Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7."

Transkript

1 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side

2 Ladegårdsposten er beboerblad for Ladegårdsparken En afdeling under Holbæk Boligselskab Ejendomskontor Ladegårdsparken 136 Ejendomskontoret har telefonisk henvendelse mandag fredag ml , samt torsdag mellem kl og Der er personlig henvendelse mandag fredag kl torsdag tillige kl Tlf Ladegårdsparkens Vagttelefon Tlf Denne vagttelefon er KUN TIL NØDSTILFÆLDE, hvor det er umuligt at afhjælpe fejlen selv og det ikke kan vente til Ejendomskontorets åbningstid. Unødvendig brug af vagttelefonen kan medføre egenbetaling. Beboerrådgiver Sevda Cenikl og Camilla Crone Ladegårdsparken 113 tv. Træffetid: Tirsdag kl og torsdag kl eller efter aftale på tlf og Beboerfremmøde Der er åbent i bestyrelseslokalet LP 29 tv. den første onsdag i hver måned, fra kl til Formanden kan træffes efter aftale med Ejendomskontoret. Tlf Ladegårdsparkens Bestyrelse Formand og medlem af Organisationsbestyrelsen Uffe Frejdal Nielsen Grønt udvalg Næstformand og medlem af Organisationsbestyrelsen Niels Hansen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Pernille Petersen Aktivitetsudvalget Sekretær Martin Krøyer Vedligeholdelsesudvalget Best. Medlem Henrik Eriksen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Muhammed Malgac Aktivitetsudvalget Best. medlem Filiz Özkarsli Aktivitetsudvalget Best. medlem Cemal Dastan Grønt Udvalg Best. medlem Ibrahim Bakir Aktivitetsudvalget Lokaleudlejninger sker gennem Ejendomskontoret Lp Domea - Vestsjælland Adresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk Telefon: Kontortid: Mandag - Onsdag kl Torsdag: kl Fredag: Ansvarshavende redaktør Uffe / Indlæg til bladet sendes via mail til Maria - senest d. 18. i måneden inden kl Anonyme indlæg optages ikke. Indlæg kan optages under mærke, når indsenderens navn og adresse er redaktionen bekendt. Alle artikler fremsættes for indsenders egen ansvar. Personangreb af injurierende karakter trykkes ikke. Bladet indsendes til beboerbladsudvekslingen i Boligselskabernes Landsforening. Side 2

3 Fra Redaktørens gruppen NY BLADSNEDKER SØGES TIL LADEGÅRDSPOSTEN Da Maria stopper som Bladsnedker på Ladegårdsposten i juni, søges der derfor en ny bladsnedker til Ladegårdsposten. Vi søger en person som: Har en ide om hvordan Ladegårdsposten bør se ud Ved hvordan man sætter et blad op på Computeren. Så vidt muligt vil Maria hjælpe dig med at lave det første blad. Sætter en ære i at aflevere et stykke arbejde til tiden Tør sige fra Har kendskab til Ladegårdsparken og Ladegårdsposten Gør det af lyst og fordi man ønsker at gøre en indsats i sit boligområde. (Jobbet som bladsnedker er ulønnet) Var det noget du kunne tænke dig at prøve kræfter med?? Så kontakt Niels Hansen på tlf: eller mail: Da Maria gerne vil tilbyde at hjælpe/lære den nye bladsnedker op, søger vi derfor en der kan starte snarrest muligt. Med venlig hilsen Redaktionsgruppen OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Pga. Påsken vil den næste udgave af Ladegårdsposten først udkomme omkring d. 5-7 april M.v.h. Redaktøren Side 3

4 Nyt fra bestyrelsen Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st Holbæk Dagsorden Bestyrelsesmødet den 6. februar 2013 Kl Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere: Bestyrelsen. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer, Muhammed Malgac, Cemal Dastan, Administrationen: Driftschef Jesper Rolland. Driftsleder Johnny Nielsen. Pkt. 1 Velkomst. Pkt. 2. Godkendelse referat fra januar Indstilles til godkendelse. Ref: referatet er hermed godkendt. Pkt. 3. Driften: Info: Hærværk LP 117: Politiet har standset efterforskningen pga. manglende bevisførelse i forbindelse med erstatningskrav mod den ellers først udpegede person. Påstand mod påstand. Hærværk LP 155: Faktura fra glarmester på 4.484,25. Udøveren af hærværket har erkendt sig skyldig og betaler fakturaen. Status SMS. Forudsætninger: Der er tale om oprettelse af 1 afdeling (Ladegårdsparken) (ca lejemål) Der er max 3 brugere der skal have adgang til at sende sms ud til disse lejemål Blue Idea kan implementere dem ud fra en fremsendt excel liste på lejemål der skal tilknyttes Priser: Priserne på dette er: NORMAL PRIS JERES PRIS Opstart 8.000, ,- Drift pr år 9.600, ,- (600,- kr pr måned) SMS pris 0,20 kr 0,20 Alle priser er ekskl moms. Fra accept til implementering kan dette ske inden for ca 3 arbejdsdage (efter levering af adresse data) Ref: Jesper finder ud af de nøjagtige priser, så der ingen tvivl er omkring dette. Status Overvågning: Ref. Det er igangsat og opsættes snart Status Cafe: Ref: Skulle være færdig iflg. Driften, så er det jo bare om at komme i gang med at lave noget mad. Det glæder vi os alle til i LP. Velbekomme og god vind til cafegruppen. Personale: Lukket punkt. Side 4

5 Pkt. 4. Pkt. 5. Boligsocial Helhedsplan. Orientering Ved Niels. Første møde efter Holst holdt op, de 4 piger deltog sammen med styregruppen. Der blev kigget på budget og dette er godkendt af formændene i alle tre afdelinger. Cykellegebane skal tilføres budgettet, ligesom evt. stillinger i tøj og møbelbiks skal det. Der skal være møde hver måned, samt der skal laves et årshjul, så vi ved hvornår de aktiviteter der laves kører af staben, så vi også ved hvornår der skal være nogen på arbejde. IT kurserne forløber planmæssigt og der er stor beboer tilslutning, der undervises både tirsdag og torsdag. Lidt lokaleproblemer på vandtårnsvej 4, mange store arrangementer, men der er løsninger på vej via Sevda. Fin tilslutning til den nystartede aktivitet Bowls, 30 var mødt op første gang. Fremover spilles der torsdag formiddag på vandtårnsvej 4. Tøjbiksen mangler tøjcontainer i Bernts have og i parkbebyggelsen, priser er ved at bliver indhentet. Der er indhentet tilbud på maskiner til motionsklubben. Tilbuddet er godkendt ligesom at lokalerne skal males. Der forvendtes at motionsklubben står klar den 1 marts med en officiel åbning lige efter. Der ønskes en ny legeplads i 2827, der søges om fondsmidler og diverse hjælp til dette, når der foreligger noget mere konkret, tages der stilling til dette. Etablering af en Parkour bane i 2826, der blev præsenteret en råskitse som var lavet af nogle drenge, der arbejdes på et budget og der tages stilling til dette når det foreligger. Fysisk helhedsplan: Fremdriften Orientering: Genhusningen: Orientering Ref: Flytning : Så er første opgang blevet genhuset, lidt problemer med uheldige parkeret biler på brandvejen, parkeringsgruppen er blevet orienteret. Der er lavet en løsning, der bliver lavet tilladelser til dem som der skal være der, men holder man uhensigtsmæssigt, vil en kontrolafgift blive pålagt ejeren af køretøjet. Ejendomskontoret vil ved udlevering af p-tilladelser gøre beboere og leverandører opmærksom på denne særregel. Køkkerne: I de nye køkkener vil der være plads til en opvaskemaskine, skuffeskabet kan fjernes uden problemer og vaskemaskine kan sættes ind. Lejer opbevarer selv skuffeskabet indtil fraflytning engang sker. De lejemål hvor der flyttes tilbage til skal oplyse om de har opvaskemaskine. Så vil der ikke blive opsat et element hvor den skal stå. Garderobe og klædeskabe, skal der være det antal som der er ved genhusningsfraflytningen, vores beboere skal ikke stilles dårligere når de flytter tilbage. Skimmelsvamp: Et begreb der dukker op i tide og utide. I de fleste tilfælle er der som regel mug der kommer på grund af manglende udluftning og tøjtøring i lejlighederne. Viser der sig mistanke om skimmelsvamp i en lejlighed kontaktes driften der tager stilling til det videre forløb. Gulve : Tomrør /elektrikkerrør skal der være fra TV stik i stuen, så man kan trække kabel til samtlige værelser man har i lejligheden, dette er aftalt på et byggemøde. Adgang for bestyrelse og administration til projektserver hos MTH. Koder til opkoblingen så vi kan se tegninger og referater skal vi have nu!!! Pkt. 6 Tæpper. Det er jo besluttet, at mht. erstatning af tæpper, vinyl, linoleum mv. skal den beboer, der gerne vil have erstatning for disse, kunne fremvise en kvittering/dokumentation for købspris og købstidspunkt. Der er mange, der ikke har gemt deres kvitteringer. Arne og Leif fra Kuben udtaler at de plejer, at gøre det, at hvis der er en beboer, der henvender sig og ikke har en kvittering, så kommer de den enkelte i møde ved at driften går op og foretager en vurdering af slitage og mulig alder og så aftaler genhusningskoordinatoren efterfølgende et beløb med beboeren. Det kunne være en god, da vi på denne måde kommer de beboere i møde, som af en eller anden grund ikke længere har kvitteringen, men som måske har fået lagt et nyt tæppe på inden for de sidste par år. Den officielle udmelding skal være, som der også står i genhusningsfolderen, at man skal fremvise kvittering. Aktivitetshuset: Orientering fra Uffe, nogle problemer med et vandrør, men problemet skulle snart være løst. Udvalgene: Aktivitetsudvalget: Søger penge til en bowling tur, mellem alle 3 afdelinger. Renovering af bestyrelseslokalet, pris kr. ca ,- skal fremover bruges til forskellige aktiviteter / formål. Aktivitetsudvalget kommer med oplæg om brugen til næste møde. Der igangsættes ikke noget før bestyrelsen har godkendt oplægget. Vedligeholdsudvalget: Ikke noget, men der kom forslag på hvordan indgangspartierne skal se ud og at vaskerierne skal efterses. Udvalget tager et møde. Komfurer, hvordan skal de håndteres, alder og den slags. Evt. overføre komfurer til de lejligheder som ikke får nye, hvor skal snittet ligge med alderen. Der skal trækkes informationer ud af lejlighedsdatabasen omkring komfurerne. Uffe skriver listen ud. Grønt udvalg: Snerydningen er godt i gang, uden de store problemer. Side 5

6 Pkt. 7 Andet: Indkaldelse af 1 suppleanten til møderne Ref: Bliver næste gang, den 6 marts til bestyrelsesmødet. Hjemmesiden er kommet op og kører, der mangler stadig nogle informationer og disse er på vej. Er der mulighed i helhedsperioden at gøre Ladegårdsparken ensrettet mod Brugsen, altså i bus retningen. Det er rådgiverne som skal søge kommunen for dette. Dette undersøges, da der er store problemer med busserne. Uffe skriver til rådgiver.. Formand Uffe Frejdal Nielsen Referant Martin Krøyer Vores egen hjemmeside er nu oppe at køre igen, efter et længere fravær. Vi har valgt at fokusere meget på helhedsplanen, da det nok er det der har den største interesse lige nu. Der mangler stadig noget information på siderne, men det kommer! Ris og ros modtages gerne, og vi vil blive meget glade for billeder, som kan lægges på hjemmesiden. Dette kan sendes til Års varmeaflæsning 2013 Varmeaflæsningen i år begynder d. 18/ med aflæsning i ca. 7 opgange om dagen Der aflæses hele uge 12 og hele uge 14. Dertil bliver der lavet opsamling i uge 13 og evt. restopsamling i uge 15 med afslutning ultimo tirsdag d. 9/ Venlig hilsen Jki Teknikker i Brunata a/s Tlf/sms Ny formand for Billardklubben Den nye formand hedder Kent Iversen Kontaktpersonoplysninger: Kent Iversen Ladegårdsparken Øst, th. Tlf / Side 6

7 Den Fysiske Helhedsplan er skudt i gang! Fredag den 25 januar 2013 røg flaget til tops, og et stort telt var omdrejningspunkt for startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. Omkring 200 beboer i Ladegårdsparken var spændte og forventningsfulde mødt op til det officielle startskud. Formanden for bestyrelsen i Ladegårdsparken Uffe Frejdal Nielsen bød alle de fremmødte velkommen, og fortalte kort om baggrunden for den Fysiske Helhedsplan. Formanden fortalte bl.a. at Ladegårdsparken for solceller på alle tagene, dette skal være med til at producere strøm til eget forbrug, og derved mindske strømudgifterne. Uffe sluttede af med at sige at han håber og tror på et godt og fejlfrit byggeri de næste 2 år frem. Efter de 3 taler gik turen udenfor, hvor der på trods af den frosne jord, blev taget de første spadestik, som symbol på at den Fysiske Helhedsplan nu officielt er skudt i gang. Derefter var der mulighed for lidt hyggeligt sammenværd i det varme telt, hvor bestyrelsen i Ladegårdsparken bød på mad og drikke. Da eftermiddagen var ved at rinde ud, blev dagen afsluttet med et flot og farverigt festfyrværkeri. Udover Formanden talte John Harpøth - formanden for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune. Han udtrykte stor ros for miljørigtige renoveringer og sagde også at han var sikker på at Ladegårdsparken ville udvikle sig fra den grimme ælling til den smukke svane. Afslutningsvis takkede Michael Rasmussen, formanden for Holbæk Boligselskab, både bestyrelsen i Ladegårdsparken for et godt stykke arbejde og Holbæk Kommune for et godt samarbejde. Side 7 Tekst og Billeder: Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen

8 Genhusninger af genhusningskoordinator Katinka Genhusningen af beboerne i de første to blokke, blok 1 og 3, er startet og trods nogle begyndervanskeligheder er vi kommet godt fra start, ikke mindst pga. beboernes samarbejdsvilje og tålmodighed. Tak for det! Der er en genhusningsfolder på trapperne til alle beboere i Ladegårdsparken, som indeholder svar på (næsten) alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med genhusningen. Genhusningsfolderen modtager I endnu engang ved varslingen 3 måneder inden genhusningen. For at mane eventuel tvivl i jorden vedrørende flytningerne, bliver alle beboere, der skal enten midlertidigt eller permanent genhuset, hjulpet med flytningen. Det betyder konkret, at flyttefirmaet 3x34 pakker jeres indbo ned og flytter det over i genhusningslejligheden. De større møbler skal I som udgangspunkt selv skille ad og samle igen. Hvis I pga. dårligt helbred eller andre forhold ikke selv er i stand til det, bedes I kontakte ejendomskontoret i Ladegårdsparken 136. Dette skal I først gøre, når I modtager brev om, hvor I bliver genhuset. Renovering af Maria fra MT Højgaard A/S Så begynder stilladserne på blok 1 og 3 at skyde i vejret. Og i de lejligheder, som er fraflyttet, i opgang 1, 7, og 3 er vores nedrivningsteam gået i gang. Vi har videofilmet lejlighederne så vi kan huske hvordan vægge, døre og karme etc. så ud inden vi sender alle vores håndværkere ind. Der er sendt køkkenvalgskemaer ud til de lejligheder i blok 1 og 3, som skal vælge nye køkkenlåger, greb, bordplader og klinker til deres nye køkkener. Og vi har fået dem der havde ønsker retur og har sat ordrerne i gang hos vores køkkenfolk og mureren. Køkkenvalgskemaerne følger snart i de næste to blokke nemlig 2 og 4. De beboere, som ikke afleverer valgskemaet tilbage, vil få standard køkken, som et materialeudvalg har bestemt udseendet af. Køkkenvalgskemaerne kan afleveres i postkassen på MT Højgaards byggepladshegn eller sendes på mail til : for dette vil fremgå af valgskemaerne. Postkassen kan også bruges til generel ris eller ros. I forbindelse med de første udflytninger er vi stødt på lidt børnesygdomme, som vi har taget hånd om undervejs. Det handler lidt om, hvilke depotrum der skal tømmes og hvilke der ikke skal. Mange beboere har været lidt usikre omkring dette. Men det er KUN depotrum med rørføringer (faldstammer og rør) der skal tømmes helt. Men fortvivl ikke. Når MT Højgaard uddeler flyttekasser vil I blive informeret om, hvorvidt det netop er jeres rum, der skal tømmes. Dette sker ca. 14 dage før udflytningen. I opgang 1 har alle dog fået tømt deres depotrum, så vi kunne se hvilken betydning renoveringen har for kælderen. Alle beboere, der er genhuset, skal stadig tømme deres postkasser hjemme. På et tidspunkt vil vi skifte låsene til opgangene i de opgange vi arbejder i. Så vil hver lejer, der skal tømme postkasse få en ny nøgle til opgangen indtil vi er færdige og I flytter tilbage igen. Ligeledes vil dem, der skal blive boende på 4. sal få 3 sæt nye opgangsnøgler (hvis der er behov for flere kan dette rekvireres på MT Højgaards byggepladsmail: Men mere info omkring dette følger. Indtil videre er det stadig jeres gamle nøgle til opgangen der virker. Alt dette gør vi for at vore håndværkere skal have så lidt kontakt med jeres permanente nøglesystem som muligt. Side 8

9 De første opgange vil modtage et spørgeskema vedr. udflytningsprocessen og informationsniveauet i forbindelse med udflytning etc. Dette gør vi for at lære af vores fejl og blive bedre til de næste blokke og den fremtidige håndtering af opgaven. En af de ting vi allerede har lært af denne omgang er, at vi skal være bedre til at informere de beboere som ikke har mulighed for at møde op til vores blokmøder, således at de vigtige informationer som bliver givet på mødet kommer ud til alle. Hvis I har flere gode input eller spørgsmål til renoveringen eller selve flytteprocessen har MT Højgaard åbent for beboerhenvendelser torsdage fra kl Dette foregår i vores skurby overfor opgang 121. I skuret lige inden for hegnet og op ad den første trappe. Ellers kan vi kontaktes på byggepladstelefonen på eller på vores mail: I kan også lægge et brev i postkassen på byggepladshegnet. Hvis I har spørgsmål vedrørende genhusning er I velkomne til at kontakte: Genhusningskoordinator Katinka Ruud Rydén Telefon eller Bemærk ny adresse: Pavillonen ved siden af Ladegårdsparken 136. Åben for telefonisk og personlig henvendelse: Tirsdag kl og torsdag kl Bowls! I januar afprøvede vi spillet Bowls i Forsamlingshuset på Kløverstien. Vi havde lånt udstyr fra DGI, og de sendte også en instruktør. Arrangementet var en succes, og omkring 20 beboere mødte op, og hyggede sig med at prøve. 2 frivillige meldte sig på banen, så nu er der købt udstyr og vi starter Bowls op som en ny fast aktivitet. Læs mere om dette på side 10 i bladet. OBS! Vi har været nødt til at flytte aktiviteten til Forsamlingshuset på Vandtårnsvej, da lokalet på Kløverstien er for lille. Syklubben på Vandtårnsvej fået nye kontaktpersoner. Lona er stoppet som formand. Kontaktpersoner vil fremover være: Inga Holst, tlf og Vitte Kirkegaard, tlf Side 9

10 Side 10

11 Kulturel weekend i Odense for unge i alderen år! D April drager vi imod den spændene by Odense til en weekend spækket med kulturelle oplevelser! Programmet er ikke endeligt fastlagt men indtil videre er der planlagt en rundtur omkring HC Andersens liv, En udflugt til den fynske landsby og naturligvis lidt shopping i Odense midtby. Vi har i øjeblikket kontakt med medarbejdere omkring børn/unge i Vollsmose og sigter imod et besøg i deres pige/ drenge klub. Vi bor på vandrehjem/campingplads og sørger for forplejning, betaling af entreer mm undervejs. Ligeledes sørger for vi for betaling af transporten frem og tilbage til Odense. Lommepenge er for egen regning. For at komme i betragtning til denne tur skal du være bosiddende i Holbæk boligselskab. Du skal være i alderen år og skal kunne agere fornuftigt på egen hånd. Der er medarbejdere med på turen og det er til enhver tid dem der sætter dagsordenen undervejs. Der stilles krav om fornuftig opførsel og generel positiv attitude overfor de arrangerede udflugter. Hvis du ønsker at deltage så kontakt Jeanette på tlf eller Maria på tlf senest 15 Marts Side 11

12 Fastelavnsfest i Raketten Traditionen tro afholdte Raketten igen i år Fastelavnsfest. I år blev det d. 10 februar. Omkring 30 børn og voksne var mødt op og der blev gået til den på tønderne. Efter tønderne var slået ned og alt slikket var fordelt mellem alle børnene, fortsatte festen i Ladegårdsparkens Café. Her blev der serveret Fastelavnsboller samt kaffe og kakao. Efter alle havde fået varmen blev de dygtige katte konger og dronninger kronet under stor jubel. Kære beboere Vi siger tak fordi I tænker på de andre beboere når I skal af med jeres møbler J Det er så godt og dejligt at vide der er mange der tænker på andre og donerer deres brugte møbler til møbelbiksen. MEN! : Vi tager kun imod bedre brugte møbler! Møblerne må gerne stilles udenfor møbelbiksen, men kun efter aftale med beboerrådgiverne! Eller risikerer vi der bliver fyldt med møbler foran møbelbiksen og det bliver brugt som losseplads. Tøjbiksen vil også meget gerne tage imod bedre brugt tøj, så hvis I har brug for at komme af med det kom over med det i vores åbningstid. På forhånd tak.! Vi søger frivillig til både Tøjbiks og Møbelbiks. Kære beboere har du lyst til at være med til at hjælpe andre i området? Så har du chancen nu til at melde dig ind som frivillig i Tøjbiksen og Møbelbiksen. Du vil få masser af god kontakt til andre via aktiviteten. Vil du høre mere? så kontakt beboerrådgiverne Sevda og Camilla tlf / Beboerrådgivningen Side 12

13 Du er ikke alene Beboerrådgivningen i Holbæk Boligselskab Det er menneskeligt at se sig selv i en svær situation. Det er også menneskeligt at tro, at man selv er ansvarlig for den situation, som man er i. Men det er i virkeligheden sjældent selvforskyldt! Når mennesker står over for en skillevej og det gør alle ind i mellem føler de sig ofte alene. Vi kan være den hjælpende hånd, som kan rådgive dig om de forskellige veje du kan tage. Du kan vælge at være anonym, og vi har tavshedspligt overfor alle. Det er helt på dine præmisser! Måske har du som enkeltperson brug for en snak. Det kan også være at I er flere personer, fx en familie eller et par. Uanset hvad, kan vi rådgive om det meste. Her er nogle eksempler: Vejlede dig om hvor du får den rette hjælp Vejlede om økonomiske problemer, huslejerestance m.m. Være din bisidder i fx møder med offentlige instanser som skoler, læge, kommune o. lign. Retslige forhold. Hjælpe med at finde ud af regler og love. Formulere breve til offentlige kontorer, fx kommunen. Er man flere, kan man mere Har du lyst til at gøre noget for andre? Eller har du brug for at nogen hjælper dig med en idé du har? Beboerne i Holbæk Boligselskab har sammen taget initiativer til aktiviteter, væresteder og klubber. Det brede tilbud af aktiviteter har betydet, at mange føler sig mere hjemme i boligområdet, og har lært mange af naboerne at kende. Beboerrådgivningen støtter beboeraktiviteter, og kan hjælpe med at gøre en idé til virkelighed, ved fx at: Søge økonomisk støtte til idéen Hjælpe med at finde andre frivillige til at udføre idéen Lave PR for idéen, så alle bliver opmærksomme på det nye tiltag Arrangere møder og skrive referater Vi ses! Beboerrådgiverne i Holbæk Boligselskab, Sevda Cenikli og Camilla Crone Ladegårdsparken 113 Tlf.: / Singleklub i Holbæk Boligselskab?? Er du mellem 45 og 65 år, savner du også en af dele tiden med, og kunne du godt tænke dig at møde nye mennesker som du kunne; Gå i boigrafen med, gå ture med, lave mad sammen med eller måske noget helt andet? Så kontakt beboerrådgiver Sevda på tlf.: eller Kontaktperson Leanette på tlf.: Hvis der skulle være interesse, stiller vi gerne en lokale til rådighed :) Side 13

14 Fritidsjob i Holbæk Boligselskab. Der tilbydes fritidsjob for unge i alderen år indenfor for følgende områder: Legepatrulje: Her er det hensigten at, man bevæger sig igennem alle 3 afdelinger og er medvirkende til at, opstarte forskellige lege. Legepatruljen udstyres med T-shirts der gør dem let genkendelige i området. Ligeledes har legepatruljen forskellige lege/spilleredskaber med sig rundt. Legepatruljen skal i sommerhalvåret være aktive 2 lørdage om måneden. Praktisk hjælp: Her skal man hjælpe til ved de mange forskellige arrangementer. Hjælpen kan bestå i at, flytte borde/stole, opsætte telte, rydde op og andre praktiske gøremål. Omdeling: Her skal man, når der behov for det, omdele informationer til alle områdets beboere (alle 3 afdelinger). Dette job kræver at, man kender hele boligområdet og er meget omhyggelig med at, alle får det de skal have i deres postkasse. For alle tre slags fritidsjob gælder det at, der udvises pligtopfyldenhed hvilket blandt andet vil sige at: Man møder op når det er aftalt Man udviser omhu og god opførsel overfor områdets beboere Overholder alle de aftaler der laves med børn/ungemedarbejderen. Hvis ovenstående er noget for dig så kontakt børn/ungemedarbejderen for en videre snak. Det du tjener skal opgives på dit frikort fra Skat og du bliver ansat i Holbæk boligselskab. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Venligst Jeanette Saner, tlf Side 14

15 Side 15

16 Flexjobber søges til Tøjbiksen 6 timer om ugen Tøjbiksen er en genbrugsbutik med tøj. Tøjbiksen har eksisteret i mere end 25 år og har været drevet af frivillige som har gjort og stadig gør en stor indsats, som gavner rigtig mange beboere i Holbæk Boligselskab. Fortjenesten ved salget går igen til beboerne, som nyder et traktement når de kommer til Tøjbiksen. Overskuddet går til Kultur & Trivselsforeningen som støtter nye aktiviteter for beboerne. Stillingen er tænkt som en udvidelse og støtte til de frivillige. På nuværende tidspunkt er der 10 frivillige som arbejder for at drive Tøjbiksen. (der er arbejdsfordeling imellem de frivillige). Om stillingen: Arbejdstid: 6 timer ugentlig, fordelt i Tøjbiksens åbningstid, som er onsdag og søndag Løn efter gældende overenskomst Arbejdsopgaver: Rengøring af Tøjbiksen Klargøring af Tøjbiksen til åbning Tøjsortering, samt sætte på plads på hylder. Sælge tøj i åbningstid Snakke og skabe kontakt mellem beboerne for at forbedre den sociale integration Om dig: Er godkendt til fleksjob. Beboer i Holbæk Boligselskab. Fleksibel. Udadvendt og god til at skabe kontakt til andre mennesker. Positivt indstillet. God til at samarbejde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: eller Du er også velkommen til at kigge forbi kontoret Ladegårdsparken nr Er du interesseret så send en ansøgning, samt CV til Beboerrådgiverne på mail: eller pr. post til adressen Ladegårdsparken 113, 4300 Holbæk. Du er også velkommen til at aflevere ansøgningen personligt. Ansøgningsfrist d. 15 marts kl. 12. Side 16

17 Flexjobber søges til Møbelbiksen 6 timer om ugen Møbelbiksen er en genbrugsbutik som sælger møbler og andre brugsting. Møbelbiksen drives af frivillige beboere, som gør en kæmpe indsats. De frivillige står for afhentning af møbler fra beboere efter aftale, samt klargøring og salg af møbler m.m. Fortjenesten går til Kultur & Trivselsforeningen som støtter nye aktiviteter for beboerne. Stillingen er tænkt som en udvidelse og støtte til de frivillige. På nuværende tidspunkt er der 5 frivillige. Om stillingen Arbejdstid 6 timer ugentlig. Timerne er primært fordelt i Møbelbiksens åbningstid, som er onsdag og søndag Der kan dog forekomme behov for at timerne ligger på andre tidspunkter. Løn efter gældende overenskomst Arbejdsopgaver Afhentning af møbler hos beboere.(man har dog lov til at sige nej, hvis det er tunge møbler som skal hentes fra 4 sals lejligheder, her skal beboerne selv flytte tingene ned) Klargøring af møbler og andre brugsting Klargøring af møbelbiksen til åbningstider Sælge af møbler og andre brugsting Regnskab aflægning hos beboerrådgiverene Om dig Godkendt til fleksjob Beboer i Holbæk Boligselskab. Fysisk robust du skal kunne afhente møbler hos beboere (evt. i samarbejde med beboerne selv) Fleksibel. Udadvendt og god til at skabe kontakt til andre mennesker. Positivt indstillet. God til at samarbejde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: eller Du er også velkommen til at kigge forbi kontoret Ladegårdsparken nr Er du interesseret så send en ansøgning, samt CV til Beboerrådgiverne på mail: eller pr. post til adressen Ladegårdsparken 113, 4300 Holbæk. Du er også velkommen til at aflevere ansøgningen personligt. Ansøgningsfrist d. 15 marts kl. 12. Side 17

18 Go morgenmad NU OGSÅ PÅ KLØVERSTIEN Gratis morgenmad til alle i Holbæk Boligselskab. Kom og start dagen i godt selskab Mandag d. 4 marts starter Go morgenmad på Kløverstien. Vi er i Fælleshuset og vi starter kl. 10. Kom og få en kop kaffe i hyggeligt selskab. Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: / Side 18

19 FAMILIEFERIE 2013 Til sommer kan du og din familie komme næsten gratis på ferie via dit boligselskab! Begge ture går til Hotel Nørrevang i Marielyst 1. ferie: 30. juni 6. juli 2. ferie: 21.juli 27. juli For børnefamilier I Holbæk Boligselskab Ring nu og tilmeld dig: Beboerrådgiverne i Holbæk Boligselskab Tlf: / Side 19

20 Sundhedsdag i Holbæk Boligselskab Vi gentager succesen fra sidste år!! Tirsdag d. 19 marts vil der igen være Sundhedsdag i Holbæk Boligselskab. Det kommer til at foregå i Forsamlingshuset på Vandtårnsvej 4. Igen i år vil der være en masse spændene ting, du vil bl.a. kunne deltage i forskellige sundhedsworkshops. Dagen vil blive rundet af med en kendt foredragsholder. Hold godt øje med din postkasse og opslag i Boligselskabet. Der vil i den nærmeste fremtid blive sendt mere information om tid og program ud. Med venlig hilsen Det Boligsociale Team Træfpunkt s Aktivitetskalender Marts Mandag den kl Bankospil fællesspisning Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag åbnes dørene kl Vi spiller: 14 spil på række 15 spil på hele kortet Super 5 på række 1 på hele kortet Opvarmning 1 på række 1 på hele kortet Onsdag åbnes dørene kl Vi spiller: 30 spil på række 31 spil på hele kortet Super 8 på række 2 på 2 rækker 1 på hele kortet Opvarmning 1 på række 1 på 2 rækker, 1 på hele kortet Pausespil 1 på række Holbæk Seniordanseforening. Danser hver tirsdag fra kl til kl og fra kl til Vandtårnsvej 4 Holbæk. Mvh. Bestyrelsen. Side 20

21 Åbningstider: Mandag / 6-13 år Tirsdag / 6-13 år Tirsdag / år Onsdag / år Onsdag Pigeklub / 14+ Torsdag / 6-13 år Torsdag / år Fredag Just Dance eftermiddag / Piger år. Raketten holder til i Ladegårdsparken 19, 4300 Holbæk Al kontakt vedr. Raketten skal rettes til: Børn & Ungemedarbejder Jeanette Saner Tlf.: Kontaktinformation - Det Boligsociale Team Børne & Unge medarbejder Jeanette Saner Indsatsområde: Børn og unge Tlf.: Ladegårdsparken 27, st. tv Holbæk Beboerrådgiver Sevda Cenikli Indsatsområde: Udsatte Grupper Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 113, st. tv, 4300 Holbæk Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Indsatsområde: Integration Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 27 st.tv, 4300 Holbæk Beboerrådgiver Camilla Crone Indsatsområde: Udsatte Grupper Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 113 st. tv Holbæk Side 21

22 Forældregruppe i Ladegårdsparken. Hvordan bliver jeg den forældre jeg gerne vil være? Hjælp vi skal spise. Konflikter omkring spise situationer. Samarbejde med dagplejere, pædagoger og lærere. Selvstændigheds udvikling og forældre som rollemodeller. Teenagebørn Synes du også det kan være svært at være forældre? Har du brug for nogen som ved hvordan det er at snakke med? Kom og vær med hvis du har lyst til at dele dine gode erfaringer og sunde bekymringer. Vi er i Raketten i Ladegårdsparken nr. 19 hver torsdag kl Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål. Jeg glæder mig til at se dig. Linda Lillesø Sprogpædagog Tlf: mail: Har du brug for hjælp til lektierne? Kom og besøg os i lektiecaféen i Ladegårdsparken Lektiecaféen har åbent hver onsdag kl Ungdommens Røde Kors starter en ny lektiecafé i Ladegårdsparken, hvor alle børn kan komme og få hjælp til lektierne af vores frivillige lektiehjælpere. Første gang er Onsdag d. 3. oktober kl Det foregår i Ladegårdsparken 67, st.th. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Line som er aktivitetsansvarlig. Ny hobbyklub på Vandtårnsvej 4 Åbent torsdag fra kl til Vi kan male, lave smykker, spille samt dekoupere, eller bare tale sammen. Madpakke kan medbringes. Der vil kunne købes kaffe, kage og ostemadder. Håber i vil møde talstærkt op og med godt humør. Hvis der er spørgsmål. så ring på Med venlig hilsen Lola Jacobsen Side 22

23 BEBOERAKTIVITETER I LADEGÅRDSPARKEN HUSK AT ALLE INDENDØRES AKTIVITETER ER RØGFRIE Kultur og Trivselsforeningen i Ladegårdsparken Billardklubben LBK Holbæk Boligselskab Ladegårdsparken 1, st. th. Kontaktperson: Beboerrådgiver eller Formand Niels Hansen tlf Formand Kent Iversen Tlf / Åbningstider: Mandag-Onsdag-Fredag kl Pensionister: Mandag til Torsdag kl. 9, Beboerhaverne Formand Michael Pedersen, LP 97, mf. Tlf Kasser, Beboerrådgiver Sevda Cenikli Tlf Genhusningskoordinator Katinka Ruud Rydén Træffetid tirsdag & torsdag Pavillon ved siden af Ladegårdsparken 136 Tlf Kvindeklub Hver onsdag kl I Cafeen, Ladegårdsparken 23 Alle er velkomne Kontaktperson: Beboerrådgiver Sevda eller Integrationskoordinator Maria Ladegårdsparken 19, st. th. Kontaktperson Jeanette MT Højgaard A/S Ladegårdsparken overfor nr. 121 Træffetid torsdag ml. kl og Tlf: Humørklubben Ladegårdsparken 95 Holder åben hver dag fra kl til Kontaktperson Beboerrådgiverne Tøjbiksen, Ladegårdsparken 93, tv. Åben søndag kl og onsdag kl Tøj afhentning, kontakt Nina Tlf Møbelbixen Ladegårdsparken 109 Åbningstider: Onsdag: Søndag: Kontaktperson: Beboerrådgiverne Lejernes LO Holbæk Afdeling Ladegårdsparken 57, th Holbæk Træffetid tirsdag mellem kl og Tlf Go Morgenmad Gratis morgenmad, hver onsdag kl. 10 i Forsamlingshuset, Vandtårnsvej 4. Og hver mandag kl. 10 i Fælleshuset på Kløverstien. Vi hygger og snakker, mens vi spiser lidt morgenmad sammen. Kontaktperson: Beboerrådgiverne Side 23 Træfpunkt, Forsamlingshuset Vandtårnsvej 4 Hyggeligt samvær hver mandag kl Henv. Kirsten Christiansen Syklubben Vandtårnsvej Mødes hver tirsdag kl Kontaktpersoner: Inga Holst, tlf Vitte Kirkegaard, tlf

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Juli Måned 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Juli Måned 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Juli Måned 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang September Måned 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang September Måned 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang September Måned 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Juni Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Juni Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Juni Månede 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3

Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Juni Måned 2013 Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3 Så kom foråret også til Ladegårdsparken!

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Maj Måned Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

Ladegårdsposten. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab

Ladegårdsposten. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Oktober Måned 2012 FINN OG BØRN & UNGE-MEDARBEJDER JEANETTE PÅ GÅTUR MED WALK AND TALK VIL DU VIDE MERE OM

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Maj Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Maj Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Maj Månede 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

Ladegårdsposten. Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab.

Ladegårdsposten. Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang December Måned 2012 Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12 Side Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang April Måned Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad for

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden ekstra Bestyrelsesmødet den 07.08-2013 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer,

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. Så kom foråret til Ladegårdsparken. 16. Årgang April Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab

LADEGÅRDSPOSTEN. Så kom foråret til Ladegårdsparken. 16. Årgang April Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang April Månede 2012 Så kom foråret til Ladegårdsparken. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013 Side LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

Ladegårdsposten. OMRÅDESEKRETARIATET ER BLEVET TIL DET BOLIGSOCIALE TEAM! - læs mere inde i bladet på side 11

Ladegårdsposten. OMRÅDESEKRETARIATET ER BLEVET TIL DET BOLIGSOCIALE TEAM! - læs mere inde i bladet på side 11 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Februar Måned 2013 OMRÅDESEKRETARIATET ER BLEVET TIL DET BOLIGSOCIALE TEAM! - læs mere inde i bladet på side

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Parkposten. December 2015. November lys i Haveskoven FOTO: www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. December 2015. November lys i Haveskoven FOTO: www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten December 2015 November lys i Haveskoven Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Side Parkposten 1 Parkposten1 side 1 FOTO: Bladet udkommer hver anden

Læs mere

Ladegårdsposten. Områdets unge gav den gas til Holbæk Street Games 2012 - Læs mere på side 10

Ladegårdsposten. Områdets unge gav den gas til Holbæk Street Games 2012 - Læs mere på side 10 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang November Måned 2012 Områdets unge gav den gas til Holbæk Street Games 2012 - Læs mere på side 10 Side Ladegårdsposten

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013

Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013 Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleanter: Alice Jensen og John v. Benzon Afbud: Kirsten Mouritzen Fraværende:

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30.

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30. DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Ejendomsinspektør Per Nielsen, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, David, Pia H., Karin, Pia K., Mads, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Tirsdag den 8. oktober 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Afbud Dagsorden Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 43 beboere, fordelt på 34 lejemål

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 14.-6.- 2014 Deltagere: Trine, Kirsten M., John, Kurt, Sven, Lars Bo og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning af AA`s formålserklæring

Læs mere

Parkposten. Juni 2016

Parkposten. Juni 2016 Parkposten Juni 2016 VIGTIGT: Sommerudflugt tilmelding den 1/6 se side 4 Sommerfesten er den 6. august, men vi har ikke fået programmet færdig Hold denne dag fri i kalenderen Beboerblad for Knudskov, Allé

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Parkposten. Fastelavn den 26. Februar se mere på side 5. Alle kan gå vandet, bare det er stift nok Thumper

Parkposten. Fastelavn den 26. Februar se mere på side 5. Alle kan gå vandet, bare det er stift nok Thumper Parkposten Læs om Parkposten side 4 Februar 2017 Fastelavn den 26. Februar se mere på side 5 Alle kan gå vandet, bare det er stift nok Thumper Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat.

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat. Til stede: Jette, Najah, Liselotte, Anna. Afbud: Susanne. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013. Godkendt med en enkelt rettelse til punktet vedr. tyveri og værkstøjsskuret; Det

Læs mere

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016

Kalender: Syddjurs Friskole Ugebrev oktober 2016 Syddjurs Friskole Ugebrev 40 7. oktober 2016 Ugebrevet udkommer normalt hver fredag. Indlæg sendes senest torsdag kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com Kontornyt uge 40 Kalender: 10-11/10:

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Personalet i Børnehuset:

Personalet i Børnehuset: Svalestuen 1 Pilehytten Hovedgaden 74 4520 Svinninge. Kontor: Tlf. 72368280 Mobiltelefon Tlf. 72365317 Lærkestuen: Tlf. 72368284 Svalestuen: Tlf. 72368285 Personalet i Børnehuset: Daglig pædagogisk leder:

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Aktivitetskalender #1, oktober Det boligsociale team

Aktivitetskalender #1, oktober Det boligsociale team Taastrupgaard har fået sin helt egen café. Her kan du købe morgenmad og frokost. Hver mandag morgen er morgenmad og kaffe gratis. Læs mere på side 2. Det boligsociale team Aktivitetskalender #1, oktober

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Februar 2016 Det boligsociale team er kommet på facebook Søg efter: Fællesskab i Vangkvarteret. Husk! Du kan finde mange flere oplysninger omkring ansatte i helhedsplanen,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 14. december 2012 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 721 Næste uger: 17. december 18. december 19. december IS fri Forældrerådsmøde IS fri Juleemnedag 4.lek. Bh.kl. sender julekort til kommende

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2014 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev uge 29-2013 Side 1 Side 2 Mini-OL2013 i børnehaven Diverse INFO Side 3 Børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Side 8 Kalender, kontakt mm Mini-OL i vores børnehave... blev afviklet i

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere