Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010"

Transkript

1 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede eller SSK s bestyrelse. Søren Langelund August

2 Indholdsfortegnelse Sønderris Sports Klubs formål Målsætning for SSK s håndboldafdeling SSK s holdninger til: Træning, Turneringer/Stævner, Etiske regler, Uddannelse af trænere Målsætning for ungdomsarbejdet i Sønderris Sports Klub:.. 04 Organisationen i håndeboldafdelingen. 04 Ansvarsområde for: Afdelingslederen Trænere og holdledere SSK s forventninger til:. 05 Trænere, Holdledere Spillerne Forældre Forældre/spillermøder: Retningslinier for kampe i Sønderrishallen:.. 09 Selve dagen Dommerbordet Retningslinier for udendørs kampe på Sønderris Sporstplads: 09 Generelt Modstander Dommere: 10 Flytning af kamp, herunder afbud til kamp:.. 10 Retningslinier for boldrummet: 10 Retningslinier for åbning og lukning af SønderrisHallen (nøglebrik): 11 Retningsliner for kampe på Fanø:.. 12 Spillertøj: 12 Sponsorer:. 13 Forsikringer: 13 Samarbejde med SGI/UH Esbjerg :. 13 Kollegiale regler indgået med UH Esbjerg :. 15 Trådløst netværk i foyeren.. 15 Bestyrelsen i Sønderris Sports Klub: 15 Kontaktliste for håndboldafdelingen i Sønderris Sports Klub 2009/10: Kontigent håndbold 2009/10:. 16 Træningstider 2009/10:.. 16 Den røde tråd for træningen i SSK.. 17 U6 & U8 18 U U U Sportslige rammer for SGI/UH Esbjerg 23 Niveau 0, 1, 2,

3 SSK s formål Sønderris Sportsklub (SSK) er en lokal sportsklub i Esbjerg Kommune, som blev stiftet i Foreningens formål er at udøve boldspil og anden idræt, samt tværgående aktiviteter, for derved at skabe et godt sammenhold og kammeratskab mellem foreningens medlemmer, samt at medvirke til at skabe et større sammenhold i Sønderris og omegn. SSK udøver sport inden for gymnastik, håndbold, fodbold og badminton. Der er ca husstande i Sønderris. Målsætning for SSK s håndboldafdeling Her kan alle fra 6-14 år spille håndbold. At vi kan tilbyde håndbold både vinter og sommer. At vi har tilmeldt hold i alle ungdomsrækker, fra U14 eller U16 dog i regi af UH Esbjerg. At hæve håndbold niveauet i SSK og klargøre spillerne til UH Esbjerg. Minimum at fastholde, og gerne øge antallet af spillere gennem nye tiltag. At bevare de samme trænere år efter år, og rekruttere nye trænere fra forældre/spiller gruppen. At vi udvikler, uddanner og inspirerer vores trænere. At vi involverer forældre til fremtidigt foreningsarbejde. At vi øger mulighederne for socialt samvær. SSK s holdninger til: Træning o Det skal være sjovt at komme til træning hver gang. o Træningen skal have en opdragende effekt o At vi i de små årgange ikke låser spillerne fast til en stamplads, men at spillerne får lov at spille flere positioner på banen. Turneringer/stævner o Alle hold skal være tilmeldt JHF s eller DGI s vinter turneringer. Hold til Sommer håndbold kan også tilmeldes DGI turneringen efter aftale med afdelingslederen. o Alle spillere tilbydes deltagelse i stævner 2 gange årligt hvis muligt, baseret på egenbetaling. SSK betaler holdgebyr. o Alle spillere skal på banen og at det ikke er de samme, der sidder på udskiftningsbænken. o Vi er gode repræsentanter for SSK når vi er til kampe og stævner. Etiske regler o At alle trænere der har med børn under 15 år at gøre, bliver checket en gang om året for domme for pædofili. o At børn, når transporteres i bil, skal være fastspændt. Børn som kræver selepude skal selv medbringe en sådan, hvis de kører med andre med mindre andet er aftalt forældrene imellem. o At trænerne i SSK skal overholde de kollegialer regler som er indgået med vor samarbejdsklub UH Esbjerg. 3

4 o At trænere, spillere og forældre skal tænke på, at de repræsenterer SSK både inde på banen og ikke mindst udenfor banen. Uddannelse af trænere o SSK opfordrer alle trænere til at tage relevante kurser o At de erfarne trænere deler ud af deres viden til de andre trænere Målsætning for ungdomsarbejdet i SSK Det skal være sjovt og spændende at komme til træning hver gang. Håndbold skal være for alle, uanset alder og niveau. Skabe positive rammer for alle børn og unge og medvirkende til at klubben bliver et godt værested. At børn og unge bliver en del af klubbens sociale liv, kammeratskabet samt netværket. At det hele ikke er bare håndbold, men der også er noget socialt i det. At spille håndbold i SSK bliver så attraktivt som muligt. At et godt kammeratskab opleves af spillerne i SSK. At de yngste årgange spiller håndbold gennem leg. Styrke træningen kvalitetsmæssigt gennem afholdelse af interne og eksterne træner- og lederkurser. Organisationen i håndboldafdelingen Afdelingsleder: Søren Langelund Saturnvænget Esbjerg V Tlf Mobil: Afdelingslederen er medlem af SSKs bestyrelse og har det overordnede ansvar for afdelingen. Ansvarsområde for afdelingslederen o Deltage i ca. 10 årlige bestyrelsesmøder og skal her informere omkring Håndboldafdelingen. o Indkalde til trænermøder i Håndboldafdelingen 2-3 gange pr. sæson. o Mødeleder på trænermøder. Herunder informere omkring relevant nyt fra bestyrelsen. o Ansvarlig for fordeling af træningstider (indendørs og udendørs). o Ansvarlig for udlevering af nøgler og nøglebrik til trænere og ledere og registrering af disse på hjemmesiden. o Ansvarlig for kontigentopkrævning i alle årgange. o Offentliggørelse af træningstider/trænere m.v. på hjemmesiden og i Sønderriset o Vedligeholde træneroversigt ifm. omkostningsgodtgørelse m.v. 4

5 o Sørge for indkøb af nødvendigt udstyr til håndboldafdelingen (spillertøj, bolde m.v.) o Kontaktperson til JHF og DGI Herunder tilmeldning af hold iht. diverse tilmeldningsfrister Modtager af turneringsplaner m.v. o Kontaktperson til Esbjerg Kommune Herunder booking af haltider ifm. stævner o Kontaktperson til UH Esbjerg. Deltage i SGI/UH Esbjergs Åbne Sportsudvalgsmøder o Indkalde til spiller/forældre møde mindst 1. gang om året. Ansvarlig for at disse aftales med Charlotte Innes fra cafeen samt sponsorudvalget o Fastsættelse af kamptidspunkter i samråd med trænerne. o Foretage ændringer af kamptidspunkter, hvis disse skulle forekomme. o Lave fælles sedler vedr. køb af dragter, on-line tilmelding, stævner etc. som uddeles til spillere/forældre via trænere. o Informere Charlotte Innes om hjemmekampe, så cafeen kan blive bemandet. o Arrangere afslutningsfesten i marts/april måned sammen med andre trænere/ledere. Ansvarsområde for trænere og holdledere o Ansvalige for sammensætning af hold. o Sørge for at alle kommer ud og spiller kamp o Sikre at tøj vask, kørsel og gerne frugtordning bliver sat i system o Uddelegere evt. opgaver til forældre o Indtelefonere resultat af hjemmekampe til JHF senest 1 time efter kampen. o Aflevere komplette sæt spilletøj efter sæsonafslutningen o Give sine trænerkollegaer og afdelingsleder konstruktiv kritik, ros og ris. I turneringer til og med U8 skal SSK stille med jævne hold. Man skal fra gang til gang vurdere hvorledes holdet klarer sig. Hvis muligt sikre, at de ikke taber eller vinder for stort. Hverken det tabte eller det vindende hold lærer noget af det. Ved at tabe stort hver gang, mister vi medlemmer. Til stævner kan man stille et hold, så de bedste også får lov at spille sammen. SSK s forventninger til: Trænere o Have en pæn omgangstone overfor spillerne. o Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning. o Møder til tiden, velforberedt og har alt klar til træningen. o Gennemfører træningen i passende træningstøj. o Deltager i relevante møder, kurser m.v. o Sørge for en tryg og motiverende atmosfære på som uden for banen. o Gribe hurtigt og resolut ind ved mobning. o Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med klubben og forældre. o Med hensyn til den enkelte spiller skal der informeres ærligt og åbent. o Ansvarlig for børnenes sikkerhed under træning og kampe. 5

6 o Ved deltagelse i stævner at udvikle spillerne sportsligt/socialt o Ved udlevering af materialer forventes det, at de opbevares forsvarligt og vedligeholdes, samt afleveres efter sæsonen. o Medvirke til at holde orden i boldrummet, samt i klublokalet. o Være et godt eksempel for spillerne. o Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstander o I samråd med evt. holdleder at sætte kørsel og vask af tøj i system. o Hvis forhindret i at træne, så er træneren selv ansvarlig for at finde en afløser. o Der opfordres til at træneren fokuserer mere på den enkelte spillers udvikling end på holdets resultater. o Skal sikre, at holdet bruger lovlige spillere (jf. JHF/DGI s regelsæt). o Skal coache holdet i kampene samt efterfølgende indtelefonere resultat til JHF/DGI o Skal udtage holdet og sikre at spillerne er informeret om spilletid og mødetidspunkt. o Skal informere spillerne og forældre om de sportslige dispositioner og baggrunden herfor. o Skal drage omsorg og sørge for at nye spillere (oprykkere og udefrakommende) integreres. o Skal i fornødent omfang deltage i kollektive aktiviteter som SSK arrangerer (Skt. Hans, Sønderrisdagene, Discofest m.v.). o Skal indgå i et positivt samarbejde med klubbens øvrige trænere. Holdledere o Have en pæn omgangstone overfor spillerne. o Efter nærmere aftale med træneren, virke som den praktiske/administrative leder for holdet. o Har ansvar for det praktiske omkring tøj, herunder sørge for tøjvask. SSK anbefaler at der laves en vaskeordning med forældre, så det går på skift. o Evt. sørge for lægetaske, væske m.v. i forbindelse med kampe. o Udfylde holdkortet i god tid inden kampstart. o Indtelefonere resultatet af hjemmekampe til JHF senest 1 time efter kamp afslutning og husk at sætte flueben på holdkortet, så andre kan se at resultatet er ringet ind. o Det hold der spiller sidste hjemmekamp er ansvarlig for at checke at alle resultater er ringet ind, samt at samtlige holdkort smides i postkassen. o Efter nærmere aftale med træneren, sørge for at registrere indmeldelse og udmeldelser, via indtastning i SSK s spillerdatabase på hjemmesiden. o Sørge for kørsel til udekampene. SSK anbefaler, at der bliver lavet en kørselsordning, så det går på tur mellem forældrene. o Sørge for efter alle kampe både ude og hjemme at omklædningsrummet er rent og pænt og efterlades i samme stand som da holdet ankom. o Deltage i relevante møder, kurser m.v. o Bidrage aktivt til at skabe en god stemning blandt spillere og forældre. o I samarbejde med træneren bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter. o Være et godt forbillede for spillerne. o Udvise anstændigt optræden for såvel dommer som modstander. o Sørge for informationer til forældre og spiller i samråd med træneren, evt. indlæg på hjemmesiden, i Sønderriset, Hjerting Posten og lign. o Skal i fornødent omfang deltage i kollektive aktiviteter som SSK arrangerer (Skt. Hans, Sønderrisdagene, Discofest m.v.). 6

7 Spillerne o Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen. Overfor både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og frem for alt dommerne. o Tager et medansvar for både træning og kamp. o Møde op til træning og kamp eller melder afbud i god tid. o Møde op til den aftalte tid. o Ikke spise slik og drikke sodavand før træning og kampe o Bade efter kamp o For at der kan skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives.. o Respektere klubbens gældende regler. o Betaler kontingent til tiden. o Være en god kammerat og optræder som et forbillede for de yngre årgange. o Sørge for at have sunde kostvaner som en naturlig del af hverdagen. o Rydde op efter sig, både før og efter kampe og til stævner. Forældre o Mød op til træning og kamp barnet ønsker det. o Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen ikke bare din datter eller søn. o Giv opmuntring i både med og modgang giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. Og husk træneren måske har givet dit barn en opgave eller feed-back som du ikke lige kender til. o Respekterer trænerens brug af spillere forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. o Se på dommeren som en vejleder kritiser ikke hans/hendes afgørelser. o Giv opfordringer til dit barn om at deltage pres ikke. o Spørg om kampen var spændende og sjov ikke kun om resultatet. o Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke. o Vis respekt for arbejdet I klubben tag initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del I klubbens liv, end lyst og engagement. o Tilbyd din hjælp til trænere og ledere, der er altid brug for hjælp til forskellige arrangementer o Tænk på, at dit barn spiller håndbold ikke dig! Derudover o Bidrager med god opførsel overfor modstandernes og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere o Medvirker til, at der skabes et godt og frugtbart forhold til spillere, trænere, ledere og forældre imellem o Være behjælpelig med transport og give en hånd med når det er nødvendigt. o Hvis der opstår problemer, så henvender man sig til klubben, så vi kan få problemerne ryddet af vejen i fællesskab, med det samme. o Sørge for rettidigt indbetaling af kontigent. Børnehåndbolden i dag bør ikke være resultatorienteret, da det at spille en håndbold kamp i de yngste rækker handler om at hygge sig og have det sjovt. Børn har forskellige måde at opfatte udtrykket, at vinde. En sejr er ikke nødvendigvis drivkraften for dem. Sejre for børn er ikke kun med henblik på at 7

8 vinde kampene, da en sejr for børnene kan være det at score et mål, lave en dribling eller udføre en detalje, der er øvet til træning og ikke kun det at vinde en kamp. MEN, i de ældste børnerækker skal det anerkendes at man også spiller for at vinde, og det er det vi stræber efter. De børn der udviser vilje, vindermentalitet og talent skal også udfordres og motiveres gennem træning og kampe. Forældre/spillermøder: Et samlet forældre/spillermøde afholdes minimum en gang pr. vinter sæson Hvad bør man overveje inden mødet: Indbydelsen o Hvornår skal den ud og hvad skal der stå i den? Hvem skal med? o Spillere o Forældre o Trænerkollegaer o Afdelingsformanden o Holdleder o Cafeen o Sponsorudvalget o 3. part / foredragsholder Tid og sted o Husk at informere alle om tid og sted, så andre ikke booker samme tidspunkt og sted Hvilken dagsorden skal mødet have? o Hvem skal gøre hvad? o Skal der tages referat? o Hvem er mødeleder? o Hvilke opgaver vil du foreslå, at forældre varetager? o Hvilke forventninger har du selv til sæsonens forløb? o Hvordan vil du planlægge træningen, sætte holdene sammen? o Hvordan vil du afvikle kampene o Udfyldelse af tipskupon med hjælperopgaver Forslag til en dagsorden 1. Velkomst og præsentation af dig selv + andre deltagere 2. Orientering om klubben (evt. ved afdelingsformanden) 3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, turneringer, specielle forhold. 4. Hvilke opgaver vil du gerne have at forældrene løser. 5. Eventuelt. 8

9 Retningslinier for kampe i Sønderrishallen Afdelingslederen modtager kampskema og holdkort med post i ugen op til kampene. Skemaet vil blive udleveret til træner/leder for det hold, der spiller dagens første kamp. Disse skal indtil den sidste kamp er afviklet, forefindes på dommerbordet. Dommer o I U-6 og U8 ledes kampene af én person fra førstnævnte hold på kampkortet o Øvrige rækker dømmes af dommere bestilt af JHF/DGI Kreds 7. På selve dagen o Mød op i god tid og sikre dig, at alt er som det skal være. o Dommerbordet tilsluttes og afprøves. o Sørge for at have den rigtige bold klar, at den er pumpet, derudover altid have en ekstra bold med. o Senest 10 minutter før kampens start afleveres kampkortet til dommeren. Begge hold skal forinden udfylde kampkortet med navne og årgange på alle spillerne. Vi er ansvarlige for, at det bliver gjort. o Hvis der er spillere anført på kampkortet, som ikke bliver anvendt, så kan spilleren streges umiddelbart efter kampen. Vi har selv ansvaret for at dette sker. o Evt. nedsænket overligger monteres. Følgende skal forefindes ved dommerbordet ved opstart o Overtræksveste passende til årgangene o Stævnerapport o Holdkort Dommerbordet skal udfylde stævnerapporten samt sørge for, at de ankommende hold får udfyldt deres holdkort. Træner/leder for det hold som spiller sidst, sørger for, at dommerbordet og lydanlægget køres på plads, samt at der ryddes op i hallen mht. affald m.m. Det er ligeledes denne træner/leder der er ansvarlig for at alle døre er låst, når man som den sidste person forlader hallen. Retningslinier for udendørs kampe på Sønderris Sportsplads (sommer håndbold): Trænerne/holdleder skal sørge for, at banen er klar til kamp + kridtet op. Generelt o At målene står, hvor de skal stå. o Evt. nedsænket overligger monteres. o Sørg for at holdkortet er udfyldt korrekt med resultatet og at indsende dette til DGI. o Efter kampen/kampene skal banen og omklædningsrum, også det omklædningsrum udeholdet har haft, efterlades i sammen tilstand som I overtog dem. Modstanderholdet 9

10 o Tag godt imod modstanderne og vis dem til deres omklædningsrum, samt fortælle dem hvilken bane de skal spille på. Dommere: Tag altid godt imod dommerne. Vis ham/hende, hvor de kan klæde om. I døm-selv-kampe skal I huske på, at dommeren SKAL være neutral, samt det er vigtig at den man har udpeget, har kendskab til reglerne. Husk der er årgangsbestemte særregler for U6, U8 og U10, så det er altid vigtig, at man lige bruger 5 minutter på at sætte sig ind i dem. Flytning af kamp, herunder afbud til kamp: Ændring af spilletidspunkter eller spilledatoer er dyrt, typisk imellem kr pr. kamp i JHF regi. Derfor må ændringer kun foretages når det er absolut nødvendigt. Et eller to afbud giver altså ikke anledning til flytning af kamp. Men, skulle man komme ud for at flytning er en nødvendighed, gælder følgende: Kontakt afdelingslederen så tidligt som muligt, og ha mulige nye spilledatoer og tidspunkter klar. Hvis det uheldige skulle ske, at man må melde afbud til en kamp, kontaktes afdelingslederen. Afbud må kun ske i absolut nødstilfælde, og skal ske så tidligt så mulig, så JHF/DGI og modstander kan underrettes. Retningslinier for boldrummet I boldrummet er der bolde og træningsredskaber til rådighed for trænerne. Det tilstræbes, at der er en bold til hver spiller til træning, men dette er spillernes ansvar, ikke klubbens. U-6: soft mini håndbold U-8: soft mini håndbold U-10, boldstørrelse 0 (46-49 cm) U-12, boldstørrelse 1 (50-52 cm) U-14,boldstørrelse 2 (54-56 cm) Sørg for at holde styr på hvor mange bolde der tages ud, så det samme antal kommer tilbage igen. Overtræksveste skal hænges op efter hver træning og deles op i de korrekte størrelser. Spillere har ingen adgang i boldrummet medmindre de er udpeget af træneren til afhentning af bolde eller redskaber. Døren ind til rummet SKAL låses, når I træner. Aflever altid rummet i opryddet stand efter træning/kamp. Hvis der forefindes defekte bolde eller redskaber underrettes afdelingslederen. 10

11 Retningslinier for åbning og lukning af Sønderris Hallen (nøglebrik) Sønderrishallen tilhører Kommunen, ikke SSK. Esbjerg Kommune har fastsat følgende regler for åbning og lukning af Sønderrishallen, hvilke vi som ansvarlige brugere er forpligtet til at følge: Den enkelte nøglebrik er kodet til kun at give adgang til udvalgte døre. Hvis en dør ikke reagerer på din nøglebrik udefra, må den heller ikke åbnes manuelt indefra. (nødsituation som f.eks. brand er naturligvis undtaget) Ved ankomst til døren betjenes læseren én gang Lysdioden i læseren skifter fra RØDT til GRØNT lys, og døren låses op. Døren vil være åben i ca. 15 sekunder, hvorefter den automatisk låser igen og dioden viser igen rødt. Ved udgang lukkes døren, her skal læseren ikke aktiveres, idet døren låser automatisk efter ca. 15. sekunder. Ved permanent åbning aktiveres læseren to gange. Døren er herefter åben, og når den skal lukkes igen aktiveres læseren ligeledes 2 gange og døren låses efter ca. 40 sekunder. (se nedenfor) I kan komme ind i hallen en halv time før jeres bookede tid. Håndbold, fodbold og badminton dvs. brugere af selve hallen: Kun spillerindgangen må benyttes, når træner og spillere skal ind og ud af hallen. Nøddørene fra hal og omklædningsrum og ud i det fri må ikke benyttes med mindre der er tale om nødsituation. Alarmen bliver aktiveret, hvis de står åbne. Trænere og spillere må ikke åbne dørene ud til foyeren og hoveddøren manuelt indefra. Det er for at undgå uvedkommende i foyeren og i hallen under træningen. Kun træneren må åbne døre for medlemmer, der vil ind, så den enkelte træner kun lukker sine egne spillere ind. Øvrige personer må ikke lukkes ind. Spillerindgangen må ikke stå permanent åben. Hvis den åbnes permanent i forbindelse med ankomst, skal den låses når træningen begynder. Uvedkommende personer må ikke opholde sig i omklædningsrum og i spillergangen under træningen. De må heller ikke opholde sig i hallen. Døre til depoter må heller ikke stå permanent åbne under træningen. Det skal forhindre uvedkommende adgang til depotet. 11

12 Når hallen forlades, skal du sikre dig, at der ikke opholder sig uvedkommende i bygningen, dvs. hal, foyer, spillergang, depoter og samtlige omklædningsrum tjekkes for personer også de rum, man ikke selv har benyttet. at der er ryddet op overalt, og al lys er slukket. at vinduer og døre er aflåste også de døre, man ikke selv har benyttet. Det kræver, at man går rundt og tager i alle døre og vinduer, idet de kan stå åbne, uden at man kan se det. Dvs. døre og vinduer i hal, foyer, spillergang, depoter og samtlige omklædningsrum. Som et sidste tjek kan man på oversigtstavlen ved hovedindgangen se, om dørene er låste. Er lyset rødt er døren lukket og låst. Kun træneren/lederen går som sidste mand ud og tjekker. Hvis et lysdiode lyser grønt og ikke vil skifte til rødt ved én aktivering af læseren, kan det skyldes, at døren er åbnet permanent (hvilket ikke bør ske) og læseren skal så aktiveres to gange inden døren kan låses. Låsesystemet sender et signal til vagtcentralen, hvis ikke dørene er lukkede og låste. (gælder også døre til depoterne). Hvis der i den forbindelse må sendes en vagt ud vil regningen blive sendt til brugeren/foreningen. Hvis man opdager en skade på bygningen eller redskaber skal det straks meddeles Afdelingslederen, klubbens formand i hans fravær eller direkte til Esbjerg Kommune Kultur & Fritid i tilfælde af at formanden ikke kan træffes. Øvrige brugere: Hoveddøren må ikke stå permanent åben under træningen. Der må ikke opholde sig uvedkommende personer i foyeren under træningen. Se i øvrigt ovenfor. Du kan læse mere om kommunes retningslinjer for benyttelse af kommunens lokaler på borger, fritid og kultur, udlån - kommunale lokaler. Retningslinier for kampe på Fanø SSK betaler færgebilletten til Fanø for træner(e), holdleder og spillere. Gyldig kvittering afleveres til Kassereren i SSK. Ved aflevering af kvitteringen oplyses bankkontonummeret, hvortil det skyldige beløb overføres. Der opfordres til en samlet kvittering, hvis muligt. Ovennævnte gælder både udendørs og indendørs kampe som spilles på Fanø. Spillertøj: Træner/leder har ansvaret for det spilletøj der er udleveret til spillerne, og det påpeges på det kraftigste, at der skal passes på det. Meget af tøjet er der reklame på, som klubben modtager penge for. På nogle hold er det forældre, der er sponsorer, så derfor er det vigtigt, at det er de rigtige trøjer der er med hver gang. Det er holdlederne og trænernes opgave løbende at kontrollere tøjets beskaffenhed, samt efter hver kamp at optælle tøjet for at sikre komplette sæt. Der må ikke indkøbes nyt tøj uden godkendelse fra Afdelingslederen.. 12

13 Sponsorer Der er stor konkurrence her i lokalområdet mht. at skaffe sponsorer. Det er derfor meget vigtig, at alle gør deres til, at de fortsat vil støtte os. Er der nogen som retter henvendelse til jer mht. evt. sponsorat, så skal I henvende jer til sponsorudvalget eller afdelingslederen. Der må IKKE tegnes sponsorater uden godkendelse fra sponsorudvalget. Ved henvendelse til afdelingslederen kan SYDBANK kontaktes, da de gerne sponsorerer drikkedunke og holdere Forsikringer: Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 4 fælles forsikringer, som Sønderris Sports Klub, via medlemskabet af DIF og/eller DGI automatisk er dækket af. De 4 forsikringer er: 1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. 2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag. Der kan læses mere om forsikringer på nedenstående link. Forsikringerne dækker IKKE spillerne. Vi anbefaler kraftigt, at hver enkelt medlem - barn som voksen - tegner en selvstændig ulykkesforsikring, evt. som en individuel sportsulykkeforsikring. Samarbejde med SGI/UH Esbjerg (Ungdoms Håndbold Esbjerg): Det aftales fra år til år hvorvidt SSK s spillere skal indgå i UH samarbejdet fra U14 eller U16 årgangene. Spillerne skal senest som U16 spillere indgå i UH samarbejdet, da SSK ikke tilbyder håndbold for U16, U18 eller senior spillere. For sæsonen 2009/10 har vi indgået følgende aftale, nedskrevet i et særskilt dokument. 13

14 Aftalte retningslinier for UH Esbjerg samarbejdet i pige/drenge afdelingen for sæsonen 2009/10 (årgang 1995/96) følger hermed: Forudsætning for sæsonen: SSK ønsker i denne sæson at beholde både pige og drenge spillere i Sønderris, hvilket medfører at samarbejdet får samme omfang som den netop afsluttede sæson 2008/09. SSK forventer at kunne stille med spillere til 2 pigehold og 2 drengehold. UH Esbjerg (SGI+SSK) forventer til sæsonen ialt at stille med mindst 4 pigehold og 4 drengehold. Det er indenfor JHF s regler for hold sammenarbejde kun muligt at max. 2 eller alle hold i en årgang har fællesnavn. Alle hold benævnes derfor UH Esbjerg. Der er imellem undertegnede ledere aftalt følgende: SSK årgang 1995/96 spiller på både pige og drenge siden under holdnavn UH Esbjerg. Det er aftalt at den eneste fællesnævner for sæsonen er klubnavnet. UH Esbjerg (Sønderris hold nr. følger) træner i Sønderrishallen UH Esbjerg (Sønderis) spiller kampe i Sønderrishallen UH Esbjerg (Sønderris) kan vælge at stille op til kampe i røde trøjer, der gerne må bære SSK logo. Den røde trøjefarve vælges af UH Esbjerg som reservefarve. UH Esbjergs primære trøjefarve er lyseblå. UH Esbjerg (Sønderris) udvælger selv hvilke stævner de ønsker at deltage i, og deltager ikke automatisk i samme stævner som øvrige UH hold. SSK opkræver kontingent fra de UH-hold, som hører under SSK-delen og kontingent beholdes i SSK regi. Udgifter til dommer honorar samt JHF tilmeldinger godtgøres SGI af SSK efter opkrævning. UH Esbjerg (Sønderris) er ikke omfattet af UH Esbjergs sponsorkontrakter og indtægter, og skal drives for midler i SSK. Der planlægges 2 træner/leder møder i sæsonens løb hvor samarbejde, indhold og udfordringer drøftes. Trænere og ledere fra UH Esbjerg III er velkommen til at deltage i UH Esbjergs åbne sportsmøder, der afholder i lige måneder 14

15 Det er ikke intentionen at flytte spillere til/fra UH Esbjerg til/fra øvrige pige/drenge hold i UH Esbjerg regi, men såfremt trænere/ledere aftaler dette at hensyn til spillere der måtte ønske det, kan dette lade sig gøre uden at spilleren får 30 dages karantæne. Omfanget af sammenarbejdet for næste sæson 2010/11 vil blive endelig aftalt i marts Dato: Lone Haumann, Afdelingsleder SSK Søren Langelund, SSK Bestyrelse Michael M. Jensen, Sportschef SGI Kollegiale regler aftalt med UH Esbjerg Ingen af klubberne i samarbejdet må gå på spillerjagt hos hinanden. Er der spillere, som man ønsker at kontakte skal dette ske til klubbens kontaktperson i samarbejdet. Ingen spillere må kontaktes direkte før klubkontakten er taget. Trådløst netværk i foyeren Du kan bruge bærbar PC i foyeren. Netværket må bruges af alle trænere, ledere og medlemmer. Netværk navn: SSK Kodeord: sportsklub Bestyrelsen i SSK Formand: Inge Hansen Gymnastik Tvillingernes Kvarter 37 Tlf Kasserer: Bent Wolf Tvillingernes Kvarter 43 Tlf Sekretær: Janni Kristiansen Fiskenes Kvarter 108 Tlf

16 Fodbold: Henrik Kristensen Merkurvænget 73 Tlf Håndbold: Søren Langelund Saturnvænget 28 Tlf Badminton: Søren Finnerup Krebsens Kvarter 34 Tlf Best. Medl: Morten Innes Skorpionens Kvarter 39 Tlf Suppleant: Børge Christensen Venusvænget 92 Tlf Suppleant Helle H. Sørensen Jupitervænget 11 Tlf Yderligere informationer kan findes på SSK s hjemmeside Kontaktliste for håndboldafdelingen i Sønderris Sports Klub Listen over trænere og ledere kan altid findes på under håndbold/kontaktpersoner. Kontingent for håndbold Gældende satser for kontigentet kan altid findes på under håndbold/kontingent. Træningstider for håndbold Træningstiderne kan altid findes på under håndbold/træningstider vinter eller træningstider/sommer. 16

17 Den røde tråd. Som hjælp til træningen i vore forskellige årgange kan I her finde vor røde tråd, der hjælper til med at forklare hvad I som trænere i de forskellige årgange bør fokusere på og også hvad I måske ikke skal fokusere på endnu. Dermed bør vi også vide hvad spillere forventes at kunne, når nye trænere modtager spillere i en ny årgang. Generelle retningslinier for træningen i de enkelte afdelinger (aldersgrupper). På de følgende sider følger en kort beskrivelse af, hvad SSK forventer at spillerne på de respektive årgange minimum formår såvel teknisk, taktisk og fysisk. Venligst nærlæs beskrivelsen for netop din årgang, men læs også om de andre afdelinger. Har du nogle spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din afdelingsleder. 17

18 SSK retningslinier for træningen i U6 - U8: Generelt: Ved træningen skal træneren lægge vægt på følgende: Glæde, tryghed, bevægelse samt leg med bolden. Glæde: - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som træneren skal bygge videre på. Tryghed: - der stilles store krav til træneren. - blandt andet omsorgsfuld behandling af børnene (binde støvler, tørre næse og lignende). - træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. - ha god tid. - det skal være sjovt og foregå i trygge rammer. - husk små grupper. Bevægelse: - bolden bruges som leg. - legene/øvelserne skal være: - med få regler. - lette at organisere. - opbygget så alle er aktive. - tilrettelagt med højt aktivitetsniveau. Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren "ven med bolden" - d.v.s. at i en træningsenhed foregår træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden. Teknisk: - indøve kast og løb med bolden (driblinger). - indøve at gribe bolden - indøve skud. - indøve gribeteknik Taktisk: - lære at orientere sig (se op - hvor er jeg). - lære " at få god tid " - sådan gør vi i angreb - sådan gør vi i forsvar Fysik: - ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balancetræning. Psykisk: - lære at følge trænerens anvisninger. - deltage i kampe og evt. 1-dags stævner 18

19 U10 Generelt: Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens perceptionelle (sanselige) og motoriske udvikling, hvor det indøvede fra U6 og U8 videreudvikles. Træningen lægges an på at lære spillerne det grundlæggende af de mest almindelige ting i håndbold. Generelt: - grundopstilling - spil mod 5 : 0 og 4 : 1 - grundspilsøvelser med stempelbevægelser. - lære at placere sig på banen i forhold til: a. medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul) b. modspillere (opdækning, markering) - lære at kende sin plads i helheden. - opgaver i angreb og forsvar - begyndende træning af dødboldsituationer (straffekast, 3 meter, hjørnekast og indkast). Individuelt: - kaste og gribe øvelser skal trænes hver gang. Positiv korrektion af spillernes arm i 90 graders vinkel, med modsatte ben foran, når der kastes. Finder du en venstrehåndet, skriver I bare kontrakt med det samme! Angrebsmæssigt: - driblinger (dække bolden af - udfordre). - vende, dreje med bolden (ved linier - i pressede situationer). - modtagelse af bold (løbe i møde - vende i spilretning). - spil uden bold. - næsen mod mål når vi angriber - introduktion til hopskud, gennembrud og indløb Forsvarsmæssigt: - forsvar overfor skud, gennembrud og indløb. - paradetræning - udspil fra målmand Fysik: Contra: Teori: - smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold. - let styrketræning med egen krop som belastning. - boldøvelser med høj intensitet - der trænes ikke i egentligt kontraspil. - grundlæggende kendskab til håndboldreglerne og dommerens rolle og ansvar. Psykisk træning: - give spillerne holdfølelse Mødeaktivitet: - deltagelse i stævner med overnatning. - festlige sammenkomster og årligt forældrearrangement 19

20 U12 Generelt: Træningen skal tage udgangspunkt i videreudvikling af det indøvede fra U10. Børn i års alderen kan lære alt med en bold. Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. På dette tidspunkt er det vigtigt, at børnene i kampsituationer eksperimenterer med flere forskellige forsvars- og angrebsformer. Derudover er det vigtigt, at man i kampsituationer arbejder med kommunikation og bevægelse i forsvaret. Mål for afdelingen: Teknisk: - videreudvikling af grundteknik. - vægt på afleveringer i fart samt gribeøvelser i fart. - indøve kasteformer - med vægt på hårdhed i skudafvikling - videreudvikle driblinger/finter. - videreudvikle hopskud (med vægt på springkraft). - indøve skud på mål under passende modstand - begyndende specialtræning af målmænd. Taktisk: - indøve faste opstillinger og lære de forskellige pladser at kende. - grundspilsøvelser med stempelbevægelser og fløjspilleres og bagspilleres krydsløb - spil mod offensivt forsvar - enkle kombinationer for at opbygge spilforståelse, bygget op omkring presspil og krydsspil - begyndende orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp) - udbygge forsvars- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, contra, overgang). - udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde). - træning af dødboldsituationer (straffekast, 3 meter, hjørnekast og indkast). - kendskab til forskellige forsvars former vi kan risikere at møde (5:1, 3:2:1 og 3:3) Individuelt: Angrebsmæssigt: - spil med bold (præcision - timing). - spil uden bold (vinkel - afstand - nærme/fjerne sig - rykke fri). - vende spillet. - afslutninger. - vinde 1:1 (dribling - finte). Forsvarsmæssigt: - vinde 1:1 (komme først - dække på rigtig side - skærme af). - forhindre sammenspil. Kontra: - træning påbegyndes, der fokuseres på aflevering og bevægelse. - kendskab til hurtig midt - contra kryds, såfremt det vurderes at spillerne magter dette. 20

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Den Røde Tråd. en trænerguide

Den Røde Tråd. en trænerguide Den Røde Tråd en trænerguide Den Røde Tråd Indledning Klubben har besluttet, at der skal være en rød tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne i NSIF`s Håndboldafdeling. Denne trænermanual er skrevet som

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS...

ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS... ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS... 9 ØSTTYSKER - (kort/lang)... 10 HELSINGØR - (kort kryds)...

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif. Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD...

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Målsætninger 2012-2015

Målsætninger 2012-2015 Målsætninger 2012-2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 U10 hold... 3 U12 hold... 5 U14 Hold... 8 U16 Hold... 11 Projekt Seniorspiller i Jersie HK... 13 2 Generelle målsætninger: U10 hold Der

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere