DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen"

Transkript

1 Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle trænere løbende vil dygtiggøre sig. Jeg/klubben vil ligeledes afholde inspirations/trænernetværksdage, hvor man kan udveksle erfaringer og søge inspiration. Med sportslig hilsen Henrik Jessen ungdomskoordinator Foulum IF Og Bestyrelsen i Foulum IF DEN RØDE TRÅD Den Røde Tråd 2014 Side 1

2 Formål: Formålet med denne håndbog er at beskrive opbygningen af ungdomsarbejdet og ideerne bag: Ø Herunder at give vores trænere og holdledere en indsigt i klubbens målsætning og ideerne bag den. Ø Endvidere er formålet at beskrive en udviklingsmodel, begyndende med de yngste og sluttende med de ældste. Ø Give trænerne gode råd, ideer og inspiration. Ø Ønsket med denne håndbog er, at give trænere et redskab, hvormed de kan arbejde struktureret med ideer, for at dygtiggøre vores ungdomsspillere. Målsætning/Mission: Via sportslig ansvarlighed skal vi sikre de nødvendige ressourcer og kompetencer, som kan udvikle, Modne, Tiltrække, fastholde samt klargøre spillere til klubbens hold. Vi ønsker at tilbyde fodboldspil på alle niveauer samt at styrke den enkelte spiller. Overordnede mål: ü At skabe en god bredde ü At udvikle den enkelte både sportsligt og menneskeligt. ü At skabe et miljø der tiltrækker og fastholder børn/unge i fodboldspillet. Delmål: ü At sørge for gode og trygge rammer ü At forøge klubbens informationsniveau såvel internt som eksternt via klubbens hjemmeside. ü At rekruttere og videreuddanne dygtige trænere og ledere. ü At skabe en kultur som bygger på et fælles værdisæt ü At få et bedre samarbejde med klubber i lokalmiljøet Spilkoncept/Spilfilosofi: Side 2

3 Ø Vi lægger stor vægt på at vores hold spiller kombinationsfodbold på et så højt niveau som spillermaterialet tillader det. Ø Vi ønsker at give rum for teknisk udvikling af vores individualister, samt at udvikle den enkelte spiller. Overordnede retningslinjer og principper for træning i ungdoms afdelingen: Træningen skal foregå efter den i dag herskende opfattelse af fodboldtræning og det er klubbens klare vision at vi skal efterleve DBU`s holdninger & handlinger, både på og uden for banen. Træneren bør udarbejde en årsplan, som kan indeholde følgende: ü En statusdel med personliste ü Årets målsætning for holdet, spilkoncept og spilfilosofi i overensstemmelse med klubbens koncept ( kombinationsfodbold ) ü Træningsprogram der indeholder en taktisk del, teknisk del, og en fysisk del. ü Stævner, træningslejr, spillermøder samt information til forældre - Ved planlægning af træningsprogrammer er det en god ide at opdele træningen i følgende moduler: Ø Teknisk træning ( tæmninger, spark, vendinger, driblinger m.v. ) Ø Taktisk træning ( organiserer sig, bevæge sig, orienter sig, m.v. ) Ø Fysisk træning Ø Motorisk- koordinations ( aldersrelateret ) Ø Social træning ( samarbejde, tryghed, genkendelighed, medbestemmelse, empati. ) v v v Træning skal være målrettet og sjov Træningen kan foregå som tematræning eller stationstræning Vi skal sikre at alle spillere er aktive Side 3

4 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR TRÆNERE Trænerne skal referere direkte til klubbens sportslige ledelse. TRÆNERENS opgaver: ü Sørge for at klubbens sportslige målsætning følges ü Forbedre spillernes fodboldmæssige og aldersvarende færdigheder ü Sørge for god ton før, under og efter kamp og træning ü Tilrettelægning og udførelse af træningen ü Sørge for at alle aktiviteter forgår i fair play regi. ü Være en god rollemodel ü Sørge for at den enkelte føler sig set, hørt og forstået ü Er ansvarlig for at spillerne begår sig socialt og sportsligt ü Åbent samarbejde med de øvrige trænere. ü Være åben for relevant træner uddannelse ü Deltage i inviterede inspirationsdage ü Så vidt muligt deltage i generalforsamlinger Side 4

5 FUNKTIONSBESKRIVELSE- HOLDLEDERE Holdlederen skal så vidt muligt ledsage holdet til kamp og bidrage til at skabe en god atmosfære omkring holdet. HOLDLEDERENS opgaver er: ü Udfylde holdkortet (i samarbejde med træneren) ü Modtage modstanderen på kamp dagen og anvise dem omklædning og vise dem kampbanen. ü Koordinere kørsel til kampe og stævner ü Koordinere evt. frugt og vaske ordninger ü Sørge for god tone før, under og efter kampen (sammen med træneren) ü Sammen med træneren at bidrage med input til web- master (hjemmesiden) ü Være behjælpelig med at arrangere fester, ture og andre sportslige og sociale arrangementer. ü Deltage i træner/leder samlinger ü Deltage i inviterede inspirationsdage ü Så vidt muligt deltage til generalforsamling. Side 5

6 U6- U7 Generelt: Ved træningen skal træneren lægge vægt på følgende: ü Glæde ü Tryghed ü Bevægelse Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved spillet. De er meget motiverede. Disse to grund elementer skal træneren bygge videre på. Tryghed: Det er trænerens opgave at skabe tryghed omkring holdet. Bla. Ved omsorgsfuld behandling af børnene. ( Binde støvler, trøste, tørre næser og lignende ) Træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. Han skal have god tid i træningen. ( øvelserne, legen skal ikke forceres igennem ). Få alle med. Det skal være sjovt! Husk at små grupper er godt, forsøg at inddrage de forældre som alligevel står og kigger på deres dreng/pige. Bevægelse: Fodbolden bruges som leg. ü Legene/øvelserne skal være med få regler. ü Lette at organisere ü Opbygget så alle er aktive ü Tilrettelagt med højt aktivitets niveau ü Indlagt små grovmotoriske øvelser. Side 6

7 Mål for årgange U6- U7: Med udgangspunkt i det enkelte barn, skal træningen og spillet passe til spillernes evner og behov.træningen skal være præget af forståelse for børnenes behov for tryghed i idrætsmiljøet og med respekt for børns rettigheder i idræt. ü Der skal arbejdes på at gøre det enkelte barn fodbold parat ü Spilleren skal gøres ven med bolden ü I et træningspas skal der altid være en bold pr. spiller, således at hovedparten af træningen kan foregå sådan at hver spiller har sin egen bold. Det er meget vigtigt at træningen ikke forceres, da det enkelte barns motorik/psyke er meget forskellige i denne alder. Dette betyder, at indlæringen vil være meget forskellig fra spiller til spiller alt efter hvor langt han/hun er i sin udvikling. Træningsmængde: Træningsmængden bør være max. 2-3 timer pr. uge inkl. kamp Fysisk: Ø Samba opvarmning parvis ( rytme ) Ø Step over kegle/toppe ( hurtige fødder ) Ø Krydsmønster øvelser Ø Balance øvelser Ø Løbeskoling Ø Koordination Ø Bevægelighed Ø Smidighed Psysisk: Lær at lytte til og følge trænerens anvisninger. Taktisk: Ø Lære at orientere sig på banen. ( se op- hvor er mine medspillere ). Side 7

8 Ø Gør sig spilbar. ( flytte sig uden bold ) Ø 1 mod 1 offensivt. ( Lær at udfordre- drible ) Ø 1 mod 1 defensivt. ( Lær at forsvare- dække op ) Teknisk: Indøve spark: Ø Lodret vristspark. Ø Indersidespark. Indøve løb med bold: Ø Driblinger Ø Yderside/inderside med begge ben Ø Knæ på bold Ø Fremad og tilbage Finter: Ø Husmandsfinten med begge ben Ø Balancefinten højre og venstre om Jongleringer: Ø Jonglering med bold påbegyndes. ( fod, lår og hoved ) Tæmninger: Ø Stoppe bolden med fodsål og indersiden. Fysisk: Ø Ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balancetræning. Husk der arbejdes med begge ben! Side 8

9 U8- U10 Generelt: Det er for denne aldersgruppe meget vigtigt ikke, at forcere træningen, da spillernes motorik og psyke er meget forskellige. Dette betyder at det enkelte barn indlærer i sit eget, helt eget tempo. Derfor er det vigtigt med en individuel forståelse og planlægning for den enkelte spiller. Træningsmængde bør være 2-4 timer plus en kamp pr. uge. Mål for årgangene U8- U10 Teknisk: ( første del ) Ø Lære at behandle en bold med begge ben. ( sparkeformer ) Ø Lære at behandle en bold med hovedet ( headning ) Ø Lære at aflevere en bold: Ved skud på mål ( forsøge at score ) Ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden ( fart, præcision, retning ) Ø Lære at aflevere en bold: Uden pres. Under pres. Ø Lære at erobre bolden. ( tacklinger ) Ø Lære at drible. ( finter ) Teknisk: ( Anden del ) Ø Lære at drible- vende. Ø Lære at tæmme- drible. Ø Lære at drible- finte. Ø Lære at placere sig på banen i forhold til: Medspillere ( nærme sig, fjerne sig- løbe i hul, invitere til aflevering ) Modspillere ( opdækning- markering ) Side 9

10 Taktisk: ( Generelt ) Ø Lære at kende sin plads i helheden Ø Begyndende kendskab til forsvar- midtbane- angreb. Ø Begyndende kendskab til og forståelse for bredde og dybde i spillet. Taktisk: ( Individuelt ) Angrebsmæssigt: Ø Driblinger og hurtige fødder ( dække bolden af- udfordre ) Ø Vende, dreje med bolden Ø Modtagelse af bolden ( gå den i møde ) Ø Spil uden bold Forsvarsmæssigt: Ø Forsvar overfor driblinger Fysik: Ø Smidighed- bevægelighed- løbeskoling- balance- koordination- med og uden bold Husk der arbejdes altid med begge ben! Side 10

11 U11- U12 Generelt: Børn i alderen år kan lære alt med en bold. Derfor har træneren for børn i disse aldersgrupper et særligt ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. Træningen skal tage udgangspunkt i de ting spilleren har været igennem i deres tidligere forløb. Her er det okay at lave en selektion af spillerne da lige børn leger bedst. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 3-6 timer pr. uge samt en kamp. Mål for årgangene U11- U12: Teknisk: ( Generelt ) Ø Videreudvikling af de tidligere indlærte grundteknikker. Ø Der lægges stor vægt på fart- retning præcision. Tæmninger, samt afleveringer i fart. Ø Der indøves i alle sparkeformer ( husk der øves altid med begge ben ) Ø Driblinger/Finter og hurtige fødder videreudvikles Ø Hovedstød videreudvikles med vægt på timing af opspring og springkraft. Ø Afslutninger videreudvikles under passende modstand Ø Begynde systematisk specialtræning af målmænd Taktisk: ( Generelt ) Ø Indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser Ø Begyndende orientering om systemer og taktik 8 mands Ø Udvikle forståelse for udnyttelse af hele banen ( bredde og dybde ) Ø Begyndende træning af standardsituationer ( målspark- frispark- straffespark- hjørnespark og indkast ) Taktisk : ( Angrebsmæssigt ) Ø Spil med bold ( præcision- timing ) Side 11

12 Ø Spil uden bold ( Vinkel- afstand- nærme/fjerne sig- rykke fri ) Ø Vende spillet Ø Afslutninger Ø Vinde 1:1 ( driblinger- finter ) Taktisk: (Forsvarsmæssigt ) Ø Vinde 1:1 ( komme først- dække på den rigtige side- skærme af ) Ø Forhindre sammenspil ( begyndende forståelse for presspil ) Taktisk: ( Fysisk ) Ø Hurtighed- smidighed- bevægelighed- balance- koordinationstræning ) Taktisk: ( Psysisk ) Ø Koncentration- vilje- mod- disciplin Ø Sørge for at pleje kammeratskabet Ø Sørge for at der ALTID er en god tone overfor medspillere- modspillere- dommere og ledere. Husk der arbejdes altid med begge ben Side 12

13 U13- U14 Generelt: Som sagt tidligere, kan børn i denne alder lære alt med en bold. Vi kan også kalde det fodboldens guldalder. Der hviler et stort ansvar på de trænere som arbejde med spillerne i netop disse aldersgrupper. Det er her hvor udviklingen af den enkelte spiller rigtig tager fart. Det er stadigt vigtigt med mange gentagelser i denne alder så detaljerne læres korrekt. Det er vigtigt at de fundamentale ting bliver automatiseret sådan at de bruges uden at spilleren tænker over det. Vi skal i denne aldersgruppe tilføje nye ting, men ikke glemme at arbejde og bygge ovenpå de ting som lært tidligere. Presset på de indlærte ting skal øges. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 3-5 timer pr. uge samt en kamp. Mål for årgangene U13- U14: Teknisk: Ø Repetition af grundteknikker og detaljer der er indøvet i de foregående år dette skal helst øves under kamplignende situationer og pres. ( Alle sparkeformer halv og helflugtninger, tæmninger. Hovedstød, driblinger, finter,tacklinger, afleveringer, modtage bolden, skille sig af med bolden, skud på mål ) Ø Tempoet og intensiteten skal øges Ø Indøve afleveringer over lange afstande Ø Specialtræning af målmand Ø Specialtræning af standardsituationer Taktisk ( Individuelt ) Angrebsmæssigt: Ø Spil med bold ( afleveringsteknik ) Ø Spil uden bold ( Bevægelse foran/bagved boldholderen- skabe/udnytte plads ) Ø Skabe bredde og dybde i spillet Ø Vende spillet Ø Skabe 2 mod 1 situationer ( Bande spil- overlap- krydsløb ) Side 13

14 Ø 1 mod 1 situationer- hurtige fødder. Ø Indlæg Ø Afslutninger Ø Standardsituationer Forsvarsmæssigt: Ø 1 mod 1 situationer Ø Pres ( individuelt- gruppe ) Ø Område/zone opdækning Ø Markering og opbakning ( pres, støtte, sikring ) Ø Samarbejde mellem målmand og forsvar Ø Samarbejde mellem de tre zoner ( forsvar, midt, angrebszone ) Fysisk: Ø Hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance. Koordination, styrketræning som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt. Psykisk: Ø Koncentration, Vilje, mod, ansvar,motivation positiv psyke ( puberteten er en svær alder for den unge og hans omgivelser at komme igennem ) det er i denne periode der skal arbejdes med at fastholde de unge i sporten gennem i høj grad af nærhed til den enkelte spiller. Andet: Ø Definere anfører erhvervets forpligtelser. Husk der arbejdes altid med begge ben Side 14

15 U15- U17 Generelt: I denne alder skal alle de basale tekniske, taktiske samt de motoriske mønstre være kendte og indøvede. Fra nu af skal disse basale grundbegreber videreudvikles så den enkelte spiller bliver i stand til at udføre dem i et højere tempo og under pres. Træningsmængden for disse aldersgrupper er 4-6 timer pr. Uge samt en kamp. Mål for årgangene U15- U17 Teknisk: Ø Driblinger. Finter. Rygvendt,retvendt.,sidevendt, ( hurtige fødder ) Ø Afleveringsteknik, præcist, hurtigt, kort/lang Ø Sparketeknik- Afslutninger Ø Retningsbestemt førstegangsberøringer Ø Headninger Ø Nærkampsteknik Luft og på jorden Taktisk: ( generelt ) Ø Overblik og kommunikation Ø Udbygge kendskabet til angrebs og forsvarsprincipper. Især forståelsen af, at udnytte et frit område og gøre sig spilbar ( ud af skyggen, ind i solen ) Ø Videreudvikling af spilsystem samt og evt nye systemer der måtte dukke op ( ) Angrebsmæssigt: Ø Spil uden bold, modløb/dybdeløb, indløb til indlæg, retur bolde Ø Bredde- Dybde Ø Vende spillet Ø Hurtig kombinationsspil. ( få berøringer ) Ø Skabe og udnytte 2 mod 1 situationer Ø Vinde 1 mod 1 situationer Ø Afslutninger Side 15

16 Ø Standardsituationer Forsvarsmæssigt: Ø Vinde 1 mod 1 og 2 mod 1 situationer Ø Pres, individuelt- hold Ø Zone- /områdeopdækning,- mandsopdækning Ø Opbakning Ø Samarbejde mellem kæderne Ø Omstilling og fleksibilitet ( overtage hinandens plads ) Ø Standardsituationer Fysisk: Ø Forebyggende træning som indeholder, smidighed, bevægelighed, balance, koordination, styrketræning med egen vægt samt med vægte for de U17 der er udviklet tilstrækkeligt Ø Hurtighedstræning Andet: Ø Afholde spillermøde Husk der arbejdes altid med begge ben Side 16

17 SENIOR SPILLERE Generelt: Træningen har sammen struktur som de ældste årgange i ungdomsafdelingen. Dog med øget intensitet i den taktiske og fysiske del samt den tekniske. Træningsmængden 4-6 timer pr. uge samt en kamp. Teknisk: Ø Focus på tekniske detaljer under øget modstand og øget tempo Ø Videreudvikling af specialiteterne Ø Der arbejdes med begge ben Taktisk: Ø Overblik, kommunikation, tålmodighed Ø Videre udvikling af forsvars og angrebsprincipperne Fysisk: Ø Distance og intervaltræning Ø Styrketræning for hele kroppen og gerne med vægt på Ø Hurtighedstræning Ø Smidighed, koordinations, bevægelighed, balancetræning Psysisk: Ø Koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation, accept af rollefordeling, tålmodighed, have realistiske mål. Teknisk træning generelt: Definition: Ved teknisk træning forstås der en træning, der tager udgangspunkt i spilleraktiviteter med boldkontakt. Målet er at forbedre den enkelte spillers evne til at have boldkontakt. Side 17

18 Effekt af teknisk træning: Bedre forståelse til at opfatte / beslutte og vurdere. Spark: Ø Indersidespark Ø Lodret vristspark Ø Halvtliggende vristspark Ø Hel og halv flugtninger Ø Spark med fodens yderside Ø Saksespark Ø Hælspark Retvendte 1. berøringer Ø 1. berøring med fodens inderside Ø 1. berøring med fodens yderside Ø 1. berøring med lår Ø 1. berøring med hoved Ø 1. berøring med vrist Ø 1. berøring med bryst Driblinger og finter: Ø Husmandsfinten Ø Kropsfinte med efterfølgende temposkift Ø Sparkefinten Ø Stop/løbe- finten Ø Laudrupfinten Ø 1-2 finten ( højre- venstre fod ) Tacklinger: Ø Tacklinger- direkte Ø Glidende tacklinger Ø Skulderskub Side 18

19 Headning: Ø Headning- stående Ø Headning- hoppende Ø Headning- svævende Vendinger: Ø Inderside- vending Ø Yderside- vending Ø Stop- vending Ø Dreje- vending Ø Cruyff- vending Ø Fodsåls- vending Motorisk træning - koordinationstræning - løbeskoling. Ø Krybe Ø Kravle Ø Gå Ø Løbe Ø Hoppe Ø Hurtige fødder Ø Springe Ø Rytmiske bevægelser Ø Bøje- strække Ø Dreje Ø Gribe Ø Drible med bold Ø Sparke til en bold Side 19

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration

FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN. Aktivitetskatalog til inspiration FYSISK AKTIVITET I PSYKIATRIEN Aktivitetskatalog til inspiration 2006 Fysisk aktivitet i psykiatrien Aktivitetskatalog til inspiration Fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger Aktivitetskatalog til

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union

BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union BAT Bordtennis Aldersrelateret Træning INDHOLDSFORTEGNELSE 0 FORORD...4 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN... 7 2.1 Sådan læses manualen... 8 2.2 DBTUs definitioner... 8 3.0 HVAD ER ET TALENT?... 9 4.0 DBTUs

Læs mere

Målsætninger 2012-2015

Målsætninger 2012-2015 Målsætninger 2012-2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 U10 hold... 3 U12 hold... 5 U14 Hold... 8 U16 Hold... 11 Projekt Seniorspiller i Jersie HK... 13 2 Generelle målsætninger: U10 hold Der

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum Inspirationshæfte DBU Uddannelse Trænerstart Trænerstart - med bolden i centrum Trænerstart Forord Kære nye træner! Du er førstegangstræner? måske er du sågar nødløsningen på din søns/datters hold? Fortvivl

Læs mere

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt.

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt. Dansk Boldspil-Union Filosofi Udviklingssystem Offensivt Struktur Defensivt Kreativitet Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold fra leg til landshold Indhold Kolofon Udgiver Dansk

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade og korte afleveringer, samt præcise

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere