26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data"

Transkript

1 26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte hinanden med henblik på erfaringsudveksling og læring. Bilaget indeholder alene data for skal indsatserne. Kan -indsatser, der kan følges op på, opgøres og deles på administrativt niveau. Vedr. læsning af tabeller gælder: Indsatsnumrene opfølgningen og bilaget svarer til hinanden Tabellerne indeholder senest tilgængelige kommunefordelte data Kilder og årstal fremgår under de enkelte tabeller Det fremgår under de enkelte tabeller, hvis der mangler svar fra enkelte kommuner Vedr. bemærkninger til data (fremgår i tabeller i slutningen af hvert tema): Kommuner, som ikke har indført de aftalte indsatser har haft mulighed for at afgive bemærkninger hertil. 11 kommuner har benyttet sig af muligheden. Heraf havde 3 kommuner ingen bemærkninger. Endvidere er der angivet bemærkninger fra enkeltkommuner fra det supplerende spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for sundhed fra marts 2014.

2 Tema: Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelse og sundhedsfremme (1) Indsats 1: Kommuner som har sammenholdt egen indsats med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Indsats 2. A.: Kommuner som har udarbejdet en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Plan er udarbejdet Plan forventes udarbejdet Plan er ikke og forventes ikke udarbejdet i 2014 Albertslund Allerød Ballerup x Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 1: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april Alle kommuner har besvaret. Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Alle kommuner har besvaret. 2

3 Forebyggelse og sundhedsfremme (2) Indsats 2. B : Hvilke forebyggelsespakker indgår i planen? Alkohol Fysisk Hygiejne Indeklima i Mad og Mental Overvægt Seksuel aktivitet skoler måltider sundhed sundhed Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Bemærkning: Data er en uddybning af 2.A. 3

4 Forebyggelse og sundhedsfremme (3) Indsats 2. B : Hvilke forebyggelsespakker indgår i planen? (fortsat) Solbeskyttelse Stoffer Tobak Indsats 3: Kommuner som har indført hverdagsrehabilitering i ældreplejen Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Bemærkning: Data er en uddybning af 2.A. Indsats 3: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober April 2014: Konkret forespørgsel til to kommuner, der enten ikke havde svaret eller havde svaret nej til spørgsmålet om hverdagsrehabilitering i KL s spørgeskemaundersøgelse i oktober Alle kommuner har besvaret. 4

5 Allerød Gladsaxe Forebyggelse og sundhedsfremme Bemærkninger til indsats 1 Allerød Kommune har sammenholdt egen indsats med alle Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og alle er implementeret på grundniveau. Gladsaxe Kommune har på nuværende tidspunkt også sammenholdt egen indsats med forebyggelsespakkerne Fysisk aktivitet og Mental sundhed. Helsingør Helsingør Kommune har i maj 2014 afsluttet kortlægningen af samtlige 11 forebyggelsespakker. Der udarbejdes en implementeringsplan for pakkerne i I planen prioriteres pakkerne og anbefalingerne ud fra bl.a. kommunens sundhedsprofil og sundhedspolitik. Indsats 1: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse april Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. Albertslund Bornholm Brøndby Dragør Fredensborg Frederikssund Furesø Gladsaxe Gribskov Hillerød Hvidovre Forebyggelse og sundhedsfremme Bemærkninger til indsats 2 Der er igangsat udredningsarbejde vedr. anbefalingerne i forebyggelsespakken Stoffer med henblik på beslutning om implementeringstidspunkt. Prioriteringen mellem de 11 forebyggelsespakker ligger endnu ikke fast Ovennævnte 4 forebyggelsespakker er prioriteret på tværs af alle forvaltninger. Dette er vedtaget politisk. Forebyggelsespakken vedrørende Overvægt ser vi i sammenhæng med forebyggelsespakken om Mad og måltider, hvor vi har indsatser på tværs af forvaltningerne med kostvejledning. Der er sideløbende indsatser lokalt i de enkelte forvaltninger på forvaltningernes eget initiativ vedrørende Hygiejne, Indeklima i skoler, Seksuel sundhed og Solbeskyttelse. Forebyggelsespakkerne om Alkohol og Stoffer er under drøftelse. Vi udarbejder en ny sundhedspolitik i 2014, og prioriteringen af hvilke forebyggelsespakker vi tager fat på først, vil også afhænge af processen med sundhedspolitikken, idet kommunens fagområder inddrages her og samtidig bliver bedt om at forholde sig til forebyggelsespakkerne. Kommunen ønsker som udgangspunkt at implementere alle pakker svarende til grundniveau, men for nogle af risikoområderne er implementeringen afhængig af muligheden for samarbejde med de andre forvaltninger i kommunen. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvilke dele af hvilke pakker, der skal implementeres. På baggrund af sundhedsprofilen og kortlægningen af forebyggelsespakkernes vil Vi planlægger at arbejde med Mental sundhed på tværs af alle relevante centre. De øvrige pakker har forskellig aktualitet i de forskellige områder, men vi er bevidste om graden af opfyldelse. Planen udarbejdes dette forår. Da planen endnu ikke er udarbejdet, er det ikke muligt at svare på spørgsmål 1.2 om, hvilke pakker der kommer til at indgå i den. Men planen er at alle pakker kommer til at indgå i større eller mindre omfang. Vi planlægger at gennemføre forskellige "nålestik"/indsatser i nærmiljøer, som vi skallerer op over årene, når vi har gjort os erfaringer. Vi arbejder med brugerinddragelse, så de forskellige nålestik er selv med til at definerer, hvilke indsatser der skal iværksættes, hvorfor angivelse af pakker ovenfor alene beror på forventninger. Det er ikke politisk besluttet hvilke pakker der prioriteres, men kommunen er i gang med overvægt, da der er ansat en konsulent til at arbejde specifikt med at forebygge overvægt. Vi er i gang via folkeskolereformen med at arbejde med mad og måltider i skolerne, så pakken om mad og måltider kommer ind den vej. Det er ikke endelig politisk besluttet, hvordan prioriteringen bliver. Der arbejdes med alle pakker, men nogen fremhæves i Hillerød Kommunens handleplan for sundheds og forebyggelse i forhold til konkrete mål og temaer der særligt er fokus på. Arbejdet er sat i gang 1/ Der er nedsat tværgående arbejdsgrupper til at koordinere med de tre områder alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed. Der vil fra 2014 i øvrigt blive sat tovholdere på arbejdet med a) de anbefalinger, der vedrører kommunen som arbejdsplads, b) stoffer (unge) c) 5

6 de lavthængende frugter i de øvrige pakker. En række anbefalinger er i øvrigt proces i andet regi /alligevel/i forvejen Høje-Taastrup Høje-Taastrup Kommune vil i 2014 udarbejde en ny Sundhedsstrategi gældende for 2015 og frem. Sundhedsstrategi vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen Sundhedsprofil og sundhedsstrategi vil være bestemmende for i hvilken takt og prioriteret rækkefølge forebyggelsespakkerne vil blive implementeret. På nuværende tidspunkt arbejdes der løbende med implementering af forebyggelsespakkerne i de enkelte fagcentre i kommunen. Dette gøres med konsulent bistand fra Sundheds- og Omsorgscenteret. Hørsholm Vi kender endnu ikke sundhedsprofilen fra Forventeligt vil Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune også arbejde med fokus på de områder, der peges på som særlige risikoområder i den nye sundhedsprofil København I Københavns Kommune er der laver planer for forebyggelsespakkerne på forvaltningsniveau. Forebyggelsespakkernes råd og anbefalinger vil blive samlet implementeret i den kommende sundhedspolitik. Lyngby-Taarbæk Lavet på et tidspunkt hvor ikke alle forebyggelsespakker var kommet endnu Rødovre Forebyggelsespakkerne blev fra 2013 indarbejdet i handleplanen på sundhedsområdet. I den strategiske planlægning af sundhedsindsatsen vil der blive fulgt op på videre planlægning og implementering Vallensbæk Ikke alle forventes implementeret i 2014 Indsats 2: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 6

7 Tema: Forebyggelse af (gen)indlæggelser Forebyggelse af (gen)indlæggelser (1) Indsats 4: Kommuner som har opfølgende hjemmebesøg Indsats 5: Imple. af kommunikationsaftalen Indsats 6: Kommuner som har implementeret en styrket forløbskoordinering som led i implementeringsplanen for den ældre medicinske patient Har opfølgende hjemmebesøg Forv. at indføre inden udgangen af 2013 Har ikke opfølgende hjemmebesøg Impleme ntering afsluttet Implemen tering påbegyndt Implemen tering planlagt i 2014 Implemente ring hverken påbegyndt eller planlagt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 4: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Bemærkning: Alle kommuner har besvaret. Indsats 5: Kilde: Region Hovedstaden har pr. mail i april 2014 oplyst, at alle kommuner har tiltrådt kommunikationsaftalen. Indsats 6: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Alle kommuner har besvaret. 7

8 Forebyggelse af (gen)indlæggelser (2) Indsats 7 A: Kommuner som arbejder med systematisk kvalitetsudvikling af genoptræningen eller med stratificering af Indsats 7 B: Kommuner der arbejder i tværfaglige teams ift. komplekse genoptræningsopgaver genoptræningsplaner Systematisk kvalitetsudvikl. af Stratificering af genoptræningsplaner Ja Nej, men planlagt i 2013 genoptræningen Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 7 A: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Bemærkning: Kommuner der arbejder med KL s stratificeringsmodel eller pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. Alle kommuner har besvaret. Indsats 7 B: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april Bemærkning: Intet svar fra Dragør, Høje Taastrup og Vallensbæk 8

9 Forebyggelse af (gen)indlæggelser (3) Indsats 7 C: Kommuner som indgår i tværkommunale samarbejder om konkrete genoptræningstilbud Indsats 8: Kommuner der har iværksat særlige indsatser med henblik på at forebygge indlæggelser Ja Nej, men det er Nej planlagt i 2014 Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 7 C: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Intet svar fra Herlev. Indsats 8: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Bemærkning: Alle kommuner arbejder med én eller flere særlige indsatser indenfor: Opkvalificering af medarbejdere, tidlig opsporing, medicinhåndtering, faldforebyggelse eller sårpleje. Alle kommuner har besvaret. 9

10 Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 4 Allerød Allerød Kommune har implementeret opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis. Helsingør Helsingør kommune har underskrevet 2 aftale med almen praksis medhenblik på opfølgende hjemmebesøg. Tårnby Tårnby Kommune forventer at implementere opfølgende hjemmebesøg i Indsats 4: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse november Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 6 Allerød Allerød Kommune implementeret og målrettet indsatsen i den eksisterende organisation af forløb og visitation. Brøndby Der er ikke fast tilstedeværelse, men ad hoc Dragør Vi har en helt overordnet plan for, hvordan vi kan styrke forløbskoordinationen i forbindelse med et udviklingsprojekt for hjemmepleje og visitation, som lige er igangsat. Planerne er dog stadig så overordnede, at vi ikke kan sige, hvordan de konkret udmøntes. Frederiksberg f) Andet: Udgående sygeplejerske team og igangsættelse af opfølgende hjemmebesøg. Frederikssund f) Andet: Akutteam i hjemmesygeplejen Furesø f) Andet: Deltager i Modningsprojektet Midtklyngen Gentofte f) Andet: Indgår i projekt om følge op ordning til udskrevne borgere med risiko for genindlæggelse i samarbejde med Herlev Hospital Gladsaxe f) Andet: Opnormeret antallet af visitatorer til at koordinere med sygehusene Glostrup f) Andet: Øget indsats knyttet til ledsageordning for ældre borgere i forbindelse med indlæggelser, hospitalsbesøg og besøg hos egen læge og speciallæge. Øget indsats ift. følge-op-ordningen. Fastholdelse af ordningen med koordinerende sygeplejersker der har stor kontakt til hospitalerne. Gribskov f) Andet: Opfølgende hjemmebesøg f) Andet: Hjemmesygeplejen, som er selvvisiterende i Kommune samarbejder med visitationen om den fremskudte visitation på Nordsjællands Hospital. Der gennemføres ligeledes opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis. Det forventes at starte særlige udskrivelseskonferencer i komplekse palliative forløb. Dette med fokus på faglige overleveringer med deltagelse af hjemmesygeplejersker og ikke udelukkende visitatorer. Dette i udvalgte kommuner og udvalgte hospitalsafdelinger i planlægningsområde Nord. Hvidovre 2.1. a-d var implementeret og er blevet/bliver videreudviklet Høje-Taastrup Ad 2. Kommunen har allerede nu koordinerende sygeplejersker, men der er i 2014 planlagt implementeringen af en styrket forløbskoordination. Ad. 2.1 Der deltages i følge-hjem -ordningen med følge op -ordning, dvs. at der i samarbejde med egen læge laves opfølgende besøg af sygeplejerske indenfor 8 dage. Det samme sker hvis sygehuset beder om et opfølgende besøg på en borger der udskrives. Derudover har vi som kommune underskrevet 2 aftale på området. København f) Andet: Midlertidige opholdspladser (MTO): skabe øget sammenhæng for borgeren ved sektorskift, så SUF hurtigere kan hjemtage borgerne, bl.a. ved strategiske drøftelse af anvendelse af MTO. Fokus på samarbejde om forløbskoordination internt i kommunen samt mellem kommunen og hospitaler Rudersdal Kommunen har opnormeret timetal til den koordinerende sygeplejerskefunktion. Hermed styrkes kommunens varetagelse af ovennævnte indsatser - kommunen løftede således i forvejen disse indsatser, men har nu styrket området Indsats 6: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 10

11 Tårnby Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 7 A og B 7 A: Tårnby arbejder tillige med stratificering af genoptræningsplaner 7 B: Tårnby Kommune arbejder nu i tværfaglige teams ift. komplekse genoptræningsopgaver Indsats 7 A og B: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse i hhv. november 2013 (7A) og april 2013 (7B). Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 7 C Albertslund Et trekommunalt samarbejde om træning af visse diagnoser efter sundhedslov blev etableret pr. 1. januar 2007 og fungerer fortsat. Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Dragør Kommunes genoptræning varetages af Tårnby Kommune, som led i det forpligtende samarbejde. Det betyder, at Tårnby Kommunes svar på ovenstående også er gældende for Dragør. Egedal Kommune indgår i det tværkommunale samarbejde omkring kræftrehabilitering i Midt Klyngen Frederiksberg Kommune har et patientgrundlag, der er stort nok til at oprette kvalificerede tilbud selv. Genoptræning i samarbejde med Kommune af kræftpatienter der deltager i forløbsprogrammet Gentofte Tre kommune samarbejde om genoptræning med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Gladsaxe Gladsaxe Kommune varetager fx genoptræning af brystcancerpatienter for Herlev Kommune for at få volumen på holdene. Gladsaxe Kommune varetager også genoptræning af borgere bosiddende på Ringbo. Ringbo er en af Københavns institutioner, som er placeret i Gladsaxe. Desuden er Gladsaxe Kommune p.t. ved at udvikle et samarbejde med 5 andre kommuner (Herlev, Ballerup, Furesø, Egedal og Rødovre) om at samarbejde omkring træning til kræftpatienter. Samarbejdet forventes udviklet og politisk godkendt til efteråret Gribskov Der er forsøgt ift. rehabiliteringsforløb, men borgerne ønsker nærhed Kommune er i gang med en pilotafprøvning i forhold til rehabilitering/træning af borgere med kræft (forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft) i samarbejde med Frederikssund Kommune Herlev Nedsat arbejdsgruppe på kræftområdet mhp tværkommunalt samarbejde Hvidovre Fra 2014 samarbejder vi med Albertslund om hjerte-kar rehabilitering Høje-Taastrup Den genoptræning der ligger i forløbsprogrammerne for, Kræft, lænde-ryg og hjerte-kar, sker i et samarbejde med andre Vestegnskommuner. På det almindelige genoptræningsområde er der ikke fælles drift med andre kommuner. Hørsholm Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune har samarbejder om forløbsprogrammer på KOL, Diabetes og Hjerte med udveksling af borgere og videndeling blandt terapeuter Ishøj Har forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune København Kommunen indgår kun i tværkommunale samarbejder om træningstilbud, når det vedrører borgerens frie valg af genoptræningssted Indsats 7 C: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. Allerød Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 8 Allerød Kommune har implementeret og målrettet indsatserne på en række områder, - fx specialister til forløbsprogrammer, forløb og koordinering på området for hjerneskadede og demens, tidlig opsporing iht. triage, screening af ernæring, fald og urinvejsinfektioner. Vi er desuden tilknyttet og har igangsat telesår. Indsats 8: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse i november Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. 11

12 Tema: Kronisk sygdom Kronisk sygdom (1) Indsats 9: Kommuner som har implementeret forløbsprogram for: KOL Diabetes Demens Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Har implementeret Har påbegyndt implementering Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Implementering planlægges i 2014 Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 9: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts

13 Indsats 9: Kommuner som har implementeret forløbsprogram for Kronisk sygdom (2) Indsats 10: Kommuner som har taget stilling til implementering af forløbsprogram for hjerte-kar Kræft (fortsat): Har Har Implemente Har Har Implemente Forløbsprogram impleme påbegyndt ring implemente påbegyndt ring met nteret implemente planlægges i ret implemente planlægges i implementeres ring 2014 ring 2014 ikke Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre x Høje- Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 9: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Indsats 10: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Bemærkning: I rammepapiret spørges til om kommunerne har taget stilling til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-kar. Det har alle kommuner gjort. Her vises uddybende data. 13

14 Kronisk sygdom (3) Indsats 11: Kommuner som har iværksat indsatser, hvor borgere med forskellige kroniske sygdomme tilbydes træning, undervisning mv. sammen på tværs af diagnoser, som en del af forløbsprogrammerne i enten egen eller sammen med andre kommuner Har udviklet en eller flere modeller for tværdiagnostiske Har fælles træning og/eller undervisning Planlægger i 2014 at udvikle en eller flere modeller for tværdiagnostiske Planlægger i 2014 at etablere fælles træning Har ikke og planlægger ikke tværdiagnostiske indsatser indsatser indsatser og/eller undervisning Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 11: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Bemærkning: For alle svar gælder at der både er tale om indsatser i egen kommuner og indsatser i samarbejde med andre kommuner. Intet svar fra Frederiksberg, og Lyngby-Taarbæk. 14

15 Bornholm Kronisk sygdom Bemærkninger til indsats 9 og 10 I fht. Kræft er store dele af forløbsprogrammet implementeret Frederiksberg Frederiksberg Kommune har implementeret minimumsstandarder. Type-2 diabetes: træningstilbud er erstattet med introduktion til træning/motionsvejledning. Kræft: minus samtaleredskab. KOL: Kommunen har ergoterapeut og diætist. Kommunen har forløbskoordinator på alle programmer. Kommunen har ikke standardiseret fysisk træning. Frederikssund Lænde-ryg: Kommunen er klar, men mangler patienter Gladsaxe Lænde-ryg: Implementeret pr Pilottestning i forbindelse med kræftrehabilitering er i gang. Det er besluttet, at forløbsprogram for hjerte og lænd-ryg ikke skal implementeres på nuværende tidspunkt. Måske på et senere tidspunkt. Hvidovre Hjerte-kar tilbydes i et tværkommunalt samarbejde Høje-Taastrup Kræft, lænde-ryg og hjerte-kar forløbsprogrammer er implementeret i et samarbejde med andre Vestegnskommuner. København Hjerte-kar - forløbsprogrammet er ikke godkendt i Region Hovedstaden, men Center for Kræft og sundhed København har stort set implementeret alle dele af programmet Indsats 9 og 10: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 15

16 Brøndby Dragør Frederiksberg Furesø Gladsaxe Gribskov Helsingør Herlev Hvidovre Høje-Taastrup København Lyngby-Taarbæk Rødovre Kronisk sygdom Bemærkninger til indsats 11 Ved KOL- og diabetesrehabilitering har holdene tidligere haft træning sammen. Dette er vi dog gået væk fra igen, da niveauerne var for forskellige, og det havde negativ indflydelse på fremmødet. Nu træner de hver for sig igen, og fremmødet er bedre og effekten af træningen er bedre. KOL og Diabetes træner på samme hold hos fysioterapeuten. Undervisningen er adskilt. Frederiksberg Kommune overvejer hvilke indsatser, der er relavant,. Det vurderes, at der er behov for evaluering af nuværende programmer a) På kræftområdet Kommunen har ikke tværdiagnostiske indsatser inden for træning og undervisning under forløbsprogrammerne målrettet borgere henvist med diagnoserne KOL, diabetes, hjertekarsygdomme, lænderyglidelser og demens. I praksis træner borgere i vedligeholdende forløb, fx efter KOL-rehabilitering, sammen med borgere med andre diagnoser. Og i praksis har flere borgere flere diagnoser, og indsatserne tilpasses til det. Kommunen følger interesseret udviklingen i modeller og muligheder for tværdiagnostiske indsatser, også i samarbejde med andre kommuner. Det er forsøgt på tværs af kommuner, men borgerne prioriterer nærhed, så fremover primært fælles udvikling af koncepter, mens indsatsen tilbydes lokalt. Kommune er i overvejelsesfasen om tilbud på tværs af diagnoser. Træning i relation til GOP og Serviceloven ydes på tværs af diagnoser og med udgangspunkt i funktionsevne. Komunen har implementeret en "fleksibel rehabiliteringsmodel" på tværs af diagnoserne KOL, Type 2 Diabetes og hjerte-karsygdomme Tværkommunal kræftrehabilitering for mænd og unge på tværs af diagnoser Hvidovre Kommune tilbyder ikke aktuelt tværdiagnostiske indsatser til borgere, der følger forløbsprogrammer for KOL og Type 2 Diabetes, da den aktuelle erfaring er, at der er stor forskel på målgrupperne. Hjerte-kar forløbsprogrammet tilbydes i et tværkommunalt samarbejde, der ikke er tværdiagnostisk. Hvidovre kommune tilbyder tværdiagnostiske indsatser i regi af SundhedsCentret/Genoptræningen til borgere, der modtager tilbud, der ikke følger forløbsprogrammer. Kommunen har tilbud om forløb for borgere på tværs af diagnoser. Forløbene køres efter konceptet Gør noget få det bedre. Tilbuddet er et supplement til forløbsprogrammerne. Københavns Kommune deltager i Region Hovedstadens udarbejdelse af ny model for pilotafprøvning for borgere med flere samtidige sygdomme (multisygdom) Vi arbejder i et Tre Kommunalt Samarbejde, og er begyndt at tale om denne mulighed. Ser dog ikke at vi vil være klar før engang i Vi tilbyder 140 ryg borgere pt. uddannelse sammen med forløbsprogrammer, men det er inden for samme diagnoseområde Det er aftalt med Herlev Kommune at Rødovreborgere kan gå med på deres generelle patientuddannelsestilbud Indsats 11: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 16

17 Tema: Dokumentation Dokumentation (1) Indsats 12 A: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Akutområdet Anvender eksisterende Anvender indikatorer Anvender audits til Indarbejder evaluering Arbejder i driften Gennemfører undersøgelser Ande t registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området kvalitetsud vikling af driften fra starten af nye tiltag og/eller projekter løbende med evaluerin g af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts

18 Dokumentation (2) Indsats 12 B: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Indsatsen for ældre medicinske patienter Anvender eksisterende Anvender indikatorer Anvender audits til Indarbejder evaluering Arbejder i driften Gennemfører undersøgelser Ande t registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området kvalitetsud vikling af driften fra starten af nye tiltag og/eller projekter løbende med evaluerin g af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk x Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts

19 Dokumentation (3) Indsats 12 C: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Indsatsen for borgere med kroniske sygdomme Anvender Anvender Anvender Indarbejder Arbejder i Gennemfører Andet eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften indikatorer fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området audits til kvalitetsud vikling af driften evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter driften løbende med evaluering undersøgelser af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts

20 Dokumentation (4) Indsats 12 D: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Andre områder Anvender eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften Anvender indikatorer fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området Anvender audits til kvalitetsud vikling af driften Indarbejder evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter Arbejder i driften løbende med evaluerin g Gennemfører undersøgelser af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts 2014 Ande t 20

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir

Læs mere

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser)

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) 15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed

Læs mere

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver)

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) 12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) Bilaget har til formål danne grundlag for erfaringsudveksling og læring mellem kommunerne på administrativt niveau. Bilaget indeholder data for

Læs mere

Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR 2016 UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Status for skal -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL 2016 Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Status for skal -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning I foråret

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kræft Muskelskeletlidelser. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Hjerte-kar KOL Type-2- diabetes Kræft Muskelskeletlidelser (fx lænderyg, artrose, osteoporose)

Læs mere

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Kommunerne har i en årrække haft

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 En offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen Få specialiserede sygehuse og hurtig udskrivning Demografi og kronikere

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR 2016 UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen for kan -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning I foråret

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler REGION HOVEDSTADEN CENTER FOR SUNDHED ENHED FOR TVÆRSEKTORIELT UDVIKLING Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: Færdigbehandlede dage Periode januar til juni 2018 Særudgave af data omkring

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde

Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Bilag 1 data vedr. udviklingen i sager og økonomi på det specialiserede voksenområde Serviceudgifter til 85 (botilbudslignende), 107 og 108 Udgifterne er i løbende priser, hvorfor en svag stigning svarer

Læs mere

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november Opfølgningsproces på sundhedsområdet KKR-møder i november Et sundhedsudspil der forpligter Sygehusenes specialisering påvirker kommunerne Vi skal aflaste sygehusene det er god samfundsøkonomi og godt for

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Revideret status marts 2015

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Revideret status marts 2015 Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Revideret status marts 2015 KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er

Læs mere

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Velkommen til politisk dialogmøde Ved Svend Erik Christiansen Formand for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune Program 16.00-16.05 Velkomst 16.05-16.10 Sundhedsaftalen som politisk dokument 16.10-16.20

Læs mere

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet

Nøgletal fra 2018 på genoptræningsområdet Nøgletal fra 218 på genoptræningsområdet KL publicerer for ottende gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 14 dvs. borgere der udskrives fra sygehus med

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser Genindlæggelser Færdigbehandlede dage Periode

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune

Velkommen til politisk dialogmøde. Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune Velkommen til politisk dialogmøde Ved Helene Rasmussen, Gentofte Kommune Program 17.00-17.10 Velkomst 17.10-17.15 Sundhedsaftalen som politisk dokument 17.15-17.25 Samarbejdet i planområdet/klyngen 17.25-17.40

Læs mere

KOMMUNAL MEDFINANSIERING

KOMMUNAL MEDFINANSIERING KOMMUNAL MEDFINANSIERING KKR Hovedstaden den 10. september 2018, Morten Mandøe, KL Adgang til data afgørende Deling af data på tværs af den offentlige sektor har stor betydning for indsatsen med at styrke

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Lægedækningsundersøgelse for 2019 Center for Sundhed Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2018 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri

Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning BILAG 1 Direkte 38666080 Journal-nr.: 17013661 Ref.: CLUN Eksempel på optageområder for obstetrik og pædiatri Dato: 21. august 2018 Hvis der etableres

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

1. Forebyggelse og Sundhedsfremme

1. Forebyggelse og Sundhedsfremme KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhedsstaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 4 status på initiativer i Københavns Kommune Dette notat giver en status på de aktiviteter,

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet -1.209.000-1.209.000-1.209.000-1.209.000 SU 2 52

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Analyser af centrale data for 2015 på genoptræningsområdet

Analyser af centrale data for 2015 på genoptræningsområdet Analyser af centrale data for 2015 på genoptræningsområdet KL publicerer for femte gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 140. Siden 2007 har der været

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse VI SAMLER KRÆFTERNE Overordnet indsatsbeskrivelse 1 Overordnet indsatsbeskrivelse 1. Titel Overordnet indsatsbeskrivelse for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE I PLO-K 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: Standarder, retningslinjer og trin i processen Gør dit arbejde meget nemmere! Kom godt

Læs mere

INTRODUKTION TIL CENTRALBIBLIOTEKET

INTRODUKTION TIL CENTRALBIBLIOTEKET INTRODUKTION TIL CENTRALBIBLIOTEKET Region Hovedstaden Gentofte Centralbibliotek Koordinator for Centralbiblioteket, Amalie Ørum Hansen CB-sekretær, Bo Steengaard Christensen HVAD ER ET CENTRALBIBLIOTEK

Læs mere

Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper Oversigt over projekter, der har modtaget midler. Ansøger Projekt Bevilget

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Webtabel SR 7.1 Borgere på 35 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer

Webtabel SR 7.1 Borgere på 35 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer Webtabel SR.1 Borgere på 3 år eller derover, som nogensinde har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer Hash Andre stoffer 201 20 201 20 Region Hovedstaden 3 34. 1.00 Køn Mand Kvinde 2 20..000 3

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - -

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - - Tabel 1 Patientrettet forebyggelse Rehabiliteringstilbud til kronikergrupper Systematisk opfølgning på effekt af indsats Diabetes Hjertekar KOL Kræft Muskelskelet Ja Nej Planlægger i 2015 Sept. 2014 100%

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Oplæg for KKR Hovedstaden. behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter

Oplæg for KKR Hovedstaden. behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter Oplæg for KKR Hovedstaden behandlings, videns, forsknings og kompetencecenter Hvem er vi? 2000 Unge & Sorg Rådgivningsafdeling i Kbh. 2004 Unge & Sorg Afdeling i Aarhus 2007 Unge & Sorg Afdeling i Odense

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018

Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Den permanente arbejdsgruppe vedr. data om Økonomi og Aktivitet 27. november 2018 Notat om rapporten UDVIKLING I KOMMUNAL MEDFINANSIERING I REGION HO- VEDSTADEN OG KOMMUNER FRA 2013 TIL 2015 Baggrund og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Evaluering af klinik i primær. Modul 11 - Efterår (klinikperiode uge 35-44) DIA studerende

Evaluering af klinik i primær. Modul 11 - Efterår (klinikperiode uge 35-44) DIA studerende Evaluering af klinik i primær Modul 11 - Efterår 2015 (klinikperiode uge 35-44) DIA studerende 1 Evaluering af uddannelsesforløb for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden. Udarbejdet af Klinisk Koordinationsenhed,

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2017 Indhold Datagrundlag Udviklingen i København i 2. kvartal 2017 Tabel 1. Befolkningens bevægelser i København, 2008-2.

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Vi samler kræfterne bygger på følgende overordnede principper for det tværkommunale samarbejde:

Vi samler kræfterne bygger på følgende overordnede principper for det tværkommunale samarbejde: 16. januar 2017 Oplæg om Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuners muligheder for at blive en del af Vi samler kræfterne - det nuværende 6K samarbejde om kræftrehabilitering Seks kommuner i Planområde

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. BELÆGNING Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 9. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Edda Heinskou

Læs mere