Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten"

Transkript

1 Kravspecifikation for SOSI-GW komponenten Af: TSO/Lakeside Version: /13

2 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Overordnet teknisk beskrivelse...3 Om kravspecifikationen...5 Kravenes form...5 A Funktionelle krav til SOSI-GW...6 A.1 Generelle krav...6 A.2 WS: Kald ekstern service med påsat Id-kort...6 A.3 WS: Opret Id-kort til klient-signering...7 A.4 WS: Installer signeret Id-kort...8 A.5 WS: Opret Id-kort til browser-signering...8 A.6 WS: Logout...9 A.7 Browser adgang til Id-kort signering...9 A.8 Administrations interface...10 B Tekniske krav...10 C Quality of Service...11 D Leverance og test...12 Referencer /13

3 Baggrund Når man anvender Den Gode Web Service (DGWS) på niveau 3 og opefter, skal det SOSI Idkort, der anvendes, være underskrevet med OCES digital signatur. Dette er en barriere for både applikationsleverandørerne og brugerne. En væsentlig del af formålet med SOSI-Gateway (SOSI- GW) er derfor at lægge en del af besværet ved at anvende digital-signatur ud i en fælles hjælpekomponent. For applikationsleverandørerne betyder det, at de hverken behøver at bekymre sig om signeringen, eller på hvordan det signerede Id-kort skal håndteres, og for brugeren betyder det, at man i en vis udstrækning opnår Single-Sign-On mod forskellige offentlige tjenester fra flere forskellige systemer. Overordnet teknisk beskrivelse SOSI-GW'ens funktion er at oprette, få signeret og opbevare Id-kort, som senere kan indsættes i DGWS kald. Når SOSI-GW'en bliver bedt om at oprette et Id-kort, præsenteres det for brugeren, som skal underskrive det med sin MOCES-signatur. Derefter huskes (caches) dette Id-kort så længe det er gyldigt. Når applikationer skal udføre et kald, der kræver anvendelse af Id-kort, kan de sende det via SOSI-GW'en, som så kan påklistre et underskrevet Id-kort. SOSI-GW'en skal således være en servicekomponent, der varetager følgende opgaver: Oprettelse, signering og opbevaring af Id-kort Indsættelse Id-kort i DGWS kald og videresendelse af kaldet Validering af systemer der tilgår SOSI-GW'en Figur 1: SOSI-GW i sammenhæng Klientsystemer skal kommunikere med SOSI-GW'en via en række web-services. Den væsentligste service på SOSI-GW'en er at indsætte Id-kort i et DGWS request. Det vil sige omdanne et DGWS kald fra et niveau til et DGWS kald på et højere niveau (f.eks. fra niveau 1 med simpelt bruger-id til niveau 4 med bruger-signeret Id-kort). For at kunne gøre dette, skal der eksistere et gyldigt signeret Id-kort i SOSI-GW'ens cache, hvilket håndteres med de øvrige services. 3/13

4 Dette scenarium er vist på figur 2. Figur 2: Omdan niveau-1 kald til niveau-4 Når der skal oprettes et Id-kort skal SOSI-GW'en give klientsystemet 2 muligheder. Den første mulighed, som ses skitseret på figur 3, kræver at klientsystemet selv integrerer MOCES signeringen i brugerdialogen. Figur 3: Id-kort oprettelse med klientsystem signering Hvis klientsystemet ikke selv kan varetage signeringen af Id-kort, kan den anden mulighed anvendes. Her starter klientsystemet en web-browser på brugerens maskine med en URL udleveret af SOSI-GW en. Dette bringer brugeren i direkte kontakt med SOSI-GW'ens web-interface der nu gennem en sign-applet håndterer MOCES signeringen, hvorefter det færdige Id-kort kan gemmes i cachen. 4/13

5 Figur 4: Id-kort oprettelse med browser og signering En forudsætning for at brugen af SOSI-GW er sikkerhedsmæssigt forsvarligt er, at der er en høj grad af perimetersikkerhed omkring applikationer og SOSI-GW. Hvis dette ikke er tilfældet er misbrug af den digitale signatur muligt. En anden forudsætning er, at brugeren skal kunne identificeres entydigt. Til dette formål kan anvendes f.eks. CPR-nummer, et regionalt bruger-id eller en kobling af system-id og systemspecifikt bruger-id. Om kravspecifikationen Dette afsnit forklarer kravenes form og hvordan kravene tænkes at tilgodese kundens mål. Kravenes form Kravene er opdelt i kapitler efter deres art, fx kapitel A om funktionelle krav som systemet skal opfylde, kapitel B om tekniske krav, som systemet skal anvende osv. I hvert kapitel er kravene opstillet i afsnit, der vedrører en bestemt arbejdsopgave eller emne. Kravene indeholder flg.: Kravnummer eller Optionsnummer Overskrift Beskrivelse (Info) Løsningsforslag (Info) Hyppighed (Info) Verificering (Info) Andre informationer (eksempel, kommentar ) De første tre punkter er obligatoriske og udgør selve kravet. Foruden disse punkter kan kravet foreslå en løsning, redegøre for hyppighed, hvordan kunden har tænkt sig at verificere kravet samt andre oplysninger. Disse oplysninger er ikke en del af kravet, men nogle nyttige informationer til 5/13

6 tilbudsgiver/leverandøren, der kan hjælpe eller guide mod den rigtige løsning. Kravene har fortløbende unikke numre og kan således utvetydigt refereres til med deres kravnummer, f.eks. Krav 1 eller K1. A Funktionelle krav til SOSI-GW Følgende services/interfaces skal være til rådighed på SOSI-GW'en: 1. Kald ekstern service med påsat Id-kort 2. Opret Id-kort til klient-signering 3. Installer signeret Id-kort 4. Opret Id-kort til browser-signering 5. Check eksistens af Id-kort 6. Log-out (fjern cachet Id-kort) 7. Web-interface til signering af Id-kort 8. Interface til administration A.1 Generelle krav Krav 1: Check af trusted afsender SOSI-GW'en skal have en whitelist over klientsystemer, der er tillid til, og skal for hvert kald kontrollere om klientsystemet har ret til at benytte SOSI-GW. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvorledes systemer identificeres samt hvorledes dette præcist repræsenteres i beskeden. A.2 WS: Kald ekstern service med påsat Id-kort Denne service er et gateway endpoint, og har således ikke nogen WSDL beskrivelse. Selve kaldet har den form som det skal have hos den endelige modtager, pånær SOAP-header informationen, som primært skal identificere brugeren og systemet unikt. Krav 2: Gateway funktionalitet der ændrer niveau 1 kald til niveau 4 kald Der skal laves gateway-funktionalitet som skitseret på figur 2. Det vil sige at den kan: 1. modtage et SOSI-kald 2. udskifte eller indsætte Id-kort 3. sende kaldet videre til endelig destination 4. modtage svar 5. returnere svar til den oprindelige afsender. Når SOSI-GW'en modtager et kald med et lav-niveau Id-kort, der indeholder system-id samt et unikt bruger-id, skal der kontrolleres: 1. om klientsystemet er i white-listen. Findes systemet ikke i white-listen, returneres en fejl. 6/13

7 2. hvis kaldet indeholder akkreditiver for det kaldende system, kontrolleres disse. 3. om SOSI-GW'en har et signeret Id-kort for brugeren. Findes et signeret Id-kort indsættes dette som erstatning for det medsendte Id-kortet, og kaldes sendes videre til det endelige system. Findes der ikke et signeret Id-kort returneres en fejl-kode til klientsystemet. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvorledes det unikke bruger-id og system-id repræsenteres i XML beskeden ved anvendelse af standarder, der ikke strider mod DGWS (Reference 3). Krav 2a: Implicit oprettelse af Id-kort Hvis SOSI-GW modtager et kald, som ikke kan behandles fordi SOSI-GW ikke har et gyldigt Idkort for brugeren, skal det checkes, om der er tilstrækkelig information i Lav-niveau Id-kortet til at oprette et signeringsparat Id-kort. Hvis der er det, laves en implicit Id-kort oprettelse, og sammen med fejl-koden til klienten, sendes både digest til signering og URL til browser-baseret signering svarende til retursvar fra WS: Opret Id-kort til klient-signering og WS: Opret Id-kort til browsersignering, som er beskrevet senere. Klienten har herefter følgende muligheder: 1. Selv at håndtere signeringen af digest et, og kalde WS: installere signeret Id-kort, som er beskrevet i afsnit A.3 2. Starte en browser med den returnerede URL til browserbaseret signering 3. Undlade at gør noget. SOSI-GW skal specificere en timeout periode, som ikke må overskrides, hvis klienten vil anvende mulighed 1 eller 2. Efter denne timeout kan det oprettede men usignerede Id-kort slettes. Kommentar: Ved at returnere både digest og URL undgår man at skulle konfigurere om forskellige klienter benytter den ene eller anden type signering. Krav 3: Check af lovlig XML-struktur Hvis kaldet ikke er lovlig XML, kan det afvises med en fejl-kode. Det er ikke et krav at Gateway'en checker kaldet udover den information gateway'en selv skal bruge, men det er frit for tilbudsgiver at beskrive andre passende kontroller. Krav 4: Anvendelse af WS-Addressing Kaldet mod SOSI-GW'en skal følge WS-Addressing specifikationen fra W3C (se referenceafsnittet), hvorved det endelige endpoint specificeres. WS-Addressing specificerer også hvordan retur- og fejl-koder skal tilbage til afsenderen. Er der ikke WS-Addressing information i kaldet returneres en fejl-kode. Krav 5: Fjernelse af WS-Addressing informationer WS-Addressing informationer skal fjernes fra kaldet inden den endelige destination kaldes, hvis denne ikke understøtter dette. Dette sættes op pr. destinations-endpoint gennem administrationsinterfacet (se senere). Default er at sende WS-Addressing informationer videre. A.3 WS: Opret Id-kort til klient-signering Denne service bruges til at få SOSI-GW til at oprette et Id-kort for en angivet bruger. SOSI-GW'en 7/13

8 udfærdiger Id-kortet i det gældende format, og returnerer et Id-kort digest til klientsystemet, som er ansvarlig for at få dette signeret, jvf. forløb skitseret på figur 3. Krav 6: Web-service interface til oprettelse af Id-kort til klient-signering Der skal laves en web service, der kan oprette et usigneret Id-kort, udtrække det digest der skal signeres og returnere dette til klientsystemet. Som input skal klientsystemet angive alle de informationer, der er nødvendige for at oprette et Idkort jf. DGWS. Hvis klientsystemet medsender brugerens CPR-nummer skal dette medsendes til STS en. A.4 WS: Installer signeret Id-kort Denne service bruges når en klient har fået signeret et Id-kort digest, og dette skal returneres til SOSI-GW en. Her vil det signerede digest blive indsat i det genererede Id-kort, som derefter bliver installeret i SOSI-GW'ens cache. Krav 7: Web-service interface til installering af signeret Id-kort Der skal laves en web-service, der kan modtage et signeret Id-kort-digest, indsætte det i det tidligere genererede Id-kort, sende det til SOSI-STS en og installere det af STS en returnerede Id-kort i SOSI-GW'ens cache. For at kunne lave Id-kortet til STS-forespørgslen skal klientsystemet også medsende brugerens offentlige certifikat. Krav 8: Verificering af Id-kort Inden SOSI-GW'en installerer Id-kortet i dens cache, skal den kontrollere STS en signatur. Hvis dette fejler, returneres fejl til klientsystemet. A.5 WS: Opret Id-kort til browser-signering Denne service bruges til at få SOSI-GW til at oprette et Id-kort for en angivet bruger, som skal underskrives via SOSI-GW'ens web-interface. SOSI-GW'en udfærdiger Id-kortet i det gældende format og gemmer dette i ikke signeret version. Herefter returneres en URL til klientsystemet, hvori en reference til en GUI præsentation af det usignerede Id-kort en indkodet. Krav 9: Web-service til klargøring af Id-kort til browserbaseret signering Der skal laves en web-service, der kan oprette et usigneret Id-kort, som efterfølgende kan signeres via en web-browser. Id-kortet oprettes med samme parametre som ved kaldet: Opret Id-kort til klient-signering Kaldet skal returnere en URL som vil bringe en browser til SOSI-GW'ens signeringsside. Kommentar Det er sandsynligt at SOSI-GW komponenten står på et lukket net, og at adgang fra en browserklient derfor kun kan ske gennem en proxy eller lign. Det kan bl.a. betyde at host-navnet i URL en til SOSI-GW komponentens browser-service må være en konfigurationsparameter. Krav 10: Sikring mod URL-manipulation Den returnerede URL skal indeholde en nøgle som kan bringe browseren direkte ind på siden der giver mulighed for at signere det netop oprettede Id-kort, men samtidig skal det sikres at man ikke ved simpel URL-manipulation kan få lov at signere en andens Id-kort. Den pågældende URL må kun kunne aktiveres inden for en periode på 30 sekunder (målt i SOSI-GW tid). 8/13

9 A.5a WS: Check eksistens af Id-kort Denne service benyttes enten, hvis en klient ønsker at sikre sig at, der findes et gyldigt Id-kort, eller hvis klienten i forbindelse med at have startet en browser med henblik på browser-baseret signering, ønsker at vente på at Id-kortet er oprettet. Krav 10a: Web-service til check af eksistens af Id-kort Der skal laves en web-service, der kan checke, om der findes et gyldigt Id-kort for et specificeret bruger-id. Det skal i kaldet angives hvor længe klienten ønsker at vente på at et Id-kort eksisterer. Hvis ventetiden er 0, returneres med det samme en status på om gyldigt Id-kort findes. Er ventetiden angivet større end nul, returnerer kaldet ved den først kommende af følgende to hændelser: 1. Der bliver modtaget et signeret Id-kort (enten via WS: Installer signeret Id-kort eller via browser baseret signering). Kaldet returnerer at gyldigt Id-kort findes. 2. Ventetiden udløber, uden at et gyldigt Id-kort er modtaget. Kaldet returnerer at gyldigt Id-kort findes ikke. A.6 WS: Logout Denne service bruges til at få SOSI-GW til at fjerne et Id-kort for en angivet bruger fra cachen. Dette sikrer, at der ikke kan sættes Id-kort for den pågældende bruger på nye requests, før der er foretaget en signering af et nyt Id-kort. Krav 11: Web-service til fjernelse af Id-kort fra cache Der skal laves en service, der fjerner et Id-kort fra cachen ud fra et angivet unikt bruger-id. A.7 Browser adgang til Id-kort signering Krav 12: Web-side til signering af Id-kort SOSI-GW'en skal have et web-interface som ved hjælp af f.eks. OpenOCES sign-appletten kan signere det Id-kort digest, der skal indsættes i det signerede Id-kort. Web-siden skal præsentere de væsentligste elementer i Id-kortet, således at brugeren er informeret om, hvad der skrives under på. Det skal sikres at løsningen også sender brugerens offentlige certifikat med tilbage, således at det også kan indsættes i Id-kortet. Når signeringen er afsluttet skal browser-vinduet lukkes, og det signerede Id-kort skal installeres i SOSI-GW'ens cache. Kommentar Det der skal signeres i forbindelse med Id-kort signering er binære data. Det betyder at brugeren reelt ikke har mulighed for at checke, hvad det er der underskrives, men må stole på, at det der præsenteres i klar-tekst stemmer med det binære digest der signeres. Denne tillid kan baseres på tilliden til den leverandør der har signeret appletten, og eventuelt også på kilden til web-siden, som kan checkes i browserens Location-felt. Krav 13: sikring mod URL-hackning Web-siden må kun tilgås med en gyldig URL returneret fra et kald af web-servicen: Opret Id-kort til browser-signering. 9/13

10 Hvis den anvendte URL ikke er lovlig eller er udløbet skal der vises en fejlbesked til brugeren. A.8 Administrations interface Der skal udvikles administrationsinterfaces, som benyttes til opsætning og ændring af konfigurationsparametre for SOSI-GW'en. Uanset hvilken type administrationsinterface der vælges, skal der laves simple brugergrænseflader, hvormed man kan lave den fornødne opsætning og konfigurering. Krav 14: Opsætning af whitelists Der skal være et interface, hvormed man kan ændre, hvilke systemer der betegnes som trusted og dermed må anvende SOSI-GW'en. Sådanne ændringer skal kunne laves uden at SOSI-GW'en skal lukkes ned. Krav 15: Opsætning af services der må kaldes Det skal kun være muligt at få påsat Id-kort på kald til forud godkendte services. Denne positivliste skal kunne vedligeholdes uden systemet lukkes ned. For hver enkelt service skal man kunne specificere: - Om servicen understøtter WS-addressing (eller om dette skal strippes af) - Hvilket DGWS-niveau servicen kræver (default 4 i denne version) Krav 16: Id-kort revocation Det skal være muligt at tvinge SOSI-GW'en til at slette et Id-kort fra cachen, ud fra ejerens CPRnummer. Krav 17: Beskyttelse af administrationsinterface Adgang til administrationsinterfacet skal beskyttes mod uautoriseret brug. B Tekniske krav Krav 18: Open Source Java komponent Komponenten skal udvikles i JAVA under en af SOSI-projektet udpeget open-source licens. Krav 19: Anvendelse af SOSI-biblioteket Komponenten skal anvende SOSI-biblioteket. Såfremt dette afdækker problemer i SOSI-biblioteket vil disse blive rettet. Krav 20: Standarder Alle XML formater skal i videst muligt omfang følge de i Den Gode Web Service beskrevne standarder, herunder SOAP 1.2, WS-Security, XML-Signature, SAML etc. Desuden skal formater følge WS-addressing som tidlige beskrevet. Hvis tilbudsgiver finder det nødvendigt at fravige dette, skal det eksplicit bemærkes og begrundes. 10/13

11 Krav 21: Der skal foretages revokationskontrol af føderationcertificatet Via de i SOSI-biblioteket indbyggede funktioner skal der foretages revokationskontrol af føderationscertificatet. Krav 22: Logning Alle gateway passager og kald til SOSI-GW logges. I loggen skal der som minimum kunne findes flg. informationer: Tid for kald (til millisekund) Afsender system/bruger-id samt modtager service Loggen skal rettes mod auditører og opbevares både fysisk og tidsmæssigt jf. gældende lovgivning. Tilbudsgiver skal beskrive hvilken persistensmekanisme der forventes anvendt til logning, samt hvilke muligheder der er for at uddrage data fra loggen. Krav 23: Afviklingsmiljø SOSI-GW'ens skal som minimum kunne afvikles i et almindeligt java-miljø oven på en servlet 2.4 tomcat platform. Det skal dokumenteres hvilke kodeændringer og konfigurationsændringer, der er nødvendige for at deployere komponenten i et Java-EE baseret applikations-server miljø. C Quality of Service Kravene i dette afsnit relaterer sig til kvaliteten af SOSI-GW'en. Kravene har til formål at sikre, at SOSI-GW'en fra begyndelsen udvikles med skalering, performance og robusthed for øje. Krav 24: Operationelle krav Den færdige service skal være til rådighed 24 timer i døgnet alle årets dage. SOSI-GW'en skal udarbejdes så den kan deployeres i et miljø, hvor det er muligt at vedligeholde servicen og det hardware servicen afvikles på uden at servicen tages ud af drift (rullende vedligeholdelse). Leverandøren skal beskrive hvilket setup der kræves, hvis der ønskes rullende vedligehold. Krav 25: Krav til kapacitet ved Id-kort udstedelser I pilotafprøvningsperioden skal Id-kort udstedelsesservicen kunne udstede minimum 3000 Id-kort pr. døgn. I spidsbelastningstimer skal der kunne udstedes 1000 Id-kort i timen (= max kontinuerlig belastning). I spidsbelastning skal servicen kunne håndtere minimum 10 samtidige igangværende Id-kort udstedelser. Ved browser baseret signering skal svartiden (målt fra kald af opret Id-kort til browsersignering til hele http-strømmen inkl. applet er afleveret) være max 5sek ved 10 samtidige kald. Krav 26: Kapacitet og svartider for gateway Under kontinuerlig belastning skal gateway passagen (med simpel substitution af Id-kort) kunne klare minimum kald i timen med svartider på: Gennemsnitstid <0.5 sekund. 95 % fraktilen < 1 sekund. 11/13

12 99 % fraktilen < 4 sekunder. Tiden måles fra det tidspunkt kaldet modtages i servicen til det er videresendt med signeret Id-kort. Kapaciteten skal kunne honoreres med beskeder på 4 kbyte med en realistisk sammensætning af XML elementer. Krav 27: Svartider på Administrations interface Operationer der udføres mod administrations interfacet må ikke overskride 10 sekunder per operation. Hvis dette ikke kan overholdes for enkelte operationer, skal der være visuel tilbagemelding inden 5 sekunder samt løbende visning af reel aktivitet. Krav 28: Dokumentation af tilstrækkelig hardware Krav til hardware og driftsmiljø der er nødvendig for at opfylde de stille performancekrav skal dokumenteres. Krav 29: Skalerbarhed SOSI-GW'en skal udvikles så den kan køre parallelt i flere instanser, og disse forskellige instanser skal kunne benytte samme konfigurationsdata. Krav 30: Dokumentation og adgang til dokumentation De udstillede web-services skal dokumenteres, så en udenforstående udviklingsorganisation på baggrund af dokumentet umiddelbart kan integrere til servicen. Verifikation: Dokumentationen kvalitetssikres hos en uafhængig leverandør. Krav 31: Sikkerhedsvejledning Der skal udarbejdes en sikkerhedsvejledning over hvilke netværksmæssige krav, der skal opfyldes for at have et tilstrækkeligt trust-relation forhold mellem SOSI-GW en og de systemer der anvender den. D Leverance og test Krav til form og tidsplan for leverancen beskrives i det følgende. Krav 32: Løsningsbeskrivelse og pristilbud Tilbudsgiver skal i forbindelse med aflevering af løsningsbeskrivelse med pristilbud også levere et estimat på forventet tidsforbrug specificeret på relevante funktionelle delelementer. Løsningsbeskrivelsen skal afleveres senest Krav 33: Delleverancer Udviklingen af SOSI-GW'en skal foregå i delleverancer/iterationer, hvor kunden og andre projekter løbende kan følge med i fremdriften. Der er krav om flg. delleverancer: Leverance 1 Funktionel testversion: Da SOSI-GW'en er en nøglekomponent i forbindelse med udvikling af EPJ-løsninger til Det Fælles Medicingrundlag skal en funktionel testversion være klar Denne test version skal kunne: Udstede Id-kort, få dem signeret og cache dem 12/13

13 Videresende forespørgsler med påsat signeret Id-kort. Leverance 2 Stabiliseret fuld funktionel version: En version hvor alle funktionelle krav er opfyldt skal være klar , hvor integrationstesten af Det Fælles Medicingrundlag starter. Denne Integrationstest vil også være integrationstest af SOSI- GW'en. Leverance 3 Operationel version: En fuld driftsklar version hvor alle drift, performance og logningskrav er opfyldt skal afleveres , hvor Det Fælles Medicingrundlag går i pilot-drift. Parallelt med pilot-driften laves en automatiseret performancetest, der indeholder: En skaleringstest der viser at SOSI-GW'en skalerer lineært indtil overbelastning En load/stresstest, der identificerer overbelastningspunktet og identificerer hvilke symptomer systemet udviser ved overbelastning og om eller hvornår systemet bryder sammen. Det skal påvises at systemet virker upåklageligt ved overbelastning, f.eks. at alle videre sendte forespørgsler med påsatte Id-kort er korrekte etc Endurancetest der viser at systemet ikke har ressourcelækager (CPU, RAM) ved længerevarende jævn belastning. samt en almindelig afleveringstest af øvrige funktionelle og performancemæssige krav. Testen gennemføres på et produktionslignende miljø. Krav til testmiljøer etc. skal dokumenteres i forbindelse med udarbejdelse af testplan. Testen udføres i et samarbejde mellem leverandøren og repræsentanter for SOSI-projektet og resultaterne dokumenteres i et testdokument. Leverance 4 Endelig aflevering: skal hele projektet med kildekode og dokumentation være afleveret til SOSI-projektets ejere. Referencer WS-Addressing Sign-applet Den Gode Web Service Revisionshistorik Dato for denne revision: 22. august 2007 Dato for næste revision: Revisionsn ummer Revisionsdato Oversigt over rettelser Rettet af Rettelser markeret Sendt til review til EDA TSO (N) Mindre tilføjelser af hensyn til øget usability TSO J 13/13

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

National Sundheds-it Infrastruktur og sikkerhed

National Sundheds-it Infrastruktur og sikkerhed NSI Projektmodel Kravspecifikation CPR-services Infrastrukturprogrammet fase 2 CPR projektet Dato: 18.08.2011 Version: 1.1 Udarbejdet af: NSI NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL BOARD OF E-HEALTH www.nsi.dk

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 005.06 sikkerhedsmæssige opfølgningsservices Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 9.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Version 1.0 april 2014 Indledning Seal.net er et API som har til formål at lette udviklingen af software som overholder

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Marts 2014 Side 1-34 Indholdsfortegnelse

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

SOSI-GW. Tilbudsbeskrivelse

SOSI-GW. Tilbudsbeskrivelse SOSI-GW Tilbudsbeskrivelse Region Syddanmark Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Indhold 1. Overordnet om SOSI GW...3 1.1. Arkitektur

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 20. januar 2011 Side 1-11

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority i Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 1.0.6 Februar 2015 AA Certificate Revocation Authority

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at der er netværksmæssig adgang til DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de netværksadministratorer der har ansvaret for at der er opsat en korrekt netværksmæssig

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

OpenTele Server Performance Test Rapport

OpenTele Server Performance Test Rapport OpenTele Server Performance Test Rapport 17. marts 2015 Side 1 af 22 1Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Test forudsætning Beskrivelse af testscenarier Test af OpenTele kliniker web interface

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1 Java..........................................................

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG.

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. VERSION RC1 DATO 10. januar 2012 REFERENCE FORFATTER Tøger Nørgaard KONTRAKTNUMMER

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1 Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel testdataklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 13.11.2015 Version: 1.1 Udarbejdet

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

SOSI STS Designdokument

SOSI STS Designdokument SOSI STS Designdokument - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Dato: 3. December, 2009 Version: 0.3 Forfatter: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Arkitekturoverblik...4 2.1 Eksterne

Læs mere

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé: I fremtiden vil borgere og myndigheder ofte have brug for at kunne kommunikere nemt og sikkert med hinanden

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0. Fælles Medicinkort - Dokumentation -

:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0. Fælles Medicinkort - Dokumentation - 2016-11-22 09:55 i/iv BEM 2.0 BEM 2.0 Fælles Medicinkort - Dokumentation - http://wiki.fmk.netic.dk/ 2016-11-22 09:55 ii/iv BEM 2.0 http://wiki.fmk.netic.dk/ Printed on 2016-11-22 09:55 2016-11-22 09:55

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0

SOSI. (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 SOSI (ServiceOrienteretrienteret SystemIntegration) Quick Tour 2.0 Indhold Hvad og hvem er SOSI Visionen og Missionen Begreber, arkitektur og teknik Hvad er SOSI Projekt initieret og drevet af Ribe- og

Læs mere

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Side 1 af 8 7. november 2012 Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Dette dokument beskriver en politik for timeout af brugersessioner i den fællesoffentlige føderation, der er obligatorisk

Læs mere

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. og 21. maj 2014 Dagsorden 1. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Formaliteter omkring indgåelse af aftaler Iver Winther 3. Præsentation af Jobcenter

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Gennemgang af medietyper

Gennemgang af medietyper Gennemgang af medietyper CD-medie Medielæser: CD-rom læser, der kan håndtere Cd er i visitkort format. Enhedsdriver: OpenSign er baseret på VA To faktorer (kombination af hardware og kodeord noget man

Læs mere

23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS

23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS 23. maj 2011 Version 3.0 Sådan byder du ind på en SKI-rammeaftale via udbudssystemet ETHICS NB: Følgende præsentation og eksempler er baseret på et offentligt udbud. Ved et begrænset udbud foregår udvælgelse

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.4 2014-12 JQ STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide

DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide 20. august 2012 JHH/MEH DataHub Forbrugeradgangsløsning NemID Quick Guide Dok 75936-12_v1, Sag 10/3365 1/6 Indhold 1. NemId/Digital Signatur... 3 2. Tjenesteudbyderaftaler... 3 2.1 Selve aftalen... 3 2.2

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 3. juni 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1

Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom, version 1.0 W 1 MedCom, Den Gode NPN Service ver. 1.0 2 Den Gode NationalePrøveNummer Service MedCom version 1.0 Formål... 5 Introduktion... 5 Ansvar... 6

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere