INDHOLD. Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig. Redaktion Østjysk Bolig. Design Ineo Designlab. Tryk We Produce. Oplag 100 stk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig. Redaktion Østjysk Bolig. Design Ineo Designlab. Tryk We Produce. Oplag 100 stk."

Transkript

1 BERETNING 2014

2 02

3 BERETNING 2014 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD Indledning Overordnet status Byggeri og renovering Personale Boligsocialt arbejde Økonomi BL s 5. kreds Boligpolitik i Aarhus Flyttestatistik AARHUSbolig Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig Redaktion Østjysk Bolig Design Ineo Designlab Tryk We Produce Oplag 100 stk. Tilgængelig på

4 04 VELKOMMEN TIL ØSTJYSK BOLIGS BERETNING FOR 2014 I beretningen gør vi rede for det år, der er gået. Hvert år udvælger vi nogle relevante fokuspunkter, og i år ser vi blandt andet på, hvordan det går med at opfylde vores egne målsætninger. Vi giver en status på byggerier og renoveringer. Vi fortæller om udvikling i personalestanden. Vi samler op på kredsarbejde, samarbejdet i AARHUSbolig og det boligsociale arbejde. Alt i alt er beretningen altså en kort opsamling på året der gik i boligselskabet var endnu et travlt år i Østjysk Bolig, hvor især nybyggerier og forberedelserne til en af sel skabets største renoveringer, som snart går i gang for alvor i Ryhaven i Aarhus V, har fyldt rigtig meget i hverdagen. Rigtig god læselyst. På selskabets vegne, Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig

5 05 En af selskabets ældste afdelinger Afdeling 1 Præstehaven er opført i 1940/41. En af selskabets yngste afdelinger Afdeling 89 Kildebjerg er opført i 2012.

6 06 OVERORDNET STATUS Det går overordnet set rigtig godt i Østjysk Bolig. Selskabet er velfungerende og i fin vækst, når man ser på antallet af nye boliger og længden af ventelister. Vi har ingen tomme boliger. Til daglig bruger vi vores målsætningsprogram som rettesnor i forhold til, hvor vi gerne vil hen som selskab og hvad vi skal arbejde med. På vores ordinære repræsentantskabsmøde i oktober 2013 vedtog vi vores nuværende målsætningsprogram, der gælder frem til repræsentantskabsmødet i oktober Målsætningsprogrammet indeholder blandt andet afsnit omkring vores værdier, kommunikation, vores boligsociale opgave og ansvar for bæredygtighed. Alle afsnit i programmet er lige vigtige, men vi kan naturligvis ikke nå at gennemarbejde dem alle til bunds hvert år. I 2014 har vi arbejdet med nogle fokusområder, som er kommunikation, vores boligsociale opgave og vækst med omtanke. Og det arbejde er gået rigtig godt. Men intet afsnit er glemt og de er alle en del af vores hverdag i selskabet. I vores målsætningsprogram er en af overskifterne Ansvar for bæredygtighed. I de nye boliger, vi inden længe går i gang med at opføre i Ryhaven, tænker vi også bæredygtigt. Fx genbruges en del af de nedbrudte materialer til at lave underlag til stier osv. i området.

7 07 Firmaet Scandi Byg skal genopbygge Ryhaven, når den inden længe rives ned til soklen. Afdelingen får samtidig et nyt og større fælleshus. BYGGERI OG RENOVERING Som nævnt i indledningen har nybyggerier og renoveringer fyldt meget i selskabet i I sommer blev Storbylandsbyen en realitet på Marienlystvangen i Aarhus N. Her flyttede 20 almindelige og 20 skæve beboere ind i nye rækkehuse i naturskønne omgivelser. Et projekt, som var usædvanlig længe undervejs over 20 år og som derfor var dejligt at få sat punktum for. Den 2. januar 2015 var der indflytning i Afdeling 17 Atriumhuset på Bispehavevej i Aarhus V. Derfor gik 2014 også rigtig meget med færdiggørelsen af de 116 ungdomsboliger og 12 mødrekollegieboliger her. Tre andre projekter 21 ungdomsboliger på Norsgade i Aarhus C, 96 ungdomsboliger på Vestergade også i Aarhus C, og 33 familieboliger i Gl. Rye har også været i gang i På Norsgade var der indflytning i marts 2015, på Vestergade og i Gl. Rye flyttes der ind til sommer Desuden har planlægningen af nyere byggerier blandt andet af 94 ungdomsboliger på Gøteborg Allé i Aarhus N også fyldt meget på kontoret. På renoveringssiden har det store renoveringsprojekt eller nærmere genopbygningsprojekt i Ryhaven i Aarhus V fyldt rigtig meget. 124 rækkehuse skal rives ned til soklen og genopbygges på grund af blandt andet problemer med fugt, skimmelsvamp og råd er gået med beboerafstemning og planlægning af totalentreprisekonkurrence, som blev afholdt i januar Efter sommerferien 2015 går Scandi Byg i gang med arbejdet ude i afdelingen.

8 08 PERSONALE Vi bliver stadig, langsomt men sikkert, flere og flere medarbejdere i Østjysk Bolig. I 2014 har vi ansat Kim Kjærgaard, der tidligere var projektansat, i en fast stilling som udviklingschef. Han begyndte i den nye stilling i januar Derudover har Henrik Steenberg været i praktik som bygningskonstruktør i løbet af året han blev, efter han havde færdiggjort sin uddannelse, ansat i en projektstilling, som han tiltrådte i januar I august fik vi en elev på kontoret. Hun hedder Katrine Andersen og skal være i selskabet i to år. Blicher Folmer, som er ansat i Bascon, har bemandet projektets container i afdelingen. Her har hun mødt afdelingens beboere og lavet forskellige projekter inden for Tryghedsprojektet. Hun arbejdede noget af tiden sammen med en praktikant, Majken Tollaksen, som var hos os i fire måneder. Vi kender Trine fra tidligere, hvor hun blandt andet har været involveret i renoveringssagen i Ryhaven. Det er hun i øvrigt stadigvæk. Inden jul sagde vi farvel til varmemester Henrik Rørbæk. Han blev erstattet af Erik Bendsen i starten af I Serviceafdelingen har der været en del udskiftninger. To malere har sagt farvel og ind er kommet en malersvend og en malerlærling. I sommeren kom der en ekstra murer til, men omkring årsskiftet blev det aftalt, at den ene murer skulle begynde som varmemester i Ry i begyndelsen af En tømrer er blevet udskiftet, og fire arbejdsdrenge/mænd har været ansat i kortere tid i løbet af året. Alt i alt giver det samme antal ansatte som året forinden. Den 1. november ansatte vi Ryan Jørgensen som inspektør. Han erstattede Flemming Juhl. Tryghedsprojektet i Bispehaven har desuden givet os et nyt men kendt ansigt på medarbejderlisten. Trine

9 09 Boligsocialt arbejde kan også være en flok ældre kvinder, der hver uge mødes til en gymnastiktime i fælleshuset i Afdeling 9 Rønnehegnet. BOLIGSOCIALT ARBEJDE Boligsocialt arbejde er mange forskellige ting fra afdeling til afdeling. I de små afdelinger handler det måske om et fastelavnsarrangement eller en sommerfest. I en stor afdeling som Bispehaven handler det om helhedsplan og Tryghedsprojekt. I Bispehaven arbejder projektmedarbejdere løbende med at øge trygheden ved hjælp af Tryghedsprojektet. Desuden gør medarbejderne i Trivselshuset et stort stykke arbejde i det daglige for at beboerne får godt og sundt indhold i hverdagen. Medarbejderne i Trivselshuset var været under hårdt pres i efteråret 2014, hvor trusler, hærværk og ballade medførte, at størstedelen af medarbejderne blev sygemeldt og Trivselshuset måtte lukke i en periode. Heldigvis er det åbent igen og tingene er ved at være tilbage til normalt. Mange steder er der faste traditioner omkring juletræsfester, udflugter, fællesspisning eller lignende. Det er initiativer, som Østjysk Bolig støtter op om og værdsætter, fordi det er med til at give vores beboere en følelse af fællesskab og tryghed i deres bolig og nærområde.

10

11 SOM ALMEN BOLIG ORGANISATION HAR ØSTJYSK BOLIG TIL OPGAVE AT BYGGE, VEDLIGE HOLDE, DRIVE OG ADMINISTRERE ALMENE BOLIGER OG HERTIL KNYTTET VIRKSOMHED. ØSTJYSK BOLIG LÆGGER SÆRLIG VÆGT PÅ AT LØSE DISSE OPGAVER MED HENBLIK PÅ: at udvikle det almene boligtilbuds attraktivitet for alle samfundsgrupper at skabe forudsætninger for livskvalitet og tryghed i boligområder at yde beboere og boligsøgende en service ud over deres forventninger at gøre beboerdemokrati synligt og inkluderende for alle at den almene sektor skal være i førertrøjen hvad angår bæredygtighed ØSTJYSK BOLIGS MÅLSÆTNINGSPROGRAM

12 12 ØKONOMI Boligorganisationens resultat for 2014 udviser et overskud på 337 t.kr. mod et budgetteret overskud på 320 t.kr. Organisationens resultat påvirkes af en høj grad af byggeaktivitet, som påvirker både indtægter og udgifter. Resultat er tilfredsstillende og afspejler en god balance mellem udgifter og indtægter. Forrentning Forretningen af midler i fælleskapitalforvaltning er for 2014: 2,96 %. Investeringsstrategien er uændret for 2015 og vil fortsat være baseret på et ønske om stabile renteafkast med mindst mulig risiko for tab på værdipapirbeholdningen. Egenkapitalen Egenkapitalen i 2014 er påvirket af et positivt resultat i organisationen på 337 t.kr., tilgang af ud amortiseret lån på 710 t.kr., samt en tilgang på 12,7 mio. kr. vedrørende frasalg af grundstykke i nedlagt institutionsafdeling. Egenkapitalen vil fortsat fremadrettet blive benyttet til tilskud til afdelinger i forbindelse med forbedringsog energiarbejder. Ultimo 2014 er følgende beløb reserveret til tilskud: Tilskud afdeling 3, Ryhaven 14,0 mio.kr. Tilskud afdeling 23, City 3,1 mio.kr. ÅRETS BEVÆGELSER PÅ EGENKAPITALEN, 2014 t. kr. Primo: TILGANG Bidrag afdelingerne Trækningsret 669 Dispositionsfond, udamortiseret lån 710 Dispositionsfond, Likvidation af afd Arbejdskapital 337 AFGANG BOLIGORGANISATIONSANDELE Ry Andelsboligforening af AFGANG DISPOSITIONSFOND Tilskud afdeling 12, Forsikringssag -162 Tilskud afdeling 13, Underskudsafvikling -32 Tilskud afdeling 15, Nye skilte -27 Tilskud afdeling 19, Støttemur -112 Tilskud afdeling 20, Byggesag -66 Tilskud afdeling 78, Boligsocialprojekt -3 Tilskud afdeling 88, Altaner -120 Tilskud vedr. tab på fraflyttere Afdeling 1, Præstehaven -121 Afdeling 6, Bispehaven -705 Afdeling 12, Bymosevej -21 Afdeling 82, Skanseparken -6 Afdeling 85, Moselunden -3 AFGANG ARBEJDSKAPITAL Tilskud afdeling 6, Boligsocialprojekt -47 Ultimo:

13 13 RESULTAT FOR 2014 Realiseret t. kr. Budget t. kr. Bruttoadministrationsomkostninger Administrationsbidrag eksterne foretagender Gebyrer Byggesagshonorarer Nettoadministrationsomkostninger Administrationsbidrag fra afdelinger Diverse indtægter Resultat af ordinær drift før renter 54 0 Nettorenteindtægter/udgifter Tilskud til afdelinger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinær poster 91 0 Resultat EGENKAPITALEN ( ) t. kr (1/7) Opskrivningshenlæggelser Trækningsret Boligorganisationsandele Dispositionsfond Arbejdskapital

14 14 BL S 5. KREDS BL - Danmarks Almene Boligers 5. kreds består som bekendt af boligorganisationer i Aarhus Kommune. Vi er repræsenteret i kredsen af Lene Hansen, som bor i Afdeling 2 Præstehaven og desuden sidder i organisationsbestyrelsen. I 2014 fik kredsen ny formand. Det er Anders Rønnebo, der til daglig er direktør i AAB. Der er desuden kom met ny næstformand, Anette Østerhaab, som er formand for AL2boligs bestyrelse. Kredsrepræsentanterne og deres personlige suppleanter (Lene Hansens suppleant er Leif Scherrebeck fra Afdeling 6 Bispehaven og organisationsbestyrelsen) var en lørdag på rundtur til spændende byggerier i kredsen. Østjysk Bolig viste Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus N og AlmenBolig+ afdelingen i Mårslet frem. Desuden har der været afholdt et fyraftensmøde for organisationsbestyrelsesmedlemmer i kredsen. Dette møde omhandlede evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde, hvor Leif Scherrebeck blandt andet lavede et oplæg omkring vores evaluering af arbejdet på vores årlige arbejdsweekend og ved det første møde efter valget i oktober. Lene Hansen har følgende poster i repræsentantskabet: Medlem af bestyrelsen i 5. kreds og medlem af aktivitetsudvalget i 5. kreds. Der har været afholdt arbejdsweekend i repræsentantskabet, hvor det blandt andet blev diskuteret, hvilke projekter kredsen skulle arbejde med i valgperioden. STRUKTUREN I KREDSEN Kredsrepræsentantskabet består af 16 kredsrepræsentanter plus en formand og en næstformand. Alle boligorganisationer i Aarhus kommune har ret til at have en repræsentant i kredsen. Dog har de tre største organisationer ret til to repræsentanter hver. De valgte kredsrepræsentanter udgør det politiske ben. Herunder er der valgt en kredsbestyrelse samt diverse udvalg. Disse udgør: BL-opgaver/målsætningsprogram for 5. kreds, planlægning af kredsaktiviteter, kommunal politik og samarbejde og Aarhus Miljøcenter, beboerklagenævnet, integrationsudvalget samt folkeoplysningsområdet. Derudover har vi det faglige ben, som består af kredsrepræsentanterne samt direktørerne fra boligorganisationerne. Udvalgene under det faglige ben er: Byggeri- og byudvikling, daglig drift, det boligsociale område og boliganvisning.

15 15 BOLIGPOLITIK I AARHUS I vores to områder, Aarhus og Skanderborg kommuner, oplever vi en meget stor søgning på boliger i vores afdelinger. Vi har meget svært ved at følge med den store efterspørgsel, der er på en bolig. Som målsætningsprogrammet beskriver, vil vi vækste med omtanke, og det ville være naturligt, at vi tilstræbte at opfylde behovet. Men flere ting gør sig gældende, før vi kan bygge. Vi skal have del i den kommunale kvote for at kunne starte en ny byggesag op. Kvoten for nybyggeri er meget lille både i Aarhus og Skanderborg, og vi er flere boligselskaber, der ønsker at bygge boliger. Det betyder, at der er en meget lille tilgang af familieboliger, på trods af at behovet er meget stort. sammen med de privatopførte boliger. I særdeleshed oplever vi i Aarhus, at der opføres mange forældrekøbslejligheder. Den succes, der er med det, skyldes alene det, at vi ikke har mulighed for at opføre nye almene boliger. Det får også en markant indflydelse på de nye unge familier, som har svært ved at få en bolig i Skanderborg eller Aarhus. De presses ud på det private marked for køb og ofte langt fra arbejdspladserne, fordi det i den centrale del af og omkring Aarhus og ud mod Skanderborg og Favrskov ikke er muligt at finde en lejebolig. Skal dette ændres, således at vi sikrer en god tilflytning til området, så er det nødvendigt med en markant forhøjet tilgang af nye almene boliger. Det er vores håb, at kommunerne lytter til de signaler, der sendes ud om det voksende behov for nye boliger, og ikke mindst kigger på vores lange ventelister med ansøgere til ny bolig, hvor langt de fleste må vente forgæves på boligtilbud. I bund og grund handler det om økonomi for de enkelte kommuner. Kommunens budget til grundkapitaltilskud til opførelse er i begge kommuner for lille til at vi kan opfylde behovet for nye boliger. Vi må appellere til kommunerne om, at der afsættes et større beløb i budgettet til nye boliger, således at der kan blive et bredere udbud af almene boliger

16 BERETNING 2014 ØSTJYSK BOLIG 16 FLYTTESTATISTIK 2014 ALMENE BOLIGER Intern afd Intern selskab 2014 Fraflytning 2014 % 2012 % 2013 % 2014 Boliger Afd. 1, Præstehaven ,70 11,11 7,94 63 Afd. 2. Præstehaven ,31 11,54 7, Afd. 3, Ryhaven ,48 9,68 8, Afd. 5, Rosengården ,78 18,68 25,27 91 Afd. 6, Bispehaven ,49 16,44 18, Afd. 9, Rønnehegnet ,59 18,98 15, Afd. 11, Holbergsgade ,25 6, Afd. 13, Wilstersgade ,33 6 Afd. 14, Tuestensvej ,70 17,39 17,39 23 Afd. 19, Skødstrup ,18 15,15 33 Afd. 20, Marienlyst ,00 40 Afd. 21, Mårslet ,23 12,31 65 Afd. 71, Mågevej ,11 9 Afd.73, Mågevej ,67 6 Afd. 74, Ny Kirkevej mfl Afd. 75, Ny Kirkevej Afd. 76, Skansehøj , Afd. 77, Søkildevej , ,57 7 Afd. 78, Gyvelparken ,94 11,49 8,05 87 Afd. 80, Jægergårdsvej , ,00 4 Afd. 81, Låsby ,33 16,67 33,33 6 Afd. 82, Skanseparken ,29 7,14 7,14 14 Afd. 83, Skanseparken Afd. 84, Låsby ,00 20,00 20,00 5 Afd. 85, Moselunden ,91 12,73 5,45 55 Afd. 86, Søkildevej , Afd. 87, Gerstedvej ,50 12,50 37,50 8 Afd. 88, Skæphøj ,32 21,62 13,51 37 Afd. 89, Kildebjerg ,55 13,21 53 I alt

17 17 UNGDOMSBOLIGER Intern afd Intern selskab 2014 Fraflytning 2014 % 2012 % 2013 % 2014 Boliger Afd. 1, Præstehaven ,57 14,28 71,43 7 Afd. 6, Bispehaven ,00 60,00 80,00 10 Afd. 9, Rønnehegnet ,33 50,00 33,33 24 Afd. 10, Neptunvej ,00 37,50 58,33 24 Afd. 12, Bymosevej ,57 47,57 37, Afd. 15, Stavnsvej ,33 24,17 27, Afd. 16, Rytoften ,20 43,14 40, Afd. 22, Bjørnholms Alle ,76 42,86 21 I alt

18 18 AARHUSBOLIG AARHUSbolig er som bekendt et samarbejde mellem 11 almene boligorganisationer i Aarhus Kommune om udlejning af vores lejligheder. AARHUSbolig er efter vores opfattelse en meget velfungerende organisation og samarbejdet med de andre boligorganisationer i AARHUSbolig går rigtig godt. Politisk ledes AARHUSbolig af et repræsentantskab, der vælger en bestyrelse. I øjeblikket er ni organisationer repræsenteret i bestyrelsen. Østjysk Bolig er en af dem. en fusion af Aabyhøj Boligforening og Solgården de overtog den i juli 2013 og skal have den frem til juli Herefter overtager Boligkontoret Århus, der er en fusion af VesterBo, Højbo og Bo83, projektledelsen frem til juli Driftsledelsen varetages af AAB, og denne ledelse går ikke på skift er blandt andet blevet brugt på at udvikle en ny AARHUSbolig-hjemmeside. Den er netop gået i luften. Der holdes medarbejdermøder fire gange årligt, som udlejningschef Connie Koppel deltager i. Derudover afholdes der fire bestyrelsesmøder og et repræsentantskabsmøde. Administrativt ledes AARHUSbolig af en projektledelse, der går på skift blandt organisationerne. Projektledelsen ligger fortsat hos AL2bolig, som er TILMELDT VENTELISTEN I AARHUSBOLIG Tilmeldt Heraf aktive Heraf i bero ,88 % af de aktive ansøgere er tilmeldt E-tilbud. 5,12 % får tilbud pr. brev. Der er ca besøgende på hjemmesiden hver dag.

19 19 Østjysk Boligs organisationsbestyrelse, som blev valgt ved repræsentantskabsmødet i oktober Fra venstre er det Tommy Jørgensen (1. suppleant), Anne Kristensen, Julie Kiil (2. suppleant), Tina Slot Schmidt, Thomas Hansen, Katja Hillers, Lene Hansen (næstformand), Else Christensen (formand) og Leif Scherrebeck. Vi håber, at du med denne beretning er blevet lidt klogere på, hvad der sker i løbet af et år i Østjysk Bolig. Som altid har samarbejdet mellem organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og medarbejdere i Østjysk Bolig fungeret rigtig godt tak for det. På selskabets vegne, Organisationsbestyrelsen i Østjysk Bolig

20 BERETNING 2014 ØSTJYSK BOLIG SØREN FRICHS VEJ AARHUS TELEFON WEB ØSTJYSKBOLIG.DK

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7

VORES BLAD FAGRE NYE DIGITALE VERDEN BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-7 August 2015 #18 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: TEKNIK FAGRE NYE DIGITALE VERDEN SIDE 4-7 TEMA SIDE 4-7: Teknikkens mange muligheder INTERVIEW

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

VORES BLAD ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder DECEMBER 2013 #08 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BOLIGER TIL ALLE ALLE HAR RET TIL EN ALMEN BOLIG SIDE 4-11 BOLIGER TIL ALLE FRA SIDE

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år

VORES BLAD KLAR TIL INDFLYTNING! BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI. Anna har boet i Gyvelparken i 40 år December 2012 #02 Artikler / Debat / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: NYBYGGERI KLAR TIL INDFLYTNING! SIDE 4-10 PORTRÆT SIDE 12: Anna har boet i Gyvelparken i 40

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

SAB ÅRSBERETNING 2013

SAB ÅRSBERETNING 2013 AB ÅRBERETNING 2013 AB ÅRBERETNING 2013 1 ÅRBERETNING 2 Forord 1 Beretning Nyt målsætningsprogram og status på det gamle 3 Opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen 4 tatus på helhedsplaner 5 Driftsfællesskaber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker

Vores blad. Naboskab på mange niveauer. Meget mere end at låne en kop sukker FEBRUAR 2014 #09 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Vores blad BeboerbladET for Østjysk Bolig Tema: DET GODE naboskab Naboskab på mange niveauer SIDE 4-9 DET gode naboskab FRA SIDE 4: Meget

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Aarhus en mangfoldig by

Aarhus en mangfoldig by Aarhus en mangfoldig by boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds bl danmarks almene boliger Boligpolitik 2015 Aarhus til tryk.indd 1 boligforeningerne i aarhus bl s 5. kreds 21/05/15 09.36 Foto: Simon

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere