Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum"

Transkript

1 GeoDanmark Weidekampsgade København S tlf: mobil: xxxx xxxx ref: : Catrine Gylling Jensen 23. juni 2015 Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum Tid og Sted Mandag den 15. juni 2015, kl GST midlertidige mødefaciliteter, Drejervej 15-17, 2400 Kbh. NV Deltagere Anne Grete Rasmussen Kurt Toft John Kamper Torsten Lund Andersen Christian Helring Andersen Niels Skov Jensen Sten Frandsen Tyge Pontoppidan Jørgen Grum (mødeleder) Catrine Gylling Jensen (referent) Afbud Torben Korgaard Hansen 1. Velkomst og forventninger til dagen 2. Orienteringer Produktionsforum blev kort orienteret omkring arbejdet med Ny systemunderstøttelse samt hvilke emner som var blevet behandlet på GeoDanmarks seneste bestyrelsesmøde. 3. Godkendelse af referat fra 8. møde den 22/ Referatet er tilrettet og udsendt til forums medlemmer. Mini-referatet er lagt på GeoDanmarks hjemmeside. Godkendt.

2 4. Ændringsønsker til dagordenen Det tilføjes til punkt 7 en diskussion om attributten geometri_status og hvordan denne kommer i databasen. 5. Fotoflyvning og ortofotos v/john a. Status på fotoflyvning Alle blokke er fløjet færdig. Den sidste blev fløjet torsdag d. 11/6. Generelt kan fotoflyvningen betegnes som en succes, men det har været en større udfordring, at vejret har været så dårligt i maj. Det bør tages med i overvejelserne om flyvning 2016, om der skal være seks fremfor fem lots. Desuden bør der frem til næste flyvning arbejdes på en endnu bedre dialog med forsvaret om på gode fotodage, at få adgang til luftrummet over militære arealer der ofte har været lukket i forbindelse med militærøvelser i år. Pt. er dataprocessering og levering stadig i gang. En producent har haft udfordringer med farvekorrigeringen. GST har løbende dialog med producenten for at kunne rette op på det. En anden producent har haft problemer med dokumentationen omkring AT dette er dog blevet løst. b. Status Quick Orto Status for de Quick ortofoto som endnu ikke er publiceret er, at Østjylland og Sydjylland, billeder har haft farveproblemer, producenten er i gang med at udbedre dette. At Ringkøbing, Mors og Thisted er de senest fløjet blokke, de forventes tilgængelige om 3-4 uger. Det blev bemærket fra Produktionsforummet, at kommunikationen har været god både på hjemmesiden og mht. info om flyvetidspunkter. Det blev kommenteret at der i de Quick-ortofoto, som allerede er tilgængelige, er udfordringer med slagskygger. GST regner med, at en del af disse problemer kan processeres væk, når selve Ortofoto bliver produceret. Desuden mangler der en enkelt flyvestribe i Esbjerg/Varde blokken. Hastigheden på WMS tjenesten blev desuden diskuteret. Alle var enige om, at det ikke er den hurtigste WMS, men at det stadig godt kan fungere. De kommunale medlemmer må meget gerne melde tilbage til GST, hvis der opstår større problemer med hastigheden. c. Status på produktion af ortofotos HRKS forventes leveret til GST i uge 25. Øst (for Lillebælt) forventes leveret til GST 10. august. Problemer med AT kan dog medfører 1-2 ugers forsinkelse Vest (for Lillebælt) forventes leveret i september. Kommunemosaikker forventes i september/oktober. 2

3 d. Ydelseskataloget Tiden hos GST er primært blevet brugt på datahåndtering, og ydelseskatalogene er ikke blevet opdateret siden sidst. Sidst blev det aftalt at Niels Vinter skulle deltage i arbejdet som kommunal interessent. Efter at Niels er stoppet i Produktionsforum udpeges ikke en ny repræsentant. GST arbejder selv videre med ydelseskataloget og vil på næste møde gennemgå dette. e. Kommunemosaik Der er ankommet priser på kommunemosaikkerne denne pris er væsentlig forskellige hos de 2 producenter som vandt hhv. øst og vest(for Lillebælt) kontrakten. HRKS er ikke en del af 2015-udbuddet (kommunemosaikker indeholdt i kontrakt i HRKS). Kommune mosaik (i ecw): Producent 1: 2.257() Dkk Producent 2: 9.755() Dkk Pris GST tekniker time: 1 * 800 = 800 Dkk/mosaik (udbud, bestillinger, data-håndtering og -kontrol, data fejl, fakturering,..) Ekstra tiles - pris: foto + orto + Gst-adm Dkk per tile Dkk per tile =150 Dkk Diskussion omkring økonomien for kommunemosaikker. Det er efterfølgende afgjort at man kan vælge den billigste producent for hele landet. Diskussion om bufferen på kommunemosaikken. Bufferen på 1 km fra kommunegrænsen, som tidligere har været anvendt, bibeholdes. GST undersøger desuden om øer som fx Hesselø og Anholt skal leveres særskilt, så boundingboxen ikke dækker hele området derud. GST har udarbejdet et skema, hvori kommunerne skal indmelde om de ønsker kommunemosaik, og i hvilket format. Kommune RGB mosaik CIR mosaik adresse Kontakt navn <navn> Ja/nej Ja / nej xxx I forhold til skemaet er RGB og CIR hver deres mosaik og der betales pr. mosaik. Hvis en kommune vælger begge mosaikker betales der for to gange mosaikprisen. CIR mosaikker kan være en fordel når der kigges på vegetation, idet det blå bånd er erstattet af infrarød. Kommunerne skal vælge om de ønsker kommunemosaik senest: Vest - d. 14. august. Øst - d. 14. august Kommunemosaikkerne leveres i ecw. 3

4 6. GeoDanmark data produktion v/kurt Årets produktion består af tre forskellige udbud: 1) Udpeget ajourføring COWI COWI arbejder pt. på at skrive en GML fil, hvor de har lavet enkelte rettelser i datasættet og sende tilbage for test i GST. Selve produktionsrækkefølgen bliver afhængige af en kompleksitets matrix udarbejdet af COWI, så fx Århus, Aalborg og København ikke ajourføres samtidig, men i stedet en kombination af store og små kommuner. Den udpegede ajourføring forventes at forløbe mere gnidningsfrit end fx HRKS, idet der ikke er tale om opgradering til ny specifikation. 2) Totalajourføring Fyn - COWI Det forventes at kontrakten underskrives fredag d. 19/6. Der er et enkelt udstående omkring optionerne, idet prisen er opgivet pr. ændring og ikke pr. ha. COWI er i gang med at ændre dette til en pris pr. ha. Beslutning om optioner udsættes til prisen er kendt. Det bør medtages i dialogen med COWI om optionerne for under minimum kan deles i to, hhv. OP1(over 10 m 2 -under 25 m 2 ) og OP3(under 10 m 2 ). 3) Totalajourføring Sydkort Der er kommet bud, men der er ikke truffet beslutning endnu om en vinder. Buddene er dog indenfor budget. Beslutning om optioner udsættes, til prisen er kendt. 7. Udpeget ajourføring v/catrine, Kurt og Jørgen a. Ændringsudpegninger Tidsfristen for indsendelse af ændringsudpegninger ændres fra 7 uger efter fotodagen til 3 uger efter at Quick Orto(QO) er tilgængeligt i kommunen. Datoen fremgår af GST s hjemmeside. Desuden bør tidsfristen i forretningsmodellen ændres idet 1/7 ikke er en operativ dato, da udpegningerne afhænger af, hvornår foto og ortofoto er tilgængelige. I forhold til foreløbige geometrier trækker GST disse ud fra FOT2007 regionsvist. Produktionsforum bliver gjort opmærksom på hvornår data trækkes, ca. 10 dage før. Kommunerne har efter denne dato stadig mulighed for at ligge foreløbige geometrier i databasen, disse vil dog først blive sendt med i næste års ajourføring. Teksterne på hjemmesiden skal uddybes så det fx fremgår tydligt hvornår kommunernes data er til ajourføring. GST har modtaget ændringsudpegninger fra tre kommuner indtil videre. Det har vist sig at der er meget forskel på kommunernes ændringsudpegninger og kvaliteten heraf. Det blev derfor besluttet at reviderer vejledningen. I vejledningen skal det tydeligere fremgå hvor kommunerne kan finde info om frister m.m., der introduceres maksimumsstørrelser for linjer og flader(1 km og 5 ha). Desuden skrives det mere tydeligt at der ikke skal laves punkter og linjer inden for fladerne. Den reviderede vejledning sendes til Produktionsforum for kommentering, før den offentliggøres. 4

5 b. Optioner Vi afventer de kommuner, som endnu ikke har afleveret, hvilket pt. er Midtjylland, HRKS, GeoSjælland og København. c. Kravene til leverandørens kvalitetssikring Udsættes til næste møde. d. GST kvalitetssikring Blev kort drøftet. GST foretager strukturkontrol og stikprøvevis kontrol for fuldstændighed. Derefter lægges de modtagne GML-filer ud på en FTP, hvor kommunerne kan hente data. Kommunerne har herefter en uge til at reagere. e. Attributten geometri_status Det er muligt, men ikke lovligt at lægge data i uden angivelse af geometristatus. Kurt arbejder på at finde frem til hvor fejlen sker. Det er med stor sandsynlighed en fejl i reglerne for indlæsning af data i FOT Totalajourføring 2015 a. Optioner Diskuteret under punkt Kommunikation vedr. produktion til kommunerne a. Via Hjemmesiden Den primære kommunikation mellem kommunerne og GST foregår på GST hjemmeside. Der er pt. et kort som viser status for de enkelte kommuner. Teksten på hjemmesiden uddybes herunder hvordan kommunerne skal forholde sig, når data er til ajourføring. Yderligere spørgsmål stilles til medlemmerne af produktionsforum. b. Via Produktionsforums medlemmer Catrine har udarbejdet et skema, som viser de forskellige datofrister og status for kommunerne. Dette skema sendes til produktionsforum en gang ugentligt. De kommunale medlemmer af produktionsforum står i øvrigt for al kommunikation med kommunerne. Det er bl.a. vigtigt at sikre at kommunerne er opmærksomme på quick-orto dagen, og når data er færdige. 10. Eventuelt, næste møde og afrunding. Næste møde afholdes 19. august i Odense. Produktionsforums medlemmer må meget gerne sende en mail til Catrine indeholdende hvilke uger de holder ferie + mail på kontaktpersoner i deres kortfællesskab, så GST har mulighed for at kontakte kommunerne, hvis der er presserende problemer i ferieperioden. 5

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag 6.3.2009.

Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag 6.3.2009. HRKS syd Erfa møde nr. 1, 2009 Tid Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13.00-16.00 Sted Kommuner Mødets formål Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart

Læs mere

KSU møde. KortSamarbejdsUdvalget. Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted. Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV.

KSU møde. KortSamarbejdsUdvalget. Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted. Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV. KSU møde KortSamarbejdsUdvalget Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted Deltagere Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV. Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Arne Kirt Hansen, Frederikssund

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Deltagere: Afbud: Ian Sehested Hansen (ISH) Benny Bruhn (BEB) Christina Ellegaard (ACE) Svend Aage Bendtsen (SAAB) Vibeke

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere