Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi"

Transkript

1 Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond

2 Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen... 5 Medier/kanaler... 5 Erhvervs-energiturister: Karakteristika... 7 Offentlige energi-turister: Karakteristika... 9 Hvad laver Energi-erhvervsturisterne når de er på besøg i området? Efterspørgsel på kulturelle tilbud Overnatninger: Samarbejde, kendskab og kommunikation Hvad savner energi-erhvervsturisterne? Målgruppe B Generelt om målgruppen Volumen Medier/kanaler Hvad laver erhvervsturisterne når de er på besøg i området? Efterspørgsel på kulturelle tilbud Overnatninger: Samarbejde, kendskab og kommunikation Anbefalinger Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Anbefaling Uddybning Liste over interviewpersoner APPENDIX Spørgeramme Noter

3 Indledning Energisafari er et testprojekt, som forsøger at udvikle erhvervsturismeoplevelser rundt om de i forvejen eksisterende energikompetencer i Region Midtjylland. Projektet bygger videre på i forvejen eksisterende initiativer og forsøger at koble energiturisme og kulturturisme på en ny og spændende måde og således forsøge at skabe en situation, hvor styrkepositionen energi medvirker til at profilere Aarhus 2017 og kulturen i området generelt og omvendt. Udover at ønske at styrke energipositionen i området ligger der også et ønske om at skabe anderledes, unikke og autentiske oplevelser hvor koblingen af energi og kultur i sig selv er interessant og desuden kan skræddersyes til de enkelte grupper af erhvervsturister. Projektansvarlig er Midtjysk Turisme. Projektejer er Karl Egeriis Krogshede, Energibyen Skive, Skive Kommune. Projektejer og netværket rundt om Energisafari har allerede betragtelig erfaring med Energisafari i og med, at samtlige deltagende aktører i en årrække har lavet faglige rundvisninger i diverse af områdets energiindustrier, som med tiden har fået begrebet Energisafari. Det er med udgangspunkt i de erfaringer, man har gjort sig indtil nu, og et ønske om at koble det til Aarhus rolle som kulturby i 2017 og de kulturelle tiltag der foregår i den sammenhæng, at man ønsker at forstå sine potentielle målgruppe(r) således, at man målrettet kan forretningsudvikle Energisafari og udnytte det potentiale der måtte ligger heri. LHBS A/S er af Midtjysk Turisme og projektejer udvalgt til i RETHINK Kulturturisme 2014-regi at gennemføre en målgruppeanalyse af Energisafaris nuværende og potentielle målgruppe. Målgruppeanalysen er blevet til på baggrund af interviews med aktører og kompetencepersoner med tilknytning til Energisafari eller viden, som kan bidrage til forståelsen af målgrupperne. Derudover har LHBS forsøgt at finde oplysninger om målgruppernes størrelse og hvis muligt deres forbrug og medieadfærd. Interviewene er lavet telefonisk i perioden maj Projektejer har udarbejdet liste med interviewpersoner og taget indledende kontakt, LHBS har udarbejdet spørgeramme og gennemført interviews på baggrund af spørgeramme 1. Interviewene har udelukkende handlet om at forstå de to udvalgte målgrupper så godt som muligt. Interviewene har taget mellem 30 og 60 minutter. Sociolog, seniorkonsulent og direktør Eva Steensig og juniorkonsulent Sonni Bartsch fra LHBS har gennemført interviewene. De to målgrupper der er udvalgt til analysen er: Målgruppe A: De energi-erhvervsturister, der allerede i dag benytter sig af tilbud som Energisafari. Denne målgruppe er af naturlige årsager bedre kendt og derfor har det også været intentionen at forstå hvor de overnattende erhvervsgæster på Samsø, Ringkøbing, Skive og Århus kommer fra og hvad der findes af muligheder for samarbejde med overnatningsudbydere. Målgruppe B: De erhvervsturister, som kommer til Danmark i anden anledning. Det kan være forretningsrejser, konferencer, seminarer og lignende. 3

4 Målgruppe A Definition: De energierhvervsturister, der allerede i dag benytter sig af tilbud som Energisafari. Denne målgruppe er af naturlige årsager bedre kendt og derfor har det også været intentionen at forstå hvor de overnattende erhvervsgæster på Samsø, Ringkøbing, Skive og Århus kommer fra og hvad der findes af muligheder for samarbejde med overnatningsudbydere. Generelt om målgruppen 2 Energisafari, energi-industrien og Danmarks evne til at implementere energiløsninger tiltrækker en række forskellige besøgende. De besøgende kommer fra indland som udland og repræsenterer både den private og offentlige sektor, som er interesseret i energi-emner af forskellig art. Der er derfor en spredning i de besøgende og deres ønsker for besøget. De offentlige udenlandske besøgende kommer både fra ministerier, kommuner og regioner. De kommer for at lære af, hvordan vi i Danmark arbejder med at udvikle og implementere nye løsninger inden for energiområdet. Da vi i Danmark allerede har lavet og gennemført en del nye løsninger, kan de besøgende se hvordan der arbejdes og har været arbejdet med de forskellige projekter. Det gælder både hvordan løsninger i praksis virker, men også hvordan processen og organiseringen omkring energiløsningerne fungerer. De besøgende kan se hvilke problemstillinger der har været i processen, og lære hvad man skal holde sig for øje, når der skal gennemføres store energiprojekter. Danmark kan i denne situation stå som et eksempel på best practice. For de enkelte virksomheder, der har med emnet energi at gøre, så får de løbende potentielle kunder på besøg. De virksomheder som endnu ikke er aktivt med i energisafariprojektet, tager sig selv af de potentielle kunder som derfor kun bevæger sig på den enkelte virksomheds fagområde og er derfor ikke ude at se så mange forskelligartede eksempler og løsninger. Der kommer også en række forskere til de forskellige energi- eller energi-relaterede virksomheder. Hvem de besøger afhænger naturligvis af deres yderst specifikke fagområder. Det går igen i stort set alle målgrupper, at de aflægger besøg, som passer yderst specifikt til deres interessefelt. Dette er er vigtigt at holde sig for øje, når der tænkes på at sende målgruppen ud at se flere steder. 4

5 Volumen Baseret udelukkende på de interviews der er gennemført i denne målgruppebeskrivelse ser tallet for besøgende nogenlunde således ud: Aarhus 50 personer i foråret 3 estimeret: 150 personer årligt 4 Aarhus Borgmesterens afdeling 5 estimat: 60 personer årligt 6 Ringkøbing-Skjern Kommune 7 : 50 personer årligt 8 Samsø personer årligt 10 DEIF Skive estimat 11 : 1500 personer årligt. 12 Total: 5760 personer årligt Dette er naturligvis ikke på nogen måde fyldestgørende for området, men kan være en indikation af, at et realistisk besøgstal sandsynligvis ligger i størrelsesordenen energi-besøgende om året, medmindre området har endnu et trækplaster, som tiltrækker antal i nærheden af, hvad Samsø tiltrækker. Medier/kanaler Mange af gæsterne kommer gennem State of Green 13, ambassader, Udenrigsministeriet 1415, Eksportrådet 16 og kommunernes udenlandske kontakter 17. Der er også flere tilfælde med, at virksomhederne har én kontakt i et land (samarbejdspartner, datterselskab eller andet) 18, som sender flere delegationer til området. Der er også mange, der finder vej til området via kendskab til bl.a. Søren Hermansen og Energiakademiet samt Energiakademiets hjemmeside 19. Hjemmesiden har over unikke brugere. State of Green er en vigtig samarbejdspartner for Energisafari i og med, at State of Green er Danmarks energi-portal ud i verden. State of Green modtager mange henvendelser både fra den private sektor og den offentlige sektor, og har siden opstart i 2009 taget imod 5700 gæster. FAKTABOKS STATE OF GREEN: State of Green Tours tager imod ca gæster om året. I 2013 havde State of Green Tours besøg af i alt 113 delegationer (1536 personer) fra mere end 33 lande De besøgende kommer primært fra Kina (19 grupper), Japan (10 grupper), USA (7 grupper), Holland (5 grupper), Rusland (4 grupper) og Polen (4 grupper) Omkring 60 procent af delegationerne kommer fra den offentlige sektor, primært embedsmænd fra relevante ministerier (bl.a. klima, miljø og energi) fra en række lande, bl.a. Japan, Holland, Vietnam og USA. 5

6 State of Green fremhæves, som en særlig central og specialiseret indgang til energiturisme i Danmark. Det er gratis at have en profil hos State of Green, men det kræver naturligvis et arbejde at holde profilen ajour. Mange af de forespørgsler, der kommer til State of Green gælder virksomheder eller offentlige instanser i Hovedstadsområdet, hvorfor de fleste serviceres dér og ikke kommer til området 20. Lokale nøglepersoner kan have stor indflydelse på at tiltrække energi-erhvervsturisterne. På Samsø har man kunnet mærke, at Søren Hermansen, direktør for Samsø Energiakademi, holder foredrag verden over, der drejer sig om emnet. Det er med til at stimulere markederne, og hans foredrag afføder en række besøg årligt 21. Det er vigtigt ikke at undervurdere mund-til-mund anbefalinger fagfolk imellem. Energierhvervsturisterne er meget specialiserede inden for deres felt, og oplever de noget godt når de er afsted, vil det også være noget, som spredes i deres netværk. Dette skaber mulighed for flere besøg. Afgørende for at dette sker, er, at de får nogle oplevelser der er unikke og lever op til deres høje faglige krav. Firmaers netværk med kunder og partnere kan dermed også spille en rolle i sig selv. Dette kan udnyttes aktivt, ved at lade virksomhedernes ansatte blive ambassadører for energisafari. Udover de forskellige organisationers store arbejde med at markedsføre Danmark og området som destination for energi-erhvervsturister opleves anbefalinger fagfolk imellem og de sociale medier at være helt centrale i markedsføringen af Energisafari. Netop fordi vi her taler yderst specifikke fagområder, vil anbefalinger fra kollegaer og andre fagpersoner ofte være helt styrende for valg af steder at tage hen når det gælder faglige ture som disse. Der er stor mediebevågenhed på bæredygtighed og grøn energi. Det betyder, at der er en del journalister samt tv-stationer, som besøger de forskellige steder. Heriblandt kan nævnes besøg fra CNN, New York Times samt EcoWatch. Den historie EcoWatch bragte, gik derudover videre til et andet stort medie; Huffington Post 22. Samarbejder med Invest in Denmark samt diverse brancheorganisationer, eksempelvis inden for vindmølleindustrien, samt eksportforeninger har ligeledes affødt besøg 23 24, hvor der også er en del danske interesse- og brancheorganisationer, som selv initierer besøg bl.a. via Energiakademiets hjemmeside. Kontakten mellem Aarhus Kommune og deres samarbejdspartnere i Harbin går gennem Foreign Affairs Office i Harbin 25. Hvis man ønsker at komme i kontakt med mulige gæster fra Kina, er det vigtigt at holde sig for øje hvilke spilleregler landet har. VisitAarhus bidrager også med erhvervsturister af mere generel karakter 26, ligesom bookingbureauer også nævnes som havende en vis rolle 27. 6

7 Erhvervs-energiturister: Karakteristika Spørger man blandt overnatningssteder i området 28 beskrives størstedelen af energierhvervsturisterne, der i dag besøger området og allerede i dag benytter sig af muligheden for faglige rundture, energisafari eller forsknings- eller arbejdsophold, som erhvervsfolk, kommunale og startslige repræsentanter. Det kan f.eks. være en kommune, der går ind i energipolitik, som kræver bestemte ting af deres borgere og det skaber et behov for at forstå, hvordan andre har grebet en lignende situation an. Det kan også være, at man fra statslig side f.eks. fremskynder en energipolitisk udvikling i forhold til at ændre bygningsreglementer og som har behov for at forstå, hvordan man kan implementere disse krav i befolkningen eller på et teknisk niveau. En virksomhed som Vestas 29 oplever at få mange besøgende fra Vesteuropa, Kina, Vietnam, Taiwan og Indonesien. For Østen er hele energiområdet forholdsvist nyt, men udgør en kæmpemæssig udfordring for disse kæmpebefolkninger, som pludselig skal have køleskabe, biler, air-konditionerede eller opvarmede boliger osv. derfor er der stor interesse for, hvordan man kan implementere energiløsninger. Således menes Kina at stå for 40% af verdensmarkedet for vindenergi. Konkret kan det f.eks. være en delegation fra en kommune, hvor kommunen organiserer tematiserede ture rundt til relevante spillere både private og offentlige. Det er ikke kun de vedvarende energiløsninger der tiltrækker sig opmærksomhed. Det er også el, el-værker, el-forsyningssystemer m.m. idet Danmark er verdenskendt for at have et af de mest effektive og stabile el-markeder og hvor virksomheder som Siemens og Vestas har formået at skabe unikke el-løsninger. State of Green 30, som er Danmarks officielle port ind til energi- og klimarelaterede virksomheder og instanser oplever også en stor interesse for Danmarks evner til at implementere energiløsninger. De oplever to grupper af besøgende: Erhvervsfolk og offentlige instanser af forskellig karakter. 7

8 Forretningsfolkene er kendetegnet ved at de kender de virksomheder de vil besøge i forvejen og så kan det være, at de mangler en underleverandør eller vil tale med afdelinger i det offentlige for at høre om hvilke rammevilkår der skal til for at lykkes med en bestemt energiløsning. Energisikkerhed og den kendsgerning, at Danmark er energimæssigt selvforsynende tiltrækker også i stigende grad international opmærksomhed. De kommer typisk fra Vesteuropa; Holland, Tyskland, Frankrig, Italien, UK, men der er også et stigende antal besøgende fra Østeuropa dvs. Polen, Kroatien, Serbien m.m. Repræsentanter fra Kina anses som værende fra det offentlige pga. den kinesiske ejerstruktur. For Samsø 31 gælder det, at Samsø er kommet på verdenskortet pga. sin position som energicool og snart fossilfri ø. 20 TV kanaler rapporterer fra og besøger øen årligt, ligesom der jævnligt kommer grupper fra Japan, USA, Kina og Europa. Hvert år kommer der energi-interesserede gæster til øen. Heraf er 2000 skolebørn/skoletjeneste. Øen mener sagtens de kan få flere besøgende, men de mangler et modtageapparat i form af overnatningsmuligheder udenfor højsæsonen. Energiakademiet og andre aktører på øen opbygger et massivt internationalt netværk som er medvirkende til at den internationale interesse for øen stiger. De energibesøgende på Samsø kan opdeles i fem forskellige grupper 33 : 1. Forretningsfolk, der har med vedvarende energi at gøre, som skal til at i gang derhjemme. F.eks. Komponentleverandører inden for sol-, vind- og bioenergi. 2. Studerende (Samsø samarbejder med 10 universiteter i Europa og USA + diverse danske universiteter) og skoleklasser. Grupper af studerende kan være i Danmark 1-2 uger. 3. Repræsentanter fra offentlige instanser. Bl.a. en masse kommuner fra Danmark, Sverige, Norge, Finland Ungarn, Frankrig og Polen. Irland, Den irske præsident f.eks. 4. Interessegrupper: Borgergruppe, interessegrupper, NGO er. Brancheorganisationer inden for energi, landbrug og håndværk. 5. Vindmølleindustrien. F.eks. kommer en delegation fra Ungarn for at se et projekt, der fokuserer på energibesvarelser i offentlige og private bygninger. Kan supermarkeder spare store summer penge på at ændre adfærd, så er det jo interessant for dem. Ministerier indenlands og udenlands, samt ambassadører kommer også på besøg, og det kan afføde at der kommer flere af dem. 8

9 Offentlige energi-turister: Karakteristika De offentlige energi-besøgende er typisk fra USA, Kina og det meste af Vesteuropa34. De kommer på inspirationsture og er afsted fordi de f.eks. skal opnå en vis standard indenfor et område hvor Danmark er på forkant. De er her typisk 2-3 dage og har yders specifikke ønsker om hvad de vil se. Det kan være de vil besøge et ministerium eller en styrelse, hvor embedsmænd tilrettelægger programmer for dem. Hos Aarhus Kommune35 er erfaringen størst med energi-erhvervsturister inden for cleantec og Kina. Dette er grundet et samarbejdet med byen Harbin i det nordlige Kina. Her er erfaringen, at det er de absolutte beslutningstagere, såsom direktører eller den lokale borgmester, der kommer på besøg. Derudover kommer der også investorer og teknikere. Der har eksempelvis været besøg af en gruppe teknikere, som står for hele vandforsyningen i et specifikt geografisk område. De er personer, som har stor beslutningskræft ang. hvad der skal gøres inden for deres område. Udover de kinesiske besøgende, har kommunen også arrangementer med besøgende fra Tyskland og Rusland. Det er kun hvis der er delegationer med politikere, embedsfolk, journalister eller repræsentanter fra udenlandske kommuner at kommunen involverer sig i planlægning af faglige besøgsture. Kommunen har et samarbejde med Invest in Denmark, så det er igennem denne kanal at de virksomhedsbesøgende kommer. En anden kanal er brancheorganisationer, navnligt inden for vindmølleindustrien36. Den danske statsminister på besøg hos DEIF 22. Maj 2014 I Ringkøbing-Skjern Kommune37 er det både danske og udenlandske delegationer. Det er erhvervs-, politiker- og forskningstunge delegationer. 9

10 Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune har prøvet at stykke nogle programmer sammen og der arbejdes på et system af pakker, der matcher folks behov. Gæsterne skal også selv være med til at kunne sætte pakkerne sammen. Emnet kan f.eks. være hvordan man har lavet deres vindmølleplanlægning, så byens borgerne tager godt imod dem, og at de sættes op de rigtige steder. Folk kommer bl.a. for at se kommunens energimålsætning og hvordan der arbejdes med den. Kommunens mål om at være selvforsynende i 2020 taler bredt til mange forskellige gruppetyper og lande. Der opleves stor interesse for at arbejde med sådan en ambitiøs strategi. Kommunen oplever flest delegationer fra Japan og Sydkorea, men også fra Danmark hovedsagligt fra andre kommuner. Hvad laver Energi-erhvervsturisterne når de er på besøg i området? Energi-erhvervsturisterne på besøg er ude at se på spændende energi-tiltag i kommuner, som f.eks. et anlæg der bruger rapsolie til at varme bygninger op og give energi til en skøjtebane om vinteren. Det kan også være besøg i plus-energi-huse, som rådhuset i Skive; Den Blå Diamant. Energi-erhvervsturisterne er i området i 3-5 dage og de er rundt at se det hele. De møder borgmesteren, er på sightseeing, og besøger hvad der måtte være af turistattraktioner. Hovedformålet med turen er hele vejen igennem energi og energitiltag38. Et andet hotel39 har tilsvarende erfaring. De beretter, at Energiakademiet laver programmer, som folk fra hele verden kommer for at deltage i. Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og de tiltag de har foretaget i forbindelse med denne vision som el- og brintbiler er en attraktion I sig selv. Ofte er der lavet arrangementer, hvor delegationernes mad eller lignende kobles med økologi eller lokale råvarer. Dette er aktivt medvirkende til at skabe en god oplevelse af at være på besøg i området og i Danmark40. Den Blå Diamant er navnet på Skive kommunes rådhus, som er et bæredygtigt lavenergihus, der har facaden beklædt med solceller. Besøgende til Ringkøbing-Skjern Kommune er rundt og se mange ting energianlæg, biogasanlæg, virksomheder, vindmølleparker og fjernvarmeværker der tager vedvarende energi som solfangere ind i deres energiportefølje. Det er meget anlæg de besøgende kommer ud at se og høre om, hvilke overvejelser der har været med projektet samt planlægning omkring det41. 10

11 Vestas42 oplever, at deres gæster er rundt og besøge relevante aktører (virksomheder og offentlige instanser), de er tit på Samsø og nogle delegationer har også været ude at se deres store havvindmøller. Når det er Energiakademiet på Samsø, der tager imod besøgende, er det typisk Energiakademiets Energi Camp og Energisafari de besøgende gør brug af43. Det er tætpakkede programmer der er sat sammen for energi-erhvervsturisterne, typisk over 1-3 dage, så der er meget der skal nås. De ser vindmøller, klatrer op i dem, kommer rundt på øen og ser solceller, økologi og besøger f.eks. en landmand der gør sig inden for rapsolie. De kører i kommunale elbiler, eller cykler og møder lokale ildsjæle44. Arrangementerne er sammensat rundt om specifikke fagområder så hardcore interesse for vedvarende energi også fører hardcore energi-oplevelser med sig. Der opleves ikke at være tid til så meget andet udover at slappe lidt af om aftenen. Der er stor interesse for fænomenet Samsø og gæsterne er interesserede i at høre om, hvordan øen fungerer, beboertal, Badning i Aarhus Havn færgerne og hele øens fascinerende historie. Det er specielt i forhold til Samsø, at lokale folk gerne stiller op og fortæller historien gang på gang45. Hos Aarhus Kommune er erfaringen, at energi-erhvervsturister inden for cleantec oftest har et meget tætpakket program. Det hænger sammen med, at deres gæster fra Harbin i Kina ikke kan være afsted i så mange dage. De danske virksomheder vil gerne holde på gæsterne, for at vise så meget som muligt frem, og det tager også tid. Kommunen forsøger at lægge noget fritid og kultur ind, så gæsterne f.eks. kunne se strøget, oplever at man kan drikke vandet, trække vejret, at man kan svømme en tur i havnen, selvom der ligger store virksomheder ned til havnen og dertil få fortællingen om, at det ikke er noget problem, fordi der er styr på deres drift og forurening. Det er dog problematisk at gennemføre dette grundet de besøgendes besøgstid, og deres store interesse for at få så stort et fagligt udbytte med hjem. Der arrangeres som oftest en tur på Rådhuset med en officiel middag, besøg på Aros med bespisning eller et besøg i Den Gamle by når der gøres noget 46. Ellers er gæsterne typisk ude at spise, men det er også hvad der er af ikke faglige oplevelser47. For Aarhus vedkommende indeholder virksomhedsbesøgene typisk rensningsanlæg, forbrændingsanlæg og at høre om bygningsrenoveringsprojekter i både privat og offentligt regi. 11

12 Ifølge State of Green vil forretningsfolkene48 gerne besøge andre virksomheder. De vil gerne se produkterne i funktion, produktionen, vandværk med Grundfos pumper eller lignende. State of Green hjælper med kontakter til hvad de eller måtte ønske af oplevelser udover dette (hvis de er indgangen til energi-ture i Danmark), men står ikke for booking af sideaktiviteter eller overnatning. Efterspørgsel på kulturelle tilbud Energi-erhvervsturisterne er meget specialiseret omkring deres interessefelt, hvorfor det også er det det drejer sig om for dem, når de er på besøg. Der er fokus på at få maksimalt ud af besøget og maksimalt faglig udbytte. Der er også fokus på at udnytte tiden bedst muligt i denne forbindelse, Det vil sige, at såvidt LHBS erfarer ikke efterspørges kulturelle oplevelser. Det betyder dog ikke, at det ikke er muligt og gavnligt at tilbyde dem kulturelle tilbud af forskellig art. Det kan være dette lille ekstra, der giver deres besøg en helt særlig merværdi og som yderligere er medvirkende til at gøre oplevelen unik. Overnatninger: Samarbejde, kendskab og kommunikation Generelt ser billedet ud til at være, at det enten er virksomhederne49 og kommunerne selv eller Energiakademiet, der er indgang for energi-erhvervsturister og at det også er dem, der sørger for lokal overnatning. Det betyder, at der er forskellig grad af strukturerede og ustrukturerede samarbejder mellem virksomheder, kommuner, Energiakademiet og overnatningsstederne. 12

13 En virksomhed som DEIF har haft i niveauet af 800 overnatninger fordelt på ca. 150 personer det sidste år. Størstedelen af disse er fra egne DEIF datterselskaber. Ud af disse har ca. halvdelen overnattet på Hotel Strandtangen, som DEIF har en aftale med. Resten har overnattet i DEIFs eget Guest House eller andre steder 50. Brundby Rockhotel oplever, at det er forretningsfolk og folk fra offentlige instanser, der overnatter på hotellet. Der er mange kommuner fra indland som udland og generelt er de besøgende folk fra hele verden 51. Vestas 52 oplever, at deres besøgende er i området 2-4 dage og bor på hoteller i området. På et hotel som Strandtangen er 80% af gæsterne udlændinge og 80% af dem er i området af erhvervsrelaterede grunde. Der er ofte tale om et dybt og professionelt samarbejde mellem virksomhederne og nærliggende hoteller. Det betyder, at hoteller, som vælger at servicere denne type gæster skal være villige til f.eks. at tage imod gæster, når de lander midt om natten og på mange måder være virksomhedens forlængede arm. Til gengæld får hotellerne kunder af et vist antal udenfor sommersæsonen. Hotel Strandtangen 53 har erfaringer med energi-erhvervsturister fra Irland og Østen. Det ses dog også, at hotellerne ikke har et samarbejde i skala som Hotel Strandtangen, hvor de derimod ikke altid er klar over, hvilke gæster det er, som besøger dem. Der bliver booket værelser til dem uden yderligere information om gæsterne. Hotellet finder ud af hvor gæsterne kommer fra etc. når de er på hotellet, hvor personalet har dialog med gæsten 54. Overnatningsstederne er glade for energi-erhvervsturisterne og vil gerne støtte op om deres oplevelse ved at yde høj grad af service på erhvervsgæsternes betingelser. Hotellerne 5556 oplever ikke, at det er hensigtsmæssigt, at det er dem, der markedsfører energi-turismen. De betragter sig som et modtageapparat til virksomhederne, kommunerne og Energiakademiet. Hoteller ser det som deres fornemmeste opgave at give gæsterne så behagelig en oplevelse som muligt, og vil gerne strække sig langt for at imødekomme erhvervsgæsternes ønsker. Flere af hotellerne gør også en særlig indsats for at inddrage danske råvarer og specialiteter 57. For hotellerne er energi-erhvervsturisterne vigtige for forretningen især i vinterhalvåret, hvor energi-erhvervsturisterne udgør en betragtelig vitaminindsprøjtning til en ellers stille forretning 58. For at dæmme op for udfordringen med manglende overnatningskapacitet udenfor højsæsonen arbejder Samsø på at skabe Samsborg Et energihotel med nye faciliteter, hvor folk kan overnatte. Samsborg forventes færdig ultimo Det skal selvfølgelig være en bæredygtig bygning, et mødested hvor der kan afholdes kurser, Summer Camps og hvor de mange praktikanter (interns) kan være. Man forventer, at der vil være 80 værelser på Samsborg, som vil være et projekt til 90mio. 59. Samarbejde opleves som centralt for at energi-erhvervsturisterne får den optimale oplevelse, især fordi energi er så mange ting og kræver, at forskellige elementer på turen spiller sammen. 13

14 Hvad savner energi-erhvervsturisterne? Generelt er oplevelsen, at de energi-erhvervsturister, der kommer til området, tager derfra med en stor og positiv oplevelse. Billedet er, at de specialiserede fagture inkl. Energisafari og erhvervs-energituristernes tid betyder, at turene er meget faglige og fokuserer på det maksimale faglige udbytte. Det betyder, at der ikke er det store råderum eller tid til diverse sideoplevelser eller supplerende oplevelser. Derfor opleves det som et potentiale at tilbyde endnu mere specialiserede og skræddersyede oplevelser idet det er det der skal til for, at internationale gæster bruger penge og tid på at komme. Det gør de kun, hvis de er sikre på at få en faglig oplevelse i verdensklasse. Dog er der bred enighed om, at der ligger et potentiale i at skrue op for lokale oplevelser når muligheden byder sig. Dvs. på overnatningssteder, til måltider og faktisk også under transport fra a til b og videre til c osv. Det er en udbredt opfattelse blandt dem vi har talt med om, at det ikke er nemt for ikke at sige umuligt at få energi-erhvervsturister til at blive længere, men at det derimod er muligt at få dem tilbage som privatturister eller få dem til at blive som privatturister evt. sammen med deres ægtefælle. De supplerende oplevelser der opleves mest oplagte og nærliggende er Samsøs historie og case i forhold til borgerinddragelse og medejerskab. Samsø Bredbånd nævnes som et meget konkret eksempel på dette. Det er borgerejet og borgerstyret samtidig med, at det dækker et yderst akut behov for dækning på øen. Færgen på biogas hvor landmænd selv skaber biogassen og færgeindtægterne tilfalder øen er også et eksempel. Samsø Golfbane er et tredje eksempel på, at green og bæredygtighed også kan være en god forretning. Dvs. at der altid er tale om et win-win forhold i forhold til det bæredygtige og forretningsperspektivet. Fødevarefestival nævnes også som en glimrende supplerende oplevelse ligesom der luftes ideer om, at lave mad-arrangementer for energi-erhvervsturisterne, hvor de selv skal finde lokale råvarer og lave maden efter ny-nordiske traditioner. 14

15 Målgruppe B Definition: De generelle erhvervsturister, som kommer til Danmark i anden anledning dvs. ikke med specifik faglig energitilgang. Det kan være forretningsrejser, konferencer, seminarer og lignende. Generelt om målgruppen Erhvervsturister er jo en varieret og broget skare af mennesker fra hele verden, som kommer til Danmark af yderst forskelige årsager. Typisk er det en konference, et seminar, et møde med forretningsforbindelser, en arbejdsopgave eller tilsvarende, der bringer erhvervsturister til Danmark. Det der kendetegner arbejdet med erhvervsturister er, at dem der står for arrangementet, konferencen, seminaret i stigende grad søger en speciel ramme for seminar/konference/arrangementer, eller køber sig adgang til supplerende events og oplevelser, for at kunne give deltagerne en særlig oplevelse. Virksomheder er konstant på jagt efter at give medarbejdere og kunder unikke oplevelser, som kan smitte positivt af på virksomheden og bidrage positivt til opfattelsen af virksomheden. Derfor arbejder virksomheder mere og mere målrettet med, at rammerne for deres arrangementer understøtter de budskaber de ønsker at sende, og at de arrangementer de inviterer kunder til bidrager positivt til virksomhedens omdømme. Der er fokus på at få udbytte ud af både tids- og pengeinvesteringen når medarbejdere sendes på konferencer og lignende. Det betyder at besøgene bliver kortere og dagene bliver længere 60 og at der er stort fokus på at minimere spiltid som f.eks. lang transporttid mellem steder. 15

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

kommunikation der engagerer

kommunikation der engagerer kommunikation der engagerer INDHOLD FORORD...05 Hvorfor kommunikation, der engagerer?...06 Sådan engagerer du: seks drivere for engagement... 10 Driver 1: Gør budskabet vedkommende... 12 Driver 2: Inddrag

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne udvikling af mobile biblioteker XXXXXX Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, www.knudsensyd.dk For Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

- EN HÅNDBOG OM FILMTURISME

- EN HÅNDBOG OM FILMTURISME - EN HÅNDBOG OM FILMTURISME Opdateret med nye cases og indhold Inkl. værktøjskasse med 38 tips til at arbejde med filmturisme i dit område 1 - EN HÅNDBOG OM FILMTURISME Film skal ses i virkeligheden -

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

Håndbog for sociale iværksættere

Håndbog for sociale iværksættere Kan man blive rig og lykkelig af at gøre verden til et bedre sted? Det er spørgsmålet, og hvis du har lyst til at finde svaret, er social iværksætteri et godt sted at starte. Men hvad er det? Hvordan kommer

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere