Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7."

Transkript

1 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side

2 Ladegårdsposten er beboerblad for Ladegårdsparken En afdeling under Holbæk Boligselskab Ejendomskontor Ladegårdsparken 136 Ejendomskontoret har telefonisk henvendelse mandag fredag ml , samt torsdag mellem kl og Der er personlig henvendelse mandag fredag kl torsdag tillige kl Tlf Ladegårdsparkens Vagttelefon Tlf Denne vagttelefon er KUN TIL NØDSTILFÆLDE, hvor det er umuligt at afhjælpe fejlen selv og det ikke kan vente til Ejendomskontorets åbningstid. Unødvendig brug af vagttelefonen kan medføre egenbetaling. Beboerrådgiver Sevda Cenikl og Camilla Crone Ladegårdsparken 113 tv. Træffetid: Tirsdag kl og torsdag kl eller efter aftale på tlf og Beboerfremmøde Der er åbent i bestyrelseslokalet LP 29 tv. den første onsdag i hver måned, fra kl til Formanden kan træffes efter aftale med Ejendomskontoret. Tlf Ladegårdsparkens Bestyrelse Formand og medlem af Organisationsbestyrelsen Uffe Frejdal Nielsen Grønt udvalg Næstformand og medlem af Organisationsbestyrelsen Niels Hansen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Pernille Petersen Aktivitetsudvalget Sekretær Martin Krøyer Vedligeholdelsesudvalget Best. Medlem Henrik Eriksen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Muhammed Malgac Aktivitetsudvalget Best. medlem Filiz Özkarsli Aktivitetsudvalget Best. medlem Cemal Dastan Grønt Udvalg Best. medlem Ibrahim Bakir Aktivitetsudvalget Lokaleudlejninger sker gennem Ejendomskontoret Lp Domea - Vestsjælland Adresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk Telefon: Kontortid: Mandag - Onsdag kl Torsdag: kl Fredag: Ansvarshavende redaktør Uffe / Indlæg til bladet sendes via mail til Maria - senest d. 18. i måneden inden kl Anonyme indlæg optages ikke. Indlæg kan optages under mærke, når indsenderens navn og adresse er redaktionen bekendt. Alle artikler fremsættes for indsenders egen ansvar. Personangreb af injurierende karakter trykkes ikke. Bladet indsendes til beboerbladsudvekslingen i Boligselskabernes Landsforening. Side 2

3 Fra Redaktørens gruppen NY BLADSNEDKER SØGES TIL LADEGÅRDSPOSTEN Da Maria stopper som Bladsnedker på Ladegårdsposten i juni, søges der derfor en ny bladsnedker til Ladegårdsposten. Vi søger en person som: Har en ide om hvordan Ladegårdsposten bør se ud Ved hvordan man sætter et blad op på Computeren. Så vidt muligt vil Maria hjælpe dig med at lave det første blad. Sætter en ære i at aflevere et stykke arbejde til tiden Tør sige fra Har kendskab til Ladegårdsparken og Ladegårdsposten Gør det af lyst og fordi man ønsker at gøre en indsats i sit boligområde. (Jobbet som bladsnedker er ulønnet) Var det noget du kunne tænke dig at prøve kræfter med?? Så kontakt Niels Hansen på tlf: eller mail: Da Maria gerne vil tilbyde at hjælpe/lære den nye bladsnedker op, søger vi derfor en der kan starte snarrest muligt. Med venlig hilsen Redaktionsgruppen OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Pga. Påsken vil den næste udgave af Ladegårdsposten først udkomme omkring d. 5-7 april M.v.h. Redaktøren Side 3

4 Nyt fra bestyrelsen Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st Holbæk Dagsorden Bestyrelsesmødet den 6. februar 2013 Kl Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere: Bestyrelsen. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer, Muhammed Malgac, Cemal Dastan, Administrationen: Driftschef Jesper Rolland. Driftsleder Johnny Nielsen. Pkt. 1 Velkomst. Pkt. 2. Godkendelse referat fra januar Indstilles til godkendelse. Ref: referatet er hermed godkendt. Pkt. 3. Driften: Info: Hærværk LP 117: Politiet har standset efterforskningen pga. manglende bevisførelse i forbindelse med erstatningskrav mod den ellers først udpegede person. Påstand mod påstand. Hærværk LP 155: Faktura fra glarmester på 4.484,25. Udøveren af hærværket har erkendt sig skyldig og betaler fakturaen. Status SMS. Forudsætninger: Der er tale om oprettelse af 1 afdeling (Ladegårdsparken) (ca lejemål) Der er max 3 brugere der skal have adgang til at sende sms ud til disse lejemål Blue Idea kan implementere dem ud fra en fremsendt excel liste på lejemål der skal tilknyttes Priser: Priserne på dette er: NORMAL PRIS JERES PRIS Opstart 8.000, ,- Drift pr år 9.600, ,- (600,- kr pr måned) SMS pris 0,20 kr 0,20 Alle priser er ekskl moms. Fra accept til implementering kan dette ske inden for ca 3 arbejdsdage (efter levering af adresse data) Ref: Jesper finder ud af de nøjagtige priser, så der ingen tvivl er omkring dette. Status Overvågning: Ref. Det er igangsat og opsættes snart Status Cafe: Ref: Skulle være færdig iflg. Driften, så er det jo bare om at komme i gang med at lave noget mad. Det glæder vi os alle til i LP. Velbekomme og god vind til cafegruppen. Personale: Lukket punkt. Side 4

5 Pkt. 4. Pkt. 5. Boligsocial Helhedsplan. Orientering Ved Niels. Første møde efter Holst holdt op, de 4 piger deltog sammen med styregruppen. Der blev kigget på budget og dette er godkendt af formændene i alle tre afdelinger. Cykellegebane skal tilføres budgettet, ligesom evt. stillinger i tøj og møbelbiks skal det. Der skal være møde hver måned, samt der skal laves et årshjul, så vi ved hvornår de aktiviteter der laves kører af staben, så vi også ved hvornår der skal være nogen på arbejde. IT kurserne forløber planmæssigt og der er stor beboer tilslutning, der undervises både tirsdag og torsdag. Lidt lokaleproblemer på vandtårnsvej 4, mange store arrangementer, men der er løsninger på vej via Sevda. Fin tilslutning til den nystartede aktivitet Bowls, 30 var mødt op første gang. Fremover spilles der torsdag formiddag på vandtårnsvej 4. Tøjbiksen mangler tøjcontainer i Bernts have og i parkbebyggelsen, priser er ved at bliver indhentet. Der er indhentet tilbud på maskiner til motionsklubben. Tilbuddet er godkendt ligesom at lokalerne skal males. Der forvendtes at motionsklubben står klar den 1 marts med en officiel åbning lige efter. Der ønskes en ny legeplads i 2827, der søges om fondsmidler og diverse hjælp til dette, når der foreligger noget mere konkret, tages der stilling til dette. Etablering af en Parkour bane i 2826, der blev præsenteret en råskitse som var lavet af nogle drenge, der arbejdes på et budget og der tages stilling til dette når det foreligger. Fysisk helhedsplan: Fremdriften Orientering: Genhusningen: Orientering Ref: Flytning : Så er første opgang blevet genhuset, lidt problemer med uheldige parkeret biler på brandvejen, parkeringsgruppen er blevet orienteret. Der er lavet en løsning, der bliver lavet tilladelser til dem som der skal være der, men holder man uhensigtsmæssigt, vil en kontrolafgift blive pålagt ejeren af køretøjet. Ejendomskontoret vil ved udlevering af p-tilladelser gøre beboere og leverandører opmærksom på denne særregel. Køkkerne: I de nye køkkener vil der være plads til en opvaskemaskine, skuffeskabet kan fjernes uden problemer og vaskemaskine kan sættes ind. Lejer opbevarer selv skuffeskabet indtil fraflytning engang sker. De lejemål hvor der flyttes tilbage til skal oplyse om de har opvaskemaskine. Så vil der ikke blive opsat et element hvor den skal stå. Garderobe og klædeskabe, skal der være det antal som der er ved genhusningsfraflytningen, vores beboere skal ikke stilles dårligere når de flytter tilbage. Skimmelsvamp: Et begreb der dukker op i tide og utide. I de fleste tilfælle er der som regel mug der kommer på grund af manglende udluftning og tøjtøring i lejlighederne. Viser der sig mistanke om skimmelsvamp i en lejlighed kontaktes driften der tager stilling til det videre forløb. Gulve : Tomrør /elektrikkerrør skal der være fra TV stik i stuen, så man kan trække kabel til samtlige værelser man har i lejligheden, dette er aftalt på et byggemøde. Adgang for bestyrelse og administration til projektserver hos MTH. Koder til opkoblingen så vi kan se tegninger og referater skal vi have nu!!! Pkt. 6 Tæpper. Det er jo besluttet, at mht. erstatning af tæpper, vinyl, linoleum mv. skal den beboer, der gerne vil have erstatning for disse, kunne fremvise en kvittering/dokumentation for købspris og købstidspunkt. Der er mange, der ikke har gemt deres kvitteringer. Arne og Leif fra Kuben udtaler at de plejer, at gøre det, at hvis der er en beboer, der henvender sig og ikke har en kvittering, så kommer de den enkelte i møde ved at driften går op og foretager en vurdering af slitage og mulig alder og så aftaler genhusningskoordinatoren efterfølgende et beløb med beboeren. Det kunne være en god, da vi på denne måde kommer de beboere i møde, som af en eller anden grund ikke længere har kvitteringen, men som måske har fået lagt et nyt tæppe på inden for de sidste par år. Den officielle udmelding skal være, som der også står i genhusningsfolderen, at man skal fremvise kvittering. Aktivitetshuset: Orientering fra Uffe, nogle problemer med et vandrør, men problemet skulle snart være løst. Udvalgene: Aktivitetsudvalget: Søger penge til en bowling tur, mellem alle 3 afdelinger. Renovering af bestyrelseslokalet, pris kr. ca ,- skal fremover bruges til forskellige aktiviteter / formål. Aktivitetsudvalget kommer med oplæg om brugen til næste møde. Der igangsættes ikke noget før bestyrelsen har godkendt oplægget. Vedligeholdsudvalget: Ikke noget, men der kom forslag på hvordan indgangspartierne skal se ud og at vaskerierne skal efterses. Udvalget tager et møde. Komfurer, hvordan skal de håndteres, alder og den slags. Evt. overføre komfurer til de lejligheder som ikke får nye, hvor skal snittet ligge med alderen. Der skal trækkes informationer ud af lejlighedsdatabasen omkring komfurerne. Uffe skriver listen ud. Grønt udvalg: Snerydningen er godt i gang, uden de store problemer. Side 5

6 Pkt. 7 Andet: Indkaldelse af 1 suppleanten til møderne Ref: Bliver næste gang, den 6 marts til bestyrelsesmødet. Hjemmesiden er kommet op og kører, der mangler stadig nogle informationer og disse er på vej. Er der mulighed i helhedsperioden at gøre Ladegårdsparken ensrettet mod Brugsen, altså i bus retningen. Det er rådgiverne som skal søge kommunen for dette. Dette undersøges, da der er store problemer med busserne. Uffe skriver til rådgiver.. Formand Uffe Frejdal Nielsen Referant Martin Krøyer Vores egen hjemmeside er nu oppe at køre igen, efter et længere fravær. Vi har valgt at fokusere meget på helhedsplanen, da det nok er det der har den største interesse lige nu. Der mangler stadig noget information på siderne, men det kommer! Ris og ros modtages gerne, og vi vil blive meget glade for billeder, som kan lægges på hjemmesiden. Dette kan sendes til Års varmeaflæsning 2013 Varmeaflæsningen i år begynder d. 18/ med aflæsning i ca. 7 opgange om dagen Der aflæses hele uge 12 og hele uge 14. Dertil bliver der lavet opsamling i uge 13 og evt. restopsamling i uge 15 med afslutning ultimo tirsdag d. 9/ Venlig hilsen Jki Teknikker i Brunata a/s Tlf/sms Ny formand for Billardklubben Den nye formand hedder Kent Iversen Kontaktpersonoplysninger: Kent Iversen Ladegårdsparken Øst, th. Tlf / Side 6

7 Den Fysiske Helhedsplan er skudt i gang! Fredag den 25 januar 2013 røg flaget til tops, og et stort telt var omdrejningspunkt for startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. Omkring 200 beboer i Ladegårdsparken var spændte og forventningsfulde mødt op til det officielle startskud. Formanden for bestyrelsen i Ladegårdsparken Uffe Frejdal Nielsen bød alle de fremmødte velkommen, og fortalte kort om baggrunden for den Fysiske Helhedsplan. Formanden fortalte bl.a. at Ladegårdsparken for solceller på alle tagene, dette skal være med til at producere strøm til eget forbrug, og derved mindske strømudgifterne. Uffe sluttede af med at sige at han håber og tror på et godt og fejlfrit byggeri de næste 2 år frem. Efter de 3 taler gik turen udenfor, hvor der på trods af den frosne jord, blev taget de første spadestik, som symbol på at den Fysiske Helhedsplan nu officielt er skudt i gang. Derefter var der mulighed for lidt hyggeligt sammenværd i det varme telt, hvor bestyrelsen i Ladegårdsparken bød på mad og drikke. Da eftermiddagen var ved at rinde ud, blev dagen afsluttet med et flot og farverigt festfyrværkeri. Udover Formanden talte John Harpøth - formanden for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune. Han udtrykte stor ros for miljørigtige renoveringer og sagde også at han var sikker på at Ladegårdsparken ville udvikle sig fra den grimme ælling til den smukke svane. Afslutningsvis takkede Michael Rasmussen, formanden for Holbæk Boligselskab, både bestyrelsen i Ladegårdsparken for et godt stykke arbejde og Holbæk Kommune for et godt samarbejde. Side 7 Tekst og Billeder: Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen

8 Genhusninger af genhusningskoordinator Katinka Genhusningen af beboerne i de første to blokke, blok 1 og 3, er startet og trods nogle begyndervanskeligheder er vi kommet godt fra start, ikke mindst pga. beboernes samarbejdsvilje og tålmodighed. Tak for det! Der er en genhusningsfolder på trapperne til alle beboere i Ladegårdsparken, som indeholder svar på (næsten) alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med genhusningen. Genhusningsfolderen modtager I endnu engang ved varslingen 3 måneder inden genhusningen. For at mane eventuel tvivl i jorden vedrørende flytningerne, bliver alle beboere, der skal enten midlertidigt eller permanent genhuset, hjulpet med flytningen. Det betyder konkret, at flyttefirmaet 3x34 pakker jeres indbo ned og flytter det over i genhusningslejligheden. De større møbler skal I som udgangspunkt selv skille ad og samle igen. Hvis I pga. dårligt helbred eller andre forhold ikke selv er i stand til det, bedes I kontakte ejendomskontoret i Ladegårdsparken 136. Dette skal I først gøre, når I modtager brev om, hvor I bliver genhuset. Renovering af Maria fra MT Højgaard A/S Så begynder stilladserne på blok 1 og 3 at skyde i vejret. Og i de lejligheder, som er fraflyttet, i opgang 1, 7, og 3 er vores nedrivningsteam gået i gang. Vi har videofilmet lejlighederne så vi kan huske hvordan vægge, døre og karme etc. så ud inden vi sender alle vores håndværkere ind. Der er sendt køkkenvalgskemaer ud til de lejligheder i blok 1 og 3, som skal vælge nye køkkenlåger, greb, bordplader og klinker til deres nye køkkener. Og vi har fået dem der havde ønsker retur og har sat ordrerne i gang hos vores køkkenfolk og mureren. Køkkenvalgskemaerne følger snart i de næste to blokke nemlig 2 og 4. De beboere, som ikke afleverer valgskemaet tilbage, vil få standard køkken, som et materialeudvalg har bestemt udseendet af. Køkkenvalgskemaerne kan afleveres i postkassen på MT Højgaards byggepladshegn eller sendes på mail til : for dette vil fremgå af valgskemaerne. Postkassen kan også bruges til generel ris eller ros. I forbindelse med de første udflytninger er vi stødt på lidt børnesygdomme, som vi har taget hånd om undervejs. Det handler lidt om, hvilke depotrum der skal tømmes og hvilke der ikke skal. Mange beboere har været lidt usikre omkring dette. Men det er KUN depotrum med rørføringer (faldstammer og rør) der skal tømmes helt. Men fortvivl ikke. Når MT Højgaard uddeler flyttekasser vil I blive informeret om, hvorvidt det netop er jeres rum, der skal tømmes. Dette sker ca. 14 dage før udflytningen. I opgang 1 har alle dog fået tømt deres depotrum, så vi kunne se hvilken betydning renoveringen har for kælderen. Alle beboere, der er genhuset, skal stadig tømme deres postkasser hjemme. På et tidspunkt vil vi skifte låsene til opgangene i de opgange vi arbejder i. Så vil hver lejer, der skal tømme postkasse få en ny nøgle til opgangen indtil vi er færdige og I flytter tilbage igen. Ligeledes vil dem, der skal blive boende på 4. sal få 3 sæt nye opgangsnøgler (hvis der er behov for flere kan dette rekvireres på MT Højgaards byggepladsmail: Men mere info omkring dette følger. Indtil videre er det stadig jeres gamle nøgle til opgangen der virker. Alt dette gør vi for at vore håndværkere skal have så lidt kontakt med jeres permanente nøglesystem som muligt. Side 8

9 De første opgange vil modtage et spørgeskema vedr. udflytningsprocessen og informationsniveauet i forbindelse med udflytning etc. Dette gør vi for at lære af vores fejl og blive bedre til de næste blokke og den fremtidige håndtering af opgaven. En af de ting vi allerede har lært af denne omgang er, at vi skal være bedre til at informere de beboere som ikke har mulighed for at møde op til vores blokmøder, således at de vigtige informationer som bliver givet på mødet kommer ud til alle. Hvis I har flere gode input eller spørgsmål til renoveringen eller selve flytteprocessen har MT Højgaard åbent for beboerhenvendelser torsdage fra kl Dette foregår i vores skurby overfor opgang 121. I skuret lige inden for hegnet og op ad den første trappe. Ellers kan vi kontaktes på byggepladstelefonen på eller på vores mail: I kan også lægge et brev i postkassen på byggepladshegnet. Hvis I har spørgsmål vedrørende genhusning er I velkomne til at kontakte: Genhusningskoordinator Katinka Ruud Rydén Telefon eller Bemærk ny adresse: Pavillonen ved siden af Ladegårdsparken 136. Åben for telefonisk og personlig henvendelse: Tirsdag kl og torsdag kl Bowls! I januar afprøvede vi spillet Bowls i Forsamlingshuset på Kløverstien. Vi havde lånt udstyr fra DGI, og de sendte også en instruktør. Arrangementet var en succes, og omkring 20 beboere mødte op, og hyggede sig med at prøve. 2 frivillige meldte sig på banen, så nu er der købt udstyr og vi starter Bowls op som en ny fast aktivitet. Læs mere om dette på side 10 i bladet. OBS! Vi har været nødt til at flytte aktiviteten til Forsamlingshuset på Vandtårnsvej, da lokalet på Kløverstien er for lille. Syklubben på Vandtårnsvej fået nye kontaktpersoner. Lona er stoppet som formand. Kontaktpersoner vil fremover være: Inga Holst, tlf og Vitte Kirkegaard, tlf Side 9

10 Side 10

11 Kulturel weekend i Odense for unge i alderen år! D April drager vi imod den spændene by Odense til en weekend spækket med kulturelle oplevelser! Programmet er ikke endeligt fastlagt men indtil videre er der planlagt en rundtur omkring HC Andersens liv, En udflugt til den fynske landsby og naturligvis lidt shopping i Odense midtby. Vi har i øjeblikket kontakt med medarbejdere omkring børn/unge i Vollsmose og sigter imod et besøg i deres pige/ drenge klub. Vi bor på vandrehjem/campingplads og sørger for forplejning, betaling af entreer mm undervejs. Ligeledes sørger for vi for betaling af transporten frem og tilbage til Odense. Lommepenge er for egen regning. For at komme i betragtning til denne tur skal du være bosiddende i Holbæk boligselskab. Du skal være i alderen år og skal kunne agere fornuftigt på egen hånd. Der er medarbejdere med på turen og det er til enhver tid dem der sætter dagsordenen undervejs. Der stilles krav om fornuftig opførsel og generel positiv attitude overfor de arrangerede udflugter. Hvis du ønsker at deltage så kontakt Jeanette på tlf eller Maria på tlf senest 15 Marts Side 11

12 Fastelavnsfest i Raketten Traditionen tro afholdte Raketten igen i år Fastelavnsfest. I år blev det d. 10 februar. Omkring 30 børn og voksne var mødt op og der blev gået til den på tønderne. Efter tønderne var slået ned og alt slikket var fordelt mellem alle børnene, fortsatte festen i Ladegårdsparkens Café. Her blev der serveret Fastelavnsboller samt kaffe og kakao. Efter alle havde fået varmen blev de dygtige katte konger og dronninger kronet under stor jubel. Kære beboere Vi siger tak fordi I tænker på de andre beboere når I skal af med jeres møbler J Det er så godt og dejligt at vide der er mange der tænker på andre og donerer deres brugte møbler til møbelbiksen. MEN! : Vi tager kun imod bedre brugte møbler! Møblerne må gerne stilles udenfor møbelbiksen, men kun efter aftale med beboerrådgiverne! Eller risikerer vi der bliver fyldt med møbler foran møbelbiksen og det bliver brugt som losseplads. Tøjbiksen vil også meget gerne tage imod bedre brugt tøj, så hvis I har brug for at komme af med det kom over med det i vores åbningstid. På forhånd tak.! Vi søger frivillig til både Tøjbiks og Møbelbiks. Kære beboere har du lyst til at være med til at hjælpe andre i området? Så har du chancen nu til at melde dig ind som frivillig i Tøjbiksen og Møbelbiksen. Du vil få masser af god kontakt til andre via aktiviteten. Vil du høre mere? så kontakt beboerrådgiverne Sevda og Camilla tlf / Beboerrådgivningen Side 12

13 Du er ikke alene Beboerrådgivningen i Holbæk Boligselskab Det er menneskeligt at se sig selv i en svær situation. Det er også menneskeligt at tro, at man selv er ansvarlig for den situation, som man er i. Men det er i virkeligheden sjældent selvforskyldt! Når mennesker står over for en skillevej og det gør alle ind i mellem føler de sig ofte alene. Vi kan være den hjælpende hånd, som kan rådgive dig om de forskellige veje du kan tage. Du kan vælge at være anonym, og vi har tavshedspligt overfor alle. Det er helt på dine præmisser! Måske har du som enkeltperson brug for en snak. Det kan også være at I er flere personer, fx en familie eller et par. Uanset hvad, kan vi rådgive om det meste. Her er nogle eksempler: Vejlede dig om hvor du får den rette hjælp Vejlede om økonomiske problemer, huslejerestance m.m. Være din bisidder i fx møder med offentlige instanser som skoler, læge, kommune o. lign. Retslige forhold. Hjælpe med at finde ud af regler og love. Formulere breve til offentlige kontorer, fx kommunen. Er man flere, kan man mere Har du lyst til at gøre noget for andre? Eller har du brug for at nogen hjælper dig med en idé du har? Beboerne i Holbæk Boligselskab har sammen taget initiativer til aktiviteter, væresteder og klubber. Det brede tilbud af aktiviteter har betydet, at mange føler sig mere hjemme i boligområdet, og har lært mange af naboerne at kende. Beboerrådgivningen støtter beboeraktiviteter, og kan hjælpe med at gøre en idé til virkelighed, ved fx at: Søge økonomisk støtte til idéen Hjælpe med at finde andre frivillige til at udføre idéen Lave PR for idéen, så alle bliver opmærksomme på det nye tiltag Arrangere møder og skrive referater Vi ses! Beboerrådgiverne i Holbæk Boligselskab, Sevda Cenikli og Camilla Crone Ladegårdsparken 113 Tlf.: / Singleklub i Holbæk Boligselskab?? Er du mellem 45 og 65 år, savner du også en af dele tiden med, og kunne du godt tænke dig at møde nye mennesker som du kunne; Gå i boigrafen med, gå ture med, lave mad sammen med eller måske noget helt andet? Så kontakt beboerrådgiver Sevda på tlf.: eller Kontaktperson Leanette på tlf.: Hvis der skulle være interesse, stiller vi gerne en lokale til rådighed :) Side 13

14 Fritidsjob i Holbæk Boligselskab. Der tilbydes fritidsjob for unge i alderen år indenfor for følgende områder: Legepatrulje: Her er det hensigten at, man bevæger sig igennem alle 3 afdelinger og er medvirkende til at, opstarte forskellige lege. Legepatruljen udstyres med T-shirts der gør dem let genkendelige i området. Ligeledes har legepatruljen forskellige lege/spilleredskaber med sig rundt. Legepatruljen skal i sommerhalvåret være aktive 2 lørdage om måneden. Praktisk hjælp: Her skal man hjælpe til ved de mange forskellige arrangementer. Hjælpen kan bestå i at, flytte borde/stole, opsætte telte, rydde op og andre praktiske gøremål. Omdeling: Her skal man, når der behov for det, omdele informationer til alle områdets beboere (alle 3 afdelinger). Dette job kræver at, man kender hele boligområdet og er meget omhyggelig med at, alle får det de skal have i deres postkasse. For alle tre slags fritidsjob gælder det at, der udvises pligtopfyldenhed hvilket blandt andet vil sige at: Man møder op når det er aftalt Man udviser omhu og god opførsel overfor områdets beboere Overholder alle de aftaler der laves med børn/ungemedarbejderen. Hvis ovenstående er noget for dig så kontakt børn/ungemedarbejderen for en videre snak. Det du tjener skal opgives på dit frikort fra Skat og du bliver ansat i Holbæk boligselskab. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Venligst Jeanette Saner, tlf Side 14

15 Side 15

16 Flexjobber søges til Tøjbiksen 6 timer om ugen Tøjbiksen er en genbrugsbutik med tøj. Tøjbiksen har eksisteret i mere end 25 år og har været drevet af frivillige som har gjort og stadig gør en stor indsats, som gavner rigtig mange beboere i Holbæk Boligselskab. Fortjenesten ved salget går igen til beboerne, som nyder et traktement når de kommer til Tøjbiksen. Overskuddet går til Kultur & Trivselsforeningen som støtter nye aktiviteter for beboerne. Stillingen er tænkt som en udvidelse og støtte til de frivillige. På nuværende tidspunkt er der 10 frivillige som arbejder for at drive Tøjbiksen. (der er arbejdsfordeling imellem de frivillige). Om stillingen: Arbejdstid: 6 timer ugentlig, fordelt i Tøjbiksens åbningstid, som er onsdag og søndag Løn efter gældende overenskomst Arbejdsopgaver: Rengøring af Tøjbiksen Klargøring af Tøjbiksen til åbning Tøjsortering, samt sætte på plads på hylder. Sælge tøj i åbningstid Snakke og skabe kontakt mellem beboerne for at forbedre den sociale integration Om dig: Er godkendt til fleksjob. Beboer i Holbæk Boligselskab. Fleksibel. Udadvendt og god til at skabe kontakt til andre mennesker. Positivt indstillet. God til at samarbejde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: eller Du er også velkommen til at kigge forbi kontoret Ladegårdsparken nr Er du interesseret så send en ansøgning, samt CV til Beboerrådgiverne på mail: eller pr. post til adressen Ladegårdsparken 113, 4300 Holbæk. Du er også velkommen til at aflevere ansøgningen personligt. Ansøgningsfrist d. 15 marts kl. 12. Side 16

17 Flexjobber søges til Møbelbiksen 6 timer om ugen Møbelbiksen er en genbrugsbutik som sælger møbler og andre brugsting. Møbelbiksen drives af frivillige beboere, som gør en kæmpe indsats. De frivillige står for afhentning af møbler fra beboere efter aftale, samt klargøring og salg af møbler m.m. Fortjenesten går til Kultur & Trivselsforeningen som støtter nye aktiviteter for beboerne. Stillingen er tænkt som en udvidelse og støtte til de frivillige. På nuværende tidspunkt er der 5 frivillige. Om stillingen Arbejdstid 6 timer ugentlig. Timerne er primært fordelt i Møbelbiksens åbningstid, som er onsdag og søndag Der kan dog forekomme behov for at timerne ligger på andre tidspunkter. Løn efter gældende overenskomst Arbejdsopgaver Afhentning af møbler hos beboere.(man har dog lov til at sige nej, hvis det er tunge møbler som skal hentes fra 4 sals lejligheder, her skal beboerne selv flytte tingene ned) Klargøring af møbler og andre brugsting Klargøring af møbelbiksen til åbningstider Sælge af møbler og andre brugsting Regnskab aflægning hos beboerrådgiverene Om dig Godkendt til fleksjob Beboer i Holbæk Boligselskab. Fysisk robust du skal kunne afhente møbler hos beboere (evt. i samarbejde med beboerne selv) Fleksibel. Udadvendt og god til at skabe kontakt til andre mennesker. Positivt indstillet. God til at samarbejde. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: eller Du er også velkommen til at kigge forbi kontoret Ladegårdsparken nr Er du interesseret så send en ansøgning, samt CV til Beboerrådgiverne på mail: eller pr. post til adressen Ladegårdsparken 113, 4300 Holbæk. Du er også velkommen til at aflevere ansøgningen personligt. Ansøgningsfrist d. 15 marts kl. 12. Side 17

18 Go morgenmad NU OGSÅ PÅ KLØVERSTIEN Gratis morgenmad til alle i Holbæk Boligselskab. Kom og start dagen i godt selskab Mandag d. 4 marts starter Go morgenmad på Kløverstien. Vi er i Fælleshuset og vi starter kl. 10. Kom og få en kop kaffe i hyggeligt selskab. Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte beboerrådgiverne på tlf.: / Side 18

19 FAMILIEFERIE 2013 Til sommer kan du og din familie komme næsten gratis på ferie via dit boligselskab! Begge ture går til Hotel Nørrevang i Marielyst 1. ferie: 30. juni 6. juli 2. ferie: 21.juli 27. juli For børnefamilier I Holbæk Boligselskab Ring nu og tilmeld dig: Beboerrådgiverne i Holbæk Boligselskab Tlf: / Side 19

20 Sundhedsdag i Holbæk Boligselskab Vi gentager succesen fra sidste år!! Tirsdag d. 19 marts vil der igen være Sundhedsdag i Holbæk Boligselskab. Det kommer til at foregå i Forsamlingshuset på Vandtårnsvej 4. Igen i år vil der være en masse spændene ting, du vil bl.a. kunne deltage i forskellige sundhedsworkshops. Dagen vil blive rundet af med en kendt foredragsholder. Hold godt øje med din postkasse og opslag i Boligselskabet. Der vil i den nærmeste fremtid blive sendt mere information om tid og program ud. Med venlig hilsen Det Boligsociale Team Træfpunkt s Aktivitetskalender Marts Mandag den kl Bankospil fællesspisning Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag den kl Bankospil Onsdag den kl Bankospil Mandag åbnes dørene kl Vi spiller: 14 spil på række 15 spil på hele kortet Super 5 på række 1 på hele kortet Opvarmning 1 på række 1 på hele kortet Onsdag åbnes dørene kl Vi spiller: 30 spil på række 31 spil på hele kortet Super 8 på række 2 på 2 rækker 1 på hele kortet Opvarmning 1 på række 1 på 2 rækker, 1 på hele kortet Pausespil 1 på række Holbæk Seniordanseforening. Danser hver tirsdag fra kl til kl og fra kl til Vandtårnsvej 4 Holbæk. Mvh. Bestyrelsen. Side 20

21 Åbningstider: Mandag / 6-13 år Tirsdag / 6-13 år Tirsdag / år Onsdag / år Onsdag Pigeklub / 14+ Torsdag / 6-13 år Torsdag / år Fredag Just Dance eftermiddag / Piger år. Raketten holder til i Ladegårdsparken 19, 4300 Holbæk Al kontakt vedr. Raketten skal rettes til: Børn & Ungemedarbejder Jeanette Saner Tlf.: Kontaktinformation - Det Boligsociale Team Børne & Unge medarbejder Jeanette Saner Indsatsområde: Børn og unge Tlf.: Ladegårdsparken 27, st. tv Holbæk Beboerrådgiver Sevda Cenikli Indsatsområde: Udsatte Grupper Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 113, st. tv, 4300 Holbæk Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Indsatsområde: Integration Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 27 st.tv, 4300 Holbæk Beboerrådgiver Camilla Crone Indsatsområde: Udsatte Grupper Tlf.: Mail: Ladegårdsparken 113 st. tv Holbæk Side 21

22 Forældregruppe i Ladegårdsparken. Hvordan bliver jeg den forældre jeg gerne vil være? Hjælp vi skal spise. Konflikter omkring spise situationer. Samarbejde med dagplejere, pædagoger og lærere. Selvstændigheds udvikling og forældre som rollemodeller. Teenagebørn Synes du også det kan være svært at være forældre? Har du brug for nogen som ved hvordan det er at snakke med? Kom og vær med hvis du har lyst til at dele dine gode erfaringer og sunde bekymringer. Vi er i Raketten i Ladegårdsparken nr. 19 hver torsdag kl Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål. Jeg glæder mig til at se dig. Linda Lillesø Sprogpædagog Tlf: mail: Har du brug for hjælp til lektierne? Kom og besøg os i lektiecaféen i Ladegårdsparken Lektiecaféen har åbent hver onsdag kl Ungdommens Røde Kors starter en ny lektiecafé i Ladegårdsparken, hvor alle børn kan komme og få hjælp til lektierne af vores frivillige lektiehjælpere. Første gang er Onsdag d. 3. oktober kl Det foregår i Ladegårdsparken 67, st.th. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Line som er aktivitetsansvarlig. Ny hobbyklub på Vandtårnsvej 4 Åbent torsdag fra kl til Vi kan male, lave smykker, spille samt dekoupere, eller bare tale sammen. Madpakke kan medbringes. Der vil kunne købes kaffe, kage og ostemadder. Håber i vil møde talstærkt op og med godt humør. Hvis der er spørgsmål. så ring på Med venlig hilsen Lola Jacobsen Side 22

23 BEBOERAKTIVITETER I LADEGÅRDSPARKEN HUSK AT ALLE INDENDØRES AKTIVITETER ER RØGFRIE Kultur og Trivselsforeningen i Ladegårdsparken Billardklubben LBK Holbæk Boligselskab Ladegårdsparken 1, st. th. Kontaktperson: Beboerrådgiver eller Formand Niels Hansen tlf Formand Kent Iversen Tlf / Åbningstider: Mandag-Onsdag-Fredag kl Pensionister: Mandag til Torsdag kl. 9, Beboerhaverne Formand Michael Pedersen, LP 97, mf. Tlf Kasser, Beboerrådgiver Sevda Cenikli Tlf Genhusningskoordinator Katinka Ruud Rydén Træffetid tirsdag & torsdag Pavillon ved siden af Ladegårdsparken 136 Tlf Kvindeklub Hver onsdag kl I Cafeen, Ladegårdsparken 23 Alle er velkomne Kontaktperson: Beboerrådgiver Sevda eller Integrationskoordinator Maria Ladegårdsparken 19, st. th. Kontaktperson Jeanette MT Højgaard A/S Ladegårdsparken overfor nr. 121 Træffetid torsdag ml. kl og Tlf: Humørklubben Ladegårdsparken 95 Holder åben hver dag fra kl til Kontaktperson Beboerrådgiverne Tøjbiksen, Ladegårdsparken 93, tv. Åben søndag kl og onsdag kl Tøj afhentning, kontakt Nina Tlf Møbelbixen Ladegårdsparken 109 Åbningstider: Onsdag: Søndag: Kontaktperson: Beboerrådgiverne Lejernes LO Holbæk Afdeling Ladegårdsparken 57, th Holbæk Træffetid tirsdag mellem kl og Tlf Go Morgenmad Gratis morgenmad, hver onsdag kl. 10 i Forsamlingshuset, Vandtårnsvej 4. Og hver mandag kl. 10 i Fælleshuset på Kløverstien. Vi hygger og snakker, mens vi spiser lidt morgenmad sammen. Kontaktperson: Beboerrådgiverne Side 23 Træfpunkt, Forsamlingshuset Vandtårnsvej 4 Hyggeligt samvær hver mandag kl Henv. Kirsten Christiansen Syklubben Vandtårnsvej Mødes hver tirsdag kl Kontaktpersoner: Inga Holst, tlf Vitte Kirkegaard, tlf

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3

Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Juni Måned 2013 Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3 Så kom foråret også til Ladegårdsparken!

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Maj Måned Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Maj Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Maj Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Maj Månede 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

Ladegårdsposten. Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab.

Ladegårdsposten. Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang December Måned 2012 Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12 Side Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang April Måned Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad for

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden ekstra Bestyrelsesmødet den 07.08-2013 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer,

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013 Side LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk

FOLDER OM GENHUSNING. Marts 2013 2. Udgave. Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk FOLDER OM GENHUSNING Marts 2013 2. Udgave Holbæk Boligselskab Følg renoveringsprocessen på www.ladegaardsparken.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING HVORFOR GENHUSES? HVORNÅR GENHUSES? HVOR BLIVER

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1

Velkommen til etapemøde! 07-05-2014 BLOKKENE AFD.41 GRØNNEDALEN 14A, 14B og 14C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Grønnedalen 14, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - 3 lejligheder får

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1

Velkommen til etapemøde! 14-01-2015 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 77 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 77, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1

Velkommen til etapemøde! 12-08-2015 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 17 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 17, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - Parterreetagen får nye vinduer og døre - Nyt gavlvindue Løget

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Parkposten. Oktober 2015. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab. Parkposten side 1. Side 1 Parkposten1

Parkposten. Oktober 2015. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab. Parkposten side 1. Side 1 Parkposten1 Parkposten Oktober 2015 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Parkposten side 1 Side 1 Parkposten1 Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18 So Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2014 kl. 18 Indkalder: Tina Høy Mødedeltagere: Michael Hansen, Johnny Rene Jensen, Vivian Arslev Tina Milword, Susanne Dyreholt, Jens Løkke, Jørgen Larsen, Githa

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1

Velkommen til etapemøde! 19-11-2014 BLOKKENE AFD.41 Løget Høj 27A og 27B 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 27, afd. 41! Facader - Blokken får nye vinduer på opgangssiden - Blokken får nye facader - 2 lejligheder får nyt gavlvindue Boligen - køkken og bad - Alle

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1

Velkommen til etapemøde! 12-03-2014 BLOKKENE AFD.42 LØGET CENTER 69A, 69B og 69C 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Center 69, afd. 42! Facader og tagrenovering - Blokken får nye vinduer, døre, tag, facader og tagrender Køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Køkkener

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Mørkhøjvænge 30.08.2012 kl. 17.00 Deltagere: Bestyrelsen: Jim Nielsen Kurt Kristensen René Dyreborg Jan Andersen Helle Løvhøj Ejendomskontoret: John Jessen punkt 1-21

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra administrationen og varmemesteren v / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen (AaS) Afbud fra

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6.

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Hasseris Boligselskab Dette nyhedsbrev, som er udarbejdet af De Boligsociale Medarbejdere, vil give dig et aktuelt indblik i, hvad Den Boligsociale

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere