DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen"

Transkript

1 Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle trænere løbende vil dygtiggøre sig. Jeg/klubben vil ligeledes afholde inspirations/trænernetværksdage, hvor man kan udveksle erfaringer og søge inspiration. Med sportslig hilsen Henrik Jessen ungdomskoordinator Foulum IF Og Bestyrelsen i Foulum IF DEN RØDE TRÅD Den Røde Tråd 2014 Side 1

2 Formål: Formålet med denne håndbog er at beskrive opbygningen af ungdomsarbejdet og ideerne bag: Ø Herunder at give vores trænere og holdledere en indsigt i klubbens målsætning og ideerne bag den. Ø Endvidere er formålet at beskrive en udviklingsmodel, begyndende med de yngste og sluttende med de ældste. Ø Give trænerne gode råd, ideer og inspiration. Ø Ønsket med denne håndbog er, at give trænere et redskab, hvormed de kan arbejde struktureret med ideer, for at dygtiggøre vores ungdomsspillere. Målsætning/Mission: Via sportslig ansvarlighed skal vi sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer, som kan udvikle, Modne, Tiltrække, fastholde samt klargøre spillere til klubbens hold. Vi ønsker at tilbyde fodboldspil på alle niveauer samt at styrke den enkelte spiller. Overordnede mål: ü At skabe en god bredde ü At udvikle den enkelte både sportsligt og menneskeligt. ü At skabe et miljø der tiltrækker og fastholder børn/unge i fodboldspillet. Delmål: ü At sørge for gode og trygge rammer ü At forøge klubbens informationsniveau såvel internt som eksternt via klubbens hjemmeside. ü At rekruttere og videreuddanne dygtige trænere og ledere. ü At skabe en kultur som bygger på et fælles værdisæt ü At få et bedre samarbejde med klubber i lokalmiljøet Spilkoncept/Spilfilosofi: Side 2

3 Ø Vi lægger stor vægt på at vores hold spiller kombinationsfodbold på et så højt niveau som spillermaterialet tillader det. Ø Vi ønsker at give rum for teknisk udvikling af vores individualister, samt at udvikle den enkelte spiller. Overordnede retningslinjer og principper for træning i ungdoms afdelingen: Træningen skal foregå efter den i dag herskende opfattelse af fodboldtræning og det er klubbens klare vision at vi skal efterleve DBU`s holdninger & handlinger, både på og uden for banen. Træneren bør udarbejde en årsplan, som kan indeholde følgende: ü En statusdel med personliste ü Årets målsætning for holdet, spilkoncept og spilfilosofi i overensstemmelse med klubbens koncept ( kombinationsfodbold ) ü Træningsprogram der indeholder en taktisk del, teknisk del, og en fysisk del. ü Stævner, træningslejr, spillermøder samt information til forældre - Ved planlægning af træningsprogrammer er det en god ide at opdele træningen i følgende moduler: Ø Teknisk træning ( tæmninger, spark, vendinger, driblinger m.v. ) Ø Taktisk træning ( organiserer sig, bevæge sig, orienter sig, m.v. ) Ø Fysisk træning Ø Motorisk- koordinations ( aldersrelateret ) Ø Social træning ( samarbejde, tryghed, genkendelighed, medbestemmelse, empati. ) v v v Træning skal være målrettet og sjov Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning Vi skal sikre at alle spillere er aktive Side 3

4 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR TRÆNERE Trænerne skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse. TRÆNERENS opgaver: ü Sørge for at klubbens sportslige målsætning følges ü Forbedre spillernes fodboldmæssige og aldersvarende færdigheder ü Sørge for god ton før, under og efter kamp og træning ü Tilrettelægning og udførelse af træningen ü Sørge for at alle aktiviteter forgår i fair play regi. ü Være en god rollemodel ü Sørge for at den enkelte føler sig set, hørt og forstået ü Er ansvarlig for at spillerne begår sig socialt og sportsligt ü Åbent samarbejde med de øvrige trænere. ü Være åben for relevant træner uddannelse ü Deltage i inviterede inspirationsdage ü Så vidt muligt deltage i generalforsamlinger Side 4

5 FUNKTIONSBESKRIVELSE- HOLDLEDERE Holdlederen skal så vidt muligt ledsage holdet til kamp og bidrage til at skabe en god atmosfære omkring holdet. HOLDLEDERENS opgaver er: ü Udfylde holdkortet (i samarbejde med træneren) ü Modtage modstanderen på kamp dagen og anvise dem omklædning og vise dem kampbanen. ü Koordinere kørsel til kampe og stævner ü Koordinere evt. frugt og vaske ordninger ü Sørge for god tone før, under og efter kampen (sammen med træneren) ü Sammen med træneren at bidrage med input til web- master (hjemmesiden) ü Være behjælpelig med at arrangere fester, ture og andre sportslige og sociale arrangementer. ü Deltage i træner/leder samlinger ü Deltage i inviterede inspirationsdage ü Så vidt muligt deltage til generalforsamling. Side 5

6 U6- U7 Generelt: Ved træningen skal træneren lægge vægt på følgende: ü Glæde ü Tryghed ü Bevægelse Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet. De er meget motiverede. Disse to grund elementer skal træneren bygge videre på. Tryghed: Det er trænerens opgave at skabe tryghed omkring holdet. Bla. Ved omsorgsfuld behandling af børnene. ( Binde støvler, trøste, tørre næser og lignende ) Træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. Han skal have god tid i træningen. ( øvelserne, legen skal ikke forceres igennem ). Få alle med. Det skal være sjovt! Husk at små grupper er godt, forsøg at inddrage de forældre som alligevel står og kigger på deres dreng/pige. Bevægelse: Fodbolden bruges som leg. ü Legene/øvelserne skal være med få regler. ü Lette at organisere ü Opbygget så alle er aktive ü Tilrettelagt med højt aktivitets niveau ü Indlagt små grovmotoriske øvelser. Side 6

7 Mål for årgange U6- U7: Med udgangspunkt i det enkelte barn, skal træningen og spillet passe til spillernes evner og behov.træningen skal være præget af forståelse for børnenes behov for tryghed i idrætsmiljøet og med respekt for børns rettigheder i idræt. ü Der skal arbejdes på at gøre det enkelte barn fodbold parat ü Spilleren skal gøres ven med bolden ü I et træningspas skal der altid være en bold pr. spiller, således at hovedparten af træningen kan foregå sådan at hver spiller har sin egen bold. Det er meget vigtigt at træningen ikke forceres, da det enkelte barns motorik/psyke er meget forskellige i denne alder. Dette betyder, at indlæringen vil være meget forskellig fra spiller til spiller alt efter hvor langt han/hun er i sin udvikling. Træningsmængde: Træningsmængden bør være max. 2-3 timer pr. uge inkl. kamp Fysisk: Ø Samba opvarmning parvis ( rytme ) Ø Step over kegle/toppe ( hurtige fødder ) Ø Krydsmønster øvelser Ø Balance øvelser Ø Løbeskoling Ø Koordination Ø Bevægelighed Ø Smidighed Psysisk: Lær at lytte til og følge trænerens anvisninger. Taktisk: Ø Lære at orientere sig på banen. ( se op- hvor er mine medspillere ). Side 7

8 Ø Gør sig spilbar. ( flytte sig uden bold ) Ø 1 mod 1 offensivt. ( Lær at udfordre- drible ) Ø 1 mod 1 defensivt. ( Lær at forsvare- dække op ) Teknisk: Indøve spark: Ø Lodret vristspark. Ø Indersidespark. Indøve løb med bold: Ø Driblinger Ø Yderside/inderside med begge ben Ø Knæ på bold Ø Fremad og tilbage Finter: Ø Husmandsfinten med begge ben Ø Balancefinten højre og venstre om Jongleringer: Ø Jonglering med bold påbegyndes. ( fod, lår og hoved ) Tæmninger: Ø Stoppe bolden med fodsål og indersiden. Fysisk: Ø Ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balancetræning. Husk der arbejdes med begge ben! Side 8

9 U8- U10 Generelt: Det er for denne aldersgruppe meget vigtigt ikke, at forcere træningen, da spillernes motorik og psyke er meget forskellige. Dette betyder at det enkelte barn indlærer i sit eget, helt eget tempo. Derfor er det vigtigt med en individuel forståelse og planlægning for den enkelte spiller. Træningsmængde bør være 2-4 timer plus en kamp pr. uge. Mål for årgangene U8- U10 Teknisk: ( første del ) Ø Lære at behandle en bold med begge ben. ( sparkeformer ) Ø Lære at behandle en bold med hovedet ( headning ) Ø Lære at aflevere en bold: Ved skud på mål ( forsøge at score ) Ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden ( fart, præcision, retning ) Ø Lære at aflevere en bold: Uden pres. Under pres. Ø Lære at erobre bolden. ( tacklinger ) Ø Lære at drible. ( finter ) Teknisk: ( Anden del ) Ø Lære at drible- vende. Ø Lære at tæmme- drible. Ø Lære at drible- finte. Ø Lære at placere sig på banen i forhold til: Medspillere ( nærme sig, fjerne sig- løbe i hul, invitere til aflevering ) Modspillere ( opdækning- markering ) Side 9

10 Taktisk: ( Generelt ) Ø Lære at kende sin plads i helheden Ø Begyndende kendskab til forsvar- midtbane- angreb. Ø Begyndende kendskab til og forståelse for bredde og dybde i spillet. Taktisk: ( Individuelt ) Angrebsmæssigt: Ø Driblinger og hurtige fødder ( dække bolden af- udfordre ) Ø Vende, dreje med bolden Ø Modtagelse af bolden ( gå den i møde ) Ø Spil uden bold Forsvarsmæssigt: Ø Forsvar overfor driblinger Fysik: Ø Smidighed- bevægelighed- løbeskoling- balance- koordination- med og uden bold Husk der arbejdes altid med begge ben! Side 10

11 U11- U12 Generelt: Børn i alderen år kan lære alt med en bold. Derfor har træneren for børn i disse aldersgrupper et særligt ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. Træningen skal tage udgangspunkt i de ting spilleren har været igennem i deres tidligere forløb. Her er det okay at lave en selektion af spillerne da lige børn leger bedst. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 3-6 timer pr. uge samt en kamp. Mål for årgangene U11- U12: Teknisk: ( Generelt ) Ø Videreudvikling af de tidligere indlærte grundteknikker. Ø Der lægges stor vægt på fart- retning præcision. Tæmninger, samt afleveringer i fart. Ø Der indøves i alle sparkeformer ( husk der øves altid med begge ben ) Ø Driblinger/Finter og hurtige fødder videreudvikles Ø Hovedstød videreudvikles med vægt på timing af opspring og springkraft. Ø Afslutninger videreudvikles under passende modstand Ø Begynde systematisk specialtræning af målmænd Taktisk: ( Generelt ) Ø Indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser Ø Begyndende orientering om systemer og taktik 8 mands Ø Udvikle forståelse for udnyttelse af hele banen ( bredde og dybde ) Ø Begyndende træning af standardsituationer ( målspark- frispark- straffespark- hjørnespark og indkast ) Taktisk : ( Angrebsmæssigt ) Ø Spil med bold ( præcision- timing ) Side 11

12 Ø Spil uden bold ( Vinkel- afstand- nærme/fjerne sig- rykke fri ) Ø Vende spillet Ø Afslutninger Ø Vinde 1:1 ( driblinger- finter ) Taktisk: (Forsvarsmæssigt ) Ø Vinde 1:1 ( komme først- dække på den rigtige side- skærme af ) Ø Forhindre sammenspil ( begyndende forståelse for presspil ) Taktisk: ( Fysisk ) Ø Hurtighed- smidighed- bevægelighed- balance- koordinationstræning ) Taktisk: ( Psysisk ) Ø Koncentration- vilje- mod- disciplin Ø Sørge for at pleje kammeratskabet Ø Sørge for at der ALTID er en god tone overfor medspillere- modspillere- dommere og ledere. Husk der arbejdes altid med begge ben Side 12

13 U13- U14 Generelt: Som sagt tidligere, kan børn i denne alder lære alt med en bold. Vi kan også kalde det fodboldens guldalder. Der hviler et stort ansvar på de trænere som arbejde med spillerne i netop disse aldersgrupper. Det er her hvor udviklingen af den enkelte spiller rigtig tager fart. Det er stadigt vigtigt med mange gentagelser i denne alder så detaljerne læres korrekt. Det er vigtigt at de fundamentale ting bliver automatiseret sådan at de bruges uden at spilleren tænker over det. Vi skal i denne aldersgruppe tilføje nye ting, men ikke glemme at arbejde og bygge ovenpå de ting som lært tidligere. Presset på de indlærte ting skal øges. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 3-5 timer pr. uge samt en kamp. Mål for årgangene U13- U14: Teknisk: Ø Repetition af grundteknikker og detaljer der er indøvet i de foregående år dette skal helst øves under kamplignende situationer og pres. ( Alle sparkeformer halv og helflugtninger, tæmninger. Hovedstød, driblinger, finter,tacklinger, afleveringer, modtage bolden, skille sig af med bolden, skud på mål ) Ø Tempoet og intensiteten skal øges Ø Indøve afleveringer over lange afstande Ø Specialtræning af målmand Ø Specialtræning af standardsituationer Taktisk ( Individuelt ) Angrebsmæssigt: Ø Spil med bold ( afleveringsteknik ) Ø Spil uden bold ( Bevægelse foran/bagved boldholderen- skabe/udnytte plads ) Ø Skabe bredde og dybde i spillet Ø Vende spillet Ø Skabe 2 mod 1 situationer ( Bande spil- overlap- krydsløb ) Side 13

14 Ø 1 mod 1 situationer- hurtige fødder. Ø Indlæg Ø Afslutninger Ø Standardsituationer Forsvarsmæssigt: Ø 1 mod 1 situationer Ø Pres ( individuelt- gruppe ) Ø Område/zone opdækning Ø Markering og opbakning ( pres, støtte, sikring ) Ø Samarbejde mellem målmand og forsvar Ø Samarbejde mellem de tre zoner ( forsvar, midt, angrebszone ) Fysisk: Ø Hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance. Koordination, styrketræning som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt. Psykisk: Ø Koncentration, Vilje, mod, ansvar,motivation positiv psyke ( puberteten er en svær alder for den unge og hans omgivelser at komme igennem ) det er i denne periode der skal arbejdes med at fastholde de unge i sporten gennem i høj grad af nærhed til den enkelte spiller. Andet: Ø Definere anfører erhvervets forpligtelser. Husk der arbejdes altid med begge ben Side 14

15 U15- U17 Generelt: I denne alder skal alle de basale tekniske, taktiske samt de motoriske mønstre være kendte og indøvede. Fra nu af skal disse basale grundbegreber videreudvikles så den enkelte spiller bliver i stand til at udføre dem i et højere tempo og under pres. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 4-6 timer pr. Uge samt en kamp. Mål for årgangene U15- U17 Teknisk: Ø Driblinger. Finter. Rygvendt,retvendt.,sidevendt, ( hurtige fødder ) Ø Afleveringsteknik, præcist, hurtigt, kort/lang Ø Sparketeknik- Afslutninger Ø Retningsbestemt førstegangsberøringer Ø Headninger Ø Nærkampsteknik Luft og på jorden Taktisk: ( generelt ) Ø Overblik og kommunikation Ø Udbygge kendskabet til angrebs og forsvarsprincipper. Især forståelsen af, at udnytte et frit område og gøre sig spilbar ( ud af skyggen, ind i solen ) Ø Videreudvikling af spilsystem samt og evt nye systemer der måtte dukke op ( ) Angrebsmæssigt: Ø Spil uden bold, modløb/dybdeløb, indløb til indlæg, retur bolde Ø Bredde- Dybde Ø Vende spillet Ø Hurtig kombinationsspil. ( få berøringer ) Ø Skabe og udnytte 2 mod 1 situationer Ø Vinde 1 mod 1 situationer Ø Afslutninger Side 15

16 Ø Standardsituationer Forsvarsmæssigt: Ø Vinde 1 mod 1 og 2 mod 1 situationer Ø Pres, individuelt- hold Ø Zone- /områdeopdækning,- mandsopdækning Ø Opbakning Ø Samarbejde mellem kæderne Ø Omstilling og fleksibilitet ( overtage hinandens plads ) Ø Standardsituationer Fysisk: Ø Forebyggende træning som indeholder, smidighed, bevægelighed, balance, koordination, styrketræning med egen vægt samt med vægte for de U17 der er udviklet tilstrækkeligt Ø Hurtighedstræning Andet: Ø Afholde spillermøde Husk der arbejdes altid med begge ben Side 16

17 SENIOR SPILLERE Generelt: Træningen har sammen struktur som de ældste årgange i ungdomsafdelingen. Dog med øget intensitet i den taktiske og fysiske del samt den tekniske. Træningsmængden 4-6 timer pr. uge samt en kamp. Teknisk: Ø Focus på tekniske detaljer under øget modstand og øget tempo Ø Videreudvikling af specialiteterne Ø Der arbejdes med begge ben Taktisk: Ø Overblik, kommunikation, tålmodighed Ø Videre udvikling af forsvars og angrebsprincipperne Fysisk: Ø Distance og intervaltræning Ø Styrketræning for hele kroppen og gerne med vægt på Ø Hurtighedstræning Ø Smidighed, koordinations, bevægelighed, balancetræning Psysisk: Ø Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, accept af rollefordeling, tålmodighed, have realistiske mål. Teknisk træning generelt: Definition: Ved teknisk træning forstås der en træning, der tager udgangspunkt i spilleraktiviteter med boldkontakt. Målet er at forbedre den enkelte spillers evne til at have boldkontakt. Side 17

18 Effekt af teknisk træning: Bedre forståelse til at opfatte / beslutte og vurdere. Spark: Ø Indersidespark Ø Lodret vristspark Ø Halvtliggende vristspark Ø Hel og halv flugtninger Ø Spark med fodens yderside Ø Saksespark Ø Hælspark Retvendte 1. berøringer Ø 1. berøring med fodens inderside Ø 1. berøring med fodens yderside Ø 1. berøring med lår Ø 1. berøring med hoved Ø 1. berøring med vrist Ø 1. berøring med bryst Driblinger og finter: Ø Husmandsfinten Ø Kropsfinte med efterfølgende temposkift Ø Sparkefinten Ø Stop/løbe- finten Ø Laudrupfinten Ø 1-2 finten ( højre- venstre fod ) Tacklinger: Ø Tacklinger- direkte Ø Glidende tacklinger Ø Skulderskub Side 18

19 Headning: Ø Headning- stående Ø Headning- hoppende Ø Headning- svævende Vendinger: Ø Inderside- vending Ø Yderside- vending Ø Stop- vending Ø Dreje- vending Ø Cruyff- vending Ø Fodsåls- vending Motorisk træning - koordinationstræning - løbeskoling. Ø Krybe Ø Kravle Ø Gå Ø Løbe Ø Hoppe Ø Hurtige fødder Ø Springe Ø Rytmiske bevægelser Ø Bøje- strække Ø Dreje Ø Gribe Ø Drible med bold Ø Sparke til en bold Side 19

Randers Sportsklub Freja Fodbold

Randers Sportsklub Freja Fodbold Randers Sportsklub Freja Fodbold April 2009 Overordnet målsætning: Randers Freja Fodbold At spille kombinationsfodbold på et så højt teknisk niveau, som spillermaterialet og spillernes alder tillader det.

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906

Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 Den hvid-blå tråd, en guide til børne/ungdomsfodbold i RB 1906 1 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Generelle RB 1906 informationer... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling...

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1

Den Blå Tråd. Ringsted IF. Version 0.3 januar 2010. Den Blå Tråd Ringsted IF - version 03. - Januar 2010 1 Den Blå Tråd Ringsted IF Version 0.3 januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formålet med Den blå Tråd... 3 Målsætningen med Den blå Tråd... 3 Klubbens overordnede sportslige mål...

Læs mere

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning

Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning Nord-Als Boldklub s Ungdomsledervejledning 2002 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Bolde til kamp og træning Boldene ligger i materialerummet i kælderen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Håndbog til børne- og ungdomsfodbold i Viborg FF

DEN GRØNNE TRÅD. Håndbog til børne- og ungdomsfodbold i Viborg FF DEN GRØNNE TRÅD Håndbog til børne- og ungdomsfodbold i Viborg FF INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Målsætning for ungdomsarbejdet Værdisæt Spillerudviklingsmodel Spillerudviklingsmodellens fokusområder Spilintelligens

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Den Røde og Sorte Tråd

Den Røde og Sorte Tråd Den Røde og Sorte Tråd Indholdsfortegnelse: Forord Side 2 U6-U7 Side 3 U8 Side 5 U9 Side 8 U10-U11 Side 12 U12-U13 Side 18 U14-U15 Side 26 U17-U19 Side 36 Eksempel på træningspas U6-U7 Side 45 Eksempel

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes

Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes Indledning Hovedformål SSBs værdigrundlag: Den røde tråd Fodboldens grundelementer Motorik Teknik Taktik Angreb: Forsvar: Fysik Psyke Spillernes udvikling Piger og drenge Niveaudeling og selektion Niveaudeling

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er et opslagsværk, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubber og samarbejdsklubber. Revideret februar 2016 Forord Formålet

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U12 teknisk træning 2016/2017 Jørgen Matthiesen, Carsten Schwaermer, Dennis Skipper, Jonas Sørensen, Hans Thomsen og Preben Holm Nielsen 2016-10-07 Trænere Jørgen

Læs mere

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD

TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD TRÆNERMANUAL FOR BOV IF FODBOLD Bov IF ungdomsafdeling Bov IF fodbolds formål er at udvikle, vedligeholde og styrke glæden for piger og drenge ved at spille fodbold på alle niveauer. Målet skal nås ved

Læs mere

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17

Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 Årsplan for fodboldlinjen 2016/17 På Idrætsefterskolen Klintsøgaards fodboldlinje skal der arbejdes med 4 hovedområder: Individuelle færdigheder (stærke sider = spidskompetencer) Struktur (aftaler spillestil)

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i:

Fodboldforløb. Til teoridelen kan man tage udgangspunkt i: Beskrivelse: Dette er et fodboldforløb som er lavet til et idrætshold på b-niveau, men kan også bruges til c-niveau. Mange af spiløvelserne tager udgangspunkt i spillet 5 mod 5, da det kan være en fordel

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

VEJLEDNING. Hovedsponsor for If92 Fodbold. - 1 -

VEJLEDNING. Hovedsponsor for If92 Fodbold. - 1 - VEJLEDNING - 1 - BOLDKONTROL DRIBLINGER Fra starten laves alle driblinger langsomt. Læg også vægt på en god grundstilling, små skridt og sideværts bevægelser. Spillerne skal have mange boldberøringer og

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning

IF Lyseng Børnetræning. Øvelseskatalog til børnetræning Øvelseskatalog til børnetræning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opvarmning... 5 Finter, vendinger og teknik... 10 Tæmninger og 1. berøring... 16 1v1... 19 2v2... 24 3v0, 3v2 & 3v3... 25 Overtal og undertal...

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere

Trænerhåndbog Grenaa IF 2011. Trænerhåndbog. Børne & Ungdomstrænere 1 Trænerhåndbog Børne & Ungdomstrænere 2 Indhold Indledning 3 Målsætning for Grenaa IF ungdomsafdeling...4 Værdier i Grenaa IF.5 Sportslige mål..7 Ungdomsudvalgene for Grenaa IF...8 Træneren..9 Årgangsansvarlig/koordinator.....10

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Kære trænere i SIF s børneafdeling

Kære trænere i SIF s børneafdeling Træningsmanual U11 Kære trænere i SIF s børneafdeling Hvert år kommer tusindvis af små og større fodboldspillere på banerne i SIF alle i håbet om at have det sjovt og blive bedre fodboldspillere. Nogle

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger:

Parbold. Fanger (1) Fanger (2) Bemærkninger: Parbold 2 og 2 om 1 bold - 1 fanger i midten - Fangeren skal fange bolden fra et af holdene - når denne har gjort det bytter han/hun med en af dem som bolden er fanget fra. Parrene har helle udenfor stregerne,

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen

Trænerhåndbog. November 2008 Tobias Ejlersen Trænerhåndbog Introduktion: Trænerhåndbogen som også kan kaldes den røde tråd er en skabelon for hvilke fokuspunkter som trænere i Skt. Klemens/Bellinge skal lægge vægt på, primært i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse.

- ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. Trænings ABC U6 og U7 Glæde: Tryghed: - ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE

MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE MG&BK UNGDOM FØLGER. DEN BLÅ LINIE Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 2 Formålet for ungdomsarbejdet i MG&BK side 3 Poder og Microputter (4-8 år) side 4-11 Miniputter (9-10 år)

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43

Direkte spiltræning. 45 meter. 60 meter DGI FODBOLDSKOLER SIDE 18 AF 43 Direkte spiltræning Øvelse 4: 3 hold af 5 spillere plus målmænd, banen er 60 x 45 m. og 3 zoner af 20 meter. Oversiddere er aktive i pausen, der spilles i intervaller af 3-4 minutter. I de første 2 zoner

Læs mere

Kære trænere i EFB s børneafdeling

Kære trænere i EFB s børneafdeling Træning U11 Kære trænere i EFB s børneafdeling Hvert år betræder massevis af små og større fodboldspillere banerne i EFB alle i håbet om at have det sjovt og blive bedre fodboldspillere. Nogle drømmer

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere