Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år."

Transkript

1 Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. 1) Valg af dirigent. Vera fra Slagelse blev valgt. 2) Valg stemmer tællere: Jan Jensen fra Sønderborg og Peter fra Nakskov blev valg 3) Valg af referent: Alex Dahl Jensen fra Thisted blev valgt 4) Godkendelse af udvalgets beretning. Henning startede med, at en general beretning om udvalgets arbejde og især hockey delen. Herefter berettede Alex om Floorball aktiviteterne og så kom der lidt information fra regionerne og Flemming sluttede med at fortælle samarbejdet med Special skolerens lands idræts stævne. Beretningerne ligger i Bilag 1. Det blev efterfølgende spurgt til antallet af Landsudvalgets møder., og det blev forklaret at man så vidt muligt holdt møde i forbindelse med andre arrangementer, hvor man var samlet, så som Landsmødet, FM, Dommerkursus og udvalgskonferencen, der udover havde man ca. 2 selvstændige mødet i løbet af året. Herefter blev beretningerne godkendt. 5) Forlæggelse af Regnskabet. Flemming fremviste udvalgets regnskabet samt regnskab over vores materiale konto, der bruges til FM medaljer og dommerhonorarer Udvalgsregnskabets hovedtal er: Møder 2237,50 PR5589,43, Kontor: 13002,50 Kørsel: 6204,96 A Hoc Udvalg: 2470,51 Kursus: 23600,00 Gebyr og andet: 1253,54 Hvilket i alt giver udgifter for 54358,24 og vi havde fået bevilliget i rammebeløb til kursus altså kr. Der til kommer 8500 til en fælles træner. Det blev gjort opmærksom på, at udvalgets medlemmer havde fået 1800 kr. hver til dækning af telefon, internet, papir m.m. i december, da man kunne se at der var penge til det, og næste års tilskud ikke er nær så højt, så der ikke vil blive penge til den slags næste år. Der var ønske om at regnskabet udsendes med dagsordnen fremover. Der blev også spurgt til hvorfor DHIF medaljerne er dobbelt så dyre som de øvrige medaljer og det spørgsmål vil man tage med til repræsentantskabsmødet. Det blev tale om samarbejdes problemer med Yvonne hos DHIF, der ikke sendte de oplysninger kassereren efterspurgte og som derfor kan have svært ved at bevare overblikket over udvalgets økonomi i løbet af året. Herefter blev regnskabet godkendt

2 6) Budget for 2010 Flemming gennemgik budgettet Breddeudvalget Kørsel 9000,00 Møder 3000,00 Kontor + Telefon 7000,00 PR (regelsæt, folder, kørsel, ophold) 10000,00 Andet 4000,00 Floorball samlinger 15000,00 Klassificering af hold/dommere 10000,00 Ung Idræt(½ pris for unge under 18 år) 15000,00 Landsudvalg synliggøres 5000,00 Floorball træner/dommer kursus Forsikring af udstyr 1000,00 Total 82000,00 Kursusudvalget 31000,00 Fællestræner 17000,00 følgende kommentarer fremkom. Der blev spurgt til sammenhæng mellem handlingsplan og Budget. Udvalget gjorde opmærksomme på at især PR og børne/unge arbejdet var højt prioriteret begge stedet, men det er svært at lave en detaljeret handlingsplan, når man ikke ved hvad midler man har til at føre dem ud i livet. Hvor udvalget sidste år fik kr. har vi i år kun fået det halve. Mogens fra Bredde udvalget forklarede, at det kun var selve administrations omkostningerne man fik i første omgang resten skal frem over søges i en aktivitetspulje. Det vil nok kræve lidt flere møder, men man skulle kunne få svar på ansøgninger i løbet af 2 uger. Der udover blev det gjort klart, at kursus og seminar tilskud ikke kunne søges gennem breddeudvalget. Endelig gjorde han opmærksom på at en trailer som landsudvalget havde været med til at købe, sandsynligvis kunne gå ind under en fælles forsikring hos DHIF, det skal vi tjekke med Niels. 7) Planer for den kommende periode Der var muligheder for at stille spørgsmål til handlingsplanen (Bilag 2) Det var spørgsmål om der evt. kunne arbejdes med at skaffe penge via sponsorater og fonde, og den slags kræver at DHIF giver tilladelse til de enkelte ansøgninger, for at undgå at alle søger de samme steder. Der kom forslag til at gøre dommerkurset billigere ved at lave overnatning på skoler, og evt. få en lokal forening til at stå for det praktiske, så landsudvalget kun står for selve undervisningsdelen. Det blev taget til efterretning og man vil indhente tilbud forskellige stedet fra. 8) Ind komne forslag Forslag fra Fredericia om at FM skulle holdes fast et centralt sted. Forslaget blev trukket tilbage, da regionerne gerne selv vil beholde muligheden, men de kan så evt. give stævnet til region 2 hvis de ikke selv kan arrangerer det. Forslag fra Vojens om at kun at have 4 spillere på den lille bane i D og E. Forslaget blev nedstemt, man opfordrede i stedet for klubberne til at låne spillere hos hinanden, hvis man havde problemer med at have nok spillere til et hold

3 Forslag fra Thisted om at et hold ikke kunne deltage i FM i samme række 2 år i træk. Der var forståelse for forslaget., men da man i forvejen har 2 andre regler på området, nemlig automatisk oprykning og klassifikationsudvalgets bedømmelser, mente man, at en retningslinie mere blev for meget. Landsudvalget vil arbejde videre med ideen og et general ønske om at stramme op på oprykningen, der skal virkelig gode argumenter til at for blive nede. Forslag fra landsudvalget til regel ændringer 2.2 Et hold må max bestå af 8 spillere ved det enkelte stævne. Foreslås ændret til: 2.2 Et hold må max bestå af 8 spillere ved det enkelte stævne, dog 10 spillere i D og E rækken Forslaget blev vedtaget 2.2 fortsat. Der kan frit udskiftes ved spilafbrydelser. Foreslås ændret til: 2.2 fortsat. Der kan frit udskiftes ved spilafbrydelser. Ved for mange spillere på banen, er det den ekstra spiller der træder ind på banen der afsoner de 2 minutter (ikke rødt kort), samtidig med at en anden spiller tages ud af banen så holdet kom en i undertal. Forslaget blev vedtaget 4.4 afsnit om målmands spil. Bruger målmanden en almindelig stav kan han deltage i markspillet på samme vilkår som en markspiller og må gå tilbage i målfeltet. Han må ikke føre pucken med sig tilbage i målfeltet, men skal selv være i målfeltet før pucken må trækkes ind. Foreslås ændret til: 4.4 afsnit om målmands spil Bruges der lille stav, må målmanden gå ud af feltet og deltage på lige fod med de andre markspillere, MEN han/hun kan ikke både være målmand og markspiller på samme tid og må altså ikke imens personen har en fod på hver sin side af målcirklen/eller på stregen deltage aktivt i spillet/rører pucken. Det vil sige at man ikke må bakken ind i sit målfelt imens man trækker pucken med sig, og man må ikke have staven i målfeltet for at blokere en puck før man selv er helt det inde i feltet. Forslaget blev vedtaget med mindre modstand 4.7 Dommeren skønner om bamser/maskotter og lign. må være på banen. Skønnet sker ud fra en vurdering om det er til gene fra spillet. Foreslås ændret til: 4.7 Der må ikke forefindes bamser/maskotter og lign. på banen / i målene Forslaget blev vedtaget Træneren/den holdansvarliges rolle under kampen Under kampen skal en holdansvarlig fra hvert hold være ansvarlig overfor dommeren. Den holdansvarlige skal inden kampen melde sig til dommeren sammen med holdet. Denne ansvarlige skal opholde sig ved banen under hele kampen og samarbejde med dommeren om spillets afvikling.

4 Den ansvarlige er den eneste, der kan forlange træner-time-out og give tegn og ønske om udskiftning, der kun kan ske ved afbrydelse af spillet. Her foreslås følgende tilføjelse: Den holdansvarlige skal have en tydeligt markeret kort., så dommerne kan se hvem der kan tage time out med mere. Forslaget blev vedtaget Derudover blev oplæg om retningslinier for dommere fra Ad Hoc udvalgt gennemgået (Bilag 3), der var positive udmeldinger, og et general ønske om at stramme op på dømningen. 9) Valg af Idrætsudvalg Kasserer Flemming fra Vejle blev genvalgt Udvalgsmedlemmer Alex og Thomas fra Thisted blev genvalgt 10) Valg af repræsentant til Repræsentantskabet Bjørn fra Grindsted blev genvalgt, det vist sig nemlig man blive valgt for 2 år af gangen i lige år. 11) Eventuelt. Alfred Spanggaard stopper i breddeudvalget og Udvalget ønsker at indstille Bjørn valgt til breddeudvalget i stedet for. Det var blev bedt om at man sikrer dommeren giver både spillere og træner en forklaring på hvorfor man får kortet for, når de uddeler gule og røde kort. Der afholdes Special Olympicsfestival i Næstved d Maj 2010 Der afholdes FM i Hal-Hockey i Ålestrup d April 2010

5 Bilag 1 (Beretninger) Formandsberetning Siden sidste landsmøde i marts har der været afholdt FM af Grindsted, og Grindsted har givet udtryk for at de gerne vil afholde FM næste gang det er region 2 tur igen. Ved sidste landsmøde blev der udpeget et Ad- hoc udvalg, bestående af Vera, Alex, John fra Fredericia. og Jan fra Sønderborg. som skulle se på dommerkurser og dommernes rolle, samt de regelændringer der udsprang af det dommerkursus, der blev afholdt i Vejen og præcisering af allerede vedtagne regler. Der har været afholdt 2 udvalgsmøder i landsudvalget, hvor der er blevet arbejdet med de ting som Ad hocudvalget var fremkommet med omkring dommerkurser og dommernes rolle, samt de regelændringer der udsprang af det dommerkursus, der blev afholdt i Vejen, og præcisering af allerede vedtagne regler. Vi har også drøftet økonomi/tilskud eller mangel på samme, bl.a. en kraftig reducering af tilskud til dommerkurset der er lagt op til at deltagerne skal betale i omegnen af 600 kr. for at deltage. Til dommerkurset var der 50 deltagere, og vi havde en god weekend, hvor Bjørn fra Grindsted gennemgik reglerne, samt viste billeder fra forskellige situationer, bl.a. havde vi en større diskussion omkring målmandens rettigheder ved brug af lille stav. Der blev på det sidste udvalgsmøde vedtaget at se dommerne efter i krogene, bl.a. for at få en mere ensartet dømning, derfor har Mogens og Vera været i Ringe her d. 31/1 for at se på dommerne i region 2.Resultatet ligger hos regionsformanden i region, og skal gennemgås ved førstkomne regionsmøde. Floorball. Beretning Floorball spillerne har igen i år været lagt omkring. I April har de i Helsingør til en international floorball turnering, hvor de mødte hold fra Sverige,Finland, Irland, Tyskland og Schweiz. Der deltog 4 danske hold. I september gik turen så til Sønderborg til en landssamling I Oktober skulle der have været en floorball turnering under Vallernsbæk åben, men den blev desværre aflyst de kun 3 hold meldte sig til. I december var der landssamling i Thisted I Februar gik turen så til Malmø, hvor vil blev nr. 8 ud ad de 12 deltagende hold ved Malmø Open. Derudover har vi haft møde med Jesper Hviid fra DHIF, Floorball er ved at godkendt som idræt under special olympics og derfor ønsker DHIF ekstra focus på Floorball, og de har bl.a. taget initiativ til en turnering i Århus i Maj. Special Skolernes Lands idræts stævne Beretning: Vi har gennem nogle år efterhånden hjulpet til med afviklingen af Hockey turneringen under Specialskolernes Lands idræts stævne. I år stillede vi med 4 personer. De hjalp med Opsætning af baner, dømning og uddeling af PR Foldet. Det kan være svært at måle den direkte virkning, men det er klar at de kender mere til DHIF efterhånden, og bare det at begynder at dømme efter de rigtige regler, hjælper jo også med at gøre det nemmere at få spillerne ud i klubberne efterfølgende. Det er at indsatsområde vi gerne vil arbejde videre med de næste år også.

6 Regionsberegninger Region 1: Der har været et lille fald i antal hold til 24 stk. Der er afholdt 4 enkeltdags stævner, 2 af dem med fest om aftenen. Men satser på at lave en regelforståeleses kursus for de mange spiller-dommere der efterhånden er, inden næste sæson starter. Region 2: Et lille fald til 34 hold. De har 3 weekend stævner med fest hver gang. De har via Landsudvalget haft et hold dommer bedømmer ude, som har lavet en rapport til regionsformanden. Region 3: Er gået over til 3 enkeltdags stævner. De er nu nede på 16 hold og da 2 klubber tvivlsomme til næste år, kan de få svært med at få lavet et nyt regionsudvalg og gennemfører en turnering. Det holdes der møde med klubberne om. Bilag 2 Handlingsplan Handleplan for Hal-Hockey/Floorball 2010 Hal-Hockey Den årlige turnering: I Region 1 er der 24 hold med ca. 8 spillere på hvert hold, Der afholdes 4 stævner årligt I Region 2 er der 34 hold med ca. 8 spillere på hvert hold, Der afholdes 3 weekendstævner årligt I Region 3 er der 16 hold med ca. 8 spillere på hvert hold, Der afholdes 3 stævner årligt Turneringen afsluttes med FM hvor de 2 bedste hold i hver række fra alle 3 regioner mødes. Der deltages for de jyske klubbers vedkommende hver år i Lions Cup Målsætningen for 2010 er: A) At drage børn/unge ind i hockey så tidligt som muligt, ved bl.a. at besøge Specialskolernes Landsidrætsstævne for at fortælle om klubber og turnering for at imødekomme afgangen af ældre spillere, og spillere, der har mistet interessen, og sørge for udbredelse af oplysning om hockey og spillets organisering og turneringen på landsplan samt tilbyde udvalgets hjælp i en opstartsfase. B) At gøre det muligt ved nedsat betaling for børn/unge at deltage i den løbende turnering, da der ikke er børn/unge nok til deres egen turnering. C) At vedligeholde det nuværende niveau, dog således at der arbejdes på at opnå at der er hold i hver region. D) At afvikle turneringen med et afsluttende FM inden udgangen af april måned. E) At lade regelsættet omkring op/nedrykning være i bero ved at benytte klassifikationsudvalget for at få rigtig indplacering af hold i turneringen F) At arbejde på også at optage fysisk handicappede børn/voksne i turneringen G) At vedligeholde og udvikle trænere/dommere ved et seminar om året så de også er i stand til at dømme ved FM. H) At opretholde og udvikle spillernes medvirken og indflydelse på turnering og regelsæt.

7 Floorball/Floorball/Minifloorball Floorball har for tiden ca. 30 aktive idrætsudøvere som udvalget har forbindelse til, men i følge Jesper Hviid findes der også en række skole hold på Sjælland. Der afholdes træningssamlinger og enkeltdags eller weekend arrangementer og deltages i internationalt stævner, i ulige år primært NM. Målsætning for 2010: A) At fortsætte arbejdet med PR for at få nyorienteret så mange spillere i Floorball, at det er muligt på sigt at afvikle egentlige stævner og eventuel deltagelse i Special Olympic regi. B) At introducere MiniFloorball for træner/dommere ved træner/dommerkursus for Hal-Hockey. MiniFloorball skal benyttes som en appetitvækker for Floorball, da det er en idræt, hvor der er mulighed for deltagelse i Special Olympic. C) At Floorball/MiniFloorball får mulighed for at deltage i et udvalgt internationalt stævne, D) At gøre brug af Fællesstræner til forberedelse af spillerne til NM og andre stævner Bl.a. Special Olympic E) At drage børn og unge ind i Floorball/Minifloorball/ så tidligt som muligt. F) At rekruttere og uddanne trænere og dommere i Floorball med Special Olympic konceptet som udgangspunkt. G) At lave forsøg med at lave mixed hold i Floorball/Minifloorball med både fysisk handicappede og psykisk udviklingshæmmede. H At udvikle og implementere Floorball for udviklingshæmmede Landsudvalget består af formand og kasserer valgt på det årlige landsmøde samt yderligere 3 valgte medlemmer. Landsudvalget holder 4 møder om året og deltager i DHIF s udvalgssseminar. Der afholdes Landsmøde (delegeretmøde) 1 gang årligt og et af udvalgsmøderne afholdes i forbindelse hermed. Der afholdes efter behov møder i underudvalg for koordinering af opgaver. Idrætsudøverne er primært udviklingshæmmede og for at skabe så stor spillerindflydelse som muligt bør der hvert år afholdes et seminar hvor landsudvalgets medlemmer og spillerrepræsentanterne mødes og drøfter turneringsafvikling og regelsættet. Bilag 3 A) Retningslinier for dommere. Spillere der har været på dommerkursus kan dømme i regionen, også selv om de selv spiller, Såfremt regionsudvalget tillader dette. De kan dog kun som udgangspunkt dømme i rækker under den række de selv spiller i. Regionsudvalget kan give dispensation for denne regel, (gerne i fællesskab med klubberne). Spillerne starter med at have en erfaren dommer med inde på banden (også på den lille bane), og når regionsudvalget mener denne er god nok, kan denne få lov at dømme alene. Kvalificerer en spillers hold sig ikke til FM, er spillerens sæson slut og han kan derfor godt dømme ved FM. Skal spilleren selv spille ved FM, kan han ikke dømme, hellere ikke i lavere rækker. (da han skal koncentrere sig om spiller rollen 100%)

8 Regionsudvalgene skal udpege de træner/spillere der kan dømme i regionen og ved FM. Derfor skal de have en liste over de trænere/dommere der har været på kursus, så de ved hvem de evt. kan godkende som FM dommer. Regionerne kan indkalde landsudvalget til hjælp Der bør laves 2 niveauer af dommerkursus. Et 2 dages som vi har nu, der giver tilladelse til at dømme i regionerne, og et udvidet der giver ret til at dømme ved FM. Det udvidede kursus kan afholdes som en enkelt dags kursus. Med mindre teori, kun de vigtigste regler, problematikker og spørgsmål gennemgås og til gengæld skal der være mere praktisk (dømning på banen), Det må gerne være 2 B hold til stede til at spille testkampe som skal dømmes. Man skal have gennemført et alm. Dommerkursus for at kan komme på det udvidede. Som udgangspunkt er det kun trænere der kan komme på det udvidede, men regionsudvalgene kan godkende spiller-dommer til også at deltage på det udvidede kursus. Der kan evt. gives dispensation til trin 2 for nye trænere der ikke har været spiller. Det foreslås at der byttes mellem afvikling af de 2 kurser hvert år. Så man hvert år enten udbyder det ene eller det andet kursus. Efter kurset skal deltagerne have et dommerkort (lamineret i visitkort størrelse), som bevis på at man har været på kursus. På det de kortet for det udvidede kursus skal det være en udløbsdata, da man skal have opfrisket dette kursus mindst hvert 4 år. Der skal laves en overgangsfase sammen med de nye retningslinier træder i kraft, så vi ikke kommer til at mangle dommere med bevis til at dømme til FM, da vi ikke kan være sikker på alle kan komme på kursus det første år. Det kan måske være en god ide med første år både at have kursus 1 og 2, så så mange som muligt kommer igennem systemet hurtigt. B) Udvalget forslår samtidig en præcisering af nogle af Regionsudvalgenes opgaver At indrapportere stævne datoer til landsudvalget hurtigst muligt At Indrapportere resultater og stillinger til landsudvalget senest 14 dage efter hvert stævne. (så det kan komme på hjemmesiden, så spiller/trænere kan følger udviklingen i de andre regioner) At afgøre hvem der kan dømme i regionen og i hvilke rækker og evt. alene. At afgøre hvilke personer fra regionen, der kan sendes til FM som dommere og i hvilke rækker (meddeles landsudvalg hurtigst muligt efter sidste stævne. De kvalificere klubber oplyser regionsudvalg om hvilke dommere de kan stille med, og udvalget giver så grønt lys hvis muligt, eller opfordre til at klubben spørge nogle af de klubber der ikke skal med til FM om at låne/købe en dommer)

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet.

1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet. Referat fra Landsmødet i Hockey og Floorball i Grindsted d. 23-3-2014 1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet. 2. Valg af stemmetællere Sussanne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere