Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi"

Transkript

1 Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond

2 Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen... 5 Medier/kanaler... 5 Erhvervs-energiturister: Karakteristika... 7 Offentlige energi-turister: Karakteristika... 9 Hvad laver Energi-erhvervsturisterne når de er på besøg i området? Efterspørgsel på kulturelle tilbud Overnatninger: Samarbejde, kendskab og kommunikation Hvad savner energi-erhvervsturisterne? Målgruppe B Generelt om målgruppen Volumen Medier/kanaler Hvad laver erhvervsturisterne når de er på besøg i området? Efterspørgsel på kulturelle tilbud Overnatninger: Samarbejde, kendskab og kommunikation Anbefalinger Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Liste over interviewpersoner APPENDIX Spørgeramme Noter

3 Indledning Energisafari er et testprojekt, som forsøger at udvikle erhvervsturismeoplevelser rundt om de i forvejen eksisterende energikompetencer i Region Midtjylland. Projektet bygger videre på i forvejen eksisterende initiativer og forsøger at koble energiturisme og kulturturisme på en ny og spændende måde og således forsøge at skabe en situation, hvor styrkepositionen energi medvirker til at profilere Aarhus 2017 og kulturen i området generelt og omvendt. Udover at ønske at styrke energipositionen i området ligger der også et ønske om at skabe anderledes, unikke og autentiske oplevelser hvor koblingen af energi og kultur i sig selv er interessant og desuden kan skræddersyes til de enkelte grupper af erhvervsturister. Projektansvarlig er Midtjysk Turisme. Projektejer er Karl Egeriis Krogshede, Energibyen Skive, Skive Kommune. Projektejer og netværket rundt om Energisafari har allerede betragtelig erfaring med Energisafari i og med, at samtlige deltagende aktører i en årrække har lavet faglige rundvisninger i diverse af områdets energiindustrier, som med tiden har fået begrebet Energisafari. Det er med udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort sig indtil nu, og et ønske om at koble det til Aarhus rolle som kulturby i 2017 og de kulturelle tiltag der foregår i den sammenhæng, at man ønsker at forstå sine potentielle målgruppe(r) således, at man målrettet kan forretningsudvikle Energisafari og udnytte det potentiale der måtte ligger heri. LHBS A/S er af Midtjysk Turisme og projektejer udvalgt til i RETHINK Kulturturisme 2014-regi at gennemføre en målgruppeanalyse af Energisafaris nuværende og potentielle målgruppe. Målgruppeanalysen er blevet til på baggrund af interviews med aktører og kompetencepersoner med tilknytning til Energisafari eller viden, som kan bidrage til forståelsen af målgrupperne. Derudover har LHBS forsøgt at finde oplysninger om målgruppernes størrelse og hvis muligt deres forbrug og medieadfærd. Interviewene er lavet telefonisk i perioden maj Projektejer har udarbejdet liste med interviewpersoner og taget indledende kontakt, LHBS har udarbejdet spørgeramme og gennemført interviews på baggrund af spørgeramme 1. Interviewene har udelukkende handlet om at forstå de to udvalgte målgrupper så godt som muligt. Interviewene har taget mellem 30 og 60 minutter. Sociolog, seniorkonsulent og direktør Eva Steensig og juniorkonsulent Sonni Bartsch fra LHBS har gennemført interviewene. De to målgrupper der er udvalgt til analysen er: Målgruppe A: De energi-erhvervsturister, der allerede i dag benytter sig af tilbud som Energisafari. Denne målgruppe er af naturlige årsager bedre kendt og derfor har det også været intentionen at forstå hvor de overnattende erhvervsgæster på Samsø, Ringkøbing, Skive og Århus kommer fra og hvad der findes af muligheder for samarbejde med overnatningsudbydere. Målgruppe B: De erhvervsturister, som kommer til Danmark i anden anledning. Det kan være forretningsrejser, konferencer, seminarer og lignende. 3

4 Målgruppe A Definition: De energierhvervsturister, der allerede i dag benytter sig af tilbud som Energisafari. Denne målgruppe er af naturlige årsager bedre kendt og derfor har det også været intentionen at forstå hvor de overnattende erhvervsgæster på Samsø, Ringkøbing, Skive og Århus kommer fra og hvad der findes af muligheder for samarbejde med overnatningsudbydere. Generelt om målgruppen 2 Energisafari, energi-industrien og Danmarks evne til at implementere energiløsninger tiltrækker en række forskellige besøgende. De besøgende kommer fra indland som udland og repræsenterer både den private og offentlige sektor, som er interesseret i energi-emner af forskellig art. Der er derfor en spredning i de besøgende og deres ønsker for besøget. De offentlige udenlandske besøgende kommer både fra ministerier, kommuner og regioner. De kommer for at lære af, hvordan vi i Danmark arbejder med at udvikle og implementere nye løsninger inden for energiområdet. Da vi i Danmark allerede har lavet og gennemført en del nye løsninger, kan de besøgende se hvordan der arbejdes og har været arbejdet med de forskellige projekter. Det gælder både hvordan løsninger i praksis virker, men også hvordan processen og organiseringen omkring energiløsningerne fungerer. De besøgende kan se hvilke problemstillinger der har været i processen, og lære hvad man skal holde sig for øje, når der skal gennemføres store energiprojekter. Danmark kan i denne situation stå som et eksempel på best practice. For de enkelte virksomheder, der har med emnet energi at gøre, så får de løbende potentielle kunder på besøg. De virksomheder som endnu ikke er aktivt med i energisafariprojektet, tager sig selv af de potentielle kunder som derfor kun bevæger sig på den enkelte virksomheds fagområde og er derfor ikke ude at se så mange forskelligartede eksempler og løsninger. Der kommer også en række forskere til de forskellige energi- eller energi-relaterede virksomheder. Hvem de besøger afhænger naturligvis af deres yderst specifikke fagområder. Det går igen i stort set alle målgrupper, at de aflægger besøg, som passer yderst specifikt til deres interessefelt. Dette er er vigtigt at holde sig for øje, når der tænkes på at sende målgruppen ud at se flere steder. 4

5 Volumen Baseret udelukkende på de interviews der er gennemført i denne målgruppebeskrivelse ser tallet for besøgende nogenlunde således ud: Aarhus 50 personer i foråret 3 estimeret: 150 personer årligt 4 Aarhus Borgmesterens afdeling 5 estimat: 60 personer årligt 6 Ringkøbing-Skjern Kommune 7 : 50 personer årligt 8 Samsø personer årligt 10 DEIF Skive estimat 11 : 1500 personer årligt. 12 Total: 5760 personer årligt Dette er naturligvis ikke på nogen måde fyldestgørende for området, men kan være en indikation af, at et realistisk besøgstal sandsynligvis ligger i størrelsesordenen energi-besøgende om året, medmindre området har endnu et trækplaster, som tiltrækker antal i nærheden af, hvad Samsø tiltrækker. Medier/kanaler Mange af gæsterne kommer gennem State of Green 13, ambassader, Udenrigsministeriet 1415, Eksportrådet 16 og kommunernes udenlandske kontakter 17. Der er også flere tilfælde med, at virksomhederne har én kontakt i et land (samarbejdspartner, datterselskab eller andet) 18, som sender flere delegationer til området. Der er også mange, der finder vej til området via kendskab til bl.a. Søren Hermansen og Energiakademiet samt Energiakademiets hjemmeside 19. Hjemmesiden har over unikke brugere. State of Green er en vigtig samarbejdspartner for Energisafari i og med, at State of Green er Danmarks energi-portal ud i verden. State of Green modtager mange henvendelser både fra den private sektor og den offentlige sektor, og har siden opstart i 2009 taget imod 5700 gæster. FAKTABOKS STATE OF GREEN: State of Green Tours tager imod ca gæster om året. I 2013 havde State of Green Tours besøg af i alt 113 delegationer (1536 personer) fra mere end 33 lande De besøgende kommer primært fra Kina (19 grupper), Japan (10 grupper), USA (7 grupper), Holland (5 grupper), Rusland (4 grupper) og Polen (4 grupper) Omkring 60 procent af delegationerne kommer fra den offentlige sektor, primært embedsmænd fra relevante ministerier (bl.a. klima, miljø og energi) fra en række lande, bl.a. Japan, Holland, Vietnam og USA. 5

6 State of Green fremhæves, som en særlig central og specialiseret indgang til energiturisme i Danmark. Det er gratis at have en profil hos State of Green, men det kræver naturligvis et arbejde at holde profilen ajour. Mange af de forespørgsler, der kommer til State of Green gælder virksomheder eller offentlige instanser i Hovedstadsområdet, hvorfor de fleste serviceres dér og ikke kommer til området 20. Lokale nøglepersoner kan have stor indflydelse på at tiltrække energi-erhvervsturisterne. På Samsø har man kunnet mærke, at Søren Hermansen, direktør for Samsø Energiakademi, holder foredrag verden over, der drejer sig om emnet. Det er med til at stimulere markederne, og hans foredrag afføder en række besøg årligt 21. Det er vigtigt ikke at undervurdere mund-til-mund anbefalinger fagfolk imellem. Energierhvervsturisterne er meget specialiserede inden for deres felt, og oplever de noget godt når de er afsted, vil det også være noget, som spredes i deres netværk. Dette skaber mulighed for flere besøg. Afgørende for at dette sker, er, at de får nogle oplevelser der er unikke og lever op til deres høje faglige krav. Firmaers netværk med kunder og partnere kan dermed også spille en rolle i sig selv. Dette kan udnyttes aktivt, ved at lade virksomhedernes ansatte blive ambassadører for energisafari. Udover de forskellige organisationers store arbejde med at markedsføre Danmark og området som destination for energi-erhvervsturister opleves anbefalinger fagfolk imellem og de sociale medier at være helt centrale i markedsføringen af Energisafari. Netop fordi vi her taler yderst specifikke fagområder, vil anbefalinger fra kollegaer og andre fagpersoner ofte være helt styrende for valg af steder at tage hen når det gælder faglige ture som disse. Der er stor mediebevågenhed på bæredygtighed og grøn energi. Det betyder, at der er en del journalister samt tv-stationer, som besøger de forskellige steder. Heriblandt kan nævnes besøg fra CNN, New York Times samt EcoWatch. Den historie EcoWatch bragte, gik derudover videre til et andet stort medie; Huffington Post 22. Samarbejder med Invest in Denmark samt diverse brancheorganisationer, eksempelvis inden for vindmølleindustrien, samt eksportforeninger har ligeledes affødt besøg 23 24, hvor der også er en del danske interesse- og brancheorganisationer, som selv initierer besøg bl.a. via Energiakademiets hjemmeside. Kontakten mellem Aarhus Kommune og deres samarbejdspartnere i Harbin går gennem Foreign Affairs Office i Harbin 25. Hvis man ønsker at komme i kontakt med mulige gæster fra Kina, er det vigtigt at holde sig for øje hvilke spilleregler landet har. VisitAarhus bidrager også med erhvervsturister af mere generel karakter 26, ligesom bookingbureauer også nævnes som havende en vis rolle 27. 6

7 Erhvervs-energiturister: Karakteristika Spørger man blandt overnatningssteder i området 28 beskrives størstedelen af energierhvervsturisterne, der i dag besøger området og allerede i dag benytter sig af muligheden for faglige rundture, energisafari eller forsknings- eller arbejdsophold, som erhvervsfolk, kommunale og startslige repræsentanter. Det kan f.eks. være en kommune, der går ind i energipolitik, som kræver bestemte ting af deres borgere og det skaber et behov for at forstå, hvordan andre har grebet en lignende situation an. Det kan også være, at man fra statslig side f.eks. fremskynder en energipolitisk udvikling i forhold til at ændre bygningsreglementer og som har behov for at forstå, hvordan man kan implementere disse krav i befolkningen eller på et teknisk niveau. En virksomhed som Vestas 29 oplever at få mange besøgende fra Vesteuropa, Kina, Vietnam, Taiwan og Indonesien. For Østen er hele energiområdet forholdsvist nyt, men udgør en kæmpemæssig udfordring for disse kæmpebefolkninger, som pludselig skal have køleskabe, biler, air-konditionerede eller opvarmede boliger osv. derfor er der stor interesse for, hvordan man kan implementere energiløsninger. Således menes Kina at stå for 40% af verdensmarkedet for vindenergi. Konkret kan det f.eks. være en delegation fra en kommune, hvor kommunen organiserer tematiserede ture rundt til relevante spillere både private og offentlige. Det er ikke kun de vedvarende energiløsninger der tiltrækker sig opmærksomhed. Det er også el, el-værker, el-forsyningssystemer m.m. idet Danmark er verdenskendt for at have et af de mest effektive og stabile el-markeder og hvor virksomheder som Siemens og Vestas har formået at skabe unikke el-løsninger. State of Green 30, som er Danmarks officielle port ind til energi- og klimarelaterede virksomheder og instanser oplever også en stor interesse for Danmarks evner til at implementere energiløsninger. De oplever to grupper af besøgende: Erhvervsfolk og offentlige instanser af forskellig karakter. 7

8 Forretningsfolkene er kendetegnet ved at de kender de virksomheder de vil besøge i forvejen og så kan det være, at de mangler en underleverandør eller vil tale med afdelinger i det offentlige for at høre om hvilke rammevilkår der skal til for at lykkes med en bestemt energiløsning. Energisikkerhed og den kendsgerning, at Danmark er energimæssigt selvforsynende tiltrækker også i stigende grad international opmærksomhed. De kommer typisk fra Vesteuropa; Holland, Tyskland, Frankrig, Italien, UK, men der er også et stigende antal besøgende fra Østeuropa dvs. Polen, Kroatien, Serbien m.m. Repræsentanter fra Kina anses som værende fra det offentlige pga. den kinesiske ejerstruktur. For Samsø 31 gælder det, at Samsø er kommet på verdenskortet pga. sin position som energicool og snart fossilfri ø. 20 TV kanaler rapporterer fra og besøger øen årligt, ligesom der jævnligt kommer grupper fra Japan, USA, Kina og Europa. Hvert år kommer der energi-interesserede gæster til øen. Heraf er 2000 skolebørn/skoletjeneste. Øen mener sagtens de kan få flere besøgende, men de mangler et modtageapparat i form af overnatningsmuligheder udenfor højsæsonen. Energiakademiet og andre aktører på øen opbygger et massivt internationalt netværk som er medvirkende til at den internationale interesse for øen stiger. De energibesøgende på Samsø kan opdeles i fem forskellige grupper 33 : 1. Forretningsfolk, der har med vedvarende energi at gøre, som skal til at i gang derhjemme. F.eks. Komponentleverandører inden for sol-, vind- og bioenergi. 2. Studerende (Samsø samarbejder med 10 universiteter i Europa og USA + diverse danske universiteter) og skoleklasser. Grupper af studerende kan være i Danmark 1-2 uger. 3. Repræsentanter fra offentlige instanser. Bl.a. en masse kommuner fra Danmark, Sverige, Norge, Finland Ungarn, Frankrig og Polen. Irland, Den irske præsident f.eks. 4. Interessegrupper: Borgergruppe, interessegrupper, NGO er. Brancheorganisationer inden for energi, landbrug og håndværk. 5. Vindmølleindustrien. F.eks. kommer en delegation fra Ungarn for at se et projekt, der fokuserer på energibesvarelser i offentlige og private bygninger. Kan supermarkeder spare store summer penge på at ændre adfærd, så er det jo interessant for dem. Ministerier indenlands og udenlands, samt ambassadører kommer også på besøg, og det kan afføde at der kommer flere af dem. 8

9 Offentlige energi-turister: Karakteristika De offentlige energi-besøgende er typisk fra USA, Kina og det meste af Vesteuropa34. De kommer på inspirationsture og er afsted fordi de f.eks. skal opnå en vis standard indenfor et område hvor Danmark er på forkant. De er her typisk 2-3 dage og har yders specifikke ønsker om hvad de vil se. Det kan være de vil besøge et ministerium eller en styrelse, hvor embedsmænd tilrettelægger programmer for dem. Hos Aarhus Kommune35 er erfaringen størst med energi-erhvervsturister inden for cleantec og Kina. Dette er grundet et samarbejdet med byen Harbin i det nordlige Kina. Her er erfaringen, at det er de absolutte beslutningstagere, såsom direktører eller den lokale borgmester, der kommer på besøg. Derudover kommer der også investorer og teknikere. Der har eksempelvis været besøg af en gruppe teknikere, som står for hele vandforsyningen i et specifikt geografisk område. De er personer, som har stor beslutningskræft ang. hvad der skal gøres inden for deres område. Udover de kinesiske besøgende, har kommunen også arrangementer med besøgende fra Tyskland og Rusland. Det er kun hvis der er delegationer med politikere, embedsfolk, journalister eller repræsentanter fra udenlandske kommuner at kommunen involverer sig i planlægning af faglige besøgsture. Kommunen har et samarbejde med Invest in Denmark, så det er igennem denne kanal at de virksomhedsbesøgende kommer. En anden kanal er brancheorganisationer, navnligt inden for vindmølleindustrien36. Den danske statsminister på besøg hos DEIF 22. Maj 2014 I Ringkøbing-Skjern Kommune37 er det både danske og udenlandske delegationer. Det er erhvervs-, politiker- og forskningstunge delegationer. 9

10 Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune har prøvet at stykke nogle programmer sammen og der arbejdes på et system af pakker, der matcher folks behov. Gæsterne skal også selv være med til at kunne sætte pakkerne sammen. Emnet kan f.eks. være hvordan man har lavet deres vindmølleplanlægning, så byens borgerne tager godt imod dem, og at de sættes op de rigtige steder. Folk kommer bl.a. for at se kommunens energimålsætning og hvordan der arbejdes med den. Kommunens mål om at være selvforsynende i 2020 taler bredt til mange forskellige gruppetyper og lande. Der opleves stor interesse for at arbejde med sådan en ambitiøs strategi. Kommunen oplever flest delegationer fra Japan og Sydkorea, men også fra Danmark hovedsagligt fra andre kommuner. Hvad laver Energi-erhvervsturisterne når de er på besøg i området? Energi-erhvervsturisterne på besøg er ude at se på spændende energi-tiltag i kommuner, som f.eks. et anlæg der bruger rapsolie til at varme bygninger op og give energi til en skøjtebane om vinteren. Det kan også være besøg i plus-energi-huse, som rådhuset i Skive; Den Blå Diamant. Energi-erhvervsturisterne er i området i 3-5 dage og de er rundt at se det hele. De møder borgmesteren, er på sightseeing, og besøger hvad der måtte være af turistattraktioner. Hovedformålet med turen er hele vejen igennem energi og energitiltag38. Et andet hotel39 har tilsvarende erfaring. De beretter, at Energiakademiet laver programmer, som folk fra hele verden kommer for at deltage i. Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og de tiltag de har foretaget i forbindelse med denne vision som el- og brintbiler er en attraktion I sig selv. Ofte er der lavet arrangementer, hvor delegationernes mad eller lignende kobles med økologi eller lokale råvarer. Dette er aktivt medvirkende til at skabe en god oplevelse af at være på besøg i området og i Danmark40. Den Blå Diamant er navnet på Skive kommunes rådhus, som er et bæredygtigt lavenergihus, der har facaden beklædt med solceller. Besøgende til Ringkøbing-Skjern Kommune er rundt og se mange ting energianlæg, biogasanlæg, virksomheder, vindmølleparker og fjernvarmeværker der tager vedvarende energi som solfangere ind i deres energiportefølje. Det er meget anlæg de besøgende kommer ud at se og høre om, hvilke overvejelser der har været med projektet samt planlægning omkring det41. 10

11 Vestas42 oplever, at deres gæster er rundt og besøge relevante aktører (virksomheder og offentlige instanser), de er tit på Samsø og nogle delegationer har også været ude at se deres store havvindmøller. Når det er Energiakademiet på Samsø, der tager imod besøgende, er det typisk Energiakademiets Energi Camp og Energisafari de besøgende gør brug af43. Det er tætpakkede programmer der er sat sammen for energi-erhvervsturisterne, typisk over 1-3 dage, så der er meget der skal nås. De ser vindmøller, klatrer op i dem, kommer rundt på øen og ser solceller, økologi og besøger f.eks. en landmand der gør sig inden for rapsolie. De kører i kommunale elbiler, eller cykler og møder lokale ildsjæle44. Arrangementerne er sammensat rundt om specifikke fagområder så hardcore interesse for vedvarende energi også fører hardcore energi-oplevelser med sig. Der opleves ikke at være tid til så meget andet udover at slappe lidt af om aftenen. Der er stor interesse for fænomenet Samsø og gæsterne er interesserede i at høre om, hvordan øen fungerer, beboertal, Badning i Aarhus Havn færgerne og hele øens fascinerende historie. Det er specielt i forhold til Samsø, at lokale folk gerne stiller op og fortæller historien gang på gang45. Hos Aarhus Kommune er erfaringen, at energi-erhvervsturister inden for cleantec oftest har et meget tætpakket program. Det hænger sammen med, at deres gæster fra Harbin i Kina ikke kan være afsted i så mange dage. De danske virksomheder vil gerne holde på gæsterne, for at vise så meget som muligt frem, og det tager også tid. Kommunen forsøger at lægge noget fritid og kultur ind, så gæsterne f.eks. kunne se strøget, oplever at man kan drikke vandet, trække vejret, at man kan svømme en tur i havnen, selvom der ligger store virksomheder ned til havnen og dertil få fortællingen om, at det ikke er noget problem, fordi der er styr på deres drift og forurening. Det er dog problematisk at gennemføre dette grundet de besøgendes besøgstid, og deres store interesse for at få så stort et fagligt udbytte med hjem. Der arrangeres som oftest en tur på Rådhuset med en officiel middag, besøg på Aros med bespisning eller et besøg i Den Gamle by når der gøres noget 46. Ellers er gæsterne typisk ude at spise, men det er også hvad der er af ikke faglige oplevelser47. For Aarhus vedkommende indeholder virksomhedsbesøgene typisk rensningsanlæg, forbrændingsanlæg og at høre om bygningsrenoveringsprojekter i både privat og offentligt regi. 11

12 Ifølge State of Green vil forretningsfolkene48 gerne besøge andre virksomheder. De vil gerne se produkterne i funktion, produktionen, vandværk med Grundfos pumper eller lignende. State of Green hjælper med kontakter til hvad de eller måtte ønske af oplevelser udover dette (hvis de er indgangen til energi-ture i Danmark), men står ikke for booking af sideaktiviteter eller overnatning. Efterspørgsel på kulturelle tilbud Energi-erhvervsturisterne er meget specialiseret omkring deres interessefelt, hvorfor det også er det det drejer sig om for dem, når de er på besøg. Der er fokus på at få maksimalt ud af besøget og maksimalt faglig udbytte. Der er også fokus på at udnytte tiden bedst muligt i denne forbindelse, Det vil sige, at såvidt LHBS erfarer ikke efterspørges kulturelle oplevelser. Det betyder dog ikke, at det ikke er muligt og gavnligt at tilbyde dem kulturelle tilbud af forskellig art. Det kan være dette lille ekstra, der giver deres besøg en helt særlig merværdi og som yderligere er medvirkende til at gøre oplevelen unik. Overnatninger: Samarbejde, kendskab og kommunikation Generelt ser billedet ud til at være, at det enten er virksomhederne49 og kommunerne selv eller Energiakademiet, der er indgang for energi-erhvervsturister og at det også er dem, der sørger for lokal overnatning. Det betyder, at der er forskellig grad af strukturerede og ustrukturerede samarbejder mellem virksomheder, kommuner, Energiakademiet og overnatningsstederne. 12

13 En virksomhed som DEIF har haft i niveauet af 800 overnatninger fordelt på ca. 150 personer det sidste år. Størstedelen af disse er fra egne DEIF datterselskaber. Ud af disse har ca. halvdelen overnattet på Hotel Strandtangen, som DEIF har en aftale med. Resten har overnattet i DEIFs eget Guest House eller andre steder 50. Brundby Rockhotel oplever, at det er forretningsfolk og folk fra offentlige instanser, der overnatter på hotellet. Der er mange kommuner fra indland som udland og generelt er de besøgende folk fra hele verden 51. Vestas 52 oplever, at deres besøgende er i området 2-4 dage og bor på hoteller i området. På et hotel som Strandtangen er 80% af gæsterne udlændinge og 80% af dem er i området af erhvervsrelaterede grunde. Der er ofte tale om et dybt og professionelt samarbejde mellem virksomhederne og nærliggende hoteller. Det betyder, at hoteller, som vælger at servicere denne type gæster skal være villige til f.eks. at tage imod gæster, når de lander midt om natten og på mange måder være virksomhedens forlængede arm. Til gengæld får hotellerne kunder af et vist antal udenfor sommersæsonen. Hotel Strandtangen 53 har erfaringer med energi-erhvervsturister fra Irland og Østen. Det ses dog også, at hotellerne ikke har et samarbejde i skala som Hotel Strandtangen, hvor de derimod ikke altid er klar over, hvilke gæster det er, som besøger dem. Der bliver booket værelser til dem uden yderligere information om gæsterne. Hotellet finder ud af hvor gæsterne kommer fra etc. når de er på hotellet, hvor personalet har dialog med gæsten 54. Overnatningsstederne er glade for energi-erhvervsturisterne og vil gerne støtte op om deres oplevelse ved at yde høj grad af service på erhvervsgæsternes betingelser. Hotellerne 5556 oplever ikke, at det er hensigtsmæssigt, at det er dem, der markedsfører energi-turismen. De betragter sig som et modtageapparat til virksomhederne, kommunerne og Energiakademiet. Hoteller ser det som deres fornemmeste opgave at give gæsterne så behagelig en oplevelse som muligt, og vil gerne strække sig langt for at imødekomme erhvervsgæsternes ønsker. Flere af hotellerne gør også en særlig indsats for at inddrage danske råvarer og specialiteter 57. For hotellerne er energi-erhvervsturisterne vigtige for forretningen især i vinterhalvåret, hvor energi-erhvervsturisterne udgør en betragtelig vitaminindsprøjtning til en ellers stille forretning 58. For at dæmme op for udfordringen med manglende overnatningskapacitet udenfor højsæsonen arbejder Samsø på at skabe Samsborg Et energihotel med nye faciliteter, hvor folk kan overnatte. Samsborg forventes færdig ultimo Det skal selvfølgelig være en bæredygtig bygning, et mødested hvor der kan afholdes kurser, Summer Camps og hvor de mange praktikanter (interns) kan være. Man forventer, at der vil være 80 værelser på Samsborg, som vil være et projekt til 90mio. 59. Samarbejde opleves som centralt for at energi-erhvervsturisterne får den optimale oplevelse, især fordi energi er så mange ting og kræver, at forskellige elementer på turen spiller sammen. 13

14 Hvad savner energi-erhvervsturisterne? Generelt er oplevelsen, at de energi-erhvervsturister, der kommer til området, tager derfra med en stor og positiv oplevelse. Billedet er, at de specialiserede fagture inkl. Energisafari og erhvervs-energituristernes tid betyder, at turene er meget faglige og fokuserer på det maksimale faglige udbytte. Det betyder, at der ikke er det store råderum eller tid til diverse sideoplevelser eller supplerende oplevelser. Derfor opleves det som et potentiale at tilbyde endnu mere specialiserede og skræddersyede oplevelser idet det er det der skal til for, at internationale gæster bruger penge og tid på at komme. Det gør de kun, hvis de er sikre på at få en faglig oplevelse i verdensklasse. Dog er der bred enighed om, at der ligger et potentiale i at skrue op for lokale oplevelser når muligheden byder sig. Dvs. på overnatningssteder, til måltider og faktisk også under transport fra a til b og videre til c osv. Det er en udbredt opfattelse blandt dem vi har talt med om, at det ikke er nemt for ikke at sige umuligt at få energi-erhvervsturister til at blive længere, men at det derimod er muligt at få dem tilbage som privatturister eller få dem til at blive som privatturister evt. sammen med deres ægtefælle. De supplerende oplevelser der opleves mest oplagte og nærliggende er Samsøs historie og case i forhold til borgerinddragelse og medejerskab. Samsø Bredbånd nævnes som et meget konkret eksempel på dette. Det er borgerejet og borgerstyret samtidig med, at det dækker et yderst akut behov for dækning på øen. Færgen på biogas hvor landmænd selv skaber biogassen og færgeindtægterne tilfalder øen er også et eksempel. Samsø Golfbane er et tredje eksempel på, at green og bæredygtighed også kan være en god forretning. Dvs. at der altid er tale om et win-win forhold i forhold til det bæredygtige og forretningsperspektivet. Fødevarefestival nævnes også som en glimrende supplerende oplevelse ligesom der luftes ideer om, at lave mad-arrangementer for energi-erhvervsturisterne, hvor de selv skal finde lokale råvarer og lave maden efter ny-nordiske traditioner. 14

15 Målgruppe B Definition: De generelle erhvervsturister, som kommer til Danmark i anden anledning dvs. ikke med specifik faglig energitilgang. Det kan være forretningsrejser, konferencer, seminarer og lignende. Generelt om målgruppen Erhvervsturister er jo en varieret og broget skare af mennesker fra hele verden, som kommer til Danmark af yderst forskelige årsager. Typisk er det en konference, et seminar, et møde med forretningsforbindelser, en arbejdsopgave eller tilsvarende, der bringer erhvervsturister til Danmark. Det der kendetegner arbejdet med erhvervsturister er, at dem der står for arrangementet, konferencen, seminaret i stigende grad søger en speciel ramme for seminar/konference/arrangementer, eller køber sig adgang til supplerende events og oplevelser, for at kunne give deltagerne en særlig oplevelse. Virksomheder er konstant på jagt efter at give medarbejdere og kunder unikke oplevelser, som kan smitte positivt af på virksomheden og bidrage positivt til opfattelsen af virksomheden. Derfor arbejder virksomheder mere og mere målrettet med, at rammerne for deres arrangementer understøtter de budskaber de ønsker at sende, og at de arrangementer de inviterer kunder til bidrager positivt til virksomhedens omdømme. Der er fokus på at få udbytte ud af både tids- og pengeinvesteringen når medarbejdere sendes på konferencer og lignende. Det betyder at besøgene bliver kortere og dagene bliver længere 60 og at der er stort fokus på at minimere spiltid som f.eks. lang transporttid mellem steder. 15

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper

Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper Følgende præsentation af Energisafari vil bl.a. indeholde nedenstående punkter: Formål Mission & Vision Udfordringer Forretningsmæssig potentiale Målgrupper Kanaler for kunder og markedsføring Samarbejdspartnere

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte

INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte INVESTERING I SOLCELLER Rapport vedrørende synspunkter på investering i solcelleanlæg blandt boligforeninger og virksomheder med 20+ ansatte 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Regeringen har fremsat

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS

I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS 中 国 异 途 I hear and I forget, I see and I remember, I experience and I understand STUDY TOURS KOM TÆT PÅ KINA! Invester i fremtiden og oplev verdens næste supermagt bag facaden på en studietur, der byder

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Healthcare DENMARK konsortiet

Healthcare DENMARK konsortiet Healthcare DENMARK konsortiet 2012 2015 Hans Erik Henriksen Direktør August, 2015 Healthcare DENMARK konsortiet... 2 Mission... 2 Vision... 2 Værdier... 3 Strategi... 3 Healthcare DENMARK resultater 2012-2015...

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og venner Hvad

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Airbnb i Danmark Et overblik

Airbnb i Danmark Et overblik Airbnb i Danmark Et overblik Airbnb i Danmark - Et overblik / 1 Hvem er vores værter og gæster? / 2 Et nærmere kig på København / 3 Definitioner / 4 Airbnb i Danmark - Et overblik Airbnb-værter i Danmark

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere