C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98"

Transkript

1 C.603/ Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner, der er hjemlet i Pensionsregulativets kapitel 7 og 36. Kristian Ebbensgaard / Per Korshøj

2 C.603/21.02 Side 2

3 C.603/ Side 3 Indholdsfortegnelse PENSIONSREGULATIV AF GENERELT OM BEREGNING AF OPSAT PENSION... 5 BEREGNING AF OPSAT PENSION TIL UDBETALING... 6 BEREGNING AF OPSAT ÆGTEFÆLLEPENSION... 7 BEREGNING AF OPSAT BØRNEPENSION... 8 RET TIL OPSAT PENSION ÆGTEFÆLLEPENSION BØRNEPENSIONER...11 MAKSIMUM...11 SÆRLIGT OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE PENSIONSBEVIS BORTFALD AF OPSAT PENSION UDBETALING FØRTIDSNEDSLAG REGULERING PR. 1. APRIL OMSKRIVNING AF EKSISTERENDE OPSATTE PENSIONSKRAV TIL DET NYE PENSIONSBEREGNINGSSYSTEM... 14

4 C.603/21.02 Side 4 BILAG EKSEMPEL 1. OPSAT EGENPENSION - FRATRÅDT DEN 31. JULI EKSEMPEL 2. OPSAT EGENPENSION - FRATRÅDT DEN 28. FEBRUAR EKSEMPEL 3. OPSAT ÆGTEFÆLLEPENSION EFTER EN TJENESTEMAND, DER ER FRATRÅDT DEN 28. FEBRUAR

5 C.603/ Side 5 PENSIONSREGULATIV AF 1997 I forbindelse med, at tjenestemandspensionsreglerne blev ændret pr. 1. januar 1994, og der blev indført et nyt pensionsberegningssystem, blev der ligeledes foretaget visse ændringer i reglerne om opsat pension, jf. kapitel 7 om Pensionsregulativ af 1997 for tjenestemænd. GENERELT OM BEREGNING AF OPSAT PENSION En opsat pension beregnes på grundlag af tjenestemandens pensionsalder og pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Beregningen af opsatte pensioner svarer til beregningen af egenpension, jf. 22, stk. 5, det vil sige efter det nye pensionsberegningssystem. Opsatte pensioner er ligeledes, jf. 36, omfattet af de fastsatte overgangsbestemmelser i Pensionsregulativet. Det indebærer, at opsatte pensioner, der er påbegyndt udbetalt eller opsat senest den 31. december 1993, omberegnes med virkning fra den 1. januar 1994, og der ydes eventuelle personlige tillæg svarende til de i 32, stk. 2, 1. punktum omtalte. For opsatte pensioner frem til den 1. januar 1997 skal der ligeledes foretages en sammenligning mellem pensionsberegning efter det pr. 1. januar 1994 gennemførte beregningssystem og det forud for denne dato gældende beregningssystem. Overgangsordningen i perioden betyder, at størrelsen af de opsatte pensioner, der er påbegyndt udbetalt eller er opsat, ikke ændres i forhold til det hidtidige tjenestemandspensionsberegningssystem. Alle tjenestemænd, der er fratrådt med opsat pension senest den 31. december 1996, får derfor en pension af mindst samme størrelse som efter de hidtidige gældende regler, det vil sige inkl. fuldt personligt tillæg. For opsatte pensioner, der er påbegyndt udbetalt eller er opsat senest den 31. december 1996, skal der ligeledes foretages sammen-

6 C.603/21.02 Side 6 lignende beregninger for at fastlægge personlige tillæg, som om pågældende var fyldt 67 år. Sådanne personlige tillæg vil blive udløst, når pågældende bliver 67 år. Det er derfor af administrative årsager vigtigt, at der foretages en omskrivning af de opsatte pensioner. Hvis det nye beregningssystem giver højere pensioner, udbetales stigningerne dog først - gradvist - fra 1997 (udskudt stigning). For opsatte pensioner til tjenestemænd, der fratræder den 1. januar 1997 og senere, gælder derimod, at det er udbetalingstidspunktet og ikke fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for pensionens størrelse. For tjenestemænd, der fratræder den 1. januar 1997 eller senere, sker beregningen af opsat pension på fratrædelsestidspunktet med udgangspunkt i en sammenlignende beregning pr. 31. december Den berettigede oplyses om pensionens størrelse over 67 år ekskl. eventuelt personligt tillæg eller tillæg efter 6, stk. 2, men inkl. udmøntet del af eventuel udskudt stigning. Den berettigede orienteres samtidig om, at pensionen eventuelt vil blive forhøjet, hvis udbetalingen påbegyndes senest den 1. januar BEREGNING AF OPSAT PENSION TIL UDBETALING A) Tjenestemænd, der er fratrådt den 1. januar 1997 og senere: Der foretages en sammenlignende beregning pr. 31. december 1996, bl.a. for at tage højde for en eventuel førtidsalderreduktion. Den opsatte pension skal på udbetalingstidspunktet ydes med samme antal sjettedele af personligt tillæg, henholdsvis udskudt stigning som en egenpension efter kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt. B) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden den 1. oktober 1985 til den 31. december 1996: Der foretages en sammenlignende beregning pr. 1. april Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg. Udskudt stigning udmøntes som for egenpensioner efter kapitel 2.

7 C.603/ Side 7 C) Tjenestemænd, der er fratrådt i perioden den 1. juli 1969 til den 30. september 1985: Der foretages sammenlignende beregning pr. 1. april 1994 for at fastlægge størrelsen af eventuelt personligt tillæg. Den opsatte pension ydes med fuldt personligt tillæg. Ved udbetaling reduceres pensionen med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem bruttopensionen pr. 31. marts 1986 og bruttopensionen på afskedigelsestidspunktet. Hvis der yderligere er reduktion af pensionen - f.eks. førtidsfradrag - nedsættes det faste kronebeløb tilsvarende. Udskudt stigning udmøntes som for egenpensioner efter kapitel 2. BEREGNING AF OPSAT ÆGTEFÆLLEPENSION Indtil ægtefællen er fyldt 67 år, ydes 2/3 af førtidstillægget til ægtefællepensionen. Det minimum, som gælder for ægtefællepensioner efter Pensionsregulativets kapitel 3, svarende til ægtefællepensionen ved 15 års pensionsalder, gælder ikke for opsatte ægtefællepensioner efter kapitel 7. A) Opsat ægtefællepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt den 1. januar 1997 eller senere: Der foretages sammenlignende beregning pr. 31. december 1996 af opsat ægtefællepension efter 1969/70-reglerne og opsat ægtefællepension efter 1994-reglerne pr. 31. december Personligt tillæg, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte ægtefællepension med samme antal sjettedele, som den tidligere tjenestemand var berettiget til. Hvis den opsatte egenpension ikke var aktualiseret inden dødsfaldet, er dødsfaldtidspunktet afgørende for størrelsen af det personlige tillæg. Hvis den opsatte egenpension var aktualiseret inden dødsfaldet, er tidspunktet for første udbetaling af den opsatte egenpension afgørende for størrelsen af det personlige tillæg.

8 C.603/21.02 Side 8 Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, udmøntes som for egenpensioner efter kapitel 2. B) Opsat ægtefællepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden den 1. oktober 1985 til og med den 31. december 1996: Der foretages sammenlignende beregning pr. 1. april 1994 af opsat ægtefællepension efter 1969/70-reglerne og opsat ægtefællepension efter 1994-reglerne pr. 31. december Personligt tillæg, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte ægtefællepension med det fulde beløb. Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, udmøntes som for egenpensioner efter kapitel 2. C) Opsat ægtefællepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden den 1. juli 1969 til den 30. september 1985: Der foretages sammenlignende beregning pr. 1. april 1994 af opsat ægtefællepension efter 1969/70-reglerne og opsat ægtefællepension efter 1994-reglerne. Den opsatte ægtefællepension reduceres med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem 2/3 af den bruttopension, den tidligere tjenestemand var berettiget til pr. 31. marts 1986, og 2/3 af den bruttopension, som den tidligere tjenestemand var berettiget til på afskedstidspunktet. Personligt tillæg, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte ægtefællepension med det fulde beløb. Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning udmøntes som for egenpensioner efter kapitel 2. BEREGNING AF OPSAT BØRNEPENSION

9 C.603/ Side 9 A) Opsat børnepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt den 1. januar 1997 og senere: Der foretages sammenlignende beregning pr. 31. december 1996 af opsat børnepension efter 1969/70-reglerne og opsat børnepension efter 1994-reglerne pr. 31. december Personligt tillæg, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte børnepension med samme antal sjettedele, som den tidligere tjenestemand var berettiget til. Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, udmøntes som for egenpensioner efter kapitel 2. B) Opsat børnepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden den 1. oktober 1985 til og med den 31. december 1996: Der foretages sammenlignende beregninger pr. 1. april 1994 af opsat børnepension efter 1969/70-reglerne og opsat børnepension efter 1994-reglerne. Personligt tillæg, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte børnepension med det fulde beløb. Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, udmøntes som for egenpensioner efter kapitel 2. C) Opsat børnepension efter tidligere tjenestemand, der er fratrådt i perioden den 1. juli 1969 til den 30. september 1985: Der foretages sammenlignende beregning af opsat børnepension efter 1969/70-reglerne og opsat børnepension efter reglerne pr. 1. april Den opsatte børnepension reduceres med et fast ureguleret kronebeløb, der udgør forskellen mellem 10 henholdsvis 20 pct. af den bruttopension, den tidligere tjenestemand var berettiget til pr. 31. marts 1986, og 10 henholdsvis 20 pct. af den bruttopension, som den tidligere tjenestemand var berettiget til på afskedigelsestidspunktet.

10 C.603/21.02 Side 10 Personligt tillæg, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, ydes til den opsatte børnepension med det fulde beløb. Udskudt stigning, der fremkommer ved denne sammenlignende beregning, udmøntes som for egenpensioner efter kapitel 2. RET TIL OPSAT PENSION En amtskommunal tjenestemand, der har optjent mindst 3 års pensionsalder, har ret til opsat pension, hvis han fratræder sin tjenestemandsstilling uden at være berettiget til aktuel pension: efter ansøgning, uansøgt på grund af tjenesteforseelse, der er fastslået ved tjenstligt forhør, uansøgt på grund af strafbart forhold, der er fastslået ved dom, uansøgt på grund af alder, svagelighed eller af anden utilregnelig årsag inden tjenestemanden har haft 10 års ansættelsestid, og uden at overgå til ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen kan medregnes i pensionsalderen, jf. Pensionsregulativets 4. ÆGTEFÆLLEPENSION Betingelsen for en ægtefælles pensionsret, jf. 22, stk. 4, erhverves, selv om ægteskabet er indgået efter tjenestemandens afsked med opsat pension, forudsat følgende betingelser er opfyldt: gift før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år, gift før den opsatte pension var påbegyndt udbetalt samt gift 3 måneder før dødsfaldet.

11 C.603/ Side 11 Betingelsen om ægteskabets beståen i 3 måneder finder dog ikke anvendelse, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse. Pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Der ydes ikke efterindtægt til ægtefællen. Dette gælder, selv om den opsatte pension var påbegyndt udbetalt. De hidtidige regler om beregning af ægtefællepension på grundlag af en opsat tjenestemandspension med 2/3 er opretholdt uændret. Dette indebærer, at der til ægtefæller indtil det fyldte 67. år skal ydes 2/3 førtidstillæg. For opsatte ægtefællepensioner skal der foretages sammenligningsberegninger, jf. foranstående. BØRNEPENSIONER Børnepensionen udgør fortsat 10 pct., jf. 22, stk. 7, eller såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, 20 pct. af den pension, hvortil afdøde var berettiget. Børnepensionen beregnes som en procentdel af egenpensionen inkl. førtidstillæg uanset den afdødes alder. Børnepension ydes fortsat indtil barnets fyldte 18. år. Pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter dødsfaldet og indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 18 år. For opsatte børnepensioner skal der ligeledes foretages sammenligningsberegning, jf. foranstående. Der ydes ikke børnepensionstillæg i forbindelse med aktualisering af opsat pension. MAKSIMUM Den samlede pension til ægtefælle og børn må ikke overstige den opsatte pension.

12 C.603/21.02 Side 12 SÆRLIGT OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE En tjenestemand, som ikke er fyldt 60 år, og som fratræder med ret til opsat pension og overgår til anden ansættelse med tilknyttet pensionsordning, kan jf. 23 vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til den nye pensionsordning. Reglerne om fratrædelsesgodtgørelse er fastsat i regler om fratrædelsesgodtgørelse, cirkulære nr. 554 af februar 1994 (21.02). Beregning af fratrædelsesgodtgørelse sker på grundlag af den opsatte pension (inkl. førtidstillægget), som den pågældende ville være berettiget til på overførselstidspunktet. For tjenestemænd, der er fratrådt den 1. januar 1997 og senere, indgår personligt tillæg henholdsvis udskudt stigning med sammen antal sjettedele som for en egenpension efter kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt. PENSIONSBEVIS Når tjenestemænd fratræder med ret til opsat pension, skal der - som hidtil forudsat - straks ved fratræden ske beregning af den opsatte pension. I forbindelse hermed udstedes et pensionsbevis. En sådan bekræftelsen kan udformes som anført i vedlagte bilag. BORTFALD AF OPSAT PENSION Retten til opsat pension ophører, hvis den berettigede: Ansættes i en stilling, i hvilken ansættelsen kan medregnes i pensionalderen, jf. Pensionsregulativets 4, f.eks. ved ansættelse som tjenestemand i staten, folkeskolen eller folkekirken ved en (amts)kommune, et koncessioneret selskab eller lignende.

13 C.603/ Side 13 Dør uden at efterlade sig ægtefælle og/eller børn under 18 år eller efterlader sig en ægtefælle, som ikke opfylder betingelserne for at erhverve pensionsret. UDBETALING Den opsatte pension kommer til udbetaling (aktualiseres): Den 1. i måneden efter det fyldte 67. år eller den 1. i måneden efter den berettigedes udtræden af arbejdsmarkedet efter det fyldte 60. år (førtidig opsat pension) jf. nedenfor. Ved tilkendelse af social førtidspension begrundet i helbredsmæssige forhold. Ved dødsfald i form af opsat ægtefælle- og/eller børnepension. Når den opsatte pension aktualiseres på grund af alder, tager amtet uden opfordring fra tjenestemanden skridt til udbetalingen under forudsætning af, at amtet har kendskab til den pågældendes bopæl eller har fået meddelelse om et andet sted, hvor pensionen skal anvises. Hvis den opsatte pension aktualiseres inden det 67. år som følge af, at den berettigede udtræder af arbejdsmarkedet efter det 60. år eller får tilkendt social førtidspension på grund af helbredsforhold, er det en forudsætning for udbetaling af den opsatte pension, at amtet har modtaget fornøden dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Ved udtræden af arbejdsmarkedet efter det fyldte 60. år kan udbetaling af den opsatte pension ske fra den 1. i måneden efter, at begæring er fremsat. Udbetaling før det fyldte 67. år forudsætter, at der foretages en ny beregning af den opsatte pension. Tilkendelse af social førtidspension begrundet i helbredsmæssige forhold berettiger til udbetaling af opsat pension fra samme tidspunkt som den sociale førtidspension.

14 C.603/21.02 Side 14 Når pensionen kommer til udbetaling, før den berettigede er fyldt 67 år, ydes der indtil det 67. år et førtidstillæg. FØRTIDSNEDSLAG Opsat pension, der udbetales efter det 60. år, men inden det fyldte 67. år, nedsættes i forhold til det antal år eller dele af år, der står tilbage til den pågældende fylder 67 år efter de regler, der er fastsat om nedslag i almindelig førtidspension, jf. 6, stk. 4 og 5 i Pensionsregulativet. Der henvises i øvrigt til Aftale om fradrag i egenpension i medfør af Pensionsregulativets 6, stk. 4 og 5 og bilag 1.1 vedrørende beregning af egenpensionen ved afsked på grund af alder i års alderen i henhold til den i bilag 1 gældende aftale. Der skal ikke foretages førtidsnedslag, når aktualiseringen af den opsatte pension før det 67. år som følge af tilkendelse af social førtidspension er begrundet i helbredsmæssige forhold. REGULERING PR. 1. APRIL 1986 Med virkning fra den 1. april 1986 reguleres opsatte pensioner med samme kronebeløb som en tilsvarende aktuel pension på samme skalatrin og med samme pensionsalder. Opsatte pensioner forud for den 30. september 1985 henstår ureguleret til og med den 31. marts Forskellen mellem den med de pr. 1. oktober 1985 gældende satser beregnede aktuelle pension og den uregulerede opsatte pension betegnes reduktionsbeløb. Reduktionsbeløbet er et konstant beløb og vil derfor ved senere reguleringer udgøre samme beløb, jf. foranstående beregning af opsat pension til udbetaling, punkt c). OMSKRIVNING AF EKSISTERENDE OPSATTE PENSIONSKRAV TIL DET NYE PENSIONSBEREGNINGSSYSTEM

15 C.603/ Side 15 Amtsrådsforeningen skal anbefale det enkelte amt - såfremt dette ikke allerede er sket - at omskrive de i amtet eksisterende opsatte pensionskrav til det nye pensionsberegningssystem. Af administrative årsager og af hensyn til den senere aktualisering af den opsatte pension er det vigtigt at foretage omberegning, især da størrelsen af eventuelle personlige tillæg for tjenestemænd fratrådt senest den 31. december 1996 som hidtil beregnes med udgangspunkt i det tidspunkt, pensionen opsættes. Jf. vedlagte 3 eksempler på beregning af opsat pension.

16 C.603/21.02 Side 16

17 C.603/ Side 17 BILAG Amtets navn Dato Til Krav på opsat pension ved fratræden som tjenestemand Ved Deres fratræden som tjenestemand pr. (dato) har De opnået en pensionsalder på år. De er derfor efter 22 i pensionsregulativ af 1997 berettiget til opsat pension. Den opsatte pension beregnes efter løntrin... og er pr. fratrædelsesdatoen beregnet til kr... pr. år. I beløbet er ikke indregnet førtidstillægget, der ydes indtil det 67. år, eventuelle personlige tillæg eller eventuelle tillæg efter Pensionsregulativets 6, stk. 2. Den opsatte pension reguleres hver gang, der sker regulering af tjenestemandslønningerne. Den opsatte pension vil blive udbetalt fra den 1. i måneden efter det fyldte 67. år. For Deres vedkommende fra den 1... Amtet vil påbegynde udbetalingen til den tid uden, at særlig anmodning herom er fornøden - forudsat, at Deres adresse til den tid er amtet bekendt. De er berettiget til at få udbetalt den opsatte pension på et tidligere tidspunkt end ved det fyldte 67. år: hvis De bliver tilkendt social førtidspension som følge af nedsat erhvervsevne på grund af helbredsmæssige forhold, eller hvis De efter det fyldte 60. år, men inden det fyldte 67. år, udtræder af arbejdsmarkedet. Ved tilkendelse af social førtidspension begrundet i helbredsmæssige forhold udbetales pensionen fra samme tidspunkt som den sociale førtidspension.

18 C.603/21.02 Side 18 Ved udtræden af arbejdsmarkedet efter det fyldte 60. år kan udbetaling af den opsatte pension ske fra den 1. i måneden efter, at begæring er fremsendt. I denne sidstnævnte situation skal der foretages førtidsnedslag for den tid, der mangler i, at De er fyldt 67 år. Hvis De får udbetalt den opsatte pension, før De er fyldt 67 år, ydes der indtil De fylder 67 år et førtidstillæg til pensionen, der pr. fratrædelsesdatoen er beregnet til kr. pr. år. Beløbet reguleres ligesom pensionen. Henvendelse om førtidig udbetaling af opsat pension rettes til personalekontoret. Ved skriftlig henvendelse bedes De medsende dokumentation for, at betingelserne for at udbetale den opsatte pension er opfyldt. Ved personlig henvendelse bedes sådan dokumentation medbragt. Hvis De på ny ansættes som tjenestemand og i forbindelse hermed får tillagt forhøjet pensionsalder på baggrund af Deres tidligere tjenestemandsansættelse, bortfalder kravet på opsat pension. Ved dødsfald har en efterlevende ægtefælle krav på ægtefællepension, hvis ægteskabet er indgået, inden udbetaling af den opsatte pension er påbegyndt, inden afdødes fyldte 65. år og mindst 3 måneder før dødsfaldet. Ægtefællepensionen udgør 2/3 af den opsatte egenpension. Ved dødsfald har efterlevende børn under 18 år hver krav på en børnepension på 1/10 af den opsatte egenpension. Børnepensionerne kan tilsammen eller sammen med en ægtefællepension dog ikke overstige egenpensionen. Udbetalingen kan ikke forlænges ud over det fyldte 18. år. Såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, udgør børnepensionen for hvert barn 1/5 af egenpensionen, idet børnepensionerne tilsammen ikke kan overstige egenpensionen. Opsat børnepension kan ikke overstige almindelig børnepension. De har mulighed for at vælge fratrædelsesgodtgørelse i stedet for ret til opsat pension, hvis De inden et år efter Deres fratræden har

19 C.603/ Side 19 fået ansættelse i en stilling med en pensionsordning, der sikrer Dem og Deres eventuelle ægtefælle en løbende livsvarig pension, samt børnepension. Hvis den forsikringsmæssige pensionsordning, der er knyttet til den nye ansættelse, ikke opfylder betingelserne for overførsel af fratrædelsesgodtgørelse, kan fratrædelsesgodtgørelsen eventuelt overføres til en fripolice i samme pensionsinstitut i Danmark, hvori den nye ansættelsespensionsordning er oprettet. Fripolicen skal opfylde førnævnte betingelser. Pensionsordningen i den nye ansættelse skal tillige opfylde visse nærmere betingelser. Det er bl.a. en forudsætning, at den nye pensionsordning sikrer løbende, livsvarig ydelse af alderspension og invalidepension og ved død løbende pension til børn længst til deres 24. år. Fratrædelsesgodtgørelsen kan ikke udbetales til fri rådighed, men skal indbetales til en anden kollektiv pensionsordning eller individuel forsikringsmæssig pensionsordning, der er et led i et privat eller offentligt ansættelsesforhold, og som opfylder betingelserne for overførsel. Pensionsbidraget skal som udgangspunkt udgøre mindst 10 pct. af lønnen i det nye ansættelsesforhold. Hvis De ønsker at benytte denne mulighed skal De, inden der er gået et år, anmode amtet om at beregne fratrædelsesgodtgørelsens størrelse, ellers fortaber De Deres ret til at få fratrædelsesgodtgørelse. De skal være opmærksom på, at der ikke kan ske overførsel af fratrædelsesgodtgørelse, efter De er fyldt 60 år. De skal, når De anmoder om beregning af fratrædelsesgodtgørelse, medsende dokumentation for ansættelsen og for, at der er knyttet en pensionsordning til den nye ansættelse. Hvis dette brev giver anledning til eventuelle spørgsmål, er De velkommen til at henvende Dem til Med venlig hilsen

20 C.603/21.02 Side 20 EKSEMPEL 1. OPSAT EGENPENSION - FRATRÅDT DEN 31. JULI 1979 Skalatrin 17 - Pensionsalder 7 år - 3½% førtidspensionsfradrag Pension på fratrædelsestidspunktet ,86 kr. årlig Pension 1. oktober 1985 Pension 1. april 1979 Fast reduktionsbeløb ,80 årlig ,86 årlig 7.371,94 årlig Gammel beregning 1/ Ny beregning 1/ Grundpension 12,25% á = , ,64 3½% = ,62 Førtidstillæg = 5.642,23 Dyrtidstillæg ,30 59,116% á ,62 = 6.275,53 Udskudt stigning = 1.136,73 Almindeligt pensionstillæg , ,62 3½% = 1.477,05 Procentfradrag 3½% = 856,22 Særligt pensionstillæg ,35 242,34 3½% = 233, ,06 Procentregulering 26,9072 = 5.005, ,35 Reduktion 7.371,94 3½% = 7.113,92 Reduktion = 7.113,92 Pension i alt ,43 Pension i alt ,43 Ny beregning 1/ ,25% á = ,30 Førtidstillæg = 5.852, ,33 Procentfradrag 3½% = 929, ,00 Udskudt stigning ½% = = 0, ,00 Reduktion = 7.113,92 Pension i alt ,08

21 C.603/ Side 21 Ny beregning 1/ ,25% á = ,96 Førtidstillæg = 5.934, ,24 Procentfradrag 3½% = 946, ,52 Reduktion = 7.113,92 Pension i alt årlig ,60 Ny beregning 1/ ,25% á = ,04 Førtidstillæg = 6.058, ,60 Procentfradrag 3½% = 973, ,37 Reduktion = 7.113,92 Pension i alt årlig ,45 Pension over 67 år Gammel beregning 1/ Ny beregning 1/ Pension under 67 år = ,43 Pension under 67 år = ,43 førtidstillæg = 5.642,23 Samordningsfradrag , ,23 maks. 25% = 4.123,36 Personligt tillæg = 1.518,87 Pension i alt ,07 Pension i alt ,07 Ny beregning 1/ ,25% á = ,30 Førtidstillæg = 5.852, ,33 Procentfradrag 3½% = 929, ,00 Førtidstillæg = 5.852, ,97 Personligt tillæg 1.575,35 1 Udskudt stigning 1.137,73 2 = 437, ,59 Reduktion = 7.113,92 Pension i alt , ,87 : 126,9072 x 131,6262 = ,73 3½% = 1.096,94 : 126,9072 x 131,6262

22 C.603/21.02 Side 22 Ny beregning 1/ ,25% á = ,96 Førtidstillæg = 5.934, ,24 Procentfradrag 3½% = 946, ,52 Førtidstillæg = 5.934, ,24 Personligt tillæg (x 101,40549) = 443, ,01 Reduktion = 7.113,92 Pension i alt ,09 Ny beregning 1/ ,25% á = ,04 Førtidstillæg = 6.058, ,60 Procentfradrag 3½% = 973, ,37 Førtidstillæg = 6.058, ,81 Personligt tillæg (x 102,0943) = 453, ,87 Reduktion = 7.113,92 Pension i alt ,95

23 C.603/ Side 23 EKSEMPEL 2. OPSAT EGENPENSION - FRATRÅDT DEN 28. FE- BRUAR 1985 Skalatrin 13 - Pensionsalder 3 år - ingen førtidspensionsfradrag Pension på fratrædelsestidspunktet 7.507,60 kr. årlig Pension 1. oktober 1985 Pension 1. oktober 1984 Fast reduktionsbeløb 7.668,77 kr. årlig 7.507,60 kr. årlig 161,17 kr. årlig Gammel beregning 1/ Ny beregning 1/ Grundpension = 4.308,12 5,25% á = 7.942,20 Dyrtidstillæg Førtidstillæg = 2.418,10 59,412% = 2.559, ,30 Almindeligt pensionstillæg = 655,98 Udskudt stigning = 680,45 Særligt pensionstillæg = 103, , ,50 Procentregulering 26,9072 = 2.052, ,85 Reduktion = 161,17 Reduktion = 161,17 Pension i alt 9.518,68 Pension i alt 9.518,68 Ny beregning 1/ ,25% á = 8.237,51 Førtidstillæg = 2.508, ,52 Udskudt stigning 705,75 = 0, ,52 Reduktion = 161,17 Pension i alt ,35 Ny beregning 1/ ,25% á = 8.406,25 Førtidstillæg = 2.543, ,51 Reduktion = 161,17 Pension i alt ,34

24 C.603/21.02 Side 24 Ny beregning 1/ ,25% á = 8.673,53 Førtidstillæg = 2.596, ,05 Reduktion = 161,17 Pension i alt ,88 Pension over 67 år Gammel beregning 1/ Ny beregning 1/ Pension under 67 år = 9.518,68 Pension under 67 år = 9.518,68 - førtidstillæg = 2.418,10 Samordningsfradrag 7.100, ,10 maks. 25% = 2.379,67 Personligt tillæg = 38,43 Pension i alt 7.139,01 Pension i alt 7.139,01 Ny beregning 1/ ,25% á = 8.237,51 Førtidstillæg = 2.508, ,52 Førtidstillæg = 2.508, ,51 Udskudt stigning 705,73 = Personligt tillæg 39, ,87 0, ,51 Reduktion = 161,17 Pension i alt 8.076,34 Ny beregning 1/ ,25% á = 8.406,25 Reduktion = 161,17 Pension i alt 8.245,08 Ny beregning 1/ ,25% á = 8.673,53 Reduktion = 161,17 Pension i alt 8.512, ,43 : 126,9072 x 131,6262

25 C.603/ Side 25 EKSEMPEL 3. OPSAT ÆGTEFÆLLEPENSION EFTER EN TJE- NESTEMAND, DER ER FRATRÅDT DEN 28. FEBRUAR 1985 Skalatrin 13 - Pensionsalder 3 år Gammel beregning 1/ Ny beregning 1/ /3 grundpension = 2.872,08 2/3 pension = 5.294,80 2/3 dyrtidstillæg = 1.706,36 2/3 førtidstillæg = 1.612,07 2/3 alm. pensionstillæg = 437, ,87 2/3 særligt pensionstillæg = 69,24 2/3 udskudt stigning = 453, , ,24 Procentregulering 26,9072 = 1.368, ,23 2/3 reduktion = 107,45 2/3 reduktion = 107,45 Pension i alt 6.345,78 Pension i alt 6.345,78 Ny beregning 1/ /3 pension = 5.491,67 2/3 førtidstillæg = 1.672, ,68 2/3 udskudt stigning 470,49 = 0, ,68 2/3 reduktion = 107,45 Pension i alt 7.056,23 Ny beregning 1/ /3 pension = 5.604,17 2/3 førtidstillæg = 1.695, ,68 2/3 reduktion = 107,45 Pension i alt 7.192,23 Ny beregning 1/ /3 pension = 5.782,35 2/3 førtidstillæg = 1.731, ,36 2/3 reduktion = 107,45 Pension i alt 7.405,91

26 C.603/21.02 Side 26 Pension over 67 år Gammel beregning 1/ Ny beregning 1/ /3 grundpension = 2.872,08 2/3 pension = 5.294,80 2/3 dyrtidstillæg = 1.706,36 2/3 førtidstillæg = 1.612,07 2/3 alm. pensionstillæg = 437, ,87 2/3 særligt pensionstillæg = 69,24 2/3 udskudt stigning = 453, , ,24 Procentregulering 26,9072 = 1.368,23 2/3 reduktion = 107, , ,78 2/3 reduktion = 107,45 2/3 førtidstillæg = 1.612, , ,71 Samordningsfradrag 2/3 = 1.612,07 maks. 25% = 1.586,45 Personligt tillæg 25,62 Pension i alt 4.759,33 Pension i alt 4.759,33 Ny beregning 1/ /3 pension = 5.491,67 2/3 reduktion = 107, ,22 2/3 udskudt stigning 470,50 1 Personligt tillæg 26, ,94 0,00 Pension i alt 5.384,22 Ny beregning 1/ /3 pension = 5.604,17 2/3 reduktion = 107,45 Pension i alt 5.496,72 Ny beregning 1/ /3 pension = 5.782,35 2/3 reduktion = 107,45 Pension i alt 5.674, ,63 : 126,9072 x 131, ,61 : 126,9072 x 131,6262

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. april 2013 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2013. ADMINISTRATIV INFORMATION Den 6. maj 2013 Sags ID: SAG-2013-02930 Dok.ID: 1691409

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014

Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 3.ju Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. januar 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2015 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2015. Sagen Regulering

Læs mere

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 23.03 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn-og personalekontoret Regulering af tjenestemandspension pr. 1. oktober 2014 Resumé Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. oktober 2014. Sagen Regulering

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn - og Personalekontoret Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2005 og pr. 1. januar 2006 Resumé På baggrund af de mellem KL og Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520. Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 520. Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v.

Læs mere

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND

REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 554 Februar 1994 J.nr. 7-2102-2/94 REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FOR TJENE- STEMÆND INDLEDNING Hermed fremsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Løntrin Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med

Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Løntrin Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med Indhold af denne mappe som pdf-fil side Indhold Opsparet pensionsår bemærkning 1 Indholdsfortegnelse 3 Egenpension, årlig løntrin 11-30 med 3-9 pensionsår 4 Egenpension, årlig løntrin 31-55 med 3-9 pensionsår

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005.

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. 1 147.194,00 169.624,00 29 231.191,00 266.420,00 2 149.455,00

Læs mere

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012

Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Beregning af pension pr. 1. januar 2012 til 30. september 2012 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2012. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

C.602/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.:

C.602/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 602 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler for overførsel af pensionsalder efter pensionsregulativets

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014. Maj 2013

Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014. Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Udgivet maj 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. januar 2017 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2017. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Tjenestemandspension Centralforeningen for Stampersonel. Centralforeningen for Stampersonel

Tjenestemandspension Centralforeningen for Stampersonel. Centralforeningen for Stampersonel Tjenestemandspension 1 15-03-2017 1 15-03-2017 2 1 Tjenestemandspension Egenpension Opsat pension Ægtefællepension Børnepension 3 15-03-2017 3 Egenpension Afsked efter opnåelse af 10 pensions år Afsked

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT**

Læs mere