INDHOLD. Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig. Redaktion Østjysk Bolig. Design Ineo Designlab. Tryk We Produce. Oplag 100 stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig. Redaktion Østjysk Bolig. Design Ineo Designlab. Tryk We Produce. Oplag 100 stk."

Transkript

1 BERETNING 2014

2 02

3 BERETNING 2014 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD Indledning Overordnet status Byggeri og renovering Personale Boligsocialt arbejde Økonomi BL s 5. kreds Boligpolitik i Aarhus Flyttestatistik AARHUSbolig Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig Redaktion Østjysk Bolig Design Ineo Designlab Tryk We Produce Oplag 100 stk. Tilgængelig på

4 04 VELKOMMEN TIL ØSTJYSK BOLIGS BERETNING FOR 2014 I beretningen gør vi rede for det år, der er gået. Hvert år udvælger vi nogle relevante fokuspunkter, og i år ser vi blandt andet på, hvordan det går med at opfylde vores egne målsætninger. Vi giver en status på byggerier og renoveringer. Vi fortæller om udvikling i personalestanden. Vi samler op på kredsarbejde, samarbejdet i AARHUSbolig og det boligsociale arbejde. Alt i alt er beretningen altså en kort opsamling på året der gik i boligselskabet var endnu et travlt år i Østjysk Bolig, hvor især nybyggerier og forberedelserne til en af sel skabets største renoveringer, som snart går i gang for alvor i Ryhaven i Aarhus V, har fyldt rigtig meget i hverdagen. Rigtig god læselyst. På selskabets vegne, Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig

5 05 En af selskabets ældste afdelinger Afdeling 1 Præstehaven er opført i 1940/41. En af selskabets yngste afdelinger Afdeling 89 Kildebjerg er opført i 2012.

6 06 OVERORDNET STATUS Det går overordnet set rigtig godt i Østjysk Bolig. Selskabet er velfungerende og i fin vækst, når man ser på antallet af nye boliger og længden af ventelister. Vi har ingen tomme boliger. Til daglig bruger vi vores målsætningsprogram som rettesnor i forhold til, hvor vi gerne vil hen som selskab og hvad vi skal arbejde med. På vores ordinære repræsentantskabsmøde i oktober 2013 vedtog vi vores nuværende målsætningsprogram, der gælder frem til repræsentantskabsmødet i oktober Målsætningsprogrammet indeholder blandt andet afsnit omkring vores værdier, kommunikation, vores boligsociale opgave og ansvar for bæredygtighed. Alle afsnit i programmet er lige vigtige, men vi kan naturligvis ikke nå at gennemarbejde dem alle til bunds hvert år. I 2014 har vi arbejdet med nogle fokusområder, som er kommunikation, vores boligsociale opgave og vækst med omtanke. Og det arbejde er gået rigtig godt. Men intet afsnit er glemt og de er alle en del af vores hverdag i selskabet. I vores målsætningsprogram er en af overskifterne Ansvar for bæredygtighed. I de nye boliger, vi inden længe går i gang med at opføre i Ryhaven, tænker vi også bæredygtigt. Fx genbruges en del af de nedbrudte materialer til at lave underlag til stier osv. i området.

7 07 Firmaet Scandi Byg skal genopbygge Ryhaven, når den inden længe rives ned til soklen. Afdelingen får samtidig et nyt og større fælleshus. BYGGERI OG RENOVERING Som nævnt i indledningen har nybyggerier og renoveringer fyldt meget i selskabet i I sommer blev Storbylandsbyen en realitet på Marienlystvangen i Aarhus N. Her flyttede 20 almindelige og 20 skæve beboere ind i nye rækkehuse i naturskønne omgivelser. Et projekt, som var usædvanlig længe undervejs over 20 år og som derfor var dejligt at få sat punktum for. Den 2. januar 2015 var der indflytning i Afdeling 17 Atriumhuset på Bispehavevej i Aarhus V. Derfor gik 2014 også rigtig meget med færdiggørelsen af de 116 ungdomsboliger og 12 mødrekollegieboliger her. Tre andre projekter 21 ungdomsboliger på Norsgade i Aarhus C, 96 ungdomsboliger på Vestergade også i Aarhus C, og 33 familieboliger i Gl. Rye har også været i gang i På Norsgade var der indflytning i marts 2015, på Vestergade og i Gl. Rye flyttes der ind til sommer Desuden har planlægningen af nyere byggerier blandt andet af 94 ungdomsboliger på Gøteborg Allé i Aarhus N også fyldt meget på kontoret. På renoveringssiden har det store renoveringsprojekt eller nærmere genopbygningsprojekt i Ryhaven i Aarhus V fyldt rigtig meget. 124 rækkehuse skal rives ned til soklen og genopbygges på grund af blandt andet problemer med fugt, skimmelsvamp og råd er gået med beboerafstemning og planlægning af totalentreprisekonkurrence, som blev afholdt i januar Efter sommerferien 2015 går Scandi Byg i gang med arbejdet ude i afdelingen.

8 08 PERSONALE Vi bliver stadig, langsomt men sikkert, flere og flere medarbejdere i Østjysk Bolig. I 2014 har vi ansat Kim Kjærgaard, der tidligere var projektansat, i en fast stilling som udviklingschef. Han begyndte i den nye stilling i januar Derudover har Henrik Steenberg været i praktik som bygningskonstruktør i løbet af året han blev, efter han havde færdiggjort sin uddannelse, ansat i en projektstilling, som han tiltrådte i januar I august fik vi en elev på kontoret. Hun hedder Katrine Andersen og skal være i selskabet i to år. Blicher Folmer, som er ansat i Bascon, har bemandet projektets container i afdelingen. Her har hun mødt afdelingens beboere og lavet forskellige projekter inden for Tryghedsprojektet. Hun arbejdede noget af tiden sammen med en praktikant, Majken Tollaksen, som var hos os i fire måneder. Vi kender Trine fra tidligere, hvor hun blandt andet har været involveret i renoveringssagen i Ryhaven. Det er hun i øvrigt stadigvæk. Inden jul sagde vi farvel til varmemester Henrik Rørbæk. Han blev erstattet af Erik Bendsen i starten af I Serviceafdelingen har der været en del udskiftninger. To malere har sagt farvel og ind er kommet en malersvend og en malerlærling. I sommeren kom der en ekstra murer til, men omkring årsskiftet blev det aftalt, at den ene murer skulle begynde som varmemester i Ry i begyndelsen af En tømrer er blevet udskiftet, og fire arbejdsdrenge/mænd har været ansat i kortere tid i løbet af året. Alt i alt giver det samme antal ansatte som året forinden. Den 1. november ansatte vi Ryan Jørgensen som inspektør. Han erstattede Flemming Juhl. Tryghedsprojektet i Bispehaven har desuden givet os et nyt men kendt ansigt på medarbejderlisten. Trine

9 09 Boligsocialt arbejde kan også være en flok ældre kvinder, der hver uge mødes til en gymnastiktime i fælleshuset i Afdeling 9 Rønnehegnet. BOLIGSOCIALT ARBEJDE Boligsocialt arbejde er mange forskellige ting fra afdeling til afdeling. I de små afdelinger handler det måske om et fastelavnsarrangement eller en sommerfest. I en stor afdeling som Bispehaven handler det om helhedsplan og Tryghedsprojekt. I Bispehaven arbejder projektmedarbejdere løbende med at øge trygheden ved hjælp af Tryghedsprojektet. Desuden gør medarbejderne i Trivselshuset et stort stykke arbejde i det daglige for at beboerne får godt og sundt indhold i hverdagen. Medarbejderne i Trivselshuset var været under hårdt pres i efteråret 2014, hvor trusler, hærværk og ballade medførte, at størstedelen af medarbejderne blev sygemeldt og Trivselshuset måtte lukke i en periode. Heldigvis er det åbent igen og tingene er ved at være tilbage til normalt. Mange steder er der faste traditioner omkring juletræsfester, udflugter, fællesspisning eller lignende. Det er initiativer, som Østjysk Bolig støtter op om og værdsætter, fordi det er med til at give vores beboere en følelse af fællesskab og tryghed i deres bolig og nærområde.

10

11 SOM ALMEN BOLIG ORGANISATION HAR ØSTJYSK BOLIG TIL OPGAVE AT BYGGE, VEDLIGE HOLDE, DRIVE OG ADMINISTRERE ALMENE BOLIGER OG HERTIL KNYTTET VIRKSOMHED. ØSTJYSK BOLIG LÆGGER SÆRLIG VÆGT PÅ AT LØSE DISSE OPGAVER MED HENBLIK PÅ: at udvikle det almene boligtilbuds attraktivitet for alle samfundsgrupper at skabe forudsætninger for livskvalitet og tryghed i boligområder at yde beboere og boligsøgende en service ud over deres forventninger at gøre beboerdemokrati synligt og inkluderende for alle at den almene sektor skal være i førertrøjen hvad angår bæredygtighed ØSTJYSK BOLIGS MÅLSÆTNINGSPROGRAM

12 12 ØKONOMI Boligorganisationens resultat for 2014 udviser et overskud på 337 t.kr. mod et budgetteret overskud på 320 t.kr. Organisationens resultat påvirkes af en høj grad af byggeaktivitet, som påvirker både indtægter og udgifter. Resultat er tilfredsstillende og afspejler en god balance mellem udgifter og indtægter. Forrentning Forretningen af midler i fælleskapitalforvaltning er for 2014: 2,96 %. Investeringsstrategien er uændret for 2015 og vil fortsat være baseret på et ønske om stabile renteafkast med mindst mulig risiko for tab på værdipapirbeholdningen. Egenkapitalen Egenkapitalen i 2014 er påvirket af et positivt resultat i organisationen på 337 t.kr., tilgang af ud amortiseret lån på 710 t.kr., samt en tilgang på 12,7 mio. kr. vedrørende frasalg af grundstykke i nedlagt institutionsafdeling. Egenkapitalen vil fortsat fremadrettet blive benyttet til tilskud til afdelinger i forbindelse med forbedringsog energiarbejder. Ultimo 2014 er følgende beløb reserveret til tilskud: Tilskud afdeling 3, Ryhaven 14,0 mio.kr. Tilskud afdeling 23, City 3,1 mio.kr. ÅRETS BEVÆGELSER PÅ EGENKAPITALEN, 2014 t. kr. Primo: TILGANG Bidrag afdelingerne Trækningsret 669 Dispositionsfond, udamortiseret lån 710 Dispositionsfond, Likvidation af afd Arbejdskapital 337 AFGANG BOLIGORGANISATIONSANDELE Ry Andelsboligforening af AFGANG DISPOSITIONSFOND Tilskud afdeling 12, Forsikringssag -162 Tilskud afdeling 13, Underskudsafvikling -32 Tilskud afdeling 15, Nye skilte -27 Tilskud afdeling 19, Støttemur -112 Tilskud afdeling 20, Byggesag -66 Tilskud afdeling 78, Boligsocialprojekt -3 Tilskud afdeling 88, Altaner -120 Tilskud vedr. tab på fraflyttere Afdeling 1, Præstehaven -121 Afdeling 6, Bispehaven -705 Afdeling 12, Bymosevej -21 Afdeling 82, Skanseparken -6 Afdeling 85, Moselunden -3 AFGANG ARBEJDSKAPITAL Tilskud afdeling 6, Boligsocialprojekt -47 Ultimo:

13 13 RESULTAT FOR 2014 Realiseret t. kr. Budget t. kr. Bruttoadministrationsomkostninger Administrationsbidrag eksterne foretagender Gebyrer Byggesagshonorarer Nettoadministrationsomkostninger Administrationsbidrag fra afdelinger Diverse indtægter Resultat af ordinær drift før renter 54 0 Nettorenteindtægter/udgifter Tilskud til afdelinger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinær poster 91 0 Resultat EGENKAPITALEN ( ) t. kr (1/7) Opskrivningshenlæggelser Trækningsret Boligorganisationsandele Dispositionsfond Arbejdskapital

14 14 BL S 5. KREDS BL - Danmarks Almene Boligers 5. kreds består som bekendt af boligorganisationer i Aarhus Kommune. Vi er repræsenteret i kredsen af Lene Hansen, som bor i Afdeling 2 Præstehaven og desuden sidder i organisationsbestyrelsen. I 2014 fik kredsen ny formand. Det er Anders Rønnebo, der til daglig er direktør i AAB. Der er desuden kom met ny næstformand, Anette Østerhaab, som er formand for AL2boligs bestyrelse. Kredsrepræsentanterne og deres personlige suppleanter (Lene Hansens suppleant er Leif Scherrebeck fra Afdeling 6 Bispehaven og organisationsbestyrelsen) var en lørdag på rundtur til spændende byggerier i kredsen. Østjysk Bolig viste Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus N og AlmenBolig+ afdelingen i Mårslet frem. Desuden har der været afholdt et fyraftensmøde for organisationsbestyrelsesmedlemmer i kredsen. Dette møde omhandlede evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde, hvor Leif Scherrebeck blandt andet lavede et oplæg omkring vores evaluering af arbejdet på vores årlige arbejdsweekend og ved det første møde efter valget i oktober. Lene Hansen har følgende poster i repræsentantskabet: Medlem af bestyrelsen i 5. kreds og medlem af aktivitetsudvalget i 5. kreds. Der har været afholdt arbejdsweekend i repræsentantskabet, hvor det blandt andet blev diskuteret, hvilke projekter kredsen skulle arbejde med i valgperioden. STRUKTUREN I KREDSEN Kredsrepræsentantskabet består af 16 kredsrepræsentanter plus en formand og en næstformand. Alle boligorganisationer i Aarhus kommune har ret til at have en repræsentant i kredsen. Dog har de tre største organisationer ret til to repræsentanter hver. De valgte kredsrepræsentanter udgør det politiske ben. Herunder er der valgt en kredsbestyrelse samt diverse udvalg. Disse udgør: BL-opgaver/målsætningsprogram for 5. kreds, planlægning af kredsaktiviteter, kommunal politik og samarbejde og Aarhus Miljøcenter, beboerklagenævnet, integrationsudvalget samt folkeoplysningsområdet. Derudover har vi det faglige ben, som består af kredsrepræsentanterne samt direktørerne fra boligorganisationerne. Udvalgene under det faglige ben er: Byggeri- og byudvikling, daglig drift, det boligsociale område og boliganvisning.

15 15 BOLIGPOLITIK I AARHUS I vores to områder, Aarhus og Skanderborg kommuner, oplever vi en meget stor søgning på boliger i vores afdelinger. Vi har meget svært ved at følge med den store efterspørgsel, der er på en bolig. Som målsætningsprogrammet beskriver, vil vi vækste med omtanke, og det ville være naturligt, at vi tilstræbte at opfylde behovet. Men flere ting gør sig gældende, før vi kan bygge. Vi skal have del i den kommunale kvote for at kunne starte en ny byggesag op. Kvoten for nybyggeri er meget lille både i Aarhus og Skanderborg, og vi er flere boligselskaber, der ønsker at bygge boliger. Det betyder, at der er en meget lille tilgang af familieboliger, på trods af at behovet er meget stort. sammen med de privatopførte boliger. I særdeleshed oplever vi i Aarhus, at der opføres mange forældrekøbslejligheder. Den succes, der er med det, skyldes alene det, at vi ikke har mulighed for at opføre nye almene boliger. Det får også en markant indflydelse på de nye unge familier, som har svært ved at få en bolig i Skanderborg eller Aarhus. De presses ud på det private marked for køb og ofte langt fra arbejdspladserne, fordi det i den centrale del af og omkring Aarhus og ud mod Skanderborg og Favrskov ikke er muligt at finde en lejebolig. Skal dette ændres, således at vi sikrer en god tilflytning til området, så er det nødvendigt med en markant forhøjet tilgang af nye almene boliger. Det er vores håb, at kommunerne lytter til de signaler, der sendes ud om det voksende behov for nye boliger, og ikke mindst kigger på vores lange ventelister med ansøgere til ny bolig, hvor langt de fleste må vente forgæves på boligtilbud. I bund og grund handler det om økonomi for de enkelte kommuner. Kommunens budget til grundkapitaltilskud til opførelse er i begge kommuner for lille til at vi kan opfylde behovet for nye boliger. Vi må appellere til kommunerne om, at der afsættes et større beløb i budgettet til nye boliger, således at der kan blive et bredere udbud af almene boliger

16 BERETNING 2014 ØSTJYSK BOLIG 16 FLYTTESTATISTIK 2014 ALMENE BOLIGER Intern afd Intern selskab 2014 Fraflytning 2014 % 2012 % 2013 % 2014 Boliger Afd. 1, Præstehaven ,70 11,11 7,94 63 Afd. 2. Præstehaven ,31 11,54 7, Afd. 3, Ryhaven ,48 9,68 8, Afd. 5, Rosengården ,78 18,68 25,27 91 Afd. 6, Bispehaven ,49 16,44 18, Afd. 9, Rønnehegnet ,59 18,98 15, Afd. 11, Holbergsgade ,25 6, Afd. 13, Wilstersgade ,33 6 Afd. 14, Tuestensvej ,70 17,39 17,39 23 Afd. 19, Skødstrup ,18 15,15 33 Afd. 20, Marienlyst ,00 40 Afd. 21, Mårslet ,23 12,31 65 Afd. 71, Mågevej ,11 9 Afd.73, Mågevej ,67 6 Afd. 74, Ny Kirkevej mfl Afd. 75, Ny Kirkevej Afd. 76, Skansehøj , Afd. 77, Søkildevej , ,57 7 Afd. 78, Gyvelparken ,94 11,49 8,05 87 Afd. 80, Jægergårdsvej , ,00 4 Afd. 81, Låsby ,33 16,67 33,33 6 Afd. 82, Skanseparken ,29 7,14 7,14 14 Afd. 83, Skanseparken Afd. 84, Låsby ,00 20,00 20,00 5 Afd. 85, Moselunden ,91 12,73 5,45 55 Afd. 86, Søkildevej , Afd. 87, Gerstedvej ,50 12,50 37,50 8 Afd. 88, Skæphøj ,32 21,62 13,51 37 Afd. 89, Kildebjerg ,55 13,21 53 I alt

17 17 UNGDOMSBOLIGER Intern afd Intern selskab 2014 Fraflytning 2014 % 2012 % 2013 % 2014 Boliger Afd. 1, Præstehaven ,57 14,28 71,43 7 Afd. 6, Bispehaven ,00 60,00 80,00 10 Afd. 9, Rønnehegnet ,33 50,00 33,33 24 Afd. 10, Neptunvej ,00 37,50 58,33 24 Afd. 12, Bymosevej ,57 47,57 37, Afd. 15, Stavnsvej ,33 24,17 27, Afd. 16, Rytoften ,20 43,14 40, Afd. 22, Bjørnholms Alle ,76 42,86 21 I alt

18 18 AARHUSBOLIG AARHUSbolig er som bekendt et samarbejde mellem 11 almene boligorganisationer i Aarhus Kommune om udlejning af vores lejligheder. AARHUSbolig er efter vores opfattelse en meget velfungerende organisation og samarbejdet med de andre boligorganisationer i AARHUSbolig går rigtig godt. Politisk ledes AARHUSbolig af et repræsentantskab, der vælger en bestyrelse. I øjeblikket er ni organisationer repræsenteret i bestyrelsen. Østjysk Bolig er en af dem. en fusion af Aabyhøj Boligforening og Solgården de overtog den i juli 2013 og skal have den frem til juli Herefter overtager Boligkontoret Århus, der er en fusion af VesterBo, Højbo og Bo83, projektledelsen frem til juli Driftsledelsen varetages af AAB, og denne ledelse går ikke på skift er blandt andet blevet brugt på at udvikle en ny AARHUSbolig-hjemmeside. Den er netop gået i luften. Der holdes medarbejdermøder fire gange årligt, som udlejningschef Connie Koppel deltager i. Derudover afholdes der fire bestyrelsesmøder og et repræsentantskabsmøde. Administrativt ledes AARHUSbolig af en projektledelse, der går på skift blandt organisationerne. Projektledelsen ligger fortsat hos AL2bolig, som er TILMELDT VENTELISTEN I AARHUSBOLIG Tilmeldt Heraf aktive Heraf i bero ,88 % af de aktive ansøgere er tilmeldt E-tilbud. 5,12 % får tilbud pr. brev. Der er ca besøgende på hjemmesiden hver dag.

19 19 Østjysk Boligs organisationsbestyrelse, som blev valgt ved repræsentantskabsmødet i oktober Fra venstre er det Tommy Jørgensen (1. suppleant), Anne Kristensen, Julie Kiil (2. suppleant), Tina Slot Schmidt, Thomas Hansen, Katja Hillers, Lene Hansen (næstformand), Else Christensen (formand) og Leif Scherrebeck. Vi håber, at du med denne beretning er blevet lidt klogere på, hvad der sker i løbet af et år i Østjysk Bolig. Som altid har samarbejdet mellem organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og medarbejdere i Østjysk Bolig fungeret rigtig godt tak for det. På selskabets vegne, Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig

20 BERETNING 2014 ØSTJYSK BOLIG SØREN FRICHS VEJ AARHUS TELEFON WEB ØSTJYSKBOLIG.DK

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009

Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009 Boligselskabet Præstehaven Referat af repræsentantskabsmøde, onsdag, den 21.10.2009 Tilstede: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (EC) Jytte Secher (JS) Per Kjærgaard (PK) Erwin Bülow Light (EL) Lene

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG

75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG 75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG 02 FORORD FORORD AF ALLAN SØSTRØM I 1939 var New York centrum for Verdensudstillingen, der samlede mere end 44 millioner besøgende

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Tirsdag d. 7. juni 2011 kl. 17.30 Mødeleder: Hafizullah Amizai 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011/2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012 Bestyrelsens beretning 2011/2012 Indledning Det har været et travlt år, hvor der er blevet truffet mange beslutninger, især vedrørende renoveringer af vore afdelinger. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2012

Bestyrelsens mundtlige beretning 2012 Bestyrelsens mundtlige beretning 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 19. JUNI 2012 Indhold Indledning side 3 Afdelingerne side 3 Energi- og driftsoptimering side 4 Husordensregler side 4 Gæsteværelser side

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

FællesBladet. Lektiehjælp i drengehøjde. Nyt, frivilligt initiativ:

FællesBladet. Lektiehjælp i drengehøjde. Nyt, frivilligt initiativ: FællesBladet Beboerbladet for Østjysk Boligadministration 1. september 2011 Nr. 145 Nyt, frivilligt initiativ: Lektiehjælp i drengehøjde I d e t t e n u mmer: Tema: Frivilligt arbejde Nybyggeri: AlmenBolig+

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 16.00 i Domea Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere