungerer dårligt - det er alt for sjældent der kommer en alert - men får indtryk af, at det er en 'halvdød' hjemmeside den er ikke særlig overskuelig -gode guidelines indenfor geriatri Mere brugervenlig hjemmeside. Ikke så meget på hver side. Større bogstavsstørrelse. Mere "moderne look" ;) Brugervenlighed, effektiv søgefkt et bedre overblik Links til ex. nationale og internationale retningslinjer

5 Gerne nyt, når nyt og banebrydende publicering af videnskab, gerne pop-up-advisering, når nyt relevant lægges på siden Er du tilmeldt alert? Hvorfor ikke? Har du nogensinde henvendt dig direkte til bestyrelsen? Kunne du tænke dig at være...(sæt gerne flere krydser) Uddyb gerne. (arbejde i arbejdsgrupper, udvalg mv) Jeg har desvære ikke tid på nuværende tidspunkt. tidligere medlem af bestyrelsen. Vil gerne deltage ad hoc arbejdsgruppe Jeg har lyst, men overhovedet og under ingen omstændigheder tid. Jeg har ydet min indsats. Tid Ikke på nuværende tidspunkt. Er/har været medlem af gruppe - og kan ikke trykke videre uden at krydse af ;-) Lyst JA! Tid til det - NEJ! Jeg har aftjent mim "værnepligt" i mine yngre år mener ikke at jeg har tid Aktuelt har jeg ikke tid, men vil meget gerne på et senere tidspunkt, fx. om et par år. det er jeg Jeg vil gerne flere ting, men ikke på een gang Har været igennem det meste Vil gerne være med i Yngre Geriateres styregruppe. Som HU-læge og medlem af arbejdsgrupper i andre lægefaglige sammenhænge, er der ikke tid til det Sidder i en position der vil gøre mig inhabil i værste fald

6 jeg er semi-pensioneret almen mediciner er grundet afstand væk hjemmefra 11 timer om dagen, 5 timer om ugen, og da jeg ikke er ansat i en geriatrisk afdeling, ville det være min sparsomme fritid, jeg skulle bruge Er allerede udvalgsmedlem Udvalg til fremme af Geriatri i specialllægepraksis jeg er gammel og træt pensioneres umuligt at få fri, spild af tid at skulle tage til Kbh for et "2 timers" møde, møder holdes alt for hyppigt i Kbh Jeg er medlem af 2 udvalg har siddet i DGO bestyrelse i ca 12 år - har i øjeblikket ikke tid til at være aktiv i DSG arbejdet - måske senere Har i øjeblikket for travlt med fuldtidsjob, forskning og familie Tidl. bestyrelsesmedlem, med i arbejdsgruppe -om nogle år Jeg er engageret i flere selskaber/foreninger (f.eks Dansk Folkehjælp) og har derfor i øjeblikket ikke tid til andre tillidsposter/deltagelse i arbejdsgrupper. Jeg har haft min tid. Nu er jeg valgt til Ældreforum og vil gøre et arbejde der. henvender mig, når opgaver i Ælderforum kræver oplysninger fra geriatrien Er ny, ved ikke hvad noget indebærer endnu Jeg er ikke så god til webside layout desværre, men jeg kunne godt tænke mig i fremtiden at være medlem af et udvald med min interesseområde. hvis der skulle mangle folk til en el. anden arbejdsgruppe ville jeg gerne stille mig til rådighed Desværre er der for mange andre ting der kræver min opmærksomhed i øjeblikket. medlem af bestyrelse og div arbejdsgrupper Seneste år lidt indspist bestyrelse Tænker at for at få mere værdi for den enkelte skal DSG ophøre med at opføre sig som det lille "familieforetagende", som det var engang. Hvis det bliver økonomisk nødvendigt, vil du så foretrække... Læser du referater fra generalforsamlingen? Læser du referater fra bestyrelsesmøderne?

7 Hvad kunne få dig til at engagere dig yderligere i DSG? Uddyb gerne (hvad kunne få dig til at engagere dig yderligere) Mere tid! Har hus, mand og 4 små børn, så tiden mangler! Er nær på pensionering. En opgave skulle derfor være meget interessandt hvis jeg skulle involvere mig Tid... Næppe geriatrisk ansættelse ikke sandsynligt længere ikke så meget nu... Jeg har siden jeg blev speciallæge ikke været opfordret til poster i DSG, så jeg har valgt fagpolitiken. Opfatter DSG bestyrelsen som meget nepotistisk, "vi spørger dem vi kan lide, dem der mener det samme som os Hvis DSG gik ind for etablering af Geriatri i speciallægepraksis Pers henv Ved ikke. har prøvet, geografisk umuligt, se tidl svar det skal være rart, fjern intriger og de gamle hanelefanter der bestemmer det hele Såfremt jeg atter blev ansat i geriatrien Jeg er interesseret i akutmedicin og ernæring (begge i henhold til den ældre patient) og her kan jeg ikke genfinde mit i DSG og holder mig derfor til andre selskaber, hvor jeg få mine uddannelsesbehov opfyldt. Forskning mere tid Altså møder/undervisning i Århus. At man bliver "trukket med". Mere tid, færre arbejdsopgaver er pensioneret Er det en god ide at udsende spørgeskema som dette?

8 Har du andre kommentarer til dette spørgeskema og/eller til DSGs arbejde? - dog ikke for ofte, metaltræthed.. Nej Vi har stadig den udfordring at der både blandt kolleger, fra andre specialer, herunder lægelige chefer, samt administratorer, stadig er uvidenhed og fordomme om det geriatriske speciale. Torben Mogensen er blot et enkelt eksempel herpå. Der skal fortsat "kæmpes" på mange planer for vort speciale og vore patienter. Jeg så meget gerne en styrkelse af samarbejdet med Ældresagen. Tak for jeres engagement og indsats :) Hvad i alverden var meningen med 'tilmeldt alert' Jeg er præ-hu læge, men ikke introlæge. Det var ikke muligt at krydse af i skemaet. Nej Vil gerne støtte Der mangler et ved ikke felt Det er skuffende at få så lidt opbakning fra sin egen videnskabelige forening. Det tegner ikke godt for de kommende speciallæger jeg ved ikke hvor retvisende sådan en undersøgelse kan blive vedr guideline-grupper: usikker på om det et bestyrelsen eller generalforsamlingen der skal nedsætte disse Er aktiv medlem ja til sidste spørgsmål,under forudsætning af vilje til at kunne udvikle/ændre - ellers nej! Vil gerne takke alle ildsjælene i DSG for den store indsats Mht alert. Har forsøgt at tilmelde mig men der kommer fejl-melding -indeholdet i et sådant skema er vel sådan noget vi skal disk. på generalforsamling -som der så skal gøres meget mere reklame for!!! Jeg vil gerne takke for Jeres store engagement. Fortsæt, det er slidsomt men nødvendigt. Der er brug for alle. I gør det godt Tak for dette initiativ - god idé! jeg er undrer mig over formålet med dette spørgeskema og det bekymrer mig hvis det skal anvendes som et beslutningsgrundlag.

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november 2012 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Lejere i praksissektoren

Lejere i praksissektoren Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet

Resultater. Jeg er tryg ved i dagligdagen at bruge internettet Spørgeskemaundersøgelse - Tandplejens interne kommunikation 77 medarbejdere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, der løb fra den 13/10 2010 til den 3/11 2010. For at øge antallet af respondenter

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden af Thorkil Thorsen og Lise Dyhr København april 2010 (SYNTHESE,

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 13. runde, juli 2013 Juli 2013 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, juli 2013 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer "Ingeniøren" kunne godt

Læs mere