Rederat fra Landsmødet i Hockey og Floorball Valg af Dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rederat fra Landsmødet i Hockey og Floorball 23-3-2013. 1. Valg af Dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt"

Transkript

1 Rederat fra Landsmødet i Hockey og Floorball Valg af Dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt 2. Valg af stemmetællere: Mogens fra Sønderborg og John fra Lif blev valgt 3. Valg af referant: Alex fr athisted blev valgt. 4. Godkendese af udvalgets Berettelse (se bilag 1 og2) Det blev præsiceret at det er bestilling af licens at Landsudvalget kan se om er sket inden en pågældende dato og ikke om der er betalt, da det er DHIF der efterfølgende sender girokort ud. Der vil komme en skrivelse ud til klubberne, men fremtidig krav til bestilling af licenser og konsekvenser hvis dette ikke overholdes. Bussen er der omtalt ved FM, var den der kørte mellem overnatningsstedet og Hallen SHI har selv efter landudvalget gav karantæne til nogle spiller giver yderlig en spiller karantæne. Begge beretninger blev godkendt. 5. Forlæggelse af Regnskab Regnskabet blev delt rundt, og Flemming besvarede spørgsmål. Vi kom ud af 2012 med 301,13 på Udvalgskontoen. Underskudet fra FM blev primært dækket af den del af licensmidlerne landudvalget får tilbage. Materiale kontoen behøver ikke være i 0 ved nytår (der var 13865,70 på kontoen), da vi først køber medaljer i foråret. Region 3 har først indbetalt i 2013 Fremover skal FM arrangøren igen indbetale 25 kr. pr. deltager til medaljer og foprsikring., dethar været udladt i 3 år, da der heller ikke skal stå for meget på kontoen. 6. Budget for 2014Fremlægges (bilag 3) Kørsel skal dække udvalgets medlemmers kørsel til møder. Andet svare til diverse, kontoen bruges blandt andet til licensmidlerne inde de evt. sendes videre ud i regionerne. Det er en buffer, hvis der f.eks. skal bruges mere til administration et år. Bugettet blev godkendt. 7. Indkomne forslag. Forslag 1(bilag 4) Der blev snakket meget frem og tilbage Ordet Skal bør ikke fremgå, det skal være en dialog, hvor man i sambejde, kontrollanter evt. udvalg og klubben når til en løsning,. Der kan se meget med et hold i løbet af en sæson, især unge hold bliver meget bedre i løbet af sæson, og der er derfor måske for stærke ved FM, men ikke så gode ved sæson starten. Et alternetiv kan være at der ingen besøg skal være, og regionerne selv klare inddelingen, men så skal man ikke forvente at holdenen er ens ved FM. Regionsuvalget i reg. 2 havde snakket meget om forslagene, men hvis hold skulle rykkes op ville deres E række forsvinde helt. Regions 3 D og E hold kommer kun til FM for glæden ved at spille og ikke for at vinde Kan region 2 s Dhold ikke klare sig imod bunden af C holdene? Det er mere ro til et dialog efter første stævne og ikke under selve stævnet. Landudvalget forpligtede sig til at kikke resultatet (både region og FM for denne og forige sæson) igennem og give ind hvis nødvendigt. Herefter blev foreslaget trukket af Henrik Forslag 2 (bilag 4) Der kom igen mange argumenter for og imod Floorball mangler penge for at kunne udvikle sig. Breddeudvalget vil godt dele, og DAFU (dansk floorball union) er meget interesseret et samarbejde og vikl gerne stille med folk til udvalgt, så der kun skal findes 1-2 fra DHIF regi. Kendskab fra DAFU i raskidræts regi, viser at de kan være meget firkantede og gå mere op i penge end i idræt.

2 Der kan opstå konkurrence i mellem Hockey og Floorball om spillere i stedet for samarbejde Kan det evt. løses med 2 budgetter og 2 kasserer, Mogens ville godt tage kasserer rollen for floorball. Flemming fasthold forslag om deling af udvalg, ikke bare regnskab. Afstemningen gav 3 for 7 imod og en blank stemme. Så forslaget blev nedstemt. 8) Handlingsplan for 2014 fremlægges (bilag 5) Spørgsmål: Kan landsudvalget gøre noget for at hjælpe region3 der miste klubber? Det er nok DHIF s konsuletet der kender området og ved om evt. andre idrætter også oplever tilbage gang som følge at kommunale besparelser. Landsudvalget skal komme med oplæg for konsultenterne kan gøre noget. Spillere fra de klubber der lukke flytte ofte over i andre klubbe, så der bliver bare færre klubber. 9. Valg til Idrætsudvalg A) valg af kasserer: Flemming vlle ikke modtage Genvalg, Alex Dahl Jensen fra Thisted blev valgt. B) valg af udvalgsmedlemmer: Thomas Levinsen modtog genvalg, Alex s plads var ledig, og den fik Mogens Windeleff. 10. Valg til repræsentantskabet Ordwin Maecker er valgt for 2 år. 11. Eventuelt Forslag om fælles holdkort, hvor man kan vinge af hvike stævner en spiller har været med, stedet for at have 3-4 holdkort i løbet af sæsonen., postitv stemning for dette hos de fleste. Diffination på angrebsfejl ænskes, kan det foregå på egen banehalvdel? Landudvalget tager dette op, og det præsiseres ved leder mødet ved FM, så der dømmes ens.

3 Bilag 1 Udvalgets beretning til landsmøde den Siden sidste møde i marts 2012 har udvalget holdt 2 udvalgsmøder, den første i august i Vejle hos Flemming og den anden i dag her i Grindsted. Vi behandlede sager som: - Ansøgning om betaling af kørselsregning til en bus ved FM i Kalundborg samt underskudsdækning ved selvsamme FM for afvikling af stævnet. Begge ansøgninger blev bevilliget, da Breddeudvalget ikke vil gå ind og dække sådanne udgifter ved et FM. De skal være udgiftsneutrale. - Ved denne FM måtte vi desværre også konstatere, at der skete en meget uheldig episode efter festen i nattetimerne, hvor der var involveret 4 personer fra Region 2. 1 som det hele gik ud over og 3 personer som gennemførte og fotograferede episoden. De 3 fik efter vi drøftede denne meget alvorlige episode i landsudvalget, og efterfølgende fik det godkendt i Breddeudvalget, 1 års karantæne. Det vil sige, de først må deltage eller overvære stævner fra start af den kommende sæson med start i efteråret Landsudvalget fik gennemført 2 kurser, 1 i sept.12 i Grindsted, hvor vi fik kastet et skærped øje på træneren og lederens opgaver og ansvar i forbindelse med stævner, træningsøvelser, førstehjælp og forbyggelse af idrætsskader, og sluttelig en gennemgang af de nye regelændringer som blev vedtaget ved sidste års landsmøde. Den 13/ afholdt landsudvalget den anden dommertrin 2 kursus i Taulov/Fredericia og her var der fokus speciel på de nye regelændringer i praksis. Med henblik på licencerne og udbetaling af licenspengene, har det været mere rolig og det har kun været 1 hold fra region 3 som ikke har fået betalt deres licens inden udgang af Jeg tror det er på plads nu, men i skrivende stund er det ikke afgjort endnu om holdet må deltage ved den forstående FM i Ålestrup. Vedr. Floorball kan jeg berette om, at Danmark har deltaget ved World Winter Games i Sydkorea. Og det kan nævnes at selve udtagelsen har voldet en del problemer, da man troede i en klub, at man kunne omgå udtagelseskriterier, hvilket vi med understøttelse fra Søren Juhl Kristensen fik afklaret. Om selve WWG mm. kommer der mere under Floorboldens beretning fra Alex. Speciel Olympics festivalen i Skjern i maj 2012, blev igen en stor succes, og jeg kan da sige at både hockey og floorball havde en fantastisk oplevelse både hvad det angår klassificeringen og afviklingen af selve turneringen. Antallet af møderne er meget beskeden, men terminskalenderen har været en stor forhindring til flere. På udvalgets vegne Ordwin Maecker, formand

4 Bilag 2 Floorball Beretning. Der har været godt gang i Floorball aktivitetrne siden sidste landsmøde. I april var der en fælles floorball træning i Thisted, som første led i udvælgelsen af et landshold der skulle til Sydkorea. Ved Festivallen i Skjern i Maj blev spillere set an endnu engang i kampene, hvor efter holdet blev udtaget. Det efter var der i september endnu en træningsamling i Thisted for holdet, og i December mødtes vi i Viborg til en sidste træning, og for at mødes med de skiløbere der også skulle med til Korea. I slutningen af januar var det så tid til at de 8 udtagne spillere og 2 træner drog af sted til Special Olympics World Winter Games i Sydkorea, sammen med resten af den danske Delegation. Det var første gang at Floorball var med ved World Winter Games, og det var som opvisnings idræt. Udover Danmark, deltog hold fra Finland, Sverige, Irland, Østrig, Schweitz, Rusland og Sydkorea. Det danske hold spillede sig i testkampene til på i den bedste pulje Division., Hvilket gjorde vi fik de hårdeste modstandere. Finland og Rusland viste sig at være i en klasse for sig. Vi fik dog scoret imod dem, men ellers var de overlegne, og de endte med at spille finalen som Finland vandt. Men Danmark og Sverige havde nogle gode tætte kampe. I puljekampen vandt Danmark 3-2 og i Bronze kampen vandt vi 4-2 og fik dermed bronze med hjem i bagagen. Man håber at Floorball vil få fast plads ved Wintergames i fremtiden og der vil blive åbnet op for endnu flere lande må stille med hold, så man kan få endnu mere lige puljer. Ud over kampene vi spillede fik vi en masse store oplevelser, så som en storslået åbning og afslutnings cermonie, mulighed for at se de andre sportsgrene og se lidt seværdigheder. En aften fik floorball holdene lov at låne en hal og så blev der spillet for sjovt med hold mixet af spillere fra forskellige lande. Lige efter Korea var der floorball turnering ved Malmø Open, hvor både VI-KA Thisted og Helsingør stillede med 2 hold hver. Vi forventer, at der også kommer floorball ved SO festivallen i 2014 Bilag 3 Budget 2014 Til Hockey Gebyr/andet 2.000,00 Adminstration 1.200,00 Møde 7.000,00 PR 3.000,00 Kontor 1.500,00 Kørsel , ,00 Tlf. 5 x 500 kr , ,00 Kursus, hockey ,00 Til Floorball Kontor 1.000,00 Møde 4.500,00 PR 5.000,00 Kørsel , ,00 Fælles træne 9.000,00

5 Bilag 4 Forslag til Landsmødet Forslag 1 regelsættet stk. 2,1 af hensyn til FM. skal regionerne kontrollere hinandens hold, og pladsering i rækkerne ved det første stævne, hvorved det indskærpes, at den besøgte region ved mødet sidst på dagen, mellem kontrollanterne og udvalget/trænerne, skal regulere holdene ind efter kontrollanterne resten af sæsonnen, for at der skal skabes mere jævnbyrdige kampe ved FM. det er ikke taget til eftertragtning i region 2. så vil vi mene det er for dyrt at sende folk rundt på den måde, misbrug af resurser og tid. Venlig hilsen Formanden i region 1. Henrik Haar tidligere træner for M.I.F: (Morsø idræts forening) Forslag 2 under punk 7 indkomme forslag at hockey/flooball udvalget, deles op i 2 udvalg = et hockey udvalg og et flooball udvalg fra flemming petersen, svendsgade 6, vejle flemming

6 Bilag 5 HANDLINGSPLAN 2013 HALHOCKEY A: At drage børn/unge ind i hockey så tidligt som muligt, ved bl.a. at besøge Specialskolernes Landsidrætsstævner og Værkstedernes idrætdage, for at fortælle om klubber og turneringer, for at imødekomme afgangen af ældre spillere, og spillere, der har mistet interessen, samt udbrede viden om spillets regler, samt hjælpe veed opstart af klubber, hvis dette er nødvendigt. B: At gøre det muligt, ved nedsat betaling for børn/ unge, at deltage i den løbende turnering, da der ikke er nok børn/unge til egen turnering. C: At vedligeholde det nuværende niveau, dog således, at der arbejdes på at opnå, at der er hold i hver region. D: At afvikle turneringen med afsluttende FM inden udgangen af april måned. E: At indkalde ekspertbistand for rigtig indplacering i rigtig række. F: At arbejde for at optage fysisk handicappede i turneringen. G: At vedligeholde og udvikle trænere/dommere ved årlige seminarer, for at få en så ensartet dommerstand som muligt. H: At opretholde og udvikle spillernes medvirken og indflydelse på turneringenog regelsæt HANDLINGSPLAN 2013 FLOORBALL A: At fortsætte PR arbejdet for orientering om floorball, at kan afvikle turneringer på landsplan i lighed med halhockey. B: At Floorball/ Minifloorball får mulighed for at deltage i et udvalgt internationalt stævne. C: At gøre brug af fællestræner til forberedelse af spillerne til NM og andre stævner bl.a. Special Olympic. D: At drage børn og unge ind i Mine/-Floorball, så tidligt som muligt. E: At rekruttere og uddanne trænere og dommere i Floorball med Special Olympic konceptet som udgangspunkt. F: At gøre forsøg med at lave mixede hold i Floorball/ Minifloorball med fysisk og psykisk handicappede.

1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet.

1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet. Referat fra Landsmødet i Hockey og Floorball i Grindsted d. 23-3-2014 1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet. 2. Valg af stemmetællere Sussanne

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere