Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7."

Transkript

1 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side

2 Ladegårdsposten er beboerblad for Ladegårdsparken En afdeling under Holbæk Boligselskab Ejendomskontor Ladegårdsparken 136 Ejendomskontoret har telefonisk henvendelse mandag fredag ml , samt torsdag mellem kl og Der er personlig henvendelse mandag fredag kl torsdag tillige kl Tlf Ladegårdsparkens Vagttelefon Tlf Denne vagttelefon er KUN TIL NØDSTILFÆLDE, hvor det er umuligt at afhjælpe fejlen selv og det ikke kan vente til Ejendomskontorets åbningstid. Unødvendig brug af vagttelefonen kan medføre egenbetaling. Beboerrådgiver Sevda Cenikl og Camilla Crone Ladegårdsparken 113 tv. Træffetid: Tirsdag kl og torsdag kl eller efter aftale på tlf og Beboerfremmøde Der er åbent i bestyrelseslokalet LP 29 tv. den første onsdag i hver måned, fra kl til Formanden kan træffes efter aftale med Ejendomskontoret. Tlf Ladegårdsparkens Bestyrelse Formand og medlem af Organisationsbestyrelsen Uffe Frejdal Nielsen Grønt udvalg Næstformand og medlem af Organisationsbestyrelsen Niels Hansen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Pernille Petersen Aktivitetsudvalget Sekretær Martin Krøyer Vedligeholdelsesudvalget Best. Medlem Henrik Eriksen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Muhammed Malgac Aktivitetsudvalget Best. medlem Filiz Özkarsli Aktivitetsudvalget Best. medlem Cemal Dastan Grønt Udvalg Best. medlem Ibrahim Bakir Aktivitetsudvalget Lokaleudlejninger sker gennem Ejendomskontoret Lp Domea - Vestsjælland Adresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk Telefon: Kontortid: Mandag - Onsdag kl Torsdag: kl Fredag: Ansvarshavende redaktør Uffe / Indlæg til bladet sendes via mail til Maria - senest d. 18. i måneden inden kl Anonyme indlæg optages ikke. Indlæg kan optages under mærke, når indsenderens navn og adresse er redaktionen bekendt. Alle artikler fremsættes for indsenders egen ansvar. Personangreb af injurierende karakter trykkes ikke. Bladet indsendes til beboerbladsudvekslingen i Boligselskabernes Landsforening. Side 2

3 Fra Redaktørens gruppen NY BLADSNEDKER SØGES TIL LADEGÅRDSPOSTEN Da Maria stopper som Bladsnedker på Ladegårdsposten i juni, søges der derfor en ny bladsnedker til Ladegårdsposten. Vi søger en person som: Har en ide om hvordan Ladegårdsposten bør se ud Ved hvordan man sætter et blad op på Computeren. Så vidt muligt vil Maria hjælpe dig med at lave det første blad. Sætter en ære i at aflevere et stykke arbejde til tiden Tør sige fra Har kendskab til Ladegårdsparken og Ladegårdsposten Gør det af lyst og fordi man ønsker at gøre en indsats i sit boligområde. (Jobbet som bladsnedker er ulønnet) Var det noget du kunne tænke dig at prøve kræfter med?? Så kontakt Niels Hansen på tlf: eller mail: Da Maria gerne vil tilbyde at hjælpe/lære den nye bladsnedker op, søger vi derfor en der kan starte snarrest muligt. Med venlig hilsen Redaktionsgruppen OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Pga. Påsken vil den næste udgave af Ladegårdsposten først udkomme omkring d. 5-7 april M.v.h. Redaktøren Side 3

4 Nyt fra bestyrelsen Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st Holbæk Dagsorden Bestyrelsesmødet den 6. februar 2013 Kl Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere: Bestyrelsen. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer, Muhammed Malgac, Cemal Dastan, Administrationen: Driftschef Jesper Rolland. Driftsleder Johnny Nielsen. Pkt. 1 Velkomst. Pkt. 2. Godkendelse referat fra januar Indstilles til godkendelse. Ref: referatet er hermed godkendt. Pkt. 3. Driften: Info: Hærværk LP 117: Politiet har standset efterforskningen pga. manglende bevisførelse i forbindelse med erstatningskrav mod den ellers først udpegede person. Påstand mod påstand. Hærværk LP 155: Faktura fra glarmester på 4.484,25. Udøveren af hærværket har erkendt sig skyldig og betaler fakturaen. Status SMS. Forudsætninger: Der er tale om oprettelse af 1 afdeling (Ladegårdsparken) (ca lejemål) Der er max 3 brugere der skal have adgang til at sende sms ud til disse lejemål Blue Idea kan implementere dem ud fra en fremsendt excel liste på lejemål der skal tilknyttes Priser: Priserne på dette er: NORMAL PRIS JERES PRIS Opstart 8.000, ,- Drift pr år 9.600, ,- (600,- kr pr måned) SMS pris 0,20 kr 0,20 Alle priser er ekskl moms. Fra accept til implementering kan dette ske inden for ca 3 arbejdsdage (efter levering af adresse data) Ref: Jesper finder ud af de nøjagtige priser, så der ingen tvivl er omkring dette. Status Overvågning: Ref. Det er igangsat og opsættes snart Status Cafe: Ref: Skulle være færdig iflg. Driften, så er det jo bare om at komme i gang med at lave noget mad. Det glæder vi os alle til i LP. Velbekomme og god vind til cafegruppen. Personale: Lukket punkt. Side 4

5 Pkt. 4. Pkt. 5. Boligsocial Helhedsplan. Orientering Ved Niels. Første møde efter Holst holdt op, de 4 piger deltog sammen med styregruppen. Der blev kigget på budget og dette er godkendt af formændene i alle tre afdelinger. Cykellegebane skal tilføres budgettet, ligesom evt. stillinger i tøj og møbelbiks skal det. Der skal være møde hver måned, samt der skal laves et årshjul, så vi ved hvornår de aktiviteter der laves kører af staben, så vi også ved hvornår der skal være nogen på arbejde. IT kurserne forløber planmæssigt og der er stor beboer tilslutning, der undervises både tirsdag og torsdag. Lidt lokaleproblemer på vandtårnsvej 4, mange store arrangementer, men der er løsninger på vej via Sevda. Fin tilslutning til den nystartede aktivitet Bowls, 30 var mødt op første gang. Fremover spilles der torsdag formiddag på vandtårnsvej 4. Tøjbiksen mangler tøjcontainer i Bernts have og i parkbebyggelsen, priser er ved at bliver indhentet. Der er indhentet tilbud på maskiner til motionsklubben. Tilbuddet er godkendt ligesom at lokalerne skal males. Der forvendtes at motionsklubben står klar den 1 marts med en officiel åbning lige efter. Der ønskes en ny legeplads i 2827, der søges om fondsmidler og diverse hjælp til dette, når der foreligger noget mere konkret, tages der stilling til dette. Etablering af en Parkour bane i 2826, der blev præsenteret en råskitse som var lavet af nogle drenge, der arbejdes på et budget og der tages stilling til dette når det foreligger. Fysisk helhedsplan: Fremdriften Orientering: Genhusningen: Orientering Ref: Flytning : Så er første opgang blevet genhuset, lidt problemer med uheldige parkeret biler på brandvejen, parkeringsgruppen er blevet orienteret. Der er lavet en løsning, der bliver lavet tilladelser til dem som der skal være der, men holder man uhensigtsmæssigt, vil en kontrolafgift blive pålagt ejeren af køretøjet. Ejendomskontoret vil ved udlevering af p-tilladelser gøre beboere og leverandører opmærksom på denne særregel. Køkkerne: I de nye køkkener vil der være plads til en opvaskemaskine, skuffeskabet kan fjernes uden problemer og vaskemaskine kan sættes ind. Lejer opbevarer selv skuffeskabet indtil fraflytning engang sker. De lejemål hvor der flyttes tilbage til skal oplyse om de har opvaskemaskine. Så vil der ikke blive opsat et element hvor den skal stå. Garderobe og klædeskabe, skal der være det antal som der er ved genhusningsfraflytningen, vores beboere skal ikke stilles dårligere når de flytter tilbage. Skimmelsvamp: Et begreb der dukker op i tide og utide. I de fleste tilfælle er der som regel mug der kommer på grund af manglende udluftning og tøjtøring i lejlighederne. Viser der sig mistanke om skimmelsvamp i en lejlighed kontaktes driften der tager stilling til det videre forløb. Gulve : Tomrør /elektrikkerrør skal der være fra TV stik i stuen, så man kan trække kabel til samtlige værelser man har i lejligheden, dette er aftalt på et byggemøde. Adgang for bestyrelse og administration til projektserver hos MTH. Koder til opkoblingen så vi kan se tegninger og referater skal vi have nu!!! Pkt. 6 Tæpper. Det er jo besluttet, at mht. erstatning af tæpper, vinyl, linoleum mv. skal den beboer, der gerne vil have erstatning for disse, kunne fremvise en kvittering/dokumentation for købspris og købstidspunkt. Der er mange, der ikke har gemt deres kvitteringer. Arne og Leif fra Kuben udtaler at de plejer, at gøre det, at hvis der er en beboer, der henvender sig og ikke har en kvittering, så kommer de den enkelte i møde ved at driften går op og foretager en vurdering af slitage og mulig alder og så aftaler genhusningskoordinatoren efterfølgende et beløb med beboeren. Det kunne være en god, da vi på denne måde kommer de beboere i møde, som af en eller anden grund ikke længere har kvitteringen, men som måske har fået lagt et nyt tæppe på inden for de sidste par år. Den officielle udmelding skal være, som der også står i genhusningsfolderen, at man skal fremvise kvittering. Aktivitetshuset: Orientering fra Uffe, nogle problemer med et vandrør, men problemet skulle snart være løst. Udvalgene: Aktivitetsudvalget: Søger penge til en bowling tur, mellem alle 3 afdelinger. Renovering af bestyrelseslokalet, pris kr. ca ,- skal fremover bruges til forskellige aktiviteter / formål. Aktivitetsudvalget kommer med oplæg om brugen til næste møde. Der igangsættes ikke noget før bestyrelsen har godkendt oplægget. Vedligeholdsudvalget: Ikke noget, men der kom forslag på hvordan indgangspartierne skal se ud og at vaskerierne skal efterses. Udvalget tager et møde. Komfurer, hvordan skal de håndteres, alder og den slags. Evt. overføre komfurer til de lejligheder som ikke får nye, hvor skal snittet ligge med alderen. Der skal trækkes informationer ud af lejlighedsdatabasen omkring komfurerne. Uffe skriver listen ud. Grønt udvalg: Snerydningen er godt i gang, uden de store problemer. Side 5

6 Pkt. 7 Andet: Indkaldelse af 1 suppleanten til møderne Ref: Bliver næste gang, den 6 marts til bestyrelsesmødet. Hjemmesiden er kommet op og kører, der mangler stadig nogle informationer og disse er på vej. Er der mulighed i helhedsperioden at gøre Ladegårdsparken ensrettet mod Brugsen, altså i bus retningen. Det er rådgiverne som skal søge kommunen for dette. Dette undersøges, da der er store problemer med busserne. Uffe skriver til rådgiver.. Formand Uffe Frejdal Nielsen Referant Martin Krøyer Vores egen hjemmeside er nu oppe at køre igen, efter et længere fravær. Vi har valgt at fokusere meget på helhedsplanen, da det nok er det der har den største interesse lige nu. Der mangler stadig noget information på siderne, men det kommer! Ris og ros modtages gerne, og vi vil blive meget glade for billeder, som kan lægges på hjemmesiden. Dette kan sendes til Års varmeaflæsning 2013 Varmeaflæsningen i år begynder d. 18/ med aflæsning i ca. 7 opgange om dagen Der aflæses hele uge 12 og hele uge 14. Dertil bliver der lavet opsamling i uge 13 og evt. restopsamling i uge 15 med afslutning ultimo tirsdag d. 9/ Venlig hilsen Jki Teknikker i Brunata a/s Tlf/sms Ny formand for Billardklubben Den nye formand hedder Kent Iversen Kontaktpersonoplysninger: Kent Iversen Ladegårdsparken Øst, th. Tlf / Side 6

7 Den Fysiske Helhedsplan er skudt i gang! Fredag den 25 januar 2013 røg flaget til tops, og et stort telt var omdrejningspunkt for startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. Omkring 200 beboer i Ladegårdsparken var spændte og forventningsfulde mødt op til det officielle startskud. Formanden for bestyrelsen i Ladegårdsparken Uffe Frejdal Nielsen bød alle de fremmødte velkommen, og fortalte kort om baggrunden for den Fysiske Helhedsplan. Formanden fortalte bl.a. at Ladegårdsparken for solceller på alle tagene, dette skal være med til at producere strøm til eget forbrug, og derved mindske strømudgifterne. Uffe sluttede af med at sige at han håber og tror på et godt og fejlfrit byggeri de næste 2 år frem. Efter de 3 taler gik turen udenfor, hvor der på trods af den frosne jord, blev taget de første spadestik, som symbol på at den Fysiske Helhedsplan nu officielt er skudt i gang. Derefter var der mulighed for lidt hyggeligt sammenværd i det varme telt, hvor bestyrelsen i Ladegårdsparken bød på mad og drikke. Da eftermiddagen var ved at rinde ud, blev dagen afsluttet med et flot og farverigt festfyrværkeri. Udover Formanden talte John Harpøth - formanden for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune. Han udtrykte stor ros for miljørigtige renoveringer og sagde også at han var sikker på at Ladegårdsparken ville udvikle sig fra den grimme ælling til den smukke svane. Afslutningsvis takkede Michael Rasmussen, formanden for Holbæk Boligselskab, både bestyrelsen i Ladegårdsparken for et godt stykke arbejde og Holbæk Kommune for et godt samarbejde. Side 7 Tekst og Billeder: Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen

8 Genhusninger af genhusningskoordinator Katinka Genhusningen af beboerne i de første to blokke, blok 1 og 3, er startet og trods nogle begyndervanskeligheder er vi kommet godt fra start, ikke mindst pga. beboernes samarbejdsvilje og tålmodighed. Tak for det! Der er en genhusningsfolder på trapperne til alle beboere i Ladegårdsparken, som indeholder svar på (næsten) alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med genhusningen. Genhusningsfolderen modtager I endnu engang ved varslingen 3 måneder inden genhusningen. For at mane eventuel tvivl i jorden vedrørende flytningerne, bliver alle beboere, der skal enten midlertidigt eller permanent genhuset, hjulpet med flytningen. Det betyder konkret, at flyttefirmaet 3x34 pakker jeres indbo ned og flytter det over i genhusningslejligheden. De større møbler skal I som udgangspunkt selv skille ad og samle igen. Hvis I pga. dårligt helbred eller andre forhold ikke selv er i stand til det, bedes I kontakte ejendomskontoret i Ladegårdsparken 136. Dette skal I først gøre, når I modtager brev om, hvor I bliver genhuset. Renovering af Maria fra MT Højgaard A/S Så begynder stilladserne på blok 1 og 3 at skyde i vejret. Og i de lejligheder, som er fraflyttet, i opgang 1, 7, og 3 er vores nedrivningsteam gået i gang. Vi har videofilmet lejlighederne så vi kan huske hvordan vægge, døre og karme etc. så ud inden vi sender alle vores håndværkere ind. Der er sendt køkkenvalgskemaer ud til de lejligheder i blok 1 og 3, som skal vælge nye køkkenlåger, greb, bordplader og klinker til deres nye køkkener. Og vi har fået dem der havde ønsker retur og har sat ordrerne i gang hos vores køkkenfolk og mureren. Køkkenvalgskemaerne følger snart i de næste to blokke nemlig 2 og 4. De beboere, som ikke afleverer valgskemaet tilbage, vil få standard køkken, som et materialeudvalg har bestemt udseendet af. Køkkenvalgskemaerne kan afleveres i postkassen på MT Højgaards byggepladshegn eller sendes på mail til : for dette vil fremgå af valgskemaerne. Postkassen kan også bruges til generel ris eller ros. I forbindelse med de første udflytninger er vi stødt på lidt børnesygdomme, som vi har taget hånd om undervejs. Det handler lidt om, hvilke depotrum der skal tømmes og hvilke der ikke skal. Mange beboere har været lidt usikre omkring dette. Men det er KUN depotrum med rørføringer (faldstammer og rør) der skal tømmes helt. Men fortvivl ikke. Når MT Højgaard uddeler flyttekasser vil I blive informeret om, hvorvidt det netop er jeres rum, der skal tømmes. Dette sker ca. 14 dage før udflytningen. I opgang 1 har alle dog fået tømt deres depotrum, så vi kunne se hvilken betydning renoveringen har for kælderen. Alle beboere, der er genhuset, skal stadig tømme deres postkasser hjemme. På et tidspunkt vil vi skifte låsene til opgangene i de opgange vi arbejder i. Så vil hver lejer, der skal tømme postkasse få en ny nøgle til opgangen indtil vi er færdige og I flytter tilbage igen. Ligeledes vil dem, der skal blive boende på 4. sal få 3 sæt nye opgangsnøgler (hvis der er behov for flere kan dette rekvireres på MT Højgaards byggepladsmail: Men mere info omkring dette følger. Indtil videre er det stadig jeres gamle nøgle til opgangen der virker. Alt dette gør vi for at vore håndværkere skal have så lidt kontakt med jeres permanente nøglesystem som muligt. Side 8

9 De første opgange vil modtage et spørgeskema vedr. udflytningsprocessen og informationsniveauet i forbindelse med udflytning etc. Dette gør vi for at lære af vores fejl og blive bedre til de næste blokke og den fremtidige håndtering af opgaven. En af de ting vi allerede har lært af denne omgang er, at vi skal være bedre til at informere de beboere som ikke har mulighed for at møde op til vores blokmøder, således at de vigtige informationer som bliver givet på mødet kommer ud til alle. Hvis I har flere gode input eller spørgsmål til renoveringen eller selve flytteprocessen har MT Højgaard åbent for beboerhenvendelser torsdage fra kl Dette foregår i vores skurby overfor opgang 121. I skuret lige inden for hegnet og op ad den første trappe. Ellers kan vi kontaktes på byggepladstelefonen på eller på vores mail: I kan også lægge et brev i postkassen på byggepladshegnet. Hvis I har spørgsmål vedrørende genhusning er I velkomne til at kontakte: Genhusningskoordinator Katinka Ruud Rydén Telefon eller Bemærk ny adresse: Pavillonen ved siden af Ladegårdsparken 136. Åben for telefonisk og personlig henvendelse: Tirsdag kl og torsdag kl Bowls! I januar afprøvede vi spillet Bowls i Forsamlingshuset på Kløverstien. Vi havde lånt udstyr fra DGI, og de sendte også en instruktør. Arrangementet var en succes, og omkring 20 beboere mødte op, og hyggede sig med at prøve. 2 frivillige meldte sig på banen, så nu er der købt udstyr og vi starter Bowls op som en ny fast aktivitet. Læs mere om dette på side 10 i bladet. OBS! Vi har været nødt til at flytte aktiviteten til Forsamlingshuset på Vandtårnsvej, da lokalet på Kløverstien er for lille. Syklubben på Vandtårnsvej fået nye kontaktpersoner. Lona er stoppet som formand. Kontaktpersoner vil fremover være: Inga Holst, tlf og Vitte Kirkegaard, tlf Side 9

10 Side 10

11 Kulturel weekend i Odense for unge i alderen år! D April drager vi imod den spændene by Odense til en weekend spækket med kulturelle oplevelser! Programmet er ikke endeligt fastlagt men indtil videre er der planlagt en rundtur omkring HC Andersens liv, En udflugt til den fynske landsby og naturligvis lidt shopping i Odense midtby. Vi har i øjeblikket kontakt med medarbejdere omkring børn/unge i Vollsmose og sigter imod et besøg i deres pige/ drenge klub. Vi bor på vandrehjem/campingplads og sørger for forplejning, betaling af entreer mm undervejs. Ligeledes sørger for vi for betaling af transporten frem og tilbage til Odense. Lommepenge er for egen regning. For at komme i betragtning til denne tur skal du være bosiddende i Holbæk boligselskab. Du skal være i alderen år og skal kunne agere fornuftigt på egen hånd. Der er medarbejdere med på turen og det er til enhver tid dem der sætter dagsordenen undervejs. Der stilles krav om fornuftig opførsel og generel positiv attitude overfor de arrangerede udflugter. Hvis du ønsker at deltage så kontakt Jeanette på tlf eller Maria på tlf senest 15 Marts Side 11

12 Fastelavnsfest i Raketten Traditionen tro afholdte Raketten igen i år Fastelavnsfest. I år blev det d. 10 februar. Omkring 30 børn og voksne var mødt op og der blev gået til den på tønderne. Efter tønderne var slået ned og alt slikket var fordelt mellem alle børnene, fortsatte festen i Ladegårdsparkens Café. Her blev der serveret Fastelavnsboller samt kaffe og kakao. Efter alle havde fået varmen blev de dygtige katte konger og dronninger kronet under stor jubel. Kære beboere Vi siger tak fordi I tænker på de andre beboere når I skal af med jeres møbler J Det er så godt og dejligt at vide der er mange der tænker på andre og donerer deres brugte møbler til møbelbiksen. MEN! : Vi tager kun imod bedre brugte møbler! Møblerne må gerne stilles udenfor møbelbiksen, men kun efter aftale med beboerrådgiverne! Eller risikerer vi der bliver fyldt med møbler foran møbelbiksen og det bliver brugt som losseplads. Tøjbiksen vil også meget gerne tage imod bedre brugt tøj, så hvis I har brug for at komme af med det kom over med det i vores åbningstid. På forhånd tak.! Vi søger frivillig til både Tøjbiks og Møbelbiks. Kære beboere har du lyst til at være med til at hjælpe andre i området? Så har du chancen nu til at melde dig ind som frivillig i Tøjbiksen og Møbelbiksen. Du vil få masser af god kontakt til andre via aktiviteten. Vil du høre mere? så kontakt beboerrådgiverne Sevda og Camilla tlf / Beboerrådgivningen Side 12

13 Du er ikke alene Beboerrådgivningen i Holbæk Boligselskab Det er menneskeligt at se sig selv i en svær situation. Det er også menneskeligt at tro, at man selv er ansvarlig for den situation, som man er i. Men det er i virkeligheden sjældent selvforskyldt! Når mennesker står over for en skillevej og det gør alle ind i mellem føler de sig ofte alene. Vi kan være den hjælpende hånd, som kan rådgive dig om de forskellige veje du kan tage. Du kan vælge at være anonym, og vi har tavshedspligt overfor alle. Det er helt på dine præmisser! Måske har du som enkeltperson brug for en snak. Det kan også være at I er flere personer, fx en familie eller et par. Uanset hvad, kan vi rådgive om det meste. Her er nogle eksempler: Vejlede dig om hvor du får den rette hjælp Vejlede om økonomiske problemer, huslejerestance m.m. Være din bisidder i fx møder med offentlige instanser som skoler, læge, kommune o. lign. Retslige forhold. Hjælpe med at finde ud af regler og love. Formulere breve til offentlige kontorer, fx kommunen. Er man flere, kan man mere Har du lyst til at gøre noget for andre? Eller har du brug for at nogen hjælper dig med en idé du har? Beboerne i Holbæk Boligselskab har sammen taget initiativer til aktiviteter, væresteder og klubber. Det brede tilbud af aktiviteter har betydet, at mange føler sig mere hjemme i boligområdet, og har lært mange af naboerne at kende. Beboerrådgivningen støtter beboeraktiviteter, og kan hjælpe med at gøre en idé til virkelighed, ved fx at: Søge økonomisk støtte til idéen Hjælpe med at finde andre frivillige til at udføre idéen Lave PR for idéen, så alle bliver opmærksomme på det nye tiltag Arrangere møder og skrive referater Vi ses! Beboerrådgiverne i Holbæk Boligselskab, Sevda Cenikli og Camilla Crone Ladegårdsparken 113 Tlf.: / Singleklub i Holbæk Boligselskab?? Er du mellem 45 og 65 år, savner du også en af dele tiden med, og kunne du godt tænke dig at møde nye mennesker som du kunne; Gå i boigrafen med, gå ture med, lave mad sammen med eller måske noget helt andet? Så kontakt beboerrådgiver Sevda på tlf.: eller Kontaktperson Leanette på tlf.: Hvis der skulle være interesse, stiller vi gerne en lokale til rådighed :) Side 13

14 Fritidsjob i Holbæk Boligselskab. Der tilbydes fritidsjob for unge i alderen år indenfor for følgende områder: Legepatrulje: Her er det hensigten at, man bevæger sig igennem alle 3 afdelinger og er medvirkende til at, opstarte forskellige lege. Legepatruljen udstyres med T-shirts der gør dem let genkendelige i området. Ligeledes har legepatruljen forskellige lege/spilleredskaber med sig rundt. Legepatruljen skal i sommerhalvåret være aktive 2 lørdage om måneden. Praktisk hjælp: Her skal man hjælpe til ved de mange forskellige arrangementer. Hjælpen kan bestå i at, flytte borde/stole, opsætte telte, rydde op og andre praktiske gøremål. Omdeling: Her skal man, når der behov for det, omdele informationer til alle områdets beboere (alle 3 afdelinger). Dette job kræver at, man kender hele boligområdet og er meget omhyggelig med at, alle får det de skal have i deres postkasse. For alle tre slags fritidsjob gælder det at, der udvises pligtopfyldenhed hvilket blandt andet vil sige at: Man møder op når det er aftalt Man udviser omhu og god opførsel overfor områdets beboere Overholder alle de aftaler der laves med børn/ungemedarbejderen. Hvis ovenstående er noget for dig så kontakt børn/ungemedarbejderen for en videre snak. Det du tjener skal opgives på dit frikort fra Skat og du bliver ansat i Holbæk boligselskab. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Venligst Jeanette Saner, tlf Side 14

15 Side 15

16 Flexjobber søges til Tøjbiksen 6 timer om ugen Tøjbiksen er en genbrugsbutik med tøj. Tøjbiksen har eksisteret i mere end 25 år og har været drevet af frivillige som har gjort og stadig gør en stor indsats, som gavner rigtig mange beboere i Holbæk Boligselskab. Fortjenesten ved salget går igen til beboerne, som nyder et traktement når de kommer til Tøjbiksen. Overskuddet går til Kultur & Trivselsforeningen som støtter nye aktiviteter for beboerne. Stillingen er tænkt som en udvidelse og støtte til de frivillige. På nuværende tidspunkt er der 10 frivillige som arbejder for at drive Tøjbiksen. (der er arbejdsfordeling imellem de frivillige). Om stillingen: Arbejdstid: 6 timer ugentlig, fordelt i Tøjbiksens åbningstid, som er onsdag og søndag Løn efter gældende overenskomst Arbejdsopgaver: Rengøring af Tøjbiksen Klargøring af Tøjbiksen til åbning Tøjsortering, samt sætte på plads på hylder. Sælge tøj i åbningstid Snakke og skabe kontakt mellem beboerne for at forbedre den sociale integration Om dig: Er godkendt til fleksjob. Beboer i Holbæk Boligselskab. Fleksibel. Udadvendt og god til at skabe kontakt til andre mennesker. Positivt indstillet. God til at samarbejde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: eller Du er også velkommen til at kigge forbi kontoret Ladegårdsparken nr Er du interesseret så send en ansøgning, samt CV til Beboerrådgiverne på mail: eller pr. post til adressen Ladegårdsparken 113, 4300 Holbæk. Du er også velkommen til at aflevere ansøgningen personligt. Ansøgningsfrist d. 15 marts kl. 12. Side 16

17 Flexjobber søges til Møbelbiksen 6 timer om ugen Møbelbiksen er en genbrugsbutik som sælger møbler og andre brugsting. Møbelbiksen drives af frivillige beboere, som gør en kæmpe indsats. De frivillige står for afhentning af møbler fra beboere efter aftale, samt klargøring og salg af møbler m.m. Fortjenesten går til Kultur & Trivselsforeningen som støtter nye aktiviteter for beboerne. Stillingen er tænkt som en udvidelse og støtte til de frivillige. På nuværende tidspunkt er der 5 frivillige. Om stillingen Arbejdstid 6 timer ugentlig. Timerne er primært fordelt i Møbelbiksens åbningstid, som er onsdag og søndag Der kan dog forekomme behov for at timerne ligger på andre tidspunkter. Løn efter gældende overenskomst Arbejdsopgaver Afhentning af møbler hos beboere.(man har dog lov til at sige nej, hvis det er tunge møbler som skal hentes fra 4 sals lejligheder, her skal beboerne selv flytte tingene ned) Klargøring af møbler og andre brugsting Klargøring af møbelbiksen til åbningstider Sælge af møbler og andre brugsting Regnskab aflægning hos beboerrådgiverene Om dig Godkendt til fleksjob Beboer i Holbæk Boligselskab. Fysisk robust du skal kunne afhente møbler hos beboere (evt. i samarbejde med beboerne selv) Fleksibel. Udadvendt og god til at skabe kontakt til andre mennesker. Positivt indstillet. God til at samarbejde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: eller Du er også velkommen til at kigge forbi kontoret Ladegårdsparken nr Er du interesseret så send en ansøgning, samt CV til Beboerrådgiverne på mail: eller pr. post til adressen Ladegårdsparken 113, 4300 Holbæk. Du er også velkommen til at aflevere ansøgningen personligt. Ansøgningsfrist d. 15 marts kl. 12. Side 17

18 Go morgenmad NU OGSÅ PÅ KLØVERSTIEN Gratis morgenmad til alle i Holbæk Boligselskab. Kom og start dagen i godt selskab Mandag d. 4 marts starter Go morgenmad på Kløverstien. Vi er i Fælleshuset og vi starter kl. 10. Kom og få en kop kaffe i hyggeligt selskab. Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: / Side 18

19 FAMILIEFERIE 2013 Til sommer kan du og din familie komme næsten gratis på ferie via dit boligselskab! Begge ture går til Hotel Nørrevang i Marielyst 1. ferie: 30. juni 6. juli 2. ferie: 21.juli 27. juli For børnefamilier I Holbæk Boligselskab Ring nu og tilmeld dig: Beboerrådgiverne i Holbæk Boligselskab Tlf: / Side 19

20 Sundhedsdag i Holbæk Boligselskab Vi gentager succesen fra sidste år!! Tirsdag d. 19 marts vil der igen være Sundhedsdag i Holbæk Boligselskab. Det kommer til at foregå i Forsamlingshuset på Vandtårnsvej 4. Igen i år vil der være en masse spændene ting, du vil bl.a. kunne deltage i forskellige sundhedsworkshops. Dagen vil blive rundet af med en kendt foredragsholder. Hold godt øje med din postkasse og opslag i Boligselskabet. Der vil i den nærmeste fremtid blive sendt mere information om tid og program ud. Med venlig hilsen Det Boligsociale Team Træfpunkt s Aktivitetskalender Marts Mandag den kl Bankospil fællesspisning Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag åbnes dørene kl Vi spiller: 14 spil på række 15 spil på hele kortet Super 5 på række 1 på hele kortet Opvarmning 1 på række 1 på hele kortet Onsdag åbnes dørene kl Vi spiller: 30 spil på række 31 spil på hele kortet Super 8 på række 2 på 2 rækker 1 på hele kortet Opvarmning 1 på række 1 på 2 rækker, 1 på hele kortet Pausespil 1 på række Holbæk Seniordanseforening. Danser hver tirsdag fra kl til kl og fra kl til Vandtårnsvej 4 Holbæk. Mvh. Bestyrelsen. Side 20

21 Åbningstider: Mandag / 6-13 år Tirsdag / 6-13 år Tirsdag / år Onsdag / år Onsdag Pigeklub / 14+ Torsdag / 6-13 år Torsdag / år Fredag Just Dance eftermiddag / Piger år. Raketten holder til i Ladegårdsparken 19, 4300 Holbæk Al kontakt vedr. Raketten skal rettes til: Børn & Ungemedarbejder Jeanette Saner Tlf.: Kontaktinformation - Det Boligsociale Team Børne & Unge medarbejder Jeanette Saner Indsatsområde: Børn og unge Tlf.: Ladegårdsparken 27, st. tv Holbæk Beboerrådgiver Sevda Cenikli Indsatsområde: Udsatte Grupper Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 113, st. tv, 4300 Holbæk Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Indsatsområde: Integration Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 27 st.tv, 4300 Holbæk Beboerrådgiver Camilla Crone Indsatsområde: Udsatte Grupper Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 113 st. tv Holbæk Side 21

22 Forældregruppe i Ladegårdsparken. Hvordan bliver jeg den forældre jeg gerne vil være? Hjælp vi skal spise. Konflikter omkring spise situationer. Samarbejde med dagplejere, pædagoger og lærere. Selvstændigheds udvikling og forældre som rollemodeller. Teenagebørn Synes du også det kan være svært at være forældre? Har du brug for nogen som ved hvordan det er at snakke med? Kom og vær med hvis du har lyst til at dele dine gode erfaringer og sunde bekymringer. Vi er i Raketten i Ladegårdsparken nr. 19 hver torsdag kl Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål. Jeg glæder mig til at se dig. Linda Lillesø Sprogpædagog Tlf: mail: Har du brug for hjælp til lektierne? Kom og besøg os i lektiecaféen i Ladegårdsparken Lektiecaféen har åbent hver onsdag kl Ungdommens Røde Kors starter en ny lektiecafé i Ladegårdsparken, hvor alle børn kan komme og få hjælp til lektierne af vores frivillige lektiehjælpere. Første gang er Onsdag d. 3. oktober kl Det foregår i Ladegårdsparken 67, st.th. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Line som er aktivitetsansvarlig. Ny hobbyklub på Vandtårnsvej 4 Åbent torsdag fra kl til Vi kan male, lave smykker, spille samt dekoupere, eller bare tale sammen. Madpakke kan medbringes. Der vil kunne købes kaffe, kage og ostemadder. Håber i vil møde talstærkt op og med godt humør. Hvis der er spørgsmål. så ring på Med venlig hilsen Lola Jacobsen Side 22

23 BEBOERAKTIVITETER I LADEGÅRDSPARKEN HUSK AT ALLE INDENDØRES AKTIVITETER ER RØGFRIE Kultur og Trivselsforeningen i Ladegårdsparken Billardklubben LBK Holbæk Boligselskab Ladegårdsparken 1, st. th. Kontaktperson: Beboerrådgiver eller Formand Niels Hansen tlf Formand Kent Iversen Tlf / Åbningstider: Mandag-Onsdag-Fredag kl Pensionister: Mandag til Torsdag kl. 9, Beboerhaverne Formand Michael Pedersen, LP 97, mf. Tlf Kasser, Beboerrådgiver Sevda Cenikli Tlf Genhusningskoordinator Katinka Ruud Rydén Træffetid tirsdag & torsdag Pavillon ved siden af Ladegårdsparken 136 Tlf Kvindeklub Hver onsdag kl I Cafeen, Ladegårdsparken 23 Alle er velkomne Kontaktperson: Beboerrådgiver Sevda eller Integrationskoordinator Maria Ladegårdsparken 19, st. th. Kontaktperson Jeanette MT Højgaard A/S Ladegårdsparken overfor nr. 121 Træffetid torsdag ml. kl og Tlf: Humørklubben Ladegårdsparken 95 Holder åben hver dag fra kl til Kontaktperson Beboerrådgiverne Tøjbiksen, Ladegårdsparken 93, tv. Åben søndag kl og onsdag kl Tøj afhentning, kontakt Nina Tlf Møbelbixen Ladegårdsparken 109 Åbningstider: Onsdag: Søndag: Kontaktperson: Beboerrådgiverne Lejernes LO Holbæk Afdeling Ladegårdsparken 57, th Holbæk Træffetid tirsdag mellem kl og Tlf Go Morgenmad Gratis morgenmad, hver onsdag kl. 10 i Forsamlingshuset, Vandtårnsvej 4. Og hver mandag kl. 10 i Fælleshuset på Kløverstien. Vi hygger og snakker, mens vi spiser lidt morgenmad sammen. Kontaktperson: Beboerrådgiverne Side 23 Træfpunkt, Forsamlingshuset Vandtårnsvej 4 Hyggeligt samvær hver mandag kl Henv. Kirsten Christiansen Syklubben Vandtårnsvej Mødes hver tirsdag kl Kontaktpersoner: Inga Holst, tlf Vitte Kirkegaard, tlf

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nu det jul igen. - beboerbladet. Om Juletræsfesten på side 3. Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll

Nu det jul igen. - beboerbladet. Om Juletræsfesten på side 3. Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll - beboerbladet Nr. 6, februar 2013 Nu det jul igen Om Juletræsfesten på side 3 Status på den fysiske helhedsplan ved Ole Mensbo fra Rambøll Læs mere på side 9 Korsløkken holdt Julemarked for første gang!

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj 2014. Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor

Læs mere

JUNI 2014. nr. 2. by nyt. nyheder Det digitale samfund Madlavning og fællesskab Sommerferieaktiviteter LØGET BY NYT JUNI 2014 1

JUNI 2014. nr. 2. by nyt. nyheder Det digitale samfund Madlavning og fællesskab Sommerferieaktiviteter LØGET BY NYT JUNI 2014 1 løget nr. 2 JUNI 2014 by nyt nyheder Det digitale samfund Madlavning og fællesskab Sommerferieaktiviteter LØGET BY NYT JUNI 2014 1 INDHOLD marts 2014 2 6 7 8 10 11 12 13 14 16 Nyheder / Set & Sket Det

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere