Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010"

Transkript

1 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede eller SSK s bestyrelse. Søren Langelund August

2 Indholdsfortegnelse Sønderris Sports Klubs formål Målsætning for SSK s håndboldafdeling SSK s holdninger til: Træning, Turneringer/Stævner, Etiske regler, Uddannelse af trænere Målsætning for ungdomsarbejdet i Sønderris Sports Klub:.. 04 Organisationen i håndeboldafdelingen. 04 Ansvarsområde for: Afdelingslederen Trænere og holdledere SSK s forventninger til:. 05 Trænere, Holdledere Spillerne Forældre Forældre/spillermøder: Retningslinier for kampe i Sønderrishallen:.. 09 Selve dagen Dommerbordet Retningslinier for udendørs kampe på Sønderris Sporstplads: 09 Generelt Modstander Dommere: 10 Flytning af kamp, herunder afbud til kamp:.. 10 Retningslinier for boldrummet: 10 Retningslinier for åbning og lukning af SønderrisHallen (nøglebrik): 11 Retningsliner for kampe på Fanø:.. 12 Spillertøj: 12 Sponsorer:. 13 Forsikringer: 13 Samarbejde med SGI/UH Esbjerg :. 13 Kollegiale regler indgået med UH Esbjerg :. 15 Trådløst netværk i foyeren.. 15 Bestyrelsen i Sønderris Sports Klub: 15 Kontaktliste for håndboldafdelingen i Sønderris Sports Klub 2009/10: Kontigent håndbold 2009/10:. 16 Træningstider 2009/10:.. 16 Den røde tråd for træningen i SSK.. 17 U6 & U8 18 U U U Sportslige rammer for SGI/UH Esbjerg 23 Niveau 0, 1, 2,

3 SSK s formål Sønderris Sportsklub (SSK) er en lokal sportsklub i Esbjerg Kommune, som blev stiftet i Foreningens formål er at udøve boldspil og anden idræt, samt tværgående aktiviteter, for derved at skabe et godt sammenhold og kammeratskab mellem foreningens medlemmer, samt at medvirke til at skabe et større sammenhold i Sønderris og omegn. SSK udøver sport inden for gymnastik, håndbold, fodbold og badminton. Der er ca husstande i Sønderris. Målsætning for SSK s håndboldafdeling Her kan alle fra 6-14 år spille håndbold. At vi kan tilbyde håndbold både vinter og sommer. At vi har tilmeldt hold i alle ungdomsrækker, fra U14 eller U16 dog i regi af UH Esbjerg. At hæve håndbold niveauet i SSK og klargøre spillerne til UH Esbjerg. Minimum at fastholde, og gerne øge antallet af spillere gennem nye tiltag. At bevare de samme trænere år efter år, og rekruttere nye trænere fra forældre/spiller gruppen. At vi udvikler, uddanner og inspirerer vores trænere. At vi involverer forældre til fremtidigt foreningsarbejde. At vi øger mulighederne for socialt samvær. SSK s holdninger til: Træning o Det skal være sjovt at komme til træning hver gang. o Træningen skal have en opdragende effekt o At vi i de små årgange ikke låser spillerne fast til en stamplads, men at spillerne får lov at spille flere positioner på banen. Turneringer/stævner o Alle hold skal være tilmeldt JHF s eller DGI s vinter turneringer. Hold til Sommer håndbold kan også tilmeldes DGI turneringen efter aftale med afdelingslederen. o Alle spillere tilbydes deltagelse i stævner 2 gange årligt hvis muligt, baseret på egenbetaling. SSK betaler holdgebyr. o Alle spillere skal på banen og at det ikke er de samme, der sidder på udskiftningsbænken. o Vi er gode repræsentanter for SSK når vi er til kampe og stævner. Etiske regler o At alle trænere der har med børn under 15 år at gøre, bliver checket en gang om året for domme for pædofili. o At børn, når transporteres i bil, skal være fastspændt. Børn som kræver selepude skal selv medbringe en sådan, hvis de kører med andre med mindre andet er aftalt forældrene imellem. o At trænerne i SSK skal overholde de kollegialer regler som er indgået med vor samarbejdsklub UH Esbjerg. 3

4 o At trænere, spillere og forældre skal tænke på, at de repræsenterer SSK både inde på banen og ikke mindst udenfor banen. Uddannelse af trænere o SSK opfordrer alle trænere til at tage relevante kurser o At de erfarne trænere deler ud af deres viden til de andre trænere Målsætning for ungdomsarbejdet i SSK Det skal være sjovt og spændende at komme til træning hver gang. Håndbold skal være for alle, uanset alder og niveau. Skabe positive rammer for alle børn og unge og medvirkende til at klubben bliver et godt værested. At børn og unge bliver en del af klubbens sociale liv, kammeratskabet samt netværket. At det hele ikke er bare håndbold, men der også er noget socialt i det. At spille håndbold i SSK bliver så attraktivt som muligt. At et godt kammeratskab opleves af spillerne i SSK. At de yngste årgange spiller håndbold gennem leg. Styrke træningen kvalitetsmæssigt gennem afholdelse af interne og eksterne træner- og lederkurser. Organisationen i håndboldafdelingen Afdelingsleder: Søren Langelund Saturnvænget Esbjerg V Tlf Mobil: Afdelingslederen er medlem af SSKs bestyrelse og har det overordnede ansvar for afdelingen. Ansvarsområde for afdelingslederen o Deltage i ca. 10 årlige bestyrelsesmøder og skal her informere omkring Håndboldafdelingen. o Indkalde til trænermøder i Håndboldafdelingen 2-3 gange pr. sæson. o Mødeleder på trænermøder. Herunder informere omkring relevant nyt fra bestyrelsen. o Ansvarlig for fordeling af træningstider (indendørs og udendørs). o Ansvarlig for udlevering af nøgler og nøglebrik til trænere og ledere og registrering af disse på hjemmesiden. o Ansvarlig for kontigentopkrævning i alle årgange. o Offentliggørelse af træningstider/trænere m.v. på hjemmesiden og i Sønderriset o Vedligeholde træneroversigt ifm. omkostningsgodtgørelse m.v. 4

5 o Sørge for indkøb af nødvendigt udstyr til håndboldafdelingen (spillertøj, bolde m.v.) o Kontaktperson til JHF og DGI Herunder tilmeldning af hold iht. diverse tilmeldningsfrister Modtager af turneringsplaner m.v. o Kontaktperson til Esbjerg Kommune Herunder booking af haltider ifm. stævner o Kontaktperson til UH Esbjerg. Deltage i SGI/UH Esbjergs Åbne Sportsudvalgsmøder o Indkalde til spiller/forældre møde mindst 1. gang om året. Ansvarlig for at disse aftales med Charlotte Innes fra cafeen samt sponsorudvalget o Fastsættelse af kamptidspunkter i samråd med trænerne. o Foretage ændringer af kamptidspunkter, hvis disse skulle forekomme. o Lave fælles sedler vedr. køb af dragter, on-line tilmelding, stævner etc. som uddeles til spillere/forældre via trænere. o Informere Charlotte Innes om hjemmekampe, så cafeen kan blive bemandet. o Arrangere afslutningsfesten i marts/april måned sammen med andre trænere/ledere. Ansvarsområde for trænere og holdledere o Ansvalige for sammensætning af hold. o Sørge for at alle kommer ud og spiller kamp o Sikre at tøj vask, kørsel og gerne frugtordning bliver sat i system o Uddelegere evt. opgaver til forældre o Indtelefonere resultat af hjemmekampe til JHF senest 1 time efter kampen. o Aflevere komplette sæt spilletøj efter sæsonafslutningen o Give sine trænerkollegaer og afdelingsleder konstruktiv kritik, ros og ris. I turneringer til og med U8 skal SSK stille med jævne hold. Man skal fra gang til gang vurdere hvorledes holdet klarer sig. Hvis muligt sikre, at de ikke taber eller vinder for stort. Hverken det tabte eller det vindende hold lærer noget af det. Ved at tabe stort hver gang, mister vi medlemmer. Til stævner kan man stille et hold, så de bedste også får lov at spille sammen. SSK s forventninger til: Trænere o Have en pæn omgangstone overfor spillerne. o Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning. o Møder til tiden, velforberedt og har alt klar til træningen. o Gennemfører træningen i passende træningstøj. o Deltager i relevante møder, kurser m.v. o Sørge for en tryg og motiverende atmosfære på som uden for banen. o Gribe hurtigt og resolut ind ved mobning. o Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med klubben og forældre. o Med hensyn til den enkelte spiller skal der informeres ærligt og åbent. o Ansvarlig for børnenes sikkerhed under træning og kampe. 5

6 o Ved deltagelse i stævner at udvikle spillerne sportsligt/socialt o Ved udlevering af materialer forventes det, at de opbevares forsvarligt og vedligeholdes, samt afleveres efter sæsonen. o Medvirke til at holde orden i boldrummet, samt i klublokalet. o Være et godt eksempel for spillerne. o Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstander o I samråd med evt. holdleder at sætte kørsel og vask af tøj i system. o Hvis forhindret i at træne, så er træneren selv ansvarlig for at finde en afløser. o Der opfordres til at træneren fokuserer mere på den enkelte spillers udvikling end på holdets resultater. o Skal sikre, at holdet bruger lovlige spillere (jf. JHF/DGI s regelsæt). o Skal coache holdet i kampene samt efterfølgende indtelefonere resultat til JHF/DGI o Skal udtage holdet og sikre at spillerne er informeret om spilletid og mødetidspunkt. o Skal informere spillerne og forældre om de sportslige dispositioner og baggrunden herfor. o Skal drage omsorg og sørge for at nye spillere (oprykkere og udefrakommende) integreres. o Skal i fornødent omfang deltage i kollektive aktiviteter som SSK arrangerer (Skt. Hans, Sønderrisdagene, Discofest m.v.). o Skal indgå i et positivt samarbejde med klubbens øvrige trænere. Holdledere o Have en pæn omgangstone overfor spillerne. o Efter nærmere aftale med træneren, virke som den praktiske/administrative leder for holdet. o Har ansvar for det praktiske omkring tøj, herunder sørge for tøjvask. SSK anbefaler at der laves en vaskeordning med forældre, så det går på skift. o Evt. sørge for lægetaske, væske m.v. i forbindelse med kampe. o Udfylde holdkortet i god tid inden kampstart. o Indtelefonere resultatet af hjemmekampe til JHF senest 1 time efter kamp afslutning og husk at sætte flueben på holdkortet, så andre kan se at resultatet er ringet ind. o Det hold der spiller sidste hjemmekamp er ansvarlig for at checke at alle resultater er ringet ind, samt at samtlige holdkort smides i postkassen. o Efter nærmere aftale med træneren, sørge for at registrere indmeldelse og udmeldelser, via indtastning i SSK s spillerdatabase på hjemmesiden. o Sørge for kørsel til udekampene. SSK anbefaler, at der bliver lavet en kørselsordning, så det går på tur mellem forældrene. o Sørge for efter alle kampe både ude og hjemme at omklædningsrummet er rent og pænt og efterlades i samme stand som da holdet ankom. o Deltage i relevante møder, kurser m.v. o Bidrage aktivt til at skabe en god stemning blandt spillere og forældre. o I samarbejde med træneren bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter. o Være et godt forbillede for spillerne. o Udvise anstændigt optræden for såvel dommer som modstander. o Sørge for informationer til forældre og spiller i samråd med træneren, evt. indlæg på hjemmesiden, i Sønderriset, Hjerting Posten og lign. o Skal i fornødent omfang deltage i kollektive aktiviteter som SSK arrangerer (Skt. Hans, Sønderrisdagene, Discofest m.v.). 6

7 Spillerne o Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen. Overfor både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og frem for alt dommerne. o Tager et medansvar for både træning og kamp. o Møde op til træning og kamp eller melder afbud i god tid. o Møde op til den aftalte tid. o Ikke spise slik og drikke sodavand før træning og kampe o Bade efter kamp o For at der kan skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives.. o Respektere klubbens gældende regler. o Betaler kontingent til tiden. o Være en god kammerat og optræder som et forbillede for de yngre årgange. o Sørge for at have sunde kostvaner som en naturlig del af hverdagen. o Rydde op efter sig, både før og efter kampe og til stævner. Forældre o Mød op til træning og kamp barnet ønsker det. o Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen ikke bare din datter eller søn. o Giv opmuntring i både med og modgang giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. Og husk træneren måske har givet dit barn en opgave eller feed-back som du ikke lige kender til. o Respekterer trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. o Se på dommeren som en vejleder kritiser ikke hans/hendes afgørelser. o Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke. o Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet. o Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke. o Vis respekt for arbejdet I klubben tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del I klubbens liv, end lyst og engagement. o Tilbyd din hjælp til trænere og ledere, der er altid brug for hjælp til forskellige arrangementer o Tænk på, at dit barn spiller håndbold ikke dig! Derudover o Bidrager med god opførsel overfor modstandernes og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere o Medvirker til, at der skabes et godt og frugtbart forhold til spillere, trænere, ledere og forældre imellem o Være behjælpelig med transport og give en hånd med når det er nødvendigt. o Hvis der opstår problemer, så henvender man sig til klubben, så vi kan få problemerne ryddet af vejen i fællesskab, med det samme. o Sørge for rettidigt indbetaling af kontigent. Børnehåndbolden i dag bør ikke være resultatorienteret, da det at spille en håndbold kamp i de yngste rækker handler om at hygge sig og have det sjovt. Børn har forskellige måde at opfatte udtrykket, at vinde. En sejr er ikke nødvendigvis drivkraften for dem. Sejre for børn er ikke kun med henblik på at 7

8 vinde kampene, da en sejr for børnene kan være det at score et mål, lave en dribling eller udføre en detalje, der er øvet til træning og ikke kun det at vinde en kamp. MEN, i de ældste børnerækker skal det anerkendes at man også spiller for at vinde, og det er det vi stræber efter. De børn der udviser vilje, vindermentalitet og talent skal også udfordres og motiveres gennem træning og kampe. Forældre/spillermøder: Et samlet forældre/spillermøde afholdes minimum en gang pr. vinter sæson Hvad bør man overveje inden mødet: Indbydelsen o Hvornår skal den ud og hvad skal der stå i den? Hvem skal med? o Spillere o Forældre o Trænerkollegaer o Afdelingsformanden o Holdleder o Cafeen o Sponsorudvalget o 3. part / foredragsholder Tid og sted o Husk at informere alle om tid og sted, så andre ikke booker samme tidspunkt og sted Hvilken dagsorden skal mødet have? o Hvem skal gøre hvad? o Skal der tages referat? o Hvem er mødeleder? o Hvilke opgaver vil du foreslå, at forældre varetager? o Hvilke forventninger har du selv til sæsonens forløb? o Hvordan vil du planlægge træningen, sætte holdene sammen? o Hvordan vil du afvikle kampene o Udfyldelse af tipskupon med hjælperopgaver Forslag til en dagsorden 1. Velkomst og præsentation af dig selv + andre deltagere 2. Orientering om klubben (evt. ved afdelingsformanden) 3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, turneringer, specielle forhold. 4. Hvilke opgaver vil du gerne have at forældrene løser. 5. Eventuelt. 8

9 Retningslinier for kampe i Sønderrishallen Afdelingslederen modtager kampskema og holdkort med post i ugen op til kampene. Skemaet vil blive udleveret til træner/leder for det hold, der spiller dagens første kamp. Disse skal indtil den sidste kamp er afviklet, forefindes på dommerbordet. Dommer o I U-6 og U8 ledes kampene af én person fra førstnævnte hold på kampkortet o Øvrige rækker dømmes af dommere bestilt af JHF/DGI Kreds 7. På selve dagen o Mød op i god tid og sikre dig, at alt er som det skal være. o Dommerbordet tilsluttes og afprøves. o Sørge for at have den rigtige bold klar, at den er pumpet, derudover altid have en ekstra bold med. o Senest 10 minutter før kampens start afleveres kampkortet til dommeren. Begge hold skal forinden udfylde kampkortet med navne og årgange på alle spillerne. Vi er ansvarlige for, at det bliver gjort. o Hvis der er spillere anført på kampkortet, som ikke bliver anvendt, så kan spilleren streges umiddelbart efter kampen. Vi har selv ansvaret for at dette sker. o Evt. nedsænket overligger monteres. Følgende skal forefindes ved dommerbordet ved opstart o Overtræksveste passende til årgangene o Stævnerapport o Holdkort Dommerbordet skal udfylde stævnerapporten samt sørge for, at de ankommende hold får udfyldt deres holdkort. Træner/leder for det hold som spiller sidst, sørger for, at dommerbordet og lydanlægget køres på plads, samt at der ryddes op i hallen mht. affald m.m. Det er ligeledes denne træner/leder der er ansvarlig for at alle døre er låst, når man som den sidste person forlader hallen. Retningslinier for udendørs kampe på Sønderris Sportsplads (sommer håndbold): Trænerne/holdleder skal sørge for, at banen er klar til kamp + kridtet op. Generelt o At målene står, hvor de skal stå. o Evt. nedsænket overligger monteres. o Sørg for at holdkortet er udfyldt korrekt med resultatet og at indsende dette til DGI. o Efter kampen/kampene skal banen og omklædningsrum, også det omklædningsrum udeholdet har haft, efterlades i sammen tilstand som I overtog dem. Modstanderholdet 9

10 o Tag godt imod modstanderne og vis dem til deres omklædningsrum, samt fortælle dem hvilken bane de skal spille på. Dommere: Tag altid godt imod dommerne. Vis ham/hende, hvor de kan klæde om. I døm-selv-kampe skal I huske på, at dommeren SKAL være neutral, samt det er vigtig at den man har udpeget, har kendskab til reglerne. Husk der er årgangsbestemte særregler for U6, U8 og U10, så det er altid vigtig, at man lige bruger 5 minutter på at sætte sig ind i dem. Flytning af kamp, herunder afbud til kamp: Ændring af spilletidspunkter eller spilledatoer er dyrt, typisk imellem kr pr. kamp i JHF regi. Derfor må ændringer kun foretages når det er absolut nødvendigt. Et eller to afbud giver altså ikke anledning til flytning af kamp. Men, skulle man komme ud for at flytning er en nødvendighed, gælder følgende: Kontakt afdelingslederen så tidligt som muligt, og ha mulige nye spilledatoer og tidspunkter klar. Hvis det uheldige skulle ske, at man må melde afbud til en kamp, kontaktes afdelingslederen. Afbud må kun ske i absolut nødstilfælde, og skal ske så tidligt så mulig, så JHF/DGI og modstander kan underrettes. Retningslinier for boldrummet I boldrummet er der bolde og træningsredskaber til rådighed for trænerne. Det tilstræbes, at der er en bold til hver spiller til træning, men dette er spillernes ansvar, ikke klubbens. U-6: soft mini håndbold U-8: soft mini håndbold U-10, boldstørrelse 0 (46-49 cm) U-12, boldstørrelse 1 (50-52 cm) U-14,boldstørrelse 2 (54-56 cm) Sørg for at holde styr på hvor mange bolde der tages ud, så det samme antal kommer tilbage igen. Overtræksveste skal hænges op efter hver træning og deles op i de korrekte størrelser. Spillere har ingen adgang i boldrummet medmindre de er udpeget af træneren til afhentning af bolde eller redskaber. Døren ind til rummet SKAL låses, når I træner. Aflever altid rummet i opryddet stand efter træning/kamp. Hvis der forefindes defekte bolde eller redskaber underrettes afdelingslederen. 10

11 Retningslinier for åbning og lukning af Sønderris Hallen (nøglebrik) Sønderrishallen tilhører Kommunen, ikke SSK. Esbjerg Kommune har fastsat følgende regler for åbning og lukning af Sønderrishallen, hvilke vi som ansvarlige brugere er forpligtet til at følge: Den enkelte nøglebrik er kodet til kun at give adgang til udvalgte døre. Hvis en dør ikke reagerer på din nøglebrik udefra, må den heller ikke åbnes manuelt indefra. (nødsituation som f.eks. brand er naturligvis undtaget) Ved ankomst til døren betjenes læseren én gang Lysdioden i læseren skifter fra RØDT til GRØNT lys, og døren låses op. Døren vil være åben i ca. 15 sekunder, hvorefter den automatisk låser igen og dioden viser igen rødt. Ved udgang lukkes døren, her skal læseren ikke aktiveres, idet døren låser automatisk efter ca. 15. sekunder. Ved permanent åbning aktiveres læseren to gange. Døren er herefter åben, og når den skal lukkes igen aktiveres læseren ligeledes 2 gange og døren låses efter ca. 40 sekunder. (se nedenfor) I kan komme ind i hallen en halv time før jeres bookede tid. Håndbold, fodbold og badminton dvs. brugere af selve hallen: Kun spillerindgangen må benyttes, når træner og spillere skal ind og ud af hallen. Nøddørene fra hal og omklædningsrum og ud i det fri må ikke benyttes med mindre der er tale om nødsituation. Alarmen bliver aktiveret, hvis de står åbne. Trænere og spillere må ikke åbne dørene ud til foyeren og hoveddøren manuelt indefra. Det er for at undgå uvedkommende i foyeren og i hallen under træningen. Kun træneren må åbne døre for medlemmer, der vil ind, så den enkelte træner kun lukker sine egne spillere ind. Øvrige personer må ikke lukkes ind. Spillerindgangen må ikke stå permanent åben. Hvis den åbnes permanent i forbindelse med ankomst, skal den låses når træningen begynder. Uvedkommende personer må ikke opholde sig i omklædningsrum og i spillergangen under træningen. De må heller ikke opholde sig i hallen. Døre til depoter må heller ikke stå permanent åbne under træningen. Det skal forhindre uvedkommende adgang til depotet. 11

12 Når hallen forlades, skal du sikre dig, at der ikke opholder sig uvedkommende i bygningen, dvs. hal, foyer, spillergang, depoter og samtlige omklædningsrum tjekkes for personer også de rum, man ikke selv har benyttet. at der er ryddet op overalt, og al lys er slukket. at vinduer og døre er aflåste også de døre, man ikke selv har benyttet. Det kræver, at man går rundt og tager i alle døre og vinduer, idet de kan stå åbne, uden at man kan se det. Dvs. døre og vinduer i hal, foyer, spillergang, depoter og samtlige omklædningsrum. Som et sidste tjek kan man på oversigtstavlen ved hovedindgangen se, om dørene er låste. Er lyset rødt er døren lukket og låst. Kun træneren/lederen går som sidste mand ud og tjekker. Hvis et lysdiode lyser grønt og ikke vil skifte til rødt ved én aktivering af læseren, kan det skyldes, at døren er åbnet permanent (hvilket ikke bør ske) og læseren skal så aktiveres to gange inden døren kan låses. Låsesystemet sender et signal til vagtcentralen, hvis ikke dørene er lukkede og låste. (gælder også døre til depoterne). Hvis der i den forbindelse må sendes en vagt ud vil regningen blive sendt til brugeren/foreningen. Hvis man opdager en skade på bygningen eller redskaber skal det straks meddeles Afdelingslederen, klubbens formand i hans fravær eller direkte til Esbjerg Kommune Kultur & Fritid i tilfælde af at formanden ikke kan træffes. Øvrige brugere: Hoveddøren må ikke stå permanent åben under træningen. Der må ikke opholde sig uvedkommende personer i foyeren under træningen. Se i øvrigt ovenfor. Du kan læse mere om kommunes retningslinjer for benyttelse af kommunens lokaler på borger, fritid og kultur, udlån - kommunale lokaler. Retningslinier for kampe på Fanø SSK betaler færgebilletten til Fanø for træner(e), holdleder og spillere. Gyldig kvittering afleveres til Kassereren i SSK. Ved aflevering af kvitteringen oplyses bankkontonummeret, hvortil det skyldige beløb overføres. Der opfordres til en samlet kvittering, hvis muligt. Ovennævnte gælder både udendørs og indendørs kampe som spilles på Fanø. Spillertøj: Træner/leder har ansvaret for det spilletøj der er udleveret til spillerne, og det påpeges på det kraftigste, at der skal passes på det. Meget af tøjet er der reklame på, som klubben modtager penge for. På nogle hold er det forældre, der er sponsorer, så derfor er det vigtigt, at det er de rigtige trøjer der er med hver gang. Det er holdlederne og trænernes opgave løbende at kontrollere tøjets beskaffenhed, samt efter hver kamp at optælle tøjet for at sikre komplette sæt. Der må ikke indkøbes nyt tøj uden godkendelse fra Afdelingslederen.. 12

13 Sponsorer Der er stor konkurrence her i lokalområdet mht. at skaffe sponsorer. Det er derfor meget vigtig, at alle gør deres til, at de fortsat vil støtte os. Er der nogen som retter henvendelse til jer mht. evt. sponsorat, så skal I henvende jer til sponsorudvalget eller afdelingslederen. Der må IKKE tegnes sponsorater uden godkendelse fra sponsorudvalget. Ved henvendelse til afdelingslederen kan SYDBANK kontaktes, da de gerne sponsorerer drikkedunke og holdere Forsikringer: Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 4 fælles forsikringer, som Sønderris Sports Klub, via medlemskabet af DIF og/eller DGI automatisk er dækket af. De 4 forsikringer er: 1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag. Der kan læses mere om forsikringer på nedenstående link. Forsikringerne dækker IKKE spillerne. Vi anbefaler kraftigt, at hver enkelt medlem - barn som voksen - tegner en selvstændig ulykkesforsikring, evt. som en individuel sportsulykkeforsikring. Samarbejde med SGI/UH Esbjerg (Ungdoms Håndbold Esbjerg): Det aftales fra år til år hvorvidt SSK s spillere skal indgå i UH samarbejdet fra U14 eller U16 årgangene. Spillerne skal senest som U16 spillere indgå i UH samarbejdet, da SSK ikke tilbyder håndbold for U16, U18 eller senior spillere. For sæsonen 2009/10 har vi indgået følgende aftale, nedskrevet i et særskilt dokument. 13

14 Aftalte retningslinier for UH Esbjerg samarbejdet i pige/drenge afdelingen for sæsonen 2009/10 (årgang 1995/96) følger hermed: Forudsætning for sæsonen: SSK ønsker i denne sæson at beholde både pige og drenge spillere i Sønderris, hvilket medfører at samarbejdet får samme omfang som den netop afsluttede sæson 2008/09. SSK forventer at kunne stille med spillere til 2 pigehold og 2 drengehold. UH Esbjerg (SGI+SSK) forventer til sæsonen ialt at stille med mindst 4 pigehold og 4 drengehold. Det er indenfor JHF s regler for hold sammenarbejde kun muligt at max. 2 eller alle hold i en årgang har fællesnavn. Alle hold benævnes derfor UH Esbjerg. Der er imellem undertegnede ledere aftalt følgende: SSK årgang 1995/96 spiller på både pige og drenge siden under holdnavn UH Esbjerg. Det er aftalt at den eneste fællesnævner for sæsonen er klubnavnet. UH Esbjerg (Sønderris hold nr. følger) træner i Sønderrishallen UH Esbjerg (Sønderis) spiller kampe i Sønderrishallen UH Esbjerg (Sønderris) kan vælge at stille op til kampe i røde trøjer, der gerne må bære SSK logo. Den røde trøjefarve vælges af UH Esbjerg som reservefarve. UH Esbjergs primære trøjefarve er lyseblå. UH Esbjerg (Sønderris) udvælger selv hvilke stævner de ønsker at deltage i, og deltager ikke automatisk i samme stævner som øvrige UH hold. SSK opkræver kontingent fra de UH-hold, som hører under SSK-delen og kontingent beholdes i SSK regi. Udgifter til dommer honorar samt JHF tilmeldinger godtgøres SGI af SSK efter opkrævning. UH Esbjerg (Sønderris) er ikke omfattet af UH Esbjergs sponsorkontrakter og indtægter, og skal drives for midler i SSK. Der planlægges 2 træner/leder møder i sæsonens løb hvor samarbejde, indhold og udfordringer drøftes. Trænere og ledere fra UH Esbjerg III er velkommen til at deltage i UH Esbjergs åbne sportsmøder, der afholder i lige måneder 14

15 Det er ikke intentionen at flytte spillere til/fra UH Esbjerg til/fra øvrige pige/drenge hold i UH Esbjerg regi, men såfremt trænere/ledere aftaler dette at hensyn til spillere der måtte ønske det, kan dette lade sig gøre uden at spilleren får 30 dages karantæne. Omfanget af sammenarbejdet for næste sæson 2010/11 vil blive endelig aftalt i marts Dato: Lone Haumann, Afdelingsleder SSK Søren Langelund, SSK Bestyrelse Michael M. Jensen, Sportschef SGI Kollegiale regler aftalt med UH Esbjerg Ingen af klubberne i samarbejdet må gå på spillerjagt hos hinanden. Er der spillere, som man ønsker at kontakte skal dette ske til klubbens kontaktperson i samarbejdet. Ingen spillere må kontaktes direkte før klubkontakten er taget. Trådløst netværk i foyeren Du kan bruge bærbar PC i foyeren. Netværket må bruges af alle trænere, ledere og medlemmer. Netværk navn: SSK Kodeord: sportsklub Bestyrelsen i SSK Formand: Inge Hansen Gymnastik Tvillingernes Kvarter 37 Tlf Kasserer: Bent Wolf Tvillingernes Kvarter 43 Tlf Sekretær: Janni Kristiansen Fiskenes Kvarter 108 Tlf

16 Fodbold: Henrik Kristensen Merkurvænget 73 Tlf Håndbold: Søren Langelund Saturnvænget 28 Tlf Badminton: Søren Finnerup Krebsens Kvarter 34 Tlf Best. Medl: Morten Innes Skorpionens Kvarter 39 Tlf Suppleant: Børge Christensen Venusvænget 92 Tlf Suppleant Helle H. Sørensen Jupitervænget 11 Tlf Yderligere informationer kan findes på SSK s hjemmeside Kontaktliste for håndboldafdelingen i Sønderris Sports Klub Listen over trænere og ledere kan altid findes på under håndbold/kontaktpersoner. Kontingent for håndbold Gældende satser for kontigentet kan altid findes på under håndbold/kontingent. Træningstider for håndbold Træningstiderne kan altid findes på under håndbold/træningstider vinter eller træningstider/sommer. 16

17 Den røde tråd. Som hjælp til træningen i vore forskellige årgange kan I her finde vor røde tråd, der hjælper til med at forklare hvad I som trænere i de forskellige årgange bør fokusere på og også hvad I måske ikke skal fokusere på endnu. Dermed bør vi også vide hvad spillere forventes at kunne, når nye trænere modtager spillere i en ny årgang. Generelle retningslinier for træningen i de enkelte afdelinger (aldersgrupper). På de følgende sider følger en kort beskrivelse af, hvad SSK forventer at spillerne på de respektive årgange minimum formår såvel teknisk, taktisk og fysisk. Venligst nærlæs beskrivelsen for netop din årgang, men læs også om de andre afdelinger. Har du nogle spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din afdelingsleder. 17

18 SSK retningslinier for træningen i U6 - U8: Generelt: Ved træningen skal træneren lægge vægt på følgende: Glæde, tryghed, bevægelse samt leg med bolden. Glæde: - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som træneren skal bygge videre på. Tryghed: - der stilles store krav til træneren. - blandt andet omsorgsfuld behandling af børnene (binde støvler, tørre næse og lignende). - træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. - ha god tid. - det skal være sjovt og foregå i trygge rammer. - husk små grupper. Bevægelse: - bolden bruges som leg. - legene/øvelserne skal være: - med få regler. - lette at organisere. - opbygget så alle er aktive. - tilrettelagt med højt aktivitetsniveau. Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren "ven med bolden" - d.v.s. at i en træningsenhed foregår træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden. Teknisk: - indøve kast og løb med bolden (driblinger). - indøve at gribe bolden - indøve skud. - indøve gribeteknik Taktisk: - lære at orientere sig (se op - hvor er jeg). - lære " at få god tid " - sådan gør vi i angreb - sådan gør vi i forsvar Fysik: - ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balancetræning. Psykisk: - lære at følge trænerens anvisninger. - deltage i kampe og evt. 1-dags stævner 18

19 U10 Generelt: Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens perceptionelle (sanselige) og motoriske udvikling, hvor det indøvede fra U6 og U8 videreudvikles. Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. Generelt: - grundopstilling - spil mod 5 : 0 og 4 : 1 - grundspilsøvelser med stempelbevægelser. - lære at placere sig på banen i forhold til: a. medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul) b. modspillere (opdækning, markering) - lære at kende sin plads i helheden. - opgaver i angreb og forsvar - begyndende træning af dødboldsituationer (straffekast, 3 meter, hjørnekast og indkast). Individuelt: - kaste og gribe øvelser skal trænes hver gang. Positiv korrektion af spillernes arm i 90 graders vinkel, med modsatte ben foran, når der kastes. Finder du en venstrehåndet, skriver I bare kontrakt med det samme! Angrebsmæssigt: - driblinger (dække bolden af - udfordre). - vende, dreje med bolden (ved linier - i pressede situationer). - modtagelse af bold (løbe i møde - vende i spilretning). - spil uden bold. - næsen mod mål når vi angriber - introduktion til hopskud, gennembrud og indløb Forsvarsmæssigt: - forsvar overfor skud, gennembrud og indløb. - paradetræning - udspil fra målmand Fysik: Contra: Teori: - smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold. - let styrketræning med egen krop som belastning. - boldøvelser med høj intensitet - der trænes ikke i egentligt kontraspil. - grundlæggende kendskab til håndboldreglerne og dommerens rolle og ansvar. Psykisk træning: - give spillerne holdfølelse Mødeaktivitet: - deltagelse i stævner med overnatning. - festlige sammenkomster og årligt forældrearrangement 19

20 U12 Generelt: Træningen skal tage udgangspunkt i videreudvikling af det indøvede fra U10. Børn i års alderen kan lære alt med en bold. Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. På dette tidspunkt er det vigtigt, at børnene i kampsituationer eksperimenterer med flere forskellige forsvars- og angrebsformer. Derudover er det vigtigt, at man i kampsituationer arbejder med kommunikation og bevægelse i forsvaret. Mål for afdelingen: Teknisk: - videreudvikling af grundteknik. - vægt på afleveringer i fart samt gribeøvelser i fart. - indøve kasteformer - med vægt på hårdhed i skudafvikling - videreudvikle driblinger/finter. - videreudvikle hopskud (med vægt på springkraft). - indøve skud på mål under passende modstand - begyndende specialtræning af målmænd. Taktisk: - indøve faste opstillinger og lære de forskellige pladser at kende. - grundspilsøvelser med stempelbevægelser og fløjspilleres og bagspilleres krydsløb - spil mod offensivt forsvar - enkle kombinationer for at opbygge spilforståelse, bygget op omkring presspil og krydsspil - begyndende orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp) - udbygge forsvars- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, contra, overgang). - udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde). - træning af dødboldsituationer (straffekast, 3 meter, hjørnekast og indkast). - kendskab til forskellige forsvars former vi kan risikere at møde (5:1, 3:2:1 og 3:3) Individuelt: Angrebsmæssigt: - spil med bold (præcision - timing). - spil uden bold (vinkel - afstand - nærme/fjerne sig - rykke fri). - vende spillet. - afslutninger. - vinde 1:1 (dribling - finte). Forsvarsmæssigt: - vinde 1:1 (komme først - dække på rigtig side - skærme af). - forhindre sammenspil. Kontra: - træning påbegyndes, der fokuseres på aflevering og bevægelse. - kendskab til hurtig midt - contra kryds, såfremt det vurderes at spillerne magter dette. 20

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013 TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013-1 - Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2012/13 Snart skal dommernes fløjter igen lyde som sød musik i vore øre. Driblinger, mål og grønne trøjer bliver en del af vores hverdag,

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Den Blå Tråd Januar 2015

Den Blå Tråd Januar 2015 Januar 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Værdier og målsætning... 5 5. Spilsystem og spillestil... 7 6. Væsentlige pladsspecifikke færdigheder

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne Fair Play for alle Dansk Boldspil-Union DBU Børn og ungdom Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling DBUs Børnetræningsmanual 2006 DBUs

Læs mere