1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt"

Transkript

1 Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt 2. Valg af stemmetællere. Jan Jensen og Hans Ole Jensen blev valgt 3. Valg af referent Alex Dahl Jensen blev valgt. 4. Godkendelse af udvalgets beretning. Selve beretninger ses i bilag 1 Kommentarer. Der blev forespurgt på forskellen på floorballbander og almindelige bander. Floorballbander er kun ½ meter høje og lettere at sætte op. Beretningen blev godkendt. 5. Information regnskab. Flemming omdelte det regnskab der forligger fra DHIF Det er ikke særligt overskueligt, men det eneste man kan få derfra. Der blev spurgt til hockeybog udgift. Den stammede fra forrige år, men DHIF har ikke kunne finde ud af at fakture dem før nu, så for er det ikke let at overskue hvor mange penge man har brugt. Ligeledes var FM medaljer ved en fejl først trukket fra kontoen også ført tilbage Flemming understregede at det er vigtigt alle regninger går via ham, da DHIF ellers bare bogføre ting uden hans viden derom. Hovedtallene er: Kørsel 8985,53, Møder 1387,75, kontor 2226,12, Kursus 17872, træner 4500, Ungdomstilskud 8700, Pr 3000 andet Kommentarer: Der spurgt til de meget svingende priser på vores dommer/træner kursus fra år til år. Det skyldes forskellige udmeldinger fra DHIF. Nogle år skal det løbe rundt i sig selv, men sidste år var der sat en max deltagerpris på 200 kr. for DHIF Medlemmer. 6. Planer for den kommende periode Selve planerne ses i bilag 2. Kommentarer. Bjørn Georgsen fra Grindsted vil gerne hjælpe ved PR boden ved SLIS. Spørgsmål vedr.. handicapkrav specifik hvor dårlige spillere der kan være med i de lavere rækker. Som udgangspunkt er udvalget villige til at lade alle der synes de hører til vores regi spille med, så frem klubben har resurser til hjælpe personerne. 7. Indkomne forslag. Forslagene kan ses i bilag 3. Vedr. forslag om finansiering af medaljer, var der stor enighed om at det var en god ide. Det lød også til at vores holdgebyr er meget billig i forhold til andre idrætter, så det burde ikke give nogle problemer. Forslaget blev vedtaget, så det gælder når efterårs sæsonen starter. Regions kassererne skal derfor seneste 1/ indbetale de 100 kr. pr. hold til Landsudvalgets kasserer på en Landsudvalgs konto, konto numret følger til efteråret. Vedr. ønsket om en drøftelse af det at vippe modstanders stav, var der forskellige holdninger til dette og problemets størrelser. De største problemer er nok forskellen på dommernes vurdering af det fra dommer til dommer, dette forvirre spillerne. Slag et godt stk. over gulvhøjde, samt når ingen af de 2 har pukken er nok de groveste. Problemet døftets videre på efterårets dommer kursus/seminar.

2 8. Budget. Nendenstående budget blev godkendt Breddeudvalget Til fællestræner Kørsel Møder Kontor PR Ung idræt Andet Kursus Floorball I alt NM Floorball (ikke brugt) 0 9. Valg af idrætsudvalg. Kasserer Flemming Petersen modtag genvalg Valg at 2 medlem Alex Dahl Jensen og Thomas Levinsen fra Region 1 modtog genvalg 10. Valg af repræsentant til repræsentantskabet Bjørn Georgsen fra Grindsted blev valg. 11. Eventuelt Klubber der ikke har mulighed for at arrangerer stævner, bør tilbyde at hjælpe de klubber der arrangerer dem. F.eks. med opsætning af bander eller lignende. 2 Mindre klubber kan også gå sammen om at holde et stævne.. Region 2 vil i næste sæson prøve at sætter 3 dommere af til hver kamp, den ene af disse skal så passe tidtagers bordet under kampen. Så den arrangerende klub ikke skal stille med folk til dette. Region 2 foreslog at man kunne spille minifloorball i stedet for venskabskampene ved hockey turneringerne. Der blevet efterspurgt et kursus i hvordan man få de forskellige typer tilskud man kan være berettiget til i sin kommune. Lotte undersøger om DHIF har noget på dette. Der har i region 2 været problemer efter en spillers tomult under en fest, og en person fra den afholde klubs uheldig reaktion på dette, og den efterfølgende politi anmeldelse. Man efterlyse nogle etiske retningslinier for hvordan man griber en sådan situation an. bl.a. med hensyn til strafudmåling for såvel spiller og leder. Lotte undersøger og DHIF kender noget til dette fra andre idrætter og herefter mødes landsudvalget med repræsentanter med fra de 2 involverede klubber. De retningslinier man finder frem til vil også blive gældende for en nævnte sag. Region 3 forespurgte om ishockey målmands hansker måtte bruges, det måtte de ikke Der bør på FM indbydelsen være mulig at skrive hvor mange dommere klubben stiller med, og i hvilke rækker de kan dømme. Vi er blevet kontaktet af Special Olympic. Mail korrespondancen er vedlagt som bilag 4. Referent Alex Dahl Jensen

3 Bilag 1.Beretning vedrørende 2006/2007 Hockey Floorballudvalget Beretning vedrørende 2006/2007 Hockey Floorballudvalget I sæsonen var der tilmeldt 28 hold i region 1, 37 hold i region 2 og 17 hold i region 3. Der er kommet flere hold til i region 1. Sæsonen 2005/2006 afsluttedes med FM Nakskov. Kolding blev forbundsmestre og i B-rækken vandt Lavia Århus C-rækken vandt Morsø D-rækken vandt Morsø E-rækken vandt LIF, Odense Festivaltraditionen med en Festival for alle hvert andet år er nu afløst af en festival hvert andet år (lige år) for udviklingshæmmede og hver andet år for fysisk handicappede. Festivalen for udviklingshæmmede i 2006 blev afholdt i Esbjerg Hockey/Floorball var en af de idrætter, man kunne tilmelde sig på Special Olympic Idrætsfestival i Esbjerg. Vi fik desværre en hal langt fra stadion og de øvrige aktiviteter så vi havde ikke så stor mulighed for at se på andre idrætter og der kom ingen og prøvede hos os ud over dem der havde tilmeldt sig hockey. Men ellers havde vi en spændende turnering og gode oplevelser for de deltagere der havde tilmeldt sig hockey. For at imødegå tilbagegang i antal hockeyspillere, har vi forsøgt at komme omkring hvor eventuelle nye spillere kommer, har vi haft foldere med på Festivalen i Esbjerg og Flemming og Lotte tog til Specialskolernes Landsidrætsstævne i Horsens hvor vi satte vores bod op så vi kunne uddele folderne der. I løbet af sæsonen har der været afholdt 1 dommerkursus/seminar. I september gentog landsudvalget et kombineret seminar, dommerkursus/uddannelse af spillerrepræsentanter, dels for fortsat at uddanne nye dommere, men også for at holde gamle dommere ajour. Der var 38 deltagere, heriblandt rigtig mange spillere. Når det samtidig er et seminar er det for at deltagerne drøfter de enkelte regler i regelsættet og taler om hvorvidt de fungere hensigtsmæssig og er til at forstå. Vi har indtryk af, at det er den rigtige måde at inddrage spillerne på og oplever flere spillere som meget aktive med hensyn til spørgelyst og til at komme frem med deres mening. Vi har gjort en del ud af at spillerrepræsentanterne fra regionerne skulle få noget ekstra ud af kurset og bl.a. få lov til at dømme på lille bane i egen region sammen med erfarne dommere og efter aftale med regionens klubber. De valgte spillerrepræsentanter fik efter kurset en T-shirt med påskriften Spillerrepræsentant Mogens Windelev og Flemming Petersen har været rundt i regionerne for at bedømme holdene og deres indplacering. Det er udvalget opfattelse, at det nødvendigt stadig at have nogen udefra til at bedømme holdene. Floorball har udover Special olympicfestivallen afholdt 3 samlinger i efteråret 2 afgangene med kampe i mod rask idrætshold fra henholdsvis Svenstrup og Frederikshavn. I Januar blev der afholdt minifloorball stævne i Horsens. Det var en stor succes med 9 deltagerne hold. I februar blev der afholdt endnu en samling, denne kom holdet fra Svenstrup på besøg i Thisted der samlingerne holdes, og Thisted fik i den anledning prøvet syne nyindkøbte floorballbander af., VI-KA Thisted har også haft spillere med på Svenstrups 3. Divisionshold i raskidrætsturneringen.

4 Bilag 2.Planer for den kommende periode Målsætningen for 2008 er: At afvikle kampagner op til den kommende hockeysæson for at imødekomme afgangen af ældre spillere, og spillere, der har mistet interessen, samt imødegå udviklingen på grund af omstruk-tureringen i amter og kommuner. At drage børn/unge ind i hockey så tidligt som muligt, ved bl.a. at besøge Specialskolernes Landsidrætsstævne for af fortælle om klubber og turnering. Der spilles stadig hockey på skolerne. At gøre det muligt ved nedsat betaling for børn/unge at deltage i den løbende turnering, da der ikke er børn/unge nok til deres egen turnering. At sørge for udbredelse af oplysning om hockey og spillets organisering og turneringen på landsplan samt tilbyde udvalgets hjælp i en opstartsfase. at vedligeholde det nuværende niveau, dog således at der arbejdes på at opnå at der er hold i hver region. At afvikle turneringen med et afsluttende FM inden udgangen af april måned. At lade regelsættet omkring op/nedrykning være i bero At benytte klassifikationsudvalget for at få rigtig indplacering af hold i turneringen At arbejde på også at optage fysisk handicappede børn/voksne i turneringen At vedligeholde og udvikle trænere/dommere ved et seminar om året så de også er i stand til at dømme ved FM. At opretholde og udvikle spillernes medvirken og indflydelse. Bandy/Floorball/Minifloorball Floorball har for tiden ca. 30 aktive idrætsudøvere Der afholdes 5 weekend- træningssamlinger årligt og deltagelse i et udvalgt internationalt stævne, i ulige år primært NM. Målsætning for 2008: At fortsætte arbejdet med PR for at få nyorienteret så mange spillere i Bandy, at det er muligt på sigt at afvikle egentlige stævner og eventuel deltagelse i Special Olympic regi. At introducere Bandy for træner/dommere ved træner/dommerkursus for halhockey. Bandy/Minibandy skal benyttes som en appetitvækker for Bandy, da det er en idræt, hvor der er mulighed for deltagelse i Special Olympic. At Bandy/Minibandy får mulighed for at deltage i et udvalgt internationalt stævne, hvilket indebærer deltagelse i NM i 2009 i Finland. At gøre brug af udviklingstræner til forberedelse af spillerne til NM At drage børn og unge ind i Bandy/Minifloorball/ Floorball så tidligt som muligt. At Rekrutere og uddanne trænere og dommere i Bandy med Special Olympic konceptet som udgangspunkt. At lave forsøg med at lave mixed hold i Bandy/Minifloorball med både fysisk handicappede og psykisk udviklingshæmmede. At udvikle og implementere Bandy for udviklingshæmmede At vikle et FM i minifloorball Landsudvalget holder 4 møder om året og deltager i DHIF s budgetseminar. Idrætsudøverne er udviklingshæmmede og for at skabe så stor spillerindflydelse som muligt bør der hvert år afholdes et seminar hvor landsudvalgets medlemmer og spillerrepræsentanterne mødes og drøfter turneringsafvikling og regelsættet.

5 Bilag 3. Forslag til Landsmødet Hockey/ Floorball 2007 Forslag til finansiering af medaljer til FM Som det er nu skal FM stævnet økonomisk hvile i sig selv. Det er et problem idet medaljerne til guld, sølv og bronze skal være DHIF s medaljer. Disse medaljer er meget dyre hvorfor spillerbetalingen for deltagelse i FM bliver meget høj. Man kunne f.eks. afhjælpe det ved at alle hold der deltager i turneringen betaler 100 kr. til landsudvalget kasserer til hjælp til medaljer. Det dækker ikke hele udgiften men gør, at FM ikke bliver meget dyrere at deltage i. Til FM er der jo også to overnatninger med de udgifter det medfører til lokaler, brandvagter m.v. Det foreslås, at der er faste dommere til alle regionskampe i A og B rækken Jeg Har fået en henvendelse fra en klub, der finder at det er voldsom når spillere vipper med modstanderens stav. De vil gerne have at holdningen til dette drøftes her. Det har tidligere været drøftet fordi det har været forbudt, men nu er tilladt. Bilag 4 Mails vedr. Special Olympic Hej Lotte Ved du i hvilke lande der spilles hockey på samme måde som vi gør i Danmark? Grunden til at jeg spørger er at jeg jo sidder med Special Olympic området og vi vil meget gerne slå et slag for at få den danske måde at spille hockey på promoveret og eventuelt lave et internationalt stævne i hockey under SO-hatten hvis i var interesseret. Breddeudvalget har besluttet at vi skal spørge jeres idræt i denne sammenhæng da i jo viser stort initiativ og engagement. Det vil vi rigtig gerne belønne og i fællesskab være med til at skabe internationale tilbud i denne idræt. Breddeudvalget har også sat en sum penge af til dette formål - hvis der altså viser sig at være grobund og interesse i udvalget for at vi undersøger hvor mange lande der spiller hockey på vores måde. I SO-sammenhæng er det ofte sådan at hvis ét land griber bolden så skaber det ringe i vandet og der skabes internationale turneringer som vore spillere kunne arbejde hen i mod og det kunne jo være lidt sjovt!! Bedste hilsner Hej Marlene! Hockey/Floorball holder Landsmøde 17. marts 2007 i Tusindfryd, Vejle. Alex og Thomas synes, at det ville være dejligt hvis du har tid og lyst til at komme så vi evt kunne drøfte muligheden for at udbrede halhockey i SO regi og evt. lave et internationalt stævne 8/9 i Vejle. Jeg synes også at det ville være rigtig godt så hermed invitationen. Vi holder formøde kl venlig hilsen Lotte Marlene Fauerholdt Hej Lotte Tusind tak for invitationen. Jeg vil rigtig gerne mødes med jer og snakke om hal-hockeys muligheder internationalt og i fht et stævne i efteråret. Men desværre har jeg et kursus jeg skal afholde d. 17 marts. Kunne vi ikke lave en aftale om at så snart vi har hørt fra de lande vi har skrevet ud til vedr. om de spiller hockey der ligner det vi spiller, så kontakter jeg dig, Alex og Thomas med henblik på et møde. Når vi har informationen fra de andre europæiske lande så synes jeg vi har et afsæt at arbejde ud fra. Breddeudvalget og SO-gruppen vil rigtig gerne hjælpe dette i vej, dels fordi det er så stor og god en idræt og dels fordi vi har så engageret et idrætsudvalg (jer!!)som arbejder sten hårdt på at nå ud over rampen med denne gode idræt. I må meget gerne fortælle dette på jeres landsmøde, så alle ved at jeres store arbejde bliver bemærket i forbundet.

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere