75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG"

Transkript

1 75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG

2 02 FORORD FORORD AF ALLAN SØSTRØM I 1939 var New York centrum for Verdensudstillingen, der samlede mere end 44 millioner besøgende fra hele verden. Temaet var Verden i morgen, og blandt de mest populære udstillinger var The Town of Tomorrow altså Morgendagens By. Byudstillingen viste blandt andet 15 demonstrationshuse, der var sat op for at give de besøgende et indblik i fremtidens arkitektur og boligindretning. Et af husene The Electric Home brystede sig blandt andet af at være så tæt på fuldt elektrisk, som man kunne komme det i I salgsmaterialet for huset blev det for eksempel fremhævet, at både lys, varme, kulde, køkken, vask, rengøring, opvask ja endda affaldsdeponering var styret elektronisk. Det er noget, vi måske godt kan trække lidt på smilebåndet af i dag. Men det fortæller noget om den udvikling, verden har været vidne til de sidste 75 år. Vi har skiftet grammofonpladen ud med mp3-filer, svinekort med EUdirektiver, og så er de almene boliger ikke længere et nyt fænomen. I 1939 blev de første frø sået til det, der senere blev til Boligselskabet Præstehaven. I dag 75 år senere er selskabet fusioneret med Ry Andelsboligforening af 1945 og Østjysk Boligadministration, og de tre opererer nu samlet under navnet Østjysk Bolig. Selvom det reelt kun er de første boliger i det hedengangne Boligselskabet Præstehaven, der i år har 75 år på bagen, så fejrer vi det sammen som én fælles organisation. For i slipstrømmen på Præstehavens jubilæum ligger Ry Andelsboligforening, der i år kan sætte 69 lys i lagkagen. Faktisk kan vi markere endnu flere milepæle i år. Blandt andet er det 25 år siden, de første beboere kunne flytte ind i Moselunden afdeling 85 i Ry. Og det er 20 år siden, Rosengården-komplekset i Aarhus midtby blev en del af Boligselskabet Præstehaven. Og så er det 35 år siden, det første spadestik til Bispehavens nu mere end 800 boliger blev taget. Her i jubilæumsskriftet har vi samlet en masse gode historier til dig om Østjysk Bolig. Vi tager et nostalgisk tilbageblik på de sidste 75 år, vi dykker ned i nutiden, og så kigger vi i krystalkuglen efter spådomme om fremtidens almene boligsektor. Man kan vel nærmest som i 1939 kalde det et kig på verden i morgen. RIGTIG GOD LÆSELYST!

3 TILBAGEBLIK 03 STADIG TRYGGE RAMMER EFTER 75 ÅR Selvom konstellationen Østjysk Bolig reelt set blot har tre år på bagen, har sammenslutningen af Boligselskabet Præstehaven og Ry Andelsboligforening faktisk en årelang historik. I år markerer vi blandt andet med dette jubilæumsskrift at det er 75 år siden, Boligselskabet Præstehaven blev etableret. Flere almene boligselskaber skød op ikke kun i Aarhus men over hele landet i løbet af 1930 erne. En lov fra 1933 gav mulighed for at få støtte til socialt boligbyggeri, og sammen med en faldende rente var de optimale betingelser for et spirende boligbyggeri i Danmark til stede. I 1939 blev Boligselskabet Præstehaven etableret, og året efter opførte selskabet sin første afdeling på hjørnet af Præstevangsvej og Viborgvej. Afdelingen fik passende navnet Afdeling 1 Præstehaven. ET MODERNE BYGGERI Det lave, gule etagebyggeri bestod oprindeligt af 49 rækkehuse og 60 lejligheder. I første omgang blev 24 af rækkehusene solgt fra, som det var intentionen fra begyndelsen. Men eftersom et større underskud tyngede opførelsen af de 60 lejligheder, blev de resterende 25 rækkehuse også solgt fra. Således mødtes alle ender i en tid, der var præget af reallønsnedgang og tiltagende rationeringer. I 1930 ernes Danmark blev en lejlighed betegnet som moderne, hvis den havde centralvarme og toilet, men ikke nødvendigvis bad. De første boliger i Præstehaven havde både centralvarme, toilet og bad, så i sin tid kunne boligerne bryste sig af at være helt fremme i skoene med hensyn til moderne faciliteter. BEBOERDEMOKRATIET FØDES I 1944 fik afdeling 1 Præstehaven sin første bestyrelse. Den bestod af menige medlemmer af det lokale Hasle Sogneråd, heriblandt Holger Jakobsen. Han lagde et stort arbejde i at overtale sognerådet til at indsætte en mere repræsentativ bestyrelse bestående af folk, der rent faktisk boede i Præstehaven. FORSÆTTES»

4 04 TILBAGEBLIK FORTSAT» Det lykkes dog først i Fire lejere og en repræsentant fra rækkehusene udgjorde den nye bestyrelse, og dermed blev beboer - demokrati, som vi kender det i dag, født i det gule etagebyggeri i Aarhus V. Boligselskabet Præstehaven og Ry Andelsboligforening indgik i 2001 en administrationsaftale for at ruste sig til fremtiden. I 2005 udsprang Østjysk Boligadministration af det samarbejde, og selskabet overtog den samlede administration af de to boligorganisationer. Den 1. juli 2011 fusionerede de tre selvstændige enheder til én almen boligorganisation: Østjysk Boligadministration. Inden året var omme, tog organisationen navneforandring til det mere mundrette Østjysk Bolig. STADIG SAMME IDÉ SOM I 1930 ERNE I år kan vi som samlet flok blandt andet også markere, at det er 25 år siden, at de første beboere kunne flytte ind i Moselunden afdeling 85 i Ry. Afdelingen var dengang en del af Ry Andelsboligforening, der blev etableret i Efter Anden Verdenskrig rundede Rys befolkning borgere, og målet med den nyoprettede andelsboligforening var da at sikre gode, billige boliger til den fortsat voksende befolkning. Det var en forudsigelse, der skulle vise sig at holde stik. For i dag bor der mere end borgere i Ry by, og Østjysk Bolig administrerer mere end 300 boliger fordelt på 14 afdelinger i byen. Samlet set råder Østjysk Bolig i dag over mere end lejemål fordelt på 38 afdelinger i Østjylland, og der kommer flere til i de kommende år. I skrivende stund arbejder håndværkere blandt andet i de tidligere Lær Dansk-bygninger på Vestergade 72 i Aarhus bymidte, så der bliver plads til 96 almene ungdomsboliger. Og i år er de første, spæde skridt mod byggeriet af 33 energirigtige og bæredygtige rækkehuse i Gl. Rye taget. Der er med andre ord løbet meget vand i Gudenåen, siden det sociale boligbyggeris opblomstring i tiden omkring Anden Verdenskrig. Men grundtanken var og er til stadighed den samme: At tilbyde attraktive og fleksible boliger, der er til at betale for alle samfundsgrupper. Med det mål for øje er de næste mange års historik for Østjysk Bolig forhåbentlig sikret.

5 TILBAGEBLIK 05 I 1930 ernes Danmark blev en lejlighed betegnet som moderne, hvis den havde centralvarme og toilet, men ikke nødvendigvis bad.

6 06 DEN SOCIALE ROLLE TRIVSEL PÅ TVÆRS At være et alment boligselskab indebærer et særligt ansvar. Østjysk Bolig har pligt til at løfte en boligsocial opgave, og det er en opgave, selskabet altid har lagt mange kræfter i at udføre. Uanset, om det gælder arbejdet med at komme kriminalitet til livs eller skabe liv i fælleshusene. Bispehaven er selskabets største afdeling og samtidig et boligområde, der rummer en relativt stor andel udsatte beboere. Det er derfor naturligt, at afdelingen i Hasle gennem tiden har været omdrejningspunkt for størstedelen af selskabets boligsociale indsats. Tryghedsprojektet er en central del af den nuværende boligsociale indsats i Bispehaven. Projektet, der ender ud med en tryghedsrenovering, har til formål at undersøge beboernes oplevelse af trygheden i Bispehaven for på sigt at kunne skabe rammerne om et endnu mere trygt og attraktivt boligområde. HELHEDSTÆNKNING Op gennem 1980 erne og 1990 erne kæmper Bispehaven med stor udskiftning i beboergruppen, øget hærværk og kriminalitet. Samtidig viser betonen sig at have kortere holdbarhed end forventet den smuldrer og giver bebyggelsen et trist udseende, hvor ghetto-associationerne ligger lige for. Alt sammen ild på bålet til det negative ry, boligområdet i perioder må lægge ryg til. Noget må gøres. Selskabet tager fat med en gennemgribende renovering i og iværksætter samtidig en større boligsocial indsats. Den omfatter blandt andet ansættelse af en boligsocial leder, Bispehavens første egentlige helhedsplan og iværksættelse af en lang række boligsociale aktiviteter, hvoraf mange finder sted i og omkring aktivitetshuset Trivselshuset midt i Bispehaven. Med indsatsen lykkes det afdelingen at gå fra at være belastet boligområde med stigende kriminalitet og boliger i forfald til at blive et godt og attraktivt sted at bo. Erfaringen siger dog, at der ikke skal meget til at vende den ellers positive udvikling. Derfor opruster boligselskabet på den boligsociale front og udarbejder endnu en helhedsplan for Bispehaven, der trækker de boligsociale streger i perioden fra Den efterfølges af en ny helhedsplan for For på trods af, at meget fungerer godt i Bispehaven, viser tilbagevendende udfordringer og perioder med uro, at der er brug for en vedvarende boligsocial indsats med mange opgaver lagt i professionelles hænder. Det skal til for at sikre, at Bispehaven opleves som et trygt og attraktivt boligområde at bo og færdes i.

7 DEN SOCIALE ROLLE 07 ET BREDERE PERSPEKTIV PÅ DET BOLIGSOCIALE For Østjysk Bolig er boligsocialt arbejde andet og mere end de større, koordinerede indsatser, der sættes i værk for at vende en negativ udvikling i et område. Lige så væsentligt er det at støtte op om det sociale engagement rundt om i afdelingerne. Et godt socialt liv blandt beboerne er nemlig langt hen ad vejen limen, der binder afdelingen sammen og skaber grundlag for trivsel. Socialt samvær og kulturelle oplevelser i ét. Præstehaven 1 og 2 samt Rosengården tager hvert år på bustur til en ny destination. Tager vi et kig tilbage i tiden og ind i fælleshusene, er det ikke så få aktiviteter, de enkelte afdelinger på eget initiativ har stablet på benene. Der er tale om enkeltstående tiltag, men også arrangementer, der efterhånden er blevet til traditioner eksempelvis kaffe- og morgenmadsklub for ældre, sommerfester, udflugter, fastelavnsfester, juletræsfest, klub for unge og motionsklub for alle aldre. Alle fantastiske initiativer, som giver værdi i afdelingerne og skaber grobund for et godt og trygt naboskab. Samtidig er det glædeligt, at flere afdelinger arbejder på tværs om fælles initiativer for beboerne. Det ser vi et glimrende eksempel på i den årlige sommerudflugt for afd. 1, 2 og 5, som arrangeres af ildsjæle fra afdelingerne. Med chauffører fra Sørens Busrejser ved rattet har beboerne fra de tre afdelinger siden 1999 (afd. 5 har været med fra 2006) lagt mange kilometer bag sig, når de er rullet ud i landskabet til fælles oplevelser, der spænder vidt fra Jesperhus Blomsterpark i nord til historisk byvandring i Haderslev i syd. BOLIGER TIL ALLE Østjysk Bolig bygger differentierede boliger, og det ser selskabet som en væsentlig del af det at leve op til den boligsociale opgave. Det gør selskabet ved at bygge til de folk, som har svært ved at bo andre steder for eksempel med mødrekollegiet i Hasle, der står klar i 2015 samt de boliger i Vestergade og på Göteborg Allé til unge autister, der lige nu er under planlæggelse. FORSÆTTES»

8 08 DEN SOCIALE ROLLE FORTSAT» Ligesom selskabet bygger til dem, der gerne vil klare mest muligt selv, som vi ser det med Almen- Bolig+ boligerne i Mårslet. I den første kategori kan også nævnes Storbylandsbyen. Afdelingen stod klar til indflytning i juni Her bor 20 personer, anvist fra kommunen, og 20, hentet fra den almindelige venteliste, nu dør om dør og er sammen godt i gang med at skabe et fælleskab på bakketoppen ved Marienlyst. UNGE I ARBEJDSTØJET Der har de seneste år været fokus på den almene boligsektors medansvar for at hjælpe uddannelsessøgende unge til at få praktik- og lærepladser. Dette sociale aspekt ligger det Østjysk Bolig på sinde at tænke ind, når de har byggeeller renoveringsprojekter i gang. Senest har selskabet samarbejdet med Aarhus Produktionsskole, hvor et hold elever i nogle måneder flyttede klasselokalet ud på byggepladsen. Arbejdet resulterede i et flot fælleshus til Marienlystvangens beboere. Og lidt i samme boldgade var en flok unge drenge fra Bispehaven tilknyttet som hjælpere under opførslen af kollegielejlighederne på Bispehavevej. På den måde kunne de tjene nogle håndører og samtidig have noget meningsfuldt at tage sig til i fritiden som alternativ til kedsomhed og ballade mellem blokkene. Storbylandsbyen er særlig. Det er første gang i danmarkshistorien, at en kommune og et alment boligselskab er gået sammen om at etablere et boligområde, hvor socialt udsatte og såkaldt almindelige mennesker sættes sammen og bliver opfordret til at skabe et fællesskab.

9 ØSTJYSK BOLIGS STEMMER 09 FORRETNINGSFØRERE GENNEM TIDEN C.V. HYTTE PETERSEN ca til 1984 I begyndelsen af 1960 erne besluttede bestyrelsen at indsætte en professionel forretningsfører i Boligs elskabet Præstehaven. Valget faldt på skrædder C.V. Hytte Petersen, der havde et godt ry i området og ansås for at have den rette forretningsforståelse samt de kompetencer og færdigheder, der skulle til for at styrke Boligselskabet Præstehaven. Hytte Petersen viste sig at være en dygtig forretnings fører, der forstod sig på de sociale aspekter i et almennyttigt boligselskab. Blandt andet arrangerede han, sammen med nogle forretningsindehavere i Hasle, en årligt tilbage vendende fastelavnsfest for børnene i området. Selve forretningsførerrollen udviklede sig med årene, og den nuværende forretningsfører spiller en noget anden rolle end den, Hytte Petersen havde. Hytte Petersen stod for inspektionen af lejlighederne og deltog i byggemøder og lignende. Den helt store opgave i Hytte Petersens tid var planlægning og etablering af Bispehaven, som også var det hidtil største projekt i boligselskabets historie. BIRGIT NIELSEN 1984 til 1989 Birgit Nielsen blev ansat som regnskabschef af Hytte Petersen, og hun blev også Hytte Petersens efterfølger som forretningsfører i en periode på seks år. Herefter vendte hun i en kort periode tilbage til rollen som regnskabschef. Birgit Petersen fik med rollen som forretnings fører en stor udfordring i at løfte det store ansvar og gode arbejde efter Hytte Petersen. Samtidig var tiden blevet en anden, og problemerne med Bispehaven var begyndt at vokse. Tiden med Birgit Nielsen som forretningsfører blev derfor turbulent. Hun var dog en vellidt og meget social person, der med sin vindende personlighed løftede opgaven i perioden på trods af væsentlige problemer. ANDERS RØNNEBRO 1989 til 2003 Efter Birgit Nielsen tiltrådte endnu en stor personlighed i Boligselskabet Præstehavens historie. Anders Rønnebro blev forretningsfører i Boligselskabet Præstehaven havde vokseværk i den periode, hvor Anders Rønnebro stod i spidsen, og han var med til at opføre en lang række nye afdelinger. Samtidig udarbejdede han og selskabsbestyrelsen den meget fremsynede helhedsplan for Bispehaven, og Urban-projektet blev sat i søen. Der skete med andre ord mange vigtige ting i Boligselskabet Præstehaven i årene indtil 2003, hvor Rønnebro forlod Boligselskabet Præstehaven til fordel for Arbejdernes Andels Boligforening. LENE MYLIN 2003 Anders Rønnebros afløser Lene Mylin indtog posten som forretningsfører i en kort periode på 10 måneder. Kommunikationen mellem Mylin og bestyrelsen blev aldrig optimal, og rollen som forretningsfører lå ikke ligefor. Samtidig varr Mylin plaget af sygdom. Tilsammen førte dette til, at hun valgte at fratræde sin stilling og søge nye græsgange. ALLAN SØSTRØM 2003 til? En ny må på banen, og den nuværende forretningsfører Allan Søstrøm trådte til og samlede trådene. Allan Søstrøm havde som inspektør synet og inspiceret boligselskabets boliger siden Derfor var han godt inde i boligselskabets drift og problemstillinger og vidste, hvor han skulle lægge sine kræfter. Allan Søstrøm trådte til et lille stykke inde i det nye årtusinde, hvor der var stor fokus på sociale boligbyggerier. Allan Søstrøm blev straks kastet ud i den mest gennemgribende renovering i boligselskabets historie nemlig renoveringen af Bispehaven. Urban-projektet blev udviklet og afviklet, mens Søstrøm var forretningsfører, og resultaterne var flotte. Sammen med Aase Jensen, formand for Ry Andelsboligforening, og Else Christensen, formand for Boligselskabet Præstehaven, gik Allan Søstrøm forrest, da de to selvstændige boligforeninger indgik et administrativt samarbejde med Østjysk Boligadministration. I 2011 blev det administrative samarbejde konverteret til en reel fusion, og Østjysk Bolig var en realitet. Allan Søstrøm sidder stadig ved forretningsfører-roret.

10 10 BEBOERDEMOKRATI FØR OG NU MAN BLIVER GREBET AF DET De er begge motiveret af muligheden for at kunne gøre en forskel. Aase Jensen fra Ry har i mere end 20 år taget aktiv del i det lokale beboerdemokrati Nanna Andersen fra Tilst er helt ny. Beboerdemokrati er en af hjørnestenene i den almene boligsektor. Sådan var det engang, og sådan er det i dag. Sektoren er bygget op ud fra devisen om, at beboernes stemme skal være den største. At man som beboer kan få indflydelse på den afdeling, man bor i, er blandt beboerdemokratiets forcer. Og der er flere måder at få indflydelse på. Man kan som mange beboere blot nøjes med at møde op til det årlige afdelingsmøde. Men man kan også engagere sig fuldt ud ved at blive del af en afdelingsbestyrelse, der som enheder varetager beboernes interesser over for Østjysk Bolig som helhed. DET SURE MED DET SØDE I Skanseparken i Ry bor 70-årige Aase Jensen sammen med sin mand Frode. De er begge pensionister, og mens Frode er kreativ med staffeli og pensel, bruger Aase en stor del af sin tid på frivilligt arbejde i Østjysk Bolig-regi. Eller brugte. For efter mere end 20 års engagement har Aase Jensen trukket sig tilbage fra det frivillige arbejde nu i efteråret for at lade nye kræfter komme til. Alligevel deler hun gerne ud af den erfaring, hun har tilegnet sig de sidste årtier. Tilbage i 1993 blev hun valgt ind i den lokale hovedbestyrelse i Ry Andelsboligforening. Fem år tidligere havde hun mødt Frode, og han boede alment. Så det var faktisk kærligheden, der trak Aase ind i den almene boligsektor, da hun flyttede sammen med ham i hans bolig i I Ry Andelsboligforening var hun menigt medlem frem til 2001, hvor hun blev valgt til formand. Her sad hun frem til 2011, hvor fusionen med Østjysk Bolig blev en realitet. Siden fusionen og frem til i dag har hun været næstformand i Østjysk Boligs hovedbestyrelse. De har henholdsvis knap tre måneder og mere end 20 års erfaring, men deres bevæggrunde er de samme. Nanna Andersen (til venstre) og Aase Jensen har begge ønsket om at kunne påvirke udviklingen i den boligafdeling, hvor de bor.

11 BEBOERDEMOKARTI FØR OG NU 11 Det tager selvfølgelig en del tid, men det er meget givende. Jeg har haft mange gode oplevelser i bestyrelserne. Med andre ord er det blevet til 21 år i beboerdemokratiets tjeneste. Man bliver grebet af det. Det tager selvfølgelig en del tid, men det er meget givende. Jeg har haft mange gode oplevelser i bestyrelserne, fortæller Aase Jensen, der dog heller ikke lægger skjul på, at hun har været med til at tage nogle svære beslutninger undervejs: Jeg var blandt andet med til at nedlægge mig selv, da jeg sad som formand i hovedbestyrelsen for Ry Andelsboligforening. Det var ikke sjovt. Men det bedste var, at vi administrativt kom under Boligselskabet Præstehaven dengang i Det har tilført os masser af kapacitet for eksempel inden for økonomi. Før i tiden kunne vi ikke selv administrere henlæggelser til renovering af boligerne. I dag er det jo struktureret over de næste 30 år, forklarer Aase Jensen. Set over én kam har hun medvirket til både større såvel som mindre forandringer først i Ry Andelsboligforening og senere i Østjysk Bolig. Sammen med hovedbestyrelsen har jeg blandt andet været med til at træffe beslutning om renoveringer, som for eksempel nye vinduer og døre i flere afdelinger. I lidt større skala var vi med til at træffe beslutningen om, at der skulle bygges 37 boliger på Skæphøj her i byen. Og pt. er vi i gang med at bygge 33 boliger i Gl. Rye. Det er dejligt at kunne se de fysiske resultater af ens arbejde. Det giver mig en vis tilfredsstillelse, siger Aase Jensen. EN VEJ TIL PERSONLIG UDVIKLING Fysiske resultater forventer 20-årige Nanna Andersen også at få ud af sit engagement i afdelingsbestyrelsen. I september måned kom hun ind i bestyrelsen for den afdeling af ungdomsboliger, som hun bor i, på Stavnsvej i Tilst. Jeg kendte nogle af de folk, der sad i bestyrelsen for afdelingen i forvejen. Deres arbejde virkede spændende, så jeg hoppede ud i det. Jeg har oplevet, hvordan deres arbejde har gjort en forskel. For eksempel fik vi i sommer større terrasser, og vi har også fået nye køleskabe. Jeg kan godt lide, at man kan være med til at sætte sit præg på noget, forklarer Nanna Andersen. Hun bor nu på andet år i ungdomsboligen sammen med sin kæreste Anders. Som oprindelig Randers-pige er hun faldet rigtig godt til i Tilst, og hun fremhæver fællesskabet som noget af det, hun håber at kunne styrke qua sit arbejde i bestyrelsen. Men hun har flere motiver. For hun ser også sit engagement i det nære beboerdemokrati som noget, hun på sigt kan bruge i sit fremtidige arbejde: Jeg har tidligere siddet i elevrådet, og det var sjovt, at vi sammen kunne løfte noget. Det, at man kan få indflydelse, har også været min motivation for at blive aktiv i afdelingsbestyrelsen herude. Og så håber jeg på, at jeg med arbejdet kan blive bedre til at samarbejde. Det kan jeg bruge i jobbet som sygeplejerske, som er mit mål at uddanne mig til, fortæller Nanna Andersen, der i øjeblikket er i gang med social- og sundhedshjælperstudiet. VELOVERVEJET ENGAGEMENT Helt konkret har hun intentioner om at tage vaskehuset i afdelingen op på dagsorden i bestyrelsen, da hun synes, at det trænger til en overhaling. Maskinerne duer ikke altid, og bookingsystemet fungerer heller ikke optimalt, forklarer hun. Som alle andre fritidsinteresser kræver det tid at være med i afdelingsbestyrelsen. Men før hun stillede op til bestyrelsen, havde Nanna Andersen allerede gjort sig overvejelser om netop det med tiden: Tidsforbruget er en faktor, som jeg har tænkt over. Det skal ikke fylde for meget, for jeg har også mit studie. Indtil videre har vi ét møde om måneden, og så skal vi stå for at leje fælleshuset ud. Det virker overskueligt, siger hun med et smil.

12 12 FRA TRE TIL ÉN FUSIONEN ET ØSTJYSK FORNUFTSÆGTESKAB Nytårsskytset fra årtusindskiftet var knapt fyret af, da de indledende manøvrer blev taget frem mod en fusion af Boligselskabet Præstehaven og Ry Andelsboligforening af Først var samarbejdet udelukkende administrativt, men nu mere end et årti senere har det grebet om sig. I Aarhus stod Præstehaven som et alment boligfyrtårn med omkring 2000 boliger i kartoteket, og i Ry var den lokale andelsboligforening stærkt repræsenteret med rundt regnet 300 boliger i og omkring byen. Begge selskaber var velfunderede med mere end 50 år på bagen, men for at ruste sig til fremtiden og de næste 50 år var de på udkig efter fremtidssikre løsningsforslag. Et samarbejde kom på tale på baggrund af forskellige udfordringer i de to boligselskaber. Mens Ry kæmpede med at få de økonomiske ender til at mødes i en lille forening, tænkte man i Aarhus på at styrke udvalget af boliger for at imødese fremtidens efterspørgsel på almene boliger. I de to selskaber måtte der med andre ord nyt blod til for at sikre den fortsatte puls. VAR IKKE VILD MED IDÉEN I 2001 sad Aase Jensen som formand for Ry Andelsboligforenings hovedbestyrelse. Stigende og mere omfattende lovgivning på det almene boligområde gav mere papirarbejde, og derfor blev foreningen administrativt indlemmet i Boligselskabet Præstehaven. Vi kunne ikke blive ved med at køre som en lille forening. Vi havde ikke boliger nok til, at det kunne løbe rundt økonomisk. Da der samtidig blev indført nye momsregler for administration i almene boligselskaber, måtte vi kigge os om efter en løsningsmodel, der kunne spare os penge, og det blev en administrativ sammenlægning med Boligselskabet Præstehaven. Det kunne begge parter drage økonomisk fordel af, fortæller Aase Jensen. Men jeg var ikke vild med idéen til at begynde med. Det indebar jo, at vi skulle nedlægge os selv, tilføjer hun. EN LET SPISELIG LØSNING Boligselskabet Præstehaven skulle selvfølgelig også tygge på idéen om det administrative samarbejde, men det var der ikke mange ben i, fortæller formand for Præstehavens afdeling 2 Else Christensen, som både dengang og i dag også sidder som formand for boligselskabets hovedbestyrelse: Da vi i Præstehaven havde de første snakke om den administrative samarbejdsaftale, blev det let spiseligt, for der var jo økonomiske fordele. Repræsentantskabet var med på idéen fra begyndelsen, og personligt syntes jeg også, at det var en kanon idé at blive lagt sammen med Ry Andelsboligforening, fortæller Else Christensen.

13 FRA TRE TIL ÉN 13 Der var i høj grad tale om et fornuftsægteskab. Men vi havde i forvejen administrationssamarbejdet, så det var oplagt at følge det til dørs med en juridisk fusion, der sikrede os et bedre, mere velkørende og økonomisk fornuftigt selskab. Således kom det administrative samarbejde mellem de to foreninger på fode i I 2005 blev Østjysk Boligadministration stiftet som overordnet administrationsselskab for de to foreninger, og i 2011 fusionerede de tre parter til det, vi i dag kender som Østjysk Bolig. FUSION FOR FREMTIDEN Allan Søstrøm har været ved på sidelinjen under hele fusionsprocessen. I 2001 var han driftschef i Boligselskabet Præstehaven i dag sidder han som direktør og forretningsfører for hele Østjysk Bolig. Hele perioden fra da den administrative samarbejdsaftale blev indgået i 2001 til den endelige fusion blev en realitet i 2011 har været rigtig spændende. Vi har ændret mange ting, men beboerne har været enormt lydhøre undervejs. Men de ville godt lige sikre sig, at de havde nok information, inden de tre selskaber reelt blev lagt sammen, og det har vi brugt tid på. Jeg synes, det er lykkes meget godt. Der har været en positiv holdånd hele vejen rundt, fortæller Allan Søstrøm. Han fremhæver, at til trods for at fusionen var af praktisk og økonomisk karakter, så har den medført et udviklingspotentiale for det forenede boligselskab: Der var i høj grad tale om et fornuftsægteskab. Men vi havde i forvejen administrationssamarbejdet, så det var oplagt at følge det til dørs med en juridisk fusion, der sikrede os et bedre, mere velkørende og økonomisk fornuftigt selskab. En stor organisation står alt andet lige stærkere end tre små. Fusionen har også givet os mulighed for at udvikle os fremadrettet. Både geografisk set, men også når vi tænker i nye baner med hensyn til forskellige boligtyper, siger Allan Søstrøm og tilføjer: Fornuftsægteskaber holder ikke altid i det lange løb. Men det tror jeg, dét her gør. Allan Søstrøm, Aase Jensen og Else Christensen arbejdede tæt sammen for først at stable den administrative samarbejdsaftale på benene og senere den reelle fusion i 2011.

14 14 HISTORISKE MILEPÆLE MILEPÆLE I ØSTJYSK BOLIGS HISTORIE: 1939 Boligselskabet Præstehaven etableres. Selskabets oprindelige navn var egentlig Det Sociale Boligselskab i Hasle, opkaldt efter den københavnske pendant Københavns Sociale Boligselskab De første beboere flytter ind i afdeling 1 Præstehaven. Samtidig flyttede rationeringsmærker og erstatningskaffe også ind i de danske husholdninger som konsekvenser af importforbuddet fra lande, der ikke var kontrolleret af det krigsførende Tyskland Ry Andelsboligforening holdt sin første, stiftende generalforsamling den 11. december. Det var knap syv måneder efter, at danskerne kunne hive de forhadte mørklægningsgardiner ned og sætte lys i vinduerne for at markere befrielsen fra den tyske besættelsesmagt De første beboere flytter ind i Ry Andelsboligsforenings daværende afdeling 1 Mågevej. Den månedlige husleje udgjorde da 140 kroner, men så rådede man også over tre værelser og to kamre. Det var også tiden, hvor en liter mælk kostede omkring 50 øre, og et halvt kilo kaffe kunne købes for knap syv kroner De første beboere i Boligselskabet Præstehavens nyopførte afdeling 2 på henholdsvis Præstevangsvej og Viborgvej kunne flytte ind. De nye syv-etagers bygninger ragede godt op i det vestlige Aarhus på den tid, hvor sporvogne på 54. år stadig var en del af byens trafik.

15 HISTORISKE MILEPÆLE Ry Andelsboligforening af 1945, som var foreningens fulde navn, kunne byde de første beboere velkommen i den daværende afdeling 6 Skansehøj. Alle otte rækkehuse på adressen var 90 m 2 store, og det var en tid, hvor plantegningen over boligerne indeholdt rumbetegnelser som kammer, forstue, opholdsstue og varmerum De første lejligheder i det nye, tidstypiske betonbyggeri på Hasle Centervej og Bispehavevej indtages af beboere i Boligselskabet Præstehavens afdeling 6 Bispehaven. Hasle Centervej hedder i øvrigt Centervej uden grund. Forklaringen findes i begyndelsen af 1970 erne, hvor det lokale sogneråd i Hasle havde planer om at opføre et stort indkøbscenter på vejen. Forpagteren, det dansk-svenske firma Schou Epa, løb dog fra aftalen, efter vejen havde fået sit navn Den første afdeling af Ry Andelsboligforening, der geografisk set ikke har hjemme i Ry by, indvies. Der er tale om afdeling 10 Jægergårdsvej i Gl. Rye. I dag er det Skanderborg Kommune, der står for udlejningen af de fire ældreboliger på adressen Ry Andelsboligforening fejrede sit 50-års jubilæum samme år, som Ry by kunne fejre 124 år på bagen Østjysk Boligadministration oprettes og overtager administrationen af Ry Andelsboligforening og Boligselskabet Præstehaven. Formålet med den nye konstellation var at ruste begge boligselskaber til fremtiden ud fra devisen om, at sammen står vi stærkere Den almene boligorganisation Østjysk Bolig kommer til verden som resultat af en total sammenlægning af Ry Andelsboligforening, Boligselskabet Præstehaven og Østjysk Boligadministration.

16 16 FREMTIDEN BANKER PÅ ALMENE BOLIGER EVERGREEN ELLER FALLERET STJERNE? For tusindvis af danskere er en almen bolig et stort hit. Fleksible og funktionelle boliger til en husleje, der er til at betale, topper stadig bolighitlisten for mange. Men hvordan ser det ud i fremtiden? Uddør boligformen, eller vil den stadig være populær om 50 år? Vi har kigget lidt i spåkuglen. Tilbage i 1984 var der ifølge Kim Larsen mange af de seje, der boede til leje. Godt nok sang nationalskjalden om Haveje et fribyttersamfund i Københavns Sydhavn i filmen Midt om natten. Men symbolikken var klar - det at bo i en lejebolig var knæhøj karse, som man ville udtrykke det dengang i 1980 erne; Altså helt i top. NÆR EN MILLION BOR ALMENT Boformen gav andre fordele end bag parcelhusets omkransende ligusterhæk, hvor man anonymt kunne afskærme sig fra omverden. At bo til leje understregede det vedkommende naboskab, og en kop sukker eller en sludder for en sladder var sjældent længere væk end et bank på naboens dør. Nok fik 1980 erne prædikatet fattigfirserne, men de var lige så meget fællesskabsfirserne. For allerede dengang var 15 % af de danske boliger tilknyttet til alment lejeboligselskab. I dag er 20 % af den danske boligmasse en del af den almene boligsektor. For at sætte andre tal på, så havde de almene boligforeninger tag over mere end boliger i 1984; Et tal, der i dag er steget til mere end I alt bor knap en million danskere i en almen bolig anno INDHOLD FREM FOR FORM Der er med andre ord stigende efterspørgsel efter boligtypen, men vil boformen forblive en populær evergreen, for nu at bruge et musikalsk udtryk? Eller daler successen, så de almene boliger som samlet masse bliver til en falleret stjerne? Lad os kigge lidt i spåkuglen for fremtidens boliger først med fokus på, hvordan de er indrettet. Ifølge fremtidsforsker og ph.d. Jesper Bo Jensen så vil fremtidens boliger have fokus på det, der er inden for husets vægge fremfor på det, der udgør væggene, så at sige. Det handler altså ikke om bygningens mursten, facadehældning og tagrender, men derimod om boligens indre med indbyggede, snedige løsninger, der kan lette hverdagen for familien i boligen. Jesper Bo Jensen fremhæver, at fremtidens bolig, skal være inspireret af brugerne beboerne frem for af visionære ingeniører, der fokuserer på tekniske vidundere frem for menneskelige behov. Der er brug for snilde løsninger. Vi skal ikke tænke på kloge huse, men vi skal tænke klogt om mennesker. Det giver bedre produkter til de danske hjem. Teknologien behøver ikke altid være ny den skal blot virke, bemærker Jesper Bo Jensen på Center for Fremtidsforsknings hjemmeside i artiklen Det dumme intelligente hus. Han fremhæver flere eksempler: En ovn, der kan tændes på afstand med en sms er måske ikke så tosset, men der er faktisk langt mere brug for en ovn, der kan stege en kylling på en halv time En spådom er dog, at fremtiden for den almene boligsektor afhænger af, om området kan forny sig selv, både hvad angår form og indhold. Men den oprindelige tanke bag det sociale boligprojekt bør holdes i ave.

17 FREMTIDEN BANKER PÅ 17 frem for på en time. De findes, men er mest udbredte i industrikøkkener. Gennem en analyse af danske familier i køkkenet ville tidspresset komme tydeligt frem. Hvad med de dyre emhætter, som enhver mand kan lide at prale med? Der er brug for produkter, der er snilde som simpelthen går i gang, når der er brug for dem og slukker, når der ikke skal mere ventilation til. Sensorer kan sagtens føle, om der er em i luften. Hvorfor er de ikke udviklet endnu? Fordi ingeniører ikke forstår husmødre og husfædre, konkluderer han. BRUG FOR EN VERSION 2.0. Lad os nu tage turen op i helikopteren og kigge lidt på den almene boligsektor som en integreret del af det danske samfund med fremtidsbrillerne på næsen. Eksisterer sektoren stadig om 50 år? Det afhænger ganske enkelt af, om og hvordan den formår at forny og tilpasse sig, spår Jesper Bo Jensen. Den almene boligsektor har brug for to ting for at overleve. For det første er sektoren i dag præget af for meget regulering. Det gælder blandt andet størrelsen på boligerne, der reguleres ved lov. I 1960 erne havde hver dansker et boligforbrug på 25 m 2, i dag er det omkring 50 m 2. Hvordan vil det se ud om 50 år? Vil hver beboer så efterspørge 100 m 2 at brede sig på? Tendensen er, at behovet for mere plads stiger, og derfor bliver reguleringen på det almene område også nødt til at blive ændret, så sektoren må bygge større boliger. De nuværende regler på området holder ikke om 50 år, og det kræver politisk velvilje at lave om på, mener Jesper Bo Jensen. Han henviser til de nuværende byggeregler på det almene boligområde, der lyder, at en familie bolig som hovedregel ikke må være større end 115 m 2, og boligarealet for en almen ungdomsbolig må ikke overstige 50 m 2. HOLD FAST I GRUNDTANKEN En anden ting i den nødvendige overlevelsespakke er ifølge fremtidsforskeren, at den almene boligsektor skal revurdere sit eksistensgrundlag: - Sektoren har brug for at definere sin rolle i samfundet på ny. Den har leveret boliger, da der var mangel på dem i 1950 erne og 1960 erne. Senere var sektoren aftager af sociale problemer i 1980 erne og 1990 erne. I fremtiden bør sektoren finde en anden grund til at være her. Et fremtidsscenarie, man kan frygte, er, at dem, der bor i den almene boligsektor, bor der, fordi de ikke har råd til at bo andre steder. Det kan skabe ghettodannelser, og det er ikke smart. Det burde være en mere broget skare af beboere, påpeger Jesper Bo Jensen og fremhæver landets biblioteker som et eksempel på en samfundsinstitution, der har redefineret sin rolle i samfundet: Sektoren skal nok overleve, som den er, de næste år. Men over en længere periode skal der altså store omstillinger til, siger fremtidsforsker Jesper Bo Jensen om fremtiden for den almene boligsektor. Pressefoto. - I dag har bibliotekerne fornyet sig med borgeroplysning. Men hvad så nu?, spørger han. Om det bliver knæhøj karse at bo til leje i år 2064, kan hverken en fremtidsforsker eller en nationalskjald sige med absolut træksikkerhed. En spådom er dog, at fremtiden for den almene boligsektor afhænger af, om området kan forny sig selv, både hvad angår form og indhold. Men den oprindelige tanke bag det sociale boligprojekt bør holdes i ave, pointerer Jesper Bo Jensen: - De almene boligselskaber bør beholde den grundlæggende idé om boligforsyning til de mennesker, der har behov for det. Sektoren skal nok overleve, som den er, de næste år. Men over en længere periode skal der altså store omstillinger til, forudser han.

18 18 FREMTIDEN BANKER PÅ ØSTJYSK BOLIG FAVNER FREMTIDENS BOLIGBEHOV Store glasfacader pryder bygningen i Hasle, der blandt andet skal huse et mødrekollegie. I Østjysk Bolig bruger vi sloganet rammen om dit liv. Men det burde faktisk hedde rammerne om dit liv, for vi tilbyder mange forskellige rammer. Lige fra traditionelle familielejligheder over boliger, hvor beboerne har varmemesterkasketten på til ungdomsboliger for sårbare unge. Alt sammen for at kunne opfylde alles boligønsker også i fremtiden. På de foregående sider har fremtidsforsker Jesper Bo Jensen delt ud af sine spådomme om fremtiden for den almene boligsektor i Danmark. Han pointerer blandt andet, at sektoren har brug for at redefinere sin rolle i samfundet, hvis den stadig skal have sin eksistensberettigelse om 50 år. Det handler altså om at gen(op)- finde sig selv, uden at det skal lyde alt for spirituelt. Hos Østjysk Bolig har vi allerede sat gang i den omstillingsproces, det kræver at gå fra at være et traditionelt, alment boligselskab til at være en organisation, der optræder i andre roller end den som boligforsyner alene. I dag påtager vi os nemlig både et socialt ansvar såvel som et ansvar for at bygge boliger med et lavt energiforbrug. - Vi har ambitioner om at være et boligselskab for alle, uanset hvor i livet de befinder sig. Det betyder, at vi stiler efter både at kunne tilbyde boliger til børnefamilien, det ældre ægtepar og den unge studerende. Men vi tager ambitionerne et skridt videre, for det ligger os meget på sinde at tage et socialt ansvar. Derfor bygger vi også studieboliger målrettet nichegrupper i samfundet, herunder unge enlige mødre og psykisk svage unge, forklarer Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig. - At vi kan tilbyde en bred vifte af forskellige boliger til folk i alle livsfaser er desuden med til at ruste os til fremtiden, hvor der vil komme større fokus på den enkelte beboers individuelle behov. Dét behov skal vi stå klar til at opfylde, pointerer Allan Søstrøm. Forskelligheden i boligselskabets tilbud kommer også til udtryk på Nymarks Allé i Mårslet. I 2012 skød 65 boliger efter konceptet AlmenBolig+ op. Grundtanken bag plus-boligerne er, at beboerne i afdelingen skal klare mange praktiske ting selv, og så er bebyggelsen opført efter energiklasse 2020, der betyder lave energiudgifter. På grund af de to ting er huslejen lavere end i tilsvarende afdelinger. - Arbejdsgangene i vores AlmenBolig+-afdeling har krævet tilvænning både fra beboernes såvel som fra vores side som administration. Men nu har afdelingen efterhånden to år på bagen, og børnesygdommene er ved at være udryddet. Vi har i al fald fået blod på tanden til at opføre flere boliger efter samme koncept i fremtiden, fastslår Allan Søstrøm.

19 AFDELINGSOVERSIGT 19 ØSTJYSK BOLIGS AFDELINGER - OVERBLIKKET Afdelingsnavn Postnummer Opførelsesår Antal boliger 01 - Præstehaven 8210 Aarhus V , 1996 og (+ 7 ungdomsboliger) 02 - Præstehaven 8210 Aarhus V Ryhaven 8210 Aarhus V Rosengården 8000 Aarhus C Bispehaven 8210 Aarhus V Rønnehegnet 8381 Tilst , 1997 og Neptunvej 8270 Højbjerg (ungdomsboliger) 11 - Holbergsgade 8000 Aarhus C Bymosevej 8210 Aarhus V (ungdomsboliger) 13 - Wilstersgade 8000 Aarhus C Tuestensvej 8381 Tilst Stavnsvej 8381 Tilst (ungdomsboliger) 16 - Rytoften/Ryhavevej 8210 Aarhus V (ungdomsboliger) 19 - Skødstrup 8541 Skødstrup Marienlystvangen 8200 Aarhus N Mårslet 8230 Mårslet Bjørnholms Allé 8260 Viby J (ungdomsboliger) 71 - Mågevej/Randersvej 8680 Ry Mågevej 8680 Ry Ny Kirkevej, Isagervej, Siimvej 8680 Ry Ny Kirkevej 8680 Ry Skansehøj 8680 Ry Søkildevej 8680 Ry Isagervej 8680 Ry 1975, Jægergårdsvej Gl. Rye, 8680 Ry Hovedgaden 8670 Låsby Skanseparken 8680 Ry Skanseparken 8680 Ry Stadion Allé 8680 Ry Moselunden 8680 Ry 1989, 1991 og Søkildevej 8680 Ry Gerstedvej Gl. Rye, 8680 Ry Skæphøj 8680 Ry Kildebjerg 8680 Ry I alt boliger 2428

20 JUBILÆUMSSKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG OVERSKRIFT ØSTJYSK BOLIG SØREN FRICHS VEJ AARHUS C TELEFON WEB VI TROR PÅ, AT ALMENE BOLIGER ER OG SKAL VÆRE DEN BEDSTE OG MEST FLEKSIBLE DÆKNING AF BOLIGBEHOV OVER ET LIVFORLØB OG DETS OMSKIFTELIGHEDER. FRA MÅLSÆTNINGSPROGRAMMET 2013

INDHOLD. Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig. Redaktion Østjysk Bolig. Design Ineo Designlab. Tryk We Produce. Oplag 100 stk.

INDHOLD. Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig. Redaktion Østjysk Bolig. Design Ineo Designlab. Tryk We Produce. Oplag 100 stk. BERETNING 2014 02 BERETNING 2014 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 6 7 8 9 12 14 15 16 18 19 Indledning Overordnet status Byggeri og renovering Personale Boligsocialt arbejde Økonomi BL s 5. kreds Boligpolitik i

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Rødtjørnen II i Horsens

Rødtjørnen II i Horsens Rødtjørnen II i Horsens Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab opfører 60 nye lejeboliger på Rødtjørnen i Torsted ved Horsens. De 60 nye lejeboliger kommer til at bestå af fritliggende huse på hhv.

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

Branding og markedsføring af almene boliger

Branding og markedsføring af almene boliger Vejle den 6. april 2011 Branding og markedsføring af almene boliger Almene sektor i den offentlige debat Grå beton Kedelige byggerier Tæt byggeri Kriminalitet og vold Etniske uroligheder Sociale ghettoer

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og

KENDER DU IKKE DOMEA? Domea er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og KENDER DU IKKE DOMEA? er Danmarks nye boligselskab, dannet i 2005 ved en fusion af Boligselskabet BSB, Dansk Boligselskab og Administrations-gruppen Danmarks Boligselskab. s navn kommer fra latin og betyder

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger.

Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger. Frederikshavns Boligforening af 1945 og Sæby Boligforening af 1942, fusionerede i 2008. Det nye navn blev: Frederikshavn Boligforening. Administrere ca. 3400 lejeboliger og 150 kommunale boliger. en hjertevarm

Læs mere

Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009

Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009 Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009 Tilstede: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (EC) Jytte Secher (JS) Per Kjærgaard (PK) Erwin Bülow Light (EL) Lene

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Fremtidens boliger: Bæredygtighed, udformning, efterspørgsel og de kommende års udvikling

Fremtidens boliger: Bæredygtighed, udformning, efterspørgsel og de kommende års udvikling Fremtidens boliger: Bæredygtighed, udformning, efterspørgsel og de kommende års udvikling Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk FremForsk Center for Fremtidsforskning Boligefterspørgslen

Læs mere

Værd at vide om. seniorbofællesskaber

Værd at vide om. seniorbofællesskaber Værd at vide om seniorbofællesskaber Seniorbofællesskabernes historie Arkitektfirmaet MW Det første seniorbofællesskab i Danmark blev etableret i 1987 i København. Initiativet kom fra ni enlige kvinder,

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 9, november 2011

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 9, november 2011 I dette nyhedsbrev: Ustøttede almene boliger historien fortsætter! Købsaftaler uden kommunal godkendelse. Finansiering og opførelse af ustøttede almene boliger i strid med gældende lovgivning! Det er rigtig

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

FællesBladet. Lektiehjælp i drengehøjde. Nyt, frivilligt initiativ:

FællesBladet. Lektiehjælp i drengehøjde. Nyt, frivilligt initiativ: FællesBladet Beboerbladet for Østjysk Boligadministration 1. september 2011 Nr. 145 Nyt, frivilligt initiativ: Lektiehjælp i drengehøjde I d e t t e n u mmer: Tema: Frivilligt arbejde Nybyggeri: AlmenBolig+

Læs mere

Administrationsorganisation. Årsberetning 2011

Administrationsorganisation. Årsberetning 2011 Administrationsorganisation Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Årets gang side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen side 5 Boligorganisationerne og deres

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere