Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL"

Transkript

1 Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

2 TAT s temadag for kommende seniorer Vi beskæftiger os i dag (stort set) kun med alderspension (egenpension). Tjenestemandspension er en tilsagnsordning, hvad er det? Hvilke elementer indgår i beregningen af en tjenestemands pension?

3 TAT s seniordag for kommende seniorer Oversigt Pensionssystemet omfatter følgende pensionsformer: Egenpension Ægtefællepension Børnepension og børnepensionstillæg Svagelighedspension og Tilskadekomstpension

4 TAT s seniordag for kommende seniorer Tjenestemandens pension beregnes af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som han/hun pensioneres fra Pensionen regnes (tidligst) fra det fyldte 25. år Hver pensionsår indgår i beregningen: for pensionsår med 1,75 procentpoint, for pensionsår med 1,50 procentpoint, og for pensionsår med 1,00 procentpoint. Den maximale pensionsalder udgør efter 37 års ansættelse (efter det fyldte 25. år) 57 % af den pensionsgivende løn

5 TAT s seniordag for kommende seniorer Følgende elementer indgår i beregningen af tjenestemandspensionen: 1) værdien af den pensionsgivende skalatrinløn på afskedigelses- /pensioneringstidspunktet 2) et evt. særlig tillæg efter lovens 6, stk. 2 (Det såkaldte Johan Overgaard -tillæg) 3) det hele antal år, du har været tjenestemand efter at være fyldt 25 år 4) et særligt tillæg, hvis du går på pension før du fylder 65 år eller opnår ret til folkepension, herunder et særligt fradrag, hvis størrelse er afhængigt af, hvornår du går på pension før du går på pension før du fylder 65 år)

6 TAT s temadag for kommende seniorer Egenpension: Du er berettiget til egenpension, når du har haft 10 års fuldtidsansættelse i en stilling, hvor ansættelsen kan medregnes i pensionsalderen (efter at du er fyldt 25 år), Tjenestemandspensionslovens 2

7 TAT s temadag for kommende seniorer Tjenestemandens pensionsalder omfatter de år, i hvilke han har været tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns Kommunale Skolevæsen, Færøernes Landsstyre (før ) eller Grønlands landsstyre eller hjemmestyre (før ) eller har været berettiget til rådighedsløn eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis han ikke var fyldt 65 år ( 4)

8 TAT s seniordag for kommende seniorer Pensionsår medregnes kun med hele år: Har du fx 60-års fødselsdag den 15. marts 2010 og pr. denne dato optjent 27 år 5 måneder og 15 dages pensionsalder, beregnes din pension på grundlag af 27 års pensionsalder Har du fx 62-års fødselsdag den 15. marts 2010 og pr. denne dato optjent 27 år 11 måneder og 15 dages pensionsalder, beregnes din pension også på grundlag af 27års pensionsalder. Går du derimod på pension pr. 1. april 2010 beregnes pensionen på grundlag af 28 års pensionsalder Vælg derfor dit pensioneringstidspunkt med hjernen og ikke hjertet!

9 TAT s temadag for kommende seniorer Når du pensioneres mellem 60 og 65 år får du et U/65-tillæg Tillægget udgør for hvert års pensionsalder 1/37 af ,00 kr. i årligt grundbeløb ( ) I niv udgør tillægget 1.125,47 kr. for hvert pensionsår, max ,57 kr.

10 TAT s seniordag for kommende seniorer Ved pensionering mellem 60 og 65 år: Hvis du er fyldt 60 år efter den gælder følgende fradrag i pensionen: 10 % ved 60 år 7 % ved 61 år 4 % ved 62 år 3 % ved 63 år og 2 % ved 64 år NUVÆRENDE REGLER

11 TAT s seniordag for kommende seniorer Ved pensionering mellem 60 og 65 år: Hvis du er ansat senest og er født eller senere gælder der nye førtidsfradragsprocenter* fra : 17 % ved 60 år 14 % ved 61 år 6 % ved 62 år 5 % ved 63 år 4 % ved 64 år og 3 % ved 65 år * Fra 2019 er efterlønsalderen hævet til 60 ½ år og folkepensionsalderen 65 ½ år NYE REGLER FRA

12 TAT s temadag for kommende seniorer Der er udarbejdet 4 eksempler, som er omdelt: Tjenestemand, født 29. marts 1951 pension 1. april 2013 fyldt: 62 år; pensionsskalatrin: 48; førtidsfradrag: 4 %; pensionsalder: 12 år Tjenestemand, født 2. september 1952 pension 1. oktober 2012 fyldt: 60 år; pensionsskalatrin: 33; førtidsfradrag: 10 %; pensionsalder: 35 år Tjenestemand, født 20. juli 1955 pension 1. august 2015 fyldt: 60 år; pensionsskalatrin: 32; førtidsfradrag: 10 %; pensionsalder: 28 år Tjenestemand, født 20. september 1960 pension 1. oktober 2020 fyldt: 60 år; pensionsskalatrin: 49; førtidsfradrag: 17 %; pensionsalder: 342 år

13 TAT s temadag for kommende seniorer Ægtefællepension: Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller en pensioneret tjenestemand er berettiget til ægtefællepension, hvis ægteskabet blev indgået: 1. før den afdøde tjenestemand var fyldt 65 år Før den afdøde tjenestemand var afskediget med ret til egenpension, og Mindst 3 måneder før dødsfaldet (sidste gælder ikke, hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse Så husk at blive gift inden du går på pension, hvis du vil sikre din ægtefælle

14 TAT s temadag for kommende seniorer Hvor stor er ægtefællepensionen? Ægtefællepensionen udgør for hvert pensionsalderår 71 % af egenpensionen. Ægtefællepensionen beregnes på baggrund af den pensionsalder, som tjenestemanden havde optjent, dog mindst efter 15 års pensionsalder Ægtefællepension efter en egenpensionist, der ved sin død oppebar kvalificeret svagelighedspension, beregnes på grundlag af afdødes optjente pensionsalder + det antal år han fik kvalificeret svagelighedspension

15 TAT s temadag for kommende seniorer Pensionen til en ægtefælle efter en tjenestemand med en pensionsalder på 30 år udgør (tjenestemandens egenpension anført i parentes) når folkepensionsalderen er nået (niveau ): Skalatrin ,55 kr. - ( ,09 kr.) Skalatrin ,06 kr. - ( ,79 kr.) Skalatrin ,18 kr. - ( ,32 kr.) Skalatrin ,04 kr. - ( ,80 kr.)

16 TAT s temadag for kommende seniorer Børnepensionstillæg og børnepension En pensioneret tjenestemands børn samt stedbørn (ægtefælles børn), som er medtaget til forsørgelse i det fælles hjem, er berettiget til børnepensionstillæg Den samme kreds af børn er ved tjenestemandens død berettiget til børnepension Børnepensionstillæg og børnepension udbetales indtil udgangen af den måned, hvori barnet fylder 21 år. Børnepensionstillæg og børnepension er uafhængig af tjenestemandens lønmæssige placering og pensionsalder. Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension og børnepension i forbindelse med ægtefællepension kan dog ikke overstige tjenestemandens pensionsgivende lønindtægt. Det samme gælder børnepensioner til en tjenestemands efterladte børn tilsammen

17 TAT s temadag for kommende seniorer Børnepension udbetales til en afdød tjenestemands børn under 21 år: Beløbet udgør ,81 kr. årligt (inkl. procentregulering 32,3049 %). Børnepension til forældreløst barn under 21 år: Beløbet udgør ,62 kr. årligt Børnepensionstillægget udbetales til børn under 21 år, hvis tjenestemanden er pensioneret: Beløbet udgør ,81 kr. årligt Satser (inkl. procentregulering 32,3049 %)

18 TAT s seniordag for kommende seniorer Tjenestemandspension og efterløn Der gælder en skærpet modregning, når man går på førtidspension/efterløn mellem 60 og 62 år: Tjenestemandspensionen + U/65 tillæg reduceres med et varigt førtidspensionsfradrag på 10 % / 7 %. Herudover reduceres U/65- tillægget med 50 % Ingen tror vel, at træerne vokser ind i himmelen ; det gælder i hvert fald for spørgsmålet om pension i kombination med efterløn. Værdien af kapitalpensioner mv., Lønmodtagernes Dyrtidsfond opgjort ved 60. år indgår i grundlaget for beregning af modregning i efterlønnen.

19 TAT s seniordag for kommende seniorer Går du på efterløn før du fylder 62 år udgør den maksimale efterløn 91 % af dagpengesatsen (pr = kr. årligt) Går du på efterløn efter at være fyldt 62 år (eller opfylder 2-årsreglen) sker der ikke modregning i efterlønnen. Går du på efterløn efter du er fyldt 62 år udgør den maksimale efterløn 100 % af dagpengesatsen (pr = kr. årligt). Løbende pensioner, herunder tjenestemandspensionen, modregnes i efterlønnen. Når pensionens udbetales samtidig med efterlønnen udgør modregningen 55 % af pensionen.

20 TAT s seniordag for kommende seniorer Lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer Der er en række krav og betingelser, der skal opfyldes, for at man kan få nedslaget: Overordnet er disse: Man må i gennemsnit højst have tjent kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår, hvor man fylder 57, 58 og 59 år. Fra og med det fyldte 60. år til og med det indkomstår, hvor man fylder 64 år skal man hvert år tjeneste mindst ca kr. (2008-niveau) Som lønmodtager skal man endvidere have arbejdet 27 timer eller mere pr. uge, dvs. at der bliver indbetalt fuldt ATP-bidrag for beskæftigelsen. Nedslaget kan udgøre op til skattefri kroner. ATP holder styr på regnskabet og pengene udbetales automatisk.

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født 1. januar 1959 eller senere) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Ved overenskomstfornyelsen

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere.

Indholdsfortegnelse. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Informationsmappe til seniormedarbejdere. Fængselsforbundet har besluttet at udarbejde denne informationsmappe til seniormedarbejdere. De enkelte emner er kort beskrevet, og der vil for en del af emnerne

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014. Maj 2013

Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014. Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Maj 2013 Pensionstabeller 1. april 2013-31. marts 2014 Udgivet maj 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere