Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform"

Transkript

1 Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014

2 1 Indhold 2 Serviceplatformen Hjemmesiden Administrationsmodul Servicekatalog Forbrugsoversigten Vejledninger Integrationsmotoren Adgangsmodul Afregningsmodul Rapporteringsmodul Services og Integrationer Integrationsframework Serviceplatformen Serviceplatformen er en integrationsplatform, der skal muliggøre: - Hurtig og sikker adgang til data og funktionalitet - Standardiserede snitflader - Udstilling af services - Ensartet tilslutning - Enkel administration af adgang - Samlede aftaler med kildesystemer med KOMBIT som databehandler - Samlet overblik og afregning for kommunernes forbrug af services - Konsolideret logning og overvågning - Ensartet og gennemskuelig betalingsmodel for anvendere af Serviceplatformen Serviceplatformen er en del af den fælleskommunale infrastruktur som skitseret på nedenstående figur over det fælleskommunale systemlandskab.

3 Figur 1 Det fælleskommunale systemlandskab Serviceplatformen er delt i to logiske komponenter: - en hjemmeside til udstilling og administration/selvbetjening (www.serviceplatformen.dk) - en integrationsmotor med adgangskontrol og integrationer Disse beskrives kort på i det følgende. I tilgift til at drive og overvåge Serviceplatformen udfører KOMBIT desuden en governance-mæssig opgave med at indgå aftaler med kildesystemer og definere og udvikle services til udstilling af data og funktionalitet. 3 Hjemmesiden Serviceplatformen er fra 1. januar 2014 tilgængelig via Den består af en offentlig tilgængelig del og en selvbetjeningsdel for kommuner og leverandører. Selvbetjeningsdelen kræver, at man som medarbejder logger ind med sin medarbejdersignatur, enten via medarbejdercertifikat eller via et nøglekort. Herefter kan man, afhængigt af medarbejderens tildelte roller, administrere serviceaftaler og brugere og se oplysninger om forbrug m.v. Den offentligt tilgængelige del kræver ikke et log-in.

4 Du kan læse mere om brug af Serviceplatformen, gevinster, afregning, ibrugtagning mm i Kommunernes drejebog for monopolbruddet via dette link. 3.1 Administrationsmodul Administrationsmodulet er en del af selvbetjeningsdelen af hjemmesiden. Via Administrationsmodulets brugergrænseflade administreres oprettelse, redigering og nedlæggelse af serviceaftaler, tilslutninger og prøvetilslutninger. Tilslutningerne giver et anvendersystem teknisk adgang til Serviceplatformens integrationsmotor. Serviceaftalerne giver et anvendersystem adgang til de udstillede services. Brugerne har via Administrationsmodulet adgang til at se deres eksisterende serviceaftaler og tilslutninger, og kan oprette og nedlægge serviceaftaler. Brugerlogin sker via NemID. Brugere er tildelt roller i Administrationsmodulet, der begrænser brugernes adgang. Leverandørvirksomheder har rollerne administrator og bruger, og kommuner har i tilgift rollen tegningsberettiget. Administratorrollen giver adgang til administration af øvrige brugere for kommunen/virksomheden. 3.2 Servicekatalog Servicekataloget er en del af den offentligt tilgængelige del af hjemmesiden. Servicekataloget indeholder en oversigt over alle de services, der udstilles af Serviceplatformens integrationsmotor. Oversigten kan sorteres i dataområder, og der kan søges efter services. Servicekataloget er frit tilgængeligt for alle, uden log-in. 3.3 Forbrugsoversigten Integreret i Administrationsmodulet findes en forbrugsoversigt, der viser omfanget af et anvendersystems brug af Serviceplatformens udstillede services. For hver anvendt services vises både antallet af kald samt pris for brugen af servicen. Forbrugsoversigten er tilgængelig for både kommuner og leverandører. 3.4 Vejledninger Serviceplatformens offentligt tilgængelige del indeholder vejledninger til kommuner og leverandører i brugen af Serviceplatformen, vilkår for anvendelse, en FAQ og informationer om test og teknisk adgang. 4 Integrationsmotoren Serviceplatformens integrationsmotor er knudepunktet mellem kildesystemer og anvendersystemer. Det er dette knudepunkt, der gør, at løs kobling mellem anvendersystemer og kildesystemer kan sikres, og at antallet af integrationer kan minimeres, og dermed gøre det nemmere at vedligeholde en fælleskommunal rammearkitektur med mange kommuner og mange leverandører. Serviceplatformen muliggør med andre ord nedenstående transformation:

5 Figur 2 Transformation af punkt-til-punkt integrationer til integrationer via Serviceplatformen som knudepunkt Den primære opgave for Serviceplatformen i forbindelse med at muliggøre denne transformation er at sikre, at der foreligger de nødvendige aftaler som forudsætning for at services tilgås. De indgåede serviceaftaler håndhæves via Serviceplatformens adgangsmodul. Sekundært er Serviceplatformen ansvarlig for at sikre at forbrug af udstillede services kan afregnes, hvilket løses af Serviceplatformens afregningsmodul. Serviceplatformens modulopbygning er vist på følgende figur: Figur 3 Modulbaseret opbygning af Serviceplatformen

6 Vist på tegningen er Administrationsmodul og Servicekatalog, der udstilles via hjemmesiden, samt modulerne adgangsmodul, afregningsmodul og rapporteringsmodul samt integrationsframework, der er en del af integrationsmotoren. I de følgende afsnit beskrives integrationsmotorens moduler i detaljer. 4.1 Adgangsmodul Alle kald til Serviceplatformen går gennem adgangsmodulet. Anvendersystemer identificeres og autentificeres ved certifikater (FOCES/VOCES), og anvendelse af services håndhæves ud fra de indgåede serviceaftaler. Al kommunikation krypteres via SSL/TLS, og alle forespørgsler skrives til loggen, der anvendes til overvågning, sporbarhed og afregning af forbrug. Adgangsmodulet håndterer desuden, at forespørgslen stilles videre til den rette integration. Som en sidste funktion overvåger adgangsmodulet at de enkelte integrationer svarer på de enkelte kald og sender svaret til anvendersystemet. I den forbindelse logges det hvor lang tid forespørgslen tog, hvilket bruges til SLA-opfølgning, driftsovervågning og rapportering. 4.2 Afregningsmodul Afregningsmodulet foretager afregning af anvendelsen af de services, som Serviceplatformen understøtter. Datagrundlaget for afregningsmodulet er den logning, Serviceplatformen foretager. De ydelser, der kan afregnes for, er: - Oprettelse og nedlæggelse af en prøvetilslutning - Oprettelse og nedlæggelse af en tilslutning - Oprettelse og nedlæggelse af serviceaftale - Henvendelser til Service Desk - Forbrug af hver enkelt service der er udstillet af systemet 4.3 Rapporteringsmodul Rapporteringsmodulet udtrækker informationer fra Serviceplatformen vedr. drift og servicelogs, således at svartider mm kan vises i servicekataloget. 4.4 Services og Integrationer Serviceplatformen udstiller fire forskellige typer af services: 1. Opslagsservices, der tilbyder anvendersystemer adgang til opslag i forskellige kildesystemer. Karakteristika ved denne type service er, at de leverer små datamængder vedrørende eksempelvis en eller få personer og anvendes ofte i sagsbehandlingssammenhæng og selvbetjeningsløsninger. Data kan ikke opdateres. 2. Udtræksservices, der karakteriseres ved at levere store mængder data, der af anvendersystemer oftest vil anvendes til statistik og ledelsesinformation. Udtræksservices vil typisk kaldes med faste intervaller, og anvendes ved masse-opslag. Data kan ikke opdateres.

7 3. Opdateringsservices, der giver mulighed for at anvendersystemer kan opdatere diverse registre. Opdatering kan være i form af oprettelse af data eller modificering af eksisterende data. 4. Funktionsservices, der giver anvendersystemer mulighed for mere kompleks interaktion med eksempelvis en eller flere kildesystemer, beregningskomponenter mm. Disse services realiseres via integrationer i Serviceplatformen. Serviceplatformen understøtter følgende typer af integrationer: 1. Omstillingsintegration, der omdirigerer et servicekald fra anvendersystemet til kildesystemet. 2. Gennemstillingsintegration, der foretager en forespørgsel til kildesystemet på vegne af anvendersystemet. 3. Replikaintegration, der forespørger i en kopi af et register fra et kildesystem. Kopien bliver automatisk vedligeholdt med et foruddefineret interval på Serviceplatformen. 4. Orkestreringsintegration, der koordinerer afviklingen af services som svar på et servicekald. 5. Fælleskomponent, der udfører en funktion som svar på et servicekald. For at kunne kalde en service skal anvendersystemet medlevere en række krævede informationer til kaldet, for at adgangsmodulet kan autorisere adgangen til den ønskede service. Alle services på Serviceplatformen anvender følgende generelle felter (invocation context) som del af header på request: - Obligatoriske felter til håndhævelse af adgang. Disse skal desuden stemme overens med det certifikat, der anvendes til kaldet: o ServiceUUID: unik identifikation af den service (inkl. version) der kaldes o ServiceAgreementUUID: unik identifikation af den aftale anvendersystemet har med Serviceplatformen for den pågældende kommune o UserSystemUUID: unik identifikation af det kaldende system o UserUUID: unik identifikation af den kommune der kaldes på vegne af - Valgfrie felter til logning og evt. yderligere granuleret håndhævelse af adgang: o CallersServiceCallIdentifier: kalders eget kald-id til logningsformål o OnBehalfOfUser: lokalt brugerid for det kaldende system o AccountingInfo: information til afregningsloggen Serviceplatformen udstiller primært SOAP-baserede og REST-baserede webservices. 4.5 Integrationsframework Serviceplatformen indeholder et rammeværk til integrationer, der sikrer en ensartet kvalitet og opførsel. Integrationsframeworket er opdelt i et basalt integrationsframework, et integrationsframework til replikaintegrationer, og et integrationsframework til orkestreringsintegrationer. Disse frameworks udvikles sammen med de konkrete integrationer i det omfang behovet opstår.

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde

FKG. Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem. FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde FKG Kravspecifikation for kommunalt webbaseret geodatasystem FKG Fælleskommunalt geodatasamarbejde 22. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Baggrund... 4 1.2. Målet for webbaseret

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl

KITOS objektmodel. 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS objektmodel 2014-08-20, version 0.9, ehl KITOS rummer en række objekter som forholder sig til hinanden. Dette dokument beskriver disse objekter og deres relationer ved hjælp af rammearkitekturens

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere