M.U.I.F Velkommen i klubben. Trænerguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide"

Transkript

1 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F Velkommen i klubben Trænerguide

2 Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder UIF. Heri finder du udvalgsmedlemmernes navne og adresser samt kompetenceområder, trænerlister, dommerlister, træningstider samt praktiske oplysninger iøvrigt. Der er også et par sider med vores mål med børne/ ungdomsspillerne - disse sider står jo altid til debat - og hér kan I yde indflydelse ved at kommentere/ændre/tilføje specifikke emner. Vi ønsker Jer rigtig hjertelig velkomne som trænere i Møgeltønder UIF - vi håber I kan bruge dette hæfte som med vilje er lavet som løsark-system, således at eventuelle ændringer kun medfører en udskiftning af en enkelt side eller to. Når I har fået dette materiale i hånden, er det meningen at nyheder/ændringer af dette blad, bliver mailet til Jer, således at I selv kan skifte en side ud når dét bliver nødvendigt. Nye træningspas, der bliver instrueret i DBU-bladet, vil også blive mailet til trænerne - og - DBU-bladet vil også ligge til rådighed i klubhuset, så I selv kan læse/kigge med i alt det nye der foregår i fodboldens verden... I klubhuset vil der altid forefindes materiale som I med fordel kan drage nytte af: Nye træningsmetoder, kurser og andre relevante oplysninger samt indbydelser til trænerseminarer og fodboldstævner rundt omkring. På DGIs hjemmeside ( kan I se rigtig gode træningspas i en trænerguide. Den er sprængfyldt med gode ideer - åben hjemmesiden - tag dét I kan bruge - og vi ønsker Jer rigtig god fornøjelse! Til sidst skal lige nævnes, at I altid kan følge med i hvad der rører sig i fodboldudvalget, idet fodboldudvalgets mødereferater altid hænger på opslagstavlen i klubhuset. Har I iøvigt noget I vil have at fodboldudvalget skal tage stilling til, så kom endelig med forslag/emner. Fodboldudvalget afholder sine møder den 2. onsdag i måneden - og umiddelbart herefter hænger mødereferatet på opslagstavlen! Se side 15.

3 Trænerguide 3 FODBOLDUDVALGET Formand: Jesper Gynther Søgård Nr. Foldvej Næstformand: Nicolai Hasberg Tranevej Ansvarlig over for alle - også skolen og andre offentlige myndigheder. Bindeled til hovedbestyrelsen. Leder udvalgsmøderne. Møgeltønder CUP. Sponsorer.. Tovholder ved koncerter. Kan I ikke få fat på Jesper, så kontakt Nicolai Hasberg. Træder ind, hvor Jesper Gynther Søgård er forhindret. Møgeltønder CUP.. Sponsorer. Kan I ikke få fat på Nicolai, så kontakt Jesper G. Søgård Kasserer: Marianne Eliassen Tranevej Kontingentindbetalinger.. Pengeanliggende vedr. Møgeltønder CUP. Kan I ikke få fat på Marianne, så kontakt Jesper Søgård eller Nicolai Hasberg. Sekretær: Erik Varst Mågen Referater fra afholdte udvalgsmøder samt indkaldelse af samme. Møgeltønder CUP.. Foreningsbladet Møgeltønder nyt. Kan I ikke få fat på Erik, så kontakt Jesper G. Søgård. Ungdom og kurser: Nicolai Hasberg Tranevej Leder og udvikler ungdomsafdelingen.. Træner- og spillerkontakt. Kan I ikke få fat på Nicolai, så kontakt Jesper G. Søgård Senior: Michael Carstensen Vestergade 25, 2.sal Leder og udvikler seniorafdelingen.. Træner- og spillerkontakt. Kan I ikke få fat på Michael, så kontakt Jesper G. Søgård

4 Trænerguide 4 FODBOLDUDVALGET Tøj og materialer: Henrik Varst Munkeparken Løgumkloster Ansvarlig for al holdtøj til spillerne/holdene.. Overtrækstrøjer, bolde, kegler, trapper - med andre ord: alle træningsrekvisitter. Kan I ikke få fat på Henrik, så kontakt Jesper G. Søgård eller Nicolai Hasberg. Sponsorer: Michael Carstensen Vestergade 25, 2.sal Sponsorer til de forskellige hold.. Sponsorer til Møgeltønder CUP. Kan I ikke få fat på Michael, så kontakt Jesper G. Søgård Kampfordeler: Finn Nielsen Kastanieallé 29, st.tv Tilmelde hold til de forskellige turneringer - det være sig DGI, JBU, indendørs turneringer samt stævner.. Dommeransvarlig til hjemmekampene. Kan I ikke få fat på Finn, så kontakt Jesper Søgård eller Nicolai Hasberg. Opkridtning og baner: Ove Hansen Guldhornsvej 16, Gallehus Leder opkridtningen af samtlige baner. Kontaktperson til Tønder Kommune vedr. banerne.. Fodboldkursus-ansvarlig. Kan I ikke få fat på Ove, så kontakt Erik Varst. Hjemmeside/facebook: Nicolai Hasberg Tranevej Holder klubbens hjemmeside og facebook ajour vedr. fodbold-afdelingen. Kontakt Nicolai hvis du vil have noget med på facebook eller hjemmesiden. Gælder også, hvis du vil have noget slettet: kontakt Nicolai Hasberg. Møgeltønder CUP: Vagn Petersen Rugfennen Er primus motor / kontaktansvarlig for den årlige Møgeltønder CUP. Kan I ikke få fat i Vagn, så kontakt Jesper G. Søgård.

5 Trænerguide 5 Ved idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets interesser. MUIF Fodbold tilbyder de, der ønsker at spille fodbold under ordnede forhold, denne mulighed. Fodbold-udvalget har formuleret en målsætning for de kommende år, hvor der ikke fokuseres alene på resultater, men i høj grad på de faktorer der har stor betydning for fodboldens eksistens i Møgeltønder UIF. MUIF Fodbold s målsætning er: MÅLSÆTNING 1 at opnå de sportslige resultater, som man spillermæssigt på alle niveauer er berettiget til. 2 at styrke ungdomsafdelingen og inddrage forældre aktivt i foreningsarbejdet. 3 at udvikle seniorafdelingen såvel på dame- som på herresiden, så det er sjovt at spille fodbold i MUIF. 4 at der er plads til alle i klubben, uanset alder, køn, dygtighed, nationalitet m.v. 5 at fremme den sociale forståelse klubbens medlemmer imellem. 6 at styrke en positiv klubånd gennem et endnu stærkere socialt samvær. 7 at skabe gode faciliteter til gavn for alle medlemmer. 8 at sikre en velkvalificeret, positiv og inspirerende træner- og lederstab. 9 at skabe et økonomisk fundament der gør fodbolden i stand til at opnå de stillede mål. Der er ikke tale om nogen prioritering. Det for fodbolden optimale resultat fremkommer kun såfremt alle delmålsætninger opnås. Generelt: Vi er en lille klub/forening, der ikke skal/kan gå ind for talentpleje. Vi kan ikke stille krav som: U14 skal spille i A-rækken, U16 skal spille i Mesterrækken o.s.v. Derfor: Trænerpleje og spillerpleje kommer før talentpleje i Møgeltønder UIF Fodbold. Det er måske sjovest at træne de dygtige, men hvad er sjovest for børnene? Det er at være med! Tilbuddet om at spille fodbold i Møgeltønder UIF skal udvikle sig til et socialt tilbud. Vi skal gøre en stor indsats for at få de små til at gå til fodbold og beholde dem. På den måde styrker vi fødekæden, og vi håber at have 200 medlemmer om 6 år (2018) heraf må de unge under 18 år gerne være de 140. Det kræver trænere; og frivillige trænere kommer ikke af sig selv. Når de små fødder starter i Møgeltønder UIF, skal vi forsøge at få to, tre (måske fire) forældre som trænere på hvert hold. Så bliver opgaven overkommelig og sjov, og det skal den være, for der ikke andre trænere end forældrene! Med forældrene som trænere følger flere børn. Men kvalitet i tilbuddet er nødvendigt! Møgeltønder er en landsby med ande gode tilbud: vi har gymnastik, håndbold, FDF m.m., og børnene shopper mellem tilbuddene ligesom voksne, de stiller krav til os! Så derfor; hop op til 3. linie: Trænerpleje og spillerpleje kommer før talentpleje i Møgeltønder UIF Fodbold. Opdager vi et talent i Møgeltønder UIF Fodbold, må vi orientere barnets forældre om andre muligheder. Vi kan p.g.a. ét talent ikke udvande vores målsætning!

6 Trænerguide 6 Sportslig målsætning MÅLSÆTNING 1 at vi har hold i alle ungdomsrækker. 2 at alle hold spiller i JBU. 3 at det er så attraktivt som muligt at spille fodbold i MUIF. 4 at U6 til U10 spiller fodbold gennem leg. 5 at så meget træning som muligt foregår med bold. 6 at spillerne får et naturligt forhold til MUIF. 7 at styrke træningen gennem uddannelse af trænere og ledere. 8 at inddrage forældre aktivt i foreningsarbejdet. Forventning til træner 1 Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning. 2 Afvikle kampe efter HAK, (halvdelen af kampen), princippet. 3 Møde til tiden og have alt klar til træning. 4 Deltage i relevante møder, kurser m.v. (Info tilsendes alle trænere fra udvalgets kursusansvarlig). 5 Sørge for tryg og motiverende atmosfære, på som uden for banen. 6 Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med ungdomsformanden og forældre. 7 Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp. 8 Udvikle spillerne sportsligt og socialt. 9 Være et godt eksempel/rollemodel for spillerne. 10 Udvise anstændig optræden overfor såvel dommer og modstandere. 11 Vi har i MUIF ikke ambitioner om at vinde hver kamp/turnering - men - vi forventer at du lærer spillerne spillet (såvel som håndboldspillere lærer at spille håndbold og svømmere lærer at svømme). 12 Vi forventer mindst ét træningspas om ugen, samt at du starter træningspas 3 uger før første turneringskamp, således at du og spillerne lærer hinanden at kende inden første turneringskamp. 13 Mister du et træningspas p.g.a. helligdag (f.eks. Kr. Himmelfart el. 2. pinsedag) må du gerne flytte træningspasset til en anden dag, således at holdet/du ikke mister et træningspas. 14 Vort mål er, at fodboldspillerne i MUIF får så mange timer/træningspas/kampe i løbet af sæsonen, (for deres kontingent), således at de fortsætter med at spille fodbold - dét skal du være med til Du skal afholde en afslutning med holdet - hertil får du de økonomiske midler af fodboldudvalget.

7 Trænerguide 7 Løn MÅLSÆTNING - Et socialt samvær i fodbolden/klubben hvor din mening bliver hørt. - Et hold børn/unge, der ser dig som foregangsmand/kvinde. - Sidst i oktober måned afholder klubben en træner/lederfest hvortil du og din partner er inviteret. Under denne festlighed vil trænerne og lederne samt de frivillige dommere blive hyldet og præmieret. - Generelt: Du vil få mange og sjove oplevelser med børnene/de unge. Du vil i Møgeltønder UIF opdage en stor opbakning fra forældrene - og din indsats/virke vil der blive lagt mærke til/værdsat... - Har du brug for en udtalelse (CV) fra Møgeltønder UIF med hensyn til dit videre uddannelsesforløb, er det en selvfølge at vi udfærdiger en sådan, såfremt det kan gavne din videre karriere i livet. Forventning til assisterende træner 1 Du skal have lidt kendskab til fodbold, men først og fremmest skal du være glad for at arbejde med børn. 2 Det vigtigste er, at du er med til at sikre, at børnene har det godt ved at gå til fodbold. Vi tilbyder dig gratis deltagelse i kurser, hvis du har lyst til det. Forventning til holdleder 1 Have ansvar for det praktiske omkring tøj. 2 Sørge for lægetaske, væske m.v. i forbindelse med kampe. 3 Udfylde holdkort, aflevere holdkort til dommer, indtelefonere resultater. 4 Registrere ind- og udmeldelser og viderergive til kasserer. 5 Arrangere transport til udekampe. 6 Efter alle kampe - både ude og hjemme - sørge for at omklædningsrum efterlades i samme stand som da holdet kom. 7 Medvirke til at holde orden i boldrummet. 8 Deltage i relevante møder, kurser m.v. 9 Bidrage aktivt til at skabe en god stemning blandt spillere og forældre. 10 Bidrage aktivt til at løse op for problemer/konflikter i samarbejde med træneren. 12 Være et godt forbillede for spillere. 13 Udvise anstændig optræden overfor såvel dommer som modstandere. 14 Sørge for information til forældre og spillere. 15 Lave PR for holdet - f.eks. til pressen/aviserne.

8 Trænerguide 8 Forventning til spiller 1 Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. 2 Tage et medansvar for både træning og kamp. 3 Møder op til træning og kamp - eller melder afbud i god tid. 4 Tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor der er plads til alle og hvor alle kan trives. 5 Viser hensyn - og er en god kammerat. 6 Betaler kontingent rettidigt. MÅLSÆTNING Forventning til forældre 1 Bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. 2 Medvirke til, at der skabes et godt og frugtbart forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. 3 Er behjælpelig med transport og giver en hånd med når det er nødvendigt. 4 Støtter deres barn i positiv retning - følger med i aktiviteterne og snakker med barnet om kampe, træning og kammeratskab. 5 Henvender sig til klubben, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme. 6 Sørger for rettidigt indbetaling af kontingent. 7 Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det. 8 Giv opmuntring til alle spillere under kampen - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik. 9 Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Det er træneren der sætter holdet og ligger taktikken. 10 Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 11 Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet. 12 Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. 13 Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!

9 Trænerguide 9 Stævner MÅLSÆTNING Vi har i Møgeltønder UIF vort eget stævne Møgeltønder CUP. Heri deltager du naturligvis med dit hold. Derudover ønsker vi at vore hold også deltager i andre stævner - især hos klubber der støtter vores egen CUP - men ikke mindst for at opleve noget andet/andre stævner end vor egen. Give børnene én på opleveren! Derfor: Du skal deltage i mindst to stævner/cup er udover vor egen. Du må selv vælge stævne(r) lige i nærheden, men også gerne et stævne længere væk. Vi er jo selv glade for at få hold til vores egen CUP, der kommer fra både Sjælland og Midtjylland - og det kan da også være spændende for vore spillere at møde helt andre hold end dem i den hjemlige turnering (Højer IF, Bredebro IF, Løgum IF, Bedsted UIF o.s.v.) Prøve kræfter med andre! Deltagelse i andre stævner afgøres klubben/trænerne imellem i februar måned, hvor også træningspas tilrettelægges. - Så véd alle, hvad vi skal hvor og hvornår! Ét ønske er der dog, som det ene stævne vi gerne bør deltage i: Mindst to hold skal deltage i Hydro Cup i Tønder der afvikles i påsken. Javel, det er helligdage, men kan den ene træner ikke, så kan den assisterende vel... og kan der komme hold fra Italien, Holland, Tyskland og Danmark - så kan der vel også komme hold fra Møgeltønder... Hydro Cup er et must, idet Tønder SF støtter Møgeltønder CUP med hold - hvert år! Vi har også en tradition for, at være til stævne på Sild/Vesterland - det ser vi gerne fortsætte.

10 Trænerguide 10 Den røde tråd - U6 til U8 Generelt: - ved træningen skal trænerne lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. Glæde: - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde som trænerne skal bygge videre på Tryghed: - der stilles store krav til trænerne - blandt andet omsorgsfuld behandling af børnene (binde støvler, tørre næse og lignende) - trænerne skal forstå at vinde børnenes tillid - ha god tid - det skal være sjovt og foregå i trygge rammer - husk små grupper Bevægelse: - fodbolden bruges som leg - legene/øvelserne skal være: - med få regler - lette at organisere - opbygget så alle er aktive - tilrettelagt med højt aktiviteteniveau Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden - dvs. at i en træningsenhed foregår træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden Teknisk: - indøve spark og løb med bolden (driblinger) - indøve at stoppe bolden (tæmninger med fodsål og inderside) - indøve skudformer (vristspark og indersidespark) sidst i perioden - indøve gribeteknik (målmand) Taktisk: - lære at orientere sig (se op - hvor er jeg) Fysik: - ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordiantion, bevægelighed, smidighed og balancetræning Psykisk: - lære at følge trænernes anvisninger DEN RØDE TRÅD

11 Trænerguide 11 Den røde tråd - U9 og U10 Generelt: - træningen skal tage udgangspunkt i aldersgrupens motoriske udvikling, hvor det indøvede fra tidligere videreudvikles. Mål for afdelingen: Teknisk: 1. del - lære at behandle bolden med begge ben (sparkeformer) - lære at behandle bolden med hovedet (headning) - lære at aflevere en bold - ved skud på mål (forsøge at score) - ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden (fart, retning og præcision) - lære at modtage en bold - uden pres - under pres - i form af retningsbestemt tæmning - lære at erobre bolde (tackling) - lære driblinger - finter 2. del - lære at drible - vende - lære at tæmme - drible - lære at drible - finte DEN RØDE TRÅD Taktisk - generelt: - lære at placere sig på banen i forhold til - medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul) - modspillere (opdækning, markering) - lære at kende sin plads i helheden - begyndende kendskab til forsvar, midtbane og angreb - begyndende kendskab til forståelse for bredde og dybde i spillet Taktisk, individuelt: - Angrebsmæssigt - driblinger (dække bolden af - udfordre) - vende, dreje med bolden (i pressede situationer) - modtagelse af bold (gå i møde) - spil uden bold - Forsvarsmæssigt - forsvar overfor driblinger Fysik: - smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold

12 Trænerguide 12 Den røde tråd - U11 og U12 Generelt: - børn i års alderen kan lære alt med en bold. Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillerne. - det er vigtigt at spillerne ikke bliver fastlåst på bestemte pladser på holdet. Mål for afdelingen: DEN RØDE TRÅD Teknisk: - videreudvikling af grundteknik - give introduktion og træning i alle tekniske ting - stor vægt på fart, retning, præcision og hovedvægt på afleveringer i fart samt retningsbestemte tæmninger i fart - indøve sparkeformer (alle spark - med vægt på hårdhed i indersidespark samt halvliggende vristspark m.v.) Husk begge ben! - videreudvikle driblinger/finter - videreudvikle hovedstød (med vægt på springkraft) - indøve skud på mål under passende modstand (husk begge ben) - begyndende systematisk specialtræning af målmænd Taktisk - generelt: - indøve faste opstillinger og lære de forskellige pladser og opgaver at kende - begyndende orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp) - udbygge forsvars-, midtbane- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, bandespil, overlap, krydsløb og boldovertagelse) - udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde) - begyndende træning af dødboldsituationer (målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og indkast) Taktisk, individuelt: - Angrebsmæssigt - spil med bold (præcision - timing) - spil uden bold ( afstand - nærme/fjerne sig - rykke fri) - afslutninger - vinde 1:1 (driblinger - finte) - Forsvarsmæssigt - vinde 1:1 (komme først - dække på rigtig side - skærme af) - forhindre sammenspil Fysik: - løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning Psykisk: - koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder m.h.t. tøj, støvler og lign. - sørge for at pleje kammeratskabet - sørge for at spillerne opdrages til at føre en god tone overfor dommere, ledere, med- og modspillere

13 Trænerguide 13 Den røde tråd - U13 og U14 Generelt: - aldersklassen år er fodboldens guldalder, hvorfor trænerne i denne aldersgruppe har et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillerne. - gennem den rigtige træning skal detaljerne læres korrekt og gentages, så alt kommer til at sidde i rygmarven ud fra devisen, når man er træt eller hårdt presset, falder man tilbage på dét man kan. Mål for afdelingen: Teknisk: - repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken og detaljer i kamplignende situationer og under pres (alle sparkeformer, halv- og helflugtninger, tæmninger, hovedstød, driblinger, finter, tacklinger, afleveringer, skille sig af med bolden, modtage bolden, skud på mål) - øget tempo og intensitet - indøve afleveringer over lange afstande - specialtræning af målmænd - specialtræning i dødboldsituationer (frispark - hjørnespark - straffespark - indkast) - der skal arbejdes med begge ben Taktisk - generelt: - videreudvikling af individuel taktisk træning og påbegyndende gruppe- og holdtaktisk træning Taktisk, angrebsmæssigt: - spil med bold (afleveringsteknik) - spil uden bold (bevægelse foran/bagved boldholder, skabe og udnytte plads) - bredde og dybde - skabe 2:1 situationer (bandespil - overlap - krydsløb - boldovertagelser) - vinde 1:1 situationer (med modstander i ryggen) - indlæg - afslutninger - dødbolddsituationer Taktisk, forsvarsmæssigt: - vinde 1:1 situationer - pres (individuelt - gruppe) - områdedækning - markering og opbakning - samarbejde mellem målmand og forsvar - brug af offside Fysik: - løbeteknik, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning Psykisk: - koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation og positiv psyke (puberteten er en svær tid, som de unge skal hjælpes igennem) Andet: - håndhæv disciplin - definér anførerhvervets forpligtelser DEN RØDE TRÅD

14 Trænerguide 14 Den røde tråd - U15 og U16 Generelt: - når spillerne når 15 års alderen skal alle tekniske, taktiske og fysiske grundbegreber være kendte og indøvede. - denne aldersgruppe er inde i en frigørelsesproces. Træneren skal have forståelse for og accept af denne aldersgruppes opførsel og være i stand til at lytte aktivt til spillerne. Det er vigtigt at behandle dem og tiltale dem, som de unge mennesker, de er. - her drejer det sig også om andet end fodbold. Mål for afdelingen: Teknisk: - videreudvikling og kvalitetsforbedring af alle tekniske færdigheder og komplekse øvelser og kampsituationer, i højt tempo med større og større belastning/pres - driblinger/finter (ryk med bolden) - sparketeknik (afslutninger) - retningsbestemte tæmninger - headninger - nærkampteknik (på jorden og i luften) - udvikling af specialiteter - der arbejdes med begge ben Taktisk - generelt: - overblik og kommunikation - udbygge kendskabet til systemer - udbygge kendskabet til angrebs- og forsvarsprincipper, især forståelsen at udnytte frit område og gøre sig spilbar Taktisk, angrebsmæssigt: - spil med bold - spil uden bold (modløb, dybdeløb, krydsløb, indløb til indlæg, returbolde) - bredde og dybde - hurtigt kombinationsspil (få berøringer) - skabe og udnytte 2:1 situationer - vinde 1:1 situationer - afslutninger - dødbolde Taktisk, forsvarsmæssigt: - vinde 1:1 situationer - pres (individuelt - gruppe) - zone/områdeopdækning, mandsopdækning - markering og opbakning - samarbejde mellem kæderne - omstilling og fleksbilitet (overtage hinandens pladser) - dødbolde Fysik: - forebyggende træning indeholdende smidighed, bevægelighed, balance, koordination løbeskoling og styrketræning med egen kropsvægt - hurtighedstræning - påbegyndende distance og intervaltræning (evt. springtræning) Psykisk: - koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, psyke, disciplin (selvkontrol) og tålmodighed Andet: - personlige samtaler - give spillerne en vis medindflydelse DEN RØDE TRÅD

15 Trænerguide 15 UDVALGSMØDER Udvalget arbejder ud fra en fast dagsorden, og møderne afholdes den 2. onsdag i måneden. 1 Siden sidst (godkendelse af referat / opfølgning af forrige møde) 2 Kontingent 3 Nyt 4 Ungdom 5 Senior 6 Kampe/hold/turnering 7 Tøj og materialer 8 Kridt, baner og kurser 9 Sponsorer 10 Hjemmesiden 11 Møgeltønder CUP 12 Eventuelt Har du et specifikt emne du ønsker optaget på udvalgsmødet, så kontakt Jesper G. Søgård inden mødets afholdelse.

16 16 Trænerguide TR ÆNERLISTE U6 Pernille Hell Duus Jan Møller U7 Gitte Petersen Henrik Nissen U8 - U9 Piger Line Frederiksen Tenna Frederiksen Henrik Varst U8 - U9 Drenge Bent Asmussen Cathrine Jensen U10 -U11 Drenge Flemming Svendsen Alvin Jensen U12 - U14 Piger Susanne Mathiesen Karen Gad Svendsen Damer Michael Frederiksen Jesper G. Søgård Herrer Torben Kjær Patrick Andersen Old Boys Erik Hansen Thommy Jensen Veteraner Bent Christensen

17 17 Trænerguide TR Æ NERE / DOMMERE m.m. En opdateret trænerliste vil altid forefindes i klubhuset. En opdateret træningstids-liste vil altid forefindes i klubhuset. En opdateret dommer-liste vil altid forefindes i klubhuset. Skulle det ske, skulle det ske at en dommer glemmer at møde til Jeres kamp så ringer I efter dommeren (dommerlisten findes på opslagstavlen). Tager dommeren ikke telefonen så er det Finn Nielsen I ringer til: PLI - REGLER i Møge ltønde r U IF Vær mod andre, som du ønsker de skal være mod dig!! Som træner/leder har du et stort ansvar som rollemodel: Vi forventer, at du udviser fairplay-opførsel både før, under og efter kampe såvel ude som hjemme. Det betyder at råben, skælden ud, nedgøring af andre hold og deres støtter ikke forekommer. Vi forventer, at du udviser respekt overfor foreningens øvrige trænere, ledere og medlemmer. Det betyder, at der ikke skrives nedsættende om andre hold, trænere, forældre eller dommere på social medier, som f.eks. FaceBook og twitter. Man er ikke privatperson, når man er træner, man er foreningens ansigt ud ad til og opfører sig i overensstemmelse med ovenstående. Bestyrelsen Børn skal overraskes Skab et godt fodboldmiljø Fodbold skal være sjovt Børn ser muligheder Lige hold leger bedst Focus på udvikling

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

Rishøj Boldklub Tråden

Rishøj Boldklub Tråden Rishøj Boldklub Tråden DEN GODE TRÆNER SPORTSUDVALGET 2016 Side 1 af 23 Indhold Den gode træner... 4 Rishøj Boldklub Tråden U5 U8... 5 Indholdet i Rishøj Boldklubs børnetræning... 6 Rishøj - Boldklubs

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse.

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. Trænings ABC U6 og U7 Glæde: Tryghed: - ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen

Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Ungdomsleder vejledning Fodboldafdelingen Denne ungdomsleder vejledning skulle gerne bruges af trænere og andre som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008

Fodboldklubben BNS. Den Lilla Tråd. Januar 2008 1 Fodboldklubben BNS Den Lilla Tråd Januar 2008 Formål At udbrede og fremme interessen for fodboldspillet i Sundeved ved at give medlemmerne mulighed for et aktivt klubliv med kammeratligt samvær. Og at

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Træner manual SUB 88

Træner manual SUB 88 Træner manual SUB 88 3. revideret udgave, februar 2011 Velkommen som træner i SUB 88. Vi i SUB 88 udvalget ønsker jer en god og fremgangsrig sæson. For at træningen i de respektive klubber kan foregå på

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif. Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD...

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30

UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING. 1 af 30 UNGDOMSKONCEPT BIF VELKOMMEN SOM UNGDOMSTRÆNER I BROVST IDRÆTSFORENING 1 af 30 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... Side 2 Ungdomsafdelingens målsætning... Side 3 Klubbens struktur... Side 4 Styregruppe/ungdomsudvalg...

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Brande Idrætsforening DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM

Brande Idrætsforening DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM DEN STRIBEDE TRÅD TRÆNERGUIDE FOR BRANDE IF UNGDOM 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Form ålet m ed den stribede... tråd 3 3.0 Styrkelse af sportsligt niveau... 3 3.1

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Ajax 2. Deltagere: Alle. Banen: Halv bane. Formål: Spillerne skal her træne i selve afslutningen med begge ben.

Ajax 2. Deltagere: Alle. Banen: Halv bane. Formål: Spillerne skal her træne i selve afslutningen med begge ben. Ajax 2 Banen: Halv bane Bolden startes med at blive spillet op til midten, som ligger den af for første spiller, der spiller ned til spilleren længst væk. Samtidig starter spilleren ude på kanten, og trækker

Læs mere

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 På Idrætsefterskolen Klintsøgaards fodboldlinje skal der arbejdes med 4 hovedområder: Individuelle færdigheder (stærke sider = spidskompetencer) Struktur (aftaler spillestil)

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Trænerhåndbog - Solbjerg IF Fodbold Indhold Indledning... 2 Målsætning for Solbjerg IF Fodbold s ungdomsafdeling... 2 Værdier i Solbjerg IF Fodbold... 3 Solbjerg IF Fodbold s værdigrundlag er:... 3 Politikker...

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7

HIF Fodbold Ungdomsleder vejledning. Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 3 Organisation side 4 Praktiske oplysninger Klubhuset side 5 Bolde og rekvisitter side 6 Spilletøj side 7 Kampafvikling Fastlæggelse af kamptidspunkter side 8 Ændring

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere