26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data"

Transkript

1 26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte hinanden med henblik på erfaringsudveksling og læring. Bilaget indeholder alene data for skal indsatserne. Kan -indsatser, der kan følges op på, opgøres og deles på administrativt niveau. Vedr. læsning af tabeller gælder: Indsatsnumrene opfølgningen og bilaget svarer til hinanden Tabellerne indeholder senest tilgængelige kommunefordelte data Kilder og årstal fremgår under de enkelte tabeller Det fremgår under de enkelte tabeller, hvis der mangler svar fra enkelte kommuner Vedr. bemærkninger til data (fremgår i tabeller i slutningen af hvert tema): Kommuner, som ikke har indført de aftalte indsatser har haft mulighed for at afgive bemærkninger hertil. 11 kommuner har benyttet sig af muligheden. Heraf havde 3 kommuner ingen bemærkninger. Endvidere er der angivet bemærkninger fra enkeltkommuner fra det supplerende spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for sundhed fra marts 2014.

2 Tema: Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelse og sundhedsfremme (1) Indsats 1: Kommuner som har sammenholdt egen indsats med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Indsats 2. A.: Kommuner som har udarbejdet en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Plan er udarbejdet Plan forventes udarbejdet Plan er ikke og forventes ikke udarbejdet i 2014 Albertslund Allerød Ballerup x Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 1: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april Alle kommuner har besvaret. Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Alle kommuner har besvaret. 2

3 Forebyggelse og sundhedsfremme (2) Indsats 2. B : Hvilke forebyggelsespakker indgår i planen? Alkohol Fysisk Hygiejne Indeklima i Mad og Mental Overvægt Seksuel aktivitet skoler måltider sundhed sundhed Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Bemærkning: Data er en uddybning af 2.A. 3

4 Forebyggelse og sundhedsfremme (3) Indsats 2. B : Hvilke forebyggelsespakker indgår i planen? (fortsat) Solbeskyttelse Stoffer Tobak Indsats 3: Kommuner som har indført hverdagsrehabilitering i ældreplejen Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 2: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Bemærkning: Data er en uddybning af 2.A. Indsats 3: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober April 2014: Konkret forespørgsel til to kommuner, der enten ikke havde svaret eller havde svaret nej til spørgsmålet om hverdagsrehabilitering i KL s spørgeskemaundersøgelse i oktober Alle kommuner har besvaret. 4

5 Allerød Gladsaxe Forebyggelse og sundhedsfremme Bemærkninger til indsats 1 Allerød Kommune har sammenholdt egen indsats med alle Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og alle er implementeret på grundniveau. Gladsaxe Kommune har på nuværende tidspunkt også sammenholdt egen indsats med forebyggelsespakkerne Fysisk aktivitet og Mental sundhed. Helsingør Helsingør Kommune har i maj 2014 afsluttet kortlægningen af samtlige 11 forebyggelsespakker. Der udarbejdes en implementeringsplan for pakkerne i I planen prioriteres pakkerne og anbefalingerne ud fra bl.a. kommunens sundhedsprofil og sundhedspolitik. Indsats 1: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse april Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. Albertslund Bornholm Brøndby Dragør Fredensborg Frederikssund Furesø Gladsaxe Gribskov Hillerød Hvidovre Forebyggelse og sundhedsfremme Bemærkninger til indsats 2 Der er igangsat udredningsarbejde vedr. anbefalingerne i forebyggelsespakken Stoffer med henblik på beslutning om implementeringstidspunkt. Prioriteringen mellem de 11 forebyggelsespakker ligger endnu ikke fast Ovennævnte 4 forebyggelsespakker er prioriteret på tværs af alle forvaltninger. Dette er vedtaget politisk. Forebyggelsespakken vedrørende Overvægt ser vi i sammenhæng med forebyggelsespakken om Mad og måltider, hvor vi har indsatser på tværs af forvaltningerne med kostvejledning. Der er sideløbende indsatser lokalt i de enkelte forvaltninger på forvaltningernes eget initiativ vedrørende Hygiejne, Indeklima i skoler, Seksuel sundhed og Solbeskyttelse. Forebyggelsespakkerne om Alkohol og Stoffer er under drøftelse. Vi udarbejder en ny sundhedspolitik i 2014, og prioriteringen af hvilke forebyggelsespakker vi tager fat på først, vil også afhænge af processen med sundhedspolitikken, idet kommunens fagområder inddrages her og samtidig bliver bedt om at forholde sig til forebyggelsespakkerne. Kommunen ønsker som udgangspunkt at implementere alle pakker svarende til grundniveau, men for nogle af risikoområderne er implementeringen afhængig af muligheden for samarbejde med de andre forvaltninger i kommunen. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvilke dele af hvilke pakker, der skal implementeres. På baggrund af sundhedsprofilen og kortlægningen af forebyggelsespakkernes vil Vi planlægger at arbejde med Mental sundhed på tværs af alle relevante centre. De øvrige pakker har forskellig aktualitet i de forskellige områder, men vi er bevidste om graden af opfyldelse. Planen udarbejdes dette forår. Da planen endnu ikke er udarbejdet, er det ikke muligt at svare på spørgsmål 1.2 om, hvilke pakker der kommer til at indgå i den. Men planen er at alle pakker kommer til at indgå i større eller mindre omfang. Vi planlægger at gennemføre forskellige "nålestik"/indsatser i nærmiljøer, som vi skallerer op over årene, når vi har gjort os erfaringer. Vi arbejder med brugerinddragelse, så de forskellige nålestik er selv med til at definerer, hvilke indsatser der skal iværksættes, hvorfor angivelse af pakker ovenfor alene beror på forventninger. Det er ikke politisk besluttet hvilke pakker der prioriteres, men kommunen er i gang med overvægt, da der er ansat en konsulent til at arbejde specifikt med at forebygge overvægt. Vi er i gang via folkeskolereformen med at arbejde med mad og måltider i skolerne, så pakken om mad og måltider kommer ind den vej. Det er ikke endelig politisk besluttet, hvordan prioriteringen bliver. Der arbejdes med alle pakker, men nogen fremhæves i Hillerød Kommunens handleplan for sundheds og forebyggelse i forhold til konkrete mål og temaer der særligt er fokus på. Arbejdet er sat i gang 1/ Der er nedsat tværgående arbejdsgrupper til at koordinere med de tre områder alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed. Der vil fra 2014 i øvrigt blive sat tovholdere på arbejdet med a) de anbefalinger, der vedrører kommunen som arbejdsplads, b) stoffer (unge) c) 5

6 de lavthængende frugter i de øvrige pakker. En række anbefalinger er i øvrigt proces i andet regi /alligevel/i forvejen Høje-Taastrup Høje-Taastrup Kommune vil i 2014 udarbejde en ny Sundhedsstrategi gældende for 2015 og frem. Sundhedsstrategi vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen Sundhedsprofil og sundhedsstrategi vil være bestemmende for i hvilken takt og prioriteret rækkefølge forebyggelsespakkerne vil blive implementeret. På nuværende tidspunkt arbejdes der løbende med implementering af forebyggelsespakkerne i de enkelte fagcentre i kommunen. Dette gøres med konsulent bistand fra Sundheds- og Omsorgscenteret. Hørsholm Vi kender endnu ikke sundhedsprofilen fra Forventeligt vil Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune også arbejde med fokus på de områder, der peges på som særlige risikoområder i den nye sundhedsprofil København I Københavns Kommune er der laver planer for forebyggelsespakkerne på forvaltningsniveau. Forebyggelsespakkernes råd og anbefalinger vil blive samlet implementeret i den kommende sundhedspolitik. Lyngby-Taarbæk Lavet på et tidspunkt hvor ikke alle forebyggelsespakker var kommet endnu Rødovre Forebyggelsespakkerne blev fra 2013 indarbejdet i handleplanen på sundhedsområdet. I den strategiske planlægning af sundhedsindsatsen vil der blive fulgt op på videre planlægning og implementering Vallensbæk Ikke alle forventes implementeret i 2014 Indsats 2: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 6

7 Tema: Forebyggelse af (gen)indlæggelser Forebyggelse af (gen)indlæggelser (1) Indsats 4: Kommuner som har opfølgende hjemmebesøg Indsats 5: Imple. af kommunikationsaftalen Indsats 6: Kommuner som har implementeret en styrket forløbskoordinering som led i implementeringsplanen for den ældre medicinske patient Har opfølgende hjemmebesøg Forv. at indføre inden udgangen af 2013 Har ikke opfølgende hjemmebesøg Impleme ntering afsluttet Implemen tering påbegyndt Implemen tering planlagt i 2014 Implemente ring hverken påbegyndt eller planlagt Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 4: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Bemærkning: Alle kommuner har besvaret. Indsats 5: Kilde: Region Hovedstaden har pr. mail i april 2014 oplyst, at alle kommuner har tiltrådt kommunikationsaftalen. Indsats 6: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Alle kommuner har besvaret. 7

8 Forebyggelse af (gen)indlæggelser (2) Indsats 7 A: Kommuner som arbejder med systematisk kvalitetsudvikling af genoptræningen eller med stratificering af Indsats 7 B: Kommuner der arbejder i tværfaglige teams ift. komplekse genoptræningsopgaver genoptræningsplaner Systematisk kvalitetsudvikl. af Stratificering af genoptræningsplaner Ja Nej, men planlagt i 2013 genoptræningen Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 7 A: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Bemærkning: Kommuner der arbejder med KL s stratificeringsmodel eller pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. Alle kommuner har besvaret. Indsats 7 B: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april Bemærkning: Intet svar fra Dragør, Høje Taastrup og Vallensbæk 8

9 Forebyggelse af (gen)indlæggelser (3) Indsats 7 C: Kommuner som indgår i tværkommunale samarbejder om konkrete genoptræningstilbud Indsats 8: Kommuner der har iværksat særlige indsatser med henblik på at forebygge indlæggelser Ja Nej, men det er Nej planlagt i 2014 Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 7 C: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Intet svar fra Herlev. Indsats 8: Kilde: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Bemærkning: Alle kommuner arbejder med én eller flere særlige indsatser indenfor: Opkvalificering af medarbejdere, tidlig opsporing, medicinhåndtering, faldforebyggelse eller sårpleje. Alle kommuner har besvaret. 9

10 Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 4 Allerød Allerød Kommune har implementeret opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis. Helsingør Helsingør kommune har underskrevet 2 aftale med almen praksis medhenblik på opfølgende hjemmebesøg. Tårnby Tårnby Kommune forventer at implementere opfølgende hjemmebesøg i Indsats 4: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse november Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 6 Allerød Allerød Kommune implementeret og målrettet indsatsen i den eksisterende organisation af forløb og visitation. Brøndby Der er ikke fast tilstedeværelse, men ad hoc Dragør Vi har en helt overordnet plan for, hvordan vi kan styrke forløbskoordinationen i forbindelse med et udviklingsprojekt for hjemmepleje og visitation, som lige er igangsat. Planerne er dog stadig så overordnede, at vi ikke kan sige, hvordan de konkret udmøntes. Frederiksberg f) Andet: Udgående sygeplejerske team og igangsættelse af opfølgende hjemmebesøg. Frederikssund f) Andet: Akutteam i hjemmesygeplejen Furesø f) Andet: Deltager i Modningsprojektet Midtklyngen Gentofte f) Andet: Indgår i projekt om følge op ordning til udskrevne borgere med risiko for genindlæggelse i samarbejde med Herlev Hospital Gladsaxe f) Andet: Opnormeret antallet af visitatorer til at koordinere med sygehusene Glostrup f) Andet: Øget indsats knyttet til ledsageordning for ældre borgere i forbindelse med indlæggelser, hospitalsbesøg og besøg hos egen læge og speciallæge. Øget indsats ift. følge-op-ordningen. Fastholdelse af ordningen med koordinerende sygeplejersker der har stor kontakt til hospitalerne. Gribskov f) Andet: Opfølgende hjemmebesøg f) Andet: Hjemmesygeplejen, som er selvvisiterende i Kommune samarbejder med visitationen om den fremskudte visitation på Nordsjællands Hospital. Der gennemføres ligeledes opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis. Det forventes at starte særlige udskrivelseskonferencer i komplekse palliative forløb. Dette med fokus på faglige overleveringer med deltagelse af hjemmesygeplejersker og ikke udelukkende visitatorer. Dette i udvalgte kommuner og udvalgte hospitalsafdelinger i planlægningsområde Nord. Hvidovre 2.1. a-d var implementeret og er blevet/bliver videreudviklet Høje-Taastrup Ad 2. Kommunen har allerede nu koordinerende sygeplejersker, men der er i 2014 planlagt implementeringen af en styrket forløbskoordination. Ad. 2.1 Der deltages i følge-hjem -ordningen med følge op -ordning, dvs. at der i samarbejde med egen læge laves opfølgende besøg af sygeplejerske indenfor 8 dage. Det samme sker hvis sygehuset beder om et opfølgende besøg på en borger der udskrives. Derudover har vi som kommune underskrevet 2 aftale på området. København f) Andet: Midlertidige opholdspladser (MTO): skabe øget sammenhæng for borgeren ved sektorskift, så SUF hurtigere kan hjemtage borgerne, bl.a. ved strategiske drøftelse af anvendelse af MTO. Fokus på samarbejde om forløbskoordination internt i kommunen samt mellem kommunen og hospitaler Rudersdal Kommunen har opnormeret timetal til den koordinerende sygeplejerskefunktion. Hermed styrkes kommunens varetagelse af ovennævnte indsatser - kommunen løftede således i forvejen disse indsatser, men har nu styrket området Indsats 6: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 10

11 Tårnby Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 7 A og B 7 A: Tårnby arbejder tillige med stratificering af genoptræningsplaner 7 B: Tårnby Kommune arbejder nu i tværfaglige teams ift. komplekse genoptræningsopgaver Indsats 7 A og B: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse i hhv. november 2013 (7A) og april 2013 (7B). Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 7 C Albertslund Et trekommunalt samarbejde om træning af visse diagnoser efter sundhedslov blev etableret pr. 1. januar 2007 og fungerer fortsat. Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Dragør Kommunes genoptræning varetages af Tårnby Kommune, som led i det forpligtende samarbejde. Det betyder, at Tårnby Kommunes svar på ovenstående også er gældende for Dragør. Egedal Kommune indgår i det tværkommunale samarbejde omkring kræftrehabilitering i Midt Klyngen Frederiksberg Kommune har et patientgrundlag, der er stort nok til at oprette kvalificerede tilbud selv. Genoptræning i samarbejde med Kommune af kræftpatienter der deltager i forløbsprogrammet Gentofte Tre kommune samarbejde om genoptræning med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Gladsaxe Gladsaxe Kommune varetager fx genoptræning af brystcancerpatienter for Herlev Kommune for at få volumen på holdene. Gladsaxe Kommune varetager også genoptræning af borgere bosiddende på Ringbo. Ringbo er en af Københavns institutioner, som er placeret i Gladsaxe. Desuden er Gladsaxe Kommune p.t. ved at udvikle et samarbejde med 5 andre kommuner (Herlev, Ballerup, Furesø, Egedal og Rødovre) om at samarbejde omkring træning til kræftpatienter. Samarbejdet forventes udviklet og politisk godkendt til efteråret Gribskov Der er forsøgt ift. rehabiliteringsforløb, men borgerne ønsker nærhed Kommune er i gang med en pilotafprøvning i forhold til rehabilitering/træning af borgere med kræft (forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft) i samarbejde med Frederikssund Kommune Herlev Nedsat arbejdsgruppe på kræftområdet mhp tværkommunalt samarbejde Hvidovre Fra 2014 samarbejder vi med Albertslund om hjerte-kar rehabilitering Høje-Taastrup Den genoptræning der ligger i forløbsprogrammerne for, Kræft, lænde-ryg og hjerte-kar, sker i et samarbejde med andre Vestegnskommuner. På det almindelige genoptræningsområde er der ikke fælles drift med andre kommuner. Hørsholm Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune har samarbejder om forløbsprogrammer på KOL, Diabetes og Hjerte med udveksling af borgere og videndeling blandt terapeuter Ishøj Har forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune København Kommunen indgår kun i tværkommunale samarbejder om træningstilbud, når det vedrører borgerens frie valg af genoptræningssted Indsats 7 C: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. Allerød Forebyggelse af (gen)indlæggelser Bemærkninger til indsats 8 Allerød Kommune har implementeret og målrettet indsatserne på en række områder, - fx specialister til forløbsprogrammer, forløb og koordinering på området for hjerneskadede og demens, tidlig opsporing iht. triage, screening af ernæring, fald og urinvejsinfektioner. Vi er desuden tilknyttet og har igangsat telesår. Indsats 8: Bemærkninger givet fra enkeltkommuner til data fra KL s undersøgelse i november Det er kun kommuner, som har afgivet bemærkninger, som indgår i tabellen. 11

12 Tema: Kronisk sygdom Kronisk sygdom (1) Indsats 9: Kommuner som har implementeret forløbsprogram for: KOL Diabetes Demens Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Har implementeret Har påbegyndt implementering Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Implementering planlægges i 2014 Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 9: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts

13 Indsats 9: Kommuner som har implementeret forløbsprogram for Kronisk sygdom (2) Indsats 10: Kommuner som har taget stilling til implementering af forløbsprogram for hjerte-kar Kræft (fortsat): Har Har Implemente Har Har Implemente Forløbsprogram impleme påbegyndt ring implemente påbegyndt ring met nteret implemente planlægges i ret implemente planlægges i implementeres ring 2014 ring 2014 ikke Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre x Høje- Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 9: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Indsats 10: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Bemærkning: I rammepapiret spørges til om kommunerne har taget stilling til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-kar. Det har alle kommuner gjort. Her vises uddybende data. 13

14 Kronisk sygdom (3) Indsats 11: Kommuner som har iværksat indsatser, hvor borgere med forskellige kroniske sygdomme tilbydes træning, undervisning mv. sammen på tværs af diagnoser, som en del af forløbsprogrammerne i enten egen eller sammen med andre kommuner Har udviklet en eller flere modeller for tværdiagnostiske Har fælles træning og/eller undervisning Planlægger i 2014 at udvikle en eller flere modeller for tværdiagnostiske Planlægger i 2014 at etablere fælles træning Har ikke og planlægger ikke tværdiagnostiske indsatser indsatser indsatser og/eller undervisning Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 11: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Bemærkning: For alle svar gælder at der både er tale om indsatser i egen kommuner og indsatser i samarbejde med andre kommuner. Intet svar fra Frederiksberg, og Lyngby-Taarbæk. 14

15 Bornholm Kronisk sygdom Bemærkninger til indsats 9 og 10 I fht. Kræft er store dele af forløbsprogrammet implementeret Frederiksberg Frederiksberg Kommune har implementeret minimumsstandarder. Type-2 diabetes: træningstilbud er erstattet med introduktion til træning/motionsvejledning. Kræft: minus samtaleredskab. KOL: Kommunen har ergoterapeut og diætist. Kommunen har forløbskoordinator på alle programmer. Kommunen har ikke standardiseret fysisk træning. Frederikssund Lænde-ryg: Kommunen er klar, men mangler patienter Gladsaxe Lænde-ryg: Implementeret pr Pilottestning i forbindelse med kræftrehabilitering er i gang. Det er besluttet, at forløbsprogram for hjerte og lænd-ryg ikke skal implementeres på nuværende tidspunkt. Måske på et senere tidspunkt. Hvidovre Hjerte-kar tilbydes i et tværkommunalt samarbejde Høje-Taastrup Kræft, lænde-ryg og hjerte-kar forløbsprogrammer er implementeret i et samarbejde med andre Vestegnskommuner. København Hjerte-kar - forløbsprogrammet er ikke godkendt i Region Hovedstaden, men Center for Kræft og sundhed København har stort set implementeret alle dele af programmet Indsats 9 og 10: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 15

16 Brøndby Dragør Frederiksberg Furesø Gladsaxe Gribskov Helsingør Herlev Hvidovre Høje-Taastrup København Lyngby-Taarbæk Rødovre Kronisk sygdom Bemærkninger til indsats 11 Ved KOL- og diabetesrehabilitering har holdene tidligere haft træning sammen. Dette er vi dog gået væk fra igen, da niveauerne var for forskellige, og det havde negativ indflydelse på fremmødet. Nu træner de hver for sig igen, og fremmødet er bedre og effekten af træningen er bedre. KOL og Diabetes træner på samme hold hos fysioterapeuten. Undervisningen er adskilt. Frederiksberg Kommune overvejer hvilke indsatser, der er relavant,. Det vurderes, at der er behov for evaluering af nuværende programmer a) På kræftområdet Kommunen har ikke tværdiagnostiske indsatser inden for træning og undervisning under forløbsprogrammerne målrettet borgere henvist med diagnoserne KOL, diabetes, hjertekarsygdomme, lænderyglidelser og demens. I praksis træner borgere i vedligeholdende forløb, fx efter KOL-rehabilitering, sammen med borgere med andre diagnoser. Og i praksis har flere borgere flere diagnoser, og indsatserne tilpasses til det. Kommunen følger interesseret udviklingen i modeller og muligheder for tværdiagnostiske indsatser, også i samarbejde med andre kommuner. Det er forsøgt på tværs af kommuner, men borgerne prioriterer nærhed, så fremover primært fælles udvikling af koncepter, mens indsatsen tilbydes lokalt. Kommune er i overvejelsesfasen om tilbud på tværs af diagnoser. Træning i relation til GOP og Serviceloven ydes på tværs af diagnoser og med udgangspunkt i funktionsevne. Komunen har implementeret en "fleksibel rehabiliteringsmodel" på tværs af diagnoserne KOL, Type 2 Diabetes og hjerte-karsygdomme Tværkommunal kræftrehabilitering for mænd og unge på tværs af diagnoser Hvidovre Kommune tilbyder ikke aktuelt tværdiagnostiske indsatser til borgere, der følger forløbsprogrammer for KOL og Type 2 Diabetes, da den aktuelle erfaring er, at der er stor forskel på målgrupperne. Hjerte-kar forløbsprogrammet tilbydes i et tværkommunalt samarbejde, der ikke er tværdiagnostisk. Hvidovre kommune tilbyder tværdiagnostiske indsatser i regi af SundhedsCentret/Genoptræningen til borgere, der modtager tilbud, der ikke følger forløbsprogrammer. Kommunen har tilbud om forløb for borgere på tværs af diagnoser. Forløbene køres efter konceptet Gør noget få det bedre. Tilbuddet er et supplement til forløbsprogrammerne. Københavns Kommune deltager i Region Hovedstadens udarbejdelse af ny model for pilotafprøvning for borgere med flere samtidige sygdomme (multisygdom) Vi arbejder i et Tre Kommunalt Samarbejde, og er begyndt at tale om denne mulighed. Ser dog ikke at vi vil være klar før engang i Vi tilbyder 140 ryg borgere pt. uddannelse sammen med forløbsprogrammer, men det er inden for samme diagnoseområde Det er aftalt med Herlev Kommune at Rødovreborgere kan gå med på deres generelle patientuddannelsestilbud Indsats 11: Bemærkninger givet i spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Det er kun kommuner, som har anført bemærkninger, som indgår i tabellen. 16

17 Tema: Dokumentation Dokumentation (1) Indsats 12 A: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Akutområdet Anvender eksisterende Anvender indikatorer Anvender audits til Indarbejder evaluering Arbejder i driften Gennemfører undersøgelser Ande t registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området kvalitetsud vikling af driften fra starten af nye tiltag og/eller projekter løbende med evaluerin g af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts

18 Dokumentation (2) Indsats 12 B: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Indsatsen for ældre medicinske patienter Anvender eksisterende Anvender indikatorer Anvender audits til Indarbejder evaluering Arbejder i driften Gennemfører undersøgelser Ande t registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området kvalitetsud vikling af driften fra starten af nye tiltag og/eller projekter løbende med evaluerin g af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk x Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts

19 Dokumentation (3) Indsats 12 C: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Indsatsen for borgere med kroniske sygdomme Anvender Anvender Anvender Indarbejder Arbejder i Gennemfører Andet eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften indikatorer fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området audits til kvalitetsud vikling af driften evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter driften løbende med evaluering undersøgelser af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts

20 Dokumentation (4) Indsats 12 D: Kommuner der aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne virker Andre områder Anvender eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften Anvender indikatorer fra fx e- sundhed til at følge udviklingen på området Anvender audits til kvalitetsud vikling af driften Indarbejder evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter Arbejder i driften løbende med evaluerin g Gennemfører undersøgelser af brugernes tilfredshed (kvantitativt eller kvalitativt) Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Indsats 12: Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts 2014 Ande t 20

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere