DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen"

Transkript

1 Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle trænere løbende vil dygtiggøre sig. Jeg/klubben vil ligeledes afholde inspirations/trænernetværksdage, hvor man kan udveksle erfaringer og søge inspiration. Med sportslig hilsen Henrik Jessen ungdomskoordinator Foulum IF Og Bestyrelsen i Foulum IF DEN RØDE TRÅD Den Røde Tråd 2014 Side 1

2 Formål: Formålet med denne håndbog er at beskrive opbygningen af ungdomsarbejdet og ideerne bag: Ø Herunder at give vores trænere og holdledere en indsigt i klubbens målsætning og ideerne bag den. Ø Endvidere er formålet at beskrive en udviklingsmodel, begyndende med de yngste og sluttende med de ældste. Ø Give trænerne gode råd, ideer og inspiration. Ø Ønsket med denne håndbog er, at give trænere et redskab, hvormed de kan arbejde struktureret med ideer, for at dygtiggøre vores ungdomsspillere. Målsætning/Mission: Via sportslig ansvarlighed skal vi sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer, som kan udvikle, Modne, Tiltrække, fastholde samt klargøre spillere til klubbens hold. Vi ønsker at tilbyde fodboldspil på alle niveauer samt at styrke den enkelte spiller. Overordnede mål: ü At skabe en god bredde ü At udvikle den enkelte både sportsligt og menneskeligt. ü At skabe et miljø der tiltrækker og fastholder børn/unge i fodboldspillet. Delmål: ü At sørge for gode og trygge rammer ü At forøge klubbens informationsniveau såvel internt som eksternt via klubbens hjemmeside. ü At rekruttere og videreuddanne dygtige trænere og ledere. ü At skabe en kultur som bygger på et fælles værdisæt ü At få et bedre samarbejde med klubber i lokalmiljøet Spilkoncept/Spilfilosofi: Side 2

3 Ø Vi lægger stor vægt på at vores hold spiller kombinationsfodbold på et så højt niveau som spillermaterialet tillader det. Ø Vi ønsker at give rum for teknisk udvikling af vores individualister, samt at udvikle den enkelte spiller. Overordnede retningslinjer og principper for træning i ungdoms afdelingen: Træningen skal foregå efter den i dag herskende opfattelse af fodboldtræning og det er klubbens klare vision at vi skal efterleve DBU`s holdninger & handlinger, både på og uden for banen. Træneren bør udarbejde en årsplan, som kan indeholde følgende: ü En statusdel med personliste ü Årets målsætning for holdet, spilkoncept og spilfilosofi i overensstemmelse med klubbens koncept ( kombinationsfodbold ) ü Træningsprogram der indeholder en taktisk del, teknisk del, og en fysisk del. ü Stævner, træningslejr, spillermøder samt information til forældre - Ved planlægning af træningsprogrammer er det en god ide at opdele træningen i følgende moduler: Ø Teknisk træning ( tæmninger, spark, vendinger, driblinger m.v. ) Ø Taktisk træning ( organiserer sig, bevæge sig, orienter sig, m.v. ) Ø Fysisk træning Ø Motorisk- koordinations ( aldersrelateret ) Ø Social træning ( samarbejde, tryghed, genkendelighed, medbestemmelse, empati. ) v v v Træning skal være målrettet og sjov Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning Vi skal sikre at alle spillere er aktive Side 3

4 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR TRÆNERE Trænerne skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse. TRÆNERENS opgaver: ü Sørge for at klubbens sportslige målsætning følges ü Forbedre spillernes fodboldmæssige og aldersvarende færdigheder ü Sørge for god ton før, under og efter kamp og træning ü Tilrettelægning og udførelse af træningen ü Sørge for at alle aktiviteter forgår i fair play regi. ü Være en god rollemodel ü Sørge for at den enkelte føler sig set, hørt og forstået ü Er ansvarlig for at spillerne begår sig socialt og sportsligt ü Åbent samarbejde med de øvrige trænere. ü Være åben for relevant træner uddannelse ü Deltage i inviterede inspirationsdage ü Så vidt muligt deltage i generalforsamlinger Side 4

5 FUNKTIONSBESKRIVELSE- HOLDLEDERE Holdlederen skal så vidt muligt ledsage holdet til kamp og bidrage til at skabe en god atmosfære omkring holdet. HOLDLEDERENS opgaver er: ü Udfylde holdkortet (i samarbejde med træneren) ü Modtage modstanderen på kamp dagen og anvise dem omklædning og vise dem kampbanen. ü Koordinere kørsel til kampe og stævner ü Koordinere evt. frugt og vaske ordninger ü Sørge for god tone før, under og efter kampen (sammen med træneren) ü Sammen med træneren at bidrage med input til web- master (hjemmesiden) ü Være behjælpelig med at arrangere fester, ture og andre sportslige og sociale arrangementer. ü Deltage i træner/leder samlinger ü Deltage i inviterede inspirationsdage ü Så vidt muligt deltage til generalforsamling. Side 5

6 U6- U7 Generelt: Ved træningen skal træneren lægge vægt på følgende: ü Glæde ü Tryghed ü Bevægelse Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet. De er meget motiverede. Disse to grund elementer skal træneren bygge videre på. Tryghed: Det er trænerens opgave at skabe tryghed omkring holdet. Bla. Ved omsorgsfuld behandling af børnene. ( Binde støvler, trøste, tørre næser og lignende ) Træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. Han skal have god tid i træningen. ( øvelserne, legen skal ikke forceres igennem ). Få alle med. Det skal være sjovt! Husk at små grupper er godt, forsøg at inddrage de forældre som alligevel står og kigger på deres dreng/pige. Bevægelse: Fodbolden bruges som leg. ü Legene/øvelserne skal være med få regler. ü Lette at organisere ü Opbygget så alle er aktive ü Tilrettelagt med højt aktivitets niveau ü Indlagt små grovmotoriske øvelser. Side 6

7 Mål for årgange U6- U7: Med udgangspunkt i det enkelte barn, skal træningen og spillet passe til spillernes evner og behov.træningen skal være præget af forståelse for børnenes behov for tryghed i idrætsmiljøet og med respekt for børns rettigheder i idræt. ü Der skal arbejdes på at gøre det enkelte barn fodbold parat ü Spilleren skal gøres ven med bolden ü I et træningspas skal der altid være en bold pr. spiller, således at hovedparten af træningen kan foregå sådan at hver spiller har sin egen bold. Det er meget vigtigt at træningen ikke forceres, da det enkelte barns motorik/psyke er meget forskellige i denne alder. Dette betyder, at indlæringen vil være meget forskellig fra spiller til spiller alt efter hvor langt han/hun er i sin udvikling. Træningsmængde: Træningsmængden bør være max. 2-3 timer pr. uge inkl. kamp Fysisk: Ø Samba opvarmning parvis ( rytme ) Ø Step over kegle/toppe ( hurtige fødder ) Ø Krydsmønster øvelser Ø Balance øvelser Ø Løbeskoling Ø Koordination Ø Bevægelighed Ø Smidighed Psysisk: Lær at lytte til og følge trænerens anvisninger. Taktisk: Ø Lære at orientere sig på banen. ( se op- hvor er mine medspillere ). Side 7

8 Ø Gør sig spilbar. ( flytte sig uden bold ) Ø 1 mod 1 offensivt. ( Lær at udfordre- drible ) Ø 1 mod 1 defensivt. ( Lær at forsvare- dække op ) Teknisk: Indøve spark: Ø Lodret vristspark. Ø Indersidespark. Indøve løb med bold: Ø Driblinger Ø Yderside/inderside med begge ben Ø Knæ på bold Ø Fremad og tilbage Finter: Ø Husmandsfinten med begge ben Ø Balancefinten højre og venstre om Jongleringer: Ø Jonglering med bold påbegyndes. ( fod, lår og hoved ) Tæmninger: Ø Stoppe bolden med fodsål og indersiden. Fysisk: Ø Ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balancetræning. Husk der arbejdes med begge ben! Side 8

9 U8- U10 Generelt: Det er for denne aldersgruppe meget vigtigt ikke, at forcere træningen, da spillernes motorik og psyke er meget forskellige. Dette betyder at det enkelte barn indlærer i sit eget, helt eget tempo. Derfor er det vigtigt med en individuel forståelse og planlægning for den enkelte spiller. Træningsmængde bør være 2-4 timer plus en kamp pr. uge. Mål for årgangene U8- U10 Teknisk: ( første del ) Ø Lære at behandle en bold med begge ben. ( sparkeformer ) Ø Lære at behandle en bold med hovedet ( headning ) Ø Lære at aflevere en bold: Ved skud på mål ( forsøge at score ) Ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden ( fart, præcision, retning ) Ø Lære at aflevere en bold: Uden pres. Under pres. Ø Lære at erobre bolden. ( tacklinger ) Ø Lære at drible. ( finter ) Teknisk: ( Anden del ) Ø Lære at drible- vende. Ø Lære at tæmme- drible. Ø Lære at drible- finte. Ø Lære at placere sig på banen i forhold til: Medspillere ( nærme sig, fjerne sig- løbe i hul, invitere til aflevering ) Modspillere ( opdækning- markering ) Side 9

10 Taktisk: ( Generelt ) Ø Lære at kende sin plads i helheden Ø Begyndende kendskab til forsvar- midtbane- angreb. Ø Begyndende kendskab til og forståelse for bredde og dybde i spillet. Taktisk: ( Individuelt ) Angrebsmæssigt: Ø Driblinger og hurtige fødder ( dække bolden af- udfordre ) Ø Vende, dreje med bolden Ø Modtagelse af bolden ( gå den i møde ) Ø Spil uden bold Forsvarsmæssigt: Ø Forsvar overfor driblinger Fysik: Ø Smidighed- bevægelighed- løbeskoling- balance- koordination- med og uden bold Husk der arbejdes altid med begge ben! Side 10

11 U11- U12 Generelt: Børn i alderen år kan lære alt med en bold. Derfor har træneren for børn i disse aldersgrupper et særligt ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. Træningen skal tage udgangspunkt i de ting spilleren har været igennem i deres tidligere forløb. Her er det okay at lave en selektion af spillerne da lige børn leger bedst. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 3-6 timer pr. uge samt en kamp. Mål for årgangene U11- U12: Teknisk: ( Generelt ) Ø Videreudvikling af de tidligere indlærte grundteknikker. Ø Der lægges stor vægt på fart- retning præcision. Tæmninger, samt afleveringer i fart. Ø Der indøves i alle sparkeformer ( husk der øves altid med begge ben ) Ø Driblinger/Finter og hurtige fødder videreudvikles Ø Hovedstød videreudvikles med vægt på timing af opspring og springkraft. Ø Afslutninger videreudvikles under passende modstand Ø Begynde systematisk specialtræning af målmænd Taktisk: ( Generelt ) Ø Indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser Ø Begyndende orientering om systemer og taktik 8 mands Ø Udvikle forståelse for udnyttelse af hele banen ( bredde og dybde ) Ø Begyndende træning af standardsituationer ( målspark- frispark- straffespark- hjørnespark og indkast ) Taktisk : ( Angrebsmæssigt ) Ø Spil med bold ( præcision- timing ) Side 11

12 Ø Spil uden bold ( Vinkel- afstand- nærme/fjerne sig- rykke fri ) Ø Vende spillet Ø Afslutninger Ø Vinde 1:1 ( driblinger- finter ) Taktisk: (Forsvarsmæssigt ) Ø Vinde 1:1 ( komme først- dække på den rigtige side- skærme af ) Ø Forhindre sammenspil ( begyndende forståelse for presspil ) Taktisk: ( Fysisk ) Ø Hurtighed- smidighed- bevægelighed- balance- koordinationstræning ) Taktisk: ( Psysisk ) Ø Koncentration- vilje- mod- disciplin Ø Sørge for at pleje kammeratskabet Ø Sørge for at der ALTID er en god tone overfor medspillere- modspillere- dommere og ledere. Husk der arbejdes altid med begge ben Side 12

13 U13- U14 Generelt: Som sagt tidligere, kan børn i denne alder lære alt med en bold. Vi kan også kalde det fodboldens guldalder. Der hviler et stort ansvar på de trænere som arbejde med spillerne i netop disse aldersgrupper. Det er her hvor udviklingen af den enkelte spiller rigtig tager fart. Det er stadigt vigtigt med mange gentagelser i denne alder så detaljerne læres korrekt. Det er vigtigt at de fundamentale ting bliver automatiseret sådan at de bruges uden at spilleren tænker over det. Vi skal i denne aldersgruppe tilføje nye ting, men ikke glemme at arbejde og bygge ovenpå de ting som lært tidligere. Presset på de indlærte ting skal øges. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 3-5 timer pr. uge samt en kamp. Mål for årgangene U13- U14: Teknisk: Ø Repetition af grundteknikker og detaljer der er indøvet i de foregående år dette skal helst øves under kamplignende situationer og pres. ( Alle sparkeformer halv og helflugtninger, tæmninger. Hovedstød, driblinger, finter,tacklinger, afleveringer, modtage bolden, skille sig af med bolden, skud på mål ) Ø Tempoet og intensiteten skal øges Ø Indøve afleveringer over lange afstande Ø Specialtræning af målmand Ø Specialtræning af standardsituationer Taktisk ( Individuelt ) Angrebsmæssigt: Ø Spil med bold ( afleveringsteknik ) Ø Spil uden bold ( Bevægelse foran/bagved boldholderen- skabe/udnytte plads ) Ø Skabe bredde og dybde i spillet Ø Vende spillet Ø Skabe 2 mod 1 situationer ( Bande spil- overlap- krydsløb ) Side 13

14 Ø 1 mod 1 situationer- hurtige fødder. Ø Indlæg Ø Afslutninger Ø Standardsituationer Forsvarsmæssigt: Ø 1 mod 1 situationer Ø Pres ( individuelt- gruppe ) Ø Område/zone opdækning Ø Markering og opbakning ( pres, støtte, sikring ) Ø Samarbejde mellem målmand og forsvar Ø Samarbejde mellem de tre zoner ( forsvar, midt, angrebszone ) Fysisk: Ø Hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance. Koordination, styrketræning som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt. Psykisk: Ø Koncentration, Vilje, mod, ansvar,motivation positiv psyke ( puberteten er en svær alder for den unge og hans omgivelser at komme igennem ) det er i denne periode der skal arbejdes med at fastholde de unge i sporten gennem i høj grad af nærhed til den enkelte spiller. Andet: Ø Definere anfører erhvervets forpligtelser. Husk der arbejdes altid med begge ben Side 14

15 U15- U17 Generelt: I denne alder skal alle de basale tekniske, taktiske samt de motoriske mønstre være kendte og indøvede. Fra nu af skal disse basale grundbegreber videreudvikles så den enkelte spiller bliver i stand til at udføre dem i et højere tempo og under pres. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 4-6 timer pr. Uge samt en kamp. Mål for årgangene U15- U17 Teknisk: Ø Driblinger. Finter. Rygvendt,retvendt.,sidevendt, ( hurtige fødder ) Ø Afleveringsteknik, præcist, hurtigt, kort/lang Ø Sparketeknik- Afslutninger Ø Retningsbestemt førstegangsberøringer Ø Headninger Ø Nærkampsteknik Luft og på jorden Taktisk: ( generelt ) Ø Overblik og kommunikation Ø Udbygge kendskabet til angrebs og forsvarsprincipper. Især forståelsen af, at udnytte et frit område og gøre sig spilbar ( ud af skyggen, ind i solen ) Ø Videreudvikling af spilsystem samt og evt nye systemer der måtte dukke op ( ) Angrebsmæssigt: Ø Spil uden bold, modløb/dybdeløb, indløb til indlæg, retur bolde Ø Bredde- Dybde Ø Vende spillet Ø Hurtig kombinationsspil. ( få berøringer ) Ø Skabe og udnytte 2 mod 1 situationer Ø Vinde 1 mod 1 situationer Ø Afslutninger Side 15

16 Ø Standardsituationer Forsvarsmæssigt: Ø Vinde 1 mod 1 og 2 mod 1 situationer Ø Pres, individuelt- hold Ø Zone- /områdeopdækning,- mandsopdækning Ø Opbakning Ø Samarbejde mellem kæderne Ø Omstilling og fleksibilitet ( overtage hinandens plads ) Ø Standardsituationer Fysisk: Ø Forebyggende træning som indeholder, smidighed, bevægelighed, balance, koordination, styrketræning med egen vægt samt med vægte for de U17 der er udviklet tilstrækkeligt Ø Hurtighedstræning Andet: Ø Afholde spillermøde Husk der arbejdes altid med begge ben Side 16

17 SENIOR SPILLERE Generelt: Træningen har sammen struktur som de ældste årgange i ungdomsafdelingen. Dog med øget intensitet i den taktiske og fysiske del samt den tekniske. Træningsmængden 4-6 timer pr. uge samt en kamp. Teknisk: Ø Focus på tekniske detaljer under øget modstand og øget tempo Ø Videreudvikling af specialiteterne Ø Der arbejdes med begge ben Taktisk: Ø Overblik, kommunikation, tålmodighed Ø Videre udvikling af forsvars og angrebsprincipperne Fysisk: Ø Distance og intervaltræning Ø Styrketræning for hele kroppen og gerne med vægt på Ø Hurtighedstræning Ø Smidighed, koordinations, bevægelighed, balancetræning Psysisk: Ø Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, accept af rollefordeling, tålmodighed, have realistiske mål. Teknisk træning generelt: Definition: Ved teknisk træning forstås der en træning, der tager udgangspunkt i spilleraktiviteter med boldkontakt. Målet er at forbedre den enkelte spillers evne til at have boldkontakt. Side 17

18 Effekt af teknisk træning: Bedre forståelse til at opfatte / beslutte og vurdere. Spark: Ø Indersidespark Ø Lodret vristspark Ø Halvtliggende vristspark Ø Hel og halv flugtninger Ø Spark med fodens yderside Ø Saksespark Ø Hælspark Retvendte 1. berøringer Ø 1. berøring med fodens inderside Ø 1. berøring med fodens yderside Ø 1. berøring med lår Ø 1. berøring med hoved Ø 1. berøring med vrist Ø 1. berøring med bryst Driblinger og finter: Ø Husmandsfinten Ø Kropsfinte med efterfølgende temposkift Ø Sparkefinten Ø Stop/løbe- finten Ø Laudrupfinten Ø 1-2 finten ( højre- venstre fod ) Tacklinger: Ø Tacklinger- direkte Ø Glidende tacklinger Ø Skulderskub Side 18

19 Headning: Ø Headning- stående Ø Headning- hoppende Ø Headning- svævende Vendinger: Ø Inderside- vending Ø Yderside- vending Ø Stop- vending Ø Dreje- vending Ø Cruyff- vending Ø Fodsåls- vending Motorisk træning - koordinationstræning - løbeskoling. Ø Krybe Ø Kravle Ø Gå Ø Løbe Ø Hoppe Ø Hurtige fødder Ø Springe Ø Rytmiske bevægelser Ø Bøje- strække Ø Dreje Ø Gribe Ø Drible med bold Ø Sparke til en bold Side 19

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide

M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben. Trænerguide 1923 UNGDOMS- & IDRÆTSFORENING MØGELTØNDER M.U.I.F. 2014 Velkommen i klubben Trænerguide Trænerguide 2 VELKOMMEN Dette løsblads hæfte er tænkt som et hjælpemiddel til vore ungdomstrænere i Møgeltønder

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade og korte afleveringer, samt præcise

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.

Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO. TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif. Velkommen til TEAM HØRNING FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO TEAM HØRNING FODBOLD Højbo Stadion Toftevej 53 8362 Hørning www.teamhif.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL TEAM HØRNING FODBOLD...

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15

AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15 AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15 INDLEDNING AGF REKRUTTERING U13 - U15 AGF Rekruttering U13-U15 har til formål at skabe trygge scouting- og rekrutteringsrammer for de unge østjyske fodboldspillere.

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

MANUAL 2010. fra leg til landshold

MANUAL 2010. fra leg til landshold MANUAL 2010 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

DBBF basistrænerkursus. Basistrænerkursus Svendborg, November 2012

DBBF basistrænerkursus. Basistrænerkursus Svendborg, November 2012 DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Svendborg, November 2012 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Koncept for Brønderslev Fodbold

Koncept for Brønderslev Fodbold Koncept for Brønderslev Fodbold U12 Drenge U13 Drenge U14 Drenge U15 Drenge Det vigtigste er ikke spillesystemet, men spillestilen 1 Indhold fortegnelse Indhold fortegnelse... 2 Indledning... 3 Konceptet...

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Den Røde Tråd. en trænerguide

Den Røde Tråd. en trænerguide Den Røde Tråd en trænerguide Den Røde Tråd Indledning Klubben har besluttet, at der skal være en rød tråd igennem træningen i ungdomsrækkerne i NSIF`s Håndboldafdeling. Denne trænermanual er skrevet som

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

FODBOLD FOR FRISKE BØRN

FODBOLD FOR FRISKE BØRN Manual/konceptbeskrivelse INDHOLD 1. Motivation, støtte og kontakt 2. Forløb 3. Oversigt over hjælpere samt materiel 4. Beskrivelse af de enkelte stationer 1. Den kinesiske mur 2. Kong Salomons Miner 3.

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere